Maria Hassabi PREMIERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Maria Hassabi PREMIERE"

Transcription

1 DANCE NEW YORK CITY Maria Hassabi PREMIERE BRUSSEL / BRUXELLES / BRUSSELS KUNSTENFESTIVALDESARTS

2

3 Performers Biba Bell, Hristoula Harakas, Robert Steijn, Andros Zins-Browne & Maria Hassabi Sound design Alex Waterman Lighting design Zack Tinkelman & Maria Hassabi Styling threeasfour Dramaturg Scott Lyall Production assistants Meghan Finn & Kate Ryan Technicians Kunstenfestivaldesarts Kellan Smith, Antoine Vilain, Eva Dehennin, Nicolas De Raeymaeker, Alice Dussart Kaaitheater 3, 4, 5/05 20:30 1h 15min Meet the artists after the performance on 4/05 Presentation Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater Production Caravan Production (Brussels) Co-production Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater (Brussels), The Kitchen, Performa as part of Performa 13 (New York City), steirischer herbst (Graz), Dance4 (Nottingham) Supported by Lower Manhattan Cultural Council s Extended Life Program. Additional funding from the MAP Fund, the Jerome Foundation, LMCC Manhattan Community Arts Fund & Mertz Gilmore Foundation s Late-Stage Production Stipends This project is co-produced by NXTSTP, with the support of the Culture Programme of the European Union

4 NL AANTEKENINGEN BIJ EEN GESPREK Premiere van Maria Hassabi Als reactie op een uitnodiging van Maria Hassabi, gingen Kelly Kivland en Scott Lyall een open gesprek aan om hun aantekeningen op de ontvangst van Premiere te vergelijken. De keuze van een gesprek als basis voor deze tekst leek toepasselijk omdat Premiere een werk in ontwikkeling is, steeds veranderend en op nieuwe plaatsen opnieuw tevoorschijn komend premièrend. Dit gezegd zijnde, voor deze tekst hebben de correspondenten besloten om slechts een fragment van hun totale gesprek te reproduceren. Wat volgt is een uittreksel dat een verband zoekt tussen Premiere en het filosofische concept van de plasticiteit (en daarom verwijst naar de teksten van de Franse filosoof Catherine Malabou). Deze ideeën kwamen het eerst naar voor in de dramaturgie die Lyall samen met Hassabi ontwikkelde tijdens de repetities voor Premiere. Op dat moment verlevendigden ze een formele aspiratie die bestond binnen de choreografische partituur (of die zelfs benadrukte). Premiere zou een werk worden dat van bij zijn ontstaan gewijd was aan een mobiele en zeer flexibele initiële benadering van de plastische vorm. Malabou heeft bijna eigenhandig de filosofische notie van de materiële plasticiteit hersteld. Ze beschrijft het als sluimerend in de ontvangst van Hegel en definieert het als de vorm van een materiaal dat kan veranderen, dat kan gemodelleerd worden en modelleren, dat uit elkaar kan vallen en vernietigd worden. Het is de uitdaging voor de filosofe, en voor veel van haar lezers, om deze inconsistenties te verzamelen als een dwingende tijdelijke vorm. Strikt gesproken neemt plastische verandering geen directe sporen in zich op, is het onwaarneembaar in het heden, en ontoegankelijk voor onze geest. Het vormt een onheuglijke wijziging van de materie waarbij verandering, anders worden, te maken heeft met de manier waarop het materiaal van ons lichaam denken produceert als een veelheid van tekens. Dit impliceert een TIJD van formatieve verandering in ons lichaam die zowel steeds veranderende tekstuele codes genereert als er initieel op reageert. Voor Hassabi linkt dit een thema van plastische materialiteit aan de voortdurend veranderende verschuiving van choreografie naar première. KELLY KIVLAND Een reden waarom ik over plasticiteit wil spreken is omdat ik Maria s werk van de afgelopen vijf jaar zie binnen een praktijk van toenemende abstractie die tot uitdrukking wordt gebracht door middel van het reduceren, afbreken en zelfs sculpteren van de beweging. In Premiere wordt door haar gebruik van abstractie een formele dimensie 4

5 NL tegelijk gedeconstrueerd en gerecupereerd, terwijl de gerichte, trage bewegingen het lichaam presenteren als een sterke inwerkende kracht. Het publiek heeft de tijd om zich te focussen op de details die binnen de voorstellingen op elk voorbijgaand moment bewegen. Op die manier groeit het werk doorheen de tijd als een assemblage, maar zijn inwerkende kracht blijft gelinkt aan de aandacht voor de directe subjectieve ervaring. In ons dagelijks leven heeft de toegenomen infiltratie van beelden ons vermogen om hun betekenis te consumeren versneld. In tegenstelling daarmee, door middel van het vertragen en opsplitsen van de beweging, kunnen fysieke gebaren die ik beschouw als een manifestatie van vorm in beelden doorgegeven worden tussen de performer en het publiek, en vervolgens vastgelegd en bewaard in onze gedachten. Dit zorgt voor identificatie, contemplatie en resonantie. Aan de andere kant is deze ervaring van het vastleggen van beelden (van beeldhouwkunst, film, fotografie of banale activiteiten) onlosmakelijk verbonden met de stroom van de beweging. Maria wil de traagheid van haar poses tegenstellen aan het vastleggen van stills uit een film. Laat ons zeggen dat als je een film pauzeert, hij dan ook gepauzeerd is, heeft ze gezegd. Je ziet geen enkele actie, geen ademhaling. In live performance lijkt het gepauzeerd, maar dat is het nooit. Er is altijd beweging ( ). Deze overtuiging, dat verandering nooit helemaal kan worden vastgehouden, vormt een bron voor de resonantie die men ervaart in Premiere. SCOTT LYALL Als dramaturg heb Maria Catherine Malabou leren kennen omdat ik voelde dat Premiere zou kunnen werken met een concept als plasticiteit, dat zelf nog steeds in beweging is, nog steeds aan het worden of zich aan het vormen is. Malabou is halfweg in haar werk over plasticiteit en, zoals zij zelf zegt, is het woord zelf heel erg hangend. Vragen over de filosofische reikwijdte van dit begrip moeten nog uitgewerkt en gekoppeld worden aan andere werelden; de intellectuele waarde voor de dans is nog niet uitgemaakt. Maar, omdat plasticiteit wordt voorgesteld als een concept dat te maken heeft met vorm, is het een concept dat gericht moet zijn op het begrijpen van zijn vorming. Als vorm ook ZIJN is, dan impliceert plasticiteit een beweging van ontdekking die dit ZIJN niet zal opofferen, ten minste niet als een verlangen of een verwachte aanwezigheid (zelfs al is in première gaan niet hetzelfde als aanwezig zijn, omdat dit laatste nog steeds onmogelijk is als een bewuste gemoedstoestand). 5

