Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015"

Transcription

1 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25

2 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Araka ny voalazan ny andininy faha-99 ao amin ny Lalàm-panorenana dia raisiko ho voninahitra amin ny maha-praiminisitra Lehiben ny Governemanta ahy, ny manolotra anareo ato amin ny Antenimieram-pirenena ny fandaharan asako ho fanatanterahana ny Politika ankapoben ny Fanjakana, araka ny nofaritan ny Filohan ny Repoblika. Miainga avy amin ny fampiasana ny Drafitra nasionalin ny fampandrosoana-plan National de Développement (PND), ny Politika ankapoben ny fanjakana, izay fanamby goavana, dia mikendry indrindra hamaly ny hetahetam-bahoaka tsy ankanavaka. Maro sy ara-drariny ireo hetaheta ireo ary mendrika hasiana fijerena manokana. Mba hanamora izany dia havondrontsika ho lohahevitra 08 izy ireo. 1. Ny Fanamafisana orina ny Fanjakana tan-dalàna sy ny Fitondrana tsara tantana; 2. Ny fanomezana aina vao indray ny toekarena ho amin ny fampandrosoana maharitra ahazoan ny rehetra tombontsoa ; 3. Ny fampandrosoana ara-tsosialy ; 2 / 25

3 4. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana ; 5. Ny Politikan ny Tontolo iainana ho amin ny fampandrosoana maharitra ; 6. Diplomasia andrin ny fampandrosoana ; 7. Ny Fanapariaham-pahefana tena izy sy mirindra ; 8. Ny Fampihavanam-pirenena 1-FANAMAFISANA ORINA NY FANJAKANA TAN-DALÀNA SY NY FITONDRANA TSARA TANTANA Ny fahaizana mitantana ny raharaham-panjakana dia miteraka fampandrosoana maharitra izay miantoka ny fahaiza-mitantana ireo loharanon-karena eo amin ny lafiny toekarena, ny maha-olona, ny kolontsaina ary ny lafiny voajanahary. Izany no mahatonga ny Governemanta tarihiko hampiroborobo sy hanamafy ny kolontsain ny mangarahara sy ny kolontsain ny Fahombiazana ary ny tamberin andraikitra sosialy. a- Fitondrana tsara tantana 3 / 25

4 Ny Fitondrana tsara tantana no hahafahantsika manamafy ny fahefan ny Fanjakana sy manome aina vao indray ireo Andrim-panjakana amin ny alalan ny fanamafisana sy fanapariahana ny fitsipi-pitondran-tena ary ny fampiharana ny tamberin andraikitra eo amin ny fiaraha-monina. Ny fitondrana tsara tantana no fanalahadin ny fahombiazana amin ny politika fampandrosoana rehetra ary miteraka ny fitokisan ny olom-pirenena sy ireo mpampiasa vola teratany na vahiny ary ireo mpiara-miombonantoka amintsika ara-teknika sy ara-bola -Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Araka izany, ny Governemanta tarihiko dia hiezaka : - hanatsara ny faharetan ny fikirakirana antontan-taratasy, hanamora ny fepetra arahina ary hiantoka ny fanaparitahana izany; - hampiasa ny «Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences» (GPEEC) mba hitantanana amin ny fomba mahomby ny mpiasam-panjakana ; - hanamafy ny mangaraharaha eo amin ny fitantanana ny fananan-tany ; - hifehy ireo fandaniam-bolam-panjakana; - hanavao ny fitantanan-draharaha momba ny hetra sy ny fadin-tseranana ary ny fitantanana ny 4 / 25

