Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015"

Transcription

1 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25

2 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Araka ny voalazan ny andininy faha-99 ao amin ny Lalàm-panorenana dia raisiko ho voninahitra amin ny maha-praiminisitra Lehiben ny Governemanta ahy, ny manolotra anareo ato amin ny Antenimieram-pirenena ny fandaharan asako ho fanatanterahana ny Politika ankapoben ny Fanjakana, araka ny nofaritan ny Filohan ny Repoblika. Miainga avy amin ny fampiasana ny Drafitra nasionalin ny fampandrosoana-plan National de Développement (PND), ny Politika ankapoben ny fanjakana, izay fanamby goavana, dia mikendry indrindra hamaly ny hetahetam-bahoaka tsy ankanavaka. Maro sy ara-drariny ireo hetaheta ireo ary mendrika hasiana fijerena manokana. Mba hanamora izany dia havondrontsika ho lohahevitra 08 izy ireo. 1. Ny Fanamafisana orina ny Fanjakana tan-dalàna sy ny Fitondrana tsara tantana; 2. Ny fanomezana aina vao indray ny toekarena ho amin ny fampandrosoana maharitra ahazoan ny rehetra tombontsoa ; 3. Ny fampandrosoana ara-tsosialy ; 2 / 25

3 4. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana ; 5. Ny Politikan ny Tontolo iainana ho amin ny fampandrosoana maharitra ; 6. Diplomasia andrin ny fampandrosoana ; 7. Ny Fanapariaham-pahefana tena izy sy mirindra ; 8. Ny Fampihavanam-pirenena 1-FANAMAFISANA ORINA NY FANJAKANA TAN-DALÀNA SY NY FITONDRANA TSARA TANTANA Ny fahaizana mitantana ny raharaham-panjakana dia miteraka fampandrosoana maharitra izay miantoka ny fahaiza-mitantana ireo loharanon-karena eo amin ny lafiny toekarena, ny maha-olona, ny kolontsaina ary ny lafiny voajanahary. Izany no mahatonga ny Governemanta tarihiko hampiroborobo sy hanamafy ny kolontsain ny mangarahara sy ny kolontsain ny Fahombiazana ary ny tamberin andraikitra sosialy. a- Fitondrana tsara tantana 3 / 25

4 Ny Fitondrana tsara tantana no hahafahantsika manamafy ny fahefan ny Fanjakana sy manome aina vao indray ireo Andrim-panjakana amin ny alalan ny fanamafisana sy fanapariahana ny fitsipi-pitondran-tena ary ny fampiharana ny tamberin andraikitra eo amin ny fiaraha-monina. Ny fitondrana tsara tantana no fanalahadin ny fahombiazana amin ny politika fampandrosoana rehetra ary miteraka ny fitokisan ny olom-pirenena sy ireo mpampiasa vola teratany na vahiny ary ireo mpiara-miombonantoka amintsika ara-teknika sy ara-bola -Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Araka izany, ny Governemanta tarihiko dia hiezaka : - hanatsara ny faharetan ny fikirakirana antontan-taratasy, hanamora ny fepetra arahina ary hiantoka ny fanaparitahana izany; - hampiasa ny «Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences» (GPEEC) mba hitantanana amin ny fomba mahomby ny mpiasam-panjakana ; - hanamafy ny mangaraharaha eo amin ny fitantanana ny fananan-tany ; - hifehy ireo fandaniam-bolam-panjakana; - hanavao ny fitantanan-draharaha momba ny hetra sy ny fadin-tseranana ary ny fitantanana ny 4 / 25

5 Raharaham-panjakana amin ny ankapobeny. Hotontosaina amin ity taona 2015 ity ireo fifidianana tsy mbola vita (kôminaly, eny anivon ny faritra, Loholona). Hapetraka koa ireo Andrim-panjakana voalazan ny Lalàm-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny Fitsarana Avo ho an ny Tompon andraiki-panjakana (Haute Cour de Justice), ny Filan-kevitra ambonin ny Fiarovam-pirenena sy ny Filan-kevitra ambony momba ny Fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l Etat de Droit (HCDDE). Ny firenentsika dia nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena maro hiantohana ny fanajana sy fampanajana ny zon olombelona. Hankatoavina ireo rijantenin-dalàna sy lalàna mifanaraka amin izany. Ny governemanta dia hanao ny fandrindrana ireo fanapahan-kevitra raisina anivon ireo rafitra tsy miankina amin ny fanjakana, hanavao ny lalàna momba ny «cybercriminalité» ary koa ny lalàna mifehy ny serasera; ireo rehetra ireo dia ao anatin ny fitsinjovana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra. b- Fanjakana tan-dalàna Tsy hisy dikany ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fitantanana raha tsy mbola mahazo ny fitokisan ny olom-pirenena ny fitsarana. Amin ny maha Lehiben ny governemanta ahy, hotohanako ireo ezaky ny Filohan ny Repoblika izay miantoka ny fahaleovantenan ny fitsarana, indrindra amin ny fanomanana atrikasa fanentanana momba io fahaleovantenan ny fitsarana io. Eo koa ny tsy maintsy hitondrana ireo Mpitsara nanao zavatra tsy mety eo anatrehanan ny «Conseil de Discipline» ao amin ny Filankevitra ambonin ny Mpitsara. Ankoatr izay, dia hisy ny fanarenana sy fampitomboana ny fotodrafitrasa, koa tribonaly vaovao miisa efatra no hosokafana : any Fénérive-Est, Vangaindrano, Vohémar ary Antananarivo-Atsimondrano. 5 / 25

6 Anisan ny laharam-pahamehan ny governemanta koa ny fanatanterahana ireo fenitra iraisam-pirenena amin ny fijerena ny zo maha-olona any anivon ny fonja sy ny fanomanana ny fiverenan ireo voafonja eo anivon ny fiaraha-monina indray, ny fanarenana ary fanabeazana ireo ankizy tsy ampy taona voafonja. d- Ady amin ny kolikoly Hohamafisina ny ady amin ny kolikoly ary ireto ny lahasa hatao : - fanovana ny rafitry ny fomba fanaovana fisafoana sy fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sampan-draharaha ; - fanatanterahana ny sazy avoaka ; - fivoizana ny fahamendrehan ny mpiasa-panjakana ; - fanamafisana ny mangarahara eo amin ny fanadinam-panjakana ; - fanitarana ny fiaraha-miasa amin ny Birao Mahaleo tena Iadiana amin ny Kolikoky (BIANCO) sy ny Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola (SAMIFIN) ao anatin ny ady atao amin ny kolikoly sy famotsiam-bola, ary fitandroana ny fahaleovantenan izy ireo ; - famoronana ekipa mpanao fanadihadiana lalina hiadiana amin ny kolikoly (eo amin ny sehatry ny Fitsarana, Famorian-ketra sy Haban-tseranana). 6 / 25