6 NL Ik ben geïnteresseerd in je ideeën over het vastleggen van beelden. Ze suggereren dat dansen een beeldvormend apparaat zou kunnen zijn, een idee dat ik vaak met Maria heb besproken. Voor mij betekent dit een soort onderliggende plasticiteit die de achtereenvolgende beelden ondersteunt terwijl ze veranderen en worden waargenomen. En misschien heeft een werk als Premiere te maken met de ervaring van een stroom van bewustzijn. Kijkend lijkt het alsof we een bewustzijn zien ontwikkelen, heel langzaam en precies, terwijl het verschijnt en verdwijnt. Iets in Premiere is echt op zoek naar zijn vorm. Dit wordt zowel uitgedrukt (als een effect van de performance, verspreid tussen en geproduceerd door de individuele lichamen) als gevoeld (als een affect onder de leden van het publiek). Natuurlijk moet zowel de expressie als het affect dat wordt teweeggebracht, het bewegen en bewogen worden, plaatsvinden aan beide zijden ) De flux van het denken wordt doorgegeven door de performances en het publiek heen: Maria relateert deze beweging aan een anticiperend theater, en het is net dit dat in première moet gaan, telkens opnieuw, bij iedere voorstelling van haar werk. Tijdens de repetities kon ik zien hoe dit werk mogelijk in dialoog kon gaan met plasticiteit als de wording van een vorm. Dit bracht een soort speculatieve identiteit in het werk. Ik dacht dat ik gelijkenissen zag tussen Maria en Catherine Malabou, die werken met verschillende vormen van expressie en weinig directe noties delen. Malabou s plasticiteit impliceert een manier om over beelden te denken en ze waar te nemen die een vergelijkbare mate van snelheid met Premiere deelt. Dit is noch mechanisch noch strikt biologisch; het is plastisch, alleen de beweging en het beeld van die beweging terwijl ze worden geanticipeerd, of letterlijk worden, in de bewegende vloer van de voorstelling. KK Het is provocerend om het potentieel van een vorm die ontstaat en een werking heeft binnen de stroom van bewuste beelden te beschouwen. Premiere vraagt aandacht voor elke vorm, elke relatie, elke verschuiving van positie en het gebruik van de ruimte. Misschien is dit de reden waarom de relatie tussen duur en beweging zo belangrijk is: ze maakt een pauze mogelijk waarin we vragen met betrekking tot vorm kunnen overwegen, samen met het potentieel van de performers, zowel als figuren, als composities, en als beeldvorming. SL Voor mij beweegt Premiere zowel in overgangen als in breaks. Maria zegt dat haar werk ook de stroom van beelden moet vernietigen. Dit is 6

7 NL omdat het lichaam zich vaak tegen choreografie verzet. Benen of armen kunnen beven, of een oog kan zich vullen met tranen (om niet te spreken over hoe bewegingen geluid kunnen maken op de vloer). Deze gevallen van vernietiging moeten deel uitmaken van de vorm van het werk. Maar er ontstaan ook breaks in de beelden omdat de aandacht van de toeschouwer zich nooit op een enkel punt binnen het geheel vastzet. Tussen de verschillende individuen is het oog geen constante. KK Het werk is bijna anti-monumentaal in die zin, omdat het (zich) vormt door de beweging en het markeren. Misschien is deze term niet helemaal correct, maar hij doelt op de kwestie van een politiek van de vorm die betekenis krijgt doorheen het gebaar, en het primaat van de vloeiende beweging over een eindelijk bereikte vorm. SL Ja. En als ik terug ga naar je gedachten over het vastleggen van beelden, zou ik toevoegen dat ons bewustzijn zelf een werkzame duur is omdat het deze gedeeltelijk opgenomen beelden bewerkt. Het is door deze bewerking dat we ook maar iets van het steeds veranderende materiaal dat het gezichtsveld ondersteunt kunnen ervaren. Dit herinnert aan een van de cruciale lessen van de deconstructie: dat aanwezigheid en bewustzijn nooit helemaal samenvallen. Als plasticiteit een woord is voor de vorm van veranderende materie, dan is er altijd een kloof tussen plasticiteit en theater. Het verschijnen en het gevoel van deze stroom kan niet worden gesynthetiseerd; ze kunnen niet aanwezig zijn zonder het beeld, zonder montage. ( ) Maar nogmaals, het theater is een anticiperende vorm: het is mogelijk dat het materiaal en de perceptie kunnen OVERLAPPEN. Dit is de zone waarin Deleuze niet de plasticiteit of een virtuele dimensie zoals hij ze noemde zou hebben gesitueerd, maar de invloeden die hij verbond met close-ups in film. En dus, zoals ik ook heb gevoeld tijdens de repetities, kan Premiere alleen in première gaan in een anticiperend theater, tussen de beweging en het feit dat elke afbeelding vastgelegd, gemodelleerd en herinnerd, ontbonden, en ja! soms zelfs vernietigd moet worden. Kelly Kivland is assistent-curator bij de Dia Art Foundation in New York. Zij gaf opdracht voor de performance Counter-relief (Bard 2011), een samenwerking tussen Maria Hassabi en kunstenaar Jimmy Robert. Scott Lyall is een kunstenaar wiens praktijk schilder- en beeldhouwkunst omvat. Hij werkte samen met Maria Hassabi als dramaturg voor Premiere, alsook voor SHOW, SoloShow, Solo en GLORIA. 7

