USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN"

Transcription

1 E tuds t Documnts Brb`rs, 15-16, 1998 : pp USˇSˇEN, CET «HORS-LA-LOI»! VERSIONS NOMADE ET SE DENTAIRE D UN CONTE AMAZIGHE MAROCAIN par Ahmd Skounti L objt du présnt articl st d pr sntr ls vrsions nomad t s dntair d un cont amazigh (brb` r). L originalité du récit r sid dans l fait qu il dévlopp la th matiqu qui n constitu la tram sous dux forms distincts élabor s par dux groups d un mˆ m r gion appartnant tous ls dux à la mˆ m «tribu», n l occurrnc ls Ayt Mrghad d la vall du Gh ris du Haut-Atlas orintal marocain, l un nomad, l autr s dntair. D c fait, la notion mêm d vrsion chang d signification : loin d avoir un contnu géographiqu, c qui st gén ralmnt l sns admis, ll proc` d d un diff rnc d gnr d vi. On n manqura pas d fair appl, au cours d l analys, à d autrs vrsions du mˆ m cont priss ça tlàdans la litt ratur nord-africain d xprssion amazigh. Plusiurs qustions dmurnt toutfois pos s : y a-t-il ds cas comparabls aillurs d pr snc d dux vrsions d un mˆ m cont chz dux groups appartnant au mˆ m spac g ographiqu t diff rnts d par lur mod d vi? S agit-il d l adaptation nomad d un cont s dntair ou d l adaptation s dntair d un cont nomad? I. LES VERSIONS DU CONTE : TEXTES BILINGUES Avant d proc dr a` un analys du cont sous ss dux vrsions, j pr snt ci-apr` s sa transcription n amazigh (parlr Ayt Mrghad), sa traduction n franc ais t un brf rappl d ss qulqus autrs vrsions nord-africains. Transcription amazigh a) La vrsion nomad : agyuld um ksa d wusˇ sˇ N zzwar Ṛ bbi, ur n zzwar l qqissat ula l ḥdiyat, taguld a l qqistnn ṣṣalatu al Nnabi. n g s 153

2 Innayaš illa yuwn um ksa gur illa yuwn ugyul. Yan wass g ira ad ix ll f as nsu, ilin gurs ilifign, ig rt niugyul, innayas : «ddu ssiwḍ nn iš rwan i ifri yin illan g ari». Iwa ih zzatt ugyul ar itt ddu ; šwiy han ušš n igrasd itnan, iq jj m tifd nt ns ar tsuddum s idamm n. Innayas : «ḥla mmi agyul awa s nyinn». Innayas ugyul : «awa rqi qqad i t ttš dišrwan!» Innayas : «awa s nyi, manig sulag iš rwan aḍarinw ibby». Innayaš hat isnit. Sˇwiy han idamm n ardi suddumn. Innayas ugyul : «awa matta idamm n ddg a yamiw rḍ?» Innayas wušš n : «awa tifd ntinw ayd isuddumn!» Iwa hat ar itt ddu g ubrid allig nn iḥḍar as nsu, in ṭṭ wušš n irul, innayas : «ata iwa zuz aha mm igurran!» Innayaš izuz ugyul ard ṭṭar nt tuxsasin n iš rwan. Inna gras d igf ns ayd as ijran qqad t ing um ksa. Iqqim alligd yuwḍ um ksa, innayas : «iwa addud ha mayd gifi yaru ṛ bbi, hat ittšayi wušš n ilifign, mayd tukz diṛṛay, mayd trid a n ssk r». Innayas um ksa s uzaf : «manig trid ad aš bdug i lmut, n k hat t zlidi, han ulli qqad tr ssant!» Innayas ugyul : «ur annayg mayd tt ggaggas ad aš t id amẓ g». Innayas um ksa : «mš it id tumẓ d hat ur aš nnig aḍu». Iddu ugyul ar ittnada axbu n wušš n allig t yufa, ig n g imins ig ammi immut. Ṣṣbaḥ zik, han tušš nt t gras i wušš n, t nnayas : «ar twargag iḍ dd g is agd yuwi Ṛ bbi lgnimt ar imi n taddart, a n zzri tagr st. Gas nš rag a nraa mimš as n tt gga atts dd n šš kj m». Ddund, af nd agyul ig rd g imi n uxbu, gall is immut. Innayas wušš n:«an zdy aw jjimnn m d win ugyul, ar am siwing ar tl ddyd ard t n šš kj m».t nnayas : «awddi taw jjimtinw smarn as yinẓadn, t ttšatts tarwa, winš ayd igan». Hat tasy tušš nt ar tz ddy aw jjim n wušš n g r win ugyul allig t ntm n s tmukrisin. T nnayas : «iwa ldy ad ašn awn g». Ar in zz g wušš n ; imm št gugyul gall is da itt ddu šwiy imm rḥal ugyul, ishurr ḍ, izzug rr ušš n. T nnayas tušš nt : «awa amẓ sizrkan d iw ršan aha li!» Innayasd wušš n : «ata aynna s umẓ g yukkufd a mm twirga fḍ ḥnin!» Iwa lḥ dda yuwḍ nn ugyul as nsu, innayas um ksa i wušš n : «iwa mimš aš dgi tt ggag i lmut? idd ad aš ng rs n ssnuš g wafa, midd aš nuzu n rẓ m aš?» Innayas wušš n : «uzuti t rẓ mmi agitt i t ss kr m!» Uzunt rẓ mn as. Iddu iggafy i ari ar nil uxbu n tušš nt. T ff gd g r imi n uxbu ar as t qqar : «aha bu lq fḍan indg az gg w ag, awa mani li?» Innayasd : «ata n ttad aya! Mš ib dda art kkatn ṭṭyur, ig w jd maw gnas iw ṭfan!» T nnayas : «awa is ur t mmutt, iwa adud hat ša ur ijri!» Lḥ dda yuwḍts dd, t sguyy i luhuš : «bibiw! J madd a n g taẓ nnart i li!» Imiḥ han luhuš : izmawn, uššann, 154

