BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ"

Transcription

1 BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

2 LESZEK SYKULSKI BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ ( ) WYBÓR CZĘSTOCHOWA 2014

3 Projekt okładki Kamil Banaszewski Redakcja techniczna Klaudia Nowacka Wprowadzenie objęte jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa Pozostała część książki jest udostępniona na licencji copyleft ISBN Częstochowa 2014 Wydanie I Wydawca POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE Aleja Pokoju 6/ Częstochowa

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 Literatura w języku angielskim... 9 Literatura w języku arabskim Literatura w języku bułgarskim Literatura w języku chińskim Literatura w języku fińskim Literatura w języku francuskim Literatura w języku hiszpańskim Literatura w języku indonezyjskim Literatura w języku japońskim Literatura w języku niemieckim Literatura w języku polskim Literatura w języku portugalskim Literatura w języku rosyjskim Literatura w języku serbskim Literatura w języku tureckim Literatura w języku ukraińskim Literatura w języku włoskim

5 Wprowadzenie Popularność, jaką cieszy się geopolityka na całym świecie, a od niedawna także w Polsce, daje środowiskom naukowym nie tylko dobry impuls do podejmowania nowych badań, ale także do pozyskiwania właściwych narzędzi do ich prowadzenia. Można bez cienia przesady stwierdzić, że nie da się prowadzić efektywnej pracy naukowej bez szerokiej znajomości literatury danej dziedziny. Heurystyka stanowi zatem fundamentalny element każdej inicjatywy naukowej. Wiele dyscyplin posiada swoje branżowe bibliografie (np. Bibliografia geografii polskiej czy Bibliografia historii polskiej ), które zawierają coroczne zestawienia większości publikacji z danej dziedziny. Geopolityka, uprawiana zarówno jako dyscyplina naukowa, jak i, częściej, jako autonomiczny paradygmat badawczy w ramach nauk politycznych i nauk geograficznych, nie posiadała do niedawna w Polsce swojej wydzielonej bibliografii. Jedynie przez dwa lata Instytut Geopolityki w Częstochowie prowadził bieżącą bibliografię geopolityki polskiej, która była publikowana na łamach Przeglądu Geopolitycznego 1. Niniejszy tom ma na celu częściowe zapełnienie luki wydawniczej na polskim rynku poprzez dostarczenie wykazu kilku tysięcy publikacji zwartych z zakresu szeroko rozumianej geopolityki, wydanych na przestrzeni ostatnich dwu dekad. Autor ma nadzieję, że prezentowana bibliografia owocnie przysłuży się badaczom, specjalizującym się w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, historii, nauk wojskowych, ekonomii, nauk geograficznych i filozofii. Należy dodać kilka słów na temat kryteriów doboru materiału oraz zasad konstrukcji książki. Bibliografia ma charakter retrospektywny, zawiera tylko 1 Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2009, t. 1, s ; Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2010, t. 2, s

6 Bibliografia geopolityki współczesnej i wyłącznie publikacje zwarte (książki, prace zbiorowe, materiały pokonferencyjne itd.), ułożone w porządku chronologicznym. Stanowi zbiór selektywny, nie zawierający wszystkich publikacji, napisanych w danym języku w okresie , lecz ich wybór. Podstawowym kryterium cytowania literatury była popularność geopolityki w piśmiennictwie obcojęzycznym i krajowym, mierzona liczbą publikacji oraz znaczeniem naukowym publikacji, mierzonym liczbą cytowań. Starano się także uwzględniać nowe trendy i oryginalne podejścia badawcze, obrazujące złożoność współczesnej geopolityki. Mimo to autor nie ukrywa, że bibliografia stanowi subiektywny wykaz najważniejszych książek z zakresu szeroko rozumianej geopolityki od czasu zapoczątkowania przemian politycznoustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Przy układaniu bibliografii korzystałem z zestawień literatury, zamieszczanych w publikacjach geopolitycznych, katalogów elektronicznych bibliotek narodowych i uniwersyteckich różnych krajów świata oraz multiwyszukiwarek baz bibliotecznych. Z uwagi na różnorodne style zapisu bibliograficznego używane na świecie i dominujące trendy w światowym brokerstwie informacji, w publikacji przyjęto sposób cytowania oparty na konwencji The Chicago Manual of Style (w edycji szesnastej) oraz systemy transliteracji używane przez amerykańskich bibliotekoznawców 2. Większość skrótów i łączniki w przypadku publikacji, których autorami jest więcej niż jedna osoba, użyto w języku angielskim. Najpopularniejszym językiem geopolityki jest obecnie język angielski. W tym języku narodziła się także nowa szkoła geopolityki, tzw. geopolityka krytyczna, nazywana także geopolityką poststrukturalną, nową geopolityką czy geopolityką informacyjną. Drugim co do popularności językiem geopolityki jest język francuski. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdecydowana większość książek francuskojęzycznych o geopolityce jest wydawana we Francji, a publikacje anglojęzyczne należy rozdzielić pomiędzy wiele państw (na czele ze 2 The Chicago manual of style, 16 th ed., Chicago

