AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A"

Transcription

1 ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BAADBA

2 ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF DDFDBDABBAD DBAFABF BBABFCFFA ADFABBDBCF ABFABFBADABFDCADD BBDFA BBDDEDD EDCEDBBDBD AADDCDBD FADBDFF FADB ADF AD FDBCBDBEBAB BD BFBABFAD ABABFDD DABADABBD FFADDBF ABFDBAABBAD DBAFFBDB DABFA BFDAB DBDB

3 DFDADDDDABFFADDBF AEDCBDADEDAAEE DCDACDEDEFAD EAEFDEFABDEFAB EDBBDBEDCEABCBDEDEAADB DFADBFADBF DACBDDCABDEABCDEFAD AEDCBDBBA ABDBBABFDFA BABF ABFADA AEDBDEBD CBA BFFFBFA BFDAB ABCCAEDBFECDBA DBD DCADAD CCDEEDFDEDCBD DD DDABD CBAEDCDCD DBABF DFD DBCD DADD DBFB BF ADDD AABFDDA ADDABABF ABABFAFDABABF BFBABFA DBBFDDDABDA BFDB BABFDBBFDDDABD DBBABFBABF BBABFBF DABDABADD EFADABF BADD EFAABFAABABFBAD ABCCA AECDEE AAABFAFFFF FFA DBBDBE EDBBDBEDCFFA DDDBEABCDBBDBEDCFFA FCAEDBBDBEDCFFA DFCAEDBBDB FFAEDCDFCAEDBBDB DCBAD DABFFFDC DAEEDBBDB DADBECBDB DAEDBDB DDFA ABFABBADADBFAD DBBCABBADAABF DEDAEDBCDB DEDBCDB

4 BAEDBCDB BABA AAEDCCD CAEDCCDEDBFBEDBBD EFADDABBAD EDCADDDE EDCADDDDDDB BDDFF DABADB DDABFDFABAFABBD FBBAD DBFBFABFFBADB CBEEFABA CDEDDAA CDEDBA ABBFAF EFADABFDBABBFAF DAFAAFD BBAABF ABBFAF DBADB DBAAADAB BFABBFAFFDAB DAB AEDCABA ADDAEDBEDBBDB AEFEDFCCDABADB AAEDBCDB EFABAEDBABADB BFBADABFFADBBFAF BCBAEDBABADBBADBDCDD BDBFAFFFDABF FBFBFAF DADABADEDAEDD DBABADBEABCDD EDCAEDBAB BFADAABFAB DBAABBDBCFDACDADEDDAEDCDBDDB DADEDBFDBBDBDAFBBD CDCEDAD BFDAB DADDBCDBA AEDBEFAB DCADF AFDFFCEEDCBABCCCDB DAAEDFADFDA AFDACEDCBABCCCDB FDEDEDBADEDEDBAAE FDEAFDEDEDBAD EDBCEDCBA FDEEAAADFDA FFDAEADDFAEDFDBBD ADBFFADFBBF DAABFE A BDFAABBABF BFDAB ABEFAFAE ABFADA DDBDD BBDADAEDBBADEDC FAD BFFAD BFDAB DBAACBDCBDABCEBAAD BCBDEBDCDBCDB BDBCADB

5 ADF BAAAD ADFFABF BDFAAAADADF DBCADBEDB DCECD DBFFAEDB DDBBCDBBDDBCCB BFADF DBCDBEDDBB DBBDDBEDCCB ED FFABFFBABABBDDBEFDAB AFDCEFABDDEDBFDBBDBBADBBEABCCDEDADEDCBEDFDBBDD DEDBBCDBEDFDBBDBCBDAABBAB BFED ADCDBEDCEAAADFDA DCDBBDDCCDEDB DEABCCDEDADD AFDDB AAFDDABFDC AFDAB DBEDAFCCDABADB DBEDAFAABAD BF DC AEDCCD BEDEDA DBDB DBCDB DBEEABEDBBDDDFCDB DBBBEDCDB DBBDB DBABFABD ABCDCDFBEAD DCDCDFBEAD BAF BAF BAFFFBF BFFDBAF BADBABBBBA ABFD DAD AEDBDBEDCB FBADFAF DDF DDFBADFAF BBAD BADAB FEDFCD FEDEBDDB DCCDFEDB FFDAFEDCDCD DDDBDBFDB BF BFBF BFBFFBFAFFFBFA BBF BABFBF AADAA DAAEDBFDBBDBBAB DBDCDBCBDBBDBABBDB DABDDAAADD EFAABFD ADBDFDFBABFABBDD DABFAAAD DCADFAAAD ADEDBEBBDBA BCBD DCADDDAB

6 DEDBFDBBDB DEDBDBADB BDFC DABFDDBDBAFA ABBABFAB ABABFDBDDABFDDBD ADDCDADBFADDBD ABEBDD ABCBD BAEFADFAD ADFFBA BDEDEAADB B FDCDBDEBACDD FDCDBDEBACDDCDBBDBDCB CBA BEBBDEABDDCCADAD EAEDDB CBAEDABDDD CBAEDABDDEABFB DBBEBDD DA DABDDDDBDADDE BDD DBABF AFABBABFBA BBAABFBADD DCDDBAD DBBFDBDABBD ABABF ABFAC FADBDCFFAAC BFABFAAC FDFBDAAC DFFAC DADDEDBDED DBBDFABD EDEAADBEAB DBBABFDDBAFBD BDEDBBDDB FDB DEDBBCB DD ADCDDCBD CCADEDFFAED CADD ABFAABBFAFA DDFFFBFDFDDABDBAFA DABBFADFBDBE DABDFBDBE BFABEBF ABAEBDD ABAEB ABAEBD BFABEDAB BFBADABFBDA DB BD AABDBBDADCCDB FDAB EFABAEDBEBDB ADAEBDBDDA

7 DADCFDB DEDBFDEDBEBDBDCBCCFDB BFDEDDBDAADAB DAEDBDDB BBDA DDFBBDA DBFADBFBADABFDABFD BAEFDEDCABCDD DABDADDDBDA DABADBDDDDDBDA ABFADAFFAADAB DFDDFDDDABFDFBDDDBDA DDC DDFDBDDD DDAB DBDDDBDA DABFDACBDA FDDAA CA ABCCAEEABCDBDDDC DDAABBAD BBDDBDCBCDBCBDB

8 EFADABF ABACDAE DDDADDBADAAAB DDEDCBDCDB AAACBDDBCCDFDADB ADABCDEEFABACCDABCCDBCDBDD A DDABCDDFDACBEDADABDD ABABAABBADBACDB BDCBCDBAEDCFDBBDDE DEDDBEDBBEADADD CDBBBBFBDAFFDCAFCAB DCDACDEDBBDBD BDDAB BBDCDFDEDBCDCBDADD EBBFDA DDDFBBADDBAADDADBDEBDBDED EBBDEABDDEDFDBBDDDEABDD DDEABDDEDDBDEA ADADDBDECDC BFADA DBACDCCDCDDABCCEC CDFDADBABAADBEDCDAD DACBDEDBBDDBEABCCAED FADADEDBECDC CCDBDBBEDBBDDBEEAAE EDBAAACBBDB BBBBEBDDDAEDDAEACD CDCDABD DDDCCDADDC DACDADADACF ABCADE FBCDDC BADAB DEDBCDCBBDBEDAADADDADDFFDADDFDAEDB DBAADBAAFCDBCEFABAEBBFDEDDBDCCDEFABDABDD EDBDCDBFFDBAAACBBEDBBBFDBA DCBCBBCEDBADABBFDADBADADDD DBCBEFABDBDDADBAEDEEDCDBDBEEFABACBDBDBAADB DBDBEEFABABACDBBADB EFABDBDCCDCDBBDEBBFD EFABDCDBFDBDEBDD DCDBAABBADDBADBDDA EFABDABDDEDDBFCDFDAACABFAAADBFDA CDDAEDCFDBBDDBFABFBBBBABDBAFDFB FCDDCBCBFABBDCFBDBAFCBDD EFABDADEFDAACDBAEDBCDBADEEBEE FABBDBECFBDBBDD EFABDADDBBDFCBBEDAAFDDAFADDBFFDAA DBAFABBDDCFDBDBFBDD EFABDABDDDA EFABDABBFDEDBDABABFCDED

9 EFAABFDAB CDEFDEDFFFDDD FFDFFFDFDDFFDFCDE FFFFDCDEFFFDDFDDED EFDFEFDFFDDFDDFCDE FFF FAAACC BADBABFBFDA BDCDBEBABBADBDDBDABA DA DE DABD AE A DA ABADBABFFB DADBDCDBBBFDBDEDBEBABBDAEAFADEDDDBDEDCDCB BEDCBDEDBCDCBBAFAABDBAAACBBACBFBDB CBDDCBDBADDDBDADBAAACBEDBEABDEFDABBEEDEABCCD BEDBBBFDBDCBDD BADBEDDBABBABDCCABEAFABF EBAFADEDAFDDDBDBDDEBADBCDFDAFBD BBDEBBDEABBFDBCDEABCDCADFDDCBCEBABF DBAADBA BCDBEDDDBDBDEAAACDBDFDCBDEBDE B ADB ADAFAFCDDBDBCDCBBBBADBBDAADBBDDEDEDFFDD DEDEBDE CDBBBCDEDEDBDAEDCDADEDFFDEDCFADEDFFDDFBBD FDFDAEDEBDDABBDDBDDCDBBFDEDAFCD AACAAAAABAAAAACAAAAB DFFFFDDDFFFDDDFFFD EDD

10 BDABABF DBFCDBEDBBBFDB CBBDBADCBA FCDEBBFDDCCDBBD EDDBBDBDCBCFAD CFFFFFDFD FFEFD EDEDF ABAA DBBDAFDEABCCADBFDBBADBDDABBAEBACDBCEDBBD BAD BDDADDBBCDB CACABABAA DDBADFDCABCCABADEBAEDFDBCDBEBACBB BABCDBCCDFDB FDFDDFEDBBDDA FDBFDFEDBBDDA CDDDFEDEFF

11 AAABA EFAABFDFA BADECCDABBCDBDB EABCCAEDDADBC DBACDEDBDABBFDED BDDABCCD BDDADEABCCDCDB DDBADBBDBBDDD BEBDCBD BEDCDEDBCDAEDB DDBEDDABF DBFDAEDBBDDA ABCCAFAFCD DEFDEDCFADD CAEDDA BCDAADCDFDADCC AA BDCDDDDCDFECD A

12 ADBCABCCAEDDADDDD AABCCDDDEFAFECDFCABAEA DDDEFAFEEEEEEE AADDDEFAFEEEEEEEAE AAFDFABEEE AFBBFACAF FAABAEA CE CABAEAFC BABFACACEBEEE DBA AFEEE AAEEEFA FBFAA AFAA FEEA FEEA AFEEA BFAEEA F EECEEE EEEEEEEEEEEEEAEEE EEEEEEEEEEEEEEEE AFABFDAAFAEEE DFAAAFA DDDFDDBABEDFAEDEDDDCDBBFDDABCDBBDEDFDCDCAEDB EDABBDDBDD DBAD AABAEEEEE FAAFAF CACABA DADCDFFD AAEEEFA EEEEEEEEEEEEEAEEE EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEBFFAEEE EEEEEEEEEEEEEDFABBAA EEEEEEEEEEEEEBAAEEE FFABFFAAAAA B DFAAFABFA CDBDEDDBCDBBDDBEDDBBDBCDCBBABDABEABCAAEBDDAED ABCCDCDABDFCDEDBFBAB DBDBCDAD BFFAAAAA FABBB DFAAFABFA DFFDEABCCAEDDBCDBBDDBEDDBBDBCDCBBABDABEABCAAEBDD AEDABCCDCDABDFCDEDBFBAB DBAD BDAAFFA ABFFAFDFEEE AAABFADFAABFFA

13 ADBCDBBDDBEDBDBBCDFFDEABCCAABCCDCDBDDBBAEEBAEDD AAADEABADAAADFDAFC DBCDAD AFBAAFFA AAAFAFFBAFFA AFDAFAAAAAAFAAA FBFFAAFAEFAAFA AADFAAAF AFFFABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DAFBFF AAAFFABFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BABAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FDFFDDDFDDFDFEFDFDF EDFDFEFEFFFEDFEFCDEFD D DBCDADEDB DADDAEACABCCAEDBDDBFDB AFFAAFEEE DFAAAFFAFD ADBCDBDDBFDBABCCBDBCDADAEABCCD FFAFAFABAABCC AAFFF AABFDA FAAFAFDAAFFFBBB FAFABFFAFAFF CCFCFAFBACCFAFFB AADFAAAF AFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BAFAEEEEE BFFFAAF FFFFABEEEEEEEEEEE BFFAAF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BFFFAAF AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BFFFAAF DAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAF BAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAF AFCBFAFBAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAFBAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAFFABFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BABAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

14 ADBABCCCDFFDEABCCABBDEDEDBDDBEEAADCBAEDABFD DBDDDABDDEDFDBBDDDDDEDDBDADADD DCDDBAEADDDBCDAD DDADDDCEDBBDBEDDBDD

15 DBD FBAAABACABACA DFEDBBDEBDDADBBAFEDBBDDCADDCEDBBCDBADBBDD BADEDBDCDFEDBBDEBDCBD DDCDEABCDFDAEBBCADA AEDCDAFECBDDCDFEDBBDE DCBDCDBCD ADDEAADDDBDBBADB EDDDADCDBADCCDBEAADB ACACAAAAACA AFAABAA AAAAAABACAACA DAAAAABABAAA AACAABAAE AABCCBA

16 FBAAABACABACA CBDBCDAADFDEDBDEDEAADB DFDBDCBBDDABFDBFBBBBDCDBADFDABEBBFDBDCDB FDBBDBDFCBDEBDFBDAAAD CDBADBBDEDBBBDDDABAABBADEDBEAADB DDCDEABCDFDAEBBCADDCAD CDAADCADDFDCBD AEDAADAFECBDDFEDBBDBDEFABDEBDDBC

17 AACA DDBABDDEDDBABDDEDFDBBDDABDDDAFFDAADADCBD CDADEDBABAB ADDFBABFDBAADADDFDAEDDAEDDFDDADBAAACBDDDABDD BDEABDDADBDDACDAFEADDADBD DADEABADFDEDEDABDDDACBDBDBDFDBBDDEDDB BADDBDADDCDBFFDBBCDEABDDEDFDBBDDABA ADEDDDDFEDCDBBBCDEDDABDDAECFDBBDDDAFED DFDADDDDBEDDADABA DFFFFFDEEFF CFEEDFFDFFFECDE BDBBDBAADBCABCD CBDCDFDAEDDDCDB DFBABFAD ADDFDBBDDAEDA AFEABCDFB DCDBDBBCBDB DFCBBDCDF ABADBCCDDDD EADAD

18 AACA ADBDDFDABABDFADAADDDFDCBD DCBDDDAFDEBBDDEDDDAADDCDDBADEDBBDDCBDBC DADBAFADBDABCBDCDBBDDBEBDDDBDADEABCCD BDDACBDCBDBDAEBDADDDDADDDDCBDBBDBCBA CDCCDCBDBDFADBCADDBBABBAEDEDFDADDD ABCDFDAEDDBCDAADDADCCDABABCDBADFABBADDACABB BCABABDAADDDFAABBAD

19 DBAFABF EDCDBAADACDACBADDBAADDADEDBDAADDBCDEEFABAAADFDA DBDADBEABCCDEDBADFDABE DEDAADAEBBDEADBDCCADEDBDADBEB BBABFCFFA ABCDFDAEDDCFFACFFADABBDBCBDCDBDADBEDAADABBC ABCDDAEDBBDCCDBBADABBDAD

20 ACABCADFDAADD FDBBDBD CCDBDFDEDBCBDDBCDB AFABDBCDFDD FCDEFDEEDEF DCDEDF DFFDFFFFEF DF EFFFFF ADFABBDBCF DADFCEDBDADB EB CDBCDFDAEDCAD CDAADCADABBABF B CDBCACDDCAD FABBABF DCBDDBA

21 ABFABFBADABFDCADD DFDEFABDBEDFEDCDBFDBBDEBDD EFABDBDFEDCDBBDEFFDCDEFABDBFD AEFDFDBAEFDAADEFABB DAFED EDBBD DBDBBD DBFDBBDDAEAB CDFDAEDDEAB A ADBFBEDED DBEBAB DFDDADADCDB FDBBDADCB DCDAFEDCEADDCDB BDDBCBB CDABDFCDEDBDBBD EDFDBDABCBDCDB DBBDBDB EBACDBBDBDD BBDFA DAFEDDBCDAFEDCFADB CDCCDDCCDBEDADAAFDFD EEDADCFADCBCDFDAFBBB EDBEDBAEDBBDDBCDB CDBCDABAEABCBDA AFED ABCDFDBBDBAEDCDAFEAE BDD DAFEAAEDCDAFEDCFADAB DCDEFADACDFFD BDDEFA

22 BBDDEDD ACABCDBCDABEDCDBD BDADEABCBDABDFDA EDFEDCDBFDBEDCD BD DFEDFFDF FEEFD FEDFDFFFF DFEDF FFFFEDFDF FFAAFEDF FBABA CDBCDABAECDFCDDAFEDEA AEDCEDBBDBDEDCDBDDFCDCDBDDECBDA AEDBBDD AEDCDBDECBDCDBDD CDBEDBDEDCDBAFAB AAAAAA AEDBEDEAEDCEDCEDBBDACDBDDEDADCCDBDBEABCD DBDBBDADBDBDBDCDFDABCDBDDBDA FAD CCDBAFDFDABFDBBCDBCDBDDB EBD CDBCACDA ABBDCDDDCEDBBDEDECDFBDEDBDD CBBDDCCDBDDADEDABDCDBDBBD CDBCDAAD CDBBBCDDCDADBBDDEDBDBCD BDD ABDBDADEFDEDCFAD

23 AAABAB CBDEDFDBEDBDEDEAADB DADBCBDCDBCBDBDCDBAFABEDDDCABAEDBEFADBEDFDBBDD DBCBDDDCDBBBDBDBDEDBFDBBDBFDBDFCCDB ABADBDDFCD DABCCAECBDBDBDBFDBEDBDEDEAADBDACC FADB DBCDCBBACDDDABDADAAEABCFDBBDDDBEDADEADDACBAEDB FDBCBDCABDCBDADABDDEAEAD DCBCDDFDAEDBADFDABDDBCDBBDDBEDEA BDCDBBDDBDDDAEDBDDBBBCCDBBDDBEDBDEDEAADBBDAEDBDC FAD DCBBADEDCCEDBBDBEDEAADBCFDCDDCCDBDEDBABDDEEDDD ADF CDBDDBDABEFFDBDDEDBDEDEAADBCECCDCDCADDBA ADDCCD ABCDFDAFDBBFDBEDCBDEDEAADDAACDFDBBD BCDAADEABCDFBEEDBBDEDCEDBBDBCDCCDBEBDDCDBDDDADDA CBEDC CEDBBDADBDBEABCCBDECADCBDCDFBDDBDDDCEDBBD CDBCFDA DCDBAFAB FECBD EDBBD D BCCDEDCDBDEDBCDB BDDBAEDCBDD BDDFFDBDDACD

24 CDCDBBDDBCBDBEABCBDAFDDEBDDBDDFDACDBFDBEBDD DACBDEDBBDBEDEAADB AEDCDEDCCEDBBDEBDDEDBDEDEAADBDBDEDFFDAEABBA ADD DEBDDDFEDBCDABDFCDEDBBDDBDBEBDDACBD AD CDBDDBDABEFFDBDDEDBDEDEAADBCECCDCDCADDBA ADDCCD ABCDFDAEDDCDBBDFBFDBBCDAADCFDDED DFADBED ABCCBDECADEFBEDBBDEDAEDCEDBBDCCDEBDD

25 CAAB CDBCACDCBDBBCB CDBCFDDACBD BCDADCDBCBDBEBABA CDEDFDB DAFEDDCEDBBDECDA DFDCBD DFEDBBDEDCCBD CECBBDCDBAFBEDBDCDB EDBBDBEDBBDDBBDABBBEDBBDBDDEDBDEDEAADBBCBDCDDD AEDBDCBDBBDDB ABADDBFCDFDACDDAEDBBDDBBADDEAFEBDDFFDBFA DDFADCADDAFABBABFDDDBFA FDD EFBABDFABBADDFADBADDDBFA ADBDBABDDDCDBBCDBDDCDAEDACBDEDBDBEDEAADB FFDDAEBCDAADCFDFDBBCEDAA AEDCEDBBDEBDDDACBDEDBBDBEDEAADBDCDBFDBEDAAEDFFDA DB