3 tiwtal, abgurn, ilban, ig w ilasn... T inẓ d ns, t ssk r taẓ nnart i li. nnayasn : «inẓ d a luhuš!» Ku yuwn iš as Zrigts nn g šš rḍ, ddugdgl hna, art n kkatg sis lliwn, arid kkatn s mayd irwan. b) La vrsion s dntair : agyul d wušš n N zzwar Ṛ bbi ur n zzwar l qqissat ula l ḥdiyat taguld a l qqist nn g s ṣṣalatu al Nnabi. Illa yuwn ugyul gur llan ix ddamn as ib nnun. Iddu igasn agrum yam st s wudi yasit. Iddu allig ira ad inḍ w asif yaf nn ušš n ; innayas : «ḥla mmi agyul ss nḍwi is i t ngat fd nt» (mar ad as itt š agrum). Innayas : «mimškss nḍawg a yušš n? Qqad i t tš dim šli n imšgaln!» Innayas : «ur t gg w idt!» Inš rig r ušš n s tadawtns. Innayas wušš n : «awid ad aš amẓ g ib rmi». Innayaš da ittam ẓ yat tugrift ig rts g r imi ar isuddum wudi s ašal. Innayas : «aha yawa axsidd is dayi t ttad im šli n imšgaln?» Innayas : «awa idamm nnt fd ntinu aynnagnn iṭṭarn». Allig ifukka, g inḍ w asif, igras aynna n ib rmi innayas : «hrr! tšigt i babnn š!» Iddunn ugyul s ix ddamn nnanas : «mani agrum?» Innayasn : «itšayit wušš n!» Nnanas : «iwa ddu ad agd tamẓ dušš nng d ddu gagd wayḍ ugrum». Innayasn : «ad aw nd amẓ g ušš n». Iddu s imi n uxbu n tušš nt ig n dinnag. Tsiggd tušš nt t nnayas : «awa addud a li yuwyagd Ṛ bbi ddabt ar imi n uxbu!» Isiggd innayas : «iwa ṣb r a nraa mayd as n tt gga. Ad tk rs d tawjjimtinu d wins ar nn th zzad š mm g igf ard ag nn ikj msag nsu ar n tt tta». Ar istittiy ugyul ad iraa ist mn hilli. Allig iss nist mn, inš ris rr ḥ i umad l. Ttf as tušš nt : «awa am ẓ siz rkan d iw ršan a li!» Innayasd : «aynna s š bbr g yukkufd a mm twirga fḍ ḥnin!» Yawyasn tinn i ix ddamn, nnanas : «idd ad aš ng rs mid aš nuzu n rẓ maš?» Innayasn : «uzuyati t rẓ mmi!» Art ttuzun allig as kks nab ṭṭan, rẓ mns. Ift l i tsaw nt, tsiggd tušš nt, t nnayas : «awa idd linu ayind g d ilsan lq fḍan az gg w ag?» Innayas : «ata n ttan aya, awid šan wustu ad i tg dšan tẓ nnart». T nnayas : «bibiw! inẓ d a luhuš an g taẓ nnart i li!» Imih ha luḥuš ddand, š n ku yuwn inẓ ḍ, t ẓḍas taẓ nnart i li. Traduction 1 a) La vrsion nomad : L aˆn, l brgr t l chacal Nous mttons dvant nous Diu t n mttons ni ls conts ni ls r cits, puiss notr cont commncr par la pri` r sur l Proph` t. 1. Il sra référé ci-dssous aux dux vrsions d notr cont par Ayt Mrghad I pour la vrsion nomad t Ayt Mrghad II pour la vrsion sédntair. 155

4 On racont qu un brgr avait un aˆ n. Un jour qu il voulait conduir l troupau vrs la montagn, ayant ds b bés agnaux, il ls mit sur l dos d l aˆ n t lui dit : «tu mm` nra ls ptits jusqu a` ctt grott là-haut dans la montagn». L aˆ n partit aussitoˆ t. Soudain, un chacal ayant mordu son ortil vint à sa rncontr. Il lui dit : «chr oncl Aˆ n, pux-tu m portr». L aˆ n r pondit : «laiss moi tranquill Chacal, tu vas mangr ls agnaux!» L chacal s n d fndit n disant : «ports-moi donc, qu ai-j a` m occupr d ptits agnaux alors qu mon ortil saign!» L aˆ n dit : «laiss-moi, j ai du mal a` t croir ; toi t ls brbis êts ds nnmis jur s». Mais il accpta tout d mˆ m d l portr. Il marcha pour qulqu tmps puis constata qu ds goutts d sang tombaint. Il lui dit alors : «qu st-c qu c st qu c sang oˆ! traıˆ tr». L chacal r pondit : «c st mon ortil qui saign, voyons!» L aˆ n rpartit sur l chmin d la grott. Quand il arriva a` proximit d cll-ci, l chacal sauta t courut vit non sans avoir lanc à l intntion du bourricot : «scou-toi donc oˆ!bêt aux longus orills!» L aˆ n trssaillit si fort qu ls tˆ ts ds pauvrs agnaux tomb` rnt par trr. Il s dit qu apr` s c qui vint d lui arrivr, l brgr l turait. Il dmura sur plac jusqu a` l arriv d clui-ci auqul il s adrssa n disant : «c tait crit, qu st c qu tu n pns, qu vux-tu qu nous fassions?» Furiux, l brgr lui dit : «par qul bout vais-j commncr pour t tur? A` pr snt tu m as lés ; ls brbis n vont pas arrˆ tr d bêlr». L aˆ n dit : «j n vois pas c qu j dois fair sauf d t l prndr». L brgr dit : «si tu arriv à l ramnr, j n ai rin dit». L aˆ n s mit aussitoˆ ta` la rchrch d la tani` r du chacal jusqu a` c qu il la trouv, s coucha dvant l ntr t fit l mort. Toˆ t l matin, Dam chacal dit a` clui-ci : «j ai rˆ v ctt nuit qu Diu nous a fait don d un sacr paˆ tur pour passr l hivr. Tu n as qu a` t lvr pour qu nous puissions voir commnt la fair ntrr». Ils sortirnt t trouv` rnt l aˆ n tndu par trr dvant l ntré; ils crurnt qu il était mort. L chacal dit a` Dam chacal : «nous allons lir ta quu a` la sinn, tu tirras t j t aidrai». La fmll lui dit : «mon viux, ma quu a prdu ss poils, ls matrnit s ont n u raison, la tinn srait plus indiqu!» Et puis ll s mit a` lir avc forc nœuds la quu du chacal à cll d l ân puis dit au chacal : «t maintnant tir qu j t aid!». L chacal s mit a` tirr t quand l aˆ n bouga, il crurnt qu c tait a` caus d ux. Soudain, l aˆ n, s lva t dévala la pnt n brayant t n traînant l chacal. Dam chacal lui dit : «accrochs-toi oˆ Aˆ li a` l armois t à l alfa!» Il lui r torqua : «tout c a` quoi j m accroch s déracin oˆ! cll aux rˆ vs catastrophiqus!» Lorsqu il parvint aupr` s du brgr il lui dit : «d qull fac on vux-tu qu tu sois tu : vux-tu qu tu sois égorg t qu on t cuis au fu, ou` qu on t corcha t qu on t rlaˆ ch?» L chacal dit : «si vous m corchz t m rlaˆ chz, c st la` qu vous m aurz!» Ils l corchèrnt t l rlaˆ ch` rnt. Il s n alla, rmonta la pnt t s arrêta dvant la tani` r. Dam chacal sortit t l appla : «oˆ! clui au caftan roug, n aurais-tu pas vu Aˆ li?» Il r pondit : «oˆ! cll-la`, c st lui- 156

5 mˆ m : s il rst dbout, ls oisaux l piqunt t s il s assoi, ls fourmis l mordillnt». Ell lui dit : «oˆ! toi, n s-tu pas mort, vins alors, rin n st a` déplorr». Lorsqu il arriva, ll appla ls animaux sauvags : «Au scours! Rassmblz-vous pour qu nous fabriquions un burnous pour Aˆ li!» Aussitoˆ t arriv` rnt lions, chacals, li` vrs, rnards, écuruils, panth` rs... Ell lur dit : «un poil chacun!» Ils donn` rnt chacun son poil t ll tissa un burnous au chacal. J ls ai laiss s dans l anarchi t suis vnu n paix. J lur ai lanc ds cailloux t ux m ont lanc touts sorts d bonns choss. b) La vrsion s dntair : l aˆn t l chacal Nous mttons dvant nous Diu t n mttons ni ls conts ni ls r cits, puiss notr cont commncr par la pri` r sur l Proph` t. Il y avait un aˆ n pour qui ds ouvrirs construisaint [un maison]. Il s n alla lur pr parr du pain qu il oint d burr fondu t qu il lur amna. Il partit t quand il voulut travrsr la rivi` r, il trouva là un chacal. Clui-ci lui dit : «s il t plaıˆ t oncl Aˆ n fais-moi travrsr car mon ortil m fait mal!» (pour qu il lui mang l pain). L aˆ n lui dit : «commnt t frai-j travrsr Chacal, tu va mangr l rpas ds ouvrirs!» Il lui dit : «n ai pas pur!» Il mit l chacal sur son dos. Clui-ci lui dmanda l plat pour l n d chargr. On racont qu il prnait un crˆ p, la mttait dans sa guul tandis qu ds goutts d burr tombaint par trr. Il lui dit : «oˆ! toi, n mangs-tu pas l rpas ds ouvrirs?» Il r pondit : «oh! c st l sang d mon ortil qui tomb». Quand il ut trminé [d mangr], qu il s trouva sur l autr riv, il lui jta l plat [vid] t lui dit : «hrr! j l ai mang [ton rpas]». L aˆ n arriva aupr` s ds ouvrirs qui lui dirnt : «ou` st l pain?» Il r pondit : «l chacal l a mangé!» Il lui dirnt : «alors vas-t n rattrapr l chacal ou vas-t n nous pr parr un autr rpas!» Il alla jusqu a` l ntr d la tani` r d Dam chacal t s coucha la`. Dam chacal sortit t dit : «vins oˆ!aˆ li, Diu nous a apporté un cadavr jusqu a` l ntr d la grott!» Il jta un coup d œil t dit : «attnds qu on voit c qu on put fair». Il dit : «tu lira ma quu a` la sinn t tu poussra sa tˆ t jusqu a` c qu il rntr t nous mangrons». L aˆ n scoua snsiblmnt pour voir si ll ls avait bin li s. Quand il sut qu ll ls avait bin li s, il s lva, d vala la pnt. Dam chacal cria a` plusiurs rpriss : «accroch-toi a` l armois t à l alfa oˆ!aˆ li, tu s parti». Il lui r pondit : «tout c à quoi j m accroch s déracin oˆ! cll aux rˆ vs catastrophiqus!» Il l ramna aux ouvrirs qui lui dirnt : «vux-tu qu nous t gorgions ou qu nous t corchions t t rlaˆ chions?» Il lur dit : «corchz-moi t rlâchzmoi!» Il l écorch` rnt t l laiss` rnt partir. Il rmonta la pnt. Dam chacal jta un coup d œil t lui dit : «oˆ! toi, st-c mon Aˆ li a` moi qui st la` portant un caftan roug?» Il dit : «oˆ! toi, c st lui-mˆ m ; apport ds fils d tram t 157

6 confctionn-moi un burnous». Ell appla ls animaux sauvags : «au scours! un poil chacun». Ls animaux arriv` rnt, lui donn` rnt chacun un poil t ll tissa l burnous du chacal. Autrs vrsions du cont Plusiurs vrsions d c cont ont ét rcuillis durant la p riod colonial, notammnt n Alg ri t au Maroc. La plus ancinn, smbl-t-il, st cll pr snt par R. Basst dans ss Conts populairs brb`rs 2 ; or ctt vrsion st incompl` t puisqu ll s arrˆ t quand l chacal abandonn l aˆ n apr` s lui avoir jou son mauvais tour. Un vrsion bilingu Bni Snous figur dans l E tud sur l dialct brb`r ds Bni Snous d E. Dstaing 3. Pour l Maroc, j ai pris ls vrsions Ntifa t Bni Mguild ds Conts brb`rs du Maroc d E. Laoust 4. L tablau ci-dssous prmt d avoir un id comparativ ds diff rnts vrsions du cont : Vrsion/ E pisods D cor Prsonnags objts Forfait du chacal Chaˆ timnt t d noumnt Ayt Mrghad I montagn grott tanièr aˆ n ; chacal ; agnaux ; brgr ; dam chacal ; animaux sauvags a mang ls agnaux corch vif t laˆ ch ; sauv par dam chacal Ayt Mrghad II oud maison (n construction), tani` r aˆ n ; chacal ; pain burr ; ouvrirs ; dam chacal ; animaux sauvags a mang l pain burr corch vif t laˆ ch ; sauv par dam chacal Ayt Mguild Kabyli Ntifa Bni Snous campmnt tanièr aˆ n ; chacal ; agnaux ; brgr ; dam chacal a mang ls agnaux avugl, corch vif t laˆ ch ; murt champs (?) villag (?) tanièr aˆ n ; chacal ; lait-figuspain ; homm/ fmm ; ouvrirs aˆ n ; chacal ; burr-mouton ; fmm ; fill mari a mang ls a mang l figus, l pain burr t l t bu l lait mouton villag (?) tanièr aˆ n ; chacal ; pain-lait ; frmirs ; dam chacal a mang l pain t bu l lait s sauv... bruˆ l vif corch vif t laˆ ch 2. R. Basst, 1887, Conts populairs brb`rs, rcuillis, traduits t annot s, Paris : E. Lroux, p E. Dstaing, 1907, E tud sur l dialct brb`r ds Bni Snous, Paris : E. Lroux, vol. 1, pp E. Laoust, 1949, Conts brb`rs du Maroc, traduits t annot s, Paris : Laros, pp & Sul la vrsion Ntifa st traduit par l autur qui, a` la plac d cll ds Bni Mguild, rapport un vrsion chluh du mêm cont pris d son Cours d brb`r marocain, p