7 Wprowadzenie Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią), wówczas Francja wyrasta na czołowy kraj w świecie, w którym prowadzone są badania z zakresu geopolityki. Należy tutaj przede wszystkim podkreślić bardzo wysoki status akademicki geopolityki we Francji. Narodziła się tam jedna z jej czołowych subdyscyplin geopolityki geohistoria, a inna geoekonomia jest rozwijana na najwyższym światowym poziomie. Osobna sprawa to bardzo wysoki poziom naukowy i edytorski publikacji francuskich oraz, stojącą na bardzo wysokim poziomie, francuską kartografię geopolityczną 3. W światowej czołówce mieści się jeszcze literatura w językach rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Warto odnotować fakt odrodzenia badań geopolitycznych w Niemczech oraz prawdziwy boom na geopolitykę w Federacji Rosyjskiej 4. Ameryka Łacińska posiada długie tradycji studiów geopolitycznych, które choć nie zawsze oryginalne i w większości ograniczone do spraw regionalnych, mają swoje trwałe miejsce w światowej geopolityce akademickiej 5. Do państw, w których geopolityka cieszy się dużą popularnością i uzyskuje coraz silniejszą pozycję należą bez wątpienia Turcja, Bułgaria i Grecja. Literatura polskojęzyczna wypada w poniższym zestawieniu nie najgorzej, choć gwałtowny rozwój geopolityki w środowiskach naukowych w Polsce i, co za tym idzie, wzrastającą liczbę publikacji, datuje się od drugiej dekady XXI wieku. Należy jednak odnotować pozytywny trend w rozwoju badań geopolitycznych w naszym kraju. Od początku XXI wieku geopolityka zdobywa coraz większą popularność, co jest widoczne nie tylko we wzrastającej liczbie publikacji, ale także w ich poziomie. Przyczyniła się do tego nie tylko aktywność naukowa poszczególnych badaczy, ale także powstanie zinstytucjonalizowanych form rozwoju tej nauki jak Instytut Geopolityki w Częstochowie czy Polskie Towarzystwo Geopolityczne, coroczne Zjazdy Geopolityków Polskich czy nowe 3 Por. W. Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń Na temat rosyjskiej myśli geopolitycznej zob. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk Na temat geopolityki w Ameryce Łacińskiej zob. M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa

8 Bibliografia geopolityki współczesnej czasopisma naukowe (np. Przegląd Geopolityczny, Geopolityka, European Journal of Geopolitics ) 6. We współczesnych badaniach geopolitycznych mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma głównymi nurtami badań, które można bez zbędnej przesady tytułować będziemy odrębnymi szkołami: szkołę neoklasyczną oraz szkołę postmodernistyczną (poststrukturalną). Szkoła neoklasyczna odwołuje się wprost do dorobku geopolityki klasycznej, czyli okresu od powstania tej nauki (druga połowa XIX wieku) do 1945 r. Nurt ten szeroko wykorzystuje odwołania do wpływu przestrzeni geograficznej na prowadzenie polityki międzynarodowej i wytyczanie strategicznych celów politycznych, kładzie nacisk na konwencję Realpolitik w analizie procesów geopolitycznych, uwypukla analizy potęgi oraz klasyczne czynniki decydujące o sile (położenie, siła militarna, itd.). Szkoła poststrukturalna, tzw. geopolityka krytyczna, odrzuca klasyczne podkreślanie analizy potęgi, pojęcia mocarstwa, suwerenności, konfliktów itd., na rzecz badania procesów globalizacyjnych (i glokalizacyjnych), aspektów kulturowo-psychologicznych, wyobrażeń przestrzennych (tzw. kodów geopolitycznych) oraz elementów wojen informacyjnych (tzw. geopolityka informacyjna) 7. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Instytutu Geopolityki, którzy w latach dzielili się ze mną swoimi cennymi radami i spostrzeżeniami w zakresie literatury przedmiotu. Za ostateczny kształt zestawienia odpowiedzialność jednak ponosi wyłącznie jego autor. Mam nadzieję, iż książka ta zachęci innych badaczy, środowiska naukowe i ośrodki informacji naukowej do opracowywania w przyszłości bardziej szczegłówych publikacji bibliograficznych, w tym tematycznych, poświęconych geopolityce. Leszek Sykulski Częstochowa, 12 marca 2014 r. 6 Zob. np Por. J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk

9 Literatura w języku angielskim 1. Aalto, Pami Structural geopolitics in Europe: constructing geopolitical subjectivity for the EU and Russia. Copenhagen Peace Research Institute, København: COPRI. 2. Aalto, Pami Constructing post-soviet geopolitics in Estonia: a study in security, identity and subjectivity. Acta Politica, no. 19. Helsinki: University of Helsinki, Dept. of Political Science. 3. Aaron, David Middle East perspectives. Geneva: GCSP. 4. Abenheim, Donald United Germany, nationalism and militarism: Postsdam and the maintenance of tradition. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School. 5. Ackerman, James S Distance points: essays in theory and renaissance art and architecture. Cambridge, Mass: MIT Press. 6. Action Against Hunger The Geopolitics of hunger, : hunger and power. Boulder: L. Rienner. 7. Adam, Thomas, & Uwe Luebken Beyond the nation: United States history in transnational perspective. Washington, D.C.: German Historical Institute. 8. Adamson, Kerry-Ann Stationary fuel cells. An overview. Amsterdam: Elsevier Science. 9. Adeleke, Ademola Ties without strings?: the Colombo Plan and the geopolitics of international aid Ann Arbor, Mich: UMI Dissertation Services. 10. Agarwal, Amita Indian Ocean and world peace. New Delhi: Kanishka. 11. Agnew, John Political geography: a reader. Arnold Readers in Geography. London: Arnold. 12. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood. Hettner-lectures, 4. Heidelberg: Dept. of Geography, University of Heidelberg.

