INHOUD. Registreer uw product voor een betere service:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INHOUD. Registreer uw product voor een betere service: www.electrolux.com/productregistration"

Transcription

1 ESL 6810RA NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 38 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 58

2 2 INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA S OPTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK DAGELIJKS GEBRUIK AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING TECHNISCHE INFORMATIE WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Welkom bij Electrolux. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: Registreer uw product voor een betere service: Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer. Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden.

3 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NEDERLANDS 3 Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. 1.2 Montage Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 C komt. Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. Dit apparaat moet worden geaard. Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen. Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. Aansluiting aan de waterleiding Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt. Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt. Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant.

4 4 WAARSCHUWING! Gevaarlijke spanning. Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen. 1.3 Gebruik van het apparaat Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen Boerderijen Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen Bed-and-breakfast-accommodatie. WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken. De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd. Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie. Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt. Ga niet op de open deur zitten of staan. Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op. Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op. Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de borden zitten. Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. 1.4 Binnenverlichting Neem contact op met de service-afdeling om de binnenverlichting te vervangen. 1.5 Verwijdering WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking. Haal de stekker uit het stopcontact. Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

5 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT NEDERLANDS Bovenste sproeiarm 2 Onderste sproeiarm 3 Filters 4 Typeplaatje 5 Zoutreservoir 6 Waterhardheidsknop 7 Glansmiddeldoseerbakje 8 Afwasmiddeldoseerbakje 9 Bestekmand 10 Onderkorf 11 Bovenkorf 2.1 TimeBeam Dit apparaat is voorzien van een binnenverlichting die aan- en uitgaat met het openen en sluiten van de deur. De TimeBeam is een weergave die op de vloer onder de deur van het apparaat te zien is. Wanneer het programma start, verschijnt de duur van het programma. Wanneer het programma is voltooid, wordt 0:00 en CLEAN weergegeven. Wanneer de uitgestelde start begint, wordt DELAY zichtbaar. Bij een storing in het apparaat treedt een alarm in werking.

6 6 3. BEDIENINGSPANEEL MyFavourite 3 sec 1 Aan/uit-toets 2 Program-toets 3 Weergave 4 OK-toets 5 Navigeerknop 6 Navigeerknop 3.1 Weergave A B C Het display heeft 3 delen. Druk op één van de navigatieknoppen totdat de zone waarin u handelingen wilt uitvoeren, gehighlight is. Uitgestelde start -zone (A) U kunt de start van het programma tussen 1 en 24 uur uitstellen. Indien u opties bij het programma wilt instellen, dient dit gedaan te worden vóór de instelling van de uitgestelde start. Het is niet mogelijk om de optie startuitstel in te stellen met het MyFavourite-programma. De uitgestelde start instellen 1. Druk op één van de navigatieknoppen om deze zone te selecteren. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 4. Druk op OK om te bevestigen. Op het display verschijnen 3 kolommen: 6 Uitstel : in deze kolom ziet u het aantal uitsteluren. Start : in deze kolom ziet u de starttijd van het programma. Einde : in deze kolom ziet u de eindtijd van het programma. 5. Druk op de navigatieknop rechts om het uitstel in te stellen. Als het aantal uren vermeerderd, worden de tijden in de kolommen Start en Einde aangepast. Druk om het aantal uren te verminderen op de navigatieknop links. 6. Druk op OK om te bevestigen. 7. Sluit de deur om het aftellen van de uitgestelde start te laten beginnen. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. Programma's -zone (B) Deze zone toont het programmamenu en de tijdsduur van ieder programma. Deze zone wordt standaard gekozen als u het apparaat in werking stelt. Opslaan van een programma 1. Druk op Programs als deze zone niet automatisch wordt geselecteerd. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 4. Druk op OK om te bevestigen. 5. Sluit de deur, het programma start. Het deel Opties (C) Indien u opties bij het programma wilt instellen, dient dit gedaan te worden voordat u het programma instelt. 5

7 NEDERLANDS 7 Opties instellen 1. Druk op één van de navigatieknoppen om deze zone te selecteren. 2. Druk op OK. Het display geeft het keuzemenu aan. 3. Druk op één van de navigatietoetsen om door de keuzelijst te bladeren. 4. Druk op OK om een optie te bevestigen en het submenu te openen. 5. Druk op één van de navigatieknoppen om de nieuwe optie te selecteren. 6. Druk op OK om te bevestigen. 7. Op het display verschijnen de 3 delen weer. Herhaal de procedure indien u een andere optie wilt instellen. 4. PROGRAMMA S TimeSaver-functie in en uit Met deze funtie verhoogt u de druk en de temperatuur van het water. De was- en droogfasen zijn korter. De totale duur van het programma neemt met ongeveer 50% af. De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de normale programmaduur. De droogresultaten nemen mogelijk iets af. Indien u een programma kiest dat bruikbaar is met deze functie, heeft u de mogelijkheid de functie in of uit te schakelen. 1. Ga naar Programma's -zone. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. Programma- Mate van vervuiling Type lading ECO 50 1) Normaal bevuild Serviesgoed en bestek AutoFlex Alles ) Serviesgoed, bestek en pannen FlexiWash ) Gecombineerd vuil Serviesgoed, bestek en pannen Als de TimeSaver-functie bruikbaar is met een programma, toont de display de volgende voorwaarde: Snel : als u deze voorwaarde bevestigt, schakelt u de TimeSaver - functie in. Normaal : als u deze voorwaarde bevestigt, schakelt u de TimeSaver -functie uit. 4. Druk op OK om de keuze te bevestigen. Programmafasen Indien u TimeSaver wilt instellen met het ECO 50 -programma dient u eerst de AutoOpen-optie uit te schakelen. Voorspoelen Afwassen 50 C Spoelingen Drogen Voorspoelen Wassen van 45 C tot 70 C Spoelingen Drogen Voorspoelen Wassen 50 C en 65 C Spoelingen Drogen Options (Opties) AutoOpen

