BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ"

Transcription

1 BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

2 LESZEK SYKULSKI BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ ( ) WYBÓR CZĘSTOCHOWA 2014

3 Projekt okładki Kamil Banaszewski Redakcja techniczna Klaudia Nowacka Wprowadzenie objęte jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa Pozostała część książki jest udostępniona na licencji copyleft ISBN Częstochowa 2014 Wydanie I Wydawca POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE Aleja Pokoju 6/ Częstochowa

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 Literatura w języku angielskim... 9 Literatura w języku arabskim Literatura w języku bułgarskim Literatura w języku chińskim Literatura w języku fińskim Literatura w języku francuskim Literatura w języku hiszpańskim Literatura w języku indonezyjskim Literatura w języku japońskim Literatura w języku niemieckim Literatura w języku polskim Literatura w języku portugalskim Literatura w języku rosyjskim Literatura w języku serbskim Literatura w języku tureckim Literatura w języku ukraińskim Literatura w języku włoskim

5 Wprowadzenie Popularność, jaką cieszy się geopolityka na całym świecie, a od niedawna także w Polsce, daje środowiskom naukowym nie tylko dobry impuls do podejmowania nowych badań, ale także do pozyskiwania właściwych narzędzi do ich prowadzenia. Można bez cienia przesady stwierdzić, że nie da się prowadzić efektywnej pracy naukowej bez szerokiej znajomości literatury danej dziedziny. Heurystyka stanowi zatem fundamentalny element każdej inicjatywy naukowej. Wiele dyscyplin posiada swoje branżowe bibliografie (np. Bibliografia geografii polskiej czy Bibliografia historii polskiej ), które zawierają coroczne zestawienia większości publikacji z danej dziedziny. Geopolityka, uprawiana zarówno jako dyscyplina naukowa, jak i, częściej, jako autonomiczny paradygmat badawczy w ramach nauk politycznych i nauk geograficznych, nie posiadała do niedawna w Polsce swojej wydzielonej bibliografii. Jedynie przez dwa lata Instytut Geopolityki w Częstochowie prowadził bieżącą bibliografię geopolityki polskiej, która była publikowana na łamach Przeglądu Geopolitycznego 1. Niniejszy tom ma na celu częściowe zapełnienie luki wydawniczej na polskim rynku poprzez dostarczenie wykazu kilku tysięcy publikacji zwartych z zakresu szeroko rozumianej geopolityki, wydanych na przestrzeni ostatnich dwu dekad. Autor ma nadzieję, że prezentowana bibliografia owocnie przysłuży się badaczom, specjalizującym się w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, historii, nauk wojskowych, ekonomii, nauk geograficznych i filozofii. Należy dodać kilka słów na temat kryteriów doboru materiału oraz zasad konstrukcji książki. Bibliografia ma charakter retrospektywny, zawiera tylko 1 Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2009, t. 1, s ; Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2010, t. 2, s

6 Bibliografia geopolityki współczesnej i wyłącznie publikacje zwarte (książki, prace zbiorowe, materiały pokonferencyjne itd.), ułożone w porządku chronologicznym. Stanowi zbiór selektywny, nie zawierający wszystkich publikacji, napisanych w danym języku w okresie , lecz ich wybór. Podstawowym kryterium cytowania literatury była popularność geopolityki w piśmiennictwie obcojęzycznym i krajowym, mierzona liczbą publikacji oraz znaczeniem naukowym publikacji, mierzonym liczbą cytowań. Starano się także uwzględniać nowe trendy i oryginalne podejścia badawcze, obrazujące złożoność współczesnej geopolityki. Mimo to autor nie ukrywa, że bibliografia stanowi subiektywny wykaz najważniejszych książek z zakresu szeroko rozumianej geopolityki od czasu zapoczątkowania przemian politycznoustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Przy układaniu bibliografii korzystałem z zestawień literatury, zamieszczanych w publikacjach geopolitycznych, katalogów elektronicznych bibliotek narodowych i uniwersyteckich różnych krajów świata oraz multiwyszukiwarek baz bibliotecznych. Z uwagi na różnorodne style zapisu bibliograficznego używane na świecie i dominujące trendy w światowym brokerstwie informacji, w publikacji przyjęto sposób cytowania oparty na konwencji The Chicago Manual of Style (w edycji szesnastej) oraz systemy transliteracji używane przez amerykańskich bibliotekoznawców 2. Większość skrótów i łączniki w przypadku publikacji, których autorami jest więcej niż jedna osoba, użyto w języku angielskim. Najpopularniejszym językiem geopolityki jest obecnie język angielski. W tym języku narodziła się także nowa szkoła geopolityki, tzw. geopolityka krytyczna, nazywana także geopolityką poststrukturalną, nową geopolityką czy geopolityką informacyjną. Drugim co do popularności językiem geopolityki jest język francuski. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdecydowana większość książek francuskojęzycznych o geopolityce jest wydawana we Francji, a publikacje anglojęzyczne należy rozdzielić pomiędzy wiele państw (na czele ze 2 The Chicago manual of style, 16 th ed., Chicago

7 Wprowadzenie Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią), wówczas Francja wyrasta na czołowy kraj w świecie, w którym prowadzone są badania z zakresu geopolityki. Należy tutaj przede wszystkim podkreślić bardzo wysoki status akademicki geopolityki we Francji. Narodziła się tam jedna z jej czołowych subdyscyplin geopolityki geohistoria, a inna geoekonomia jest rozwijana na najwyższym światowym poziomie. Osobna sprawa to bardzo wysoki poziom naukowy i edytorski publikacji francuskich oraz, stojącą na bardzo wysokim poziomie, francuską kartografię geopolityczną 3. W światowej czołówce mieści się jeszcze literatura w językach rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Warto odnotować fakt odrodzenia badań geopolitycznych w Niemczech oraz prawdziwy boom na geopolitykę w Federacji Rosyjskiej 4. Ameryka Łacińska posiada długie tradycji studiów geopolitycznych, które choć nie zawsze oryginalne i w większości ograniczone do spraw regionalnych, mają swoje trwałe miejsce w światowej geopolityce akademickiej 5. Do państw, w których geopolityka cieszy się dużą popularnością i uzyskuje coraz silniejszą pozycję należą bez wątpienia Turcja, Bułgaria i Grecja. Literatura polskojęzyczna wypada w poniższym zestawieniu nie najgorzej, choć gwałtowny rozwój geopolityki w środowiskach naukowych w Polsce i, co za tym idzie, wzrastającą liczbę publikacji, datuje się od drugiej dekady XXI wieku. Należy jednak odnotować pozytywny trend w rozwoju badań geopolitycznych w naszym kraju. Od początku XXI wieku geopolityka zdobywa coraz większą popularność, co jest widoczne nie tylko we wzrastającej liczbie publikacji, ale także w ich poziomie. Przyczyniła się do tego nie tylko aktywność naukowa poszczególnych badaczy, ale także powstanie zinstytucjonalizowanych form rozwoju tej nauki jak Instytut Geopolityki w Częstochowie czy Polskie Towarzystwo Geopolityczne, coroczne Zjazdy Geopolityków Polskich czy nowe 3 Por. W. Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń Na temat rosyjskiej myśli geopolitycznej zob. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk Na temat geopolityki w Ameryce Łacińskiej zob. M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa

8 Bibliografia geopolityki współczesnej czasopisma naukowe (np. Przegląd Geopolityczny, Geopolityka, European Journal of Geopolitics ) 6. We współczesnych badaniach geopolitycznych mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma głównymi nurtami badań, które można bez zbędnej przesady tytułować będziemy odrębnymi szkołami: szkołę neoklasyczną oraz szkołę postmodernistyczną (poststrukturalną). Szkoła neoklasyczna odwołuje się wprost do dorobku geopolityki klasycznej, czyli okresu od powstania tej nauki (druga połowa XIX wieku) do 1945 r. Nurt ten szeroko wykorzystuje odwołania do wpływu przestrzeni geograficznej na prowadzenie polityki międzynarodowej i wytyczanie strategicznych celów politycznych, kładzie nacisk na konwencję Realpolitik w analizie procesów geopolitycznych, uwypukla analizy potęgi oraz klasyczne czynniki decydujące o sile (położenie, siła militarna, itd.). Szkoła poststrukturalna, tzw. geopolityka krytyczna, odrzuca klasyczne podkreślanie analizy potęgi, pojęcia mocarstwa, suwerenności, konfliktów itd., na rzecz badania procesów globalizacyjnych (i glokalizacyjnych), aspektów kulturowo-psychologicznych, wyobrażeń przestrzennych (tzw. kodów geopolitycznych) oraz elementów wojen informacyjnych (tzw. geopolityka informacyjna) 7. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Instytutu Geopolityki, którzy w latach dzielili się ze mną swoimi cennymi radami i spostrzeżeniami w zakresie literatury przedmiotu. Za ostateczny kształt zestawienia odpowiedzialność jednak ponosi wyłącznie jego autor. Mam nadzieję, iż książka ta zachęci innych badaczy, środowiska naukowe i ośrodki informacji naukowej do opracowywania w przyszłości bardziej szczegłówych publikacji bibliograficznych, w tym tematycznych, poświęconych geopolityce. Leszek Sykulski Częstochowa, 12 marca 2014 r. 6 Zob. np Por. J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk

9 Literatura w języku angielskim 1. Aalto, Pami Structural geopolitics in Europe: constructing geopolitical subjectivity for the EU and Russia. Copenhagen Peace Research Institute, København: COPRI. 2. Aalto, Pami Constructing post-soviet geopolitics in Estonia: a study in security, identity and subjectivity. Acta Politica, no. 19. Helsinki: University of Helsinki, Dept. of Political Science. 3. Aaron, David Middle East perspectives. Geneva: GCSP. 4. Abenheim, Donald United Germany, nationalism and militarism: Postsdam and the maintenance of tradition. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School. 5. Ackerman, James S Distance points: essays in theory and renaissance art and architecture. Cambridge, Mass: MIT Press. 6. Action Against Hunger The Geopolitics of hunger, : hunger and power. Boulder: L. Rienner. 7. Adam, Thomas, & Uwe Luebken Beyond the nation: United States history in transnational perspective. Washington, D.C.: German Historical Institute. 8. Adamson, Kerry-Ann Stationary fuel cells. An overview. Amsterdam: Elsevier Science. 9. Adeleke, Ademola Ties without strings?: the Colombo Plan and the geopolitics of international aid Ann Arbor, Mich: UMI Dissertation Services. 10. Agarwal, Amita Indian Ocean and world peace. New Delhi: Kanishka. 11. Agnew, John Political geography: a reader. Arnold Readers in Geography. London: Arnold. 12. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood. Hettner-lectures, 4. Heidelberg: Dept. of Geography, University of Heidelberg.

10 Bibliografia geopolityki współczesnej 13. Agnew, John A Geopolitics: revisioning world politics. New York, N.Y.: Routledge. 14. Agnew, John A., & Stuart Corbridge Mastering space: hegemony, territory and international political economy. London: Routledge. 15. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood; Hettner-Lecture Heidelberg: Department of Geography. 16. Agnew, John A Hegemony: the new shape of global power. Philadelphia: Temple University Press. 17. Agnew, John A Making political geography. Human Geography in the Making. London: Arnold. 18. Agnew, John A., & James S. Duncan The Power of place: bringing together geographical and sociological imaginations. Boston: Unwin Hyman. 19. Agnew, John A., & J. Nicholas Entrikin The Marshall Plan today: Model and Metaphor. London: Routledge. 20. Agnew, John A., & Virginie Mamadouh Politics: critical essays in human geography. Contemporary Foundations of Space and Place. Aldershot: Ashgate. 21. Agnew, John A., Katharyne Mitchell, & Gerard Toal A Companion to political geography. Malden, MA: Blackwell Publishers. 22. Ahmed, Nafeez Mosaddeq The war on truth 9/11, disinformation, and the anatomy of terrorism. Moreton-in-Marsh: Arris. 23. Ahn, Se Young The U.S. new Trans-Pacific initiative: geopolitical implications of the U.S.-Korea FTA. East-West Center Working Papers, no. 18 (rev). Honolulu, HI: East-West Center. 24. Ahrari, Mohammed Ehsanullan, & James Beal The New Great Game in muslim Central Asia. Washington, DC: National Defense University Press. 25. Akiner, Shirin The Caspian: politics, energy and security. London: Routledge. 26. Akorede, V. E. A Geopolitics of development, integration, and security in Nigeria. Akure, Ondo, Nigeria: F&P Dominion Books. 27. Al-Khulaifi, Hamad Hassan Military and non military threats to the Gulf Cooperation Countries. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 10

11 Literatura w języku angielskim 28. Al-Rodhan, Nayef R. F Neo-statecraft and meta-geopolitics: reconciliation of power, interests and justice in the 21st century. Berlin: Lit. 29. Alam, Anwar Iran and Post-9/11 World Order: reflections on Iranian nuclear programme. New Delhi: New Century Publications. 30. Alam, Md. Mukhtar Economic development and contemporary geopolitics: the Indian Ocean rim. New Delhi: Om Publications. 31. Albert, Mathias, & David Jacobson, Yosef Lapid Identities, borders, orders: rethinking international relations theory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 32. Alden, Chris, Daniel Large, & Ricardo De Oliveira China returns to Africa: a rising power and a continent embrace. London: C Hurst & Co Publishers Ltd. 33. Aldrich, Robert The last colonies. Cambridge: Cambridge University Press. 34. Alexseev, Mikhail A., & Tamara Troyakova Watching out for regional separatism in the Russian Far East ideological cueing of territorial security, economic incentives and cultural identity. London: Cass. 35. Alfredsson, Gudmundur, Timo Koivurova, & David Kenneth Leary The yearbook of polar law: volume 1, (2009). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 36. Alger, Kevin Lessons from contemporary insurgency: The PKK's enduring fight. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center. 37. Ali, Mehrunnisa Readings in Pakistan foreign policy, Karachi: Oxford University Press. 38. Ali, Tariq Masters of the universe?: NATO's Balkan crusade. London: Verso. 39. Alkali, Rufa'i Ahmed Issues in international Relations and Nigeria's foreign policy. Kaduna, Nigeria: Baraka Press. 40. Allazov, Rasim Competition and cooperation in the Caspian Sea region: Security implications for the littoral states. [Famagusta], Turkish Republic of Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University. 41. Allen, Joel Hostages and hostage-taking in the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 42. Altmann, Franz-Lothar, & John R. Lampe Energy and the transformation process in Southeast Europe: a project of the Bertelsmann Foundation, 11

12 Bibliografia geopolityki współczesnej the German Marshall Fund of the United States, and the Center for Applied Policy Research (CAP). Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers. 43. Alway, Todd Accounting for globalization: National Statistics, international comparisons and the emergence of the global economy. 44. American Council for Kosovo Reconsidering Kosovo: proceedings of the international conference held on September 28, 2006 in Washington. Washington: the American Council for Kosovo. 45. American Council for Kosovo, & Lord Byron Foundation for Balkan Studies The Kosovo: the score, Washington D.C.: American Council for Kosovo. 46. Amin, Samir Beyond US hegemony?: assessing the prospects for a multipolar world. Beirut, Lebanon: World Book Pub. 47. Amineh, Mehdi Parvizi Globalisation, geopolitics and energy security in Central Eurasia and the Caspian Region. The Hague: Clingendael International Energy Programme. 48. Amineh, Mehdi Parvizi, & Yang Guang The globalization of energy: China and the European Union. Leiden: Brill. 49. Amineh, Mehdi Parvizi, & Henk Houweling Central Eurasia in global politics: conflict, security, and development. International Studies in Sociology and Social Anthropology, v. 92. Leiden: Brill. 50. Amirahmadi, Hooshang The Caspian Region at a crossroad: challenges of a new frontier of energy and development. New York: St. Martin's Press. 51. Anand, Dibyesh Geopolitical exotica: Tibet in western imagination. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 52. Anand, Dibyesh Tibet: a victim of geopolitics. Delhi: Routledge India. 53. Anckar, Dag, & Lars Nilsson Politics and geography: contributions to an interface. Abo: Mid-Sweden University Press. 54. Anderson, E. W An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Reference. 55. Anderson, Evan W Global geopolitical flashpoints: an atlas of conflict. London: Stationery Office. 56. Anderson, Ewan W International boundaries: a geopolitical atlas. New York, NY: Routledge. 12

