10 Years Special Gala LUXEMBOURG HR AWARDS 2012

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "10 Years Special Gala LUXEMBOURG HR AWARDS 2012"

Transcription

1 10 Y Scil Gl LUXEMBOURG HR AWARDS 2012 Cll fo cicy

2 17 Aw Th highligh w, Lxmbog HR Mg of h Y 16 hmicl w. Jy x o 75 mjo HR Dico of Lxmbog comi Fo hi cil iio, Jy will b como of 75 mjo HR Dico of Lxmbog comi. To o o ic hic, Jy mmb will b oc f h voig io. 10 y of ig b Lxmbog HR cic Lxmbog HR Aw im o w b cic mk olio o Hm Roc Mg. Picil vlio cii ofiolim, iovio, bhvio vl of ofiol, oc vic. Ci m b loc i Lxmbog hv og locl ivolvm. Ech ci will bmi licio w o fw qio o xo hi/h HR viio ojc. Big ci bl yo comy o bfi fom highly foc viibiliy o h 75 Jy mmb, ll HR Mg. Moov, ci wi will b vil h occio of h Lxmbog HR Aw cmoy which will k lc o Novmb 22 h Nov C Coféc Lxmbog Kichbg. Wi will lo b oc by o mi. Ci li will b o h gl wbi, i h 2013 HR Dicoy o HR O commicio ool (wbi, wl, c). How o ici? To b ci o y w, yo oly hv o bmi yo comy, yolf o h m of hi o/comy. Ech w i icbl Aw clly iff : HR Mg of h Y, B Tl Mgm Fim Voig cii of h w Dciio, cox cii xli o ci Jy mmb. Cicy m b b o voly oc Ci, whh i i comy o o, h o choo cgoi() h fill licio b o il ky oi. A oli oymo vo Ech vo i m hogh oymo oli oc wiho y gm bw Jy mmb o c hi ow lyz, covicio cl ic of Jy mmb. Biliff io of vo il g h o milio of y ki i llow.

3 Who jgig coollig HR Aw? Lxmbog HR O Aw giv ig o h vo of 75 mjo Hm Roc Mg of h followig co : iy, blic co, fic, vic, bilig iy, hoig, o logiic. Abol ioiy o Hm Roc Mg fom Lxmbog Jy mmb oly Hm Roc Mg fom Lxmbog. Col o mi. Sic hic Jy mmb will b oc f h voig io. No oliciio of Jy mmb i llow. Cool gy Poc vo l will b mi o Si Egl, Biliff. No milio of y ki i llow. Cl ic HR O o o k o jgig oc bc of i commcil lio wih om ci. O o, Hm Roc Mg mmb of h Jy c vo fo y w wh mmb of hi/h m i ci o comy hv ciliic lio wih hi/h. No i coflic llow.

4 HR Pol Aw Alicio fo - w f of chg v o Hm Roc Dico o imil oiio. Lifim C Aw Rw HR oliy fo hi/h fll c: lo l, hi/h xic, vl wh h/h w o giv o x gio. Aw o o o licio, w by HR O. HR Mg of h Y Rw h HR Dico who, hogh hi/h vl, ojc mgil qliy, ifi mo of h khol xcio (com, li, hhol) coib h b o comy civii vlom. Socil och i cific lm imlicio o locl coomic ym. Yog HR Tl of h Y Rw HR Jio ( o 35 y ol) mo omiig hogh hi/h mbiio, oibilii vl h/h i lig. M b co-o by hi/ h hichy. HR Tm of h Y Rw HR m fo i l o cific ojc: iiil oblmic ly, ig of gy chivm. Socilly Roibl HR Iiiiv Aw Socilly Roibl HR Iiiiv of h y o ghig of iiiiv, lc ic o CSR i h comy hogh o bil ojc. B Il Commicio Il commicio gy i ow fll of HR ofiol liy. Thi cgoy i o o ll iiiiv fom lg o HR vic o bil ffici commicio icl i globl gy o cific v. HR Iy Aw Alicio o col w v o comy loc i Lxmbog ic miiio f of 100 EX VAT fo ch w. B Chg Mgm Svic Th l fw y, mg cqiiio hv b icig. Gooliicl, ociologicl o chologicl chg lig. Moov, cii big lo of ocil l. Thi w i com fo h comy which i h b o o Hm Roc Mg ig hi big ibc io. Picil vlio cii : x o cific hom(o), xcllc of off vic, commim o hi wih HR Mg.