5 Raharaham-panjakana amin ny ankapobeny. Hotontosaina amin ity taona 2015 ity ireo fifidianana tsy mbola vita (kôminaly, eny anivon ny faritra, Loholona). Hapetraka koa ireo Andrim-panjakana voalazan ny Lalàm-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny Fitsarana Avo ho an ny Tompon andraiki-panjakana (Haute Cour de Justice), ny Filan-kevitra ambonin ny Fiarovam-pirenena sy ny Filan-kevitra ambony momba ny Fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l Etat de Droit (HCDDE). Ny firenentsika dia nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena maro hiantohana ny fanajana sy fampanajana ny zon olombelona. Hankatoavina ireo rijantenin-dalàna sy lalàna mifanaraka amin izany. Ny governemanta dia hanao ny fandrindrana ireo fanapahan-kevitra raisina anivon ireo rafitra tsy miankina amin ny fanjakana, hanavao ny lalàna momba ny «cybercriminalité» ary koa ny lalàna mifehy ny serasera; ireo rehetra ireo dia ao anatin ny fitsinjovana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra. b- Fanjakana tan-dalàna Tsy hisy dikany ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fitantanana raha tsy mbola mahazo ny fitokisan ny olom-pirenena ny fitsarana. Amin ny maha Lehiben ny governemanta ahy, hotohanako ireo ezaky ny Filohan ny Repoblika izay miantoka ny fahaleovantenan ny fitsarana, indrindra amin ny fanomanana atrikasa fanentanana momba io fahaleovantenan ny fitsarana io. Eo koa ny tsy maintsy hitondrana ireo Mpitsara nanao zavatra tsy mety eo anatrehanan ny «Conseil de Discipline» ao amin ny Filankevitra ambonin ny Mpitsara. Ankoatr izay, dia hisy ny fanarenana sy fampitomboana ny fotodrafitrasa, koa tribonaly vaovao miisa efatra no hosokafana : any Fénérive-Est, Vangaindrano, Vohémar ary Antananarivo-Atsimondrano. 5 / 25

6 Anisan ny laharam-pahamehan ny governemanta koa ny fanatanterahana ireo fenitra iraisam-pirenena amin ny fijerena ny zo maha-olona any anivon ny fonja sy ny fanomanana ny fiverenan ireo voafonja eo anivon ny fiaraha-monina indray, ny fanarenana ary fanabeazana ireo ankizy tsy ampy taona voafonja. d- Ady amin ny kolikoly Hohamafisina ny ady amin ny kolikoly ary ireto ny lahasa hatao : - fanovana ny rafitry ny fomba fanaovana fisafoana sy fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sampan-draharaha ; - fanatanterahana ny sazy avoaka ; - fivoizana ny fahamendrehan ny mpiasa-panjakana ; - fanamafisana ny mangarahara eo amin ny fanadinam-panjakana ; - fanitarana ny fiaraha-miasa amin ny Birao Mahaleo tena Iadiana amin ny Kolikoky (BIANCO) sy ny Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola (SAMIFIN) ao anatin ny ady atao amin ny kolikoly sy famotsiam-bola, ary fitandroana ny fahaleovantenan izy ireo ; - famoronana ekipa mpanao fanadihadiana lalina hiadiana amin ny kolikoly (eo amin ny sehatry ny Fitsarana, Famorian-ketra sy Haban-tseranana). 6 / 25

7 2- NY FANOMEZANA AINA VAO INDRAY NY TOEKARENA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA SY AHAZOAN NY REHETRA TOMBONTSOA Tokony hitombo mihoatra ny fitomboan ny mponina ny toekarentsika. Izany no ikatsahana Fitomboana haingana sy maharitra. Izay no mahatonga ny Governemantako : - hanavao ny rafitra fitantanam-bola sy hanamora ny fahafahana mahazo mindram-bola ka hahazoan ny isan-tokantrano sy ny orinasa madinika sy salantsalany tombony. - hametraka politikan ny hetra misarika ny mpandraharaha - hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin ny Fanjakana sy ny Sehatra tsy miankina, ka hetsehina ilay volavolan-dalàna momba ny Partenariat Public Privé (PPP). - handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin ny fampiasam-bola, ny Fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao hifehy ny fampiasam-bola. Koa satria ny 85%n ny Malagasy dia mivelona amin ny fambolena, fiompiana, ary jono, amin ity taona ity dia zezika milanja 7500 tonnes no homena ny tantsaha, masomboly 500 tonnes no hozaraina ary hohamafisina ny ady atao amin ny valala. Ankoatr izay, efa eo an-dàlam-pametrahana ny paikady hahafahana : 7 / 25

8 - mampitombo amin ny fomba maharitra ny vokatra sy mampiroborobo ireo fomba famokarana mahomby ; - mandray anjara amin ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ; - manofana tanora ho tonga mpamboly matihanina. Eo amin ny sehatry ny Fiompiana, toy izao ny vina arosonay : - fampitomboana ireo foibe mpamokatra masomboly nohatsaraina sy ny fitaovana fampitomboan- taranaka (matériel génétique); - fanofanana ireo mpiompy ary fanamoràna ny fahafahan izy ireo mindram-bola; - fametrahana ireo mpiasa manentana eny ambanivohitra ; - fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana. b. Eo amin ny sehatry ny Jono kosa dia ho tanterahanay ny : - fanatsaràna ny fandraisan anjaran ny sehatry ny jono amin ny fampidirana vola ao amin ny kitapom-bolam-panjakana; amin izao fotoana izao dia mahatratra 3,8 tapitrisa dôlara ny haba niditra ; 8 / 25

9 - fanohanana ny fizarana ara-drariny ireo tombontsoa azo avy amin ny fitrandrahana ireo harena anaty rano, amin ny fanomezana taratasy fanamarinana sy mari-pamantarana ho an ny vokatra (éco certifications et labellisation) ; - fanohanana ny Foibe mpanara-maso ny jono na Centre de Surveillance de la Pêche (CSP) ; - fanatsaràna ny fomba fahazoana mitrandraka ny jono indostrialy sy ny fiompiana makamba ; - ady amin ny fahantrana amin ny alalan ny fanatsaràna ny vokatra sy fanohanana ny fiahiana ara-tsakafo sy fanjarian-tsakafo. Hisy ny fepetra horaisina hanomezana lanja ny tsenan ny Africa Growth Opportunuty Act (AGOA) sy ny fampiroboroboana ny orinasa afa-kaba lamba, amin ny alalan ny fandrafetana paikady momba ny fambolena hasy. Ankoatr izay dia : - hotohanana ny fanamafisana ny fifaninanana anatiny sy ivelany ; - hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fampandehanana tsara ny tsena. Anisan ny manana toerana stratejika eo amin ny toekarena ny Fizahantany. Tanjona napetraka, ny hahatongavan ny mpizahantany miisa amin ity taona ity. Ny governemanta dia hiezaka hametraka tontolo mampiroborobo ny fizahantany maharitra. Koa ilaina ny : - fampivelarana ny vina Madagasikara raitra ary anapariahana ny kolontsaina mandray mpizahantany eo anivon ny Malagasy mba 9 / 25

10 ho lasa ambasadaoron ny firenentsika ny olom-pirenena tsirairay ; - fampiroboroboana ny mpiandraikitra ny fizahantany amin io sehatra io ; - fanohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany any amin ny faritra manodidina antsika sy eto an-toerana ; - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fizahantany sy fanaraha-maso ireo toerana fandraisana mpizahantany ; - fametrahana «Compte Satellite du Tourisme» (CST) ; - fanaovana fanadihadiana ny hanomezana ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina 44 an ny ADEMA, ary fanitarana sy fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, Nosy Be, Antsiranana, Fort-Dauphin ary Toliary ; - fanohanana ny kaompaniam-pitaterana Air Madagascar. d. Hojerena akaiky manokana koa ny sehatry ny Harena an-kibon ny tany sy ny Harena stratejika satria anisan ireo mora andairan ireo fanondranana sy asa fitrandrahana tsy manara-dalàna. Ny Governemanta dia hanohy ny : - fanatsaràna ny lalàna mifehy izany sy ny fifehezana ireo mpisehatra eo amin ny harena an-kibon ny tany sy ny harena stratejika ; 10 / 25

11 - fametrahana fomba fiasa vaovao fanangonana hetra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin ny harena an-kibon ny tany ; - ny fanomezana aina vao ny «Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM)», ny famaritana indray ny andraikitry ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) ary ny fanovana ny rafitry ny Laboratoire National des Mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratejika ireo, dia hisy ny fanamboarana sy fanarenana fotodrafitr asa : - mba hanamorana ny famoahana ny vary : RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B; - ho fampitomboana ny fahatongavan ny mpizahantany : RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13 ; - ho fanamoràna ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon ny tany : RN13, RNT33, RN1bis, RNT9 ; - Hisy ny fanamboarana làlam-be migodàna (autoroute) mampitohy an Antananarivo renivohitra sy Ivato alohan ny volana novambra 2017; - fanarenana ny seranan-tsambon i Manakara sy Toamasina ; - fanamboarana «espaces de croissance» miisa 03 miaraka amin ny tetikasa Pôle Integré de Croissane andiany faharoa (PIC-2) : Diana, Atsimo-Andrefana, Anosy, Toamasina, axe RN7 (Fianarantsoa). e. Eo amin ny sehatry ny Fitaterana dia tsy maintsy atao ny: 11 / 25

12 - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina ; - fametrahana seranan-tsambo mahaleo tena ; - fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina sy fanohizana ireo asa fanitarana any amin ny seranan-tsambon i Toamasina sy Ehoala (Tolagnaro). f. Fanambin ny Governemanta ny hanome Angovo amin ny vidiny mirary ho fanohanana ny fampitomboana ny harinkarena sy ho fampitomboana ny fahafahana mahazo herin aratra, na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Koa tsy maintsy : - havaozina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy fitrandrahana ny JIRAMA; - amporisihina ny Sehatra tsy miankina amin ny Fanjakanhampiasa vola amin io sehatry ny angovo io ary hamafisina ny fiaraha-miombon antoky ny Fanjakana sy ny tsy miankina ; - ampiroboroboina ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina. Efa an-dàlam-panatanterahana ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin ny alalan ny rano sy ny riandrano ary tsy maintsy ho azo ampiasaina ato anatin ny roa taona: Farahantsana Sahalanona, Anjialava, Ampitabepoaka. Anisan ireo tetikasa hotanterahina amin ity taona ity ny : 12 / 25

13 - asa fanitarana ny fanomezan-jiro any ambanivohitra sy manodidina ny renivohitra ; - fametrahana fitaovana ahazoana herinaratra avy amin ny masoandro, hasolo ireo milina mampiasa gas-oil sy solika mavesatra ; - fametrahana «parcs éoliens» any avaratry ny Nosy ; - fankatoavana ny drafitr asa any amin ny faritra ho fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra : any amin ny faritra Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo, Amoron'Imania, Haute Matsiatra, Melaky, Diana, Betsiboka ; - fametrahana ny angovo azo havaozina any Nosy Be. Hisy ihany koa ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana : Mahavola (300 MW) sy Sahofika (105MW). Eo koa ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra centrale thermique any Benenitra (90MW) izay heverina ho vita amin ity taona ity. Eny ambanivohitra kosa dia hisy ny : - tetikasa JIRO KANTO ( ho an ireo kominina manodidina ny farihin i Alaotra); - tetikasa PICO centrale Hydroélectrique ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (PHEDER) : herinaratra azo avy amin ny rano ho an i Andina, Kianjandrakefina ary Ambatomanoina ; - tetikasa mahakasika ny angovo azo avy amin ny masoandro Projet solaire Best Options for 13 / 25

14 Rural Energy and Access to Light and Electricity (BOREALE): ho an ireo renivohitry ny kominina miisa 7 any amin ny faritra Anosy sy Androy; fampidiran-jiro any amin ny renivohitry ny kominina miisa 4 any amin ny faritra Atsimo-Andrefana (St. Augustin, Antanimeva, Manombo Sud, Mahaboboke) ; - fampidirana jiro ao amin ny tanànan i Befandefa sy Andavadoaka any Morombe ; g. Eo amin ny sehatry ny Fifandraisan-davitra sy ny Teknolojia vaovao, ny governemanta dia hiroso amin ny : - fanatanterahana ny drafitr asa idirana amin ny Plan Numérique ; - fametrahana foibe VOHIKALA miisa 20 ho fanapariahana ny fampiasana ny teknolojia vaovaon ny fifandraisana TIC communautaires (Ministera, commune, association locale) ; - fandrafetana Fandaharan asa «Commune Numérique» ; - fanavaozana ireo fahazoan-dàlana sy fanavaozana ny bokin andraikitra ho an ireo mpandraharaha ; - Fanavaozana ny drafi-pirenena momba ny Fréquences. 14 / 25

15 3- FAMPANDROSOANA NY LAFINY SOSIALY Ny fanomezan-danja ny harena maha-olona dia ilaina eo amin ny fampandrosoana. Koa hampiharina ny lalàna ahazoan ny mpiasa tombontsoa ary hampiasaina ireo rafitra mpandrindra ny ady atao amin ny fampiasana ankizy. a. Mahakasika ny Fahasalamana, ny Governemanta tarihiko dia mihevitra ny : - fanokafana indray ireo Centre de Santé de Base (CSB) nikatona, fanarenana CSB miisa 43, fanomezana mpiasan ny fahasalamana mahay ny asany ho an ny CSB miisa 48 ; - fanavaozana ireo fitsaboana maika momba ny fiterahana sy fanabeazana aizana eo anivon ny Centre de Santé de Base sy ny «Centre Hospitalier de Référence de Disctrict» CHRD miisa 100 ; - fanamafisana ny fiarovana ny reny sy ny zaza sy ny ady amin ireo valan aretina sy aretina miverimberina maharitra ; - fanamorana ny fahazoan ny rehetra fitsaboana any amin ny tobim-pahasamana tantanan ny fanjakana ; - famonjena ireo iharam-boina noho ny andro ratsy sy vokatry ny loza voajanahary ; - fanapariahana ny fanaovam-baksiny ; - ady amin ny VIH/SIDA, Tazo, Tuberculose ; 15 / 25

16 - fanovana CSB miisa 144 ho lasa «Soin Obstétrical Néonatal d Urgence de Base» (SONUB) sy «Soins Obstétricaux et Néonatals d Urgence Clinique» (SONUC) ; - fanatanterahana ny rafitra fizarana fanafody ho an ny daholobe Distributions en Masse des Médicaments (DMM) ; - fampihenana ho 9% hatramin ny 8% ny tahan ny tsy fanjariantsakafo ho an ireo zaza latsaky ny dimy taona. b. Eo amin ny sehatry ny Fanabeazana, maro ny fandaminana hatao, indrindra ny: - fanamafisana ny fahaiza-manaon ny mpampianatra, - fanaovana fanadihadiana mba hampitomboana ny tahan ny fidirana an-tsekoly sy hiadiana am in ireo antony mahatonga ny fihenan izany taha izany. Eo amin ny dingan ny Préscolaire, ny Governemanta tarihiko dia hampitombo ny fahafahana mandray mpianatra, indrindra any amin ny faritra tena sahirana. Efitrano fianarana miisa telo arivo (3 000) no haorina sy hasiana fitaovana, mpampianatra miisa valo arivo (8000) no horaisina. Ary ho fametrahana miandalana ny fampianarana maimaimpoana any amin ny fanabeazana fototra dia hisy mpampianatra tsy miankina miisa homena fanampiana. Eo amin ny dingan ny Ambaratonga faharoa, efitrano fianarana vaovao miisa 1500 no hamboarina sy hasiana fitaovana. Mpampianatra vaovao miisa 1300 no horaisina. Ary mba hanalefahana ny fahasahiranan ireo ray aman-dreny dia mpianatra miisa 6250 no homena fanampiana. Ary farany, mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin ny sehatra tsy miankina, dia mpampianatra no hahazo fanampiana. d.;ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy maintsy manatanteraka ny fidirana any amin ny rafitra LMD ary ny fikarohana/famoronana 16 / 25

17 dia tsy maintsy mandray anjara amin ny fandrisihana ireo Ecoles Doctorales. Ny fidiran ireo vitsy an isa amin ny dingan ny fampandrosoana ny lafiny sosialy, sy ny fanatsarana ny fari-piainan ny mponina ho fanatsarana ny fahazoana ireo filàna fototra, dia anisan ireo fanamby goavana ho an ny Governemanta. Anisan ireo ny : - fanamafisana ireo rafitra fampiroboroboana, fisorohana, ny fiarovana ary ny fanovàna ara-tsosialin ny mponina ; - fanamboarana fotodrafitrasa manokana ho an ireo olona sembana ; - fametrahana tambazotra fiarovana ny zaza, toerana/fianakaviana mpandray ireo zaza (tsy misy mpiahy) sy akany sosialy ho an ny vehivavy ; - famerenana indray ireo villages communautaires mba hametrahana ireo olona sahirana (tananan i Andranofeno) ; - fanampiana ireo mponina ianjadian ny olana voajanahary sy sosialy ary olana ara-toekarena ; - fanomezana fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ho an ireo distrika ; - fametrahana rafitra mpiandraikitra sy mpanomana ireo tanora tia fanatanjahantena ; - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 300 hiatrika ny Lalaon ny Nosy aty amin ny Ranomasimbe Indianina amin ity taona 2015 ity ; 17 / 25

18 - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 50 hiatrika ny Lalao afrikanina na ny Jeux Africains, hatao amin ity taona ity koa. e. Eo amin ny lafiny Fiahiana ara-tsosialy sy ny Politikan ny asa, ny Governemanta dia hanatanteraka ny : - fandrafetana sy fanapariahana ny Politikam-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ; - fananganana toerana fantsakana rano miisa 7210 sy fanarenana fotodrafitrasa miisa 1883 efa maherin ny 10 taona; - fanomezana toeram-pidiovana ho an ny CSB sy sekoly (3800) ; - fandrafetana ireo schémas directeurs» amin ny tanàn-dehibe 8 ; 4- FANAMAFISANA NY FANDRIAMPAHALEMANA a. Ny fanamafisana ny fahafahan ny sehatry ny fiarovana manatanteraka ny andraikiny no laharam-pahamehana voalohany amin ireo laharam-pahamehana rehetra. Koa hohamafisina ny filaminana na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra, hiadiana amin ny tsy fandriampahalemana amin ny ankapobeny sy amin ny famongorana ny asan-dahalo, ny fakàna an-keriny sy ny fitazonana olona tsy ara-dalàna. 18 / 25

19 b. Ny Governemanta tarihiko dia hametraka ireo fomba rehetra ilaina hiarovana ny fari-dranomasina malagasy, hiadiana amin ny fanondranana an-tsokosoko sy ny jono tsy manara-dalàna. Ho fantanterahana izany, ny Fanjakana dia mikendry ny : - fahazoana trano sy fitaovana amin ny alalan ny Partenariat-public-privé-population (4P) ary amin ny alalan ny fanohanan ireo mpiara-miombon antoka teknika sy ara-bola ; - fanamafisana ny fifandraisan ny asa eo amin ny mpisehatra EMMO sy ny Fitsarana, hisorohana ireo heloka sy fanenjehana ny mpanao ratsy ; - fametrahana ny Dina sy fampahombiazana azy ary fampifanarahana izany amin ny lalàna misy ; - fampihenan ny ny tahan ny heloka an-tanàn-dehibe sy fandefasana mpitandro filaminana any amin ny faritra mena ; - fampitomboana ny asa fanaraha-maso ny Zone Economique Exclusive (ZEE) ; - fandaminana sy fiarovana ny làla-pihariana omby ; - fandravana ireo tambazotra mpanao heloka ara-toekarena sy ara-bola ; - fanavaozana ny sehatry ny fitandroana ny filaminana; 19 / 25

20 - fametrahana rafitra nasionaly mpanoro làlana amin ny ady atao amin ny asa fampihorohoroana sy ny heloka Structure Nationale d Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité Transnationale organisée (SNOLT). 5 POLITIKAN NY TONTOLO IAINANA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA Fanamby goavana ny famahana ireo olana mahakasika ny lafiny tontolo iainana. Ny Governemanta tarihiko dia handray anjara amin ny fanatanterahana ny fandaharan asan ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana Programme des Nations Unies pour l Environnement (PNUE) : Mamboly ho an ny Planeta isika «Plantons pour la Planète» ary tanjona ny hamboly hazo 14 milliards. 20 / 25

21 Ny fanomezana lanja ny harena maha-olona dia hatao miaraka amin ny «approche paysage» sy ny fanorenana faritra arovana vaovao. Mahakasika ny fanekena nataon i Madagasikara tamin ny Congrès Mondial des Parcs» andiany faha- 6 tany Sydney, ny Governemanta dia hampihatra ny tolérance zéro» amin ireo fanondranana an-tsokosoko ireo harena voajanahary toy ny andramena, ary ny fitondrana ireo faritra arovana araka ny vinan i Durban Vision Durban. Ny Governemanta tarihiko dia hanatanteraka ny : - fanoloana ireo tomponandraikitra tsy an-kanaavaka/rehetra any amin ny faritra isian ny fanondranana andramena an-tsokosoko, fametrahana Fitsarana manokana araka ny didy hitsivolana 2011/001 ; - fametrahana fomba fanaraha-maso hentitra amin ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry ; - famerenana an-tanindrazana ireo andramena nogiazana any ivelan i Madagasikara, na koa fivarotana izany amin ny fomba manara-dalàna; - fanamafisana ny fisorohana amin ny alalan ny fepetra fanabeazana ; - fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako ; 21 / 25

22 - fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako mivangongo amin ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara: Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina; - fampiroboroboana ireo «Gestion Intégrée des Ressources en Eau» (GIRE) amin ireo dobon-drano telo : Andapa, Tsiazompaniry, Ambatondrazaka; - fampitomboana ny velaran-tany hambolena hazo (5000ha) ; - fanamafisana ny ady atao amin ny doro tanety ; - Fanomezana vahana ny fampiasana ny «biocarburant», toy ny «ethanol sy ny biodiesel. 6- DIPLOMASIA ANDRIN NY FAMPANDROSOANA Diplomasia politika sy ara-toekarena, diplomasia afaka miaro ireo tombontsoantsika, misarika mpampiasa vola ary mampifandray amin ireo tera-tany Malagasy monina sy miasa any ivelany (diaspora), io no tena diplomasia ho amin ny fampandrosoana. Ho fanatanerahana izany dia tsy maintsy : - havaozina ny «carte diplomatique» izany hoe: fijerena ireo firenena any ivelany nametrahantsika sy hametrahantsika Masoivoho. Soloina ireo Ambasadaoron i Madagasikara any ivelany ; 22 / 25

23 - apetraka ny fomba hisarihana izao tontolo izao hahafantatra bebe kokoa an i Madagasikara ; - iantohana ny fanomanana ny fihaonana an-tampon ny firenena mampiasa ny teny frantsay, izay hatao eto Antananarivo amin ny volana novambra FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY SY MIRINDRA Hahatongavana amin izany, dia fepetra roa no tsy azo ihodivirana : fahaiza-manao voafaritra mazava ananan ireo manampahefana voafidy, tetibola manokana tsy miankina amin ny fanjakana foibe. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra dia mitaky fandrindrana ara-paritra sy fanajariana ny tany (Schéma National d Aménagement du Territoire, Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire), anomezana vahaolana amin ny alalan ireo tetikasa voafaritr ireo toromarika sy fitantanana ary fampiasana ny tany. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra ihany koa dia mandalo amin ny ady amin ny fananganana trano tsy ara-dalàna ary ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe hanadiovana ny tanàna. Harafitra amin ity taona ity ny Fandaharan asam-pirenena momba ny Fanapariahana sy ny Fitsinjaram-pahefana (PNDD : programme national de déconcentration et de décentralisation). 23 / 25

24 8- FAMPIHAVANAM-PIRENENA Ny tanjona dia ny hahazoana fampandrosoana maharitra, mirindra sy tsy mitanila eo anivon ny firenena isian ny fihavanana ary anjakan ny fiaraha-monina ara-drariny. Ny Governemanta dia hivoy ny soa toavim-pirenena mba hampiakatra ny hambom-po maha Malagasy. Izay no atao dia ny mba hialana amin ny tsy fahatokisan-tena ankehitriny. Ny fivoizana izany dia tokony hitondra fitoniana ary koa firaisankinam-pirenena. Madagasikara dia itoeran ny valan-javaboahary tsy manam-paharoa ary koa kolontsaina mampiavaka azy, manana harena tsy hita noanoa ary vahoaka hendry sy mitandro ny fihavanana, miaina eo anivon ny tontolo raitra sy kanto. Izany no ilazana fa tokony hohaintsika ny mitrandraka izany, hahafahana mivelatra eo anivon ny soa toavin ny Fihavanana. TENY FAMARANANA Andriamatoa Filohan ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, 24 / 25

25 Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Ity fandaharan asa izay natolotro anareo androany ity dia fanamby napetraky ny governemanta araka ny lalàm-panorenana. Sady taratry ny Plan National de Développement (PND) sy ny Projet d Urgences Présidentiel (PUP) ihany koa. Raisinay am-panetren-tena ny sosonkevitra avy aminareo. Ireo fihaonana samihafa izay hataon ny governemanta eto anivon ny Antenimieram-pirenena dia inoako fa hahafahantsika manamafy ny fifandraisana eo amin ny Mpanatanteraka sy ny Mpanao lalàna ho tombontsoan ny Malagasy tsy an-kanavaka. Ny finiavana ara-politika no làlana tsy maintsy iaingana sy antoky ny fitomboan ny harinkarena maharitra. Ny fiarahana no maha lasa lavitra araka ny ohabolan-drazantsika manao hoe: Ny mita be tsy lanin ny mamba, ary ny akanga maro tsy vakin amboa Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy. 25 / 25

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement Fiche Technique ONG LALANA En route pour le développement ONG Lalana - 249, Route Circulaire, Antananarivo - MADAGASCAR - Tél : (261 20) 22 369 86 - Fax : (261 20) 22 366 31 - GSM : 033 11 497 70-032 02

Plus en détail

Coopération non gouvernementale Secteur Santé

Coopération non gouvernementale Secteur Santé La présence d une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu elle est recommandée par l ambassade de France. Nom de l'organisme Nationalité Présence à Madagascar Objet de l'action

Plus en détail

Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011

Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011 PDSS 2007-2011 AVANT-PROPOS

Plus en détail

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana Fandrosoana --ooooo- MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale

Plus en détail

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE RECHERCHES APPLIQUEES AU DEVELOPPEMENT DES ZONES PERIPHERIQUES DU PARC NATIONAL DE MASOALA Sébastien WOHLHAUSER Pierre KISTLER Juillet 2002

Plus en détail

Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions financières dans la commune d Amparafaravola

Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions financières dans la commune d Amparafaravola MEMOIRE DE FIN D ETUDES EN VUE DE L OBTENTION DU DIPLOME D INGENIEUR AGRONOME OPTION : AGRO-MANAGEMENT Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions

Plus en détail

PLAN SENEGAL EMERGENT

PLAN SENEGAL EMERGENT République du Sénégal Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l Economie et des Finances PLAN SENEGAL EMERGENT Plan d Actions Prioritaires 2014-2018 Besoin de du PAP 2014-2018 FEVRIER 2014 1 Plan d Actions

Plus en détail

PLAN STRATEGIQUE GABON EMERGENT

PLAN STRATEGIQUE GABON EMERGENT République Gabonaise PLAN STRATEGIQUE GABON EMERGENT Vision 2025 et orientations stratégiques 2011-2016 Déclinaison en Programmes et Actions du Projet de Société de son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président

Plus en détail

Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR

Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR Composante 2 : Amélioration de l efficacité de la gouvernance locale Objectif A : OPERATION COMMUNALES D'APPUI

Plus en détail

Fonds monétaire international Washington, D.C.