8 8 Programma- Intensive 70 4) Mate van vervuiling Type lading Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pannen 1 Hour 55 Normaal bevuild Serviesgoed en bestek Quick Plus 60 6) Pas bevuild Serviesgoed en bestek Glass Care 45 Normaal of licht bevuild Teer serviesgoed en glaswerk Programmafasen Voorspoelen Afwassen 70 C Spoelingen Drogen Afwassen 55 C Spoelingen Afwassen 60 C Spoeling Afwassen 45 C Spoelingen Drogen Options (Opties) XtraPower 5) Rinse & Hold7) Alles Voorspoelen 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.) 2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast. 3) Met dit programma kunt u ladingen met verschillende soorten vervuiling afwassen. Een hogere temperatuur en waterdruk in de onderste korf, voor het afwassen van zwaar bevuild serviesgoed (bijv. pannen en schalen). Een lagere temperatuur en waterdruk in de bovenste korf, voor het afwassen van normaal bevuild serviesgoed (bijv. glaswerk). 4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygi?e. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 C. 5) Indien u de Snel -voorwaarde instelt, wordt de XtraPower-optie automatisch uitgeschakeld. 6) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek. 7) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor blijven voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken. Verbruiksgegevens Programma 1) Bereidingsduur (min) Energie- (kwh) Water (l) ECO AutoFlex FlexiWash Intensive Hour Quick Plus Glass Care

9 Programma 1) Bereidingsduur (min) Energie- (kwh) Water (l) Rinse & Hold ) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen. Aanwijzingen voor testinstituten Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een naar: Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt. NEDERLANDS 9 5. OPTIES 5.1 Optiemenu Menu Submenu Beschrijving van de optie AutoOpen XtraPower MyFavourite instellen Aan Uit Aan Uit Op de display verschijnt het programmamenu. Deze optie biedt goede droogresultaten met minder energieverbruik. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Deze optie verhoogt de waterdruk in de voorwas- en wasfasen met 40%. De wasresultaten zijn ook heel goed bij zwaar vervuild wasgoed. Met deze optie kunt u het programma dat u vaak gebruikt instellen en bewaren. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Tijd Uren en minuten instellen. De dagtijd instellen. Geluid stoppen Aan Uit Het geluidssignaal instellen van beëindiging van het programma. Fabrieksinstelling: Uit. Signaalvolume Helderheid Contrast Waterhardheid Niveaus van 0 tot 10 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 10 beschikbaar. Het volume van de geluidssignalen aanpassen. Niveau 0: geluid uit. De helderheid van het display verhogen of verlagen. Het contrast vergroten of verkleinen tussen de meldingen en het display. Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.

10 10 Menu Submenu Beschrijving van de optie Talen Weergeven op vloer Instellingen resetten Multitab Er zijn verschillende talen beschikbaar. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar. Uit Resetknop Annuleren Aan Uit Aan+Glansmiddel Het programma MyFavourite opslaan Het is mogelijk bruikbare opties samen met het programma op te slaan. Stel in dit geval de opties in voordat u het programma opslaat. U kunt slechts 1 programma tegelijk opslaan. Een nieuwe instelling annuleert de vorige. Het is niet mogelijk om de start van een MyFavourite-programma uit te stellen, 1. Open het Opties -menu. 2. Ga naar MyFavourite instellen. 3. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 4. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 5. Druk op OK om te bevestigen. Multitab Instellen van de taal van de berichten in het display. Fabrieksinstelling: Engels. De kleur instellen van de Time Beam. Terugzetten naar de fabrieksinstellingen Activeer deze optie alleen als u alles-in-1-tabletten gebruikt. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Met deze optie wordt het gebruik van glansmiddel en zout uitgeschakeld. De betrekking hebbende meldingen voor bijvullen blijven uit. De programmaduur kan toenemen. Aan : Multitab ingeschakeld. Uit : Multitab uitgeschakeld. Aan+Glansmiddel : Multitab en het glansmiddeldoseerbakje ingeschakeld. AutoOpen Deze optie wordt automatisch geactiveerd als u het programma ECO 50 instelt Het is niet mogelijk om deze optie in te stellen bij andere programma's. Als de droogfase in werking is, wordt de deur van het apparaat op een kier gezet. Aan het einde van het programma wordt de deur dichtgetrokken. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld. LET OP! Probeer de deur van het apparaat niet te sluiten als het op een kier is gezet. Dit kan het apparaat beschadigen. Als u de optie AutoOpen wilt uitschakelen, ga dan naar het optiemenu en schakel het uit. Onder deze omstandigheden neemt het energieverbruik van het programma toe.

11 6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. 2. Instellen van de taal. De standaard taal is Engels. Druk op OK om Engels te bevestigen. Druk op één van de navigatieknoppen om een andere taal te kiezen en druk op OK om deze taal te bevestigen. 3. De dagtijd instellen. Druk op OK om te bevestigen. 4. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de NEDERLANDS 11 waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, stelt u de waterontharder in. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 5. Vul het zoutreservoir. 6. Vul het glansmiddeldoseerbakje. 7. Draai de waterkraan open. 8. Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een programma om dit te verwijderen. Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet. 6.1 De waterontharder instellen Duitse graden ( dh) Waterhardheid Franse graden ( fh) mmol/l Waterontharder afstelling Clarkegraden Handmatig Elektronisch ,1-12, ) ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Fabrieksinstelling 2) Gebruik geen zout op dit niveau. U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.

