Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL"

Transcription

1 Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL België - Belgique PB - PP LIEGE X BC168 1 magazine MAANDELIJKS MENSUEL OKTOBER OCTOBRE 14 HIGHNESS WORTHY Darby Day ARTHUR D'ATOM V.U./E.R.Patrick De Ryckere, Geraardbergsesteenweg 15, 986 Balegem - Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : P91946

2 Colofon Trotting Magazine is het Officieel bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW en verschijnt maandelijks. Voor de leden van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW is Trotting Magazine inbegrepen in het lidgeld. Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw Route de Wallonie 1A, B 711 Mons (Ghlin) T F Verantwoordelijke uitgever: Patrick De Ryckere Geraardsbergsesteenweg 15, 986 Balegem (Oosterzele) 1 magazine OKTOBER OCTOBRE 14 Administratie & Realisatie: HAISJA BVBA Voorhavenlaan 14b, 9 Gent - België T F E. - Publiciteit en projectcoördinatie: HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers, Wim Timmermans Hoofdredacteur: Patrick De Ryckere Redactie & Vertaling: Xavier Rouet, Andy D'Haese, Stijn Verhaegen, Carina Rooselaers, Andries Roets, Robert Vandeweghe, Stéphane Maissin Vormgeving: HAISJA BVBA: Geert Matton Foto's: Lamia Leclercq, Geert Matton, drafrennen.be Drukkerij: Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 56, 445 Liers-Juprelle, Tél. : + () , Fax : + () , Copyright: Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Inhoud Edito Darby Day Kort nieuws Fokkersoog I Foxy Vrijthout Uitslagen Mutaties Dekseizoen 15 Belgian Darby Berichten Leveranciersgids Kalender Colophon Trotting Magazine est le Bulletin Officiel de l asbl Fédération Belge des Courses Hippiques et paraît mensuellement. Pour les membres de l asbl Fédération Belge des Courses Hippiques Trotting Magazine est inclu dans leur cotisation. Fédération Belge des Courses Hippiques asbl Route de Wallonie 1A, B 711 Mons (Ghlin) T F Editeur responsable : Patrick De Ryckere Geraardsbergsesteenweg 15, 986 Balegem (Oosterzele) Gestion & Réalisation : HAISJA BVBA Voorhavenlaan 14b, 9 Gent - België T F E. - Coordination de la publicité et de la rédaction : HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers, Wim Timmermans Rédacteur en chef : Patrick De Ryckere Rédaction & Traduction : Xavier Rouet, Andy D'Haese, Stijn Verhaegen, Carina Rooselaers, Andries Roets, Robert Vandeweghe, Stéphane Maissin Design : HAISJA BVBA : Geert Matton Photos : Lamia Leclercq, Geert Matton, drafrennen.be Imprimerie : Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 56, 445 Liers-Juprelle, Tél. : + () , Fax : + () , Copyright : La rédaction et l éditeur ne sont responsables, ni du contenu des articles publiés sous le nom de l auteur, ni des annonces. Toute reproduction, même partielle de ce magazine est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit est interdite sans l autorisation écrite de la rédaction. Sommaire Edito Darby Day Brêves L'oeil de l'éleveur I Foxy Vrijthout Résultats Mutations Saison de Monté 15 Belgian Darby Avis Guide des fournisseurs Calendrier trotting magazine

3 LA PASSION PARTAGÉE I GEDEELDE PASSIE Theault Belgique Notre nouvelle gamme... votre nouvel outil de travail Theault België Ons nieuwe gamma... het perfecte werkinstrument Vanessa Magelinck +() () Bedrijvenlaan 98 Lochristi Edito NEW NEW DEPUIS 194 e Equi Awards 15 Hippodroom Waregem /5/ 15 GRATIS HARNAIS >> waarde Euro - valeur Euro >> bij aankoop van Finn Tack sulky - à l achat d un sulky Finn Tack STUNT ACTIE SUPER PROMO De Federatie staat niet stil, en dat zal uw dienaar wel gewaar worden, namelijk op dinsdag 4 november aanstaande, waar maar liefst vier vergaderingen zullen plaatsvinden. We beginnen met de programmacommissie, die onder leiding van David Leroi, de koersuitschrijvingen van het eerste kwartaal 15 onder de loep zal nemen. Deze commissie wordt gevolgd door de fokkerijcommissie, die onder impuls van uittredende en herkiesbare voorzitter, André Everaert, talrijke belangrijke punten op de agenda heeft geplaatst, met name het stimuleren van de Belgische fokkerij en in het bijzonder van de Belgische draver. Daarbij aansluitend, de eventuele oprichting van een fokkerijfonds, de voortzetting van de fokkerijtrofeeën en leeftijdskoersen. Ook zal er een stand van zaken opgemaakt worden na de laatste UET vergadering waar o.a. Europese fokpremies aan bod kwamen. Tevens zal er onderzocht worden of veilingen van dravers in België haalbaar zijn en of de criteria voor de dekhengsten en het Darby reglement niet dienen herzien te worden. Op de daaropvolgende bestuursvergadering zullen o.a. de invoerrechten van tijdelijk ingevoerde paarden onderzocht worden. Nog voor de eerste koers van de dag plaats vindt zullen de bestuurders van beide disciplines, draf en galop, zich uitspreken over de mogelijkheid van coöptatie in het bestuur en zal de samenstelling van de gemengde dopingcommissie ter sprake komen. Een hele brok dus die wij in de volgende nummers zullen ontleden en bespreken. La Fédération ne reste pas en place et votre fidèle serviteur en fera assurément les frais ce mardi 4 novembre prochain, où pas moins de quatre réunions sont prévues. La première, celle de la commission des programmes, se penchera, sous la direction de David Leroi, sur les programmes du premier trimestre 15. La seconde, celle de l élevage, a sous l impulsion du président sortant et rééligible, André Everaert, porté plusieurs points importants à l ordre du jour, notamment la stimulation de l élevage belge et du trotteur belge en particulier, la création éventuelle d un fonds de l élevage, la poursuite des trophées de l élevage et des courses pour générations. Elle fera le point sur la dernière réunion de l UET où des primes d élevage européennes ont été abordées. Enfin elle examinera si des ventes aux enchères pour trotteurs est faisable en Belgique et si les critères pour les étalons et le règlement du Darby ne devraient pas être revus. La réunion suivante du Conseil d Administration se penchera, quant à elle, sur les droits d importation des chevaux importés temporairement. Enfin, avant le début de la première course, les administrateurs des deux disciplines, trot et galop, examineront la possibilité d une cooptation dans le Conseil d Administration et se prononceront sur la composition de la commission mixte du doping. Nous ne manquerons pas de revenir sur tous ces dossiers dans les prochains numéros. Afspraak - Rendez-vous HORSESHOP - Danny Verlinden Jennekensstraat Haacht Met sportieve groeten, Patrick De Ryckere Salutations sportives, Patrick De Ryckere 4 trotting magazine trotting magazine 5

4 DARBY DAY Zoals elk jaar stond op de laatste zondag van september de Belgische drafwereld even op zijn kop. Reden: de finales van de Darby die de beste paarden bij de - en 4-jarigen zouden kronen. Voor het vierde jaar op rij werden deze finales verreden in de hippodroom van Mons. In 1 vond de koersdag plaats in Waregem en de jaren daarvoor had Sterrebeek de eer om het event te ontvangen. De migratie heeft uiteraard tegenkanting gekend, maar het is onderhand duidelijk dat er minstens evenveel voorstanders zijn van de keuze voor Mons. De piste is van een buitengewone kwaliteit en de looprichting is tegenwijzerzin. DARBY VAN DE -JARIGEN: JONGE SPRUITEN KRONEN JONG TALENT We moeten er geen doekjes om winden: twee maanden voor de race konden we ons overduidelijk verwachten aan een duel tussen HURRY UP SONATA en HAMILTON NOA. De twee regen de overwinningen in de zomer aan elkaar en maakten de keuze voor Kristof Depuydt allesbehalve eenvoudig: met wie van de twee zou hij naar de overwinning snellen? Een keuze die hij uiteindelijk niet eens heeft moeten maken, want op de dag des oordeels tekende geen van beide present. De ene moest verstek laten gaan om gezondheidsredenen, de andere werd één jaar gebannen uit alle competities na een positieve dopingcontrole!!! Zo werd de koers al op voorhand min of meer onthoofd, maar in tegenstelling tot vorig jaar, toen GOSIP SIDNEY ruim de maat van de andere paarden nam, konden er deze keer wel zeven of acht deelnemers een gooi doen naar de overwinning. Zonder anderen tekort te willen doen, denken we daarbij vooral aan BABY DE LAHAYE, BESLOIS D HARCHIES, HE- DERA ANDRESS, HORIZON DU LAUZET, HAPPY CANTHIS, HIGHNESS WORTHY, BEL AMI D AZUR en HEIDI PRIDE. Allen mochten ze de overwinning ambiëren op basis van recente prestaties in de kwalificatieproeven en andere koersen. Comme chaque année, la Belgique du trot a vibré le dernier dimanche de septembre. La raison : les finales des Darby avec le sacre du meilleur de la Génération des ans et de la Génération des 4 ans. Pour la quatrième année consécutive, ces finales se sont déroulées sur l hippodrome de Mons. Si Sterrebeek a longtemps accueilli cet événement, Waregem a été à l honneur jusqu en 1. Cette migration a sans doute ses détracteurs mais il est clair que courir à Mons a aussi ses partisans (une piste qui offre une qualité exceptionnelle, la corde à gauche ). DARBY DES ANS : LES JEUNES POUSSES SACRENT UNE JEUNE POUSSE. Disons le sans détour, deux mois avant la course on s attendait clairement à un duel entre HURRY UP SONATA et HA- MILTON NOA. Ces deux là ont en effet aligné les victoires durant l été et s annonçaient comme redoutable donnant également à Kristof Depuydt un choix difficile à faire, à savoir qui driver le jour du Darby? Ce choix, il n aura finalement pas à les faire puisque le jour J, ni l un ni l autre n était présent. Si le premier a déclaré forfait pour un problème de santé, le second a été écarté de toute compétition pendant un an suite à un contrôle positif!!! Dès lors, la course était quelque peu amputée mais contrairement à l année dernière où un cheval se détachait très nettement (GOSIP SIDNEY), ils étaient sept ou huit à pouvoir prétendre sérieusement à la victoire. Citons sans faire ombrage aux autres, BABY DE LAHAYE, BESLOIS D HARCHIES, HEDERA ANDRESS, HORIZON DU LAUZET, HAPPY CANTHIS, HIGHNESS WORTHY, BEL AMI D AZUR ou encore HEIDI PRIDE. Tous pouvaient prétendre raisonnablement envisager la victoire à d une performance récente dans les épreuves qualificatives ou dans d autres courses. Côté origines, citons SJ S PHOTO avec trois représentants au départ, devant ALIEN CHIP avec deux chevaux les autres ayant un rejeton au maximum. Chez les entraîneurs, et c est une constante depuis quelques années, c est Marc Huygens qui était le plus présent avec trois partants, BABY DE LAHAYE, HIGHNESS WORTHY et HENNESSY JP. Enfin Highness Worthy Wat de afstammelingen betreft, kwamen er drie producten van SJ S PHOTO aan de start, gevolgd door twee paarden van ALIEN CHIP. Andere bekenden moesten het met één telg in koers doen. Bij de trainers was het, zoals reeds enkele jaren het geval is, Marc Huygens die het best vertegenwoordigd was met drie vertrekkers: BABY DE LAHAYE, HIGHNESS WORTHY en HENNESSY JP. Ondanks de openstelling van de koersen voor van oorsprong Franse paarden die geboren en opgekweekt werden in België, konden we toch maar drie paarden van de B-generatie onderscheiden: BABY DE LAHAYE, BESLOIS D HARCHIES en BEL AMI D AZUR. Van bij het vertrek ging HEDERA ANDRESS al in galop. HENNESSY JP liep meteen achter de feiten aan, terwijl HAPPY CANTHIS aan de leiding ging voor BESLOIS D HARCHIES, BABY DE LAHAYE en HORIZON DU LAUZET. BEL AMI D AZUR draafde vol in de wind in vijfde positie en op de vijfde lijn liep HIGHNESS WORTHY aan de binnenkant van de piste. De eerste bocht werd in die volgorde gelopen, maar op duizend meter van de meet versnelde HO- RIZON DU LAUZET plots en nam hij de leiding. Met zeven gingen ze de laatste bocht in: HORIZON DU LAUZET, BE- SLOIS D HARCHIES, BABY DE LAHAYE, BEL AMI D AZUR, HAPPY CANTHIS, HIGHNESS WORTHY en HERA DU CAL- VAIRE. Langs buiten kwam plots HIGHNESS WORTHY met Hanna Huygens opzetten en na een fenomenale eindspurt in de laatste bocht konden we enkel hopen dat de zoon van SJ S PHOTO niet zou kraken in de laatste rechte lijn. Dat gebeurde niet en dus eindigde HIGHNESS WORTHY als eerste voor HAPPY CANTHIS, die met de meet in zicht nog mooi terugkwam. BEL AMI D AZUR vervolledigde het podium voor BABY DE LAHAYE. Opvallend was nog de diskwalificatie van HORIZON DU LAUZET in de finale, hoewel hij nog kon hopen op de overwinning honderd meter voor de eindstreep. depuis l ouverture l an dernier de la course aux chevaux d origines françaises nés et élevés en Belgique, on ne constatait que la présence de trois chevaux de la génération des «B», BABY DE LAHAYE, BESLOIS D HARCHIES et BEL AMI D AZUR. Concernant le déroulement de la course en elle même, dès le départ on perdait HEDERA ANDRESS au galop tandis que HENNESSY JP s élançait en très net retrait tout le contraire de HAPPY CANTHIS qui s installait au commandement devant BESLOIS D HARCHIES, BABY DE LAHAYE et HORIZON DU LAUZET tandis que BEL AMI D AZUR trottait en cinquième position nez au vent et HIGHNESS WORTHY sur une cinquième ligne côté corde. Le premier tour était bouclé dans cet ordre mais à mille mètres du but HORIZON DU LAUZET accélérait subitement pour prendre l avantage tout en «trottant gros». Ils se présentaient à sept largement détachés dans le dernier tournant (HORIZON DU LAUZET, BESLOIS D HARCHIES, BABY DE LAHAYE, BEL AMI D AZUR, HAPPY CANTHIS, HIGHNESS WORTHY et HERA DU CALVAIRE. Dès lors venait tout en dehors HIGHNESS WORTHY avec Hanna Huygens et après une progression remarquable dans l ultime tournant on pouvait s attendre à ce que le fils de SJ S PHOTO ne craque dans la ligne droite. Pourtant, il poursuivait son effort pour dominer HAPPY CANTHIS bien revenu dans la ligne droite après un «coup de pompe» dans la ligne d en face. BEL AMI D AZUR faisait illusion au début de la ligne 6 trotting magazine trotting magazine 7

5 Darby Day Darby Day Maar wat te zeggen van de overwinning van Hanna Huygens, ongetwijfeld de mooiste uit haar carrière. Een bevestiging voor de sulkywereld dat de hegemonie van de jarenlange veelwinnaars wel eens doorbroken zou kunnen worden. En een mooie kans voor de dochter van Marc Huygens om te tonen dat er met haar rekening zal moeten gehouden worden in de aangespannen drafkoersen DARBY VAN DE 4-JARIGEN: PAPA DOET HUZARENSTUKJE DOCHTER NIET NA Voor deze generatie verwachtte iedereen opnieuw GOSIP SIDNEY van Marc Huygens als de favoriet. De ongenaakbare leider van zijn generatie had alles al gewonnen op zijn jaar en bevestigde zijn talent als driejarige door de Darby van de -jarigen vorig jaar met brio te winnen. Bewijs van zijn superioriteit: het totale prijzengeld van meer dan 58 dat hij al vergaarde, veel meer dan zijn tegenstanders van de dag, uitgezonderd ARTHUR D ATOM dan. Die laatste heeft het merendeel van zijn overwinningen in Frankrijk behaald, maar telkens hij in Mons moest lopen, stelde hij teleur. Niemand twijfelde dus aan de suprematie van GOSIP SIDNEY, en toch Voordat we het koersverloop vertellen, is het nog interessant om weten dat er van de zestien starters onder meer twee nazaten van BOLETS ASPIRANT, twee van LOVE YOU, twee van HULK DE GODISSON en zelfs drie afstammelingen van VICTORY MARGIN meeliepen. Ook hier was Marc Huygens de best vertegenwoordigde trainer met uiteraard droite et comlpétait le podium devant BABY DE LAHAYE. Notons enfin la disqualification de HORIZON DU LAUZET dans la phase finale alors qu il faisait encore illusion pour la victoire à cent mètres du but et qu il passait le poteau en quatrième position. Que dire de cette victoire si ce n est qu elle est incontestablement la plus belle de Hanna Huygens. Une confirmation au sulky pour celle qui domine le trot monté depuis plusieurs années. Une belle opportunité également pour la fille de Marc Huygens que l on peut compter avec elle dans les courses à l attelé DARBY DES 4 ANS : LE PAPA N IMITE PAS LA FILLE Dans cette génération, tout le monde s attendait à une confirmation de GOSIP SIDNEY pensionnaire de Marc Huygens. Leader incontesté de sa génération, il avait tout gagné à l âge de deux ans et avait confirmé à l âge de trois ans remportant avec brio le Darby des ans l année dernière. Pour preuve de sa supériorité avant course son compte en banque qui affichait plus de 58 loin devant ses adversaires du jour à l exception notable de ARTHUR D ATOM. Mais ce dernier avait pris l essentiel de ses gains en France, chacune de ses sorties à Mons se révélant décevante. Personne ne semblait donc à priori pouvoir lui contester la suprématie de GOSIP SIDNEY ; et pourtant Avant de revenir sur le déroulé de la course, notons que parmi les seize partants nous comptions deux BOLETS Arthur D'Atom GOSIP SIDNEY, maar ook GOODBYE DU MOT en GYWIN D ERPION. Met GOSIP SIDNEY kon Pascal Van Der Rasieren als eigenaar terechte ambities koesteren, verder aangevuld met GOODBYE DU MOT die hij een paar maand eerder al eens versloeg. De aanwezigheid van Jos Verbeeck in de sulky van ARTHUR D ATOM zou echter het verschil maken: Ik zou niet naar de Darby komen met hem als ik dacht dat hij niet kan winnen, aldus Jos voor de koers. Na een snelle start met zijn partner werd Jos Verbeeck vergezeld door GHAEDRA VIVANT en vooral GOODBYE DU MOT die de leiding van hem overnam in de eerste bocht. GOSIP SIDNEY startte daarentegen voorzichtig en liep in zesde positie. Op één ronde van het einde kwam GOSIP SIDNEY op een mooie manier buitenom opzetten, maar meteen kwam Jos uit de rug van GOODBYE DU MOT om te tonen dat hij hem niet zou laten overnemen. Van dan af zette Marc zich in het kielzog van Jos en die posities zouden behouden blijven tot in de laatste bocht. Jos ging voorbij GOODBYE DU MOT (die aan het eind van zijn Latijn was) en nam de leiding, met in zijn rug de hete adem van Marc, zijn eeuwige rivaal. Het mantegen-manduel tussen de twee rijksten van hun generatie ging naar een climax. Al gauw konden we zien dat GOSIP SIDNEY geen terrein goedmaakte op ARTHUR D ATOM die zich heer en meester toonde in de laatste rechte lijn. GOSIP SIDNEY moest vrede nemen met en eervolle tweede plaats en Hanna Huygens maakte haar mooie dag compleet met een derde plek voor GHAEDRA VIVANT. Op vier en vijf eindigden GINO DU CAILLOU en GRACE TER AALTER. Bij de prijsuitreiking rakelde Jos enkele goede herinneringen aan Marina Hayen op: Ik heb heel wat mooie koersen voor Paul Hayen gewonnen. Ik heb veel plezier beleefd in zijn kleuren wanneer ik in België was. We hebben praktisch alles gewonnen samen. Zijn woorden klonken haast nostalgisch, maar al snel werd het vervolg van de carrière van zijn kampioen besproken: "ARTHUR D ATOM gaat voortaan vooral in Frankrijk lopen, waar hij nog alles moet bewijzen. Zelfs de verslagen GOSIP SIDNEY zou zich door een Frans avontuur kunnen laten verleiden, maar dan moet hij zijn carrière in België, waar hij tot op heden al zijn koersen liep, opgeven. Xavier Rouet ASPIRANT, deux LOVE YOU, deux HULK DE GODISSON mais aussi trois VICTORY MARGIN. Une nouvelle fois Marc Huygens était l entraîneur le mieux représenté avec GOSIP SIDNEY bien sûr mais aussi GOODBYE DU MOT et GYWIN D ERPION. Parmi les propriétaires, Pascal Van Der Rasieren pouvait nourrir de légitimes ambitions avec GOSIP SIDNEY bien sûr, celui-ci pouvant être suppléé par GOODBYE DU MOT qui l avait déjà battu quelques mois auparavant. La présence de Jos Verbeeck au sulky de ARTHUR D ATOM allait pourtant faire la différence : «Je ne suis pas venu courir le Darby avec lui en pensant qu il ne pouvait pas gagner» tels étaient les propos de Jos après la course. Parti vite avec son partenaire, Jos Verbeeck devait compter sur la présence de GHAEDRA VIVANT et surtout de GOODBYE DU MOT qui venait lui prendre l avantage dans le premier tournant. Au contraire, GOSIP SIDNEY prenait un départ plus prudent se positionnant en sixième position. A un tour du but, GOSIP SIDNEY se rapprochait de belle manière en dehors mais aussitôt Jos se décalait du dos de GOODBYE DU MOT pour montrer qu il n était pas décidé à lui laisser prendre l avantage. Dès lors, Marc se plaçait dans le sillage de Jos et les positions allaient rester figées jusque dans le dernier tournant. Jos déboîtait alors du dos de GOODBYE DU MOT (sur ses fins) pour lui prendre l avantage tandis que Marc progressait bien au chaud dans le sillage de son principal rival. Le mano à mano entre les deux plus riches de la génération allait alors débuter. Toutefois, très vite nous avons pu nous rendre compte que GOSIP SIDNEY ne refaisait pas un poil de terrain sur ARTHUR D ATOM qui se montrait impérial dans la ligne droite. GOSIP SIDNEY devait se contenter d une honorable deuxième place tandis que Hanna Huygens complétait sa belle journée, GHAE- DRA VIVANT prenant une belle troisième place devant GI- NO DU CAILLOU et GRACE TER AALTER. Lors de la remise de prix, l occasion était belle pour Jos de se rappeler aux bons souvenirs de Marina Hayen : «J ai gagné tellement de belles courses pour Paul Hayen, j ai eu beaucoup de plaisir à courir avec cette casaque lorsque j étais en Belgique. Nous avons pratiquement tout gagné ensemble.» Les premiers mots de Jos étaient empreints d une certaine marque de nostalgie mais très vite la suite de la carrière de son champion était évoquée : «ARTHUR D ATOM va désormais courir essentiellement en France où il devrait encore s illustrer.» Même battu GOSIP SIDNEY devrait lui aussi se laisser tenter par une aventure dans l hexagone à moins qu il ne poursuive sa carrière en Belgique où il a pour l heure effectué toutes ses sorties. Xavier Rouet 8 trotting magazine trotting magazine 9

6 KORT NIEUWS BREVES 14/9/14: Father Patrick, nog ongelukkig in de Hambletonian, wint de Canadian G.P $. De Hambletonian winnaar Trixton sprong aan de start en herviel in een oude blessure. Zijn koersloopbaan zit erop en hij zal zich nu richten op de fokkerij. Kort Nieuws I Brêves 14/9/14 : Father Patrick, de nouveau malchanceux à l'hambletonian, remporte le Canadian G.P.-68. $. Le vainqueur de l'hambletonian, Trixton, a fauté au départ et rouvert une ancienne blessure. Il met un terme à sa carrière de cheval de course et part à l'élevage. 11/9/14: Karel Lavigne heeft op de succesvolle Jaarlingenverkoop in Italië paarden gekocht. Uvetta Laser (Pine Chip x India di Jesolo) 1., Ucayali Bi (Varenne x Felicity Bi) 17. en Usha d Amore (Igor Font x Do it Wise) 8.. 1//14: In Zwitserland wint Sometime van A. Cayron de G.P. du Président - 5m-Groupe II De achtjarige dochter van Blue Dream wordt getraind door Vincent Martens en werd naar de winst gereden door Christophe Martens in een nieuw koersrecord van Tweede werd Soléa Rivellière en derde werd Sévérino. Perlando met Nico d Haenens in de sulky eindigde ongeplaatst. 1/9/14: Quatro Ecus won de G.P. Moët et Chandon Rijder Christophe Martens was onder de indruk van de 1-jarige In Love With You-zoon. Quatro Ecus doet altijd zijn best en bewijst dat vandaag opnieuw. Het is een mooie zege en ik ben dan ook super tevreden voor eigenaar Jan Kumpen. Hij mocht met Quatro Ecus al vele mooie momenten beleven en we onthouden de zege in de Prix de la Côte d Azur waar hij Quomba de Guez klopte. De winnende tijd was over 45m. 1/9/14: Black d Avril wint in Vincennes de Prix de L étoile- groupe I - m- 4.. Na een heel goed parcours in de rug van de tot dan ongeslagen Biche des Clos. Black d Avril schenkt een eerste Groupe I aan zijn trainer F. Prat, rijder F. Ouvrie en vader Oceano Nox. Biche des Clos werd zeer knap tweede na een parcours in het dodenspoor. Derde werd Billie de Montfort voor Brillantissime. De tijd van de winnaar bedroeg /9/14: Vittel de Brevol wint de Prix de Normandie- Groupe I- m-4. -Bereden. De Jag de Bellouetzoon wint reeds 1 keer uit 19 starts en belooft een attractie te worden tijdens de wintermeeting in Vincennes. Trainer Sebastien Ernault weet niet waar de limieten van de vijfjarige liggen en hoopt om samen met eigenaar M. Gallier de Jag de Bellouet kleuren opnieuw te doen schitteren. Vittel de Brévol won na een prachtige rit van D. Thomain. Hij liep net op tijd weg van het peloton om op het einde nog net de sterke eindsprint van Vision Intense te weerstaan. Vittel de Brévol schenkt Jag de Bellouet zijn eerste Groupe I in Frankrijk. 1/9/14: Diamond wint in handen van Robin Bakker de Nederlandse derby der 4-jarigen in Wolvega. Diamond liep de 1m in /9/14 : Lors de la vente à succès de yearlings en Italie, Karel Lavigne s'est offert chevaux. Uvetta laser (Pine chip x India di jesolo) 1, Ucayali Bi (Varenne x Felicity Bi) 17 et Usha d Amore (Igor Font x Do it Wise) 8. 1/9/14 : En Suisse, Sometime d'a. Cayron remporte le G.P. du Président - 5m-Groupe II Cette jument de huit-ans par Blue Dream entraînée par Vincent Martens a été emmenée à la victoire par Christophe Martens à l'occasion d'une nouvelle course-record menée en Elle est suivie de Soléa Rivellière et de Sévérino. Nico d Haenens et Perlando finissent non placés. 1/9/14 : Quatro Ecus a remporté le G.P. Moët et Chandon Le driver Christophe Martens s'est dit impressionné par ce fils de 1 ans d'in Love With You. «Quatro Ecus fait toujours de son mieux et le prouve à nouveau aujourd'hui. C'est une belle victoire et je suis aux anges pour son propriétaire Jan Kumpen. Il a déjà vécu beaucoup de beaux moments avec Quatro Ecus, Retenons sa victoire au Prix de la Côte d Azur où il a damé le pion à Quomba de Guez.» Le temps du vainqueur est de sur 45 m. 1/9/14 : À Vincennes, Black d Avril remporte le Prix de l Étoile- Groupe I - m- 4 après un très beau parcours dans le dos de Biche des Clos jusqu alors invaincue. Black d Avril offre ainsi une première victoire en Groupe I à son entraîneur F. Prat, son driver F. Ouvrie et son père Oceano Nox. Biche des Clos mérite sa belle deuxième place après un parcours en seconde épaisseur. Billie de Montfort passe la ligne troisième devant Brillantissime. Le temps du vainqueur est de /9/14 : Vittel de Brevol remporte le Prix de Normandie-Groupe I- m-4 -Monté. Le fils de Jag de Bellouet totalise 1 victoires sur 19 sorties publiques et promet de devenir une attraction au cours du meeting d'hiver de Vincennes. Son entraîneur Sébastien Ernault ne connaît pas les limites de ce cinq-ans et espère faire à nouveau donner le change à son propriétaire M. Gallier de Jag de Bellouet. Vittel de Brévol a triomphé après une superbe victoire de D. Thomain. Il s'est échappé du peloton juste à temps pour contrer sur la fin le puissant sprint final de Vision Intense. Vittel de Brévol offre son premier Groupe I en France à Jag de Bellouet. 1/9/14 : Diamond remporte le derby néerlandais des 4-ans à Wolvega aux mains de Robin Bakker. Diamond a couru son 1m en /9/14: Iceman (Coctail Jet-Abby Compli) wint de eerste koers voor -jarigen in Tongeren voor eigenaar Philippe Stijnen en trainer/rijder G. Laureys. Tweede werd Cooper Perron voor Itoki du Lombart. De tijd van de winnaar bedroeg /9/14: In Charlottenlund wint Ed You de finale van de Trotting Masters- groupe I - 5m Tweede werd Mosaique Face voor Canaka B.F. Topfavoriet Timoko werd vierde. Ed You is een zoon van Love You uit lancia Brick en won het in een tijd van Tweede aankomende Mosaique Face zal zeker te zien zijn in de voorbereidende koersen op de G.P. d Amérique 15 en zal naar alle waarschijnlijkheid gereden worden door Jean Michel Bazire. 14/9/14: Quentin Rose wint de Grote Prijs van Tongeren in een sterke eindsprint voor Orage Mauzun. De tijd van de Carpe Diem zoon was De Wintermeeting van Vincennes is begonnen! Dat zijn 88 meetings waarvan 11 Avondmeetings. 75 Koersen waarvan 48 Montérennen. De minimumprijs is. behalve voor de amateurrennen en de verkoopskoersen. 17/9/14: Frédéric Dehut wint in La Capelle met Vasco de Guéron (Defi d Anou x Dyla sur Mer). De winnende tijd over 7m bedroeg /9/14: Noras Bean die eigenlijk op pensioen ging, wint bij zijn wederoptreden in Arjang. Hij liep de 65 m in /9/14: Uppercut de Manche klopt Sourire de Voutré in de Prix Alfred Lefévre- Groupe II- 1. -Monté. Vorige keer eindigden ze nog ex-aequo in de prix George Dreux, maar vandaag kon de Neutron Cébé-zoon ten volle genieten van de 5 m voorgift en won hij oppermachtig in een winnende tijd van /9/14: Beauty s Melody won met stijl in Enghien. De Orlando Vici-dochter uit Prime Rose is een eigen fokproduct van eigenaar Jean Marie Mespreuve en wordt getraind door S. Ernault. Beauty s Melody won de 875 m in /9/14: Booster Winner wint de Prix des Elites - Groupe I-m-4. van start tot finish. Jockey Eric Raffin werd nooit bedreigd en schonk trainer S. Guarato opnieuw een Groupe I. Tweede werd Brutus de Bailly met M. Mottier voor Viva Forrest. De winnende tijd bedroeg /9/14 : Iceman (Coktail jet-abby Compli) remporte la première course de -ans à Tongres pour le compte de son propriétaire Philippe Stijnen et son entraineur/driver G. Lauereys. Cooper perron passe la ligne ème devant Itoki du Lombart. Le temps du vainqueur est /9/14 : À Charlottenlund, Ed You remporte la finale des Trotting Masters-Groupe I - 5m - 5. Mosaique Face finit deuxième devant Canaka B.F. et le grand favori Timoko, qui finit 4ème. Ed you est un fils de Love You par Lancia Brick. Il a remporté la course en /9/14 : Quentin Rose remporte le Grand Prix de Tongres grâce à un sprint final en puissance devant Orage Mauzun. Le fils de Carpe Diem a remporté la course en Le Meeting d'hiver de Vincennes a commencé! Au total, 88 meetings prévus, dont 11 en soirée, et 75 Courses dont 48 en trot monté. L allocation minimale est de sauf pour les courses amateur et les courses de vente. 17/9/14 : Frédéric Dehut triomphe à La Capelle grâce à Vasco de Guéron (Défi d Anou par Dyla sur mer). Le temps du vainqueur sur 7 m était de /9/14 : Noras Bean, qui était partie en pension, triomphe à son retour à Arjang en courant son 65 m en /9/14 : Uppercut de Manche bat Sourire de Voutré au Prix Alfred Lefèvre-Groupe II- 1. -Monté. La dernière fois, ils avaient terminé ex-aequo au prix George Dreux, mais aujourd'hui, le fils de Neutron Cébé a su pleinement profiter de ses 5 mètres d'avance et imposer une superbe victoire en un temps de /9/14 : Beauty s Melody s'offre une élégante victoire à Enghien. La fille d'orlando Vici par Prime Rose, produit du propre élevage de Jean-Marie Mespreuve, est entraînée par S. Ernault. Beauty s Melody a remporté un 875 m en /9/14 : Booster Winner impose sa suprématie au Prix des Elites - Groupe I-m-4 du départ jusqu au finish. Son jockey Eric Raffin, qui n'a jamais été inquiété, offre ainsi une nouvelle victoire en Groupe I à l entraîneur S. Guarato. Brutus de Bailly finit second aux mains de M. Mottier pour Viva Forrest. Le temps du vainqueur est trotting magazine trotting magazine 11

7 Kort Nieuws I Brêves Fokkersoog L oeil de l éleveur 8/9/14: Support Justice wint de Championnat Européen des 5 Ans-Groupe I- 1m-15.. De Noorse Kadabraa-zoon won met trainer/rijder Geir Vegard Gundersen in een tijd van /1/14: Swedishman wint in Angers over 15 m in een nieuw pisterecord van /9/14 : Support Justice remporte le Championnat européen des 5 Ans-Groupe I- 1m-15. Le fils norvégien de Kadabraa a triomphé aux mains de son entraîneur/ driver Geir Vegard Gundersen en un temps de /1/14 : Swedishman s impose à Angers sur 15 m et établit un nouveau record de piste de FOXY VRIJTHOUT /1/14: Ouch van eigenaar Yannick Desmet wint fraai in een bereden ren in Vincennes. De Ganymede-zoon liep de m in Ouch wordt getraind door Vincent Martens en werd gereden door Y. Lebourgeois. /1/14 : Ouch, propriété de Yannick Desmet, remporte une belle victoire en trot monté à Vincennes. Le fils de Ganymede a remporté son m en Ouch est entraîné par Vincent Martens et monté par Y. Lebourgeois. /1/14: Nieuw wereldrecord voor -jarige dravers: Mission Brief liep de mijl in 1 5 omgerekend is dat over de kilometer. 4/1/14: In Mauquenchy wint Robert Bi de GP UET - Groupe I - 15m -4.. Robert Bergh nam al snel de leiding en kon op het einde de sterke eindsprint van Amiral Sacha nog net afslaan. Derde werd Africaine waarvan we het laatste ook nog niet gezien hebben. Robert Bi wordt getraind door Paul Hagoort en gereden door Robin Bakker. De winnende tijd bedroeg /1/14: Paul Hagoort was in Wolvega gebleven om zijn driejarige Ejakval Boko naar de winst te sturen in de Fokkerstrofee in Wolvega. Ejakval Boko liep de met 4.5 gedoteerde ren over 1m in /1/14: De tweejarigen talentenstakes in Wolvega werd een prooi voor de debuterende Faith Boko in handen van D. Tesselaar voor trainer P. Hagoort. Faith Boko liep de mijl in een kilometertijd van /1/14: Ook trainer Jeroen Engwerda schitterde in Wolvega met Constantia River die voor de 1de maal op rij won. Het was Rick Ebbinge die met één simpele tempoversnelling het hele veld het nakijken gaf en het heel gemakkelijk won in Deze merrie van Ad van Schie is een dochter van Enjoy Lavec uit Frisia CR. 5/1/14: Commander Crowe werd tweede in zijn laatste ren op Europese bodem. De grote Blonde Juliano Starzoon liep in de Gran Premio Turilli 1 11 over 169m in Rome met O. Kihlström in de sulky. Winnaar werd Prussia met R. Andreghetti in Commander Crowe gaat nu naar Amerika waar de Breeders Crown zijn volgend hoofddoel wordt. 1 trotting magazine Stijn Verhaegen 4/1/14 : À Mauquenchy, Robert Bi remporte le GP UET - Groupe I - 15m -4. Robert Bergh a rapidement pris la tête de course et est parvenu à contrer le sprint final en puissance d'amiral Sacha sur la fin. Africaine finit en troisième position. Robert Bi est entraîné par Paul Hagoort et drivé par Robin Bakker. Le temps du vainqueur est /1/14 : Paul Hagoort était resté à Wolvega pour amener son trois-ans Ejakval Boko à la victoire au Trophée des Éleveurs de Wolvega. Ejakval Boko a couru cette épreuve sur 1 m dotée de 4 5 en /1/14 : Faith Boko remporte la talentenstakes pour deux-ans à Wolvega aux mains de D. Tesselaar. Ce cheval débutant en course est entrainé par P. Hagoort. La réduction kilométrique du 169 m de Faith Boko est /1/14 : L'entraîneur Jeroen Engwerda récidive au Wolvega en amenant Constantia River à sa 1ème victoire consécutive. Par un simple changement d allures, Rick Ebbinge s est imposé au nez et à la barbe du champ tout entier en Cette jument d'ad van Schie est une fille d'enjoy Lavec par Frisia CR. 5/1/14 : Commander Crowe s est offert une seconde place à l occasion de sa dernière course en territoire européen. Le fils du grand Blonde Juliano Star a couru le 169 m du Gran Premio Turilli à Rome en 1 11 aux mains d O. Kihlström. Prussia et R. Andreghetti triomphent en Commander Crowe part en Amérique, principalement afin de participer à la Breeders Crown. Stijn Verhaegen FOXY VRIJTHOUT is al een tijdje erg goed bezig in ons land en kreeg op de laatste dag van Waregem de titel Paard van Waregem 14 toebedeeld na een prachtige zege. De oogappel van eigenaar Marc De Soete en trainer Herman De Ridder zag zo een schitterend seizoen bekroond. Hoog tijd om zijn origine eens van naderbij te bekijken. VADER: LOOK DE STAR LOOK DE STAR is een goede Franse hengst die in eigen land tot de top behoort. Als zoon van de befaamde COK- TAIL JET heeft hij aan vaderskant een zeer goede origine. Maar ook moeder CORTE was zeker niet slecht. LOOK DE STAR zelf was ook als koerspaard meteen een topper. Hij won bijna 5 euro en schreef 1 GROUPE I koers op zijn palmares: het Critérium des Jeunes. Maar wegens een blessure ging hij vroeger dan verwacht de fokkerij in. In Frankrijk staat hij al enkele jaren in de top 1 van de dekhengsten en gaf paarden als ROC MESLOIS, QUICK MASTER, ROCK BARBES, VERY LOOK, UNICLOVE, SERVICE SECRET,. In Zweden gaf hij al o.a. BERLOCK, PENNY GARLINE, KATLA CELEBER, In België kennen we hem vooral via FIRST ME- LODY. Ook als père de mère drukte LOOK DE STAR al zijn stempel via de topper AXELLE DARK. De moeder van LOOK DE STAR, CORTE, gaf naast hem ook nog het leven aan KALLISTE (4 857 EUR), MORNING STAR (4 4 EUR) en PROPOS DE STAR (14 1 EUR). Zij komt voort van LURABO met LA VILLE AU CLERC. Deze merrie gaf met RENOSO een klassieker (5 496 EUR) en via de de moeder, FLORE D ESTREE, kunnen we zelfs nog enkele toppers ontdekken want haar product, NORA- BELLE, is ook de moeder van CARGESE en KISS MELODY. Verder in deze bloedlijn zien we nauwe verwantschap met JESSAMINA, PUMBA JET en ORGANZA JET. MOEDER: ROMINA ROMINA zelf is een Belgische merrie die haar carrière startte voor Nestor De Coster. Via broer Carlos, kwam ze bij Marc De Soete terecht. In totaal liep zij zo n 4 euro bij elkaar. Zij werd o. a. de in de Jules Storme op Waregem Koerse en won 1 koersen. Zij is een product van SNOWS- HOE THOMPSON en FIRST NODESSO. ROMINA was een goed en trouw koerspaard en is veruit één van de beste paarden die Marc De Soete ooit had. Een droom van een amateurpaard. Voilà un petit temps déjà que FOXY VRIJTHOUT obtient de bons résultats en Belgique, ce qui lui avait d'ailleurs valu, grâce à une superbe victoire à Waregem, le titre de «Cheval de Waregem 14». Le chouchou de Marc De Soete et d Herman De Ridder, respectivement, propriétaire et entraîneur, a accompli une saison époustouflante. Il est donc grand temps de revenir de plus près sur son pédigrée. LE PÈRE : LOOK DE STAR LOOK DE STAR est un étalon français de haut niveau dans son pays, en France. Il descend du célèbre COKTAIL JET et hérite donc de très bons gènes du côté de son père. Mais idem du côté de sa mère, CORTE, qui n'était pas non plus n'importe qui. LOOK DE STAR était lui-même brillant en course. Ses gains ont atteint près de 5 euros. Il a aussi inscrit une victoire en GROUPE I à son palmarès, le Critérium des Jeunes. Il figure, en France, dans le top 1 des étalons reproducteurs depuis quelques années. Parmi ses produits figurent notamment ROC MESLOIS, QUICK MASTER, ROCK BARBES, VERY LOOK, UNICLOVE, SERVICE SECRET. En Suède, il a donné BERLOCK, PENNY GARLINE, KATLA CELEBER, etc. En Belgique, sa notoriété lui vient surtout de FIRST MELODY. En tant que père de mère, LOOK DE STAR s est fait remarquer via la championne AXELLE DARK. CORTE, la mère de LOOK DE STAR, a également produit KALLISTE (4 857 EUR), MORNING STAR (4 4 EUR) et PROPOS DE STAR (14 1 EUR). Elle descend de LURABO par LA VILLE AU CLERC. Cette jument a mis bas de l étalon RENOSO (classique, EUR) et, via la e mère, FLORE D ESTREE, nous retrouvons plusieurs champions : son produit NORABELLE est également la mère de CARGESE et KISS MELODY. De plus, dans sa lignée, nous constatons une étroite parenté avec JESSAMINA, PUMBA JET et OR- GANZA JET. LA MÈRE : ROMINA La carrière de ROMINA, jument belge, commença sa carrière de course pour Nestor De Coster. On doit à son frère Carlos son entrée chez Marc De Soete. Elle a raflé 4 euros. Notamment en finissant e au Prix Jules Storme à la Waregem Koerse et grâce à 1 victoires. ROMINA, fille de SNOWSHOE THOMPSON par FIRST NODESSO, a été un bon et fidèle cheval de course. Elle fut de loin l'un des meilleurs chevaux qu'ait jamais eu Marc De Soete. Un cheval amateur de rêve. trotting magazine 1

8 Fokkersoog L'oeil de l'éleveur Foxy Vrijthout 9 LOOK DE STAR (FR) COCKTAIL JET (FR) CORTE (FR) QUOUKY WILLIAMS (FR) ARMBRO GLAMOUR (US) LURABO (FR) LA VILLE AU CLERC (FR) 1..5 Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR) Super Bowl (US) Speedy Sug (US) Ura (FR) Quelle Boum C (FR) Patara (FR) Flore D Estrees (FR) ROMINA (B) SNOWSHOE THOMP- SON (US) FIRST NODESSO (B) LINDY S CROWN (US) ANGELS FLIGHT (US) NODESSO (FR) 1.1. MADI HANOVER (B) Lindy s Pride (US) Speedy Toe (US) Nevele Pride (US) Flying Cloud (US) Quioco (FR) Goddess (FR) Nugget Hanover (US) Goddess Hanover (US) Vader SNOWSHOE THOMPSON kennen we uiteraard via de topper MAGIC THOMPSON die jarenlang de beste draver was van België. Met OLIVER THOMPSON, SLOEBER OOSTEIKEN, RIETJE TER AALTER en RINGO werden nog enkele subtoppers gegeven. SNOWSHOE THOMPSON zelf was een vrij hard koerspaard die eens een reeks neerzette van 6 zeges op rij met Juha Sirtonen. Hij liep hier iets meer dan 6 euro bij elkaar. Hij is een zoon van LINDY S CROWN met NEVELE PRIDE-dochter ANGELS FLIGHT. Zij gaf nog enkele subtoppers als TOMBSTONE en BWT STARDUST. FIRST NODESSO werd Frans/Belgisch gefokt. Vader NO- DESSO was een pure Franse draver terwijl moeder MADI HANOVER Amerikaans/Belgisch was. FIRST NODESSO gaf naast ROMINA ook nog het leven aan o. a. VLAM DC. Zij zelf liep amper 5 euro bij elkaar. Haar vader NODES- SO won meer dan 44 euro en gaf met DICK DICK (1 EUR), EN CHOEUR (55 EUR), DAN DES SARTS (196 EUR),. enkele zeer leuke nakomelingen die meer dan hun haver verdienden in Frankrijk. MADI HANOVER stond vroeger bij de vader van Marc en was een heel eerlijk koerspaard. De cirkel is dus helemaal rond aangezien Marc plezier beleefde aan ROMINA en nu aan FOXY VRIJTHOUT. Andy D Haese La notoriété de son père SNOWSHOE THOMPSON est due au champion MAGIC THOMPSON, meilleur trotteur de Belgique plusieurs années durant. Nous lui connaissons quelques produits de second plan, notamment OLIVER THOMPSON, SLOEBER OOSTEIKEN, RIETJE TER AALTER et RINGO. SNOWSHOE THOMPSON lui-même était un cheval de course assez endurant : 6 victoires consécutives aux mains de Juha Sirtonen et 6 euros de gains. C est un fils de LINDY S CROWN par ANGELS FLIGHT, fille de NEVELE PRIDE. La jument a aussi produit quelques chevaux de second rang comme TOMBSTONE et BWT STAR- DUST. FIRST NODESSO a été élevé en partie en France et en partie en Belgique. NODESSO, le père, était un trotteur 1 % français ; la mère, MADI HANOVER, était américaine/ belge. En plus de ROMINA, FIRST NODESSO a également produit, e. a., VLAM DC, dont les gains ont à peine atteint 5 euros. NODESSO a empoché plus de 44 euros et engendré plusieurs chevaux à succès, dont DICK DICK (1 EUR), EN CHOEUR (55 EUR) et DAN DES SARTS (196 EUR). Les résultats de MADI HANOVER, autrefois pensionnaire du père de Marc, furent très honorables. La boucle est entièrement bouclée : Marc a apprécié ROMINA et FOXY VRIJTHOUT fait son aujourd hui son bonheur. Andy D Haese Slijpen en reinigen van TONDEUSES. Nijverheidsstraat 1 81 Zedelgem Tel Gsm Stef Van Eynde Gebitsverzorging voor paarden Soins dentaires équins Riet Stekene T +()478/974 E Slijpen en reinigen van TONDEUSES. Nijverheidsstraat 1 81 Zedelgem Tel Gsm trotting magazine trotting magazine 15

9 Uitslagen Résultats Mons 7/9/14 (Hippodrome de Wallonie à Mons) - zondag / dimanche 14. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Paul Talpe - Aankomst/Arrivée: Luc Deconinck - Starter: Marc Martens - Veearts/Vétérinaire: David Van Dooren Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Roland Foulon - Patrick Vanneste - Mme Gina Bex - Fernand Dupontseel - Luc Deconinck 1) PR. LE TROT.COM (TF) AT - 85M- AUTO - TRIO 5 + j/a n'ayant pas/die geen 4. 1 () VAMOS JET time Johan Vancanneyt Luc Roelens Luc Roelens 5 FRA H COKTAIL JET & MADRE MARIA (1) UKKI SUNSHINE Adelin Mattheeuws Adelin Mattheeuws Lynsey Last 5 Etienne Van De Weghe 6 FRA H GOGO (fr) & KERBELA DE TALONAY (4) ROYAL KUKY Fabienne Delheid Johan Kindt 9 FRA H BIG PRESTIGE & GAZELLE D'ECOSSE 4 (7) SHAMIO NOVA Georges Mewissen Michael Mewissen Georges Mewissen 8 FRA M MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS 5 (1) TAUPIN Frank Merckx Ingbert Dierickx Ingbert Dierickx 5 Steven Meiresonne 7 FRA H HORSE DE COTTUN & OFFIE DU BOSQUET 6 (11) TAISTA DE BEAUFORT Jean Max Lepoint Marc Huygens Jean Max Lepoint FRA F HULK DES CHAMPS & ALISTA 7 7 (1) TALGO LA VARENNE Daniel Decruyenaere Daniel Decruyenaere 7 FRA H FULL ACCOUNT & KATIA SEMUROISE (1) SI BELLE D'ATOM Johan Vanderidt Bart Beullens Bart De Graeve 8 FRA F INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA () THESA DES SARTS Jean Max Lepoint Jean Max Lepoint Jean Max Lepoint 7 FRA F JOYAU D'AMOUR & JULIE DES SARTS (6) UFO D'HERTALS 4. KTWO Partners Kurt Van Craeijnest 6 FRA H KAISER SOZE & OASIS RODNEY (8) TITEUF DU CAMPDOS 9.15 Nicolle Brunel Gerard Vergaerde Vincent Brazon 7 FRA H NI HO PED D'OMBREE & NAGATHA (9) UMINA JUMMY 1.74 Walter Michiels Celine Onghena 6 FRA F NUAGE NOIR & OLLA DE MIEUX D (5) VAILLANT MARCEAUX.4 Rik Everaert Stefaan Stevens 5 FRA H JAG DE BELLOUET & MARYSA DE GRAMMONT Controle doping: VAMOS JET (6) Kurt Van Craeijnest: Startverzameling niet nageleefd/non respect du rassemblement du départ - P8 :15 EUR (VA186) (7) Michael Mewissen: Lijn niet gehouden/ne pas avoir gardé sa direction - P4 : EUR (ME19) ) PR. -H- (A) AT - M- AUTO- BEL...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO j/a 1 (8) BESLOIS D'HARCHIES time Louis Vanmeert Gunther Loix 5 Elizabeth Ballant FRA M ROC MESLOIS & NAOMI MESLOISE (1) BEL AMI D'AZUR Jozef Vanduffel Robin Bakker P.J.P. Hagoort 5 Jozef Vanduffel FRA M REPEAT LOVE & QUELLE PRESTANCE (4) HONNIE SLIPPER Felix Cleeren Raf Depuydt Pieter Decock 15 Felix Cleeren BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & GOLDENGIRL DIAMANT 4 () HECTOR I Tim Winkelmans Paul D'Haese 1 Tim Winkelmans BEL H PARK RIDGE LOBELL & FILIPPA I. 5 (7) BEAUTIFUL KING Elpidio Izzo Erik Van Capellen Geoffrey Lermusiaux Laurent De Smet FRA M MAMBO KING & PRIMIZIA D () HONEY WALKER N 1.44 Suzanne Jans Suzanne Jans Patrick Jans Suzanne Jans BEL F JOHNNIE WALKER N & NEX DU LOMBART D (5) HABANO "E" 55 Felix Cleeren Gert Sucaet An-Sofie Bruyneel Stal Eyensluis "E" BEL H SABI DICKS & SYLVIE DU LOMBART D (6) HENNESSY JP.5 Jan Peeters Marc Huygens Marc Huygens Jan Peeters BEL M S.J.'S PHOTO & SMIRNOFF Controle doping: BESLOIS D'HARCHIES (4) Raf Depuydt: Niet innemen plaats achter de startauto/pas à sa place derrière l'autostart - P1 :5 EUR (DE7) ) PR. MAXMILAN AT - M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen.5 1 (5) GIOVANNI D'ANVAING time Marc Achiel Lannoo Marnix De Groote Marc Achiel Lannoo 4 BEL M IL PIRATA & VENUS VIVANT (11) FEMASSE Raf Staelens Dries Devolder Dries Devolder 1 Freddy Hoste 5 BEL F ALIEN CHIP & THEMIS (4) GUTSY MARGIN Willy Lorie Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle 6 Stal Trojaan NV 4 BEL H VICTORY MARGIN & HER MAJESTY 4 (1) FHARADIVA BOSHOEVE Stal Veerlehoeve Bjorn Van Ghelewe 4 Roger De Corte 5 BEL F DEFI D'AUNOU & YESSIE BOSHOEVE 5 (6) ETOS VC Daniel Heremans Carlos De Soete Dries Devolder Vicky Last 6 BEL H VICTORY MARGIN & KYTHERA V 6 (1) FORTUNA VB Marc Bruyneel Gert Sucaet Robrecht Van Belleghe 5 BEL F PARK RIDGE LOBELL & UNICA 7 (1) CARERA SKOATTER Peggy Ravets Evert Vandermassen (LJ) Jean-Pierre Lowie 8 BEL F NACTION SKOATTER & OLIVIA HORNLINE (1) ELIMAN-BUGA.8 Deborah Callebaut H.J.W. Grift Medard Bens 6 BEL H HANS-DROSSAERT & PUZZIL BUGA (7) FIGARO DU RY.4 Paul Pirard Lieven Cannaert Yvon Stainier 5 BEL M CYGNUS D'ODYSSEE & LUTINETTE (8) GABIN DE LAHAYE.164 Frans Van Gorp Guido Laureys Guido Laureys Achille Hubert 4 BEL M ALIEN CHIP & RAFALE DU BOSCAIL (9) A BRAS OHA.185 Diederick Neyrinck Marc Huygens An Despeghel Bruno Wauthier 4 FRA F NORMAN JET & OHA JOSSELYN D () GABBYTO.5 Olga Vandenbulke Kristof Depuydt Olga Vandenbulke 4 BEL H GROS GRAIN & TAMINA S D () FORTIS JB.48 Julien Botterman Stefaan Stevens Julien Botterman 5 BEL H LINDY'S ROAD & RABINA SUNSHINE 4) PR AT - M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TIERCE + j/a n'ayant pas/die geen (1) GALILEE time Patrick Holvoet Luc A Lannoo Arsene Lannoo Arsene Lannoo 4 BEL H MAX LIMIT & TINA DREAM (8) DAYLIGHT SONATA Jan Luytens Gerard Vergaerde 1 Jan Luytens 7 BEL F LOVE YOU & MOONLIGHT SONATA (11) ETINCELLE DES D Jean Louis Dehut Frédéric Dehut 6 Jean Louis Dehut 6 BEL F IL PIRATA & TINA DES D 4 (1) CHECKMATE LOBELL Stijn Buyl J.Jr Van Den Putte Peter Corty 5 NLD H DAGUET RAPIDE & LIGHTNING PRAYER 5 (5) FUERIE TER MAEREL Pieter Decock Gert-Jan Decock (LJ) Pieter Decock 4 Jan Verbeke 5 BEL H COLONEL DARBY & VICTORY CASTELETS 6 (16) ERAGON ROSE F.X. Myle F.X. Myle F.X. Myle Robert Semeillon 6 BEL H AND ARIFANT & MINETTA ROSE 7 (4) FRODO VRIJTHOUT Kenneth Everaert Marnix De Groote Filip Ghekiere Hugo Buyl 5 BEL H PAD D'URZY & KISS ME GIRL (1) EDEKODE 5.17 Marcel Gailly Marc Huygens Marc Huygens Anneken Foubert 6 BEL M SMOLDERING PINE & LINSY DE LEUK (14) GLENDA ZWARTLAND 5.6 Jacques Hoorne Carlos De Soete August Heylen 4 BEL F BOLETS ASPIRANT & GLENDA GK () ELEGANCE MAGDALON 4.11 Geert Stragier Bjorn Van Ghelewe Stal Noble BVBA 6 BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & OLGA DU SOURCE (7) FRIA DU CALVAIRE Freddy Demuynck Kristof Depuydt Noel Robert 5 BEL F COM KARAT & RANI DE LIZMAR (9) DOLIE-KING Antoine Boumon Raf Depuydt Antoine Boumon 7 BEL H FROSTS INDYCAR & NIRISKA B D (1) LUCRATIVO.96 De Groote Lieven BVBA Guido Laureys 4 DEU M DIAMOND WAY & BARBIECA D (15) COMING HOME Albert Dehaene Joeri De Laender (L) Walter Van Der Stuyft 8 BEL M SMOLDERING PINE & MORE VAN TROJE D () VOISIN DU HIDOUX.4 Gaetan Deglas Gunther Loix 5 FRA H GO LUCKY & BELLEVUE DE CORLAY D (6) FOR EVER 4.59 Urbain Vromman Dries Devolder Dries Devolder Urbain Vromman 5 BEL H JOHNNIE WALKER N & TEL ME QUANDO (5) Gert-Jan Decock (LJ): Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (DE77) (5) Gert-Jan Decock (LJ): Veroorzaken fout van een mededingend paard/avoir provoqué la faute d un cheval concurrent - P4 :6 EUR (DE77) 5) PR. -H- (B) AT - M- AUTO- BEL...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO j/a 1 (7) HEIDI PRIDE time Adelin Mattheeuws Adelin Mattheeuws 5 Adelin Mattheeuws BEL F ALIEN CHIP & ATHINA PRIDE () HEDERA ANDRESS Union Stable Piet Van Pollaert 5 Geert Aelvoet BEL F ALIEN CHIP & URSULA ANDRESS (4) HERR MAESTRO ICE Philippe Stijnen Guido Laureys Guido Laureys 15 Philippe Stijnen BEL H S.J.'S PHOTO & VICKY VALENTINE 4 (8) HONDA DE LAHAYE Stal GVK Marnix De Groote Catherine Sax 1 Achille Hubert BEL F LOOK DE STAR & IRA DU BOSCAIL 5 (6) HELENE DES MOERES Didier Sanders Hein Van Den Hende Didier Sanders BEL F GLOBAL EMPIRE & ROSE DES MOERES 6 (9) HARCO HOLLANDIA Luciaan De Clercq Gunther Loix Luciaan De Clercq BEL M MUSCLES YANKEE & LIZARO HOLLANDIA 7 () BONNIE JAGGER Walter Michiels Celine Onghena Walter Michiels FRA F FIRST DE RETZ & QUELLA ROSSIGNOL D (1) BRITNEY RONVILLAIS 16.5 Arsene Lannoo Luc A Lannoo Arsene Lannoo FRA F KENOR DE COSSE & KEMA D'ERONVILLE D (5) HAIROS TER MEULEN 45 Christiaan Tack J.Jr Van Den Putte Christiaan Tack BEL M POWER JET & AMY TER MEULEN Controle doping: HEIDI PRIDE (7) Adelin Mattheeuws: Slaan met de teugels in één hand/cravaché en tenant les rênes d'une main - P56 :6 EUR (MA587) trotting magazine 17

10 6) PR. DES APPRENTIS & LADS JOCKEYS AT - M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (6) ERETTE VIVANT time Kurt Vervloet Elien Vervloet (L) Ludovic Mast 6 BEL H LOVE YOU & CHARGERETTE (8) FREZIA MAGDALON II Dirk Peetermans Joeri De Laender (L) 1 Stal Noble BVBA 5 BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & TOSCANE 6) PR. DES APPRENTIS & LADS JOCKEYS AT - M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 1.5 (4) CICERO Peggy Ravets Evert Vandermassen (LJ) 6 Johan Cieters 8 BEL M FROSTS INDYCAR & LOVELY INVIT 4 (1) VEGA DE TINCQUES Béatrice Demoulin Lindsay Celis (L) Guido Laureys 5 FRA F OLBLAK DU BOCAGE & A BELLE EILEEN 1 (6) ERETTE VIVANT time Kurt Vervloet Elien Vervloet (L) Ludovic Mast 6 BEL H LOVE YOU & CHARGERETTE 5 () FANDJO DE FOSSES Etienne Onghena Maite Helmy (LJ) 4 Jean-Benoit Biot BEL M SPENDIC & AGLAELLE DE FOSSES (8) FREZIA MAGDALON II Dirk Peetermans Joeri De Laender (L) 1 Stal Noble BVBA 5 BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & TOSCANE 6 () ENSIO DU LOGIS Daniel Bogaerts Stefaan Uyttendaele (L) Andre Gielis 6 BEL H NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART (4) CICERO Peggy Ravets Evert Vandermassen (LJ) 6 Johan Cieters 8 BEL M FROSTS INDYCAR & LOVELY INVIT (1) EVITA BR Pieter Decock Gert-Jan Decock (LJ) Pieter Decock Ronny Bronckaers 6 BEL ALIEN CHIP & GANCIA DROSSAERT 4 (1) VEGA DE TINCQUES Béatrice Demoulin Lindsay Celis (L) Guido Laureys 5 FRA F OLBLAK DU BOCAGE & A BELLE EILEEN (11) DREAM WILLIAMS Pascal Wauters Piet Putzeys (L) Patrick Jans Arsene Lannoo 7 BEL ALIEN CHIP & TINA DREAM 5 () FANDJO DE FOSSES Etienne Onghena Maite Helmy (LJ) 4 Jean-Benoit Biot 5 BEL M SPENDIC & AGLAELLE DE FOSSES (5) DINO SUNSHINE Wim Lievens Stijn Lievens (L) Etienne Van De Weghe 7 BEL INTREPIDE D'AVRIL & JEALOUS AGAIN 6 () ENSIO DU LOGIS Daniel Bogaerts Stefaan Uyttendaele (L) Andre Gielis 6 BEL H NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART X (9) BROLIN DU NOLY 1.49 Pierre Lhoest Marc Moes (L) Daniel Moes Noel Robert 9 BEL H INVIT BROLINE & ONDINA (1) EVITA BR Pieter Decock Gert-Jan Decock (LJ) Pieter Decock Ronny Bronckaers 6 BEL F ALIEN CHIP & GANCIA DROSSAERT D (1) COSMOS DU CAMARDE 1.4 Alex Groeninck Jonas Van Den Hove (LJ) Joost Depoorter 8 BEL H SANTANA BOKO & NICOGA F (11) DREAM WILLIAMS Pascal Wauters Piet Putzeys (L) Patrick Jans Arsene Lannoo 7 BEL M ALIEN CHIP & TINA DREAM D (7) BARON ZWARTLAND 9.16 Maurice Van De Moer Gonzalo Ruiz Rodriguez (L) Jan Peeters 9 BEL M NEXT MIC & IRIS DARBY (5) DINO SUNSHINE Wim Lievens Stijn Lievens (L) Etienne Van De Weghe 7 BEL H INTREPIDE D'AVRIL & JEALOUS AGAIN NP (1) CIAO RAPIDA Luc Van Der Meersch Lucas Van Der Meersch (LJ) 5 NLD F FLIRTIN MAN & RHONDA BOKO X (9) BROLIN DU NOLY 1.49 Pierre Lhoest Marc Moes (L) Daniel Moes Noel Robert 9 BEL H INVIT BROLINE & ONDINA Controle doping: ERETTE VIVANT D (1) COSMOS DU CAMARDE 1.4 Alex Groeninck Jonas Van Den Hove (LJ) Joost Depoorter 8 BEL H SANTANA BOKO & NICOGA F () Mlle Maite Helmy (LJ): Overdreven roepen tijdens de koers/avoir crié exagérement en course - P5 :15 EUR (HE) D (7) (4) Evert BARON Vandermassen ZWARTLAND (LJ): Niet innemen plaats achter de startauto/pas 9.16 Maurice Van De Moer Gonzalo Ruiz Rodriguez (L) Jan Peeters à sa place derrière l'autostart - P1 :5 EUR (VA1) 9 BEL M NEXT MIC & IRIS DARBY NP (9) (1) Marc Moes CIAO RAPIDA (L): Veranderen van spoor met deelnemer naast hem/changer de Luc ligne Van avec Der concurrent Meersch à son côté Lucas - P7 Van :5 Der EUR Meersch (MO4) (LJ) 5 NLD F FLIRTIN MAN & RHONDA BOKO Controle doping: ERETTE VIVANT 7) PR. -H- (C) AT - M- AUTO- BEL...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO () Mlle Maite Helmy (LJ): Overdreven roepen tijdens de koers/avoir crié exagérement en course - P5 :15 EUR (HE) (4) Evert Vandermassen (LJ): Niet innemen time plaats achter dist de win startauto/pas earnings à sa place owner derrière l'autostart - P1 :5 driver EUR (VA1) trainer bonus breeder (9) 1 Marc (4) Moes BABY (L): DE Veranderen LAHAYE van spoor met time deelnemer naast.5 hem/changer de Pascal ligne Van avec Der concurrent Rasieren à son côté Marc - P7 Huygens :5 EUR (MO4) Marc Huygens 5 Achille Hubert FRA M QUARO & PEARL DU BOSCAIL (7) HAPPY CANTHIS Jan Verbeke Raf Depuydt 5 Roger Vanoverbeke BEL H JOHNNIE WALKER N & MALOU CANTHIS 7) PR. -H- (C) AT - M- AUTO- BEL...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO j/a () HERA DU CALVAIRE F.X. Myle F.X. Myle F.X. Myle 15 Noel Robert BEL F GLOBAL EMPIRE & UVIOLINE EV 4 (5) HYHILIE D'ERPION Karel Beck Hanna Huygens 1 Jean Ernotte BEL F ALIEN CHIP & UCAMILLA 1 (4) BABY DE LAHAYE time Pascal Van Der Rasieren Marc Huygens Marc Huygens 5 Achille Hubert FRA M QUARO & PEARL DU BOSCAIL 5 (6) HELENA DE BEVAL Danny Mahieu Guido Laureys Guido Laureys Philip Uyttendaele BEL F JAIN DE BEVAL & HEIDI DARBY VHD (7) HAPPY CANTHIS Jan Verbeke Raf Depuydt 5 Roger Vanoverbeke BEL H JOHNNIE WALKER N & MALOU CANTHIS 6 (8) HITO ROYAL Daniel Jr. Foucart Christophe Foucart Anne Delhaye BEL M QUILANO DU CHOQUEL & LITTLE DARBY () HERA DU CALVAIRE F.X. Myle F.X. Myle F.X. Myle 15 Noel Robert BEL F GLOBAL EMPIRE & UVIOLINE EV D (1) BYLANNE D'ERPION 16 SPRL B.Q.S J.Jr Van Den Putte Peter Corty Jean Ernotte FRA KRAC SPECIAL & OLYMPIA MONS 4 (5) HYHILIE D'ERPION Karel Beck Hanna Huygens 1 Jean Ernotte BEL F ALIEN CHIP & UCAMILLA D () BETSY D'HARCHIES Louis Vanmeert Gunther Loix Elizabeth Ballant FRA NIJINSKI RODNEY & KALINE D'HARCHIES 5 (6) HELENA DE BEVAL Danny Mahieu Guido Laureys Guido Laureys Philip Uyttendaele BEL F JAIN DE BEVAL & HEIDI DARBY VHD Controle doping: BABY DE LAHAYE 6 (8) HITO ROYAL Daniel Jr. Foucart Christophe Foucart Anne Delhaye BEL M QUILANO DU CHOQUEL & LITTLE DARBY (7) Raf Depuydt: Reling niet gehouden (koppaard)/ne pas avoir gardé la corde (cheval de tête) - P6 : EUR (DE7) D (1) BYLANNE D'ERPION 16 SPRL B.Q.S J.Jr Van Den Putte Peter Corty Jean Ernotte FRA F KRAC SPECIAL & OLYMPIA MONS j/a D () 8) PR. MM'S BETSY ANGELS D'HARCHIES Louis Vanmeert vzw AT - 175M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO Controle doping: BABY DE LAHAYE Gunther Loix Elizabeth Ballant + FRA j/a n'ayant F NIJINSKI pas/die RODNEY geen & 5. KALINE D'HARCHIES (7) Raf Depuydt: Reling niet gehouden (koppaard)/ne time dist pas avoir win gardé earnings la corde (cheval owner de tête) - P6 : EUR (DE7) driver trainer bonus breeder 1 (1) CRACK SUMMERLAND time Walter Rammant J.Jr Van Den Putte Peter Corty 5 NLD H ORLANDO VICI & UNITY ZOMERLAND () THANK YOU DARLING Wim Coysman Raf Depuydt 7 FRA H LOVE YOU & FLY DARLING 8) PR. MM'S ANGELS vzw AT - 175M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 5. (4) DASHMINE LOBELL Stal Chrysantenhof Luc Jacobs 5 Etienne Steyaert 7 BEL F GROS GRAIN & LEA LOBELL 4 () AVROCHE DU NIL Nico Marchal Gunther Loix 175 Annelies Meisen 1 BEL M GAVROCHE DU NIL & FALIKA D'EREBUS 1 (1) CRACK SUMMERLAND time Walter Rammant J.Jr Van Den Putte Peter Corty 5 NLD H ORLANDO VICI & UNITY ZOMERLAND 5 (14) FORLAN Luc Vandermassen Hanna Huygens Marc Huygens 15 Luc Vandermassen 5 BEL ALIEN CHIP & JACOBINE VG () THANK YOU DARLING Wim Coysman Raf Depuydt 7 FRA H LOVE YOU & FLY DARLING 6 (9) BANDITSUMMERLAND Stal Bolets Anne Mieke Apers 6 NLD MR PINE CHIP & EXTRA DRY (4) DASHMINE LOBELL Stal Chrysantenhof Luc Jacobs 5 Etienne Steyaert 7 BEL F GROS GRAIN & LEA LOBELL 7 (5) CASTRO V Johan Vanderidt Bart Beullens Noel Robert 8 BEL H JOHNNIE WALKER N & ONDINA 4 () AVROCHE DU NIL Nico Marchal Gunther Loix 175 Annelies Meisen 1 BEL M GAVROCHE DU NIL & FALIKA D'EREBUS (11) UNNCAMPEONN 1.14 Siegfried De Cubber Siegfried De Cubber 6 FRA M JOYAU D'AMOUR & PERLE ROSE 5 (14) FORLAN Luc Vandermassen Hanna Huygens Marc Huygens 15 Luc Vandermassen 5 BEL H ALIEN CHIP & JACOBINE VG (1) DEVILS FAST 1.5 Union Stable Piet Van Pollaert Marc De Soete 7 BEL H FAST PHOTO & JOYEUSE DU NIL 6 (9) BANDITSUMMERLAND Stal Bolets Anne Mieke Apers 6 NLD F MR PINE CHIP & EXTRA DRY (1) BRANDY ENERGY 1.9 Patrick Wauters Rik Wauters 6 NLD F ZERBERUS & IMPECCABLE VALUE 7 (5) CASTRO V Johan Vanderidt Bart Beullens Noel Robert 8 BEL H JOHNNIE WALKER N & ONDINA (7) BONITA D'EREBUS Charles Van Ghelewe Bjorn Van Ghelewe Stany Smeysters 9 BEL F INVIT BROLINE & GITA D'EREBUS (11) UNNCAMPEONN 1.14 Siegfried De Cubber Siegfried De Cubber 6 FRA M JOYAU D'AMOUR & PERLE ROSE (8) CAPRIATITRANSS R Marcel Gailly Marc Huygens 5 NLD F EXPRESS IT & RAISA TRANSS R (1) DEVILS FAST 1.5 Union Stable Piet Van Pollaert Marc De Soete 7 BEL H FAST PHOTO & JOYEUSE DU NIL D (1) PALLE SPIRIT Union Stable H.J.W. Grift 5 ITA M WINDSONG'S LEGACY & DIVINA DEI (1) BRANDY ENERGY 1.9 Patrick Wauters Rik Wauters 6 NLD F ZERBERUS & IMPECCABLE VALUE D (6) UGO DES PIGNES Freddy Grisez Sebastien Grisez 6 FRA H NICE LOVE & LINDY JET (7) BONITA D'EREBUS Charles Van Ghelewe Bjorn Van Ghelewe Stany Smeysters 9 BEL F INVIT BROLINE & GITA D'EREBUS (8) CAPRIATITRANSS R Marcel Gailly Marc Huygens 5 NLD F EXPRESS IT & RAISA TRANSS R (5) Bart Beullens: Ongeoorloofd aansporen van zijn paard/avoir sollicité exagéremment son cheval - P55 :6 EUR (BE84) D (1) PALLE SPIRIT Union Stable H.J.W. Grift 5 ITA M WINDSONG'S LEGACY & DIVINA DEI D (6) UGO DES PIGNES Freddy Grisez Sebastien Grisez 6 FRA H NICE LOVE & LINDY JET (5) Bart Beullens: Ongeoorloofd aansporen van zijn paard/avoir sollicité exagéremment son cheval - P55 :6 EUR (BE84) TESTS/TESTEN Q (1) CADENCE TERBEKEN time Herman Poelaert Xavier Decaudin Herman Poelaert FRA F NORMAN JET & LARA TERBEKEN Q () BAMBOLIN Bart Lanens Tom Engelen Bart Lanens FRA H MAITRE D'ATOUT & OPALE DE CERISY Q (4) ALICIA DUBELAIR Christian Le Barbey Marc Huygens Marc Huygens FRA F JEANBAT DU VIVIER & ELISA DU CHENE 4 Oostende 8/9/14 (Oostende Koerse) - maandag / lundi 15. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Gunther De Riddere - Aankomst/Arrivée: Gunther De Riddere - Starter: Marc Martens - Veearts/Vétérinaire: David Van Dooren Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Roland Foulon - Norbert Martens - Patrick Vanneste - Luc Deconinck - 1) PR. SALONS TEN BOOGAERDE AT - 5M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 75 1 (6) APHRODITE ATAC time Sonja Dolle Gunther Loix Patrick Van Hoorebeke 4 FRA F NORGINIO & NEVA DE MONTFORT (9) FLIPPER Christophe Foucart Carlos De Soete 1 Jean Paul Grimal 5 BEL M TENOR DE BAUNE & TABLEAU (8) HAVANA PALACE Tom Ceulemans Marc Huygens Marc Huygens 6 Stal Palace BEL F HULK DE GODISSON & QUATALANE PALACE 4 () FANIDOLE F Vincent Baert Dries Devolder Dries Devolder 4 Patrick Fore 5 BEL F LOOK DE STAR & BLACK HEART 5 () GLAMOUR STAR EV Franck Delombaerde Lieven Cannaert Stoeterij Everaert BVBA 4 BEL F SMOLDERING PINE & KITTY STAR D (1) EXA BEVERHOUTSHOF Leopold Van Meenen Lodewijk Debaene Leopold Van Meenen BEL F SAINT SILAS & SISY BEVERHOUTSHOF 6 D (1) ABRAHAM DU MOREL 514 Manuela De Grande Michel Tamsyn Caroline Morel 4 FRA H LAGON & MA BRUNE D (11) GIOVANNI 548 Gerard De Gheest Kristof Depuydt Kristof Depuydt Gerard De Gheest 4 BEL H MANDARINO BLUE & UNEMPLOYED D (4) HORATIO Juan Cooreman Erik Van Capellen Juan Cooreman BEL H ALIEN CHIP & JUDOCAIIII D (5) FAUSTO 9 Michel Goessens Guy Vandeneycken Michel Goessens 5 BEL H HULK DE GODISSON & OLIMPIA AL D (7) GO PLENTY 11 Josef Van Den Noortgate Nico Dhaenens Filip Ghekiere Josef Van Den Noortgat 4 BEL M MONORAIL & FURY PLENTY Controle doping: APHRODITE ATAC ) PR. GROEP SLEUYTER AT - 5M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen. 1 (9) GALAPAGOS H time Luc Trivier Tom Verdonck Werner Haesaert 4 BEL M LINDY'S ROAD & RIBEIRA VAN NEVELE () FLEX NN Jean-Pierre Ronsse Kristof Depuydt 1 Luc De Wever 5 BEL H PARK RIDGE LOBELL & LETTY HANOVER (6) GALLANT CANTHIS Erika Vandeweghe Carlos De Soete 6 Roger Vanoverbeke 4 BEL H CHILLI T.DREAM & MALOU CANTHIS 4 (1) DONAR DU CAMARDE Patrick Van Den Broeck Gerard Vergaerde 4 Joost Depoorter 7 BEL H PROUD SOMOLLI & RISING HORS 5 (8) FORTUNE DE STAR Dimitri Delforge Dimitri Delforge Dimitri Delforge 5 BEL F LOOK DE STAR & LADY DU CORIA 6 (11) GLOW LIKEASTAR Stephan Huyzentruyt Dries Devolder Stephan Huyzentruyt 4 BEL F ALIEN CHIP & ONLYLIKEASTAR 7 (7) CODIMEX CROWN Jean-Marc Mahut Erik Van Capellen Jean-Marc Mahut 8 BEL H ANDERS CROWN & NAHILA DU LOMBART (1) GUCCI CLASSIC 9 Michel Tamsyn Johan Kindt Johan Kindt 4 BEL F CHILLI T.DREAM & MABOUNE VL D (1) FATALITI FOREVER.117 Marc Vertessen Marc Vertessen William Pischedda 5 BEL H IL PIRATA & PERFECTION JEANCLE D () FRILEUZE 1.1 Franck Delombaerde Lieven Cannaert Franck Delombaerde 5 BEL F SMOLDERING PINE & KITTY STAR D (4) GREAT VIVANT 1.15 Marc De Smedt Raf Depuydt Filip Ghekiere Ludovic Mast 4 BEL H SMOLDERING PINE & TEENAGE DREAM D (5) FURY TER MEULEN 1.6 Christiaan Tack Gunther Loix Allemeersch Dirk (Erfg 5 BEL F LOOK DE STAR & MISS HARRIET trotting magazine 19

11 ) PR AT - 5M- AUTO- INTER. - TIERCE + j/a n'ayant pas/die geen (1) RODRIGO (ita) time Union Stable Piet Van Pollaert 4 ITA H PRODIGIOUS & BELLE DE JOUR (it) (5) DOKES VEGE Guido Verlinden J.Jr Van Den Putte Guido Verlinden 7 BEL M PARK RIDGE LOBELL & PATRICIA DONNA () DYNAMIC FORCE Christ Deltour Carlos De Soete Filip Ghekiere 1 Gerry Van Loock 7 BEL F SMOLDERING PINE & KENYA DARBY 4 (8) DOWN UNDER "E" Jozef Goderis Wilfried Van Coillie 6 Stal Eyensluis "E" 7 BEL H BARON DARBY & SAMBUCEA 5 (11) CANNAVARO Christiaan Labeeuw Dries Devolder 1 SW M BANKER HALL & MEMORY (zw) 6 (7) CASTOR ACTION SL Koen De Ketelaere Diderik Van Lierde Luc Sucaet 8 BEL H JOHNNIE WALKER N & VENE ACTION 7 (1) FATHIA TER MEULEN Christiaan Tack Gunther Loix Christiaan Tack 5 BEL F HAND DU VIVIER & NOUVION (1) DANSEUR VIVANT Franky Groeninck Nico Dhaenens Filip Ghekiere Ludovic Mast 7 BEL M GOETMALS WOOD & LUNA VIVANT D () DIVIN YVETOIS Stephane Laeremans Kristof Depuydt Hein Van Den Hende Stephane Laeremans 7 BEL M SMOLDERING PINE & NAOMI DU BOSCAIL D (6) CAPRISONE 11.6 Jean Marin Alleman Benedicte Labeeuw (L) Gerard Adriaens 8 BEL F SMOLDERING PINE & MIMI TER MAELE D (9) OCAM 1.66 Béatrice Demoulin Béatrice Demoulin Guido Laureys 6 ITA M DONADONI OK & BOISSANA NP (4) CHIEF SUMMERLAND Sonja Dolle Pavel Tamsin (L) 5 NLD H ENJOY LAVEC & THECHOCOLATEKID (7) Diderik Van Lierde: Beroepsnalatigheid/Négligence professionnelle - P75 :15 EUR (VA) (7) Diderik Van Lierde: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (VA) 4) PR. MODEMAKERS -. - AT - 45M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 5. 1 (5) CASSAROF time Jan Verbeke Gert Sucaet An-Sofie Bruyneel 5 Nele Devolder 8 BEL H BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE (1) DIAMANT SLIPPER Felix Cleeren Marc Huygens Marc Huygens 15 Felix Cleeren 7 BEL M ONYX DU GOUTIER & GOLDENGIRL DIAMANT (9) AUREL D'EREBUS Jos Laeremans Jos Laeremans 75 Stany Smeysters 1 BEL H SMOLDERING PINE & MABI D'EREBUS S 4 () CASINO BROOKIE Stal Debussere Jozef Raf Depuydt Pieter Decock 5 Stal Debussere Jozef 8 BEL H NATIVE BROOKIE & OLIVIA DM 5 (1) DALFON Michel Tamsyn Johan Kindt Johan Kindt 7 BEL H HULK DE GODISSON & MABOUNE VL 6 (7) PHOTO PHOENIX Luc Claeys Hanna Huygens An Despeghel 11 DEU H S.J.'S PHOTO & ILSE PHOENIX 7 (6) CAN'T CATCH ME Peter Waem Nico Dhaenens Filip Ghekiere Geert D'Haeyere 8 BEL F NATIVE BROOKIE & IMPERIAL KEYSTONE () DANCING GIRL 1.79 Koen De Rijker J.Jr Van Den Putte Jeanine De Vrieze 7 BEL F ALIEN CHIP & POWERGIRL (8) CRACK DC.95 Jules Deloof Kristof Depuydt Kristof Depuydt Roger Tanghe 8 BEL M SMOLDERING PINE & FLEUR TUCKY T D (4) DARCY WILLIAMS 7.85 Antoine Vanrenterghem Dries Devolder Dries Devolder Leen Lannoo 7 BEL H ALIEN CHIP & LOVELY WILLIAMS 5) PR. HET NIEUWSBLAD AT - 45M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 4. 1 (6) UDAIPUR time NV Etoile Lieven Cannaert Lieven Cannaert 6 FRA H CHEF DU CHATELET & MORAVIE (11) EGO BOY Wim De Schepper Stefaan Stevens Gerard Vergaerde 6 BEL H IL PIRATA & OLIVIA LOBELL (4) UNE PERLE D'OASIS Franky Eliano Tom Verdonck Nico Luyten 6 FRA F GIANT CAT & OASIS DU LYS 4 (8) ACTRICE DU LOMBART Hugo De Weert Erik Van Capellen 1 Haras Du Lombart 4 FRA F CARPE DIEM & ORELIA DU LOMBART 5 (5) FARO DE LA HUNELLE Manuela De Grande Johan Kindt 6 Camille Paul 5 BEL H HAMERIKANOZ & ORFIE LOBELL 6 (7) ALBINO Willy Van De Wiele Gerard Vergaerde Willy Van De Wiele 4 FRA H HULK DE GODISSON & OCEANE DE TALONAY 7 (1) EARNY VRIJTHOUT Michele Houben Luc A Lannoo Hugo Buyl 6 BEL H SHARKY BOKO & VICTORY SUNSHINE (1) VEHUEL 55 Michel Tamsyn Michel Tamsyn Michel Tamsyn 5 FRA H HULK DE GODISSON & LIANE DE BOOTZ () SAMSARA AS 85 Union Stable Piet Van Pollaert ITA F DAGUET RAPIDE & ISOLA DEI VENTI () UPPERINO MAYENNE 1.5 Stal GVK Marnix De Groote 6 FRA H HERMES DU BUISSON & MELORIA (9) EL CAPITAN REYSHOF. Paul Pirard Bjorn Van Ghelewe Roland Pirard 6 BEL M SMOLDERING PINE & PETRA TER EECKEN D (1) GALAXY TRAFO.87 Euro-Trotting Pedro Ferket Euro-Trotting 4 BEL F ALIEN CHIP & RAZUREL TRAFO 6) PR. MARTINI AT - 5M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 8. 1 (5) ERIK DON BOSCO time Jean Marin Alleman Bjorn Van Ghelewe Yvan Teerlinck Erik Pollentier 6 BEL H LINDY'S ROAD & TEQUELLA VILLA (1) EMIR DES VIAUX Jules Daix Benoit Onghena 1 Michel Faveau 6 BEL M ALLERGY & LOVELY DU LOMBART (9) DITMAR HS Urbain De Schepper Stefaan Stevens 6 Hubert Staelens 7 BEL H IL PIRATA & PITRONELLA 4 (1) GAGA ZWARTLAND Jacques Hoorne Carlos De Soete 4 Joost Heylen 4 BEL F BOLETS ASPIRANT & USCHI BOKO 5 () BJARKI FRA MALOU Els Peeters Erik Van Capellen European Horse Center 9 BEL M CESAR DU PONT & NESQUICK PAVAS 6 () GAROU D'OLNE Stal GVK Marnix De Groote Catherine Sax Eric Dury 4 BEL H BRIOSODELAQUERCIA & ALTAIR D'OLNE 7 (8) DIVA TER BREMT Hugo Verbanck Jonas Van Helleputte (L) Stal Ter Bremt 7 BEL F SMOLDERING PINE & KAMI D'HONTE D (1) ELVIRA CHIP 5.99 Wilfried Van Coillie Wilfried Van Coillie Jeanine De Vrieze 6 BEL F ALIEN CHIP & POWERGIRL D (11) CHER 7.18 Stal Bogaert Wim Bogaert Stal Bogaert 8 BEL F FROSTS INDYCAR & ULLA HEIDELBERG D (4) FOU DE JOIE 5.81 Chantal Ghekiere Raf Depuydt Filip Ghekiere Chantal Ghekiere 5 BEL M LOVE YOU & GREDINE D (6) COQUINE Jan Verbeke Kristof Depuydt Kristof Depuydt Jean Henrard 8 BEL F FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE D (7) DUCATI POWER 6.85 Koen Voet Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle Koen Voet 7 BEL H IL PIRATA & KALIE DU NIL trotting magazine 1

12 Tongeren 14/9/14 (Drafrennen Tongeren) - zondag / dimanche 14. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Richard Jaminon - Aankomst/Arrivée: Norbert Martens - Starter: Henri Kumpen - Veearts/Vétérinaire: Mme I Pauwels Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Norbert Martens - Mme Gina Bex - - 1) PR. SMEETRANS AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO - 4 a/j n'ayant pas/die geen (15) ALBANINA time Robert Smeets Marc Huygens 9 Robert Smeets 4 FRA F OR DE BRUGES & KARO MERETT (5) GLAMOUR ROSSIGNOL Pascal Van Egdom Raf Van Egdom (L) 45 Alfred Desgain 4 BEL F NICOS ROSSIGNOL(d) & ORLAUDE B (1) GABBANA Martine Van De Walle Gerard Vergaerde 7 Martine Van De Walle 4 BEL F CANTARE & NAIROBI DARBY 4 (1) GOESJE JB Glenn Vets Geoffrey Lermusiaux 18 Jozef Brems 4 BEL F SMOLDERING PINE & NICATIE LOBELL VDS 5 () GY GY DGYCS Albert Wiame Hanna Huygens Geoffrey Lermusiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VERI LOVE BUGA 6 (6) ANNA D'HUSDINE Joseph Nisen Daniel Derwael Engelbert Smet 4 FRA F MELCHIOR JET & MINERVE CHEVALIER 7 (7) GOLDEN GIRL Guy Smeysters Karel Smeysters Marc Van Houdt 4 BEL F SMOLDERING PINE & TEXAS GIRL D (1) GIVE ME JEWELS 5 Laurens Barzeele Piet Putzeys (L) Steven Vanheulenbergh 4 BEL F SAINT SILAS & ULADINE D (14) HIRION 1.44 Kurt Vervloet Gunther Loix Kurt Vervloet BEL M MANDARINO BLUE & THERESE VIVANT D (16) GINA DES D 4 Jean Louis Dehut Frédéric Dehut Jean Louis Dehut 4 BEL F PRINCE GEDE & TINA DES D D () HENNA VILLA 6 Euro-Trotting Pedro Ferket Peter Waem BEL F JOHNNIE WALKER N & TEQUELLA VILLA D (4) ATHOS DE BACONVAL 77 Rik Depuydt Rik Depuydt Carine De Soete Eric Tamigniaux FRA H QUIDO DU GOUTIER & OPS 4 D (8) HAVANA D'HOEVE Harry Van Helleputte Jonas Van Helleputte (L) Koen De Ketelaere BEL M KELLER LOBELL & KAMI D'HONTE D (9) GINNEKE HALEBEEK Eddy Van Hout Eddy Van Hout BVBA Halebeek 4 BEL F SMOLDERING PINE & TINNEKE HALEBEEK NP (1) GABOR VRIJTHOUT Ecurie LJ Tom Verdonck Hugo Buyl 4 BEL H SHARKY BOKO & TELL ME MORE NP (11) GINA DU CALVAIRE Johan Vanderidt Bart Beullens Noel Robert 4 BEL F GLOBAL EMPIRE & ONDINA ) PR. LE TROT.COM (TF) AT - 65M- AUTO - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 5. 1 (6) SPLEEN D'AUTOMNE time Stal GVK Stefaan Stevens 8 FRA H FANION DU COQ & MAJESTAS () TITI DE DUFFEL Ingrid Vonckx Paul Vervloet 7 FRA H KERIDO DU DONJON & EVORA DES SARTS () VEGA DE TINCQUES Béatrice Demoulin Béatrice Demoulin Guido Laureys 5 FRA F OLBLAK DU BOCAGE & A BELLE EILEEN 4 (7) TENOR VALTERNE Kurt Goethals Gerard Vergaerde 7 FRA H MON JEU DIAM & JOLIE VALTERNE 5 (5) ROUBLARD D'AURIAC Jean Henrard Alain Dengis 9 FRA H FILOU DU BOSCAIL & JUPE CULOTTE 6 (4) UNIKA SLIPPER Sonja Dolle Gunther Loix Felix Cleeren 6 FRA F INFANT DU BOSSIS & OUJDA DU TUMULUS 7 (8) ULTRA POM Kevin Desmedt Rik Depuydt Carine De Soete 6 FRA H SANCHO PANCA & KRISTINA DE RABUT (11) TALGO LA VARENNE.8 Daniel Decruyenaere Daniel Decruyenaere 7 FRA H FULL ACCOUNT & KATIA SEMUROISE D (1) SI BELLE D'ATOM Johan Vanderidt Bart Beullens Bart De Graeve 8 FRA F INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA D (9) SHAMIO NOVA 8.19 Georges Mewissen Michael Mewissen Georges Mewissen 8 FRA M MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS NP (1) TOP DU PONCELET.174 Joel Huge F.X. Myle Marc Grisez 7 FRA H HULK DES CHAMPS & CLAOMA DU PONCELET ) PR. CASTAGNETTI (JUMELE + 14!) AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen. 1 (5) GO CHARLY DG time Philippe Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 9 Philippe Lermusiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VAS-Y CHARLIE DG (11) GILLES POWER Koen Voet Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle 45 Koen Voet 4 BEL F ALIEN CHIP & ODEVA EV (15) EXCEL DE LA FUTAIE Michele Maurcot Marc Moes (L) Daniel Moes 7 Michele Maurcot 6 BEL F VICTORY MARGIN & HAISCHA DU NIL 4 (4) FORTUNA D'ISSCHOT Linda Van Bael Roger Van Roy 18 Winner NV 5 BEL F SMOLDERING PINE & UNAT JONATH 5 (1) FIDEEL EPS Roni Sels Erik Van Capellen Roni Sels 5 BEL H SAINT SILAS & POLENA 6 (1) CONTO POWER Edouard Van Vlasselaer Frank Van Den Bergh Koen Voet 8 BEL H TRAVOLTA & MISTY STAR 7 (16) FLEUR Alain Gossiaux Benoit Onghena Benoit Onghena Alain Gossiaux 5 BEL F HOME RUN D'HONTE & HO-PEARL (1) DIAMOND FOR HEROS.796 Johan De Munck Stefaan Stevens Johan De Munck 7 BEL M INCREDIBLE CRAFTS & FIRST UNITED (14) FIBEKE.89 Willy De Haes Patrick Vercammen Willy De Haes 5 BEL F ALIEN CHIP & NANOUK MJ () EILEEN PROF 1.51 Wim Lievens Stijn Lievens (L) Pieter Van Asten 6 BEL F EXTREME AUNOU & LABARRA () COSTA DEL GERA Rudy Honhon Rudy Honhon Rudy Honhon 8 BEL F GINGER SOMOLLI & NITHALIE DU GEER (6) FLYER CM Sanne Windmolders Daniel Derwael Daniel Derwael C. Spee 5 BEL H FREIHERR AS & NIENKE FLYER (7) GERONIMO HALEBEEK 1.87 Eddy Van Hout Eddy Van Hout BVBA Halebeek 4 BEL M SMOLDERING PINE & HINNEKE DE V.E.R. (8) FIENTJE VAN BRAKUM 1.91 J.P. Mobers Patrick Jans Patrick Jans F. Hendrickx 5 BEL F IL PIRATA & PRO LINE D (1) FAST KARAT 1.1 Gregory Bastin Gregory Bastin Engelbert Smet 5 BEL H COM KARAT & TINA MOESDONCK D (9) GAMINE DU LAUZET Alain Auroux Rik Depuydt Alain Auroux 4 BEL F GOETMALS WOOD & THERESIA BOKO Controle doping: GO CHARLY DG 4) PR. VERMOBO AT - 169M- AUTO- BEL j/a 1 () ICEMAN time Stal Maestro-Ice Guido Laureys Guido Laureys 9 Stal Maestro-Ice BEL H COKTAIL JET & ABBY COMPLI () COOPER PERON Luc Xm Verpoorten Erik Van Capellen 45 Luc Xm Verpoorten FRA H MAGNIFICENT RODNEY & MISTIMEE (7) ITOKI DU LOMBART Annelies Meisen Sebastien Juprelle 7 Haras Du Lombart BEL M SMOLDERING PINE & VALSE DU LOMBART II 4 (5) INGE MATIC Matic V.O.F. Gregory Celis 18 Matic V.O.F. BEL F ALIEN CHIP & SASHA RISING 5 (1) CLARA DU SAULE Etienne Onghena Benoit Onghena Etienne Onghena Christian Teerlinck FRA F RIO DU RIB & QUITE GOOD D (4) IMPULSIVE DE CORTA Franz Desmet Frédéric Dehut Franz Desmet BEL F READY CASH & PUCE DE CORTA R (6) INVINCIBLE BOLETS Frank Van Den Bergh Frank Van Den Bergh Koen Voet BEL M BOLETS ASPIRANT & ODEVA EV (6) Frank Van Den Bergh: Veroorzaken fout van een mededingend paard/avoir provoqué la faute d un cheval concurrent - P4 :6 EUR (VA1699) trotting magazine

13 5) PR. GP DRAFRENNEN TONGEREN / EUROTIERCE (TIERCE ORDRE !) AT - 65M- INTER. - TIERCE + j/a (17) QUENTIN ROSE time Stephaan Hemelaere Rik Depuydt Carine De Soete 1 FRA H CARPE DIEM & GIGI ROSE (15) ORAGE MAUZUN De Groote Lieven BVBA J.Jr Van Den Putte 1 FRA H DEFI D'AUNOU & DEESSE BRUNE (1) SPEEDY DU PERCHE Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 8 CZE M LOVE YOU & TABLEAU 4 (5) ENZO TRAFO Euro-Trotting Pedro Ferket 4 Euro-Trotting 6 BEL H PINK DIAMOND & RAZUREL TRAFO 5 () BARNABAS S Robert Smeets Marc Huygens Marc Huygens 17 Robert Smeets 9 BEL H FLEURON PERRINE & LADY BELLE 6 () NISOSH Danny Mahieu Gert Sucaet Salvatore Campolo 7 ITA M INDRO PARK & COQUINE DE FRANCE 7 (11) OPERA DE JOSS De Groote Lieven BVBA Christophe De Groote 1 FRA M CYGNUS D'ODYSSEE & DAISY DE GEDOUIN (1) PACHA DE GODISSON 5.84 Maria Vangrimde Frans Van Den Putte 11 FRA H TABAC BLOND & IDOLE DE GODISSON (1) OLIVERSTING De Groote Lieven BVBA Joachim Clyncke 1 FRA H HASTING & GAMME DU SCION (1) ARMANDO KIEVITSHOF BVBA Campus RPF Jo Corbanie Carine De Soete 7 NLD H GANYMEDE & CONTINENTAL LOBELL (14) PREMIER DU PONT Luc Onghena Benoit Onghena 11 FRA H QUITO DE TALONAY & ELVIRE DE TALONAY (16) PRINCE DES LUCAS Roland Volders Eddy Van Hout 11 FRA H CYGNUS D'ODYSSEE & GLORIA SONG (18) OBELO DARCHE Luc Onghena Raphael Onghena (LJ) 1 FRA H DANUBE CASTELETS & AURORE DU HOULME (6) BY VIVANT Winner NV Roger Van Roy Steven Vets Ludovic Mast 9 BEL H ARMBRO KAISER & ELADY (7) SYNISTRO Etienne Verhelst Gerard Vergaerde 8 FRA H KERIDO DU DONJON & MISS DE GODISSON (8) SKIPPER D'ANGIS 91.8 Damien Germis Xavier Germis 8 FRA H KIWI (F) & FLORENTINE (9) REVE AVEC MOI De Groote Lieven BVBA Lieven De Groote 9 FRA H LOVE YOU & LANGONE NP (4) LITIO Wendy Peron Bart Beullens 9 ITA M MUSCLES YANKEE & UDORA LB Controle doping: QUENTIN ROSE () Gert Sucaet: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (SU) 6) PR. BOUWMATERIALEN P. POUSSET AT - 65M- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (8) CJ'S PHOTO time Karolien Van Der Biest Gerard Vergaerde 9 Gerard Vergaerde 8 BEL H S.J.'S PHOTO & JOYCE LOBELL (5) ELKO LOGEVELD Suzanne Jans Patrick Jans Patrick Jans 45 Antoine Putzeys-Françoi 6 BEL M ALIEN CHIP & MIRATA ZWARTVELD (4) AVROCHE DU NIL Nico Marchal Gunther Loix 7 Annelies Meisen 1 BEL M GAVROCHE DU NIL & FALIKA D'EREBUS 4 (6) BON VIVANT Jan Rits Jan Rits 18 Ludovic Mast 9 BEL H ARMBRO KAISER & INVESTA 5 (9) ORIONE OM Ecurie Z Gert Sucaet Salvatore Campolo 6 ITA H ANDOVER HALL & TIME TO BELIEVE 6 () CHABLY BARCA Gery Schoovaerts Gery Schoovaerts Willy De Haes 8 BEL H HAMILCAR BARCA & LOVELY 7 (1) ROBBAN RUDA Anne Mieke Apers Anne Mieke Apers 6 SW H SCARLET KNIGHT & HANNA RUDA D () BISKIT BVBA Campus RPF Rik Depuydt Carine De Soete Peter Mellaerts 9 BEL H PRAHLER & LADY MISS AD D (7) ARC EN CIEL Gregory Bastin Gregory Bastin Gregory Bastin Robert Semeillon 1 BEL H COKTAIL JET & OXFORDS BUTTERFLY Controle doping: CJ'S PHOTO (1) Mlle Anne Mieke Apers: Vaccinaties niet in order/vaccination pas en ordre - P9 : EUR (AP1) Schorsing/M.A.P.:15/9/14-8/1/14 7) PR. CHAMPAGNE CASTERS - EIERHOEVE LECOQUE AT - 65M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (1) ANDGEL time Ecurie Gallier Christophe Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle 4 SW F GOING KRONOS & SERENITY (9) BONCHEVALHEIKANT Daniel Stickers Eddy Van Hout 6 DEU M OPEN THE SKY & OLIVIA HEIKANT (1) ELEGANCE MAGDALON Geert Stragier J.Jr Van Den Putte 9 Stal Noble BVBA 6 BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & OLGA DU SOURCE 4 (1) URANIA PRINCESS Mce. Geens Erik Van Capellen Mce. Geens 6 FRA F GIANT CAT & HILTON PRINCESS 5 (11) FOKKE ZWARTLAND Daniel Laureys Frank Van Den Bergh 45 Joost Heylen 5 BEL M PIM WIELINGA & ULTIMA BOKO 6 (7) VOLVERINO Gilbert De Saegher Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 5 FRA H QUALMIO DE VANDEL & HIRISHKA 7 (4) VALSEUR D'ORVAL Matic V.O.F. Guido Laureys Guido Laureys 5 FRA H FULL ACCOUNT & NOBLESSE D'ORVAL (14) FRODO VRIJTHOUT 4.48 Kenneth Everaert Rik Depuydt Filip Ghekiere Hugo Buyl 5 BEL H PAD D'URZY & KISS ME GIRL (15) ASDREAM D'EMERY Didier Langlet Didier Langlet FRA M POKER DREAM & KANELLE SUN 4 () VOLCAN DE BEAUMONT 84 Yves Langenaeken F.X. Myle G. Masschaele 5 FRA H GAZOUILLIS & FEE DU LAS VEGAS (5) VIKING DU ROSAY 1.48 Roland Volders Georges Mewissen 5 FRA H JOYAU D'AMOUR & MILADY DU ROSAY (6) VELVET SAUTREUIL.5 Clement Vansant Marc Huygens 5 FRA H EKIR DE LEAU & PRIMA BELLA DE NAY (8) VLADIVOSTOK (fr).9 Yves Langenaeken Sebastien Juprelle G. Masschaele 5 FRA M HELLO JO & IDOLE DE RETZ D (1) USONT.57 David Leroi David Leroi 6 FRA H BACCARAT DU PONT & ANGELICA DU PONT D () ARNO MONDO SY 4 Noel Timmermans Gunther Loix 4 FRA H MAGNIFICENT RODNEY & OUTDOOR NP (16) VITESSE DE TONGRES Eric Lebeau Michael Mewissen 5 FRA F GIANT CAT & LADY DOREE 8) PR. BOUWWERKEN VAN DEN BERGH - GEYSENBERGH DAVID AT - 169M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (6) FIGHTSTOWIN CM time C. Spee Gunther Loix 9 C. Spee 5 BEL F LOOK DE STAR & OCARINA HANOVER (5) DOURASIE DU COTTUN Tony De Winne Evert Vandermassen (LJ) 45 Philippe Van Weehaegh 7 BEL F HORSE DE COTTUN & ELLE MAGNIFICO (11) FILLE DU LAUZET Alain Auroux Rik Depuydt Jo Corbanie 7 Alain Auroux 5 BEL F LOVE YOU & THERESIA BOKO 4 () FLASH DP Matic V.O.F. Guido Laureys Guido Laureys 18 Gery Put 5 BEL M NICOS ROSSIGNOL(d) & KELLY D'ECHO 5 () TAMALOU BEACH Nadine Godard Sebastien Juprelle 7 FRA H JAIN DE BEVAL & CAMELIE DU CHARMAT 6 (1) FYWINE D'ERPION Maurice Lambaerts Marc Huygens Marc Huygens Jean Ernotte 5 BEL H PARK RIDGE LOBELL & KYLOUN D'ERPION 7 (4) FANDJO DE FOSSES Etienne Onghena Benoit Onghena Jean-Benoit Biot 5 BEL M SPENDIC & AGLAELLE DE FOSSES (1) AMORRIDGE Guy Blancquaert Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle Guy Blancquaert 1 BEL M PARK RIDGE LOBELL & HILLOXI (1) AMELIE D'EREBUS Jos Laeremans Karel Smeysters Stany Smeysters 1 BEL F INCREDIBLE CRAFTS & KALINKA D'EREBUS (7) DINO SUNSHINE Wim Lievens Stijn Lievens (L) Etienne Van De Weghe 7 BEL H INTREPIDE D'AVRIL & JEALOUS AGAIN D (1) BJARKI FRA MALOU Els Peeters Erik Van Capellen European Horse Center 9 BEL M CESAR DU PONT & NESQUICK PAVAS D (8) DEVIL BOKO Peter Corty J.Jr Van Den Putte Peter Corty 4 NLD H PEGASUS BOKO & MICHAELA NOVEMBER D (9) DIEGO ICE 9.5 Christy Bertrand Jean-Marc Bertrand Stal Maestro-Ice 7 BEL H ALIEN CHIP & PERFECT VICA trotting magazine 5

14 9) PR. CLUB DU GEER - HORSESHOP VERLINDEN D. (TRIO + 6!) AT - 15M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (14) ETROPLUS VOLITA time Vanessa Meire Marc Huygens Marc Huygens 9 Meire Martin (Erfgen) 6 BEL H PARK RIDGE LOBELL & TIPTOP VOLITA (8) GO LOVE VRIJTHOUT Roger De Wolf Rik Depuydt Carine De Soete 45 Hugo Buyl 4 BEL F LOVE YOU & PENNY JET (4) FAKIR JEANCLE Annelies Meisen Sebastien Juprelle 7 Jean-Clement Bustin 5 BEL M SMOLDERING PINE & OVERDRIVE JEANCLE 4 (1) GIANT DU PRAIRIE Samuel Meunier Paul Vervloet 18 Samuel Meunier 4 BEL H HAND GLIDER & NIGETH P 5 (5) ELYNE CHIP Frans Paulissen Gunther Loix Frans Paulissen 6 BEL F ALIEN CHIP & SOLYNE TRAFO 6 (1) DITMAR HS Urbain De Schepper Stefaan Stevens Hubert Staelens 7 BEL H IL PIRATA & PITRONELLA 7 (7) CARLA BURGERHYDE Dirk Rotty Dirk Rotty 5 NLD F THREESTARLIMBURGIA & JILL ATTACK (1) ENSIO DU LOGIS 7.61 Daniel Bogaerts Frank Van Den Bergh Andre Gielis 6 BEL H NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART (1) DIEGO 8.75 Albert Ostheimer Ludovic Dehut Albert Ostheimer 7 BEL M ALIEN CHIP & NARTA (15) SIROCCO DE PRESLES 8.79 André Marchand André Marchand Claude Lejour 8 FRA H HORSE DE COTTUN & JOSCA DE MARGNY (16) GYPIE D'ERPION 9.6 SPRL B.Q.S J.Jr Van Den Putte Peter Corty Jean Ernotte 4 BEL F VICTORY MARGIN & ORIGINE AMERICAIN () ELISE VIVANT 4. Alphons Dams Erik Van Capellen Ludovic Mast 6 BEL F GANYMEDE & SAVANNE (DE) (9) DYONISOS D'ERPION Rudi Beck Frans Van Den Putte Hein Van Den Hende Jean Ernotte 7 BEL H ALIEN CHIP & RYVALE D'ERPION D (11) VISA DES CHALIERS 7.16 Yves Langenaeken Geoffrey Lermusiaux 5 FRA H CHEF DU CHATELET & MISS DES CHALIERS D () ELIANE 4.18 Willy De Haes Patrick Vercammen Willy De Haes 6 BEL F PARK RIDGE LOBELL & LOVELY D (6) BO REYSHOF 6.48 Piet Putzeys Piet Putzeys (L) Roland Pirard 9 BEL H PARK RIDGE LOBELL & LARISSA BROLINE Mons 17/9/14 (Hippodrome de Wallonie à Mons) - woensdag / mercredi 18. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Paul Talpe - Aankomst/Arrivée: Norbert Martens - Starter: Marc Martens - Veearts/Vétérinaire: David Van Dooren Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Fernand Dupontseel - Luc Deconinck - Norbert Martens - 1) PR. LE TROT.COM (TF) -A AT - M- AUTO - TRIO 4 + j/a n'ayant pas/die geen (7) SIRE DE CAYOLA time Marnix Van Meerhaeghe Gerard Vergaerde 8 FRA H HIMO JOSSELYN & DEESSE DU PLESSIS (1) VELIN DU ROC Ecurie Willy & Willy Kristof Depuydt Kristof Depuydt 5 FRA H HUGO DUOPHI & IMAGE REVEUSE (9) VOL DE LOISEL Martial Mouchard Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende 5 FRA H LUPIN DE L'ODON & BICHE DE L'HOMMEAU 4 () SAPHIR D'ASTRE Eddy Vermander Lieven Cannaert 5 Eddy Vermander 8 FRA H JOKER DE ROZOY & LARISSA DU BOURG 5 (15) VORLANDO Pierre Solinski Michel Bizoux Jean Pierre Bizoux 5 FRA H ORLANDO SPORT & MENTHE CLAIRE 6 (14) VEGAS MEMORY Stefaan Desimpel Nico Dhaenens Luc Roelens 5 FRA H LOVE YOU & NISIS WILLIAMS 7 (11) TOP D'ELCHE Patrick Saveyn Marnix De Groote 7 FRA H DEFI D'AUNOU & ELCHE D'ESPAGNO (1) VIDALGO PERON 1.54 Luc Xm Verpoorten Erik Van Capellen 5 FRA H FLEURON PERRINE & ESTIMEE (F) (1) ANAHITA 5.4 Christiaan Tack Gunther Loix Christiaan Tack 4 FRA F QUARO & PERRIERE (1) VIVE LA VIE DANIEL 6.91 Sonja Dolle Pavel Tamsin (L) 5 FRA F KOKTAIL DE PERRON & PELOA LEMAN (16) VIKUZO 5.1 Wim De Bruycker Dominik Locqueneux 5 FRA H JASMIN DE FLORE & KUZA VIVA (4) SAFARI DU PECH Rene Vermassen Johan Kindt Dirk Govaert 8 FRA H IN FOOT & VANDA DU PECH (5) UTOPIQUE DES BOTS Ecurie LJ Dries Devolder Dries Devolder 6 FRA H MONTECATINI & MAESTRIA DES BOTS (6) VAL DU RUISSEAU 1.15 Olivier Bin Christophe Martens Vincent Martens 5 FRA H HIMO JOSSELYN & GAULE DU RUISSEAU D () VAROUZO DE GODREL 1.87 Ecurie des Amis Philippe Masschaele G. Masschaele 5 FRA H ONE DU RIB & FORGET ME LATER D (8) TRIADE ROSE Haras De Cressy SA F.X. Myle Marc Grisez 7 FRA F NUAGE DE LAIT & KEBARINA ROSE Controle doping: SIRE DE CAYOLA (1) Erik Van Capellen: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (VA57) ) PR. LE TROT.COM (TF) -B AT - M- AUTO - TRIO 4 + j/a n'ayant pas/die geen (15) VINOCHKA time Filip Sap Rik Depuydt 5 FRA F FINGER DEUS & GINA DE LA PLESSE (7) VALINO Ecurie Twenty Inge Bizoux Michel Bizoux 5 FRA H EXTREME AUNOU & OVALINE (6) VOLCAN DES PRINCES Laurie Vanassche Gerard Vergaerde Vincent Martens 5 Patrice Vanassche 5 FRA M MANDARINO BLUE & PANINE DES CINTY 4 (1) ALLIANCE DE L'ITON H.W. Schoonhoven Stefan Schoonhoven Stefan Schoonhoven 4 FRA F PANACHE DE L'ITON & MAITRISE DE L'ITON 5 (5) VLAN DU BANNEY NV Etoile Lieven Cannaert Lieven Cannaert 5 FRA M QUALMIO DE VANDEL & POUPETTE DU BANNE 6 (14) VARUS DU CORTA A. Turquet-Lepreux Christophe Martens Vincent Martens 5 FRA H QUIDO DU GOUTIER & KRILLE DE VIGNE 7 (4) UNE STAR D'AUGE G. Masschaele Philippe Masschaele G. Masschaele 6 FRA F LOOK DE STAR & HOULE EN MER (1) VANINA DE MACOU Sonja Dolle Gunther Loix 5 FRA F GABAA & HARMONIE DU NARVAL (9) UROS D'AGAMIS 1.48 Simone Friconnet Denis Friconnet Denis Friconnet 6 FRA M FLASH FREEZE & IRYA D'AGAMIS D (1) UNAFRAID Anke Hillen J.Jr Van Den Putte 6 FRA H FRIPON ROSE & INDIAN INK D (11) VENISE DES LUCAS 6.75 J.F. Senet Kristof Depuydt J.F. Senet 5 FRA F DEFI D'AUNOU & GLORIA SONG D (1) UN DE GOUPILLIERE 7.9 Peter De Schaepmeester Guido Laureys Guido Laureys 6 FRA H HUGO DU BOSSIS & MELINE GOUPILLIERE D (16) VIZIR DE CHIMAY 6.95 Stal Adriaens VZW Marc Huygens 5 FRA M OLBLAK DU BOCAGE & HERESE DE L'ESPOIR D () UKASE DU RAVARY Kurt Goethals Bjorn Van Ghelewe 6 FRA H INDY DE VIVE & NEVA D () VAMA 1.85 Anders Lindqvist M. Bjorklund Anders Lindqvist 5 FRA M OISEAU DE FEUX (fr) & KALAMA D (8) AURA D'ANKAR 11.7 Rik Everaert Stefaan Stevens 4 FRA F POWER JET & OCEANE D'ANKAR Controle doping: VINOCHKA trotting magazine 7

15 ) PR AT - M- AUTO- BEL - TIERCE + j/a n'ayant pas/die geen.5 1 (11) GLAMOUR D'HOEVE time Koen De Ketelaere Diderik Van Lierde Koen De Ketelaere 4 BEL H KELLER LOBELL & OLIVIA RHODE () AMELIE JOLIE Birgit Baumeister Heiko Schwarma 1 Heinrich Platvoet 4 FRA F OZIO ROYAL & FLODA JOSSELYN (1) FIVE VIVANT Ludovic Vanbroekhoven Marc Huygens 6 Ludovic Mast 5 BEL H SMOLDERING PINE & FIVE OF HEARTS 4 (9) DIVA LOBELL VG Antoine Vanrenterghem Dries Devolder 4 Gerard Vergaerde 7 BEL F ALIEN CHIP & OLIVIA LOBELL 5 (16) FLOWER DOPE Franck Delombaerde Lieven Cannaert Ingbert Dierickx Ingbert Dierickx 5 BEL F COM KARAT & AURORA DOUBLE YOU 6 (1) DIEGO DU LARGE Viviane Vanclef Frédéric Dehut Viviane Vanclef 7 BEL M JAIPUR DU NIL & HELOISE VIRGI 7 (5) GIORGIO I Tim Winkelmans Paul D'Haese Tim Winkelmans 4 BEL M HAMILCAR BARCA & FILIPPA I. (1) FLECHE LADY G. Masschaele Philippe Masschaele G. Masschaele BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & SABIENTJE 5 D (1) AMBER D'ATOM 1.55 Aimé De Graeve Joeri De Laender (L) Aimé De Graeve 4 FRA F SANCHO PANCA & OLIGA D'ATOM D (14) GET RAEDY.96 Willy De Haes Patrick Vercammen Willy De Haes 4 BEL M ALIEN CHIP & LOVELY D (15) GOSSIP SPEED.45 Thomas Daneau J.Jr Van Den Putte Jean Daneau 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VITESSE HOLLANDIA D () AMELIA D'HECO 656 Roger Henneman Roger Henneman Roger Henneman 4 FRA F LEJACQUE D'HOUBLEC & PLUME DU BOCAGE D (6) FIANO 1.55 Hans Heylen Guido Heylen Hans Heylen 5 BEL M NEXT MIC & RAINBOW PATROL D (7) GUSTAFSON MH 1.1 Wilfried Van Elslander Gert Sucaet An-Sofie Bruyneel Marcel Hoste 4 BEL M HULK DE GODISSON & AISHA D (8) GIANNI D'ANVAING 1. Marc Achiel Lannoo Gerard Vergaerde Hubert Staelens 4 BEL M LOVE YOU & PITRONELLA NP (4) AMIE TER BLEKTE 875 Antoine Van Achter Rik Depuydt Carine De Soete Antoine Van Achter 4 FRA F NUAGE DE LAIT & INTRIGUE D'ATOUT () Roger Henneman: Paard plots inhouden na de fout/reprendre brusquement cheval après une faute - P9 :6 EUR (HE71) () Roger Henneman: Beroepsnalatigheid/Négligence professionnelle - P75 :15 EUR (HE71) (6) Guido Heylen: Gevaarlijk rijden/conduite dangereuse - P44 :45 EUR (HE11) (6) Guido Heylen: Beroepsnalatigheid/Négligence professionnelle - P75 :15 EUR (HE11) 4) PR. VOEDERS LANNOO-MARTENS (CAVALIERS JUMPING (invit) -. - AT - M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (5) DANCING NOBLE time Freddy Demuynck J. Theeten Kristof Depuydt 5 Lieven Lannoo 7 BEL M SMOLDERING PINE & NOBLE GIRL (1) CYPRESS PRINSEVELD Christ Deltour Bjorn Van Den Bossche Filip Ghekiere 15 Roderik Muylaert 8 BEL F PARK RIDGE LOBELL & HEREGOYA (11) CHER Stal Bogaert Bart Bommere 75 Stal Bogaert 8 BEL F FROSTS INDYCAR & ULLA HEIDELBERG 4 (1) FLASH DP Matic V.O.F. Joost Van Riet Guido Laureys 5 Gery Put 5 BEL M NICOS ROSSIGNOL(d) & KELLY D'ECHO 5 (9) BILLY-SLIPPER Gerard Pirard Peter Postelmans Felix Cleeren 9 BEL H CASTLETON BASS & COURTISANE B 6 (8) COQUINE Jan Verbeke Johan Demolder Kristof Depuydt Jean Henrard 8 BEL F FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE 7 (4) ECCO LANE Windy Roger Pascal Van Latem 6 SW F GOOD AS GOLD & REMINGTON MERLOT (1) FLEUR DE LISSE Gustave Branckaute Cedric Volo Marc Van Houdt 5 BEL F PIM WIELINGA & PEARL BOKO () FYLLE D'ERPION.568 Joel Huge Sebastien Berlaymon Marc Grisez Jean Ernotte 5 BEL F HAMERIKANOZ & RYVALE D'ERPION (7) EVITA 6.51 Daniel Heremans Gilbert Deroock Dries Devolder Robrecht Van Belleghe 6 BEL F ALIEN CHIP & VITAYA D () EDEKODE 5.17 Marcel Gailly Niels Landzocht Marc Huygens Anneken Foubert 6 BEL M SMOLDERING PINE & LINSY DE LEUK D (6) BO REYSHOF 6.48 Piet Putzeys Dries Degraen Roland Pirard 9 BEL H PARK RIDGE LOBELL & LARISSA BROLINE 5) PR. OBSTACLES (JUMELE + 19!) AT - 85M- INTER. - TRIO + j/a die/ayant (9) ORAGE MAUZUN time De Groote Lieven BVBA Christophe De Groote 1 FRA H DEFI D'AUNOU & DEESSE BRUNE (1) QUENTIN ROSE Stephaan Hemelaere Rik Depuydt Carine De Soete 1 FRA H CARPE DIEM & GIGI ROSE (1) PERLANDO Vanberghen BVBA Nico Dhaenens Alfons Vanberghen 11 FRA M GIANT CAT & KERALDA 4 (6) CIRCUS BROLIN Union Stable Piet Van Pollaert 6 Stal Lynn N.V. 8 BEL H JOHNNIE WALKER N & PANDORA BROLIN 5 (1) QUIZ DE GINAI Sven Hoste Sven Hoste Jean-Marc Chaineux 1 FRA H BUVETIER D'AUNOU & DESOPILANTE 6 (7) AMIGO TEN DOORN Jozef Nuytten Carlos De Soete Georges Depoorter 1 BEL H HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN 7 (4) QUATUOR DU BOUFFEY Floating Storage Co BV Stefan Schoonhoven Cees J. De Leeuw 1 FRA H HALIMEDE & JACASSE DU BOUFFEY (1) SAXO DU BOCAGE 5.5 Koen De Ketelaere Gerrit De Jong Gerrit De Jong 8 FRA H ECHO & JIMBERLANDE (11) PETIT JAVANAIS Wendy Peron Gerry Van Loock 11 FRA M DIAMANT GEDE & GRANDE JAVA () BOMBA DI QUATTRO Rik Everaert Stefaan Stevens 6 NLD F MY LOVE JET & SANNE IDZARDA A (5) PRINCESS KRONOS Ecurie du Domaine du Parc Christophe Martens Vincent Martens 5 ITA F DONATO HANOVER & MALIBU PRINCESS (8) QUOURIDO Gerry Van Loock Gerard Vergaerde 1 FRA M ECHO & CATOURIDA D () RENARDUS Stephane Bassee Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 9 FRA H BALOU BOY & HYACEINTHE LAVARAN Controle doping: ORAGE MAUZUN (9) Christophe De Groote: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (DE78) (1) Rik Depuydt: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (DE675) 6) PR. NV NUTRIQUINE -CAVALIERS JUMPING (invit) -. - AT - M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (6) ELLA BUTTERFLY time Geert Bosmans Christof Deraedt 5 Luc Vancalster 6 BEL F ALIEN CHIP & SISSI BUTTERFLY (4) CASTOR ACTION SL Koen De Ketelaere Koen Vereecke 15 Luc Sucaet 8 BEL H JOHNNIE WALKER N & VENE ACTION (7) BONITA D'EREBUS Charles Van Ghelewe J. Theeten 75 Stany Smeysters 9 BEL F INVIT BROLINE & GITA D'EREBUS 4 () CASTOR VDB Stal Van Den Bossche Daniel Boudrenghien Marc Huygens 5 Stal Van Den Bossche 8 BEL H IN BLACK & HITLINE 5 (8) NEW CHALLENGE Stal Arega Joost Van Riet Arnold Harze 7 SW H EGON LAVEC & PUMA (sw) 6 (9) PALLE SPIRIT Union Stable Gilbert Deroock 5 ITA M WINDSONG'S LEGACY & DIVINA DEI D (1) DYNAMIC FORCE 8.69 Christ Deltour Bjorn Van Den Bossche Filip Ghekiere Gerry Van Loock 7 BEL F SMOLDERING PINE & KENYA DARBY D (1) ESCARTIEN TER BLEKTE Sea Coast Horses Jan Cloet Kristof Depuydt Antoine Van Achter 6 BEL H CYGNUS D'ODYSSEE & SUPER LENA D () BO BRADY BARON 1.88 Daniel Cluts Bryan Van Hoorn An Despeghel Willy D'Hooge 9 BEL H BARON DARBY & IANA DS D (5) ENJOY LIKEASTAR Stephan Huyzentruyt Peter Postelmans Stephan Huyzentruyt 6 BEL F ALIEN CHIP & ONLYLIKEASTAR 7) PR. CAVALIERS (TRIO + 6!) AT - 175M- AUTO- BEL - TRIO - 4 a/j n'ayant pas/die geen 45 1 (14) HECTOR DU LOGIS time Daniel Laureys Frank Van Den Bergh Andre Gielis BEL H BOLETS ASPIRANT & ORTIE DU LOMBART (1) ALTESSE D'ISEGHEM Johan Cannaert Lieven Cannaert 1 Johan Cannaert 4 FRA F GROS GRAIN & PRIMOUSSE (5) BEAUTY D'ATOM Joni Vander Meeren Jonas Van Helleputte (L) 6 Bart De Graeve FRA F KAISY DREAM & MANOUCHKA 4 (1) HAPPYNOOR Jos. Goossens Guido Laureys Guido Laureys 4 Jos De Keersmaeker BEL F HULK DE GODISSON & CHINOOR 5 () BARMIRANA Jean-Marie Brecx Hans Van Der Pijl Jean-Marie Brecx FRA F NOBODY DU CHENE & HARMINA VALADOUR 6 (16) HELEX Frank Vandevelde Patrick Jans Frank Vandevelde BEL M JOHNNIE WALKER N & ODE DES PRESLES 7 (9) GOFORIT DC Nestor De Coster Bjorn Van Ghelewe Nestor De Coster BEL M SAINT SILAS & TOSCA DC 4 (15) GOGO VRIJTHOUT Erich De Ridder Joeri De Laender (L) Hugo Buyl BEL F EILEAN DONON & DUSE AS 4 D (11) HO CONNOR KC Christian Sybers Christian Sybers Christian Sybers BEL M POWER JET & THALIE STONES D (1) BUTIN 16 Steven Meiresonne Steven Meiresonne Steven Meiresonne FRA M MANDARINO BLUE & PRUNELLE DU GLAY D (1) GEPE DE TENDERIE 8 Jacques Godart Arnaud Godart (L) Marie-Antoinett Vanolst 4 BEL H HAMILCAR BARCA & UNIQUE WALKER N D (4) BARON DE TONGRES Didier Mewissen Didier Mewissen Georges Mewissen Didier Mewissen FRA M OPUS VIERVIL & LAMBADA DES BOIS D (6) BETTINI TER BLEKTE Pieter Van Achter Pieter Van Achter Pieter Van Achter FRA H OPIUM (fr) & LUTECE trotting magazine 9 D (7) BLACK MONEY Alain Nottebaert Kristof Depuydt Alain Nottebaert FRA F NELEOS DU GOUTIER & PRINCESS OF FAIRY D (8) BRAVE PALACE Stal Palace Gerard Vergaerde Stal Palace FRA F HULK DE GODISSON & NORMANDE DU VERGE