26 CAAA ACDFDACDBFDBCBDBBABBEABCBDED EAADB DDADDFDEDADEADEDCAA DA ABCAEACBDBABAADAAD BDDEDDBDFDFDABDDDBCDBDD EDFDBBDD DADADBCDDBCDBBFDDBDBBBDCABCCAEABDDDADCDFED EDCADBBBFDBDADABBDDFED FDFEEFEEFFFFDDDFD BFBABFAD DFFABBADEABCABAEDD CBDECBDDFDABDDDBCDEDBD AADDBCDBDD DCADDEBDDFD CDBDCADBBBBDCFD DCADFF ABCBDADDD CBDAEBDDBA CEDEADDBDBBBD CCBDDBDADEDDCB CDBBD

27 CDBCACDDCADD ECDBDDDBCEDBBD CCDBEDDCBD CEDBBDEDCDBDADCDBDD EBABBDCDBDBDD ABABFDD DCABCDBCDBDDBDCDCA DDBDCBDDCDFED CDA ABEDCBDEDDDDAEDCD BEBDDFDDBEDC ADACD ABCBDDD DDFDACDDFADCADD BDEABCBDADD AEDCDFEDBBDEDCCBDDB DBCDBDDD

28 DABADABBD

29 AABABA DCDDEDDBFDFDBDBEDCEDAADDCDBBFDCDFDCDBDD DADFDAAACDEDEFADDBDABDAAFFFFAACCD DADDADBFE ABFDBAABBAD AAEDFDECBDCFDDCBDFADBCBCCDFDACD BBFDFBCBDEDEAADBEBDDDCBBABCDBBDBEDC ABCDEDDDCDBFEABEDBBBCDBBDBEDCADDDDBFEABBCDBDD DABDADBDEFDEDCBDBBACDBBFDCDCDBADDABEDBCDB DBAFFBDB DBEAADBEDCCBDDBEDCDBADABEDDBEFDABDEDBABBBCDBDDD DDADBAABBBCCBDDBFEDAA CCBDBDBDEDBDBEFDABEABDBDBDBCBBBDDABEDBEDCEDBA EADCDBEAADBBAEABDDBBCDBDD ABDAADABADEADDCEFADDBAFDCBDCDDFDFDABDB EAADB DABFA DADBEDABCEADDDCBDADCBDBCBDB DCBDEBBACBEDBADFDDFEDBBDCBCDBBDBBACDBEAADBBCD BDDBACBDB DDFDCBEDBDAEADDBDEDEBDEBDCDABDFCDEDBEAADBCBDBA BDBEABCDBDEDBDEACDEDEFAD

30 BFDAB AC DCEDFEDEDDAACDEDEFADCBBBDEDDDBDBDB DBDDFEDADDFFDAADBDBEDDBCDCDEDEFDABED AEBBEDDBCBDCDBDD AABBADBFAADADABDAADFDF BDCABCCACBEABDDEDFDBBDDDEDDBBCFFDFAD DBCBDBEDAEBBDECDFAEDBCDBDDAAABBADFAC DA DBFADADBFABFBFAADDFABFDBAEAB DCEDBEADBDCDFDAEDBDDABDAADDEFADCDBCBACDEDDADEDD AEADEABCDEFADBCDBDADBBAB ABFBADADBFBAADDFAAAB DCCDFDEFABDEEFADACDADCEFDDBBDA EADEFAD BCCABEACDBDBDDAABEAADCEDEDEDFDAEABDAEBBCD EFAD DFDADDDDABFFADDBF ABAACABABB ABCDFDAEDDBBBDBBDDABADDA ADDDBAEDEABCDFFBFBFBFADBDBCBDDADFFDACDFD FABCCDDEBAA DADBEBABAADABAAEECCBFDDFDBAEDADEDD EFA CBDEACAEFAABFBBDBCADDEFDDDFDF

31 DADEABCBDAEFDF ABBFBFAEDCDAFE EFADDBCBDACDB CBDBEABCDBEBDB DDFFEEEDFEEDF FEFE FFDFED FEDDEDDFFE FF AAABAB CDBCADBBFD BF ADCDAEDADADEDCA FADDBFDBBDB CDBCDABD ABCBDAACDDCA ABABFAAFABF BAB

32 BABACABAB DFDEFABDBBDDCDBBBFDBCDABEFADEBDDCDBADBBDEDCD AD CDBCADDBABFBADADBF EDCDFEDBBDEDCCBDBFBADAD FEEDFFDFEDF FDFFDDFFDD DABACABAABAAABABA EDABDEDCCDDCBAA EBDDBEDDABDADDCDBEADBCDAB EABCBD DCDAFADBEBDEDCEABCDAAADFDA AEB ADDDDAFACDBBEBDEDC BBBAEB ABCDDFCDEDDDEFDAAABBABD DBAEBEFAD

33 ABCDFDAEDDBCDAADBBDDABDBFAD CDBCADADFFDBFAD DAFABFADBEDAD DB DDBFADEDAD DCDBCCDDEABCDB BAEB DEDCEADDB CCDDDDCFFAED BCDAEBCDA EDBBDADBBACDFDA CBDCDFDFFBDCCD DFDEDEADEAD FFDACFDAADEABCBDED EAADBAEDDACBDCDB EDABBDDBEDCEADDCB DCBDEDCADADCDECDFDA EDCDCB ADBDCEADDBEABC BDEDEAADBCDFCDBDFD EEDCBEAFABDCBDBDB DBBDBBDBDBDBCDBD

34 DFADBFADBF DFDFDBEDADAADACDEDEFAD DFDEFABFE EADDBEABCBD BDEBFBEDCEADEFAD ABCDBDDBAACEDCEADBCDBDAEB CDAADCACDDBFADBCDBCDA BBD ABCBDADDCBDBFBAED CDEFADDBDBEABCDBFDBEFDF FFDEFDFFDDFFDF DFFFEFF DDFDF FDFFEF CDBDDDBBCDEABCDBDCBADFDBBDEBD AEDBEDFAEDCDFDEFABDEEFAD AEDCDFDBFBADADDCDFEDBBDDBD AEEABCBDADBABFBADADBF BDAADEDBDDBFFDDCCD BBDBDBEBBDEDCDBAEFAFFD EDCEDADDBAEFDFBD DADFACDCADCFFAEDBAD CCFCFAFBACCFAFAFDA DDEFDDBDD CDBDDBAADADCCDADCDBDAC

35 CDBEDBADDFDABCDBCBCDBBFD CDAAEBBAEDADFDBBDEDDADAD DBCAADBBDFADBDCCDFD EFABDDBCDEADBDBBA BCCABEABCDDBAFFDADA ADFDCBD DAAAAABAAB ABCDFDAEDDBCDAADDABADCDBADFABBAD DFCBBDCDBFBDBAEABDCDBCDAAD ADBCDADBDABFDDAADBDABDCCBD DFDDDDBDABAFDDCCBDADBBDADDAADFDFDEEFAD CDBCDAABDAEDCABDEABCDFDEDDEDDB

36 CDBCACDBBDDA DDBDABDFDEDBCBDCDBEAADBEDBEBEDCCBDEABCDEFAD DFDDCCBDCDBEBDAAEDDCBFFAFDADBACBDCADB EDCCBDDDADAABEFAD CDADEDDCDBCACDDBADD ADADCCDDADBDDADCBDECADBDFDED FEDCDDACEDDCBD BDDADAEFABDDABBBACDD BFBFCEAADDADCBEDBDAA CDBBDBDBAEADBDAEDBBBEDCCBDECAD ADDDFCDABCEAAABDCDBEBCBDE EFADDCDDFABDB ABCBDAACDDCDDFAEDDABD DACDBDDADBBEDCEDBBDCEDCBDDA ADACDEDEFAD DCADDBAEBCBDCDFDDE DBFDAEDCEDBBDEBDDBAAFBCD BDDDDBCDCDBFADBDDCAD DB EABADDDFCDABDAAABDBEDD

37 ABAA ADBCCBDDFCADBDBDCB DEFDCDCDAAEB BDCDEDAADABDCDBCDA ABFBCDAADCDEFADEABCCBDECAD FFAD AEDCDAFEDCCBDDBDDBAF BBDBCDB DBBFDAEBEDBDCBDBBADABDCDB DFDBFDBDCBD

38 ABDBBABFDFA CABACCBDDBDAADDBCDEFADDCDBDDBCDAD BBDBEAADBDBAADCCDBBADADBDBBCDBDEDC BDDADBDCDBABCCABAADDDCAAEDC DCDFDAEDDBCDAADBBDDABFBFD CDBCACDDADBFBBCADDBBABFDFA ABFDCDAEDDADBCDB BD DBDDDCAAEDCDABDCDB BDBEDCBDEDCDDAAADFDAD EAADBCBDBCDBDD DDADEABCBDABBD DAEDCCBDDBBD BDCDDDABDDB DBAEDAAFCEDBBD EBDD DCADDBAEBCBDCD FDDED BFDAEDCEDBBD EBDDBAAFBCDBDD DDBCDCDB FADBDDCADDB ACAAAA AAAAACA ABCABAAA B

39 AADDDCBDDDAADDDCBDBBABD BADDDBAEBDBDCDBEAADBBDBEABCDBDDBBAB CA D DB B CED DAFD DBEFDAB ECDB DDA DAE BADEFDBBA BADBD ABAABBDADCDBDDDCDBDEDCDBCBDBBAAEB BBBDDCAAACAAADBBDCDBBEDAADDADFACBCDBDDBD CBDDBDDBEABCDEBBD CCBACBC BBAADDDCDFDCBDBADBDEDCAADEFADBDDDB BDBBAAEBCDABDFCDEDDBDDBDBBBADAAADFDA

40 ABCA EECADBADDADABBDEDADEABCDBDBEDBDEAEADBDFDACBA DCABDAADEACFDA DDDADBDBDADBBFDEDDBDEDBCB DCDBBDFCDEDCFDBBACCDFBEDACBADCCDAD BFCDBAEBDEBDEDBCDFFDEDDDABDBCD EBD DCEECABDCBDCBBFFDBBBCBDEDDBED DDDACDDBDDAD DBAEBABDBFFDDDAADABDEDBFDD DDEEDDEDDFDEDA ADEDEBFDDACBD DBBCDEDFDFDEFDEFDDEF FEFFDDEDFFFEFFDFEFFEDF EFDEDDDFEEEFDFFDFFEDDEFDDFDD FDEFFEDEDFDFDEFFDCFFEEE DFDFDFFFEDFDDEFD EDFDDFDEFFFDFDD ABFADA ABCAB DBCADACEDDDDADECDBDEBDDBCDDECFD DDDADDFDCBEBBDCBEDBDEBDDCABDBBD A DBFDBDCCDBBABDADBDEDADBDBFDAEECCDB ADABBFDEADFADDCCDECDDBADDADCDFDAEDDAD BFFFBFA FFDBCDFBEDBCCBBAADBBDBAEBBDADBAEACEDEAADB EECAABFFDCBEDDBBDBFFDDDCCBADEAEBDE DFEFFDFFDFDFDFDDD DDEDFDFFDDFEFDFEFEDD FF DDFAAAFEDDD EDDDEDEDFDEEFD

41 BFDAB BDFDEDFDDDACDCDFDACEECADBEDCCBAEDBFECDBBDBD ADDCDBB BDFBBDAEDADDBACDBDBCDCBADBABDADEBACDBBCDBACDB EBABA CECBDAADCFBDDACDE ABABACC DCDFDAEDDCDBAB FBFD BDDAFDAAFFAC BABFCDEDBBB ABCCDEDCEFDAAAFECDADB DADABCC DDCADDBBDEABCCDCDB FECDBCDBABBCDBDBDEABCEDAAA CDBCDABFADDED DEDEABCCABD CEDCABCCAEFECDDBDBBA EABCCA

42 ADBAFECDDBABCCCADDBBD EABCCDCDBA BDCDABDFCDEDBFECDBBAABCCBCADD ADDBDFDEDFFDADFD CDBBFDEDEECA

43 DBD ADDBDFBDACDFDADADB DBDCADBDFDEDBDCD FDFDAEDCEECA DBDDABDBDFDDAEDEAEDDC DDBDCCBDEDEAADBEDEECA BABFBDFDEDDAFABA DBCDADBDEDCBDDEABA BDABBBBAADBDEDDADFBDCE BBFDFDEEC DCADAD ACDFDACDFDCDCB FADBDCEBF FF ADDCBDBCCDCDA EFDAEABADDCDA EECABADBCBDDAD FDEDDD DADAEDDDBDB EABCDDDEDCBDEDEAADB DCDEDDBEDDEDADC CCDEDBEBDBDAEDA DDBBAEBDEBBD EDBBFFDAEDBD AABAABACABAAAEA FDBDCBDFCDDADFDADDDBCDAFDECFDABDBDDBDCBDEDEAADBD BD ACDEADADACCA A AEBBDADAADDFADEDCDDDDEDBEAADBBABDBDAFFDABB EAECBADBBCDEBDED

44 DDABD DDBDABDFDEDCDBDDB BDACBCEECA AAAACACAABA CAAABDABABA DADDAEDBADFADD CD AADDBDFDEDBCD DDDBDDBCCEECA CCAACAEE FDDFFDD FF FFFDDFFDFDEFF ABAC ACDDDBDFDEDDCDDDCD CEECA BDCDDBBDBCDCD CDBCDCDADAD CDBDAD CDDDDDCCBDEDEAADBED EECAAADDBDAAEDDDB BDDBDFDDACAEDBBBEDCDCD ADACDEDDBDFEADBBBDEDADDDDDAADCBAC EECA

45 DBABF CAABBDDDDADFBDCCDBADBEDEAADBEABDDFDCDACCBDBDBA DBCDBDEDBDED DDDEBDDDBCDAECBDDACDDBDCD CBEABDAEDBDDBCADAFDCDDADBCD FFFEDEFDEFEFFFFFEDDD ECDEDFDFEFFDFFFF AA CDBCACDDBABF DCCADBCDAADADEABCDFDBABF AEDCEDBBDDCDEDEBDDDDEDBCD CDBCDCDBFCDFDACADBDDAEDCEDBBDDCDEDDBDBFD ADBDCDBBDDBBADEFBADEFDEABCACDAEDCDFDDADBDBEAADB CDBCDDDEDAEAFD DABDFCDEDBADFDABEDCEECABADADBBEABCDDBAADEDCBDACBBC

46 ABACAAA DCDDBACDFDAEDBDCCDCDBADBDDBB CDBDBBDBDBD CBBDCECAEDBDBDBEDADBDBBDBA EBBDCDBDED DBDBBDBEADBBACBEADBFFDACEDBD FBDAFFA DBFB AADDBBFCD BEABBDADCBDEDDBBDBEDBDEBACDBA ABDCDCEDBDED BACBDFEDADBADDBBDDA ADFDADBCBDADB ADBBBDADEDAEDBCBDADEDECDDDEABCDBC BF CDBCDFDAEEEEEBBBBDCACDBBDDA BBDBEDEBBDEDCEDADDBAEDFAFFDACABEFADEABAD DA CDBEFADEABABD

47 ADDD ADBDCDABCCCDEABCD FDAEDDBDBB BAACD CDBCFDAB D CDAADCACD A ADCBDECADBDFDED BCDBDBBDB AADDBDBD EDFFDA BADBEDB DBBDBAADDCBDCD DABFAAB BFAFAD EABDEFDA BBDBAE CCFDEDCBDEDDB ABDADDDDBBD EDCEDDDCCDCDBBFDEDBDEDDDDADADCCDDBBDCDCBD DAFDEDDBBDBDBCCF

48 AABFDDA CDBCACDBBDBB BDDACDDBCDBEBBDB DBDEDFFDA CDBCAEDBDB AEDEABCDFBCDAFDEDDBEDDD BEBDBDEDAEDAEDEBDC AAAC DAADBECA

49 AAAC DADCDBAEDBDBADAAACADBBFDABCABDFDEABCDEBBDDED DBADDCADDEACBDCDBAEDBDBDCDDBABBBFDEDBD DBAEDBDFDCEFABDEBDDEDEAEDBCFDBEDBDDBCBDB CBDB CFDEDBDFDAECBCDEBCEDBDBBBDCDCCBDFBBBEAFDED DBABADDFDDACBDEDEBDEDBFCCDBEDDBFBDCBFFDEDDBDBAD EBBDBADCCDFFCD DBBBCDAAADDDEABDEDBBDDDAABCDBD EDDDBDA AEADCEFABAEDBBEABCBDABD AAAACAAAAAAAAABCACABACAAAA ABAAEA CAA AA CCAA CA ABABFAFDABABF ABCDFDAEDDBCDAADCDFDAABBD CDBCACDA ADDBDCDBABEBDBFABBDBBFD DCBDEABCCAADABCADBEBDCFD DDDEFFDDFFDFEEEFFDDF FFD

50 BFBABFA CDBCACDA ADDBCBDCDABDFCDEDBABDDABDCCADEDBB CDBCAEDADDCCD ADFDBBDBDACDBDFDAEDBCBDCECBAEDDADCDBB CB EDBDBCDFDBDBDFBDADCDBBBCDBCBDBDDBEBBDAEA CCF

51 EAAADCDBCDAADFEDACDBCDCDAEDCCBD D ABCDFFDFDDCDDCCBDDBDD DFEBBDEADBADCDDDCBDCDADDBDDDDCCFDAEB BDEDBDABEBADBCCCDAEDCDEBEDBDBBBDCDBDBAEDCD AFDEDDBBB AEDCCFDEDDA ADCFDEDDBCDFFFEDCCCDDBACBDDBADA DCDEDCCFDEDDBEDEAADADEDEDD BDDDCFDDBDADCDBCBDBBDABFCDFDADBDCDCFDEBBD BDCEDEDDDDCDBCBDBBDAAABEBDEDDB CDDDAECCFDCCFD AEDCCFDFFCDDCCDDCCBDADBEBBD DBEDFFDBCDAFDEDDBDBCDEDCCBDD AACAABAAABAAACAAAAACAABCACBAADA DAAABA AABAAAAAAADAAABA DFDFDFDFEDFFDFEFFDFFFD FDFFFFFDFDFFFFDF FDDFFDFEFDD

52 AAACAA DADBDBDBDBDBEBBDBADBBDBFDAAADADAADD CBBBEDEAEDBDFDACDBEBDCDCDDDEDEABDDDD FFDDEDDCDD DBAEDBEBEDDBABDDDBADAAB CDEEDCDDDECDEEDDDCDEEDADDD DEEDCDDDFDEDCDCDADAEAD DEEDDFDCFEADCBDBBAEAD DEEDABEDBDBADBBDCCBDFDEDCADCDFFD ADBAAFD DE D DDD CADDCDBEBBADCDDEDA DDDDDCDDDDDDDDFCDDACDBDBADABEABD DDCFFAEDCB DBADADAEDDDFEBDBBFEBABCDDDADBFD DFEDAD ADDDDDADDADEABDDDEDDAADDDA FFDBCDFBEABDABBCAEDBDFBBABADFDABDBBADBB DBBBACBCCDFDAEDADCDBDFBBAB FBDDACDEDBDFDADDBAADEDBBEDBCBDBEDBDBDDBDDBEAD AEBBDEABBFDEDDDDCDBC DBBABDABADCBDEDACDEBADADADAADFCDCDBDABDDBCD BFCBBDDBBCBBDBEDAADBDDADDBFFDBDADBEDBD EABADCBDEDACDEDBEBEBDADCCDFDACBDEDBABBDB BBABDCCABDFDAEDFDDDACDCDBBBBCBDDAFEDDEDDB

53 BFDB EDBBFDEBBDEDEBDBEBAABBAEDDCDB DDBEDDBFCDFDADCABBEBDBDAB CDEABCDFDAEDDBABBD ABCBDAEBDBEBCDBCACDA DCDBBDBEABCCAADDBAEADBABDBBDDADEDB ADBCDBBDBDBBCDBABEBDBBDEBFBCDCDBDFBBABBCDBDDB BABFDBBFDDDABD EBBDEADBDEDCDADDCDBDFDEDBEBDBDDDB C BDBADDBC BDAEDDCBDAED EDBBDCCBDEDB DBEBACDBEABA DDEAAFBBBED AABDFDAEDDCD DDEDCDBFD DABADBBDDBCAD DBDAAAEDAB DADABDFDECDB FDBEDBDFBBABE DDBCDAA

54 ADADCCDDFDBBDBDBBACDBEDFBEDDFBBABEBACDBCDDD BCDAA ACDFBDBBFBDFDEDEACDBBAEDDDCDBDBBAEEB ACDDFBBABBDFDEDEAEDBDBDEBBCDDD DBDBDEADBFD CDBCAEDDADAFDFDEBDDEBBDEDCDBBDB ADADCCDDADBDB DFDAEDDDDDED BCDAADCDBDBDCDB FDFDBDEABCDB DFBBAB