12 12 Handmatig instellen Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of 2. Elektronische instelling Open het optiemenu en stel het niveau van de waterverzachter in al naar gelang de waterhardheidstabel. Zie de optiemenutabel. 6.2 Het zoutreservoir vullen 1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen. 2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer). 3. Vul het zoutreservoir met regenereerzout. 4. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir. 5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten. LET OP! Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Het display toont een melding als de zoutcontainer moet worden bijgevuld. Dit bericht blijft uit terwijl een programma werkt.

13 NEDERLANDS Het glansmiddeldoseerbakje vullen A M AX B C D 1. Druk op de ontgrendelknop (D) om het deksel (C) te openen. 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet verder dan de aanduiding 'max'. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid). Het display toont een melding als het glansmiddeldoseerbakje moet worden bijgevuld. Dit bericht blijft uit terwijl een programma werkt. 7. DAGELIJKS GEBRUIK 1. Draai de waterkraan open. 2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Al de display het zoutbericht weergeeft, moet u het zoutreservoir vullen. Als de display het glansmiddelbericht weergeeft, moet u het glansmiddeldoseerbakje vullen. 3. Ruim de korven in. 4. Voeg vaatwasmiddel toe. Activeer de Multitab-optie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt. 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

14 Vaatwasmiddel gebruiken A B M AX Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten. Het programma is voltooid. C Een programma starten 1. Draai de waterkraan open. 2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. 3. Stel de bruikbare opties in. 4. Stel een programma in. Druk op één van de navigatieknoppen om door de programmamenu te bladeren en een programma te selecteren. Druk op OK om te bevestigen. Als u het MyFavourite-programma wilt starten, drukt u een paar seconden op OK. Het display geeft een melding weer om te bevestigen dat het MyFavourite-programma ingesteld is. 5. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart. Als de uitgestelde start is ingesteld, wordt het aftellen gestart als het apparaat wordt gesloten. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. 1. Druk op de ontgrendelknop (B) om het deksel (C) te openen. 2. Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A). 3. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. 4. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 5. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt. De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen 1. Open de deur van het apparaat. 2. Druk op Program. 3. Het display toont Wassen annuleren? 4. Druk op één van de navigatieknoppen om Stop te selecteren en de uitgestelde start te annuleren of Hervatten om het aftellen voort te zetten. Sluit de deur van het apparaat indien u besluit het aftellen voort te zetten. Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen. Annuleren van een lopend programma 1. Open de deur van het apparaat. 2. Druk op Program. 3. Het display toont Wassen annuleren? 4. Druk op één van de navigatieknoppen om Stop te selecteren en het programma te annuleren of Hervatten om het programma voort te zetten. Sluit de deur van het apparaat indien u besluit het programma voort te zetten.

15 NEDERLANDS 15 Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Aan het einde van het programma. Tijdbalk toont 0:00 en CLEAN. 1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. 2. Draai de waterkraan dicht. Let op Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit. Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan borden. 8. AANWIJZINGEN EN TIPS 8.1 De waterontharder Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen. Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt. 8.2 Gebruik van zout, glansmiddel en vaatwasmiddel Gebruik enkel zout, glansmiddel en vaatwasmiddel voor afwasautomaten. Overige producten kunnen het apparaat beschadigen. Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken. Combitabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de verpakking van de producten. Als u deze tabletten wilt gebruiken buiten de geschikte waterhardheid in uw omgeving, gebruik dan ook vaatwaszout. Activeer eerst de Multitab -optie en pas vervolgens de waterontharder aan de waterhardheid in uw omgeving aan en gebruik regenereerzout. Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte programma's niet geheel op. Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op het servies achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel bij lange programma's te gebruiken. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant. 8.3 Wat moet u doen als u wilt stoppen met het gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten 1. Stel de waterontharder in op het hoogste niveau. 2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. 3. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. 4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. 5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 8.4 De korven inruimen Zie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven. Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.

16 16 Doe geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper. Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken). Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen. Voor het gemakkelijk verwijderen van aangebrande voedselresten weekt u de pannen eerst in water voordat u ze in het apparaat plaatst. Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden. Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek. Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken Leg kleine voorwerpen in de bestekmand. Leg lichte voorwerpen in de bovenste korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven. Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start. 8.5 Voor het starten van een programma Controleer of: De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst. De sproeiarmen niet zijn verstopt. De positie van de items in de mandjes correct is. Het programma van toepassing is op het type lading en de mate van bevuiling. De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt. Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt). De dop van het zoutreservoir goed dicht zit. 9. ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodig. 9.1 De filters reinigen C 1. Draai het filter (A) linksom en verwijder het. C B A

17 NEDERLANDS 17 A1 A2 2. Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar. 3. Verwijder het filter (B). 4. Reinig de filters met water. 5. Zet het filter (B) terug in de startpositie. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). 6. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tot het vastzit. Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen. 9.2 De sproeiarmen reinigen Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp. 9.3 Buitenkant reinigen Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen. 10. PROBLEEMOPLOSSING Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen Raadpleeg voordat u contact opneemt met de service-afdeling, de informatie die volgt voor oplossing van het probleem. Bij sommige problemen toont het display een melding en geeft Time Beam een alarmcode. Weergave Time Beam Probleem Let op: Geen watertoevoer mogelijk. Let op: Geen afvoer van water. Let op: de waterstop is in werking getreden. WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u controle uitvoert. Het apparaat neemt geen water. Het apparaat pompt geen water weg. De anti-overstromingsbeveiliging is aan.

