Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015"

Transcription

1 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25

2 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Araka ny voalazan ny andininy faha-99 ao amin ny Lalàm-panorenana dia raisiko ho voninahitra amin ny maha-praiminisitra Lehiben ny Governemanta ahy, ny manolotra anareo ato amin ny Antenimieram-pirenena ny fandaharan asako ho fanatanterahana ny Politika ankapoben ny Fanjakana, araka ny nofaritan ny Filohan ny Repoblika. Miainga avy amin ny fampiasana ny Drafitra nasionalin ny fampandrosoana-plan National de Développement (PND), ny Politika ankapoben ny fanjakana, izay fanamby goavana, dia mikendry indrindra hamaly ny hetahetam-bahoaka tsy ankanavaka. Maro sy ara-drariny ireo hetaheta ireo ary mendrika hasiana fijerena manokana. Mba hanamora izany dia havondrontsika ho lohahevitra 08 izy ireo. 1. Ny Fanamafisana orina ny Fanjakana tan-dalàna sy ny Fitondrana tsara tantana; 2. Ny fanomezana aina vao indray ny toekarena ho amin ny fampandrosoana maharitra ahazoan ny rehetra tombontsoa ; 3. Ny fampandrosoana ara-tsosialy ; 2 / 25

3 4. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana ; 5. Ny Politikan ny Tontolo iainana ho amin ny fampandrosoana maharitra ; 6. Diplomasia andrin ny fampandrosoana ; 7. Ny Fanapariaham-pahefana tena izy sy mirindra ; 8. Ny Fampihavanam-pirenena 1-FANAMAFISANA ORINA NY FANJAKANA TAN-DALÀNA SY NY FITONDRANA TSARA TANTANA Ny fahaizana mitantana ny raharaham-panjakana dia miteraka fampandrosoana maharitra izay miantoka ny fahaiza-mitantana ireo loharanon-karena eo amin ny lafiny toekarena, ny maha-olona, ny kolontsaina ary ny lafiny voajanahary. Izany no mahatonga ny Governemanta tarihiko hampiroborobo sy hanamafy ny kolontsain ny mangarahara sy ny kolontsain ny Fahombiazana ary ny tamberin andraikitra sosialy. a- Fitondrana tsara tantana 3 / 25

4 Ny Fitondrana tsara tantana no hahafahantsika manamafy ny fahefan ny Fanjakana sy manome aina vao indray ireo Andrim-panjakana amin ny alalan ny fanamafisana sy fanapariahana ny fitsipi-pitondran-tena ary ny fampiharana ny tamberin andraikitra eo amin ny fiaraha-monina. Ny fitondrana tsara tantana no fanalahadin ny fahombiazana amin ny politika fampandrosoana rehetra ary miteraka ny fitokisan ny olom-pirenena sy ireo mpampiasa vola teratany na vahiny ary ireo mpiara-miombonantoka amintsika ara-teknika sy ara-bola -Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Araka izany, ny Governemanta tarihiko dia hiezaka : - hanatsara ny faharetan ny fikirakirana antontan-taratasy, hanamora ny fepetra arahina ary hiantoka ny fanaparitahana izany; - hampiasa ny «Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences» (GPEEC) mba hitantanana amin ny fomba mahomby ny mpiasam-panjakana ; - hanamafy ny mangaraharaha eo amin ny fitantanana ny fananan-tany ; - hifehy ireo fandaniam-bolam-panjakana; - hanavao ny fitantanan-draharaha momba ny hetra sy ny fadin-tseranana ary ny fitantanana ny 4 / 25

5 Raharaham-panjakana amin ny ankapobeny. Hotontosaina amin ity taona 2015 ity ireo fifidianana tsy mbola vita (kôminaly, eny anivon ny faritra, Loholona). Hapetraka koa ireo Andrim-panjakana voalazan ny Lalàm-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny Fitsarana Avo ho an ny Tompon andraiki-panjakana (Haute Cour de Justice), ny Filan-kevitra ambonin ny Fiarovam-pirenena sy ny Filan-kevitra ambony momba ny Fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l Etat de Droit (HCDDE). Ny firenentsika dia nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena maro hiantohana ny fanajana sy fampanajana ny zon olombelona. Hankatoavina ireo rijantenin-dalàna sy lalàna mifanaraka amin izany. Ny governemanta dia hanao ny fandrindrana ireo fanapahan-kevitra raisina anivon ireo rafitra tsy miankina amin ny fanjakana, hanavao ny lalàna momba ny «cybercriminalité» ary koa ny lalàna mifehy ny serasera; ireo rehetra ireo dia ao anatin ny fitsinjovana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra. b- Fanjakana tan-dalàna Tsy hisy dikany ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fitantanana raha tsy mbola mahazo ny fitokisan ny olom-pirenena ny fitsarana. Amin ny maha Lehiben ny governemanta ahy, hotohanako ireo ezaky ny Filohan ny Repoblika izay miantoka ny fahaleovantenan ny fitsarana, indrindra amin ny fanomanana atrikasa fanentanana momba io fahaleovantenan ny fitsarana io. Eo koa ny tsy maintsy hitondrana ireo Mpitsara nanao zavatra tsy mety eo anatrehanan ny «Conseil de Discipline» ao amin ny Filankevitra ambonin ny Mpitsara. Ankoatr izay, dia hisy ny fanarenana sy fampitomboana ny fotodrafitrasa, koa tribonaly vaovao miisa efatra no hosokafana : any Fénérive-Est, Vangaindrano, Vohémar ary Antananarivo-Atsimondrano. 5 / 25

