Uitvindingsoctrooien

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transcription

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention MAI 2011 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien MEI 2011 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES MAI 2011 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN MEI 2011 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE MAI 2011 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS MAY 2011

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 D A 01 F NEERLEGGING 2008/ JUNI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A01F 20 JAAR A 01 F A 01 D NEERLEGGING 2008/ JUNI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >CNH BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM, vert.door AMEYE Dirk, P/A CNH BELGIUM N.V., Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM GRAANREINIGINGSSYSTEEM VOOR MAAIDORSER., inged. in GB de 25 Juni 2007, nr GBA (011,001) Graanreinigingssysteem voor maaidorser, dat een frame 25 bevat dat een voorbereidingsbodem 12 en een zeef 16 ondersteunt. De voorbereidingsbodem 12 ontvangt graan en kaf die uit het gevaar zijn afgescheiden door een dorsmechanisme en kan heen en weer bewegen ten opzichte van het frame 25 om het graan van het kaf de scheiden en om het graan en het kaf naar de zeef 16 voort te bewegen. De zeef 16 kan heen en weer bewogen worden ten opzichte van het frame 25 en is verbonden met het frame door voorste en achterste steunarmen 24 en 26 die scharnierend vastgemaakt zijn aan het frame en aan de zeef. In de uitvinding heben de voorste steunarmen 24 verschillende geometrieën van de achterste steunarmen zodat wanneer zeef 16 heen en weer bewogen wordt ten opzichte van het frame 25, de verticale component van de oscillatie groter is aan de voorkant dan aan de achterkant van de zeef. 1

4 20 JAAR A 23 D C 11 B C 11 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >SPAAS KAARSEN Industriestraat 11, B-3930 HAMONT-ACHEL, vert.door VAN REET Joseph Emma GEVERS WERKWIJZE VOOR HET LATEN STOLLEN VAN EEN GEDEELTELIJK GEKRISTALLISEERDE VLOEISTOF., (Uitv. :Wagenaar Bertus Michiel) (011,000) De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het laten stollen van een gedeeltelijk gekristalliseerde vloeistof, in het bijzonder van gesmolten boter, margarine, chocolade of van een gesmolten brandstof voor kaarsen. Om de stolling merkelijk te versnellen wordt aan de gedeeltelijk gekristalliseerde vloeistof een verdere vloeistof, in vloeibare vorm, toegevoegd. De toegevoegde verdere vloeistof heeft een stoltemperatuur of stoltemperatuurtraject die hoger is dan de stoltemperatuur of het stoltemperatuurtraject van de vloeistof die gedeeltelijk gekristalliseerd is. Door de snelle kristallisatie van de kleine hoeveelheid toegevoegde vloeistof wordt een merkelijk snellere stolling van het product bekomen. 20 JAAR A 23 G A 23 D C 11 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 ANS A 46 D DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >ZAHORANSKY A.G. Anton-Zahoransky-Str. 1, D TODTNAU (DE), repr.par GEVERS François GEVERS MACHINE DE FABRICATION DE BROSSES., dép. en DE le 1 octobre 2007, no DEA (013,001) Une machine de fabrication de brosses présente un magasin multiple (1) qui a, pour amener des touffes de poils (8) provenant de réserves de poils différentes vers une région de réception (13) d'un séparateur de touffes (9) présentant une encoche de séparation (10) pour un outil de garnissage (7), plusieurs canaux d'amenée (3, 3a, 3b). Dans la région des extrémités de décharge des canaux d'amenée, il est prévu des éléments de retenue (6) sur lesquels repose la réserve de poils en question et qui peuvent être positionnés entre une position de fermeture et une position de décharge. Les canaux d'amenée (3, 3a, 3b) du magasin multiple peuvent être basculés conjointement et leurs extrémités de décharge peuvent être activées sélectivement et peuvent être associées dans ce cas à la région de réception du séparateur de touffes (9). Il est prévu un élément de contre-appui stationnaire (12) qui maintient les éléments de retenue (6) des canaux d'amenée (3, 3a, 3b) désactivés en position de fermeture et qui libère l'élément de retenue (6) du canal d'amenée actif associé à la région de réception du séparateur de touffes (9) en position de décharge.... 2

5 20 ANS A 47 C DEPOT 2008/ MARS 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 STANZWERK WETTER >SICHELSCHMIDT G.M.B.H & CO. K.G. Oberwengerner Strasse 209, D WETTER (DE), repr.par COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SOMMIER POUR UN LIT., (Inv. : Martin Kristen), dép. en DE le 14 juillet 2007, no DEA (008,004) L'invention concerne un sommier pour un lit, constitué d'un cadre (1) et d'un élément de soutien (2) installé dans le cadre (1) pour un matelas, sachant que l'élément de soutien (2) est réalisé en plusieurs parties et est constitué d'au moins une première partie de soutien (3) réglable en inclinaison et d'un deuxième partie de soutien (4), sachant que la première partie de soutien (3) est, par son extrémité éloignée de la deuxième partie de soutien (4), articulée sur les côtés sur le cadre (1) via des leviers articulés (5), que la deuxième partie de soutien (4) est reliée de manière articulée à la première partie de soutien (3), et qu'une traverse tournante (8) est disposée sur le cadre (1), qui est rotative au moyen d'un servo-entraînement et de laquelle partent deux leviers d'asservissement (11) en plusieurs parties qui agissent sur la deuxième partie de soutien (4), sachant que les extrémités des leviers d'asservissement (11) en plusieurs parties d'une part sont articulées latéralement à des montants de la deuxième partie de soutien (4) et d'autre part sont fixées ou rigidement reliées à la traverse tournante (8). Ce sommier ANS A 47 C DEPOT 2008/ JUILLET 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >STANZWERK WETTER SICHELSCHMIDT G.M.B.H. & CO. K.G. Oberwengener Strasse 209, D WETTER (DE), repr.par COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS MEUBLE D'ASSISE A MANIABILITE PERFECTIONNEE., (Inv. : Martin Kristen), dép. en DE le 14 juillet 2007, no DEA (009,004) La présente invention concerne un meuble d'assise à maniabilité perfectionnée. Dans ledit meuble, une extrémité d'un accumulateur de force (12) coopère avec une partie (11) d'une tige d'accumulateur (6) rattachée à une armature articulée (8) d'un repose-tête (4), l'autre extrémité dudit accumulateur coopérant avec la région extrême libre d'un dossier (3). Cette dernière présente une butée (13) limitatrice de courses, contre laquelle le repose-tête (4) est appliqué en position inclinée vers l'avant. 3