Fonds monétaire international Washington, D.C. 2013 Fonds monétaire international Juin 2013 Rapport du FMI No. 13/172 Côte d Ivoire : Plan national de développement Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté sont élaborés par les pays

Plus en détail

LA PROFESSIONNALISATION DE LA CHAINE D APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE SANTE EN AFRIQUE DE L OUEST

LA PROFESSIONNALISATION DE LA CHAINE D APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE SANTE EN AFRIQUE DE L OUEST LA PROFESSIONNALISATION DE LA CHAINE D APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE SANTE EN AFRIQUE DE L OUEST Une formation au métier de Logisticien de Santé RAPPORT PRELIMINAIRE JUILLET 2012 Enquête réalisée par

Plus en détail

République du Burundi. Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté CSLP II

République du Burundi. Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté CSLP II République du Burundi Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté CSLP II Janvier 2012 Avant-Propos Eprouvé par une longue période marquée par des conflits politiques répétitifs et

Plus en détail

Plan Stratégique National pour le Renforcement du Système de Santé (PSN/RSS) 2009-2015

Plan Stratégique National pour le Renforcement du Système de Santé (PSN/RSS) 2009-2015 MINISTERE DE LA SANTE *********** SECRETARIAT GENERAL REPUBLIQUE DU MALI ********** Un Peuple Un But Une Foi Plan Stratégique National pour le Renforcement du Système de Santé (PSN/RSS) 2009-2015 (Document

Plus en détail

pour la coopération internationale dans le domaine de la santé

pour la coopération internationale dans le domaine de la santé La stratégie de la France 2012 pour la coopération internationale dans le domaine de la santé Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats La stratégie de la France pour

Plus en détail

PLAN NATIONAL D ACTION POUR LA NUTRITION 2012-2015

PLAN NATIONAL D ACTION POUR LA NUTRITION 2012-2015 PLAN NATIONAL D ACTION POUR LA NUTRITION 2012-2015 Antananarivo Juillet 2012 SOMMAIRE RÉSUMÉ EXECUTIF... 8 I-CONTEXTE GENERAL... 1 II- SITUATION NUTRITIONNELLE A MADAGASCAR... 3 III- PROBLEMATIQUE DE LA

Plus en détail

REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès --------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DU PLAN, DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L INTEGRATION

REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès --------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DU PLAN, DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L INTEGRATION REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès --------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DU PLAN, DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L INTEGRATION CONGO Plan National de Développement LIVRE 1 DOCUMENT

Plus en détail

RAPPORT DE MISSION DU CONSULTANT INTERNATIONAL SPECIALISTE EN APPROCHE PARTICIPATIVE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

RAPPORT DE MISSION DU CONSULTANT INTERNATIONAL SPECIALISTE EN APPROCHE PARTICIPATIVE ET DEVELOPPEMENT LOCAL 1 REPOBLIKAN I MADAGASCARA ---------- TANINDRAZANA-FAHAFAHANA-FANDROSOANA ---------- MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE ----------- SECRETARIAT GENERAL ---------- Projet d Amélioration

Plus en détail

Tous Unis dans l Action BURUNDI BURUNDI. Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2012

Tous Unis dans l Action BURUNDI BURUNDI. Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2012 Tous Unis dans l Action BURUNDI BURUNDI Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2012 Août 2013 Système des Nations Unies au Burundi et Gouvernement du Burundi 2012 Le Système des

Plus en détail

BASE DE DONNEES ET PLAN D ACTIONS POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU DES REGIONS DE MONTAGNE, MADAGASCAR

BASE DE DONNEES ET PLAN D ACTIONS POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU DES REGIONS DE MONTAGNE, MADAGASCAR BASE DE DONNEES ET PLAN D ACTIONS POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU DES REGIONS DE MONTAGNE, MADAGASCAR E602 :Data Base and action plan for a Sustainable Management of Water Resources in Malagasy

Plus en détail