10 Bibliografia geopolityki współczesnej 13. Agnew, John A Geopolitics: revisioning world politics. New York, N.Y.: Routledge. 14. Agnew, John A., & Stuart Corbridge Mastering space: hegemony, territory and international political economy. London: Routledge. 15. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood; Hettner-Lecture Heidelberg: Department of Geography. 16. Agnew, John A Hegemony: the new shape of global power. Philadelphia: Temple University Press. 17. Agnew, John A Making political geography. Human Geography in the Making. London: Arnold. 18. Agnew, John A., & James S. Duncan The Power of place: bringing together geographical and sociological imaginations. Boston: Unwin Hyman. 19. Agnew, John A., & J. Nicholas Entrikin The Marshall Plan today: Model and Metaphor. London: Routledge. 20. Agnew, John A., & Virginie Mamadouh Politics: critical essays in human geography. Contemporary Foundations of Space and Place. Aldershot: Ashgate. 21. Agnew, John A., Katharyne Mitchell, & Gerard Toal A Companion to political geography. Malden, MA: Blackwell Publishers. 22. Ahmed, Nafeez Mosaddeq The war on truth 9/11, disinformation, and the anatomy of terrorism. Moreton-in-Marsh: Arris. 23. Ahn, Se Young The U.S. new Trans-Pacific initiative: geopolitical implications of the U.S.-Korea FTA. East-West Center Working Papers, no. 18 (rev). Honolulu, HI: East-West Center. 24. Ahrari, Mohammed Ehsanullan, & James Beal The New Great Game in muslim Central Asia. Washington, DC: National Defense University Press. 25. Akiner, Shirin The Caspian: politics, energy and security. London: Routledge. 26. Akorede, V. E. A Geopolitics of development, integration, and security in Nigeria. Akure, Ondo, Nigeria: F&P Dominion Books. 27. Al-Khulaifi, Hamad Hassan Military and non military threats to the Gulf Cooperation Countries. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 10

11 Literatura w języku angielskim 28. Al-Rodhan, Nayef R. F Neo-statecraft and meta-geopolitics: reconciliation of power, interests and justice in the 21st century. Berlin: Lit. 29. Alam, Anwar Iran and Post-9/11 World Order: reflections on Iranian nuclear programme. New Delhi: New Century Publications. 30. Alam, Md. Mukhtar Economic development and contemporary geopolitics: the Indian Ocean rim. New Delhi: Om Publications. 31. Albert, Mathias, & David Jacobson, Yosef Lapid Identities, borders, orders: rethinking international relations theory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 32. Alden, Chris, Daniel Large, & Ricardo De Oliveira China returns to Africa: a rising power and a continent embrace. London: C Hurst & Co Publishers Ltd. 33. Aldrich, Robert The last colonies. Cambridge: Cambridge University Press. 34. Alexseev, Mikhail A., & Tamara Troyakova Watching out for regional separatism in the Russian Far East ideological cueing of territorial security, economic incentives and cultural identity. London: Cass. 35. Alfredsson, Gudmundur, Timo Koivurova, & David Kenneth Leary The yearbook of polar law: volume 1, (2009). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 36. Alger, Kevin Lessons from contemporary insurgency: The PKK's enduring fight. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center. 37. Ali, Mehrunnisa Readings in Pakistan foreign policy, Karachi: Oxford University Press. 38. Ali, Tariq Masters of the universe?: NATO's Balkan crusade. London: Verso. 39. Alkali, Rufa'i Ahmed Issues in international Relations and Nigeria's foreign policy. Kaduna, Nigeria: Baraka Press. 40. Allazov, Rasim Competition and cooperation in the Caspian Sea region: Security implications for the littoral states. [Famagusta], Turkish Republic of Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University. 41. Allen, Joel Hostages and hostage-taking in the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 42. Altmann, Franz-Lothar, & John R. Lampe Energy and the transformation process in Southeast Europe: a project of the Bertelsmann Foundation, 11

12 Bibliografia geopolityki współczesnej the German Marshall Fund of the United States, and the Center for Applied Policy Research (CAP). Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers. 43. Alway, Todd Accounting for globalization: National Statistics, international comparisons and the emergence of the global economy. 44. American Council for Kosovo Reconsidering Kosovo: proceedings of the international conference held on September 28, 2006 in Washington. Washington: the American Council for Kosovo. 45. American Council for Kosovo, & Lord Byron Foundation for Balkan Studies The Kosovo: the score, Washington D.C.: American Council for Kosovo. 46. Amin, Samir Beyond US hegemony?: assessing the prospects for a multipolar world. Beirut, Lebanon: World Book Pub. 47. Amineh, Mehdi Parvizi Globalisation, geopolitics and energy security in Central Eurasia and the Caspian Region. The Hague: Clingendael International Energy Programme. 48. Amineh, Mehdi Parvizi, & Yang Guang The globalization of energy: China and the European Union. Leiden: Brill. 49. Amineh, Mehdi Parvizi, & Henk Houweling Central Eurasia in global politics: conflict, security, and development. International Studies in Sociology and Social Anthropology, v. 92. Leiden: Brill. 50. Amirahmadi, Hooshang The Caspian Region at a crossroad: challenges of a new frontier of energy and development. New York: St. Martin's Press. 51. Anand, Dibyesh Geopolitical exotica: Tibet in western imagination. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 52. Anand, Dibyesh Tibet: a victim of geopolitics. Delhi: Routledge India. 53. Anckar, Dag, & Lars Nilsson Politics and geography: contributions to an interface. Abo: Mid-Sweden University Press. 54. Anderson, E. W An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Reference. 55. Anderson, Evan W Global geopolitical flashpoints: an atlas of conflict. London: Stationery Office. 56. Anderson, Ewan W International boundaries: a geopolitical atlas. New York, NY: Routledge. 12