6 6 JAAR A 47 C NEERLEGGING 2008/ AUGUSTUS 2008 PUBLICATIE A6 03 MEI 2011 >VANTIEGHEM FRANCISCUS Blokellestraat 22, B-8550 ZWEVEGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. INRICHTING VOOR HET TILLEN EN VERPLAATSEN VAN EEN RUST- OF ZITMIDDEL. (010,001) Deze uitvinding betreft een inrichting (1) voorzien voor het tillen en verplaatsen van objecten (2) omvattende minstens één tilmiddel (3) en minstens één rolwiel (4), waarbij het genoemde tilmiddel (3) een in - en uitschuifbare stang (5) omvat die beweegbaar is tussen een eerste en een tweede positie. Met een dergelijke inrichting (1) kan het verplaatsen van objecten (1), zoals bijvoorbeeld rust- of zitmeubelen zonder enige inspanning plaatsvinden. 20 JAAR A 47 C A 61 G NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >DE BRAUWER KOEN Rechtstraat 10, B-3570 ALKEN POSTURAAL ZITKUSSEN. (007,002) De uitvinding betreft een posturaal zitkussen met proprioceptieve eigenschappen, omvattende een onderbouw of onderlegger, in de vorm van een zitkussen bestaande uit een vulling van kunststofkorrels, schuim, of eender welk materiaal dat onder druk bepaalde vormen aanneemt, en een wig, zodanig ontwikkeld dat het een kettingreactie in de spierketens van het lichaam van het individu uitlokt, voor een fine tuning van de spierspanning tussen de linker en de rechter lichaamsdelen en het herstellen van het verschil in spierspanning tussen links en rechts hersteld. 4

7 20 JAAR A 47 L NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >MEEKERS TAMARA BOUDEWIJN IMELDA Daalstraat 16, B-3891 MIELEN-BOVEN-AALST DWEIL MET UITSPARING. (003,002) De dweil met uitsparing is voorzien van een opening voornoemd als (1). De dweil kan verschillende maten van uitsparing hebben voornoemd als (1) naargelang de diameter of vorm van de steel voornoemd als (2). 6 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2008/ AUGUSTUS 2008 PUBLICATIE A6 03 MEI 2011 >DE CLERCK RENE;>TAHMASEB ALI Bijlkensveldstraat 4, B-3080 TERVUREN et A Van de Veldelaan 34, B-2900 SCHOTEN, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE EN STEUNELEMENT VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SUPRASTRUCTUUR EN EEN OVEREENKOMSTIGE BOORMAL OF RICHTPLAAT. (018,002) Werkwijze voor het vervaardigen van een richtplaat (3) met minstens één opening (4) die bestemd is om op een welbepaalde plaats een holte (5) te boren in het bot van een onder- of bovenkaak (1) door genoemde opening (4) om aldus een implantaat (9, 10) te bevestigen in de holte (5) in genoemd bot in een mondholte, waarbij de positie van genoemde opening (4) in de richtplaat (3) en de positie van deze laatste in de mondholte worden bepaald ten opzichte van minstens één referentieorgaan (2) dat is bevestigd op een tand (12) die zich bevindt in genoemde onder-of bovenkaak (1). 20 JAAR A 61 C A 61 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : A61F 5

8 20 ANS A 61 C DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >MICRODENT SYSTEM S.L. Pueblo Principe 32, E ORIHUELA COSTA /ALICANTE (ES), repr.par LERHO Marc pronovem Office Van Malderen SYSTEME DE SCELLEMENT REVERSIBLE DE PROTHESE DENTAIRE., (Inv. : Tromme Marc) (020,005) La présente invention se rapporte à un système de scellement réversible d'une prothèse dentaire (1) sur un support solidaire de la mâchoire d'un patient, comprenant: - un compresseur (2) relié à un raccord (4) par un tuyau (5) et apte à soit aspirer, soit souffler de l'air par le raccord (4); - un mécanisme réversible (3) solidaire de la prothèse (1), se présentant sous la forme d'une micro-valve (31) pouvant être raccordée au raccord (4) et intégrée, de préférence collée de manière étanche, dans une chambre de diffusion terminée par une chemise (32) communiquant avec une coiffe (8) située au voisinage du support, ces éléments étant configurés pour faire le vide ou créer une dépression de manière réversible dans un espace interstitiel entre la prothèse (1) et le support, à l'endroit où le scellement doit être réalisé, lorsque le compresseur (2) est raccordé au mécanisme réversible (3) en mode aspiration; - une isolation (11) du support configurée pour maintenir le vide ou la dépression dans ledit espace interstitiel. 20 ANS A 61 F DEPOT 2008/ AOUT 2008 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 S.A.>BOHEN Avenue Molière 86, B-1190 BRUXELLES, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS ORTHESE., (Inv. : Daum Reuwen) (007,002) Orthèse (2), en particulier une orthèse thoraco-lombaire, comprenant un premier (3) et un second (4,5) segment, lequel premier segment est destiné à être placé sur une face frontale d'un corps d'un être vivant, en particulier d'un patient, lequel second segment est destiné à être placé sur une face dorsale dudit corps, lequel second segment comprend une première et une deuxième section séparées l'une de l'autre par une ouverture, laquelle première et deuxième section étant reliées entre elles par au moins un vérin (6), ledit vérin comportant une conduite d'alimentation (8) un fluide pour le vérin, ladite conduite est pourvue d'une soupape réglable (9) de décharge du fluide, ladite soupape comportant un ressort (16) monté autour d'une buse (13) placées dans un axe de la conduite d'alimentation, ladite buse ayant une tête (15) prenant appui sur une pièce conique (14) situé à l'intérieur de la conduite d'alimentation pour permettre ledit réglage de la soupape. 6