55 ADBCDBFDFDBBCADBDBDCBDCDBBDDBAEADBBDBCD DFDCDBEDBDBDBDEDCCDBAADAADACD DBAEDDBCDBDBDBBEBBDBABCDBDBDADEDFDDDADCBD CBACDEDDDCABCDBBBEBBDB AAEDDADBBEBBDDDBDEABBDDDDFDFDAEDB EAB DBBABFBABF BDBDEDBCD BFDBDADEDAE CAEDDBFDBDDAED ADADFBEDAEEAFD BBEBBDBDEDCDEDCFAD CDBCACDAAA BDABBBDBDAB DFDBDABAEDCDB CDBACB EDFDBDABD CDBABCB FDBDABDCDB FFAEDBDFBDA CDAECDCDBFDB DBDAE

56 BBABFBF DCDEEABADABDDAAAFEDDDCDBFBDACD DDBBDABFDEDBDBD DDCDBCBDADEABCBDABDFDAEDCDBBBAB BDDAEDFDCDBDFDAEDDDCDBDDBBBBDAEDBDFBBABBDBD EDDADEABCDFCDEEAEDBC DFDCDDCCDADBFDCDDDFBDFDCDBDFBBABBCDDD DFDBBCADDAEDECDCDFDEDEDDABDDBCDBDFBBABEDBCDBDDB DBDDBAACB

57 DABDABADD

58 B DBCDEDCDCDFDCDCDBDBEEABAEDBCDBAAACBADBBDBC AADAAEDBBDBDBADAD AABB EEDBCCFDAACDCBDDDCDCDDBEDBBDBD DBADEDDBBADFDAEDDEDBBDBEDEAADBEDBDBDDBAEDDEDCDB BDBDADEBDBADEDBBDDEDD EFAABFAABABFBAD ABCCABDDDCDDADEABCCAED ABCDFDAECDBEEBBBDCACDBBDDCDB CDAABCCDEABCCADDBAEADBADD

59 ADBCAEABCCADFADCDBCDCDADAEDDDABDCDFDAED D BDDCBAADFDACBAD ABAABB FDBCDBABCCABEEBBFDED DDBEDDAEDDBBDCBDEEDAFAAED ABCDFDAEDDCDBDBFBFD CDBCACDBAD CDBCFDABABFBFD DDDADCAABDBADD

60 AAABFAFFFF DCDCBDEDBBDBCCDBAEDDCDBBDBD BDEDBDBEDEAADB AE DBBDBEDEAADBDAADADBBAFDFDACDBEDBCDBBDDBEDFBD DBBEABCBDBC CCDBBACDEDCFFAEDBCBDB EBBDEADDACDDFDAEDAFDFDACDBBDBEDBDBDDEFABDBEDB ADDCBABDDADBBBBFDCDADEABADD BDBBDABDDDBADBDADFDFDABDDEDFBD DCDDDEDBBBDBEDDBDDFABDBDBAADBABCDBDEDCFFDACD BDDEDFBDBADADCDCDBDDDBDFFDEBACDDDDBABDCB CDABDFCDEDBBDDB DADADAEABADABBCDCEDBDBCBDBCDDFDAEDDBBDBDB FFFEDFFFDFFDFDFFDDFFEFF AABEA DBAEDBBDBDBDADBDAAEDADB DBBDBBAEFCDBDBADBCDFC ADCDBBBEBDDAADCDADDADBBDBEDEAADB ABAABAA CDBCDFDAEDDDB CDBEDCD CDAADCACDBDBEDEAADB BDADDFDDB AEDCDAFDCEDBDBDDAB EABCBDEDEAADB BADCBDEDBDBEBACDBABD CDAFDEDBDBDEBACDBEABC D

61 ABAAABAA BDCBBCEDDDDEDBBDBDEABCDBEDADBDBEDBBDBEDCFFA DDCDBCFDFFA BBCDAADCACDADB AFCDBDFDEDDDDABDDAEDBBBDCDBDABDAEABCDBBDB

62 CABAABAA ACDBFAFFBDFD EDDDEDBABADAACDB BDBEDEAADBCCDBBACBDB CDCD BDEDBCDBDDDBC DFDBDBDBA DBAFDBBDEDBBDFDA BAEDCDBADBBDED FCDCDBBDBEDEAADBADCD CDAAAD CDCBBCFDBD FFA DDDEDCADCFCACCDEDBBDBDADADEDABDEADBFCDDDDDAAFED BDEDEAADBFBCDCDDDFDAEDEBBDEDDFBEDABDADACDB BCDBCFCABDBCBDCDBADFDABEDCFCADACABCACD CFFA CABA AADABAAAAAAAAAAADAAAABAAAAA AACAAACACBAACAAB DDBDCDBCDABDAA DDAAACDDEDBFDCDBBDBFCDBBCDEBDEDDABDCDBBDBEDC BDDEDCADADFCACCD

63 ABAACABA CAEDCADBCCDDADFDADEDBDBDEDBBDBD BBCDFDADEDBADBDBDDDBDBCDBBDDBEDFBD DDBEDDDFCDCDBBDBEDEAADBCDFDA BEEDEDCDDFADCCDFDABBADDADEDDFCA CDBCFDDDABFBABF ADDADBDBDFDAEDCFFA DACABCBDDAB EAAADFDABDDDBCDBBDDDBCCD EDFAD

64 AABA DDBDEEEECDADEDAEDBCDBDBBEDAD DBCDBEDCDADEACBDADEDBBDDADECBDBDEEDBBDB EEDEDBBDBDBBEABEDBDB DBCDBBDDADBCDFDAEDDEABDBCBAD CDBCACDC BEBBDEADBDCDCDDBDCCDEDDCDDBAEDBCDBCBDBADBA DBCDBCDBDBDEA DDDFADBDADEDCBBDBABDEDACDFAEDDADCA CDCBBDDBBDBDDABCD CBCBEDDCDBDBCCDAD DABFFFDC CDBCDAADFFDC ADDFDBBDBBAEAEDA AFDDCD

65 CDBDDEABCDCD CDBCFDEDDBAADBDADCD BDADADCCDCDBEDDCDFDAAEDEDBCBDBEDBBDBEABDDCD DCDCCDABDCBBCEDADBFDDECBDB ADADCDBDBDFDAED ADDECBDDAEDBEDBBDB ABBA DAADFFDB DFDEAEDADEDBBDAD EEDBBDB BDAEDADADEEDBBDBEDD BDDDFCD AEDADEDBBDADAEDCEDBBD FFFDFFF AAAAAAA ACACAB DDAAACBCDD BDFBDACDABBFDEDAA BCD BDCCDFDADABDACDBDBDCDB CBDBEABCBDEDABD DDADAADAABDDDD CDBCDAADFFD AEDEABCDFCDCABABCD DDCDBAD

66 ABA ADBBAECCAEDDCDBCCDDDEDBDBAADEDCB BDBDDAB DCDCDBCADDBDAAADDCCDDABDABADE DCDEBBDABFDDBBDCBDBAAACB ADBCBAEDBBDBEDEAADBDBFDFDA ADBDFFCBAEDBDBDB ABFBDCADEDBDBDADEDCDBDB CDBCFDADB ADADCCDDADBDBDFDAED DCDBBDBDBAEADBFDBEDBDB DDBEBDADED CDDD EEFDFFFF FDEF DFABA ABABEFFFD FDDED DFDFDFFDD DD

67 AC AAEDDADFDEAED CECBDAD DDDBDBDDBADAD DDDDDFDDDFCDED DABDDADACDED EBBDEDCDABD EDBCDAB DDAAACBDDDACAB CDFDAEDDEABD FBFD CDBCACDDCADD BCDBCFDDDFA ADADCCDDBDDACD ED CDBCFDDABADCBA ECDFCDEEADA AEDCEDBBDEDAEABCD FDAFEDBDDBCDED AEDCDDEDBDDDFA BCDBAD

68 DDADBCBEABCCBDEDBBDDBDAEBACDB CDBCDADEABCDCDAEDEDFADDCCDDBCDEDCCBAEDA CDBCFDCBEABCDFBAB CDAADEABCCBDECADCABDCBDDCDDA ACCBFFADDBDF DDAEDFAEDADDAA DCBCABFDD ADDBDADBCDD ADBDDADDDDCBDABDBBFDDFA

69 DDDCBDDABDBDABDADBBDCDBADFDABEBDDDDCCD BEDDEDBBDFFD

70 ABFABBADADBFAD DFDEDDEDBCDAB DBCDABDDADCBEDBEADBFADBDEDBCBDB ADBBDEDBBDDBCDBDEDBEBCDB ABAAABA ABCDEDFADFDAADBAFDFDADAAAEDBEBEBCBDB EBDCCDFDADEFADBCDEEFABDCDABDFCDEBDD BDBDACBDDCACDEDEDBDAADDBADADDEED DADEDBCDBDCECDADDEDCEFABAEBBFDEDBCBDB DBECBDBB ABABAC BDADEDAEDBCDB FDFBABF CDAADADABACDEABCACDDBABBCFDFDBEDCABADDAAB CACDBEDCDFDBBDFDBEDCABA

71 FD CDAADADBEABCACDFBDABFFDCDBCFDDBA FBABBAD DDDDCBDCDBCACD FDDBCFDEB

72 ABACA BBEDADEDCDB DBAABBADDDDCCBDDBDBEAADBDBAADCCDB DBADDDDDCCBDDCDBBDDBDCDBFDFDBEEDBDBCDA DBADDFBABFDDDCCBDDCDBBDDBDCDBFDFDBEDBAABA DBABFBADABFDDDCCBDBCDBBDDBBBFDBEBDD ABAC DBBCBFFFAFADDDBEDDBBDDACBDEABEDDBCD EDBEBEDBEDDBDBAEAB DBBCBFFFAFADDADFBABFBDDEDBCDBEABCABAD BDABBBAABDDEDBDB DBBCFBABBADFABF BEABBDEDBCDBEABCDFDCBDCBDABFFDDB CBEADDDADFDDDFCDEDDAEFABDBBFDEABADADAABCDB EB

73 BABA BDDADCCDEDBFBEDBBDCBDB FEDEDDADFDACBDCDADEDBCDB ABAACA CDEDBFBEDBBDBDEADEABCDB FDBEDCABA DDDABAEBBDEDBD CDEDFEDBBD BDAEDDB BBFBCDCDBFEDBBDA FAFFEDDB BFBFAAD BFBFAADBF BFBFBD BFBFAADBA CCABAACABAABAC CAEDCCDEDFEDBBDD BDBDEBDDAAAEDBCDB DDBEDDDBAABBDFA EABCDBCDB CBDDEDDDEDCBBD CDCCDCBEADFDAEDFEDBBD CBEDBA

74 EFADDABBAD EBBDEADADDDEECBDB DDADDDFDCBDBEEDFDBEBDDEACBACDBCDBDEDABBDDB DBFFD BCBAEDCDAADBCBCBEABDDEDFDBBDD EFABAEDCDDBDCBCBEABDDEDDB EFABAEDCDBDDCBCBEABDDDDDB EFABAEDCDBDDBDCBCBCEABDD DDCBDAABDBD

75 BAAAACAB EBBDABBDDAFFD BDCDCDABA BCCDDEDBCADDCBD BAAAAA DDDFDFADADBBCADCFDCCDAEDBDADADADDCBDBDBEDDABD EEDDD DDDABDDEAADCDDDDBD ADBBDBDDEABDDDB CDBCACDDD CDBCFDEFADABBADBF

76 DDDFADCADDCBDBDEBACDBDABDAB

77 ACAAAAA DBCADDECDBBBCDEDEFDCDDFDAAEADEBAD DDAAACCBDCDADEDAADADAAAFDCEADADA CEDBBDEDCDEDCEADDBDDFDADABDADEABCADDEBDCBBCED CDBCADDCCDBD ADBCBCAD AFDBBDEDAFADB BEAADCDBC EDCFBBAEFD

78 DABADB

79 AAACAFACAA DFDEDBDADFDCAAEDBFABFDBEDACDBABECD DDCBBFCDFDAEDADBABCCDEDDBBBEDDBAEDDCDDBAEDABFDDA BBDDCCD BABFDDCBDAADBCAEDBBAEDCBBDDCCDEDFDBBDD DDBBDDCCDBADCDFDAEABAFDDCBDDDBABBFDEADD CADBBADBBDEDFCDDACBFFDADDCDFD AFEDDCBCBBDDCCDBABCCDEAADEDCCADADDDCDDDDDAFA EDBCEDBBDDBEDFDBBDD FBBAD BBDEDABFABFDBEDCDAECDFDCCDEABF

80 DBFBFABFFBADB ABBA BDAFEDDCBDADBDEDAAACBCDACDBAEDCBEDCFDBBDD ABCDEEFABAEDDDDFDDADCDBCBADEFABACDDEDEBBFD AAEDCDBCDBAEDBBEBFEDBDBADBDEDBADABAEBCDB ADDADBDDADEDBDBDBAACBBABBBCABCDD EEFABADCADDDCBD EDBFDBBDBDAAADDDDBEABCDBACDBCDBEDADBDEABCAAD AADBDD DDBBBFDBCDCAACCAED CDBDCDAAEDBCBDB EDAADADDDCDBAEDCAADCBD BDBEDEDBBDCBCCDBCCDFDAACBD BFDECDDADABEDAADFDCCDCDCCD ABAAAEA DAADDDCDBFDBBDBDAABADEDCBBDDCCDEDFDBBDD DBFDBBDBBAACBBCDDDEDBFEDBDEDBFDADBEADBCCDEABCDBCDB EDCD DBDBBDEDBABBDBBACBFDBBDB DBFDBBDBBADEBAEDDFBAEDBADCBDAAADBFB ABAAAEA DBFDBBDBBADEBEDBBDDBEDFDBBDDADADBDABDDB DBFDBBDBBAACBBCDDDEDBDEDBFDADBEADBCCDEABCDBCDBEDCD DBDBBDEDBABBDBBACBFDBBDB DBFDBBDBBADCBDBCDADDABDBCDDDBCAADADADCCD ACBD BEDCAAACDCEFABDCBBCECDFDBBDBCDBCDBDCDBAB ADBE ABCDEEFABAEDDDDFDEDFEDDBCDBFFDADEDDBAACBDCDBDBBDCDB ABFDAD

81 AFC EFADABFDBABBFAF DFCCDABADBDBADCDBAEDB DAFAAFD BDBCDEEDFEDBAFDFDADAAAEDEDADBBDBBDEDEAADB CDBEABBCDEDDAEDDFDCDBCDBEDDBFDCBDBDEDBAEDCEFABAEDC FDBBDDDABDCCDB DABADCDFFDBDD DCEBBDEADBDCDCDEDADDCDBCABCDBCDAD BCBEABDDBAEEDFAABADDDDBDDBDADBCDBBBBDDA DFAAADCDACDBCDBCCDBEABCEFABDCCDEDCFDBBDD BBAABF ABADAAADFDADEDBABABBDEDA DDCCDFDADFDBDEDBBDDBEDA EBBDEAFDFDAEDADDDDFA BDDEDDAFABED CCDDFADCDBEFABDBFDBBDDBA CBEABCCDEDFADBDEDBBDDB ABDAABCDBEADDDBAEECDB DAFABFAADDFADFAEDBDDB BDFDABBAEDADBA DCFFDABCDADBDEBBDEABDDFDA FBBAEFDDEDBBBFAB BFFDBCBEDDABFDBDDEDBADDD ADCDBDABEDFBBDADDDABCFFAA CDADEDCDABDFCDEDCDADBD

82 ABBFAF DFCCDABADEDCCD DBCFABCBDFDFFDEDB BDDBDCBDBCDFFD BDD DDDEDDAED FCDFDADFDCDBEDAB BDDBDAA CEFABADCDDBAEABDC BDD DBEDDBCBBDFADAD DADCDBADB DFEDFCCDABADBEDBADBD FDBDFFDCDBBDDB DCBDDABADCBD BDEDBBD BDABCBDDCDBAEDB EDBBDBDCCDBEABDAECB BAA A DEDFDECDBADBBAB ADABADFCEDADAFADBCDBDBABADB DABADDBDCDEDADDBEDADABADCDADADCDEDADCFADBDAD EEDBCDBDBCEDFDBBDD DABADBBEDBDBDBCDBBBBDBDBDBAABADABADDDFCDCDBC BABADBDDBDADEADCDEDDCBA A CDBDDEDCBDBABADCEDDFAFFDCDBCDBDDADCBFCCA EDBABADBDEDBCDBDDAEEDCDFADEBDD EDDDAAACFDDACDCFCFDAAEADDCCDDDDABFCACDBEDB EFCFDAADEEFABAEDBFDB ABDABADAAFDEABADCCFBDBDBAB DEFABDEDBABABDCDCBEDFDBDBABADBEDCDBDEDCDBBFD CADEEFABDCDBCDBBBB

83 BFABBFAFFDAB DAB DEFDABDBDBABD ADABAAFFDEEBBDEDBDDB DDFDDBABDDEDCDAABEEBBDEDDBCDBABABFDAB DEDFDDBABDDEDCBABEDDFADCD DBFDDBABDDEECDBDDFDADCEADEABDDCDCDBDAB EDFDBBDBDAFBBDBDBDBABFDA AABA DBDDDBADADABADBDBEDDDADADFAF ABCDFDAEDDBBABABCDBAD ABCDFDBBDABCCABAEDC ABABDDEABCDFDAEDD CCDABBDDDCDBEDBBDBDDABA

84 AAAABABA BBEDADDBAEDBEDBBDB DCCDB FFDDABADEEBBDEDB DEDBBDABCCABDAD DBDDFDAEA ABCDFDAEDDBBCBDA ABCDAADCDFDA ABCBDABDCDB ADDBDCCDBBBCDA AD CDBEDBBDBABCCABAED EABCDFBABACDAFED CABAC

85 ADBDBCDBEDBBDBDBABABBBDCDBADDBEDCAEFEDFCCD ABADB CDBADDBDCBDDDEDADCCDBEDBBDBCFFDABAEDB ABA AABABAC ABCDFDAEDDBBBD DBFB FD CDBCFDAB EFAFAB

86 BBDCDADADDCDBCD AAEDBBDDAFEDFCCD ABADB ADBCDFEDFCCDABADBD CADDEBEDAD FED ADDCABADACDAACB FDEDCDFDBBDDCDBABEED FEDFAABADBDADD ABCDFEDFCCDABADB CEFABDACDEBBFDADB CBFDEDCFDBBDD DCDDBCBABDBCDB ABABEBBDAEEDBBDB DDCDABA AABAC EDACDDBDCEFABDBBFDECDCEFABAEDBBDDBEDBEFABDBBB EABCDBABABDBDDB ADABACABCCABDACBDBFB ABCDFDAEDDABBBBAB CABACBDA CBD BDACBACDFDAEDD DBABCCABDAAD ADB

87

88 ADBCDDCDBCFDBAEDDACDEABAABFBADDDB DBBBFAFABFAAB BFDCCBDEFACEABCDD

89 ABABA EFABDEFACEBBDFADAAEDBCDBEDBFBDDDDBDAADDBCADD AEDDBAABADBDBABADB E CEFABDED CABAADEBBDBEABADBCDB ABCBDADDBDFDBBDDCEDCDBDABDDEDFDBBDD

90 BCDABDDED FDBBDDCEBADEDBBD EBACDCDEFADED FDBBDDDCDAFEBDD DBEDBBDBBADCCDBAB DDBCEFABDBBFD ABADBCEBBDEDEA BDDBEBACDB DCDEFDE BDDCEFABDED CABAEDBCDAAD DADCDBDD AEDCEBDDDA BB ADBCDBBDDBDABCDB BEDBABADBEDADDB D

91 BFBADABFFADBBFAF ABAAAAAC EDFFDAABABECCCDDBBBEEFABAEDBABADBB BDFDEDBFCDDBABDEDACDCDBABADBEADADDAD DCDFDAEDDBBBDDBBEFAFAB ACDBDBDFDAEDDDDCDBABADBDBCDAFDADBCDEDBBD DBDD ACABAEDBCDABBEDEDDFDAAAACBEDCABADBD

92 BDBFAFFFDABF BDDCBDBABADBCDFDAADBBCECDCDABDFCDEDBFDBEAD ABADDBADADCCDABAD BCEDECDBBBDCABADBDDBEBDECDDCDBCDCBEABCCAD ADADFCDBDB DFDAEDADBDDCDBAFAB ADBDADADCCD ABADCDDBDEDBFDBBDCB ECFDFDAEDCABAD BD CDBDDCB CADDDCCDDCADCCDABAD B