13 Literatura w języku angielskim 57. Anderson, Ewan W., Liam D. Anderson, & Ian M. Cool An atlas of Middle Eastern affairs. London: Routledge. 58. Anderson, Ewan W., and Liam D. Anderson Strategic minerals: resource geopolitics and global geoeconomics. Chichester, West Sussex, England: Wiley. 59. Anderson, Ewan W., & Don Shewan An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Publishers. 60. Anderson, Ewan W Water geopolitics in the Middle East: the key countries. Washington, D.C.: CSIS, Center for Strategic & International Studies. 61. Anderson, Ewan W., & Khalil H. Rashidian The Middle East crisis: the background and geopolitics. New York: St. Martin's Press. 62. Anderson, Ewan W., & W. B. Fisher The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 63. Anderson, Ewan W., & Liam D. Anderson, & Ian Cool An atlas of Middle Eastern affairs. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 64. Anderson, Ewan William The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 65. Anderson, James, & Warwick Armstrong Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 66. Anderson, James, & Warwick Armstrong The Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 67. Anderson, Kay Handbook of cultural geography. London: Sage. 68. Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, & Thought and Practice of Exchange in the Euro-Mediterranean Cultural Space Working in the Euro-Mediterranean Thought and Practice of Cultural Actors = Pensée et pratiques des acteurs culturels dans l'espase Euro-Méditerranéen. Alexandria: Anna Lindh Foundation. 69. Antonova, Loudmila Geoeconomics vs. Geopolitics?: the debate about the future of American foreign policy. Fellows Paper-Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Antonsich, M., V. Kolossov, & M. P. Pagnini Europe between political geography and geopolitics. Roma: Società Geografica Italiana. 71. Antonsich, Marco On the centenary of Ratzel's Politische Geographie : Europe between political geography and geopolitics: proceed- 13

14 Bibliografia geopolityki współczesnej 14 ings of the international meeting organised by the Geographical Section of the Department of Political Sciences (University of Trieste) and the International Geographical Union World Political Map: (Trieste, Italy, Wednesday 10th - saturday 13th December, 1997). Roma: Società Geografica Italiana. 72. Apple, Theodore B Geopolitical objectives and impacts of operation Iraqi Freedom. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 73. Aqayi, Bahman The law and politics of the Caspian Sea: with special reference to Iran. Charleston, SC: BookSerge. 74. Aras, Bulent The new geopolitics of Eurasia and Turkey's position. London: F. Cass. 75. Aray, Osman, & B. Baykal Eyyuboglu The new indipendent states of inner Asia and Turkey s policy. Ankara: Ulusal Politika Arastırmaları Vakfı=National Policy Research Foundation. 76. Armstrong, C. K Korea at the center: dynamics of regionalism in Northeast Asia. 77. Armstrong, Warwick, & James Anderson Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire. London: Routledge. 78. Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va Knowledge and speed: battle force and the U.S. Army of The 1998 Annual Report on The Army After Next Project to the Chief of Staff of the Army. AD-a [United States]: Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va. 79. Arnopoulos, Paris Exopolitics: polis, ethnos, cosmos: classical theories and praxis of foreign affairs. Commack, New York: Nova Science. 80. Arnswald, Sven, & Mathias Jopp The implications of Baltic States' EU membership. Helsinki, Finland: Ulkopoliittinen Instituutti. 81. Arquilla, John, & David F. Ronfeldt The emergence of Noopolitik: toward an American information strategy. Santa Monica, CA: Rand. 82. Arrighi, Giovanni, Beverly J. Silver, & Iftikhar Ahmad Chaos and governance in the modern world system. Contradictions of Modernity, 10. Minneapolis: University of Minnesota Press. 83. Arsano, Yacob Ethiopia and the Nile: dilemmas of national and regional hydropolitics. Zurich: Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of Technology. 84. Art, Robert J America's grand strategy and world politics. New York: Routledge.

15 Literatura w języku angielskim 85. Artaraz, Kepa Cuba and western intellectuals since New York: Palgrave Macmillan. 86. Arts, Karin, & Pedro Pinto Leite International law and the question of Western Sahara. Leiden: IPJET. 87. As-Saber, Sharif N., Peter J. Dowling, & P. W. Liesch Geopolitics and its impacts on international business decisions: a framework for a geopolitical paradigm of international business. Launceston, Tas: School of Management, University of Tasmania. 88. Ashimbaev, M. S New challenges and new geopolitics in Central Asia: after September 11. Almaty: KISI pri Prezidentom RK. 89. Asian Security Conference, N. S. Sisodia, & S. Kalyanaraman The future of war and peace in Asia. New Delhi: Magnum Books. 90. Asmus, Ronald D German strategy and opinion after the Wall, Santa Monica, CA: Rand. 91. Aspin, Les The Aspin Papers: sanctions, diplomacy, and the war in the Persian Gulf. Significant issues series, v.13, no.2. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. 92. Atkins, P. J., & Ian R. Bowler Food in society: economy, culture, geography. London: Arnold. 93. Atkinson, David Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. International Library of Human Geography, 3. London: I.B. Tauris. 94. Atkinson, David A Geopolitics and the geographical imagination in fascist Italy. Loughborough University of Technology. 95. Atlantic Council of the United States Strategic stability, economic performance, and political leadership in the Pacific Basin: a framework for U.S. policy and Atlantic-Pacific cooperation in the 1990s. 96. Auger, John, & William L. Wimbish Proteus futures digest: a compilation of selected works derived from the 2006 proteus workshop. [Carlisle Barracks, PA]: Proteus Management Group. 97. Avery, Samuel The globalist papers. Louisville, Ky: [Compari]. 98. Aydın, Mustafa New geopolitics of Central Asia and the Caucasus: causes of instability and predicament. SAM Papers, no. 2/2000. Ankara: Center for Strategic Research. 15

16 Bibliografia geopolityki współczesnej 99. Ayima, Kwesi Challenges and prospects of liberal democracy in West Africa: a comparative assessment of Benin, Ghana and Nigeria. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Azani, Eitan Hezbollah from revolutionism to pragmatism. Basingstoke: Palgrave Macmillan Azani, Eitan Hezbollah: the story of the Party of God: from revolution to Institutionalization. New York: Palgrave Macmillan Azevedo, Paulo Cesar Miranda de Security of the Brazilian Amazon Area. USAWC Military Studies Program Paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Backhaus, Gary, & John Murungi Colonial and global interfacing: imperial hegemonies and democratizing resistances. Oxford: Cambridge Scholars Publ Backler, Alan L., & William T. Sabata World geography and national security. Mershon Center National Security Series. Menlo Park, Calif: Addison-Wesley Bærenholdt, Jørgen Ole, Lasse Koefoed, & Fiona Wilson Political geography: geopolitics, cosmopolitanism and the colonial present. Roskilde: Geografi, Roskilde Universitetscenter Baggett, Ian Robert An investigation into the evolution of maltese geopolitical thought: its heritage, renaissance and rejuvenation? University of Durham Bahgat, Gawdat American oil diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea. Gainesville: University Press of Florida Bahl, Raghav Superpower?: the Amazing race between China's hare and India's tortoise. New York: Portfolio Penguin Bailey, Jonathan Great power strategy in Asia: empire, culture and trade, Abingdon, England: Routledge Baker, Susan, & Petr Jehlicka Dilemmas of transition: the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass Bakshi, Jyotsna Russia and India: from ideology to geopolitics, Delhi: Dev Publication Bal, Suryakant Nijanand Central Asia: a strategy for India's look-north policy. New Delhi: Lancer Publishers & Distributors. 16

17 Literatura w języku angielskim 113. Balakrishnan, Gopal Antagonistics. London: Verso Balzacq, Thierry The External Dimension of EU justice and home affairs: governance, neighbours, security. Basingstoke: Palgrave Macmillan Bandman, Mark Konstantinovich The geopolitical position of Siberia after the break-up of the USSR. Novosibirsk: Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering Banerjie, Indranil India and Central Asia. Northolt, Middlesex: Brunel Academic Publishers Banlaoi, Rommel C The ASEAN regional forum, the South China Sea disputes, and the Functionalist Option. NDCP Monograph, no. 3. Quezon City: Dept. of National Defense, National Defense College of the Philippines Banlaoi, Rommel C Southeast Asian perspectives on the rise of China: Regional Security after 9/11. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Banuazizi, Ali, & Myron Weiner The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands. Bloomington: Indiana University Press Barber, Stephen The geopolitics of the City. London: Forum Barman, Jean, & Robert A. J. McDonald Perspectives on Aboriginal culture. Vancouver: University of British Columbia Barnett, C., & M. Low Spaces of democracy; geographical perspectives on citizenship, participation and representation Barry, Donald D., Alfred J. Rieber, & Alvin Z. Rubinstein Perestroika at the crossroads. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Barton, Jonathan R A Political geography of Latin America. London: New York Barton, Jonathan R Development, politics and space: towards a southern political geography. Research Papers in Environmental & Spatial Analysis, no. 27. London: London School of Economics, Dept. of Geography Bashford, Alison Medicine at the border: disease, globalization and security, 1850 to the present. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan Bassett, Thomas J., & Donald Crummey Land in African agrarian systems. Madison, Wis: University of Wisconsin Press Bates, Gill, Matthew Oresman, & Zbigniew Brzezinski China's new journey to the West: China's emergence in Central Asia and implications for 17