16 1 (14) HECTOR DU LOGIS time Daniel Laureys Frank Van Den Bergh Andre Gielis BEL H BOLETS ASPIRANT & ORTIE DU LOMBART (1) ALTESSE D'ISEGHEM Johan Cannaert Lieven Cannaert 1 Johan Cannaert 4 FRA F GROS GRAIN & PRIMOUSSE (5) BEAUTY D'ATOM Joni Vander Meeren Jonas Van Helleputte (L) 6 Bart De Graeve FRA F KAISY DREAM & MANOUCHKA Uitslagen Résultats 4 (1) HAPPYNOOR Jos. Goossens Guido Laureys Guido Laureys 4 Jos De Keersmaeker BEL F HULK DE GODISSON & CHINOOR 5 () BARMIRANA Jean-Marie Brecx Hans Van Der Pijl Jean-Marie Brecx FRA F NOBODY DU CHENE & HARMINA VALADOUR 6 (16) HELEX Frank Vandevelde Patrick Jans Frank Vandevelde BEL M JOHNNIE WALKER N & ODE DES PRESLES 7 (9) GOFORIT DC Nestor De Coster Bjorn Van Ghelewe Nestor De Coster BEL M SAINT SILAS & TOSCA DC 4 (15) GOGO VRIJTHOUT Erich De Ridder Joeri De Laender (L) Hugo Buyl BEL F EILEAN DONON & DUSE AS 4 D (11) HO CONNOR KC Christian Sybers Christian Sybers Christian Sybers BEL M POWER JET & THALIE STONES D (1) BUTIN 16 Steven Meiresonne Steven Meiresonne Steven Meiresonne FRA M MANDARINO BLUE & PRUNELLE DU GLAY D (1) GEPE DE TENDERIE 8 Jacques Godart Arnaud Godart (L) Marie-Antoinett Vanolst 4 BEL H HAMILCAR BARCA & UNIQUE WALKER N D (4) BARON DE TONGRES Didier Mewissen Didier Mewissen Georges Mewissen Didier Mewissen FRA M OPUS VIERVIL & LAMBADA DES BOIS D (6) BETTINI TER BLEKTE Pieter Van Achter Pieter Van Achter Pieter Van Achter FRA H OPIUM (fr) & LUTECE D (7) BLACK MONEY Alain Nottebaert Kristof Depuydt Alain Nottebaert FRA F NELEOS DU GOUTIER & PRINCESS OF FAIRY D (8) BRAVE PALACE Stal Palace Gerard Vergaerde Stal Palace FRA F HULK DE GODISSON & NORMANDE DU VERGE NP () APPLE DE SENZEILLE Stal Bolets Rik Depuydt Carine De Soete Jean-Bernard Charlote FRA F OISEAU DE FEUX (fr) & MALIKA DE BACONVAL 4 8) PR. SABLE -. - AT - M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (5) ORDALIA OP time Ecurie Z Gert Sucaet Salvatore Campolo 6 ITA F CHEROKEE CHIEF & PAT RIVER VL (8) SHERIF D'HAUTIL Jeannine Dujardin Patrick Van Den Hove Dirk Van De Walle 8 FRA M EKIR DE LEAU & MAEVA DE L'HAUTIL () BETTY BUTTERFLY Johan Devos Lieven Devos 5 Robert Semeillon 9 BEL F GANYMEDE & OXFORDS BUTTERFLY 4 (7) BROOKIE NATIVE Stal Debussere Jozef Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende 15 Stoeterij Everaert BVBA 9 BEL H NATIVE BROOKIE & NATHIE D'ASTER 5 (4) EVITA LAMBA Maurice Lambaerts Marc Huygens 75 Maurice Lambaerts 6 BEL F DEFI D'AUNOU & OBLESSE P 6 () CRACK DC Jules Deloof Kristof Depuydt Kristof Depuydt Roger Tanghe 8 BEL M SMOLDERING PINE & FLEUR TUCKY T 7 (1) BLESI DON BOSCO Koen Phlypo Koen Phlypo Erik Pollentier 9 BEL F HORSE DE COTTUN & MALVINA DES RONDES D (6) TEXAS DREAM 4.61 Stal Adriaens VZW J.Jr Van Den Putte 7 FRA M AND ARIFANT & IRINA DU BOURG D (9) TIDALIUM PENEME 4.99 Joel Van Den Bossche Joel Van Den Bossche 7 FRA M BLUE EYES AMERICA & GAIA D'ARMANVILLE (5) Gert Sucaet: Lijn niet gehouden/ne pas avoir gardé sa direction - P4 : EUR (SU) 9) PR. JUMPING MONTE/BEREDEN - 75M- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (9) CHARGE VIVANT time Kurt Vervloet Hanna Huygens Ludovic Mast 8 BEL H GANYMEDE & CHARGERETTE (5) ZEPHYR DRAGON Francis Mathy Michelle Kokkes 8 DEU H NEVELE CERO O & ARMBRO PLEASURE (4) TAZA Guido Verkindere Jerome Dave (L) Hein Van Den Hende 7 FRA F HORSY & MASQUITA 4 (1) CASINO BROOKIE Stal Debussere Jozef Severine Juprelle Pieter Decock 1 Stal Debussere Jozef 8 BEL H NATIVE BROOKIE & OLIVIA DM 5 (11) CAN'T CATCH ME Peter Waem Celine Onghena Filip Ghekiere 6 Geert D'Haeyere 8 BEL F NATIVE BROOKIE & IMPERIAL KEYSTONE 6 (1) BALDOMERO Camille Paul Kelly Myle (L) Benjamin Vinck 9 BEL H LA PAZ KIEVITSHOF & SHELBY 7 (8) DEVILS FAST Union Stable Deborah Callebaut (L) Marc De Soete 7 BEL H FAST PHOTO & JOYEUSE DU NIL () COSMOS DU CAMARDE Alex Groeninck Michael Mewissen Joost Depoorter 8 BEL H SANTANA BOKO & NICOGA F (6) BANDITSUMMERLAND 17. Stal Bolets Anne Mieke Apers 6 NLD F MR PINE CHIP & EXTRA DRY (7) URIEL CLUB 19.4 Maria Capizzi Yentl Heirbrandt (L) Hein Van Den Hende 6 FRA H JOE L'AMOROSO & KYRIELLE CLUB D () AMIRAL MARCEAUX Jean Brun Philippe Masschaele G. Masschaele 4 FRA H QUAKER JET & QUEEN MARCEAUX (4) Jerome Dave (L): Veroorzaken van een valse start/avoir provoqué un faux départ - P :5 EUR (DA7) TESTS/TESTEN Q (1) CERISE SUNSHINE time Adelin Mattheeuws Nico Dhaenens Etienne Van De Weghe FRA F GOGO (fr) & KERBELA DE TALONAY Q () INDIEN DE FORESSE 1.. Johny Martens Herman De Ridder Herman De Ridder Michel Rouire BEL M ALIEN CHIP & SENSATION DES ILES Q (4) INDRA PRIDE 1.. Adelin Mattheeuws Adelin Mattheeuws Adelin Mattheeuws BEL F ALIEN CHIP & ATHINA PRIDE Q (8) GROVY VAN HEREND Dirk Herckens Dries Devolder Dirk Herckens BEL M ALIEN CHIP & ZANTANA OLDESON 4 Tongeren /9/14 (Drafrennen Tongeren) - zaterdag / samedi 14. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Richard Jaminon - Aankomst/Arrivée: Norbert Martens - Starter: Norbert Martens - Veearts/Vétérinaire: Mme I Pauwels Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Norbert Martens - Mme Gina Bex - Michel Bouchez - Richard Jaminon - 1) PR. CINEY -TRIO +! AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO - 4 a/j n'ayant pas/die geen 55 1 (7) HIPPOS DU LOMBART time Etienne Onghena Maite Helmy (LJ) 8 Haras Du Lombart BEL H JOHNNIE WALKER N & SILOUNA DU NIL (11) GOLDIKOVA VOLITA Vanessa Meire Marc Huygens Marc Huygens 4 Meire Martin (Erfgen) 4 BEL M ALIEN CHIP & TIPTOP VOLITA (14) HECTOR TER BLEKTE Antoine Van Achter Pieter Van Achter 4 Antoine Van Achter BEL M GIGANT NEO & TOUT A FAIT 4 (1) GIROFLEE Alain Gossiaux Celine Onghena 16 Alain Gossiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & TATOUM 5 (16) BETSY D'HARCHIES Louis Vanmeert Gunther Loix Elizabeth Ballant FRA F NIJINSKI RODNEY & KALINE D'HARCHIES 6 (1) HALIE STORM Marc De Vries Paul Vervloet Chris Verbraeken BEL F ALIEN CHIP & EVITA STROMLINE 7 (9) GORDON DU CALVAIRE Nico Verboomen Arnold Harze Noel Robert 4 BEL H JOHNNIE WALKER N & UVIOLINE EV (4) HOPE SAND 45 Josette Kielich F.X. Myle Josette Kielich BEL F JOHNNIE WALKER N & DUCHESS SAND (8) HYDRA JL 14 Gabriel Krieckemans Eddy Van Hout Jules Luts BEL F HORSE DE COTTUN & VERTEX JL D (1) BREVE DU LOMBART Yvan Damoiseau Daniel Derwael Haras Du Lombart FRA F BIESOLO & PICCADILLY DU PONT D (1) HARLEY DU PRAIRIE 64 Luc De Weert Erik Van Capellen Samuel Meunier BEL M ALIEN CHIP & ROLLY SNOWSHOE D (15) GROOTEN SAMMY 471 Annelies Meisen Michael Mewissen Louis Weber 4 BEL M BRIOSODELAQUERCIA & SPEEDY MJ D () GAMIN Krista Vander Smissen Gregory Celis Roger Haems BEL H ALIEN CHIP & IRIS DES NOYERS 4 D () HYSTOIRE D'ERPION Thomas Daneau J.Jr Van Den Putte Peter Corty Jean Ernotte BEL M VICTORY MARGIN & ORIGINE AMERICAIN D (5) GIDALGO DEAN 64 Caroline Cobbaut Johan Kindt Caroline Cobbaut 4 BEL M JOHNNIE WALKER N & PIROSHKA BUGA D (6) GIANT VICTOR JR 88 V.O.F Vergaerde Gerard Patrick Van Den Hove Gerard Vergaerde 4 BEL H VICTORY MARGIN & JOYCE LOBELL () Romain Vreven (L): Helm niet reglementair gedragen/port du casque non réglementaire - P18 :15 EUR (VR) (4) F.X. Myle: Helm niet reglementair gedragen/port du casque non réglementaire - P18 :15 EUR (MY767) (6) V.O.F Vergaerde Gerard: Andere kleuren gedragen/porter d autres couleurs - P19 : EUR (VE8) ) PR. CHIMAY AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen () EMARENTIANA V time Glenn Vets Marc Huygens 8 Patrick Vets 6 BEL F JOHNNIE WALKER N & JACANNA D'HONTE (7) ELITE BOKO Claude Brunin Guido Laureys Guido Laureys 4 Claude Brunin 6 BEL F SHARKY BOKO & ORNADE F.D. (4) GY GY DGYCS Albert Wiame Jean Ernotte 4 Geoffrey Lermusiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VERI LOVE BUGA 4 (1) GOLD DE LA FUTAIE Michele Maurcot Marc Moes (L) Daniel Moes 16 Michele Maurcot 4 BEL M SMOLDERING PINE & PIROCHKA PILE 5 (9) HYHILIE D'ERPION Karel Beck Hanna Huygens Jean Ernotte BEL F ALIEN CHIP & UCAMILLA 6 (6) BALINKA Ronny Poppe Ronny Poppe Jose Eliano 9 BEL F BOLETS ASPIRANT & NINNE 7 (8) GOLDEN GIRL Guy Smeysters Karel Smeysters Marc Van Houdt 4 BEL F SMOLDERING PINE & TEXAS GIRL D () FIFI DU LUXEMBOURG 574 Jean Louis Dehut Ludovic Dehut Larissa Kneip 5 BEL F BACCARAT DU PONT & QUATRE ETOILES D (5) HEDEY 786 Louis Weber Sebastien Juprelle Louis Weber BEL M BRIOSODELAQUERCIA & SPEEDY MJ (6) Ronny Poppe: Startverzameling niet nageleefd/non respect du rassemblement du départ - P8 :15 EUR (PO841) trotting magazine 1

17 ) PR. CHARLEROI AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen.75 1 (9) EXCLUSIVE ICE time Jean-Pierre Orye Gunther Loix 8 Stal Maestro-Ice 6 BEL F PARK RIDGE LOBELL & MELANIE NORTON (7) FIENTJE VAN BRAKUM J.P. Mobers Patrick Jans Patrick Jans 4 F. Hendrickx 5 BEL F IL PIRATA & PRO LINE (1) CONTO POWER Edouard Van Vlasselaer Stefaan Uyttendaele (L) 4 Koen Voet 8 BEL H TRAVOLTA & MISTY STAR 4 (5) EMELAAR VRIJTHOUT Frans Paulissen Guido Laureys 16 Hugo Buyl 6 BEL M SHARKY BOKO & RIA VRIJTHOUT 5 () FLYER CM Sanne Windmolders Daniel Derwael Daniel Derwael C. Spee 5 BEL H FREIHERR AS & NIENKE FLYER 6 (1) GAUCHO Alain Gossiaux Celine Onghena Benoit Onghena Alain Gossiaux 4 BEL M HOME RUN D'HONTE & ODE DU BOSCAIL 7 (8) AMONORAIL Josef Van Den Noortgate Karel Smeysters Josef Van Den Noortgat 1 BEL M MONORAIL & FRANCES D'HONTE (4) CODIMEX CROWN 1.65 Jean-Marc Mahut Christian Sybers Jean-Marc Mahut 8 BEL H ANDERS CROWN & NAHILA DU LOMBART D () GULLIVER Emiel Van Den Bosch Marc Huygens Marc Huygens Emiel Van Den Bosch 4 BEL M PARK RIDGE LOBELL & RICA RAINHA D (6) GODELIEVE V Frans Van Den Putte J.Jr Van Den Putte Patrick Vets 4 BEL F BOLETS ASPIRANT & LABELLE DU CAILLOU 4) PR AT - 15M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TIERCE + j/a n'ayant pas/die geen 5. 1 (1) ELIOS LMS time Stud And Stable Hein Van Den Hende 8 Jean-Pierre Khayat 6 BEL M INQUIRER & IRLANDAISE DU LEME (7) DREAMER MIND Jozef Seyen Guido Krieckemans 4 Jozef Seyen 7 BEL M CYGNUS D'ODYSSEE & NEVER MIND () ARNO MONDO SY Noel Timmermans Gunther Loix 4 FRA H MAGNIFICENT RODNEY & OUTDOOR 4 (5) ELDIVA WORTHY Willy Nijs Celine Onghena 4 Jozef Nijs 6 BEL F GIANT CAT & OQUI WORTHY II 5 (15) ELISE VIVANT Alphons Dams Erik Van Capellen 16 Ludovic Mast 6 BEL F GANYMEDE & SAVANNE (DE) 6 (9) GIANT DU PRAIRIE Samuel Meunier Paul Vervloet Samuel Meunier 4 BEL H HAND GLIDER & NIGETH P 7 (1) DREAMBOY Clementina Den Abt-Moris Eddy Van Hout Clementina Den Abt-M 7 BEL H JAMBON P II & ONLY THOMPSON (1) ALBANE DE GRUSON Louis Mossay Alain Dengis FRA F DON PAULO & ISKA D'OR 4 (1) DEN EPRIL RS.481 Saskia Reinquin J.Jr Van Den Putte Saskia Reinquin 7 BEL M MARCO DARBY & SARAH DU BEL-AIR (11) USONT.57 David Leroi David Leroi 6 FRA H BACCARAT DU PONT & ANGELICA DU PONT (16) BLANCHE BOLETS Ronny Poppe Ronny Poppe Stal Bolets 9 BEL F BOLETS ASPIRANT & NICATIE LOBELL VDS () VOLCAN DE BEAUMONT 84 Yves Langenaeken F.X. Myle G. Masschaele 5 FRA H GAZOUILLIS & FEE DU LAS VEGAS (8) AVRAISE DES LUCAS.96 Pierre Lhoest Marc Moes (L) Daniel Moes 4 FRA F ROCKLYN & PASSION HAVRAISE D (14) VICTOIRE D'IRATY 4.6 Nadine Godard Sebastien Juprelle 5 FRA F MEAULNES DU CORTA & MUSE DE MANISTE D (4) UPDOWN 1.11 Luc Onghena Raphael Onghena (LJ) 6 FRA H GAZOUILLIS & GREATNESS D (6) FALCON DE SOYE.491 Eddy Montigny Daniel Derwael Daniel Derwael Eddy Montigny 5 BEL M ALIEN CHIP & PAM DE LA FUTAIE (1) J.Jr Van Den Putte: Laattijdig betreden van de renbaan/tardivement en piste - P :15 EUR (VA61) 5) PR. COLOGNE AT - 15M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a 1 (8) PUY DE SANCY time De Groote Lieven BVBA Lieven De Groote 11 FRA H VOLCAN & CALEXANE (5) PACHA DE GODISSON Maria Vangrimde Frans Van Den Putte 11 FRA H TABAC BLOND & IDOLE DE GODISSON (7) PREMIER DU PONT Luc Onghena Celine Onghena 11 FRA H QUITO DE TALONAY & ELVIRE DE TALONAY 4 () SYNISTRO Etienne Verhelst Patrick Van Den Hove 8 FRA H KERIDO DU DONJON & MISS DE GODISSON 5 (6) OLIVERSTING De Groote Lieven BVBA Guido Laureys 1 FRA H HASTING & GAMME DU SCION 6 (4) QUEL JULRY Maria Vangrimde Gunther Loix 1 FRA H KINDER JET & ROSAGINE 7 () AMERICAN COKTAIL Karel Beck Hanna Huygens Leo Van Pollaert 1 BEL H COKTAIL JET & ORIGINE AMERICAIN D (1) COCKTAIL OF LOVE Wim Tollet Marc Huygens Marc Huygens Agro NV 8 BEL M LOVE YOU & SUPER SIDNEY D (9) OBELO DARCHE Luc Onghena Raphael Onghena (LJ) 1 FRA H DANUBE CASTELETS & AURORE DU HOULME 6) PR. LE TROT.COM (TF) - TRIO + 45!) AT - 65M- AUTO - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (6) VAN GOGH DE CERISY time Anke Hillen J.Jr Van Den Putte Peter Corty 5 FRA M JOKER DE ROZOY & KEEP WINNING (9) VOL DE LOISEL Martial Mouchard Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende 5 FRA H LUPIN DE L'ODON & BICHE DE L'HOMMEAU (8) VELO D'ANDAIN Wendy Peron Gunther Loix 5 FRA H HYPERIS & DERVOISE 4 (11) SIROCCO DE PRESLES André Marchand André Marchand Claude Lejour 8 FRA H HORSE DE COTTUN & JOSCA DE MARGNY 5 (1) TIMAMBO DU CEBE Winand Barzeele Michael Mewissen 7 FRA H MAMBO KING & IPASA 6 (1) ULYSSE DE CORCY Clement Vansant Paul Vervloet 6 FRA H GOGO & GRACE DE CORCY 7 () VIDALGO BLUE Christ Deltour Frans Van Den Putte Stephaan Hemelaere 5 FRA H MANDARINO BLUE & MARIANNE DE BOOTZ () VAIYANA WANJI 4.5 Christelle Vixel Guido Laureys Guido Laureys 5 FRA F MILLENIUM WOOD & PERELADA (5) UNITED DE LA RIVE 5.94 Audrey Dengis Alain Dengis 6 FRA H MAGE DE LA MERITE & NAOMI BALL (7) UCCELLO FLEURI 7.1 Valérie Vigliotti Gérard Aubry Gérard Aubry 6 FRA H HERMES PERRINE & ELONIA D (1) SULTAN DU VILPION 9.95 Luc Onghena Raphael Onghena (LJ) 8 FRA M WORKAHOLIC & FAUVETTE D'AVRIL D (4) VERMONT MINERALE 5.66 Pierre Lhoest Marc Moes (L) Daniel Moes 5 FRA H LILAS BLEU & OREE MINERALE NP (1) TAPKING POCKET 1.46 Stal Trojaan NV Dave Van De Walle Dirk Van De Walle 7 FRA M JOYAU D'AMOUR & KATY CHOUAN Controle doping: VAN GOGH DE CERISY () Christ Deltour: Andere kleuren gedragen/porter d autres couleurs - P19 : EUR (DE494) 7) PR. CAPRI (PL/VG) MONTE/BEREDEN - 15M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen (7) TAZA time Guido Verkindere Hanna Huygens Hein Van Den Hende 7 FRA F HORSY & MASQUITA () TOUT ROULE Luc Onghena Celine Onghena 7 FRA H FIRST WAY (fr) & KATHLEEN DU MORIN (6) A STAR NOA F.X. Myle Kelly Myle (L) F.X. Myle 8 Jan Vanhoucke 1 BEL H PAPARAZZY & NATHALIE DU FOSSET 4 (8) VIDA LOCA Jan Vanhoucke Manon Rotsaert Erik David 5 FRA F MANDARINO BLUE & PENNY LANE DE LINE 5 (1) BALDOMERO Camille Paul Severine Juprelle 4 Benjamin Vinck 9 BEL H LA PAZ KIEVITSHOF & SHELBY 6 (9) AVROCHE DU NIL Nico Marchal Michael Mewissen Annelies Meisen 1 BEL M GAVROCHE DU NIL & FALIKA D'EREBUS 7 (4) TOLBIAC DE RHUYS Anne Aerts Anne Aerts 7 FRA H HASARD LAVEC & KATARINA DE RHUYS A (5) DOKES VEGE Guido Verlinden Eddy Van Hout Guido Verlinden 7 BEL M PARK RIDGE LOBELL & PATRICIA DONNA D (1) BANCO DE LAHAYE Patrick Van Goethem Silvy Van Goethem (L) Achille Hubert 9 BEL H FROSTS INDYCAR & OSAKA V D () VISA DES CHALIERS 7.16 Yves Langenaeken Audrey Dengis (LJ) 5 FRA H CHEF DU CHATELET & MISS DES CHALIERS TESTS/TESTEN Q (1) IMPRESSIONATO "E" time Luc Moors Guido Laureys Guido Laureys Stal Eyensluis "E" BEL M SABI DICKS & IMCA KIEVITSHOF Q () IRON NOON II 1..7 Victor Verlinden J.Jr Van Den Putte Victor Verlinden BEL M GLOBAL EMPIRE & TESSA WORTHY Q () BEA BRULI Bruno Limage Marc Huygens Bruno Limage FRA F PRINCE GEDE & ORFANIA BRULI Q (4) GALIANA JD 1.1. David Janssens David Janssens (LJ) David Janssens BEL F IL PIRATA & IVITA VJ 4 Q (5) FIRST LOVE V 1..9 Paul Vervloet Paul Vervloet Paul Vervloet BEL F SMOLDERING PINE & ANSELLA 5 trotting magazine

18 Waregem 1/9/14 (Felix de Ruyck) - zondag / dimanche 14. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Alain Goethals - Aankomst/Arrivée: Alain Goethals - Starter: Marc Martens - Veearts/Vétérinaire: Mme Judith 'T Kindt Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Patrick Vanneste - Luc Deconinck - Herman Bijnens - Alain Goethals - 1) PR. JUPILER -. - AT - 5M- INTER. - TRIPLET/QUARTO + j/a die/ayant (9) ONYX D'EM time Stal Monjoi Rik Depuydt Carine De Soete 1 FRA H URANE SAUTONNE & BECILIA (1) EQUINOX EV Joseph Juprelle Sebastien Juprelle 5 Stoeterij Everaert BVBA 6 BEL M LAGON & QUI QUI () MILLIONDOLLAR LUX Bart De Jonghe Bjorn Van Ghelewe 8 ITA M GANYMEDE & DADAUMPA JET 4 (5) OPERA DE JOSS De Groote Lieven BVBA Lieven De Groote 1 FRA M CYGNUS D'ODYSSEE & DAISY DE GEDOUIN 5 (7) SPEED DU LOMBART Johan Combes Jo Corbanie Carine De Soete 8 FRA H BIESOLO & ALDOUZA D () VOELAND BVBA Campus RPF Marc De Cock Carine De Soete 5 FRA M NI HO PED D'OMBREE & OQUITA D'HARCOURT D (4) SOTO Dave Molin Luc Jacobs 8 FRA H QUADROPHENIO & FOSSARIE D (6) PICARDO (fr) 9.56 De Groote Lieven BVBA Christophe De Groote 11 FRA M HERMES DE PERICARD & FARANDOLE DU COR NP (8) QUIZ DE GINAI Sven Hoste Sven Hoste Jean-Marc Chaineux 1 FRA H BUVETIER D'AUNOU & DESOPILANTE (7) Jo Corbanie: Vroegtijdig sluiten/se rabattre prématurément - P4 :5 EUR (CO19) ) PR. BRICO WAREGEM AT - 18M- AUTO- BEL - TRIPLET/QUARTO + j/a n'ayant pas/die geen (16) FALKANO MARPY time Donald Verleye J.Jr Van Den Putte Filip Ghekiere 1 Ecurie Marpy 5 BEL H LOOK DE STAR & SPICY GIRL (1) ARCO DE GRAUX Matic V.O.F. Gregory Celis 6 Fernand Nicaise 4 FRA H IDEAL DE L'ITON & OMBRE DOREE (15) FLEX NN Jean-Pierre Ronsse Kristof Depuydt 6 Luc De Wever 5 BEL H PARK RIDGE LOBELL & LETTY HANOVER 4 (14) GOGO BOY Andy D'Haese Andy D'Haese (LJ) 4 Eddy Van Den Steen 4 BEL M GLOBAL EMPIRE & RICHA 5 (5) GODIVA Urbain Vromman Dries Devolder Dries Devolder Urbain Vromman 4 BEL F GLOBAL EMPIRE & TEL ME QUANDO 6 (9) FILICE VIVANT MPQ stable Peter Parijs Ludovic Mast 5 BEL M SMOLDERING PINE & LUNA VIVANT 7 (6) FRILEUZE Franck Delombaerde Lieven Cannaert Franck Delombaerde 5 BEL F SMOLDERING PINE & KITTY STAR (11) APHRODITE ATAC 1.5 Sonja Dolle Gunther Loix Patrick Van Hoorebeke 4 FRA F NORGINIO & NEVA DE MONTFORT () GONDA ZWARTLAND 8 Jacques Hoorne Carlos De Soete Joost Heylen 4 BEL F BOLETS ASPIRANT & MERRIE MELODY () ELU LINDEVELD 817 Lodewijk Debaene Lodewijk Debaene Johan Debaene 6 BEL H SAINT SILAS & ULLA KOETSHOEVE (7) GSTAR LA HUMELLE 1. Daniel Decruyenaere Daniel Decruyenaere Philippe Grumiau 4 BEL M HAMILCAR BARCA & OGANE DE LA HUNELLE (8) EDEL SCHEEPKEN 1.7 Hugo Verbanck Stefaan Stevens Martin Schepens 6 BEL M PARK RIDGE LOBELL & CRISTY D'HONTE D (1) HONNIE SLIPPER 655 Felix Cleeren Raf Depuydt Pieter Decock Felix Cleeren BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & GOLDENGIRL DIAMANT D (1) HYWINE D'ERPION 1.98 Paul Matthijs Luc A Lannoo Arsene Lannoo Jean Ernotte BEL F IL PIRATA & BYWINE D'ERPION D (1) FUEGO 1.74 Ursula D'Hondt Tom Verdonck Nico Dhaenens Jean Pol Segaert 5 BEL H MANDARINO BLUE & LYNN D'ORANGE D (4) FREEDOM D'HOEVE 884 Pieter Decock Gert-Jan Decock (LJ) Koen De Ketelaere 5 BEL F SABI DICKS & JESSIE DARBY ) PR. DRANKHANDEL CIETERS (LIEFHEBBERS) AT - 5M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO + j/a n'ayant pas/die geen (1) BISKIT time BVBA Campus RPF Marc De Cock Carine De Soete 1 Peter Mellaerts 9 BEL H PRAHLER & LADY MISS AD (1) DIEU D'AMOUR Marc De Smedt Marc De Soete Filip Ghekiere 65 Lodewijk Debaene 7 BEL H SAINT SILAS & KOMILLA LOBELL (5) CASTOR VDB Stal Van Den Bossche Sebastien Grisez Marc Huygens 9 Stal Van Den Bossche 8 BEL H IN BLACK & HITLINE 4 (11) DUSTED AGAIN De Groote Lieven BVBA Lieven De Groote 6 DNK H ANDOVER HALL & TOO HOT FOR ME 5 (14) BLITSY ACTION SL Dirk Rotsaert Veronique Depuydt Filip Ghekiere 6 Luc Sucaet 9 BEL F IN BLACK & VENE ACTION 6 (9) OCAM Béatrice Demoulin Béatrice Demoulin Guido Laureys 6 ITA M DONADONI OK & BOISSANA 7 (8) DOWN UNDER "E" Jozef Goderis Koen Phlypo Stal Eyensluis "E" 7 BEL H BARON DARBY & SAMBUCEA (1) ECLAT VIVANT 6.97 MPQ stable Peter Parijs Ludovic Mast 6 BEL F NOT DISTURB & CARISSMA SPEED (1) FATHIA TER MEULEN Christiaan Tack Nico Geiregat Christiaan Tack 5 BEL F HAND DU VIVIER & NOUVION () TYCONA BYD Patrick Delusinne Jan Pieters 9 DEU F WIRED PINE & KEREVIN () TONIC DE TOUCHYVON 9.1 Anne Mieke Apers Nico Van Riet 7 FRA H FULL ACCOUNT & LIBERTE DU PARC (6) CAPRISONE 11.6 Jean Marin Alleman Jean-Claude Defrancq Gerard Adriaens 8 BEL F SMOLDERING PINE & MIMI TER MAELE (7) CHARLIE J Evy Van Goethem Patrick Van Goethem 5 NLD F THREESTARLIMBURGIA & SAMMY JO A NP (4) CARTHAGO HOLLANDIA 9.69 Etienne Onghena Etienne Onghena Luciaan De Clercq 8 BEL H DEFI D'AUNOU & GANOUSKA LADY Controle doping: BISKIT (1) Peter Parijs: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (PA54) (5) Sebastien Grisez: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (GR8) (14) Mme Veronique Depuydt: Niet innemen plaats achter de startauto/pas à sa place derrière l'autostart - P1 :5 EUR (DE8) 4) PR. BETONPOMPDIENST DEMUYNCK -GC ZILVER (finale) AT - 5M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO 1 () FILLE DU LAUZET time Alain Auroux Jo Corbanie Jo Corbanie 5 Alain Auroux 5 BEL F LOVE YOU & THERESIA BOKO + j/a () FRAULEIN AS "E" Roger De Wolf Rik Depuydt Filip Ghekiere 5 Stal Eyensluis "E" 5 BEL F FREIHERR AS & IMCA KIEVITSHOF (8) FREZIA MAGDALON II Dirk Peetermans Stefaan Stevens 15 Stal Noble BVBA 5 BEL F CYGNUS D'ODYSSEE & TOSCANE 4 (1) CARLA BURGERHYDE Dirk Rotty Dirk Rotty 5 NLD F THREESTARLIMBURGIA & JILL ATTACK 5 (5) VIKING DU REGARD Serge Bernier Kristof Depuydt Kristof Depuydt 5 FRA H HERMES PERRINE & OMAHA DU REGARD 6 (6) CICERO Peggy Ravets Evert Vandermassen (LJ) Johan Cieters 8 BEL M FROSTS INDYCAR & LOVELY INVIT 7 (4) FYWINE D'ERPION Maurice Lambaerts Marc Huygens Marc Huygens Jean Ernotte 5 BEL H PARK RIDGE LOBELL & KYLOUN D'ERPION (11) GAROU D'OLNE Stal GVK Marnix De Groote Catherine Sax Eric Dury 4 BEL H BRIOSODELAQUERCIA & ALTAIR D'OLNE (9) DIVA TER BREMT 6.88 Hugo Verbanck Jonas Van Helleputte (L) Stal Ter Bremt 7 BEL F SMOLDERING PINE & KAMI D'HONTE D (7) FANNYDOLL WILLIAMS Christ Lannoo Christ Lannoo Luc Lannoo 5 BEL F ALIEN CHIP & JESSY WILLIAMS NP (1) DIVIN YVETOIS Stephane Laeremans Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende Stephane Laeremans 7 BEL M SMOLDERING PINE & NAOMI DU BOSCAIL Controle doping: FILLE DU LAUZET () Jo Corbanie: Belemmeren vloeiend koersverloop/empêcher la fluidité de la course - P88 :5 EUR (CO19) (6) Evert Vandermassen (LJ): Niet innemen plaats achter de startauto/pas à sa place derrière l'autostart - P1 :5 EUR (VA1) trotting magazine 5