93 FBFBFAF DDAAACDFDEDFDAEDDDADAEDBAADABDBADADDDCCDBDED D DDAAACDFDEDCDBCDBEDADBABADBCBEDBFBBABDABBD CBDDCDBDDBDEDDCBEFBBABEDFBBD DDAAACDBEBACDADFDABBDABCCDBCDDADEABCCACDCDCDD FBF DAAABACABA CCDEABCDBDCDFDAEDD A CDBCACDEFAD BDA CDBCDBADEABCD CD ABCADDEEADDB DCCDBBCDAADFFD DFBABFDABABF D BDCEDBBD

94 DAAABAAC DCDBDADADCCDDBDDFFDABADABABFDCDEDBBB ADADCCDDBDDBDFDDEDDACABCBDDCADBCDB EDADBABADB ADBDDADDDCBDCEDBBDEDAEDADDDCDBFDBBDB DDDDDADAEDBAADABDBCDBABADBCBDB

95 FBAACABA ACADCDCDAEAEDBABADBBEDFDFDADCDDECBC DDDBA DDBDADFDEDFEDCDFDFDAEDCAAEA DFBFFBFBAEDFDAEDAADABCDDCBDCDBDDCD EDCEDDAFDCDBDDCDADBDCBCB DFAD DFBBBDFDEDCDEDBBDDBCBEDCA DDFCDAEBEDAEDDDCDAEDAADABAEDBBDBDDBA

96 AAAA DFACADAABFDEDFADDFDEDEDDBAACBDCABFBBAEDBFDBBDB EDBAAEDBEFADBBDB DDDADDFDEDAEDDACBBADB ACCAAAAABACABAA FCDDAEDBCBDAEDBEDABDBDFDAEDEDDCDEDBCFABEDFDBBDB BEDBAAEDCDBCDABBDAABFBBADBEDBBDDBEDFDBBDDBADAD DDDADBBDCDBDCCDDDEDDFBDADFBCDDEDCFDBBDD AAAABAAACAAAAACABAAAACACAABABA AAAB ABDDDADBCDCDBFDBBDBDACDEDADBDBDDDCDBFDBBDBEDADAD FADBCDEAEDFBADADCCDB BBEDCFBBADBDDEBBDADCCFDEBDDEDEDBAACBCDCDBD DFDDDACD AABAAA ADDADBBBDFDFBBFDABBAEDBBDDBEDBAAED BDDBEDFAEDAACBDBBDEDADFBACFBBAEDDDFCA AAB ADBDBDDEDBFDBBDBEDBAAEAEFADBDBFBCBEDFDA DDFCDDBDDEDFDBBDDADAD BFDAB DFDEDFDDDACDCDFDACDADEEFACADDDADDBFCFDADC BDACBAADABADBFCDDADAFEDFCCDABADB AFEDFCCDABADBCDBFABABBAFCCDBDABADDEBBDEDBDBDBCDBED CADABADEADFDCCDBCDBBDEFBBA ABCDFDAEDDBCDAADCDFDADBBFBFD BBBDCACDDAD CDBCADBBAABFBF

97 ACCAAAAE BDDADFDEDBEFABEDABFBBABDB EFABEDABFBBAEBBDAEDFDBED DAADBAACBBAEDEDCDDBBB EDFADFDADAADEDCFDAD ADBDBDDBEDABEFABB CCDDDEDBEFADBEDEDBAADBEFAB ABAB AEDEABCDFCDEABCDFB ADAAFAD BBBDEDADDFDED ABFBBA AEFABDCBEABCCBDEDB EFABDEDBFDBE CDBBAAFEABCDCDAEDDBAACBDBDBFDB DCADF ACABCDCDAEEFAADDBDB DFDAEDFEDCDBDBBBEDFADFDAC CBDCBCEDEDABDEDBFDBBDBDB AEFAD AACABABAACE ECDAFDFFCEDCBABCCCDBDBC FFDEDBAA CBEDCCFDECCBACFD BFDCDBDABEDDBADCB ABE DDFBEDDEDFDADBABDADCDBCBABAEEDCCDBDBCFFDEDBAA CCFDEDBEDBADBEDBAAADEDBAADBAEFADBAADCCDDBAEDBAD AEDDFDDCDECBDADCDAAACCDEDDFBADCDDADCBDADCCDFDAABDAD CDDAEDCAEDDFB DBABEDDFBBBDAEDBFFADBDDBEBBDFADBAEDDFBEDBB BDAEDB AABAACE DAFDACEDCBABCCCDBDBCFFDEDBAADDCFDBCDCBABCDBDABED CBABFDDC DAADADCDDABDCFDBBDADDBDCDCDDEDABD ABABABABACABE FDFFFEDEDBADBCBA DDBCCFDECCBACDBDABCFDBFDCEDCD CBBDFDAEDDFDADCDEDADCBAAEDCDBAEADEDCCFDEDBFCA EDBAAEDBCBFCAEFADEABCBFCAEDBADB AABAABABE CDEEDCCFDDEDDABFBDAFDEDEDBADBDAFFDDDBD EDBADDDBBDCDBCEAAADEDBAADEDBCDBEDADEDBEAADCA FDBBDBADDBEADFDADDEDBBCEDBADBDFDBBDDADEEAEDB DFADB

98 ABAABAE FDEDCEDCDBCCA DFDEDFADCDFFDAADDFAEDFDBBDDCDCDEDAEDDCDFD DACCDEBDCDFADDCBDABEDCDBCEBAEDCCDDBDCB ABEDCDBCCADBDAFCDDDCCDCDEDDADAADDDFA BBDCDCDDFDA ABBE A FDCEAAADEDBAADEDBCDBEDADEDBDBBEAADCAFDBBDBA D DABFADAAFDEDBCEDCBACEDDFDBBD AFDBBDDDAEDCADCBCDDCBABCBDCBEDBCDBEDEDBAAB EDABEDCBADCDFDEDFDBBDAFCFCDCBCA DFDACDDCFDDFDDBAFDADDDBDEDCEDCDBCB EDBADBACBDDBCBEBDCDEEDDFA CDFAFCDDCCFDEDCEAAADDCBDDBCBDCBBCDFFBDCEED ABDEDBFDBBDB DACABEDFFFCDBCDBCDDBDCCDBAAABDAB BDCDBACDCCDADBBCCDEDBCDDCDCBAEDBCBDBEDEBA ABCDDEDBBCDDFBEDCBADDAEDDADDCBEDDFBDBCDEED DFADBEB CDEDBAFFBBAACDADCDBCBABEDBCBDBEDEBABADBDACDADBED EABCDDEDBB ABACCABAE FDEDCEDCDBCEBA DFDEDFADCDFFDAADDFAEDFDBBDDCD CDEDAEDDCDFDDACCDEBDCDFADDCBD ABEDCDBCEBAEDCCDDBDCBABEDCDBCCADBDAFCD DDCCDCDEDDADAADDDFABBDCDCDDFDA ADBFFADFBBF DDAABBDDDBAED EDBEFADBEDEDBAAEFABED ABFBBADBDDBAACB ABCBAFDBBDEDFB EDBAAEDCAEDDBEFADBCDB FDCBDCDBFDBBB CDBCACDFADBD CDAADEABCCBDECADCD EFAEDFFDADAED EABCDFBCDEFADBDD

99 AAA A ACBDCDDDCCAEDAABBFDEDAEDBAADABDBCBDBDCB EDFDBBDD DBDCBEDFDBBDDDDADADADBDCCBAEDBABADBFCCDBDADDADDBEDB BDDB BDFAABBABF ADDDDADADDADDFDAEDABD CDBAADABDBCBDBBDDBDCB ABDDDFCDCDBDDDCDBAADABABDCDB AADABEDBDBBABDBCDBDDBDBBAB DBCDBDDDEDADBDBCDBDD ADDDDADAADADDACBACDBEDADB ABADBBDB ABDDDADABADDCDBAADABD CDBDADBCABADDAAAEDB BBDBEAFDBDBBADDB ABADDEDEDADBEDDDCDB AADAB BFDAB ABCDFDAEDDBCDAADDBB FBFD BBBDCACDAD CDBCFDAABFE

100 AADFCDBD DFCDACDBDFDEDD EEDADADCCDCD ACCAACAE ABCDFBFFBFDB AEDCEDBBDDDCDB AADAB DDEDBBDDCBDEDD BEABBDCDFEDEDBCDFDA ADEDFDAEDAADAB CAADADDEDDBCEDBAA ABDFDAEDEDADBEDAFD EDAADABCAADADDED DBCEDBAA ABFABFAEDCEDBBDEBDD DDCAADADED ADBDBDCDBCDBED BCDFDABDCDBCACD CDB DBDFDEDBCBDCDBEDADB CDBDBDD

101 AAC BABACDBDAABCDBCDBABAADBDFDEDDEDBCDBEDDDBA FDDEDAABAADDAAAEADFDABCDB FFDFDFFFFD FFDFFDFFDFD ABFADA DEEDBBDBEFDDBBAEDBBFFDB FDBCDBFDBEDBBDBAFFBBBBAFBDFDDAEDCDCDBFDBBDB DAAEDDBEDBBDBADDDABFDFA ADDCBABFFDAADADEDADAFDBDDDDDDBFABFDB DDEBCDEFAB DEDBDFDBFFAEDB ABCAEAFEDDACDBDFDBFFAEDBCDBEEAADCB DDEDCAADA DBABABDDAEDBDCFDDBDFDDAFDBBD AAA CCDDBABEDBBDBEDFFDBDAFFDDFBDBDDDBDDADD D DDDEDBAADAB DDDEDBDDBBCDBBDDB FDADBDCAEDDBFBBFBBBBABDB FDBCACBADDDDBED EDEDDDDACDDBEDAEDCDAFADCAEADCDEDDDBCDBEDBBDBED FFDBBBFDDEBF DDCDAADECDDEDADBBBADBCBCDEADAADA EFDFDEDFFFFD EDFDFDDFD AABACABA ABCFDADDBEDEDCAEDBBADADDCDBDDBEDAADABCDBDDBB AFDBBDCCDBABFFDAEDCAEDBBADEDACCD DBCAEDBBADCBDDBCAEDBBADFAADCEDCCDEABCDBEADAADA DBBCFDDCDBB FDCDFDFCFBFBABFA

102 FAD EBBDEADBBBBDCCDDADFBDCCDBADFDABEDBBCD ADBDBBAEDDBBABCDBDFDDDBBBEDEDDAFDFDAAFCEABDDFDD EDDFDDFDFEDFFDDE FDFFFDFDF CADDBFDFDABAFEABEDBDBDBDBCBDDBCADD DDEBBDEABDCFFCEDFDFDAED BDCDBDDEBBDCDBDCCBADCDEDDDDBFDFDADDCDBDDDBDDEA AEDDBDEADFDA FFEFFEFDFD CAA EDEADDBEDDAEADDADCCDAADAEAD EDBBDEDBFFD BBFDDACDABBFDFFADFD DADBCDBDAADBCDBFADBCDB DDBFDDBDADEDDCDBCDBD DBDDEDDBCDBDDDACDEFDCDB CDBEDBDBBDDB EADDDDAABEDDDDEDBADCCDB CDBEABCDFFFA BFDAB ABCDFDAEDDBCDAADDBBEFAFAEA BBDCDAEDDAEDCAAAC

103 AAABA ACDDADCADBDFD EFDADCDBBDCBEDEDADEDA EADCDFD DADDBBFCD AABAABABAAA BABAAAA DDFCDBAEDCCDED FDEDEDFDBBDBDABED FBFBDADFBEFBBAEDBEAADB CACDBDDBDEADFDAC AABAA ACDDBCDBDBBDFDEACDBCDFDFDAEDD DFDDDADBCDBEBBDEDCADEDBDBBAB DCDEDDCCDDAEDCFA FFFFFFDEF FFFED EEFEFCEDFFFD A CBDDABDDEDBDBAEABB CDFDBFFDBCDAABBDBD CDEBDFCDFDA DFFEDEAA FFDFDDFFFFFFDF DFFFEF CDBCDAADDAEDCEDBBDED CFDDEDFBDACBDCAD

104 BAAAD DBAEDBEBBDEBFBEADADCCDAAACADE DDAAACBDBDADBBCFDEDEFABBBDDADDDEDBDBBBCDCD EABCDBDEDBABEDBFDDBDCDBBDDBEDCCBDCBDFDAED DAEDDADCDECD BAFADABBABABAABDDFFAFDFDD DBFFDABFEDD CDFDDADBDFDBDCDBFDBADBBACBDEDEBFD FFDDFFDFFEFDFFFDFDDFDDF FFEDFFDFDFFDDFFDDF FFFAAEDEDD DE EFFDF FDBEDBDBBDBDCDBBAB AEDAEDCFBBAECDB FDBDADACDBAADDBD CDABBDAABECDFDACDDFDAEDB FDBBDBEDEA ADDCDBAADDBEDBDBBABBA BBEDBAADABCCFDB

105 ADFFABF DBDDDBEDDBDCAFDACDAADDBBBBDDADEDDDACDDAFAEDB AADDB DEFADBEDCAEDDDEDBABEDBEDFADBCFDDDBAFDB DBDBBEDBBAFABEADDBAEDDBBDAAADEDDFADBEDDFDA BDFAAAADADF BDDABEDBADEDAB AAABA DCDDBADCDCBDEDBDBBEDDDACCDEDCADEDFAD DEDADBFBDDEACCBAADEADDFDEDAEDCADDBBDA DDCDBBDDBEDFDBBDD DDDFDEDADFDEDDDDAAEAFDEFDDBAAAFDB ABC DCDDBACDEDFFAACCDCFDDBDEEDADADFFAEDDEDA DAEDCABDEDD CDBADBCDBCBCDEDADCDBFFAEDBDCDBEAADBEFDBBDDAADBDCDBEABC BDBBADACDDCDEADBBBEDFFAADCDBDDDDDFCDC EAEAFDEDFDBBDDDCECDEDC DDBDAEDEDAEDFADBCFDDEFDBBDCBDCDBAFDBEDFFAADDBEDCDAAD DBBBEFBBAEDFDBBD ABAF DEDDBCBDAABBADADAEFDDEDBFDBBDBEDF CBAEADEDBFFAEDBAABAEEFFDDBFFAEDBDCDB CDBAACDFDAADBCDBBDDBEDFDBBDDDCDBFDBBDBDDADABFB ABCDEDEDCCBAEDBDDACEDAEDDBFFAEDBBBDACDDDEDCBDBBADDAEDCD

106 AAAAA DBEDBBDBBDEDBFBFDDBBADABEABEDBBDBEBACDBBADADDADABCDB CDCD BDDACDEFAEABCDFDEDABCDDBBDBDEDBBBDDCFDDADBBDADAAD FBFDD ABAAAAAACABAAAAAACAACACA CABACCAAABADABACAA BBDCDFADADCFBDDACDEDDBDACDB FBDDACDEDBDDAEABCBBDDACBAADBDCDABADEFDBFBBBDA CBACDADEDBFCABADB FDFEDFDFFFDEEDDFFDDDEFDFED EDDDEDFEEEDDFF DDFDCD

107 BFADF BEDDBBBDDDBDDBDBDADBA CBDCBCDDBAADEABCCAAEDFDDB ADBDDADBECDDEDCABCDCDBEABCBDADCAD DBA AADCADADFCDBDAD DCDBDDBDDADABBADADCDAEDDCDBBD

108 ACABA CDBCACDDCAD ABDDBDABDDEBDCDBDBFBDAEDDBBEDBDDA FFFFEFDFEF DCDEDDBBDFDEDEAADADADDAEDBCDBDDFDDDBAEDADEDA DDDDCBDBBADFDDADCDDDCADAADACFDDBDEDDFDADDBABCD DBD BFDADDDBADEABCDBCBFBCDBDDBBDCDEDDBBABCDDBDA EDCD FDBDBDDACADCDBDBABFBDDDCDBDADBEDCBAEDBDBDA FDAADABDABCDBAFABEABCDACCABEDFBDDADCAD DADBDDBBDADDD DCDEDDBEBBDEAABDBCDBCBDADBDAEAAED EDFADDDFDBDDAEDADBDDCDDBCADAADA DBDDBDDDDEDDFDABCDDAFDDAFDBBD

109 AABAAA CDBCACD DDBDABDFDEDEDBBDDBBADADAFFBBDDBEDCCBBDA DBAABBDDADAADAEAADCFDDEDFDBBDB AEDAADCCDEDBABDBEABCDFDC FFFDDFFDFDDF CBDCCBDECADBDFDEDCDBBDDBEDBDEDEAADB DAAEDEDAEABCDFBBDC ABADDDFCDEDABABAEABADADCCDEDCFDDEDDFCDDBAED BDDBEDCBDBDADADEDDAEDBDDBEDCBDEACDFDADDBDCEDFDADDB DDFEDDFDEDDAADCCEDBBDDEDCCBDEDBDADBAEDCDADBEDBBBDB CDDBDBABDDEDCBDADBBFBCDFDA

110 A FFABFFBABABBDDBEFDAB DADBDBAADBEABCDADBDEBBDAEABDBBCFDBBDDCBFABFA BDEDBDBAADBFADBBADADADEDDADADAEDBEBBDBFABFDBBDDCDB CDCDCDBDBABCDBEDBFCCABEDCFDBBDDBDAAFBEADDCADECCAD DAEDDACDBAADADCCDBDAAD BAEABCDFCDEABCDDDADADAEADDACADDFFDCAB CDFFDEBCBDDCBADAFDBBDADAEABD DDCDBDBABCDBEDCFDBBDDADDDAEDEDCDCFDBBDABDDAFD DBBAADCDEDCBEDDBDBAADBACDADB DABCAAACDBDAEDEDBEDBBDBDDCCDEDBFBABDBDAEABDBD AAACDFDEDDDEDBDB ABAABAAAABAAABABAABA AFDBBDEDABFEDBDDDCDBBDAEDBEABCCDEDAD DBADDEDEABCEDBBDDCEDBADDAABDDEDBADFCEDDCDDCB FDDDADADCDFDBBDDDCDBDADBEDABFBBADBCDBFADB CDDADBAADBBADCDFDBBDCFBADBBDADEDBAA AFDCBAADFCAFDBBDDAAEADBDAFCDFDAEABCCDEDAD DCBCEFABDEDDDCDBABEAFABEDAEDDCDCFD EDFADFDA ABACCAABAAA EDBCDBABFABEDAADABAFBDACDCBDDDEDBFDBBDBCFDBBDACBC BBDDCCD DDCDEDADAEBAFDBCCBFBDFFAABBD DEDBCDBBDBBADAAEADCEDEDFFAAE FDCBEDBBDAFDDCBEDCCBDEDBFDBBDBCBDAABDBABDEDB AADBBDB

111 BFED FBDADCDDBBBDBFCD ABBDBEDCCBDEDB EDBBDBFCEDBDBAADB FADBBDCCD ABCDFDAEDD BBBDDBBDDB AACD DADBBBDCACD FDBEDB CDBCFD CDBCACDDFDB BBCFDDEDB FDFDB ABCADCCDADDFDD DEDBDBBCDB EDBBDBDCBEDFFDA BDB ADBCDBEDBBDBBB FDFDBBDABEABA CD BBDDCBDAFDBDEDCDB EBDEDCDBBFD

112 AAABAB BBDCDAABDEDDADBCDBCD AAACDBCBDADA BCDDCAABEBBDEDCBDBECADB AACCAAAAABC AEDCDADEDAEDBBD BABDBCDBFDBBDBCBDADADDDABD DFDFDEDBDD EFFFDF D DDFCDBDDCDBB DCCDEDB DABDADDCDBBBDA DABDBCDBDDBDCDBEDADBFDBBDB EDBDABFBCDEDBCDBEDADB ABAAABAAE DFDAEDCDADEDBEDC CDEDADAEDDBAFDBBDEDBAA EAEDBAADBBBEABCCDEDAD DCDBCDBADAADBCBDAD ABADDDFCDDDAAACDBDDDBCDBADB BDADBDAEDCEAAADFDAAEDDFFDACDBBBAABCBBBFCDFDAED CDBADCDBBDDEDBD