9 20 JAAR A 61 F A 61 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >ORTHODONTIC CLINICS B.V.B.A. Elsendonkstraat 142, B-2560 NIJLEN, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. OP DE ONDER- OF BOVENTANDEN KLEMBAAR APPARAAT, EN ACTIVATOR OMVATTENDE EEN DERGELIJK APPARAAT., (Uitv. :Nelissen Frans Jozef) (020,007) Apparaat dat klemmend plaatsbaar is op een onderkaak of bovenkaak, in het bijzonder op de molaren en/of premolaren daarvan, in hoofdzaak bestaande uit: - aan de buccale zijde, ten minste een linker en een rechter buccaal vormlichaam; - één of meer verbindingselementen tussen de het linker en rechter buccaal vormlichaam, waarbij het linker en rechter buccaal vormlichaam zich ten minste uitstrekt langs respectievelijk de linker en rechter molaren en/of premolaren en/of hoektanden; en waarbij de één of meer verbindingselementen ingericht zijn om het linker en rechter vormlichaam in de ondersnijdingen van de molaren en/of premolaren en/of hoektanden te duwen. 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 MICHEL >MARIEN De Vrièrestraat 50, B-2000 ANTWERPEN AANGEPASTE VORMGEGEVEN MONOLITISCHE TEENORTHOPLASTIE. (009,001) Een elastomeer monolitische teenorthoplastiek (1), bestaande uit een ringof cylindervormig lichaam (1) dat minstens één teen zodanig omsluit dat er ter hoogte van een potentiële of een bestaande teenaandoening, een zonale verdikking (4), een dichtheidsverhoging of een uitholling in de wand (5) van een lichaam (1) voorzien is dat tijdens het vormgevingsproces op maat en volgens de (potentiële) teenaandoening aangetast wordt met het doel wrijvingseffecten te voorkomen, correcties of het isoleren te bewerkstelligen. 20 JAAR A 61 G A 47 C NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A47C 20 ANS A 62 C E 04 B DEPOT 2008/ DECEMBRE 2008 PUBLICATION A4 03 MAI 2011 VOIR : E04B 7

10 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 ANS B 01 F H 02 K C 10 L DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : F02M 20 JAAR B 03 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >GENANO BENELUX N.V. Gouverneur Verwilghensingel 8 bus H3b, B-3500 HASSELT LUCHTZUIVERINGSMETHODE EN -TOESTEL. (007,001) In de beschreven luchtzuiveringsmethode worden de partikels in een luchtstroom elektrisch opgeladen door het corona-effect op naaldvormige elektroden. Door de specifieke vorm van en afstand tussen deze elektroden, kan een negatieve en een krachtigere corona gevormd worden dan bij gekende methodes, zonder overmatige ozonproductie. De geladen partikels worden gecollecteerd door een zelfdragend elektret, waardoor de kans op filterbreuk klein is. Hierdoor kunnen hogere luchtsnelheden worden toegepest dan bij traditionele elektrofiltratie, waardoor een toestel dat gebruikt maakt van de methode compact kan uitgevoerd worden. Dit hele proces gebeurt in een magnetisch veld, opgewekt door een permanente magneet, waardoor magnetische partikels uit de lucht worden afgevangen en waardoor het proces effiënter verloopt. 20 JAAR B 26 D B 26 F D 06 H NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 26 F D 06 H B 29 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 28 B E 04 G NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : E04G 20 JAAR B 29 C B 26 D B 26 F NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 32 B E 04 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : E04F 20 JAAR B 41 J B 44 C B 41 M NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : B44C 20 JAAR B 41 M B 41 J B 44 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : B44C 8

11 20 JAAR B 44 C B 41 M B 41 J NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b, (ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PANELEN EN PANEEL HIERBIJ BEKOMEN. (018,001) Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij de werkwijze minstens een stap (S1) bevat waarbij het voornoemde decor (4) door middel van twee of meer digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) rechtstreeks ophet paneel 1 wordt gevormd, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze tevens een droogbewerking (15A-15B-15C-15D) bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd, waarbij het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een eerste (9A) van voornoemde twee gigitale drukeenheden aan de droogoperatie (15A) wordt blootgesteld alvorens een tweede (9B) van voornoemde twee digitale drukeenheden (15B) actief is ter plaatse van dit betreffend bedrukkingsgedeelte. De uitvinding betreft eveneens panelen (1) die hierbij zijn bekomen. 20 JAAR B 60 Q B 60 R NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >ROSIER JULIO JOSEPHUS CRISTIAAN;>GYSENBERG MARC JEROME MARIA Abdy 26, NL-1695 JX Blokker(NL) et Duinkerkelaan 90, B-8660 De Panne, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. DODE HOEK WAARSCHUWINGSSYSTEEM, VOERTUIG MET EEN DERGELIJK SYSTEEM EN GEBRUIK DAARVAN., (Uitv. :Gysemberg Marc Jerome Maria et al.) (012,002) Voertuig met een dode hoek waarschuwingssysteem, waarbij het voertuig een zijkant heeft waarbij het voertuig verder omvat; aan de genoemde zijkant, in de zone die voor de bestuurder niet zichtbaar is als gevolg van het dode hoek verschijnsel, een stel waarschuwingsmiddelen; en automatische en/of door een bestuurder bedienbare activeringsmiddelen in het geval van een dode hoek kritische situatie. 20 JAAR B 60 R B 60 Q NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : B60Q 20 JAAR B 65 H D 03 D NEERLEGGING 2008/ JULI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : D03D 9