13 Literatura w języku angielskim 57. Anderson, Ewan W., Liam D. Anderson, & Ian M. Cool An atlas of Middle Eastern affairs. London: Routledge. 58. Anderson, Ewan W., and Liam D. Anderson Strategic minerals: resource geopolitics and global geoeconomics. Chichester, West Sussex, England: Wiley. 59. Anderson, Ewan W., & Don Shewan An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Publishers. 60. Anderson, Ewan W Water geopolitics in the Middle East: the key countries. Washington, D.C.: CSIS, Center for Strategic & International Studies. 61. Anderson, Ewan W., & Khalil H. Rashidian The Middle East crisis: the background and geopolitics. New York: St. Martin's Press. 62. Anderson, Ewan W., & W. B. Fisher The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 63. Anderson, Ewan W., & Liam D. Anderson, & Ian Cool An atlas of Middle Eastern affairs. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 64. Anderson, Ewan William The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 65. Anderson, James, & Warwick Armstrong Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 66. Anderson, James, & Warwick Armstrong The Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 67. Anderson, Kay Handbook of cultural geography. London: Sage. 68. Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, & Thought and Practice of Exchange in the Euro-Mediterranean Cultural Space Working in the Euro-Mediterranean Thought and Practice of Cultural Actors = Pensée et pratiques des acteurs culturels dans l'espase Euro-Méditerranéen. Alexandria: Anna Lindh Foundation. 69. Antonova, Loudmila Geoeconomics vs. Geopolitics?: the debate about the future of American foreign policy. Fellows Paper-Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Antonsich, M., V. Kolossov, & M. P. Pagnini Europe between political geography and geopolitics. Roma: Società Geografica Italiana. 71. Antonsich, Marco On the centenary of Ratzel's Politische Geographie : Europe between political geography and geopolitics: proceed- 13

14 Bibliografia geopolityki współczesnej 14 ings of the international meeting organised by the Geographical Section of the Department of Political Sciences (University of Trieste) and the International Geographical Union World Political Map: (Trieste, Italy, Wednesday 10th - saturday 13th December, 1997). Roma: Società Geografica Italiana. 72. Apple, Theodore B Geopolitical objectives and impacts of operation Iraqi Freedom. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 73. Aqayi, Bahman The law and politics of the Caspian Sea: with special reference to Iran. Charleston, SC: BookSerge. 74. Aras, Bulent The new geopolitics of Eurasia and Turkey's position. London: F. Cass. 75. Aray, Osman, & B. Baykal Eyyuboglu The new indipendent states of inner Asia and Turkey s policy. Ankara: Ulusal Politika Arastırmaları Vakfı=National Policy Research Foundation. 76. Armstrong, C. K Korea at the center: dynamics of regionalism in Northeast Asia. 77. Armstrong, Warwick, & James Anderson Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire. London: Routledge. 78. Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va Knowledge and speed: battle force and the U.S. Army of The 1998 Annual Report on The Army After Next Project to the Chief of Staff of the Army. AD-a [United States]: Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va. 79. Arnopoulos, Paris Exopolitics: polis, ethnos, cosmos: classical theories and praxis of foreign affairs. Commack, New York: Nova Science. 80. Arnswald, Sven, & Mathias Jopp The implications of Baltic States' EU membership. Helsinki, Finland: Ulkopoliittinen Instituutti. 81. Arquilla, John, & David F. Ronfeldt The emergence of Noopolitik: toward an American information strategy. Santa Monica, CA: Rand. 82. Arrighi, Giovanni, Beverly J. Silver, & Iftikhar Ahmad Chaos and governance in the modern world system. Contradictions of Modernity, 10. Minneapolis: University of Minnesota Press. 83. Arsano, Yacob Ethiopia and the Nile: dilemmas of national and regional hydropolitics. Zurich: Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of Technology. 84. Art, Robert J America's grand strategy and world politics. New York: Routledge.

15 Literatura w języku angielskim 85. Artaraz, Kepa Cuba and western intellectuals since New York: Palgrave Macmillan. 86. Arts, Karin, & Pedro Pinto Leite International law and the question of Western Sahara. Leiden: IPJET. 87. As-Saber, Sharif N., Peter J. Dowling, & P. W. Liesch Geopolitics and its impacts on international business decisions: a framework for a geopolitical paradigm of international business. Launceston, Tas: School of Management, University of Tasmania. 88. Ashimbaev, M. S New challenges and new geopolitics in Central Asia: after September 11. Almaty: KISI pri Prezidentom RK. 89. Asian Security Conference, N. S. Sisodia, & S. Kalyanaraman The future of war and peace in Asia. New Delhi: Magnum Books. 90. Asmus, Ronald D German strategy and opinion after the Wall, Santa Monica, CA: Rand. 91. Aspin, Les The Aspin Papers: sanctions, diplomacy, and the war in the Persian Gulf. Significant issues series, v.13, no.2. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. 92. Atkins, P. J., & Ian R. Bowler Food in society: economy, culture, geography. London: Arnold. 93. Atkinson, David Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. International Library of Human Geography, 3. London: I.B. Tauris. 94. Atkinson, David A Geopolitics and the geographical imagination in fascist Italy. Loughborough University of Technology. 95. Atlantic Council of the United States Strategic stability, economic performance, and political leadership in the Pacific Basin: a framework for U.S. policy and Atlantic-Pacific cooperation in the 1990s. 96. Auger, John, & William L. Wimbish Proteus futures digest: a compilation of selected works derived from the 2006 proteus workshop. [Carlisle Barracks, PA]: Proteus Management Group. 97. Avery, Samuel The globalist papers. Louisville, Ky: [Compari]. 98. Aydın, Mustafa New geopolitics of Central Asia and the Caucasus: causes of instability and predicament. SAM Papers, no. 2/2000. Ankara: Center for Strategic Research. 15