113 BAACABAA AAFDDABFDC BCDACDFDEDDDBADBBBEDFFAACBEDCCBBDFDAEABDBBA ADCCDBDDEDDDCBABF BDABDDEDCDBDCDBAFABDCDADAEAABD DDABDDDADDADDACFBBAEADDD BFDCDBAFABFFDD AAAABFFEEE FFAAADAAAA FFFFE FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEE FFAAAABA FFAAAFEEAFEEEE FFAAAFEEAFE FFAAABAF FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEE FFAAAABA FFAAAFEEAFE FFAAABAF FFAAAAFAB DFFAB FFAAABAFFFFE FBAFFFFE BAFFFFFE EDDBAFABADBBBEDECAEDCDBDADDADEEDBAACDFDBBDE AADBADFADFDA BEDBEAABDDEDCDBDBABCCEDBDEABCDBDBABEBDDB CEBBDEAADFDDBDBAFDFDADFDECEDBCDBFCDDBDDFDDAED BEDCDABDFCDEDBDBABDBDAEDCCBAEDCFDBBDDDCDBB AFDAB BEDBBDACBCBDBCBDADAFEDBFCDBDDDADAFEDFCCDABADB DDFCCDABADB AABAACAAE BBBDDDCBDCDBCACDBADFABFDCDFECDCDBED ECACDBCFDCABF

114 AABAAAAE ABCDFDAEDDCDBDBBCABF BF DCDBDDDCBDABABFDB FEFEDFF FF FFFED FEDE FFEF EFD EDF EFF CDBDDDBDDEDB CDBBADADBBCD BDAEBDD

115 DC DADEDBCDBBAEDADBDCCDEADDCDFDCDDBAEDDCAEDFAD ADCDDBADBFFDEDAEBDADAEDFAD DBCDBBDFDEDFADEDEDBDAEDCDBCDBAEEDCDEABCDCDD DADCDCDBCDCBBD BDBDADCDCADD ADADCCDDADE DDBCDBFDBBDB ABAA CBDCCBDECADAEDBD DCCDDBCACEDCCD DBBBCBBACDBBADB DDCDBB DBADDCD BBADABBFFDCDAFDEDFDBBDBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB BBADABFDCBFFDEDBFDBBDBFBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB BBADABFABDFDCDAFDEDEDBADBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB ADDDDCDFDBBD ADBBDCDFDBBDEDBDBBB DFBAAFABFABCDEDADADDBADCDEDADBABFBBABFDB BDBDDFADDCDBEDBADBBADFCBDCAE BBAABFBFCBDCDBCFABEDEFADBDADBDBD

116 ABABA AEDDDBAEDCCDBDFDDDADCBDBBCDBCDCBEABCDCDEDC CD ADADCCDDFDBBDEDBBAEDDAEDD ADD DADDDADADEDD DAEDBBEDCBDFAD BDBFBAADEDFB ADAEDAEDCBDBADB ADBCEFDEDAEDCBDBADB DFEDBBDEDCDBDCBEhelo_name AADFFEDCDBCBEhelo_address DDFEBDDFDDsender_ns_names DEEDBBDEBDDFDDsender_ns_addrs DDFEBDDFDDCBEDCBCAEEFADEEDBAD sender_mx_names DEEDBBDEBDDFDDCBEDCBCAEEFADEEDBAD sender_mx_addrs DBFAEDBBDEDAADAEBDDFDDclient_address BFADFEDEBDDFDDclient_name ABFBFDFDFFDAFEDCDDCEDBBDEDAADA reverse_client_name AADEDBBDDCEDCFDDsender ABFABDEDBBDDCEEDBADrecipient DABFABDFDEDBEDBADBBBBEDBADACD BEBDADBEFDBBDDADDADA

117 AC DEBBDEDAEDFDDEAEDDCCDEDCDCCD DBDBBA DBDBAE= DBCDDBAE== DBBCDDBAE!= DBBDDBAE>= DBBBDDBAE!>= DBADDBAE=< ADBBADDBAE!=< DBAEDDDBADDBBACD DDBAEBDDADDBAEADDDBBACD AA DBCDBDBCBBCEDCDCDBCDBEDBBDEDCDBFDDCCDBBAEDB$$ CABDDDFCDCEDDCDAFEDCBCADBCDBCDAFEBDDBDAADD AAEDD «Nom du client regex» «N'est pas égale» $$sender_mx_names EABCADD

118 ABBABAAAC DBBBEEAADADDEEADFDEDBDCCDAEDBBBDEDBDADAD EFDABDABBAB Uniquement activer de quota par session pour les émetteurs qui émettent des messages à plus de deux personnes et ceci en dehors des heures de bureau. BCCABEACBDEDBCDDDCDAFDEDEDBADB AABAA DBBBEDCDBBABDBCDFDDAEEDBAEABBCFDADB EFDABDABBAB Uniquement Activer les RBL en dehors des heures de bureau et pour les messages d'un poids inférieur à 500Ko avec plus de deux destinataires ADDDDADBDCDCDDFBADDD

119 AA DBBDBDFDDAEDDDABDADCDADBBDBCDFDBBDDBAEBADCB DDADADCCD DDADDDCBAFDADBBD EBDFCCD BDCDFDBBDDCEBBDEABDED EEDDADEDBEBBDABDED DABEDEBBDFDACDFDBBDDBCBDD CDEDDAFEFCDD BDAFDADCCDDEDB DB + n.nn DAAABDDC -n.nnbbaaabddc *n.nnfccdbddcaaa /n.nnebdbddcaaa n.nneabddcaaa BAFDBBDBDECDBD FFCDBED ABBEABBDCDBDDCD BDDC

120 AABABA DDAAACDFDEDDDDCDBFDBBDBBDCDBEDBAAEAAEAFDEDEDBADBDBB EABCDBEDBADBDADDFDFDAEDDDAAACBCDBBDABCCDCCED CDEDADAFBEADDFBBBBA ABDDDACABFBFDEABCDFDAEDDBDABBBACACDDCAD DBADDACABCFDADBABF ADDFDBBDADBABFBDDBBDADBDADB ABFABD AAAB BADBABCCCDCDFBEADADFDACDFBFDFCEDEDBADBBD EBACD ABDDDBDDCDBFDBBDBEBBDAEDCBEDEDBADBEABCDFBBDACBDA CDBDDDAADFDABDDADB AAAB ABCDBADEDFBBBDABB DDFDFABFAEDDCDCDADFCBDDCDBEDBADBBDA EDBAABEDBEFADBDCDBDDDBDADEDFAD ABAEDBADADADADBDBFCB EDADBDFDAABEDDDDCDFDBBDFFDEABCDDFDFDFDAFBEDEDB ABDABAFDADCDEDDFDAEFDBBDDAAD ECDCDFDAEDCDFDBBDDBABCDAABDED ABCDDFCDEDCADABDEDDEDDCDBFCDECBEDEDBADBEDDB ACDCDFDBBDDAD AAAEBDCDFDBBDDDCBCDAADEDAADCDEDBFCDFDADDFFDCD DFDFDFDA

121 A BAF CBDCADCCDDFDAFDBBDDAAAEDBDEDBEDDCDBCDBEDADACBBDBBDCD FDBBD CDDDEDDFDDDFEDEDFDFEDDFEDFD EFFEFDF ADCDBCDBBEDABCDBEDBBDBEDAADAFFDBDDADCDBCDBEB DDCBDCADBDDCBDBCDBCDDAEDDBAFBBCACDBA F DDCBDADBEDBAACBBCDB EDBADBABAFDBBDDFFA BDABEFFDCABAB DBEDBAA DEDBEDBADBCDBCD AAD ADADCCDDADBDB DFDAEDADCBDBDADB DDEDBEFADBEDFDBBDD EDBEDBBDBBDBEDBDB BDBCDBDD DBDCDBDBEDCDEDFAF BDAEDCDBCDBBADB BFAAEDCDCD EFADEFACE BFAAEDCDCDEFAD EFACE BFAAEDCDCD EFADEFACE DBFAAEDCDCFDDBDEFACE DFDEABCCBDCCAADDDDCAADDFDEDFABDFBBCDCDEDADA ABAAACBAAA AAAFAAAAAA BA AAABDBAEDA FDBBDDAAEADEDEBBDED ABBCFDADBA EDBADAAA DDFCDBAFDBBDDAED FCFCDAB BCFDADBAEDABE FFD DCDEDDCDBDEDDAED DABEFFDADACDDCDEDBDCB

122 BAFFFBF DDCBDBBDCDBBDEDBFDBBDBDBCDBDDBCDFFBF ADDCBDBCDBDCBDBDDADAFCDDCBABACDBBEDABCDBEDBBDBBEDB BDDBEFBBADCDADAEFDBBD DAFEDEFADEDBEDBADBEDBDEDBADBBACBDBCDB CDADEDBBDDACBDCADBCDBCDBEDAADA ABCDFDAEDDCDBDBABBCACDBADFFBFDDAABCFDA FDDFBAF CDBCFDAFDDDAEDCEDBBDCDEBDDDBEBDDBBD DBCDBCDB

123 ADDFEDABBDBDBCDBBBDBDDDAFFDABBADBCAABBAD EEDBEDBBDBEEFAD CDEABCDFDAEDDBAABABBBFEABCACDEDABBCDAAD CACDD DDDAAFEDBDDCDDDAB EDBEDBBDBBDADBDCCDBAEDDDB ADBDDBDFDEDCDBDEDCDBDDEDCCBDCADEDAADAB

124 BFFDBAF FFDBDCDABDCDBDEDCBDBCADB DCCDCDCDEDADACAABBADEDBEDBADBDFDDB DCCDCDBCDBEDAADAADBEDADBCDBEDBBDB BBDDCBDBAEDAEFADEABCCBDCADECDEDADADCBFDFDA BBEABCCBDEDCCBDCADEDBEDBBDB ABCBDABAFDCBDD DDAEAEDED BEDCDBEDDEFADDB DEDBBDDCFBD BCDBEDBEFADBADBCBDFB DACBDCAD BDBDDDBDDDAED CBDDDFCCCBDDDBD BDDAEFADDDABD DADCD ADAABDDADBEDBEDBBDBA DBDFBDBDACBDCAD

125 AA ABFD BAEDDBACDFDAEDDDDEABCBDEDBDBEADFDABBAEDABCDB BDADBEDDEDBFDBBDB DBBDBEDBADFDABBABBEEABCDDDB ADDEBBDDEABCDFDAEDDDBBABFD DFDADADADCCDDBDFDAEDFADBDDA ACCAEA ABCAECDBAEDCEDBBDDCDBCDDDDCDDDAB ABCDBBBCDEDDDDCDBBDADEDBDEFACEFBBBEFACEBEFACE FFFFDEEDACA ADDCABAEDCDDDDEDCBDBFADBDBDDDBDADEDABDCDBABDBDA DEDAE DBDDBBABDBCADFDADBCDBBDADBDBDCCDBDABEABCBDAB BDCDBABCDADBABDCADCAEDDDD DBBDADBDBADBFFDAEDCDDDCDFDADBDDDCDBADCCDBBDADB EABCDBADADFDAB DDCBDBCDBCADDBDAAEDBDBBAEDDCDFDEDADC DDDEABBCDBBDBBDEB

126 CDBABEDDDDBADFADBBDCBBCEDCDBCDDFFD ADADCCDDADBD CCDBBDDBCDBBDADBEDBFDBBDBBEABCEDEDBFDBBDBCDBCBDAB ACABCEDCDADBDDCBDADEDBFDBBDBB ABAABA DAAADBAED ABDDCDBDBEADFDAB EABADDEEAB FDFCC DBDBBDAEDDAEDEDCCD BCDEBDE ABCDFDAEDDDBBDD DDDBACDFDB BDDCDBFDBEDAED DBDB AEDCEDEDDAA DDDEDBDDDBDBAED BCDBDBBAFDBB

127 FBADFAF BDCDCDEDADAFBBBBACDBADBBAEDDBAFDFDABAACCAED FDBBDB BEBBDEADAAACDFDAED DCDCDEDADABABDADA FDBBD DDFABBDBEDBBDBEDB FDBBDBADDACCA CDAEDFDBBDDBDEDC BDEDBFDBBDDAEDADBDCD FDBBDF ABCDFDAEDDBBBDDBA CDBCACDBADFAF CDBCFDF ADADCCDDADBDCD BCACDAD AEDCDEDDCDBEDBADB BBADCD DCDBDEFDBBDEABC DDACDEFCDCD BAAD

128 ADBCDFDBBDBDECDBCACDBA DBFBDFDEDBCBDCDBCDACABCDBCDAB BDBDCADCACBDDACABCFDEDCFDCAADBBFDCDFDBBD BDBCDBCD CDAEFDBBDA BDBDFDAED BCBDA DBEAADCD AFDEDABBDD CDCD ABACDB DBBCDBCDBA CAA EFDFDDEDDDFFDDFFDDFEEDDCF DFDDFF DFEDDFFDEDFFFEFFED FF

129 DDFBADFAF DCDFBEADCBDADBBBEDEFABDAABBDBAAEDCDBFDBBDBACBD DEFACBADCCDFDAEBBDEADEDEDDEFADBDAEAAFD FFCEDFDBBDBBEFDBBDB ADBDDEDEDDDCDEFADBEDCFFDDAADEFACBBDBCBCADA FFD ACAACACAABAAABABAAAAAAABACAAAAA BAABAAAAAA DFDEBBDCBEADBDAEE BDBCDBCDFDAEDDEABDBBFADBDADDFDB D DCCDBDCDAFDEDDBBBDABEDAAADFDACDECBACDEDEDDCD FFDBBFDDCDFFDFBDDAD CDFDDBDCFADBDEDBBCBDDCABDDCDBDBBBDABED AAADFDACBDADEDADBDEDCDC CDFDDBAEDBCCDBABFFDEDCFFDDEBDA DCEDAEDADBEDCBBADEDBBEDCFFDDDBDDEBBDDEAFDEDFDBBDBB DD FDFFEFFEFFEFFD AFDF

130 BBAD DCDEDADADBACDFECD DBAAACBDDADBDDB DFADECDEDAEAFFDAEDEDBFECDBDEAFDEDFECDBB DDBCDAFDEDFECDBFDADCDEDEDAFBBBDCEDCDFADDEDBDDBD DCEDDDD EDBFECDBEDAECBEDCBBADEDDFADDEDCCEDBBDDBDBEBBD BCDBFECDBCDEABCDFDAEDDDBBBF ADADCCDDBDCDCBBCACDBF CBBEDDDEDEDCDBBDBDBAEADB

131 BADAB DCDEDADAFBDFDECBDFEDBEDCD FEDFCDDACFEDBDD ABAAE DDFEDCDCDDADCDBEAADBEFDBBDDAFFDDFBCDCDFDBBD ADDDDFEDDCDDDADCCDBCDDCDFDBBDDACDEDADBCDEBDD CDCDBDDD DFDBBDDBCDAFEDCECD DCDAEEDDFDADAFFDDAEACAADA ABABCA DDFEDEDCDBEDAD DCDCDFDBBDDACDEDADBCDCDDCDACDEDADA DCDEDADAADBACBCDFDBBDCD DADCDACDEDADABD DBCDABDDEDEDBAACD CDDB ABAA DADCFEDFCDBBCDDCBDFAD CDBEDDADBBDCDA CBAEFEDBDDEBBDEAADCD CDDBAEBACDCDFDBBDDBBDEDACDEDAD DCDDBDADEDDCADCDACBE ADFDAFEDFCDCDFDBBDDBDDD FFDDDAAFFA DECDFEDFCDBAD BDAEDBFDBBDBEDD FFAAFFFE DBDCDCDFCDDBBDAAEBACD AAACAABAACA ABAACA ABCDFDAEDDBCDAADDBBBF CDBCACDDCADDCDBCFDAB ABCADCCDDADBBBDCFED DDCBCDB CD

132 AACABABA FDBBDBABDDEDDADCAEAEFADADADDBADBBD DDADFDEDEBBDEADDADBBDDADCBDBBDDBEABDDADD CDADBEACBFABBDEEECBDDAADBDDEDFDBBDDDADCBED FDBBDD FFFFFFDDFFFDF DABADCBEBBDEDBDBDBEFADB DDBDAFFDABABDDEDFDBBDDDFDEDDABDDEDBCBDCAEDBABAB DBCBDBBDABEABCDBABABBDDACBBEDBEDBBDBDCDCDBEFADBDB BCDDEABDDBDA EDDFDFEDEFF BDEEECBDDAADBDDEDFDBBDDDBEDDDABBEDBDBCDDBB DCBBCEDDEDDBEDEFADBEDFDBBDD BF AEFADCCAEDBDDCDBDEEFAD CDEDBFDBBDBEACEDBBDDCEBBDEEFADDADBACDADEDCDFADDBBABBFDED DCDDBCC BFBF AFADDFAAEDBDDAFDBBD EDBAAEDDEFADEDABDADBDDED FDBBDDCECBBDCEDBBDEBDDEDBAD DBAED FFEFFDDFFDDFFFFD CDEFFDDFCDF DDFEFDF FE

133 BFBFFBFAFFFBFA DDAAACBDDADFDAEABCDBEFADBDFAB ADDDBDDAABCDBDDEDDBCDDBCABCAABBADEDBCBDBA EDEFADEDDCDDAFEDFBFA DBEDDAFDDCCDEDBBDFCBDDFADDCFDABDDEDEDBAA DDFEDDDEADDBDCBDCDBDDEDAADBBDDCCDEDB DABDADEFADDDCCDEDBEDEAADB DBDBAEDADEDBEDBBDBCDBEDBAAEDDEFAD FDBDBDDEDEDBAAACDDDCDBFDBBDBAEDDBBFBDDADCBBDDCCDD DBDDEDFDBBDD ACABCDEFADEDDCDBEDABBCFDADB ABCACDCDABDDCBBCEDFEDCDBEAADBEDFADFDA ABFFBFBDCCD DBEDADCDFDFDAE BDD ADDBABFDCDEFADDA EFADAAAADDDAB DDFDDABF DDADD ABFABFBFBDBCD EDBADDBD CDBDDEDEDBAADDDCD EDBADDDDCAADA DDBDCDFADFDAEFDBBD ADCCBDFDCBDACDA EDEDDBDCDBACBDB BEDBD

134 BBF DBCBEDEFADBBAEDBEFADBDCB CBADBABCDBDEABCDCBE EFAD ADDCBBABAEDADFDA CDFADFDAEDBFDBBDB DBCDBFDBBDBBDABDEBDBCD EFADAC ABADDDFCDABCADAA FDBBDEDBAAED EEDDD EEDDED EEDDED EEDDCBBDDFADBCD EFADACEEDDF BABFBF DDAAACDFDEDEDFADEDA EAADCCDBFDBBDCDEDBAAACD BADDEFDBBDBDDADDBA ADBDD AEDCEDBBDEBDDEDEDBAADCD EFADEDDFCDFDA ABEABADDDFCDAFDBBDEDBAA EDEEDDFBDECDB CDBDDDCEDBBDEDEDBAA BDEEDDD FFDDFF FDEDE DFF FDD AADAA AAACDDB ADFDAEBACDCDBEFADB C CBEDDADCDBFDBBDBEACDB EDBBDBEDEDBAABAAAADB DBADDCDDBD CCDEBBDEAADEDDDCDB FDBBDBFFDBCDEDAD DEDEABCEDBBDFCED DCBD DDAAACDDAEFFDDDDAAAFDDEFADFBDCBDC EABDDDCDDB DBDBEDEAADBACBBADBEDDBDBCDDB

135 BAEDBFDBBDDDD BEEDEDDDBDDEDFDBBDDBADADCDBAEBDABCDEDABCEDBB ADDBADADAFDDBDAADDBDBDDDCBDDEFADEDBBDDCFDD EDBFDBBDB ADDDBDDADBDBCDEEDADA CBDDADAADCDAEAADAD FCDCCA ABAA CCDDDDACCDBFEDDCD BDDBDCFBBAEAFDBBDDBED BDDBDBDCDFDABCCBDCBDEFDBBD CBADDAACCD ABCDFDAEDDCDBDBBDD BFBFD CDBCACDDCADDBA CDBCFDAFABBABF ABFDAABFADA BBF DDBCBDBCBDCDBDDA EFDDEDBFDBBDBDBADADEDACBD CAEDAAEABCDCDAEDFDBBDD

136 AAAAACACA DCDDBBDFBBDCDBADADBABCDFDACAEDCDEDBBDFDBBDDFFD ACD ABBDDDEDBFDBBDBDAAEDBDDEDBAA DDEABCDFDAEDDBCDAADDBBDBA CDBCACDBADFFBF CDBCFDADBABFDAAD DCBDAD DDBDCCDBCBDBEBDCCDCDFDAEDABDDACBDCDBEFADBDADBBBCD BDDFFDEDBBDEFBBA DADDDDCDBFDBBDB