12 SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE SECTIE C : CHEMIE EN METALLURGIE 20 ANS C 08 G DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 S.A. >FUTERRO Place d'escanaffles 23, B-7760 ESCANAFFLES, repr.par LEYDER Francis TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (Dep. Patents) ACIDE POLYLACTIQUE ISOTACTIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION., (Inv. : Coupin Thierry et al.) (022,003) Procédé de polymensation pour l'obtention d'acide polylactique de configuration Lou D, de masse moléculaire moyenne en nombre compris entre et ayant un taux de défaut d'insertion compris entre 0 et 0.5% en poids d'acide polyactique et un taux de défaut de racémisation compris entre 0 et 2.5% en poids d'acide polylactique caractérisé en ce que le procédé est un procédé en masse comprenant la mise en contact, à une température comprise entre 170 et 200 C et pendant un temps de réaction compris entre 5 et 75 minutes, de lactide correspondant de configuration stéréochimique L-L ou D-D ayant une pureté optique en Lou D d'au moins 99.5% en poids avec au moins un catalyseur en présence d'un agent d'initiation pour former l'acide poly-l-lactique ou l'acide poly-d-lactique. 20 ANS C 10 L F 02 M B 01 F DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : F02M 10

13 20 ANS C 10 L DEPOT 2008/ OCTOBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >HAAS JOSEF In der Reisbach 73, B-4760 BULLINGEN, repr.par HECK Dieter pronovem Office Van Malderen COMPOSITION DE COMBUSTIBLE ISSU DE DECHETS DE BIOMASSE ET PROCEDE POUR LEUR PRODUCTION. (025,001) La présente invention se rapporte à des granulés permettant la valorisation énergétique de sources de biomasse en fin de chaîne de valorisation, caractérisés par: - vue teneur en eau résiduelle inférieure à 8% en masse; - une masse volumique apparente supérieure à 400 kg/m3; - une capacité calorifique supérieure à 10GJ/Tonnes; - une teneur en chlore inférieure à 600 ppm; - une teneur en souffre inférieure à 1500ppm; ont une teneur en fluor inférieure à 100ppm. La présente invention se rapporte aussi à un procédé de production de ces granulés. 20 JAAR C 11 B C 11 C A 23 G NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 JAAR C 11 C A 23 G A 23 D NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 ANS C 22 B H 01 M DEPOT 2009/ FEVRIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : H01M SECTION D : TEXTILES ET PAPIER SECTIE D : TEXTIEL EN PAPIER 20 JAAR D 03 D B 65 H NEERLEGGING 2008/ JULI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >PICANOL N.V. Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, vert.door CARDOEN Marnick PICANOL N.V. INRICHTING VOOR HET VOEDEN VAN INSLAGDRAAD. (039,017) Inrichting voor het voeden van inslagdraad naar een weefmachine met een opslagelement (20) dat een door zijwanden (41, 42) begrensde holte (40) bevat met een ingang en een uitgang (22), waarbij inslagdraad (1) tussen de zijwanden (41, 42) in de holte (40) wordt opgeslagen, waarbij de holte (40) een nagenoeg platte vorm vertoont en waarbij de dwarsbreedte tussen de zijwanden (41,42) van de holte (40) lichtjes afneemt volgens de langsrichting (L) van de holte (40) naar de uitgang (22) toe, zodat de tussen de zijwanden (41, 42) in de holte (40) opgeslagen inslagdraad door de zijwanden (41, 42) van de holte (40) verhinderd wordt te verschuiven in de holte (40) in de richting naar de uitgang (22) toe. 11

14 20 JAAR D 03 D NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >PICANOL N.V. Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, vert.door CARDOEN Marnick PICANOL N.V. LUCHTWEEFMACHINE. (020,004) Luchtweefmachine met minstens één hoofdblazer (10, 11), een aantal bijblazers (12), een voorraadtank (24) voor perslucht die aan de minstens één hoofdblazer (10, 11) is toegevoegd en een voorraadtank (30) voor perslucht die aan het aantal bijblazers (12) is toegevoegd. Aan de voorraadtank (30) waaraan het aantal bijblazers (12) is toegevoegd is een eigen persluchtvoorziening (7) aangesloten. De voorraadtank (30) is via schakelbare afsluitventielen (32) met het aantal bijblazers (12) verbonden. 20 JAAR D 06 H B 29 C B 26 D NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >HANDSAEME-MACHINERY B.V.B.A. Abelestraat 102, B-8870 IZEGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET AUTOMATISCH AFWERKEN VAN DE HOEKEN VAN EEN OF MEERDERE AFGEBOORDE TAPIJTEN OF WEEFSELS., (Uitv. :Handsaeme Olivier Jerome Rachel) (020,008) De uitvinding betreft een inrichting (1) voor het automatisch afwerken van de hoeken van tapijten of weefsels (2a, 2b) die voorzien zijn van een boordafwerking, waarbij de inrichting (1) verwarmingsmiddelen (4) omvat om minstens twee tegenover elkaar liggende delen van de boordafwerking aan de zijkant van een tapijt of weefsels (2a, 2b) aan elkaar te lassen en tegelijkertijd de boordafwerking door te snijden. Verder betreft de uitvinding een werkwijze voor het automatisch afwerken van de hoeken van tapijten of weefsels (2a, 2b) die voorzien zijn van een boorsafwerking, waarbij door middel van verwarmingsmiddelen minstens twee tegenover elkaar liggende delen van de boordafwerking aan de zijkant van een tapijt of weefsel (2a, 2b) aan elkaar worden gelast en tegelijkertijd de boordafwerking wordt doorgesneden. 12

