Uitvindingsoctrooien

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transcription

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention MAI 2011 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien MEI 2011 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES MAI 2011 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN MEI 2011 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE MAI 2011 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS MAY 2011

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 D A 01 F NEERLEGGING 2008/ JUNI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A01F 20 JAAR A 01 F A 01 D NEERLEGGING 2008/ JUNI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >CNH BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM, vert.door AMEYE Dirk, P/A CNH BELGIUM N.V., Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM GRAANREINIGINGSSYSTEEM VOOR MAAIDORSER., inged. in GB de 25 Juni 2007, nr GBA (011,001) Graanreinigingssysteem voor maaidorser, dat een frame 25 bevat dat een voorbereidingsbodem 12 en een zeef 16 ondersteunt. De voorbereidingsbodem 12 ontvangt graan en kaf die uit het gevaar zijn afgescheiden door een dorsmechanisme en kan heen en weer bewegen ten opzichte van het frame 25 om het graan van het kaf de scheiden en om het graan en het kaf naar de zeef 16 voort te bewegen. De zeef 16 kan heen en weer bewogen worden ten opzichte van het frame 25 en is verbonden met het frame door voorste en achterste steunarmen 24 en 26 die scharnierend vastgemaakt zijn aan het frame en aan de zeef. In de uitvinding heben de voorste steunarmen 24 verschillende geometrieën van de achterste steunarmen zodat wanneer zeef 16 heen en weer bewogen wordt ten opzichte van het frame 25, de verticale component van de oscillatie groter is aan de voorkant dan aan de achterkant van de zeef. 1

4 20 JAAR A 23 D C 11 B C 11 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >SPAAS KAARSEN Industriestraat 11, B-3930 HAMONT-ACHEL, vert.door VAN REET Joseph Emma GEVERS WERKWIJZE VOOR HET LATEN STOLLEN VAN EEN GEDEELTELIJK GEKRISTALLISEERDE VLOEISTOF., (Uitv. :Wagenaar Bertus Michiel) (011,000) De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het laten stollen van een gedeeltelijk gekristalliseerde vloeistof, in het bijzonder van gesmolten boter, margarine, chocolade of van een gesmolten brandstof voor kaarsen. Om de stolling merkelijk te versnellen wordt aan de gedeeltelijk gekristalliseerde vloeistof een verdere vloeistof, in vloeibare vorm, toegevoegd. De toegevoegde verdere vloeistof heeft een stoltemperatuur of stoltemperatuurtraject die hoger is dan de stoltemperatuur of het stoltemperatuurtraject van de vloeistof die gedeeltelijk gekristalliseerd is. Door de snelle kristallisatie van de kleine hoeveelheid toegevoegde vloeistof wordt een merkelijk snellere stolling van het product bekomen. 20 JAAR A 23 G A 23 D C 11 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 ANS A 46 D DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >ZAHORANSKY A.G. Anton-Zahoransky-Str. 1, D TODTNAU (DE), repr.par GEVERS François GEVERS MACHINE DE FABRICATION DE BROSSES., dép. en DE le 1 octobre 2007, no DEA (013,001) Une machine de fabrication de brosses présente un magasin multiple (1) qui a, pour amener des touffes de poils (8) provenant de réserves de poils différentes vers une région de réception (13) d'un séparateur de touffes (9) présentant une encoche de séparation (10) pour un outil de garnissage (7), plusieurs canaux d'amenée (3, 3a, 3b). Dans la région des extrémités de décharge des canaux d'amenée, il est prévu des éléments de retenue (6) sur lesquels repose la réserve de poils en question et qui peuvent être positionnés entre une position de fermeture et une position de décharge. Les canaux d'amenée (3, 3a, 3b) du magasin multiple peuvent être basculés conjointement et leurs extrémités de décharge peuvent être activées sélectivement et peuvent être associées dans ce cas à la région de réception du séparateur de touffes (9). Il est prévu un élément de contre-appui stationnaire (12) qui maintient les éléments de retenue (6) des canaux d'amenée (3, 3a, 3b) désactivés en position de fermeture et qui libère l'élément de retenue (6) du canal d'amenée actif associé à la région de réception du séparateur de touffes (9) en position de décharge.... 2

5 20 ANS A 47 C DEPOT 2008/ MARS 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 STANZWERK WETTER >SICHELSCHMIDT G.M.B.H & CO. K.G. Oberwengerner Strasse 209, D WETTER (DE), repr.par COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SOMMIER POUR UN LIT., (Inv. : Martin Kristen), dép. en DE le 14 juillet 2007, no DEA (008,004) L'invention concerne un sommier pour un lit, constitué d'un cadre (1) et d'un élément de soutien (2) installé dans le cadre (1) pour un matelas, sachant que l'élément de soutien (2) est réalisé en plusieurs parties et est constitué d'au moins une première partie de soutien (3) réglable en inclinaison et d'un deuxième partie de soutien (4), sachant que la première partie de soutien (3) est, par son extrémité éloignée de la deuxième partie de soutien (4), articulée sur les côtés sur le cadre (1) via des leviers articulés (5), que la deuxième partie de soutien (4) est reliée de manière articulée à la première partie de soutien (3), et qu'une traverse tournante (8) est disposée sur le cadre (1), qui est rotative au moyen d'un servo-entraînement et de laquelle partent deux leviers d'asservissement (11) en plusieurs parties qui agissent sur la deuxième partie de soutien (4), sachant que les extrémités des leviers d'asservissement (11) en plusieurs parties d'une part sont articulées latéralement à des montants de la deuxième partie de soutien (4) et d'autre part sont fixées ou rigidement reliées à la traverse tournante (8). Ce sommier ANS A 47 C DEPOT 2008/ JUILLET 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >STANZWERK WETTER SICHELSCHMIDT G.M.B.H. & CO. K.G. Oberwengener Strasse 209, D WETTER (DE), repr.par COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS MEUBLE D'ASSISE A MANIABILITE PERFECTIONNEE., (Inv. : Martin Kristen), dép. en DE le 14 juillet 2007, no DEA (009,004) La présente invention concerne un meuble d'assise à maniabilité perfectionnée. Dans ledit meuble, une extrémité d'un accumulateur de force (12) coopère avec une partie (11) d'une tige d'accumulateur (6) rattachée à une armature articulée (8) d'un repose-tête (4), l'autre extrémité dudit accumulateur coopérant avec la région extrême libre d'un dossier (3). Cette dernière présente une butée (13) limitatrice de courses, contre laquelle le repose-tête (4) est appliqué en position inclinée vers l'avant. 3

6 6 JAAR A 47 C NEERLEGGING 2008/ AUGUSTUS 2008 PUBLICATIE A6 03 MEI 2011 >VANTIEGHEM FRANCISCUS Blokellestraat 22, B-8550 ZWEVEGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. INRICHTING VOOR HET TILLEN EN VERPLAATSEN VAN EEN RUST- OF ZITMIDDEL. (010,001) Deze uitvinding betreft een inrichting (1) voorzien voor het tillen en verplaatsen van objecten (2) omvattende minstens één tilmiddel (3) en minstens één rolwiel (4), waarbij het genoemde tilmiddel (3) een in - en uitschuifbare stang (5) omvat die beweegbaar is tussen een eerste en een tweede positie. Met een dergelijke inrichting (1) kan het verplaatsen van objecten (1), zoals bijvoorbeeld rust- of zitmeubelen zonder enige inspanning plaatsvinden. 20 JAAR A 47 C A 61 G NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >DE BRAUWER KOEN Rechtstraat 10, B-3570 ALKEN POSTURAAL ZITKUSSEN. (007,002) De uitvinding betreft een posturaal zitkussen met proprioceptieve eigenschappen, omvattende een onderbouw of onderlegger, in de vorm van een zitkussen bestaande uit een vulling van kunststofkorrels, schuim, of eender welk materiaal dat onder druk bepaalde vormen aanneemt, en een wig, zodanig ontwikkeld dat het een kettingreactie in de spierketens van het lichaam van het individu uitlokt, voor een fine tuning van de spierspanning tussen de linker en de rechter lichaamsdelen en het herstellen van het verschil in spierspanning tussen links en rechts hersteld. 4