7 2- NY FANOMEZANA AINA VAO INDRAY NY TOEKARENA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA SY AHAZOAN NY REHETRA TOMBONTSOA Tokony hitombo mihoatra ny fitomboan ny mponina ny toekarentsika. Izany no ikatsahana Fitomboana haingana sy maharitra. Izay no mahatonga ny Governemantako : - hanavao ny rafitra fitantanam-bola sy hanamora ny fahafahana mahazo mindram-bola ka hahazoan ny isan-tokantrano sy ny orinasa madinika sy salantsalany tombony. - hametraka politikan ny hetra misarika ny mpandraharaha - hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin ny Fanjakana sy ny Sehatra tsy miankina, ka hetsehina ilay volavolan-dalàna momba ny Partenariat Public Privé (PPP). - handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin ny fampiasam-bola, ny Fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao hifehy ny fampiasam-bola. Koa satria ny 85%n ny Malagasy dia mivelona amin ny fambolena, fiompiana, ary jono, amin ity taona ity dia zezika milanja 7500 tonnes no homena ny tantsaha, masomboly 500 tonnes no hozaraina ary hohamafisina ny ady atao amin ny valala. Ankoatr izay, efa eo an-dàlam-pametrahana ny paikady hahafahana : 7 / 25

8 - mampitombo amin ny fomba maharitra ny vokatra sy mampiroborobo ireo fomba famokarana mahomby ; - mandray anjara amin ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ; - manofana tanora ho tonga mpamboly matihanina. Eo amin ny sehatry ny Fiompiana, toy izao ny vina arosonay : - fampitomboana ireo foibe mpamokatra masomboly nohatsaraina sy ny fitaovana fampitomboan- taranaka (matériel génétique); - fanofanana ireo mpiompy ary fanamoràna ny fahafahan izy ireo mindram-bola; - fametrahana ireo mpiasa manentana eny ambanivohitra ; - fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana. b. Eo amin ny sehatry ny Jono kosa dia ho tanterahanay ny : - fanatsaràna ny fandraisan anjaran ny sehatry ny jono amin ny fampidirana vola ao amin ny kitapom-bolam-panjakana; amin izao fotoana izao dia mahatratra 3,8 tapitrisa dôlara ny haba niditra ; 8 / 25

9 - fanohanana ny fizarana ara-drariny ireo tombontsoa azo avy amin ny fitrandrahana ireo harena anaty rano, amin ny fanomezana taratasy fanamarinana sy mari-pamantarana ho an ny vokatra (éco certifications et labellisation) ; - fanohanana ny Foibe mpanara-maso ny jono na Centre de Surveillance de la Pêche (CSP) ; - fanatsaràna ny fomba fahazoana mitrandraka ny jono indostrialy sy ny fiompiana makamba ; - ady amin ny fahantrana amin ny alalan ny fanatsaràna ny vokatra sy fanohanana ny fiahiana ara-tsakafo sy fanjarian-tsakafo. Hisy ny fepetra horaisina hanomezana lanja ny tsenan ny Africa Growth Opportunuty Act (AGOA) sy ny fampiroboroboana ny orinasa afa-kaba lamba, amin ny alalan ny fandrafetana paikady momba ny fambolena hasy. Ankoatr izay dia : - hotohanana ny fanamafisana ny fifaninanana anatiny sy ivelany ; - hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fampandehanana tsara ny tsena. Anisan ny manana toerana stratejika eo amin ny toekarena ny Fizahantany. Tanjona napetraka, ny hahatongavan ny mpizahantany miisa amin ity taona ity. Ny governemanta dia hiezaka hametraka tontolo mampiroborobo ny fizahantany maharitra. Koa ilaina ny : - fampivelarana ny vina Madagasikara raitra ary anapariahana ny kolontsaina mandray mpizahantany eo anivon ny Malagasy mba 9 / 25

10 ho lasa ambasadaoron ny firenentsika ny olom-pirenena tsirairay ; - fampiroboroboana ny mpiandraikitra ny fizahantany amin io sehatra io ; - fanohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany any amin ny faritra manodidina antsika sy eto an-toerana ; - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fizahantany sy fanaraha-maso ireo toerana fandraisana mpizahantany ; - fametrahana «Compte Satellite du Tourisme» (CST) ; - fanaovana fanadihadiana ny hanomezana ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina 44 an ny ADEMA, ary fanitarana sy fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, Nosy Be, Antsiranana, Fort-Dauphin ary Toliary ; - fanohanana ny kaompaniam-pitaterana Air Madagascar. d. Hojerena akaiky manokana koa ny sehatry ny Harena an-kibon ny tany sy ny Harena stratejika satria anisan ireo mora andairan ireo fanondranana sy asa fitrandrahana tsy manara-dalàna. Ny Governemanta dia hanohy ny : - fanatsaràna ny lalàna mifehy izany sy ny fifehezana ireo mpisehatra eo amin ny harena an-kibon ny tany sy ny harena stratejika ; 10 / 25

11 - fametrahana fomba fiasa vaovao fanangonana hetra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin ny harena an-kibon ny tany ; - ny fanomezana aina vao ny «Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM)», ny famaritana indray ny andraikitry ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) ary ny fanovana ny rafitry ny Laboratoire National des Mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratejika ireo, dia hisy ny fanamboarana sy fanarenana fotodrafitr asa : - mba hanamorana ny famoahana ny vary : RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B; - ho fampitomboana ny fahatongavan ny mpizahantany : RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13 ; - ho fanamoràna ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon ny tany : RN13, RNT33, RN1bis, RNT9 ; - Hisy ny fanamboarana làlam-be migodàna (autoroute) mampitohy an Antananarivo renivohitra sy Ivato alohan ny volana novambra 2017; - fanarenana ny seranan-tsambon i Manakara sy Toamasina ; - fanamboarana «espaces de croissance» miisa 03 miaraka amin ny tetikasa Pôle Integré de Croissane andiany faharoa (PIC-2) : Diana, Atsimo-Andrefana, Anosy, Toamasina, axe RN7 (Fianarantsoa). e. Eo amin ny sehatry ny Fitaterana dia tsy maintsy atao ny: 11 / 25