15 SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES SECTIE E : VASTE CONSTRUCTIES 6 ANS E 01 B DEPOT 2008/ AOUT 2008 PUBLICATION A6 03 MAI 2011 >MONDRAGON SOLUCIONES S.L.U. P.I. del Mediterraneo c/la Fila, Parcela 5, ES ALBUIXECH/VANLENCIA (ES), repr.par QUINTELIER Claude GEVERS DISPOSITIF DE FIXATION DE RAILS DE VOIES FERREES ENCASTREES., (Inv. : Vives Clavel Juan), dép. en ES le 2 Aout 2007, no ESU (027,007) L'invention concerne un dispositif de fixation de rails de voies ferrées encastrées, comprenant un rail (4) encastré ayant un pied (3). Le dispositif comprend un plaque base (1) d'une seule pièce comprenant deux saillies latérales (5) ayant un tronçon central (6) confiquré pour loger des moyens élastiques de fixation (12) confiqurés pour contacter un tronçon extrême (9') d'une face supérieure (9) du patin (3) et retenir le rail (4), lesdits moyens élastiques de fixation (12) consistant en une lame élastique pliée comprenant une partie supérieure (14) droite et une partie inférieure (13), de moindres dimensions, comprenant un premier tronçon (13') et un deuxième tronçon (13'') inclinés dont la ligne de convergence (13''') est configurée pour contacter le tronçon extrême (9') de la face supérieure (9) du pied (3). 20 JAAR E 01 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >STRUYK VERWO INFRA B.V. Havenweg 47, NL-4905 AA OOSTERHOUT (NL), vert.door WIJNSTRA Reinier EP & C EEN PAKKET BESTRATINGSTENEN GESCHIKT VOOR MACHINAAL BESTRATEN., (Uitv. :Van Veen Adrianus Antonius et al.), inged. in NL de 21 December 2007, nr NLA (021,007) De uitvinding omvat een pakket bestratingstenen voor machinaal bestraten dat ten minste een laag in regelmatig verband gerangschikte bestratingstenen omvat, waarbij de laag bestratingstenen zich uitstrekt in een bestratingvlak. Verder is in een buitenrand van de laag bestratingstenen ten minste een opening voorzien om tijdens het bestraten een koppelsteen in aan te brengen om de laag bestratingstenen te koppelen aan een aansluitende laag bestratingstenen. Verder heeft de ten minste ene opening een lengte die kleiner is dan de lengte van een in regelmatig verband gerangschikte bestratingsteen. Verder omvat het pakket bestratingstenen opvulmiddelen die zijn aangebracht in de ten minste ene opening om stabiliteit te verschaffen aan de laag bestratingstenen tijdens behandeling ervan. Verder omvatten de opvulmiddelen ten minste een losneembare opvulsteen, welke een uitneemopening definieert voor het daarin ontvangen van een uitneemmiddel. Verder is een grootste parallel aan het bestratingsvlak gelegen dwarsdoorsnede van het te ontvangen deel van het uitneemmiddel ten minste 0,5% van een grootste parallel aan het... 13

16 20 ANS E 01 C DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 S.A.>COREDIS-COMPTOIR DE REPRESENTATION ET DE DISTRIBUTI ON Drève Dame Berthe 11, B-1470 BOUSVAL, repr.par OVERATH Philippe CABINET BEDE JOINT METALLIQUE D'ARRET ET DE DILATATION POUR DALLES EN BETON., (Inv. : Kerrels Pierre Raymond) (013,003) Le joint pour dalles en béton est réalisé à partir de deux parties (1,2) disposées de part et d'autre d'un plan médian (A) entre deux dalles de béton et qui se terminent dans la partie supérieure du joint par un fer plat continu (3, 8) laminé à froid disposé horizontalement et en ce que ces fers plats continus (3, 8) sont alignés et supportés mutuellement par des moyens de support (16, 18) disposés à distances régulières et solidaires de leurs surfaces inférieures de façon à obtenir un joint avec une arête supérieure lisse et stable entre les dalles de béton adjacentes (14, 15). Chaque moyen de support (16, 18) étant pourvu d'une aile longitudinale, situées le long du plan médian A, destinées à l'assemblage des fers plats (3, 8) du joint par des moyens de liaison (9) et d'une aile disposée transversalement par rapport au plan médian A, dont une partie (19, 20)s'étend au-delà de ce plan médian A, destinée à supporter mutuellement, de part et d'autres, les deux fers plats juxtaposés (3, 8) de manière à les maintenir exactement et continuellemnt sur le même plan horizontal. 20 ANS E 04 B A 62 C DEPOT 2008/ DECEMBRE 2008 PUBLICATION A4 03 MAI 2011 >SIEUW NATHALIE Hameau du Rossignol 1, B-7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE BARRIERE-FEU. (031,011) Barrière feu comprenant une couche intermédiaire (22) et/ou moins une couche extérieure (20, 21) comprenant une structure extensible souple ou flexible (24) résistant au feu, ladite couche intermédiaire et ladite couche extérieure étant reliées entre elles par des moyens résistants au feu lors du gonflement du matériau intumescent, lesdits moyens formant sensiblement des lignes de fixation sensiblement parallèles entre elles. 14

17 20 JAAR E 04 B E 06 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >VERMEULEN CHRIS MEDARD GUSTAAF Weggevoerdenlaan 16, B-8930 LAUWE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. DEUROMKASTINGSET EN DEURSAMENSTEL., (Uitv. :Vermeulen Chris Medard Gustaaf) (013,003) Deze uitvinding betreft een deuromkastingsset om een deur (1) in een muuropening (2) af te hangen, omvattende een aanslagprofiel (3); dat aan één uiteinde een aanslag (3a) omvat, aan een ander uiteinde een vlak (3b) dat zich loodrecht op het aanslagvlak bevindt en bevestigingsmiddelen waarmee het aanslagprofiel (3) zowel in een eerste positie in de muuropening (2) bevestigbaar is, waarbij de aanslag (3a) een aanslagvlak voor een opentrekbare deur (1) vormt, als in een tweede positie in de muuropening (2) bevestigbaar is, waarbij de aanslag (3a) een aanslagvlak voor een openduwbare deur (1) vormt. Deze uitvinding betreft eveneens een deursamenstel omvattende een dergelijke deuromkastingset. 20 JAAR E 04 F F 16 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b(ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERPANEEL. (045,008) Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende zijden (2-3) koppeldelen (4-5) bevat waarmee twee van dergelijke vloerpanelen (1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (4-5) een horizontaal actief vergrendelsysteem (6) en een verticaal actief vergrendelsysteem (7) vormen, waarbij het horizontaal actief vergrendelsysteem (6) een mannelijk deel (8) in de vorm van een naar onderen gericht uitsteeksel (10) en een vrouwelijk deel (9) met een naar boven open zijnde zitting (12), bezit, die horizontaal actieve vergrendelvlakken (14, 15) bezitten; en waarbij het verticaal actief vergrendelsysteem (7) een verticaal actief vergrendelelement (16) bevat dat deel uitmaakt van een inzetstuk (17) dat in het vrouwelijk deel is aangebracht, daardoor gekenmerkt dat voornoemd inzetstuk minstens gevormd is uit de combinatie van een bodemdeel (23), een hierop aansluitend rugdeel (22) en een met een vrij uiteinde naar beneden gericht elastisch beweegbaar blokkeerlichaam (26), dat via een scharniergedeelte (32) rechtstreeks of onrechtstreeks met het rugdeel (22) is verbonden. 15

