Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015"

Transcription

1 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25

2 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Araka ny voalazan ny andininy faha-99 ao amin ny Lalàm-panorenana dia raisiko ho voninahitra amin ny maha-praiminisitra Lehiben ny Governemanta ahy, ny manolotra anareo ato amin ny Antenimieram-pirenena ny fandaharan asako ho fanatanterahana ny Politika ankapoben ny Fanjakana, araka ny nofaritan ny Filohan ny Repoblika. Miainga avy amin ny fampiasana ny Drafitra nasionalin ny fampandrosoana-plan National de Développement (PND), ny Politika ankapoben ny fanjakana, izay fanamby goavana, dia mikendry indrindra hamaly ny hetahetam-bahoaka tsy ankanavaka. Maro sy ara-drariny ireo hetaheta ireo ary mendrika hasiana fijerena manokana. Mba hanamora izany dia havondrontsika ho lohahevitra 08 izy ireo. 1. Ny Fanamafisana orina ny Fanjakana tan-dalàna sy ny Fitondrana tsara tantana; 2. Ny fanomezana aina vao indray ny toekarena ho amin ny fampandrosoana maharitra ahazoan ny rehetra tombontsoa ; 3. Ny fampandrosoana ara-tsosialy ; 2 / 25

3 4. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana ; 5. Ny Politikan ny Tontolo iainana ho amin ny fampandrosoana maharitra ; 6. Diplomasia andrin ny fampandrosoana ; 7. Ny Fanapariaham-pahefana tena izy sy mirindra ; 8. Ny Fampihavanam-pirenena 1-FANAMAFISANA ORINA NY FANJAKANA TAN-DALÀNA SY NY FITONDRANA TSARA TANTANA Ny fahaizana mitantana ny raharaham-panjakana dia miteraka fampandrosoana maharitra izay miantoka ny fahaiza-mitantana ireo loharanon-karena eo amin ny lafiny toekarena, ny maha-olona, ny kolontsaina ary ny lafiny voajanahary. Izany no mahatonga ny Governemanta tarihiko hampiroborobo sy hanamafy ny kolontsain ny mangarahara sy ny kolontsain ny Fahombiazana ary ny tamberin andraikitra sosialy. a- Fitondrana tsara tantana 3 / 25

4 Ny Fitondrana tsara tantana no hahafahantsika manamafy ny fahefan ny Fanjakana sy manome aina vao indray ireo Andrim-panjakana amin ny alalan ny fanamafisana sy fanapariahana ny fitsipi-pitondran-tena ary ny fampiharana ny tamberin andraikitra eo amin ny fiaraha-monina. Ny fitondrana tsara tantana no fanalahadin ny fahombiazana amin ny politika fampandrosoana rehetra ary miteraka ny fitokisan ny olom-pirenena sy ireo mpampiasa vola teratany na vahiny ary ireo mpiara-miombonantoka amintsika ara-teknika sy ara-bola -Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Araka izany, ny Governemanta tarihiko dia hiezaka : - hanatsara ny faharetan ny fikirakirana antontan-taratasy, hanamora ny fepetra arahina ary hiantoka ny fanaparitahana izany; - hampiasa ny «Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences» (GPEEC) mba hitantanana amin ny fomba mahomby ny mpiasam-panjakana ; - hanamafy ny mangaraharaha eo amin ny fitantanana ny fananan-tany ; - hifehy ireo fandaniam-bolam-panjakana; - hanavao ny fitantanan-draharaha momba ny hetra sy ny fadin-tseranana ary ny fitantanana ny 4 / 25

5 Raharaham-panjakana amin ny ankapobeny. Hotontosaina amin ity taona 2015 ity ireo fifidianana tsy mbola vita (kôminaly, eny anivon ny faritra, Loholona). Hapetraka koa ireo Andrim-panjakana voalazan ny Lalàm-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny Fitsarana Avo ho an ny Tompon andraiki-panjakana (Haute Cour de Justice), ny Filan-kevitra ambonin ny Fiarovam-pirenena sy ny Filan-kevitra ambony momba ny Fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l Etat de Droit (HCDDE). Ny firenentsika dia nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena maro hiantohana ny fanajana sy fampanajana ny zon olombelona. Hankatoavina ireo rijantenin-dalàna sy lalàna mifanaraka amin izany. Ny governemanta dia hanao ny fandrindrana ireo fanapahan-kevitra raisina anivon ireo rafitra tsy miankina amin ny fanjakana, hanavao ny lalàna momba ny «cybercriminalité» ary koa ny lalàna mifehy ny serasera; ireo rehetra ireo dia ao anatin ny fitsinjovana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra. b- Fanjakana tan-dalàna Tsy hisy dikany ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fitantanana raha tsy mbola mahazo ny fitokisan ny olom-pirenena ny fitsarana. Amin ny maha Lehiben ny governemanta ahy, hotohanako ireo ezaky ny Filohan ny Repoblika izay miantoka ny fahaleovantenan ny fitsarana, indrindra amin ny fanomanana atrikasa fanentanana momba io fahaleovantenan ny fitsarana io. Eo koa ny tsy maintsy hitondrana ireo Mpitsara nanao zavatra tsy mety eo anatrehanan ny «Conseil de Discipline» ao amin ny Filankevitra ambonin ny Mpitsara. Ankoatr izay, dia hisy ny fanarenana sy fampitomboana ny fotodrafitrasa, koa tribonaly vaovao miisa efatra no hosokafana : any Fénérive-Est, Vangaindrano, Vohémar ary Antananarivo-Atsimondrano. 5 / 25

6 Anisan ny laharam-pahamehan ny governemanta koa ny fanatanterahana ireo fenitra iraisam-pirenena amin ny fijerena ny zo maha-olona any anivon ny fonja sy ny fanomanana ny fiverenan ireo voafonja eo anivon ny fiaraha-monina indray, ny fanarenana ary fanabeazana ireo ankizy tsy ampy taona voafonja. d- Ady amin ny kolikoly Hohamafisina ny ady amin ny kolikoly ary ireto ny lahasa hatao : - fanovana ny rafitry ny fomba fanaovana fisafoana sy fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sampan-draharaha ; - fanatanterahana ny sazy avoaka ; - fivoizana ny fahamendrehan ny mpiasa-panjakana ; - fanamafisana ny mangarahara eo amin ny fanadinam-panjakana ; - fanitarana ny fiaraha-miasa amin ny Birao Mahaleo tena Iadiana amin ny Kolikoky (BIANCO) sy ny Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola (SAMIFIN) ao anatin ny ady atao amin ny kolikoly sy famotsiam-bola, ary fitandroana ny fahaleovantenan izy ireo ; - famoronana ekipa mpanao fanadihadiana lalina hiadiana amin ny kolikoly (eo amin ny sehatry ny Fitsarana, Famorian-ketra sy Haban-tseranana). 6 / 25

7 2- NY FANOMEZANA AINA VAO INDRAY NY TOEKARENA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA SY AHAZOAN NY REHETRA TOMBONTSOA Tokony hitombo mihoatra ny fitomboan ny mponina ny toekarentsika. Izany no ikatsahana Fitomboana haingana sy maharitra. Izay no mahatonga ny Governemantako : - hanavao ny rafitra fitantanam-bola sy hanamora ny fahafahana mahazo mindram-bola ka hahazoan ny isan-tokantrano sy ny orinasa madinika sy salantsalany tombony. - hametraka politikan ny hetra misarika ny mpandraharaha - hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin ny Fanjakana sy ny Sehatra tsy miankina, ka hetsehina ilay volavolan-dalàna momba ny Partenariat Public Privé (PPP). - handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin ny fampiasam-bola, ny Fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao hifehy ny fampiasam-bola. Koa satria ny 85%n ny Malagasy dia mivelona amin ny fambolena, fiompiana, ary jono, amin ity taona ity dia zezika milanja 7500 tonnes no homena ny tantsaha, masomboly 500 tonnes no hozaraina ary hohamafisina ny ady atao amin ny valala. Ankoatr izay, efa eo an-dàlam-pametrahana ny paikady hahafahana : 7 / 25

8 - mampitombo amin ny fomba maharitra ny vokatra sy mampiroborobo ireo fomba famokarana mahomby ; - mandray anjara amin ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ; - manofana tanora ho tonga mpamboly matihanina. Eo amin ny sehatry ny Fiompiana, toy izao ny vina arosonay : - fampitomboana ireo foibe mpamokatra masomboly nohatsaraina sy ny fitaovana fampitomboan- taranaka (matériel génétique); - fanofanana ireo mpiompy ary fanamoràna ny fahafahan izy ireo mindram-bola; - fametrahana ireo mpiasa manentana eny ambanivohitra ; - fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana. b. Eo amin ny sehatry ny Jono kosa dia ho tanterahanay ny : - fanatsaràna ny fandraisan anjaran ny sehatry ny jono amin ny fampidirana vola ao amin ny kitapom-bolam-panjakana; amin izao fotoana izao dia mahatratra 3,8 tapitrisa dôlara ny haba niditra ; 8 / 25

9 - fanohanana ny fizarana ara-drariny ireo tombontsoa azo avy amin ny fitrandrahana ireo harena anaty rano, amin ny fanomezana taratasy fanamarinana sy mari-pamantarana ho an ny vokatra (éco certifications et labellisation) ; - fanohanana ny Foibe mpanara-maso ny jono na Centre de Surveillance de la Pêche (CSP) ; - fanatsaràna ny fomba fahazoana mitrandraka ny jono indostrialy sy ny fiompiana makamba ; - ady amin ny fahantrana amin ny alalan ny fanatsaràna ny vokatra sy fanohanana ny fiahiana ara-tsakafo sy fanjarian-tsakafo. Hisy ny fepetra horaisina hanomezana lanja ny tsenan ny Africa Growth Opportunuty Act (AGOA) sy ny fampiroboroboana ny orinasa afa-kaba lamba, amin ny alalan ny fandrafetana paikady momba ny fambolena hasy. Ankoatr izay dia : - hotohanana ny fanamafisana ny fifaninanana anatiny sy ivelany ; - hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fampandehanana tsara ny tsena. Anisan ny manana toerana stratejika eo amin ny toekarena ny Fizahantany. Tanjona napetraka, ny hahatongavan ny mpizahantany miisa amin ity taona ity. Ny governemanta dia hiezaka hametraka tontolo mampiroborobo ny fizahantany maharitra. Koa ilaina ny : - fampivelarana ny vina Madagasikara raitra ary anapariahana ny kolontsaina mandray mpizahantany eo anivon ny Malagasy mba 9 / 25

10 ho lasa ambasadaoron ny firenentsika ny olom-pirenena tsirairay ; - fampiroboroboana ny mpiandraikitra ny fizahantany amin io sehatra io ; - fanohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany any amin ny faritra manodidina antsika sy eto an-toerana ; - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fizahantany sy fanaraha-maso ireo toerana fandraisana mpizahantany ; - fametrahana «Compte Satellite du Tourisme» (CST) ; - fanaovana fanadihadiana ny hanomezana ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina 44 an ny ADEMA, ary fanitarana sy fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, Nosy Be, Antsiranana, Fort-Dauphin ary Toliary ; - fanohanana ny kaompaniam-pitaterana Air Madagascar. d. Hojerena akaiky manokana koa ny sehatry ny Harena an-kibon ny tany sy ny Harena stratejika satria anisan ireo mora andairan ireo fanondranana sy asa fitrandrahana tsy manara-dalàna. Ny Governemanta dia hanohy ny : - fanatsaràna ny lalàna mifehy izany sy ny fifehezana ireo mpisehatra eo amin ny harena an-kibon ny tany sy ny harena stratejika ; 10 / 25

11 - fametrahana fomba fiasa vaovao fanangonana hetra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin ny harena an-kibon ny tany ; - ny fanomezana aina vao ny «Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM)», ny famaritana indray ny andraikitry ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) ary ny fanovana ny rafitry ny Laboratoire National des Mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratejika ireo, dia hisy ny fanamboarana sy fanarenana fotodrafitr asa : - mba hanamorana ny famoahana ny vary : RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B; - ho fampitomboana ny fahatongavan ny mpizahantany : RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13 ; - ho fanamoràna ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon ny tany : RN13, RNT33, RN1bis, RNT9 ; - Hisy ny fanamboarana làlam-be migodàna (autoroute) mampitohy an Antananarivo renivohitra sy Ivato alohan ny volana novambra 2017; - fanarenana ny seranan-tsambon i Manakara sy Toamasina ; - fanamboarana «espaces de croissance» miisa 03 miaraka amin ny tetikasa Pôle Integré de Croissane andiany faharoa (PIC-2) : Diana, Atsimo-Andrefana, Anosy, Toamasina, axe RN7 (Fianarantsoa). e. Eo amin ny sehatry ny Fitaterana dia tsy maintsy atao ny: 11 / 25

12 - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina ; - fametrahana seranan-tsambo mahaleo tena ; - fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina sy fanohizana ireo asa fanitarana any amin ny seranan-tsambon i Toamasina sy Ehoala (Tolagnaro). f. Fanambin ny Governemanta ny hanome Angovo amin ny vidiny mirary ho fanohanana ny fampitomboana ny harinkarena sy ho fampitomboana ny fahafahana mahazo herin aratra, na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Koa tsy maintsy : - havaozina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy fitrandrahana ny JIRAMA; - amporisihina ny Sehatra tsy miankina amin ny Fanjakanhampiasa vola amin io sehatry ny angovo io ary hamafisina ny fiaraha-miombon antoky ny Fanjakana sy ny tsy miankina ; - ampiroboroboina ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina. Efa an-dàlam-panatanterahana ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin ny alalan ny rano sy ny riandrano ary tsy maintsy ho azo ampiasaina ato anatin ny roa taona: Farahantsana Sahalanona, Anjialava, Ampitabepoaka. Anisan ireo tetikasa hotanterahina amin ity taona ity ny : 12 / 25

13 - asa fanitarana ny fanomezan-jiro any ambanivohitra sy manodidina ny renivohitra ; - fametrahana fitaovana ahazoana herinaratra avy amin ny masoandro, hasolo ireo milina mampiasa gas-oil sy solika mavesatra ; - fametrahana «parcs éoliens» any avaratry ny Nosy ; - fankatoavana ny drafitr asa any amin ny faritra ho fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra : any amin ny faritra Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo, Amoron'Imania, Haute Matsiatra, Melaky, Diana, Betsiboka ; - fametrahana ny angovo azo havaozina any Nosy Be. Hisy ihany koa ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana : Mahavola (300 MW) sy Sahofika (105MW). Eo koa ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra centrale thermique any Benenitra (90MW) izay heverina ho vita amin ity taona ity. Eny ambanivohitra kosa dia hisy ny : - tetikasa JIRO KANTO ( ho an ireo kominina manodidina ny farihin i Alaotra); - tetikasa PICO centrale Hydroélectrique ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (PHEDER) : herinaratra azo avy amin ny rano ho an i Andina, Kianjandrakefina ary Ambatomanoina ; - tetikasa mahakasika ny angovo azo avy amin ny masoandro Projet solaire Best Options for 13 / 25

14 Rural Energy and Access to Light and Electricity (BOREALE): ho an ireo renivohitry ny kominina miisa 7 any amin ny faritra Anosy sy Androy; fampidiran-jiro any amin ny renivohitry ny kominina miisa 4 any amin ny faritra Atsimo-Andrefana (St. Augustin, Antanimeva, Manombo Sud, Mahaboboke) ; - fampidirana jiro ao amin ny tanànan i Befandefa sy Andavadoaka any Morombe ; g. Eo amin ny sehatry ny Fifandraisan-davitra sy ny Teknolojia vaovao, ny governemanta dia hiroso amin ny : - fanatanterahana ny drafitr asa idirana amin ny Plan Numérique ; - fametrahana foibe VOHIKALA miisa 20 ho fanapariahana ny fampiasana ny teknolojia vaovaon ny fifandraisana TIC communautaires (Ministera, commune, association locale) ; - fandrafetana Fandaharan asa «Commune Numérique» ; - fanavaozana ireo fahazoan-dàlana sy fanavaozana ny bokin andraikitra ho an ireo mpandraharaha ; - Fanavaozana ny drafi-pirenena momba ny Fréquences. 14 / 25

15 3- FAMPANDROSOANA NY LAFINY SOSIALY Ny fanomezan-danja ny harena maha-olona dia ilaina eo amin ny fampandrosoana. Koa hampiharina ny lalàna ahazoan ny mpiasa tombontsoa ary hampiasaina ireo rafitra mpandrindra ny ady atao amin ny fampiasana ankizy. a. Mahakasika ny Fahasalamana, ny Governemanta tarihiko dia mihevitra ny : - fanokafana indray ireo Centre de Santé de Base (CSB) nikatona, fanarenana CSB miisa 43, fanomezana mpiasan ny fahasalamana mahay ny asany ho an ny CSB miisa 48 ; - fanavaozana ireo fitsaboana maika momba ny fiterahana sy fanabeazana aizana eo anivon ny Centre de Santé de Base sy ny «Centre Hospitalier de Référence de Disctrict» CHRD miisa 100 ; - fanamafisana ny fiarovana ny reny sy ny zaza sy ny ady amin ireo valan aretina sy aretina miverimberina maharitra ; - fanamorana ny fahazoan ny rehetra fitsaboana any amin ny tobim-pahasamana tantanan ny fanjakana ; - famonjena ireo iharam-boina noho ny andro ratsy sy vokatry ny loza voajanahary ; - fanapariahana ny fanaovam-baksiny ; - ady amin ny VIH/SIDA, Tazo, Tuberculose ; 15 / 25

16 - fanovana CSB miisa 144 ho lasa «Soin Obstétrical Néonatal d Urgence de Base» (SONUB) sy «Soins Obstétricaux et Néonatals d Urgence Clinique» (SONUC) ; - fanatanterahana ny rafitra fizarana fanafody ho an ny daholobe Distributions en Masse des Médicaments (DMM) ; - fampihenana ho 9% hatramin ny 8% ny tahan ny tsy fanjariantsakafo ho an ireo zaza latsaky ny dimy taona. b. Eo amin ny sehatry ny Fanabeazana, maro ny fandaminana hatao, indrindra ny: - fanamafisana ny fahaiza-manaon ny mpampianatra, - fanaovana fanadihadiana mba hampitomboana ny tahan ny fidirana an-tsekoly sy hiadiana am in ireo antony mahatonga ny fihenan izany taha izany. Eo amin ny dingan ny Préscolaire, ny Governemanta tarihiko dia hampitombo ny fahafahana mandray mpianatra, indrindra any amin ny faritra tena sahirana. Efitrano fianarana miisa telo arivo (3 000) no haorina sy hasiana fitaovana, mpampianatra miisa valo arivo (8000) no horaisina. Ary ho fametrahana miandalana ny fampianarana maimaimpoana any amin ny fanabeazana fototra dia hisy mpampianatra tsy miankina miisa homena fanampiana. Eo amin ny dingan ny Ambaratonga faharoa, efitrano fianarana vaovao miisa 1500 no hamboarina sy hasiana fitaovana. Mpampianatra vaovao miisa 1300 no horaisina. Ary mba hanalefahana ny fahasahiranan ireo ray aman-dreny dia mpianatra miisa 6250 no homena fanampiana. Ary farany, mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin ny sehatra tsy miankina, dia mpampianatra no hahazo fanampiana. d.;ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy maintsy manatanteraka ny fidirana any amin ny rafitra LMD ary ny fikarohana/famoronana 16 / 25

17 dia tsy maintsy mandray anjara amin ny fandrisihana ireo Ecoles Doctorales. Ny fidiran ireo vitsy an isa amin ny dingan ny fampandrosoana ny lafiny sosialy, sy ny fanatsarana ny fari-piainan ny mponina ho fanatsarana ny fahazoana ireo filàna fototra, dia anisan ireo fanamby goavana ho an ny Governemanta. Anisan ireo ny : - fanamafisana ireo rafitra fampiroboroboana, fisorohana, ny fiarovana ary ny fanovàna ara-tsosialin ny mponina ; - fanamboarana fotodrafitrasa manokana ho an ireo olona sembana ; - fametrahana tambazotra fiarovana ny zaza, toerana/fianakaviana mpandray ireo zaza (tsy misy mpiahy) sy akany sosialy ho an ny vehivavy ; - famerenana indray ireo villages communautaires mba hametrahana ireo olona sahirana (tananan i Andranofeno) ; - fanampiana ireo mponina ianjadian ny olana voajanahary sy sosialy ary olana ara-toekarena ; - fanomezana fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ho an ireo distrika ; - fametrahana rafitra mpiandraikitra sy mpanomana ireo tanora tia fanatanjahantena ; - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 300 hiatrika ny Lalaon ny Nosy aty amin ny Ranomasimbe Indianina amin ity taona 2015 ity ; 17 / 25

18 - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 50 hiatrika ny Lalao afrikanina na ny Jeux Africains, hatao amin ity taona ity koa. e. Eo amin ny lafiny Fiahiana ara-tsosialy sy ny Politikan ny asa, ny Governemanta dia hanatanteraka ny : - fandrafetana sy fanapariahana ny Politikam-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ; - fananganana toerana fantsakana rano miisa 7210 sy fanarenana fotodrafitrasa miisa 1883 efa maherin ny 10 taona; - fanomezana toeram-pidiovana ho an ny CSB sy sekoly (3800) ; - fandrafetana ireo schémas directeurs» amin ny tanàn-dehibe 8 ; 4- FANAMAFISANA NY FANDRIAMPAHALEMANA a. Ny fanamafisana ny fahafahan ny sehatry ny fiarovana manatanteraka ny andraikiny no laharam-pahamehana voalohany amin ireo laharam-pahamehana rehetra. Koa hohamafisina ny filaminana na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra, hiadiana amin ny tsy fandriampahalemana amin ny ankapobeny sy amin ny famongorana ny asan-dahalo, ny fakàna an-keriny sy ny fitazonana olona tsy ara-dalàna. 18 / 25

19 b. Ny Governemanta tarihiko dia hametraka ireo fomba rehetra ilaina hiarovana ny fari-dranomasina malagasy, hiadiana amin ny fanondranana an-tsokosoko sy ny jono tsy manara-dalàna. Ho fantanterahana izany, ny Fanjakana dia mikendry ny : - fahazoana trano sy fitaovana amin ny alalan ny Partenariat-public-privé-population (4P) ary amin ny alalan ny fanohanan ireo mpiara-miombon antoka teknika sy ara-bola ; - fanamafisana ny fifandraisan ny asa eo amin ny mpisehatra EMMO sy ny Fitsarana, hisorohana ireo heloka sy fanenjehana ny mpanao ratsy ; - fametrahana ny Dina sy fampahombiazana azy ary fampifanarahana izany amin ny lalàna misy ; - fampihenan ny ny tahan ny heloka an-tanàn-dehibe sy fandefasana mpitandro filaminana any amin ny faritra mena ; - fampitomboana ny asa fanaraha-maso ny Zone Economique Exclusive (ZEE) ; - fandaminana sy fiarovana ny làla-pihariana omby ; - fandravana ireo tambazotra mpanao heloka ara-toekarena sy ara-bola ; - fanavaozana ny sehatry ny fitandroana ny filaminana; 19 / 25

20 - fametrahana rafitra nasionaly mpanoro làlana amin ny ady atao amin ny asa fampihorohoroana sy ny heloka Structure Nationale d Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité Transnationale organisée (SNOLT). 5 POLITIKAN NY TONTOLO IAINANA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA Fanamby goavana ny famahana ireo olana mahakasika ny lafiny tontolo iainana. Ny Governemanta tarihiko dia handray anjara amin ny fanatanterahana ny fandaharan asan ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana Programme des Nations Unies pour l Environnement (PNUE) : Mamboly ho an ny Planeta isika «Plantons pour la Planète» ary tanjona ny hamboly hazo 14 milliards. 20 / 25

21 Ny fanomezana lanja ny harena maha-olona dia hatao miaraka amin ny «approche paysage» sy ny fanorenana faritra arovana vaovao. Mahakasika ny fanekena nataon i Madagasikara tamin ny Congrès Mondial des Parcs» andiany faha- 6 tany Sydney, ny Governemanta dia hampihatra ny tolérance zéro» amin ireo fanondranana an-tsokosoko ireo harena voajanahary toy ny andramena, ary ny fitondrana ireo faritra arovana araka ny vinan i Durban Vision Durban. Ny Governemanta tarihiko dia hanatanteraka ny : - fanoloana ireo tomponandraikitra tsy an-kanaavaka/rehetra any amin ny faritra isian ny fanondranana andramena an-tsokosoko, fametrahana Fitsarana manokana araka ny didy hitsivolana 2011/001 ; - fametrahana fomba fanaraha-maso hentitra amin ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry ; - famerenana an-tanindrazana ireo andramena nogiazana any ivelan i Madagasikara, na koa fivarotana izany amin ny fomba manara-dalàna; - fanamafisana ny fisorohana amin ny alalan ny fepetra fanabeazana ; - fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako ; 21 / 25

22 - fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako mivangongo amin ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara: Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina; - fampiroboroboana ireo «Gestion Intégrée des Ressources en Eau» (GIRE) amin ireo dobon-drano telo : Andapa, Tsiazompaniry, Ambatondrazaka; - fampitomboana ny velaran-tany hambolena hazo (5000ha) ; - fanamafisana ny ady atao amin ny doro tanety ; - Fanomezana vahana ny fampiasana ny «biocarburant», toy ny «ethanol sy ny biodiesel. 6- DIPLOMASIA ANDRIN NY FAMPANDROSOANA Diplomasia politika sy ara-toekarena, diplomasia afaka miaro ireo tombontsoantsika, misarika mpampiasa vola ary mampifandray amin ireo tera-tany Malagasy monina sy miasa any ivelany (diaspora), io no tena diplomasia ho amin ny fampandrosoana. Ho fanatanerahana izany dia tsy maintsy : - havaozina ny «carte diplomatique» izany hoe: fijerena ireo firenena any ivelany nametrahantsika sy hametrahantsika Masoivoho. Soloina ireo Ambasadaoron i Madagasikara any ivelany ; 22 / 25

23 - apetraka ny fomba hisarihana izao tontolo izao hahafantatra bebe kokoa an i Madagasikara ; - iantohana ny fanomanana ny fihaonana an-tampon ny firenena mampiasa ny teny frantsay, izay hatao eto Antananarivo amin ny volana novambra FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY SY MIRINDRA Hahatongavana amin izany, dia fepetra roa no tsy azo ihodivirana : fahaiza-manao voafaritra mazava ananan ireo manampahefana voafidy, tetibola manokana tsy miankina amin ny fanjakana foibe. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra dia mitaky fandrindrana ara-paritra sy fanajariana ny tany (Schéma National d Aménagement du Territoire, Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire), anomezana vahaolana amin ny alalan ireo tetikasa voafaritr ireo toromarika sy fitantanana ary fampiasana ny tany. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra ihany koa dia mandalo amin ny ady amin ny fananganana trano tsy ara-dalàna ary ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe hanadiovana ny tanàna. Harafitra amin ity taona ity ny Fandaharan asam-pirenena momba ny Fanapariahana sy ny Fitsinjaram-pahefana (PNDD : programme national de déconcentration et de décentralisation). 23 / 25

24 8- FAMPIHAVANAM-PIRENENA Ny tanjona dia ny hahazoana fampandrosoana maharitra, mirindra sy tsy mitanila eo anivon ny firenena isian ny fihavanana ary anjakan ny fiaraha-monina ara-drariny. Ny Governemanta dia hivoy ny soa toavim-pirenena mba hampiakatra ny hambom-po maha Malagasy. Izay no atao dia ny mba hialana amin ny tsy fahatokisan-tena ankehitriny. Ny fivoizana izany dia tokony hitondra fitoniana ary koa firaisankinam-pirenena. Madagasikara dia itoeran ny valan-javaboahary tsy manam-paharoa ary koa kolontsaina mampiavaka azy, manana harena tsy hita noanoa ary vahoaka hendry sy mitandro ny fihavanana, miaina eo anivon ny tontolo raitra sy kanto. Izany no ilazana fa tokony hohaintsika ny mitrandraka izany, hahafahana mivelatra eo anivon ny soa toavin ny Fihavanana. TENY FAMARANANA Andriamatoa Filohan ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, 24 / 25

25 Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Ity fandaharan asa izay natolotro anareo androany ity dia fanamby napetraky ny governemanta araka ny lalàm-panorenana. Sady taratry ny Plan National de Développement (PND) sy ny Projet d Urgences Présidentiel (PUP) ihany koa. Raisinay am-panetren-tena ny sosonkevitra avy aminareo. Ireo fihaonana samihafa izay hataon ny governemanta eto anivon ny Antenimieram-pirenena dia inoako fa hahafahantsika manamafy ny fifandraisana eo amin ny Mpanatanteraka sy ny Mpanao lalàna ho tombontsoan ny Malagasy tsy an-kanavaka. Ny finiavana ara-politika no làlana tsy maintsy iaingana sy antoky ny fitomboan ny harinkarena maharitra. Ny fiarahana no maha lasa lavitra araka ny ohabolan-drazantsika manao hoe: Ny mita be tsy lanin ny mamba, ary ny akanga maro tsy vakin amboa Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy. 25 / 25

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les Investissements à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires masolavitra mensuel d informations régionales Numéro15 - Février 2012 gratuit Bonjour! Nous partageons avec vous dans cette édition, quelques unes des nouvelles qui nous parviennent des organisations que

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 1ÈRE SOCOLAIT ÈRE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LAITIÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR L édito Io lohateny io, nohon ny nahazoan ny orinasa ireo marimpakasitrahana, izay vokatra

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

Évaluation de l impact environnemental et social

Évaluation de l impact environnemental et social RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRÉSIDENCE PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE Secrétariat National Évaluation de l impact environnemental et social Cadre de politique de

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

Serment des Apothicaires

Serment des Apothicaires ORDRE DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS JANVIER 2010 Serment des Apothicaires Je jure en présence de Maîtres de la Faculté des Conseillers de l Ordre des Pharmaciens et

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser TARATASIN NY MPAMAKY NY FEON NY MPIOMPY TRONDRO R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina COURRIERS DES LECTEURS La Voix Des Pisciculteurs R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina n 11 Isaky ny telo volana

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 gratuit Sommaire Bonjour, Un peu plus de 900 millions d ariary. Tel est le montant total des nouveaux projets que l association

Plus en détail

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES ORDONNANCE N 62-074 du 29 SEPTEMBRE 19 62 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics. ( J.O. n 248 du 12.10.62 p. 2248 ) modifiée et complétée

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics (J.O. n 248 du 12.10.62, p. 2248), modifiée et complétée par

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

Sortie des YLTPiens 6ème promotion

Sortie des YLTPiens 6ème promotion Démocratie et justice sociale N 05-4 ème trimestre 2010 Sortie des YLTPiens 6ème promotion SOMMAIRE Débat sur la démocratie P - 2 Fa endrika fiaraha-miasa toa inona no ilaina? P - 2 Autre point de vue

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA cyan magenta jaune noir GTT-FRANCE UN PUTSCH EN VUE Un projet de coup d Etat contre GRATUIT VOAHARY KARAZANY MARO NO AHIANA HO LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA L accès sans peine à l information QUOTIDIEN

Plus en détail

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION ET DYNAMIQUE LOCALE RAPPORT

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

Le malgache. L exemple d une langue sans test

Le malgache. L exemple d une langue sans test Le malgache L exemple d une langue sans test 1. Pourquoi n existe t il pas de cer:fica:on? Peu d échanges commerciaux avec l extérieur Pas d immigra:on importante de «cols blancs» Peu d étudiants étrangers

Plus en détail

MpANAMORY RAdO RABARILALA

MpANAMORY RAdO RABARILALA ENIM-BOLANA TSY TAFATSANGANA FANJAITRA MIISA 21 NO NESORINA TAO AN-KIBON i LALAINA P.06 N 3190 L u n d i 2 9 j u i n 2 0 1 5 PRIX : Ar 400 zatovolahy NANGALATRA volamena P.06 TENY AM-pASANA : NANONOFY

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

GRATUIT SERASERA. D ANDEKALEKA Selon le communiqué final, le sommet. Mivonona amin izany ny. masoivoho amerikanina

GRATUIT SERASERA. D ANDEKALEKA Selon le communiqué final, le sommet. Mivonona amin izany ny. masoivoho amerikanina cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0132 DU Jeudi 19 Août 2010 L accès sans peine à l information SADC SERASERA CENTRALE HYDROELECTRIQUE SOUTIEN AU PROCESSUS MALGACHO-MALGACHE

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

L électrification rurale décentralisée par combustion de biomasse : un outil de développement et de lutte contre la pauvreté

L électrification rurale décentralisée par combustion de biomasse : un outil de développement et de lutte contre la pauvreté Madagascar Niger Mali Gestion communale, gestion et développement local Photo 2. De g. à dr. tank à eau, moteur et foyer L électrification rurale décentralisée par combustion de biomasse : un outil de

Plus en détail

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie Affaire Andohatapenaka internationalepage 3 Une tournure Ils tirent à bou Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre coeur comme pour le Seigneur... Col 3:23 Quotidien d informations et d actualités

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard Conversations en ligne : descriptions, perspectives Eléments théoriques La variation Quelques caractéristiques du discours électronique La langue malgache Le corpus Présentation Analyse Quels apports à

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1 Documents disponibles au Centre de Ressources en Malagasy Genre Titre Nb d'exemplaires BD Aventures dans l'océan Indien 6 L'axe lourd 1 La ballade africaine 1 Madabulles 2004 2 Madabulles 2005 2 Contes

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

Rapport de stage Master 2

Rapport de stage Master 2 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT UNIVERSITÉ DE FIANARANTSOA UNIVERSITÉ D ANTANANARIVO UNIVERSITÉ D ANTSIRANANA ORGANISATION des NATIONS UNIES pour L EDUCATION la SIENCE et la CULTURE MINISTERE

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic cyan magenta jaune noir BOIS DE ROSE DEMENTI D ANDRY RAJOELINA Le Président de la HAT a démenti GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0206 DU lundi 15 Novembre 2010 L accès sans peine à l information BOIS

Plus en détail

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!»

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» Etat malgache VERS L ANNI- HILATION? Bimensuel n 06, vendredi 29 juin 2012 A USAGE UNIQUE DU PARTI LEADER FANILO. NE PEUT ETRE VENDU. Consultable

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

«Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables dans les politiques forestières actuelles à Madagascar»

«Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables dans les politiques forestières actuelles à Madagascar» L ERE DE DES FORETS NIST MI IRONNEMEN T ET V EN Ministère de l Environnement et des Forêts ******************************** Colloque «Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIX-MARSEILLE IIII FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE INSTITUT D ETUDES HUMANITAIRES INTERNATIONALES RAPPORT DE STAGE MEDICAP Médicalisation et Aide aux Prisonniers Responsable

Plus en détail

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR Dominique Tiana Razafindratsimba Département d Etudes Françaises - Université d Antananarivo

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 gratuit Orange Fondation Sommaire Région Haute Matsiatra : Inauguration du village Alakamisy Ambohimaha p 2-3 Village Orange

Plus en détail

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011.

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011. BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 1 - Septembre 2010 EDITORIAL Un bon projet Mensuel - Editeur Responsable:

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana -------------

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- ARRETE N 12590/06- MEFB/SG/DGT/DOF/ASS portant application du Décret

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

Mbola itý re aho Rakilónga

Mbola itý re aho Rakilónga Mbola itý re aho Rakilónga 1. Ny tena fahamarinana ve? 2. Zava-masina noho ny masina ny atáo hoe fahamarinana, araka ny efa namakianáo azy tamin ny lahatsoratra hafa izáy natolotro anáo. 3. Hoy ny Tompo

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara ISSN: 1726-9105 Filicium thouarsianum A. DC Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika ny zava-maniry

Plus en détail

Thèse en co-tutelle en vue de l obtention du grade de Docteur de l université Blaise Pascal - Clermont 2 et de l université d Antananarivo

Thèse en co-tutelle en vue de l obtention du grade de Docteur de l université Blaise Pascal - Clermont 2 et de l université d Antananarivo ÉCOLE DOCTORALE LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ED370 LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE LANGAGE, EA999!!! FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DÉPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE!

Plus en détail

LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale L Assemblée nationale a adopté en sa séance du 13 septembre 1996, Le Premier Ministre, Chef de l Etat et du Gouvernement,

Plus en détail

Banque de données sur les traditions orales en vue d une étude d impact BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT

Banque de données sur les traditions orales en vue d une étude d impact BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT RÉSUMÉ : Cet article veut démontrer qu en s inspirant des traditions orales et par rapport aux nouveautés induites par la mondialisation

Plus en détail

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara ISSN: 1726-9113 Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika

Plus en détail

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION Madagascar REP OB L I MA D AG A RA KA SI AN IK T A F I T I A VA N A N A A A F ANNI N D R A Z A DROS O N REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FITIAVANA TANINDRAZANA FANDROSOANA MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

Diplôme Comptable Suisse

Diplôme Comptable Suisse Madagascar-Tribune.com Page 1 sur 24 :::: Site web indépendant, sans attache avec le journal papier :::: Actus Générales Annonces :::: Google+ :::: Antananarivo 21h46 : 15 C : samedi 4 juillet 2015 Diplôme

Plus en détail

STATISTIQUE 2014 DES MARCHES Répartition des Marchés par Autorité Contractante - Montant TTC en MGA

STATISTIQUE 2014 DES MARCHES Répartition des Marchés par Autorité Contractante - Montant TTC en MGA AGENCE DU MÉDICAMENT DE MADAGASCAR 316 810 890,00 20 700 000,00 337 510 890,00 AGENCE NATIONALE D'APPUI AU LOGEMENT ET A L'HABITAT 1 641 073 797,44 1 641 073 797,44 AGENCE PORTUAIRE MARITIME ET FLUVIALE

Plus en détail

LA CROISSANCE EST INCLUSIVE ET LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL HARMONISÉ

LA CROISSANCE EST INCLUSIVE ET LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL HARMONISÉ 3 LA CROISSANCE EST INCLUSIVE ET LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL HARMONISÉ Pour le développement du tourisme : Air MADAGASCAR : Première acquisition ATR effective et la deuxième incessamment Commerce, Agriculture

Plus en détail

Informations générales synthétiques sur Madagascar

Informations générales synthétiques sur Madagascar Informations générales synthétiques sur Madagascar La distance entre Paris et Antananarivo (aéroport d Irato) est d environ 9 000 kms (8580 en loxodromie) Longueur et largeur : Du nord au sud : 1 580 Kms,

Plus en détail

Banque Centrale de Madagascar

Banque Centrale de Madagascar Banque Centrale de Madagascar DIRECTION DES ETUDES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A MADAGASCAR INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Décembre 2012 C ette

Plus en détail

De mal en pis. Tafakatra 500 ariary ny kapoakan ny vary. 63 sénateurs vont siéger à la Chambre haute

De mal en pis. Tafakatra 500 ariary ny kapoakan ny vary. 63 sénateurs vont siéger à la Chambre haute Nomination Retrouvailles entre le colonel Joseph Ramiaramanana et Lalao Ravalomanana Techniciens orthoprothésistes Page 2 Page 7 Encore insuffisants à Madagascar Quel que soit votre travail, faites-le

Plus en détail