8 NL BIO Maria Hassabi is een in New York gevestigd regisseur, choreografe en performer. De afgelopen tien jaar draaide Hassabi s werk rond de relatie tussen het lichaam en het beeld, die uitgedrukt wordt door de sculpturale lichamelijkheid en uitgerokken duur die eigen zijn aan haar choreografieën. Haar werken worden vertoond in theaters, musea, galerijen en openbare ruimten. Tijdens haar carrière werkte ze veelvuldig samen met kunstenaars uit diverse disciplines. Hassabi is een Guggenheim Fellow (2011) en kreeg in 2009 een beurs van de Foundation for Contemporary Arts. In 2012 ontving ze The President s Award for Performing Arts van de LMCC, en in 2013 vertegenwoordigde ze Cyprus in het Cypriotisch en Litouws Paviljoen tijdens de 55 ste Biënnale van Venetië. Haar werken omvatten PREMIERE (2013), de 8 uur durende live-installatie INTERMISSION (2013), Counter-Relief (Kaaitheater, 2013), SHOW (2011), Robert and Maria (2010), SoloShow (2009), Solo (2009), GLORIA (2007), Still Smoking (2006), Dead is Dead (2004) en LIGHTS (2001). Ze creëerde eveneens verscheidene korte stukken, kunstinstallaties waaronder CHANDELIERS (2012) en een korte film, The Ladies (2012). 8

9 FR NOTES D UNE CONVERSATION Premiere de Maria Hassabi En réponse à une invitation de Maria Hassabi, Kelly Kivland et Scott Lyall ont entamé une conversation ouverte pour comparer leurs notes sur la réception du spectacle Premiere. Le choix d une conversation comme base pour ce texte paraissait approprié dans la mesure où Premiere est une œuvre en devenir, qui évolue, change et réapparaît dans de nouveaux lieux pour en présenter la première. Ceci étant dit, dans ces notes, les correspondants ont décidé de ne reproduire qu un extrait de leur échange. Ce qui suit est donc un passage qui ébauche le lien entre Premiere et le concept philosophique de plasticité (faisant pour cela référence aux écrits de la philosophe française Catherine Malabou). Ces idées ont émergé en premier lieu dans l approche dramaturgique qu ont développée Lyall et Hassabi pendant les répétitions de Premiere. À ce moment, ils donnaient corps à une aspiration formelle présente (de manière insistante même) dans la partition chorégraphique. Premiere serait, dès sa création, une œuvre consacrée à une approche initiale, mobile et hautement flexible, de la forme plastique. Malabou a rétabli, quasi à elle seule, la notion philosophique de plasticité matérielle. La décrivant comme «endormie dans la réception de Hegel», elle la définit comme la forme d un matériau qui peut changer : modeler et être modelé, se casser et être détruit. Le défi pour la philosophe, et pour bon nombre de ses lecteurs, est d assembler ces éléments contradictoires en une forme temporelle convaincante. Stricto sensu, le changement plastique n enregistre pas de traces, est imperceptible dans le présent, et inaccessible à nos esprits. Il constitue une altération immémoriale de la matière, là où l altération, le devenir autre, concerne la façon dont la matière de nos corps produit la pensée en tant que multiplicité de signes. Selon Hassabi, cela relierait un thème de matérialité plastique au passage toujours décalé d une chorégraphie à une première. KELLY KIVLAND L une des raisons pour lesquelles cela m intéresse d aborder la plasticité est que je considère l œuvre de Maria au cours des cinq dernières années comme située dans une pratique d abstraction croissante qui s exerce à travers la réduction, la déconstruction et même la sculpture du mouvement. Dans Premiere, son usage de l abstraction déconstruit et récupère simultanément une dimension formelle, tandis que le mouvement lent et concentré présente le corps comme une force hautement émouvante. Le public a le temps de rester focalisé sur les détails qui se meuvent à chaque moment à travers le spectacle. En cela, 9

10 FR l œuvre évolue dans le temps comme un assemblage, toutefois sa «force émouvante» demeure dans l attention portée à l expérience subjective directe. L infiltration accrue d images dans nos vies quotidiennes a accéléré notre aptitude à en consumer le sens. En revanche, en ralentissant et décomposant le mouvement, les gestes physiques ce que je considère comme une manifestation de la forme dans l image peuvent être transmis du performeur au public, captés et gardés à l esprit. Cela permet l identification, la contemplation, et la résonance. D autre part, cette expérience de «capter des images» (de la sculpture, du cinéma, de la photographie, ou de l activité pédestre) est indissociable du flux du mouvement. Maria souligne avec insistance le contraste entre la lenteur de ses poses et la captation d images d un film. «Disons que si on met un film en pause, il est en pause», dit-elle. «On ne voit aucune action, aucune respiration. Dans un spectacle en direct, on peut donner l impression d être en mode pause, mais ce n est jamais le cas. Il y a toujours du mouvement ( ).» Cette conviction que le changement ne peut jamais être entièrement retenu est une source qui alimente la résonance dont on fait l expérience dans Premiere. SCOTT LYALL En tant que dramaturge, j ai suggéré Catherine Malabou à Maria parce que j avais le sentiment que Premiere pouvait fonctionner avec un concept comme la plasticité, qui est elle-même en mouvement, en devenir, en formation. Malabou n en est qu au milieu de son travail sur la plasticité et, comme elle le dit, le mot est «dans l air». Des questions au sujet de la portée philosophique de ce concept doivent toujours être élaborées et reliées à d autres mondes ; la valeur intellectuelle pour la danse n est pas établie. Mais, comme la plasticité est offerte en tant que concept sur la forme, il lui faut aspirer à ce que sa formation fasse sens. Si la forme est également ÊTRE, alors la plasticité implique un mouvement de découverte qui ne sacrifie pas cet ÊTRE, du moins en tant que désir ou présence anticipée (et même si présenter une première n est pas la même chose qu être présent être présent n est toujours pas possible en tant qu état d esprit conscient). Je m intéresse à tes idées sur la captation d images. Elles me suggèrent que la danse pourrait être un instrument d imagerie, une idée dont j ai discuté à plusieurs reprises avec Maria. Pour moi, cela implique une sorte de plastique sous-jacente soutenant les images qui défilent 10

11 FR pendant qu elles changent et sont perçues. Peut-être que ce qui est en jeu dans une œuvre comme Premiere concerne cette expérience d un flux de conscience. En regardant, on a l impression de voir se développer, de façon très lente et très précise, une conscience, qui entre et sort du champ visuel. Quelque chose dans Premiere cherche réellement sa forme. C est à la fois exprimé (en tant qu effet du spectacle, distribué et produit parmi des corps individuels) et ressenti (comme une affection entre les membres du public). Bien entendu, l expression et l affect suscités, tous deux émouvants et émus, doivent se produire des «deux côtés». Le flux de pensée se transmet entre le spectacle et le public : Maria relie ce mouvement à un théâtre d anticipation et c est précisément ce qu il faut réitérer, qui doit être «une première», toujours et encore, à chaque représentation de son spectacle. Pendant les répétitions, j ai pu voir la possibilité qu a ce spectacle de maîtriser la plasticité comme la genèse d une forme. Ceci a encouragé une sorte d identité spéculative de l œuvre. J ai cru repérer des équivalences entre Maria et Catherine Malabou, dont les modes d expression diffèrent, mais qui partagent quelques termes directs. La plasticité de Malabou implique une manière de penser à des images et de les percevoir qui a une vitesse de déplacement analogue à celle de Premiere. Ceci n est ni mécanique ni strictement organique, mais plastique : il s agit juste du mouvement et de l image de ce mouvement tels qu ils s anticipent, ou prennent forme, sur la scène mobile du spectacle. KK Il est provocateur de considérer le potentiel d une forme qui émerge et exerce des effets dans le flux d images conscientes. Premiere requiert de l attention pour chaque forme, chaque relation, chaque changement de position et négociation d espace. C est peut-être pour cela que la relation entre la durée et le mouvement est si critique : elle permet une pause dans laquelle nous considérons des questions de forme et le potentiel des performeurs, à la fois en tant que figures, compositions, et imagerie. SL Pour moi, Premiere évolue dans des transitions et des ruptures. Maria dit que son spectacle doit aussi détruire le flux des images. C est parce que le corps résiste souvent à la chorégraphie. Les jambes ou les bras peuvent trembler, un œil peut se remplir de larmes. (Pour ne pas mentionner la manière dont les mouvements peuvent générer des sons le long du sol.) Ces exemples de destruction doivent faire partie de la 11

12 FR forme du spectacle. Mais les images se détruisent aussi parce que l attention du spectateur ne se fixe jamais sur un point de vue unique de l ensemble. Le regard n est pas continu entre les différents individus. KK Le spectacle est quasi anti-monumental en ce sens qu il se forme à travers le mouvement et le marquage. Ce terme n est peut-être pas tout à fait exact, mais il s adresse à la question de la «politique de la forme» qui prend de l ampleur par le geste et la primauté du mouvement fluide sur une forme finalement atteinte. SL Oui. Et pour en revenir à tes idées sur la captation des images, j ajouterais que notre conscience est elle-même une durée qui fonctionne parce qu elle monte ces images partiellement captées. C est en raison de ce montage que nous pouvons faire l expérience de tout le matériau en mutation permanente qui soutient le champ visuel. Ceci rappelle l une des leçons cruciales de la déconstruction : présence et conscience ne sont jamais vraiment simultanées. Si plasticité est un mot qui désigne la forme de la matière qui change, alors il y a toujours un fossé entre plasticité et théâtre. La circonstance et la sensation de ce flux ne peuvent être synthétisées, donc il ne peut être «présent» sans image, sans montage. ( ) Mais d autre part, le théâtre est une forme d anticipation : il est possible que le matériau et la forme se CHEVAUCHENT. C est la zone où Deleuze aurait situé non pas la «plasticité» ou une dimension virtuelle, comme il l appelait, mais les affects qu il identifiait aux gros plans dans le cinéma. Ainsi, comme je l ai senti en travaillant lors des répétitions, Premiere ne pouvait présenter sa première que dans un théâtre d anticipation, entre le mouvement et le fait que chaque image doit être captée, modelée, mémorisée, dissoute, et oui! parfois même détruite! Kelly Kivland est assistante-commissaire d expositions à la Dia Art Foundation, New York. Elle a passé commande de la performance Counter-relief (Bard 2011), une collaboration entre Maria Hassabi et l artiste Jimmy Robert. Scott Lyall est un artiste dont la pratique inclut la peinture et la sculpture. Il a travaillé avec Maria Hassabi en tant que dramaturge pour Premiere, ainsi que pour SHOW, SoloShow, Solo et GLORIA. 12

13 FR BIO Maria Hassabi est metteure en scène, chorégraphe et performeuse. Installée à New York, Hassabi a développé au cours des dix dernières années une pratique artistique qui met en relation le corps et l image définis par la corporalité sculpturale et la durée étendue inhérente à sa chorégraphie. Elle présente ses créations dans des théâtres, des musées, des galeries et des espaces publics. Tout au long de sa carrière, elle a établi de nombreuses collaborations continues avec des artistes de différentes disciplines. En 2009, Maria Hassabi a obtenu un soutien de la Foundation for Contemporary Arts et en 2011, une bourse du Guggenheim Fellowship. En 2012, elle a reçu le President s Award for Performing Arts du LMCC (lower Manhattan cultural council), et en 2013, elle a représenté la République de Chypre dans le pavillon chypriote et lithuanien de la 55 e Biennale de Venise. Ses spectacles de pleine soirée incluent PREMIERE (2013), INTERMISSION (2013) une installation en direct de 8 heures, Counter-Relief (Kaaitheater, 2013), SHOW (2011), Robert and Maria (2010), SoloShow (2009), Solo (2009), GLORIA (2007), Still Smoking (2006), Dead is Dead (2004) et LIGHTS (2001). Elle a également créé plusieurs pièces brèves, des installations artistiques qui comprennent CHANDELIERS (2012) et un court-métrage, The Ladies (2012). 13

14 EN NOTES FROM A CONVERSATION Maria Hassabi s Premiere In response to an invitation from Maria Hassabi, Kelly Kivland and Scott Lyall began an open conversation to compare notes on the reception of Premiere. The choice of conversation as a basis for this writing seemed appropriate because Premiere is a work in development, always changing and reappearing in new places premiering. This said, in these notes, the correspondents have decided to reproduce only a fragment of their total conversation. What follows is an extract that begins to trace a link between Premiere and the philosophical concept of plasticity (and therefore refers to texts by the French philosopher, Catherine Malabou). These ideas first appeared as the dramaturgical approach Lyall developed with Hassabi during the rehearsals for Premiere. At that time, they enlivened a formal aspiration that existed (or even insisted) within the choreographic score. Premiere would be a work that was devoted, from its inception, to a mobile and highly pliable initial approach to plastic form. Malabou has almost singlehandedly recovered the philosophical notion of material plasticity. Describing it as asleep in the reception of Hegel, she defines it as the form of a material that can change, that can model and be modelled, can break apart and be destroyed. The challenge for the philosopher, and for many of her readers, is to gather these inconsistencies together as a compelling temporal form. Strictly speaking, plastic change does not record direct traces, is unperceivable in the present, and is inaccessible to our minds. It constitutes an immemorial alteration of matter where alteration, becoming other, has to do with how the material of our bodies produces thinking as a manifold of signs. This implies a TIME of formative change in our body that both generates and responds to ever-changing textual codes. For Hassabi, this would link a theme of plastic materiality to the always-shifting passage from choreography to a premiere. KELLY KIVLAND One reason I am interested in speaking about plasticity is that I view Maria s work over the last five years as being situated in a practice of increasing abstraction exercised through the reduction, breaking down, and even sculpting of movement. In Premiere, her use of abstraction simultaneously deconstructs and recuperates a formal dimension, while the focused, slow movement presents the body as a strong affecting force. Audiences have time to stay focused on the details that move within the performances in each passing moment. In this, the work grows over time like an assemblage, yet its affecting force remains, with attention to the direct subjective experience. 14