137 AABAAAAA DBACDCEDDBAEDDBCDDBCBBDCECADEDBFDBBDBCBDB CDCDCEDDCD ACBEDCDBAEBDEDBFDBBDBCBBDBCDBDBABCBCFDBBDDEDADBDDCBADC ACDAEDDCDBFCDBCDBBFADB EFAABFD ABCCAEDDBBBDDCDDADEABCCAEDCDCB CDBCACDBBDB CDBCDAEFADBADEEDDABF ADBCDCDCABCCCDBADCBDBBBEABCDBABABBDBAEBBD FDFDAEADDCDDBEDFDBBDD ADBDFDFBABFABBDD DDADBFADCCDBDCDBCBDBEDDDABAADEDBDBCDDB ABDDACDBDBCDDBADBDABDB BBBDDABADBCDAADCACDDB CDBCFDDDABF

138 BBDDADCAABDDDAA DFBABF DABFAAAD AEDBDBCDDBDDDED AFDCBDBDAADC CBD AEACBDEBBAEADD CDDBADEDBEDCA BAEEEACBD DCADFAAAD ADBCCBDDBAFDD CDBCACDDCDDB ABABACC BBBDCCADEDBEBBDBCBEAF EDBEBBDBAEDCDCDDBFFD ADADFBBDAAFFBDED DADCFDABDABBBBBBDC CAD A BDCFDCCCDEDCDCDDB FDBBAEBACDB DBBFDEDEBBDEDADCDDCFD DF DEBBDFDAEDCCFDEAEDDBBA FDBBDEDBBDFDADBDACCBD BDCCBDEBBDCDDABDA FDBBDCDBDAAEDCDDACDADCFADCDFDCBEFDDEDADFDBBDB DADDFCBBABAECAEFDCBEDADFDBBDBDDCBDDBDDBDCD ADCCDADBBDDFDAED AFDFDF

139 DCADDDAB ABCDFDAEDDCDB DBBBAAAD CDAADCACDDCAD DDADABADEEEA FDDAECBDBCD DFC ABCBDADCAEDCD EDEBDDEDA DCBDABDBB EBDDCDBDDDDCDB BEBDADD DEABCDDCDC BDDDADDADB ABAA EFDCDBDD CBDCEDBBDBDED CDDADCDB FDBBDBBDBCDDC BCBDCDFECDCCDB ABADBEDBBEDDAED EABDDAAABAD BDDADEDABFDDCDD DBCDDC ABACAD ECDBDBADBBABDBEABADBDEBDD DDADDBADBBADCBDCAEBBDEABDDBCEEDEBADCBDCABDFDDDA CDABBFDEDCBDBC BDEDEAADBDEDFDAEDDABFADDFCDDBDEDEDAEEDCBBADEDD BDD DDFDFDEFEFDFFF DBDDCBDCBADDBDADCDCDCDBDBADEABADD DCBDADBCBFADBDAEDADDEBBAEADABBFFDA FADEABCDFBBFBCBFA

140 AA BDCBDDDDCABADEE BDCBBCDEDECBEDBDAADDBAABDD BEDDEDCFDEDAADAEDC AEDCDFDCBDEDCDCDDBEDFFDA DDCBDDBDCCBDADEDDBCDBAAACBDBACDCEDCCA EDADBD

141 CABAAB ABBABFAB DABDADBDCDBDADBDBBBDAEECCBAEDDBCDDBDCDBABBDB EB DDADDFDEDFFADDEDBDADBDB BEDCCAEDBDBABBDADBBDAFFDFFADDEDBBCBBABBBDCD ABBDEBACDAEDD DFDDDFDFDEEFDEDFDFEDFDFFFD DEE DFDEBBDCDBEDADBABDDCCDBDBCDDBEBADBDAFFDAACBDAD FDBBDDEED AEDEBABDDDDBCDCDCAB DFCDBAEFAEDCDCDBADFDBBDBBEDBDBCDDB EBADBDEDCDBDADBCDCCBEBDD DBDDBBDDADEDABFDDCDFDBBDDBCDCDDCCEDBACBD CDEEFDFEDFDDFFDFDFEEFDFD DDCDBCACDAADCACDDCBEDFDBBDDDCDB CDAABCCDADEDDFC

142 ABABFDBDDABFDDBD ADBDCABCCABDBDDDEABCDFDAEDDBCDAADCDFDADBBDDBA ACD DDFFEDEDFDFDFFEDF FFFEFDED CDBCACDDBCDDBD BCDAADCADDDD ADADCCDDADBDBBAEDCDCDBDDEDAEDD CDBCADFDBEEFA BCCDAEDCDADEDAADAB CDBDBCDDBEBADBDAFADBEABCA FAC ECDEFADCDBADFDBBDBB CDBDBCDDBADADDBCDBFADB AEDCEDBBDDCEBFBDEDBBDBD FDDEDBAABED

143 ADDCDADBFADDBD CDBCADDADCDDFC AADFCDD CBDFBDEDEDBDAB DBABEBDDAEDACDBBEBBDBDDEDCDCDDBEBAD DBABCBDAEDACDBBEBEDCDDCDDBEBADABDCCBDCC ADACDBFDBBDBB CABAAE CDBCADAEDC CD ABCDFBDDAEDCDAF CEDBBDEBDDBADADDDC DCDDB ABCDFBDAAEDBCB EDCDDB AEDEABCDFCDEDE BDDEDDCDDBBBAAFED ADBBBAEE CBEADDCDDB DCBDABBD BEBDDBCDBFDBBDB BAEBBEABCDCDDBEBAD DCBDDDA BADCDBDCDBFDBBDBADBBADBDABBFBFDFDADCBDED BCDBFDBBDBBAADCBDDBDDCDDABF

144 CA CDBCADABFABBAD ABCDFCBDEBADEDBBD AEDCDFDDCDFEDBBDCBBD AADDBCDCDDBEBAD CDBCDCDAFDAED BDCEDBBDDCEDCCBDCCE BDDDBEDBADEDBFDBBDBB DEDCDFCD ADBCDFCDBDEDED ACDEEDBADFDBBDB EDDADEABCDCDDCCD BCD BDBBEFABDCDBCDBED DFDAEDDFDAEABCBDA CBD CDBCACDFDBBDDEFD CBDDBCDAADCADDFC

145 BAEFADFAD DDDBDBADAAACDFDAEEDBDBDBDBCBDB CDBDDDDBABCCBDFDEDDEDBBDBADADBCBDB EDBBDABCCCDBDDDEBCBDBABCDDBDD BCEFABAEDDDDBBDDEABCDFDAEDDEABABD DFDDBDFDEDFEDCDBBEDEFDDABDCEDBBDED ECDBDDDDDBCDBEDBBDBBDBCDBBBAEEBD DAAAA CDBCACDDDBBCDAAD

146 AEDCDAFEBDDDEABADDDCDBBDBEDADBCD BEBDACBDBDBBDFDEFABDBABDDEABBADBDBDAED CEDAAEDCCBDEABD ABAB BEBDADBDEDEAADBCDBDDDCBDCBDBCAEDCDAFEDCBDED EAADBCDFDCBDDFEDBBD A DCCBDBBDBCDBDDACDADCBDBDCB AEDCDFDEDEDAEDFDDCDFEDBBD ACABCAAF BDDADDDDBDADAABBDFDEDEACDBD EBDFFCDBDD

147 ACABCAAAA DBEBDBDCBBAEDBEBDBDADCCDCF CDBBBCDECBDDBEBDBAEBDEDBBDBD DDDFADCDBBDBDBDACFBDADBDEBDEBACD DDBEDDCCDEDBEBDBDCBD DCBDABBDFBBDADBCDAADCDEBDDBDEDFFDA DBDDBDEABCCBDACDEDBBDDBD

148 CBA ABABDDDCDBDDDCADBBDDCDBBDBCBDACDAFEBDD ED BEDDBBBDDCDBFADBAABBDACDCDAFEBDDDDCCDBBDABEDCEDBBDE BDD ABCABAAAAAAE AEDCBCDBAEADEAFEBDDDCEDBBD FBABAA BCDBFCDFDADBDCBBDDDCD DEC DAEDCDBAEADBDD

149 ABAAAA DBDDDBABDDCBAD CDBCDFDAEDDABACD CDBCFDADFFFAD AEDCDBAEADEADBDDD ABAAAAB DBDDDBABDDCBAB CDBCDFDAEDDAB CDBCACDA AEDCDBAEADEADBDDDDCDBAD

150 ABAA BDBDADBBCBDADDBDBDCDBDDDBDDFEDABC AAA DDDDFDBBFDEEDCDBDEEBDDDBADAADAD BBFDAAEBDBCDEDFADADDD DDDADEDDCBFFAFDAAFFDDBDEDBADB BBDCBDBADFDADBCDCDAEBEBBFD ACDAADBDADBADBBD CBDCDBBAEEBD DDDDCDBADAD AAAAACAB CDBCFDEDDEABCD CDEDBBDBDDBD

151 CDBCACDDA DCDDDDAACBDDCB DBADBBDADDAA DDDAACBDCBDEBDD DDCDBCDADDBD DFDBBDBDFDEDBCB EDBDBECBDBEDBCBDBBDB DBDBDCDBCBDBBEBBDACBEDB CDBDEBDEDBDBEABCDBDD

152 AACA BDDBDDDADCCDFDADAABADBDBBFD AEBDDFCDC BDDDDBCEA BD

153 AFABBABFBA ABDABBBDDFDADCDAABABDDBD DDAAACDBBCDCBDDCADADEBBDBEDBBFDEDAADCBDB EBDCBDCBDEDFDECEDCDBCBDB CDAADCACDDCADDBFCDFDADCBDABDAFABBABF DDAEDCEDADFDACDBCBDBBBEABCBDEDFDE BDBBADCDDDEDCDFDBBDEDAA BBAABFBADD ABCDBEADADDDFCDBDDFDACEDCDBBDBADFDAAADADCBD EEDBBD ABDBEDDBDCDBCDBEDBBDBCBDBBDABDBCDBDD DCBDABDBBAABFDDBFA BAEDCDBFECDBEEDBBDBEADBEABCDFCDE

154 DCDDBAD DBCDBEDDBFEDDDFDDAEDFEDCDFDFDAEBDDDDAAAEDBDDB EDBCDAB BEBDADEDCCBAEDBDBDBBDCDBCBDBDDAEBDDCBDBDC CDDEDBDBB DCDBCDBCDBEDDDBAEDBDABDBDAFD CDBCDCDAEDEABCDBEDD ACEEABDFDEDDB DBCDB CABCDCDAB DBCBDCDDEDCDBD DFBDDACD

155 DBBFDBDABBD DDAAACDFDEDEAEDBCDBBBDADCDBDFBBABBCDBDDBDCDBDBBA DBDB CCDDAADEDDCDBCDBDADCD DBDFDAFFDDABECBCDEEAADDEBBDCDADEDBDFBBAB ABCACDBCDBEDEABDFBBABEDBDBDEDBEBBDB ABCACDFDBDCBDAEAEDDBBDFEDCDBDFBBABEAB CDBDEDDBDD AEDCDADEDAEFDEDDFBBAB DADADCCDCDEDDFBBABCDBCDCBEABCDCD

156 ECDFDEDDFBBABBDDEABCD DDEDDBDDD DDAFDDEABDDDDDABAEDDB DBAEFFDCDDFCDAEAD DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBBDABEABCDB EBBDBDBBEBBDBEDDBDD AACDDABAABECCABCDBDFBBAB ADFDACDBDBEACDDABADB DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBBDABEABCDB EBBDBDBBEBBDBEDDBDD ADAEDCBDBDDABABCBDACDB BAADCD DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBA BDABEABCDBEBBDBDBBEBBDBEDDBDD ABAADDAAEDDCDFDFFDAD BABEBBDDEBDDAE EABCDFDABD DFDCDCDBDFBBABBBCDBEBBDB DBBEBBDBEDEACEEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBABDAB EABCDBEBBDBDBBEBBDBEDDBDD ADCBDBBADFADCDEACED DFDCDCDBDFBBABBBCDBEBBDB DBBEBBDBEDEACEDEDDDBDD

157 ABABF FCDFDABEDDCDBDDD CDADEABCCDFDFDACDFECD FEBBDBBFD DCDBCDBAADCACDDB EBACDBDBDD DFECDDFDEDEDBDBDD CFDEDAADCCDADCDAFDED AADABBCDBDD DCBDAEBDD DBCDBEBACDBCBADB DBDCDBDCAB FADBFA DBCDAFDEEEDBBDBDCDFECD DDAFFD FFBFDE DEEDBBDADBBDAADDB DAFFDDFB DBFA FDFFFEDAADABDB ABDB ADEDCDBAADABDBBADBCBDCD AFDEDAADABDBDAEFDEDCDAB BABFB EDFAEDFAFCDDBBDEDABDDBDCDBCDABCDABCDACDBDDDDFCDCDBDDFADAEDB AADABDDBBABEDFAEDDDB DFAA DBCDAFDEDFBCDBDADBCDCDABEABABEAB

158 ABFAC AAA DBBFDBDBADFDABDBABDD AFFBBC DBDDECDBADFDABBCD EBDE BDFDBEDEAABDD DACBDEADFDABBACDA DADBDBADFDABBADBDD ABBFDBAACDEABCD FDAEDDBBBDADFDAB BBFDB ADCDFEDDAED CBABFDCDBDDDA DACBDEDCB CADAAED DDCDBADFDABEDBDBBDDB ADCDFEDEFBBAEDCB AEDBDDEDADBDBADFDAB ABDDEDDACBA AFCDDBDDDAED DCDBEDABBDDB EDADDCDBADFDABEDD BDD

159 FABA FDFBDAAC DFDBDEDBFBDBECDCEDB BDDBDEDBBEDCDCBBAB ACDFDAABDBBABFFFEDBDCDB CDCBEBACDBEABCDBBFDEABCCADEDFBD DCEDCEBA DDFBDBBEBDDAEDADBDDBD AAACBCDBADBBDEDBAABDCDBCDCB BDBBFD ABCDFDAECDBEE E ABCADCCDDADCDBCFDFDFBD BB ADDFDBBDBDBAFACFFAEDCDDADCA ABCDBADFDABBDBCBDCDEDCDADBCADFAD

160 DFFAC CDBFAEDBBBDDBEBBDEDCBDBBDEDBAEDDBDCDBBFDDAEDCD ECD EFABAEDCBDEDBDBDCDFDAEDDBBD DBBFDEDBDEDBDDDDBAFFDBDDDBADDADEAAD BDBDADDEDCCDDBFFDBDEDDBCDBEAADBECDBDB CDDEDFDBBDDCDBBDBEDEAADBADBBDBAAADFDAEBDDADFDABAAB DADEDBDEDBDBDAFDBDEDDABDAADCCEDAD

161 DAAABAB CDBCDAADFFA ADBBBABDBBAEDFFD DDEDBDED ABBDFFDACDBBFDEDD DBBDBEDBDEDCBDED BBABDCCABECBDCDBDDEFAD DBDFDEEDFCCDB CDBDCDBBDEDBBDDBBD EDBDD EDFDDADBDCDBDBBDBDB DFFDBDAADAADAEDFAD BDBDADEDDBBDBCDBCD CBEABCDCD CDBCCDDDEDBCDBBDD BCDCBFFDBDEDBDED BDED BFDDADBDFDEDEACDAD DADDDEDFADEDAEDCD EDBDED BEBDDDCBDEDBCDBBEDC BDFADDDB BDEDDDDAADAD BDDADAD AADADDBADDEDBDEAAD EDCFD CBDEDCBDEDAFDACD DCDEDDCDFDBDEDBDCADFB CDBBADBADDADEDBABEDDBBCDB ADDBCDBDBFEB BDDAADADACD DEFED DFBDBDFDEDEACBEDDED BDEDBDFDAEDADBBDEDEDB DDBCBDBFBBDEDCDADED CAFDACD ADADBDEDBDBDFD ECBDCAFDACDFBFDADCDBDED BDEDCDBDDBCBDB

162 ADBCBDEDFFDDCCDBDCBDEABCDCDEDBDB DFDBADCDCDDDABFDCAADBDFDEDCADCDFFEDFDA ADCDDAFDCAADBDFDEDDBDCAADADCDBBDBCBDDBBBDD CDBEBEDDBAEBACDBBDDBBD ACABCFDEDCEDFD CAADBEDADFDABEDC D DAEDDDCDBCFDABA DDFDABDEB

163 DBBDFABD DCAAACBBAEDADACEBADABBFDEDBDCCADEDBEBDBEB DAFABDBDBBFDDFDEADCDBECCADBEAEBDDDADCCDDDEDEAADB CCEDBBBFDBCDBEDDB BB BAABAFABA ABCDFDAEDDBCDAADBFDB BDBEB BDDCCBDEDBEBDBEBBCD ED CDBCAEDBEBDBEB ADADCCDDADBD CDEFADBABCCBEDD BCBDAACDDBFB ACABDACDCDBDA DFDEDBEAADBDBB DEBDE

164 CDBCACDFA BDDACDBDFDAEDBCBDCDBABEDACDEDDEBDE AFABCADCBEEDADDBDDFDFDA BBCADCADBEBBD DBDCDBADBEABCBCCDDBDDCBCDEBDDBFCDAABCDAEDACD DFFDEDAAFDFFF EDBCFABAADCDDADBD DDEDDDDDEDEDFDDFDF DDEEFFFFFEEFDED

165 DBBABFDDBAFBD CADBBDEDDCBDADEDDEDBBD CDEABCDBBDDBEDCBDBADB DAEDDDDCDBABED EDFDABABBADDCBFFAD DCDBDBBDDBEDFDBBDD DADADAEDDAAACDBBADBBAD CBDBCBDFFDBDDED FDBBDDDBDCCDDBDE ADDFFDBADBBABDDED FDBBDDDDAAACDBDCEDBBD CDEDDBD DBFDBEDCDEDDDAAACBD DACDFDAEDDABFB FD CDBCACDABF ABAAA BCDBCFDDBBABF DDFDACDDBBABFBDFD EDEDDDEDBBDDBEDCBDD ABCDAEDBBDEDBBDDBCBD BAEDBBDDBAEDCD DFDADBFDDADAADFCD DBCADD

166 ACDDCADBDFDEDDBAACBDCDFD DDDEBAABFADFDEDEBDCAAACDFDA EDEDDCEDBBDEDDDBADAD DCDFBDEBADAEDCEDBBDEDD ABFFDDDBDFDEDEACDADEDBDDBDBCDBBDDBEDCBDAD FDFBFABBABFBAFDDFCBADCBDADDACEDBBDEDDBDD ACDDBABFFBDFDEDEDADCCDBEDBBDBD CDBCDDAEDDADDAD BDDAAFEDFADDAAEDBBD ABA CDBCACDAA BDDCDBBCBEDBEDADBAB BDCADADADDACABBABDBFAFFA

167 DD DBDDDBABDDEDBDEDEAADB CDBFAEBDDDADBAEDBCFDABAEFDACB ADDADABDFCDEDFDBBBFDBBABBEABBDBBDBEDEAADB CDEFDFFEFFDFFF AACAAF BDADEABCCDCDBADBBDEDFEDCDFDBDCBDADABDADC AABBAD DCDFDDEDDAEDCFABCDBDDDECDBBDDBDAEDAEDA AAABAB BDBBBFDCADDDFFAED CCFCFAFBACCFAFAFFABFD ABDDBBEBADBDDFDACDBFDBEDAAEDCBD AA ABCDFDAEDDCDBABDCAD ABCDEDBDCADCDBCFD AABBAD AEDCDAFECBDDCDFEDBBDEBDCBDDCDBFD

168 AABACABAA AAEDADDBACDADCDBADDDBBD DDDDBBDDDADDADDEBADAAEB DADEDAEDFADDFDBDDEEDCDBBDDFFDADDCCFFD DADDDD DDDADDBBAADEABCDFAEDBADACDDBD DDFCD ABCDBAEDBABEDFADBDAFFDAFFBFCADFADAFA ADECBDDBDDDBDCDBAADABBDDDAADFDACEDFAED ADEAADAFDDBDDDEADADFB ADFDACFEDEDDBCBDBFDACDDCAADADBDAD AADCCDFDABADEAADAFADCCDECDD ADDCDBCBABDBAEBCBDAEDCAEDBBADCAEDCAADA DDFEDDFDECBDADFDAAAADAEBADBCDACDDBA DCBDBDFBEDAADDADDBBDDDDCCDEADEBAB ADDCDBCDBFBBBEDBDDBEBAB DFDFCDEDEFEDDEDDDDEDFFF

169 DDFFFBFDFDDABDBAFA AEADAADADBBBDBFCDDAB CDBCFDDDFFFBF ADADCCDDEDECDBD AAAEDDBBFDDEDDC DFDAEDDADEDBBFDED DBBDCBBCEDB DAD AEBDDDAD ADEBA ADEBA ADEBAAEB ADDDD BDBBBBDCDBBFDEDDCDFCDEEDBBBBDFEDDBDFDEDEACDBFDBED AADA DBBEDDAEDCDAFEAEDFADCCEABCDFBDDABD DDDBDBDEABCDDDACDCFAA DCDEDDBBDEACDAFEDDCCFFDEBDBDC DBBDEBADEABCFAAC

