USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN"

Transcription

1 E tuds t Documnts Brb`rs, 15-16, 1998 : pp USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN par Ahmd Skounti L objt du présnt articl st d pr sntr ls vrsions nomad t s dntair d un cont amazigh (brb` r). L originalité du récit r sid dans l fait qu il dévlopp la th matiqu qui n constitu la tram sous dux forms distincts élabor s par dux groups d un mˆ m r gion appartnant tous ls dux à la mˆ m «tribu», n l occurrnc ls Ayt Mrghad d la vall du Gh ris du Haut-Atlas orintal marocain, l un nomad, l autr s dntair. D c fait, la notion mêm d vrsion chang d signification : loin d avoir un contnu géographiqu, c qui st gén ralmnt l sns admis, ll proc` d d un diff rnc d gnr d vi. On n manqura pas d fair appl, au cours d l analys, à d autrs vrsions du mˆ m cont priss ça tlàdans la litt ratur nord-africain d xprssion amazigh. Plusiurs qustions dmurnt toutfois pos s : y a-t-il ds cas comparabls aillurs d pr snc d dux vrsions d un mˆ m cont chz dux groups appartnant au mˆ m spac g ographiqu t diff rnts d par lur mod d vi? S agit-il d l adaptation nomad d un cont s dntair ou d l adaptation s dntair d un cont nomad? I. LES VERSIONS DU CONTE : TEXTES BILINGUES Avant d proc dr a` un analys du cont sous ss dux vrsions, j pr snt ci-apr` s sa transcription n amazigh (parlr Ayt Mrghad), sa traduction n franc ais t un brf rappl d ss qulqus autrs vrsions nord-africains. Transcription amazigh a) La vrsion nomad : agyuld um ksa d wusˇ sˇ N zzwar Ṛ bbi, ur n zzwar l qqissat ula l ḥdiyat, taguld a l qqistnn ṣṣalatu al Nnabi. n g s 153

2 Innayaš illa yuwn um ksa gur illa yuwn ugyul. Yan wass g ira ad ix ll f as nsu, ilin gurs ilifign, ig rt niugyul, innayas : «ddu ssiwḍ nn iš rwan i ifri yin illan g ari». Iwa ih zzatt ugyul ar itt ddu ; šwiy han ušš n igrasd itnan, iq jj m tifd nt ns ar tsuddum s idamm n. Innayas : «ḥla mmi agyul awa s nyinn». Innayas ugyul : «awa rqi qqad i t ttš dišrwan!» Innayas : «awa s nyi, manig sulag iš rwan aḍarinw ibby». Innayaš hat isnit. Sˇwiy han idamm n ardi suddumn. Innayas ugyul : «awa matta idamm n ddg a yamiw rḍ?» Innayas wušš n : «awa tifd ntinw ayd isuddumn!» Iwa hat ar itt ddu g ubrid allig nn iḥḍar as nsu, in ṭṭ wušš n irul, innayas : «ata iwa zuz aha mm igurran!» Innayaš izuz ugyul ard ṭṭar nt tuxsasin n iš rwan. Inna gras d igf ns ayd as ijran qqad t ing um ksa. Iqqim alligd yuwḍ um ksa, innayas : «iwa addud ha mayd gifi yaru ṛ bbi, hat ittšayi wušš n ilifign, mayd tukz diṛṛay, mayd trid a n ssk r». Innayas um ksa s uzaf : «manig trid ad aš bdug i lmut, n k hat t zlidi, han ulli qqad tr ssant!» Innayas ugyul : «ur annayg mayd tt ggaggas ad aš t id amẓ g». Innayas um ksa : «mš it id tumẓ d hat ur aš nnig aḍu». Iddu ugyul ar ittnada axbu n wušš n allig t yufa, ig n g imins ig ammi immut. Ṣṣbaḥ zik, han tušš nt t gras i wušš n, t nnayas : «ar twargag iḍ dd g is agd yuwi Ṛ bbi lgnimt ar imi n taddart, a n zzri tagr st. Gas nš rag a nraa mimš as n tt gga atts dd n šš kj m». Ddund, af nd agyul ig rd g imi n uxbu, gall is immut. Innayas wušš n:«an zdy aw jjimnn m d win ugyul, ar am siwing ar tl ddyd ard t n šš kj m».t nnayas : «awddi taw jjimtinw smarn as yinẓadn, t ttšatts tarwa, winš ayd igan». Hat tasy tušš nt ar tz ddy aw jjim n wušš n g r win ugyul allig t ntm n s tmukrisin. T nnayas : «iwa ldy ad ašn awn g». Ar in zz g wušš n ; imm št gugyul gall is da itt ddu šwiy imm rḥal ugyul, ishurr ḍ, izzug rr ušš n. T nnayas tušš nt : «awa amẓ sizrkan d iw ršan aha li!» Innayasd wušš n : «ata aynna s umẓ g yukkufd a mm twirga fḍ ḥnin!» Iwa lḥ dda yuwḍ nn ugyul as nsu, innayas um ksa i wušš n : «iwa mimš aš dgi tt ggag i lmut? idd ad aš ng rs n ssnuš g wafa, midd aš nuzu n rẓ m aš?» Innayas wušš n : «uzuti t rẓ mmi agitt i t ss kr m!» Uzunt rẓ mn as. Iddu iggafy i ari ar nil uxbu n tušš nt. T ff gd g r imi n uxbu ar as t qqar : «aha bu lq fḍan indg az gg w ag, awa mani li?» Innayasd : «ata n ttad aya! Mš ib dda art kkatn ṭṭyur, ig w jd maw gnas iw ṭfan!» T nnayas : «awa is ur t mmutt, iwa adud hat ša ur ijri!» Lḥ dda yuwḍts dd, t sguyy i luhuš : «bibiw! J madd a n g taẓ nnart i li!» Imiḥ han luhuš : izmawn, uššann, 154

3 tiwtal, abgurn, ilban, ig w ilasn... T inẓ d ns, t ssk r taẓ nnart i li. nnayasn : «inẓ d a luhuš!» Ku yuwn iš as Zrigts nn g šš rḍ, ddugdgl hna, art n kkatg sis lliwn, arid kkatn s mayd irwan. b) La vrsion s dntair : agyul d wušš n N zzwar Ṛ bbi ur n zzwar l qqissat ula l ḥdiyat taguld a l qqist nn g s ṣṣalatu al Nnabi. Illa yuwn ugyul gur llan ix ddamn as ib nnun. Iddu igasn agrum yam st s wudi yasit. Iddu allig ira ad inḍ w asif yaf nn ušš n ; innayas : «ḥla mmi agyul ss nḍwi is i t ngat fd nt» (mar ad as itt š agrum). Innayas : «mimškss nḍawg a yušš n? Qqad i t tš dim šli n imšgaln!» Innayas : «ur t gg w idt!» Inš rig r ušš n s tadawtns. Innayas wušš n : «awid ad aš amẓ g ib rmi». Innayaš da ittam ẓ yat tugrift ig rts g r imi ar isuddum wudi s ašal. Innayas : «aha yawa axsidd is dayi t ttad im šli n imšgaln?» Innayas : «awa idamm nnt fd ntinu aynnagnn iṭṭarn». Allig ifukka, g inḍ w asif, igras aynna n ib rmi innayas : «hrr! tšigt i babnn š!» Iddunn ugyul s ix ddamn nnanas : «mani agrum?» Innayasn : «itšayit wušš n!» Nnanas : «iwa ddu ad agd tamẓ dušš nng d ddu gagd wayḍ ugrum». Innayasn : «ad aw nd amẓ g ušš n». Iddu s imi n uxbu n tušš nt ig n dinnag. Tsiggd tušš nt t nnayas : «awa addud a li yuwyagd Ṛ bbi ddabt ar imi n uxbu!» Isiggd innayas : «iwa ṣb r a nraa mayd as n tt gga. Ad tk rs d tawjjimtinu d wins ar nn th zzad š mm g igf ard ag nn ikj msag nsu ar n tt tta». Ar istittiy ugyul ad iraa ist mn hilli. Allig iss nist mn, inš ris rr ḥ i umad l. Ttf as tušš nt : «awa am ẓ siz rkan d iw ršan a li!» Innayasd : «aynna s š bbr g yukkufd a mm twirga fḍ ḥnin!» Yawyasn tinn i ix ddamn, nnanas : «idd ad aš ng rs mid aš nuzu n rẓ maš?» Innayasn : «uzuyati t rẓ mmi!» Art ttuzun allig as kks nab ṭṭan, rẓ mns. Ift l i tsaw nt, tsiggd tušš nt, t nnayas : «awa idd linu ayind g d ilsan lq fḍan az gg w ag?» Innayas : «ata n ttan aya, awid šan wustu ad i tg dšan tẓ nnart». T nnayas : «bibiw! inẓ d a luhuš an g taẓ nnart i li!» Imih ha luḥuš ddand, š n ku yuwn inẓ ḍ, t ẓḍas taẓ nnart i li. Traduction 1 a) La vrsion nomad : L aˆn, l brgr t l chacal Nous mttons dvant nous Diu t n mttons ni ls conts ni ls r cits, puiss notr cont commncr par la pri` r sur l Proph` t. 1. Il sra référé ci-dssous aux dux vrsions d notr cont par Ayt Mrghad I pour la vrsion nomad t Ayt Mrghad II pour la vrsion sédntair. 155

