Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB"

Transcription

1 BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery RASOAMANANA Rue A. Chif CHATELINEAU Aza miandry hanam-potoana vao hianatra lesona. Aza miandry hanam-be vao hahay hizara. Aza miandry ho irery vao hahatsiaro namana. Aza miandry hotiavina fa meteza ho mamihoditra. Aza miandry tsikitsiky vao hiarahaba olona. Aza miandry ho rendrika vao hiantso vonjeo. Aza miandry harary vao hahatsiaro aro riaka. Aza miandry ranovaky vao hanamafy fefiloha. Aza miandry ho fanina vao hahatsiaro sakafo. Aza miandry antsoina vao hahatsiaro ny fotoana nifanomezana. Aza miandry toriteny vao hanokatra baiboly. Aza miandry tambatambazana vao hamela heloka. Aza miandry anontaniana vao hahatsiaro andraikitra. Izay vitanao androany ifalio. Mahaiza mifehy ny fotoana. Saingy aza mangataka andro satria tsy misy mahalala izay havoaky ny ampitso?! Zanak antitra.( ). JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB LE DIMANCHE 31 OCTOBRE H : Repas fraternel (chacun amène un plat)..13 H 30: «Portes Ouvertes» : visite des stands de chacune des commissions de la MKMB..15 H: Culte - Concert spirituel donné par la STK de la FPMA-Lille..16 H: Photo de famille (pour le calendrier 2011 de la MKMB)..16 H 30: Poursuite de la visite des stands - Café-Thé. VENEZ EN FAMILLE. INVITEZ VOS AMI(E)S. Lieu: Eglise Protestante de Bruxelles-Botanique. (Métro Botanique).

2 Aimez-vous, Aimez-moi, Si vous m aimez, laissez-moi m échapper. Si vous aimez vos proches, laissez-les s écarter. Si vous aimez vos petits, laissez-les s élever. Si vous aimez vos grands, laissez-les s»envoler. Si vous aimez vos défunts, laissez-les s en aller. Aimez-vous. L éloignement n empêche pas la proximité. L absence ne supprime pas la présence. L écart n interdit pas l alliance. La solitude ne rejette pas la solidarité. Aimez-vous. Le silence n interrompt pas la parole. L ombre n éteint pas la lumière. Aimez-vous les uns les autres. Allégez-vous les uns les autres. Elevez-vous. Grandissez-vous. Aimez-vous, c est tout neuf. Aimez-vous et vous donnerez du fruit. Gabriel Ringlet. FAMPAHEREZANA NY VOKATRY NY FIVELOMANA NY FITIAVANA. (Levit. 19 : 9-18 ; Lioka 7 : ; I Tesal.3 :11-13). Ry Havana, Ity volana Oktobra ity, dia noraisin ny Fiangonana FJKM ny lohahevitra hoe: Velon ny Fitiavana ny mino. Ho raisina anio àry ny voasoratra ao amin ny Lioka , mitantara momba ilay vehivavy nanosotra menaka manitra ny tongotry ny Tompo sy ny toe-tsaina nananan ireo Fariseo izay soloan i Simona nampiantrano ny Tompo eto, izay antokon olona fatra-pandàla ny lalàn i Mosesy sy ny fombam-pivavahana, ka nihevi-tena ho manana ny marina sy masina mihoatra noho ny hafa. Nahazo anarana manokana aza izy ireo hoe: tafasaraka satria tsy tia hifanosihosy amin ny vahoaka ary fatra-pitsikera ny hafa. Tia nanandratena ho mahay sy mahalala ny lalàm-pivavahana tamin izany, sady nampianatra ny lalàna rahateo. Eto anefa dia ny mifanohitra amin izany ny fijerin i Jesoa, fa ny Fitiavana no mitondra ho amin ny fanamasinana sy fanamarinana amin ny finoana ka nandraisan ilay vehivavy ny famelan-keloka. Inona ary no hafatra azontsika raisina avy amin ity Soratra Masina ity? Volana Oktobra Mois Octobre MAHAY MANDINI-TENA NY VELON NY FITIAVANA Mifanatrika amin ny olona roa samihafa Jesoa eto, dia Simona Fariseo mpampiantrano, izay toy ny misolotena ny olon ny lalàna, ny fivavahana, ny manan-tsaina, tsy dia naninona loatra tamin ny Tompo; etsy ankilany anefa, dia ny fidiran ny vahiny tsy fantatry ny Tompo amin ny mahaolombelona tsotra, kanefa nanana fitiavana sy nandinitena fatratra ka nahalala fa Jesoa no Zanak Andriamanitra Mpamonjy sy Mpanafaka. Fantatry ny Tompo ny tao ampon ny mpandray vahiny sy ny tao ampon ity vehivavy ity. Nahatsiaro fa mpanota, ratsy laza teo amin ny fiarahamonina, ny fanatonany an i Jesoa, ny nitoerany teo antogony, ny ranomaso sy ny fampiasana ny volon-dohany ary ny menaka sarobidy dia endriky ny fifonana, ny fanenenana, ny fahatsiarovan-tena ho tsinontsinona manoloana ny Fahalehiazan Andriamanitra. Nangetaheta famonjena ary nentin ny fitiavana ka nanatona ny Tompo. Izany no fandinihan-tenan ny olona velona amin ny fitiavana. Jesoa mihitsy no nanondro azy hoe: be fitiavana,toa midika koa izany fa nahazo antoka ny finoana ny famonjena izy. Vokany nandray ny famelan-keloka. Simona fariseo nentin ny fahalalany, kanefa na dia ny fihetsika tsotra indrindra fanao amin ny fandraisana olona aza tsy nataony,dia ny fanomezana rano hanasan ny vahiny tongotra.(sarobidy ny rano tany Palestina ary saika tany hay no aleha, nefa koa ny olona sasatry ny dia raha vao miditra ny tokatrano iray dia omena rano hanasany tongotra sady fanajana izany no mariky ny fitiavana, fa tsy mba nataon i Simona izany) (and.44) Teto no nanambaran ny Tompo fa ny fitiavana be tao amin ity vehivavy ity dia mihoatra, ka hamelana ny helony be. Tonga nandray ny famonjena noho ny finoana nomban ny fitiavana izy. Izany koa no tokony ho toe-tsain ny mino rehetra izay velon ny fitiavana; aseho amin ny fihetsika sy ny fomba fanoloran-tena ary ny fahaizana mandini-tena hanatona ny Tompo, fa tsy ho toy ny an i Simona fariseo izay nahay ny lalàna momba ny fivavahana fa tsy velona tamin ny fitiavana sy finoana fa mbola nitsikera indray aza no nataony.(raha mpaminany ity dia ho nahafantatra (and.39) 2-MAHAFOY TENA KA MANDRAY NY FAMELAN- KELOKA NY VELON NY FITIAVANA Tsy vitan ny nandinin-tena fotsiny ity vehivavy voalaza eto ity ka nahazo ny famelan-keloka, fa tena nahafoy tena mihitsy. Tsy natahotra ny vavan ny olona, feno fahasahiana noho ny finoana sy ny fitiavana te hahazo ny famindrampo. Noderain ny Tompo izy noho izany, nahafoy zavatra sarobidy nanosorany ny tongotry ny Tompo. Taratry ny fahatsarana, ny fanomezam-boninahitra ambony omena ny vahiny nasaina, nefa nampiasaina toy ny fanasitranana koa ity menaka manitra ity (and.46) nefa nafoy noho ny