18 18 Probleem U kunt het apparaat niet activeren. Het programma start niet. Het apparaat neemt geen water. Het apparaat pompt geen water weg. De anti-overstromingsbeveiliging is aan. Schakel het apparaat na de controles in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling. Als het display andere berichten aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling Als de afwas- en droogresultaten niet naar wens zijn Witte strepen of een blauwe waas op glazen en serviesgoed. De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een lagere stand. Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt. Mogelijke oplossing Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten. Druk op OK. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. Controleer of de waterkraan is geopend. Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf. Controleer of de waterkraan niet verstopt is. Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn. Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-afdeling. Vlekken en droog water komen op glazen en serviesgoed terecht. De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een hogere stand. De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak zijn. Het serviesgoed is nat. Het afwasprogramma bevatte geen droogfase of een droogfase op lage temperatuur. Het glansmiddeldoseerbakje is leeg. De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn. De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten kan de oorzaak zijn. Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de gecombineerde afwastabletten.

19 NEDERLANDS 19 Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS' voor andere mogelijke oorzaken. 2. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 3. Vul het glansmiddeldoseerbakje Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje 1. Ga naar Multitab in het optiemenu en selecteer Aan+Glansmiddel. 11. TECHNISCHE INFORMATIE Afmeting Aansluiting op het elektriciteitsnet Breedte / hoogte / diepte (mm) Zie het typeplaatje. 596 / / 550 Voltage V Tijd 50 Hz Waterdruk Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Watertoevoer 1) Koud water of warm water2) max. 60 C Vermogen Couverts 12 Energieverbruik Modus aan 0.10 W Modus uit 0.10 W 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4 -schroefdraad. 2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen. 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

20 20 CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL PROGRAMMES OPTIONS BEFORE FIRST USE DAILY USE HINTS AND TIPS CARE AND CLEANING TROUBLESHOOTING TECHNICAL INFORMATION WE RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you ll get great results every time. Welcome to Electrolux. Visit our website for: Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: Register your product for better service: Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: CUSTOMER CARE AND SERVICE We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number. Warning / Caution-Safety information General information and tips Environmental information Subject to change without notice.

FAVORIT 65060 VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 18 FR Notice d'utilisation 33 DE Benutzerinformation 50

FAVORIT 65060 VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 18 FR Notice d'utilisation 33 DE Benutzerinformation 50 FAVORIT 65060 VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 18 FR Notice d'utilisation 33 DE Benutzerinformation 50 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Plus en détail

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDI16013XA NL Gebruiksaanwijzing 2 FR Notice d'utilisation 18 DE Benutzerinformation 34 PT Manual de instruções 50 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde

Plus en détail

FAVORIT 78002 I NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2

FAVORIT 78002 I NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FAVORIT 78002 I NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 22 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 42 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 64 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 6

Plus en détail

FAVORIT 55002 VI NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2

FAVORIT 55002 VI NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FAVORIT 55002 VI NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 21 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 40 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 61 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 6

Plus en détail

Gebruiksaanwijzing User manual. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. Afwasautomaat Dishwasher. Lave-vaisselle. Geschirrspüler KDT10001FB

Gebruiksaanwijzing User manual. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. Afwasautomaat Dishwasher. Lave-vaisselle. Geschirrspüler KDT10001FB Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Afwasautomaat Dishwasher Lave-vaisselle Geschirrspüler KDT000FB Inhoud Veiligheidsvoorschriften _ Bedieningspaneel 4 Programma s

Plus en détail

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation Afwasmachine Lave-vaisselle Geschirrspüler ESL 66010 2 electrolux Inhoud Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

Plus en détail

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation Afwasmachine Lave-vaisselle Geschirrspüler ESI 65010 2 electrolux Inhoud Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

Plus en détail

1) FUNCTIES: handbediening, begin kooktijd, einde kooktijd, begin en einde kooktijd, kookwekker.

1) FUNCTIES: handbediening, begin kooktijd, einde kooktijd, begin en einde kooktijd, kookwekker. GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE PROGRAMMAKLOK (NOSTALGISCH). Bij het eerste gebruik en na een stroomuitval dient men de tijd in te stellen. 1) FUNCTIES: handbediening, begin kooktijd, einde kooktijd, begin en

Plus en détail

KOFFIEZETAPPARAAT COFFEE MACHINE MACHINE À CAFÉ

KOFFIEZETAPPARAAT COFFEE MACHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT Model: *688.080 COFFEE MACHINE Model: *688.080 MACHINE À CAFÉ Modèle: *688.080 Gebruiksaanwijzing (p. 1-5) User instructions (p. 6-10) Mode d emploi (p. 11-15) 1. Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave...2

Plus en détail

Afwasmachine Dishwasher Lave-vaisselle Geschirrspüler

Afwasmachine Dishwasher Lave-vaisselle Geschirrspüler NL Gebruiksaanwijzing 2 GB User manual 16 FR Notice d'utilisation 30 DE Benutzerinformation 45 Afwasmachine Dishwasher Lave-vaisselle Geschirrspüler ZDF1000 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Bedieningspaneel

Plus en détail

FAVORIT 60660. Downloaded from www.vandenborre.be

FAVORIT 60660. Downloaded from www.vandenborre.be FAVORIT 60660 Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Benutzerinformation Afwasmachine Lave-vaisselle Geschirrspülmaschine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige

Plus en détail

BVW 96 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION BENUTZERINFORMATION USER MANUAL NL FR DE EN. Boretti B.V.