170 CDBAADABBADDFDAFDBEABCCDE BBDDDAFDBDEDBCBDCDADAEDBDDBEBAB ACDBDEDBAADABBDFDEDBCBDCDABDFCDEDBABEDFADDBDFFB CDBDD

171 AAAA DFDEDDADDBEABDDACDBDAAFFDAD DCDDCDCDDBABAEEEDCAEBDECFBBDFDADAEACDEDBBDA BDCBBDDFDEDEDCDBBEDFBDDADECDFDAEDBCABEDBDBDB BCDACDDAADC CCDBCBDEDEDBEAADBDBDDADEBDDDCFDCDEDCBCAED BDED CBAEDBADBBAEDCDCDADCDEBDEDBAEBDECC ADBDCBBDCDDEDBDFADBBDDBAECBEAADBDA CDDDDACBDAD DDDADDBEABADBBADCBCBDDFCDEDDEDBEBDBEBEABADAAADFDA DCAEDDEDBCFDABDADEDFADBDCCDBABCCDBBCDFFDDBDCC DDDEDBBDEDBEBDD DABDFBDBE ABDDBDAABCCABEDCADCDDEDBEBDBABDD ABCDFDAEDDCDBABBDDCBDABDDBBE CDBCACDBBBCFDBDEABCDCD

172 DFCDEBBDEDDADEDEBDE DFEDBDBDFDEDBCDAADAEBDEFDCBFBBDCBDA EBDEECBCDBBFDCDBBFDDBADBBDCDBEAADBDBADBDA ABDDC DFEDBBDAEDEDDADCEABCDDFABCEABCDFDFADAD BEAAD DDBDCBFFDABDECDBCDAB AEDCDAFEEBBDDCDBCDABABCBDCDBDDAFEDEBBDBDCBDEBD CBDACDBDAFDADDADBD CDBCFDEEBDEEABCCBD DADACDBBBDABDFDAEDDBAACBDCDBDEABCADCDCADFBBB EBBDADDAABDAADDEBDEABCACDDBA

173 BFABEBF AEBDAEBEBBDAADFDAEB ABAAAAE BDEDCADDEDCADBEDCADEDBFADBBADB CDBDDDFFFBDABFBBBBEFBABADBE CDBDDDBABBFBADABFBBEFBABADB CDBDDDEABDDDBEBEABFFDBCDBEFBABADBE CDBDDDBFFFBDABFEABCDFEDDDDDBEBEABCB EEFABACDBEFBABADBE ABAAEA BDEDCADDEDCADBEDCADEDBFADBBADB CDBDDDEABDDDBEBEABDDCDBEFBABADBE CDBDDDCDBFFFBDABFEABCDFEDDDDDBEAB ABBFBADABFCDBEFBABADBE ABAAA CDDABCCDCADDACBADCDA FBFEACEBDAEDCBBFCEEDEEBCCADA CDBFDDDB DDBDABE EFBABADBDABE EFBABAD

174 CDBCACDBD ABDADACDBCDA ABEDFAEDCEDBBDEDD BDDDDBEBDB CDBCACDDA BEDDDDCDEBDBDBDD CDAADCDEBDBCDECDA F BEBDDCDEBDBBBDABCD DEFDEDCFADAEBCDBCBDD AABDADABFFABFFAA A EBBDDAFEDD CDEDEFDEF FFDDF D FFDADEBDBEDDCACBD DBCCEDABFDBFAD

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BADBA ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF

Plus en détail

Aborder l esclavage et la traite des noirs avec des élèves en cycle 3

Aborder l esclavage et la traite des noirs avec des élèves en cycle 3 Aborder l esclavage et la traite des noirs avec des élèves en cycle 3 Stéphanie Buscot To cite this version: Stéphanie Buscot. Aborder l esclavage et la traite des noirs avec des élèves en cycle 3. Éducation.

Plus en détail

La microfinance entre utilité sociale et performances financières : Le rôle des normes dans la gouvernance d un secteur mondialisé

La microfinance entre utilité sociale et performances financières : Le rôle des normes dans la gouvernance d un secteur mondialisé La microfinance entre utilité sociale et performances financières : Le rôle des normes dans la gouvernance d un secteur mondialisé Florent Bédécarrats To cite this version: Florent Bédécarrats. La microfinance

Plus en détail

Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique

Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique Colette Branchu To cite this version: Colette Branchu. Archéo-analyse de l oeuvre

Plus en détail

Orthographe lexicale au cycle 3 : enjeux, stratégies,

Orthographe lexicale au cycle 3 : enjeux, stratégies, Orthographe lexicale au cycle 3 : enjeux, stratégies, difficultés Pauline Mesmacque To cite this version: Pauline Mesmacque. Orthographe lexicale au cycle 3 : enjeux, stratégies, difficultés. Éducation.

Plus en détail

L impact du nombre d élèves sur les classes

L impact du nombre d élèves sur les classes L impact du nombre d élèves sur les classes Julie Gervet To cite this version: Julie Gervet. L impact du nombre d élèves sur les classes. Éducation. 2013. HAL Id: dumas-00869528 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00869528

Plus en détail

Les illustrations des albums de jeunesse comme premier rapport à la culture de l image

Les illustrations des albums de jeunesse comme premier rapport à la culture de l image Les illustrations des albums de jeunesse comme premier rapport à la culture de l image Axelle Martel To cite this version: Axelle Martel. Les illustrations des albums de jeunesse comme premier rapport

Plus en détail

Odile Belkeddar. To cite this version: HAL Id: halshs https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs

Odile Belkeddar. To cite this version: HAL Id: halshs https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs EXILÉS EN LEUR PROPRE PAYS, les enfants cachés pendant la 2ème guerre mondiale à travers les témoignages d Isaac Millman, et de Régine Soszewicz, auteurs de livres pour enfants. Odile Belkeddar To cite

Plus en détail

Quels apprentissages les jeux vidéo apportent-ils aux jeunes enfants en sciences expérimentales et technologiques?

Quels apprentissages les jeux vidéo apportent-ils aux jeunes enfants en sciences expérimentales et technologiques? Quels apprentissages les jeux vidéo apportent-ils aux jeunes enfants en sciences expérimentales et technologiques? Catherine Seang To cite this version: Catherine Seang. Quels apprentissages les jeux vidéo

Plus en détail

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930).

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Carine Eizlini To cite this version: Carine Eizlini. Le

Plus en détail

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3E" B49 EF#$%&'(#EEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3E B49 EF#$%&'(#EEEE 12345678539AA2BC85D E5F7328F7 42 FF9A 1234564789A9BCDEF 3 4 C5 8 E 58 E65BB9E8BE 93C 4BEEB5A 39EE69E 54BC 2 E 4BE69E 58 E 93A9CC39E69E64 C4B 893EE6 8BE 4A 9E 58 E6 4 EEC9 E58EC9 EC 9E6 8C5 8 E58E6 8C5

Plus en détail

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Jean-Pierre Dedieu To cite this version: Jean-Pierre Dedieu. Les intermédiaires privés dans les finances royales

Plus en détail

Manuel Delafoulhouze. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas

Manuel Delafoulhouze. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas Contributions d expériences brésiliennes au développement des organisations collectives de gestion de la biodiversité cultivée en France. Le cas de la Maison de la Semence de AgroBio Périgord Manuel Delafoulhouze

Plus en détail

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Stéphanie Demonchaux To cite this version: Stéphanie Demonchaux. Étude des formes de pratiques de la gymnastique

Plus en détail

Approches thérapeutiques pour le traitement de la myopathie myotubulaire

Approches thérapeutiques pour le traitement de la myopathie myotubulaire Approches thérapeutiques pour le traitement de la myopathie myotubulaire Thibaud Jamet To cite this version: Thibaud Jamet. Approches thérapeutiques pour le traitement de la myopathie myotubulaire. Sciences

Plus en détail

Aurore Blanchard. To cite this version: HAL Id: dumas

Aurore Blanchard. To cite this version: HAL Id: dumas Les étapes clés de l élaboration d une course hors stade par une collectivité territoriale : vers la pérennisation de l organisation. L exemple de la création du semi-marathon des jalles par la ville de

Plus en détail

La vision russe du 11 septembre

La vision russe du 11 septembre La vision russe du 11 septembre Clément Césari To cite this version: Clément Césari. La vision russe du 11 septembre. Science politique. 2013. HAL Id: dumas-00817673 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00817673

Plus en détail

Analyse du mécanisme de la mise en place de la mousson Africaine: dynamique régionale ou forçage de grande échelle?

Analyse du mécanisme de la mise en place de la mousson Africaine: dynamique régionale ou forçage de grande échelle? Analyse du mécanisme de la mise en place de la mousson Africaine: dynamique régionale ou forçage de grande échelle? Emmanouil Flaounas To cite this version: Emmanouil Flaounas. Analyse du mécanisme de

Plus en détail

A BC DE C FA C A BC DE

A BC DE C FA C A BC DE A BC DE C FA C A BC DE F F F F FF F F F F C E A BCDE FE E A EF ABCDEBFC C B BF C E D B B B B B B B B B B B B B B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE B BD CD C B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Plus en détail

La oclusiva retrofleja sonora del vasco antiguo: nuevas etimologías

La oclusiva retrofleja sonora del vasco antiguo: nuevas etimologías La oclusiva retrofleja sonora del vasco antiguo: nuevas etimologías Vidal Joan Carles To cite this version: Vidal Joan Carles. La oclusiva retrofleja sonora del vasco antiguo: nuevas etimologías. On propose

Plus en détail

Fonctions cognitives et réponse à des traitements non. la dépression résistante de la personne âgée. Étude de faisabilité et résultats préliminaires.

Fonctions cognitives et réponse à des traitements non. la dépression résistante de la personne âgée. Étude de faisabilité et résultats préliminaires. Fonctions cognitives et réponse à des traitements non pharmacologiques dans la dépression résistante de la personne âgée. Étude de faisabilité et résultats préliminaires Florent Mazzone To cite this version:

Plus en détail

Mélanie Fréhaut. Construction du concept de cardinalité à l école maternelle.

Mélanie Fréhaut. Construction du concept de cardinalité à l école maternelle. Construction du concept de cardinalité à l école maternelle Mélanie Fréhaut To cite this version: Mélanie Fréhaut. Construction du concept de cardinalité à l école maternelle. Éducation.

Plus en détail

Le don/contribution, une nouvelle culture des réseaux numériques dans le e-recrutement

Le don/contribution, une nouvelle culture des réseaux numériques dans le e-recrutement Le don/contribution, une nouvelle culture des réseaux numériques dans le e-recrutement Wassim Mimeche, Bernard Fallery, Florence Rodhain To cite this version: Wassim Mimeche, Bernard Fallery, Florence

Plus en détail

Le chien comme objet esthétique

Le chien comme objet esthétique Le chien comme objet esthétique Eva Galtier To cite this version: Eva Galtier. Le chien comme objet esthétique. Art and art history. 2013. HAL Id: dumas-00865029 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00865029

Plus en détail

Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain

Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain Thibault Hubert To cite this version: Thibault Hubert. Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain.

Plus en détail

Les jeux symboliques favorisent-ils le développement langagier?

Les jeux symboliques favorisent-ils le développement langagier? Les jeux symboliques favorisent-ils le développement langagier? Cécile Lefevre To cite this version: Cécile Lefevre. Les jeux symboliques favorisent-ils le développement langagier?. Éducation. 2013.

Plus en détail

Fabrication des housses pour pianos droits et à queue d après les cotes ou suivant modèle

Fabrication des housses pour pianos droits et à queue d après les cotes ou suivant modèle B.& K. BAUMGÄRTEL GmbH Zeitzer Str. 60/64, D-07552 Gera Tel. +49(0)365 5512590 Fax +49(0)365 4200135 Email :baumgartel@t-online.de Online-Shop: www.pianoteile -baumgaertel.de Fabrication des housses pour

Plus en détail

L impact de la peur sur les représentations sociales

L impact de la peur sur les représentations sociales L impact de la peur sur les représentations sociales Jeremy Methivier To cite this version: Jeremy Methivier. L impact de la peur sur les représentations sociales. Psychologie. Université Paul Valéry -

Plus en détail

FI Fondements 11 les propriétés des angles et des triangles Nom : DROITES PARALLÈLES ET TRIANGLES (JOURNÉE 1)

FI Fondements 11 les propriétés des angles et des triangles Nom : DROITES PARALLÈLES ET TRIANGLES (JOURNÉE 1) FI Fondements 11 les propriétés des angles et des triangles Nom : DROITES PARALLÈLES ET TRIANGLES (JOURNÉE 1) Section A : exercices essentiels 1. p.78 #1 2. p.79 #. p.79 #4 4. p.90 #3 5. p.92 #11 6. p.92

Plus en détail

Travaux pratiques sur la gestion énergétique optimale d un bâtiment EnR

Travaux pratiques sur la gestion énergétique optimale d un bâtiment EnR Travaux pratiques sur la gestion énergétique optimale d un bâtiment EnR Benjamin Paris, Julien Eynard, Frédérik Thiéry, Adama Traore, Monique Polit, Thierry Talbert To cite this version: Benjamin Paris,

Plus en détail

1 3Enseigner les sciences l cole maternelle : les cinq sens

1 3Enseigner les sciences l cole maternelle : les cinq sens 1 3Enseigner les sciences l cole maternelle : les cinq sens Lindsey Contardo To cite this version: Lindsey Contardo. Enseigner les sciences l cole maternelle : les cinq sens. 0 7ducation.

Plus en détail

Romans allemands pour enfants durant la Première Guerre mondiale ( ): comment les enfants ont été traumatisés par la guerre

Romans allemands pour enfants durant la Première Guerre mondiale ( ): comment les enfants ont été traumatisés par la guerre Romans allemands pour enfants durant la Première Guerre mondiale (1915-1918): comment les enfants ont été traumatisés par la guerre Hans-Eino Ewers To cite this version: Hans-Eino Ewers. Romans allemands

Plus en détail

A BC CD A D B EE DFCD A B CDED

A BC CD A D B EE DFCD A B CDED AB CBDABEBFAEBB ABCCDA DBEEDFCD ABCDED F D E D E E A AABCDEDFA AA ABBCDBB EF BEE E DDD A B C D A E C F A B C C D E D B E F D C F A A D D E C C F ABACDEEA ABCDDEB ECFFEDE BFAEEDFADAADAAADBEAAAEDFDA ABCDEFCABBCEBDDEEDCBF

Plus en détail

RAL Beige vert HTML : #BEBD7F RVB : CMJN : 0%,5%,33%,25% RAL Beige HTML : #C2B078 RVB : CMJN : 0%,9%,38%,24%

RAL Beige vert HTML : #BEBD7F RVB : CMJN : 0%,5%,33%,25% RAL Beige HTML : #C2B078 RVB : CMJN : 0%,9%,38%,24% RAL 1000 - Beige vert HTML : #BEBD7F RVB : 190-189-127 CMJN : 0%,5%,33%,25% RAL 1011 - Beige brun HTML : #8A6642 RVB : 138-102-066 CMJN : 0%,26%,52%,46% RAL 1001 - Beige HTML : #C2B078 RVB : 194-176-120

Plus en détail

Étude fonctionnelle de l AMP-activated protein kinase chez l huître creuse Crassostrea gigas

Étude fonctionnelle de l AMP-activated protein kinase chez l huître creuse Crassostrea gigas Étude fonctionnelle de l AMP-activated protein kinase chez l huître creuse Crassostrea gigas Éric Guévélou To cite this version: Éric Guévélou. Étude fonctionnelle de l AMP-activated protein kinase chez

Plus en détail

!"! #$ +& #! # " & &! ')* " & &,- # " "./01)2 3 " & 4&,! - # 3 " "&

!! #$ +& #! #  & &! ')*  & &,- #  ./01)2 3  & 4&,! - # 3  & !"! #$! " & '!$ "! " "')*& +& #! # " & & " ""!& &! ')* " & &,- # " "./01)2 3 " & 4&,! - # 3 " "& ) " 5 /01) 6 & 7&! $! 6! 8"& +&9 8!8 8 & '8 8 8 8" & &) 8 "! 5 8! #! " 8 & &/ 8" 8! "" 8& &,- 8 8 8! 5 &

Plus en détail

Les plumes 2.0 : inventer la fonction de community manager politique en 2012 : entre conquête de légitimité et engagement

Les plumes 2.0 : inventer la fonction de community manager politique en 2012 : entre conquête de légitimité et engagement Les plumes 2.0 : inventer la fonction de community manager politique en 2012 : entre conquête de légitimité et engagement Laura Cretet To cite this version: Laura Cretet. Les plumes 2.0 : inventer la fonction

Plus en détail

Claude Cebula. To cite this version: HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel

Claude Cebula. To cite this version: HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel L Eglise et la Guerre : Réflexion sur le rapport entre le droit du conflit armé, la religion et la patrie glorifiée : Etude sur la guerre par l exemple ou la fatalité nécessaire Claude Cebula To cite this

Plus en détail

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine M. Dupuy To cite this version: M. Dupuy. Les effets des politiques de Quantitative

Plus en détail

L heure a sonné D E C BF FB ABF D F C

L heure a sonné D E C BF FB ABF D F C L heure a sonné ABCD E F A F C EC C D A C D C E A F B BF C C D A F CF B A F CF C E F D A BEE BCF D C DBF BF B A D CF F B D A C B C F CF C A A A A C A C F D BA A CF BF C EE F A A A EC C D B BF CF D BC A

Plus en détail

Décrire la méthode utilisée pour trouver le nombre de rosiers nécessaires.

Décrire la méthode utilisée pour trouver le nombre de rosiers nécessaires. 3 ème A IE3 théorème de Thalès 2015-2016 S1 Utiliser la figure suivante pour démontrer que les droites (TU) et (RS) sont parallèles. Calculer ensuite RS. UT = 3,5 cm OT = 3 cm OU = 2,7 cm OR = 7,2 cm OS

Plus en détail

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008 Paris Mairie du XX ème INDEX DES INTERVENTIONS! " #! "#$! "#$ % %! &!! !!!!!!" '!#! ' % %! ($) & " ' & " " ' $ "! $$"" "" % " " "! Observations : &'()*&++,-*(.)'/0)'12&)+&3('*+&4&)*.)*5*5'(3)015&'-0+104&)*(.)6

Plus en détail

Livré avec une multiprise multimédia pour connexion de la Box HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE 8344 / 12.10

Livré avec une multiprise multimédia pour connexion de la Box HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE 8344 / 12.10 A Livré avec une multiprise multimédia pour connexion de la Box HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE 8344 / ABCDEEDAFB A DD,. DAACDAAE ABCDEAFBABBBEF A B FF A C E B EABA B EFB ABB E C B BABEA #A$ /EAF0ADBF1 #A$

Plus en détail

vs Christia 1 n Poisson

vs Christia 1 n Poisson vs Christian 1 Poisson Cet ouvrage contient une sélection d'études d'echecs composées par ordinateur, plus précisément par l'analyse de tables de finales, en l'occurrence ici la table, à l'aide de WinChloe

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

Calcul matriciel. Copyright meilleurenmaths.com. Tous droits réservés

Calcul matriciel. Copyright meilleurenmaths.com. Tous droits réservés Calcul matriciel 1. Vocabulaire des graphes non orientés... p2 3. Opérations sur les matrices... p7 2. Matrices... p4 4. Puissances nième d'une matrice carrée... p13 Copyright meilleurenmaths.com. Tous

Plus en détail

! "! " #! $ #! $!" # / 01 & 2% ' 103,453,/*,6 ' 7! "86 &9 )! *+*,-.,. 7! "86 &9 / 42 :30;., 7.,0'86 & 0 4& *)0* &9 3 ' 00 7.

! !  #! $ #! $! # / 01 & 2% ' 103,453,/*,6 ' 7! 86 &9 )! *+*,-.,. 7! 86 &9 / 42 :30;., 7.,0'86 & 0 4& *)0* &9 3 ' 00 7. ! " # $! " #! $ #! $!" # % # & ' ( )! *+*,-.,. / 01 & 2% ' 103,453,/*,6 ' 7! "86 &9 )! *+*,-.,. 7! "86 &9 / 42 :30;., 7.,0'86 & 0 4& *)0*+ 7 86 &9 3 ' 00 7.9 9*9598 % &! $ < // = '(% )%' ( *+(+ + / /,,

Plus en détail

L émergence d un nouveau domaine de savoir: la neuroéconomie

L émergence d un nouveau domaine de savoir: la neuroéconomie L émergence d un nouveau domaine de savoir: la neuroéconomie Nicolas Vallois To cite this version: Nicolas Vallois. L émergence d un nouveau domaine de savoir: la neuroéconomie. Histoire, Philosophie et

Plus en détail

3 ème BREVET : théorème de Thalès

3 ème BREVET : théorème de Thalès Exercice 1 1 Tracer en triangle ABC rectangle en A tel que : AB = 5 cm et AC = 3 cm. Placer le point D sur [AB] tel que BD = 4 cm. Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par D, elle coupe [BC] en E.