16 Bibliografia geopolityki współczesnej 99. Ayima, Kwesi Challenges and prospects of liberal democracy in West Africa: a comparative assessment of Benin, Ghana and Nigeria. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Azani, Eitan Hezbollah from revolutionism to pragmatism. Basingstoke: Palgrave Macmillan Azani, Eitan Hezbollah: the story of the Party of God: from revolution to Institutionalization. New York: Palgrave Macmillan Azevedo, Paulo Cesar Miranda de Security of the Brazilian Amazon Area. USAWC Military Studies Program Paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Backhaus, Gary, & John Murungi Colonial and global interfacing: imperial hegemonies and democratizing resistances. Oxford: Cambridge Scholars Publ Backler, Alan L., & William T. Sabata World geography and national security. Mershon Center National Security Series. Menlo Park, Calif: Addison-Wesley Bærenholdt, Jørgen Ole, Lasse Koefoed, & Fiona Wilson Political geography: geopolitics, cosmopolitanism and the colonial present. Roskilde: Geografi, Roskilde Universitetscenter Baggett, Ian Robert An investigation into the evolution of maltese geopolitical thought: its heritage, renaissance and rejuvenation? University of Durham Bahgat, Gawdat American oil diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea. Gainesville: University Press of Florida Bahl, Raghav Superpower?: the Amazing race between China's hare and India's tortoise. New York: Portfolio Penguin Bailey, Jonathan Great power strategy in Asia: empire, culture and trade, Abingdon, England: Routledge Baker, Susan, & Petr Jehlicka Dilemmas of transition: the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass Bakshi, Jyotsna Russia and India: from ideology to geopolitics, Delhi: Dev Publication Bal, Suryakant Nijanand Central Asia: a strategy for India's look-north policy. New Delhi: Lancer Publishers & Distributors. 16

17 Literatura w języku angielskim 113. Balakrishnan, Gopal Antagonistics. London: Verso Balzacq, Thierry The External Dimension of EU justice and home affairs: governance, neighbours, security. Basingstoke: Palgrave Macmillan Bandman, Mark Konstantinovich The geopolitical position of Siberia after the break-up of the USSR. Novosibirsk: Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering Banerjie, Indranil India and Central Asia. Northolt, Middlesex: Brunel Academic Publishers Banlaoi, Rommel C The ASEAN regional forum, the South China Sea disputes, and the Functionalist Option. NDCP Monograph, no. 3. Quezon City: Dept. of National Defense, National Defense College of the Philippines Banlaoi, Rommel C Southeast Asian perspectives on the rise of China: Regional Security after 9/11. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Banuazizi, Ali, & Myron Weiner The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands. Bloomington: Indiana University Press Barber, Stephen The geopolitics of the City. London: Forum Barman, Jean, & Robert A. J. McDonald Perspectives on Aboriginal culture. Vancouver: University of British Columbia Barnett, C., & M. Low Spaces of democracy; geographical perspectives on citizenship, participation and representation Barry, Donald D., Alfred J. Rieber, & Alvin Z. Rubinstein Perestroika at the crossroads. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Barton, Jonathan R A Political geography of Latin America. London: New York Barton, Jonathan R Development, politics and space: towards a southern political geography. Research Papers in Environmental & Spatial Analysis, no. 27. London: London School of Economics, Dept. of Geography Bashford, Alison Medicine at the border: disease, globalization and security, 1850 to the present. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan Bassett, Thomas J., & Donald Crummey Land in African agrarian systems. Madison, Wis: University of Wisconsin Press Bates, Gill, Matthew Oresman, & Zbigniew Brzezinski China's new journey to the West: China's emergence in Central Asia and implications for 17

18 Bibliografia geopolityki współczesnej 18 U.S. interests. Washington DC: CSIS/Centre forstrategic and International Studies Battistella, Dario The return of the state of war: a theoretical analysis of operation Iraqi freedom. Colchester, UK: ecpr press Battler, Alex The twenty-first century: the world without Russia. Salt Lake City: American University & Colleges Press Baugh, Daniel A Withdrawing from Europe: Anglo-French maritime geopolitics Baviskar, Amita Contested grounds: essays on nature, culture, and power. New Delhi: Oxford University Press Beeson, Mark Regionalism and globalization in East Asia: politics, security and economic development. Basingstoke: Palgrave Macmillan Behrendt, Sven, & Christian-Peter Hanelt Bound to cooperate: Europe and the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers Belfer, Mitchell A Dropping the anchor: an EU naval approach to energy security. Praha: Protis Bell, Coral The post-soviet world: geopolitics and crises. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Bell, Morag, R. A. Butlin, & Michael J. Heffernan Geography and imperialism, Manchester: Manchester University Press Ben Salah, Majid U.S. foreign policy and the decolonization of the Maghreb, Lille: A.N.R.T, Université de Lille III Ben-Ghiat, Ruth, & Mia Fuller Italian colonialism. New York: Palgrave Macmillan Ben-Porat, Guy Global liberalism, local populism: peace and conflict in Israel/Palestine and Northern Ireland. Syracuse studies on peace and conflict resolution. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press Benbassa, Esther, Aron Rodrigue, & Esther Benbassa The Jews of the Balkans: the Judeo-Spanish community, 15th to 20th centuries. Jewish communities of the modern world. Oxford: Blackwell Bennett, D. Gordon Tension areas of the world. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co Berg, Eiki, & Henk van Houtum Routing borders between territories, discourses, and practices. Critical security series. Burlington, VT: Ashgate.