6 Anisan ny laharam-pahamehan ny governemanta koa ny fanatanterahana ireo fenitra iraisam-pirenena amin ny fijerena ny zo maha-olona any anivon ny fonja sy ny fanomanana ny fiverenan ireo voafonja eo anivon ny fiaraha-monina indray, ny fanarenana ary fanabeazana ireo ankizy tsy ampy taona voafonja. d- Ady amin ny kolikoly Hohamafisina ny ady amin ny kolikoly ary ireto ny lahasa hatao : - fanovana ny rafitry ny fomba fanaovana fisafoana sy fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sampan-draharaha ; - fanatanterahana ny sazy avoaka ; - fivoizana ny fahamendrehan ny mpiasa-panjakana ; - fanamafisana ny mangarahara eo amin ny fanadinam-panjakana ; - fanitarana ny fiaraha-miasa amin ny Birao Mahaleo tena Iadiana amin ny Kolikoky (BIANCO) sy ny Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola (SAMIFIN) ao anatin ny ady atao amin ny kolikoly sy famotsiam-bola, ary fitandroana ny fahaleovantenan izy ireo ; - famoronana ekipa mpanao fanadihadiana lalina hiadiana amin ny kolikoly (eo amin ny sehatry ny Fitsarana, Famorian-ketra sy Haban-tseranana). 6 / 25

7 2- NY FANOMEZANA AINA VAO INDRAY NY TOEKARENA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA SY AHAZOAN NY REHETRA TOMBONTSOA Tokony hitombo mihoatra ny fitomboan ny mponina ny toekarentsika. Izany no ikatsahana Fitomboana haingana sy maharitra. Izay no mahatonga ny Governemantako : - hanavao ny rafitra fitantanam-bola sy hanamora ny fahafahana mahazo mindram-bola ka hahazoan ny isan-tokantrano sy ny orinasa madinika sy salantsalany tombony. - hametraka politikan ny hetra misarika ny mpandraharaha - hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin ny Fanjakana sy ny Sehatra tsy miankina, ka hetsehina ilay volavolan-dalàna momba ny Partenariat Public Privé (PPP). - handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin ny fampiasam-bola, ny Fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao hifehy ny fampiasam-bola. Koa satria ny 85%n ny Malagasy dia mivelona amin ny fambolena, fiompiana, ary jono, amin ity taona ity dia zezika milanja 7500 tonnes no homena ny tantsaha, masomboly 500 tonnes no hozaraina ary hohamafisina ny ady atao amin ny valala. Ankoatr izay, efa eo an-dàlam-pametrahana ny paikady hahafahana : 7 / 25

8 - mampitombo amin ny fomba maharitra ny vokatra sy mampiroborobo ireo fomba famokarana mahomby ; - mandray anjara amin ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ; - manofana tanora ho tonga mpamboly matihanina. Eo amin ny sehatry ny Fiompiana, toy izao ny vina arosonay : - fampitomboana ireo foibe mpamokatra masomboly nohatsaraina sy ny fitaovana fampitomboan- taranaka (matériel génétique); - fanofanana ireo mpiompy ary fanamoràna ny fahafahan izy ireo mindram-bola; - fametrahana ireo mpiasa manentana eny ambanivohitra ; - fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana. b. Eo amin ny sehatry ny Jono kosa dia ho tanterahanay ny : - fanatsaràna ny fandraisan anjaran ny sehatry ny jono amin ny fampidirana vola ao amin ny kitapom-bolam-panjakana; amin izao fotoana izao dia mahatratra 3,8 tapitrisa dôlara ny haba niditra ; 8 / 25

9 - fanohanana ny fizarana ara-drariny ireo tombontsoa azo avy amin ny fitrandrahana ireo harena anaty rano, amin ny fanomezana taratasy fanamarinana sy mari-pamantarana ho an ny vokatra (éco certifications et labellisation) ; - fanohanana ny Foibe mpanara-maso ny jono na Centre de Surveillance de la Pêche (CSP) ; - fanatsaràna ny fomba fahazoana mitrandraka ny jono indostrialy sy ny fiompiana makamba ; - ady amin ny fahantrana amin ny alalan ny fanatsaràna ny vokatra sy fanohanana ny fiahiana ara-tsakafo sy fanjarian-tsakafo. Hisy ny fepetra horaisina hanomezana lanja ny tsenan ny Africa Growth Opportunuty Act (AGOA) sy ny fampiroboroboana ny orinasa afa-kaba lamba, amin ny alalan ny fandrafetana paikady momba ny fambolena hasy. Ankoatr izay dia : - hotohanana ny fanamafisana ny fifaninanana anatiny sy ivelany ; - hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fampandehanana tsara ny tsena. Anisan ny manana toerana stratejika eo amin ny toekarena ny Fizahantany. Tanjona napetraka, ny hahatongavan ny mpizahantany miisa amin ity taona ity. Ny governemanta dia hiezaka hametraka tontolo mampiroborobo ny fizahantany maharitra. Koa ilaina ny : - fampivelarana ny vina Madagasikara raitra ary anapariahana ny kolontsaina mandray mpizahantany eo anivon ny Malagasy mba 9 / 25