BVW 96 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION BENUTZERINFORMATION USER MANUAL NL FR DE EN. Boretti B.V. BVW 96 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION BENUTZERINFORMATION USER MANUAL NL FR DE EN Boretti B.V. Inhoud Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik

Plus en détail

Vaatwasmachine Bedieningshandleiding

Vaatwasmachine Bedieningshandleiding Vaatwasmachine Bedieningshandleiding INHOUD Leer uw machine kennen 4 Technische specificaties.. 6 Conformiteit met de standaards en Testgegevens.. 6 Veiligheidsinformatie en Aanbevelingen. 6 Recycling......

Plus en détail

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy :

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Verbind de Envoy met de router in uw kantoor voor de installatie op de werf.

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO 811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO Avant toute utilisation ouvrir la trappe à piles en prenant soin d enlever la vis, mettre 4 piles Alkaline de type AA LR06 (non incluses), en

Plus en détail

Operating instructions / Instructions d'utilisation

Operating instructions / Instructions d'utilisation Operating instructions / Instructions d'utilisation IntensiveClear Bypass Cartridge / Cartouche de dérivation To prevent misuse read these instructions before installation or use. en, fr - US, CA Afin

Plus en détail

PROFESSIONAL MEMORY SAVER MODEL #3177 USERS MANUAL

PROFESSIONAL MEMORY SAVER MODEL #3177 USERS MANUAL PROFESSIONAL MEMORY SAVER MODEL #3177 USERS MANUAL Operating Instructions Please read these instructions thoroughly before using the product. Charge the Memory Saver before first use. The Memory Saver

Plus en détail

HK634200XB. Kookplaat. Hob. Table de cuisson. Kochfeld

HK634200XB. Kookplaat. Hob. Table de cuisson. Kochfeld 2 Kookplaat 20 Hob 37 Table de cuisson 56 Kochfeld HK634200XB 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4. DAGELIJKS GEBRUIK...

Plus en détail

NL - Instructie- en gebruikershandleiding. UK - Installation and User manual FR - Manual d installation et d utilisation. Innovation has a name.

NL - Instructie- en gebruikershandleiding. UK - Installation and User manual FR - Manual d installation et d utilisation. Innovation has a name. NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual FR - Manual d installation et d utilisation 0310 080 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents / Table des matières

Plus en détail

Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais. How to burn and to update your KiSS DVD Player

Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais. How to burn and to update your KiSS DVD Player Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais How to burn and to update your KiSS DVD Player Follow the guideline below to burn a new firmware onto

Plus en détail

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE PROJECTEUR DE SON 100V LINE 100V HORN SPEAKER AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE Copyright

Plus en détail

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation HARMONY 950 Setup Guide Guide d installation Languages English.................... 3 Français................... 9 3 Package contents 1 3 2 4 1. Remote 2. Charging cradle 3. USB cable 4. AC Adapter 4

Plus en détail

Washing Machine Lave-linge

Washing Machine Lave-linge EN FR User Manual 2 Notice d'utilisation 19 Washing Machine Lave-linge ZWF 91483WH Contents Safety information 2 Safety instructions 3 Product description 4 Control panel 5 Programme Chart 6 Consumption

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

koffiemachine machine à café Kaffeemachine coffee machine 700002470200 Handleiding Notice d utilisation Anleitung Manual IKM540

koffiemachine machine à café Kaffeemachine coffee machine 700002470200 Handleiding Notice d utilisation Anleitung Manual IKM540 IKM540 Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de zijkant van het toestel. La plaque d identification de l appareil se trouve sur le côté de l appareil. Das Gerätetypenschild befindet sich seitlich

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Installation and Overview Guide of Collector data Application for the "ColloidGen

Plus en détail

HE634070XB NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 15 FR Notice d'utilisation 27 DE Benutzerinformation 41

HE634070XB NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 15 FR Notice d'utilisation 27 DE Benutzerinformation 41 HE634070XB NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 15 FR Notice d'utilisation 27 DE Benutzerinformation 41 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....................................................

Plus en détail

6.2.3 TURNING "ON" THE APPLIANCE 6.2.4 TURNING "OFF" THE APPLIANCE 6.2.5 HAND HELD REMOTE TRANSMITTER OPERATIONS MAN TEMP TEMP TIMER MAN

6.2.3 TURNING ON THE APPLIANCE 6.2.4 TURNING OFF THE APPLIANCE 6.2.5 HAND HELD REMOTE TRANSMITTER OPERATIONS MAN TEMP TEMP TIMER MAN IR3-1 REMOTE OPERATING INSTRUCTIONS EN! WARNING IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE. ALWAYS LIGHT THE

Plus en détail

PRESSOJET GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE

PRESSOJET GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE INSTUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI 14-19 rue Henri-Dunant 38180 SEYSSINS France Tél. National : 04.76.84.45.45 - Fax : 04.76.84.46.46 Tél. International : ++33.4.76.84.45.43

Plus en détail

HK312000 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 13 FR Notice d'utilisation 23 DE Benutzerinformation 34

HK312000 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 13 FR Notice d'utilisation 23 DE Benutzerinformation 34 HK312000 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 13 FR Notice d'utilisation 23 DE Benutzerinformation 34 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....................................................