12 - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina ; - fametrahana seranan-tsambo mahaleo tena ; - fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina sy fanohizana ireo asa fanitarana any amin ny seranan-tsambon i Toamasina sy Ehoala (Tolagnaro). f. Fanambin ny Governemanta ny hanome Angovo amin ny vidiny mirary ho fanohanana ny fampitomboana ny harinkarena sy ho fampitomboana ny fahafahana mahazo herin aratra, na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Koa tsy maintsy : - havaozina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy fitrandrahana ny JIRAMA; - amporisihina ny Sehatra tsy miankina amin ny Fanjakanhampiasa vola amin io sehatry ny angovo io ary hamafisina ny fiaraha-miombon antoky ny Fanjakana sy ny tsy miankina ; - ampiroboroboina ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina. Efa an-dàlam-panatanterahana ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin ny alalan ny rano sy ny riandrano ary tsy maintsy ho azo ampiasaina ato anatin ny roa taona: Farahantsana Sahalanona, Anjialava, Ampitabepoaka. Anisan ireo tetikasa hotanterahina amin ity taona ity ny : 12 / 25

13 - asa fanitarana ny fanomezan-jiro any ambanivohitra sy manodidina ny renivohitra ; - fametrahana fitaovana ahazoana herinaratra avy amin ny masoandro, hasolo ireo milina mampiasa gas-oil sy solika mavesatra ; - fametrahana «parcs éoliens» any avaratry ny Nosy ; - fankatoavana ny drafitr asa any amin ny faritra ho fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra : any amin ny faritra Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo, Amoron'Imania, Haute Matsiatra, Melaky, Diana, Betsiboka ; - fametrahana ny angovo azo havaozina any Nosy Be. Hisy ihany koa ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana : Mahavola (300 MW) sy Sahofika (105MW). Eo koa ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra centrale thermique any Benenitra (90MW) izay heverina ho vita amin ity taona ity. Eny ambanivohitra kosa dia hisy ny : - tetikasa JIRO KANTO ( ho an ireo kominina manodidina ny farihin i Alaotra); - tetikasa PICO centrale Hydroélectrique ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (PHEDER) : herinaratra azo avy amin ny rano ho an i Andina, Kianjandrakefina ary Ambatomanoina ; - tetikasa mahakasika ny angovo azo avy amin ny masoandro Projet solaire Best Options for 13 / 25

14 Rural Energy and Access to Light and Electricity (BOREALE): ho an ireo renivohitry ny kominina miisa 7 any amin ny faritra Anosy sy Androy; fampidiran-jiro any amin ny renivohitry ny kominina miisa 4 any amin ny faritra Atsimo-Andrefana (St. Augustin, Antanimeva, Manombo Sud, Mahaboboke) ; - fampidirana jiro ao amin ny tanànan i Befandefa sy Andavadoaka any Morombe ; g. Eo amin ny sehatry ny Fifandraisan-davitra sy ny Teknolojia vaovao, ny governemanta dia hiroso amin ny : - fanatanterahana ny drafitr asa idirana amin ny Plan Numérique ; - fametrahana foibe VOHIKALA miisa 20 ho fanapariahana ny fampiasana ny teknolojia vaovaon ny fifandraisana TIC communautaires (Ministera, commune, association locale) ; - fandrafetana Fandaharan asa «Commune Numérique» ; - fanavaozana ireo fahazoan-dàlana sy fanavaozana ny bokin andraikitra ho an ireo mpandraharaha ; - Fanavaozana ny drafi-pirenena momba ny Fréquences. 14 / 25

15 3- FAMPANDROSOANA NY LAFINY SOSIALY Ny fanomezan-danja ny harena maha-olona dia ilaina eo amin ny fampandrosoana. Koa hampiharina ny lalàna ahazoan ny mpiasa tombontsoa ary hampiasaina ireo rafitra mpandrindra ny ady atao amin ny fampiasana ankizy. a. Mahakasika ny Fahasalamana, ny Governemanta tarihiko dia mihevitra ny : - fanokafana indray ireo Centre de Santé de Base (CSB) nikatona, fanarenana CSB miisa 43, fanomezana mpiasan ny fahasalamana mahay ny asany ho an ny CSB miisa 48 ; - fanavaozana ireo fitsaboana maika momba ny fiterahana sy fanabeazana aizana eo anivon ny Centre de Santé de Base sy ny «Centre Hospitalier de Référence de Disctrict» CHRD miisa 100 ; - fanamafisana ny fiarovana ny reny sy ny zaza sy ny ady amin ireo valan aretina sy aretina miverimberina maharitra ; - fanamorana ny fahazoan ny rehetra fitsaboana any amin ny tobim-pahasamana tantanan ny fanjakana ; - famonjena ireo iharam-boina noho ny andro ratsy sy vokatry ny loza voajanahary ; - fanapariahana ny fanaovam-baksiny ; - ady amin ny VIH/SIDA, Tazo, Tuberculose ; 15 / 25

16 - fanovana CSB miisa 144 ho lasa «Soin Obstétrical Néonatal d Urgence de Base» (SONUB) sy «Soins Obstétricaux et Néonatals d Urgence Clinique» (SONUC) ; - fanatanterahana ny rafitra fizarana fanafody ho an ny daholobe Distributions en Masse des Médicaments (DMM) ; - fampihenana ho 9% hatramin ny 8% ny tahan ny tsy fanjariantsakafo ho an ireo zaza latsaky ny dimy taona. b. Eo amin ny sehatry ny Fanabeazana, maro ny fandaminana hatao, indrindra ny: - fanamafisana ny fahaiza-manaon ny mpampianatra, - fanaovana fanadihadiana mba hampitomboana ny tahan ny fidirana an-tsekoly sy hiadiana am in ireo antony mahatonga ny fihenan izany taha izany. Eo amin ny dingan ny Préscolaire, ny Governemanta tarihiko dia hampitombo ny fahafahana mandray mpianatra, indrindra any amin ny faritra tena sahirana. Efitrano fianarana miisa telo arivo (3 000) no haorina sy hasiana fitaovana, mpampianatra miisa valo arivo (8000) no horaisina. Ary ho fametrahana miandalana ny fampianarana maimaimpoana any amin ny fanabeazana fototra dia hisy mpampianatra tsy miankina miisa homena fanampiana. Eo amin ny dingan ny Ambaratonga faharoa, efitrano fianarana vaovao miisa 1500 no hamboarina sy hasiana fitaovana. Mpampianatra vaovao miisa 1300 no horaisina. Ary mba hanalefahana ny fahasahiranan ireo ray aman-dreny dia mpianatra miisa 6250 no homena fanampiana. Ary farany, mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin ny sehatra tsy miankina, dia mpampianatra no hahazo fanampiana. d.;ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy maintsy manatanteraka ny fidirana any amin ny rafitra LMD ary ny fikarohana/famoronana 16 / 25