10 ho lasa ambasadaoron ny firenentsika ny olom-pirenena tsirairay ; - fampiroboroboana ny mpiandraikitra ny fizahantany amin io sehatra io ; - fanohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany any amin ny faritra manodidina antsika sy eto an-toerana ; - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fizahantany sy fanaraha-maso ireo toerana fandraisana mpizahantany ; - fametrahana «Compte Satellite du Tourisme» (CST) ; - fanaovana fanadihadiana ny hanomezana ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina 44 an ny ADEMA, ary fanitarana sy fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, Nosy Be, Antsiranana, Fort-Dauphin ary Toliary ; - fanohanana ny kaompaniam-pitaterana Air Madagascar. d. Hojerena akaiky manokana koa ny sehatry ny Harena an-kibon ny tany sy ny Harena stratejika satria anisan ireo mora andairan ireo fanondranana sy asa fitrandrahana tsy manara-dalàna. Ny Governemanta dia hanohy ny : - fanatsaràna ny lalàna mifehy izany sy ny fifehezana ireo mpisehatra eo amin ny harena an-kibon ny tany sy ny harena stratejika ; 10 / 25

11 - fametrahana fomba fiasa vaovao fanangonana hetra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin ny harena an-kibon ny tany ; - ny fanomezana aina vao ny «Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM)», ny famaritana indray ny andraikitry ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) ary ny fanovana ny rafitry ny Laboratoire National des Mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratejika ireo, dia hisy ny fanamboarana sy fanarenana fotodrafitr asa : - mba hanamorana ny famoahana ny vary : RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B; - ho fampitomboana ny fahatongavan ny mpizahantany : RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13 ; - ho fanamoràna ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon ny tany : RN13, RNT33, RN1bis, RNT9 ; - Hisy ny fanamboarana làlam-be migodàna (autoroute) mampitohy an Antananarivo renivohitra sy Ivato alohan ny volana novambra 2017; - fanarenana ny seranan-tsambon i Manakara sy Toamasina ; - fanamboarana «espaces de croissance» miisa 03 miaraka amin ny tetikasa Pôle Integré de Croissane andiany faharoa (PIC-2) : Diana, Atsimo-Andrefana, Anosy, Toamasina, axe RN7 (Fianarantsoa). e. Eo amin ny sehatry ny Fitaterana dia tsy maintsy atao ny: 11 / 25

12 - fanavaozana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina ; - fametrahana seranan-tsambo mahaleo tena ; - fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina sy fanohizana ireo asa fanitarana any amin ny seranan-tsambon i Toamasina sy Ehoala (Tolagnaro). f. Fanambin ny Governemanta ny hanome Angovo amin ny vidiny mirary ho fanohanana ny fampitomboana ny harinkarena sy ho fampitomboana ny fahafahana mahazo herin aratra, na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Koa tsy maintsy : - havaozina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy fitrandrahana ny JIRAMA; - amporisihina ny Sehatra tsy miankina amin ny Fanjakanhampiasa vola amin io sehatry ny angovo io ary hamafisina ny fiaraha-miombon antoky ny Fanjakana sy ny tsy miankina ; - ampiroboroboina ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina. Efa an-dàlam-panatanterahana ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin ny alalan ny rano sy ny riandrano ary tsy maintsy ho azo ampiasaina ato anatin ny roa taona: Farahantsana Sahalanona, Anjialava, Ampitabepoaka. Anisan ireo tetikasa hotanterahina amin ity taona ity ny : 12 / 25

13 - asa fanitarana ny fanomezan-jiro any ambanivohitra sy manodidina ny renivohitra ; - fametrahana fitaovana ahazoana herinaratra avy amin ny masoandro, hasolo ireo milina mampiasa gas-oil sy solika mavesatra ; - fametrahana «parcs éoliens» any avaratry ny Nosy ; - fankatoavana ny drafitr asa any amin ny faritra ho fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra : any amin ny faritra Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo, Amoron'Imania, Haute Matsiatra, Melaky, Diana, Betsiboka ; - fametrahana ny angovo azo havaozina any Nosy Be. Hisy ihany koa ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana : Mahavola (300 MW) sy Sahofika (105MW). Eo koa ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra centrale thermique any Benenitra (90MW) izay heverina ho vita amin ity taona ity. Eny ambanivohitra kosa dia hisy ny : - tetikasa JIRO KANTO ( ho an ireo kominina manodidina ny farihin i Alaotra); - tetikasa PICO centrale Hydroélectrique ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (PHEDER) : herinaratra azo avy amin ny rano ho an i Andina, Kianjandrakefina ary Ambatomanoina ; - tetikasa mahakasika ny angovo azo avy amin ny masoandro Projet solaire Best Options for 13 / 25