18 Bibliografia geopolityki współczesnej 18 U.S. interests. Washington DC: CSIS/Centre forstrategic and International Studies Battistella, Dario The return of the state of war: a theoretical analysis of operation Iraqi freedom. Colchester, UK: ecpr press Battler, Alex The twenty-first century: the world without Russia. Salt Lake City: American University & Colleges Press Baugh, Daniel A Withdrawing from Europe: Anglo-French maritime geopolitics Baviskar, Amita Contested grounds: essays on nature, culture, and power. New Delhi: Oxford University Press Beeson, Mark Regionalism and globalization in East Asia: politics, security and economic development. Basingstoke: Palgrave Macmillan Behrendt, Sven, & Christian-Peter Hanelt Bound to cooperate: Europe and the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers Belfer, Mitchell A Dropping the anchor: an EU naval approach to energy security. Praha: Protis Bell, Coral The post-soviet world: geopolitics and crises. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Bell, Morag, R. A. Butlin, & Michael J. Heffernan Geography and imperialism, Manchester: Manchester University Press Ben Salah, Majid U.S. foreign policy and the decolonization of the Maghreb, Lille: A.N.R.T, Université de Lille III Ben-Ghiat, Ruth, & Mia Fuller Italian colonialism. New York: Palgrave Macmillan Ben-Porat, Guy Global liberalism, local populism: peace and conflict in Israel/Palestine and Northern Ireland. Syracuse studies on peace and conflict resolution. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press Benbassa, Esther, Aron Rodrigue, & Esther Benbassa The Jews of the Balkans: the Judeo-Spanish community, 15th to 20th centuries. Jewish communities of the modern world. Oxford: Blackwell Bennett, D. Gordon Tension areas of the world. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co Berg, Eiki, & Henk van Houtum Routing borders between territories, discourses, and practices. Critical security series. Burlington, VT: Ashgate.

19 Literatura w języku angielskim 144. Berg-Schlosser, D., & R. Vetik Perspectives on democratic consolidation in Central and Eastern Europe Bergedorfer Gesprächskreis At the crossroads of geo-politics: Turkey in a changing political environment. Hamburg: Die Stiftung Bergedorfer Gesprächskreis, Thomas Paulsen, and Jorg Zagel European policy towards Central Asia. Hamburg: Korber-Stiftung Berger, Mark T From nation-building to state-building. London: Routledge Berger, Mark T., & Douglas A. Borer The long war: insurgency, counterinsurgency and collapsing states. London [u.a.]: Routledge Bergman, Edward F., & William H. Renwick Introduction to geography: people, places, and environment. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Berking, Helmuth Negotiating urban conflicts: interaction, space, and control. Materialities, v. 1. Bielefeld: Transcript Berman, Russell A Special section on Carl Schmitt; Special section on Hannah Arendt ; Special section on politics and empire. Telos, 2005 no New York: Telos Press Berry, R. Michael, George Maude, & Jerry Schuchalter Frontiers of American political experience. Turku: Turun Yliopisto Bertram, David Verge, & Carleton University. Dissertation. Geography The Internet as space: shifts in territoriality Berzani, Roland A roadmap for future security in the West Balkans. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Beschorner, Natasha Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Beschorner, Natasha, & St. John B. Gould Altered states?: Israel, Palestine and the future. London: School of Oriental And African Studies, University of London Beschorner, Natasha, St. John B. Gould, & K. S. McLachlan Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin: proceedings of a seminar held on 25th June 1990 at the School of Oriental and African Studies, University of Lon- 19

20 Bibliografia geopolityki współczesnej don. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Best, M. L., J. Hughes-Wilson, & A. A. Piontkowsky Strategic stability in the post-cold war world and the future of nuclear disarmament Bew, John, Gabriel Glickman, & Martyn Frampton The British moment: the case for democratic geopolitics in the twenty-first century. London: Social Affairs Unit Beyond 2010 European Higher Education in the Next Decade, & Maria Kelo Beyond 2010: priorities and challenges for higher education in the next decade. Bonn: Lemmens Bhattarai, Rajan Geopolitics of Nepal and international responses to conflict transformation. Kathmandu, Nepal: Friends for Peace Biagini, E., & B. S. Hoyle Insularity and development: international perspectives on islands, planning and core-periphery relationships Bianchini, S Partitions: reshaping states and minds. London: Frank Cass Bickerton, Ian J., & M. N. Pearson Forty-three days: the Gulf War. East Melbourne: Text Publishing in association with ABC Books Bide, Austin, & Frank Ashcroft Judd The influence of science and technology versus social progress / a cry for action: a response to the paper by Sir Austin Bide ; Lord Judd of Portsea. Global governance. London: London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance Biersteker, Thomas J., & Cynthia Weber State sovereignty as social construct. Cambridge studies in international relations, 46. Cambridge: Cambridge University Press Birdi, Narinder Singh Water scarcity in the Maltese Islands: geopolitics and management issues. University of Durham Birle, Peter, Sérgio Costa, & Horst Nitschack Brazil and the Americas: convergences and perspectives. Madrid: Iberoamericana Black Sea and Caspian Sea Symposium Black Sea and Caspian Sea Symposium II Constanta, Romania. Washington, DC: Center for Strategic Intelligence Research, National Defense Intelligence College Blackburn, Richard James The vampire of reason: an essay in the philosophy of history. London: Verso Blacksell, Mark Political geography. London: Routledge. 20

Understanding Change: Investigating Legitimacy, Beyond the Transition Paradigm

Understanding Change: Investigating Legitimacy, Beyond the Transition Paradigm Understanding Change: Investigating Legitimacy, Beyond the Transition Paradigm Seminar ISEG March 7 2013, Lisbon Introductory comments Me myself and I http://durkheim.sciencespobordeaux.fr/pagescv/dufy.html

Plus en détail

Master in International Affairs / Master en affaires internationales

Master in International Affairs / Master en affaires internationales Institut universitaire de hautes études internationales, Genève Graduate Institute of International Studies, Geneva Master in International Affairs / Master en affaires internationales Elective courses

Plus en détail

N.B. : Cette page est vide dans le document imprimé.

N.B. : Cette page est vide dans le document imprimé. Bibliographie N.B. : Cette page est vide dans le document imprimé. Bibliographie PROTOCOLE DE COLLABORATION CONCERNANT L'ÉDUCATION DE BASE DANS L'OUEST CANADIEN (2000). Fondements du Cadre commun des résultats

Plus en détail

International Students' Course Catalogue 2015/2016. Undergraduate 2nd year

International Students' Course Catalogue 2015/2016. Undergraduate 2nd year International Students' Course Catalogue 2015/2016 Undergraduate 2nd year SEMESTER 1 (Fall semester september to december 2016 ) Economie 1 : Macroéconomie Mutations, révolutions et conflits : l'europe

Plus en détail

LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST

LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST Professeure : Yumiko Yamamoto Année universitaire 2015/2016 : Semestre d automne SÉANCES ET PROGRAMMES Séance 1. Introduction à la Chine et l Afrique de l Ouest 1ère Partie.

Plus en détail

LES RÉSEAUX TRANSNATIONAUX DE VILLES ENGAGÉS DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE MONDIALE

LES RÉSEAUX TRANSNATIONAUX DE VILLES ENGAGÉS DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE MONDIALE LES RÉSEAUX TRANSNATIONAUX DE VILLES ENGAGÉS DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE MONDIALE Présentation réalisée pour le Colloque annuel EDS 24 mars 2016 Marielle Papin Étudiante au doctorat en Science Politique

Plus en détail

Diplôme universitaire. French StudieS

Diplôme universitaire. French StudieS Diplôme universitaire French StudieS «être français, c est justement prendre en considération autre chose que la france Journal, 1957-1960, Denoël, 1976, p. 25» le mot de la directrice «Vous êtes : French

Plus en détail

EXAMENS DU SEMESTRE D'AUTOMNE 2015-2016

EXAMENS DU SEMESTRE D'AUTOMNE 2015-2016 EXAMENS DU SEMESTRE D'AUTOMNE 2015-2016 Mise à jour du : mercredi 18 novembre 2015 Jeudi 10 décembre 2015 3h 8h30-11h30 Soumission ou révolte : le sujet politique en questions 16962 Collège U 480 2h 10h30-12h30

Plus en détail

Membre du laboratoire SAGE (Sociétés, acteurs et gouvernements en Europe)