18 20 JAAR E 04 F B 32 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD Rue des Mérovingiens 10b (ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERPANEEL, WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN LAMINAATPANELEN EN WERKWIJZE VOOR HET BEHANDELEN VAN MATERIAALVELLEN HIERBIJ AANGEWEND. (022,003) Vloerpaneel van het type dat hoofdzakelijk bestaat uit een substraat (2) en een erop aangebracht toplaag (3) op basis van kunststof (9), waarbij voornoemde toplaag (3) een gedrukt decor en één of meerdere van kunststof (9) voorziene materiaalvellen (6) omvat, waarbij het vloerpaneel (1) aan de onderzijde (4) van voornoemd substraat (2) woorzien is van een balanceerlaag (5), daardoor gekenmerkt dat voornoemde balanceerlaag (5) hoofdzakelijk bestaat uit een kunststoflaag (5) die vrij is van materiaalvellen (6). De uitvinding betreft ook werkwijzen die kunnen worden aangewend bij het vervaardigen van dergelijke panelen (1). 20 JAAR E 04 G B 28 B NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >D.B.I. N.V. Biezestraat 131, B-9220 HAMME, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. VERBETERDE WANDBEKLEDING VOOR EEN BEKISTINGSMACHINE., (Uitv. :De Bock Juliaan Paul) (018,007) Gebruik van een plaatmateriaal voor het bekleden van ten minste één wand van een bekistingsinrichting omvattende ten minste een bodemwand en een aantal zijwanden, waarbij de bekleding aangebracht wordt op de zijde van de ten minste één wand die gekeerd is naar eenruimte die bedoeld is voor het daarin aanbrengen van een betonnen materiaal, waarbij het plaatmateriaal een roestbestendig, taai, slijtvast en magnetisch materiaal is. 16

19 20 JAAR E 05 D NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >ARGENT ALU N.V. Bankstraat 2, B-9770 KRUISHOUTEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. SCHARNIER., (Uitv. :De Muelenaere Rino Francky et al.) (014,004) De uitvinding betreft een scharnier (1) omvattende minstens een eerste en een tweede scharnierarm (4, 5) voor bevestiging aan een deur en een wand of meubel, die scharnierbaar met elkaar verbonden zijn, waarbij de tussenafstand tussen de scharnierarmen (4, 5) in een richting evenwijdig aan hun gemeenschappelijke scharnieras (A) instelbaar is met behulp van een regelschroef (6), waarbij deze scharnier (1) omkeerbaar is, doordat deze voorzien is van een eerste (7) en een tweede borgelement (8), voor het borgen van de regelschroef (6), bij verplaatsing in een eerste, respectievelijk een tweede richtingszin ten opzichte van elkaar. 20 JAAR E 06 B E 04 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : E04B SECTION F : MECANIQUE,ECLAIRAGE,CHAUFFAGE,ARMEMENT,SAUTAGE SECTIE F : WERKTUIGBOUW,VERLICHTING,VERWARMING,WAPENS,SPRINGMIDDELEN 20 ANS F 02 M B 01 F H 02 K DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >S3D Rue Saint-Georges 80, F NORT SUR ERDRE (FR), repr.par QUINTELIER Claude GEVERS INSTALLATION DE VALORISATION DE GRAISSES ET/OU D'HUILES D'ORIGINE VEGETALE ET/OU ANIMALE., (Inv. : Kerihuel Anthony et al.), dép. en FR le 11 septembre 2007, no FRA 07/06338 (015,001) L'invention concerne une installation de valorisation de graisses et/ou huiles d'origine végétale et/ou animale. Cette installation est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une enceinte (1) de stockage à l'état liquide des produits à valoriser, un moteur (2) et un circuit (3) de circulation des produits à valoriser entre l'enceinte (1) de stockage et le moteur (2), ledit circuit (3) comportant au moins, outre une entrée (4) principale raccordée à l'enceinte (1) de stockage, au moins une entrée (5) de fluide auxiliaire pour l'alimentation du circuit (3) au moins en eau et en alcool et/ou dérivé d'alcool, au moins un mélangeur (26) statique alimenté, par pompage, en fluides issus desdites entrées (4, 5, 6, 7) de circuit, ce mélangeur (26) statique étant disposé en série avec au moins un réservoir (8) de collecte de l'émulsion combustible issue du mélangeur (26), ce réservoir (8), interposé entre la sortie du mélangeur (26) statique et l'entrée (16) d'alimentation en combustible du moteur (2) formant un volume tampon apte à pallier les variations de consommation en combustible du moteur. 17