4 On racont qu un brgr avait un aˆ n. Un jour qu il voulait conduir l troupau vrs la montagn, ayant ds b bés agnaux, il ls mit sur l dos d l aˆ n t lui dit : «tu mm` nra ls ptits jusqu a` ctt grott là-haut dans la montagn». L aˆ n partit aussitoˆ t. Soudain, un chacal ayant mordu son ortil vint à sa rncontr. Il lui dit : «chr oncl Aˆ n, pux-tu m portr». L aˆ n r pondit : «laiss moi tranquill Chacal, tu vas mangr ls agnaux!» L chacal s n d fndit n disant : «ports-moi donc, qu ai-j a` m occupr d ptits agnaux alors qu mon ortil saign!» L aˆ n dit : «laiss-moi, j ai du mal a` t croir ; toi t ls brbis êts ds nnmis jur s». Mais il accpta tout d mˆ m d l portr. Il marcha pour qulqu tmps puis constata qu ds goutts d sang tombaint. Il lui dit alors : «qu st-c qu c st qu c sang oˆ! traıˆ tr». L chacal r pondit : «c st mon ortil qui saign, voyons!» L aˆ n rpartit sur l chmin d la grott. Quand il arriva a` proximit d cll-ci, l chacal sauta t courut vit non sans avoir lanc à l intntion du bourricot : «scou-toi donc oˆ!bêt aux longus orills!» L aˆ n trssaillit si fort qu ls tˆ ts ds pauvrs agnaux tomb` rnt par trr. Il s dit qu apr` s c qui vint d lui arrivr, l brgr l turait. Il dmura sur plac jusqu a` l arriv d clui-ci auqul il s adrssa n disant : «c tait crit, qu st c qu tu n pns, qu vux-tu qu nous fassions?» Furiux, l brgr lui dit : «par qul bout vais-j commncr pour t tur? A` pr snt tu m as lés ; ls brbis n vont pas arrˆ tr d bêlr». L aˆ n dit : «j n vois pas c qu j dois fair sauf d t l prndr». L brgr dit : «si tu arriv à l ramnr, j n ai rin dit». L aˆ n s mit aussitoˆ ta` la rchrch d la tani` r du chacal jusqu a` c qu il la trouv, s coucha dvant l ntr t fit l mort. Toˆ t l matin, Dam chacal dit a` clui-ci : «j ai rˆ v ctt nuit qu Diu nous a fait don d un sacr paˆ tur pour passr l hivr. Tu n as qu a` t lvr pour qu nous puissions voir commnt la fair ntrr». Ils sortirnt t trouv` rnt l aˆ n tndu par trr dvant l ntré; ils crurnt qu il était mort. L chacal dit a` Dam chacal : «nous allons lir ta quu a` la sinn, tu tirras t j t aidrai». La fmll lui dit : «mon viux, ma quu a prdu ss poils, ls matrnit s ont n u raison, la tinn srait plus indiqu!» Et puis ll s mit a` lir avc forc nœuds la quu du chacal à cll d l ân puis dit au chacal : «t maintnant tir qu j t aid!». L chacal s mit a` tirr t quand l aˆ n bouga, il crurnt qu c tait a` caus d ux. Soudain, l aˆ n, s lva t dévala la pnt n brayant t n traînant l chacal. Dam chacal lui dit : «accrochs-toi oˆ Aˆ li a` l armois t à l alfa!» Il lui r torqua : «tout c a` quoi j m accroch s déracin oˆ! cll aux rˆ vs catastrophiqus!» Lorsqu il parvint aupr` s du brgr il lui dit : «d qull fac on vux-tu qu tu sois tu : vux-tu qu tu sois égorg t qu on t cuis au fu, ou` qu on t corcha t qu on t rlaˆ ch?» L chacal dit : «si vous m corchz t m rlaˆ chz, c st la` qu vous m aurz!» Ils l corchèrnt t l rlaˆ ch` rnt. Il s n alla, rmonta la pnt t s arrêta dvant la tani` r. Dam chacal sortit t l appla : «oˆ! clui au caftan roug, n aurais-tu pas vu Aˆ li?» Il r pondit : «oˆ! cll-la`, c st lui- 156

5 mˆ m : s il rst dbout, ls oisaux l piqunt t s il s assoi, ls fourmis l mordillnt». Ell lui dit : «oˆ! toi, n s-tu pas mort, vins alors, rin n st a` déplorr». Lorsqu il arriva, ll appla ls animaux sauvags : «Au scours! Rassmblz-vous pour qu nous fabriquions un burnous pour Aˆ li!» Aussitoˆ t arriv` rnt lions, chacals, li` vrs, rnards, écuruils, panth` rs... Ell lur dit : «un poil chacun!» Ils donn` rnt chacun son poil t ll tissa un burnous au chacal. J ls ai laiss s dans l anarchi t suis vnu n paix. J lur ai lanc ds cailloux t ux m ont lanc touts sorts d bonns choss. b) La vrsion s dntair : l aˆn t l chacal Nous mttons dvant nous Diu t n mttons ni ls conts ni ls r cits, puiss notr cont commncr par la pri` r sur l Proph` t. Il y avait un aˆ n pour qui ds ouvrirs construisaint [un maison]. Il s n alla lur pr parr du pain qu il oint d burr fondu t qu il lur amna. Il partit t quand il voulut travrsr la rivi` r, il trouva là un chacal. Clui-ci lui dit : «s il t plaıˆ t oncl Aˆ n fais-moi travrsr car mon ortil m fait mal!» (pour qu il lui mang l pain). L aˆ n lui dit : «commnt t frai-j travrsr Chacal, tu va mangr l rpas ds ouvrirs!» Il lui dit : «n ai pas pur!» Il mit l chacal sur son dos. Clui-ci lui dmanda l plat pour l n d chargr. On racont qu il prnait un crˆ p, la mttait dans sa guul tandis qu ds goutts d burr tombaint par trr. Il lui dit : «oˆ! toi, n mangs-tu pas l rpas ds ouvrirs?» Il r pondit : «oh! c st l sang d mon ortil qui tomb». Quand il ut trminé [d mangr], qu il s trouva sur l autr riv, il lui jta l plat [vid] t lui dit : «hrr! j l ai mang [ton rpas]». L aˆ n arriva aupr` s ds ouvrirs qui lui dirnt : «ou` st l pain?» Il r pondit : «l chacal l a mangé!» Il lui dirnt : «alors vas-t n rattrapr l chacal ou vas-t n nous pr parr un autr rpas!» Il alla jusqu a` l ntr d la tani` r d Dam chacal t s coucha la`. Dam chacal sortit t dit : «vins oˆ!aˆ li, Diu nous a apporté un cadavr jusqu a` l ntr d la grott!» Il jta un coup d œil t dit : «attnds qu on voit c qu on put fair». Il dit : «tu lira ma quu a` la sinn t tu poussra sa tˆ t jusqu a` c qu il rntr t nous mangrons». L aˆ n scoua snsiblmnt pour voir si ll ls avait bin li s. Quand il sut qu ll ls avait bin li s, il s lva, d vala la pnt. Dam chacal cria a` plusiurs rpriss : «accroch-toi a` l armois t à l alfa oˆ!aˆ li, tu s parti». Il lui r pondit : «tout c à quoi j m accroch s déracin oˆ! cll aux rˆ vs catastrophiqus!» Il l ramna aux ouvrirs qui lui dirnt : «vux-tu qu nous t gorgions ou qu nous t corchions t t rlaˆ chions?» Il lur dit : «corchz-moi t rlâchzmoi!» Il l écorch` rnt t l laiss` rnt partir. Il rmonta la pnt. Dam chacal jta un coup d œil t lui dit : «oˆ! toi, st-c mon Aˆ li a` moi qui st la` portant un caftan roug?» Il dit : «oˆ! toi, c st lui-mˆ m ; apport ds fils d tram t 157