14 Rural Energy and Access to Light and Electricity (BOREALE): ho an ireo renivohitry ny kominina miisa 7 any amin ny faritra Anosy sy Androy; fampidiran-jiro any amin ny renivohitry ny kominina miisa 4 any amin ny faritra Atsimo-Andrefana (St. Augustin, Antanimeva, Manombo Sud, Mahaboboke) ; - fampidirana jiro ao amin ny tanànan i Befandefa sy Andavadoaka any Morombe ; g. Eo amin ny sehatry ny Fifandraisan-davitra sy ny Teknolojia vaovao, ny governemanta dia hiroso amin ny : - fanatanterahana ny drafitr asa idirana amin ny Plan Numérique ; - fametrahana foibe VOHIKALA miisa 20 ho fanapariahana ny fampiasana ny teknolojia vaovaon ny fifandraisana TIC communautaires (Ministera, commune, association locale) ; - fandrafetana Fandaharan asa «Commune Numérique» ; - fanavaozana ireo fahazoan-dàlana sy fanavaozana ny bokin andraikitra ho an ireo mpandraharaha ; - Fanavaozana ny drafi-pirenena momba ny Fréquences. 14 / 25

15 3- FAMPANDROSOANA NY LAFINY SOSIALY Ny fanomezan-danja ny harena maha-olona dia ilaina eo amin ny fampandrosoana. Koa hampiharina ny lalàna ahazoan ny mpiasa tombontsoa ary hampiasaina ireo rafitra mpandrindra ny ady atao amin ny fampiasana ankizy. a. Mahakasika ny Fahasalamana, ny Governemanta tarihiko dia mihevitra ny : - fanokafana indray ireo Centre de Santé de Base (CSB) nikatona, fanarenana CSB miisa 43, fanomezana mpiasan ny fahasalamana mahay ny asany ho an ny CSB miisa 48 ; - fanavaozana ireo fitsaboana maika momba ny fiterahana sy fanabeazana aizana eo anivon ny Centre de Santé de Base sy ny «Centre Hospitalier de Référence de Disctrict» CHRD miisa 100 ; - fanamafisana ny fiarovana ny reny sy ny zaza sy ny ady amin ireo valan aretina sy aretina miverimberina maharitra ; - fanamorana ny fahazoan ny rehetra fitsaboana any amin ny tobim-pahasamana tantanan ny fanjakana ; - famonjena ireo iharam-boina noho ny andro ratsy sy vokatry ny loza voajanahary ; - fanapariahana ny fanaovam-baksiny ; - ady amin ny VIH/SIDA, Tazo, Tuberculose ; 15 / 25

16 - fanovana CSB miisa 144 ho lasa «Soin Obstétrical Néonatal d Urgence de Base» (SONUB) sy «Soins Obstétricaux et Néonatals d Urgence Clinique» (SONUC) ; - fanatanterahana ny rafitra fizarana fanafody ho an ny daholobe Distributions en Masse des Médicaments (DMM) ; - fampihenana ho 9% hatramin ny 8% ny tahan ny tsy fanjariantsakafo ho an ireo zaza latsaky ny dimy taona. b. Eo amin ny sehatry ny Fanabeazana, maro ny fandaminana hatao, indrindra ny: - fanamafisana ny fahaiza-manaon ny mpampianatra, - fanaovana fanadihadiana mba hampitomboana ny tahan ny fidirana an-tsekoly sy hiadiana am in ireo antony mahatonga ny fihenan izany taha izany. Eo amin ny dingan ny Préscolaire, ny Governemanta tarihiko dia hampitombo ny fahafahana mandray mpianatra, indrindra any amin ny faritra tena sahirana. Efitrano fianarana miisa telo arivo (3 000) no haorina sy hasiana fitaovana, mpampianatra miisa valo arivo (8000) no horaisina. Ary ho fametrahana miandalana ny fampianarana maimaimpoana any amin ny fanabeazana fototra dia hisy mpampianatra tsy miankina miisa homena fanampiana. Eo amin ny dingan ny Ambaratonga faharoa, efitrano fianarana vaovao miisa 1500 no hamboarina sy hasiana fitaovana. Mpampianatra vaovao miisa 1300 no horaisina. Ary mba hanalefahana ny fahasahiranan ireo ray aman-dreny dia mpianatra miisa 6250 no homena fanampiana. Ary farany, mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin ny sehatra tsy miankina, dia mpampianatra no hahazo fanampiana. d.;ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy maintsy manatanteraka ny fidirana any amin ny rafitra LMD ary ny fikarohana/famoronana 16 / 25

17 dia tsy maintsy mandray anjara amin ny fandrisihana ireo Ecoles Doctorales. Ny fidiran ireo vitsy an isa amin ny dingan ny fampandrosoana ny lafiny sosialy, sy ny fanatsarana ny fari-piainan ny mponina ho fanatsarana ny fahazoana ireo filàna fototra, dia anisan ireo fanamby goavana ho an ny Governemanta. Anisan ireo ny : - fanamafisana ireo rafitra fampiroboroboana, fisorohana, ny fiarovana ary ny fanovàna ara-tsosialin ny mponina ; - fanamboarana fotodrafitrasa manokana ho an ireo olona sembana ; - fametrahana tambazotra fiarovana ny zaza, toerana/fianakaviana mpandray ireo zaza (tsy misy mpiahy) sy akany sosialy ho an ny vehivavy ; - famerenana indray ireo villages communautaires mba hametrahana ireo olona sahirana (tananan i Andranofeno) ; - fanampiana ireo mponina ianjadian ny olana voajanahary sy sosialy ary olana ara-toekarena ; - fanomezana fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ho an ireo distrika ; - fametrahana rafitra mpiandraikitra sy mpanomana ireo tanora tia fanatanjahantena ; - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 300 hiatrika ny Lalaon ny Nosy aty amin ny Ranomasimbe Indianina amin ity taona 2015 ity ; 17 / 25