3 fanajana sy ny fitiavana. Tsy mora fa tena sarobidy io menaka io, nefa nafoy.tsy izany ihany fa ny fotoana lany mba hahazoana mahita sy mifanatrika amin ny Tompo. Teo koa ny fanetre-tena, niankohoka, namaoka ny tongotry Tompo tamin ny volon-dohany. Nasehony ny halehiben ny fitiavana, ka tsy nahamenatra azy ny nanao izany rehetra izany.tsy isan ny nasaina izy kanefa nanana fahasahiana sady feno fanetre-tena tokoa. Nandresy ny tahotra tao aminy ny fitiavana, ary nahafoy ny zavatra rehetra koa ho fanarahana ny Tompo. Nohamafisin ny Tompo ny fitiavana sy ny finoana tao amin-dravehivavy ka hoy Izy: voavela ny helokao ary mandehana amin ny fiadanana. Tsy hisy toy izany intsony. Fifaliana safononoka no tao amin-dravehivavy fa nandray ny famonjena satria mpanota voavela heloka tokoa. Nanadino ny momba azy sy ny fiheveran ny olona azy ravehivavy ka nasehony ny tena fitiavana ny handray ny fitahian ny Tompo ka nananany fahasahiana nanatona sy nahafoy ny zavatra rehetra. Toy izany koa isika ry havana, raha tsy tena tsapantsika fa Mpamonjy Jesoa Kristy, ary tena velon ny fitiavana sy ny finoana isika ka mahafoy ny heverintsika sarobidy amin ny Asan Andriamanitra sy ny fijoroana ho vavolombelona, dia ho toa an i Simona Fariseo ihany, nanasa ny Tompo kanefa tsy ampy fitiavana sy fanoloran-tena ka nanjary ilay vehivavy ratsy laza nahay nandinin-tena sy nanolotra ny sarobidy noho ny finoana sy ny fitiavana, no zary lesona ho azy. Mitaky ny fanadinoantsika ny lasantsika, ny tenantsika ny tena fitiavana, ka hahaizantsika miantoraka eo amin ny Tompo mba hahatanteraka ny fitiavantsika an Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny namantsika, ny manodidina antsika ary ny mpiray firenena amintsika koa. Andriamanitra ao amin i Kristy efa tia antsika talohan ny fitiavantsika Azy, koa ny fanoloran-tenantsika, ny fahafoizana ho an ny asan Andriamanitra, izay rehetra ataontsika dia marika anehoantsika ny fankasitrahana sy ny fitiavana. Hevero fa ny mpanompo sampy na ny mitady zavatra any mpanandro na ny mpanandro,dia mametraka fepetra ary manambitamby ilay angatahina, fa raha mivaly ny fangatahana dia omena takalony; fa ny an ny mino, ny kristiana kosa dia tsy ny fanambatambazana, fa mariky ny fitiavana sy ny fanoloran-tena no anehoana izany. Izany no ilazan ny Soratra Masina fa na inona na inona atao dia atao amin ny anaran i Jesoa Tompo, ary atao amin ny fitiavana. Ary misaotra an Andriamanitra amin ny zavatra rehetra. Fa ny mino mahatoky dia Velon ny Fitiavana, ka sady mahay mandini-tena no mahafoy koa ho an ny Tompo. J. D Elinivo, Mpitandrina. Etude Biblique. La foi seule! La justification par la foi seule, pierre à justification par la foi seule, pierre angulaire du protestantisme et pierre d achoppement avec l Eglise catholique, est pour le réformé non seulement un principe de base mais encore une conception existentielle : en le proclamant Luther, et plus encore Calvin, changea l homme. Remontons à l origine. Se fondant sur l épître de Paul aux Romains, Luther affirme que le péché originel n est pas effacé par le baptême; il demeure présent dans l homme et la réalité du péché domine toujours l existence humaine. Même justifié, l homme reste pécheur. Mais à l homme sauvé par miséricorde, Dieu donne la foi qui seule permet l acquiescement intime à l amour de Dieu qui lui est offert en Jésus Christ. Et le Réformateur saxon avance ce principe qui marquera à jamais la tradition protestante : le chrétien reçu en grâce est, par la foi, tout à la fois juste, pécheur et pénitent : juste parce qu il est justifié par la grâce divine ; pécheur parce qu il a conscience que cette grâce est un don gratuit dont il se sait indigne, pénitent parce que le pécheur justifié devient soldat de Dieu. Commentant Romains 1,17, «la justice de Dieu est révélée «, Luther écrit : «Ce qui se révèle dans les doctrines humaines et ce qui s y enseigne, c est la justice des hommes (elles entendent dire qui est juste ou le devient à ses propres yeux et aux yeux des hommes, et comment on est ou devient tel). Mais c est dans le seul évangile que se révèle la justice de Dieu (il nous y est dit qui est juste et devient tel aux yeux de Dieu, et comment on l est et le devient). C est par la foi seule que cela se fait, la foi par quoi l on croit à la Parole de Dieu. [ ] Car c est la justice de Dieu qui est la cause du salut. Ici encore, la «justice de Dieu «ne définit pas une qualification propre de Dieu [vue] en sa personne, mais la justice qui, venant de Dieu, nous justifie ce qui a lieu par le moyen de la foi de l Evangile. «(1) Luther déclare donc que la foi que le chrétien reçoit par le Saint Esprit, est le lien qui l unit au Christ, union que l homme justifié mais toujours pécheur ne peut réaliser par lui-même. Peut-on dire alors que la foi est nécessaire pour permettre l union avec Christ et que cette union forme la deuxième étape dans l ordo salutis, après la grâce? Ou bien, au contraire, le principe de sola gratia - sola fide n est qu une seule et même caractéristique du salut? La prose et la pensée théologique rigoureuses de Calvin devraient nous permettre d y voir plus clair. Que dit Calvin? D abord que la justification par la foi est «le principal article de la religion chrétienne «. (2) Ce don divin seul permet de croire en l existence de Dieu, et en la véracité des récits concernant le Christ, ou pour le dire autrement, Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