6 confctionn-moi un burnous». Ell appla ls animaux sauvags : «au scours! un poil chacun». Ls animaux arriv` rnt, lui donn` rnt chacun un poil t ll tissa l burnous du chacal. Autrs vrsions du cont Plusiurs vrsions d c cont ont ét rcuillis durant la p riod colonial, notammnt n Alg ri t au Maroc. La plus ancinn, smbl-t-il, st cll pr snt par R. Basst dans ss Conts populairs brb`rs 2 ; or ctt vrsion st incompl` t puisqu ll s arrˆ t quand l chacal abandonn l aˆ n apr` s lui avoir jou son mauvais tour. Un vrsion bilingu Bni Snous figur dans l E tud sur l dialct brb`r ds Bni Snous d E. Dstaing 3. Pour l Maroc, j ai pris ls vrsions Ntifa t Bni Mguild ds Conts brb`rs du Maroc d E. Laoust 4. L tablau ci-dssous prmt d avoir un id comparativ ds diff rnts vrsions du cont : Vrsion/ E pisods D cor Prsonnags objts Forfait du chacal Chaˆ timnt t d noumnt Ayt Mrghad I montagn grott tanièr aˆ n ; chacal ; agnaux ; brgr ; dam chacal ; animaux sauvags a mang ls agnaux corch vif t laˆ ch ; sauv par dam chacal Ayt Mrghad II oud maison (n construction), tani` r aˆ n ; chacal ; pain burr ; ouvrirs ; dam chacal ; animaux sauvags a mang l pain burr corch vif t laˆ ch ; sauv par dam chacal Ayt Mguild Kabyli Ntifa Bni Snous campmnt tanièr aˆ n ; chacal ; agnaux ; brgr ; dam chacal a mang ls agnaux avugl, corch vif t laˆ ch ; murt champs (?) villag (?) tanièr aˆ n ; chacal ; lait-figuspain ; homm/ fmm ; ouvrirs aˆ n ; chacal ; burr-mouton ; fmm ; fill mari a mang ls a mang l figus, l pain burr t l t bu l lait mouton villag (?) tanièr aˆ n ; chacal ; pain-lait ; frmirs ; dam chacal a mang l pain t bu l lait s sauv... bruˆ l vif corch vif t laˆ ch 2. R. Basst, 1887, Conts populairs brb`rs, rcuillis, traduits t annot s, Paris : E. Lroux, p E. Dstaing, 1907, E tud sur l dialct brb`r ds Bni Snous, Paris : E. Lroux, vol. 1, pp E. Laoust, 1949, Conts brb`rs du Maroc, traduits t annot s, Paris : Laros, pp & Sul la vrsion Ntifa st traduit par l autur qui, a` la plac d cll ds Bni Mguild, rapport un vrsion chluh du mêm cont pris d son Cours d brb`r marocain, p

7 Si la parnt ntr ls diff rnts vrsions du cont Ayt Mrghad st ind - niabl, il n n dmur pas moins qu l sort qu lls r srvnt au chacal pos plus d un qustion. Dans nos dux vrsions, l id cl st la suivant : l chacal st un animal dangrux ; la pruv n st qu sa toison st fait d l association ds poils d tous ls animaux sauvags. N n dit-on pas qu il a un poil d lion! Et sitoˆ t c d tail voqu, l intrlocutur st syst matiqumnt rnvoy, d mani` r mn moniqu, a` l nsmbl du r cit. Or, pourquoi ls autrs vrsions ignornt-lls l dénoumnt qui suppos ctt évocation? S agit-il d un omission involontair ou, au contrair, d un d sir d r srvr au chacal, nnmi jur ds animaux domstiqus, l plus irr m diabl ds chaˆ timnts? II. LE CONTE ET SON DOUBLE Circonstancs d la narration Ls dux vrsions I t II du cont Ayt Mrghad ont ét rcuillis à Timatdit dans l haut Gh ris, la prmi` r l 28/9/1989 t la scond l 8/8/ L int rˆ t du cont r sid, non pas tant dans sa valur d documnt d litt ratur oral, mais surtout dans l fait qu nomads t s dntairs n détinnnt chacun lur vrsion propr. La contus d la vrsion s dntair était tout autant étonn qu ls mmbrs d sa bll-famill quand ls dux partis apprirnt l xistnc d un autr vrsion d lur cont. Dans un climat d raillris t d mrvillmnt tout nsmbl, son r cit fut sans css intrrompu par ls obsrvations ds uns t ds autrs mttant davantag l accnt sur ls divrgncs qu sur ls convrgncs xistant ntr ls dux «conts». Ell n manquait toutfois pas d r torqur a` chaqu objction n pr cisant qu tl ou tl d tail rlvait ou non d son cont a` ll. Par xmpl : «c st du pain nduit d burr qu il port t non ds agnaux!» ; ou ncor «c sont ds ouvrirs t non un brgr qui sommnt l aˆ n d allr chrchr t rapportr l chacal!». Assailli d touts parts, ll s xasp ra t dit pour mttr fin a` la pol miqu : «votr cont st tr`s diff rnt du notr!», avant d achvr son r cit. On comprndra d` s lors qu son cont ait ét snsiblmnt abr gé, surtout à la fin. D plus, ll omit d trminr par la formul d cloˆ tur. 5. La vrsion nomad st du a` Lârbi O., nomad sédntarisé, la vrsion sédntair à Fatima A., son épous, sédntair onginair d un villag voisin. 159

8 Contrat t transgrssion Hormis la vrsion kabyl incompl` t (n compt qu a t b ds élémnts cidssous), l r cit s articul autour d quatr tmps forts qu l analys n trms d contrat t d sa transgrssion 6 prmttnt d fair rssortir : a) L contrat 1 Il st pass ntr l aˆ n t son maıˆ tr (ou ss maıˆ trs slon ls vrsions). Il consist pour l prmir a` fair parvnir a` dstination un chargmnt. L contrat 1.1 Il mt n rapport dux partis, l ân t l chacal (dans l cont Ntifa, la pr snc d la fmm n chang rin). L prmir consnt a` portr l scond a` la condition d n pas touchr au chargmnt. Transgrssion du contrat 1.1 L chacal, xploitant la naı vt d l aˆ n, mang ls produits qu il transport. b) Transgrssion du contrat 1 L aˆ n n a pas fait parvnir l chargmnt à dstination. c) L contrat 2 L aˆ n s mt d accord avc son maıˆ tr pour attrapr l chacal t l lui amnr. d) Rspct du contrat 2 L aˆ n ram` n l chacal. La transgrssion du contrat 1.1 ntraıˆ na automatiqumnt cll du contrat 1. L aˆ n, mnac par son maîtr, parvint à rmplir l contrat 2. Exploit rarissim pour un animal singulir mais très dénigr dans ls rpr sntations socials pour sa niaisri t sa crédulit. 6. Un application structuralist, déja` ancinn, d c modèl st illustrc par Ph. d Lajart, 1974, «Du cont facétiux considér comm gnr : squiss d un analys structural», Ethnologi franc ais, IV, 4 :

9 III. UN CONTE D OPPOSITIONS Dux oppositions cntrals puvnt êtr rlv s dans l pr snt cont, l un au travrs d un comparaison d ss différnts vrsions rtnus, l autr au nivau ds vrsions Ayt Mrghad puisqu lls sont ls suls a` rtnir l motif d la confction d un nouvll toison pour l chacal. L opposition agricultur/pastoralism Ls él mnts du chargmnt d l aˆ n mang s par l chacal r f` rnt d mani` r tout à fait xplicit au gnr d vi ds groups ou r gions concrn s. Rapplons-ls sous form d tablau : Vrsion Ayt Mrghad I Ayt Mrghad II Kabyl Ayt Mguild Bni Snous Ntifa E l mnts agnaux pain burré pain, figus, lait agnaux pain, lait burr, mouton Dux groups d produits s d gagnt a` la lctur du tablau ci-dssus : d un coˆ t ds produits d lvag nomad (agnaux dans ls vrsions Ayt Mrghad nomads t Ayt Mguild), d l autr ds produits d agricultur (pain ssntillmnt dans ls vrsions Ayt Mrghad s dntairs, kabyl, Bni Snous), associ s à ds produits d arboricultur (vrsion kabyl). Ctt opposition cntral ntr dux gnrs d vi st clairmnt nuancé dans l cas d la vrsion Ntifa par l introduction du coupl burr/mouton qu l on put intrpr tr comm un r f rnc a` un pratiqu d transhumanc. Dans ls autrs vrsions s dntairs (kabyl, Ayt Mrghad II, Bni Snous), ll n l st qu implicitmnt par la pr snc d produits d un lvag s dntair (lait, burr). C qu j appll l décor dans l prmir tablau, a` la suit d P.-H. Savignac 7, prmt galmnt d appuyr ctt opposition cntral agricultur/pastoralism. On dvin, n fft, d un coˆ t un campmnt t un action d décampmnt (vrsions Ayt Mrghad I t Ayt Mguild), d l autr ds 7. Cf. P.-H. Savignac, 1978, Conts brb`rs d Kabyli, Montréal : Prsss d l Univrsit d Québc, p