Membre du laboratoire SAGE (Sociétés, acteurs et gouvernements en Europe) ROIRON Virginie Maître de conférences Anglais / Etudes anglophones 47 avenue de la Forêt Noire 67082 Strasbourg CEDEX Bureau 427 Téléphone : 03.68.85.80.95 virginie.roiron@unistra.fr Membre du laboratoire

Plus en détail

La Diplomatie indienne en marche. Notre point de vue LES RÉFORMES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

La Diplomatie indienne en marche. Notre point de vue LES RÉFORMES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES La Diplomatie indienne en marche Notre point de vue LES RÉFORMES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES Conférence de San Francisco : L Inde signe la Charte des Nations Unies, le 26 juin 1945. A. Ramaswami

Plus en détail

Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets en vue de l'exemplarisation automatique

Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets en vue de l'exemplarisation automatique Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets de ressources électroniques Ressources Fournisseurs Type Bouquets Code attribué ACM DIGITAL LIBRARY ACM - ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY / TSP

Plus en détail

Veille documentaire du service documentation du LEST

Veille documentaire du service documentation du LEST Laboratoire d'economie et de Sociologie du Travail Veille documentaire du service documentation du LEST Appel à contributions Ouvert 26/06/2015 Liberté et tolérance dans le monde du travail http://www.rimhe.com/evenement-89-date-limite-appel-sur-liberte-et-tolerance-dans-le-monde-du-travail.html

Plus en détail

Programme scientifique MUST

Programme scientifique MUST Programme scientifique MUST Management of Urban Smart Territories 03/06/2014 Claude Rochet - Florence Pinot 1 Qu est-ce qui fait qu une ville est «smart»? Ce n est pas une addition de «smarties»: smart

Plus en détail

PRINTEMPS / SPRING 2015 Partie 1 Part 1

PRINTEMPS / SPRING 2015 Partie 1 Part 1 PRINTEMPS / SPRING 2015 Partie 1 Part 1 Première partie : du 1 er mai au 18 juin First half: from May 1 st to June 18 DATES À NOTER / DATES TO REMEMBER 1 MAI / MAY 1 1 MAI / MAY 1 5 MAI / MAY 5 6 MAI /

Plus en détail

La version française suit. List of Participants

La version française suit. List of Participants La version française suit List of Participants Warren Allmand, former federal cabinet minister and current President, World Federalist Movement Canada. Cell: (514) 262-5623; allmandw@gmail.com. The United

Plus en détail

Alexandre REICHART Associate Researcher in PHARE Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Alexandre REICHART Associate Researcher in PHARE Université Paris I Panthéon-Sorbonne Alexandre REICHART Associate Researcher in PHARE Université Paris I Panthéon-Sorbonne Civil state: Born: 19 May 1986, Thionville, France Nationality: French Office: PHARE Maison des Sciences économiques

Plus en détail

1975-1979: Bachelor of Laws, Law School, University of Thessaloniki, (Grade: Distinction).

1975-1979: Bachelor of Laws, Law School, University of Thessaloniki, (Grade: Distinction). Asteris Pliakos Office Address: Athens University of Economics and Business Department of International and European Economic Studies; 76 Patission St., Athens 10434, Greece; Phone: (301) 210 8203128,

Plus en détail

Jean-François Corté Secretary General World Road Association

Jean-François Corté Secretary General World Road Association International Congress «Building Road Safety Capacity» October 2013 - Warsaw Jean-François Corté Secretary General World Road Association 1 At the turn of the XXth century 2 Looking for speed!!! 3 Camille

Plus en détail

2008 Ph.D. University of Bordeaux 4, with Highest Honors. 2003 M. Phil. in Management Sciences, University of Bordeaux 4, with Honors.

2008 Ph.D. University of Bordeaux 4, with Highest Honors. 2003 M. Phil. in Management Sciences, University of Bordeaux 4, with Honors. Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA Associate Professor KEDGE Business School hubert.tchakoute@kedgebs.com PROFESSIONAL: +33 556 84 55 67 EDUCATION 2015 Qualification to Supervise Ph.D. (HDR: Habilitation à Diriger

Plus en détail

Gharaibeh, Fawzi (Jordanie)

Gharaibeh, Fawzi (Jordanie) Gharaibeh, Fawzi (Jordanie) [Original: anglais et arabe] Exposé des qualifications Renseignements personnels Lieu de naissance: Jordanie Date de naissance: Novembre 1943 Nationalité: Jordanienne Langues:

Plus en détail

Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle. May 13, 2014 / le 13 mai 2014

Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle. May 13, 2014 / le 13 mai 2014 Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle May 13, 2014 / le 13 mai 2014 Welcome / Bienvenue Introductions / présentations: Your name / ton nom Your affiliation / ton organization How you have

Plus en détail

Curriculum Vitae FORMATION. 2001 Université Paris I (Panthéon Sorbonne) Maîtrise de Science Politique (Mention Relations Internationales)

Curriculum Vitae FORMATION. 2001 Université Paris I (Panthéon Sorbonne) Maîtrise de Science Politique (Mention Relations Internationales) Curriculum Vitae Charles Tenenbaum Docteur en Science politique, Médiation internationale et résolution des conflits charles.tenenbaum@sciences-po.org FORMATION 2010 Sciences Po Paris CERI Doctorat en

Plus en détail

Le management public

Le management public DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE HIVER 2012 UNIVERSITÉ LAVAL Le management public POL-7025A Professeur : Thierry RODON Bureau : DKN 4433 Téléphone : 656 2131 poste 5244 Courriel : thierry.rodon@pol.ulaval.ca

Plus en détail

SG/STEEL(2001)2 STATISTIQUES DU MARCHÉ DE L'ACIER STEEL MARKETS STATISTICS

SG/STEEL(2001)2 STATISTIQUES DU MARCHÉ DE L'ACIER STEEL MARKETS STATISTICS STATISTIQUES DU MARCHÉ DE L'ACIER STEEL MARKETS STATISTICS 1 TABLE OF CONTENTS Table 1 Crude steel production (million tonnes)...4 Graph 1 World Crude Steel in 2...5 Graph 2 World Crude Steel by Area...5

Plus en détail

CFUW, the United Nations and UNESCO La FCFDU, les Nations Unies et UNESCO. Le 20 juin - June 20, 2014

CFUW, the United Nations and UNESCO La FCFDU, les Nations Unies et UNESCO. Le 20 juin - June 20, 2014 CFUW, the United Nations and UNESCO La FCFDU, les Nations Unies et UNESCO Le 20 juin - June 20, 2014 UNITED NATIONS Founded in 1945 to promote international cooperation 51 member states now 193 Headquarters

Plus en détail

European Union Erasmus+ programme. The Council of Europe Cultural Routes Summer Seminar 2015. Bad Iburg, Osnabruck Germany 1-5 June 2015

European Union Erasmus+ programme. The Council of Europe Cultural Routes Summer Seminar 2015. Bad Iburg, Osnabruck Germany 1-5 June 2015 The Council of Europe Cultural Routes Summer Seminar 205 Bad Iburg, Osnabruck Germany - 5 June 205 Université d été 202 - Strasbourg Université d été 203 Selinunte Université d été 204 Santiago Université

Plus en détail

ILLUSTRATIONS. Toutes les démarches possibles ont été effectuées en vue de communiquer avec les détenteurs de droits d auteur.

ILLUSTRATIONS. Toutes les démarches possibles ont été effectuées en vue de communiquer avec les détenteurs de droits d auteur. ILLUSTRATIONS Toutes les photographies provenant de la Direction de l art documentaire et de la photographie de Bibliothèque et Archives Canada portent le numéro du negatif. Toutes les démarches possibles

Plus en détail

YOUSFI Hèla. Poste actuel et responsabilités à Dauphine. Formation et qualification. Maître de conférences

YOUSFI Hèla. Poste actuel et responsabilités à Dauphine. Formation et qualification. Maître de conférences YOUSFI Hèla Maître de conférences Hela.YOUSFI@dauphine.fr Tél : 01 44 05 49 35 Bureau : P 421 Poste actuel et responsabilités à Dauphine Responsable d'un programme de formation : DU MANAGEMENT DANS LES

Plus en détail

Frank LASCK. Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie

Frank LASCK. Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie Frank LASCK Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur Biographie Frank Lasch, professeur en entrepreneuriat, a rejoint le Groupe Sup de Co Montpellier Business School en septembre 2003

Plus en détail

PCN Sociétés inclusives Sciences Humaines et Sociales

PCN Sociétés inclusives Sciences Humaines et Sociales PCN Sociétés inclusives Sciences Humaines et Sociales Sommaire. Intégration des SHS dans le programme 2. Présentation du Défi «Sociétés inclusives» 3. Le programme COST 4. Dispositif français d accompagnement