15 EN In our daily lives, the increased infiltration of images has sped up our ability to consume their meanings. In contrast, through a slowing and breaking down of movement, physical gestures which I consider to be a manifestation of form into images can pass between performer and audience, and then be captured and held in our minds. This allows for identification, contemplation, and resonation. On the other hand, this experience of capturing images (from sculpture, film, photography, or pedestrian activity) is indistinguishable from the flow of movement. Maria insists on contrasting the slowness of her poses to the capturing of stills from a film. Let s say that if you pause a movie, then it s paused, she has said. You re not seeing any action, any breath. In live performance it might seem paused, but it never is. There is always movement ( ). This conviction, that change cannot entirely be detained, provides a source for the resonance one experiences in Premiere. SCOTT LYALL As a dramaturge, I suggested Catherine Malabou to Maria because I felt Premiere could work with a concept like plasticity, which itself is still moving, still becoming or forming. Malabou is in the middle of her work on plasticity and, as she says, the word itself is very much in the air. Questions about the philosophical scope of this concept have still to be elaborated and linked to other worlds; the intellectual value of dance is not decided. But, because plasticity is offered as a concept about form, it is a concept that must aim at making sense of its formation. If form is also BEING, then what plasticity implies is a movement of discovery that won t sacrifice this BEING, at least as a desire or an anticipated presence (and even if to premiere is not the same as being present, because the latter is still impossible as a conscious state of mind). I am interested in your thoughts about capturing images. They suggest to me that dance could be an imaging apparatus, an idea that I have discussed with Maria on many occasions. For me, this implies a kind of underlying plastic that supports the passing images as they change and are perceived. And perhaps what s at stake for a work like Premiere has to do with this experience of a flux of consciousness. Watching, it s as if we see a consciousness developing, very slowly and precisely, coming in and out of view. Something about Premiere is really searching for its form. This is both expressed (as an effect of the performance, distributed and produced among the individual bodies) and felt (as an affection among the members of the audience). Of course, both expression and the affect it provokes, both moving and being moved, must occur on both 15

16 EN sides ). The flux of thought passes between the performances and the audience: Maria relates this movement to an anticipatory theatre, and it is this that has to premiere, again and again, with every performance of her work. In rehearsals, I could see the possibility of this work becoming conversant with plasticity, as the becoming of a form. This encouraged a kind of speculative identity onto the work. I thought I saw equivalences between Maria and Catherine Malabou, who work in different modes of expression and share a few direct terms. Malabou s plasticity implies a way to think and perceive of images that share a similar rate of speed with Premiere. This is neither mechanical nor strictly organic; it is plastic, just movement and the image of this movement, as these things anticipate, or become, on the performance s moving floor. KK It is provocative to consider the potential of a form that emerges and has effects within the flux of conscious images. Premiere demands attention to every shape, every relationship, every shift in position and negotiation of space. Perhaps that is why the relationship between duration and movement is so critical: it enables a pause in which we consider questions of form, and the potential of the performers, as figures, compositions; and as imaging. SL To me, Premiere moves in both transitions and breaks. Maria says her work must also destroy the flow of images. This is because the body often resists choreography. Legs or arms might tremble, or eyes fill with tears. (Not to mention how movements can make sounds on the floor). These instances of destruction have to be part of the work s form. But images also break, because the spectator s attention never settles on a single point within the whole. The eye is not continuous between the different individuals. KK The work is almost anti-monumental in this way, in that it is formed through movement and marking. Perhaps this term is not entirely accurate, but it speaks to the question of a politics of form that gains currency through gesture, and the primacy of fluid movement over a finally-achieved form. SL Yes. And going back to your thoughts about the capture of images, I d add that our consciousness is itself a duration that works, because it 16

17 EN edits these partially-captured images. It is because of this editing that we can experience anything of the ever-changing material that supports the visual field. This recalls one of the crucial lessons from deconstruction: that presence and consciousness are never quite contemporaries. If plasticity is a word for the form of changing matter, then there is always a gap between plasticity and the theatre. The occurrence and feeling of this flux cannot be synthesised, so it cannot be present without the image, without montage. ( ) But then again, the theatre is an anticipatory form: it is possible that the material and the perception can OVERLAP. This is the zone in which Deleuze would have located not plasticity or a virtual dimension, as he called it, but the effects he identified with cinema close-ups. And so, what I have felt in working in the rehearsals, is that Premiere could only premiere in an anticipatory theatre, between movement and the fact that every image must be captured, modelled, and remembered; dissolved, and yes! sometimes even destroyed. Kelly Kivland is assistant curator at Dia Art Foundation, New York. She commissioned the performance Counter-relief (Bard 2011), a collaboration between Maria Hassabi and artist Jimmy Robert. Scott Lyall is an artist whose practice includes painting and sculpture. He collaborated with Maria Hassabi as a dramaturge for Premiere, as well as for SHOW, SoloShow, Solo, and GLORIA. 17

18 EN BIO Maria Hassabi is a New York-based director, choreographer and performer. Over the past ten years, Hassabi has developed a practice involved with the relation of the body to the image defined by the sculptural physicality and extended duration inherent in her choreography. Her works are presented in theaters, museums, galleries and public-spaces. Throughout her career she s had numerous ongoing collaborations with artists from various disciplines. Hassabi is a 2011 Guggenheim Fellow and a recipient of the Foundation for Contemporary Arts, 2009 Grants to Artists Award. In 2012, she received The President s Award for Performing Arts from the LMCC, and in 2013 she represented The Cyprus Republic as part of Cyprus and Lithuanian Pavilion at the 55 th Venice Biennale. Her evening length works include PREMIERE (2013), the 8- hour long live installation INTERMISSION (2013), Counter-Relief (Kaaitheater, 2013), SHOW (2011), Robert and Maria (2010), SoloShow (2009), Solo (2009), GLORIA (2007), Still Smoking (2006), Dead is Dead (2004) and LIGHTS (2001). She has also created several short-form pieces, art installations including CHANDELIERS (2012), and a short film, The Ladies (2012). 18