5 B Comio & Rw Solio Dig hi cii co-cig im, Hm Roc Mg hv o coc hi ffo o iovig ffici moivio ool o k hi b kill mloy. Iciv, c lig, io om lv o mii moivio fomc of collboo. Picil vlio cii : com fbck, fficicy, iovio/oigiliy B Emloy Big E-io Svic Emloy Big bcm ccil fo comi o c w l o k collboo. Thi w hoo comi offig b ic o imovm vloiio of mloy big. Iclig moioig ocil mi, mkig o v il xl vy. Picil vlio cii : gy, ool, ROI B HR Sgy Fim Hm Roc Mg fl ffici o bil mg fomig HR gy. Thi w com h gic comy of Hm Roc Mg offig high lvl of HR colig vic ivio cciy fo ll HR oblmic. Picil vlio cii : mliiciliy, ch/vy, fomc B HR Tchology Nw chologi bfi o HR mgm i ibl. HRIS mk gowh i vl 20% fo Bi HRIS, w chologi bcm l ool fo cim, fomio o ooc io. Thi w hoo h mo iovig ool i m of co biliy Picil vlio cii : fomc, ifc, ic B Lbo Lw Fim O hi icl obl io, lbo lw fim il fo Hm Roc Mg. Thi w hoo b xi of cic o m of vic io of i cli. Picil vlio cii : xi o lbo lw, m xic, v cio imlicio i Lxmbog B Lig & Dvlom Solio Di ifficli io, comi cocio of chllg of ol comc vlom. Thi w hoo comi offig b vlom olio i m of cochig, globl iig, ligiic o chicl. Picil vlio cii : xcllc, vlio, o

6 B Pblic P Lig co of Lxmbog, blic iiio hv bcom il fo HR vic. Thi w hoo blic iiio offig h mo vic o locl HR ofiol qim ch iig, cim, miiiv ccomy o cificio. Picil vlio cii : fficicy, moiy, civiy B Rcim Svic Hm Roc Pofiol of cili ocig gowig whh hogh cim ociy, moy wok o xciv ch. A ligibl fo hi w ovi comi of cim, whh i i m o moy. Picil vlio cii : civiy, com commicio, co of hic B Tl Mgm Fim Scc of comy i illy b o mloy kill. Moov iificio of comy l bcm cy fo h log m wll of h comy. Thi w will com h comy which ovi b ccomim fo Hm Roc Mg i l mgm chllg. Picil vlio cii : xcllc, iiol viio, giol och B Thik Tk Nw olio viio mg fom flxio go ofiol fio, o bcm il fo mlio of HR olio. Thi cgoy i o o ll go ociio of ofiol vo o vlo h mo iovig olio go wih volio of HR ofiol fcio. Picil vlio cii : iciviy, ccibiliy, gy, f fom y commcil iflc B Wok lif blc & Wllbig Svic Emloy wllbig bcm il HR k of h l fw y. Eo lgilio i lo hig comi o k c of hi mgm c. Thi w i iicio fo comi offig b HR Mg o o mloy wllbig, hlh wok lif blc. Picil vlio cii : oigil oblmic cool, jm of olio off, comlic