19 Literatura w języku angielskim 144. Berg-Schlosser, D., & R. Vetik Perspectives on democratic consolidation in Central and Eastern Europe Bergedorfer Gesprächskreis At the crossroads of geo-politics: Turkey in a changing political environment. Hamburg: Die Stiftung Bergedorfer Gesprächskreis, Thomas Paulsen, and Jorg Zagel European policy towards Central Asia. Hamburg: Korber-Stiftung Berger, Mark T From nation-building to state-building. London: Routledge Berger, Mark T., & Douglas A. Borer The long war: insurgency, counterinsurgency and collapsing states. London [u.a.]: Routledge Bergman, Edward F., & William H. Renwick Introduction to geography: people, places, and environment. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Berking, Helmuth Negotiating urban conflicts: interaction, space, and control. Materialities, v. 1. Bielefeld: Transcript Berman, Russell A Special section on Carl Schmitt; Special section on Hannah Arendt ; Special section on politics and empire. Telos, 2005 no New York: Telos Press Berry, R. Michael, George Maude, & Jerry Schuchalter Frontiers of American political experience. Turku: Turun Yliopisto Bertram, David Verge, & Carleton University. Dissertation. Geography The Internet as space: shifts in territoriality Berzani, Roland A roadmap for future security in the West Balkans. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Beschorner, Natasha Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Beschorner, Natasha, & St. John B. Gould Altered states?: Israel, Palestine and the future. London: School of Oriental And African Studies, University of London Beschorner, Natasha, St. John B. Gould, & K. S. McLachlan Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin: proceedings of a seminar held on 25th June 1990 at the School of Oriental and African Studies, University of Lon- 19

20 Bibliografia geopolityki współczesnej don. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Best, M. L., J. Hughes-Wilson, & A. A. Piontkowsky Strategic stability in the post-cold war world and the future of nuclear disarmament Bew, John, Gabriel Glickman, & Martyn Frampton The British moment: the case for democratic geopolitics in the twenty-first century. London: Social Affairs Unit Beyond 2010 European Higher Education in the Next Decade, & Maria Kelo Beyond 2010: priorities and challenges for higher education in the next decade. Bonn: Lemmens Bhattarai, Rajan Geopolitics of Nepal and international responses to conflict transformation. Kathmandu, Nepal: Friends for Peace Biagini, E., & B. S. Hoyle Insularity and development: international perspectives on islands, planning and core-periphery relationships Bianchini, S Partitions: reshaping states and minds. London: Frank Cass Bickerton, Ian J., & M. N. Pearson Forty-three days: the Gulf War. East Melbourne: Text Publishing in association with ABC Books Bide, Austin, & Frank Ashcroft Judd The influence of science and technology versus social progress / a cry for action: a response to the paper by Sir Austin Bide ; Lord Judd of Portsea. Global governance. London: London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance Biersteker, Thomas J., & Cynthia Weber State sovereignty as social construct. Cambridge studies in international relations, 46. Cambridge: Cambridge University Press Birdi, Narinder Singh Water scarcity in the Maltese Islands: geopolitics and management issues. University of Durham Birle, Peter, Sérgio Costa, & Horst Nitschack Brazil and the Americas: convergences and perspectives. Madrid: Iberoamericana Black Sea and Caspian Sea Symposium Black Sea and Caspian Sea Symposium II Constanta, Romania. Washington, DC: Center for Strategic Intelligence Research, National Defense Intelligence College Blackburn, Richard James The vampire of reason: an essay in the philosophy of history. London: Verso Blacksell, Mark Political geography. London: Routledge. 20

EDITORIAL. PROFESSOR TANEL KERIKMÄE Tallinn Law School, Tallinn University of Technology. L EUROPE UNIE / UNITED EUROPE, no.

EDITORIAL. PROFESSOR TANEL KERIKMÄE Tallinn Law School, Tallinn University of Technology. L EUROPE UNIE / UNITED EUROPE, no. L EUROPE UNIE / UNITED EUROPE, no. 6/2012 1 EDITORIAL PROFESSOR TANEL KERIKMÄE Tallinn Law School, Tallinn University of Technology W e are living in the age of crisis, and the solutions that are proposed

Plus en détail

General Assembly Security Council

General Assembly Security Council United Nations A/66/184 General Assembly Security Council Distr.: General 26 July 2011 Original: English and French General Assembly Sixty-sixth session Item 113 (c) of the provisional agenda* Elections

Plus en détail

Références bibliographiques *

Références bibliographiques * RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Références bibliographiques * Abadzi, H. 2003. Adult literacy : a review of implementation experience. Washington, D. C., Banque mondiale, Département de l évaluation des opérations.

