Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby,"

Transcription

1 Foi et Lumière Finoana sy Fahazavana BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 - Janoary 2010 Matoandahatsoratra TSY MISY Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby, an-taratasy na tamin ny alalan ny mailaka ny tenanay. Mirary taona feno fahasoavana ho anao mpamaky tsy tapaka ny gazety izahay tompon andraikitra rehetra eto amin ny Finoana sy fahazavana : Ho «vavolombelona sy ho jiro manazava» mandrakariva amin ny toerana misy antsika avy isika rehetra ry havana. Ho firenena mahatsangy no hary ny firenentsika ary hiverina amin ny laoniny ny fiandrianam-pirenena ka handry fahalemana ny vahoaka Malagasy. Mafy ary naharitra ny sedra n(m)ahazo antsika mianakavy taon itsy: Manantenà indrindra anefa fa akaiky ny lohataona hitsimohan ny «aina vaovao». Ho fehin izany dia indraminay ho anao ny tononkalon-drado mampatsiahy fa tsy maharitra ny sedra nefa tsy maintsy andalovana. Mirary taom-pahasoavana hoan ny rehetra tompoko. HR. Na misy aza sedra tsy maintsy setraiko Manao hosivoanjo ny fiaina-maliako Mainka hijoro ny fo sy ny saiko Tsy maintsy mitohy ny kalom-balihako. Na inona ronjon ireo herisetra Masiaka fifioka manao sesilany Iaretako ireny satria manam-petra Fa rivo-mandalo miserana ihany. Mensuel - Editeur Responsable: Hery RASOAMANANA Rue A. Chif CHATELINEAU Izao no finoako ato anatiko ato Na mbola mijaly aza aho ka misaona : Tsy misy ny havandra hijanon-ko vato Tsy misy ririnina mandavan-taona. Rado (10/09/1993). ALAHADY 31 JANOARY FIFAMPIARAHABAN NY MPIANAKAVIN NY FINOANA TRATRY NY TAONA. *12h : Fiarahamisakafo. samy mitondra, toy ny mahazatra ary iarahana avokoa. Zava-pisotro eo an-toerana. Tsarovy ny namanao. *15h : Fanompoampivavahana sy Fandraisana. *16h30 : Fiaraha misotro Dite/ kafe mafana. Koa tariho ny namana rehetra fa vaovao ny taona. Entano ny havana aman-tsakaiza. *Hafatra : Mifarana amin io andro io ny fanoratana anarana ho mpikambana Mahefa (membre effecif) izay ahazoanao mandray anjara amin ny fifidianana sy fanapahankevitra rehetra amin ny Fivoriambe (fanavaozana komity) ny Alahady 28 Febroary Mifarana amin io andro io koa ny fanoratana anarana hoan ireo te hirotsaka hofidina Komity ( ). Koa aoka isika hanatona ny vaomieran ny fifidianana nofidina manokana hiandraikitra izany asa izany. *Ny Fanisanandro MKMB 2010 dia hamidy hatrany : 5 Euros, koa mampirisika antsika izay mbola tsy nahazo satria kely sisa no voatonta. *Misy hatrany rakitra faharoa hanohanan ireo adidy nekentsika amin ity taona vaovao ity : TOPAZA FJKM, Fanohanana ny Asa fitoriana Filazantsara FJKM (PEV), ny Mpianatra eny amin ny Fakiolte Telojika Ambatonakanga ary ny Fiangonana FJKM. DIMANCHE 31 JANVIER 2010 : REPAS FRATERNEL ET CULTE 12 H : Repas communautaire : chacun amène un plat, les boissons sont fournies. 15 H : Culte avec Cène, avec le pasteur Jeanne Sommer-Gotteland. 2ème offrande spéciale. 16 H 30 : Café Thè. Les calendriers 2010 sont en vente au prix de 5 Euros.

2 FAMPAHEREZANA SY HAFATRA NY MARINA AMIN NY FINOANA NO HO VELONA SATRIA VELONA NY TOMPO. (ISAIA ). Ry havako malala, «Ny Famindrampon Andriamanitra no hohiraiko mandrakizay : hatramin ny taranaka fara mandimby no hampahafantarin ny vavako ny Fahamarinanao» Izany ry havako no entina mamangy sy miarahaba anao sy ny ankohonanao ary izay mifandray aminao rehetra, noho ny Taona Vaovao 2010 izay nomen ny Tompo ho antsika, hahazoantsika manome Voninahitra Azy eo amin ny fiainantsika isan andro. Satria velona ny Tompo dia tsara ny misaotra ary mihira ny famindrampony sy ny fahamarinany mandrakariva. Ho aminao hatrany anie ny Fitahiana. Amin ity andro voalohany amin ny Taona 2010 vao mitsidika ity ary, dia ny Isaia no atolotry ny mofon aina ho antsika. Ny Tompo Andriamanitra velona manao làlam-baovao sy hanafaka ny olony avy amin ny fahababoana, ary ny marina no ho velon ny finoana ao aminy. 1-FAHASOAVANA MITOBAKA HO AN NY MINO Faminaniana ny amin ny fanafahana ny zanak israely ho afaka amin ny fahababoana tany Babylona no lazain ny mpaminany eto. Filazana ny amin i Kyrosy ilay hanafaka sy hamerina ny babo ho any amin ny taniny avy. Andriamanitra maniraka olona (mpanompo) ho an ny olona raha milaza an i Kyrosy. Andriamanitra miasa sy mandray an-tànana ny fiainan ny vahoakany. Izy Ilay Andriamanitra Tokana sady Marina tsy hamela ny olony hijaly lalandava sy ho voagejan ny fahavalo ary ny mpanani-bohitra. Taratry ny fahatongavan Andriamanitra miaramonina amintsika ao amin i Jesoa Kristy izay tonga hanafaka antsika tsy ho eo ambany vahohon ny faharatsiana sy ilay ratsy koa izany, ka handraisantsika ny fanafahana sy ny famonjena noho ny finoana. Io finoana ao anatintsika io no hamelona sy hitondra antsika ho amin ny fanantenana. Raha tena matoky marina tokoa an Ilay Andriamanitra Velona sady Tokana izay efa nanome an i Kristy Velona ny olona, dia hahita ny famirapiratan ny Voninahitr Andriamanitra. Tsy ho fanafahana ara-panahy fotsiny ihany no entiny ho an izay mino, fa tena fanafahana amin ny ratsy sy ny fangejana rehetra eo anivon ny fiaraha-monina sy ny firenena. Fa ao anatin ny ditran ny fon ny olona no hitobahan ny fahasoavan Andriamanitra hamonjy sy hanavotra. Ka na izay tsy nahay misaotra aza dia hidera ny Voninahiny. Satria ny olona izay nantsoina amin ny Anarany dia hitsangana ka hampiely sy hanome Voninahitra Azy. Ry havako, ity taona vaovao diavintsika ity, mba ho taona hisaintsainantsika indray ny fitahiana sy ny fahasoavana sesehena nomena antsika na dia tao sy ao anatin ny fijaliana sy ny fangirifiriana lalina aza. Noho ny famindram-pon Andriamanitra no mbola tsy naha lany ritra antsika noho ny heloka sy ny faharatsiana samihafa n any nataon ny vahoaka n any mpitondra. Raha mandinika ny faminaniana voalaza eto isika, dia hahatsiaro koa ny manjo ny firenena Malagasy sy ny hafa izay mitovitovy zava-manjo aminy. Na tsy ao anatin ny fahababoan ny firenen-kafa mivantana toy ny nahazo ny zanak israely aza, dia hahatsiaro fa misy ny fahabaoana an-kolaka, ny otan ny fitiavan-tena, ny fireharehana, ny ady voninahitra, ny fifankahalana sy ny kolikoly. Babon ireny ny firenena maro ary ao anatin izany ny firenentsika. Maro no mihevitra fa zavatra mora fotsiny sy adin ny saina sy ny fahaizana amam-pahalalana izany. Ô! Tsia, tsarovy fa ny fanjakan ny ota sy ny asan i satana no miditra eo amin ny sehatry ny fiaraha-monina ka mandripaka ny maro amin ny fomba samihafa sy eo amin ny atao rehetra. Io ilay lazain ny Apokalypsy, fa misy milaza fa mitafy ny finoana, nefa tsy izany fa manao ny finoana ho fitaovana, hany ka lasa synagogan i Satana. Antso ho an ny mino rehetra ankehitriny, raha tiantsika ny hisian ny Fiadanana eo amin ny tany, tsarovy fa Andriamanitra efa nanome an i Jesoa Kristy ary miantso fibebahana sy fiverenana marina amin Izy Andriamanitra. Ny mino rehetra no antsoina ho amin izany fiverenana izany, mba hanavotan Andriamanitra ny fiaraha-monina ka hitobahan ny fahasoavana. Tsy ampy ny hoe: Ento amim-bavaka ny vahoaka sy ny firenena, fa isika mihitsy no mila ny fanavaozana sy ny fibebahana ary mila miverina amin Andriamanitra amin ny finoana lalina sy ny fiovam-po hanafahan Andriamanitra antsika tsy ho eo ambany fanapahan ilay ratsy. Fa na hiantso sy hanasa fiaraha-mivavaka isan andro aza isika, dia ho maro no ho tonga, kanefa ny ampahany betsaka mety ho fomba fotsiny, indrindra eo amin ny mpitarika. Fa ny ilaina indrindra dia ny fiovam-po, ka tsy hilaza hoe tonga nanome voninahitra ny fotoambavaka, fa izao kosa, tonga nanolo-tena sy nanome Voninahitra an Andriamanitra tamin ny fiovam-po sy ny fanavaozam-panahy avy amin ny filazantsaran ny fihavanana, ary izany no fahasoavana atobak Andriamanitra ho antsika. 2-LALAM-BAOVAO ANY AN EFITRA HO FANAFAHANA. Toy ny any antany efitra ny olona ankehitriny, ary mitady ny làlana hanafahana azy mba hahitany ny mazava lehibe sy loharano hanafaka hetaheta azy ireo. Ao ny setrasetran ny fiainana sy ny faharatsiana samihafa. Kanefa na dia ao aza izany rehetra izany, ny fivavaky ny maro dia mahery indrindra ary Andriamanitra hitondra ny olona hiala amin ny maizina raha mino isika, mba handraisana ny mazava sy hisian ny loharano velona na dia ao an-tany karakaina aza. Tsy fantatsika izay mbola hateraky ny ampitso eo amin ny fiainantsika sy ny zanak olombelona, kanefa ny andro samy miteny amin ny andro handimby azy, ary alina hanolo-pahalalana amin ny alina izay handimby azy. Dia izao ihany, ny làlam-bavovao sokafan Andriamanitra ho an ny maro izay raisina amin ny finoana dia mivoha eo alohan-tsika. Ny Antso avo atao ho an ny mino rehetra mba hizoran ny maro ho amin izany làlam-baovao any an efitra izany, dia ny finoana sy ny fahatokiana, ka tsy hisy hisalasala intsony, fa ny antoka ho fanafahana dia ao amin Izy Andriamanitra ihany, tsy hisalasala na ho entin ny tahotra noho ny fahasahiranana sy ny olana mety ho avy. Andriamanitra hanome hatrany izay ilain ny olona, na ny ho hanina na ny ho sotroina, tahaka izay nanafahany ny zanak israely tany Egypta. Fa isika kosa, dia ny hanafahana antsika tsy ho eo ambany vahohon Ilay ratsy, ary raha raisintsika amin ny finoana izany dia ho hitanao fa ho taonan ny fandriam-pahalemana ny taona hiainantsika. Dia ho tanteraka tokoa anie izany fiverenan ny maro amin Andriamanitra izany, ary izaho sy ianao no antsoina hanambara ny fanafahana, ny fahasoavana mitobaka ary ny làlam-baovao sokafan Andriamanitra any an efitra ho famonjena ny olony raha mino isika. Ho tahian Andriamanitra ry havako. D Elinivo J. Emmanuel, Mpitandrina. Volana Janoary Mois de Janvier 2010

3 ETUDE BIBLIQUE J JEAN BAPTISTE. ean le baptiste est l un des personnages les plus populaires de la Bible. Dès l école biblique, les enfants connaissent cet ermite ombrageux, vêtu de peau de bête, qui se «nourrit de sauterelles et de miel sauvage «et baptise Jésus en se sachant «indigne de dénouer la lanière de ses sandales «. Les sculptures et peintures attestent de l empreinte qu il a laissée dans notre mémoire religieuse. Les traditions populaires lui ont également réservé une place à part, avec la «fête de la Saint-Jean», située au solstice d été, alors que le soleil commence à céder du terrain devant la nuit. Car, comme le jour en ce premier jour d été, Jean-Baptiste doit décliner, pour que le Christ grandisse (cf. Jean 3, 30). Jean-Baptiste est donc célébré et reconnu. Mais son rôle est étroitement balisé par l Ecriture. Il appelle à la conversion, il est une voix qui «crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur». Ni plus ni moins. Alors que des groupes de «Baptistes» le célèbrent comme Messie, les rédacteurs des Evangiles le restituent à ses fonctions de précurseur et de témoin. Deux mille ans plus tard, le débat n est toujours pas clos. Pour le judaïsme, Jean-Baptiste est un faux prophète ; pour l islam, il est l égal de Jésus ; pour le christianisme, il est à la charnière des deux alliances, «le plus grand des prophètes «et «le plus petit dans le Royaume». Alors, à la lumière de la Bible, que pouvons-nous savoir de la vie, la personnalité et la prédication de Jean-Baptiste? De la vie de Jean-Baptiste, quelques péripéties nous sont familières, à commencer par sa mort. De nombreux tableaux représentent la danse de Salomé et la décapitation du Baptiste. Matthieu nous en raconte les circonstances (Mt 14,1-12) : Jean ayant reproché à Hérode des mœurs coupables (le roi a «séduit «Hérodiade, la femme de son frère), le roi l a arrêté et emprisonné. Salomé, fille d Hérodiade, «ayant plu à Hérode «, elle exige de lui la mise à mort du prophète. Contre son gré, Hérode tue Jean et apporte à Salomé sa tête sur un plateau. Par Luc, nous connaissons également son ascendance et les circonstances de sa naissance (Luc 1,5-25 ; 39-80). Jean est contemporain et cousin de Jésus. Zacharie, son père, est prêtre. Sa mère Elisabeth est de la descendance d Aaron. Tous deux sont qualifiés de «justes» (ils obéissant à la volonté de Dieu). Comme Sarah et tant d autres femmes de la Bible, Elisabeth est réputée stérile et reçoit, par l intermédiaire de Gabriel, la bonne nouvelle d une maternité imminente. La vocation de Jean- Baptiste est posée dès son origine et révélée par Zacharie : l enfant à venir «sera appelé prophète du Très-Haut «car «il marchera pardevant, sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes». Si les trois premiers évangiles exposent la prédication du Baptiste, Luc la précise (Luc 3,1-18). Vivant dans le désert, prêchant la repentance et la conversion, Jean-Baptiste affiche sa rupture avec la classe sacerdotale d Israël. Il rejette tout compromis et exhorte le croyant à vivre selon sa foi, sous peine d être exposé à la «colère qui vient». Il baptise ceux qui désirent cette vie nouvelle ; mais que les baptisés ne se croient pas ainsi en règle avec Dieu! Dans la lignée des plus grands prophètes qu Israël ait connus, Jean-Baptiste dit avec force que le Seigneur attend un changement réel et radical de mode de vie. «Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion!». Jean-Baptiste regroupe autour de lui un petit groupe de disciples. Il leur apprend à prier et à pratiquer le jeune (Luc 11,1-2). Ces «Baptistes» entrent en contact avec le Christ et les apôtres. De la part de Jean, ils demanderont à Jésus s il est bien le Messie et le questionnent sur les rites et le jeûne. Pourquoi ne les respectent-ils pas davantage? Le Baptiste désigne Jésus comme Messie. Malgré tout, certains de ses disciples ne suivent pas Jésus et restent fidèles à leur «maître spirituel». Aujourd hui encore, des traditions religieuses confessent Jean-Baptiste comme leur guide (p.e les Sabéens qui regroupent quelques centaines de milliers de fidèles en Irak notamment ou les Mandéens, présents dans les mêmes régions). De même, le Coran laissera une place éminente à Jean le Baptiste, appelé «Yahya «(«il vit»). Selon les textes coraniques, Jean ressuscite des morts. Elevé au ciel, il est le «Sacrificateur par excellence de la Mort au Jour des Comptes». Il participera au jugement denier, sous la forme d un bélier. Jean-Baptiste acquiert une part de la gloire et de la souveraineté qui, pour les chrétiens, n appartient qu à Jésus. Comment Jean se définit-il par rapport à Jésus? Il rencontre Jésus alors que celui-ci vient se faire baptiser par lui. Les quatre Evangiles font référence à ce baptême. Dans le quatrième Evangile, Jean «voit» l Esprit descendre sur Jésus et demeurer en lui (Jean 1,33-34). Il témoignera de ce qu il a vu. D emblée, le Baptiste reconnaît la prééminence de Jésus. Il n aura de cesse de le rappeler et de le préciser. Selon l Evangile de Jean, des prêtres, des lévites et des pharisiens vont lui en donner l occasion (Jn 1,19-34). En baptisant, Jean introduit un nouveau rite de purification. Ces envoyés mettent en doute la légitimité de son action. Qui est-il pour agir ainsi? Quelle est son autorité? Est-il le Messie? Elie? Le Prophète? Chacune de ces questions renvoie à une attente religieuse. Le Messie est Celui qui doit venir instaurer le Royaume de Dieu. Le livre de Malachie affirme qu Elie, enlevé au ciel, reviendra sur terre, avant le grand jour, pour préparer les peuples à la venue du Messie et du jugement dernier (Ma 3,23). Mathieu, Marc et Luc ont retenu que Jésus lui-même avait identifié Jean-Baptiste à cet Elie qui doit revenir (Mt 11,14 ; 17,10). La suggestion du Prophète repose sur la déclaration de Moïse en Deutéronome 18,15. Moïse annonce qu un jour Dieu suscitera au milieu du peuple «un prophète comme lui «. C était une des figures de l espérance juive que ce Prophète des derniers temps, semblable à Moïse, chef et rassembleur du peuple, le conduisant à une libération définitive. A ces trois questions, Jean répond par la négative : «Je ne le suis pas». Il refuse d être classé dans une catégorie d ordre messianique. Cette première déclaration est comme l annonce en creux des solennelles auto-affirmations de Jésus qui jalonnent le quatrième Evangile : «Je suis» («le pain de vie», «le chemin, la résurrection, la vie» etc.). Enfin, Jean donne de lui une affirmation positive. Il n est pas la Parole ; il est une voix qui annonce le Christ et appelle à «aplanir les chemins du Seigneur». Pour ceux qui l interrogent, il n a donc pas la légitimité nécessaire pour instaurer un nouveau rite pénitentiel. Mais peu importe. Car l essentiel n est pas le baptême d eau mais le baptême d Esprit inauguré par Jésus. De même que Jean plonge les baptisés dans l eau du Jourdain, Jésus communiquera l Esprit et permettra aux croyants d être immergés dans une vie nouvelle. L essentiel n est pas ce qu il est mais ce qu il annonce ou plutôt Celui qu il annonce. Il n est qu un témoin qui doit s effacer devant Celui qu il désigne : le Messie, «l agneau de Dieu qui enlève le péché du monde «(Jn 1,29). Il est «l ami de l époux «qui se réjouit de l entendre (Jn 3,29). Ainsi, la vocation de Jean est d éclairer le Messie et non pas de lui faire de l ombre. Il doit diminuer pour que Jésus grandisse (Jn 1,30). N est-ce pas là aussi la vocation de l Eglise? Comme le Baptiste, n avons-nous pas à dire au monde l exigence de Dieu? A témoigner du Christ sauveur sans jamais nous substituer à Lui? A nous tenir au coté de l Epoux? Que se soit là notre joie et qu elle soit parfaite! (Jn 1,29). Vincent NÊME-PEYRON, Pasteur ERF. Volana Janoary Mois de Janvier 2010