10 champs (vrsions kabyl t Bni Snous), tandis qu il st fait xplicitmnt r f rnc à la construction d un maison dans la vrsion Ayt Mrghad II. L opposition mond animal/mond humain L chacal st l h ros incontst d un kyrill d conts amazighs qui m ritnt bin l nom d Cycl du Chacal qu ils rc oivnt dans ls corpus d conts. Animal ambigu, dangrux t craintif a` la fois, il particip d un mond ou` r` gn la sauvagri par opposition au mond ds humains. R. Basst écrivait a` son compt : «l narratur brb` r aim a` voir l plus rusé ds animaux tombr dans ls pi` gs qu lui tndnt l coq, la prdrix ou l hérisson» 8. Dans notr cont, c st l aˆ n, ctt fois-ci, qui triomph d clui qu P. Bourdiu nomm a` just titr un «hors-la-loi» 9. Cpndant, il faut bin soulignr au moins dux ntorss apport s à l opposition trop étanch ntr mond animal t mond humain. Cci st vrai sulmnt pour ls vrsions Ayt Mrghad I t II. La prmi` r st ctt solidarit dont font pruv tous ls animaux a` l appl d dam chacal. Ils apportnt chacun un poil pour sauvr un congénèr corch mnac par la mort. La scond st l tissag, activit dont suls ls humains sont capabls, t qui prmt d confctionnr un toison tout nuv au chacal. Dans ls dux cas, il y a d évidnc un projction du mond humain (form d organisation [solidarité], activit [tissag]) sur l mond animal. Mˆ m l objt confctionn st mprunt au mond ds humains, n l occurrnc l burnous. Il n st pas jusqu a` la division sxull du travail qui n ait t rspct : dam chacal tiss pour l chacal tout comm la fmm l fait pour son mari. AHMED SKOUNTI 8. R. Basst, op. cit., p. XI. 9. P. Bourdir, 1980, L sns pratiqu, Paris : Minuit, p

Contrôle de TP Dictionnaire & Arbres Binaires mercredi 20 mars 2013 durée : 3h 6 pages

Contrôle de TP Dictionnaire & Arbres Binaires mercredi 20 mars 2013 durée : 3h 6 pages IUT ds Pays d l Adour - RT2 Informatiqu - Modul IC2 - Algorithmiqu Avancé Contrôl d TP Dictionnair & Arbrs Binairs mrcrdi 20 mars 2013 duré : 3h 6 pags Ls programms d corrction orthographiqu ont bsoin

Plus en détail

CSMA 2013 11e Colloque National en Calcul des Structures 13-17 Mai 2013

CSMA 2013 11e Colloque National en Calcul des Structures 13-17 Mai 2013 Enrichissmnt modal du Slctiv Mass Scaling Sylvain GAVOILLE 1 * CSMA 2013 11 Colloqu National n Calcul ds Structurs 13-17 Mai 2013 1 ESI, sylvain.gavoill@si-group.com * Autur corrspondant Résumé En raison

Plus en détail

Nous te remercions de nous aider dans ces efforts. STP, utilise un crayon à mine pour répondre à ce questionnaire

Nous te remercions de nous aider dans ces efforts. STP, utilise un crayon à mine pour répondre à ce questionnaire A Nous avons dmandé à ds millirs d élèvs canadins comm toi d répondr à ctt important nquêt, qui prmttra à Santé Canada d miux comprndr la consommation d tabac chz ls juns. Nous t rmrcions d nous aidr dans

Plus en détail

Session poster ECOMM. L auto-partage, chaînon manquant de l offre de mobilité.

Session poster ECOMM. L auto-partage, chaînon manquant de l offre de mobilité. Sssion postr ECOMM Titr : Autur L auto-partag, chaînon manquant d l offr d mobilité. Jan-Baptist Schmidr, Rsponsabl d Franc AutoPartag, résau pour un nouvll mobilité, Dirctur Général d Auto trmnt Strasbourg.

Plus en détail

Un cadre légal et réglementaire pour toutes les entreprises

Un cadre légal et réglementaire pour toutes les entreprises u q i t u a Filièr n ion t n v é r p d h c r a m dé ls n n n o u i r s i s s s f o r Réu p s u q s i ds r La Brtagn st un région privilégié pour ls activités nautiqus : 2 700 km d côts, 600 ports t zons

Plus en détail

CATALOGUE. Disponible en prêt ou à la location. Renseignement DES EXPOSITIONS

CATALOGUE. Disponible en prêt ou à la location. Renseignement DES EXPOSITIONS Ligu pour la protction ds oisaux d la Sarth (LPO 72) CATALOGUE DES EXPOSITIONS Disponibl n prêt ou à la location Rnsignmnt LPO Sarth 43 ru d l Estérl Maison d l au 72100 L Mans Indx ds xpositions Ls xpositions

Plus en détail

Le rôle d évaluation foncière au service d une approche territoriale ciblée : le cas de Montréal

Le rôle d évaluation foncière au service d une approche territoriale ciblée : le cas de Montréal L rôl d évaluation foncièr au srvic d un approch trritorial ciblé : l cas d Montréal Suzann Chantal st économist t consillèr n aménagmnt Stéphan Charbonnau st détntur d un maîtris n étud urbain Ls dux

Plus en détail

SOLUTIONS DE l EXAMEN

SOLUTIONS DE l EXAMEN Univrsité d Aix-Marsill Faculté d économi t d gstion Sit Colbrt 1 èr anné d licnc, microéconomi Mardi l 30 avril 2013 Dirctivs Pédagogiqus : Ctt épruv comprnd 15 qustions. 10 sont à choix multipls t 5

Plus en détail

Outil de prévention de la dégradation des immeubles anciens à Paris. Résultats 2013

Outil de prévention de la dégradation des immeubles anciens à Paris. Résultats 2013 OBSERVATOIRE du LOGEMENT t d l'habitat d PARIS Outil d prévntion d la dégradation ds immubls ancins à Paris Résultats 2013 Juillt 2013 À la suit ds travaux d mêm natur déjà réalisés dpuis 2008, la list

Plus en détail

Interview exclusive d Amélie P.

Interview exclusive d Amélie P. Intrviw xclusiv d Améli P. 3,00 Edition Spécial - Décmbr 2012 l r u s r i o av s z l u. o. v. s u g o a v m I Tout c qu rnalist Rportr d ou J d r i t é m Passion, nvi, t ncor passion. Voilà c qu vous pourrz

Plus en détail

pour seniors en 10 questions

pour seniors en 10 questions MINI-GUIDE DE L HÉBERGEMENT MINI-GUIDE DE L HÉBERGEMENT pour sniors 1 L AUTEUR Ecrit par Dominiqu Schmidt, c mini guid d l hébrgmnt st publié par Rtrait Plus pour assistr ls famills dans lur rchrch d structurs

Plus en détail

JE TE DONNE TOUT LUC DUMONT 2004 JE TE DONNE MON CŒUR IL NE M APPARTIENT PLUS CE QUE J'AI DE MEILLEUR A B E TOUT EST POUR TOI JÉSUS

JE TE DONNE TOUT LUC DUMONT 2004 JE TE DONNE MON CŒUR IL NE M APPARTIENT PLUS CE QUE J'AI DE MEILLEUR A B E TOUT EST POUR TOI JÉSUS J T DONN TOUT LUC DUMONT 2004 C#m J T DONN MON CŒUR A IL N M APPARTINT PLUS C#m C QU J'AI D MILLUR A B TOUT ST POUR TOI JÉSUS C#m UN PARUM D VALUR A SUR TOI ST RÉPANDU C#m C'ST L ORAND MON COUR A B J SUIS

Plus en détail

Fiche interprétative 010 Transfert de travailleurs

Fiche interprétative 010 Transfert de travailleurs Fich intrprétativ 00 Transfrt d travaillurs. Princip. A. Txt d loi. a. Décrt du 9//04 rlatif à l agrémnt t à l octroi d subvntions aux ntrpriss d insrtion. Art. 6. r. L Gouvrnmnt put dérogr à l articl

Plus en détail

ELECTRICITE. Chapitre 11 Tensions et courants dans les lignes triphasées. Montages étoile et triangle. Analyse des signaux et des circuits électriques

ELECTRICITE. Chapitre 11 Tensions et courants dans les lignes triphasées. Montages étoile et triangle. Analyse des signaux et des circuits électriques ELECTRICITE Analys ds signaux t ds circuits élctriqus Michl Piou Chapitr Tnsions t courants dans ls ligns triphasés Montags étoil t triangl Edition /0/04 Tabl ds matièrs POURQUOI ET COMMENT? DENOMINATION

Plus en détail

au Point Info Famille

au Point Info Famille Qustion / Répons au Point Info Famill Dossir Vivr un séparation La séparation du coupl st un épruv souvnt longu t difficil pour la famill. C guid vous présnt ls différnts démarchs n fonction d votr situation

Plus en détail

AMARG CHANTS ET POÉSIE AMAZIGHS (SUD-OUEST DU MAROC)

AMARG CHANTS ET POÉSIE AMAZIGHS (SUD-OUEST DU MAROC) AMARG CHANTS ET POÉSIE AMAZIGHS (SUD-OUEST DU MAROC) (extraits) Amarg «poésie, chagrin d amour, chant d amour, regret, nostalgie, émotion,..» En tachelhit, le terme amarg désigne à la fois «poésie» et

Plus en détail

Impôts 2012 LA PRIME POUR L EMPLOI

Impôts 2012 LA PRIME POUR L EMPLOI Impôts 2012 LA PRIME POUR L EMPLOI Q à su su in L pr (a so (r do n fis A 7 d 1 au ch co s co Il s L p tr d 1 di 3 C pa su 1 2 < Qu st-c qu la prim pour l mploi? La prim pour l mploi st un aid au rtour

Plus en détail

> FICHES PÉDAGOGIQUES. Rallye

> FICHES PÉDAGOGIQUES. Rallye > FICHES PÉDAGOGIQUES r i t s r o f Rally Rally forstir n o i t c u d o Intr Un rally qu st-c qu c st? L rally natur st un «grand ju» qui invit ls nfants à chminr dans la natur où ils vont jour étap après

Plus en détail

La transformée de Fourier de cette fonction est directe et donne 1 ) T

La transformée de Fourier de cette fonction est directe et donne 1 ) T Efft d l échantillonnag t d la troncation sur l spctr d un signal Ls signaux réls utilisés n physiqu sont d plus n plus souvnt traités d façon numériqu. Pour cla, il st nécssair d échantillonnr l signal.