Plus en détail

EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone

EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone Avertissements et mises en garde L ouverture du produit et/ou des produits peut causer des graves blessures. Toute réparation

Plus en détail

MODE D'EMPLOI USER MANUAL. MIDI MESSENGER version 1-2-3. MIDI MESSENGER version 1-2-3

MODE D'EMPLOI USER MANUAL. MIDI MESSENGER version 1-2-3. MIDI MESSENGER version 1-2-3 MIDI MESSENGER version 1-2-3 USER MANUAL MidiMessenger has been designed to help virtual organs users by sending Midi messages to the instrument. But MidiMessenger is also a general purpose tool for one

Plus en détail

VISO. Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN

VISO. Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN Jet de corps externe External body jet VISO RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN RJC23CC - RJC23NN Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty

Plus en détail

Référence : TRA/TR/APP/00020 Version : 01.01/EN Phase ou Palier (1) : REL 6.3 État : Approuvé Type : UM Produit : TETRA Cat : Externe Soc.

Référence : TRA/TR/APP/00020 Version : 01.01/EN Phase ou Palier (1) : REL 6.3 État : Approuvé Type : UM Produit : TETRA Cat : Externe Soc. Référence : TRA/TR/APP/00020 Version : 01.01/EN Phase ou Palier (1) : REL 6.3 État : Approuvé Type : UM Produit : TETRA Cat : Externe Soc. : CASSIDIAN Ref. Ext. : PS11326AENAA01 TITRE : THR9+ - QUICK GUIDE

Plus en détail

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation Wasmachine Lave-linge Waschmaschine Steam System EWT 136450 W 2 electrolux 1 2 1. Het bedieningspaneel 2. Toets deksel 3. Filterdeurtje 4. Afstelbare

Plus en détail

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation M622 Add-On Module Installation Instructions Module complémentaire M622 Directives d installation The M622 Add-On Module can be attached to the M6310 or M6320 Meridian Business Set to provide extra feature/line

Plus en détail

http://www.bysoft.fr

http://www.bysoft.fr http://www.bysoft.fr Flash Slideshow Module for MagentoCommerce Demo on http://magento.bysoft.fr/ - Module Slideshow Flash pour MagentoCommerce Démonstration sur http://magento.bysoft.fr/ V3.0 ENGLISH

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 1 (for C/C+ grade) Question 2 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

REMOTE CONTROLLER TÉLÉCOMMANDE NOTICE D UTILISATION USER S MANUAL SPLIT MURAL WALL SPLIT SMC/SMP FRANÇAIS

REMOTE CONTROLLER TÉLÉCOMMANDE NOTICE D UTILISATION USER S MANUAL SPLIT MURAL WALL SPLIT SMC/SMP FRANÇAIS TÉLÉCOMMANDE SPLIT MURAL NOTICE D UTILISATION REMOTE CONTROLLER WALL SPLIT USER S MANUAL ON/OFF TOO WARM TOO COOL HR. MIN. Lire attentivement ces instructions avant installation et utilisation SMC/SMP

Plus en détail

Choose your language :

Choose your language : Choose your language : English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 7 Français : NOTICE DE MISE À JOUR POUR WINDOWS 7 English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 8 Français : NOTICE DE MISE À JOUR

Plus en détail

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IA16) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 8 as required for this type of module.

Plus en détail

How to Use an Insulin Pen

How to Use an Insulin Pen How to Use an Insulin Pen Select the Site for Injection Sites which can be used are: Back of upper arms Abdomen (around navel) Front and side area of thighs Back above waist Buttocks Stay 1 inch away from

Plus en détail

Mangeons! How to play:

Mangeons! How to play: Mangeons! Object of the game: To be the first one to fill your plate with all the food groups, a beverage, and a dessert (The players will try to collect all four food group cards, then a dessert card.)

Plus en détail

Sandra Flür-Baumberger. Informations importantes sur les systèmes ADVIA Centaur et ADVIA Centaur XP. Chère cliente, cher client

Sandra Flür-Baumberger. Informations importantes sur les systèmes ADVIA Centaur et ADVIA Centaur XP. Chère cliente, cher client Siemens Medical Solutions Diagnostics AG Freilagerstrasse 38, CH-8047 Zurich Nom Département Sandra Flür-Baumberger Recommandée Téléphone +41 (0)585 581 156 Téléfax +41 (0)585 581 161 Mobile Email sandra.fluer-baumberger@siemens.com

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

1. Product Name. 2. Product Code. 3. Colour. 4. Brief Description. 5. Contents. 8 Colour Wirefree Controller. White

1. Product Name. 2. Product Code. 3. Colour. 4. Brief Description. 5. Contents. 8 Colour Wirefree Controller. White 1. Product Name 8 Colour Wirefree Controller 2. Product Code 21006 3. Colour White 4. Brief Description A much simplified version of 19847. Wirelessly controls the colours of many of our products (Wall

Plus en détail

Chargeur USB compact sur batterie Universal portable power bank

Chargeur USB compact sur batterie Universal portable power bank Chargeur USB compact sur batterie Universal portable power bank Guide de l utilisateur User guide Français Contenu de l emballage Un chargeur Play2Run BP2200 Un cordon USB d alimentation USB-DC 4 adaptateurs

Plus en détail

1. Location. 2. Remove Mounting Base. 3. Installation to Wall. Quick Setup Guide 518_Q. Thermostat 518 03/13. Interior. Wall. 5 feet 1.5 m.