19 Ook te zien op het Kunstenfestivaldesarts / à voir aussi au Kunstenfestivaldesarts / also at the Kunstenfestivaldesarts Alma Söderberg & Hendrik Willekens Idioter Beursschouwburg 4, 5, 6, 8, 11/05 20:30 9, 10/05 22:00 Ioannis Mandafounis & Fabrice Mazliah/MAMAZA Eifo Efi Théâtre Les Tanneurs 8, 9, 10, 11/05 20:30 Alessandro Sciarroni Folk-s La Raffinerie 16, 17, 19/05 20:30 18/05 15:00 Daniel Linehan The Karaoke Dialogues Kaaitheater 21, 22, 23/05 20:30 24/05 18:00

20 KUNSTENFESTIVALDESARTS BOX OFFICE POP UP BAR/RESTO MEETING POINT Boulevard Adolphe Maxlaan Brussel / Bruxelles +32 (0) ( 0,30/min.) CINÉMA MARIVAUX This year s festival centre is made possible with the generous support of Hotel Marivaux

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Le capital Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs social capital An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Présentation des participants participants presentation Fondation Dufresne et Gauthier

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB JE RENTRE A LA MAISON Study guide n 11 lpb.org/cinema CINÉMA FRANCAIS SUR LPB Réalisateur: Manoel de Oliveira Avec : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey Tourné en : France

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 1 (for C/C+ grade) Question 2 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Types of Dementia. Common Causes of Dementia

Types of Dementia. Common Causes of Dementia Types of Dementia Dementia is a loss of skills to think, remember and reason that is severe enough to affect daily activities. It is normal to need more time to remember things as we get older. Other thinking

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

Contents National 5 French Reading; Context: Employability

Contents National 5 French Reading; Context: Employability Contents National 5 French Reading; Context: Employability (questions extracted from Credit past papers) Question Topic Jobs (Vincent Pernaud; radio presenter) Jobs (Marie-Laure Lesage; Concierge d hôtel

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 3 Subject: Topic: French Writing In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Olga Kharytonava disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou

Plus en détail

Retired Rock Star Presents Programme for Schools

Retired Rock Star Presents Programme for Schools Séquence 12 Public cible 2 de, 1 e / Écouter : B1+ ; Écrire : B1 Retired Rock Star Presents Programme for Schools Le célèbre musicien du groupe Pink Floyd, Roger Waters, présente son programme pour les

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

Contents National 4 French Reading; Context: Learning

Contents National 4 French Reading; Context: Learning Contents National 4 French Reading; Context: Learning (questions extracted from General past papers) Question Topic Learning in context (Forum: should you do holidays? Solène replies) Learning in context

Plus en détail

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris Les loisirs culturelles La Pyramide du Louvre, Paris 1 Projet: Décrivez un film français Votre projet pour Chapitre 13: écrivez un description d'un film français. On va voir le film en classe du 5 à 6

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil. A usage officiel/for Official Use C(2006)34 C(2006)34 A usage officiel/for Official Use Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development

Plus en détail

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts 90558-CDT-06-L3French page 1 of 10 NCEA LEVEL 3: FRENCH CD TRANSCRIPT 2006 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts New Zealand Qualifications Authority: NCEA French

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Des villes, des pays et des continents.

Des villes, des pays et des continents. > Des villes, des pays et des continents. Towns, countries and continents. les pays et les provinces les villes la provenance vocabulaire Vous habitez où? En Europe. Où ça, en Europe? Au Portugal. Où ça

Plus en détail

Photo Manipulations in the 2011 CES

Photo Manipulations in the 2011 CES Canadian Election Study Methodological Briefs Methodological Brief #2013-A Photo Manipulations in the 2011 CES Patrick Fournier, Université de Montréal Stuart Soroka, McGill University Fred Cutler, University

Plus en détail

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 TCM QUALITY MARK Jean-Marc Bachelet Tocema Europe workshop 4 Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 + lead auditors for certification bodies Experiences Private and state companies,

Plus en détail

ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008. RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY

ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008. RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY ARCHIVES ACT LOI SUR LES ARCHIVES ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008 RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY MODIFIÉ PAR This consolidation

Plus en détail

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui Chapter 3, lesson 1 Has Claire switched off the lights? Yes, she has. She has already switched off the lights. Have Clark and Joe made reservation at a hotel? No, they haven t. They haven t made reservation

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

THURSDAY, 24 MAY 9.00 AM 10.40 AM. 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each question.

THURSDAY, 24 MAY 9.00 AM 10.40 AM. 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each question. X059//0 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 THURSDAY, 4 MAY 9.00 AM 0.40 AM FRENCH HIGHER Reading and Directed Writing 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each

Plus en détail

Est-ce que tu as un frère? Marc a une cousine à Québec. Nous avons une voiture. Est-ce que vous avez un vélo? Ils ont un appartement à Paris.

Est-ce que tu as un frère? Marc a une cousine à Québec. Nous avons une voiture. Est-ce que vous avez un vélo? Ils ont un appartement à Paris. Leçon 7 - La Vie est belle La vie de Nafi, une jeune Française d origine sénégalaise parle de sa vie. Elle est étudiante en sociologie à l Université de Toulouse. Aujourd hui, elle parle de sa vie. -Est-ce

Plus en détail

UN NOUVEL ASSISTANT DE PREUVE POUR REVISITER THÉORIE DES TYPES HOMOTOPIQUES LA THÉORIE SUPPORTANT COQ AVEC LA NICOLAS TABAREAU

UN NOUVEL ASSISTANT DE PREUVE POUR REVISITER THÉORIE DES TYPES HOMOTOPIQUES LA THÉORIE SUPPORTANT COQ AVEC LA NICOLAS TABAREAU COQHOTT UN NOUVEL ASSISTANT DE PREUVE POUR REVISITER LA THÉORIE SUPPORTANT COQ AVEC LA THÉORIE DES TYPES HOMOTOPIQUES NICOLAS TABAREAU Le projet 2 The CoqHoTT project Design and implement a brand-new proof

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Iryna Punko disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou permission

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2011 Feuille 1 / 6 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2011 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet

Plus en détail

Questioning MELS-UQTR DFTPS-DGFJ-DR

Questioning MELS-UQTR DFTPS-DGFJ-DR Questioning 2008 Louise Lafortune Université du Québec à Trois-Rivières Téléphone : 819-376-5011 poste 3644 louise.lafortune@uqtr.ca http://www.uqtr.ca/accompagnement-recherche Contents Introduction Questioning

Plus en détail

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her.