4 la foi permet à celui qui l a reçue non seulement de croire que Dieu et Christ existent, mais encore de croire en Dieu et en Christ. La foi est encore ce qui permet la régénération de l homme. Une fois la grâce reçue? Oui si on part du principe que par la foi seulement nous pouvons participer à la grâce de Jésus Christ et aux «fruits qui nous en reviennent «. Calvin, au deuxième livre de l Institution Chrétienne, montre clairement que toutes les causes du salut, y compris le don de la foi proviennent de la grâce qui est commencement et source. Commentant Ephésiens 1, 5-6, il écrit en effet que Paul «enseigne que Dieu nous reçoit en sa grâce par sa pure miséricorde ; que cela se fait par l intercession de Christ ; que nous recevons cette grâce par la foi ; et que le tout tend à ce but, que la gloire de sa bonté soit pleinement connue.» (3) Il y a bien enchaînement des causes. Mais ce qu il faut savoir, c est que Calvin ne plaça jamais la grâce, la foi, la justice, la sanctification dans un ordre de valeur chronologique immuable et s il affirma haut et clair que le don de la foi procédait de la miséricorde du Dieu tout puissant, il lui importa surtout de démontrer la passivité de l homme dans le processus. Je crois alors que nous pourrions parler d une double grâce : Dieu nous justifie, c est-à-dire nous rend justes par pure miséricorde et non à cause de nos mérites, et il nous donne conjointement la foi pour que nous puissions «croire «en notre justification en Christ. La communion avec Christ, rendue possible par le don de la foi, est la preuve de notre élection. De plus, en permettant notre union au Christ, la foi procède à la régénération de l homme, c est-à-dire, qu elle amène le rétablissement dans son intégrité première de l image brouillée de Dieu que nous avions depuis la faute d Adam. Liliane CRÉTÉ VAOVAON NY NOSY. *Contrefaçon :Des faux billets d euros inondent le pays. Le service de renseignements financiers «Sampandraharaha malagasy iadiana amin ny famotsiam-bola» ou Samifin donne l alerte : «Des faux billets de banque en euro sont éparpillés à Madagascar». Selon les responsables de l entité, il s agit surtout de faux billets de 200 et 500 euros. Tous les usagers devront donc dorénavant prendre les précautions nécessaires afin de ne pas contribuer à leur prolifération, en commençant par éviter d effectuer des transactions de change en-dehors des institutions agréées, autrement dit les banques et les bureaux de change. D ailleurs, en tant qu organe de lutte contre le blanchiment d argent ayant pour objectifs d assainir le secteur financier et de lutter contre la criminalité transnationale organisée, le Samifin collabore étroitement avec ces institutions qui, parallèlement, sont assujetties à l obligation de déclaration d opérations suspectes qui enclenche l intervention du service (investigations, saisine du parquet pour poursuites judiciaires ) En outre, la sonnette d alarme tirée par le Samifin s avère d autant plus importante que le cas est loin d être isolé, ne serait-ce que depuis le début de l année. En effet, au mois de juin, l existence de faux billets de 100 dollars a été signalée du côté d un casino sis à Antananarivo. Et ce genre d infraction n épargne pas non plus la monnaie nationale puisque, pas plus tard qu aux mois de juillet et août, des faux billets de ariary circulaient dans l Alaotra, à Antsiranana ou encore à Soalala. La question a même été évoquée dans le domaine politique lorsque des détracteurs du régime en place avaient mentionné, en début d année, l existence de 29 tonnes de faux billets d ariary. Somme toute, l augmentation de ces agents de change opérant dans le secteur informel est à voir de près, en ce sens que les opérations faites auprès de ces derniers pourraient également, malgré le taux alléchant proposé, constituer une plaque tournante du blanchiment d argent. (In, les Nouvelles). *Journée mondiale de l habitat : logement décent, un luxe hors de portée. Bientôt, deux tiers des six milliards d humains dans le monde, vivront en zone urbaine. Ce fait a été rappelé, hier, à l occasion de la célébration de la journée mondiale de l Habitat, lors d une manifestation tenue devant l immeuble de l INSTAT, à Anosy, sous le thème «Meilleure ville, meilleure vie». La situation mondiale et locale en matière d habitat nous met face à des challenges à relever en matière de logements et d urbanisme. Les besoins sont constamment croissants en matière de logements dans les villes. A Madagascar, encore 27% de la population vivent dans les agglomérations urbaines mais les problèmes relatifs à l urbanisme et aux logements, mal gérés depuis des décennies, s inscrivent dans le temps. Pour Antananarivo en particulier, moins de 30% de la population sont propriétaires de leur logement, contrairement à la situation en zone rurale où la quasi-totalité des ménages sont propriétaires de leur habitation. Ce, bien que la majorité de ces habitations ne puissent pas être qualifiées de logements décents. Stagnation de la construction. Le secteur de la construction, indissociable avec celui des logements, reste encore très affecté par la situation de crise, avec Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

5 une stagnation du nombre de nouvelles constructions, notamment celles destinées à l usage d habitation. Dans la capitale, en particulier, où le nombre d habitants ne cesse de croître, on assiste à une situation de saturation dans le secteur du logement, laquelle se traduit par une dégradation des conditions de vie de la population dans ce domaine : insalubrité, manque d espace, absence du confort minimum comme l eau courante et des toilettes aux normes, etc. Les plus pauvres, quant à eux, habitent dans des abris de fortune. Bref, le logement décent devient de plus en plus un luxe auquel la majorité des Malgaches n ont pas accès. Expulsions. Dans une échelle plus vaste, un milliard de personnes dans le monde vivent dans des bidonvilles. Avec les conditions de vie que cela implique : manque d infrastructures de base (eau potable, assainissement, écoles, centres médicaux, etc.) Amnesty International, à l occasion de la journée mondiale de l Habitat, justement, pointe du doigt les expulsions forcées qui se multiplient à travers le monde. Allusion faite aux Roms expulsés d Europe et notamment, du territoire français ou encore aux bidonvilles rasés à New Delhi, en Inde, à l approche des Jeux du Commonwealth. Un cache-misère, en somme, qui ne résout rien mais ne fait que déplacer le problème. L ONU, pour sa part, avance 5 mesures stratégiques à l occasion de la journée mondiale de l Habitat, pour «mieux vivre dans la ville» : l amélioration de la qualité de vie, l investissement dans le capital humain, la multiplication des opportunités économiques durables, la promotion de l intégration culturelle et l amélioration de l intégration politique. (In Midi Mad ) *Lova : Solomaso volamena voatery namidy! Tsy resaka na honohona ny fisian ny sotro volamena sy ny fitaovana volamena hafa nananan ny ntaolo tany aloha. Fianakaviana iray avy any amin ny distrikan Amparafaravola iny izay mpamboly ny asany no tonga teto amin ny renivohitra Ambatondrazaka ny Alatsinainy faha 04 oktobre 2010 teo. Solomaso iray izay vita amin ny volamena na ny tahony na ny rehetra momba azy ankoatra ny veran ilay solomaso sy ny visy mitazona azy, no nentin ireto fianakaviana ireto hamidy hitadiavana vola vokatry ny fahasahiranana tao antanàna. Nivanaka avokoa ireo nahita, tao ireo tsy nino ka nanao ny fitsapana ary dia gaga fa volamena avokoa ilay solomaso. Araka ny fanazavan ilay raim-pianakaviana nitondra azy dia lova efa elabe tany amin ny dadan ny dadabeany io solomaso io ka tsy navela hamidy mihitsy fa nipirina fotsiny tao anaty vata. Taty aoriana anefa, hoy izy, dia niboraka tany amin ny fampirimana azy io solomaso io ka lasa nipetrapetraka fotsiny teo ambony latabatra ka izao itadiavanay mpividy izao hanasoavanay ny taranakay. Mpividy volamena lehibe avy any Antananarivo moa no nahazo azy izay nambarany fa mahatratra any amin ny 16 carra any io volamena io ka 17 g mahery no lanjany. Nambarany moa fa tsy maintsy mbola harendrika io solomaso io hanaovana zavatra hafa. (In Midi Mad). VAOVAON NY MKMB. *ALAHADY 31 OKTOBRA: Manasa antsika kristiana sy ny Malagasy rehetra ho tonga hiara hivavaka, hiarahisakafo ary indrindra hamantatra misimisy kokoa ny fomba fiasan ny MKMB, ny tanjony. Hisy «fanehoana mivelatra» isam-baomiera amin izany ary isarihina ny mpikambana hirotsaka sy handray andraikitra araka ny talentany avy. Ny STK FPMA-Lille no hanafana ny fotoana amin ny alalan ny rindran-kira fitoriana. Ny rakitra amin izany dia hentintiska hanefana ny adidy taona Aorian ny Rindran-kira dia asaina isika mianakavy hiara haka sary henti-manao ny Fanisanandro MKMB taona Koa manainga anao sy ny fianakavianao. Tanjona : ny mpikambana MKMB iray dia miezaka manasa olona telo. *Fanomanana Noely 2010: Mandrisika antsika Raiamandreny mba hitondra ny zanatsika isam-bolana hiomana amin ny fankalazana ny Noely Hisy fampisehoana hataon izy ireo amin izany ary ilàna fiomanana sy fianarana dieny izao. Misy asa ilàna ny raiamandreny ihany koa. Aoka isika hanatona ny tompon andraikitra: Rtoa Bettina Ravelomanantsoa, Hery Devolder, Ony Randresihaja. Isika lehibe dia sarihina ihany koa hieritreritra amin ny fankalazana ny Noely (isam-pianakaviana na isaky ny tànana). *Mila fanampiana va ianao? Mila fanampiana amin ny famenoana ny taratasy filazan-ketra va ianao (déclaration des impôts)? Aza misalasala miantso fa misy namana terepanahy mahatoky afaka manampy anao amin izany: *Vaomieran ny Aimpanahy: Fiombonambavaka isaky ny Alakamisy hariva (18h30-20h), ao amin ny Botanique. Mila famangiana na fampaherezana va ianao? Vonona hamaly ny antsonao ny vaomiera sy ny komity MKMB *Antokompihira MKMB: Fianaran-kira : Asabotsy 9 oktobra sy 30 oktobra (15h-17h). Manao antso amintsika tia mihira mba hanatevin-daharana. Fandaharana amin ity taona ity : Noely MKMB, Nancy, Lille *Vaomiera Gazety Finoana sy Fahazavana : Manao antso amintsika mpandray tsy tapaka ny gazety, isika tompon andraikitra amina vaomiera, isika mpamaky Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