7 20 JAAR A 47 L NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >MEEKERS TAMARA BOUDEWIJN IMELDA Daalstraat 16, B-3891 MIELEN-BOVEN-AALST DWEIL MET UITSPARING. (003,002) De dweil met uitsparing is voorzien van een opening voornoemd als (1). De dweil kan verschillende maten van uitsparing hebben voornoemd als (1) naargelang de diameter of vorm van de steel voornoemd als (2). 6 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2008/ AUGUSTUS 2008 PUBLICATIE A6 03 MEI 2011 >DE CLERCK RENE;>TAHMASEB ALI Bijlkensveldstraat 4, B-3080 TERVUREN et A Van de Veldelaan 34, B-2900 SCHOTEN, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE EN STEUNELEMENT VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SUPRASTRUCTUUR EN EEN OVEREENKOMSTIGE BOORMAL OF RICHTPLAAT. (018,002) Werkwijze voor het vervaardigen van een richtplaat (3) met minstens één opening (4) die bestemd is om op een welbepaalde plaats een holte (5) te boren in het bot van een onder- of bovenkaak (1) door genoemde opening (4) om aldus een implantaat (9, 10) te bevestigen in de holte (5) in genoemd bot in een mondholte, waarbij de positie van genoemde opening (4) in de richtplaat (3) en de positie van deze laatste in de mondholte worden bepaald ten opzichte van minstens één referentieorgaan (2) dat is bevestigd op een tand (12) die zich bevindt in genoemde onder-of bovenkaak (1). 20 JAAR A 61 C A 61 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : A61F 5

8 20 ANS A 61 C DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >MICRODENT SYSTEM S.L. Pueblo Principe 32, E ORIHUELA COSTA /ALICANTE (ES), repr.par LERHO Marc pronovem Office Van Malderen SYSTEME DE SCELLEMENT REVERSIBLE DE PROTHESE DENTAIRE., (Inv. : Tromme Marc) (020,005) La présente invention se rapporte à un système de scellement réversible d'une prothèse dentaire (1) sur un support solidaire de la mâchoire d'un patient, comprenant: - un compresseur (2) relié à un raccord (4) par un tuyau (5) et apte à soit aspirer, soit souffler de l'air par le raccord (4); - un mécanisme réversible (3) solidaire de la prothèse (1), se présentant sous la forme d'une micro-valve (31) pouvant être raccordée au raccord (4) et intégrée, de préférence collée de manière étanche, dans une chambre de diffusion terminée par une chemise (32) communiquant avec une coiffe (8) située au voisinage du support, ces éléments étant configurés pour faire le vide ou créer une dépression de manière réversible dans un espace interstitiel entre la prothèse (1) et le support, à l'endroit où le scellement doit être réalisé, lorsque le compresseur (2) est raccordé au mécanisme réversible (3) en mode aspiration; - une isolation (11) du support configurée pour maintenir le vide ou la dépression dans ledit espace interstitiel. 20 ANS A 61 F DEPOT 2008/ AOUT 2008 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 S.A.>BOHEN Avenue Molière 86, B-1190 BRUXELLES, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS ORTHESE., (Inv. : Daum Reuwen) (007,002) Orthèse (2), en particulier une orthèse thoraco-lombaire, comprenant un premier (3) et un second (4,5) segment, lequel premier segment est destiné à être placé sur une face frontale d'un corps d'un être vivant, en particulier d'un patient, lequel second segment est destiné à être placé sur une face dorsale dudit corps, lequel second segment comprend une première et une deuxième section séparées l'une de l'autre par une ouverture, laquelle première et deuxième section étant reliées entre elles par au moins un vérin (6), ledit vérin comportant une conduite d'alimentation (8) un fluide pour le vérin, ladite conduite est pourvue d'une soupape réglable (9) de décharge du fluide, ladite soupape comportant un ressort (16) monté autour d'une buse (13) placées dans un axe de la conduite d'alimentation, ladite buse ayant une tête (15) prenant appui sur une pièce conique (14) situé à l'intérieur de la conduite d'alimentation pour permettre ledit réglage de la soupape. 6

9 20 JAAR A 61 F A 61 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >ORTHODONTIC CLINICS B.V.B.A. Elsendonkstraat 142, B-2560 NIJLEN, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. OP DE ONDER- OF BOVENTANDEN KLEMBAAR APPARAAT, EN ACTIVATOR OMVATTENDE EEN DERGELIJK APPARAAT., (Uitv. :Nelissen Frans Jozef) (020,007) Apparaat dat klemmend plaatsbaar is op een onderkaak of bovenkaak, in het bijzonder op de molaren en/of premolaren daarvan, in hoofdzaak bestaande uit: - aan de buccale zijde, ten minste een linker en een rechter buccaal vormlichaam; - één of meer verbindingselementen tussen de het linker en rechter buccaal vormlichaam, waarbij het linker en rechter buccaal vormlichaam zich ten minste uitstrekt langs respectievelijk de linker en rechter molaren en/of premolaren en/of hoektanden; en waarbij de één of meer verbindingselementen ingericht zijn om het linker en rechter vormlichaam in de ondersnijdingen van de molaren en/of premolaren en/of hoektanden te duwen. 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 MICHEL >MARIEN De Vrièrestraat 50, B-2000 ANTWERPEN AANGEPASTE VORMGEGEVEN MONOLITISCHE TEENORTHOPLASTIE. (009,001) Een elastomeer monolitische teenorthoplastiek (1), bestaande uit een ringof cylindervormig lichaam (1) dat minstens één teen zodanig omsluit dat er ter hoogte van een potentiële of een bestaande teenaandoening, een zonale verdikking (4), een dichtheidsverhoging of een uitholling in de wand (5) van een lichaam (1) voorzien is dat tijdens het vormgevingsproces op maat en volgens de (potentiële) teenaandoening aangetast wordt met het doel wrijvingseffecten te voorkomen, correcties of het isoleren te bewerkstelligen. 20 JAAR A 61 G A 47 C NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A47C 20 ANS A 62 C E 04 B DEPOT 2008/ DECEMBRE 2008 PUBLICATION A4 03 MAI 2011 VOIR : E04B 7

10 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 ANS B 01 F H 02 K C 10 L DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : F02M 20 JAAR B 03 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >GENANO BENELUX N.V. Gouverneur Verwilghensingel 8 bus H3b, B-3500 HASSELT LUCHTZUIVERINGSMETHODE EN -TOESTEL. (007,001) In de beschreven luchtzuiveringsmethode worden de partikels in een luchtstroom elektrisch opgeladen door het corona-effect op naaldvormige elektroden. Door de specifieke vorm van en afstand tussen deze elektroden, kan een negatieve en een krachtigere corona gevormd worden dan bij gekende methodes, zonder overmatige ozonproductie. De geladen partikels worden gecollecteerd door een zelfdragend elektret, waardoor de kans op filterbreuk klein is. Hierdoor kunnen hogere luchtsnelheden worden toegepest dan bij traditionele elektrofiltratie, waardoor een toestel dat gebruikt maakt van de methode compact kan uitgevoerd worden. Dit hele proces gebeurt in een magnetisch veld, opgewekt door een permanente magneet, waardoor magnetische partikels uit de lucht worden afgevangen en waardoor het proces effiënter verloopt. 20 JAAR B 26 D B 26 F D 06 H NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 26 F D 06 H B 29 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 28 B E 04 G NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : E04G 20 JAAR B 29 C B 26 D B 26 F NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : D06H 20 JAAR B 32 B E 04 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : E04F 20 JAAR B 41 J B 44 C B 41 M NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : B44C 20 JAAR B 41 M B 41 J B 44 C NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : B44C 8

11 20 JAAR B 44 C B 41 M B 41 J NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b, (ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PANELEN EN PANEEL HIERBIJ BEKOMEN. (018,001) Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij de werkwijze minstens een stap (S1) bevat waarbij het voornoemde decor (4) door middel van twee of meer digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) rechtstreeks ophet paneel 1 wordt gevormd, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze tevens een droogbewerking (15A-15B-15C-15D) bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd, waarbij het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een eerste (9A) van voornoemde twee gigitale drukeenheden aan de droogoperatie (15A) wordt blootgesteld alvorens een tweede (9B) van voornoemde twee digitale drukeenheden (15B) actief is ter plaatse van dit betreffend bedrukkingsgedeelte. De uitvinding betreft eveneens panelen (1) die hierbij zijn bekomen. 20 JAAR B 60 Q B 60 R NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >ROSIER JULIO JOSEPHUS CRISTIAAN;>GYSENBERG MARC JEROME MARIA Abdy 26, NL-1695 JX Blokker(NL) et Duinkerkelaan 90, B-8660 De Panne, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. DODE HOEK WAARSCHUWINGSSYSTEEM, VOERTUIG MET EEN DERGELIJK SYSTEEM EN GEBRUIK DAARVAN., (Uitv. :Gysemberg Marc Jerome Maria et al.) (012,002) Voertuig met een dode hoek waarschuwingssysteem, waarbij het voertuig een zijkant heeft waarbij het voertuig verder omvat; aan de genoemde zijkant, in de zone die voor de bestuurder niet zichtbaar is als gevolg van het dode hoek verschijnsel, een stel waarschuwingsmiddelen; en automatische en/of door een bestuurder bedienbare activeringsmiddelen in het geval van een dode hoek kritische situatie. 20 JAAR B 60 R B 60 Q NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : B60Q 20 JAAR B 65 H D 03 D NEERLEGGING 2008/ JULI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : D03D 9