Plus en détail

La construction d une théorie de la dynamique de l emploi et des salaires chez Kalecki de 1932 à 1944

La construction d une théorie de la dynamique de l emploi et des salaires chez Kalecki de 1932 à 1944 La construction d une théorie de la dynamique de l emploi et des salaires chez Kalecki de 1932 à 1944 Paul Fourchard To cite this version: Paul Fourchard. La construction d une théorie de la dynamique

Plus en détail

ABC A B A C D BEFB C E D EF F E A F E E E E

ABC A B A C D BEFB C E D EF F E A F E E E E ABC A B A C D BEFB C E D EF F E A F E E E E AB CDEC F A A A A B A C D BEFB AEE B E DBE B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A F AB AF AF A A A A A A A A A A A A A A A Sommaire Préfecture - Direction

Plus en détail

L incidence des troubles du comportement alimentaire et de l anxiété/dépression sur la qualité de vie des personnes obèses

L incidence des troubles du comportement alimentaire et de l anxiété/dépression sur la qualité de vie des personnes obèses L incidence des troubles du comportement alimentaire et de l anxiété/dépression sur la qualité de vie des personnes obèses Charlène Chapelle To cite this version: Charlène Chapelle. L incidence des troubles

Plus en détail

Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin?

Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin? Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin? Raphaël Schirmer, Enrique Aliste Almuna, Beatriz Bustos, Daniella Gac, Nathalie Goldstein,

Plus en détail

De la Poudrerie nationale de Toulouse au Cancéropôle La catastrophe d AZF dans les dynamiques territoriales d un espace industriel urbain (1850-2008)

De la Poudrerie nationale de Toulouse au Cancéropôle La catastrophe d AZF dans les dynamiques territoriales d un espace industriel urbain (1850-2008) De la Poudrerie nationale de Toulouse au Cancéropôle La catastrophe d AZF dans les dynamiques territoriales d un espace industriel urbain (1850-2008) Marion Cauhopé To cite this version: Marion Cauhopé.

Plus en détail

Cosinus d un angle aigu

Cosinus d un angle aigu Cosinus d un angle aigu A) Définition. Définition : Dans un triangle rectangle, le cosinus de l un des angles aigus est le rapport : longueur du côté adjacent à l' angle aigu. longueur de l' hypoténuse

Plus en détail

Mathilde Chèvre. To cite this version: HAL Id: halshs https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs

Mathilde Chèvre. To cite this version: HAL Id: halshs https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs Le petit fidâ î : L enfant dans la lutte pour la cause palestinienne et autres formes de résistances dans la littérature pour la jeunesse arabe (Égypte, Syrie, Liban) depuis 1967 Mathilde Chèvre To cite

Plus en détail

Exercices de géométrie analytique

Exercices de géométrie analytique Exercice 1 Exercices de géométrie analytique (1) Déterminer les coordonnées des vecteurs représentés dans la base ( i, j ) () Déterminer les coordonnées des vecteurs représentés dans la base ( j, i ) ()

Plus en détail

Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif

Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Hanaa Mazyad To cite this version: Hanaa Mazyad. Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif.

Plus en détail

! " # $%&' ( )##*)+$&, - (.*## / 0 1+ )" / # 2 / 1! "34+12 / - * 4 #) - 5.* *! ,,0& !"7

!  # $%&' ( )##*)+$&, - (.*## / 0 1+ ) / # 2 / 1! 34+12 / - * 4 #) - 5.* *! ,,0& !7 !"#$" %! "# $%&' ! " # $%&' ( )##*)+$&, - (.*## / 0 1+ )" / # 2 / 1! "34+12 / - * 4 #) -..*&5-5.* *! 5 5 --,,0& - -0 0-6!"7 "!" 8 9:, $ ; : ; & / ( )'* ( ( # ( )##*) - + 0 0 1%!+ 0 ## 2" & "!, ; #

Plus en détail

ABBA C DEAF D C A C C D A C AB C D EBC FF ABA DEAF E A E DB C B B BF A E A A CB E CB E E B DB C A CB

ABBA C DEAF D C A C C D A C AB C D EBC FF ABA DEAF E A E DB C B B BF A E A A CB E CB E E B DB C A CB ABBA C DEAF D C A C C D A C DBAE C A B D A A A F A AB C D EBC FF D E C FF A DB C A C C E DE FAC DED F C C A C D F CB A B E D C A C B C B CA F B E ABA DEAF E A E C EAD D A C D DE FAC C BA A C DF A C D A

Plus en détail

Angles Angles correspondants. Angles supplémentaires. Angles opposés par le sommet.

Angles Angles correspondants. Angles supplémentaires. Angles opposés par le sommet. Angles 1 1. Vocabulaire. Soit l'angle de sommet O et de côtés [Ox et [Oy On le note: xoy Mesure de l'angle: mes xoy = 38 ou par abus de language : xoy = 38 Remarque En notant l'angle xoy, on note en fait

Plus en détail

! " # + # + E + A + A +++ , - ( ( 5 # % #! . ( (

!  # + # + E + A + A +++ , - ( ( 5 # % #! . ( ( $ $ ( + ( ( % & ' ( E %& ' ' ( ' ) ' E +, ' ' ' ' -( D. / 0 ) 1' ' ' $& 2 -( ' 3 ' ' ' ' '( ' + ' ' 4 ' ' HB ( & ) ' ' ( %& 5 '6 ' BB BG + ' -( BG ( ' ( ) ' ' '6 GH $& % ' ' 1 '6 8' ' ' EE + 9 ' 3 0 '

Plus en détail

La marque muséale. Cécile Anger. Cécile Anger. La marque muséale. Law

La marque muséale. Cécile Anger. Cécile Anger. La marque muséale. Law <dumas > La marque muséale Cécile Anger To cite this version: Cécile Anger. La marque muséale. Law. 2012. HAL Id: dumas-00777927 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00777927 Submitted on 18 Jan 2013

Plus en détail

Corrigé des exercices sur les vecteurs. Septembre 2010

Corrigé des exercices sur les vecteurs. Septembre 2010 Septembre 2010 Exercice 1 Soient un triangle ABC et les points I et J tels que AI = 1 AB et AJ = 3 AC 3 1 Exprimer le vecteur BJ en fonction des vecteurs BA et AC. 2 Exprimer le vecteur IC en fonction

Plus en détail

Sports de montagne et chirurgie du genou

Sports de montagne et chirurgie du genou Sports de montagne et chirurgie du genou JL CARTIER - GAP GECO 2010 {D139D339-C264-4B93-B14E-3825081C9745} {F70A3511-2070-42C4-9DE5-AE8CA2C9A74C} ésions vec pratique micro traumatiques des métiers ou ou

Plus en détail

Exercice 1 (8 points) a. Effectue avec soin les différentes constructions suivantes.

Exercice 1 (8 points) a. Effectue avec soin les différentes constructions suivantes. 3 ème B DS4 calcul littéral -trigonométrie 2012-2013 sujet 1 Exercice 1 (8 points) a. Effectue avec soin les différentes constructions suivantes. Trace un demi-cercle () de centre O et de diamètre [AB]

Plus en détail

Enseigner la Première Guerre mondiale au cycle 3

Enseigner la Première Guerre mondiale au cycle 3 Enseigner la Première Guerre mondiale au cycle 3 Marion Dufrenoy To cite this version: Marion Dufrenoy. Enseigner la Première Guerre mondiale au cycle 3. Éducation. 2012. HAL Id: dumas-00760728

Plus en détail

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751 Suivi de la grossesse : critères de choix du professionnel par les patientes et place faite au médecin généraliste : enquête auprès de patientes de la région dieppoise Claire Houlé To cite this version:

Plus en détail

Cinéma, de notre temps revisite le cinéma

Cinéma, de notre temps revisite le cinéma Cinéma, de notre temps revisite le cinéma Séréna Guilbert To cite this version: Séréna Guilbert. Cinéma, de notre temps revisite le cinéma. Art et histoire de l art. 2013. HAL Id: dumas-00844636

Plus en détail

Géométrie analytique plane

Géométrie analytique plane Exercice 1 EXERCICES SUR LE CHAPITRE 8 Géométrie analytique plane Soit ( O, i ) un repère d une droite d (1) Placer sur cette droite les points I ( 1), A ( 3) et B( 2) (2) Déterminer l abscisse du point

Plus en détail

La Magie dans l oeuvre romanesque de Romain Gary et Emile Ajar

La Magie dans l oeuvre romanesque de Romain Gary et Emile Ajar La Magie dans l oeuvre romanesque de Romain Gary et Emile Ajar Céline Ther To cite this version: Céline Ther. La Magie dans l oeuvre romanesque de Romain Gary et Emile Ajar. Littératures. Université d

Plus en détail

Chapitre : VECTEURS SESSION ABCD est un parallélogramme de centre O. Donner l ensemble des relations vectorielles possibles sur cette figure.

Chapitre : VECTEURS SESSION ABCD est un parallélogramme de centre O. Donner l ensemble des relations vectorielles possibles sur cette figure. SESSION 2006 Chapitre : VECTEURS 1 ABCD est un parallélogramme de centre O. Donner l ensemble des relations vectorielles possibles sur cette figure. D. Le FUR 1/ 21 2 ABCD est un parallélogramme de centre

Plus en détail

!422'/7+ /8++3-'7*+ +87A,A7+3)+8*+;497+7'*/'9+:78B).+8+7;/+99+8

!422'/7+ /8++3-'7*+ +87A,A7+3)+8*+;497+7'*/'9+:78B).+8+7;/+99+8 !422'/7+ /8++3-'7*+ +87A,A7+3)+8*+;497+7'*/'9+:78B).+8+7;/+99+8 389'11'9/43 &?K=/?3? 9W7;@A/99/A7

Plus en détail

!"#$%#&%'() !"#$"%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7"#*'%8"+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;"';<&2 *%$+,-+.

!#$%#&%'() !#$%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7#*'%8+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;';<&2 *%$+,-+. !"#$%#&%'()!"#$"%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7"#*'%8"+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;"';

Plus en détail

x(a + b) = 2 Pythagore et Thalès

x(a + b) = 2 Pythagore et Thalès Pythagore et Thalès Exercice 1 : On a découpé 4 exemplaires de la figure 0 pour les assembler et obtenir la figure 1. La mesure de l aire de la figure 1 est celle d un carré dont le côté a pour mesure

Plus en détail

La calculatrice est autorisée. Il sera tenu compte de la rigueur et du soin apporté au devoir. Vous devez composer sur le sujet.

La calculatrice est autorisée. Il sera tenu compte de la rigueur et du soin apporté au devoir. Vous devez composer sur le sujet. Composition n 1 de Mathématiques NOM : Prénom : Seconde... 3 novembre 2011 Note : /20 Signature : Observations : La calculatrice est autorisée. Il sera tenu compte de la rigueur et du soin apporté au devoir.

Plus en détail

Conseil Général du Loir-et-Cher (Blois France)

Conseil Général du Loir-et-Cher (Blois France) 14 Conseil Général du Loir-et-Cher (Blois France) DÉCORATION BALISAGE 15 16 Flexcreative /Décoration - Balisage FLEX LED PRO 3528 3 W/m 30 LED/m L. 5000 mm - l. 8 mm - H. 2 mm 33 mm Tous les 99 mm 3 12

Plus en détail

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant Supplément Étudiant LES ATOUTS DE L ALTERNANCE L alternance poursuit son développement au sein de toutes les filières. Comment s organise aujourd hui laviedesétudiants? Quelssontleurs atouts sur le marché

Plus en détail

Climatisation Isolation 143-154. Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146 !B>;0=CB 154.

Climatisation Isolation 143-154. Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146 !B>;0=CB 154. Climatisation Isolation 143-154 Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146!B>;0=CB 154 Volets isothermes U FCNA84DAB 150-153 U!=CNA84DAB151-153 Climatiseurs de toit Sytème de climatisation

Plus en détail

1 Rappels et définitions Angles adjacents Angles supplémentaires et complémentaires. 6

1 Rappels et définitions Angles adjacents Angles supplémentaires et complémentaires. 6 Sommaire 1 Rappels et définitions. 2 2 Angles adjacents. 4 3 Angles supplémentaires et complémentaires. 6 4 Angles opposés par le sommet. 8 4.1 Définition................................ 8 4.2 Propriété

Plus en détail

1. Tracer un triangle ABC et placer le point M milieu de [AB]. Soit le point N symétrique

1. Tracer un triangle ABC et placer le point M milieu de [AB]. Soit le point N symétrique 4 ème D DS4 triangles : milieux, parallèles sujet 1 2009-2010 Agrandissement - réduction NOM : Prénom : Note : 20 Objectif Acquis En cours Non Acquis d acquisition Connaître et utiliser les théorèmes relatifs

Plus en détail

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Nicolas Peyret To cite this version: Nicolas Peyret. Dissipation de l énergie mécanique dans les

Plus en détail

Chapitre n 6 : «Le parallélogramme»

Chapitre n 6 : «Le parallélogramme» Chapitre n 6 : «Le parallélogramme» I. L'essentiel Rappels Un quadrilatère est une figure fermée constituée de quatre segments appelés côtés. Vocabulaire A, B, C et D sont les sommets. [ AB], [ BC ], [CD]

Plus en détail

ABBA C DEAF D C A C C D A C AB C D EBC FF ABA DEAF E A E DB C B B BF A E A A CB E CB E E B DB C A CB

ABBA C DEAF D C A C C D A C AB C D EBC FF ABA DEAF E A E DB C B B BF A E A A CB E CB E E B DB C A CB ABBA C DEAF D C A C C D A C DBAE C A B D A A A F A AB C D EBC FF D E C FF A DB C A C C E DE FAC DED F C C A C D F CB A B E D C A C B C B CA F B E ABA DEAF E A E C EAD D A C D DE FAC C BA A C DF A C D A

Plus en détail

Alice Philippe. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas

Alice Philippe. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas Mise en place d un protocole d évaluation de l indice de résistance de l échographie Doppler comme outil de suivi de la sécrétion salivaire chez des patients porteurs de xérostomie et traités par Pilocarpine

Plus en détail

THEOREMES DES MILIEUX DROITES PARALLELES Exercices 1/7

THEOREMES DES MILIEUX DROITES PARALLELES Exercices 1/7 DROITES PARALLELES Exercices 1/7 01 Citer les deux théorèmes des milieux. 02 Soit un triangle ABC. Soit I le milieu de [ AB ] et J le milieu de [ ] est parallèle à la droite (BC). BC. Démontrer que la

Plus en détail

CHAPITRE III VECTEURS

CHAPITRE III VECTEURS CHAPITRE III VECTEURS EXERCICES 1) Recopiez le point A et le vecteur u sur le quadrillage de votre feuille : 4 e Chapitre III Vecteurs a) Construisez le point B tel que AB = u. b) Construisez le point

Plus en détail

CHAPITRE I GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DANS LE PLAN EXERCICES

CHAPITRE I GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DANS LE PLAN EXERCICES CHAPITRE I GÉOÉTRIE ANALYTIQUE DANS LE PLAN EXERCICES 1) Le plan étant muni d un repère ( O, i, j ) 4 u 6 et v Calculez les coordonnées de : 1 2,4 a) AB d) u + v b) 2 CA c) BC, on donne A( 5; 7,3), ( 9;0)

Plus en détail

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de l ADN Jennifer Sengenès To cite this version: Jennifer Sengenès. Développement de méthodes de

Plus en détail

Enquête : Le vélo et les Français en Premiers résultats. 1/ Les pratiques récentes du vélo

Enquête : Le vélo et les Français en Premiers résultats. 1/ Les pratiques récentes du vélo Enquête : Le vélo et les Français en 2012 Premiers résultats Enquête réalisée à la demande du Club des villes et territoires cyclables et de la Coordination interministérielle pour le développement de

Plus en détail

Les escarres en gériatrie : Etude des connaissances du personnel soignant en matière de prévention des escarres

Les escarres en gériatrie : Etude des connaissances du personnel soignant en matière de prévention des escarres 1 UNIVERSITE PARIS VALDEMARNE FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL ANNEE : 2001 N THESE POUR LE DIPLOME D ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE Discipline : Médecine Générale TITRE : Présentée et soutenue publiquement

Plus en détail

3 ème A Contrôle : théorème de Thalès sujet 1

3 ème A Contrôle : théorème de Thalès sujet 1 3 ème A Contrôle : théorème de Thalès 2009-2010 sujet 1 Consignes : justifier les réponses en citant correctement les théorèmes utilisés. Exercice 1 (6 points) T Les points T, O, I sont alignés et les

Plus en détail

!" #!" $"%& # ' ( )*+',,,,,,,,,,,,,,, -!"# # % # -.&!/! #.&!/! &!/! 0 $ #2.&!/! 0 $ 4#2'.&!/! 0 1 2(#.&!/! 0 1 2

! #! $%& # ' ( )*+',,,,,,,,,,,,,,, -!# # % # -.&!/! #.&!/! &!/! 0 $ #2.&!/! 0 $ 4#2'.&!/! 0 1 2(#.&!/! 0 1 2 !"# # $$ % ## & # % #.&!/! 0 1 2 #.&!/! 0 1 32.&!/! 0 $ #2.&!/! 0 $ 4#2'.&!/! 0 1 2(#.&!/! 0 1 2 #5 5# $ +'67' 8 # # # &&! &" &!" 9 6 :!" )*+,,**"*,*"#". /0123",)4")+,")5,6,)))789 *:)*,*"#,)*),**""59),.),"),;,")+*"

Plus en détail

Le dérèglement climatique. Analyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales.

Le dérèglement climatique. Analyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales. Le dérèglement climatique. nalyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales. Mihaela Marc To cite this version: Mihaela Marc. Le dérèglement climatique.

Plus en détail

Seconde sujet 1 IE3 vecteurs et parallélogrammes somme de vecteurs. NOM : Prénom : Note :

Seconde sujet 1 IE3 vecteurs et parallélogrammes somme de vecteurs. NOM : Prénom : Note : Seconde 2009-2010 sujet 1 NOM : Prénom : Exercice 1 : (3 points) Dire pour chaque affirmation, si elle est vraie ou fausse. 1) ABCD est un parallélogramme a) AB = CD Vrai Faux b) BC = AD Vrai Faux c) AC

Plus en détail

Exercices sur le produit scalaire

Exercices sur le produit scalaire Exercices sur le produit scalaire Exercice 1 La figure ci-dessous représente un rectangle ABCD tel que : AB = 5 et BC = ; un triangle ABF équilatéral et un triangle BCE rectangle et isocèle en C. Le point

Plus en détail

! " # $ % $ &! " ## $

!  # $ % $ &!  ## $ !" #$ %$!" ## $ & && '&"$ ( )*&$&""+,(-$&$& $+.()*&"""+ /( #+,+ $&""$+.+ $&""&+ 0+ $&"" 1+ (#,+!"*+.+&""+ 0+&+ 2++ 3+4""5#( (#+ % Note Méthodologique ' $( ()* ($($ ('+,** '- '+.* * ' ($($ $$ $' '.,( (.,

Plus en détail

Université de Poitiers Faculté de Médecine et Pharmacie. Thèse pour le diplôme d état de docteur en Pharmacie

Université de Poitiers Faculté de Médecine et Pharmacie. Thèse pour le diplôme d état de docteur en Pharmacie Université de Poitiers Faculté de Médecine et Pharmacie Année 2014 Thèse n Thèse pour le diplôme d état de docteur en Pharmacie! "!#$%#!%& ' ()*+ Quelles boissons prendre avec ses médicaments? Composition

Plus en détail

1) Construire un parallélogramme et le point, symétrique du point par rapport au point. 2) Démontrer que est un parallélogramme.

1) Construire un parallélogramme et le point, symétrique du point par rapport au point. 2) Démontrer que est un parallélogramme. Seconde Exercices sur les vecteurs Page 1 Définition, égalité de vecteurs ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Exercice 1 : A vue d œil,

Plus en détail

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d Unicode réussie.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d Unicode réussie. Rangée: 2F00 2FDF Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères du standard Unicode 3.2, de ses annotations traduites et des noms de caractère normatifs de l ISO/CEI 10646 (F). Avertissement

Plus en détail