1. Location. 2. Remove Mounting Base. 3. Installation to Wall. Quick Setup Guide 518_Q. Thermostat 518 03/13. Interior. Wall. 5 feet 1.5 m. Thermostat 518 1. Location Quick Setup Guide Zoning 518_Q 03/13 Replaces: New Interior Wall 5 feet 1.5 m Exterior Wall 2. Remove Mounting Base 3. Installation to Wall Thermostat Front Thermostat Base Wall

Plus en détail

Bilan écrit des connaissances, diaporama de la Commission Européenne: How can you explain what is meant by *nanotechnology? p. 1

Bilan écrit des connaissances, diaporama de la Commission Européenne: How can you explain what is meant by *nanotechnology? p. 1 Bilan écrit des connaissances, diaporama de la Commission Européenne: How can you explain what is meant by *nanotechnology? p. 1 *Nano = «dwarf» in Greek = «nain» in French Name. Mark :./10 points Niveau

Plus en détail

FAVORIT VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 20 FR Notice d'utilisation 37 DE Benutzerinformation 55

FAVORIT VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 20 FR Notice d'utilisation 37 DE Benutzerinformation 55 FAVORIT 99025 VI1P NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 20 FR Notice d'utilisation 37 DE Benutzerinformation 55 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual WMB 71413 LM Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual Documentnummer 2820523721_FL / 25-11-13.(19:53) 1 Belangrijke

Plus en détail

Wireless Activity and Sleep Tracker Quick Start Guide

Wireless Activity and Sleep Tracker Quick Start Guide EN Wireless Activity and Sleep Tracker Quick Start Guide WELCOME Welcome to your ihealth Wireless Activity and Sleep Tracker, a device that tracks your daily activity and sleep. This Tracker, along with

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

PC industriels et disques associés

PC industriels et disques associés Technical Service Bulletin PRODUIT DATE CREATION DATE MODIFICATION FICHIER PC INDUSTRIEL 23/03/2010 201005 REV A PC industriels et disques associés English version follows. SF01 (du 4 au 8 janvier 2010)

Plus en détail

APPLIANCE ELECTRIC CONNECTION:

APPLIANCE ELECTRIC CONNECTION: Table 2 (model with gas oven and gas grill with single control, or gas oven and electric grill) Oven Natural G20 20 125-286 3 2580 Butane G30 30 85 218-3 2580 Propane G31 37 85 214-3 2580 Grill Natural

Plus en détail

Une version à jour de java DOIT être téléchargée, car MAC OS ne prend pas en charge la version de Java fournie par défaut.

Une version à jour de java DOIT être téléchargée, car MAC OS ne prend pas en charge la version de Java fournie par défaut. ENGLISH VERSION NEAR BOTTOM OF PAGE Aperçu de MFT Mac OS Les exigences applicables à un utilisateur de MAC avec le système MFT sont décrites ci-dessous. Par défaut, MFT sélectionne un téléchargeur standard

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

EDC2096GDW... EN TUMBLE DRYER USER MANUAL 2 FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 16

EDC2096GDW... EN TUMBLE DRYER USER MANUAL 2 FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 16 EDC2096GDW...... EN TUMBLE DRYER USER MANUAL 2 FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 16 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS.................................................. 3 2. PRODUCT

Plus en détail

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual WMB 91445 HL Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual Documentnummer 2820523367_FL/ 25-02-13.(14:57) 1 Belangrijke

Plus en détail

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual WMB 81443 PTHL Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Washing Machine User s Manual Documentnummer 2820523327_FL / 06-02-13.(9:35) 1 Belangrijke

Plus en détail

QUICK START GUIDE. for the LiftMaster Internet Gateway

QUICK START GUIDE. for the LiftMaster Internet Gateway QUICK START GUIDE for the LiftMaster Internet Gateway Before Starting Before starting STOP you MUST have: a router active internet connection internet gateway serial number Look at the label on the bottom

Plus en détail

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing Audio and Web Conferencing services Orange Business Services Web Conferencing web conferencing completely integrated audio and web services conference availability 24hrs/7days up to 100 participants complete

Plus en détail

Wasmachine Lave-linge Waschmaschine Washing machine WMD 57122 WMD 57142 WMD 57162

Wasmachine Lave-linge Waschmaschine Washing machine WMD 57122 WMD 57142 WMD 57162 Wasmachine Lave-linge Waschmaschine Washing machine WMD 57122 WMD 57142 WMD 57162 1 Waarschuwingen Algemene veiligheid Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation Testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 Manuel d utilisation M9095F00 Introduction Le testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 est un outil simple et pratique qui permet le test des câbles RJ45/RJ11

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

MODE D EMPLOI USER MANUAL

MODE D EMPLOI USER MANUAL Seau à boissons Bottle warmer and cooler TB 560 - THERMODRINK 01/05 - V1 MODE D EMPLOI USER MANUAL FRANÇAIS WHITE & BROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour

Plus en détail

EN User Manual 2 Dishwasher FR Notice d'utilisation 26 Lave-vaisselle IT Istruzioni per l uso 52 Lavastoviglie FAVORIT M0P

EN User Manual 2 Dishwasher FR Notice d'utilisation 26 Lave-vaisselle IT Istruzioni per l uso 52 Lavastoviglie FAVORIT M0P EN User Manual 2 Dishwasher FR Notice d'utilisation 26 Lave-vaisselle IT Istruzioni per l uso 52 Lavastoviglie FAVORIT 99709 M0P 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...

Plus en détail

BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE

BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE MADE IN FRANCE 1 1. RACCORDEMENT DE L EBT.1/230 Ouvrir le capot. 1.1 Raccordement alimentation

Plus en détail

Operating instructions / Instrucions d'utilisation

Operating instructions / Instrucions d'utilisation Operating instructions / Instrucions d'utilisation IntensiveClear Water filter / Filtre à eau To prevent misuse read these instructions before installation or use. en, fr - US, CA Afin d'éviter une utilisation

Plus en détail

High Blood Pressure in Pregnancy

High Blood Pressure in Pregnancy High Blood Pressure in Pregnancy Blood pressure is the force put on the walls of your blood vessels as blood travels through your body. Blood pressure helps pump blood to your body. Taking Your Blood Pressure

Plus en détail

PAR LED 123/2 FC IP. Manuel d utilisation. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.

PAR LED 123/2 FC IP. Manuel d utilisation. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation. PAR LED 123/2 FC IP Manuel d utilisation Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation. Le PAR LED 123/2 FC IP offre de nombreuses possibilités grâce à des effets très

Plus en détail

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 3. KEY MESSAGE THALYS THECARD ADAPTATION 4. KEY MESSAGE GENERIC THALYS TICKET / DEPARTING & ARRIVING INFORMATION

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS.

commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS. NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL BROCHURE N 92.19 10-1992 commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS.2 remote control Operating instructions

Plus en détail

Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use

Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use LAVE-VAISSELLE ARISTON - Mode d'installation et d'emploi F G E J I K H L S E Normal Quotidien

Plus en détail

comfosystems ComfoControl Luxe Handleiding Manual Manuel Anleitung

comfosystems ComfoControl Luxe Handleiding Manual Manuel Anleitung comfosystems ComfoControl Luxe Handleiding Manual Manuel Anleitung Nederlands Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation benutzerinformation Wasmachine Lave-linge Waschmaschine Steam System EWT 136450 W 2 electrolux 1 2 1 Het bedieningspaneel 2 Knop deksel 3 Filterdeurtje 4 Afstelbare

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use

Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use Lave-vasseille Instructions pour l installation et l emploi Dishwasher Instructions for installation and use LAVE-VAISSELLE ARISTON - Mode d'installation et d'emploi F L G J I E K H S E Normal Quotidien

Plus en détail

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10 Manuel VPS-230 Réf. 67230 F GB 04/10 F AVERTISSEMENTS : Sécurité - Lisez et conservez avec précaution ce manuel de l utilisateur. N utilisez ce produit que de la manière indiquée. - Cet appareil doit être

Plus en détail

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+ GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER Quick Installation Guide+ Guide d installation+ Check Your Package Contents Quick Installation Guide Gigabit Ethernet PCI Adapter CD with Manual and Drivers DO NOT insert the

Plus en détail

POWER PACK LED 300 MANUEL D UTILISATION 2. LE CONTROLEUR 1. PANNEAUX LED 1.1. UTILISATION 1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

POWER PACK LED 300 MANUEL D UTILISATION 2. LE CONTROLEUR 1. PANNEAUX LED 1.1. UTILISATION 1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES POWER PACK LED 300 MANUEL D UTILISATION Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation. 1. PANNEAUX LED 1.1. UTILISATION - Connectez les panneaux LED au contrôleur (câble

Plus en détail

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Procéder à l'installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 16. Select Install the software automatically

Plus en détail

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL 1 2 MIC 1 LINE IN LEVEL MIN MAX LEVEL 13 11 12 10 MIN MAX 3 LINE OUT MASTER -12 db +12 db 9

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

Getting Your Skin Ready for Surgery

Getting Your Skin Ready for Surgery Getting Your Skin Ready for Surgery You are scheduled to have surgery. To decrease your risk of infection, you will need to get your skin as free of germs as possible. You can reduce the number of germs

Plus en détail

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22A

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22A Contrôleur permanent d'isolement 1. réseau à contrôler. / mains monitored. b neutre accessible. / available neutral. Continuous insulation monitor b neutre non accessible. / unavailable neutral. b Utilisation

Plus en détail

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS 1) Push down the black power button to turn on the DAYTECH Solar 2) Push down the black power button to turn off the DAYTECH Solar 3) Once the DAYTECH Solar

Plus en détail

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents)

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents) PODUM-INFO-ACTION (PIA) La «carte routière» pour les parents, sur l éducation en langue française en Ontario A «road map» for parents, on French-language education in Ontario (Programme de formation pour

Plus en détail

User Guide Manuel de l utilisateur

User Guide Manuel de l utilisateur LAP CHILL MAT TM DISSIPATEUR DE CHALEUR CHILL MAT MC User Guide Manuel de l utilisateur Targus Lap Chill Mat TM Introduction Thank you for your purchase of the Targus Lap Chill Mat. The Lap Chill Mat features

Plus en détail

SKYWATCH AWS Air Warning System

SKYWATCH AWS Air Warning System SKYWATCH AWS Air Warning System Presentation : The system features a display box, a cabled sensor and a wind turbine. The cabled sensor includes the humidity and temperature sensors as well as the wind

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60335-2-13 2002 AMENDEMENT 1 AMENDMENT 1 2004-04 Amendement 1 Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité Partie 2-13: Règles particulières pour

Plus en détail

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.

Plus en détail

ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE

ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE Home page / Accueil 3 4 5 Ref. Description Description Home page Accueil Catalog access Accès catalogue Advanced search Recherche avancée Shopping basket Panier Log off

Plus en détail