12 SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE SECTIE C : CHEMIE EN METALLURGIE 20 ANS C 08 G DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 S.A. >FUTERRO Place d'escanaffles 23, B-7760 ESCANAFFLES, repr.par LEYDER Francis TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (Dep. Patents) ACIDE POLYLACTIQUE ISOTACTIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION., (Inv. : Coupin Thierry et al.) (022,003) Procédé de polymensation pour l'obtention d'acide polylactique de configuration Lou D, de masse moléculaire moyenne en nombre compris entre et ayant un taux de défaut d'insertion compris entre 0 et 0.5% en poids d'acide polyactique et un taux de défaut de racémisation compris entre 0 et 2.5% en poids d'acide polylactique caractérisé en ce que le procédé est un procédé en masse comprenant la mise en contact, à une température comprise entre 170 et 200 C et pendant un temps de réaction compris entre 5 et 75 minutes, de lactide correspondant de configuration stéréochimique L-L ou D-D ayant une pureté optique en Lou D d'au moins 99.5% en poids avec au moins un catalyseur en présence d'un agent d'initiation pour former l'acide poly-l-lactique ou l'acide poly-d-lactique. 20 ANS C 10 L F 02 M B 01 F DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : F02M 10

13 20 ANS C 10 L DEPOT 2008/ OCTOBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >HAAS JOSEF In der Reisbach 73, B-4760 BULLINGEN, repr.par HECK Dieter pronovem Office Van Malderen COMPOSITION DE COMBUSTIBLE ISSU DE DECHETS DE BIOMASSE ET PROCEDE POUR LEUR PRODUCTION. (025,001) La présente invention se rapporte à des granulés permettant la valorisation énergétique de sources de biomasse en fin de chaîne de valorisation, caractérisés par: - vue teneur en eau résiduelle inférieure à 8% en masse; - une masse volumique apparente supérieure à 400 kg/m3; - une capacité calorifique supérieure à 10GJ/Tonnes; - une teneur en chlore inférieure à 600 ppm; - une teneur en souffre inférieure à 1500ppm; ont une teneur en fluor inférieure à 100ppm. La présente invention se rapporte aussi à un procédé de production de ces granulés. 20 JAAR C 11 B C 11 C A 23 G NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 JAAR C 11 C A 23 G A 23 D NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 ZIEN : A23D 20 ANS C 22 B H 01 M DEPOT 2009/ FEVRIER 2009 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 VOIR : H01M SECTION D : TEXTILES ET PAPIER SECTIE D : TEXTIEL EN PAPIER 20 JAAR D 03 D B 65 H NEERLEGGING 2008/ JULI 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >PICANOL N.V. Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, vert.door CARDOEN Marnick PICANOL N.V. INRICHTING VOOR HET VOEDEN VAN INSLAGDRAAD. (039,017) Inrichting voor het voeden van inslagdraad naar een weefmachine met een opslagelement (20) dat een door zijwanden (41, 42) begrensde holte (40) bevat met een ingang en een uitgang (22), waarbij inslagdraad (1) tussen de zijwanden (41, 42) in de holte (40) wordt opgeslagen, waarbij de holte (40) een nagenoeg platte vorm vertoont en waarbij de dwarsbreedte tussen de zijwanden (41,42) van de holte (40) lichtjes afneemt volgens de langsrichting (L) van de holte (40) naar de uitgang (22) toe, zodat de tussen de zijwanden (41, 42) in de holte (40) opgeslagen inslagdraad door de zijwanden (41, 42) van de holte (40) verhinderd wordt te verschuiven in de holte (40) in de richting naar de uitgang (22) toe. 11

14 20 JAAR D 03 D NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >PICANOL N.V. Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, vert.door CARDOEN Marnick PICANOL N.V. LUCHTWEEFMACHINE. (020,004) Luchtweefmachine met minstens één hoofdblazer (10, 11), een aantal bijblazers (12), een voorraadtank (24) voor perslucht die aan de minstens één hoofdblazer (10, 11) is toegevoegd en een voorraadtank (30) voor perslucht die aan het aantal bijblazers (12) is toegevoegd. Aan de voorraadtank (30) waaraan het aantal bijblazers (12) is toegevoegd is een eigen persluchtvoorziening (7) aangesloten. De voorraadtank (30) is via schakelbare afsluitventielen (32) met het aantal bijblazers (12) verbonden. 20 JAAR D 06 H B 29 C B 26 D NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >HANDSAEME-MACHINERY B.V.B.A. Abelestraat 102, B-8870 IZEGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET AUTOMATISCH AFWERKEN VAN DE HOEKEN VAN EEN OF MEERDERE AFGEBOORDE TAPIJTEN OF WEEFSELS., (Uitv. :Handsaeme Olivier Jerome Rachel) (020,008) De uitvinding betreft een inrichting (1) voor het automatisch afwerken van de hoeken van tapijten of weefsels (2a, 2b) die voorzien zijn van een boordafwerking, waarbij de inrichting (1) verwarmingsmiddelen (4) omvat om minstens twee tegenover elkaar liggende delen van de boordafwerking aan de zijkant van een tapijt of weefsels (2a, 2b) aan elkaar te lassen en tegelijkertijd de boordafwerking door te snijden. Verder betreft de uitvinding een werkwijze voor het automatisch afwerken van de hoeken van tapijten of weefsels (2a, 2b) die voorzien zijn van een boorsafwerking, waarbij door middel van verwarmingsmiddelen minstens twee tegenover elkaar liggende delen van de boordafwerking aan de zijkant van een tapijt of weefsel (2a, 2b) aan elkaar worden gelast en tegelijkertijd de boordafwerking wordt doorgesneden. 12

15 SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES SECTIE E : VASTE CONSTRUCTIES 6 ANS E 01 B DEPOT 2008/ AOUT 2008 PUBLICATION A6 03 MAI 2011 >MONDRAGON SOLUCIONES S.L.U. P.I. del Mediterraneo c/la Fila, Parcela 5, ES ALBUIXECH/VANLENCIA (ES), repr.par QUINTELIER Claude GEVERS DISPOSITIF DE FIXATION DE RAILS DE VOIES FERREES ENCASTREES., (Inv. : Vives Clavel Juan), dép. en ES le 2 Aout 2007, no ESU (027,007) L'invention concerne un dispositif de fixation de rails de voies ferrées encastrées, comprenant un rail (4) encastré ayant un pied (3). Le dispositif comprend un plaque base (1) d'une seule pièce comprenant deux saillies latérales (5) ayant un tronçon central (6) confiquré pour loger des moyens élastiques de fixation (12) confiqurés pour contacter un tronçon extrême (9') d'une face supérieure (9) du patin (3) et retenir le rail (4), lesdits moyens élastiques de fixation (12) consistant en une lame élastique pliée comprenant une partie supérieure (14) droite et une partie inférieure (13), de moindres dimensions, comprenant un premier tronçon (13') et un deuxième tronçon (13'') inclinés dont la ligne de convergence (13''') est configurée pour contacter le tronçon extrême (9') de la face supérieure (9) du pied (3). 20 JAAR E 01 C NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >STRUYK VERWO INFRA B.V. Havenweg 47, NL-4905 AA OOSTERHOUT (NL), vert.door WIJNSTRA Reinier EP & C EEN PAKKET BESTRATINGSTENEN GESCHIKT VOOR MACHINAAL BESTRATEN., (Uitv. :Van Veen Adrianus Antonius et al.), inged. in NL de 21 December 2007, nr NLA (021,007) De uitvinding omvat een pakket bestratingstenen voor machinaal bestraten dat ten minste een laag in regelmatig verband gerangschikte bestratingstenen omvat, waarbij de laag bestratingstenen zich uitstrekt in een bestratingvlak. Verder is in een buitenrand van de laag bestratingstenen ten minste een opening voorzien om tijdens het bestraten een koppelsteen in aan te brengen om de laag bestratingstenen te koppelen aan een aansluitende laag bestratingstenen. Verder heeft de ten minste ene opening een lengte die kleiner is dan de lengte van een in regelmatig verband gerangschikte bestratingsteen. Verder omvat het pakket bestratingstenen opvulmiddelen die zijn aangebracht in de ten minste ene opening om stabiliteit te verschaffen aan de laag bestratingstenen tijdens behandeling ervan. Verder omvatten de opvulmiddelen ten minste een losneembare opvulsteen, welke een uitneemopening definieert voor het daarin ontvangen van een uitneemmiddel. Verder is een grootste parallel aan het bestratingsvlak gelegen dwarsdoorsnede van het te ontvangen deel van het uitneemmiddel ten minste 0,5% van een grootste parallel aan het... 13

16 20 ANS E 01 C DEPOT 2009/ JANVIER 2009 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 S.A.>COREDIS-COMPTOIR DE REPRESENTATION ET DE DISTRIBUTI ON Drève Dame Berthe 11, B-1470 BOUSVAL, repr.par OVERATH Philippe CABINET BEDE JOINT METALLIQUE D'ARRET ET DE DILATATION POUR DALLES EN BETON., (Inv. : Kerrels Pierre Raymond) (013,003) Le joint pour dalles en béton est réalisé à partir de deux parties (1,2) disposées de part et d'autre d'un plan médian (A) entre deux dalles de béton et qui se terminent dans la partie supérieure du joint par un fer plat continu (3, 8) laminé à froid disposé horizontalement et en ce que ces fers plats continus (3, 8) sont alignés et supportés mutuellement par des moyens de support (16, 18) disposés à distances régulières et solidaires de leurs surfaces inférieures de façon à obtenir un joint avec une arête supérieure lisse et stable entre les dalles de béton adjacentes (14, 15). Chaque moyen de support (16, 18) étant pourvu d'une aile longitudinale, situées le long du plan médian A, destinées à l'assemblage des fers plats (3, 8) du joint par des moyens de liaison (9) et d'une aile disposée transversalement par rapport au plan médian A, dont une partie (19, 20)s'étend au-delà de ce plan médian A, destinée à supporter mutuellement, de part et d'autres, les deux fers plats juxtaposés (3, 8) de manière à les maintenir exactement et continuellemnt sur le même plan horizontal. 20 ANS E 04 B A 62 C DEPOT 2008/ DECEMBRE 2008 PUBLICATION A4 03 MAI 2011 >SIEUW NATHALIE Hameau du Rossignol 1, B-7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE BARRIERE-FEU. (031,011) Barrière feu comprenant une couche intermédiaire (22) et/ou moins une couche extérieure (20, 21) comprenant une structure extensible souple ou flexible (24) résistant au feu, ladite couche intermédiaire et ladite couche extérieure étant reliées entre elles par des moyens résistants au feu lors du gonflement du matériau intumescent, lesdits moyens formant sensiblement des lignes de fixation sensiblement parallèles entre elles. 14

17 20 JAAR E 04 B E 06 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >VERMEULEN CHRIS MEDARD GUSTAAF Weggevoerdenlaan 16, B-8930 LAUWE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. DEUROMKASTINGSET EN DEURSAMENSTEL., (Uitv. :Vermeulen Chris Medard Gustaaf) (013,003) Deze uitvinding betreft een deuromkastingsset om een deur (1) in een muuropening (2) af te hangen, omvattende een aanslagprofiel (3); dat aan één uiteinde een aanslag (3a) omvat, aan een ander uiteinde een vlak (3b) dat zich loodrecht op het aanslagvlak bevindt en bevestigingsmiddelen waarmee het aanslagprofiel (3) zowel in een eerste positie in de muuropening (2) bevestigbaar is, waarbij de aanslag (3a) een aanslagvlak voor een opentrekbare deur (1) vormt, als in een tweede positie in de muuropening (2) bevestigbaar is, waarbij de aanslag (3a) een aanslagvlak voor een openduwbare deur (1) vormt. Deze uitvinding betreft eveneens een deursamenstel omvattende een dergelijke deuromkastingset. 20 JAAR E 04 F F 16 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b(ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERPANEEL. (045,008) Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende zijden (2-3) koppeldelen (4-5) bevat waarmee twee van dergelijke vloerpanelen (1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (4-5) een horizontaal actief vergrendelsysteem (6) en een verticaal actief vergrendelsysteem (7) vormen, waarbij het horizontaal actief vergrendelsysteem (6) een mannelijk deel (8) in de vorm van een naar onderen gericht uitsteeksel (10) en een vrouwelijk deel (9) met een naar boven open zijnde zitting (12), bezit, die horizontaal actieve vergrendelvlakken (14, 15) bezitten; en waarbij het verticaal actief vergrendelsysteem (7) een verticaal actief vergrendelelement (16) bevat dat deel uitmaakt van een inzetstuk (17) dat in het vrouwelijk deel is aangebracht, daardoor gekenmerkt dat voornoemd inzetstuk minstens gevormd is uit de combinatie van een bodemdeel (23), een hierop aansluitend rugdeel (22) en een met een vrij uiteinde naar beneden gericht elastisch beweegbaar blokkeerlichaam (26), dat via een scharniergedeelte (32) rechtstreeks of onrechtstreeks met het rugdeel (22) is verbonden. 15

18 20 JAAR E 04 F B 32 B NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >FLOORING INDUSTRIES LTD Rue des Mérovingiens 10b (ZI Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERPANEEL, WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN LAMINAATPANELEN EN WERKWIJZE VOOR HET BEHANDELEN VAN MATERIAALVELLEN HIERBIJ AANGEWEND. (022,003) Vloerpaneel van het type dat hoofdzakelijk bestaat uit een substraat (2) en een erop aangebracht toplaag (3) op basis van kunststof (9), waarbij voornoemde toplaag (3) een gedrukt decor en één of meerdere van kunststof (9) voorziene materiaalvellen (6) omvat, waarbij het vloerpaneel (1) aan de onderzijde (4) van voornoemd substraat (2) woorzien is van een balanceerlaag (5), daardoor gekenmerkt dat voornoemde balanceerlaag (5) hoofdzakelijk bestaat uit een kunststoflaag (5) die vrij is van materiaalvellen (6). De uitvinding betreft ook werkwijzen die kunnen worden aangewend bij het vervaardigen van dergelijke panelen (1). 20 JAAR E 04 G B 28 B NEERLEGGING 2008/ NOVEMBER 2008 PUBLICATIE A3 03 MEI 2011 >D.B.I. N.V. Biezestraat 131, B-9220 HAMME, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. VERBETERDE WANDBEKLEDING VOOR EEN BEKISTINGSMACHINE., (Uitv. :De Bock Juliaan Paul) (018,007) Gebruik van een plaatmateriaal voor het bekleden van ten minste één wand van een bekistingsinrichting omvattende ten minste een bodemwand en een aantal zijwanden, waarbij de bekleding aangebracht wordt op de zijde van de ten minste één wand die gekeerd is naar eenruimte die bedoeld is voor het daarin aanbrengen van een betonnen materiaal, waarbij het plaatmateriaal een roestbestendig, taai, slijtvast en magnetisch materiaal is. 16

19 20 JAAR E 05 D NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >ARGENT ALU N.V. Bankstraat 2, B-9770 KRUISHOUTEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. SCHARNIER., (Uitv. :De Muelenaere Rino Francky et al.) (014,004) De uitvinding betreft een scharnier (1) omvattende minstens een eerste en een tweede scharnierarm (4, 5) voor bevestiging aan een deur en een wand of meubel, die scharnierbaar met elkaar verbonden zijn, waarbij de tussenafstand tussen de scharnierarmen (4, 5) in een richting evenwijdig aan hun gemeenschappelijke scharnieras (A) instelbaar is met behulp van een regelschroef (6), waarbij deze scharnier (1) omkeerbaar is, doordat deze voorzien is van een eerste (7) en een tweede borgelement (8), voor het borgen van de regelschroef (6), bij verplaatsing in een eerste, respectievelijk een tweede richtingszin ten opzichte van elkaar. 20 JAAR E 06 B E 04 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : E04B SECTION F : MECANIQUE,ECLAIRAGE,CHAUFFAGE,ARMEMENT,SAUTAGE SECTIE F : WERKTUIGBOUW,VERLICHTING,VERWARMING,WAPENS,SPRINGMIDDELEN 20 ANS F 02 M B 01 F H 02 K DEPOT 2008/ SEPTEMBRE 2008 PUBLICATION A3 03 MAI 2011 >S3D Rue Saint-Georges 80, F NORT SUR ERDRE (FR), repr.par QUINTELIER Claude GEVERS INSTALLATION DE VALORISATION DE GRAISSES ET/OU D'HUILES D'ORIGINE VEGETALE ET/OU ANIMALE., (Inv. : Kerihuel Anthony et al.), dép. en FR le 11 septembre 2007, no FRA 07/06338 (015,001) L'invention concerne une installation de valorisation de graisses et/ou huiles d'origine végétale et/ou animale. Cette installation est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une enceinte (1) de stockage à l'état liquide des produits à valoriser, un moteur (2) et un circuit (3) de circulation des produits à valoriser entre l'enceinte (1) de stockage et le moteur (2), ledit circuit (3) comportant au moins, outre une entrée (4) principale raccordée à l'enceinte (1) de stockage, au moins une entrée (5) de fluide auxiliaire pour l'alimentation du circuit (3) au moins en eau et en alcool et/ou dérivé d'alcool, au moins un mélangeur (26) statique alimenté, par pompage, en fluides issus desdites entrées (4, 5, 6, 7) de circuit, ce mélangeur (26) statique étant disposé en série avec au moins un réservoir (8) de collecte de l'émulsion combustible issue du mélangeur (26), ce réservoir (8), interposé entre la sortie du mélangeur (26) statique et l'entrée (16) d'alimentation en combustible du moteur (2) formant un volume tampon apte à pallier les variations de consommation en combustible du moteur. 17

20 20 JAAR F 16 B E 04 F NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 ZIEN : E04F 20 ANS F 16 G DEPOT 2009/ FEVRIER 2009 PUBLICATION A5 03 MAI 2011 >HAHN ANDRE Kersterbeekbos 31, B-1501 BUIZINGEN, repr. par CAUCHIE Daniel OFFICE PARETTE (Fred. Maes) S.c.A. PROCEDE POUR L'INSTALLATION ET LA DESINSTALLATION D'UNE BANDE TRANSPORTEUSE. (014,001) L'invention se rapporte à un procédé pour l'installation et le désinstallation d'une bande transporteuse (5) sur des rouleaux d'entraînement (1) par l'intermédiaire d'une bande support sans fin tendue sur ces rouleaux d'entraînement. Selon l'invention, on fixe, sur la face externe de ladite bande support, deux portions (15, 15a) de la face interne de ladite bande transporteuse qui comprend une feuille support dont la face externe comporte un revêtement en polyuréthane supportant une image lui-même recouvert d'un mélange de matériaux protecteurs de l'image imprimée, cette bande transporteuse étant posée longitudinalement et tendue sur ladite bande support et ces portions étant situées l'une et l'autre auxdites extrémités transversales (14, 14a) amenées en juxtaposition. 20 JAAR F 16 L NEERLEGGING 2009/ JANUARI 2009 PUBLICATIE A5 03 MEI 2011 >PLASTIFLEX BELGIUM Beverlosesteenweg 99, B-3583 PAAL-BERINGEN, vert.door SARLET Steven GEVERS FLEXIBELE SLANG MET GLADDE BINNENWAND., (Uitv. :Diels Domin) (008,002) Flexibele slang die een geribbelde wand omvat waarvan een buitenste oppervlak een veelheid aan opeenvolgende uitstulpingen en inkepingen omvat, waarvan een binnenste oppervlak een veelheid aan gleuven omvat afgesloten door een veelheid van afsluitingen, waarbij elk van de veelheid van afsluitingen een eerste afsluit been van een eerste profiel omvat en een naat het eerste afsluit been gericht tweede afsluit been van een tweede profiel, gekenmerkt doordat het eerste en tweede afsluit been een complementaire vorm hebben voorzien voor het vormen van een nagenoeg glad binnenoppervlak. 18

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien ROYAUME DE BELGIQUE - KONINKRIJK BELGIE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE - BESTUUR HANDELSBELEID OFFICE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Plus en détail

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/206 41 11 - FAX : 02/206 57 50 Algemene

Plus en détail

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien ROYAUME DE BELGIQUE - KONINKRIJK BELGIE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE - BESTUUR HANDELSBELEID OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Plus en détail

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 51 11 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Patentamt JEuropâisches European Patent Office Office européen des brevets @ Numéro de publication : 0 458 663 A1 @ DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ( ) Numéro de dépôt: 91400972.5 (g) Int Cl.5 : B23P 19/04,

Plus en détail

Europâisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets. Numéro de publication: 0 036 058 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Europâisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets. Numéro de publication: 0 036 058 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ê Europâisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets Numéro de publication: 0 036 058 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 80420035.0 Int. Cl.3: B 60 J 1/20 Date de dépôt:

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

". TY convertisseur statique, et des condensateurs de filtrage.

. TY convertisseur statique, et des condensateurs de filtrage. curopaiscnes raiemamt European Patent Office Office européen des brevets Numéro de publication : 0 267 129 A1 (g) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (21) Numéro de dépôt: 87420286.4 @ Date de dépôt: 23.10.87 Int.

Plus en détail

192 Office européen des brevets DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

192 Office européen des brevets DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Europâisches Patentamt 09) J» European Patent Office Numéro de publication: 0 001 192 Office européen des brevets A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 78400084.6 @ Date de dépôt: 30.08.78 IntCl.2:

Plus en détail

3) Demandeur: FIVES-CAIL BABCOCK, Société anonyme 7 rue Montallvet F-75383 Parts Cedex 08 (FR)

3) Demandeur: FIVES-CAIL BABCOCK, Société anonyme 7 rue Montallvet F-75383 Parts Cedex 08 (FR) raiemami ê #curupaiscnes European Patent Office Numéro de publication: 0 21 9 365 Office européen des brevets A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 86401852.8 Int. Cl.4: B 65 G 65/06 @ Date de

Plus en détail

Rank Xerox (UK) Business Services

Rank Xerox (UK) Business Services Europâisches Patentamt European Patent Office Dffice européen des brevets Numéro de publication: 0 451 672 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 91105206.6 (g) Int. Cl.5: A47J 31/54 Date de dépôt:

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari

Plus en détail

Bundesdruckerei Berlin

Bundesdruckerei Berlin Europaisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets @ Numéro de publication : 0 359 622 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (S) Numéro de dépôt: 89402410.8 @ Date de dépôt: 05.09.89 (g)

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. @ Mandataire: Bletry, Robert et al, OFFICE BLETRY 2, Boulevard de Strasbourg F-75010Paris(FR)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. @ Mandataire: Bletry, Robert et al, OFFICE BLETRY 2, Boulevard de Strasbourg F-75010Paris(FR) Patentamt JEuropaisches European Patent Office Numéro de publication: 0 040 569 Office européen des brevets A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 81400774.6 Int. Cl.3: F 04 D 29/60 Date de dépôt:

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

0 Numéro de publication: 0 431 513 Al 0 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

0 Numéro de publication: 0 431 513 Al 0 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Europâisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets 0 Numéro de publication: 0 431 513 Al 0 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 0 Numéro de dépôt: 90123078.9 0 Int. ci.5: G07B 17/00, H01R

Plus en détail

Guidelines Logos & Font

Guidelines Logos & Font Guidelines Logos & Font 08/10/2013 Tous les logos sont disponibles en plusieurs formats sur : Alle logo s zijn in verschillende formaten beschikbaar op: All logos are available in several formats on: https://dieteren.sharepoint.com/templateslogos

Plus en détail

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP 41779 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 2008 2668 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2008/29369] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des

Plus en détail

Un récupérateur de chaleur est donc un échangeur qui permet de transférer la chaleur et éventuellement l humidité entre l air rejeté et l air neuf:

Un récupérateur de chaleur est donc un échangeur qui permet de transférer la chaleur et éventuellement l humidité entre l air rejeté et l air neuf: RECUPERATION D'ENERGIE I. PRINCIPE La réglementation sanitaire impose l introduction d un minimum d air neuf dans les locaux ce qui implique le rejet d air se trouvant proche des conditions de l ambiance

Plus en détail

Maxime (FR) Marques 24 rue Massena, F-06000 Nice (FR)

Maxime (FR) Marques 24 rue Massena, F-06000 Nice (FR) J Europâisches Patentamt European Patent Office @ Numéro de publication: 0 2 1 8 5 1 3 Office européen des brevets A 1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 86402057.3 (g) Int. Cl.4: F 24 B 1 /1

Plus en détail

Machine engineering. MACHINES HORIZONTALES A DECOUPER LES CONTOURS OFS 222 OFS-HE 3 OFS-H TWINCUT FSM I

Machine engineering. MACHINES HORIZONTALES A DECOUPER LES CONTOURS OFS 222 OFS-HE 3 OFS-H TWINCUT FSM I Machine engineering. MACHINES HORIZONTALES A DECOUPER LES CONTOURS OFS 222 OFS-HE 3 OFS-H TWINCUT FSM I SOLUTIONS SUR MESURE : FIABILITE, PRECISION ET RENTABILITE. TABLE DES MATIERES 4-5 ofs 222 6-7 Données