6 ivelan ny MKMB izahay tompon andraikitra fa malalaka ny fandefasana lahatsoratra tiana havoaka amin ny gazetintsika. Lahatsoratra mitaiza ny tena-saina-fanahy no tadiavina. lahatsoratra entina mifampitaiza. Antsika rehetra ny gazety koa aoka tsy hisalasala asatria tena mampanakarena ny fifampitaizana. Alefaso amin izao adiresy izao ny soratrao : na antsoy ny *ANTSO : Mila tolo-tànana avy aminao ahazoana manatanteraka ny adidy iombonana ato amin ny MKMB (taona ). Ho voninahitr Andrimanitra irery ihany. Izay azonao atao, arotsahy amin ny compte: (asio fanamarihana : caisse centrale de la MKMB). Ny adidy tsy an olon-dratsy ry havana. Ny Tompo handrotsaka ny fahasoavany aminao sy ny fianakavianao mandrakariva. M.R. VAKOKA MALAGASY. HARENA SAROBIDY (tohiny). Misaotra antsika mpamaky nanoratra nankahery anay amin ny fampatsiahivana atnsika ny harena sarobidy ananan ny firenentsika izay ny ankamaroany dia tsy fahita any an-kafa. Mandrisika antsika izahay, indrindra isika mpakaka rivotra any an-tanindrazana mba hanaja ny tontolo iainana sy hanohana ny ezaka ataon ny fikambanana miaro ny ala sy ny zavamaniry. Zaro ny zanatsika hankafy sy hanaja ny zavamaniry tena Manankasy. mankasitraka indrindra tompoko. *Aokalahy: zavamaniry fanao ody manasitrana ny aretin ny «filahiana». Ampiasaina amin izany ny hidin ity zavamaniry ity. (Neotina isoneura). *Aolilolo: Ahitra tahaka ny tsobolo, mampandositra bibkely toy ny parasy, hao. (Croton meridiolanis). *Arampandrotra: karazan-kazo tsy lehibe anaty lobolobo. Fahita eny rehetra eny. Fampitoniana sy fanalefahana ny maharary ny raviny. (Cynodon dactylon). *Arangoaika : karzan-kazo madinidinika famonoana bibikely toy ny parasy, moka, hao Fahita any amoron ny ala atsimo atsinanana inrdindra indrindra. ( Munduela grandidieri). *Asaboratsy: Antsoina hoe «Rafy» ihany koa ity zavamaniry ity. Ody kanakana ny voany, ny hoditry ny fakany. Natao hoan ny biby (omby, ondry, osy, vorona). Tsy azo omena ny ankizy fa mahery be. (Maesa lanceolata). *Atafa : na koa antsoina hoe Atafana (Ambodiatafana ). Karazana Ravinala, fahita any atsinanan ny Nosy indrindra indrindra. (Terminalia badamia). *Atatra: zavamaniry fampivalanana ny voany. Mila fitandremana tsara anefa satria mahery be ka tsy azo omena ankizy na olona osaosa. (Jatropha mahafalensis). *Avaotra: Karazan ahitra mandady ary ody aretin ny filahiana ny fakany. (Smilax krussiana). Misy koa atao hoe Havaotra, zavaminry mandadina izy ity ary be tsilo ny tahony. Misy fitenenana manao hoe Mpianala tsy mahay ka voasingotry ny havaotra. *Aviavy: hazo lehibe manaloka. Iray tarika amin ny Amontana. mangidy nefa mamy fara ny tsirony. Voalza fa mahatsara feo ny voan ny aviavy. Ody famoahana rehoka ny aviavy (voany). (Fichus trichopoda). *Avoko : zavamaniry (ahitra) mandandina amin ny tany. Mavokely ny voniny. Ny vodiny dia ody fery. *Avokombilahy : Zavamaniry fahita eny an-tampontanety. mampiato ny fivalanan-drà ny raviny (tanehina). (Eriosema procumbens). *Azafo : Anarana ilazana azy ao afovoantany : Tsikafonkafona. famonoana voalavo ny raviny : totoina rehefa maina ary afangaro amin ny totomangahazo na totokatsaka. (Pistia stratiotes). Hr. Ankamantatra. Valin ny «Ankamantatra tamin ny laharana farany (volana septambra 2010) : 1-Afo. 2-Lakana. 3-katsaka. 4-Voasary (ny hazony). 5-Lavenona; 6-Tandindona. 7-fanoto. 8-tsipolitra. 10-Zozoro. 11-Akoho sy Atody. Miangavy antsika Raiamandreny hanazava amin ny zanatsika ny hevitra fonosin ny ankamantatra. Harena sarobidy tokoa izy itony koa samia mitahiry ny fanontaniana rehetra sao hanenenana any aoriana. *Ankamantatra volana Oktobra : Inona àry izany? : 1-Batain-tsy zaka, afindra mora foana? 2-Enjehi-mandositra, andosira-manenjika? 3-Dobokelin Andrimanitra tsy azo ilomanosana? 4-Atodin-dRaberimorimo kotrehin-drabetsimiteny? Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

7 5-Fararano vao mosarena? 6-Feno, feno, kanefa tapany ihany? 7-Hanitry ny ala? 8-Hano aho hihinanakao anao? 9-Hitsidika no aleha ka fahafatesana no hita? 10-Loharano an-tendro-kazo? *Raha misy tsy voavalinao dia aza adino ny mamaky ny laharana volana Novambra. TONONKALO RY FAHAFAHANA. Teny imolotry ny mpiady efa teo ambavahoana Teny an endriky ny zaza nidradradradra f efa noana Teny an-koditry ny ory nijafajafan ny hatsiaka Teny am-bovoky ny tany lazaina f an ny tanintsika. An-tsoroka mavesatry ny tia ka nilaozana Teny am-ponja namatrarana ilay nitady fanavaozana Teny an-tefoky ny basy namerana ny zon ny resy Teny an-dasitra idealim-pitondrana nifanesy. Teny an elatry ny fiara namakivaky habakabaka Tany an-dalin-drano tany natahorana ho lavaka Nantenaiko hahitana izay mba tena endrikao Izay mba tena feonao handrotsiritsy ny tadiny Nozahako hatraiza hatraiza ary manaraka ankitriny Moa ianao ry Fahafahana tsy an izao tontolo izao? FX-Mah. VISAGE. Sur ton visage heureux Où s épanouit le rire Je ne cesse de lire Un sympathique aveu Tu veux vivre déjà Au seuil de ta fraîcheur La vie de tout ton cœur Mais qui te l apprendra? T occidentaliser? Ne va pas t enliser Dans de vaines rêveries Quel que soit ton effort, Ton entité resort De ta malgacherie Dox (1959). DEBAT. Ethique et argent : La recherche du gain peut-elle être l ultime critère de toute activité? Partons d une interrogation sur le sens du mot gain. Originellement, il exprime la nécessité de subvenir au besoin vital de nourriture. Cela va nous permettre d approcher au plus près la notion de dignité humaine, si l on se réfère à trois définitions que, dans une succession historique, on peut en donner. D abord les sociétés premières, par exemple les anciennes sociétés africaines, ces sociétés où la quête de nourriture est primordiale. On y observe que la dignité humaine y est pensée en termes d équivalence au regard des biens nécessaires à la vie : tel homme (ou telle femme) vaudra, par exemple... deux chameaux et une brebis. Cela veut dire que, symboliquement, il (ou elle) est digne d une telle équivalence. Une deuxième approche de la notion de dignité humaine apparaît avec les religions du Livre. Ce n est plus une approche économique. La dignité humaine est pensée en fonction du projet que Dieu a voulu pour l homme. Elle est comprise verticalement, comme ce qui réunit le Créateur et sa créature. Troisième approche, celle héritée des Lumières et reprise par la Révolution. Non plus verticalité mais horizontalité: tous les hommes naissent libres et égaux en droit ; un homme en vaut un autre. Règle fondamentale, théorisée par Kant dans son impératif catégorique : Agis de telle manière que tu traites toujours l autre, jamais seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. L argent ne peut donc qu être un moyen au service de cette fin en soi qu est l homme. L argent ne peut primer sur l homme. Or que nous dit la tradition judéo-chrétienne sur l argent? le Nouveau Testament, clairement, s en méfie : vous ne pouvez servir Dieu et Mamon dit Jésus. A l inverse, dans l Ancien Testament, l argent paraît valorisé. Il est perçu comme une bénédiction de Dieu, signe de la grâce divine. Isaac, par exemple, sera le moissonneur comblé. Mais - et c est capital - l argent ne prend cette valeur que parce qu il circule. Il n est pas fait pour être thésaurisé. Circulant, il favorise l échange, la rencontre et donc l accueil de l Autre. En bref, pour l Ancien Testament l argent n a pas de valeur en soi. Il n est qu un moyen, qu un instrument. Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