Plus en détail

Les relations sino-indiennes et le monde multipolaire Hiver 2011 Professeur : Serge Granger

Les relations sino-indiennes et le monde multipolaire Hiver 2011 Professeur : Serge Granger ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE Faculté des lettres et sciences humaines REL 701 RÉGIONS ET RELATIONS INTERNATIOALES Les relations sino-indiennes et le monde multipolaire Hiver 2011 Professeur : Serge Granger

Plus en détail

Jean-Christophe Boucher

Jean-Christophe Boucher Jean-Christophe Boucher Champs d intérêt Politique étrangère et de défense du Canada, paix et sécurité internationales, et méthodologie de la recherche. Études universitaires Ph.D. (2011), Science politique,

Plus en détail

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Rapport annuel Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Bilan a) Objectifs fixés en 2010-2011 et résultats obtenus J'ai complété mon manuscrit : Power : Where

Plus en détail

«Haute couture, mode et consommation, France - Grande Bretagne, 1947-1957» Couture, fashion, and consumption- Britain/France, 1947-1957

«Haute couture, mode et consommation, France - Grande Bretagne, 1947-1957» Couture, fashion, and consumption- Britain/France, 1947-1957 Colloque organisé par le séminaire sur l histoire de la mode de l IHTP et le groupe de recherche sur l histoire de la mode et du vêtement de l Université de Brighton «Haute couture, mode et consommation,

Plus en détail

Domaines de compétence : relations internationales (études stratégiques, études de sécurité).

Domaines de compétence : relations internationales (études stratégiques, études de sécurité). Ronald HATTO Né à Montréal, Canada. Nationalité : canadienne Adresse: 20, rue de Varenne, 75007, Paris Téléphone: 01 45 48 92 02, Portable : 06 09 21 14 80 E-mail : hattoron@hotmail.com, ronald.hatto@sciences-po.org

Plus en détail

Bologne à l EPFL. Réforme de Bologne Implications pour l EPFL. Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master

Bologne à l EPFL. Réforme de Bologne Implications pour l EPFL. Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master Bologne à l EPFL Réforme de Bologne Implications pour l EPFL Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master EPFL Quelques chiffres 6 600 Etudiants, 23% femmes, 38% étrangers, 109 nationalités 1 400 Doctorants

Plus en détail

HST 6015 L histoire aujourd hui. mardi, 13h00-16h00 bureau: C-6108/ tél: 343-6111 #41435 michele.dagenais@umontreal.ca

HST 6015 L histoire aujourd hui. mardi, 13h00-16h00 bureau: C-6108/ tél: 343-6111 #41435 michele.dagenais@umontreal.ca HST 6015 L histoire aujourd hui Session Automne 2014 professeure: Michèle Dagenais mardi, 13h00-16h00 bureau: C-6108/ tél: 343-6111 #41435 salle C 6143 michele.dagenais@umontreal.ca * heures de disponibilité

Plus en détail

ORIENTATION DES BACHELIERS (session 2014-2015) EN ETUDES SUPERIEURES. Etudes supérieurs effectuées en France: 73 élèves

ORIENTATION DES BACHELIERS (session 2014-2015) EN ETUDES SUPERIEURES. Etudes supérieurs effectuées en France: 73 élèves ORIENTATION DES BACHELIERS (session 2014-2015) EN ETUDES SUPERIEURES Données recueillies par l'association des anciens du lycée Français de Londres et le CIO. Les parents qui désirent plus d information

Plus en détail

IEP 2ème Année Undergraduate 2nd year / Carrera de grado 2do año. SEMESTRE 1 ( Septembre à Décembre 2015)

IEP 2ème Année Undergraduate 2nd year / Carrera de grado 2do año. SEMESTRE 1 ( Septembre à Décembre 2015) Liste des cours ouverts aux étudiants internationaux 2015/2016 International Students' Course Catalogue 2015/2016 Lista de cursos para los estudiantes internacionales 2015/2016 IEP 2ème Année Undergraduate

Plus en détail

UTRECHT UNIVERSITY. Faculty of Geoscience Faculty of Social and Behavioural Science

UTRECHT UNIVERSITY. Faculty of Geoscience Faculty of Social and Behavioural Science UTRECHT UNIVERSITY Faculty of Geoscience Faculty of Social and Behavioural Science Country/City: The Netherlands/Utrecht Number of Students: 1 x 10 months Study Cycle: Bc., Mgr., Ph.D. Example of Courses:

Plus en détail

Département du Développement International (DI) Licence, niveau 1, 2015-2016

Département du Développement International (DI) Licence, niveau 1, 2015-2016 Département du Développement International (DI) Licence, niveau 1, 2015-2016 Objectif général du programme de licence en développement international Le programme de licence 1 en Développement international

Plus en détail

Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous.

Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous. Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous. «The Pakistanis were always asking us for arms and I was always

Plus en détail

REVUES ECONOMIQUES PAR THEMES ET REVUES EN LIGNE. Sommaire

REVUES ECONOMIQUES PAR THEMES ET REVUES EN LIGNE. Sommaire REVUES ECONOMIQUES PAR THEMES ET REVUES EN LIGNE Sommaire ACTUALITE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE... 2 AGRICULTURE... 3 BANQUE - FINANCE - MONNAIE... 3 COMMERCE ET COMMERCE INTERNATIONAL... 4 COMPTABILITE...

Plus en détail

The potential of the building sector in sustainable and lowcarbon

The potential of the building sector in sustainable and lowcarbon The potential of the building sector in sustainable and lowcarbon strategies Arab Hoballah, UNEP SUSTAINABLE AND COMPETITIVE HOTELS THROUGH ENERGY INNOVATION - NEZEH 2015 L'INNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE

Plus en détail

Mesure de l Intelligence Emotionnelle. Diagnostic des Styles de Leadership. Diagnostic de Climat de Travail. Tests psychométriques - Talent Q

Mesure de l Intelligence Emotionnelle. Diagnostic des Styles de Leadership. Diagnostic de Climat de Travail. Tests psychométriques - Talent Q Formations & Accréditations Mesure de l Intelligence Emotionnelle Diagnostic des Styles de Leadership Diagnostic de Climat de Travail Tests psychométriques - Talent Q Informations : sandrine.enault@haygroup.com

Plus en détail

Christophe Dupont. Parcours et publications

Christophe Dupont. Parcours et publications Parcours et publications Né le 25 mars 1922 à Tourcoing (Nord), décédé le 18 avril 2010. Marié, père de trois enfants. CURSUS UNIVERSITAIRE Licence en droit. Diplôme d études supérieures en droit administratif.

Plus en détail

Research and Technology for Health

Research and Technology for Health Research and Technology for Health University Industry Some Connections in just 4 Slides Université de Bordeaux April 2016 Tomsk & Novosibirsk Teaching and Research Master Degree Research Institute PhD

Plus en détail

The Outsiders No Longer: Embracing Non-Traditional Candidates to Grow Your Development Team

The Outsiders No Longer: Embracing Non-Traditional Candidates to Grow Your Development Team The Outsiders No Longer: Embracing Non-Traditional Candidates to Grow Your Development Team First Last Position, Firm Carmen Charette Vice President, External Relations, University of Victoria Colm Renehan

Plus en détail

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Que vous soyez en charge d un Evénement Corporate, d un lancement de nouveaux produits, d une soirée exceptionnelle ou encore d une exposition, PRG est définitivement

Plus en détail

Lean approach on production lines Oct 9, 2014

Lean approach on production lines Oct 9, 2014 Oct 9, 2014 Dassault Mérignac 1 Emmanuel Théret Since sept. 2013 : Falcon 5X FAL production engineer 2011-2013 : chief project of 1st lean integration in Merignac plant 2010 : Falcon 7X FAL production

Plus en détail

A shared wealt Initiatives to promote Moroccan diaspora

A shared wealt Initiatives to promote Moroccan diaspora Royaume du Maroc Le Premier Ministre Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région de l Oriental du Royaume Agence de l Oriental A shared

Plus en détail

Innover dans un contexte global: Quelles stratégies possibles, quelles conséquences pour les Ressources Humaines?

Innover dans un contexte global: Quelles stratégies possibles, quelles conséquences pour les Ressources Humaines? Innover dans un contexte global: Quelles stratégies possibles, quelles conséquences pour les Ressources Humaines? Dominique Jolly, Professeur à SKEMA Business School, Professeur Visitant à CEIBS (Shanghai)

Plus en détail

LA REPARTITION DES 500 PREMIERES UNIVERSITES MONDIALES : UN ASPECT DE L ARCHIPEL MEGALOPOLITAIN MONDIAL

LA REPARTITION DES 500 PREMIERES UNIVERSITES MONDIALES : UN ASPECT DE L ARCHIPEL MEGALOPOLITAIN MONDIAL LA CARTE DU MOIS : LA REPARTITION DES 500 PREMIERES UNIVERSITES MONDIALES : UN ASPECT DE L ARCHIPEL MEGALOPOLITAIN MONDIAL Projection : Gall Définition : Spatiale : le cadre de la carte est la carte du

Plus en détail

2008 : Master 2 Economie des Affaires Européennes et Internationale, Mention Très Bien, Université de Pau et des Pays d Adour

2008 : Master 2 Economie des Affaires Européennes et Internationale, Mention Très Bien, Université de Pau et des Pays d Adour Mazhar MUGHAL Mail : yasinmazhar.mughal@esc-pau.fr Téléphone 33(0)5.59.92.64.64 Professeur d Economie Formation 2014 : Qualification CNU Section 5 2012 : Doctorat en Sciences Economiques sous la direction

Plus en détail

Transformative Agenda for Official Statistics. Programme de transformation de la statistique officielle. 11th ASSD. 11 e SDSA

Transformative Agenda for Official Statistics. Programme de transformation de la statistique officielle. 11th ASSD. 11 e SDSA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PRESS RELEASE Conférence africaine: Programme de transformation de la statistique officielle 21-22 Novembre 2015 African Conference: Transformative Agenda for Official Statistics 21-22

Plus en détail

Olive Oil Market Trends

Olive Oil Market Trends MULTI-YEAR EXPERT MEETING ON COMMODITIES AND DEVELOPMENT 9-10 April 2014 Olive Oil Market Trends by Mr. Ammar Assabah Deputy Director, International Olive Council The views expressed are those of the author

Plus en détail

POL 2008 Sécurité en Asie de l Est (version préliminaire)

POL 2008 Sécurité en Asie de l Est (version préliminaire) Faculté des arts et des sciences Département de science politique POL 2008 Sécurité en Asie de l Est (version préliminaire) Hiver 2016 Local: 420-14 Professeur : Loïc Tassé Bureau : à venir Disponibilité

Plus en détail

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATIONAL AND INTERNATIONAL COORDINATION IN COUNTER TERRORISM. 24-25 October 2013, Istanbul

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATIONAL AND INTERNATIONAL COORDINATION IN COUNTER TERRORISM. 24-25 October 2013, Istanbul INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATIONAL AND INTERNATIONAL COORDINATION IN COUNTER TERRORISM 24-25 October 2013, Istanbul The Swiss Counterterrorism Policy and the role of the National Couterterrorism Coordination

Plus en détail

Génie Logiciel et Gestion de Projets

Génie Logiciel et Gestion de Projets Génie Logiciel et Gestion de Projets INFO-F-407 Ragnhild Van Der Straeten 2007-2008 ULB 1 1 Génie Logiciel et Gestion de Projets Organisation 2 2 Ragnhild Van Der Straeten VUB, 4K209 Campus Etterbeek rvdstrae@vub.ac.be

Plus en détail

RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE

RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE CALL FOR PAPERS / APPEL A COMMUNICATIONS RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE The Conference Rethinking

Plus en détail

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT ECTS CM TD Volume horaire Semester 1 30 161 109 288 UE1 Economics 9 48 32 80 Microeconomics 1: Central/Essential/Major Principles 24 16 40 Macroeconomics 1:

Plus en détail

ECN-60219: Théorie macroéconomique I http://www.webct.ulaval.ca

ECN-60219: Théorie macroéconomique I http://www.webct.ulaval.ca UNIVERSITÉ LAVAL Département d économique Professeur: Benoît Carmichæl Automne 2008 Bureau: J.-A.-DeSève 2260 Tél.: 418-656-2131 poste 5442 Adresse courriel: benoit.carmichael@ecn.ulaval.ca ECN-60219:

Plus en détail

Ramona JIMBOREAN. (mise à jour : décembre 2012) Experience professionnelle Economiste, Service des Relations Européennes, Banque de France

Ramona JIMBOREAN. (mise à jour : décembre 2012) Experience professionnelle Economiste, Service des Relations Européennes, Banque de France Ramona JIMBOREAN (mise à jour : décembre 2012) Adresse professionnelle Banque de France Service des Relations Européennes 49-1487 DGEI DERIE SRE 31 rue Croix des Petits Champs 75049 Paris Cedex 1, France

Plus en détail

Assemblée générale. Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2

Assemblée générale. Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2 Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2 Assemblée générale Distr. générale 10 janvier 2015 Français Original : anglais Troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe

Plus en détail

Authors strategies. market

Authors strategies. market Karine Caunes Researcher European University Institute Founding Mother European Journal of Legal Studies karine.caunes@eui.eu Stratégies des auteurs sur le marché de l information juridique européen Authors

Plus en détail

The Companion Modelling Approaches. Patrick d Aquino

The Companion Modelling Approaches. Patrick d Aquino The Companion Modelling Approaches Patrick d Aquino Issues: participatory management of shared natural resources From farmers-pastoralists conflicts to multi uses local management, watershed management,then

Plus en détail

Doctorat en administration des affaires février 2015 Concentration comptabilité Université Laval, Québec, Canada

Doctorat en administration des affaires février 2015 Concentration comptabilité Université Laval, Québec, Canada CLAIRE-FRANCE PICARD, PH.D., CPA, CA Professeure adjointe, École de comptabilité Faculté des sciences de l administration, Université Laval 2325 de la Terrasse, Québec G1V 0A6 claire-france.picard@fsa.ulaval.ca

Plus en détail

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation Matières enseignées Stratégie internationale Commerce international Entrepreneuriat international International marketing Ventes et négociation

Plus en détail

Combined Transport. Transport combiné

Combined Transport. Transport combiné CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES Combined Transport This list has been established from documents acquired by

Plus en détail

Génie Logiciel et Gestion de Projets

Génie Logiciel et Gestion de Projets Génie Logiciel et Gestion de Projets INFO-F-407 Ragnhild Van Der Straeten 2008-2009 ULB 1 Génie Logiciel et Gestion de Projets Organisation 2 Ragnhild Van Der Straeten VUB, 4K209 Campus Etterbeek rvdstrae@vub.ac.be

Plus en détail

Biographie. Activités

Biographie. Activités Julien GRANATA Courriel : j.granata@supco-montpellier.fr Fonction : Professeur adjoint Biographie Julien GRANATA est professeur adjoint de stratégie et de gestion à Montpellier Business School. Il a reçu

Plus en détail

AES3610: Enjeux politiques et économiques en Asie de l'est Automne 2016 Horaire : Lundi 8h30 11h30, examen final le 12 décembre

AES3610: Enjeux politiques et économiques en Asie de l'est Automne 2016 Horaire : Lundi 8h30 11h30, examen final le 12 décembre AES3610: Enjeux politiques et économiques en Asie de l'est Automne 2016 Horaire : Lundi 8h30 11h30, examen final le 12 décembre Chargé de cours : Benoit Hardy-Chartrand Disponibilité : 11h30 12h00 ou sur

Plus en détail

Pierre Alain MARTINEZ

Pierre Alain MARTINEZ CURRICULUM VITAE ABRÉGÉ Pierre Alain MARTINEZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Professeur Émérite, UFR Sciences

Plus en détail

Master 2 Décisions publiques, Institutions et Organisations, (2004), Université de Paris 1, Mention Très Bien.

Master 2 Décisions publiques, Institutions et Organisations, (2004), Université de Paris 1, Mention Très Bien. Claudine DESRIEUX Maitre de conférences en sciences économiques CRED (TEPP) : Centre de recherches en Economie et Droit Université de Paris II 12 place du Panthéon, 75005 PARIS. Tél. + 33 (0)1 44 07 89

Plus en détail

Le livre des univers

Le livre des univers Erratum John Barrow Le livre des univers Traduit de l anglais par Guy Chouraqui The original edition of this work has been published in English in 2011 by The Bodley Head, under the title The Book of Universes.

Plus en détail

Folashadé SOULE-KOHNDOU Mail : folashade.soulekohndou@sciencespo.fr

Folashadé SOULE-KOHNDOU Mail : folashade.soulekohndou@sciencespo.fr Folashadé SOULE-KOHNDOU Mail : folashade.soulekohndou@sciencespo.fr FORMATION 2015 Post-doctorat en relations internationales, Africa department/global South Unit - London School of Economics, Londres

Plus en détail

Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. BENBOUZIANE Mohamed

Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. BENBOUZIANE Mohamed Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion CV BENBOUZIANE Mohamed Nom : BENBOUZIANE Prénom : Mohamed Date et Lieu de Naissance : 04/ 12/ 1963 à Honaine Tlemcen-

Plus en détail

LES NON-DITS DE L ESPACE DOMESTIQUE

LES NON-DITS DE L ESPACE DOMESTIQUE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE MARSEILLE ECOLE DOCTORALE 355 - ESPACES, CULTURES, SOCIETES CIRTA CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR LES TERRITOIRES ET LEUR AMENAGEMENT LES NON-DITS

Plus en détail

Le marché hôtelier suisse en comparaison Dennis Spitra

Le marché hôtelier suisse en comparaison Dennis Spitra Le marché hôtelier suisse en comparaison Dennis Spitra Business Development Manager Swiss Hospitality Investment Forum Preview, Bern 27 novembre 2014 STR Global STR Global récolte des données sur l évolution

Plus en détail

Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference

Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference Event Date: Friday, March 14-4:00pm to Saturday, March 15-4:30pm, Social Sciences Building,

Plus en détail

Yann GIRAUD curriculum vitae (décembre 2014)

Yann GIRAUD curriculum vitae (décembre 2014) Yann GIRAUD curriculum vitae (décembre 2014) Né le 7 juin 1979 Âge : 35 Situation actuelle : Maître de conférences à l Université de Cergy-Pontoise (depuis le 1 er septembre 2009). Adresse professionnelle

Plus en détail

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE UNIVERSITÉ LAVAL Automne 2010 POL-3000B

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE UNIVERSITÉ LAVAL Automne 2010 POL-3000B DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE UNIVERSITÉ LAVAL Automne 2010 POL-3000B SÉMINAIRE DE 3 e ANNÉE Partis politiques et déclin du militantisme Lundi de 15 h 30 à 18 h 30 DKN-1456 Eric Montigny 1. Coordonnées

Plus en détail

- Simon Tordjman Curriculum vitæ

- Simon Tordjman Curriculum vitæ - Simon Tordjman Curriculum vitæ Formation et diplômes 2012 DOCTORAT DE SCIENCE POLITIQUE (spécialité: relations internationales; mention «Très honorable à l'unanimité avec les félicitations du jury»),

Plus en détail

TRADITIONAL ARCHTECTURE AND URBANISM: CURRICULA AND TRAINING COURSE DEVELOPMENT-TAUMA

TRADITIONAL ARCHTECTURE AND URBANISM: CURRICULA AND TRAINING COURSE DEVELOPMENT-TAUMA COURSE DEVELOPMENT-TAUMA 2010-1-TR1-LEO05-16787 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: TRADITIONAL ARCHTECTURE AND URBANISM: CURRICULA AND TRAINING COURSE DEVELOPMENT-TAUMA 2010-1-TR1-LEO05-16787

Plus en détail

UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201

UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201 UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201 Plan de cours Cataldo Zuccaro, MBA, Ph.D. Département

Plus en détail

Conseil d'administration de la MOT Board of Directors of the MOT

Conseil d'administration de la MOT Board of Directors of the MOT Conseil d'administration de la MOT Board of Directors of the MOT Chamonix 18 juin/june 2015 À l'invitation de / On the invitation of the Conférence transfrontalière Espace Mont Blanc Mission Opérationnelle

Plus en détail

Liste des revues AERES pour le domaine SCIENCE POLITIQUE. (Mise à jour le 07/10/2011)

Liste des revues AERES pour le domaine SCIENCE POLITIQUE. (Mise à jour le 07/10/2011) Liste des revues AERES pour le domaine SCIENCE POLITIQUE (Mise à jour le 07/10/2011) Pour de nombreuses disciplines de Sciences humaines et sociales, la production de livres reste la forme majeure de l

Plus en détail

Projet - Liste des cours ouverts aux étudiants internationaux 2014/2015. IEP 2ème Année Undergraduate 2nd year / Carrera de grado 2do año

Projet - Liste des cours ouverts aux étudiants internationaux 2014/2015. IEP 2ème Année Undergraduate 2nd year / Carrera de grado 2do año Projet - Liste des cours ouverts aux étudiants internationaux 2014/2015 CE DOCUMENT DEVRA ÊTRE REMIS A ME DEMOUVEAUX ET COMPLETE PAR L'INSCRIPTION ONLINE THIS DOCUMENT WOULD BE RETURNED TO MRS DEMOUVEAUX

Plus en détail

Canada's research hub on the co-op economy / Le portail de la recherche sur l économie coopérative au Canada

Canada's research hub on the co-op economy / Le portail de la recherche sur l économie coopérative au Canada Canada's research hub on the co-op economy / Le portail de la recherche sur l économie coopérative au Canada Erin Hancock, Chairperson May 28, 2014 / le 28 mai 2014 Welcome / Bienvenue Introductions /

Plus en détail

Rotterdam Groupe ESC Bordeaux Date 1997 Degree or Diploma obtained: Diplôme de l Ecole Multinationale des Affaires

Rotterdam Groupe ESC Bordeaux Date 1997 Degree or Diploma obtained: Diplôme de l Ecole Multinationale des Affaires Curriculum Vitae of Armand BAJARD Family name: First name: BAJARD Armand Education: Doctorate / Ph.D. Doctorat sciences de gestion Institution University Bordeaux 4 Date July 2008 Subject of the thesis

Plus en détail

Chapitre 8Innovation technologique et dynamique des industries

Chapitre 8Innovation technologique et dynamique des industries Chapitre 8 Innovation technologique et dynamique des industries Niveau méso-économique : Approche évolutionniste innovations technologiques comme source principale de la dynamique industrielle Vision riche,

Plus en détail

Design and creativity in French national and regional policies

Design and creativity in French national and regional policies Design and creativity in French national and regional policies p.01 15-06-09 French Innovation policy Distinction between technological innovation and non-technological innovation (including design) French

Plus en détail

Transfert des expérimentales et innovantes méthodes d enseignement pour l education de management

Transfert des expérimentales et innovantes méthodes d enseignement pour l education de management l education de management 2010-1-PL1-LEO01-11462 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2010 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Résumé: Transfert des expérimentales et innovantes

Plus en détail

Nouvelles tendances en agriculture et en sécurité alimentaire

Nouvelles tendances en agriculture et en sécurité alimentaire OCP Policy Center Seminar series Nouvelles tendances en agriculture et en sécurité alimentaire Omar Aloui 12 September 2014 Principales questions Sécurité alimentaire et agriculture Réponses passées Scénarios

Plus en détail

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2011

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2011 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2011 Janvier 2012 Table des matières I. Préambule... 3 II. Operations... 4 A. Assistance technique... 5 B. Formation... 6 Recherche... 7 A. Publications / recherche en cours... 7

Plus en détail

Réjean Gascon Directeur CFP de Waswanipi. rgascon@cscree.qc.ca

Réjean Gascon Directeur CFP de Waswanipi. rgascon@cscree.qc.ca Réjean Gascon Directeur CFP de Waswanipi rgascon@cscree.qc.ca Présentation Centre régional de formation professionnelle de Waswanipi Offre de services 2014-2015 au CFP de Waswanipi Programmes en foresterie

Plus en détail

Bienvenue au Séminaire sur les Chaussées urbaines

Bienvenue au Séminaire sur les Chaussées urbaines Welcome to the Seminar on Urban Pavements Bienvenue au Séminaire sur les Chaussées urbaines Association mondiale de la route World Road Association Seminar on Urban Pavements Séminaire sur les Chaussées

Plus en détail

La Structure du système international

La Structure du système international Fiche de l Irsem n 7 La Structure du système international Ilinca MATHIEU Pour citer ce document : Ilinca Mathieu, La structure du système international Fiche de l Irsem n 7, juillet 2011, 6 pages http://www.irsem.defense.gouv.fr

Plus en détail

Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA

Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA Associate Professor of Corporate Finance and Microfinance Kedge Business School hubert.tchakoute@kedgebs.com Current Position Since July 2013 Kedge Business School, Campus of

Plus en détail

Fields of teaching, research and professionnal competence. Fields professionnal competence. Fields of teaching

Fields of teaching, research and professionnal competence. Fields professionnal competence. Fields of teaching YOUSFI Hèla Associate professor Hela.YOUSFI@dauphine.fr Phone : 01 44 05 49 35 Office : P 421 Current Position - Status Department of attachment : MSO Centre of Research : Dauphine Recherches en Management

Plus en détail