18 - fanomanana atleta malagasy sangany miisa 50 hiatrika ny Lalao afrikanina na ny Jeux Africains, hatao amin ity taona ity koa. e. Eo amin ny lafiny Fiahiana ara-tsosialy sy ny Politikan ny asa, ny Governemanta dia hanatanteraka ny : - fandrafetana sy fanapariahana ny Politikam-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ; - fananganana toerana fantsakana rano miisa 7210 sy fanarenana fotodrafitrasa miisa 1883 efa maherin ny 10 taona; - fanomezana toeram-pidiovana ho an ny CSB sy sekoly (3800) ; - fandrafetana ireo schémas directeurs» amin ny tanàn-dehibe 8 ; 4- FANAMAFISANA NY FANDRIAMPAHALEMANA a. Ny fanamafisana ny fahafahan ny sehatry ny fiarovana manatanteraka ny andraikiny no laharam-pahamehana voalohany amin ireo laharam-pahamehana rehetra. Koa hohamafisina ny filaminana na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra, hiadiana amin ny tsy fandriampahalemana amin ny ankapobeny sy amin ny famongorana ny asan-dahalo, ny fakàna an-keriny sy ny fitazonana olona tsy ara-dalàna. 18 / 25

19 b. Ny Governemanta tarihiko dia hametraka ireo fomba rehetra ilaina hiarovana ny fari-dranomasina malagasy, hiadiana amin ny fanondranana an-tsokosoko sy ny jono tsy manara-dalàna. Ho fantanterahana izany, ny Fanjakana dia mikendry ny : - fahazoana trano sy fitaovana amin ny alalan ny Partenariat-public-privé-population (4P) ary amin ny alalan ny fanohanan ireo mpiara-miombon antoka teknika sy ara-bola ; - fanamafisana ny fifandraisan ny asa eo amin ny mpisehatra EMMO sy ny Fitsarana, hisorohana ireo heloka sy fanenjehana ny mpanao ratsy ; - fametrahana ny Dina sy fampahombiazana azy ary fampifanarahana izany amin ny lalàna misy ; - fampihenan ny ny tahan ny heloka an-tanàn-dehibe sy fandefasana mpitandro filaminana any amin ny faritra mena ; - fampitomboana ny asa fanaraha-maso ny Zone Economique Exclusive (ZEE) ; - fandaminana sy fiarovana ny làla-pihariana omby ; - fandravana ireo tambazotra mpanao heloka ara-toekarena sy ara-bola ; - fanavaozana ny sehatry ny fitandroana ny filaminana; 19 / 25

20 - fametrahana rafitra nasionaly mpanoro làlana amin ny ady atao amin ny asa fampihorohoroana sy ny heloka Structure Nationale d Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité Transnationale organisée (SNOLT). 5 POLITIKAN NY TONTOLO IAINANA HO AMIN NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA Fanamby goavana ny famahana ireo olana mahakasika ny lafiny tontolo iainana. Ny Governemanta tarihiko dia handray anjara amin ny fanatanterahana ny fandaharan asan ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana Programme des Nations Unies pour l Environnement (PNUE) : Mamboly ho an ny Planeta isika «Plantons pour la Planète» ary tanjona ny hamboly hazo 14 milliards. 20 / 25

21 Ny fanomezana lanja ny harena maha-olona dia hatao miaraka amin ny «approche paysage» sy ny fanorenana faritra arovana vaovao. Mahakasika ny fanekena nataon i Madagasikara tamin ny Congrès Mondial des Parcs» andiany faha- 6 tany Sydney, ny Governemanta dia hampihatra ny tolérance zéro» amin ireo fanondranana an-tsokosoko ireo harena voajanahary toy ny andramena, ary ny fitondrana ireo faritra arovana araka ny vinan i Durban Vision Durban. Ny Governemanta tarihiko dia hanatanteraka ny : - fanoloana ireo tomponandraikitra tsy an-kanaavaka/rehetra any amin ny faritra isian ny fanondranana andramena an-tsokosoko, fametrahana Fitsarana manokana araka ny didy hitsivolana 2011/001 ; - fametrahana fomba fanaraha-maso hentitra amin ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry ; - famerenana an-tanindrazana ireo andramena nogiazana any ivelan i Madagasikara, na koa fivarotana izany amin ny fomba manara-dalàna; - fanamafisana ny fisorohana amin ny alalan ny fepetra fanabeazana ; - fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako ; 21 / 25

22 - fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako mivangongo amin ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara: Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina; - fampiroboroboana ireo «Gestion Intégrée des Ressources en Eau» (GIRE) amin ireo dobon-drano telo : Andapa, Tsiazompaniry, Ambatondrazaka; - fampitomboana ny velaran-tany hambolena hazo (5000ha) ; - fanamafisana ny ady atao amin ny doro tanety ; - Fanomezana vahana ny fampiasana ny «biocarburant», toy ny «ethanol sy ny biodiesel. 6- DIPLOMASIA ANDRIN NY FAMPANDROSOANA Diplomasia politika sy ara-toekarena, diplomasia afaka miaro ireo tombontsoantsika, misarika mpampiasa vola ary mampifandray amin ireo tera-tany Malagasy monina sy miasa any ivelany (diaspora), io no tena diplomasia ho amin ny fampandrosoana. Ho fanatanerahana izany dia tsy maintsy : - havaozina ny «carte diplomatique» izany hoe: fijerena ireo firenena any ivelany nametrahantsika sy hametrahantsika Masoivoho. Soloina ireo Ambasadaoron i Madagasikara any ivelany ; 22 / 25