19 5) PR. BINGOAL-GTV TELECOM HARELBEKE AT - 5M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TIERCE + j/a n'ayant pas/die geen (15) FOXY VRIJTHOUT time D.S.M. Trotting Marc De Soete Herman De Ridder 1 Hugo Buyl 5 BEL H LOOK DE STAR & ROMINA (4) GOLFIERMON Stal Panima Kristof Depuydt 6 Patrick Moens 4 BEL M LAETENTER DIEM & SALINE DU NIEL (14) FEMASSE Raf Staelens Dries Devolder Dries Devolder 6 Freddy Hoste 5 BEL F ALIEN CHIP & THEMIS 4 (1) FORTUNA VB Marc Bruyneel Gert Sucaet 4 Robrecht Van Belleghe 5 BEL F PARK RIDGE LOBELL & UNICA 5 (9) GABIN DE LAHAYE Frans Van Gorp Guido Laureys Guido Laureys Achille Hubert 4 BEL M ALIEN CHIP & RAFALE DU BOSCAIL 6 (7) FONZIE Wim Bogaert Wim Bogaert Wim Bogaert 5 BEL H LOOK DE STAR & BAILA DE MUZE 7 (1) EARNY VRIJTHOUT Michele Houben Luc A Lannoo Hugo Buyl 6 BEL H SHARKY BOKO & VICTORY SUNSHINE (1) UNE PERLE D'OASIS 1.67 Franky Eliano Tom Verdonck Nico Luyten 6 FRA F GIANT CAT & OASIS DU LYS (11) CARERA SKOATTER.448 Peggy Ravets Evert Vandermassen (LJ) Jean-Pierre Lowie 8 BEL F NACTION SKOATTER & OLIVIA HORNLINE () FORTIS JB.48 Julien Botterman Gerard Vergaerde Julien Botterman 5 BEL H LINDY'S ROAD & RABINA SUNSHINE () GET RAEDY.96 Willy De Haes Patrick Vercammen Willy De Haes 4 BEL M ALIEN CHIP & LOVELY (5) FARFETT.866 Gabriel Vermandere Carlos De Soete Arsene Lannoo 5 BEL F MAX LIMIT & ULISKA (6) FOR EVER G.878 Hendrik Glorieux Marnix De Groote Hendrik Glorieux 5 BEL M IL PIRATA & LOVELY LOBELL D (1) ACTOR PERFECT.47 Joseph Feytray Johan Kindt Steven Meiresonne 4 FRA M LAGON & OFFIE DU BOSQUET D (16) VALENTINO NOA 7 Sonja Dolle Pavel Tamsin (L) Kristof Depuydt Jan Vanhoucke 5 FRA M ORIGANO LAP & INGRID LA TANNERIE D (8) FIGARO DU RY.4 Paul Pirard Lieven Cannaert Yvon Stainier 5 BEL M CYGNUS D'ODYSSEE & LUTINETTE (1) Gert Sucaet: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (SU) (14) Dries Devolder: Lijn niet gehouden/ne pas avoir gardé sa direction - P4 : EUR (DE186) 6) PR. BANK & VERZEKERINGEN PATRICK WILLEMS -GC DIAMOND (finale) AT - 5M- AUTO- INTER. - TRIPLET + j/a 1 () DOMINANTE time Union Stable Piet Van Pollaert 7 Nicole Roussel 7 BEL F JASMIN DE FLORE & PRINCESSE VICTOIRE (5) BETTY BUTTERFLY Johan Devos Lieven Devos 5 Robert Semeillon 9 BEL F GANYMEDE & OXFORDS BUTTERFLY (6) ALCAPONE VEGE POHC Racing Gerard Vergaerde 1 Gerard Vergaerde 1 BEL H COM FEAR & CRISI LOBELL 4 (8) ENZO TRAFO Euro-Trotting Pedro Ferket 14 Euro-Trotting 6 BEL H PINK DIAMOND & RAZUREL TRAFO 5 () ROCKY DE LONGUERUE Martial Mouchard Jean Louis Labigne Jean Louis Labigne 9 FRA H GAMIN DE VAUVERT & HARPE DE LONGUERUE 6 (7) BY VIVANT Winner NV J.Jr Van Den Putte Steven Vets Ludovic Mast 9 BEL H ARMBRO KAISER & ELADY 7 (4) BROOKIE NATIVE Stal Debussere Jozef Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende Stoeterij Everaert BVBA 9 BEL H NATIVE BROOKIE & NATHIE D'ASTER D (1) BRITT TEN DOORN Georges Depoorter Dirk Rotty Dirk Rotty Georges Depoorter 9 BEL F HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN 7) PR. STORTBETON DECLERCQ-BETESCO -GC GOUD (finale) AT - 5M- AUTO- INTER. - TRIPLET/QUARTO + j/a 1 (8) CJ'S PHOTO time Karolien Van Der Biest Gerard Vergaerde 6 Gerard Vergaerde 8 BEL H S.J.'S PHOTO & JOYCE LOBELL () COKTAIL CANTHIS Jan Verbeke Raf Depuydt Roger Vanoverbeke 8 BEL H NATIVE BROOKIE & MALOU CANTHIS (1) DIAMANT SLIPPER Felix Cleeren Marc Huygens Marc Huygens 18 Felix Cleeren 7 BEL M ONYX DU GOUTIER & GOLDENGIRL DIAMANT 4 () SPEED MONSTER LOVE Pieter Decock Gert-Jan Decock (LJ) Pieter Decock 1 SW M PINE CHIP & FOOLISH PRINCESS 5 (9) CASSAROF Jan Verbeke Gert Sucaet An-Sofie Bruyneel 1 Nele Devolder 8 BEL H BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE 6 (11) PITTI UP Union Stable Piet Van Pollaert 5 ITA M EXPRESS ROAD (Ity) & COMING UP CASH 7 (6) AUREL D'EREBUS Jos Laeremans J.Jr Van Den Putte Stany Smeysters 1 BEL H SMOLDERING PINE & MABI D'EREBUS S (1) SPEEDY DU PERCHE.86 Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 8 CZE M LOVE YOU & TABLEAU (4) CRACK DU LOMBART.64 Debby De Laender Joeri De Laender (L) Haras Du Lombart 8 BEL M HERMES DU BUISSON & KIVA DES ARRAVONS (5) DANCING DEMON "E".65 Roger De Wolf Rik Depuydt Filip Ghekiere Gerard De Gheest 7 BEL F SABI DICKS & KUNEMPLOYED (7) SIMB PRESTIGE.877 Johan Devos Lieven Devos 7 SW H EL GLIDE & PINE ROSE Controle doping: CJ'S PHOTO () Gert-Jan Decock (LJ): Ongeoorloofd aansporen van zijn paard/avoir sollicité exagéremment son cheval - P55 :6 EUR (DE77) (7) Lieven Devos: Slaan met de teugels in één hand/cravaché en tenant les rênes d'une main - P56 :6 EUR (DE198) (9) Gert Sucaet: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (SU) 8) PR. RENSON AT - 18M- AUTO- BEL - TRIPLET/QUARTO + j/a n'ayant pas/die geen.75 1 (7) GO CHARLY DG time Philippe Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux Geoffrey Lermusiaux 1 Philippe Lermusiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VAS-Y CHARLIE DG (1) FIANO Hans Heylen Guido Heylen 6 Hans Heylen 5 BEL M NEXT MIC & RAINBOW PATROL (14) FELOOK DU MONCEAU Jean Dedeurwaerder Raf Depuydt 6 Paul Dumoulin 5 BEL H LOOK DE STAR & SAPHIR L-B 4 (9) GOBORG DC Norbert Verlee Marnix De Groote 4 Staf De Cooman 4 BEL H GLOBAL EMPIRE & OBORGA DC 5 (11) FARO DE LA HUNELLE Manuela De Grande Johan Kindt Camille Paul 5 BEL H HAMERIKANOZ & ORFIE LOBELL 6 (1) FUL VIVANT Mario Casier Carlos De Soete Ludovic Mast 5 BEL H SMOLDERING PINE & JULIENNE 7 (6) GAMINE DU LAUZET Alain Auroux Rik Depuydt Alain Auroux 4 BEL F GOETMALS WOOD & THERESIA BOKO (1) GUTSY MARGIN.598 Willy Lorie Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle Stal Trojaan NV 4 BEL H VICTORY MARGIN & HER MAJESTY () GOOD ACTION 1.68 Jules Deloof Kristof Depuydt Kristof Depuydt Willy Windmolders 4 BEL F ROCKLYN & GALIKA DE JIEL (4) FORTUNE DE STAR 1.85 Dimitri Delforge Dimitri Delforge Dimitri Delforge 5 BEL F LOOK DE STAR & LADY DU CORIA (8) DONAR DU CAMARDE.9 Patrick Van Den Broeck Stefaan Stevens Joost Depoorter 7 BEL H PROUD SOMOLLI & RISING HORS D (1) GENTLY STAR.585 Felix Cleeren Bjorn Van Ghelewe An Despeghel Erfgename D'Hoore Mar 4 BEL F LOOK DE STAR & TOOTSI H LIMBURGIA D () EARL BROLIN Joeri De Laender Joeri De Laender (L) Stal Lynn N.V. 6 BEL H SMOLDERING PINE & PANDORA BROLIN D (5) HELENE DES MOERES 1.94 Didier Sanders Hein Van Den Hende Didier Sanders BEL F GLOBAL EMPIRE & ROSE DES MOERES NP (15) FLOWER DOPE.16 Franck Delombaerde Lieven Cannaert Ingbert Dierickx 5 BEL F COM KARAT & AURORA DOUBLE YOU () Joeri De Laender (L): Geen nummer tijdens de opwarming/pas de numéro durant l échauffement - P :15 EUR (DE176) 9) PR. BAKKERIJ PLATTEAU -GC BRONS (finale) AT - 5M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO - 6 a/j 1 (6) HORIZON DU LAUZET time BVBA Campus RPF Rik Depuydt Carine De Soete 4 Alain Auroux BEL M IN LOVE WITH YOU & THERESIA BOKO (1) UN AS DE FIRFOL Lieven Cannaert Lieven Cannaert Lieven Cannaert 6 FRA H HERMES DE PERICARD & NUIT DE FIRFOL (7) FAN BOUCHOUTHOEVE Stal Bouchouthoeve Marnix De Groote Robert Robberecht 5 BEL H CYGNUS D'ODYSSEE & RUSTY MAGDALON 4 (8) FLASH DU LARGE Viviane Vanclef Ludovic Dehut 1 Viviane Vanclef 5 BEL H LINCOLN JET & SHANIA CRIKS 5 (5) EMIR DES VIAUX Jules Daix Benoit Onghena 8 Michel Faveau 6 BEL M ALLERGY & LOVELY DU LOMBART 6 () FABIO DARBY Jean Dedeurwaerder Dries Devolder Ecurie Ragolle 5 BEL H SUPER DARBY & NEW QUAMELIE R 7 (1) ATHENA SLIPPER Felix Cleeren Raf Depuydt Pieter Decock Felix Cleeren 4 FRA F NORMAN JET & JANOU D'ATREE (11) ENJOY LOVE Philippe Lermusiaux Severine Juprelle Geoffrey Lermusiaux Jean Paul Grimal 6 BEL M LOVE YOU & TABLEAU (1) FAB VIVANT.79 Roger Grijp J.Jr Van Den Putte Ludovic Mast 5 BEL F SMOLDERING PINE & BABS VIVANT () ERAGON ROSE F.X. Myle Romain Vreven (L) F.X. Myle Robert Semeillon 6 BEL H AND ARIFANT & MINETTA ROSE D (1) ANDGEL 55 Ecurie Gallier Christophe Gerard Vergaerde Dirk Van De Walle 4 SW F GOING KRONOS & SERENITY D (4) EGO BOY.975 Wim De Schepper Stefaan Stevens Gerard Vergaerde 6 BEL H IL PIRATA & OLIVIA LOBELL D (9) AVILA DES CAILLONS 1.87 Joeri Van De Walle Bjorn Van Ghelewe 4 FRA F NICE LOVE & KORA DES CAILLONS TESTS/TESTEN Q (1) INOX EV time Joseph Juprelle Sebastien Juprelle Stoeterij Everaert BVBA BEL M LAGON & QUI QUI Q () HUNTER GREEN DH 1..8 Koen De Ketelaere Tom Verdonck Koen De Ketelaere BEL M KELLER LOBELL & PURPLE RAINBOW -E- trotting magazine 7

20 Mons /9/14 (Hippodrome de Wallonie à Mons) - dinsdag / mardi 18. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Paul Talpe - Aankomst/Arrivée: Alain Goethals - Starter: Marc Martens - Veearts/Vétérinaire: David Van Dooren Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Fernand Dupontseel - Gunther De Riddere - Luc Deconinck - Alain Goethals - 7) PR. LE TROT.COM TF (PREMIUM) AT - M- AUTO - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen 5. 1 (1) THANK YOU DARLING time Wim Coysman Raf Depuydt 7 FRA H LOVE YOU & FLY DARLING (1) SHAMIO NOVA Georges Mewissen Michael Mewissen Georges Mewissen 8 FRA M MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS () VALEUR DU CAUX Wilfried Van Elslander Gert Sucaet An-Sofie Bruyneel 5 FRA F MILLENIUM WOOD & MISS DU PERTHOIS 4 (16) TITI DE DUFFEL Ingrid Vonckx Paul Vervloet 7 FRA H KERIDO DU DONJON & EVORA DES SARTS 5 (1) VIZIR DE CHENU Louis Mossay Alain Dengis 5 FRA H MAGNIFICENT RODNEY & KIRINA DE CHENU 6 (8) TALGO LA VARENNE Daniel Decruyenaere Daniel Decruyenaere 7 FRA H FULL ACCOUNT & KATIA SEMUROISE 7 () ADRIA Philippe Stijnen Guido Laureys Guido Laureys 4 FRA F OFFSHORE DREAM & JUSTESSE (fr) (11) UNIKA SLIPPER.61 Sonja Dolle J.Jr Van Den Putte Felix Cleeren 6 FRA F INFANT DU BOSSIS & OUJDA DU TUMULUS (1) VEGA DE TINCQUES 1.57 Béatrice Demoulin Béatrice Demoulin Guido Laureys 5 FRA F OLBLAK DU BOCAGE & A BELLE EILEEN (14) UKKI SUNSHINE 19.6 Adelin Mattheeuws Adelin Mattheeuws Lynsey Last Etienne Van De Weghe 6 FRA H GOGO (fr) & KERBELA DE TALONAY (15) UNNCAMPEONN 1.14 Siegfried De Cubber Siegfried De Cubber 6 FRA M JOYAU D'AMOUR & PERLE ROSE (4) TITEUF DU CAMPDOS 9.15 Nicolle Brunel Gerard Vergaerde Vincent Brazon 7 FRA H NI HO PED D'OMBREE & NAGATHA (6) TENOR VALTERNE 5.6 Kurt Goethals Bjorn Van Ghelewe 7 FRA H MON JEU DIAM & JOLIE VALTERNE (9) TAUPIN Frank Merckx Ingbert Dierickx Ingbert Dierickx Steven Meiresonne FRA H HORSE DE COTTUN & OFFIE DU BOSQUET 7 D (5) ULTRA POM 6.65 Kevin Desmedt Rik Depuydt Carine De Soete 6 FRA H SANCHO PANCA & KRISTINA DE RABUT D (7) TI AMO DE NACRE Stal Van Eeckhoute N&N Dries Devolder 7 FRA H JAG DE BELLOUET & EMOTION DU BOUQUET Controle doping: THANK YOU DARLING (8) Daniel Decruyenaere: Overdreven gebruik van de karwats/emploi abusif de la cravache - P54 :5 EUR (DE4) (14) Adelin Mattheeuws: Niet innemen plaats achter de startauto/pas à sa place derrière l'autostart - P1 :5 EUR (MA587) 8) PR. HARAS NATIONAUX (PREMIUM) AT - M- AUTO- INTER. - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen. 1 (11) CRACK SUMMERLAND time Walter Rammant J.Jr Van Den Putte Peter Corty 5 NLD H ORLANDO VICI & UNITY ZOMERLAND (4) ELKO LOGEVELD Suzanne Jans Patrick Jans Patrick Jans 6 Antoine Putzeys-Françoi 6 BEL M ALIEN CHIP & MIRATA ZWARTVELD (5) CANDY KOETSHOEVE Vincent Baert Dries Devolder Dries Devolder Patrick Van Hoorebeke 8 BEL F HULK DE GODISSON & LADY BLACKSMITH 4 () DANCING GIRL Koen De Rijker Rik Depuydt 18 Jeanine De Vrieze 7 BEL F ALIEN CHIP & POWERGIRL 5 (1) CAPRIATITRANSS R Marcel Gailly Marc Huygens 5 NLD F EXPRESS IT & RAISA TRANSS R 6 (1) BONITA D'EREBUS Charles Van Ghelewe Bjorn Van Ghelewe Stany Smeysters 9 BEL F INVIT BROLINE & GITA D'EREBUS 7 (14) UKASE DU RAVARY Kurt Goethals Johan Kindt 6 FRA H INDY DE VIVE & NEVA (1) OUT OF HEAVEN Yannick Desmet Hein Van Den Hende Hein Van Den Hende 6 ITA H S.J.'S PHOTO & JIMINIE DU MARAIS () BAHIRA SIDNEY Ferdinand Smets Hanna Huygens Agro NV 9 BEL F DAHIR DE PRELONG & SUPREME SIDNEY (6) CASSANO (be) Leander De Neve Leander De Neve (LJ) An-Sofie Bruyneel Marc De Soete 8 BEL M GOETMALS WOOD & JOYEUSE DU NIL (7) BRANDY ENERGY 1.9 Patrick Wauters Rik Wauters 6 NLD F ZERBERUS & IMPECCABLE VALUE (8) BLESI DON BOSCO.1 Koen Phlypo Koen Phlypo Erik Pollentier 9 BEL F HORSE DE COTTUN & MALVINA DES RONDES D (1) BARRACUDA Hugo Buyl Herman De Ridder Herman De Ridder 6 NLD F LOVE YOU & PATARA VRIJTHOUT D (9) CANNAVARO Christiaan Labeeuw Nico Dhaenens 1 SW M BANKER HALL & MEMORY (zw) Controle doping: CRACK SUMMERLAND Tongeren 7/9/14 (Drafrennen Tongeren) - zaterdag / samedi 14. u/h - Piste / Terrain:Goed/Bon Weging/Pesage: Richard Jaminon - Aankomst/Arrivée: Ype Tel - Starter: Henri Kumpen - Veearts/Vétérinaire: David Van Dooren Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Mme Gina Bex - Herman Bijnens - - 1) PR. BOLIDE (GAGNANT + 478!) AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO - 4 a/j n'ayant pas/die geen 1. 1 (7) HOLLYWOOD EV time Louis Gilis Gunther Loix 8 Stoeterij Everaert BVBA BEL H HORSE DE COTTUN & TOSCANINE SPECIALE (11) GY GY DGYCS Albert Wiame Jean Ernotte 4 Geoffrey Lermusiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & VERI LOVE BUGA (1) GFORCE ICE Christy Bertrand Jean-Marc Bertrand 4 Stal Maestro-Ice 4 BEL F S.J.'S PHOTO & MELANIE NORTON 4 (1) BETTINI TER BLEKTE Pieter Van Achter Pieter Van Achter 16 Pieter Van Achter FRA H OPIUM (fr) & LUTECE 5 (1) HURSI VIVANT Sanne Windmolders Sebastien Juprelle Ludovic Mast BEL M SMOLDERING PINE & CURSIST VIVANT 6 (14) HELEX Frank Vandevelde Patrick Jans Frank Vandevelde BEL M JOHNNIE WALKER N & ODE DES PRESLES 7 (5) HALIE STORM Marc De Vries Paul Vervloet Chris Verbraeken BEL F ALIEN CHIP & EVITA STROMLINE (1) HAVANA PALACE 5 Tom Ceulemans Marc Huygens Marc Huygens Stal Palace BEL F HULK DE GODISSON & QUATALANE PALACE (15) GINA DES D 4 Jean Louis Dehut Frédéric Dehut Jean Louis Dehut 4 BEL F PRINCE GEDE & TINA DES D () BREVE DU LOMBART Yvan Damoiseau Daniel Derwael Haras Du Lombart FRA F BIESOLO & PICCADILLY DU PONT (6) GIROFLEE 48 Alain Gossiaux Benoit Onghena Alain Gossiaux 4 BEL F HAMILCAR BARCA & TATOUM (9) GROOTEN SAMMY 471 Annelies Meisen Michael Mewissen Louis Weber 4 BEL M BRIOSODELAQUERCIA & SPEEDY MJ D () HAPPY GIRL PHOTO Gery Schoovaerts Gery Schoovaerts Roxane Gemene BEL F S.J.'S PHOTO & DAYLIGHT SONATA D (4) HOPE SAND 45 Josette Kielich F.X. Myle Josette Kielich BEL F JOHNNIE WALKER N & DUCHESS SAND D (8) GOLDSTREAM JAG 46 Julien Laureys Jef Laureys Walter Michiels 4 BEL H NICOS ROSSIGNOL(d) & OLIVIA HEIKANT ) PR. BICHE AT - 15M- AUTO- BEL - TRIO + j/a n'ayant pas/die geen. 1 (1) DREAMER MIND time Jozef Seyen Guido Krieckemans 8 Jozef Seyen 7 BEL M CYGNUS D'ODYSSEE & NEVER MIND (8) ELDIVA WORTHY Willy Nijs Benoit Onghena 4 Jozef Nijs 6 BEL F GIANT CAT & OQUI WORTHY II (7) FIENTJE VAN BRAKUM J.P. Mobers Michael Mewissen 4 F. Hendrickx 5 BEL F IL PIRATA & PRO LINE 4 (5) ALBANINA Robert Smeets Marc Huygens 16 Robert Smeets 4 FRA F OR DE BRUGES & KARO MERETT 5 (1) EXCEL DE LA FUTAIE Michele Maurcot Marc Moes (L) Daniel Moes Michele Maurcot 6 BEL F VICTORY MARGIN & HAISCHA DU NIL 6 (9) FLEUR Alain Gossiaux Celine Onghena Benoit Onghena Alain Gossiaux 5 BEL F HOME RUN D'HONTE & HO-PEARL 7 () EMELAAR VRIJTHOUT Frans Paulissen Guido Laureys Hugo Buyl 6 BEL M SHARKY BOKO & RIA VRIJTHOUT (11) EL CAPITAN REYSHOF. Paul Pirard Piet Putzeys (L) Roland Pirard 6 BEL M SMOLDERING PINE & PETRA TER EECKEN () FLYER CM 1.68 Sanne Windmolders Daniel Derwael Daniel Derwael C. Spee 5 BEL H FREIHERR AS & NIENKE FLYER (6) ETO O LOCO 1.9 Hedwig Sleurs J.Jr Van Den Putte Hedwig Sleurs 6 BEL M PARK RIDGE LOBELL & LAETITIA MS D (1) GINGER HALEBEEK 1.84 Eddy Van Hout Eddy Van Hout BVBA Halebeek 4 BEL M MANDARINO BLUE & FAIRPLAY ACTION NP (4) FLEUR DE LISSE Gustave Branckaute Gunther Loix Marc Van Houdt 5 BEL F PIM WIELINGA & PEARL BOKO trotting magazine 9

Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL.

Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL. Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL Trotting 2 Magazine België - Belgique PB - PP LIEGE X BC168 MAANDELIJKS

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE OPEN BUSINESS SEATS SEASONS 2015-2018 EEN ULTIEME ERVARING, MIDDEN IN DE BELEVING Luxueuze lederen buitenzetels gelegen in tribune 3 Verwarmingselementen

Plus en détail

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers Page 1 of 5 Subj: Date: From: PRESS RELEASE / PERSBERICHT / COMMUNIQUE DE PRESSE JAN DE NUL GROUP 3/28/2014 8:28:27 A.M. Pacific Daylight Time heleen.schellinck@jandenul.com PRESS RELEASE / PERSBERICHT

Plus en détail

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES.

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. 1 LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. ISABELLE JANSSENS Institut Belge pour la Sécurité Routière Résumé Les fonctions locales,

Plus en détail

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud.

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Faites don de un (ou plusieurs) Ticket Compliments Supreme Award. Edenred s engage à rembourser la totalité du montant aux épiceries sociales.

Plus en détail

Conférence Educaid Gender mainstreaming in Education Moving beyond theory, sharing practical insights 25 novembre 2014

Conférence Educaid Gender mainstreaming in Education Moving beyond theory, sharing practical insights 25 novembre 2014 Conférence Educaid Gender mainstreaming in Education Moving beyond theory, sharing practical insights 25 novembre 2014 Openingstoespraak Alexander De Croo (ENG/FR/NDL) Madame la Coordinatrice de la Plateforme

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!.. Business Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..... + Vocabulaire Organigramme Flowchart Organisatieschema

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre Carnaval Pâques Été Toussaint Noël Nouvel An 2015 Editeur responsable : «Le Collège des Bourgmestre et Echevins» - Avenue d Auderghem, 113-115 à 1040 Etterbeek STAGES SPORTIFS & CRÉATIFS Une organisation

Plus en détail

Extern toepassen van Social Media in de overheid

Extern toepassen van Social Media in de overheid Extern toepassen van Social Media in de overheid Bart Van Herreweghe (donderdag, 25 november 2010) Voorstelling Sociale media zijn "hot". Iedereen wil er gebruik van maken in de dagelijkse externe communicatie.