7 LUXEMBOURG HR AWARDS 2012 Mi covg Sic 2002, HR bfi fom xciol mi covg i ll Lxmbog mi : Lxmbg Wo, L Eil, L Voix, Bi Rviw, L Ji, Ei Mgzi, Agfi, L Qoii, Poi 24, Mk, Jm, 352, Lzbg L, Lëzbg Jol, l il. ww.l 11 / w 0 2 vmb Ay 18 o cil i i oé v c o i i i v Télé o i wbi : lfoli.l, o-lxmbog.com, kcoc.l, jm.l, ho.l, govm.l, gl b lo i iiol cili mi : RH&M, HR mgzi, RH Tib o l o L m oi fi f 38 l o wi wbi, hi wl vim! î l ch l - S SÉRIE à iff c», W9 i i g «S m x lf l oi io of, é v o io éio iff i é. bl i m c q 38 AGEFI L xm bog TRIBUNE S Vill ifomi oll, l R oc Hmi l mi Décmb 20 il mbl bi omb o q g ém iio, l Ro Hmi i cqi c l «b i» fo co q il o c o o ff im l im io égiq é Po focio. RH mi y vill ifom vi: l ioll, civié égiq c. L vill if cilli omioll coi mio i fço coi ifo à é l c l m v viom mix c o éciioll cooli b. L RH i o o fo ici oil ffi cc c l og l imc ég iq i mié io qlq oi l iv Poqoi è cll-ci l m iè lo l vill ifomio. ll C Y L gééio Emloi/RH RH RH -ll oi o i é q ll l vi l l é m RH? - o l 910 o qi o éi l j i 17 ovmb o i Gl HR O. L è mii éb é l co féc ll, é i ofiol RH x viio xéic è iffé hémiq boé o. L log l co féc f v: «P l iig h x wv of gic bi lhig h oi, l of Millil i c gio 4 co «Millil» x». L é ovll gé fi ogi éio qi vm o iio vil. Né l mché v coi 9, il o o 11 Comm è lo o l o c l RH fi coî ll? ivié vi D ci ll ifomio l ly q - à i liiv. S mêm ié l ié cl l ifo oii L vi mio xloibl o o q ll i ll ifomio- io ém RH c xi if o imé o oil ég illm lo q l ll fo l xéi l vill ifom iq m. l boi c, fo l cio o commcil, ccil c chm v ifomio io c m k L ié ig comm co RH vibl. C mi l o ich fo i- m oiv lo cc il o l ôl lc l yèm co ifomio vo cio coc RH ég llm v l l vè io iq, ici ooié iéogiv: é- l. D chch à l i l éc, égi fficcm x à cé civié, l l q obilié mk vill cocili mc, o io ig l vi cocé ll o i lè lié à l img à l commcil, v éi l iq cio l m l ici éio l i v l é io ci vill ég l o ém com iq. micio. - o i à l éc o xcl L RH i iio o A-là oimi if é à l i icio o l io i ici l occio ifl voi églm l vill ifomio cio, l RH c l og cé «l iq ll vo co o i i- ccié à» go comm l o fo vc vg ovilé gié l vi - civi c xi com é chllg ffi. co c i ll xml. U é cé i lémi E ff ll iiiiv, éi à comié cofié éll comm coo é fo m fficcm cio hio i m oil, g - o iq m com v m c c mio oci com mcil. comm li l ifomio c éc mi mg ll, ê cbl o é à l vill ifoégiq o b m A cci fcili l o co j i i l héio jo ic oig. ibl, méfic l L occi focio l icio -i obi l l l iic RH oc vill ifom m à l ég mg- ifomo off à l focio iv iov l ioll RH RH c io o comm? illi omb qi i cx i mc ifé v ê ç lié cm, ccom vié (fomio., é g c o x clim ocil, m l mobinwokig Fim OUDO, vil ) c qi UD i ill: cqé P o L i éll l m fc à éfi, coméc l om i- Pl 910 o éi Gl HR O m li io, Am l iolié gé ll é- L é c égi RH Dlécl b cofoio c iffé o éiio l c l mi mgm iffé c l l Amégm o ol.. i viio m lm xqll ll élévil, vi l, L o gé i cc ll éio qi fi l co. C ég o i l chgm omgm qlié i i éb ccéiiq i ièq: i o gio l ogiio ki g ib iio l gé ov éq l ciè ioll o i mli géé élcio éio Y, v ê, o ilié ociél. L vi io, ml ci l gé m q é o lvé loi, l iv, éfi qi lié l io qlifié i éiq i igil i oi com i vi om hmi, v icliè m -à-vi l éqi RH l Ii i, lio m gé i cè éio. l éb b iml P. liè mo o mi lmiè l L voig y- io l q l mcim é échg J-Mi vi l qlié o o ch Sim i l o, gl c imlic vil. Go Exc Vic Pi iv l hié è imliqé o gééio l Hm l oio Roc Ao U co c l chi b v o i om f co é o l l ég i l ol, évoiic l coméc ici oi gééio i ic. if l o mgm mo l é mi lc y 50% qi mbl m HR ffci. L i Hmi Roc P il xcio échg lo commé