4 HAFATRA KRISIMASY. «Ny olona izay mandeha amin ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan ny mazava.» (Isaia 9:1). Fiadanana anie ho aminareo ary mirary fahombiazana ka ho salama sy ambinina amin ny zavatra rehetra,ho aminareo anie ny Tompo. Lehibe Jehovah, ary amin ny maha Lehibe Azy dia mahita ireo fiainan ny tsirairay Izy ka mahalala ny hitondrany ny olony sy ny hamonjeny azy. Nitoetra tao amin ny maizina ireo mpiandry ondry na ireo magy ary tao amin izany maizina izany no nahitany mamirapiratra manodidina azy. Paoly koa nahita mazava izay nahajamba ny masony mihitsy na dia atoandro aza ny andro. Josefa manoloana ny adin-tsaina nahazo azy satria bevohoka Maria vadiny ka noeritreretiny fa mety nanao hadalana tany ho any ka notongavan ny anjely tamin ny nofy mba hazava ny sainy fa Zanak Andriamanitra io, tonga nilamin-tsaina izy. Ary tao amin ny maizina koa ireo jamba roa lahy izay nanaraka an i Jesosy ka tonga nahiratra satria nahalala izay nangatahiny tamin ny Tompo ( Mat.9:27-30). Tao amin ny maizina koa ireo narary maro fa avahana amin izany ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona sy nandany ny fananany mitady fitsaboana ka tonga sitrana rehefa nifanena tamin i Jesosy ( Mar.5:25-34) ; ary tao amin ny maizina koa ilay vehivavy mananotena maty zanaka nefa iray monja dia io maty io ny zanany fa soa fa teo Jesosy Ilay mahita ny miafina ka velona ireny satria Izy Andriamanitra no Tompon ny aina. Fantaro hoe : Inona no maizina ka tsy ho resin ny mazava? ary aiza no misy voalavo mitady saka hohanina? ary taiza no misy mpanamory sambo ka hangetaheta (main-tenda)?. Ry havana malala ao amin ny Tompo, ny olana rehetra dia aizina fa ny vahaolana amin ny maizina dia ny Mazava ihany, ary ny fahefan ny mazava dia tsy mampanakery avy hatrany ny aizina ary miantoka ny mahaizy azy ny zavatra iray. Misy fotoana anefa Jesosy no manatona ny olona manana olana, ary misy fotoana asainy entina eo aminy ny olana sasany.inona ny antony hoy ianao? -Manatona Izy amin ireo tsy mahalala ny lalan-kombany izay tsy mba nahafantatra Azy akory satria fantany fa mila vonjy ireo.-ho an ireo efa mahalala dia mitaky Izy hoe: Mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatr entana fa izaho hanome anareo fitsaharana: Ny fandresen-dahatra ny fony sy ny finoany no vahaolana aminy. Izany hoe dinihin Andriamanitra ny fontsika manoloana ny fanapahankevitra noraisintsika. Mahereza hotahian Andriamanitra anie hianareo, mirary fiadanana ho anareo. Ramahefamanana Andrianaivo J. Mpitandrina. SOCIETE. Décrypter le langage du conflit. Nous n aimons pas les conflits et nous essayons de les éviter. Pourtant le conflit est une réalité incontournable qui fait partie de l expérience humaine. Il est donc nécessaire d en décrypter la signification. Le conflit exprime toujours une frustration, un mal être, la souffrance d une personne ou d un groupe. C est souvent un appel qui veut dire : «j existe», «je compte aussi», «ne me traitez pas comme un simple pion». On croit souvent que le conflit fait partie de la logique de l avoir. Comme si les hommes se montraient agressifs uniquement quand on menace leurs biens. Grossière erreur car l homme et la femme sont capables d une violence très sophistiquée pour être, c est-à-dire pour être reconnus et compter aux yeux des autres. On ne comprend pas les actes des jeunes, par exemple, qui mettent le feu aux voitures : leur violence paraît gratuite car ils n en tirent aucun profit matériel. Mais ces comportements, gratuits au niveau de l avoir, ne le sont pas au niveau de l être. Quand ils s en prennent aux véhicules, ces jeunes, admirés par leurs copains, occupent le devant de la scène dans les médias. Leur violence signifie : «nous sommes là, nous existons aussi.» Dans un conflit, on doit donc essayer de discerner ce qui a pu provoquer telle ou telle tension familiale ou sociale. Commence alors une phase d écoute et de dialogue avec celui qui a exprimé son mal être. Un adolescent qui ne se sent pas compris par ses parents, un conjoint qui a l impression de ne plus compter pour son partenaire, des travailleurs qui se sentent manipulés par leur patron doivent être entendus. Reste ensuite à essayer de prendre en compte les appels. La foi chrétienne aide-t-elle à résoudre les conflits? Certainement, mais on doit se méfier des incantations bien pensantes qui entretiennent l illusion d un monde fraternel idéal où tous les hommes devraient s aimer sans jamais s affronter. La foi ne peut, non plus, nous inviter à fuir le conflit, et la peur de l affrontement ne doit pas empêcher le croyant de rester fidèle à ses convictions. Le Christ a chassé les marchands du Temple et il s est opposé aux Pharisiens. Si la foi ne donne pas de recettes pour résoudre les conflits, elle indique ce que doit être l attention respectueuse à l égard de celui auquel on se heurte. Elle nous invite à ne pas enfermer l autre, dans sa colère, dans son obstination, dans son refus. Elle nous incite aussi à croire que, malgré les incompréhensions, il est possible de trouver un terrain d entente. L essentiel est de parvenir à une solution qui n écrase et n humilie personne. THEOLOGIE. Yves de Gentil-Baichis. Corps et religion dans l Eglise protestante. Le protestantisme participe de l Eglise chrétienne, dont il ne prétend pas constituer, à lui seul, la juste et parfaite expression. En protestantisme, c est la foi des fidèles qui constitue l Eglise, et non pas l Eglise qui constitue la foi des fidèles. C est pourquoi notre thème sera traité ici dans le cadre de l Eglise protestante et non du protestantisme ; il est tout à fait envisageable que des protestants adoptent telle pratique individuelle, parce qu ils l estimeront conformes à leur foi, sans que ces pratiques soient prescrites par l Eglise. La seule norme générale reconnue en protestantisme, en dehors de la relation à Dieu par la foi laquelle, je le rappelle, n est pas du ressort de l Eglise est la Bible. Je tirerai donc «de la Bible seule» (sola scriptura) les critères de mon propos. Une question qui n en est plus une. Notre thème, «la religion et le corps», pourrait faire l objet d un traitement des plus rapides, voire expéditif, dans le cadre du protestantisme. Il n y existe en effet, et conformément à l Evangile, aucune prescription, rituelle ou générale, relative au corps, son vêtement, sa nourriture, son hygiène, qui conditionnerait le rapport du fidèle à Dieu ou règlementerait son rapport au monde. Nous trouvons, entre autres textes bibliques à l appui de cette affirmation : dans le livre des Actes, chap 10, versets 9 à 15, le récit de la vision par Pierre d une nappe descendant du ciel, sur laquelle se trouvent tous les animaux du monde, accompagnée d une voix qui lui dit : «Lève-toi, tue et mange ( ) Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé». Ce récit exprime l abolition évangélique des prescriptions alimentaires. «Tout est permis, mais tout n est pas Volana Janoary Mois de Janvier 2010

5 utile ; tout est permis, mais tout n édifie pas», écrit par ailleurs Paul (1Co 10,23), suppléant ainsi la responsabilisation individuelle aux prescriptions religieuses. Mais le texte fondamental en la matière est le «résumé évangélique de la loi» : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ( ) et tu aimeras ton prochain comme toi-même», prononcé par Jésus en réponse au scribe qui lui demandait : «quel est le premier de tous les commandements?» «Il n y a pas d autre commandements plus grands que ceux-là», conclut Jésus (Mc 12, 28-31), abrogeant de fait, en matière de justification, toutes les autres prescriptions de la loi. «De ces deux commandements», écrit pour sa part Matthieu, «dépendent toute la loi et les prophètes. Comme Paul, Jésus interpelle la fidélité au lieu de la prescrire. L Evangile abolit toute médiation rituelle, c est-à-dire religieuse, entre l homme et Dieu, ou plus exactement entre Dieu et l homme auquel il décide de s adresser, par la médiation de Jésus-Christ (Jn 4,20-24) - médiation qui n en est pas une, à proprement parler, dans la mesure où la foi chrétienne reçoit en Jésus-Christ une manifestation, une épiphanie véritable de Dieu (Jn 1,18). Le rituel est aboli au profit de la relation, appelée «foi». Le protestantisme proclame le salut «sola fide». L abolition par le protestantisme de la prêtrise - c est-à-dire de tout intermédiaire rituel entre Dieu et les fidèles - et de l ordination qui l établit, relève de cette logique évangélique. La religion ne joue donc plus aucun rôle médiateur : elle ne représente pas Dieu, mais elle organise seulement la proclamation de sa venue (la fin du rituel pour la relation), ainsi que la diffusion et l enseignement de sa Parole - ce que signifie «l Eglise corps du Christ» (1 Co 12) : le corps porte et transporte la Parole). A ce sujet, il faut ici signaler que la «robe pastorale» portée traditionnellement par les pasteurs par ailleurs nullement obligatoire n est pas un vêtement liturgique, signifiant une capacité rituelle particulière (comme l aube et l étole en catholicisme), mais un vêtement doctoral, signifiant la formation universitaire indispensable à la compétence du prédicateur. C est un vêtement laïc, qui ne se distingue en rien, par exemple, de la robe des magistrats et des avocats. L Evangile consiste donc en une déritualisation de la relation à Dieu et, par le même fait, du rapport au monde. Car en réalité, les rituels consistent largement à exorciser la peur du monde, à se garantir ou conserver telles protections ou faveurs de Dieu, comme les nombreuses dévotions pratiquées en cette fin de Moyen-Âge, à l époque de Luther, et toutes abrogées comme œuvre méritoire par la Réforme : la peur du monde, en effet, est résolue par la révélation du salut sola gratia, sola fide, autrement dit, par le don inconditionnel par Dieu d une relation directe et de libre dialogue avec lui (Mt 6,6). N abusez pas des bonnes choses! On trouvera, dans plusieurs lettres de l apôtre Paul, des recommandations liées au corps et à la nourriture, ou plus précisément sur la façon de la partager en Eglise. Ces recommandations sont d ordre pastoral, donc contextuel. Elles n établissent pas de règles rituelles générales. Dans sa Première Lettre à l Eglise de Corinthe (1 Co), au chapitre 11, Paul demande aux femmes de se voiler, dans les assemblées religieuses, comme signe de «l autorité masculine dont elle dépendent». Ne l oublions pas, nous sommes au 1er siècle, et notre propre république française n a accordé aux femmes le droit de vote qu il y a 64 ans. Cette prescription est bien contextuelle, adressée à Corinthe seulement, cette grande ville portuaire et riche, où les mœurs étaient volontiers festives. Paul exhorte à ne pas faire des assemblées des lieux de séduction et d exhibition sociale, ni de libation excessive, comme il l exprime à la suite du même chapitre. Il exhorte à l humilité qui convient à témoigner du Dieu qui s est, lui-même, humilié au service des hommes. Au demeurant, cette parole contextuelle s efface devant une autre parole du même Paul, dans sa Lettre aux Galates, parole à portée universelle celle-ci : «Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus ( ) Il n y a plus ni juif ni païen, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ-Jésus.» (Ga 3, 26, 28). Parole puissamment novatrice au 1er siècle et aujourd hui encore..? Dans cette même 1ère Epitre aux corinthiens, nous trouvons auparavant (chp. 10), la recommandation de «manger de tout ce qui se vend sur le marché, sans se poser aucune question par motif de conscience ( ), sauf si quelqu un vous dit : ceci a été offert en sacrifice : n en mangez pas, par motif de conscience : non pas la vôtre, mais celle de l autre» (v ). Paul recommande donc de s abstenir de participer à un tout rituel sacrificiel, non pas que cela pourrait nuire au chrétien, qui sait, lui, qu il s agit de nourriture et de rien d autre, et qu il n en a rien à craindre, pas plus que de la divinité, fictive bien sûr, en l honneur de laquelle l animal a été sacrifié, et avec laquelle le repas est censé mettre en communion, pour s en assurer les bonnes grâces ; non pas pour se préserver donc, mais pour édifier ses hôtes, les amener, par ce témoignage, à se libérer des dépendances rituelles et idolâtres. La seule recommandation générale plusieurs fois exprimée par Paul, concernant les choses du corps, est de ne pas abuser des bonnes et périlleuses choses de la chair. De ne pas se mettre sous le pouvoir de ses pulsions et désirs, mais d en prendre la maîtrise ; «Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu», écrit-il, toujours en 1 Co, au chap. 6. Que le corps soit par la foi le temple du Saint-Esprit signifie qu il n y a plus aucune distance entre le chrétien et Dieu qui justifie quelque rituel d approche que ce soit. En conséquence, il relève de la responsabilité du chrétien de rendre honneur à cette proximité, cette intimité relationnelle à Dieu, en maîtrisant l animalité au profit de l humanité, en maîtrisant le corps au profit de l esprit (Martin Luther, dans son traité De la liberté du chrétien, emploie l expression «mâter la chair»). Non pas que l esprit condamne, ou rejette le corps, mais il est appelé à en prendre la contrôle, afin d en faire, pleinement, un corps humain. Ce contrôle, l esprit ne le prendra pas par lui-même il ne le peut pas mais par l énergie de la Parole de Dieu, par l Esprit-Saint. L Esprit-Saint est la Parole qui se diffuse et donne la vie à celui auquel elle s adresse.la Parole qui «appelle à l existence ce qui n existe pas», Lettre aux romains 4, 17) Fuyez l inconduite», conclut Paul, «Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps comme dans votre Esprit, lesquels appartiennent à Dieu». «Vous avez été appelés à la liberté», écrit-il encore (Lettre aux Galates, 5, 13 ss.) ; «ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vous livrer aux désirs de la chair, mais par amour (c est-à-dire par la Parole du salut, qui permet de se décentrer de soi), faites-vous serviteurs les uns des autres. ( ) Marchez par l Esprit en dialogue avec la Parole de Dieu et vous n accomplirez pas les désirs les violences et les excès de la chair.» Il s agit, là encore, d une exhortation à la responsabilité, afin pour le chrétien d intégrer une personnalité constructrice, et non plus consommatrice (y-compris d elle-même, tueuse donc d elle-même). Ces prescriptions morales générales ne conditionnent en rien le rapport à Dieu, le bénéfice de la foi, mais en sont les conséquences. «Maîtrisez votre corps, non pas pour parvenir à Dieu, mais parce que Dieu est venu à vous». La logique rituelle est donc, ici, abrogée. La probité et la tempérance du chrétien, ce que Jean Calvin appelle la sanctification, est le fruit de la foi, qui relève donc du registre de la liberté citoyenne (d où le titre du traité de M. Luther), et en aucun cas de l ordre religieux. «Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu», écrit encore Paul : une telle exhortation à la responsabilité agit, certes, dans la vie de l auditeur de la Parole de Dieu, comme le filtre puissant de ses comportements, décisions et actions. Soulignons, sur cet aspect de ce que l on pourrait appeler la citoyenneté chrétienne, cette exhortation de Paul, toujours, au chap. 13 de sa Lettre aux romains, de se soumettre aux autorités instituées, quelles qu elles soient. Paul, à la suite de Jésus lui-même qui, malgré les attentes du peuple juif, est demeuré soumis à l autorité romaine, recommandant Volana Janoary Mois de Janvier 2010