Plus en détail

SECTEUR MASTERS SKI ALPIN INDEX

SECTEUR MASTERS SKI ALPIN INDEX SECTEUR MASTERS SKI ALPIN INDEX Structure du Secteur Masters Alpin 3 1) REGLES COMMUNES POUR TOUTES LES EPREUVES MASTERS ALPIN. Catégories d âges MASTERS VETERANS 2014/2015 3 ARTICLE 1 / 1 : Participation.

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

dossier presse Montpellier Beach Masters 2015

dossier presse Montpellier Beach Masters 2015 dossier de presse Montpellier Beach Masters 2015 édito Le Montpellier Beach Masters fête cette année ses 10 ans, et sa 2ème édition au Théâtre Hélios d Odysseum! Plus de 500 tonnes de sable vont donc à

Plus en détail

Ling Tsui dans son bureau de Paris avec le ministre Sun Jiadong

Ling Tsui dans son bureau de Paris avec le ministre Sun Jiadong 1 of 6 Vers la célébrité CHAPITRE 12: Demain est un mystère Un jour de 1991 où je me trouvais en réunion dans mon bureau de Paris avec le professeur Sun Jiadong, ministre chinois de l'industrie aérospatiale,

Plus en détail

M morandum relatif au financement des courses hippiques en Belgique

M morandum relatif au financement des courses hippiques en Belgique Mmorandum relatif au financement des courses hippiques en Belgique Executive Summary Les courses belges (partie 1) Les courses belges comprennent celles au trot et au galop. La Fédération Belge des Courses

Plus en détail

Un Partenariat avec le Garden Golf de Cergy

Un Partenariat avec le Garden Golf de Cergy Un Partenariat avec le Garden Golf de Cergy Golf de Cergy 2 Allée de l Obstacle D Eau 95490 Vauréal Tel : 01-34-21-03-48 Fax : 01-34-21-03-34 @ : allain.marlene@orange.fr Un Partenariat avec le Garden

Plus en détail

- Sociétés des Courses des hippodromes souhaitant accueillir une course. Des membres des structures suivantes peuvent également compléter ce comité :

- Sociétés des Courses des hippodromes souhaitant accueillir une course. Des membres des structures suivantes peuvent également compléter ce comité : La Fédération Française d Equitation et la Société d Encouragement du Cheval Français SECF, proposent aux Fédérations Régionales des Courses appelées Trot Top Tour. Il s agit de courses de Trot attelé

Plus en détail

Ik zie, ik zie SPELREGELS. Inhoud: 50 Kaarten

Ik zie, ik zie SPELREGELS. Inhoud: 50 Kaarten Ik zie, ik zie Inhoud: 50 Kaarten SPELREGELS Doel van het spel: Zoveel mogelijk kaarten verzamelen door als eerste de voorwerpen te zien of te raden die op de kaarten staan afgebeeld. Het spel voor onderweg:

Plus en détail

néerlandais à Oostduinkerke

néerlandais à Oostduinkerke néerlandais à Oostduinkerke N13(W) du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2015 N24 / N28 du dimanche 16 au samedi 22 août 2015 Bagages et équipement Les vêtements de sport et les chaussures de sport. Le nécessaire

Plus en détail

Programme. Nos Sponsors. Ostende, Kursaal: 22 juin 3 juillet 2010. 50 e Championnats d Europe de Bridge

Programme. Nos Sponsors. Ostende, Kursaal: 22 juin 3 juillet 2010. 50 e Championnats d Europe de Bridge 50 e Championnats d Europe de Bridge Programme Sous le patronage du COIB Comité Olympique et Interfédéral Belge Ostende, Kursaal: 22 juin 3 juillet 2010 Stad Oostende Toerisme Oostende Nos Sponsors MARC

Plus en détail

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE Conditions relatives aux cartes Les présentes Conditions relatives aux cartes sont d application sur

Plus en détail

Voilà en effet le genre de situations classiques et très inconfortables dans lequel le joueur de poker se retrouve bien souvent.

Voilà en effet le genre de situations classiques et très inconfortables dans lequel le joueur de poker se retrouve bien souvent. Les 50 meilleurs mains du Texas Hold'em Ce guide vous est offert par Bet-poker.info et Live Poker Magazine Vous avez intégré les règles du Texas Hold em exposés dans notre premier numéro, parfait. Passons

Plus en détail

Waar komen geesten eigenlijk vandaan? Where do ghosts come from?

Waar komen geesten eigenlijk vandaan? Where do ghosts come from? Where do ghosts come from? They hatch from ghost eggs, where else?! And where can you find ghost eggs? Usually in a blueberry bush in the darkest clearing of Squirrel Forest! They stay there for exactly

Plus en détail

REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS Applicable au 1 er janvier 2013

REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS Applicable au 1 er janvier 2013 octobre 2012 REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS Applicable au 1 er janvier 2013 1 SOMMAIRE PREAMBULE 3 I ORGANISATION 4 Art 1.1 Qualification et pré-entrainements 4 Art 1.2 «Poney de course Trot» 5 Art 1.3

Plus en détail

VOXTRON 100 % PARÉS POUR L AVENIR

VOXTRON 100 % PARÉS POUR L AVENIR PARÉS POUR L AVENIR VOXTRON 100 % PARÉS POUR L AVENIR Voxtron-Enghouse a toujours eu pour ambition de développer de nouveaux produits qui vous facilitent radicalement la vie et la tâche. Et nous franchissons

Plus en détail

Conférence Olivaint de Belgique Olivaint Genootschaap van België

Conférence Olivaint de Belgique Olivaint Genootschaap van België Conférence Olivaint de Belgique Olivaint Genootschaap van België PROGRAMME DU WEEK-END DE FORMATION LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2014 PROGRAMMA VAN HET VORMINGSWEEKEND OP 27 EN 28 SEPTEMBER 2014 LIEU / LOCATIE

Plus en détail

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Une première inscription dans les registres de la population s effectue sur rendez-vous. Lors de celui-ci vous devrez impérativement présenter : -

Plus en détail

REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS

REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS Applicable au 1 er septembre 2015 Dossier d inscription & Documents techniques Ils complètent les Dispositions Spécifiques des courses de trot à poneys et sont en ligne sur

Plus en détail

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Administration des Laboratoires CA-Botanique Food Safety Center Boulevard du Jardin botanique 55 B-1000 Bruxelles Tél. 02 211 87 27 - Fax 02 211

Plus en détail

Les Girondins de Bordeaux Natation. Newsletter mars 2013

Les Girondins de Bordeaux Natation. Newsletter mars 2013 Les Girondins de Bordeaux Natation Newsletter mars 2013 Le mot du président Le bilan du grand prix Jean-Boiteux du 15,16 et 17 mars 2013 est très positif. Nous avons pu assister à de belles performances

Plus en détail

Fiche d inventaire et valeur d assurance du contenu de l exposition

Fiche d inventaire et valeur d assurance du contenu de l exposition Fiche d inventaire et valeur d assurance du contenu de l exposition «Les murs, un patrimoine Sans mortier, les murs en pierres sèches» Valeur totale de l exposition à assurer : 1 304,2 16 photographies

Plus en détail

KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013

KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013 Inleiding KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013 (Français en page 3) p de algemene vergadering van 2013 worden er verkiezingen gehouden voor Voorzitter en ndervoorzitters. Er dient één voorzitter gekozen

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice

ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice Bd. de Waterloo, 115 Bureaux : Rue de la Régence, 61 Tél. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSION DE LA PROTECTION

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE VOYAGE DANS LA LÉGENDE

DOSSIER DE PRESSE VOYAGE DANS LA LÉGENDE DOSSIER DE PRESSE VOYAGE DANS LA LÉGENDE Sommaire La légende ASSE Page 3 Le Musée en chiffres Page 4 Le Musée en bref Page 4 7 salles d exposition Pages 5 et 6 Conseil général de la Loire Page 7 Saint-Étienne

Plus en détail

Visual identities. Logotypes Homestyles Reductibility Colors & B/W versions. Trading Consultancy CONSTRUCTION UNIVERSITY INSTITUTIONS

Visual identities. Logotypes Homestyles Reductibility Colors & B/W versions. Trading Consultancy CONSTRUCTION UNIVERSITY INSTITUTIONS CONSTRUCTION UNIVERSITY INSTITUTIONS Cobepa Commercial Bank Ader Finance Financial Body Air Exécution Air Conditioning Praxislaw Lawfirm CGM Gas Heating ULB Archive Service BruDisc Centre for Scientific

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA

COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA CRIV 53 N029 16/01/2012 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 16 JANVIER 2012 Après-midi BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT

Plus en détail

DES ÉLOGES D'ICI ET D'AILLEURS POUR FÉLIX AUGER-ALIASSIME!

DES ÉLOGES D'ICI ET D'AILLEURS POUR FÉLIX AUGER-ALIASSIME! DES ÉLOGES D'ICI ET D'AILLEURS POUR FÉLIX AUGER-ALIASSIME! Ajoutez donc Brad Gilbert au club sans cesse grandissant des partisans de Félix Auger- Aliassime. «Gilbert a passé la soirée sur twitter à commenter

Plus en détail

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 Les nouvelles tendances concernant la relation contractuelle entre OFP & Asset Manager - Jean-Marc Gollier Maître

Plus en détail

Inhoud Spelregels... 2

Inhoud Spelregels... 2 Inhoud Spelregels... 2 Règles du jeu... 14 Spielregeln... 26 Game rules... 38 Spelregels De spelregels van de KBC-Beleggerskoers (editie 2015-2016) KBC vindt respect voor je privacy belangrijk. Daarom

Plus en détail

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: lundi 5 novembre 2012 22:34 Objet: BES flash October 2012 / BES flash Octobre 2012 BES flash Oktober 2012 Alle BES flash op onze website:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

PV Réunion BESolvay 05/10/10

PV Réunion BESolvay 05/10/10 PV Réunion BESolvay 05/10/10 Table des matières Présents :...2 Bureau :...2 Démission recteur :...2 Mysbs :...2 Commission sur les cases studies :...2 FEF :...3 Cooptation d Antoine Béguier:...3 Diners

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari

Plus en détail

GRAND CRITERIUM DE VITESSE des Casinos de Monte-Carlo

GRAND CRITERIUM DE VITESSE des Casinos de Monte-Carlo GRAND CRITERIUM DE VITESSE des Casinos de Monte-Carlo - Dimanche 9 Mars 2008 - - 51 ème édition - Hippodrome de la Côte d'azur Compléments d'informations au Communiqué de Presse du 03.03.08 Contact-Presse

Plus en détail

5 TENDANCES 1 RUPTURE

5 TENDANCES 1 RUPTURE 5 TENDANCES 1 RUPTURE aux dma echo Awards Le logo des DMA ECHO Awards orne le trophée le plus prisé du marketing direct. Celui qui l emporte a conquis les faveurs d un jury international d une douzaine

Plus en détail

Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs

Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs 1 Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs Abstract Dr. Inge Mayeres, Lic. Maud Nautet Bureau fédéral du Plan 1 Afin de réduire les effets négatifs des transports, de nouvelles

Plus en détail

Publié le : 2014-08-05

Publié le : 2014-08-05 Publié le : 2014-08-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant

Plus en détail

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN)

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Les seuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat ét accessible 0: Revenu Minimum:

Plus en détail

LE PRO DE LA RÉUNION Résultats du 1 er au 31 Mai 2015

LE PRO DE LA RÉUNION Résultats du 1 er au 31 Mai 2015 VENDREDI 1 er MAI Réunion 5 VINCENNES Course 4 BESS QUEEN [5] - Course 6 CINOA DE FROMENTIN [2] Non partant SAMEDI 2 MAI Réunion 1 VINCENNES Début des opérations 13:10 Diurnes Course 3 ASTOR DU QUENNE

Plus en détail

sms-athle.org smsathle.discuforum.info facebook.com/smsathle

sms-athle.org smsathle.discuforum.info facebook.com/smsathle sms-athle.org smsathle.discuforum.info facebook.com/smsathle à la une saison de Cross SMS occupe les podiums! Le 20 ème Cross des Jeunes de Saint Michel Sports s'est tenu dimanche 23 novembre dans le

Plus en détail

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen.

Plus en détail

Conjonctures congolaises 2014

Conjonctures congolaises 2014 Conjonctures congolaises 2014 Politiques, territoires et ressources naturelles : changements et continuités Echte politieke ontwikkeling ontstaat wanneer politieke leiders en krijgsheren het geweld temmen

Plus en détail

Conférence de Presse Mercredi 18 mars 2015 - Malmedy

Conférence de Presse Mercredi 18 mars 2015 - Malmedy Conférence de Presse Mercredi 18 mars 2015 - Malmedy page 1 Le Championnat de Belgique Les meilleurs gymnastes des quatre coins du Royaume vous donnent rendez-vous les 28 et 29 mars prochains au Hall des

Plus en détail

The Race : rodage extrême pour le Team

The Race : rodage extrême pour le Team La saison 2015 du Team TM Racing/XCentric Ripper France Un problème d'affichage? Cliquez ici Newsletter Team TM Racing/XCentric Ripper France The Race : rodage extrême pour le Team Depuis sa création en

Plus en détail

49 ème édition à LIGNIÈRES (18) Depuis 1961 à Polignac (43) 19-20-21 Juillet 2013. Le plus grand rassemblement Européen de Tourisme Équestre

49 ème édition à LIGNIÈRES (18) Depuis 1961 à Polignac (43) 19-20-21 Juillet 2013. Le plus grand rassemblement Européen de Tourisme Équestre DOSSIER DE PARTENARIAT Le plus grand rassemblement Européen de Tourisme Équestre Depuis 1961 à Polignac (43) 49 ème édition à LIGNIÈRES (18) 19-20-21 Juillet 2013 ÉDITO Présentation de la Manifestation

Plus en détail

SCBA NATIONALE DE TRAVAIL

SCBA NATIONALE DE TRAVAIL SCBA NATIONALE DE TRAVAIL CHALON SUR SAONE 11, 12 et 13 septembre 2015 Clôture des engagements le 28 Août 2015 Seuls les dossiers complets seront pris en compte par ordre d arrivée. 1 feuille d engagement

Plus en détail

«Les inégalités face aux nouveaux modes de participation et la faiblesse de la démocratie directe et participative»

«Les inégalités face aux nouveaux modes de participation et la faiblesse de la démocratie directe et participative» Diagnostic collectif des forces et des faiblesses des processus de démocratie participative et recherche de pistes visant à redynamiser la démocratie en Belgique «Les inégalités face aux nouveaux modes

Plus en détail

Guidelines Logos & Font

Guidelines Logos & Font Guidelines Logos & Font 08/10/2013 Tous les logos sont disponibles en plusieurs formats sur : Alle logo s zijn in verschillende formaten beschikbaar op: All logos are available in several formats on: https://dieteren.sharepoint.com/templateslogos

Plus en détail

Conjoncture Filière cheval N 15 Juin 2014

Conjoncture Filière cheval N 15 Juin 2014 Conjoncture Filière cheval N 15 Juin 214 L élevage : premières tendances 214 Course : baisse des juments saillies en galop, contrairement au trot Selle et poneys : la baisse des juments et ponettes saillies

Plus en détail

AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014

AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014 AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014 HASSELT 2015 - PROGRAMMES 3 JOURS OPTION 1 Matin: transport à Hasselt organisé par l'école. Emportez votre pique-nique. Après-midi: découverte de la ville avec guide.

Plus en détail

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be L assurance soins de santé en Belgique Ce que vous voulez savoir... www.cm.be Index Avant-propos...15 Votre affiliation à la CM Leuven...16 Les citoyens de l Espace Économique Européen (EEE) titulaires

Plus en détail

Session d info clients 11/10/2012

Session d info clients 11/10/2012 Session d info clients 11/10/2012 Agenda 9h30-10h : accueil et intro 10h - 11h : Image et Employer branding 11h - 11h30 : PAUSE 11h30-12h30 : Les tests de screening de Selor CRM - MARKETING Client Relations

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE RALLYCROSS DE NORMANDIE/ ESSAY : 17 & 18 OCTOBRE

DOSSIER DE PRESSE RALLYCROSS DE NORMANDIE/ ESSAY : 17 & 18 OCTOBRE DOSSIER DE PRESSE RALLYCROSS DE NORMANDIE/ ESSAY : 17 & 18 OCTOBRE EDITORIAL Le circuit des Ducs avait ouvert ce Championnat 2008 qui s annonçait comme un «grand cru» pour l ASA des Ducs puisque nous avions

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Divorce. Pension alimentaire. Epoux dans le besoin. Couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Notion Datum 13 mei 2008 Copyright and

Plus en détail

L Open de Bourgogne. Malgré une météo un peu capricieuse, l'open de Bourgogne s'est déroulé dans une ambiance festive.

L Open de Bourgogne. Malgré une météo un peu capricieuse, l'open de Bourgogne s'est déroulé dans une ambiance festive. L Open de Bourgogne Evènement inédit en région, l'open de Bourgogne, déclinaison du Générali Open de France, à été lancé en 2012 par le Comité Régional d'equitation de Bourgogne et Equivallée Cluny. Bilan

Plus en détail

Newsletter - 3 - Saison 2013/14

Newsletter - 3 - Saison 2013/14 technical partner Newsletter - 3 - Saison 2013/14 Nous voilà arrivés en 2014 Le premier semestre à la CSFA Biel / Bienne est derrière. Nous avons déjà vécu beaucoup de choses ensemble, des nouvelles viendront

Plus en détail

CENTRE DE LA MINE ET DU CHEMIN DE FER EXPOSITION A BONDUES (59), 5 AU 20 NOVEMBRE 2011

CENTRE DE LA MINE ET DU CHEMIN DE FER EXPOSITION A BONDUES (59), 5 AU 20 NOVEMBRE 2011 CENTRE DE LA MINE ET DU CHEMIN DE FER EXPOSITION A BONDUES (59), 5 AU 20 NOVEMBRE 2011 CMCF62 (FFMF) Extraits de La Gazette des Petites Échelles déc. 2011 Cette exposition tombe fort à propos pour célébrer

Plus en détail

Bruxelles engage l Europe de la défense vers plus de solidarité

Bruxelles engage l Europe de la défense vers plus de solidarité Bruxelles engage l Europe de la défense vers plus de solidarité 13 Patrick de rousiers Président du Comité militaire de l Union européenne Pilote de chasse, ancien inspecteur général des armées, le général

Plus en détail

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment DG4 General Directorate Animals, Plants and Food Service Pesticides and Fertilizers INSTRUCTIONS FOLLOWING THE ANNEX I INCLUSION OF HEXYTHIAZOX

Plus en détail

Un autre regard sur. Michel R. WALTHER. Directeur général de la Clinique de La Source 52 INSIDE

Un autre regard sur. Michel R. WALTHER. Directeur général de la Clinique de La Source 52 INSIDE 52 INSIDE Un autre regard sur Michel R. WALTHER Directeur général de la Clinique de La Source Directeur général de la Clinique de La Source, Michel R. Walther est né en 1949 au Maroc de parents suisses.

Plus en détail

Rapport initial Projet MARS phase II Multimedia Archaeological Research System CONTRACT N T2IAEI212

Rapport initial Projet MARS phase II Multimedia Archaeological Research System CONTRACT N T2IAEI212 Rapport initial Projet MARS II (12/2005) 1/12 Multimedia Archeological Research System Rapport initial Projet MARS phase II Multimedia Archaeological Research System CONTRACT N T2IAEI212 Auteurs : David

Plus en détail

Aider simplement Fondation Orphelins du Rwanda

Aider simplement Fondation Orphelins du Rwanda Aider simplement Fondation Orphelins du Rwanda Données et but de la fondation Le 10 octobre 2000 la Fondation des Orphelins du Rwanda a déposé ses statuts devant notaire et a été inscrite au Registre

Plus en détail

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP 41779 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 2008 2668 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2008/29369] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des

Plus en détail

Benjamin Mine. - Doctorat en criminologie, Université catholique de Louvain, Belgique, 2009

Benjamin Mine. - Doctorat en criminologie, Université catholique de Louvain, Belgique, 2009 Benjamin Mine Chercheur Tél. : +32 2 243 46 83 Fax : +32 2 223 30 97 Email : benjamin[at]just.fgov.be Bureau : Centre administratif Botanique - Blvd. du Jardin Botanique 50, 7ème étage, Bte 71 Titres universitaires

Plus en détail

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France 1 er trimestre 2013 2 Synthèse des données d activité Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs

Plus en détail

Dossier de partenariat. Association sportive de l Avenir de Survilliers Handball

Dossier de partenariat. Association sportive de l Avenir de Survilliers Handball Dossier de partenariat Association sportive de l Avenir de Survilliers Handball 2014-2015 SOMMAIRE I. HISTORIQUE DE L ASSOCIATION II. III. IV. MEMBRES DU BUREAU LES ÉQUIPES PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Plus en détail

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015 Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Présentation individuelle des administrateurs Individuele voorstelling van de bestuurders Comptes 2014 -

Plus en détail

CHAPITRE 3. Jockeys Professionnels, Apprentis, Gentlemen-Riders et Cavalières

CHAPITRE 3. Jockeys Professionnels, Apprentis, Gentlemen-Riders et Cavalières CHAPITRE 3. Jockeys Professionnels, Apprentis, Gentlemen-Riders et Cavalières 1 Prescriptions générales a. Aucune personne ne peut monter dans une course publique régie par le présent Code et Règlement

Plus en détail

Look good feel good. Lunette tendance et looks automne/hiver. OPTIEK VAN VAERENBERGH - Winderickxplein 2-1652 Alsemberg

Look good feel good. Lunette tendance et looks automne/hiver. OPTIEK VAN VAERENBERGH - Winderickxplein 2-1652 Alsemberg Look good feel good Lunette tendance et looks automne/hiver [ 239 verres inclus ** ] [ 209 verres inclus ** ] OPTIEK VAN VAERENBERGH - Winderickxplein 2-1652 Alsemberg 1 2 Black is back Noir est hot et

Plus en détail

Votre commission des Jeunes

Votre commission des Jeunes Présidente, Président, Responsable d école de Tennis, Nous avons le plaisir de vous adresser le livret Jeunes version 2013. Conçu et réalisé par l équipe bénévole de la Commission Départementale des Jeunes,

Plus en détail

Le sport est un jeu...

Le sport est un jeu... Le sport est un jeu... Gagner le sourire des enfants malades, le plus grand des enjeux Association Loi 1901 RENCONTRE AMICALE Sam Essediri Fondateur - Président Directeur d 1 Maillot pour la Vie Un Maillot

Plus en détail

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime. CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.com Notre vocation Onze opdracht Notre vocation consiste à offrir

Plus en détail

NOTE F.F.C. A L ATTENTION DES CLUBS DE BMX

NOTE F.F.C. A L ATTENTION DES CLUBS DE BMX NOTE F.F.C. A L ATTENTION DES CLUBS DE BMX ORGANISATION DE LA SAISON BMX 2015 1. LES EPREUVES REGIONALES... 2 1.1. LE CHAMPIONNAT REGIONAL... 2 1.2. LES COUPES REGIONALES... 2 1.3. LES RENCONTRES INTERCLUBS...

Plus en détail

Conjoncture Filière cheval N 16 Septembre 2014

Conjoncture Filière cheval N 16 Septembre 2014 Conjoncture Filière cheval N 16 Septembre 214 L élevage Galop : des saillies en baisse à mi-année 214 Trot : hausse marquée de la production à mi-année 214 Selle : nouvelle baisse du nombre de juments

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum

Plus en détail

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197 Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. DIMANCHE /ZONDAG/SUNDAY : 28 /09/ 2014 EN LETTRES LETTRES CAPI- TALES SVP HOOFDLET- TERS

Plus en détail

LES NOUVELLES FRONTIÈRES / PROGRAMME 2015

LES NOUVELLES FRONTIÈRES / PROGRAMME 2015 LES NOUVELLES FRONTIÈRES / PROGRAMME 2015 BUT I TELL YOU THE NEW FRONTIER IS HERE, WHETHER WE SEEK IT OR NOT ( ) BUT I BELIEVE THE TIMES DEMAND INVENTION, INNOVATION, IMAGINATION, DECISION. I AM ASKING

Plus en détail

Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare.

Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare. Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare. Je venais d arriver à Hanovre par le train de onze heures. À Düsseldorf j avais passé plus de trois semaines chez un homme de quarante

Plus en détail

L équipage... 3. Objectifs... 5. La voiture... 6. Le programme pour l année 2011... 8. L assistance... 9. Les emplacements publicitaires...

L équipage... 3. Objectifs... 5. La voiture... 6. Le programme pour l année 2011... 8. L assistance... 9. Les emplacements publicitaires... Dossier de sponsoring 1 / 16 Sommaire L équipage... 3 Objectifs... 5 La voiture... 6 Le programme pour l année 2011... 8 L assistance... 9 Les emplacements publicitaires... 13 Le budget... 15 Contact...

Plus en détail

CONSEIL COMMUNAL GEMEENTERAAD. Séance publique du mardi 17 décembre 2013 Openbare zitting van dinsdag 17 december 2013

CONSEIL COMMUNAL GEMEENTERAAD. Séance publique du mardi 17 décembre 2013 Openbare zitting van dinsdag 17 december 2013 CONSEIL COMMUNAL GEMEENTERAAD Séance publique du mardi 17 décembre 2013 Openbare zitting van dinsdag 17 december 2013 M. le Président - M. de Voorzitter, Michel Eylenbosch La séance publique est ouverte.

Plus en détail

3 2013 samedi 11 mai

3 2013 samedi 11 mai 2013 samedi 11 mai 3 www.defiwind.com www.facebook.com/ledefi Crédit photo Beach Concepts Jean Souville Nico Graziano Windmagazine Création graphique : Stuki san defiwind@beachconcepts.org Philippe Fourrier

Plus en détail

N 554 Mardi 29 mai 2012 SOMMAIRE

N 554 Mardi 29 mai 2012 SOMMAIRE N 554 Mardi 29 mai 2012 RESULTATS DU WEEK-END SOMMAIRE La 4 ème étape du Global Champions Tour à Wiesbaden (ALL) a été remportée par le Français Olivier Guillon en selle sur Lord de Theizé. AGENDA Marc

Plus en détail