20 20 JAAR F 16 B E 04 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : E04F 20 ANS F 16 G DEPOT 2009/ FEVRIER 2009 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 >HAHN ANDRE Kersterbeekbos 31, B-1501 BUIZINGEN, repr. par CAUCHIE Daniel OFFICE PARETTE (Fred. Maes) S.c.A. PROCEDE POUR L'INSTALLATION ET LA DESINSTALLATION D'UNE BANDE TRANSPORTEUSE. (014,001) L'invention se rapporte à un procédé pour l'installation et le désinstallation d'une bande transporteuse (5) sur des rouleaux d'entraînement (1) par l'intermédiaire d'une bande support sans fin tendue sur ces rouleaux d'entraînement. Selon l'invention, on fixe, sur la face externe de ladite bande support, deux portions (15, 15a) de la face interne de ladite bande transporteuse qui comprend une feuille support dont la face externe comporte un revêtement en polyuréthane supportant une image lui-même recouvert d'un mélange de matériaux protecteurs de l'image imprimée, cette bande transporteuse étant posée longitudinalement et tendue sur ladite bande support et ces portions étant situées l'une et l'autre auxdites extrémités transversales (14, 14a) amenées en juxtaposition. 20 JAAR F 16 L NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >PLASTIFLEX BELGIUM Beverlosesteenweg 99, B-3583 PAAL-BERINGEN, vert.door SARLET Steven GEVERS FLEXIBELE SLANG MET GLADDE BINNENWAND., (Uitv. :Diels Domin) (008,002) Flexibele slang die een geribbelde wand omvat waarvan een buitenste oppervlak een veelheid aan opeenvolgende uitstulpingen en inkepingen omvat, waarvan een binnenste oppervlak een veelheid aan gleuven omvat afgesloten door een veelheid van afsluitingen, waarbij elk van de veelheid van afsluitingen een eerste afsluit been van een eerste profiel omvat en een naat het eerste afsluit been gericht tweede afsluit been van een tweede profiel, gekenmerkt doordat het eerste en tweede afsluit been een complementaire vorm hebben voorzien voor het vormen van een nagenoeg glad binnenoppervlak. 18

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 51 11 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Plus en détail

Etude critique. cle I application industrielle. des rayonnements gamma. de la reticulation des polymères. dans le domaine I. R. E.

Etude critique. cle I application industrielle. des rayonnements gamma. de la reticulation des polymères. dans le domaine I. R. E. I I. R. E. - 5 1973 LU Etude critique cle I application industrielle des rayonnements gamma dans le domaine de la reticulation des polymères P. DARDENNE W. SCHIETECATTE DECEMBRE 1973 INSTITUT NATIONAL

Plus en détail

TEPZZ 5 5 _9A_T EP 2 535 219 A1 (19) (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

TEPZZ 5 5 _9A_T EP 2 535 219 A1 (19) (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (19) TEPZZ 5 5 _9A_T (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 19.12.2012 Bulletin 2012/51 (21) Numéro de dépôt: 12171697.1 (51) Int Cl.: B60L 5/20 (2006.01) B60L 5/42

Plus en détail

Brevets ameublement Français, européens, mondiaux

Brevets ameublement Français, européens, mondiaux Brevets ameublement Français, européens, mondiaux Février 2011 Votre contact : Anne STRUVE FCBA - 10 Av. de Saint Mandé - 75012 PARIS Tél : 01 40 19 49 10 - Fax : 01 40 19 91 52 Email : anne.struve@fcba.fr

Plus en détail

Avis Technique 20/13-279 Annule et remplace l Avis Technique 20/11-237*01 Add

Avis Technique 20/13-279 Annule et remplace l Avis Technique 20/11-237*01 Add Avis Technique 20/13-279 Annule et remplace l Avis Technique 20/11-237*01 Add Procédé d isolation thermique in-situ de planchers par projection de polyuréthanne sous chape ou dalle. Isolation thermique

Plus en détail

31004 Pamplona ( ); pente-traduction-landwirtschaftliche Arbeitsmaschine

31004 Pamplona ( ); pente-traduction-landwirtschaftliche Arbeitsmaschine ********************************************************** Benedenstraat 59A Groot Begijnhof ********************************************************** 3000 Leuven(BE); (54) OOGSTMACHINE VOOR WORTELGEWASSEN

Plus en détail

Le système d innovation en Wallonie

Le système d innovation en Wallonie Bureau fédéral du Plan Analyses et prévisions économiques Le système d innovation en Wallonie Février 2012 Bernadette Biatour, bbi@plan.be, Coraline Daubresse, cd@plan.be, Chantal Kegels, ck@plan.be Avenue

Plus en détail

Avis Technique 20/12-245

Avis Technique 20/12-245 Avis Technique 20/12-245 Isolation thermique par projection pneumatique de laines minérales avec liant Thermal insulation based on pneumatic projection of mineral wool with binder Wärmedämmung, Mineralwolle

Plus en détail

Les NORMES S ÉCURITÉ. dans les Etablissements. Recevant du Public de Type 5

Les NORMES S ÉCURITÉ. dans les Etablissements. Recevant du Public de Type 5 Les NORMES de S ÉCURITÉ dans les Etablissements Recevant du Public de Type 5 SOMMAIRE 1 Rappel et définitions...page 1 2 Vérifications techniques...page 1 3 Structures...Page 2 4 Isolement...Page 2 5 Accès

Plus en détail

Draadloze USB-hub Hub USB sans fil Kabelloser USB-Hub

Draadloze USB-hub Hub USB sans fil Kabelloser USB-Hub Draadloze USB-hub Hub USB sans fil Kabelloser USB-Hub MEDION E89030 (MD 86097) Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Sommaire FR Sommaire... 1 Vue d'ensemble de l'appareil... 3 À propos

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Europëisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets Q Numéro de publication: 0 010 491 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (g) Numéro de dépôt: 79400744.3 (g) Date de dépôt: 12.10.79 Int.

Plus en détail

EP 2 290 703 A1 (19) (11) EP 2 290 703 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 02.03.2011 Bulletin 2011/09

EP 2 290 703 A1 (19) (11) EP 2 290 703 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 02.03.2011 Bulletin 2011/09 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 2 290 703 A1 (43) Date de publication: 02.03.2011 Bulletin 2011/09 (1) Int Cl.: H01L 31/02 (2006.01) (21) Numéro de dépôt: 008786. (22) Date de dépôt: 24.08.20

Plus en détail

SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS

SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS GUIDE DE RÉDACTION SCHÉMA DE MAÎTRISE DES EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS Secteur de l industrie aromatique Crédit photos de couverture : PRODAROM Guide validé par le comité de lecture du 31

Plus en détail

C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC 21380

C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC 21380 C.C.T.P. Prescriptions communes à tous les lots Lot n 1 : Terrassement, VRD Lot n 2 : Gros œuvre - Maçonnerie Lot n 3 : Charpente-Couverture-Bardage bois Lot n 4 : Etanchéité Lot n 5 : Serrurerie-Menuiserie

Plus en détail

XXXX F16D ACCOUPLEMENTS POUR LA TRANSMISSION DES MOUVEMENTS DE ROTATION; EMBRAYAGES; FREINS [2]

XXXX F16D ACCOUPLEMENTS POUR LA TRANSMISSION DES MOUVEMENTS DE ROTATION; EMBRAYAGES; FREINS [2] XXXX F16D F16D F16 ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL F16D XXXX F16D ACCOUPLEMENTS

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. Int. CIA E05C 9/18

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. Int. CIA E05C 9/18 J Europàisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets Numéro de publication: 0 365 375 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 89402530.3 Int. CIA E05C 9/18 Date de dépôt:

Plus en détail

Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires

Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires Impressum Editeur AGRIDEA Avenue des Jordils 1 Case postale 128 CH-1000 Lausanne

Plus en détail

Avis Technique 14/08-1319

Avis Technique 14/08-1319 Avis Technique 14/08-1319 Chauffe-eau solaire individuel à circulation forcée Chauffe-eau solaire individuel (CESI) Solar Domestic Hot Water System (SDHW System) Sonnenboiler CESI Solaris V21P et V26P

Plus en détail

Lot n 11 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION CCTP FORT DE FEYZIN REHABILITATION DE BATIMENTS AMENAGEMENTS EXTERIEURS MAITRE D'OUVRAGE

Lot n 11 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION CCTP FORT DE FEYZIN REHABILITATION DE BATIMENTS AMENAGEMENTS EXTERIEURS MAITRE D'OUVRAGE FORT DE FEYZIN REHABILITATION DE BATIMENTS AMENAGEMENTS EXTERIEURS MAITRE D'OUVRAGE ARCHITECTE : Jean-Pierre GIVORD 6 rue des Serpollieres 69008 LYON Tél : 04 78 76 09 13 Fax : 04 78 76 34 93 Mél : jp.givord@wanadoo.fr

Plus en détail

Relevé des Avis de la réunion du 8 novembre 2012 de la Commission Centrale de Sécurité ****************

Relevé des Avis de la réunion du 8 novembre 2012 de la Commission Centrale de Sécurité **************** DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS Sous-direction des services d incendie et des acteurs du secours Bureau de la Réglementation Incendie

Plus en détail

CHAMBRE SYNDICALE DES EMBALLAGES EN MATIERE PLASTIQUE

CHAMBRE SYNDICALE DES EMBALLAGES EN MATIERE PLASTIQUE GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE S'APPLIQUANT AUX FABRICANTS D'EMBALLAGES EN MATIÈRE PLASTIQUE DU SECTEUR BEAUTÉ G U I D E CHAMBRE SYNDICALE DES EMBALLAGES EN MATIERE PLASTIQUE Sommaire Préambule p.

Plus en détail

RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2013

RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2013 Janvier 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L ORIGINE DES MARCHANDISES

Plus en détail

STS 71-1 «Post-isolation des murs creux par remplissage in situ de la coulisse ayant une largeur nominale d au moins 50 mm»

STS 71-1 «Post-isolation des murs creux par remplissage in situ de la coulisse ayant une largeur nominale d au moins 50 mm» Spécifications techniques unifiées STS 71-1 «Post-isolation des murs creux par remplissage in situ de la coulisse ayant une largeur nominale d au moins 50 mm» Version mars 2012 STS 71-1 Post-isolation

Plus en détail

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité.

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité. Dossier de presse Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 26 L'ÉCONOMIE FOCUS La finance éthique et solidaire se concrétise Des entrepreneurs belges livrent leur vision de la finance philanthropique

Plus en détail

CODE 9 Juillet 2012 CODE 9 CODE NORMALISÉ DE L OCDE POUR LES ESSAIS OFFICIELS DES STRUCTURES DE PROTECTION DE CHARIOTS AUTOMOTEURS

CODE 9 Juillet 2012 CODE 9 CODE NORMALISÉ DE L OCDE POUR LES ESSAIS OFFICIELS DES STRUCTURES DE PROTECTION DE CHARIOTS AUTOMOTEURS CODE 9 CODE NORMALISÉ DE L OCDE POUR LES ESSAIS OFFICIELS DES STRUCTURES DE PROTECTION DE CHARIOTS AUTOMOTEURS 1 TABLE DES MATIÈRES 1. DÉFINITIONS... 3 1.1 Chariot automoteur de manutention tout-terrain

Plus en détail

Guide de sécurité incendie

Guide de sécurité incendie Guide de sécurité incendie Direction Générale de la Protection Civile Sommaire Chapitre n 1: Connaissances générales de bases... 3 1.1 Prévention contre l incendie... 3 1.2 Le comportement au feu... 4

Plus en détail

Prévention des incendies sur les lieux de travail TJ 20 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE

Prévention des incendies sur les lieux de travail TJ 20 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE Prévention des incendies sur les lieux de travail TJ 20 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS

Plus en détail

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION FR POÊLE À PELLETS GIÓ Traduction des instructions rédigées dans la langue originale INDEX INDEX... II INTRODUCTION...1 1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE...2

Plus en détail

LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE

LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE Roger Cadiergues LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE * (Guide RefCad : nr22.a) La loi du 11 mars 1957 n autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part que les «copies ou reproductions strictement

Plus en détail

INTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE DE LA TRANCHE

INTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE DE LA TRANCHE CHAPITRE 1 INTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE DE LA TRANCHE sous chapitre 1.1 INTRODUCTION 1. OBJET DU RAPPORT PRELIMINAIRE DE SURETE Ce rapport préliminaire de sûreté public est issu du rapport préliminaire

Plus en détail