6 même de payer l impôt, «de rendre à César ce qui est à César» (Mt 22, 21 et par.), récuse le principe de sédition pour raisons religieuses. C est par la parole, proclamant la Parole de Dieu, et non par le corps, que le chrétien engagera sa responsabilité politique. Ce qui ne demande pas moins de courage! L incarnation. Parler de corps et de religion, en christianisme, conduit bien sûr au concept d incarnation - lequel constitue le point principal de séparation entre le christianisme d une part, le judaïsme et l islam d autre part. L incarnation, autrement dit «Jésus-Christ», est le concept symbolique de l intimité existentielle qui unit, par la foi, Dieu avec le chrétien, selon cette formulation de Paul, déjà entendue : «votre corps est le temple du Saint-Esprit». L incarnation abolit, sinon la distinction, la séparation humanitédivinité («Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel», Mt 6, 10). Elle abolit par conséquent les procédures rituelles dont l objet est de se mettre en relation avec un Dieu «au-delà». Or, Dieu, par Jésus- Christ, n est plus au-delà : il est là! A ce sujet, le protestantisme reproche à l Eglise romaine d avoir relativisé l incarnation, en rétablissant une distance existentielle et rituelle entre Dieu et les fidèles, distance occupée et administrée par l Eglise, constituée par son clergé ordonné, lequel est dispensateur exclusif de l eucharistie. L Eglise romaine, en cela, s institue médiatrice du rapport à Dieu (ce que signifie la «prêtrise», abolie par la Réforme comme ministère particulier), par le moyen du sacrement de l eucharistie, lequel relève de notre sujet. Ce n est plus dès lors le fidèle, mais l Eglise, institution et bâtiments, qui est le temple du Saint-Esprit. D où la nécessité, qui n existe pas en protestantisme, de s y rendre, corporellement, pour prier. J en viens donc à la question des sacrements. De l eau, du pain et du vin Le protestantisme ne reconnait que deux sacrements : le baptême et la cène (appelée «eucharistie» en catholicisme ; «cène» signifie «repas du soir»), c est-à-dire les deux actes significatifs, ou «paroles matérielles», institués et partagés par Jésus lui-même, et qui concernent l ensemble des chrétiens. Les sacrements (la cène en particulier, puisque le baptême n est reçu qu une fois) peuvent-ils être considérés comme des prescriptions alimentaires ou corporelles? La réponse est oui, si les sacrements ont valeur rituelle, c est-à-dire s ils sont nécessaires à l établissement et au vécu de la foi, de la relation à Dieu ; si, à travers eux, l Eglise effectue cette relation. Mais le protestantisme a réformé le sens des sacrements, et en a aboli la fonction rituelle, c est-à-dire la valeur opératoire, et donc obligatoire. Le baptême ne donne pas la foi, et la cène ne met pas en relation avec Jésus-Christ. Pour le protestantisme, les sacrements sont représentatifs et non constitutifs de la foi. Ils représentent la foi déjà reçue et vécue (sous forme de promesse dans le cas du baptême d un petit enfant, que ne pratiquent pas toutes les Eglises protestantes, ni même tous les fidèles dans les Eglises qui le pratiquent), la foi reçue et vécue comme dialogue personnelle avec la Parole de Dieu, et non comme participation à une collectivité rituelle. C est pourquoi les protestants vont au temple pour la prédication la Parole - et les catholiques pour l eucharistie le sacrement rituel. En protestantisme, les sacrements n ont donc pas valeur de prescription, même si les recevoir et y prendre part régulièrement est important, en termes de signification et d encouragement pour la vie de foi, en cela qu ils attestent la pleine participation de Dieu, par Jésus-Christ, à la matérialité, la corporalité de notre existence, et son plein engagement pour l humanisation de cette corporalité. Les sacrements attestent la pleine réalité de l incarnation, et par là témoignent «la résurrection de la chair», c est-à-dire la valeur essentielle de l être corporel, au même titre que l être spirituel, même si, encore une fois, c est l esprit qui a vocation à diriger le corps. C est pourquoi Jean Calvin considère les sacrements comme des «béquilles spirituelles», comme un soutien, un tuteur bienveillant pour l humain corporel, en attendant qu il parvienne à se nourrir de la seule relation de Parole. Les sacrements n ouvrent pas accès à Dieu, mais expriment la réalité et le dynamisme de l investissement accompli de Dieu dans le concret de mon existence et de l existence du monde. Les protestants et le corps social. Le salut du fidèle est accompli par la grâce, au moyen de la foi (sola gratia, sola fide). Ma foi en Jésus-Christ, elle-même œuvre et don de Dieu, témoigne pour moi que je suis pleinement en règle avec Dieu, justifié par le don et le pardon de Dieu. Ecoutons Luther enseigner cela, dans son traité De la liberté du chrétien (chap. 6) : «Tu demanderas : Quelle est donc cette Parole qui donne une grâce si grande, et comment dois-je en user? Réponse : Ce n est rien d autre que le prêche survenu par le Christ, tel que le contient l Evangile, lequel prêche doit être tel que tu entendes ton Dieu te dire combien toute ta vie et toutes tes œuvres ne sont rien devant lui, et comment toi-même tu dois être perdu pour toute l éternité avec tout ce qui est en toi. Si tu crois cela, tu désespéreras de toi-même, et entendra la parole du prophète : Ô Israël, il n est rien d autre en toi que ta perdition, mais en moi seul se trouve ton secours. Alors il te fait paraître son Fils bienaimé Jésus-Christ et te fait dire, par sa vivante et consolante Parole : Tu dois t en remettre à lui d une foi solide, et résolument te fier à lui. Ainsi, par la foi tous tes péchés te seront pardonnés, toute ta perdition sera vaincue et tu seras droit, véridique, apaisé, juste, ayant accompli tous les commandements, libre de tout.» Le fait évangélique du salut par la foi délivre du souci existentiel, de l angoisse égocentrique, de ce qu il est convenu d appeler, aujourd hui, la «question du sens de la vie». Le sens de ma vie, c est de vivre la vie qui m est donnée, et dont le chemin vient à moi, concrètement, par le compagnonnage de Jésus- Christ (je rappelle que «compagnonnage» signifie «partage du pain» ; on retrouve en cela l attestation de réalité, de crédibilité concrète, que constitue le sacrement de la cène). C est ce que signifie l expression, expression de foi, «Jésus-Christ est Seigneur» : il est (ou sa Parole est) mon chemin, «mon départ et mon arrivée» (Ps 121). Cette quiétude existentielle reçue par la foi a de fortes implications en matière de comportement social du protestant, et des protestants. On pourrait présumer qu elle engendre une paisible nonchalance : A quoi bon se donner de la peine, si le salut est acquis? Il n y a plus qu à le laisser venir, en trouvant un coin tranquille en attendant! Mais c est le contraire qui s est produit. L individu dégagé du souci de lui-même, de l inquiétude de se valoriser, s est trouvé libéré pour s engager vers le monde, s investir, entreprendre, avec efficacité. Constatation réjouissante au sujet de la nature humaine, qui révèle son essence créative! La Réforme, le rappel du salut par la foi et non par les œuvres, a libéré de nombreuses œuvres, et produit une très nette accélération de l innovation, notamment technique et politique, et de la croissance économique. On accomplit d autant mieux une tâche lorsqu on l accomplit sans inquiétude. Le salut par la foi libère l efficacité car, quoi qu il en soit, ma vie ne dépend pas des choses très sérieuses que je puis être amené à entreprendre. Tout ce que je ferai dans le monde, pour le monde, sera toujours à responsabilité limitée. Mon salut n en dépend pas. Je n agis pas pour mériter Jésus-Christ, mais du fait de l avoir reçu. Je ne construis pas le monde pour vivre, mais parce que je suis vivant. Pour en revenir précisément au vêtement, c est cette plénitude du salut par la foi, et non la rigueur morale qu il est convenu d évoquer au sujet des protestants, qui est la raison de la simplicité et la discrétion d apparence qui est généralement la leur. Si j ai la foi, j ai tout. Il n y a donc aucune raison d arborer quelque signe extérieur de réussite ou Volana Janoary Mois de Janvier 2010