23 - apetraka ny fomba hisarihana izao tontolo izao hahafantatra bebe kokoa an i Madagasikara ; - iantohana ny fanomanana ny fihaonana an-tampon ny firenena mampiasa ny teny frantsay, izay hatao eto Antananarivo amin ny volana novambra FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY SY MIRINDRA Hahatongavana amin izany, dia fepetra roa no tsy azo ihodivirana : fahaiza-manao voafaritra mazava ananan ireo manampahefana voafidy, tetibola manokana tsy miankina amin ny fanjakana foibe. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra dia mitaky fandrindrana ara-paritra sy fanajariana ny tany (Schéma National d Aménagement du Territoire, Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire), anomezana vahaolana amin ny alalan ireo tetikasa voafaritr ireo toromarika sy fitantanana ary fampiasana ny tany. Ny fitsinjaram-pahefana mirindra ihany koa dia mandalo amin ny ady amin ny fananganana trano tsy ara-dalàna ary ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe hanadiovana ny tanàna. Harafitra amin ity taona ity ny Fandaharan asam-pirenena momba ny Fanapariahana sy ny Fitsinjaram-pahefana (PNDD : programme national de déconcentration et de décentralisation). 23 / 25

24 8- FAMPIHAVANAM-PIRENENA Ny tanjona dia ny hahazoana fampandrosoana maharitra, mirindra sy tsy mitanila eo anivon ny firenena isian ny fihavanana ary anjakan ny fiaraha-monina ara-drariny. Ny Governemanta dia hivoy ny soa toavim-pirenena mba hampiakatra ny hambom-po maha Malagasy. Izay no atao dia ny mba hialana amin ny tsy fahatokisan-tena ankehitriny. Ny fivoizana izany dia tokony hitondra fitoniana ary koa firaisankinam-pirenena. Madagasikara dia itoeran ny valan-javaboahary tsy manam-paharoa ary koa kolontsaina mampiavaka azy, manana harena tsy hita noanoa ary vahoaka hendry sy mitandro ny fihavanana, miaina eo anivon ny tontolo raitra sy kanto. Izany no ilazana fa tokony hohaintsika ny mitrandraka izany, hahafahana mivelatra eo anivon ny soa toavin ny Fihavanana. TENY FAMARANANA Andriamatoa Filohan ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana ao amin ny Birao maharitra, 24 / 25

25 Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka, Ity fandaharan asa izay natolotro anareo androany ity dia fanamby napetraky ny governemanta araka ny lalàm-panorenana. Sady taratry ny Plan National de Développement (PND) sy ny Projet d Urgences Présidentiel (PUP) ihany koa. Raisinay am-panetren-tena ny sosonkevitra avy aminareo. Ireo fihaonana samihafa izay hataon ny governemanta eto anivon ny Antenimieram-pirenena dia inoako fa hahafahantsika manamafy ny fifandraisana eo amin ny Mpanatanteraka sy ny Mpanao lalàna ho tombontsoan ny Malagasy tsy an-kanavaka. Ny finiavana ara-politika no làlana tsy maintsy iaingana sy antoky ny fitomboan ny harinkarena maharitra. Ny fiarahana no maha lasa lavitra araka ny ohabolan-drazantsika manao hoe: Ny mita be tsy lanin ny mamba, ary ny akanga maro tsy vakin amboa Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy / 25

PROJET DE LOI N 014/2013

PROJET DE LOI N 014/2013 PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2014 IMPRIMERIE NATIONALE 2013 1 PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE»

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE» REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DU TRESOR Coordination Nationale de la MicroFinance TERMES DE REFERENCE

Plus en détail

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny III.2. DECRET N 95-326 du 3 mai 1995 portant création du Comptoir de l Or (J.O. n 2329 du 23.1.95, p. 2733) TITRE PREMIER : GENERALITES. CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS. Article premier. Le

Plus en détail

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994.

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994. VII.13. ARRETE N 2971/95 du 13 juin 1995 fixant les modalités d application du décret n 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises, (J.O. n 2707, du 26/06/95, p.1398) modifié

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire masolavitra mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 gratuit Sommaire P 8 P 7 : P 6 P 2-3 : Un meilleur avenir grâce à une éducation de qualité p. 4-5 : En images Développement durable,

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 IMPRIMERIE NATIONALE 2014 1 LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 2 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA.

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. Thème : Législation forestière N 1 Faha : 1 DECRET N _98-781 fixant les conditions

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA Together, build a brighter future.?????? NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA 10 1 Inona no atao hoe Tamberin andraikitra? Nahoana no manan-danja izy io? Ny tamberin andraikitra dia azo faritana

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 masolavitra mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 gratuit Bonjour! Nous voici déjà en 2012 et c est avec un immense plaisir que nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette

Plus en détail

TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA

TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA Praiminisitra Jean RAVELONARIVO 1 TATITRA MANOLOANA NY ANTENIMIERA I 21 MAY 2015 21 MAY 2015 Andininy 54.- Ny Filohan ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana PCDEA Vohilengo Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana Jery todika ny fanangonana ny antontan-kevitra 1. Fanaovana fanadihana fanangonana ny antontan-kevitra Fivoriana teny

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA LOI N 2004 020 du 19 août

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les Investissements à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana LOI n 2006-028 autorisant la ratification de l Accord conclu le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et l

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Constitution DROIT PUBLIC 1.1 Constitution 1992-1998 1.2 Pouvoirs constitutionnels 2 Libertés publiques 2.1 Droits

Plus en détail

Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA

Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA TOROLALANA HO AN NY BEN NY TANANA FIIARAHA--MIIASA "GOVERNEMANTA

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA Sampana Vinanin-taranja Manofana Aman asa Sampana Serasera Tatitrynyfizarana asa mikasikanyfitantananasyfampandrosoanamaharitrany

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

FAMOLAVOLANA NY DRAFITRA FAMPANDROSOANA NY LALAM-PIHARIANA OVY NIFARIMBONANA TAMIN IREO MPIKIRA VOAKASIKA FARITRA ITASY

FAMOLAVOLANA NY DRAFITRA FAMPANDROSOANA NY LALAM-PIHARIANA OVY NIFARIMBONANA TAMIN IREO MPIKIRA VOAKASIKA FARITRA ITASY MINISTERAN NY FAMBOLENA NY FIOMPIANA ARY NY JONO ----------------------------------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ---------------------------------- MINISTERAN NY TOEKARENA

Plus en détail

ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE

ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE Juin 2014 Résumé non technique - Juin 2014 TABLE DES MATIERES... 1 2. RESUME NON TECHNIQUE... 22 LISTE DES FIGURES

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny N L A V O I X D E S (R I Z I) P I S C I C U L T E U R Aogositra 2004 n 0 Isaky ny roa volana Y F E O N N Y M P I O M P Y T R O N D R O A P D R A - F / I R E D E C MADAGASIKARA SASINTENY A m pifalianana

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant Echange entre le MEEF et ses partenaires Fandraisana andraikitra amin ny ady amin ny fanodranana antsokosoka hazo sarobidy OCTOBRE

Plus en détail

NY FIRAISANKINA NO HERY

NY FIRAISANKINA NO HERY ANNEE 3 NUMERO 10 GRATUIT OCTOBRE 2015 NY FIRAISANKINA NO HERY LES BONNES PRATIQUES D HYGIENE LA RELANCE DU KAOATRY L édito Ny tsy fihatsaran ny tontolo ara-pahasalamana misy eto amin ny firenena no mitarika

Plus en détail

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana...

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana... FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Alarobia 2 Desambra 2015 Tolak andro Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01 - Fiantsoana anarana... 02 - Famakiana ny taratasy laharana faha-065-ceni/15 milaza ny tsy fahafahana

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 1ÈRE SOCOLAIT ÈRE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LAITIÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR L édito Io lohateny io, nohon ny nahazoan ny orinasa ireo marimpakasitrahana, izay vokatra

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2001-025 relative au tribunal administratif et au tribunal financier modifié par la loi n 2004-021 du

Plus en détail

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg 0 UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail

Plus en détail

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA JONA 2014 Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA Gazetim-baovao mivoaka isam-bolana - n 0045 - Jona 2014 RAZAFINTSALAMA Ihanta Sahondra Directeur de la Solde et des Pensions Asam-panjakana

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires masolavitra mensuel d informations régionales Numéro15 - Février 2012 gratuit Bonjour! Nous partageons avec vous dans cette édition, quelques unes des nouvelles qui nous parviennent des organisations que

Plus en détail

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 masolavitra édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 gratuit Chers tous, Christine Albanel, Ancien Ministre, Président Délégué de la Fondation Orange, est venue de Paris à Antananarivo pour découvrir

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37 TAHIRY S e r a s e r a n n y T a h i r i m b o l a m - p a n j a k a n a Bulletin mensuel d information et de liaison de la Direction Générale du Trésor Andry RAKOTOARIDERA Trésorier Général Tsiroanomandidy

Plus en détail

Évaluation de l impact environnemental et social

Évaluation de l impact environnemental et social RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRÉSIDENCE PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE Secrétariat National Évaluation de l impact environnemental et social Cadre de politique de

Plus en détail

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY

FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY T " Ël ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVOR IANA ARA.POTOANA VOALOHANY TAONA 20'14 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

Corporate review Telecom Malagasy SA Laharana faha-2 Janoary 2009

Corporate review Telecom Malagasy SA Laharana faha-2 Janoary 2009 Corporate review Telecom Malagasy SA Laharana faha-2 Janoary 2009 Ventin-kevitra Matoan-dahatsoratra Fampahafantarana an i Madagasikara 4 Ny Nosy Telma, mpandraharaha nasionaly manara-penitra iraisam-pirenena

Plus en détail

Serment des Apothicaires

Serment des Apothicaires ORDRE DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS JANVIER 2010 Serment des Apothicaires Je jure en présence de Maîtres de la Faculté des Conseillers de l Ordre des Pharmaciens et

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 RESUME

RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 RESUME n 9512/DT RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 Juin 1995 ( 1 ) RESUME Depuis la mise en oeuvre des politiques d ajustement structurel, le

Plus en détail

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS (J.O. n 569 du 23.12.67, p. 2080 ; Errata : J.O. du 13.01.68, p. 44) modifiée par la loi n 68-012 du 4 juillet

Plus en détail

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser TARATASIN NY MPAMAKY NY FEON NY MPIOMPY TRONDRO R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina COURRIERS DES LECTEURS La Voix Des Pisciculteurs R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina n 11 Isaky ny telo volana

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo FOTOANA: Zoma 3 Jolay 2015, tamin ny 5 ora

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013 L L E «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» I B E R A L Ambotsirohitra/élections 2013 «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 Bimensuel n 09, vendredi 10 août 2012

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT 5 - A 1 Exercice 1 NIVEAU A 1 Fifampiarahabana (Salutations) Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots.

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

GRATUIT. 250.000 litres de jus l Espace de Concertation veulent

GRATUIT. 250.000 litres de jus l Espace de Concertation veulent cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 RENCONTRE DE VONTOVORONA POSSIBLE ECHEC Les partis et associations de GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0137 DU Mercredi 25 Août 2010 FIARAHAMONINA HADIHADIANA NY

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1 Relance de la Fiscalité Foncière Guide du Recouvrement Communes rurales de deuxième catégorie ANNEXES Version FINALE 28 Avril 2008 Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de

Plus en détail

BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA

BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA Adidiko ny mahafantatra ireo Zoko MADAGASCAR Faly izahay fa mamaky ity boky ity ianao. Mikasika ny Zo sy ny Andraikitr ireo mpifindramonina

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7 ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO Collection Bel Avenir Conte nº 7 La collection des livres de contes Bel Avenir mise en place par l ONG BEL AVENIR située à Tuléar a comme objectif afin

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA cyan magenta jaune noir GTT-FRANCE UN PUTSCH EN VUE Un projet de coup d Etat contre GRATUIT VOAHARY KARAZANY MARO NO AHIANA HO LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA L accès sans peine à l information QUOTIDIEN

Plus en détail

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 gratuit Sommaire Bonjour, Un peu plus de 900 millions d ariary. Tel est le montant total des nouveaux projets que l association

Plus en détail

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA 1000 Bruxelles. FOI et LUMIERE FINOANA sy FAHAZAVANA BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 AUVELAIS P 000384 Arahabaina isika mpamaky sy sakaizan ny «Finoana sy fahazavana» fa tafahaona soamatsara eto indray ary hiara

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

d une solution malgachomalgache

d une solution malgachomalgache cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 ECONOMIE TRANSITOIRE FANANAN-TANY DECHETS URBAINS Interventionnisme critiqué BIRAO FOTOTRA A VALORISER L inaccessibilité aux intrants notamment aux engrais induit

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby,

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby, Foi et Lumière Finoana sy Fahazavana BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 - Janoary 2010 Matoandahatsoratra

Plus en détail

SUB URBAIN Ireo zotra manodidina ny renivohitra Les lignes aux alentours de la ville

SUB URBAIN Ireo zotra manodidina ny renivohitra Les lignes aux alentours de la ville SUB URBAIN Ireo zotra manodidina ny renivohitra Les lignes aux alentours de la ville TOERANA ALEHA FIAINGANA ZOTRA RAISINA DESTINATION DEPART TANA LIGNE A PRENDRE A Ambohitrapeto Isotry D Itaosy Itaosy

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES ORDONNANCE N 62-074 du 29 SEPTEMBRE 19 62 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics. ( J.O. n 248 du 12.10.62 p. 2248 ) modifiée et complétée

Plus en détail

M o t d u P rov i n c i a l Temps de grâces

M o t d u P rov i n c i a l Temps de grâces Mot du Provincial Temps de grâces Plusieurs événements de la province et de l Église à Madagascar constituent nos sources d action de grâce à adresser au Seigneur. La visite fraternelle et édifiante du

Plus en détail

JEAN-MARC CHÂTAIGNIER Défenseur de Joaquim Chissano

JEAN-MARC CHÂTAIGNIER Défenseur de Joaquim Chissano cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 QUOTIDIEN GRATUIT D INFORMATION N 0103 DU Vendredi 16 Juillet 2010 L accès sans peine à l information OIF SOATOAVINA TRAFIC Soutien de la médiation internationale

Plus en détail

Sortie des YLTPiens 6ème promotion

Sortie des YLTPiens 6ème promotion Démocratie et justice sociale N 05-4 ème trimestre 2010 Sortie des YLTPiens 6ème promotion SOMMAIRE Débat sur la démocratie P - 2 Fa endrika fiaraha-miasa toa inona no ilaina? P - 2 Autre point de vue

Plus en détail

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics (J.O. n 248 du 12.10.62, p. 2248), modifiée et complétée par

Plus en détail

Note pratique. Réseau PRATIQUES

Note pratique. Réseau PRATIQUES Note pratique Ny Herin ny hafatra / Le pouvoir des messages pour la santé préventive Expérience du programme de santé materno-infantile mené par Inter Aide à Farafangana, Madagascar Notice Type de document

Plus en détail

Le malgache. L exemple d une langue sans test

Le malgache. L exemple d une langue sans test Le malgache L exemple d une langue sans test 1. Pourquoi n existe t il pas de cer:fica:on? Peu d échanges commerciaux avec l extérieur Pas d immigra:on importante de «cols blancs» Peu d étudiants étrangers

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail