INHOUD. Registreer uw product voor een betere service:

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INHOUD. Registreer uw product voor een betere service: www.electrolux.com/productregistration"

Transcription

1 ESL 6810RA NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 38 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 58

2 2 INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA S OPTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK DAGELIJKS GEBRUIK AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING TECHNISCHE INFORMATIE WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Welkom bij Electrolux. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: Registreer uw product voor een betere service: Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer. Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden.

3 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NEDERLANDS 3 Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. 1.2 Montage Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 C komt. Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. Dit apparaat moet worden geaard. Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen. Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. Aansluiting aan de waterleiding Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt. Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt. Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant.

4 4 WAARSCHUWING! Gevaarlijke spanning. Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen. 1.3 Gebruik van het apparaat Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen Boerderijen Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen Bed-and-breakfast-accommodatie. WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken. De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd. Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie. Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt. Ga niet op de open deur zitten of staan. Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op. Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op. Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de borden zitten. Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. 1.4 Binnenverlichting Neem contact op met de service-afdeling om de binnenverlichting te vervangen. 1.5 Verwijdering WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking. Haal de stekker uit het stopcontact. Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

5 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT NEDERLANDS Bovenste sproeiarm 2 Onderste sproeiarm 3 Filters 4 Typeplaatje 5 Zoutreservoir 6 Waterhardheidsknop 7 Glansmiddeldoseerbakje 8 Afwasmiddeldoseerbakje 9 Bestekmand 10 Onderkorf 11 Bovenkorf 2.1 TimeBeam Dit apparaat is voorzien van een binnenverlichting die aan- en uitgaat met het openen en sluiten van de deur. De TimeBeam is een weergave die op de vloer onder de deur van het apparaat te zien is. Wanneer het programma start, verschijnt de duur van het programma. Wanneer het programma is voltooid, wordt 0:00 en CLEAN weergegeven. Wanneer de uitgestelde start begint, wordt DELAY zichtbaar. Bij een storing in het apparaat treedt een alarm in werking.

6 6 3. BEDIENINGSPANEEL MyFavourite 3 sec 1 Aan/uit-toets 2 Program-toets 3 Weergave 4 OK-toets 5 Navigeerknop 6 Navigeerknop 3.1 Weergave A B C Het display heeft 3 delen. Druk op één van de navigatieknoppen totdat de zone waarin u handelingen wilt uitvoeren, gehighlight is. Uitgestelde start -zone (A) U kunt de start van het programma tussen 1 en 24 uur uitstellen. Indien u opties bij het programma wilt instellen, dient dit gedaan te worden vóór de instelling van de uitgestelde start. Het is niet mogelijk om de optie startuitstel in te stellen met het MyFavourite-programma. De uitgestelde start instellen 1. Druk op één van de navigatieknoppen om deze zone te selecteren. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 4. Druk op OK om te bevestigen. Op het display verschijnen 3 kolommen: 6 Uitstel : in deze kolom ziet u het aantal uitsteluren. Start : in deze kolom ziet u de starttijd van het programma. Einde : in deze kolom ziet u de eindtijd van het programma. 5. Druk op de navigatieknop rechts om het uitstel in te stellen. Als het aantal uren vermeerderd, worden de tijden in de kolommen Start en Einde aangepast. Druk om het aantal uren te verminderen op de navigatieknop links. 6. Druk op OK om te bevestigen. 7. Sluit de deur om het aftellen van de uitgestelde start te laten beginnen. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. Programma's -zone (B) Deze zone toont het programmamenu en de tijdsduur van ieder programma. Deze zone wordt standaard gekozen als u het apparaat in werking stelt. Opslaan van een programma 1. Druk op Programs als deze zone niet automatisch wordt geselecteerd. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 4. Druk op OK om te bevestigen. 5. Sluit de deur, het programma start. Het deel Opties (C) Indien u opties bij het programma wilt instellen, dient dit gedaan te worden voordat u het programma instelt. 5

7 NEDERLANDS 7 Opties instellen 1. Druk op één van de navigatieknoppen om deze zone te selecteren. 2. Druk op OK. Het display geeft het keuzemenu aan. 3. Druk op één van de navigatietoetsen om door de keuzelijst te bladeren. 4. Druk op OK om een optie te bevestigen en het submenu te openen. 5. Druk op één van de navigatieknoppen om de nieuwe optie te selecteren. 6. Druk op OK om te bevestigen. 7. Op het display verschijnen de 3 delen weer. Herhaal de procedure indien u een andere optie wilt instellen. 4. PROGRAMMA S TimeSaver-functie in en uit Met deze funtie verhoogt u de druk en de temperatuur van het water. De was- en droogfasen zijn korter. De totale duur van het programma neemt met ongeveer 50% af. De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de normale programmaduur. De droogresultaten nemen mogelijk iets af. Indien u een programma kiest dat bruikbaar is met deze functie, heeft u de mogelijkheid de functie in of uit te schakelen. 1. Ga naar Programma's -zone. 2. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 3. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. Programma- Mate van vervuiling Type lading ECO 50 1) Normaal bevuild Serviesgoed en bestek AutoFlex Alles ) Serviesgoed, bestek en pannen FlexiWash ) Gecombineerd vuil Serviesgoed, bestek en pannen Als de TimeSaver-functie bruikbaar is met een programma, toont de display de volgende voorwaarde: Snel : als u deze voorwaarde bevestigt, schakelt u de TimeSaver - functie in. Normaal : als u deze voorwaarde bevestigt, schakelt u de TimeSaver -functie uit. 4. Druk op OK om de keuze te bevestigen. Programmafasen Indien u TimeSaver wilt instellen met het ECO 50 -programma dient u eerst de AutoOpen-optie uit te schakelen. Voorspoelen Afwassen 50 C Spoelingen Drogen Voorspoelen Wassen van 45 C tot 70 C Spoelingen Drogen Voorspoelen Wassen 50 C en 65 C Spoelingen Drogen Options (Opties) AutoOpen

8 8 Programma- Intensive 70 4) Mate van vervuiling Type lading Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pannen 1 Hour 55 Normaal bevuild Serviesgoed en bestek Quick Plus 60 6) Pas bevuild Serviesgoed en bestek Glass Care 45 Normaal of licht bevuild Teer serviesgoed en glaswerk Programmafasen Voorspoelen Afwassen 70 C Spoelingen Drogen Afwassen 55 C Spoelingen Afwassen 60 C Spoeling Afwassen 45 C Spoelingen Drogen Options (Opties) XtraPower 5) Rinse & Hold7) Alles Voorspoelen 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.) 2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast. 3) Met dit programma kunt u ladingen met verschillende soorten vervuiling afwassen. Een hogere temperatuur en waterdruk in de onderste korf, voor het afwassen van zwaar bevuild serviesgoed (bijv. pannen en schalen). Een lagere temperatuur en waterdruk in de bovenste korf, voor het afwassen van normaal bevuild serviesgoed (bijv. glaswerk). 4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygi?e. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 C. 5) Indien u de Snel -voorwaarde instelt, wordt de XtraPower-optie automatisch uitgeschakeld. 6) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek. 7) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor blijven voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken. Verbruiksgegevens Programma 1) Bereidingsduur (min) Energie- (kwh) Water (l) ECO AutoFlex FlexiWash Intensive Hour Quick Plus Glass Care

9 Programma 1) Bereidingsduur (min) Energie- (kwh) Water (l) Rinse & Hold ) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen. Aanwijzingen voor testinstituten Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een naar: Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt. NEDERLANDS 9 5. OPTIES 5.1 Optiemenu Menu Submenu Beschrijving van de optie AutoOpen XtraPower MyFavourite instellen Aan Uit Aan Uit Op de display verschijnt het programmamenu. Deze optie biedt goede droogresultaten met minder energieverbruik. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Deze optie verhoogt de waterdruk in de voorwas- en wasfasen met 40%. De wasresultaten zijn ook heel goed bij zwaar vervuild wasgoed. Met deze optie kunt u het programma dat u vaak gebruikt instellen en bewaren. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Tijd Uren en minuten instellen. De dagtijd instellen. Geluid stoppen Aan Uit Het geluidssignaal instellen van beëindiging van het programma. Fabrieksinstelling: Uit. Signaalvolume Helderheid Contrast Waterhardheid Niveaus van 0 tot 10 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar. Niveaus van 1 tot 10 beschikbaar. Het volume van de geluidssignalen aanpassen. Niveau 0: geluid uit. De helderheid van het display verhogen of verlagen. Het contrast vergroten of verkleinen tussen de meldingen en het display. Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.

10 10 Menu Submenu Beschrijving van de optie Talen Weergeven op vloer Instellingen resetten Multitab Er zijn verschillende talen beschikbaar. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar. Uit Resetknop Annuleren Aan Uit Aan+Glansmiddel Het programma MyFavourite opslaan Het is mogelijk bruikbare opties samen met het programma op te slaan. Stel in dit geval de opties in voordat u het programma opslaat. U kunt slechts 1 programma tegelijk opslaan. Een nieuwe instelling annuleert de vorige. Het is niet mogelijk om de start van een MyFavourite-programma uit te stellen, 1. Open het Opties -menu. 2. Ga naar MyFavourite instellen. 3. Druk op OK. Op de display verschijnt het programmamenu. 4. Druk op één van de navigatieknoppen om een programma te selecteren. 5. Druk op OK om te bevestigen. Multitab Instellen van de taal van de berichten in het display. Fabrieksinstelling: Engels. De kleur instellen van de Time Beam. Terugzetten naar de fabrieksinstellingen Activeer deze optie alleen als u alles-in-1-tabletten gebruikt. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk. Met deze optie wordt het gebruik van glansmiddel en zout uitgeschakeld. De betrekking hebbende meldingen voor bijvullen blijven uit. De programmaduur kan toenemen. Aan : Multitab ingeschakeld. Uit : Multitab uitgeschakeld. Aan+Glansmiddel : Multitab en het glansmiddeldoseerbakje ingeschakeld. AutoOpen Deze optie wordt automatisch geactiveerd als u het programma ECO 50 instelt Het is niet mogelijk om deze optie in te stellen bij andere programma's. Als de droogfase in werking is, wordt de deur van het apparaat op een kier gezet. Aan het einde van het programma wordt de deur dichtgetrokken. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld. LET OP! Probeer de deur van het apparaat niet te sluiten als het op een kier is gezet. Dit kan het apparaat beschadigen. Als u de optie AutoOpen wilt uitschakelen, ga dan naar het optiemenu en schakel het uit. Onder deze omstandigheden neemt het energieverbruik van het programma toe.

11 6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. 2. Instellen van de taal. De standaard taal is Engels. Druk op OK om Engels te bevestigen. Druk op één van de navigatieknoppen om een andere taal te kiezen en druk op OK om deze taal te bevestigen. 3. De dagtijd instellen. Druk op OK om te bevestigen. 4. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de NEDERLANDS 11 waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, stelt u de waterontharder in. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 5. Vul het zoutreservoir. 6. Vul het glansmiddeldoseerbakje. 7. Draai de waterkraan open. 8. Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een programma om dit te verwijderen. Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet. 6.1 De waterontharder instellen Duitse graden ( dh) Waterhardheid Franse graden ( fh) mmol/l Waterontharder afstelling Clarkegraden Handmatig Elektronisch ,1-12, ) ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Fabrieksinstelling 2) Gebruik geen zout op dit niveau. U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.

12 12 Handmatig instellen Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of 2. Elektronische instelling Open het optiemenu en stel het niveau van de waterverzachter in al naar gelang de waterhardheidstabel. Zie de optiemenutabel. 6.2 Het zoutreservoir vullen 1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen. 2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer). 3. Vul het zoutreservoir met regenereerzout. 4. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir. 5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten. LET OP! Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Het display toont een melding als de zoutcontainer moet worden bijgevuld. Dit bericht blijft uit terwijl een programma werkt.

13 NEDERLANDS Het glansmiddeldoseerbakje vullen A M AX B C D 1. Druk op de ontgrendelknop (D) om het deksel (C) te openen. 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet verder dan de aanduiding 'max'. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid). Het display toont een melding als het glansmiddeldoseerbakje moet worden bijgevuld. Dit bericht blijft uit terwijl een programma werkt. 7. DAGELIJKS GEBRUIK 1. Draai de waterkraan open. 2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Al de display het zoutbericht weergeeft, moet u het zoutreservoir vullen. Als de display het glansmiddelbericht weergeeft, moet u het glansmiddeldoseerbakje vullen. 3. Ruim de korven in. 4. Voeg vaatwasmiddel toe. Activeer de Multitab-optie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt. 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

14 Vaatwasmiddel gebruiken A B M AX Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten. Het programma is voltooid. C Een programma starten 1. Draai de waterkraan open. 2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. 3. Stel de bruikbare opties in. 4. Stel een programma in. Druk op één van de navigatieknoppen om door de programmamenu te bladeren en een programma te selecteren. Druk op OK om te bevestigen. Als u het MyFavourite-programma wilt starten, drukt u een paar seconden op OK. Het display geeft een melding weer om te bevestigen dat het MyFavourite-programma ingesteld is. 5. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart. Als de uitgestelde start is ingesteld, wordt het aftellen gestart als het apparaat wordt gesloten. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. 1. Druk op de ontgrendelknop (B) om het deksel (C) te openen. 2. Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A). 3. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. 4. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 5. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt. De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen 1. Open de deur van het apparaat. 2. Druk op Program. 3. Het display toont Wassen annuleren? 4. Druk op één van de navigatieknoppen om Stop te selecteren en de uitgestelde start te annuleren of Hervatten om het aftellen voort te zetten. Sluit de deur van het apparaat indien u besluit het aftellen voort te zetten. Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen. Annuleren van een lopend programma 1. Open de deur van het apparaat. 2. Druk op Program. 3. Het display toont Wassen annuleren? 4. Druk op één van de navigatieknoppen om Stop te selecteren en het programma te annuleren of Hervatten om het programma voort te zetten. Sluit de deur van het apparaat indien u besluit het programma voort te zetten.

15 NEDERLANDS 15 Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Aan het einde van het programma. Tijdbalk toont 0:00 en CLEAN. 1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. 2. Draai de waterkraan dicht. Let op Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit. Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan borden. 8. AANWIJZINGEN EN TIPS 8.1 De waterontharder Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen. Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt. 8.2 Gebruik van zout, glansmiddel en vaatwasmiddel Gebruik enkel zout, glansmiddel en vaatwasmiddel voor afwasautomaten. Overige producten kunnen het apparaat beschadigen. Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken. Combitabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de verpakking van de producten. Als u deze tabletten wilt gebruiken buiten de geschikte waterhardheid in uw omgeving, gebruik dan ook vaatwaszout. Activeer eerst de Multitab -optie en pas vervolgens de waterontharder aan de waterhardheid in uw omgeving aan en gebruik regenereerzout. Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte programma's niet geheel op. Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op het servies achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel bij lange programma's te gebruiken. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant. 8.3 Wat moet u doen als u wilt stoppen met het gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten 1. Stel de waterontharder in op het hoogste niveau. 2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. 3. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. 4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. 5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 8.4 De korven inruimen Zie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven. Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.

16 16 Doe geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper. Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken). Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen. Voor het gemakkelijk verwijderen van aangebrande voedselresten weekt u de pannen eerst in water voordat u ze in het apparaat plaatst. Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden. Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek. Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken Leg kleine voorwerpen in de bestekmand. Leg lichte voorwerpen in de bovenste korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven. Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start. 8.5 Voor het starten van een programma Controleer of: De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst. De sproeiarmen niet zijn verstopt. De positie van de items in de mandjes correct is. Het programma van toepassing is op het type lading en de mate van bevuiling. De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt. Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt). De dop van het zoutreservoir goed dicht zit. 9. ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodig. 9.1 De filters reinigen C 1. Draai het filter (A) linksom en verwijder het. C B A

17 NEDERLANDS 17 A1 A2 2. Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar. 3. Verwijder het filter (B). 4. Reinig de filters met water. 5. Zet het filter (B) terug in de startpositie. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). 6. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tot het vastzit. Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen. 9.2 De sproeiarmen reinigen Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp. 9.3 Buitenkant reinigen Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen. 10. PROBLEEMOPLOSSING Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen Raadpleeg voordat u contact opneemt met de service-afdeling, de informatie die volgt voor oplossing van het probleem. Bij sommige problemen toont het display een melding en geeft Time Beam een alarmcode. Weergave Time Beam Probleem Let op: Geen watertoevoer mogelijk. Let op: Geen afvoer van water. Let op: de waterstop is in werking getreden. WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u controle uitvoert. Het apparaat neemt geen water. Het apparaat pompt geen water weg. De anti-overstromingsbeveiliging is aan.

18 18 Probleem U kunt het apparaat niet activeren. Het programma start niet. Het apparaat neemt geen water. Het apparaat pompt geen water weg. De anti-overstromingsbeveiliging is aan. Schakel het apparaat na de controles in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling. Als het display andere berichten aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling Als de afwas- en droogresultaten niet naar wens zijn Witte strepen of een blauwe waas op glazen en serviesgoed. De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een lagere stand. Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt. Mogelijke oplossing Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten. Druk op OK. Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. Controleer of de waterkraan is geopend. Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf. Controleer of de waterkraan niet verstopt is. Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn. Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-afdeling. Vlekken en droog water komen op glazen en serviesgoed terecht. De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een hogere stand. De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak zijn. Het serviesgoed is nat. Het afwasprogramma bevatte geen droogfase of een droogfase op lage temperatuur. Het glansmiddeldoseerbakje is leeg. De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn. De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten kan de oorzaak zijn. Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de gecombineerde afwastabletten.

19 NEDERLANDS 19 Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS' voor andere mogelijke oorzaken. 2. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 3. Vul het glansmiddeldoseerbakje Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje 1. Ga naar Multitab in het optiemenu en selecteer Aan+Glansmiddel. 11. TECHNISCHE INFORMATIE Afmeting Aansluiting op het elektriciteitsnet Breedte / hoogte / diepte (mm) Zie het typeplaatje. 596 / / 550 Voltage V Tijd 50 Hz Waterdruk Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Watertoevoer 1) Koud water of warm water2) max. 60 C Vermogen Couverts 12 Energieverbruik Modus aan 0.10 W Modus uit 0.10 W 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4 -schroefdraad. 2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen. 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

20 20 CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT DESCRIPTION CONTROL PANEL PROGRAMMES OPTIONS BEFORE FIRST USE DAILY USE HINTS AND TIPS CARE AND CLEANING TROUBLESHOOTING TECHNICAL INFORMATION WE RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you ll get great results every time. Welcome to Electrolux. Visit our website for: Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: Register your product for better service: Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: CUSTOMER CARE AND SERVICE We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number. Warning / Caution-Safety information General information and tips Environmental information Subject to change without notice.

Gebruikershandleiding Draadloos alarmsysteem 22301

Gebruikershandleiding Draadloos alarmsysteem 22301 Gebruikershandleiding Draadloos alarmsysteem 22301 INHOUD Deel 1 Aan de slag 1.1 Inleiding tot het systeem 1.2 Onderdelen van het systeem 1.3 Inleiding tot het Smart Panel 1.4 Inleiding tot het waarschuwingssignaal

Plus en détail

Klokthermostaat CELCIA 20. Montage- en Bedieningshandleiding. Assembly and Operating Guide 23 Montage und Bedienungsanleitung

Klokthermostaat CELCIA 20. Montage- en Bedieningshandleiding. Assembly and Operating Guide 23 Montage und Bedienungsanleitung CELCIA 20 310 025 Klokthermostaat Montage- en bedieningshandleiding Montage- en Bedieningshandleiding 2 Assembly and Operating Guide 23 Montage und Bedienungsanleitung 44 Manuel d installation et d utilisation

Plus en détail

User's Manual Gebruiksaanwijzing Manuel d'utilisation

User's Manual Gebruiksaanwijzing Manuel d'utilisation User's Manual Gebruiksaanwijzing Manuel d'utilisation GB NL FR 578 006 7100 05.01.2015 / 97-9673 www.hwam.com Table of contents, English Drawings...3-5 HWAM Autopilot IHS TM...7 Installation..........................................................

Plus en détail

INSTRUCTION GUIDE PC SOFTWARE GB NL FR

INSTRUCTION GUIDE PC SOFTWARE GB NL FR INSTRUCTION GUIDE PC SOFTWARE GB NL FR D PC SOFTWARE ILLUSTRATIONS ILLUSTRATION I 1 2 7 3 4 5 6 7 8 ILLUSTRATION II 9 10 11 12 13 PARTS & FUNCTIONS ILLUSTRATION I ILLUSTRATION II 1. Outdoor IP camera

Plus en détail

24LED3305TD 24LED3315TDW

24LED3305TD 24LED3315TDW LED KLEUREN TV 24LED3305TD 24LED3315TDW GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL) LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit symbool geeft aan dat dit product gevaarlijke spanning gebruikt,

Plus en détail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE KENMERKEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE KENMERKEN Verticaux muraux A.C.I.+ et blindés / A.C.I.+ and immersion element Vertical wall mounted units / Verticale muurboilers A.C.I.+

Plus en détail

Afspelen... 58 Opname... 70 Time Shift... 75 Timer-opname... 76 DivX VOD... 82 Kopiëren... 83 In geval van storingen... 84 Technische gegevens...

Afspelen... 58 Opname... 70 Time Shift... 75 Timer-opname... 76 DivX VOD... 82 Kopiëren... 83 In geval van storingen... 84 Technische gegevens... INHOUDSOPGAVE Veiligheidsadviezen.......................................................4 Algemeen............................................................... 6 Voorbereiding..........................................................

Plus en détail

AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 GEBRUIKSAANWIJZING

AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 GEBRUIKSAANWIJZING AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 AM: 522-1620 khz FM: 87.5-108 MHz GEBRUIKSAANWIJZING Gelieve de gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het toestel te gebruiken en bewaar hem voor later gebruik. 1 BEDIENINGSTOETSEN

Plus en détail

Dank u voor het aankopen van deze tablet

Dank u voor het aankopen van deze tablet Dank u voor het aankopen van deze tablet Deze gebruiksaanwijzing is speciaal gemaakt om u doorheen de functies en eigenschappen van uw toestel te leiden. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig om het

Plus en détail

DISHWASHER USER INSTRUCTIONS

DISHWASHER USER INSTRUCTIONS DISHWASHER USER INSTRUCTIONS THANK YOU for purchasing this highquality product. Register your new dishwasher at www.kitchenaid.com. In Canada, register your dishwasher at www.kitchenaid.ca. For future

Plus en détail

1 INTRODUCTION... 3 2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION... 5

1 INTRODUCTION... 3 2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION... 5 CONTENTS EN CONTENTS 1 INTRODUCTION... 3 2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION... 5 3 DESCRIPTION AND USE OF THE CONTROL... 11 3.1 Upper panel... 11 3.2 Setting the washing program and switching it on and off...

Plus en détail

QC5130 1 I A B G C D H E F 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16 2 2 1 1 17 18 19 20 21 22

QC5130 1 I A B G C D H E F 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16 2 2 1 1 17 18 19 20 21 22 QC530 A I B C G D H E F 2 3 4 5 6 7 2 8 9 0 2 2 3 2 4 2 5 6 7 8 9 20 2 22 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

Plus en détail

ENGLISH RAIS - manual for Q-20. User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20

ENGLISH RAIS - manual for Q-20. User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20 ENGLISH RAIS - manual for Q-20 User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 We cannot be held responsible for any misprints. ENGLISH RAIS - manual for Q-20

Plus en détail

OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS

OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS BPM-60 & BPMD-60 NL FR D EN Boretti B.V. OVENS-01 VOORWOORD Boretti feliciteert u met uw nieuwe aanwinst voor uw keuken.

Plus en détail

BUILT-IN SXS REFRIGERATOR OWNER S MANUAL. Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

BUILT-IN SXS REFRIGERATOR OWNER S MANUAL. Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times. ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL OWNER S MANUAL BUILT-IN SXS REFRIGERATOR Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times. LSSB2691** www.lg.com Table

Plus en détail

Elektrisches Farbsprühgerät Electric Spray Gun Elektrische Verfspuit Pistolet de Peinture Electrique

Elektrisches Farbsprühgerät Electric Spray Gun Elektrische Verfspuit Pistolet de Peinture Electrique TM BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI Elektrisches Farbsprühgerät Electric Spray Gun Elektrische Verfspuit Pistolet de Peinture Electrique Artikel-Nummer Item-No 7059652

Plus en détail

Installation instructions. Instructions d installation. and User guide. et Guide d utilisation. WashSmart clothes washer. Laveuse WashSmart US CA

Installation instructions. Instructions d installation. and User guide. et Guide d utilisation. WashSmart clothes washer. Laveuse WashSmart US CA WashSmart clothes washer Installation instructions and User guide Laveuse WashSmart Instructions d installation et Guide d utilisation US WARNING! Electric Shock Hazard Read and follow the IMPORTANT SAFETY

Plus en détail

Washing Machine. user manual. imagine the possibilities

Washing Machine. user manual. imagine the possibilities WA456* WA422* WA400* Washing Machine user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service or accessory parts, please register your product

Plus en détail

Panneau rayonnant sèche-serviettes

Panneau rayonnant sèche-serviettes Notice d installation et d utilisation Instruction manual. Instrukcja montazu i obslugi Manual de instalación y de uso Instruções de instalação e de utilização Montage und bedienanleitung Installatie-

Plus en détail

my world my bernette 502020.75.24_021V4D0101_1010_IM_bernette 10 12 15_EN_DE_NL_FR

my world my bernette 502020.75.24_021V4D0101_1010_IM_bernette 10 12 15_EN_DE_NL_FR my world my bernette DE EN Note: This manual describes three different bernette models. On the top left of each page you will find the models for which the current page is valid. Attention: This sewing

Plus en détail

AGA Marvel 1260 E. VanDeinse St. Greenville MI 48838. Toll free phone: 800-223-3900 Fax: 616-754-9690 www.agamarvel.com

AGA Marvel 1260 E. VanDeinse St. Greenville MI 48838. Toll free phone: 800-223-3900 Fax: 616-754-9690 www.agamarvel.com AGA Marvel 1260 E. VanDeinse St. Greenville MI 48838 Toll free phone: 800-223-3900 Fax: 616-754-9690 www.agamarvel.com THANK YOU for purchasing this high-quality product. If you should experience a problem

Plus en détail

Machine à laver. Wasmachine. Lavadora. Washing machine. Machine à laver

Machine à laver. Wasmachine. Lavadora. Washing machine. Machine à laver Machine à laver Mode d emploi à lire attentivement et à conserver. Wasmachine Gebruiksaawijzing. Lees zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing. Lavadora Modeo de empleo, leer atentamente y conservar Washing

Plus en détail

Washing Machine User s Manual Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Lavatrice Manuale utente

Washing Machine User s Manual Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Lavatrice Manuale utente EV 6100 + Washing Machine User s Manual Lave-linge Manuel d utilisation Waschmaschine Bedienungsanleitung Lavatrice Manuale utente Document Number 2820523374_EN / 19-02-13.(17:56) 1 Important instructions

Plus en détail

DISHWASHER USER INSTRUCTIONS

DISHWASHER USER INSTRUCTIONS DISHWASHER USER INSTRUCTIONS THANK YOU for purchasing this highquality product. Register your new dishwasher at www.kitchenaid.com. In Canada, register your dishwasher at www.kitchenaid.ca. For future

Plus en détail

USB-Server mit Hubfunktion

USB-Server mit Hubfunktion B E D I E N U N G S A N L E I T U N G www.conrad.com USB-Server mit Hubfunktion Version 04/10 Best.-Nr. 97 38 19 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss von bis zu vier USB-Geräten

Plus en détail

JENN-AIR SIDE BY SIDE BUILT-IN REFRIGERATOR REFRIGERADOR EMPOTRADO DE DOS PUERTAS JENN-AIR RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ CÔTE À CÔTE JENN-AIR

JENN-AIR SIDE BY SIDE BUILT-IN REFRIGERATOR REFRIGERADOR EMPOTRADO DE DOS PUERTAS JENN-AIR RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ CÔTE À CÔTE JENN-AIR JENN-AIR SIDE BY SIDE BUILT-IN REFRIGERATOR REFRIGERADOR EMPOTRADO DE DOS PUERTAS JENN-AIR RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ CÔTE À CÔTE JENN-AIR USE & CARE GUIDE For questions about features, operation/performance,

Plus en détail

Washing Machine. user manual. imagine the possibilities

Washing Machine. user manual. imagine the possibilities WF455AG-03159A_EN.indd 1 2012-04-13 11:59:17 WF455ARG* Washing Machine user manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product.

Plus en détail

ENGLISH F IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH F IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS PRO-Air Shine D5215 ENGLISH Thank you for buying your new Remington«product. Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use. F IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Plus en détail

Listed installations, refer to the relevant control panel's Installation Manual. How to Enroll the WT4989/WT8989

Listed installations, refer to the relevant control panel's Installation Manual. How to Enroll the WT4989/WT8989 ENG '* The WT4989/WT8989 is a fivebutton, two-way wireless key LCD ICON DISPLAY with an LCD icon display and a built-in buzzer. The LCD icons illuminate to show the system status when the Status Request

Plus en détail

Handleiding. Notice d utilisation. Anleitung. Manual A126VWRVS A131VWRVS A195VWRVS A196VWRVS A197VWRVS

Handleiding. Notice d utilisation. Anleitung. Manual A126VWRVS A131VWRVS A195VWRVS A196VWRVS A197VWRVS Plak hier het toestel-identificatieplaatje. Placez ici la plaque d identification de l appareil. Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein. Stick the appliance identification card here. Het toestel-identificatieplaatje

Plus en détail