7 Si la parnt ntr ls diff rnts vrsions du cont Ayt Mrghad st ind - niabl, il n n dmur pas moins qu l sort qu lls r srvnt au chacal pos plus d un qustion. Dans nos dux vrsions, l id cl st la suivant : l chacal st un animal dangrux ; la pruv n st qu sa toison st fait d l association ds poils d tous ls animaux sauvags. N n dit-on pas qu il a un poil d lion! Et sitoˆ t c d tail voqu, l intrlocutur st syst matiqumnt rnvoy, d mani` r mn moniqu, a` l nsmbl du r cit. Or, pourquoi ls autrs vrsions ignornt-lls l dénoumnt qui suppos ctt évocation? S agit-il d un omission involontair ou, au contrair, d un d sir d r srvr au chacal, nnmi jur ds animaux domstiqus, l plus irr m diabl ds chaˆ timnts? II. LE CONTE ET SON DOUBLE Circonstancs d la narration Ls dux vrsions I t II du cont Ayt Mrghad ont ét rcuillis à Timatdit dans l haut Gh ris, la prmi` r l 28/9/1989 t la scond l 8/8/ L int rˆ t du cont r sid, non pas tant dans sa valur d documnt d litt ratur oral, mais surtout dans l fait qu nomads t s dntairs n détinnnt chacun lur vrsion propr. La contus d la vrsion s dntair était tout autant étonn qu ls mmbrs d sa bll-famill quand ls dux partis apprirnt l xistnc d un autr vrsion d lur cont. Dans un climat d raillris t d mrvillmnt tout nsmbl, son r cit fut sans css intrrompu par ls obsrvations ds uns t ds autrs mttant davantag l accnt sur ls divrgncs qu sur ls convrgncs xistant ntr ls dux «conts». Ell n manquait toutfois pas d r torqur a` chaqu objction n pr cisant qu tl ou tl d tail rlvait ou non d son cont a` ll. Par xmpl : «c st du pain nduit d burr qu il port t non ds agnaux!» ; ou ncor «c sont ds ouvrirs t non un brgr qui sommnt l aˆ n d allr chrchr t rapportr l chacal!». Assailli d touts parts, ll s xasp ra t dit pour mttr fin a` la pol miqu : «votr cont st tr`s diff rnt du notr!», avant d achvr son r cit. On comprndra d` s lors qu son cont ait ét snsiblmnt abr gé, surtout à la fin. D plus, ll omit d trminr par la formul d cloˆ tur. 5. La vrsion nomad st du a` Lârbi O., nomad sédntarisé, la vrsion sédntair à Fatima A., son épous, sédntair onginair d un villag voisin. 159

8 Contrat t transgrssion Hormis la vrsion kabyl incompl` t (n compt qu a t b ds élémnts cidssous), l r cit s articul autour d quatr tmps forts qu l analys n trms d contrat t d sa transgrssion 6 prmttnt d fair rssortir : a) L contrat 1 Il st pass ntr l aˆ n t son maıˆ tr (ou ss maıˆ trs slon ls vrsions). Il consist pour l prmir a` fair parvnir a` dstination un chargmnt. L contrat 1.1 Il mt n rapport dux partis, l ân t l chacal (dans l cont Ntifa, la pr snc d la fmm n chang rin). L prmir consnt a` portr l scond a` la condition d n pas touchr au chargmnt. Transgrssion du contrat 1.1 L chacal, xploitant la naı vt d l aˆ n, mang ls produits qu il transport. b) Transgrssion du contrat 1 L aˆ n n a pas fait parvnir l chargmnt à dstination. c) L contrat 2 L aˆ n s mt d accord avc son maıˆ tr pour attrapr l chacal t l lui amnr. d) Rspct du contrat 2 L aˆ n ram` n l chacal. La transgrssion du contrat 1.1 ntraıˆ na automatiqumnt cll du contrat 1. L aˆ n, mnac par son maîtr, parvint à rmplir l contrat 2. Exploit rarissim pour un animal singulir mais très dénigr dans ls rpr sntations socials pour sa niaisri t sa crédulit. 6. Un application structuralist, déja` ancinn, d c modèl st illustrc par Ph. d Lajart, 1974, «Du cont facétiux considér comm gnr : squiss d un analys structural», Ethnologi franc ais, IV, 4 :

9 III. UN CONTE D OPPOSITIONS Dux oppositions cntrals puvnt êtr rlv s dans l pr snt cont, l un au travrs d un comparaison d ss différnts vrsions rtnus, l autr au nivau ds vrsions Ayt Mrghad puisqu lls sont ls suls a` rtnir l motif d la confction d un nouvll toison pour l chacal. L opposition agricultur/pastoralism Ls él mnts du chargmnt d l aˆ n mang s par l chacal r f` rnt d mani` r tout à fait xplicit au gnr d vi ds groups ou r gions concrn s. Rapplons-ls sous form d tablau : Vrsion Ayt Mrghad I Ayt Mrghad II Kabyl Ayt Mguild Bni Snous Ntifa E l mnts agnaux pain burré pain, figus, lait agnaux pain, lait burr, mouton Dux groups d produits s d gagnt a` la lctur du tablau ci-dssus : d un coˆ t ds produits d lvag nomad (agnaux dans ls vrsions Ayt Mrghad nomads t Ayt Mguild), d l autr ds produits d agricultur (pain ssntillmnt dans ls vrsions Ayt Mrghad s dntairs, kabyl, Bni Snous), associ s à ds produits d arboricultur (vrsion kabyl). Ctt opposition cntral ntr dux gnrs d vi st clairmnt nuancé dans l cas d la vrsion Ntifa par l introduction du coupl burr/mouton qu l on put intrpr tr comm un r f rnc a` un pratiqu d transhumanc. Dans ls autrs vrsions s dntairs (kabyl, Ayt Mrghad II, Bni Snous), ll n l st qu implicitmnt par la pr snc d produits d un lvag s dntair (lait, burr). C qu j appll l décor dans l prmir tablau, a` la suit d P.-H. Savignac 7, prmt galmnt d appuyr ctt opposition cntral agricultur/pastoralism. On dvin, n fft, d un coˆ t un campmnt t un action d décampmnt (vrsions Ayt Mrghad I t Ayt Mguild), d l autr ds 7. Cf. P.-H. Savignac, 1978, Conts brb`rs d Kabyli, Montréal : Prsss d l Univrsit d Québc, p

10 champs (vrsions kabyl t Bni Snous), tandis qu il st fait xplicitmnt r f rnc à la construction d un maison dans la vrsion Ayt Mrghad II. L opposition mond animal/mond humain L chacal st l h ros incontst d un kyrill d conts amazighs qui m ritnt bin l nom d Cycl du Chacal qu ils rc oivnt dans ls corpus d conts. Animal ambigu, dangrux t craintif a` la fois, il particip d un mond ou` r` gn la sauvagri par opposition au mond ds humains. R. Basst écrivait a` son compt : «l narratur brb` r aim a` voir l plus rusé ds animaux tombr dans ls pi` gs qu lui tndnt l coq, la prdrix ou l hérisson» 8. Dans notr cont, c st l aˆ n, ctt fois-ci, qui triomph d clui qu P. Bourdiu nomm a` just titr un «hors-la-loi» 9. Cpndant, il faut bin soulignr au moins dux ntorss apport s à l opposition trop étanch ntr mond animal t mond humain. Cci st vrai sulmnt pour ls vrsions Ayt Mrghad I t II. La prmi` r st ctt solidarit dont font pruv tous ls animaux a` l appl d dam chacal. Ils apportnt chacun un poil pour sauvr un congénèr corch mnac par la mort. La scond st l tissag, activit dont suls ls humains sont capabls, t qui prmt d confctionnr un toison tout nuv au chacal. Dans ls dux cas, il y a d évidnc un projction du mond humain (form d organisation [solidarité], activit [tissag]) sur l mond animal. Mˆ m l objt confctionn st mprunt au mond ds humains, n l occurrnc l burnous. Il n st pas jusqu a` la division sxull du travail qui n ait t rspct : dam chacal tiss pour l chacal tout comm la fmm l fait pour son mari. AHMED SKOUNTI 8. R. Basst, op. cit., p. XI. 9. P. Bourdir, 1980, L sns pratiqu, Paris : Minuit, p

Jean-François Bladé. BeQ

Jean-François Bladé. BeQ Jean-François Bladé 10 contes de loups BeQ Jean-François Bladé 10 contes de loups La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 718 : version 1.0 2 Tous les Gascons connaissent

Plus en détail

CENDRILLON LE PETIT POUCET UN LIVRE POUR LʼÉTÉ LE PETIT CHAPERON ROUGE CHARLES PERRAULT LA BARBE BLEUE NEUF CONTES LE CHAT BOTTÉ LES FEES PEAU D ANE

CENDRILLON LE PETIT POUCET UN LIVRE POUR LʼÉTÉ LE PETIT CHAPERON ROUGE CHARLES PERRAULT LA BARBE BLEUE NEUF CONTES LE CHAT BOTTÉ LES FEES PEAU D ANE CENDRILLON LE PETIT POUCET UN LIVRE POUR LʼÉTÉ NEUF CONTES CHARLES PERRAULT LE PETIT CHAPERON ROUGE LA BELLE AU BOIS DORMANT LA BARBE BLEUE LE CHAT BOTTÉ RIQUET À LA HOUPPE LES FEES PEAU D ANE PRÉFACE

Plus en détail

L ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE Present Stage Of My Ministry

L ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE Present Stage Of My Ministry La Parole parlée L ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE Present Stage Of My Ministry 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA William Marrion Branham L ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN,

Plus en détail

UN BONHEUR INSOUTENABLE

UN BONHEUR INSOUTENABLE - 1 - IRA LEVIN UN BONHEUR INSOUTENABLE TRADUIT DE L AMÉRICAIN PAR FRANCK STRASCHITZ - 2 - Christ, Marx, Wood et Wei Nous ont donné ce jour parfait. Marx, Wood, Wei et Christ - Seul Wei n'a pas connu le

Plus en détail

Jean qui grogne et Jean qui rit

Jean qui grogne et Jean qui rit Comtesse de Ségur Jean qui grogne et Jean qui rit BeQ Jean qui grogne et Jean qui rit par M me la comtesse de Ségur née Rostopchine La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume

Plus en détail

La fiancée de l an passé

La fiancée de l an passé La fiancée de l an passé Zyrànna Zatèli est née à Sòhos dans la province de Macédoine en 1951. Études de théâtre. Productrice à la radio avant de se consacrer à l écriture. Vit à Athènes. Michel Volkovitch

Plus en détail

Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Antoine de Saint-Exupéry LE PETIT PRINCE (1943)

Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Antoine de Saint-Exupéry LE PETIT PRINCE (1943) Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Antoine de Saint-Exupéry LE PETIT PRINCE (1943) Table des matières PREMIER CHAPITRE...5 CHAPITRE II... 8 CHAPITRE III...13 CHAPITRE IV... 17 CHAPITRE V...21

Plus en détail

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM. CELUI QUI EST EN VOUS (He that is in you)

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM. CELUI QUI EST EN VOUS (He that is in you) SERIE 3 N 11 LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM CELUI QUI EST EN VOUS (He that is in you) 10 novembre 1963, soir Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana, U.S.A. «LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE

Plus en détail

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET ABDOULAYE SADJI

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET ABDOULAYE SADJI LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET ABDOULAYE SADJI LA BELLE HISTOI TOIRE DE LEUK-LE LE-LIÈ LIÈVRE Extraits de l œuvre originale Circonscription d Arras ASH 1. Le plus jeune animal C est au temps où les animaux

Plus en détail

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM DIEU CONFIRMANT SA PAROLE. (Proving His Word)

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM DIEU CONFIRMANT SA PAROLE. (Proving His Word) SERIE 2 N 9 LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM DIEU CONFIRMANT SA PAROLE (Proving His Word) 16 août 1964, matin Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana, U.S.A. «LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE

Plus en détail

Antoine de Saint-Exupéry. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» LE PETIT PRINCE

Antoine de Saint-Exupéry. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» LE PETIT PRINCE Antoine de Saint-Exupéry Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» LE PETIT PRINCE 1943 Table des matières PREMIER CHAPITRE... 5 CHAPITRE II... 8 CHAPITRE III... 13 CHAPITRE IV... 17 CHAPITRE V...

Plus en détail

Comtesse de Ségur. Quel amour d enfant! BeQ

Comtesse de Ségur. Quel amour d enfant! BeQ Comtesse de Ségur Quel amour d enfant! BeQ Quel amour d enfant! par M me la comtesse de Ségur née Rostopchine La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 239 : version 2.0

Plus en détail

Le conte du pourquoi ou conte étiologique. Travail réalisé par Patricia DE BEULE Marielle Gillet

Le conte du pourquoi ou conte étiologique. Travail réalisé par Patricia DE BEULE Marielle Gillet Le conte du pourquoi ou conte étiologique Travail réalisé par Patricia DE BEULE Marielle Gillet A. Bain de textes 1 ère année générale de transition 2 Lis attentivement ce texte 1. Pourquoi les hérissons

Plus en détail

Mark Twain Les aventures de Huck Finn

Mark Twain Les aventures de Huck Finn Mark Twain Les aventures de Huck Finn BeQ Mark Twain Les aventures de Huck Finn roman traduit de l anglais par William Little Hughes La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume

Plus en détail

Plan. Si Dieu est bon pourquoi

Plan. Si Dieu est bon pourquoi Plan SI DIEU EST BON, POURQUOI LA SOUFFRANCE, L INJUSTICE?...2 1. DIEU EST-IL RESPONSABLE DE TOUS LES MAUX DE L HUMANITE?...3 2. S IL EN A LE POUVOIR, POURQUOI N EMPECHE-T-IL PAS LES ACTES D INJUSTICE?...5

Plus en détail

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS (God of This Evil Age)

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS (God of This Evil Age) SERIE 2 N 12 LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS (God of This Evil Age) 1 er août 1965, matin Branham Tabernacle Shreveport Louisiane, U.S.A. «LA PAROLE PARLEE EST LA

Plus en détail

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM IL PREND SOIN. ET VOUS? (He cares. Do You care?)

LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM IL PREND SOIN. ET VOUS? (He cares. Do You care?) SERIE 3 N 6 LA PAROLE PARLEE PAR WILLIAM MARRION BRANHAM IL PREND SOIN. ET VOUS? (He cares. Do You care?) 21 juillet 1963, matin Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana, U.S.A. «LA PAROLE PARLEE EST

Plus en détail

George Sand. Elle et lui. BeQ

George Sand. Elle et lui. BeQ George Sand Elle et lui BeQ George Sand Elle et lui roman La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 622 : version 1.01 2 De la même auteure, à la Bibliothèque : La Comtesse

Plus en détail

POURQUOI C EST SI DUR DE CHANGER?

POURQUOI C EST SI DUR DE CHANGER? POURQUOI C EST SI DUR DE CHANGER? Bruno Jarrosson, Bernard Jaubert, Philippe Van den Bulke Les idées reçues sur le changement 1. Le changement s oppose à la conservation. Nous n aimons pas le changement

Plus en détail

C63. Tout ce que Jésus a accompli sur la Croix pour nous

C63. Tout ce que Jésus a accompli sur la Croix pour nous Source de Vie http://www.sourcedevie.com SdV - Toute reproduction autorisée et même encouragée mis le 01/03/2000 Ce texte est la mise par écrit d'un message donné oralement par Henri VIAUD-MURAT, message

Plus en détail

Cours donné par David Elbaz Astrophysicien au CEA email: delbaz@cea.fr (http://david.elbaz3.free.fr/mtc)

Cours donné par David Elbaz Astrophysicien au CEA email: delbaz@cea.fr (http://david.elbaz3.free.fr/mtc) La place de l'homme dans l'univers et la conception du temps selon la tradition chinoise Cours donné par David Elbaz Astrophysicien au CEA email: delbaz@cea.fr (http://david.elbaz3.free.fr/mtc) 1. Introduction...

Plus en détail

Comment saint Paul concevait sa mission de prédicateur par le diacre Jean-Paul Lefebvre - Filleau

Comment saint Paul concevait sa mission de prédicateur par le diacre Jean-Paul Lefebvre - Filleau Comment saint Paul concevait sa mission de prédicateur par le diacre Jean-Paul Lefebvre - Filleau On peut comprendre comment saint Paul concevait sa mission de prédicateur de l Evangile, en examinant les

Plus en détail

Plus fort que Sherlock Holmès

Plus fort que Sherlock Holmès Mark Twain Plus fort que Sherlock Holmès BeQ Mark Twain Plus fort que Sherlock Holmès nouvelles traduit de l anglais par François de Gail La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents

Plus en détail

LA PERLE DE GRAND PRIX

LA PERLE DE GRAND PRIX Voir aussi : La Perle de Grand Prix en html La Bible en un seul fichier Le triptyque en un seul fichier Le canon complet en un seul fichier LA PERLE DE GRAND PRIX Traduction de 1998 Réimpression de 2008

Plus en détail

D où viennent nos émotions

D où viennent nos émotions D où viennent nos émotions Il y a des émotions qui sont vraiment désagréables : l anxiété, la culpabilité, la colère, les grosses rages qui nous réveillent la nuit, la dépression, la tristesse, la peur,

Plus en détail

Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Frank Kafka LA MÉTAMORPHOSE (1912 1913)

Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Frank Kafka LA MÉTAMORPHOSE (1912 1913) Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits» Frank Kafka LA MÉTAMORPHOSE (1912 1913) Table des matières À propos de cette édition électronique...59 En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor

Plus en détail

Comtesse de Ségur. Les deux nigauds. BeQ

Comtesse de Ségur. Les deux nigauds. BeQ Comtesse de Ségur Les deux nigauds BeQ Les deux nigauds par M me la comtesse de Ségur née Rostopchine La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 256 : version 2.0 2 Aussi,

Plus en détail

LA TÉLÉ NE MARCHE PLUS

LA TÉLÉ NE MARCHE PLUS LA TÉLÉ NE MARCHE PLUS Une comédie décalée de Philippe Caure 2 hommes / 3 femmes Durée approximative, 105 minutes Ce texte est déposé à la SACD. Toute reproduction, diffusion, ou utilisation doit faire

Plus en détail

Rien n est grave, car tout est grave

Rien n est grave, car tout est grave Rien n est grave, car tout est grave La vision de la vie par un handicap ou une situation désavantageuse, mais qui montre les points positifs pas forcément évoqués. On peut voir que rien n est tout blanc

Plus en détail

Mikhaïl Lermontov. UN HÉROS DE NOTRE TEMPS (Герой нашего времени)

Mikhaïl Lermontov. UN HÉROS DE NOTRE TEMPS (Герой нашего времени) LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE LITTÉRATURE RUSSE Mikhaïl Lermontov (Лермонтов Михаил Юрьевич) 1814 1841 UN HÉROS DE NOTRE TEMPS (Герой нашего времени) 1839-1841 Traduction de A. de Villamarie, Paris, Librairie

Plus en détail