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI VOCABULAIRE Mots 1 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. You may want to use some of the following words Paris petite

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

French Three Unit Four Review

French Three Unit Four Review Name Class Period French Three Unit Four Review 1. I can discuss with other people about what to do, where to go, and when to meet (Accept or reject invitations, discuss where to go, invite someone to

Plus en détail

Situation des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 demande des représentants de service

Situation des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 demande des représentants de service Situation des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 demande des représentants de service Dear colleagues, Please find herebelow the request of Service representatives of the Council of the European

Plus en détail

PONT DES CATALANS SPEED MANAGEMENT PROJECT

PONT DES CATALANS SPEED MANAGEMENT PROJECT Toulouse, 31.05.2011 PONT DES CATALANS SPEED MANAGEMENT PROJECT MID-TERM TERM EVALUATION VISIT Presentation of the team Names : Arnaud Arsuffi Audrey Traisnel City : Toulouse University : INSA Toulouse

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier.

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier. 1 Time Description Translation 09.13 start 09.17 Perrault 09.36 Perrault Aujourd'hui l'architecture ne peut pas se définir a priori. L'architecture est trop complexe. Elle manipule de l'argent, de la politique,

Plus en détail

Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1

Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1 Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1 5 formulaires de consultation ont été complétés pour cet essai : FORMULAIRE N 1 Le dossier rentré par ActoGenix me

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Les Plus Belles Chansons, France Gall, Warner France, 1994 (amazon.com).

Les Plus Belles Chansons, France Gall, Warner France, 1994 (amazon.com). Page 1 of 7 LESSON PLAN Teacher: Bob Ponterio School: SUNY Cortland LESSON TITLE: : DO commands LESSON SKILL TARGETED: Direct object commands (PACE) CLASS LEVEL: FRE 102-2nd semester beginning French TARGETED

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Sujet de TPE PROPOSITION

Sujet de TPE PROPOSITION Single photon source made of single nanodiamonds This project will consist in studying nanodiamonds as single photon sources. The student will study the emission properties of such systems and will show

Plus en détail

IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques

IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques TR/06/B/P/PP/178009 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2006

Plus en détail

Permettez-moi de commencer cette. brève allocution par trois phrases toutes. simples : être citoyen, c est avoir droit à la

Permettez-moi de commencer cette. brève allocution par trois phrases toutes. simples : être citoyen, c est avoir droit à la 1 SIGNATURE DE LA CHARTE DE MADRID MARDI 25 MARS 2003 MONSIEUR WILLEM DRAPS, MINISTRE EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPEES COCOF Madame le Commissaire du Gouvernement, Messieurs les Présidents, Mesdames

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD Read Online and Download Ebook ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD DOWNLOAD EBOOK : ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 Click link bellow and free

Plus en détail

Jean-Philippe Gauthier Chargé de cours au département de psychosociologie et travail social Université du Québec à Rimouski Doctorant en Sciences

Jean-Philippe Gauthier Chargé de cours au département de psychosociologie et travail social Université du Québec à Rimouski Doctorant en Sciences Jean-Philippe Gauthier Chargé de cours au département de psychosociologie et travail social Université du Québec à Rimouski Doctorant en Sciences Sociales, spécialisation Psychopédagogie perceptive Université

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

TUESDAY, 18 MAY 9.00 AM 10.10 AM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 18 MAY 9.00 AM 10.10 AM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE Mark X059/0 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, 8 MAY 9.00 AM 0.0 AM FRENCH INTERMEDIATE Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town Forename(s)

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

236. 2. 7 mai. 9 mai. Final paper. Final paper dû le 12 Mai

236. 2. 7 mai. 9 mai. Final paper. Final paper dû le 12 Mai 236. 2 17ème 5 mai 7 mai 9 mai dû le 12 Mai objectifs pp.76 78 pp.78 7Turn in p. 83. I L Europe pp. 80 81 8ème 3 mars 5 mars 7 mars Révision Examen 2 La famille pp. 134 137 9ème 10 mars 12 mars 14 mars

Plus en détail

Tel. : Fax : e-mail : Je participerai au banquet le jeudi (participation 60 ) 1 I will joint the banquet on Thursday night (participation 60 )

Tel. : Fax : e-mail : Je participerai au banquet le jeudi (participation 60 ) 1 I will joint the banquet on Thursday night (participation 60 ) FORMULAIRE D INSCRIPTION REGISTRATION FORM A renvoyer avant le 27 février à mcda81@univ-savoie.fr To be sent back before 27th February to mcda81@univ-savoie.fr Nous nous permettons de vous rappeler que

Plus en détail

Cette Leçon va remplir ces attentes spécifiques du curriculum :

Cette Leçon va remplir ces attentes spécifiques du curriculum : Dev4Plan1 Le Plan De Leçon 1. Information : Course : Français Cadre Niveau : Septième Année Unité : Mes Relations Interpersonnelles Thème du Leçon : Les Adjectifs Descriptifs Date : Temps : 55 minutes

Plus en détail

chose this school : Oui - yes Non- no Commentaires - Comments

chose this school : Oui - yes Non- no Commentaires - Comments 1) Le nom de votre établissement et la ville School Name and City: 2) Vos enfants sont scolarisés...- Your children are in. oui - yes non - no au primaire (maternelle, élémentaire) PreK or 1-5 Grade au

Plus en détail

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process Phoenix A.M.D. International Inc. - Claim Procedures, Timelines & Expectations Timelines & Expectations 1. All telephone messages and e-mail correspondence is to be handled and responded back to you within

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

The Skill of Reading French

The Skill of Reading French The Skill of Reading French By the end of this session... ALL of you will be able to recognise words A LOT of you will be able to recognise simple phrases SOME of you will be able to translate a longer

Plus en détail

French near future battleships

French near future battleships Worksheet Exercise 1 Write four Xs. Do not show your partner. First time: find your partner s Xs: Nous allons jouer au foot. Second time: find your partner s Xs: Nous allons jouer au foot? jouer au foot.

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF

PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF 1 Exercice 1 : Conjuguez les verbes suivants au présent simple et au Verbe Pronom Présent simple Présent Progressif Exemple : To fall They fall They are falling To think

Plus en détail

ICC International Court of Arbitration Bulletin. Cour internationale d arbitrage de la CCI

ICC International Court of Arbitration Bulletin. Cour internationale d arbitrage de la CCI ICC International Court of Arbitration Bulletin Cour internationale d arbitrage de la CCI Extract for restricted use Extrait à tirage limité International Court of Arbitration 38, Cours Albert 1er, 75008

Plus en détail

LGfL PML Podcasts FRENCH

LGfL PML Podcasts FRENCH LGfL PML Podcasts FRENCH Episode Notes: Allez! On fait des crêpes A Lancashire Production As teachers you may be beginning to use simple instructions in the classroom. One way of developing this is to

Plus en détail

BIENVENUE À F.L. WELCOME TO F.L. Réalisatrice/Dir.: Geneviève Dulude-De Celles Documentaire 75 minutes 2015 16:9

BIENVENUE À F.L. WELCOME TO F.L. Réalisatrice/Dir.: Geneviève Dulude-De Celles Documentaire 75 minutes 2015 16:9 BIENVENUE À F.L. WELCOME TO F.L. Réalisatrice/Dir.: Geneviève Dulude-De Celles Documentaire 75 minutes 2015 16:9 SYNOPSIS - BIENVENUE À F.L. offre un portrait candide des étudiants d une école secondaire

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest. À Vous La Parole! Let s hear it from you!

Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest. À Vous La Parole! Let s hear it from you! Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest À Vous La Parole! Let s hear it from you! Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ À vous la parole! L Association d Anémie Falciforme du Québec lance son premier

Plus en détail

DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE...

DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE... Read Online and Download Ebook DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE... DOWNLOAD EBOOK : DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET Click link bellow and free register

Plus en détail

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students?

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? As you can see from this video, Français Interactif will help you explore the French language and culture by

Plus en détail

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament Primary French Lesson Plans Scottish Parliament These activities were created by Christine Johnston (Scottish Borders Council) and Karen Rae (Edinburgh). They are designed to encompass a variety of topics

Plus en détail

Phrases au Subjonctif Answers for teachers

Phrases au Subjonctif Answers for teachers Phrases au Subjonctif Answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Phrases au subjonctif activity which supports OCR A Level Modern Foreign Languages: French The Activity:

Plus en détail

Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1

Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1 [AN ENGLISH VERSION FOLLOWS] Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1 Conférenciers (- ières) 1) Les communications en séances régulières ont une durée de

Plus en détail

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 WORKING DOCUMENT from : Presidency to : delegations No prev. doc.: 12621/08 PI 44 Subject : Revised draft

Plus en détail

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 3. KEY MESSAGE THALYS THECARD ADAPTATION 4. KEY MESSAGE GENERIC THALYS TICKET / DEPARTING & ARRIVING INFORMATION

Plus en détail

APPLICATION DOMAIN: Choose a domain

APPLICATION DOMAIN: Choose a domain APPLICATION DOMAIN: Choose a domain PERSONAL DATA DONNEES PERSONNELLES 1. SURNAME NOM DE FAMILLE: 2. FORENAME(S) PRENOM(S): 3. PERMANENT ADDRESS RESIDENCE PERMANENTE: 4. EMAIL - MÉL: 5. PRIVATE TELEPHONE

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 2 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Achievement objective(s): 2.3 Likes, dislikes, reasons Socio-cultural aspect: Family life in France meals, les fromages

Achievement objective(s): 2.3 Likes, dislikes, reasons Socio-cultural aspect: Family life in France meals, les fromages Curriculum area: TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT TO SUPPORT FRENCH IN THE NEW ZEALAND CURRICULUM AND GERMAN IN THE NEW ZEALAND CURRICULUM Learning Activity Cover sheet French Class: Yr 7,8,9 Context:

Plus en détail

Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels

Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels Is this email not displaying correctly? Try the web version or print version. ISSUE 03 Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels June 2012 In This Issue

Plus en détail

Exemple PLS avec SAS

Exemple PLS avec SAS Exemple PLS avec SAS This example, from Umetrics (1995), demonstrates different ways to examine a PLS model. The data come from the field of drug discovery. New drugs are developed from chemicals that

Plus en détail

CHAPTER2. Le Problème Economique

CHAPTER2. Le Problème Economique CHAPTER2 Le Problème Economique Les Possibilités de Production et Coût d Opportunité La courbe des possibilités de production représente (CPP) représente la limite entre les différentes combinaisons en

Plus en détail

Jeudi 29 septembre. Thursday, September 29 th. 8h45am : first reception by Gisèle. 8h45 : premier accueil par Gisèle

Jeudi 29 septembre. Thursday, September 29 th. 8h45am : first reception by Gisèle. 8h45 : premier accueil par Gisèle Etude de cas / Study case - Wintzenheim EPIDORGE Déroulement de la première étude de cas : Wintzenheim, 29 et 30 septembre 2005, accueil organisé par Gisèle Miltzine, équipe composée de Gérard Pinot et

Plus en détail

GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables

GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables Can operational planning decrease distribution costs? - La gestion prévisionnelle pour diminuer les coûts de distribution?

Plus en détail

Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong.

Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong. My Rabit Hoppy A short film by Anthony Lucas Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong. Made entirely by the Lucas Family in their back yard, My Rabit Hoppy

Plus en détail

Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response

Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number French Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Thursday 19 June 2014 Morning Time: 2 hours

Plus en détail

French II A. Revision E

French II A. Revision E French II A Revision E Le Passé Composé des verbes réguliers In French, you use the passé composé to talk about an action that is completed in the past. The passé composé of most French verbs is formed

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

Let s take another look at the second part of the passé composé. Remember we said each passé composé in French is composed of two parts.

Let s take another look at the second part of the passé composé. Remember we said each passé composé in French is composed of two parts. le passé composé The passé composé indicates past action. Each verb is composed of two parts. The first part of each verb is the auxiliary or helping verb. The auxiliary verb is usually the present tense

Plus en détail

Nom. Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star sort the waste items into the correct containers. Name

Nom. Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star sort the waste items into the correct containers. Name Nom Fais St le It Tri Out Name Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star st the waste items into the crect containers. Aide Write Star the a container trier les déchets number dans

Plus en détail