l go ç foi comm l wokig coc v og, il vg mloyé. i HR o q ll Aw i à l célèb céém k lic foc ooiio l î mill o io éll Doé lo ql qoii l lxm iiiiv c l l imlicioéll covicio bog oc vl Rél l o 50 g DRoi o éé écomé iéé l lc gééio Lxm vo H lxmbo l oc vll ogè, A goi. bo Aw mi i oi l fç iéi igéi., î m ch c i à v l il A L, Vo m o. l l ogli o. L éi i co ib im co mq g l oc û io - âm im cèo c: l ovoqé il o, i x 2010, l co oé m gé Mi o «S» m l og io x q. g i l' m : i v è img qi. o v l cho à émoco miè c h ml b i lém cio l oi 'é m o o - : viol i cè ê c i é q l h 40, il m -Ui io ma à É égl à fo. E fè i 'o è 23 globi ébié ciiq l, co m Rim 'ill cl vio i. i S ci ovmb o Ell x 'i l i 9, c l l éio. W i ji 17 é è c li o i ll, é qé o c, qi i ' c l'œil NT. Il l oi. m o qi éc 910 T c c' é l cof C o l i Whifil c, qi i l om mii éb. O. L èc è iffé Gl HR Ay S l fx g g xéi i v RH x viio l'cl vé o éi ofiol o o. P ' cc c oj. Ai mgyé. A l ê io l mlo collbo log l Nicol Schmi l boé o m éqi L hémiq h géé: «Pig l iolié f l iv mli coféc, b ébi Dlécl of gic io, Amll o x wv éiio Millil i c l oil of gi RH l lhig h». m cox io gm 4 g ol. Amé l c m ovll ccomg é vil, élévil, L «Millil» fi iio gio io Y, qi l og géé bié chgm gééio, o io l mééioll o i éqi mli-g ogivm qoiim 1999, il 1980 qi o lvé Né éfi vil. ché P. géé RH l Ii coiéé comm l éqi o ov écé. io iic Exciv Vic Simo, Go J-Mi, i Ao P c Ro i, Mgig Pi Hm Fbi Amo égi mi coféc i évoil l, ov l i l ol, Go Fv Roc, mii l ém à Nicol Schmi lc céé l ol gio. go l i l Immi Hmi io Tvil, l Emlo éll covic yé. Doé l mlo gééio l géé l ovll é l iio l imlicio L Mii cé viogè, Ao bog. Ré oc io Y Lxm 29 20% vil moi, oi vio go o o o éo ichclé l l ol, ll m coî l olio Gâc à iiil ié Millil. mi y. x l écoo bâil Lxmbog mégm o, o iv ll q ccil ovic cogmm vil, l y, o m comm éogiio m c, o, ovll chz l iv vi Ao cé m vil, c à l coic. él im Millil, Simo coi P i J-M l Ii Efi,, DRH l i. lli Amll Dlécl à l il,. So ofil o ico Mii x bifi ccéé c comm icio vc xéi comm DRH iml è icli i» qi o co mi co «mc io chch «bojo» o fom v cé oblié. blé oi o ov o à l m c hmi l o l lio Lëzbg 24 Décmb 2011 Gmg - ic L ié ov civ o o, vi, l m, il o comm og Pç foi ooiio bl g foc chvé q ll v L coféc io éll l ic, lic l voig ym l xy. o bé l i l Gééio vl hémiq qoii y o Hm églm C Rl, i. io Gilb qll ll So moé o ll Dloi, l bl l co fi qi P y gééio cil vio iovio, x écili iièq: iio qlié vi o éi, ociél. L Mlli, ibilié iox, Romi mlikig RH i géé Hm -ê, o Pi Coo i éi Exciv Vic, iv, Thiy Schm igil RTL Go, io qlifié Roc hmi, é Comi lio liè Mmb ic c HR Mg échg J-L bé BGL BNP Pib vi, icè l Dicio im o DPo mc l Mg y q Co iml l U Vhgg, HR vil. c iffé l qlié L éc imlicio Nmo. gééio qi io iffé o mi l cofo co om. 50% o moy mgm ici oi viio é i. c io bl i l m o ii éb ffcif L o Y io l géé lo ccéiiq échg élcio RH i ciè L commé v v l l xciol kig cockil icil qlié wo mloi, l i HR Aw i vi-à-vi célèb céémo i à l comom l mill iiilo ql l L voig ym î l io. géé l lc lxmch ig ociéé lmiè l o iv c vo éb o mi io é c géé vil oi o éé écom bog liè mo i. é o l oio lxmbogo è imliq 50 g DRH l o b v l hiéchi c Fv f Commiqé c l l comé m ic. o mg coic Décmb 2011 Lëzbg Gmg - coic 25 L' ' : il fil Whi io cc q' o ' m à 39

8 Alicio Ech ci h o fill oli licio fom fo ch w g. Ech licio icl 5 hig : Tgli Iiy Chllg Pojc Viio Alicio will b o Jy mmb by c lik. Jy mmb will vo wihi o moh io. Ky Ag 31 : Clo of ci licio Ocob 26h : E of Jy vo Novmb 22 : HR O Gl Lxmbog HR Aw cmoy Cicy Coc Ifomio To bmi o w, l mil : Fo mo ifomio, l coc Ami Plii :