17 dia tsy maintsy mandray anjara amin ny fandrisihana ireo Ecoles Doctorales. Ny fidiran ireo vitsy an isa amin ny dingan ny fampandrosoana ny lafiny sosialy, sy ny fanatsarana ny fari-piainan ny mponina ho fanatsarana ny fahazoana ireo filàna fototra, dia anisan ireo fanamby goavana ho an ny Governemanta. Anisan ireo ny : - fanamafisana ireo rafitra fampiroboroboana, fisorohana, ny fiarovana ary ny fanovàna ara-tsosialin ny mponina ; - fanamboarana fotodrafitrasa manokana ho an ireo olona sembana ; - fametrahana tambazotra fiarovana ny zaza, toerana/fianakaviana mpandray ireo zaza (tsy misy mpiahy) sy akany sosialy ho an ny vehivavy ; - famerenana indray ireo villages communautaires mba hametrahana ireo olona sahirana (tananan i Andranofeno) ; - fanampiana ireo mponina ianjadian ny olana voajanahary sy sosialy ary olana ara-toekarena ; - fanomezana fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ho an ireo distrika ; - fametrahana rafitra mpiandraikitra sy mpanomana ireo tanora tia fanatanjahantena ; - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 300 hiatrika ny Lalaon ny Nosy aty amin ny Ranomasimbe Indianina amin ity taona 2015 ity ; 17 / 25

18 - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 50 hiatrika ny Lalao afrikanina na ny Jeux Africains, hatao amin ity taona ity koa. e. Eo amin ny lafiny Fiahiana ara-tsosialy sy ny Politikan ny asa, ny Governemanta dia hanatanteraka ny : - fandrafetana sy fanapariahana ny Politikam-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ; - fananganana toerana fantsakana rano miisa 7210 sy fanarenana fotodrafitrasa miisa 1883 efa maherin ny 10 taona; - fanomezana toeram-pidiovana ho an ny CSB sy sekoly (3800) ; - fandrafetana ireo schémas directeurs» amin ny tanàn-dehibe 8 ; 4- FANAMAFISANA NY FANDRIAMPAHALEMANA a. Ny fanamafisana ny fahafahan ny sehatry ny fiarovana manatanteraka ny andraikiny no laharam-pahamehana voalohany amin ireo laharam-pahamehana rehetra. Koa hohamafisina ny filaminana na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra, hiadiana amin ny tsy fandriampahalemana amin ny ankapobeny sy amin ny famongorana ny asan-dahalo, ny fakàna an-keriny sy ny fitazonana olona tsy ara-dalàna. 18 / 25

19 b. Ny Governemanta tarihiko dia hametraka ireo fomba rehetra ilaina hiarovana ny fari-dranomasina malagasy, hiadiana amin ny fanondranana an-tsokosoko sy ny jono tsy manara-dalàna. Ho fantanterahana izany, ny Fanjakana dia mikendry ny : - fahazoana trano sy fitaovana amin ny alalan ny Partenariat-public-privé-population (4P) ary amin ny alalan ny fanohanan ireo mpiara-miombon antoka teknika sy ara-bola ; - fanamafisana ny fifandraisan ny asa eo amin ny mpisehatra EMMO sy ny Fitsarana, hisorohana ireo heloka sy fanenjehana ny mpanao ratsy ; - fametrahana ny Dina sy fampahombiazana azy ary fampifanarahana izany amin ny lalàna misy ; - fampihenan ny ny tahan ny heloka an-tanàn-dehibe sy fandefasana mpitandro filaminana any amin ny faritra mena ; - fampitomboana ny asa fanaraha-maso ny Zone Economique Exclusive (ZEE) ; - fandaminana sy fiarovana ny làla-pihariana omby ; - fandravana ireo tambazotra mpanao heloka ara-toekarena sy ara-bola ; - fanavaozana ny sehatry ny fitandroana ny filaminana; 19 / 25

20 - fametrahana rafitra nasionaly mpanoro làlana amin ny ady atao amin ny asa fampihorohoroana sy ny heloka Structure Nationale d Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité Transnationale organisée (SNOLT). 5 POLITIKAN NY TONTOLO IAINANA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA Fanamby goavana ny famahana ireo olana mahakasika ny lafiny tontolo iainana. Ny Governemanta tarihiko dia handray anjara amin ny fanatanterahana ny fandaharan asan ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana Programme des Nations Unies pour l Environnement (PNUE) : Mamboly ho an ny Planeta isika «Plantons pour la Planète» ary tanjona ny hamboly hazo 14 milliards. 20 / 25

21 Ny fanomezana lanja ny harena maha-olona dia hatao miaraka amin ny «approche paysage» sy ny fanorenana faritra arovana vaovao. Mahakasika ny fanekena nataon i Madagasikara tamin ny Congrès Mondial des Parcs» andiany faha- 6 tany Sydney, ny Governemanta dia hampihatra ny tolérance zéro» amin ireo fanondranana an-tsokosoko ireo harena voajanahary toy ny andramena, ary ny fitondrana ireo faritra arovana araka ny vinan i Durban Vision Durban. Ny Governemanta tarihiko dia hanatanteraka ny : - fanoloana ireo tomponandraikitra tsy an-kanaavaka/rehetra any amin ny faritra isian ny fanondranana andramena an-tsokosoko, fametrahana Fitsarana manokana araka ny didy hitsivolana 2011/001 ; - fametrahana fomba fanaraha-maso hentitra amin ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry ; - famerenana an-tanindrazana ireo andramena nogiazana any ivelan i Madagasikara, na koa fivarotana izany amin ny fomba manara-dalàna; - fanamafisana ny fisorohana amin ny alalan ny fepetra fanabeazana ; - fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako ; 21 / 25

22 - fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako mivangongo amin ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara: Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina; - fampiroboroboana ireo «Gestion Intégrée des Ressources en Eau» (GIRE) amin ireo dobon-drano telo : Andapa, Tsiazompaniry, Ambatondrazaka; - fampitomboana ny velaran-tany hambolena hazo (5000ha) ; - fanamafisana ny ady atao amin ny doro tanety ; - Fanomezana vahana ny fampiasana ny «biocarburant», toy ny «ethanol sy ny biodiesel. 6- DIPLOMASIA ANDRIN NY FAMPANDROSOANA Diplomasia politika sy ara-toekarena, diplomasia afaka miaro ireo tombontsoantsika, misarika mpampiasa vola ary mampifandray amin ireo tera-tany Malagasy monina sy miasa any ivelany (diaspora), io no tena diplomasia ho amin ny fampandrosoana. Ho fanatanerahana izany dia tsy maintsy : - havaozina ny «carte diplomatique» izany hoe: fijerena ireo firenena any ivelany nametrahantsika sy hametrahantsika Masoivoho. Soloina ireo Ambasadaoron i Madagasikara any ivelany ; 22 / 25

23 - apetraka ny fomba hisarihana izao tontolo izao hahafantatra bebe kokoa an i Madagasikara ; - iantohana ny fanomanana ny fihaonana an-tampon ny firenena mampiasa ny teny frantsay, izay hatao eto Antananarivo amin ny volana novambra FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY SY MIRINDRA Hahatongavana amin izany, dia fepetra roa no tsy azo ihodivirana : fahaiza-manao voafaritra mazava ananan ireo manampahefana voafidy, tetibola manokana tsy miankina amin ny fanjakana foibe. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra dia mitaky fandrindrana ara-paritra sy fanajariana ny tany (Schéma National d Aménagement du Territoire, Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire), anomezana vahaolana amin ny alalan ireo tetikasa voafaritr ireo toromarika sy fitantanana ary fampiasana ny tany. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra ihany koa dia mandalo amin ny ady amin ny fananganana trano tsy ara-dalàna ary ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe hanadiovana ny tanàna. Harafitra amin ity taona ity ny Fandaharan asam-pirenena momba ny Fanapariahana sy ny Fitsinjaram-pahefana (PNDD : programme national de déconcentration et de décentralisation). 23 / 25

24 8- FAMPIHAVANAM-PIRENENA Ny tanjona dia ny hahazoana fampandrosoana maharitra, mirindra sy tsy mitanila eo anivon ny firenena isian ny fihavanana ary anjakan ny fiaraha-monina ara-drariny. Ny Governemanta dia hivoy ny soa toavim-pirenena mba hampiakatra ny hambom-po maha Malagasy. Izay no atao dia ny mba hialana amin ny tsy fahatokisan-tena ankehitriny. Ny fivoizana izany dia tokony hitondra fitoniana ary koa firaisankinam-pirenena. Madagasikara dia itoeran ny valan-javaboahary tsy manam-paharoa ary koa kolontsaina mampiavaka azy, manana harena tsy hita noanoa ary vahoaka hendry sy mitandro ny fihavanana, miaina eo anivon ny tontolo raitra sy kanto. Izany no ilazana fa tokony hohaintsika ny mitrandraka izany, hahafahana mivelatra eo anivon ny soa toavin ny Fihavanana. TENY FAMARANANA Andriamatoa Filohan ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, 24 / 25

25 Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Ity fandaharan asa izay natolotro anareo androany ity dia fanamby napetraky ny governemanta araka ny lalàm-panorenana. Sady taratry ny Plan National de Développement (PND) sy ny Projet d Urgences Présidentiel (PUP) ihany koa. Raisinay am-panetren-tena ny sosonkevitra avy aminareo. Ireo fihaonana samihafa izay hataon ny governemanta eto anivon ny Antenimieram-pirenena dia inoako fa hahafahantsika manamafy ny fifandraisana eo amin ny Mpanatanteraka sy ny Mpanao lalàna ho tombontsoan ny Malagasy tsy an-kanavaka. Ny finiavana ara-politika no làlana tsy maintsy iaingana sy antoky ny fitomboan ny harinkarena maharitra. Ny fiarahana no maha lasa lavitra araka ny ohabolan-drazantsika manao hoe: Ny mita be tsy lanin ny mamba, ary ny akanga maro tsy vakin amboa Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy. 25 / 25

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara ISSN: 1726-9105 Filicium thouarsianum A. DC Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika ny zava-maniry

Plus en détail

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara ISSN: 1726-9113 Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika

Plus en détail

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA Projet Q925 Clôture en bois dans la commune urbaine de Toliara, une autre source importante de déforestation dans le district de Toliara II Radobarimanjaka RABENIALA Haja N. MASEZAMANA Léa I.B. RAOLIARIVELO

Plus en détail

PROJET D ASSISTANCE POUR LE DEVELOPPEMENT D UNE NOUVELLE POLITIQUE ET D UNE STRATEGIE DE L ENERGIE POUR LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

PROJET D ASSISTANCE POUR LE DEVELOPPEMENT D UNE NOUVELLE POLITIQUE ET D UNE STRATEGIE DE L ENERGIE POUR LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR PROJET D ASSISTANCE POUR LE DEVELOPPEMENT D UNE NOUVELLE POLITIQUE ET D UNE STRATEGIE DE L ENERGIE POUR LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR RAPPORT DE LA MISSION DE CADRAGE Septembre 2014 Remerciements Le projet

Plus en détail

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE)

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) I. IDENTITE DE L ENTITE Dénomination de l association : Service d Appui à la Gestion de l Environnement Fampandrosoana Maharitra,

Plus en détail

Réf PPM : C32 Méthode de Sélection : SFQC à priori

Réf PPM : C32 Méthode de Sélection : SFQC à priori TERMES DE RÉFÉRENCES Recrutement d un cabinet assurant la gestion des agents nécessaires pour la réalisation des enquêtes Composante 3 Produit 3A2 Activité 3A2d Ressource 3A2d2 Ressource 3A2d3 Renforcement

Plus en détail

Récapitulatif des actions menées sur Madagascar. PAYS d intervention : Madagascar. Démarrage des actions 1981 Actions toujours en cours

Récapitulatif des actions menées sur Madagascar. PAYS d intervention : Madagascar. Démarrage des actions 1981 Actions toujours en cours PAYS d intervention : Madagascar Démarrage des actions 1981 Actions toujours en cours 1981 * Expéditions de médicaments au dispensaire d Antoinette Corteyn - Fort Dauphin * L hospice des pauvres (orphelinat

Plus en détail

Coopération non gouvernementale Secteur Eau / Assainissement / Hygiène

Coopération non gouvernementale Secteur Eau / Assainissement / Hygiène La présence d une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu elle est recommandée par l ambassade de France. Nom de l'organisme Nationalité Présence à Madagascar Objet de l'action

Plus en détail

SITUATION GENERALE Description du phénomène

SITUATION GENERALE Description du phénomène BULLETIN N 007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Fitiavana Tanindrazana Fandrosoana ------------------- MINISTERE DE L INTERIEUR ------------------ BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES -----------------

Plus en détail

LE GUIDE DE L ELECTEUR

LE GUIDE DE L ELECTEUR Madagascar 2013 Le mot de l auteur Sommaire I Pourquoi votons-nous? Rappel des principes de la République et de la démocratie 4 Cette publication nourrit une ambition simple : de faire connaître au plus

Plus en détail

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement Fiche Technique ONG LALANA En route pour le développement ONG Lalana - 249, Route Circulaire, Antananarivo - MADAGASCAR - Tél : (261 20) 22 369 86 - Fax : (261 20) 22 366 31 - GSM : 033 11 497 70-032 02

Plus en détail

L Observatoire du Riz de Madagascar. Octobre et Novembre 2013. Editorial

L Observatoire du Riz de Madagascar. Octobre et Novembre 2013. Editorial L Observatoire du Riz de Madagascar 3 ème Trimestre 2011 C Her(e)s lecteurs, lectrices, L HORIZON N 54 L équipe de l Observatoire du Riz, est ravie de vous présenter l Horizon N 54 synthétisant l actualité

Plus en détail

FICHE DE SUIVI DE GRANT

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 02 ANALAMANGA ASSOCIATION ADM FICHE DE SUIVI DE GRANT 29/04/14 Frais ELIONET 8 820,00 29/04/14 Frais tenue de compte 2 400,00 07/05/14 Virement reçu PGDI

Plus en détail

L approche 5S/KAIZEN/TQM, un outil pratique de gestion de la qualité à Madagascar

L approche 5S/KAIZEN/TQM, un outil pratique de gestion de la qualité à Madagascar AAKCP (Asia-Africa Knowledge Co-Creation Programme) Japan International Cooperation Agency L approche 5S/KAIZEN/TQM, un outil pratique de gestion de la qualité à Madagascar (http://www.jica.go.jp/madagascar/french)

Plus en détail

ASMF : «Miorim-paka mba hanasoa olona» Oeuvrer au service d autrui Samedi 21 février 2009

ASMF : «Miorim-paka mba hanasoa olona» Oeuvrer au service d autrui Samedi 21 février 2009 ASMF : «Miorim-paka mba hanasoa olona» Entraide, Partage d expériences, Tetik asa maharitra Oeuvrer au service d autrui Samedi 21 février 2009 Sommaire : 1. Entraide 2. FTHM conseils 3. Partage d expériences

Plus en détail

Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella

Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella «Nous souhaitons faire de cet Événement un moment culturel fort, où tout Madagascar se réunira lors d un week-end de festivité.» Les chants seront en

Plus en détail

Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011

Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Plan de Développement Secteur Santé 2007-2011 PDSS 2007-2011 AVANT-PROPOS

Plus en détail

COMMENT CONCILIER LES EXTREMES Développement, Mise en oeuvre, et Intégration plus large des stratégies sur les Aires protégées MADAGASCAR

COMMENT CONCILIER LES EXTREMES Développement, Mise en oeuvre, et Intégration plus large des stratégies sur les Aires protégées MADAGASCAR COMMENT CONCILIER LES EXTREMES Développement, Mise en oeuvre, et Intégration plus large des stratégies sur les Aires protégées MADAGASCAR RANDRIAMAHALEO Sahoby Ministère de l Environnement et des Forêts

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE Pour le recrutement d'un cabinet chargé de la. Collecte des informations pour alimenter une base de données sur les

TERMES DE REFERENCE Pour le recrutement d'un cabinet chargé de la. Collecte des informations pour alimenter une base de données sur les TERMES DE REFERENCE Pour le recrutement d'un cabinet chargé de la collecte des informations pour alimenter une base de données sur les investissements fonciers à grande échelle (situation année 2013) Composante

Plus en détail

Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR

Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR Termes de référence EDITION ET DISSEMINATION DES MONOGRAPHIES DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR Composante 2 : Amélioration de l efficacité de la gouvernance locale Objectif A : OPERATION COMMUNALES D'APPUI

Plus en détail

le pacte de stabilité est contraire à l état de droit

le pacte de stabilité est contraire à l état de droit momba nandritra ny dimy taona nokarakarain i mme sitraka dia nitera-dahy N 3175 PRIX : Ar 400 P.14 P.14 karana, voarohirohy tamin ireo volabe 1 miliara, nalaina am-bavany P.03 les députés mapar en colère

Plus en détail

+$ JEKH EF;H7J;KHI + 77

+$ JEKH EF;H7J;KHI + 77 $ JEKH EF;H7J;KHI 77 78 Excursions, Guides, Transports,. Autres: Bivouacs, Allemand ALWAYS Réceptif, Allemand Langue Guide:, Allemand, Russe LOT III O 6 Bis Mananjara Ouest Ambohijanahary Tél: 22 370 28

Plus en détail

14. Le secteur électrique

14. Le secteur électrique 14. Le secteur électrique I. Résumé et Vision 2024 La vision pour Madagascar à l horizon 2024 serait l accroissement significatif du taux d accès au service de l électricité et l augmentation de la part

Plus en détail

DOCUMENT DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE MADAGASCAR. Mireille Ramilisoa Ratoaveloson et Olivier Donat Andriamahefaparany

DOCUMENT DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE MADAGASCAR. Mireille Ramilisoa Ratoaveloson et Olivier Donat Andriamahefaparany DOCUMENT DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE MADAGASCAR 2014 Mireille Ramilisoa Ratoaveloson et Olivier Donat Andriamahefaparany 1 SOMMAIRE Acronymes... 3 Liste des tableaux... 6 Liste des figures... 6 Liste

Plus en détail

Compte-rendu Rencontre institutionnelle «Ran Eau 2014» Bilan 2014 et Perspectives 2015 Atelier sur les bases de données du secteur EAH

Compte-rendu Rencontre institutionnelle «Ran Eau 2014» Bilan 2014 et Perspectives 2015 Atelier sur les bases de données du secteur EAH Compte-rendu Rencontre institutionnelle «Ran Eau 2014» Bilan 2014 et Perspectives 2015 Atelier sur les bases de données du secteur EAH Mercredi 10 décembre 2014 à partir de 9h00 Hôtel Ibis à Ankorondrano

Plus en détail

Micro crédit et micro finance : principes, impact et perspectives

Micro crédit et micro finance : principes, impact et perspectives MICRO CREDIT et MICRO FINANCE Micro crédit et micro finance : principes, impact et perspectives La microfinance a aidé beaucoup de pauvres du monde à améliorer leurs revenus en les autonomisant et en leur

Plus en détail

FILIERE MAÏS. Sommaire

FILIERE MAÏS. Sommaire Filières de l'agriculture, de l'elevage et de la Pêche, et Actions du Ministère de l'agriculture, de l'elevage et de la Pêche Page 1 DE 10 FILIERE MAÏS Sommaire FILIERE MAÏS 1 SOMMAIRE 1 FILIERE MAÏS 2

Plus en détail

RAPPORT NATIONAL A LA CINQUIEME SESSION DU FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORETS MADAGASCAR

RAPPORT NATIONAL A LA CINQUIEME SESSION DU FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORETS MADAGASCAR RAPPORT NATIONAL A LA CINQUIEME SESSION DU FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORETS MADAGASCAR DECEMBRE 2004 I- CONTACTS Directeur Forestier pour Madagascar Nom : RAJAONAHSOA Rodin Titre : Directeur Géné

Plus en détail

fasimainty Entrepreneuriat Création d un Centre d Affaires de la Région Anosy Numéro 7 Bulletin de liaison QIT Madagascar Minerals SA

fasimainty Entrepreneuriat Création d un Centre d Affaires de la Région Anosy Numéro 7 Bulletin de liaison QIT Madagascar Minerals SA Numéro 7 QIT Madagascar Minerals SA riotintomadagascar.com ehoalaport.com Entrepreneuriat Création d un Centre d Affaires de la Région Anosy fasimainty Partenariat Public/Privé. Etat des réalisations Les

Plus en détail

PRESENTATION DU RAPPORT D AUDIT ET DE

PRESENTATION DU RAPPORT D AUDIT ET DE PRESENTATION DU RAPPORT D AUDIT ET DE RECONCILIATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LES INDUSTRIES EXTRACTIVES A L ETAT MALAGASY ET DES RECETTES PERCUES PAR L ETAT EXERCICE 2010 SEPTEMBRE 2012 Réalisé pour

Plus en détail

Projet : tous projets de WWF Date : Juillet 2014 Intitulé : Prestataire location de véhicule Référence : AO/036-2014

Projet : tous projets de WWF Date : Juillet 2014 Intitulé : Prestataire location de véhicule Référence : AO/036-2014 Projet : tous projets de WWF Date : Juillet 2014 Intitulé : Prestataire location de véhicule Référence : AO/036-2014 WWF MWIOPO Près lot II M 85 Ter Antsakaviro (101) Antananarivo Tél: +261 34 49 888 04

Plus en détail

REPOBLIKAN IMADAGASIKARA

REPOBLIKAN IMADAGASIKARA REPOBLIKAN IMADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana *********** MINISTERE DE L ENERGIE 1. CONTEXTE GENERAL : PRODUCTION INDEPENDANTE D ELECTRICITE POUR NOSY-BE Partenariat Public Privé TERMES DE

Plus en détail

Enjeux et Perspectives de la composante «Environnement Santé» du Plan d Action de l Initiative Environnement du NEPAD

Enjeux et Perspectives de la composante «Environnement Santé» du Plan d Action de l Initiative Environnement du NEPAD PRÉSENTATION POWER POINT Enjeux et Perspectives de la composante «Environnement Santé» du Plan d Action de l Initiative Environnement du NEPAD Cheikh FOFANA, Assistant au Secrétaire Exécutif, Secrétariat

Plus en détail

Coopération non gouvernementale Secteur Santé

Coopération non gouvernementale Secteur Santé La présence d une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu elle est recommandée par l ambassade de France. Nom de l'organisme Nationalité Présence à Madagascar Objet de l'action

Plus en détail

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL LA SITUATION DE L INTEGRATION DU GENRE SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET DE PROJET

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL LA SITUATION DE L INTEGRATION DU GENRE SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET DE PROJET REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL LA SITUATION DE L INTEGRATION DU GENRE SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET DE PROJET Introduction A l instar de tous les pays qui ont adhéré à

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE POUR PRESTATAIRE INDIVIDUEL ET CONSULTANT

TERMES DE REFERENCE POUR PRESTATAIRE INDIVIDUEL ET CONSULTANT TERMES DE REFERENCE POUR PRESTATAIRE INDIVIDUEL ET CONSULTANT Titre: Consultance pour l intégration du Logiciel GESIS CSB et le transfert de compétence en vue de sa pérennisation Type de contrat: SSA Période

Plus en détail

L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A.

L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A. L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A. Dans le but d améliorer le fonctionnement de la Justice et le renforcement de l Etat de Droit à Madagascar, l IFPA a été mis en place en 2005.

Plus en détail

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana Fandrosoana --ooooo- MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Secteur de la Santé et de la Protection Sociale

Plus en détail

Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions financières dans la commune d Amparafaravola

Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions financières dans la commune d Amparafaravola MEMOIRE DE FIN D ETUDES EN VUE DE L OBTENTION DU DIPLOME D INGENIEUR AGRONOME OPTION : AGRO-MANAGEMENT Etude des opportunités d utilisation du Certificat Foncier comme garantie auprès des institutions

Plus en détail

Volume 2 RAPPORT D ANALYSE

Volume 2 RAPPORT D ANALYSE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana MINISTERE DE L ECONOMIE ET DU PLAN DIRECTION GENERALE DE L INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE COMMISSION NATIONALE DU RECENSEMENT GENERAL

Plus en détail

NOTES SUR LA MISE EN PRATIQUE DU CONCEPT NWHP

NOTES SUR LA MISE EN PRATIQUE DU CONCEPT NWHP NOTES SUR LA MISE EN PRATIQUE DU CONCEPT NWHP «Application du concept «Nature Richesse Santé et Pouvoir» ou NWHP pour renforcer la mise à l échelle de l approche Commune Championne dans toutes les Communes

Plus en détail

APPEL D OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

APPEL D OFFRES INTERNATIONAL OUVERT APPEL D OFFRES INTERNATIONAL OUVERT Programme BOREALE - Electrification rurale décentralisée par centrales solaires et mini-réseaux de distribution d au maximum 7 localités dans les régions Androy et Anosy,

Plus en détail

Système hybride (PV-diesel) pour l électrification rurale au Mali Lomé, 29 Avril 2014 Contexte Faible taux d électrification rural (1% en 2003) Création d une agence dédiée à l électrification rurale (

Plus en détail

NO ENERGY, NO FUTURE. 5 e Forum Météo. Par Ir.,Philippe Delaisse Secrétaire général EF4 asbl

NO ENERGY, NO FUTURE. 5 e Forum Météo. Par Ir.,Philippe Delaisse Secrétaire général EF4 asbl NO ENERGY, NO FUTURE 5 e Forum Météo Politique énergétique wallonne Par Ir.,Philippe Delaisse Secrétaire général EF4 asbl Belgique Une unité dans la diversité 3 Régions: - Région flamande - Région de Bruxelles-Capitale

Plus en détail

Smart Grids Côte d Azur Contraintes et opportunités d un territoire de développement des Smart Grids?