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum

Plus en détail

*EP001039071A1* EP 1 039 071 A1 (19) (11) EP 1 039 071 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 27.09.2000 Bulletin 2000/39

*EP001039071A1* EP 1 039 071 A1 (19) (11) EP 1 039 071 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 27.09.2000 Bulletin 2000/39 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001039071A1* (11) EP 1 039 071 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 27.09.2000 Bulletin 2000/39

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

*EP001146655A1* EP 1 146 655 A1 (19) (11) EP 1 146 655 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 17.10.2001 Bulletin 2001/42

*EP001146655A1* EP 1 146 655 A1 (19) (11) EP 1 146 655 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 17.10.2001 Bulletin 2001/42 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP0011466A1* (11) EP 1 146 6 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 17.10.2001 Bulletin 2001/42 (1)

Plus en détail

OFS-VS. Coupe verticale Coupe horizontale Coupe de contours lame Profiler Peler

OFS-VS. Coupe verticale Coupe horizontale Coupe de contours lame Profiler Peler OFS-VS Coupe verticale Coupe horizontale Coupe de contours lame Profiler Peler Contenu 4-5 OFS-VS 5 Logiciel de programmation 6 Ligne de coupe 7 Données techniques Compétence des solutions individualisées:

Plus en détail

EP 2 063 325 A2 (19) (11) EP 2 063 325 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 27.05.2009 Bulletin 2009/22

EP 2 063 325 A2 (19) (11) EP 2 063 325 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 27.05.2009 Bulletin 2009/22 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 2 063 325 A2 (43) Date de publication: 27.05.2009 Bulletin 2009/22 (51) Int Cl.: G04B 17/06 (2006.01) G04B 17/34 (2006.01) (21) Numéro de dépôt: 08167317.0

Plus en détail

Ligne d'alimentation compacte DCL-Pro

Ligne d'alimentation compacte DCL-Pro Ligne d'alimentation compacte DCL-Pro Transmission sûre de l énergie Transmission sûre de l énergie Les machines mobiles sont tributaires d'une alimentation fiable en énergie. Les lignes d'alimentation

Plus en détail

LED LENSER * SEO 5 手 册

LED LENSER * SEO 5 手 册 Operating instructions Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Руководство по эксплуатации 取 扱 明 書 手 册 English... 02-05 Deutsch... 06-10 Español...

Plus en détail

APPAREILS DE SOUDAGE DE CONTACTS. D1Q, D2Q, D3Q Quickchange Appareil de soudage de contacts argent-graphite

APPAREILS DE SOUDAGE DE CONTACTS. D1Q, D2Q, D3Q Quickchange Appareil de soudage de contacts argent-graphite APPAREILS DE SOUDAGE DE CONTACTS D1Q, D2Q, D3Q Quickchange Appareil de soudage de contacts argent-graphite Appareils de soudage de contacts pour l industrie des circuits imprimés Modules de processus à

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Divorce. Pension alimentaire. Epoux dans le besoin. Couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Notion Datum 13 mei 2008 Copyright and

Plus en détail

D!NA Sleep. Tout pour le confort des patients alités. Soutenir et maintenir sans contraindre

D!NA Sleep. Tout pour le confort des patients alités. Soutenir et maintenir sans contraindre D!NA Sleep Tout pour le confort des patients alités Soutenir et maintenir sans contraindre Le secteur des soins de santé a de plus en plus besoin de solutions spécifiques pour offrir aux patients et résidents

Plus en détail

Int. Cl.4: E 05 B 5/00. Q) Demandeur: REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT Boîte postale 103 8-10 avenue Emile Zola F-92109 Boulogne-Billancourt(FR)

Int. Cl.4: E 05 B 5/00. Q) Demandeur: REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT Boîte postale 103 8-10 avenue Emile Zola F-92109 Boulogne-Billancourt(FR) à Europâisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets Numéro de publication: 0 181 262 A2 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 85402119.3 Int. Cl.4: E 05 B 5/00 Date de dépôt:

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. 6Î) Int. Cl.5: E04D 13/04

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. 6Î) Int. Cl.5: E04D 13/04 Patentamt JEuropâisches European Patent Office Office européen des brevets Numéro de publication : 0 549 535 A1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt : 928112.1 6Î) Int. Cl.5: E04D 13/04 (22) Date

Plus en détail

de l Econom à l Automat

de l Econom à l Automat 214.fr/D2-10 RONDO Burgdorf AG Heimiswilstrasse 42 3400 Burgdorf/Switzerland Tel. +41 (0)34 420 81 11 Fax +41 (0)34 420 81 99 info@rondo-online.com RONDO Schio s.r.l. Via Lago di Albano, 86 36015 Schio

Plus en détail

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE OPEN BUSINESS SEATS SEASONS 2015-2018 EEN ULTIEME ERVARING, MIDDEN IN DE BELEVING Luxueuze lederen buitenzetels gelegen in tribune 3 Verwarmingselementen

Plus en détail

EP 2 472 019 A1 (19) (11) EP 2 472 019 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 04.07.2012 Bulletin 2012/27

EP 2 472 019 A1 (19) (11) EP 2 472 019 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 04.07.2012 Bulletin 2012/27 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 2 472 019 A1 (43) Date de publication: 04.07.2012 Bulletin 2012/27 (51) Int Cl.: E04B 2/74 (2006.01) (21) Numéro de dépôt: 11195809.6 (22) Date de dépôt: 27.12.2011

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Divorce. Détermination de l'hébergement principal. Installation d'un des parents à l'étranger Datum 2 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Plus en détail

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. PLASSERAUD 84, rue d'amsterdam, F-75009 Paris (FR)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. PLASSERAUD 84, rue d'amsterdam, F-75009 Paris (FR) Patentamt JEuropâisches European Patent Office @ Numéro de publication: 0 1 1 0 7 5 4 Office européen des brevets ^ ^ DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 83402133.9 Int. Cl.3: C 07 C 103/183, C

Plus en détail

Un concept unique. Gamme de panneaux de portes - de chambranles - ouverture Dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur

Un concept unique. Gamme de panneaux de portes - de chambranles - ouverture Dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur Un concept unique. Porte THYS SLIDING : - Porte coulissante intégrée dans un rail aluminium à poser devant le mur ou 2 murs. - 2 coulisses avec guides à roulettes sur roulement à billes veillent à un coulissage

Plus en détail

Construction. Sarnavap 5000E SA. Pare-vapeur. Description du produit. Tests

Construction. Sarnavap 5000E SA. Pare-vapeur. Description du produit. Tests Notice Produit Edition 09.2012 Identification no4794 Version no. 2012-208 Sarnavap 5000E SA Pare-vapeur Description du produit Sarnavap 5000E SA est un pare-vapeur auto-adhésif pour système en adhérence

Plus en détail

D 155 Annex 16, page 1. Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification

D 155 Annex 16, page 1. Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification Annex 16, page 1 CIB Révision WG Projet de définition Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification Proposition consolidée du rapporteur Date : 16 février

Plus en détail

D 155 Annex 20, page 1. Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification

D 155 Annex 20, page 1. Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification Annex 20, page 1 CIB Révision WG Projet de définition Projet : D155 Sous-classe : B42D Office européen des brevets, Direction de la Classification Proposition consolidée du rapporteur Date : 04 mai 2012

Plus en détail

Plafonds Placostil sur montants Montage standard

Plafonds Placostil sur montants Montage standard A01 Plafonds sur ossature métallique Placostil Plafonds Placostil sur montants Montage standard Travaux préparatoires et dispositions générales Les travaux ne doivent être entrepris que dans les constructions

Plus en détail

TEPZZ 5 5 _9A_T EP 2 535 219 A1 (19) (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

TEPZZ 5 5 _9A_T EP 2 535 219 A1 (19) (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (19) TEPZZ 5 5 _9A_T (11) EP 2 535 219 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 19.12.2012 Bulletin 2012/51 (21) Numéro de dépôt: 12171697.1 (51) Int Cl.: B60L 5/20 (2006.01) B60L 5/42

Plus en détail

RAPPORT DE CLASSEMENT. RAPPORT DE CLASSEMENT n EFR-14-002348

RAPPORT DE CLASSEMENT. RAPPORT DE CLASSEMENT n EFR-14-002348 Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58 n EFR-14-002348 Selon les normes EN 15650 : 2010 et EN 13501-3 : 2007 Concernant Une gamme de clapets type