7 d auto-valorisation, car je n attends, de la réussite ni de l admiration qu elle peut susciter dans mon entourage humain, rien de plus que ce «tout» déjà reçu par la foi. Le salut sola fide suscite également la prépondérance du pragmatisme sur l idéalisme. En effet, les idéaux, les absolus (justice, liberté, paix, vérité ), leur connaissance et leur réalisation, tout cela réside en présence et en puissance dans la Parole de Dieu. Il serait, dès lors, orgueilleux et inutile de s en accaparer la réalisation. Vivre la foi, c est prendre part, selon le chemin personnel reçu de Dieu, à la réalisation des idéaux, à l accomplissement du vivant, à «l œuvre du royaume», en langage théologique. L action peut donc être simplement confiante, et s appliquer à sa seule efficacité. Le seul critère d une action sera son pragmatisme, car le fidèle est dégagé de se fourvoyer dans l idéalisation de son action. Ce pragmatisme s observe aussi bien en matière de finance, d industrie, que de politique, comme en témoigne, notamment, la culture politique anglo-saxonne. (En France, la révolution a idéalisé le politique, qui s est chargé du devoir de garantir et accomplir les idéaux. La comparaison des devises est, sur ce point, parlante). Le critère du vote y est l efficacité, le charisme du candidat, avéré ou potentiel, et non l idéal auquel il se réfèrerait. Ce pragmatisme de la foi suscite, également, la simplicité d apparence extérieure et d équipement. Je m habille et je m équipe en fonction de ce qui est utile et adapté à ma fonction, à mes conditions de vie, à mes projets, car je n ai à recevoir par ces éléments et du regard extérieur, aucune valorisation de ma personne. On pourra se dire, et craindre, que ce pragmatisme comme principe ne laisse aucune place à l art, à l esthétique, et engendre un quotidien sinistre. Là encore, les faits démentent. Le pragmatisme n exclut pas l esthétique, pour cette raison que les deux ne sont pas sur le même plan spirituel, et se complètent : l esthétique, la recherche du beau, relève de la louange, le pragmatisme de la fidélité. La recherche et la culture de la beauté, et la beauté autant que possible expressive, comme l est la Parole, rend honneur à la beauté de la création (ce qui ne signifie nullement que l art soit nécessairement religieux, au contraire, puisque son thème sera le monde, l œuvre de Dieu, et non Dieu lui-même). La volonté esthétique et la vocation artistique constituent et expriment donc, en vérité, la participation à l œuvre de Dieu. Pragmatisme et efficacité sont aussi le fruit de la désacralisation, (le sociologue M. Gauchet a inventé «désenchantement») du monde. Que mon salut, l inconditionnelle validation de mon existence, soit entièrement reçue de Dieu, et aucunement des choses et des œuvres de ce monde, implique la totale désacralisation des choses et des œuvres de ce monde et donc, de même, des fonctions de ce monde, d où l abolition de l ordination particulière, mais aussi la désacralisation des fonctions de gouvernement. Rien n est bon ni mauvais en soi, et tout est mauvais, tout est susceptible d être idolâtré, érigé en pouvoir, en aspiration ultime, dès lors que mon chemin dans le monde n est pas le fruit de mon dialogue avec la Parole de Dieu. L argent, auquel on pense tout de suite, comme but matériel de l existence, comme idole potentielle, n est pas, pour le fidèle, une richesse, mais un outil, dont je serai pourvu, selon ce qui me sera donné de faire. Le fidèle, donc, se lève, et va faire son travail. L esprit comblé et en paix. L esprit libre d ambition, et libre d honorer la vocation reçue de Dieu. Pas question pour lui de contester, ni de se battre, mais d agir, selon ce qui s avèrera nécessaire. D agir pour l intérêt public, puisque son intérêt propre n a plus d intérêt. D agir en toute responsabilité, puisque le produit de l action n est aucunement à présenter à Dieu, pour validation. Pas d ambition, mais de l humour. Que les choses importantes se passent bien, ou moins bien, ou mal, l essentiel est sauf. Soit que nous vivions, soit que nous mourrions, nous sommes au Seigneur» (1 Co 14) «Ce n est probablement pas par hasard, écrit A. Gounelle (Les grands principes du protestantisme), que l humour (où l on se moque de soi) s est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons, dont la culture a été fortement marquée par le protestantisme.» Se considérer soi-même, son corps, ses œuvres, ses engagements, avec humour, est sans doute une grande liberté, pour laisser l amour guider nos paroles et nos actes. Afin qu ils ne soient pas affirmation, mais don de soi. Pasteur Jean-Yves PETER (ERF). VAOVAON NY MKMB. *Vaovao mahafaly : Amin-kafaliana no hilazanay mianakavy kely anareo ny fahaterahan i Fitia Andrianja RABENIRINA,Lahy kely, kgs.teraka ny alakamisy 31 desambra 2009 tamin ny 04h58 maraina tao Jette, CHU Brugmann.Salama tsara izy mianaka ary faly ny zokiny Tiaina sy Fiaro. Dia faly miarahaba ny fianakaviana Rabenirina 5 mianaka isika rehtra ato amin ny MKMB. Andriamnitry ny Fiadanana hanome hery sy fahendrena ny zaza. *Antso Fivoriambe : Antsoina ny mpikambana rehetra (mahefa sy mpanohana) mba ho tonga hanatrika sy handray anjara amin ny fivoriambe ara-dàlana ny ALAHADY 28 Febroary 2010 hoavy izao, manomboka amin ny Telo ora hariva (15h). Ny toerana dia ao amin ny Fiangonana Botanique. Fandaharana : Fanavaozana (fifidianana) ny komity hitantana ny MKMB mandritra ny taona Araka ny fitsipika anatiny mifehy antsika dia ny mpikambana mahefa (membre effectif) ihany no hany mahazo mandray anjara amin ny fifidianana. Ny atao hoe mpikambana mahefa dia ireo izay voasoratra anarana (nanoratra ny anarany) ao amin ny bokin ny mpitantsoratra, mipetraka eto Benelux fara faharatsiny taona iray. Ny lisitry ny mpifidy (mpikambana mahefa) dia azonao jerena eo ampidirana (petadrindrina) manomboka ny Alahady 31/01/2010. Toy izany koa ny lisitr ireo nanaiky hilatsaka hofidina komity. Marihina fa ny vaomieran ny fifidianana (voafidy tamin ny volana Novambra lasa teo) no misahana manontolo ny fanatontosana ny asa rehetra mikasika ny fifidianana komity. Adidy lehibe ny fandraisanao anjara amin izany fivoriambe izany koa manentana anao ny komity amperin asa hanatrika io fotoana io. Samia mitondra am-bavaka ny fotoana. *Antokompihira MKMB : Ny Antokompihira dia handray anjara amin ny fanompoampivavahana maraina ao amin ny Paroasy Botanique ny Alahady 31 Janoary hoavy izao.alahady famaranana ny semaine de l unité io Alahady io. Ny Fotoana dia manomboka amin ny folo ora (10h) tsy diso (fa tsy amin ny folo ora sy sasany!! zahao ny Foi et Lumière, mois de Janvier--février). Ny famerenan-kira dia ny Asabotsy 16 janoary, manomboka amin ny Roa ora folak andro. *Fiombonambavaka sy famangiana : Mampatsiahy antsika fa ny fiombonambavaka isaky ny Alakamisy hariva (18h30-20h) dia mitohy. Tsy miova ny toerana : ao ambany rihana. Fiangonana Botanique. Ianao izay mila fampaherezana dia aza misalasala manatona ny tompon andraikitra (jereo tél. Etsy ambany). Ny famangiana volana Febroary dia any amin ny fianakaviana mpiaramivavaka amintsika any Allemagne.Aoka hiantso ny tompon andraikitra isika amin ny fiara ( na ). *Vaomieran ny gazety : fampatsiahivana. Isika izay manana lahatsoratra tiana hivoaka amin ny laharana volana Febroary dia iangaviana handefa izany amin ny tompon andraikitra mialohan ny faha-5 volana febroary. Fohy ny volana febroary kioa dieny izao, aoka hiomana isika. Ny adiresy mailaka : Volana Janoary Mois de Janvier 2010

8 *Fiarahamisakafo MKMB noho ny taona vaovao : Toy ny fanao isan-taona dia ny ALAHADY 31 JANOARY, manomboka amin ny 12 ora atoandro (12h) no fotoanantsika mpianakavin ny finoana miara-misantatra ny taona vaovao. Ento ny fianakaviana sy ny namana. Asao ny Malagasy sendra mifanena aminao. Aoka hifampilaza isika. Ento izay azonao entina iarahana. Tsarovy ireo mpianatra tsy afaka manao sakafo noho ny fanadinana! Aoka tsy hisalasala isika izay sendra mandalo : Aza manao vahiny fa tongava tompoko. Aorian ny fiarahamisakafo dia misy ny fanompoampivavahana fiarahabana ny taona Toerana : Eglise du Botanique (métro Botanique 1000 Bruxelles) rihana voalohany. HARENA LEHIBE Amin izao fiandohan ny taona izao ry mpamaky hajaina, dia aminkafaliana no anoloranay anao antsasan-takila ampatsiahiavana ny anaran-javamaniry tena Malagasy, ary manana-kasina any antanindrazantsika. «HARENA LEHIBE» no lohateny nomenay satria sarobidy ary mahasoa amin ny fiainana an-davan andro izy ireny hoan ny Malagasy. Mampalahelo fa ny mpikaroka vahiny no tena manao ny ainy tsy ho zavatra amin ny fiarovana ny zavaboahary any amintsika. Misy ihany ny tompontany saingy mbola vitsy dia vitsy. Mila fitezan-tsaina sy fanovàna toe-piaina ny fiarovana ny tontolo iainana ary tsy vita indray andro. Ho antsika mila hanary ny teny Malagasy, dia heverinay fa adidy ny mampatsiahy ireo anaran javamaniry izay sady ody no aro amin ny fiainan ny Malagasy tsy eny ambanivohitra ihany fa na dia an-tana-dehibe aza. Raha misy latsaka ny fitanisana izany, dia aoka tsy hisalasala isika hameno na hanitsy anay avy hatrany amin ny alalan ny taratasy na mailaka. Koa manasa anao hifarimbona eto amin ity pejy ity isam-bolana ry havana isany. *ABIBA : Zavamaniry mandandina amin ny tany, fahita saiky manerana ny Nosy, indrindra amin iny faritra andrefana iny. Ny raviny tanora dia ody kitro : somary totoina ary atao eo ambonin ny kitro tiana hesorina. Ny voany, somary mangananganana (na ny nofom-boany) dia ody manirano. Ny antsoina hoe manirano dia aretina vokatry ny fiangonan ny rano amin ny faritra iray, toy ny tongotra (ranjo) mivonto, na kibo miangon-drano (kibo mizihitra) nefa tsy afaka mivalana. Noho ny dorotanety dia mihasarotra ny ahitana ny Abiba ao afovoantany sy any atsimo. *ADABO : Karazan-kazo lehibe (Ficus cocculifolia ). Araka izany anarany izany dia any amin ny faritra andrefan ny Nosy no ahitana azy betsaka. Fanao lakana ny vatany ary tena mateza. Mitapesaka ny raviny. Fihinana ny voany. Inoana fa saiky nanerana ny Nosy dia nanirin ny Adabo avokoa, fa tsy voatery ho avy any amin ny faritra andrefana ihany. Porofon izany ilay fombam-pitenenana manao hoe : «Mielo ravin Adabo, ka na tsy voky ny voany aza mieloelo ny raviny». *ADABOBE : Karazan Adabo ihany (Ficus cocculifolia subsp. Sakalavarium), saingy ny voany lehibe kokoa noho ny Adabo tsotra ary manopy vonivony. Sakafon omby afahy (omby atavezina manokana itsinjovana ny adro fety) io voan Adabobe io. Adabovavy no fiantso azy amin ny faritra sasany. *AFERONTANY : Zavamaniry mandady amin ny tany toy ny ahitra, madini-dravina (Mollugo nudicaulis ). Araka izany anarany izany dia mangidy (toy ny afero) ny ranony rehefa tenehina. Ody kohaka ny Aferontany ary maniry eny an-tampontanety rehetra eny. Misy karazana hafa antsoina hoe Aferontanivaventy. Araka izany dia vaventy ravina izy ity (Phellolophicum madagascariensis ). Manala fofon ny fivalanandrano (pipi) ity zavamaniry ity. *AFIAFY : antsoina ihany koa hoe : Mantsipofona, fiantso azy any amorontsiraka. (Celtis discodoxylon). Araka izany fiantsoa azy izany dia maimbo ny raviny na ny tahony rehefa folahina na totoina. Ody moka ny tahony (dorana). Ary ody tandomerina na mandrotsirotsy ny raviny (totoina dia ahosotra amin ny tena misy mandrotsiritsy). *AFOLAVA : zavamaniry madinika, misy voany menamena (Hyptis pectinata). Fanao tambavy io voany io : ody malemy valahana (reradava) sady ody akanjonify mivonto. Ny ranon Afolava (alona ny voany) dia ody hao (anasana volo) eny ambanivohitra. Ny laingony kosa dia mampitera-tsemboka ary mampandeha fivalanandrano, indrindra raha sendra mihinana siramamy be loatra ny ankizy.( Hitohy). EDITO Hery Rasoamanana. Meilleurs vœux. L année nouvelle dans laquelle nous venons d entrer ne s annonce guère réjouissante. Sur le plan économique, la plupart des pays riches, comme la Belgique par exemple, prévoit un taux de chômage galopant et un taux de croissance réduit. Le terrorisme international est toujours menaçant Au pays, au moment où je prends ma plume (6/01/10), des échaffourés à Tana. Jusqu à quand? L année 2010 s annonce difficile. Mais je souhaiterais que les termes habituels des vœux que nous formulons en ce mois de janvier soient porteurs d une force particulière et d une profonde espérance. C est pourquoi, je voudrais d abord vous souhaiter d être heureux! «Ah, puissions-nous être heureux «proclamait le psalmiste comme un défi au malheur du monde. Ayant mis ensemble toute notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ, nous sommes assurés de l essentiel, c est-à-dire de cette Présence aimante qui donne tout son sens à notre existence. Bien sûr les soucis sont là, le monde est et restera en souffrance, mais il n en demeure pas moins que c est notre devoir d être heureux par l Evangile. Mais cela ne va pas sans un certain courage. Et c est mon second souhait pour nous tous : Malagasy et Malgachophiles. Ah, puissionsnous être courageux! Ce serait le cri du psalmiste, cri lancé comme un défi à tous ceux qui sont tentés de baisser les bras. Un courage qui n est pas forcément de l héroïsme, mais, comme le dit le théologien Paul Tillich, le courage d être soi-même et le courage de la participation. Courage d accepter nos limites, mais aussi de recevoir le Pardon. Courage de dénoncer sans se relâcher toute injustice sociale et toute forme de répression, aussi bien à Madagascar qu au pays où nous nous résidons. Courage de vivre notre liberté en Dieu, et de penser, d agir, de parler selon notre conscience. Courage d aimer l autre, de le connaître et de travailler ensemble. Courage de témoigner dans le monde et de s engager selon ses talents et ses propres forces. Enfin, mon dernier souhait pour nous tous au sein de la MKMB, c est la rencontre, l échange et la transmission entre les générations. Prendre le temps de rencontrer les autres, de les écouter, de partager nos expériences et de les solliciter afin que nous vivions ensemble des moments constructifs. Que 2010 soit aussi l année de la stabilisation et de l instauration de la paix pour notre cher pays : Madagascar. Joie et Paix pour chacun dans son propre cheminement. GAZETY FINOANA SY FAHAZAVANA : Hery Rasoamanana. Secretariat de la rédaction: Liliane Ralaivoavy Edition Réalisation: Ravelomanantsoa Lalaina - Hery Rakotondramarina Collaborateurs : Edith Barijaona Vola Mihantaharijaona - Cyril Rabarihoela. - Ronald Theunen - Ramahefamanana A.J. -Éditeur responsable: Hery Rasoamanana. Volana Janoary Mois de Janvier 2010

Jubilé de la Miséricorde

Jubilé de la Miséricorde Pardonne Partage Aime Jubilé de la Miséricorde Découvre l année de la miséricorde en t amusant C est quoi un Jubilé? Qu est-ce que la miséricorde? 1 A tes crayons! 2 Qu est-ce qu un jubilé? Un jubilé est

Plus en détail

Service diocésain de la Catéchèse. 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77.

Service diocésain de la Catéchèse. 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77. Service diocésain de la Catéchèse 149 rue Jodelle 77610 La Houssaye en Brie 01 64 07 46 48 catechese@catho77.fr http:\\enfance.catho77.fr A tes crayons! 7 Allez dans la Mission du Christ Porte la Paix

Plus en détail

Noely 2009 Taom-baovao 2010

Noely 2009 Taom-baovao 2010 FMM Fiombonana Miara-mivavaka eto Münich. Noely 2009 Taom-baovao 2010 Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolon-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain

Plus en détail

Évangiles (N bleus pages 35 à 42)

Évangiles (N bleus pages 35 à 42) Évangiles (N bleus pages 35 à 42) Évangiles pages 1/5 N 12 Matthieu 28, 18-20 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Au temps de Pâques, Jésus ressuscité adressa ces paroles aux Apôtres : «Tout

Plus en détail

DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A)

DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A) DIMANCHE 12 JANVIER 2014 Le Baptême du Seigneur (A) PREMIÈRE LECTURE Livre d'isaïe (42, 1-4.6-7) Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai

Plus en détail

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994.

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994. VII.13. ARRETE N 2971/95 du 13 juin 1995 fixant les modalités d application du décret n 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises, (J.O. n 2707, du 26/06/95, p.1398) modifié

Plus en détail

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana...

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana... FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Alarobia 2 Desambra 2015 Tolak andro Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01 - Fiantsoana anarana... 02 - Famakiana ny taratasy laharana faha-065-ceni/15 milaza ny tsy fahafahana

Plus en détail

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

Le bon berger. Comment Dieu prend soin de nous

Le bon berger. Comment Dieu prend soin de nous Le bon berger Comment Dieu prend soin de nous Jésus dit : «Celui qui boit l eau que je lui donnerai n aura plus jamais soif. Au contraire, l eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE»

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE» REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DU TRESOR Coordination Nationale de la MicroFinance TERMES DE REFERENCE

Plus en détail

HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD

HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD 1 HOMELIE FETE IMMACULEE CONCEPTION ILE BOUCHARD 8décembre 2012 C est une joie de pouvoir célébrer la fête de l Immaculée Conception, particulièrement ici à l Ile Bouchard, en ce 8 décembre. Cette fête

Plus en détail

1Co3,16-23 (tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu)

1Co3,16-23 (tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu) 1 LECTURES 1Co3,16-23 (tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu) Mt5,38-48 (Si on te gifle sur la joue droite ) PREDICATION Et bien voilà, nous venons au culte tranquillement par un beau

Plus en détail

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA 1000 Bruxelles. FOI et LUMIERE FINOANA sy FAHAZAVANA BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 AUVELAIS P 000384 Arahabaina isika mpamaky sy sakaizan ny «Finoana sy fahazavana» fa tafahaona soamatsara eto indray ary hiara

Plus en détail

Avent 3 (B) : 11 décembre 2011. 3 e Dimanche de l Avent (B) : 11 décembre 2011. Titre : Soyons dans la joie!

Avent 3 (B) : 11 décembre 2011. 3 e Dimanche de l Avent (B) : 11 décembre 2011. Titre : Soyons dans la joie! Avent 3 (B) : 11 décembre 2011 3 e Dimanche de l Avent (B) : 11 décembre 2011 Titre : Soyons dans la joie! Référence Biblique : 1 ère lecture : Isaïe (Is 61,1-2a.10-11) 1 L Esprit du Seigneur Dieu est

Plus en détail

Prière des enfants pour la sainte communion

Prière des enfants pour la sainte communion Prière des enfants pour la sainte communion Remarques préalables : ne sous-estimons pas les enfants ; sachons que la grâce du saint baptême les habite. Nous proposons toutefois quelques prières pour eux.

Plus en détail

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny III.2. DECRET N 95-326 du 3 mai 1995 portant création du Comptoir de l Or (J.O. n 2329 du 23.1.95, p. 2733) TITRE PREMIER : GENERALITES. CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS. Article premier. Le

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

Et pourtant, pourtant quelle puissance vit en moi, quelle puissance tu as pour moi!

Et pourtant, pourtant quelle puissance vit en moi, quelle puissance tu as pour moi! 1 Lecture : Ephésiens 4 : 17-32 N attristez pas le St Esprit. Bonjour Cher Saint Esprit J ai décidé de prendre ma plus belle plume, plus exactement le clavier de mon ordinateur, pour t écrire une lettre,

Plus en détail

Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde, A la maison

Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde, A la maison du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2016 n 372 > vers le baptême du Seigneur Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde, A la maison vers Dimanche n 372 www.versdimanche.com page

Plus en détail

DEUXIÈME LECTURE ÉVANGILE. DIMANCHE 28 AVRIL 2013 5 ème dimanche de Pâques (C) Lettre de l'apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)

DEUXIÈME LECTURE ÉVANGILE. DIMANCHE 28 AVRIL 2013 5 ème dimanche de Pâques (C) Lettre de l'apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) DIMANCHE 28 AVRIL 2013 5 ème dimanche de Pâques (C) DEUXIÈME LECTURE Lettre de l'apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 5 ème dimanche du temps ordinaire (A) PREMIÈRE LECTURE ÉVANGILE. Livre d'isaïe (58, 7-10)

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 5 ème dimanche du temps ordinaire (A) PREMIÈRE LECTURE ÉVANGILE. Livre d'isaïe (58, 7-10) DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 5 ème dimanche du temps ordinaire (A) PREMIÈRE LECTURE Livre d'isaïe (58, 7-10) Partager ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui

Plus en détail

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012 DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012 2 ème DIMANCHE DE L AVENT (C) PREMIÈRE LECTURE Lecture du livre de Baruc Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,

Plus en détail

FONDEMENT THÉOLOGIQUE DE L ÉGLISE X

FONDEMENT THÉOLOGIQUE DE L ÉGLISE X Introduction FONDEMENT THÉOLOGIQUE DE L ÉGLISE X 1. Il n y a qu un seul Dieu vivant le Père, le Fils et le Saint Esprit qui crée, sauve et donne la vie. La création et le salut viennent de la main de Dieu

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 masolavitra mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 gratuit Bonjour! Nous voici déjà en 2012 et c est avec un immense plaisir que nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette

Plus en détail

17 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : Dimanche 27 juillet 2014

17 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : Dimanche 27 juillet 2014 17 eme : Dimanche 27 juillet 2014 Au service du Royaume déjà là! Comme un négociant qui recherche des perles fines. Réf. Biblique : 1 ère lecture : Rois (1 R 3,5.7-12) 5 A Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur

Plus en détail

Je dis «célébrer», car il s agit bel et bien d une célébration, d une fête, et d une fête à caractère religieux.

Je dis «célébrer», car il s agit bel et bien d une célébration, d une fête, et d une fête à caractère religieux. 1 Prédication de mariage de Ginette DARBOUX et de Roland OUFFOUE Mission libanaise, à Dakar Samedi 26 avril 2008 Pasteur Vincent BRU De l Eglise Réformée Evangélique (France) Chers frères et sœurs en Christ,

Plus en détail

REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES

REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES REPERES PASTORAUX POUR LES ECOLES PRIMAIRES «J attends des chefs d établissements qu ils participent à l exercice de ma charge de pasteur en assurant une présentation de la foi chrétienne à tous les élèves,

Plus en détail

Ministère de la Préparation de l Epouse Glorieuse de Christ (éphesiens5 :27) ; Contact : epousedechrist@ymail.com. La Repentance :

Ministère de la Préparation de l Epouse Glorieuse de Christ (éphesiens5 :27) ; Contact : epousedechrist@ymail.com. La Repentance : La Repentance : La repentance c est se repentir, c est changer radicalement de direction sans plus revenir en arrière. C est abandonner quelque chose pour toujours. Dans la bible, nous avons une multitude

Plus en détail

Que savons-nous de la Bible?

Que savons-nous de la Bible? [ Cours téléchargé depuis www.croire-en-dieu.net ] Introduction Leçon 1 Que savons-nous de la Bible Introduction Parmi les questions importantes que les êtres humains se posent en ce qui concerne leur

Plus en détail

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7 ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO Collection Bel Avenir Conte nº 7 La collection des livres de contes Bel Avenir mise en place par l ONG BEL AVENIR située à Tuléar a comme objectif afin

Plus en détail

Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde

Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde du lundi 11 au dimanche 17 février 2013 n 221 > vers le 1er dimanche de Carême Évangile Lu Ma Me Je Ve Sa Di Édito, Manière de..., Au coeur du monde vers Dimanche n 221 www.versdimanche.com page 1/21 Évangile

Plus en détail

SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS. Texte de Colossiens à lire. Sujets de prière pour la semaine

SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS. Texte de Colossiens à lire. Sujets de prière pour la semaine GUIDE PROTÉINÉ SEMAINE 1 23 FÉVRIER AU 1 MARS Texte de Colossiens à lire Colossiens 1.111 (Lisez ce passage chaque jour de la semaine, c est la meilleure manière de l apprendre par cœur) Sujets de prière

Plus en détail

Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI

Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI Le Saint-Siège VISITE À LA PAROISSE ROMAINE «SAN PATRIZIO AL COLLE PRENESTINO» HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI IIIe dimanche de l'avent «Gaudete», 16 décembre 2012 [Vidéo] Galerie photographique Chers frères

Plus en détail

EN JESUS, LA PROMESSE SE REALISE

EN JESUS, LA PROMESSE SE REALISE Célébration pour le temps de Noël. Avent. Le Messie attendu. EN JESUS, LA PROMESSE SE REALISE Objectif : Ensemble, enfants et adultes, se rappellent la longue histoire de la tendresse de Dieu pour les

Plus en détail

Cantique des degrés. Il s agit de cantiques chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem pour les fêtes annuelles.

Cantique des degrés. Il s agit de cantiques chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem pour les fêtes annuelles. Préparé par Sylvain Bigras www.toisuismoi.ca Décembre 2012 Cantique des degrés. Il s agit de cantiques chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem pour les fêtes annuelles. La Bible du Semeur remplace

Plus en détail

Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu

Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu Leçon 3 Trouver notre bonheur en Dieu Introduction Lecture : Psaume 96 La quête du bonheur caractérise chaque être humain. Du plus petit au plus grand, chaque être humain est motivé par un désir d être

Plus en détail

David et Goliath Pour parler de Dieu avec notre enfant

David et Goliath Pour parler de Dieu avec notre enfant 1 Les étiquettes On fait souvent des murs avec des mots, alors qu on devrait faire des ponts. Chacun, c est pas bête, fait des étiquettes, qu il colle à la tête de ses voisins. Ainsi, c est la pratique,

Plus en détail

L image de Dieu : un chemin de salut. Philippe Fournier Module n 2 de la rencontre Mle+ des 3-5 octobre 2008

L image de Dieu : un chemin de salut. Philippe Fournier Module n 2 de la rencontre Mle+ des 3-5 octobre 2008 L image de Dieu : un chemin de salut Philippe Fournier Module n 2 de la rencontre Mle+ des 3-5 octobre 2008 L image de Dieu : un chemin de salut Introduction : la voix(e) de Dieu 1- Le message créationnel

Plus en détail

Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile

Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile 1 Le bon berger une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean nous rapporte dans son Evangile Je suis le bon Berger dit Jésus mais quel Berger? Du temps de Jésus, les rois étaient, assimilés

Plus en détail

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY T " Ël ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVOR IANA ARA.POTOANA VOALOHANY TAONA 20'14 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX

Plus en détail

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque!

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! 4 Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! Objectifs : En cette 4 ème catéchèse, nous voulons faire découvrir que, par le baptême, Jésus nous a rassemblé e s dans la communauté

Plus en détail

Noël, une rencontre! D.D.E.C. 43 Pôle Primaire SDC Le Puy Avent/Noël 2014 Page 1

Noël, une rencontre! D.D.E.C. 43 Pôle Primaire SDC Le Puy Avent/Noël 2014 Page 1 Noël, une rencontre! D.D.E.C. 43 Pôle Primaire SDC Le Puy Avent/Noël 2014 Page 1 1 ère rencontre En marche vers Noël : Restons éveillés Ecoute de la Parole de Dieu (Cf. Annexe 1) Mime les attitudes des

Plus en détail

Annecy, Dimanche 20 mai 2012 : Mt 20,1-16 (remplacer Judas par tirage au sort )

Annecy, Dimanche 20 mai 2012 : Mt 20,1-16 (remplacer Judas par tirage au sort ) 1 Annecy, Dimanche 20 mai 2012 : Mt 20,1-16 (remplacer Judas par tirage au sort ) LECTURES (dans traduction NBS) 1Jean 4,11-16 Dieu est amour Actes 1,15-26 Choix du remplaçant de Judas parmi les apôtres

Plus en détail

Caté : la découverte des Béatitudes

Caté : la découverte des Béatitudes Caté : la découverte des Béatitudes Deux rencontres de deux heures sur les Béatitudes avec une découverte du Sermon sur la montagne et des Béatitudes d aujourd hui. Déroulement de la rencontre (partie

Plus en détail

Une méditation évangélique. dans une action au service. Marc 10, 17 27

Une méditation évangélique. dans une action au service. Marc 10, 17 27 Une méditation évangélique pour des personnes engagées dans une action au service d un dun monde plus juste et solidaire Marc 10, 17 27 Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17 22) Jésus se

Plus en détail

Peut-on être sans péché (ne plus jamais pécher)?

Peut-on être sans péché (ne plus jamais pécher)? Peut-on être sans péché (ne plus jamais pécher)? Guillaume B. 2014-2015 Chaque chrétien s'est déjà probablement demandé s'il était normal, après avoir reçu la foi en Jésus-Christ, de pécher, et de continuer

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire masolavitra mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 gratuit Sommaire P 8 P 7 : P 6 P 2-3 : Un meilleur avenir grâce à une éducation de qualité p. 4-5 : En images Développement durable,

Plus en détail

L ACCEPTATION DU SALUT

L ACCEPTATION DU SALUT L ACCEPTATION DU SALUT L es leçons précédentes nous ont appris que l homme est perdu à cause du péché qui habite en lui. Mais il peut recevoir, s il le veut, le salut que Dieu lui offre en Jésus- Christ.

Plus en détail

Poser des limites à l enfant. Sanction : comment avoir une attitude éducative constructive et cohérente avec l enfant?

Poser des limites à l enfant. Sanction : comment avoir une attitude éducative constructive et cohérente avec l enfant? «Poser des limites à l enfant. Sanction : comment avoir une attitude éducative constructive et cohérente avec l enfant?» Intervention de Madame Mireille Colin, formatrice et psychopraticienne. Pourquoi

Plus en détail

Dorothee Daily Devotional BROADCAST SCRIPT Programme ID: RSA - 016 Original title: Fellowship with God Titre : La Communion avec Dieu

Dorothee Daily Devotional BROADCAST SCRIPT Programme ID: RSA - 016 Original title: Fellowship with God Titre : La Communion avec Dieu Dorothee Daily Devotional BROADCAST SCRIPT Programme ID: RSA - 016 Original title: Fellowship with God Titre : La Communion avec Dieu DDD French, S 276 Page 1 Salutations chaleureuses dans le Puissant

Plus en détail

La Sainte Trinité Evangile : Saint Jean 16 12 15

La Sainte Trinité Evangile : Saint Jean 16 12 15 N 21 26 mai 2013 La Sainte Trinité Evangile : Saint Jean 16 12 15 - Qui pourrait prétendre étreindre dans son étroit cerveau les richesses des Connaissances humaines? Je ne sais le tout de rien Je ne sais

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

Deuxième semaine : L assurance du salut

Deuxième semaine : L assurance du salut Deuxième semaine : L assurance du salut Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) Maintenant je peux être sûr que je suis sauvé. Dieu veut que je pèche pour me montrer plus d amour. Si je pèche et meurs sans me

Plus en détail

Apprendre aux enfants la manière de gagner de l argent et de le dépenser

Apprendre aux enfants la manière de gagner de l argent et de le dépenser Chapitre 63 Apprendre aux enfants la manière de gagner de l argent et de le dépenser Enseignez la simplicité dans la vie quotidienne Les parents doivent élever et éduquer leurs enfants de manière à leur

Plus en détail

Prédication de la veillée de prière pour l unité des chrétiens Tours St Paul du Sanitas jeudi 22 janvier 2010 Commentaire de Luc 24, 1-52.

Prédication de la veillée de prière pour l unité des chrétiens Tours St Paul du Sanitas jeudi 22 janvier 2010 Commentaire de Luc 24, 1-52. Prédication de la veillée de prière pour l unité des chrétiens Tours St Paul du Sanitas jeudi 22 janvier 2010 Commentaire de Luc 24, 1-52. La météo ou le climat? «Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent

Plus en détail

LE MEILLEUR CHEMIN (The Better Way) LA PREEMINENCE DU CHRIST (The Preeminence of Christ)

LE MEILLEUR CHEMIN (The Better Way) LA PREEMINENCE DU CHRIST (The Preeminence of Christ) LE MEILLEUR CHEMIN (The Better Way) Leçon 1 LA PREEMINENCE DU CHRIST (The Preeminence of Christ) POINT PRINCIPAL : Jésus-Christ, l image de Dieu, est supérieur aux prophètes et aux anges. VERSET PRINCIPAL

Plus en détail

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg 0 UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail

Plus en détail

CNRS CONCOURS INTERNE RÉDACTION DU RAPPORT D ACTIVITÉ. Quelques conseils

CNRS CONCOURS INTERNE RÉDACTION DU RAPPORT D ACTIVITÉ. Quelques conseils CNRS CONCOURS INTERNE RÉDACTION DU RAPPORT D ACTIVITÉ Quelques conseils 1 LA FINALITE, LA «PHILOSOPHIE» D UN RAPPORT D ACTIVITE Le rapport d activité a pour fonction de convaincre le jury que vous êtes

Plus en détail

C est pour ça qu une lecture priante de la Bible fait partie intégrale de toute spiritualité Chrétienne.

C est pour ça qu une lecture priante de la Bible fait partie intégrale de toute spiritualité Chrétienne. Partage Biblique sur L Unité Pour la Semaine de Prière pour l Unité des Chrétiens 20/01/2012 à Sombernon Introduction Pour les Chrétiens de toutes confessions la Bible n est pas simplement un livre un

Plus en détail

27 Décembre 2015 JUBILÉ DE LA FAMILLE SUPPORT POUR LE PASSAGE DE LA PORTE SAINTE

27 Décembre 2015 JUBILÉ DE LA FAMILLE SUPPORT POUR LE PASSAGE DE LA PORTE SAINTE 27 Décembre 2015 JUBILÉ DE LA FAMILLE SUPPORT POUR LE PASSAGE DE LA PORTE SAINTE [Ce support est destiné à être utilisé par une famille au cours du bref itinéraire d entrée à la Porte Sainte. Selon la

Plus en détail

Dimanche 29 mai 2016 1 Jean 4/16b-21 Romain SCHILDKNECH Bischwiller

Dimanche 29 mai 2016 1 Jean 4/16b-21 Romain SCHILDKNECH Bischwiller Dimanche 29 mai 2016 1 Jean 4/16b-21 Romain SCHILDKNECH Bischwiller L auteur Au sujet de l auteur, peu nous importe que ce soit ou non le même que celui de l Évangile et de l Apocalypse. C est une bataille

Plus en détail

Jésus-Christ est-il monothéiste ou non dualiste?

Jésus-Christ est-il monothéiste ou non dualiste? By Brother Martin. Jésus-Christ est-il monothéiste ou non dualiste? Ce qui suit n est pas un texte scientifique. C est plutôt une vue personnelle sur le sujet. Judaïsme, Chrétienté et Islam sont généralement

Plus en détail

A) Expérience spirituelle. B) Catéchèse La parabole des invités. // Lc 14,15-24 (Mt 22,1-14) 1 Récit/ Texte. Notes

A) Expérience spirituelle. B) Catéchèse La parabole des invités. // Lc 14,15-24 (Mt 22,1-14) 1 Récit/ Texte. Notes 0 Introduction Les enthousiasmes sont des moments importants mais qui doivent se transformer en une intensité plus calme pour devenir productifs. Les synonymes du mot nous en donnent un aperçu: engouement,

Plus en détail

Chapitre 1. Trouver ses bases

Chapitre 1. Trouver ses bases Chapitre 1 Trouver ses bases 9 Lundi Dépendance Comme un bébé dans les bras de sa mère est impuissant, Dieu souhaite que nous (re)devenions ainsi dans ses bras à lui. Il s agit, en fait, plus de réaliser

Plus en détail

de la GRATUITÉ Chantons les louanges du Seigneur (Benedictus ) Je te salue Marie Mon âme est ravie Et mon cœur chante sa joie (Magnificat)

de la GRATUITÉ Chantons les louanges du Seigneur (Benedictus ) Je te salue Marie Mon âme est ravie Et mon cœur chante sa joie (Magnificat) PAIN de la LOUANGE, de la GRATUITÉ Chantons les louanges du Seigneur (Benedictus ) Je te salue Marie Mon âme est ravie Et mon cœur chante sa joie (Magnificat) 3 e soirée de prière durant l AVENT 1 1 er

Plus en détail

Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011. 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011. Titre : Le Pardon à tout prix!

Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011. 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011. Titre : Le Pardon à tout prix! Ordinaire 24 (A) : 11 septembre 2011 24 eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 11 septembre 2011 Titre : Le Pardon à tout prix! Référence Biblique : 1 ère Lecture : Ben Sirac le Sage (Si 27,30-28,7) 27

Plus en détail

Noël : un envoi en mission!

Noël : un envoi en mission! 4 e DIMANCHE DE L AVENT (C) Frère Antoine-Emmanuel Mi5, 1-4 ; Ps 79 ; Hé 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 23 décembre 2012 Sanctuaire du Saint-Sacrement, Montréal L Ange vient de quitter Marie, et l Esprit Saint

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

Le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l Esprit de Dieu habite en vous? (1 Co 3.16).

Le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l Esprit de Dieu habite en vous? (1 Co 3.16). LE TEMPLE DE DIEU 131 9 Le temple de Dieu Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l Esprit de Dieu habite en vous? (1 Co 3.16). En regardant le vide dans la vie de l homme sans Dieu,

Plus en détail

1. Quelle importance?... 7. 2. Les documents du Nouveau Testament : dates et attestation... 11. 3. Le canon du Nouveau Testament...

1. Quelle importance?... 7. 2. Les documents du Nouveau Testament : dates et attestation... 11. 3. Le canon du Nouveau Testament... Table des matières Préface à l édition française... 5 1. Quelle importance?... 7 2. Les documents du Nouveau Testament : dates et attestation... 11 3. Le canon du Nouveau Testament... 23 4. Les Évangiles...

Plus en détail

Dimanche 20 mai 2012 7 e dimanche de Pâques

Dimanche 20 mai 2012 7 e dimanche de Pâques Propositions de chants pour la journée mondiale de la communication Dimanche 20 mai 2012 7 e dimanche de Pâques Entrée Ouvrez les portes du silence K 181 Texte et musique : Bernard Quenot Un chant en adéquation

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

Leçon 7. Aimer Dieu par l'adoration et le service

Leçon 7. Aimer Dieu par l'adoration et le service 1 Leçon 7 Aimer Dieu par l'adoration et le service Introduction Lecture : Apocalypse 4.2-11; 5.11-14 Lorsque nous disons que nous aimons quelqu un, que ce soit notre époux, un membre de la famille ou un

Plus en détail

Douleur, souffrance, démence et fin de vie

Douleur, souffrance, démence et fin de vie Douleur, souffrance, démence et fin de vie Qu est ce que la douleur? Différence entre douleur et souffrance La souffrance serait morale et la douleur physique La douleur serait locale et la souffrance

Plus en détail

ANNEE DE LA MISERICORDE

ANNEE DE LA MISERICORDE Le logo du Jubilé Le logo et la devise, les deux, ensemble, offrent une heureuse synthèse de l Année jubilaire. Dans la devise Misericordiosi come il Padre (tirée de l Évangile de Luc, 6,36) on propose

Plus en détail

L entretien de réprimande Définition, But et objectif

L entretien de réprimande Définition, But et objectif L entretien de réprimande ème année SIGF 4 Réalisé par : HASSOU Salma LACHGAR Amina Année universitaire : 2012/2013 INTRODUCTION Vous est-il déjà arrivé de faire prendre conscience à l un de vos proches

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

Le Sermon sur la montagne

Le Sermon sur la montagne Proclamer aujourd hui le Sermon sur la montagne? L objectif de cette vidéo est de faire résonner des discours de Jésus dans notre monde contemporain de façon poétique et un peu provocatrice. On y retrouve

Plus en détail

LE PARDON, UNE PUISSANCE QUI LIBERE! Présenté par Monsieur HOUESSINON Priam et ACLASSATO HANOU Mauricette Clarelle

LE PARDON, UNE PUISSANCE QUI LIBERE! Présenté par Monsieur HOUESSINON Priam et ACLASSATO HANOU Mauricette Clarelle LE PARDON, UNE PUISSANCE QUI LIBERE! Présenté par Monsieur HOUESSINON Priam et ACLASSATO HANOU Mauricette Clarelle INTRODUCTION Ressentiment : Obstacle majeur à l épanouissement de l Homme. Refuser de

Plus en détail

La communication. Conférence de Bénédicte Lucereau sur la communication homme-femme

La communication. Conférence de Bénédicte Lucereau sur la communication homme-femme La communication Conférence de Bénédicte Lucereau sur la communication homme-femme Bénédicte Lucereau est conseillère conjugale, elle-même mariée depuis 33 ans avec sept enfants et sept petits-enfants.

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER?

UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER? UN CHRÉTIEN PEUT-IL DIVORCER? Bien-aimé frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d entre vous. Aujourd hui par la grâce de Dieu et avec l aide

Plus en détail

Première partie. Le problème de l amour perdu. [Tu] as abandonné ton premier amour. Ap 2.4b

Première partie. Le problème de l amour perdu. [Tu] as abandonné ton premier amour. Ap 2.4b Première partie Le problème de l amour perdu [Tu] as abandonné ton premier amour. Ap 2.4b Sans avoir à sortir de mon bureau à domicile, je peux voir presque n importe quelle église dans le monde grâce

Plus en détail

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT BENOÎT 11 juillet

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT BENOÎT 11 juillet MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT BENOÎT 11 juillet CHANT D ENTRÉE Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, en célébrant ce jour de fête en l honneur de saint Benoît, abbé; de cette solennité les anges se

Plus en détail

4ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 01 février 2009. (Deutéronome 18,15; Marc 1, 21-28)

4ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 01 février 2009. (Deutéronome 18,15; Marc 1, 21-28) 4ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 01 février 2009 (Deutéronome 18,15; Marc 1, 21-28) Laurent Dupont (président) ; Sylvain Caron (orgue), Yves St-Amant (chantre) Orientation de l homélie : le mystère

Plus en détail

t «Gardons les yeux fixés sur Jésus»

t «Gardons les yeux fixés sur Jésus» «Gardons les yeux fixés sur Jésus» Jour t «Gardons les yeux fixés sur Jésus» Certains pourraient être tentés d objecter : 0 jours vers la sanctification, n est-ce pas plutôt 0 jours à se regarder le nombril!

Plus en détail

CARNET-UN PAS DE PLUS!

CARNET-UN PAS DE PLUS! MODULE 2 - Instrument pour faire vivre une expérience de foi aux enfants L'Avent, temps de préparation à Noël Cheminement de foi pour les enfants du cycle PRIMAIRE : 1 re à la 3 e année CARNET-UN PAS DE

Plus en détail

LA MORT ET LA VIE. Homélie du Jour de Pâques cathédrale de Strasbourg le 20 avril 2003. Chers Frères et Sœurs dans le Christ, Chers Amis,

LA MORT ET LA VIE. Homélie du Jour de Pâques cathédrale de Strasbourg le 20 avril 2003. Chers Frères et Sœurs dans le Christ, Chers Amis, LA MORT ET LA VIE Homélie du Jour de Pâques cathédrale de Strasbourg le 20 avril 2003 Chers Frères et Sœurs dans le Christ, Chers Amis, «Mors et vita duello conflixere mirando. Dux vitae mortuus regnat

Plus en détail

Je suis le bon pasteur!

Je suis le bon pasteur! Spiritualité lasallienne Je suis le bon pasteur! Jésus-Christ, modèle de l éducateur L image du troupeau de mouton est devenue dépréciative. Dommage car l image évangélique du bon pasteur évoque plutôt

Plus en détail

Le texte précise bien que c est la terre qui fait pousser «automatiquement» la plante. Le semeur ne doit plus se mêler de la croissance.

Le texte précise bien que c est la terre qui fait pousser «automatiquement» la plante. Le semeur ne doit plus se mêler de la croissance. Mc 4.26-32 Espérer, c est s oublier Jésus a souvent donné la simplicité des enfants comme modèle de réception de sa Parole ; nous allons suivre leur exemple. Merci les enfants. Les deux histoires que nous

Plus en détail

La prière L Amour de Dieu Ephesiens 3:14-21 4 février 2007 1. Prier: L Amour de Dieu Éphésiens 3:14-21

La prière L Amour de Dieu Ephesiens 3:14-21 4 février 2007 1. Prier: L Amour de Dieu Éphésiens 3:14-21 La prière L Amour de Dieu Ephesiens 3:14-21 4 février 2007 1 Prier: L Amour de Dieu Éphésiens 3:14-21 Introduction Introduction : les requêtes spirituelles de Paul 1. Fortifier l homme intérieur, 2. Christ

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

LA CONFIANCE FAIT DES MIRACLES

LA CONFIANCE FAIT DES MIRACLES TANGUY MARIE POULIQUEN LA CONFIANCE FAIT DES MIRACLES selon sainte Thérèse de Lisieux «Petits Traités Spirituels» Série I «Spiritualité» Éditions des Béatitudes «Ma confiance était si grande que je ne

Plus en détail

Textes de la parole de Dieu

Textes de la parole de Dieu Textes de la parole de ieu À l occasion de la préparation de la célébration de funérailles de l un des vôtres, nous vous proposons une démarche pour vous permettre de choisir des textes plus personnels

Plus en détail

PASSERELLES VERS DIEU TRANSCRIPTION DES INTERVENTIONS BIBLIQUES 2/6. www.conceptpasserelles.com

PASSERELLES VERS DIEU TRANSCRIPTION DES INTERVENTIONS BIBLIQUES 2/6. www.conceptpasserelles.com PASSERELLES VERS DIEU TRANSCRIPTION DES INTERVENTIONS BIBLIQUES 2/6 www.conceptpasserelles.com 2 ème Intervention : Dieu, moi, et le sens de la vie 1 Genèse 1.1-4, 26, 28, 31 ; 2.15-17 Bienvenue à chacun

Plus en détail

Passer par le Christ Eléments de célébration et de catéchèse pour franchir la porte sainte

Passer par le Christ Eléments de célébration et de catéchèse pour franchir la porte sainte Passer par le Christ Eléments de célébration et de catéchèse pour franchir la porte sainte SNCC / SNPLS Novembre 2015 0 Ce document est une première version. Il paraîtra dans le numéro de Documents Episcopat

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

Ce livret parle de la plus grande des promesses jamais faites, et de ce que Dieu a fait pour la tenir.

Ce livret parle de la plus grande des promesses jamais faites, et de ce que Dieu a fait pour la tenir. Ce livret parle de la plus grande des promesses jamais faites, et de ce que Dieu a fait pour la tenir. 2 Dieu vous aime et il tient ses promesses. Depuis que Dieu a fait le monde, il a promis de prendre

Plus en détail

EMERVEILLE. Psaume 19

EMERVEILLE. Psaume 19 EMERVEILLE Psaume 19 Cédric Chanson La Colline, le 12 juillet 2015 Soli Deo Gloria 1. S émerveiller, remercier, partager (Faire passer et déguster des morceaux de melon) Comment vous trouvez ce melon?

Plus en détail