Plus en détail

POLISH ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES NEWSLETTER / BULLETIN DE L APEC

POLISH ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES NEWSLETTER / BULLETIN DE L APEC POLISH ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES NEWSLETTER / BULLETIN DE L APEC 10. 2012 TransCanadiana GENERAL NEWS New formula for the newsletter To improve the process of distributing information, PACS decided

Plus en détail

Alice Nicole SINDZINGRE

Alice Nicole SINDZINGRE 1 Alice Nicole SINDZINGRE Publications Le néopatrimonialisme et ses réinterprétations par l'économie du développement, in Daniel C. Bach and Mamoudou Gazibo eds., L Etat néopatrimonial : genèse et trajectoires

Plus en détail

1. La Présente Entente Ne Comprend Pas Les Catégories Suivantes D œuvres Sous Licence Ou D œuvres Non Publiées:

1. La Présente Entente Ne Comprend Pas Les Catégories Suivantes D œuvres Sous Licence Ou D œuvres Non Publiées: !"# 1. La Présente Entente Ne Comprend Pas Les Catégories Suivantes D œuvres Sous Licence Ou D œuvres Non Publiées: (a) (b) Les œuvres non publiées, y compris les dactylogrammes, les originaux des épreuves

Plus en détail

Thèses de doctorat Phd Theses

Thèses de doctorat Phd Theses BIBLIOTHEQUE LIBRARY Thèses de doctorat Phd Theses November 2010 (mise à jour : octobre 2010) November 2010 (updated: October 2010) Pour la collection complète, voir aussi le catalogue des travaux académiques

Plus en détail

CURRICULUM VITAE - NANETTE NEUWAHL

CURRICULUM VITAE - NANETTE NEUWAHL CURRICULUM VITAE - NANETTE NEUWAHL Name Address Nanette A.E.M. Neuwahl Université de Montréal Faculté de droit Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) Chaire Jean Monnet en Droit de l Union européenne

Plus en détail

Lettre d information de la Section d Etudes Européennes

Lettre d information de la Section d Etudes Européennes i-see! Lettre d information de la Section d Etudes Européennes SEE Agenda Ecoles d été Publications Soutenances de thèses Emplois, stages, post-doctorats Bourses, allocations de recherche, prix Comptes

Plus en détail

Marketing international

Marketing international Marketing international Nathalie Prime, Jean-Claude Usunier ISBN : 978-2-7440-7486-8 Bibliographie Introduction Appadurai A., Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la mondialisation, Payot,

Plus en détail

CRIMT 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRIMT 2015

CRIMT 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRIMT 2015 CRIMT 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRIMT 2015 Institutional Change and Experimentation: Shaping the Future of Work and Employment Expérimentations et changements institutionnels

Plus en détail

Editor-in-Chief Georges Mghames. English Editor Kenneth Mortimer. Reporting Tatiana Rouhana. Arabic Typing Lydia Zgheïb

Editor-in-Chief Georges Mghames. English Editor Kenneth Mortimer. Reporting Tatiana Rouhana. Arabic Typing Lydia Zgheïb ndu December Issue 53 2011 Born on 07/02/1979, this Yemeni woman who has made her President the sole focus of her righteous indignation as if no other president exists elsewhere around the world made the

Plus en détail

UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE COMMISSION GENRE ET GEOGRAPHIE

UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE COMMISSION GENRE ET GEOGRAPHIE UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE COMMISSION GENRE ET GEOGRAPHIE Lettre Numéro 41 Novembre 2008 Cher(e)s Membres de la Commission Ceci est le premier contact que j ai avec certain(e)s d entre vous. Aussi,

Plus en détail

May 2015. 2001 Tutor, Northwestern University IEP Paris Exchange Programme. 1999 Internship, European Commission (DG 1A) (March-October)

May 2015. 2001 Tutor, Northwestern University IEP Paris Exchange Programme. 1999 Internship, European Commission (DG 1A) (March-October) May 2015 SABINE SAURUGGER Professor of Political Science Honorary Fellow of the Institut universitaire de France, IUF Dean of Research, Sciences Po Grenoble Institut d Etudes Politiques (IEP), Grenoble

Plus en détail

Titres universitaires

Titres universitaires CURRICULUM VITÆ (établi le 1 er mai 2011) État civil Nom : LE ROUX Prénom : Muriel, Laurence, Denise Née le 14 novembre 1961 à Bois-Colombes (92), France Nationalité : Française Chargée de recherche 1

Plus en détail

Canadian Industrial Relations Association L Association canadienne des relations industrielles TH

Canadian Industrial Relations Association L Association canadienne des relations industrielles TH 50 Canadian Industrial Relations Association L Association canadienne des relations industrielles TH ANNUAL CONFERENCE CONGRÈS ANNUELLE from theory and research to policy and practice in work and employment

Plus en détail

GILLES PAQUET. Degree University Discipline Year Post Doctoral Scholar. University of California, Economics 1973

GILLES PAQUET. Degree University Discipline Year Post Doctoral Scholar. University of California, Economics 1973 September 2015 GILLES PAQUET Professor Emeritus, Telfer School of Management Senior Research Fellow, Centre on Governance Senior Partner, INVENIRE University of Ottawa Social Sciences Building 120 University

Plus en détail

Permanent Court of Arbitration. Cour permanente d Arbitrage - Annual Report. Rapport annuel B IT RAGE