Plus en détail

Sté Portes Automatiques - SPA

Sté Portes Automatiques - SPA 2010 Sté Portes Automatiques - SPA SPA Société Portes Automatiques Avril 2010 SPA Les Portes à satisfaire vos exigences! 1) Portes basculantes C est la solution la plus fiable pour votre garage maison

Plus en détail

EP 2 395 182 A1 (19) (11) EP 2 395 182 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 14.12.2011 Bulletin 2011/50

EP 2 395 182 A1 (19) (11) EP 2 395 182 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 14.12.2011 Bulletin 2011/50 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 2 395 182 A1 (43) Date de publication: 14.12.2011 Bulletin 2011/50 (51) Int Cl.: E04G 13/06 (2006.01) (21) Numéro de dépôt: 11169181.2 (22) Date de dépôt: 08.06.2011

Plus en détail

Gyptone, l'absorption acoustique avec perforations modulaires

Gyptone, l'absorption acoustique avec perforations modulaires Gyptone, l'absorption acoustique avec perforations modulaires Les plaques Gyptone sont fabriquées à base d'une plaque de plâtre de grande qualité. Ces plaques Gyproc sont perforées en usine au départ d'un

Plus en détail

LISTE V AU PROTOCOLE A MAROC. Description des produits

LISTE V AU PROTOCOLE A MAROC. Description des produits LISTE V AU PROTOCOLE A MAROC 04.03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou

Plus en détail

Défauts dan les sachets souples état date stérilisables en autoclave nouveau 31/05/2002 Caractérisation et classification

Défauts dan les sachets souples état date stérilisables en autoclave nouveau 31/05/2002 Caractérisation et classification chapitre page 7 Index CHAPITRE 7 CATÉGORIES DES DÉFAUTS 7.1 Abrasion 7.2 Cloque 7.3 Canal de fuite 7.4 Joint comprimé (ou séparation des couches dans la zone de scellage) 7.5 Joint contaminé 7.6 Joint

Plus en détail

(51) Int Cl.: B23P 19/00 (2006.01) B23P 19/04 (2006.01) F01L 1/053 (2006.01)

(51) Int Cl.: B23P 19/00 (2006.01) B23P 19/04 (2006.01) F01L 1/053 (2006.01) (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 1 886 760 A1 (43) Date de publication: 13.02.2008 Bulletin 2008/07 (21) Numéro de dépôt: 0711197.6 (1) Int Cl.: B23P 19/00 (2006.01) B23P 19/04 (2006.01) F01L

Plus en détail

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE Conditions relatives aux cartes Les présentes Conditions relatives aux cartes sont d application sur

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

Dampkappen voor ovens en rotisserie

Dampkappen voor ovens en rotisserie Dampkappen voor ovens en rotisserie Omgekeerde plaatsing van de afzuigmond om maximaal de damp te kunnen afzuigen 28/1/2013 Het beste is maar goed genoeg 2/8 Dynamische dampkap met ingebouwde motor Vent

Plus en détail

L innovation technologique des entreprises françaises au Brésil

L innovation technologique des entreprises françaises au Brésil L innovation technologique des entreprises françaises au Brésil Résultats-clefs de l étude de l IPT Rédacteurs : Prof. Raimundo Nonato dos Santos (IPT) Juin 1999. Michel Lévêque Cendotec - Av. Paulista,

Plus en détail

Publié le : 2014-08-05

Publié le : 2014-08-05 Publié le : 2014-08-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant

Plus en détail

Protection mobile contre les rayons X, ajustable en hauteur et guidée le long du corps

Protection mobile contre les rayons X, ajustable en hauteur et guidée le long du corps Protection mobile contre les rayons X, ajustable en hauteur et guidée le long du corps «Le nouveau paravent mobile WD261, développé par MAVIG apporte une protection contre les rayons X là où une protection

Plus en détail

FERMACELL Montage cloison 1 S 31 1S 41

FERMACELL Montage cloison 1 S 31 1S 41 1 S 31 1S 41 Domaines d application La cloison simple peau FERMACELL est une cloison de type distributif, non portante. Elle trouve son domaine d'application privilégié dans les cloisonnements pour la

Plus en détail

Préchauffage et réchauffage

Préchauffage et réchauffage Accessoires Préchauffage et réchauffage Page 6 Préchauffage et réchauffage Batterie hors-gel FSH 00 00 500 Ø 60 0 e boîtier du filtre de l'air extérieur FSH (FSH = batterie hors gel) sert à protéger l'échangeur

Plus en détail

PORTE PLIANTE imotion 2301

PORTE PLIANTE imotion 2301 PORTE PLIANTE imotion 2301 Dimensions de la porte p. 2 Système de profilés p. 2 Caractéristiques du système d entraînement imotion 2301 pour porte pliante p. 3 Accessoires standard p. 4 Impulseurs p. 5

Plus en détail

Matériau S235JR - DIN EN 10025 Finition de surface. Epaisseur du matériau 1,5 mm. Désignation Filetage M Cote X Longueur L Charge de traction

Matériau S235JR - DIN EN 10025 Finition de surface. Epaisseur du matériau 1,5 mm. Désignation Filetage M Cote X Longueur L Charge de traction Plaque de base MP Pour la pose de deux tubes avec un seul point de fixation Pour installation de 2 colliers sur un seul point de fixation Matériau S235JR - DIN EN 10025 Epaisseur du matériau 1,5 mm Les

Plus en détail

Afvalbehandeling Waste Handling Traitement de dechets

Afvalbehandeling Waste Handling Traitement de dechets Afvalbehandeling Waste Handling Traitement de dechets Ontwerp en productie van : Volledige systemen voor de evacuatie, het transport en de verwerking van afval komende van productielijnen voor papier,

Plus en détail

Kombitube. Passage de toiture multifonctionel sur mesure

Kombitube. Passage de toiture multifonctionel sur mesure Kombitube Passage de toiture multifonctionel sur mesure TRAVERSEZ VOTRE TOIT D UNE MANIÈRE RÉFLÉCHIE De plus en plus, les cheminées deviennent des constructions plus complexes. Autrefois, elles servaient

Plus en détail

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Administration des Laboratoires CA-Botanique Food Safety Center Boulevard du Jardin botanique 55 B-1000 Bruxelles Tél. 02 211 87 27 - Fax 02 211

Plus en détail

Tables. Tables individuelles réglables en hauteur manuellement

Tables. Tables individuelles réglables en hauteur manuellement Table réglable en hauteur Ropox Ergobasic, largueur 90 cm, inclinable Cette table économique réglable en hauteur est basée sur la table thérapeutique ROPOX ST, depuis des années une image fidèle dans les

Plus en détail

DETECTEUR DE FILM D'HUILE TYPE OFD 901 ALIMENTATION 24 VDC MONTAGE ET MISE EN SERVICE

DETECTEUR DE FILM D'HUILE TYPE OFD 901 ALIMENTATION 24 VDC MONTAGE ET MISE EN SERVICE Au service de l'eau F 57600 FORBACH Fax 03 87 88 18 59 E-Mail : contact@isma.fr DETECTEUR DE FILM D'HUILE TYPE OFD 901 ALIMENTATION 24 VDC MONTAGE ET MISE EN SERVICE www.isma.fr SOMMAIRE Pages 1. GÉNÉRALITÉS...

Plus en détail

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles PNOZ Relais jusqu'en d'arrêt 11 catégorie d'urgence, 4, EN 954-1 protecteurs mobiles Bloc logique de sécurité pour la surveillance de poussoirs d'arrêt d'urgence et de protecteurs mobiles Homologations

Plus en détail

Tables LAN (Local Area Network), postes de sécurité, postes de contrôle de processus industriels, postes d'essai. varantec

Tables LAN (Local Area Network), postes de sécurité, postes de contrôle de processus industriels, postes d'essai. varantec VLes composants du système varantec pour des postes LAN et IT 118 Tables LAN (Local Area Network), postes de sécurité, postes de contrôle de processus industriels, postes d'essai varantec Aujourd'hui la

Plus en détail

TEPZZ 568448A_T EP 2 568 448 A1 (19) (11) EP 2 568 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006.