8 L Ancien Testament se préoccupe en outre de régler le problème de l inégale répartition des richesses : laisse glaner dans ton champ après la moisson : c est pour l hôte, l orphelin ou la veuve, afin que ton Dieu te bénisse ; et aussi l année sabbatique au cours de laquelle, tous les sept ans, on doit apurer les dettes et libérer les esclaves. L Ancien Testament distingue ainsi entre la richesse (et son partage) et le riche, qui peut être mauvais s il refuse ce partage et l accueil de l Autre. Le Nouveau Testament va plus loin: il fait l éloge de la pauvreté, comme signe que la véritable humanité de l homme se situe hors de la possession de biens matériels. Dénonce-t-il pour autant les riches? Disons plutôt qu il met en garde l homme contre ses propres faiblesses, dont la première est la faiblesse devant l argent. Ainsi tradition judéo-chrétienne et philosophie kantienne se rejoignent : la vraie finalité de l argent, c est de servir la relation humaine. Comment alors situer l argent au regard de l éthique? Et pour commencer qu est-ce que l éthique? Pour Paul Ricœur c est la reconnaissance mutuelle de deux pôles, le je et le tu. Mon semblable, cet alter ego, m est à la fois semblable et différent. En face de moi, il y a un autre moi, qui ne veut pas forcément ce que je veux. Là est la source de toute la violence inter-humaine. Pour dépasser ce conflit, cet antagonisme, Paul Ricœur énonce la nécessité d un troisième pôle, le pôle il, le référent neutre, la loi, l arbitrage, qui seul conduit le je et le tu à la recherche d un terrain d entente. Si le temps premier de l éthique est celui de la rencontre, du questionnement (quelle attitude face à mon alter ego?), il y a donc un temps second, celui de la morale, qui va encadrer par des normes et des lois ce que la rencontre éthique avait laissé en suspens. C est ainsi le questionnement éthique qui fonde la morale et la morale, à son tour, qui est à la source des lois, en généralisant à tous les hommes le sens de la rencontre première. Le gain peut-il être l ultime critère de toute activité humaine? Assurément non. L éthique nous le fait comprendre ; la morale le codifie selon la diversité des cultures ; le droit l enregistre pour l appliquer à tous les rapports humains. Calvin a dit : le riche est le ministre des pauvres. Il écrit : Dieu a créé l argent afin que les hommes puissent communiquer les uns avec les autres. Bernard-Marie Dupont (in ERF-Auteuil). EDITORIAL. Résolutions! Octobre, c est toujours la période de la rentrée, le temps de réfléchir aux «bonnes résolutions» pour rectifier les erreurs du passé. Ne confondons surtout pas les mots «résolution» et «révolution» (souvenez-vous de la fameuse révolution d Octobre)... Dans une vie communautaire ou familiale, chaque année, on décortique le passé pour mieux «faire» dans le futur : c est-à-dire chercher ensemble les «bonnes résolutions». Qu entendons-nous par «résolutions»? Dans son Evangile (Luc 3 : 12), Luc nous rapporte qu à la question de différents groupes : «que devons-nous faire?», Jean le Baptiste ne leur dit pas de tout quitter ou de changer de vie. Il leur dit simplement de changer non pas «de vie», mais «leur vie», c est-à-dire, de vivre d une manière autre. A mon avis, voilà à quoi nous sommes appelés par la foi. Il est inutile de se mettre à rêver de ce que nous ferions si nous étions comme ceci ou si nous avions cela. C est inutile et même absurde, car ce qui suit le «si» n est plus nous. Nous avons donc à devenir ce que nous sommes. Quelle est la signification de cela dans la société actuelle où nous vivons et qui répand ce mensonge d une identité acquise à partir de nos avoirs, de ce que nous possédons (Ipod dernier cri, écran plat, voiture de luxe, résidence secondaire, propriété au pays, Taxibe etc ). Un peu comme si, c est ce que j ai qui fait ce que je suis. C est complètement faux : notre identité ne se construit pas sur nos envies, sur nos avoirs. Elle se construit à partir de ce que nous sommes. C est en nous et seulement en nous que se trouvent la réponse et les moyens qui vont nous permettre de changer notre vie. Dieu n attend pas que nous fassions une révolution, c est-à-dire raser le passé (on efface tout et on recommence tout!). Non, ce qu il nous propose c est de vivre une «évolution», une transformation en douceur à partir de ce que nous sommes. Je deviens ce que je suis et c est la source de ma joie permanente. Et c est cette joie le moteur de nos transformations. Si Dieu est Dieu et si je deviens ce que je suis, mon visage sera inondé de la lumière de cette joie. Alors, attention à la tête que je donne à «voir», elle est le lieu de ma «vérité». Elle est signe de ma capacité de changer «ma vie». Alors, toutes et tous, à nos miroirs! Hr. GAZETY FINOANA SY FAHAZAVANA : Secretariat de la rédaction: Liliane Ralaivoavy Edition Réalisation: Ravelomanantsoa Lalaina - Hery Rakotondramarina Collaborateurs : Edith Barijaona Vola Mihantaharijaona - Cyril Rabarihoela. - Ronald Theunen - Ramahefamanana A.J. -Éditeur responsable: Hery Rasoamanana. Volana Oktobra Mois de Octobre 2010

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994.

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994. VII.13. ARRETE N 2971/95 du 13 juin 1995 fixant les modalités d application du décret n 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises, (J.O. n 2707, du 26/06/95, p.1398) modifié

Plus en détail

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE»

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE» REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DU TRESOR Coordination Nationale de la MicroFinance TERMES DE REFERENCE

Plus en détail

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA 1000 Bruxelles. FOI et LUMIERE FINOANA sy FAHAZAVANA BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 AUVELAIS P 000384 Arahabaina isika mpamaky sy sakaizan ny «Finoana sy fahazavana» fa tafahaona soamatsara eto indray ary hiara

Plus en détail

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana...