Permanent Court of Arbitration. Cour permanente d Arbitrage - Annual Report. Rapport annuel B IT RAGE UR PER M CO B IT RAGE DC IX Cour permanente d Arbitrage - M - Annual Report ENTE D AR Permanent Court of Arbitration AN CCXC 2013 Rapport annuel Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation

Plus en détail

WARA Newsletter The Newsletter of the West African Research Association (WARA) and the West African Research Center (WARC)

WARA Newsletter The Newsletter of the West African Research Association (WARA) and the West African Research Center (WARC) WARA Newsletter The Newsletter of the West African Research Association (WARA) and the West African Research Center (WARC) Spring 2009 West African Peace Initiative WARA has been selected by the United

Plus en détail

PROGRAM / PROGRAMME WEDNESDAY, MAY 1 / MERCREDI 1 MAI

PROGRAM / PROGRAMME WEDNESDAY, MAY 1 / MERCREDI 1 MAI PROGRAM / PROGRAMME WEDNESDAY, MAY 1 / MERCREDI 1 MAI 8:00 am - 5:00 pm Registration / Inscription Room/Pièce: Tory Building 219 9:00-10:30 am Concurrent Sessions / Sessions parallèles I. A.1. Nouvelles

Plus en détail

of International American Studies

of International American Studies RIAS Vol. 2, 2 June 2007 ISSN 1991 2773 of International American Studies SPECIAL ISSUE The Cultural Significance of Modernity in the Americas R e v i e w o f I n t e r n a t i o n a l A m e r i c a n

Plus en détail

MERIDIAN. A Question of Intellectual Sovereignty

MERIDIAN. A Question of Intellectual Sovereignty Fall/Winter 1999 PUBLISHED BY THE CANADIAN POLAR COMMISSION MERIDIAN CANADIAN POLAR COMMISSION COMMISSION CANADIENNE DES AFFAIRES POLAIRES Inside 1 New Board for CPC 1 A Question of Intellectual Sovereignty

Plus en détail

~~~' Trade' Liber~+i~ation '

~~~' Trade' Liber~+i~ation ' 13 'b - ""1 Septem _erl 99P.:: CONTENTS SERVICES MEETINGS IN GENEVA. :>,.:'1:' '~ ": The First Geneva Forum on Global Services ~~~' Trade' Liber~+i~ation '. Th~ S~~ Annua! Seminar,qn the Servlf~ Eco~orpy

Plus en détail

Hakima Abbas is Policy Analyst for the AU-Monitor initiative of Fahamu, a pan- African social justice organization.

Hakima Abbas is Policy Analyst for the AU-Monitor initiative of Fahamu, a pan- African social justice organization. Preface Towards a Continental Government? Hakima Abbas Hakima Abbas is Policy Analyst for the AU-Monitor initiative of Fahamu, a pan- African social justice organization. Divided we are weak; united, Africa

Plus en détail

Is There a Solution to the Problems of Somalia? SAMIR AMIN

Is There a Solution to the Problems of Somalia? SAMIR AMIN Volume 7, Number 1 March/Mars 2011 Hegemonic Regime Survival and Legitimation in Uganda: A Review Essay MOSES KHISA Déculturation, acculturation : quel devenir pour l Afrique? SORAYA MOULOUDJI-GARROUDJI

Plus en détail

Advertising Rates (in USD)

Advertising Rates (in USD) Africa Review of Books / Revue africaine des Livres Editor: Bahru Zewde French Editor: Hassan Remaoun Managing Editor: Heran Sereke-Brhan Editorial Assistant: Nadéra Benhalima Text layout: Konjit Belete

Plus en détail

Canadian Political Science Association Association canadienne de science politique. June 2 nd to 4 th Ottawa, Ontario University of Ottawa

Canadian Political Science Association Association canadienne de science politique. June 2 nd to 4 th Ottawa, Ontario University of Ottawa Canadian Political Science Association Association canadienne de science politique June 2 nd to 4 th Ottawa, Ontario University of Ottawa 2015 2 au 4 juin Ottawa, Ontario Université d'ottawa P R O G R

Plus en détail

SOMMAIRE MASTER II WIBS EN ALTERNANCE. Accredited MBA Program -General Overview -MBA Objectives, Academic Program and Faculty

SOMMAIRE MASTER II WIBS EN ALTERNANCE. Accredited MBA Program -General Overview -MBA Objectives, Academic Program and Faculty SOMMAIRE MASTER II WIBS EN ALTERNANCE Page 41 Présentation générale Page 42 Présentation de Wibs online Page 43 Accredited MBA Program -General Overview -MBA Objectives, Academic Program and Faculty Page

Plus en détail

RWANDA, 1990-2011 UNE BIBLIOGRAPHIE

RWANDA, 1990-2011 UNE BIBLIOGRAPHIE FRANÇOIS LAGARDE RWANDA, 1990-2011 UNE BIBLIOGRAPHIE The University of Texas at Austin 30 avril 2012 TABLE DES MATIÈRES Introduction 8 1 SOURCES 1.1 Archives 13 1.2 Bibliographies 14 1.3 Catalogues 15

Plus en détail

RAPPORT D ACTIVITÉS 2010

RAPPORT D ACTIVITÉS 2010 EURO PEAN CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH IN ECONO MICS AND STATISTICS RAPPORT D ACTIVITÉS 2010 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES 2 ECARES EN 2010 3 MEMBRES D ECARES 5 OUVRAGES PUBLIES OU A PARAITRE (AUTEUR

Plus en détail