TEPZZ 568448A_T EP 2 568 448 A1 (19) (11) EP 2 568 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006. (19) TEPZZ 68448A_T (11) EP 2 68 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 13.03.2013 Bulletin 2013/11 (1) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006.01) (21) Numéro de dépôt:

Plus en détail

MITRE SAW STAND (005-0001) Original Instructions

MITRE SAW STAND (005-0001) Original Instructions EN MITRE SAW STAND (005-0001) Original Instructions DE FR Written in UK English V1 Date Published: 01 / 02 / 2015 EN DE FRANÇAIS Traduction des instructions d origine FR TABLE DES MATIÈRES* English Page

Plus en détail

EP 1 764 748 A1 (19) (11) EP 1 764 748 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 21.03.2007 Bulletin 2007/12

EP 1 764 748 A1 (19) (11) EP 1 764 748 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 21.03.2007 Bulletin 2007/12 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 1 764 748 A1 (43) Date de publication: 21.03.2007 Bulletin 2007/12 (51) Int Cl.: G07B 17/00 (2006.01) (21) Numéro de dépôt: 06119629.1 (22) Date de dépôt: 28.08.2006

Plus en détail

EP 1 782 987 A2 (19) (11) EP 1 782 987 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19

EP 1 782 987 A2 (19) (11) EP 1 782 987 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 1 782 987 A2 (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19 (21) Numéro de dépôt: 06350011.0 (51) Int Cl.: B60J 10/00 (2006.01) B60J 10/10 (2006.01)

Plus en détail

Floorrock HP Isolation de sols flottants

Floorrock HP Isolation de sols flottants Floorrock HP Isolation de sols flottants Description du produit Panneau de laine de roche de haute densité (masse volumique circa 150 kg/m³) pour sols flottants soumis à de fortes charges d utilisation.

Plus en détail

REGARDS KERAPORT. ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À LA CORROSION.

REGARDS KERAPORT. ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À LA CORROSION. REGARDS KERAPORT. ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À LA CORROSION. 2 Vue dans un regard KeraPort DN 1000 STEINZEUG-KERAMO SITES DE PRODUCTION Allemagne : Frechen et Bad Schmiedeberg Belgique : Hasselt EFFECTIF

Plus en détail

Recopieur de position Type 4748

Recopieur de position Type 4748 Recopieur de position Type 4748 Fig. 1 Type 4748 1. Conception et fonctionnement Le recopieur de position type 4748 détermine un signal de sortie analogique 4 à 20 ma correspondant à la position de vanne

Plus en détail

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES.

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. 1 LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. ISABELLE JANSSENS Institut Belge pour la Sécurité Routière Résumé Les fonctions locales,

Plus en détail

Manuel d'utilisation de la maquette

Manuel d'utilisation de la maquette Manuel d'utilisation de la maquette PANNEAU SOLAIRE AUTO-PILOTE Enseignement au lycée Article Code Panneau solaire auto-piloté 14740 Document non contractuel L'énergie solaire L'énergie solaire est l'énergie

Plus en détail

Le pavillon. Électrothermie. Chauffage électrique

Le pavillon. Électrothermie. Chauffage électrique PAGE 1 DE 10 SOUS / Objectif Énoncer les différents procédés de chauffage (direct et indirect). Énoncer les principes de fonctionnement. Identifier les éléments constitutifs. Savoir technologique visé

Plus en détail

Installations de plomberie

Installations de plomberie Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant

Plus en détail

Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58

Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58 Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58 PROCES-VERBAL PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n 13 A - 789 Résistance au feu des éléments de construction selon

Plus en détail

TEPZZ 6Z786 A_T EP 2 607 862 A1 (19) (11) EP 2 607 862 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 1/56 (2006.01) F23N 5/18 (2006.

TEPZZ 6Z786 A_T EP 2 607 862 A1 (19) (11) EP 2 607 862 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 1/56 (2006.01) F23N 5/18 (2006. (19) TEPZZ 6Z786 A_T (11) EP 2 607 862 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 26.06.13 Bulletin 13/26 (1) Int Cl.: G01F 1/6 (06.01) F23N /18 (06.01) (21) Numéro de dépôt: 114470.

Plus en détail

Europâisches Patentamt European Patent Office Numéro de publication: 0 0 1 3 6 8 3 A1 Office européen des brevets ^ 1

Europâisches Patentamt European Patent Office Numéro de publication: 0 0 1 3 6 8 3 A1 Office européen des brevets ^ 1 J Europâisches Patentamt European Patent Office Numéro de publication: 0 0 1 3 6 8 3 A1 Office européen des brevets ^ 1 DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numérodedépôt:79102361.7 Int. Cl.»: G 01 B 3/08, G 01

Plus en détail

Shelf - Coulisse pour tablette coulissante

Shelf - Coulisse pour tablette coulissante Shelf Shelf - Coulisse pour tablette coulissante La coulisse Shelf pour tablettes coulissantes avec fixation sur le fond peut être utilisée pour différents cas de figure comme pour les cuisines, les présentoirs

Plus en détail

GUIDE CANADIEN D ETIQUETAGE DE PORTES ET CADRES COUPE-FEU HOMOLOGUÉS

GUIDE CANADIEN D ETIQUETAGE DE PORTES ET CADRES COUPE-FEU HOMOLOGUÉS GUIDE CANADIEN D ETIQUETAGE DE PORTES ET CADRES COUPE-FEU HOMOLOGUÉS CADRES ET PORTES D ACIER COUPE-FEU 08 11 00 OBJECTIF L objectif de la présente publication est de fournir une source exhaustive d information

Plus en détail

CONFORME ERP 2006. Parement couverture en panneau de particules de bois hydrofuge.

CONFORME ERP 2006. Parement couverture en panneau de particules de bois hydrofuge. Les secrets du panneau 9 avantages principaux Parement couverture en panneau de particules de bois hydrofuge. Les chevrons ils servent de raidisseur du panneau et remplacent les chevrons d une charpente

Plus en détail

A LA RECHERCHE DE LA PURETE... Analyser Détecter Rapporter

A LA RECHERCHE DE LA PURETE... Analyser Détecter Rapporter A LA RECHERCHE DE LA PURETE... Analyser Détecter Rapporter Détecteurs de métaux pour les industries alimentaires & d emballage EARNING CUSTOMER CONFIDENCE Analyser Détecter Rapporter INSIGHT IN PURSUIT

Plus en détail

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud.

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Faites don de un (ou plusieurs) Ticket Compliments Supreme Award. Edenred s engage à rembourser la totalité du montant aux épiceries sociales.

Plus en détail

Chape sèche FERMACELL

Chape sèche FERMACELL Chape sèche Des systèmes reconnus dans la construction sèche présentant des qualités coupefeu et d isolation phonique. Descriptif : Chape sèche de haute qualité adaptée à divers domaines d utilisation,

Plus en détail

Le présent document comporte 9 pages indissociables et dont la présente page est la page 1. Seule sa reproduction intégrale est autorisée.

Le présent document comporte 9 pages indissociables et dont la présente page est la page 1. Seule sa reproduction intégrale est autorisée. Fiche de domaine d emploi selon le Guide d Emploi des Isolants Combustibles dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) Solution Constructive [STAP ETANCHE] Le présent document comporte 9 pages indissociables

Plus en détail

CREATING POWER SOLUTIONS. 1D42 1D42C 1D50 1D81 1D81C 1D90 1D90V. Moteurs diesel Hatz. www.hatz-diesel.com

CREATING POWER SOLUTIONS. 1D42 1D42C 1D50 1D81 1D81C 1D90 1D90V. Moteurs diesel Hatz. www.hatz-diesel.com CREATING POWER SOLUTIONS. 1D42 1D42C 1D81 1D81C 1D90 1D90V Moteurs diesel Hatz www.hatz-diesel.com 1D42C et 1D81C - SilentPack Depuis des décennies, les "Silentpacks" (packs Silence) Hatz posent les jalons

Plus en détail

HYDROGAZ. BALLON ECS 750 À 6 000 Litres

HYDROGAZ. BALLON ECS 750 À 6 000 Litres HYDROAZ BALLON S 750 À 6 000 Litres L Hydrogaz est un système performant de production d eau chaude semi-instantanée, intégrant directement un équipement gaz à haut rendement. Ce concept original et unique

Plus en détail

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC. With the future in mind

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC. With the future in mind made in Belgium With the future in mind HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC Chaudière au gaz à condensation, à fonction double HeatMaster TC à condensation pour le chauffage central HeatMaster

Plus en détail

Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat

Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Détails 1. Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Crochet type mur sec Mortier Membrane d'étanchéite Chaînage béton Brique

Plus en détail

MONTAGE ET MODE D EMPLOI

MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGE ET MODE D EMPLOI et L appareil d alerte ultime avec détecteur pour Gaz liquide (propane/butane) et gaz naturel (méthane) Gaz narcotique. 1. GENERALITES Vous avez acheté un système d alarme KombiAlarm

Plus en détail

*CH000705891B1* CONFÉDÉRATION SUISSE INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*CH000705891B1* CONFÉDÉRATION SUISSE INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE *CH000705891B1* (19) CONFÉDÉRATION SUISSE INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre

Plus en détail