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana... FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Alarobia 2 Desambra 2015 Tolak andro Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01 - Fiantsoana anarana... 02 - Famakiana ny taratasy laharana faha-065-ceni/15 milaza ny tsy fahafahana

Plus en détail

Noely 2009 Taom-baovao 2010

Noely 2009 Taom-baovao 2010 FMM Fiombonana Miara-mivavaka eto Münich. Noely 2009 Taom-baovao 2010 Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolon-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain

Plus en détail

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7 ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO Collection Bel Avenir Conte nº 7 La collection des livres de contes Bel Avenir mise en place par l ONG BEL AVENIR située à Tuléar a comme objectif afin

Plus en détail

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny III.2. DECRET N 95-326 du 3 mai 1995 portant création du Comptoir de l Or (J.O. n 2329 du 23.1.95, p. 2733) TITRE PREMIER : GENERALITES. CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS. Article premier. Le

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 masolavitra mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 gratuit Bonjour! Nous voici déjà en 2012 et c est avec un immense plaisir que nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby,

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby, Foi et Lumière Finoana sy Fahazavana BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 - Janoary 2010 Matoandahatsoratra

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire masolavitra mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 gratuit Sommaire P 8 P 7 : P 6 P 2-3 : Un meilleur avenir grâce à une éducation de qualité p. 4-5 : En images Développement durable,

Plus en détail

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY T " Ël ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVOR IANA ARA.POTOANA VOALOHANY TAONA 20'14 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA.

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. Thème : Législation forestière N 1 Faha : 1 DECRET N _98-781 fixant les conditions

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana LOI n 2006-028 autorisant la ratification de l Accord conclu le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et l

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT 5 - A 1 Exercice 1 NIVEAU A 1 Fifampiarahabana (Salutations) Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots.

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA LOI N 2004 020 du 19 août

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011.

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011. BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 1 - Septembre 2010 EDITORIAL Un bon projet Mensuel - Editeur Responsable:

Plus en détail

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA Together, build a brighter future.?????? NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA 10 1 Inona no atao hoe Tamberin andraikitra? Nahoana no manan-danja izy io? Ny tamberin andraikitra dia azo faritana

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo FOTOANA: Zoma 3 Jolay 2015, tamin ny 5 ora

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2001-025 relative au tribunal administratif et au tribunal financier modifié par la loi n 2004-021 du

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 masolavitra édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 gratuit Chers tous, Christine Albanel, Ancien Ministre, Président Délégué de la Fondation Orange, est venue de Paris à Antananarivo pour découvrir

Plus en détail

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana PCDEA Vohilengo Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana Jery todika ny fanangonana ny antontan-kevitra 1. Fanaovana fanadihana fanangonana ny antontan-kevitra Fivoriana teny

Plus en détail

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS (J.O. n 569 du 23.12.67, p. 2080 ; Errata : J.O. du 13.01.68, p. 44) modifiée par la loi n 68-012 du 4 juillet

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Constitution DROIT PUBLIC 1.1 Constitution 1992-1998 1.2 Pouvoirs constitutionnels 2 Libertés publiques 2.1 Droits

Plus en détail

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny N L A V O I X D E S (R I Z I) P I S C I C U L T E U R Aogositra 2004 n 0 Isaky ny roa volana Y F E O N N Y M P I O M P Y T R O N D R O A P D R A - F / I R E D E C MADAGASIKARA SASINTENY A m pifalianana

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

PROJET DE LOI N 014/2013

PROJET DE LOI N 014/2013 PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2014 IMPRIMERIE NATIONALE 2013 1 PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

Note pratique. Réseau PRATIQUES

Note pratique. Réseau PRATIQUES Note pratique Ny Herin ny hafatra / Le pouvoir des messages pour la santé préventive Expérience du programme de santé materno-infantile mené par Inter Aide à Farafangana, Madagascar Notice Type de document

Plus en détail

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque!

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! 4 Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! Objectifs : En cette 4 ème catéchèse, nous voulons faire découvrir que, par le baptême, Jésus nous a rassemblé e s dans la communauté

Plus en détail

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA Sampana Vinanin-taranja Manofana Aman asa Sampana Serasera Tatitrynyfizarana asa mikasikanyfitantananasyfampandrosoanamaharitrany

Plus en détail

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013 L L E «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» I B E R A L Ambotsirohitra/élections 2013 «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 Bimensuel n 09, vendredi 10 août 2012

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

FIKAMBANAN NY MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY. "Dieu qualifie ceux qui sont appelés", hoy Rakotolehibe Mamy, Talen ny FMMB

FIKAMBANAN NY MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY. Dieu qualifie ceux qui sont appelés, hoy Rakotolehibe Mamy, Talen ny FMMB Taniketsa - Laharana faha 58 - Septambra 2014 1 Gazetin ny Sampana Sekoly Alahady FJKM Andrainarivo Taniketsa Miseho isan-telo volana. Laharana faha 58. Septambra 2014. Vidiny: 400 Ariary. Tranokala: www.sa-andrainarivo.mg

Plus en détail

Jubilé de la Miséricorde

Jubilé de la Miséricorde Pardonne Partage Aime Jubilé de la Miséricorde Découvre l année de la miséricorde en t amusant C est quoi un Jubilé? Qu est-ce que la miséricorde? 1 A tes crayons! 2 Qu est-ce qu un jubilé? Un jubilé est

Plus en détail

Service diocésain de la Catéchèse. 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77.

Service diocésain de la Catéchèse. 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77. Service diocésain de la Catéchèse 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77.fr A tes crayons! 7 Allez dans la Mission du Christ Porte la Paix

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA JONA 2014 Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA Gazetim-baovao mivoaka isam-bolana - n 0045 - Jona 2014 RAZAFINTSALAMA Ihanta Sahondra Directeur de la Solde et des Pensions Asam-panjakana

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 IMPRIMERIE NATIONALE 2014 1 LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 2 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER?

UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER? UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER? Bien-aimé frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d entre vous. Aujourd hui par la grâce de Dieu et avec l aide

Plus en détail

REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES

REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES «J attends des chefs d établissements qu ils participent à l exercice de ma charge de pasteur en assurant une présentation de la foi chrétienne à tous les élèves,

Plus en détail

Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile

Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile 1 Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile Je suis le bon Berger dit Jésus mais quel Berger? Du temps de Jésus, les rois étaient, assimilés

Plus en détail

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1 Relance de la Fiscalité Foncière Guide du Recouvrement Communes rurales de deuxième catégorie ANNEXES Version FINALE 28 Avril 2008 Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de

Plus en détail

Douleur, souffrance, démence et fin de vie

Douleur, souffrance, démence et fin de vie Douleur, souffrance, démence et fin de vie Qu est ce que la douleur? Différence entre douleur et souffrance La souffrance serait morale et la douleur physique La douleur serait locale et la souffrance

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

Chapitre 1. Trouver ses bases

Chapitre 1. Trouver ses bases Chapitre 1 Trouver ses bases 9 Lundi Dépendance Comme un bébé dans les bras de sa mère est impuissant, Dieu souhaite que nous (re)devenions ainsi dans ses bras à lui. Il s agit, en fait, plus de réaliser

Plus en détail

Le malgache. L exemple d une langue sans test

Le malgache. L exemple d une langue sans test Le malgache L exemple d une langue sans test 1. Pourquoi n existe t il pas de cer:fica:on? Peu d échanges commerciaux avec l extérieur Pas d immigra:on importante de «cols blancs» Peu d étudiants étrangers

Plus en détail

Et pourtant, pourtant quelle puissance vit en moi, quelle puissance tu as pour moi!