Smart Grids Côte d Azur Contraintes et opportunités d un territoire de développement des Smart Grids? Smart Grids Côte d Azur Contraintes et opportunités d un territoire de développement des Smart Grids? Jean-Christophe CLEMENT Expert Energie /CCI Nice Côte d Azur Colloque Smart Grids ENSMP Master OSE

Plus en détail

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es 1 D er m ato ses f r éq u en tes M o ti f s d e c o n su l tati o n : D er m at o ses f r éq u en tes D er m at o ses p l u s r ar es 2 D er m ato ses f r éq u en tes: D er m at i te at o p i q u e E r

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE. DONORS : WWF Suisse. Référence : AO-023/2014

TERMES DE REFERENCE. DONORS : WWF Suisse. Référence : AO-023/2014 TERMES DE REFERENCE Project: MG 200/100 Protection de la forêt tropicale et amélioration des moyens d existence de la population locale au nord de Madagascar DONORS : WWF Suisse Référence : AO-023/2014

Plus en détail

- Sciences Agricoles. 3 ans Diplôme Universitaire de Technologie Antsirabe

- Sciences Agricoles. 3 ans Diplôme Universitaire de Technologie Antsirabe REPOBLIKN I MDGSIKR Fitiavana -Tanindrazana- Fandrosoana --------- MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L RECHERCHE SCIENTIFIQUE --------------------- SECRETRIT GENERL ------------------------ DIRECTION

Plus en détail

DECRET N 2014-288. fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

DECRET N 2014-288. fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ------------- DECRET N 2014-288 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère. LE PREMIER MINISTRE, CHEF

Plus en détail

ABREVIATIONS... 7 LISTE DES FIGURES... 9 LISTE DES TABLEAUX... 9 INTRODUCTION... 10

ABREVIATIONS... 7 LISTE DES FIGURES... 9 LISTE DES TABLEAUX... 9 INTRODUCTION... 10 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DE L AGRICULTURE ---------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------------- DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE ----------------------

Plus en détail

ETUDE D UNE MUTUELLE D EPARGNE ET DE CREDIT EN MILIEU RURAL - CAS DE LA CAISSE OTIV A AMBOHITRIMANJAKA -

ETUDE D UNE MUTUELLE D EPARGNE ET DE CREDIT EN MILIEU RURAL - CAS DE LA CAISSE OTIV A AMBOHITRIMANJAKA - UNIVERSITE D ANTANANARIVO Faculté de Droit, d Economie, de Gestion et de Sociologie Département de Sociologie ETUDE D UNE MUTUELLE D EPARGNE ET DE CREDIT EN MILIEU RURAL - CAS DE LA CAISSE OTIV A AMBOHITRIMANJAKA

Plus en détail

«INNOVATION ET PERFORMANCE : enjeux et perspective» CAS DES BRASSERIES STAR MADAGASCAR

«INNOVATION ET PERFORMANCE : enjeux et perspective» CAS DES BRASSERIES STAR MADAGASCAR UNIVERSITE D ANTANANARIVO --------------------------------- FACULTE DE DROIT, D ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ---------------------------- DEPARTEMENT DE GESTION -------------------------- MÉMOIRE

Plus en détail

Avenant àla Convention avec l Etat

Avenant àla Convention avec l Etat Avenant àla Convention avec l Etat 14 septembre 2010 1 20 années d un partenariat sans précédent : 1987 à aujourd hui Une Convention signée le 24 mars 1987 entre TWDC, l Etat français, la Région Ile de

Plus en détail

TEST DE DÉPISTAGE DE L IMMUNITÉ CONTRE LE

TEST DE DÉPISTAGE DE L IMMUNITÉ CONTRE LE TEST DE DÉPISTAGE DE L IMMUNITÉ CONTRE LE 14 TÉTANOS ET LA ROUGEOLE 14.1 INTRODUCTION Soumaïla MARIKO Comme on l a déjà précisé au chapitre 1, des tests de dépistage de l immunité contre le tétanos et

Plus en détail

MEMOIRE DE FIN D ETUDES

MEMOIRE DE FIN D ETUDES REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ENAM - ECOLE NATIONALE D ADMINISTRATION DE MADAGASCAR- MEMOIRE DE FIN D ETUDES LOCALISATION ET IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES SECTION :

Plus en détail

FILIERE VANILLE. Sommaire

FILIERE VANILLE. Sommaire Filières de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche, et Actions du Ministère de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche PAGE 1 DE 8 FILIERE VANILLE Sommaire FILIERE VANILLE 1 FILIERE VANILLE 2 1.

Plus en détail

Forum Pan-Africain des Secrétaires Généraux de Gouvernements

Forum Pan-Africain des Secrétaires Généraux de Gouvernements Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement La République de Madagascar Forum Pan-Africain des Secrétaires Généraux de Gouvernements Thème : Les Nouvelles Approches

Plus en détail

Guide de Bonnes Pratiques d Hygiène de la filière vanille

Guide de Bonnes Pratiques d Hygiène de la filière vanille SOMMAIRE Comment utiliser ce guide?... 4 Préambule... 5 1. Champ d application et objectifs du guide... 6 2. Présentation générale de la filière et description du produit 2.1. Présentation générale de

Plus en détail

La chasse de la vanille bourbon. Solutions :

La chasse de la vanille bourbon. Solutions : La chasse de la vanille bourbon Solutions : Avant propos : Félicitations à Fabien le gagnant, et à vous tous qui avez planché sur cette chasse. Je vais vous dévoiler les solutions des énigmes. En introduction

Plus en détail

Table des matières. So m m a i r e. Liste des Abréviations et Acronymes... 3 1. Résumé exécutif... 5 2. Introduction... 7

Table des matières. So m m a i r e. Liste des Abréviations et Acronymes... 3 1. Résumé exécutif... 5 2. Introduction... 7 Table des matières Liste des Abréviations et Acronymes... 3 1. Résumé exécutif... 5 2. Introduction... 7 2.1 Contexte.... 7 2.2 Démarche adoptée.... 8 2. 2-.a. Le canevas et les principes retenus.... 8

Plus en détail