Plus en détail

6.1! GÉRER LA DOCUMENTATION : Principes

6.1! GÉRER LA DOCUMENTATION : Principes 6.1! GÉRER LA DOCUMENTATION : Princips But : Résultats : Convnir ds documnts dont l'ntrpris va s dotr Not adrssé au prsonnl; ligns dirctrics sur la documntation Tâch confié au : Tmps total nécssair : Rprésntant

Plus en détail

Marche à suivre relative à l annonce pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)

Marche à suivre relative à l annonce pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) Pag 1 sur 8 March à suivr rlativ à l annonc pour la rétribution à prix coûtant courant injcté (RPC) Photovoltaïqu Vous trouvrz dans ls pags suivants ls informations dont vous avz bsoin pour annoncr vos

Plus en détail

B!m(bwbou.hbsef!eft! ofshjft!ev!gvuvs

B!m(bwbou.hbsef!eft! ofshjft!ev!gvuvs Mb!Ibvuf.Tbjoupohf B!m(bwbou.hbsf!ft! ofshjft!v!gvuvs Edition 2011!!!!!!!!!!!!!!Qfstqfdujwft!!!!!!!S vttjuft!!!!!!!joopwbujpo Fofshjft www.haut-saintong.com Edito Au nivau mondial, il y a trois mois ncor,

Plus en détail

Smart TENSTM. Instructions d utilisation

Smart TENSTM. Instructions d utilisation Smart TENS Instructions.qx6 30/10/06 16:16 Pag Smart TENSTM Instructions d utilisation L Smart TENS st un méthod d point pour soulagr la doulur, non médicamntus. C TENS numériqu st un apparil puissant,

Plus en détail

Créé par : Section du SNISA Dernière mise à jour : 5 jan 2012 Tous les changements du SNISA pour l exercice 2012-2013

Créé par : Section du SNISA Dernière mise à jour : 5 jan 2012 Tous les changements du SNISA pour l exercice 2012-2013 Tous ls changs du SNISA pour l xrcic 2012-2013 chang Chang/élé d Principaux changs pour l xrcic 2012-2013 1 65-71 Dat d arrivé à l unité d obsrvation (ED 123) Hur d arrivé à l unité d obsrvation (ED 124)

Plus en détail

Master1 Génie des Systèmes Industriels U.E.: Capteurs, Chaînes de mesure 1 ère session 2011-2012

Master1 Génie des Systèmes Industriels U.E.: Capteurs, Chaînes de mesure 1 ère session 2011-2012 Mastr1 Géni ds Systèms Industrils U.E.: Capturs, Chaîns d msur 1 èr sssion 211-212 Cod Unité : 172 Cod épruv : 14977 Samdi 26 Mai 8H -1H Duré : 2 hurs Documnts t Calculatric autorisés Ls partis III t IV

Plus en détail

LES ÉCOGESTES, UN JEU D'ENFANT. www.lausanne.ch/sil

LES ÉCOGESTES, UN JEU D'ENFANT. www.lausanne.ch/sil LES ÉCOGESTES, UN JEU D'ENFANT.lausann.ch/sil Il st vrt t il fait l bin autour d vous : l FEE Pour financr ds projts d économis d énrgi ou d dévloppmnt ds énrgis rnouvlabls, ls Srvics industrils d Lausann

Plus en détail

Contact Anne-Laure Pasquereau. Tél. : 02 41 78 42 75 contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

Contact Anne-Laure Pasquereau. Tél. : 02 41 78 42 75 contact@musee-vigne-vin-anjou.fr s g n a d n v s d La grand fêt Contact Ann-Laur Pasqurau Tél. : 02 41 78 42 75 contact@mus-vign-vin-anjou.fr Dux jours d fstivités autour ds vndangs pour l plaisir d tous Samdi 3 octobr D 14h30 à 18h30

Plus en détail

LES BIOS S 2010. Sur cette étrange photographie, qui mange qui?

LES BIOS S 2010. Sur cette étrange photographie, qui mange qui? S R U O ONC C 2010 ATTENTION 3 LES BIOS JEU RÈGLE DU tions. r aux qus pour répond s ut in m 50 Vous avz 5 points. tés d 3 à stion.. Ells sont no pons par qu ou 5 points bonn ré ul arquz 3, 4 s m us un

Plus en détail

Les ressources du PC

Les ressources du PC Modul 2 Ls rssourcs du PC Duré : 2h (1 séanc d 2h) Ctt séanc d dux hurs suit l ordr du référntil d compétncs du portfolio rattaché à c modul (v. portfolio du modul 2). Votr ordinatur PC st un machin composé

Plus en détail

Logique : Véhicule hybride Toyota Prius (centrale PSI 07)

Logique : Véhicule hybride Toyota Prius (centrale PSI 07) Scincs d l Ingéniur Lgiqu : Véhicul hybrid Tyta Prius (cntral PSI 07) Intrductin : Dans l cntxt actul d écnmi ds énrgis fssils t d réductin ds émissins d gaz ncifs, l systèm d prpulsin hybrid cnstitu un

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE Opération Brioches 2015

DOSSIER DE PRESSE Opération Brioches 2015 Association d Parnts, d Prsonns Handicapés Mntals t d lurs Amis DOSSIER DE PRESSE Opération Briochs 2015 Dossir d prss d l Opération Briochs, Edition 2015 // PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION «L Opération

Plus en détail

Matériau pour greffe MIS Corporation. Al Rights Reserved.

Matériau pour greffe MIS Corporation. Al Rights Reserved. Matériau pour grff MIS Corporation. All Rights Rsrvd. : nal édicaux, ISO 9001 : 2008 atio itifs m rn pos méd int i dis c a u x 9 positifs 3/42 té ls s dis /CE ur r l E. po ou u x U SA t s t appr o p a

Plus en détail

Etude du couplage d un distillateur solaire avec un capteur plan

Etude du couplage d un distillateur solaire avec un capteur plan Rvu ds Enrgis Rnouvlabls ICRESD-07 Tlmcn (2007) 179 186 Etud du couplag d un distillatur solair avc un captur plan Z. Haddad *, A. Chakr t N. Boukrzaza Laboratoir d Physiqu Enrgétiqu, Univrsité Mntouri,

Plus en détail

Vente à distance et e-commerce. n e. m de s

Vente à distance et e-commerce. n e. m de s Vnt à distanc t -commrc t a h c a d s t n m t r Ls compo in A l d s g a n é m d s Edition 2011 rc t d Indu Chambr d Comm stri d l Ain Obsrvat oir du Commrc Vnt à distanc t -commrc énags d l Ain, m s d

Plus en détail

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL REUNION DU 19 JUILLET 2007 DELIBERATION N CR-07/06.127 DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL Formation profssionnll - PEFA - Promotion d l'emploi par la Formation ds Actifs LE CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON,

Plus en détail

La naissance de Jésus

La naissance de Jésus EnfantsMédias crétins La naissanc d Jésus L un ds istoirs ls plus connus d la Bibl, raconté d manièr captivant avc ds illustrations attrayants. Présntation multimédia DVDvido DVDvido Présntation multimédia

Plus en détail

TVA et Systèmes d Information. Retour d expérience d entreprise. A3F - 26 mars 2015 Hélène Percie du Sert COFELY INEO

TVA et Systèmes d Information. Retour d expérience d entreprise. A3F - 26 mars 2015 Hélène Percie du Sert COFELY INEO isr la t l t t zon iqur nt TVA t Systèms d Information Rtour d xpérinc d ntrpris A3F - 26 mars 2015 Hélèn Prci du Srt COFELY INEO Pour Sup Ins À p NB. M 30/03/2015 Sommair isr la t l t t zon iqur nt I

Plus en détail

La rénovation urbaine à Angers

La rénovation urbaine à Angers ANGERrSno2s1 quartirs avc vouuispmnt Chang t > Aménagmn Urbanism > > > t ita ab H > > > > Éq La rénovation urbain à Angrs n o g i P d n a r G r i t r L qua g a s i v d chang Dossir d prss L quartir Grand-Pigon

Plus en détail

ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT À remettre à l'hôtesse, à l'accueil de l'office de tourisme

ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT À remettre à l'hôtesse, à l'accueil de l'office de tourisme ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT À rmttr à l'hôtss, à l'accuil d l'offic d tourism Grâc à vous, notr offic d tourism s'amélior. Souciux d l amélioration continu d nos prstations, t afin d répondr au miux

Plus en détail

office dusport de développeent util ociale & de cohésion port & Concertation www.fnoms.org

office dusport de développeent util ociale & de cohésion port & Concertation www.fnoms.org offic dusport port & Concrtation util d dévloppnt & d cohésion ocial www.fnoms.org offic dusport port & Concrtation util d dévloppnt & d cohésion ocial sommair P.4 Au cour d la réalité sportiv P.6 Qu st-c

Plus en détail

MAISON DE LA RATP 54, quai de la Râpée -189, rue de Bercy - 75012 Paris. M Gare de Lyon. M Gare de Lyon

MAISON DE LA RATP 54, quai de la Râpée -189, rue de Bercy - 75012 Paris. M Gare de Lyon. M Gare de Lyon i d r c r m 3 1 0 2 r 9 octob s i a n n o c u? t è b a i d mon MISON D L RP 54, quai d la Râpé -189, ru d Brcy - 75012 Paris M Gar d Lyon È B I D L R U S N N O I C S L M R O D O F N I L D D N URdNlaÉRapé

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE LOCATION

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE LOCATION DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE LOCATION Ls informations donnés nécssairs pour traitr votr candidatur rstront confidntills. Un dossir incomplt n put êtr xaminé. C dossir d candidatur rst soumis à l approbation

Plus en détail

Par les délégués des 4 èmes Dans le cadre de la Commission Restauration

Par les délégués des 4 èmes Dans le cadre de la Commission Restauration Info Rsto Mai - Juin 2011 Par ls délégués ds 4 èms Dans l cadr d la Commission Rstauration Editorial Jûnr st dvnu à la mod. En tout cas, mangr très pu l st. Pour simplifir, ls fills n mangnt pas pour «fair

Plus en détail

Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte. AXE PRIORITAIRE 10 - Allocation de compensation des surcouts

Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte. AXE PRIORITAIRE 10 - Allocation de compensation des surcouts Programm Opérationnl FEDER-FSE 2014-2020 Mayott Vrsion final Mai 2014 AXE PRIORITAIRE 10 - Allocation compnsation s surcouts 1.1.1 Objctif spécifiqu 32 : Améliorr l accssibilité t ls usags s TIC par l

Plus en détail

Le guide du parraina

Le guide du parraina AGREMENT DU g L guid du parraina nsillr co t r g ra u co n r, Partag rs ls mini-ntrprnu alsac.ntrprndr-pour-apprndr.fr Crér nsmbl Ls 7 étaps d création d la Mini Entrpris-EPA La Mini Entrpris-EPA st un

Plus en détail

Olivier GALLAND CNRS-GEMAS

Olivier GALLAND CNRS-GEMAS Olivir GALLAND CNRS-GEMAS INDIVIDUALISATION DES MŒURS ET CHOIX CULTURELS Dans l accès à c qu on appll parfois la «cultur légitim», la démocratisation smbl marqur l pas. Olivir Donnat l rmarquait ncor récmmnt

Plus en détail

Voici mon portfolio. Partenaire de confiance pour vos projets de graphisme. Marie-Eve Matte Designer graphique. T. 450 708-0925 C. info@mematte.

Voici mon portfolio. Partenaire de confiance pour vos projets de graphisme. Marie-Eve Matte Designer graphique. T. 450 708-0925 C. info@mematte. Voici mon portfolio Mari-Ev Matt Dignr graphiqu T. 450 708-0925 C. info@mmatt.com www.mmatt.com pour vo projt d graphim Idntité - pag 2 Rdign - avant Rdign - aprè Mari-Ev Matt Dignr graphiqu pour vo projt

Plus en détail

Croissance, environnement et égalité : 2 livres importants

Croissance, environnement et égalité : 2 livres importants Croissanc, nvironnmnt t égalité : 2 livrs importants Réflxions é... http://cosocpol.blog.lmond.fr/2013/10/21/mda-t-piktty/ 1 sur 6 22/10/2013 10:26 Blog abonné Accédz à tous ls blogs Créz votr blog Réflxions

Plus en détail

Les Bauges et autour. 79 Aiguebelette 80 Col du Banchet 81 Col du Sapenay. 85 Montambert 86 Val Pelouse. Albertville, Beaufortin

Les Bauges et autour. 79 Aiguebelette 80 Col du Banchet 81 Col du Sapenay. 85 Montambert 86 Val Pelouse. Albertville, Beaufortin Ls Baugs t autour d Chambéry 79 Aigubltt 80 Col du Bancht 81 Col du Sapnay 82 L Rvard 83 L Sir 84 Vrl 85 Montambrt 86 Val Plous 87 Chamoux Albrtvill, Baufortin 88 Ebaudiaz 89 Plan d Languot 90 Fnêtr 7

Plus en détail

Le premier service d information par SMS.

Le premier service d information par SMS. L prmir srvic d information par SMS. Snd to Act simplifi considérablmnt la vi d vos collaborats t d ls corrspondants. Ds cntrs d formations, ds univrsités t ds écols d commrcs nous font djà confianc. Faîts

Plus en détail

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. (Adresse civique) 3. Veuillez remplir l'annexe relative aux Sociétés en commandites assurées à la partie E.

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. (Adresse civique) 3. Veuillez remplir l'annexe relative aux Sociétés en commandites assurées à la partie E. Chubb du Canada Compagni d Assuranc Montréal Toronto Oakvill Calgary Vancouvr PROPOSITION POLICE POUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Protction d l Actif Capital d Risqu A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. a. Nom

Plus en détail

Comment utiliser une banque en France. c 2014 Fabian M. Suchanek

Comment utiliser une banque en France. c 2014 Fabian M. Suchanek Commnt utilisr un banqu n Franc c 2014 Fabian M. Suchank Créditr votr compt: Étrangr Commnt on mt d l argnt liquid sur son compt bancair à l étrangr : 1. rntrr dans la banqu, attndr son tour 2. donnr l

Plus en détail

Exemple de Plan d Assurance Qualité Projet PAQP simplifié

Exemple de Plan d Assurance Qualité Projet PAQP simplifié Exmpl d Plan d Assuranc Qualité Projt PAQP simplifié Vrsion : 1.0 Etat : Prmièr vrsion Rédigé par : Rsponsabl Qualité (RQ) Dat d drnièr mis à jour : 14 mars 2003 Diffusion : Equip Tchniqu, maîtris d œuvr,

Plus en détail

Suivi de la dynamique des populations de loutre

Suivi de la dynamique des populations de loutre Prjt LIFE «Rstauratin ds Habitats d la Lutr» (LIFE 05/NAT/B/0000 85) M é t h d Suivi d la dynamiqu ds ppulatins d lutr d p r s p c t i n Christin Lclrcq : Svn Platts : Hélèn Ghyslinck : Parc Naturl Haut-Sûr

Plus en détail

Grand-papa a mal aux dents

Grand-papa a mal aux dents Fiche 1 Grand-papa a mal aux dents 1 Grand-papa a mal aux dents (sur l air de Cadet Rousselle) C est grand-papa qui a mal aux dents, C est grand-papa qui a mal aux dents. C est grand-maman qui dit tout

Plus en détail

Céline Arnold, Michèle Lelièvre*

Céline Arnold, Michèle Lelièvre* Dossir L nivau d vi ds prsonns âgés d 1996 à 2009 : un progrssion moynn n lign avc cll ds prsonns d âg actif, mais ds situations individulls t générationnlls plus contrastés Célin Arnold, Michèl Llièvr*

Plus en détail

contes licencieux des provinces de france

contes licencieux des provinces de france Jean Quatorze-Coups Tout près d ici, vivait il y a déjà longtemps une veuve dont le fils était chasse-marée, autrement dit, domestique dans un moulin. Jean c était le nom du jeune homme avait vingt-quatre

Plus en détail

Une Bretagne plus diplômée que les autres régions de province

Une Bretagne plus diplômée que les autres régions de province Un Brtagn plus diplômé qu ls autrs régions d provinc Ls actifs brtons sont plus diplômés qu ls autrs actifs d provinc. Comm dans ls autrs régions, l st l diplôm l plus fréqunt, mais ls Brtons sont plus

Plus en détail

Bienvenue dans notre LES. Sommaire

Bienvenue dans notre LES. Sommaire S volts Binvnu dans notr univrs Volt. Bsoin d nouvaux volts qu vous manœuvrrz d un simpl gst sur un télécommand? Assz d ls poncr t lasurr tous ls ans? Vous préférz l PVC? aluminium? Détndz vous t vnz découvrir

Plus en détail

Transmetteur vocal SD1+

Transmetteur vocal SD1+ MANUEL D UTILISATION ET DE PROGRAMMATION Transmttur vocal SD1+ MANUEL D UTILISATION ET DE PROGRAMMATION Parfait sécurité ds logmnts d habitation, maisons t locaux d ntrpriss C manul d utilisation st particulir

Plus en détail

Participez au projet novateur e-health des pharmacies

Participez au projet novateur e-health des pharmacies Participz au projt novatur -Halth ds pharmacis my-mdibox - l application médicamnts pour pharmacis t patints avc d nombruss prstations complémntairs V2.00_11_2013 Notr publicité actull : Et voici é t n

Plus en détail

journée des professionnels de santé APPEL A COMMUNICATIONS DÉCEMBRE

journée des professionnels de santé APPEL A COMMUNICATIONS DÉCEMBRE APPEL A COMMUNICATIONS 12 DÉCEMBRE 2012 PROPOSITIONS DE RÉSUMÉS Ls propositions d résumés doivnt parvnir impérativmnt AU PLUS TARD LE 4 SEPTEMBRE 2012 http://sfr.larhumatologi.fr Vous dvz soumttr vos résumés

Plus en détail

7. Droit fiscal. Calendrier 2014. 7.1 Actualité fiscale 7.2 Contrôle et contentieux fiscal 7.3 Détermination du résultat fiscal.

7. Droit fiscal. Calendrier 2014. 7.1 Actualité fiscale 7.2 Contrôle et contentieux fiscal 7.3 Détermination du résultat fiscal. 7. Droit fiscal 7.1 Actualité fiscal 7.2 Contrôl t contntiux fiscal 7.3 Détrmination du résultat fiscal 7.4 Facturation : appréhndr ls règls juridiqus t fiscals, t maîtrisr l formalism 7.5 Gstion fiscal

Plus en détail

PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER

PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER Partnrs nd Bo us Marcq- n-b Tourc oin g aroul Ro ub La Mad la Ré pu bl u iq a ix www360courtagfr nu d lin Av Lill Dmand Partn rs ASSURÉ 1 4)4³ %43 )'%- 2%3% s )$% ASSURÉ

Plus en détail

Laissez-vous conduire jusqu à minuit!

Laissez-vous conduire jusqu à minuit! Laiz-vou conduir juqu à minuit! A partir du 2 juillt 2010, la Communauté d Agglomération du Pay Ajaccin t l Tranport Collctif Ajaccin (TCA) propont à lur uagr un drt d oiré tardiv juqu à MINUIT ur un majorité

Plus en détail

Rendre visibles les publications de l UPEC avec HAL

Rendre visibles les publications de l UPEC avec HAL Formation ds dircturs d unités UPEC UPEC Crétil 20/03/2015 Rndr visibls ls publications d l UPEC avc HAL Philipp Gambtt LIGM Univrsité Paris-Est Marn-la-Vallé Diaporama préparé avc la collaboration d Flornc

Plus en détail

Exercice 1 :(15 points)

Exercice 1 :(15 points) TE/pé TL Elémnts d corrction du D. n 2 du Vndrdi 2 0ctobr 2012 sans documnt, avc calculatric 1h1min Ercic 1 :(1 points) À l occasion d un fstival culturl, un agnc d voyags propos trois typs d transport

Plus en détail

CONTRÔLE INDUSTRIEL et RÉGULATION AUTOMATIQUE

CONTRÔLE INDUSTRIEL et RÉGULATION AUTOMATIQUE Sssion 200 Brvt d Tchnicin Supériur CONTRÔLE INDUSTRIEL t RÉGULATION AUTOMATIQUE U4 Instrumntation t Régulation Duré : 3 hurs Cofficint : 4 L utilisation d un calculatric réglmntair st autorisé. Calculatric

Plus en détail

Principes d application sectoriels sur la correspondance bancaire

Principes d application sectoriels sur la correspondance bancaire Mars 2013 Princips d application sctorils sur la corrspondanc bancair Documnt d natur xplicativ Ls princips d application sctorils, élaborés par l Autorité d contrôl prudntil (ACP), répondnt à un dmand

Plus en détail

Fonction logarithme exercices corrigés

Fonction logarithme exercices corrigés Trminal S Fonctions Logarithms Vrai-Fau Fonction ln, EPF 6 Equation, Franc 4 4 Dérivés t ln 4 5 Primitivs t ln 6 Calcul d limits 5 6 7 Résolution (in)équations 7 8 Avc ROC 8 9 Dérivation t ncadrmnt 9 Fonction+équation,

Plus en détail

COLGATE PREVIDENT 5000 PLUS TOOTHPASTE FRUITASTIC/ DENTIFRICE FRUITASTIQUE

COLGATE PREVIDENT 5000 PLUS TOOTHPASTE FRUITASTIC/ DENTIFRICE FRUITASTIQUE Vrsion 1.0 Dat d révision 09/20/2012 Dat d'imprssion 09/20/2012 SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE Nom du produit : COLGATE PREVIDENT 5000 PLUS TOOTHPASTE FRUITASTIC/ Numéro d la FS

Plus en détail

CHAPITRE 3 : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE POSTES / COMPTES

CHAPITRE 3 : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE POSTES / COMPTES Journal Officiel de l OHADA N 10 4 ème Année 221 AA CHAPITRE 3 : POSTES / COMPTES SECTION 1 : Système normal BILAN-ACTIF ACTIF N os DE COMPTES À INCORPORER DANS LES POSTES Réf. POSTES Brut Amortissements/

Plus en détail

2004 1 ère édition. 2009 6 ème édition. 2008 5 ème édition. 2010 7 ème édition. 2007 4 ème édition. 2005 2 ème édition. 2006 3 ème édition

2004 1 ère édition. 2009 6 ème édition. 2008 5 ème édition. 2010 7 ème édition. 2007 4 ème édition. 2005 2 ème édition. 2006 3 ème édition Edito d Elio Di Rupo Avantpropos Voici déjà la édition d un grand rassmblmnt qu ls passionnés d moto d la région t d bin audlà n manquraint pour rin au mond. Avc son lot d surpriss t d découvrts, l Fstival

Plus en détail

ÉVALUATION DU NUT ET DU FLUX TRANSFÉRÉ

ÉVALUATION DU NUT ET DU FLUX TRANSFÉRÉ Chapitr 6 ÉVALUATION DU NUT ET DU FLUX TRANSFÉRÉ Parturiunt onts ; nastur ridiulus us HORACE 6.. RÉSISTANCES D ENCRASSEMENT Pour êtr n sur d alulr la puissan thriqu d un éhangur, il aut onnaîtr son NUT,

Plus en détail

Guide de correction TD 6

Guide de correction TD 6 Guid d corrction TD 6 JL Monin nov 2004 Choix du point d polarisation 1- On décrit un montag mttur commun à résistanc d mttur découplé, c st à dir avc un condnsatur n parallèl sur R. La condition d un

Plus en détail

D é ce m b re 2 01 0 L e ttr e d 'i n fo r m a t i o n n 2 2 E d i to r i al L a f r o n ti è r e so c i ale L a p r i s e d e c o n s c i e n c e d e s e n tr e p r i s e s e n m a ti è re D e s e xa

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

Première L DS4 quartiles et diagrammes en boîtes 2009-2010

Première L DS4 quartiles et diagrammes en boîtes 2009-2010 Exrcic 1 : Répartition t disprsion ds salairs Soint ls salairs dans trois ntrpriss A, B t C : 1175 1400 1900 2600 2800 2100 1) Calculr dans chaqu cas l salair moyn t l salair médian 2) Qull st la part

Plus en détail

( ) PROBLEME 1 : ASSOCIATION DE CIRCUITS RC. 6 septembre 2014. I Réponse indicielle d un circuit RC PC*1 / PC*2 / PC DEVOIR SURVEILLE DE PHYSIQUE N 1

( ) PROBLEME 1 : ASSOCIATION DE CIRCUITS RC. 6 septembre 2014. I Réponse indicielle d un circuit RC PC*1 / PC*2 / PC DEVOIR SURVEILLE DE PHYSIQUE N 1 P* / P* / P DEVOI SUVEILLE DE PHYSIQUE N 6 sptmbr 4 POBLEME : ASSOIATION DE IUITS On analys, à laid dun oscilloscop, l circuit ci-contr comportant un génératur d tnsion E,r ( ), rprésnté dans l cadr pointillé,

Plus en détail

Certification des tables après Solvency II Deauville 18 septembre 2009

Certification des tables après Solvency II Deauville 18 septembre 2009 Encomb Crtification ds tabls après Solvncy II Dauvill 18 sptmbr 2009 1 Institut ds Actuairs SACEI Christoph MUGNIER ids Sommair 1 L contxt réglmntair t démographiqu 03 2 L xpérinc AXA Franc 08 r l g 3

Plus en détail

Le Petit Chaperon rouge Conte de Grimm

Le Petit Chaperon rouge Conte de Grimm Lecture suivie n 6 - Période 3 : Janvier - Février page n : rouge Conte de Grimm Il était une fois une charmante petite fille que tout le monde aimait au premier regard. Sa grand-mère qui l adorait plus

Plus en détail

Date de dépôt du dossier. Montant total des aides (3 500 maximum en zone d arrivée A et B1, 3 000 maximum en zone d arrivée B2 et C) Durée du prêt

Date de dépôt du dossier. Montant total des aides (3 500 maximum en zone d arrivée A et B1, 3 000 maximum en zone d arrivée B2 et C) Durée du prêt AIDE MOBILI-PASS Action Logmnt - Ls ntrpriss s ngagnt avc ls salariés Fich d dialogu établi conformémnt à l articl L311-10 du cod d la consommation t ls décrts n 2010-1461 t n 2020-1462 du 30 novmbr 2010.

Plus en détail

Je cherche la SECURITE. Je cherche la SECURITE GÉNÉRALITÉS :

Je cherche la SECURITE. Je cherche la SECURITE GÉNÉRALITÉS : Soair du guid. - IMPORTANT - Passag d rou faibl Véhiculs non chaînabl un ATTENTION! Cs pags continnnt ds informations importants. Véhiculs non chaînabl un GÉNÉRALITÉS : CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES,

Plus en détail

Bloc 1 : La stabilité, une question d équilibre

Bloc 1 : La stabilité, une question d équilibre Bloc 1 : La stabilité, un qustion d équilibr Duré : 3 hurs Princips scintifiqus Ls princips scintifiqus s adrssnt aux nsignants t aux nsignants. Structur Un structur st un form qui résist aux forcs qui,

Plus en détail

L OUTIL BOND GRAPH POUR LA MODELISATION DES SYSTEMES MECATRONIQUES

L OUTIL BOND GRAPH POUR LA MODELISATION DES SYSTEMES MECATRONIQUES L OUTIL BOND GRAPH POUR LA MODELISATION DES SYSTEMES MECATRONIQUES A. NAAMANE La Mécatroniqu Ls bond graphs Pourquoi? Outil d modélisation prformant ; Prmt d bin comprndr ls transfrts d puissanc ; Put

Plus en détail

Le domaine national de Saint-Cloud

Le domaine national de Saint-Cloud P a r c o u r s d é c o u v r t L domain national d Saint-Cloud P a r i S / Î L - d - F r a n C j u n p u b l i c L domain national d Saint-Cloud Bonjour t binvnu au domain national d Saint-Cloud. J suis

Plus en détail

CHÂTILLON / HAUTS-DE-SEINE LA TRANQUILLITÉ EN PLEIN CŒUR URBAIN

CHÂTILLON / HAUTS-DE-SEINE LA TRANQUILLITÉ EN PLEIN CŒUR URBAIN CHÂTILLON / HAUTS-DE-SEINE LA TRANQUILLITÉ EN PLEIN CŒUR URBAIN Châtillon, LE «PARIS» D UN AVENIR TRANQUILLE Aux ports d la capital s cach un ndroit rmarquabl : la vill d Châtillon, dynamiqu t accuillant,

Plus en détail

Vivez. éco-quartier BUREAUX & COMMERCES. www.vivrebassens.com. Bienvenue chez vous

Vivez. éco-quartier BUREAUX & COMMERCES. www.vivrebassens.com. Bienvenue chez vous Pag 1 Binvnu chz vous Invstissz n confianc dans un bin fiabl t durabl au cœur d l agglomération chambérinn, promss d un art d vivr dont vous bénéficirz saison après saison. BUREAUX & COMMERCES Vivz n éco-harmoni

Plus en détail

UNE AVENTVRE DE AGILE & CMMI POTION MAGIQUE OU GRAND FOSSÉ? AGILE TOVLOVSE 2011 I.VI VERSION

UNE AVENTVRE DE AGILE & CMMI POTION MAGIQUE OU GRAND FOSSÉ? AGILE TOVLOVSE 2011 I.VI VERSION UN AVNTVR D AGIL & CMMI POTION MAGIQU OU GRAND FOÉ? AGIL TOVLOV 2011 VRION I.VI @YAINZ AKARIA HT T P: / / W WW.MA RTVIW.F HT T P: / / W R WW.KIND OFMAG K.COM OT @ PAB L OP R N W.FR MARTVI. W W W / :/ P

Plus en détail

Le plan de désherbage communal

Le plan de désherbage communal L plan d déshrbag communal Qu st-c qu un plan d déshrbag communal? PDC Evolution ds quantités utilisés Quantité L tablau d idntification ds zons communals Tablau Ls carts d la commun Carts Qu st-c qu l

Plus en détail

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE NANTES ST-NAZAIRE

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE NANTES ST-NAZAIRE * BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE NANTES ST-NAZAIRE Slon l guid du Ministèr V2 Conformémnt à l articl 75 d la loi N 2010-788 du 12 juillt 2010 Sommair Introduction...

Plus en détail

Définition : «interconnection» et «networks». nterconneconnexion des années 60 des années 70 ARPANET des années 80 les années 90 Aujourd'hui

Définition : «interconnection» et «networks». nterconneconnexion des années 60 des années 70 ARPANET des années 80 les années 90 Aujourd'hui I N T R O D U C T I O N D I n t e r n e t e s t l e p l u s g r a n d r é s e a u a u m o n d e a v e c d e s c e n t a i n e s d e m i l l i o n s da o r d i n a t e u r é s e a u x c o n n e c t é sa

Plus en détail

Apprentissage des faits Calcul mental Estimation de calcul

Apprentissage des faits Calcul mental Estimation de calcul M ATHÉMATIQUES MENTALES Apprntissag ds faits Calcul mntal Estimation d calcul 4 anné Guid d nsignmnt 2010 Rmrcimnts L présnt manul d mathématiqus mntals a été mis à jour avc la prmission du ministèr d

Plus en détail

Solution de communication d entreprise Aastra

Solution de communication d entreprise Aastra Solution d communication d ntrpris Aastra Téléphons mobils sur l Aastra 400 dès R.0 Mod d mploi Plats-forms priss n charg: Aastra 45 Aastra 430 Aastra 470 C mod d mploi décrit l intégration ds téléphons

Plus en détail

E. Daudigeos 1, V. Rouffiac 2,3, V. Clayette 4, Paule Opolon 5, G. Vassal 1, N. Lassau 2,3.

E. Daudigeos 1, V. Rouffiac 2,3, V. Clayette 4, Paule Opolon 5, G. Vassal 1, N. Lassau 2,3. CARACTERISATION DE LA CROISSANCE TUMORALE D UN MODELE DE GREFFE ORTHOTOPIQUE DE NEUROBLASTOME METASTATIQUE PAR ECHOGRAPHIE DE CONTRASTE ET BIOLUMINESCENCE. E. Daudigos 1, V. Rouffiac 2,3, V. Claytt 4,

Plus en détail

La fiction américaine dans les audiences des grands pays européens en 2010

La fiction américaine dans les audiences des grands pays européens en 2010 La fiction américaine dans les audiences des grands pays européens en 2010 1 Objectifs de travail L objet de ce document est d expertiser la place occupée, en 2010, par les fictions américaines dans les

Plus en détail

2. LES DÉPLACEMENTS : TENSIONS ENTRE ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE

2. LES DÉPLACEMENTS : TENSIONS ENTRE ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE 2. LES DÉPLACEMETS : TESIOS ETRE ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE ET AMÉAGEMET DU CADRE DE VIE 199 Un résau d infrastructurs d grand porté assur un bonn accssibilité à l agglomération lyonnais Transport aérin

Plus en détail

M o n cahier 6. M o n cahier. lecture. d écriture 9:HSMAOH=XXV[U[: Français. et r. théatre! lecture. d écriture. Français

M o n cahier 6. M o n cahier. lecture. d écriture 9:HSMAOH=XXV[U[: Français. et r. théatre! lecture. d écriture. Français Français d lctur t 6 d écritur Pour l profssur Un outil clé n main, ludiqu t progrssif, pour facilitr la découvrt du programm d 6 t aidr ls élèvs à dévloppr lurs capacités d lctur t d écritur. Pour l élèv

Plus en détail

L environnement Windows et la gestion des dossiers et fichiers

L environnement Windows et la gestion des dossiers et fichiers Modul 3 L nvironnmnt Windows t la gstion ds dossirs t fichirs Duré : 6h (3 séancs d 2h) Ls trois séancs d dux hurs s articulnt d la façon suivant : Séanc 1 : comprndr l fonctionnmnt d Windows t s rpérr,

Plus en détail

Travailler avec 1jour1actu en classe

Travailler avec 1jour1actu en classe l livrt d l nsignant Travaillr avc 1jour1actu n class Cycl 3 collèg p. 1 Sommair Introduction : > Pourquoi lir l actu n class?...p.3 Utilisr l hbdomadair : > La séanc d actu hbdomadair...p.4 Utilisr l

Plus en détail