Et pourtant, pourtant quelle puissance vit en moi, quelle puissance tu as pour moi! 1 Lecture : Ephésiens 4 : 17-32 N attristez pas le St Esprit. Bonjour Cher Saint Esprit J ai décidé de prendre ma plus belle plume, plus exactement le clavier de mon ordinateur, pour t écrire une lettre,

Plus en détail

Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique

Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique Synopsis du contenu (les savoirs) des émissions du

Plus en détail

SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS. Texte de Colossiens à lire. Sujets de prière pour la semaine

SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS. Texte de Colossiens à lire. Sujets de prière pour la semaine GUIDE PROTÉINÉ SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS Texte de Colossiens à lire Colossiens 1.111 (Lisez ce passage chaque jour de la semaine, c est la meilleure manière de l apprendre par cœur) Sujets de prière

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

Ministère de la Préparation de l Epouse Glorieuse de Christ (éphesiens5 :27) ; Contact : epousedechrist@ymail.com. La Repentance :

Ministère de la Préparation de l Epouse Glorieuse de Christ (éphesiens5 :27) ; Contact : epousedechrist@ymail.com. La Repentance : La Repentance : La repentance c est se repentir, c est changer radicalement de direction sans plus revenir en arrière. C est abandonner quelque chose pour toujours. Dans la bible, nous avons une multitude

Plus en détail

Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011. 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011. Titre : Le Pardon à tout prix!

Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011. 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011. Titre : Le Pardon à tout prix! Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011 Titre : Le Pardon à tout prix! Référence Biblique : 1 ère Lecture : Ben Sirac le Sage (Si 27,30-28,7) 27

Plus en détail

INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES

INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES Par Tsira Louis Venceslas Dernière mise à jour : 31/12/2015 Sommaire I. Ahoana marina ny ahatakarana ny logique momba an io TVI io?... 3 Théorème...

Plus en détail

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37 TAHIRY S e r a s e r a n n y T a h i r i m b o l a m - p a n j a k a n a Bulletin mensuel d information et de liaison de la Direction Générale du Trésor Andry RAKOTOARIDERA Trésorier Général Tsiroanomandidy

Plus en détail

Cela va trop loin! Sabbat Fais l activité de cette semaine à la page 80. Dimanche

Cela va trop loin! Sabbat Fais l activité de cette semaine à la page 80. Dimanche LEÇON Cela va trop loin! Sabbat Fais l activité de cette semaine à la page 80. Dimanche Lis «Cela va trop loin!». Dessine un signal routier. Ajoute ton verset à mémoriser et place-le en évidence. Commence

Plus en détail

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard Conversations en ligne : descriptions, perspectives Eléments théoriques La variation Quelques caractéristiques du discours électronique La langue malgache Le corpus Présentation Analyse Quels apports à

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD

HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD 1 HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD 8décembre 2012 C est une joie de pouvoir célébrer la fête de l Immaculée Conception, particulièrement ici à l Ile Bouchard, en ce 8 décembre. Cette fête

Plus en détail

Osez parler en public

Osez parler en public Préface «La parole n a pas été donnée à l homme; il l a prise», nous dit Louis Aragon. J ajouterais: encore faut-il savoir comment la prendre. L outil que vous avez entre les mains vous propose un mode

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

M o t d u P rov i n c i a l Temps de grâces

M o t d u P rov i n c i a l Temps de grâces Mot du Provincial Temps de grâces Plusieurs événements de la province et de l Église à Madagascar constituent nos sources d action de grâce à adresser au Seigneur. La visite fraternelle et édifiante du

Plus en détail

17 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : Dimanche 27 juillet 2014

17 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : Dimanche 27 juillet 2014 17 eme : Dimanche 27 juillet 2014 Au service du Royaume déjà là! Comme un négociant qui recherche des perles fines. Réf. Biblique : 1 ère lecture : Rois (1 R 3,5.7-12) 5 A Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur

Plus en détail

Février - mars 2016 n 47 TRAIT D UNION

Février - mars 2016 n 47 TRAIT D UNION Février - mars 2016 n 47 TRAIT D UNION Le journal en ligne de la RNS Train Manakara-Fianarantsoa Éditorial 2 Lyon et ses incontournables 3 La tribune du coordinateur 4 Itinéraire d un sportif gâté 5 Lalaina

Plus en détail

Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu

Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu Introduction Lecture : Psaume 96 La quête du bonheur caractérise chaque être humain. Du plus petit au plus grand, chaque être humain est motivé par un désir d être

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

MpANAMORY RAdO RABARILALA

MpANAMORY RAdO RABARILALA ENIM-BOLANA TSY TAFATSANGANA FANJAITRA MIISA 21 NO NESORINA TAO AN-KIBON i LALAINA P.06 N 3190 L u n d i 2 9 j u i n 2 0 1 5 PRIX : Ar 400 zatovolahy NANGALATRA volamena P.06 TENY AM-pASANA : NANONOFY

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A)

DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A) DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A) PREMIÈRE LECTURE Livre d'isaïe (42, 1-4.6-7) Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai

Plus en détail

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant Echange entre le MEEF et ses partenaires Fandraisana andraikitra amin ny ady amin ny fanodranana antsokosoka hazo sarobidy OCTOBRE

Plus en détail

Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI

Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI IIIe dimanche de l'avent «Gaudete», 16 décembre 2012 [Vidéo] Galerie photographique Chers frères

Plus en détail

Conférence Belgique-Allemagne Palais d Egmont, Bruxelles, le 17 avril 2012. Introduction par Monsieur Didier Reynders, Vice-premier Ministre et

Conférence Belgique-Allemagne Palais d Egmont, Bruxelles, le 17 avril 2012. Introduction par Monsieur Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Conférence Belgique-Allemagne Palais d Egmont, Bruxelles, le 17 avril 2012 Introduction par Monsieur Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Je voudrais tout d abord

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail