BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ"

Transcription

1 BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ

2 LESZEK SYKULSKI BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ ( ) WYBÓR CZĘSTOCHOWA 2014

3 Projekt okładki Kamil Banaszewski Redakcja techniczna Klaudia Nowacka Wprowadzenie objęte jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa Pozostała część książki jest udostępniona na licencji copyleft ISBN Częstochowa 2014 Wydanie I Wydawca POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE Aleja Pokoju 6/ Częstochowa

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 Literatura w języku angielskim... 9 Literatura w języku arabskim Literatura w języku bułgarskim Literatura w języku chińskim Literatura w języku fińskim Literatura w języku francuskim Literatura w języku hiszpańskim Literatura w języku indonezyjskim Literatura w języku japońskim Literatura w języku niemieckim Literatura w języku polskim Literatura w języku portugalskim Literatura w języku rosyjskim Literatura w języku serbskim Literatura w języku tureckim Literatura w języku ukraińskim Literatura w języku włoskim

5 Wprowadzenie Popularność, jaką cieszy się geopolityka na całym świecie, a od niedawna także w Polsce, daje środowiskom naukowym nie tylko dobry impuls do podejmowania nowych badań, ale także do pozyskiwania właściwych narzędzi do ich prowadzenia. Można bez cienia przesady stwierdzić, że nie da się prowadzić efektywnej pracy naukowej bez szerokiej znajomości literatury danej dziedziny. Heurystyka stanowi zatem fundamentalny element każdej inicjatywy naukowej. Wiele dyscyplin posiada swoje branżowe bibliografie (np. Bibliografia geografii polskiej czy Bibliografia historii polskiej ), które zawierają coroczne zestawienia większości publikacji z danej dziedziny. Geopolityka, uprawiana zarówno jako dyscyplina naukowa, jak i, częściej, jako autonomiczny paradygmat badawczy w ramach nauk politycznych i nauk geograficznych, nie posiadała do niedawna w Polsce swojej wydzielonej bibliografii. Jedynie przez dwa lata Instytut Geopolityki w Częstochowie prowadził bieżącą bibliografię geopolityki polskiej, która była publikowana na łamach Przeglądu Geopolitycznego 1. Niniejszy tom ma na celu częściowe zapełnienie luki wydawniczej na polskim rynku poprzez dostarczenie wykazu kilku tysięcy publikacji zwartych z zakresu szeroko rozumianej geopolityki, wydanych na przestrzeni ostatnich dwu dekad. Autor ma nadzieję, że prezentowana bibliografia owocnie przysłuży się badaczom, specjalizującym się w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, historii, nauk wojskowych, ekonomii, nauk geograficznych i filozofii. Należy dodać kilka słów na temat kryteriów doboru materiału oraz zasad konstrukcji książki. Bibliografia ma charakter retrospektywny, zawiera tylko 1 Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2009, t. 1, s ; Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Przegląd Geopolityczny 2010, t. 2, s

6 Bibliografia geopolityki współczesnej i wyłącznie publikacje zwarte (książki, prace zbiorowe, materiały pokonferencyjne itd.), ułożone w porządku chronologicznym. Stanowi zbiór selektywny, nie zawierający wszystkich publikacji, napisanych w danym języku w okresie , lecz ich wybór. Podstawowym kryterium cytowania literatury była popularność geopolityki w piśmiennictwie obcojęzycznym i krajowym, mierzona liczbą publikacji oraz znaczeniem naukowym publikacji, mierzonym liczbą cytowań. Starano się także uwzględniać nowe trendy i oryginalne podejścia badawcze, obrazujące złożoność współczesnej geopolityki. Mimo to autor nie ukrywa, że bibliografia stanowi subiektywny wykaz najważniejszych książek z zakresu szeroko rozumianej geopolityki od czasu zapoczątkowania przemian politycznoustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Przy układaniu bibliografii korzystałem z zestawień literatury, zamieszczanych w publikacjach geopolitycznych, katalogów elektronicznych bibliotek narodowych i uniwersyteckich różnych krajów świata oraz multiwyszukiwarek baz bibliotecznych. Z uwagi na różnorodne style zapisu bibliograficznego używane na świecie i dominujące trendy w światowym brokerstwie informacji, w publikacji przyjęto sposób cytowania oparty na konwencji The Chicago Manual of Style (w edycji szesnastej) oraz systemy transliteracji używane przez amerykańskich bibliotekoznawców 2. Większość skrótów i łączniki w przypadku publikacji, których autorami jest więcej niż jedna osoba, użyto w języku angielskim. Najpopularniejszym językiem geopolityki jest obecnie język angielski. W tym języku narodziła się także nowa szkoła geopolityki, tzw. geopolityka krytyczna, nazywana także geopolityką poststrukturalną, nową geopolityką czy geopolityką informacyjną. Drugim co do popularności językiem geopolityki jest język francuski. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdecydowana większość książek francuskojęzycznych o geopolityce jest wydawana we Francji, a publikacje anglojęzyczne należy rozdzielić pomiędzy wiele państw (na czele ze 2 The Chicago manual of style, 16 th ed., Chicago

7 Wprowadzenie Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią), wówczas Francja wyrasta na czołowy kraj w świecie, w którym prowadzone są badania z zakresu geopolityki. Należy tutaj przede wszystkim podkreślić bardzo wysoki status akademicki geopolityki we Francji. Narodziła się tam jedna z jej czołowych subdyscyplin geopolityki geohistoria, a inna geoekonomia jest rozwijana na najwyższym światowym poziomie. Osobna sprawa to bardzo wysoki poziom naukowy i edytorski publikacji francuskich oraz, stojącą na bardzo wysokim poziomie, francuską kartografię geopolityczną 3. W światowej czołówce mieści się jeszcze literatura w językach rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Warto odnotować fakt odrodzenia badań geopolitycznych w Niemczech oraz prawdziwy boom na geopolitykę w Federacji Rosyjskiej 4. Ameryka Łacińska posiada długie tradycji studiów geopolitycznych, które choć nie zawsze oryginalne i w większości ograniczone do spraw regionalnych, mają swoje trwałe miejsce w światowej geopolityce akademickiej 5. Do państw, w których geopolityka cieszy się dużą popularnością i uzyskuje coraz silniejszą pozycję należą bez wątpienia Turcja, Bułgaria i Grecja. Literatura polskojęzyczna wypada w poniższym zestawieniu nie najgorzej, choć gwałtowny rozwój geopolityki w środowiskach naukowych w Polsce i, co za tym idzie, wzrastającą liczbę publikacji, datuje się od drugiej dekady XXI wieku. Należy jednak odnotować pozytywny trend w rozwoju badań geopolitycznych w naszym kraju. Od początku XXI wieku geopolityka zdobywa coraz większą popularność, co jest widoczne nie tylko we wzrastającej liczbie publikacji, ale także w ich poziomie. Przyczyniła się do tego nie tylko aktywność naukowa poszczególnych badaczy, ale także powstanie zinstytucjonalizowanych form rozwoju tej nauki jak Instytut Geopolityki w Częstochowie czy Polskie Towarzystwo Geopolityczne, coroczne Zjazdy Geopolityków Polskich czy nowe 3 Por. W. Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń Na temat rosyjskiej myśli geopolitycznej zob. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk Na temat geopolityki w Ameryce Łacińskiej zob. M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa

8 Bibliografia geopolityki współczesnej czasopisma naukowe (np. Przegląd Geopolityczny, Geopolityka, European Journal of Geopolitics ) 6. We współczesnych badaniach geopolitycznych mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma głównymi nurtami badań, które można bez zbędnej przesady tytułować będziemy odrębnymi szkołami: szkołę neoklasyczną oraz szkołę postmodernistyczną (poststrukturalną). Szkoła neoklasyczna odwołuje się wprost do dorobku geopolityki klasycznej, czyli okresu od powstania tej nauki (druga połowa XIX wieku) do 1945 r. Nurt ten szeroko wykorzystuje odwołania do wpływu przestrzeni geograficznej na prowadzenie polityki międzynarodowej i wytyczanie strategicznych celów politycznych, kładzie nacisk na konwencję Realpolitik w analizie procesów geopolitycznych, uwypukla analizy potęgi oraz klasyczne czynniki decydujące o sile (położenie, siła militarna, itd.). Szkoła poststrukturalna, tzw. geopolityka krytyczna, odrzuca klasyczne podkreślanie analizy potęgi, pojęcia mocarstwa, suwerenności, konfliktów itd., na rzecz badania procesów globalizacyjnych (i glokalizacyjnych), aspektów kulturowo-psychologicznych, wyobrażeń przestrzennych (tzw. kodów geopolitycznych) oraz elementów wojen informacyjnych (tzw. geopolityka informacyjna) 7. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Instytutu Geopolityki, którzy w latach dzielili się ze mną swoimi cennymi radami i spostrzeżeniami w zakresie literatury przedmiotu. Za ostateczny kształt zestawienia odpowiedzialność jednak ponosi wyłącznie jego autor. Mam nadzieję, iż książka ta zachęci innych badaczy, środowiska naukowe i ośrodki informacji naukowej do opracowywania w przyszłości bardziej szczegłówych publikacji bibliograficznych, w tym tematycznych, poświęconych geopolityce. Leszek Sykulski Częstochowa, 12 marca 2014 r. 6 Zob. np Por. J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk

9 Literatura w języku angielskim 1. Aalto, Pami Structural geopolitics in Europe: constructing geopolitical subjectivity for the EU and Russia. Copenhagen Peace Research Institute, København: COPRI. 2. Aalto, Pami Constructing post-soviet geopolitics in Estonia: a study in security, identity and subjectivity. Acta Politica, no. 19. Helsinki: University of Helsinki, Dept. of Political Science. 3. Aaron, David Middle East perspectives. Geneva: GCSP. 4. Abenheim, Donald United Germany, nationalism and militarism: Postsdam and the maintenance of tradition. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School. 5. Ackerman, James S Distance points: essays in theory and renaissance art and architecture. Cambridge, Mass: MIT Press. 6. Action Against Hunger The Geopolitics of hunger, : hunger and power. Boulder: L. Rienner. 7. Adam, Thomas, & Uwe Luebken Beyond the nation: United States history in transnational perspective. Washington, D.C.: German Historical Institute. 8. Adamson, Kerry-Ann Stationary fuel cells. An overview. Amsterdam: Elsevier Science. 9. Adeleke, Ademola Ties without strings?: the Colombo Plan and the geopolitics of international aid Ann Arbor, Mich: UMI Dissertation Services. 10. Agarwal, Amita Indian Ocean and world peace. New Delhi: Kanishka. 11. Agnew, John Political geography: a reader. Arnold Readers in Geography. London: Arnold. 12. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood. Hettner-lectures, 4. Heidelberg: Dept. of Geography, University of Heidelberg.

10 Bibliografia geopolityki współczesnej 13. Agnew, John A Geopolitics: revisioning world politics. New York, N.Y.: Routledge. 14. Agnew, John A., & Stuart Corbridge Mastering space: hegemony, territory and international political economy. London: Routledge. 15. Agnew, John A Reinventing geopolitics: geographies of modern statehood; Hettner-Lecture Heidelberg: Department of Geography. 16. Agnew, John A Hegemony: the new shape of global power. Philadelphia: Temple University Press. 17. Agnew, John A Making political geography. Human Geography in the Making. London: Arnold. 18. Agnew, John A., & James S. Duncan The Power of place: bringing together geographical and sociological imaginations. Boston: Unwin Hyman. 19. Agnew, John A., & J. Nicholas Entrikin The Marshall Plan today: Model and Metaphor. London: Routledge. 20. Agnew, John A., & Virginie Mamadouh Politics: critical essays in human geography. Contemporary Foundations of Space and Place. Aldershot: Ashgate. 21. Agnew, John A., Katharyne Mitchell, & Gerard Toal A Companion to political geography. Malden, MA: Blackwell Publishers. 22. Ahmed, Nafeez Mosaddeq The war on truth 9/11, disinformation, and the anatomy of terrorism. Moreton-in-Marsh: Arris. 23. Ahn, Se Young The U.S. new Trans-Pacific initiative: geopolitical implications of the U.S.-Korea FTA. East-West Center Working Papers, no. 18 (rev). Honolulu, HI: East-West Center. 24. Ahrari, Mohammed Ehsanullan, & James Beal The New Great Game in muslim Central Asia. Washington, DC: National Defense University Press. 25. Akiner, Shirin The Caspian: politics, energy and security. London: Routledge. 26. Akorede, V. E. A Geopolitics of development, integration, and security in Nigeria. Akure, Ondo, Nigeria: F&P Dominion Books. 27. Al-Khulaifi, Hamad Hassan Military and non military threats to the Gulf Cooperation Countries. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 10

11 Literatura w języku angielskim 28. Al-Rodhan, Nayef R. F Neo-statecraft and meta-geopolitics: reconciliation of power, interests and justice in the 21st century. Berlin: Lit. 29. Alam, Anwar Iran and Post-9/11 World Order: reflections on Iranian nuclear programme. New Delhi: New Century Publications. 30. Alam, Md. Mukhtar Economic development and contemporary geopolitics: the Indian Ocean rim. New Delhi: Om Publications. 31. Albert, Mathias, & David Jacobson, Yosef Lapid Identities, borders, orders: rethinking international relations theory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 32. Alden, Chris, Daniel Large, & Ricardo De Oliveira China returns to Africa: a rising power and a continent embrace. London: C Hurst & Co Publishers Ltd. 33. Aldrich, Robert The last colonies. Cambridge: Cambridge University Press. 34. Alexseev, Mikhail A., & Tamara Troyakova Watching out for regional separatism in the Russian Far East ideological cueing of territorial security, economic incentives and cultural identity. London: Cass. 35. Alfredsson, Gudmundur, Timo Koivurova, & David Kenneth Leary The yearbook of polar law: volume 1, (2009). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 36. Alger, Kevin Lessons from contemporary insurgency: The PKK's enduring fight. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center. 37. Ali, Mehrunnisa Readings in Pakistan foreign policy, Karachi: Oxford University Press. 38. Ali, Tariq Masters of the universe?: NATO's Balkan crusade. London: Verso. 39. Alkali, Rufa'i Ahmed Issues in international Relations and Nigeria's foreign policy. Kaduna, Nigeria: Baraka Press. 40. Allazov, Rasim Competition and cooperation in the Caspian Sea region: Security implications for the littoral states. [Famagusta], Turkish Republic of Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University. 41. Allen, Joel Hostages and hostage-taking in the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 42. Altmann, Franz-Lothar, & John R. Lampe Energy and the transformation process in Southeast Europe: a project of the Bertelsmann Foundation, 11

12 Bibliografia geopolityki współczesnej the German Marshall Fund of the United States, and the Center for Applied Policy Research (CAP). Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers. 43. Alway, Todd Accounting for globalization: National Statistics, international comparisons and the emergence of the global economy. 44. American Council for Kosovo Reconsidering Kosovo: proceedings of the international conference held on September 28, 2006 in Washington. Washington: the American Council for Kosovo. 45. American Council for Kosovo, & Lord Byron Foundation for Balkan Studies The Kosovo: the score, Washington D.C.: American Council for Kosovo. 46. Amin, Samir Beyond US hegemony?: assessing the prospects for a multipolar world. Beirut, Lebanon: World Book Pub. 47. Amineh, Mehdi Parvizi Globalisation, geopolitics and energy security in Central Eurasia and the Caspian Region. The Hague: Clingendael International Energy Programme. 48. Amineh, Mehdi Parvizi, & Yang Guang The globalization of energy: China and the European Union. Leiden: Brill. 49. Amineh, Mehdi Parvizi, & Henk Houweling Central Eurasia in global politics: conflict, security, and development. International Studies in Sociology and Social Anthropology, v. 92. Leiden: Brill. 50. Amirahmadi, Hooshang The Caspian Region at a crossroad: challenges of a new frontier of energy and development. New York: St. Martin's Press. 51. Anand, Dibyesh Geopolitical exotica: Tibet in western imagination. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 52. Anand, Dibyesh Tibet: a victim of geopolitics. Delhi: Routledge India. 53. Anckar, Dag, & Lars Nilsson Politics and geography: contributions to an interface. Abo: Mid-Sweden University Press. 54. Anderson, E. W An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Reference. 55. Anderson, Evan W Global geopolitical flashpoints: an atlas of conflict. London: Stationery Office. 56. Anderson, Ewan W International boundaries: a geopolitical atlas. New York, NY: Routledge. 12

13 Literatura w języku angielskim 57. Anderson, Ewan W., Liam D. Anderson, & Ian M. Cool An atlas of Middle Eastern affairs. London: Routledge. 58. Anderson, Ewan W., and Liam D. Anderson Strategic minerals: resource geopolitics and global geoeconomics. Chichester, West Sussex, England: Wiley. 59. Anderson, Ewan W., & Don Shewan An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Publishers. 60. Anderson, Ewan W Water geopolitics in the Middle East: the key countries. Washington, D.C.: CSIS, Center for Strategic & International Studies. 61. Anderson, Ewan W., & Khalil H. Rashidian The Middle East crisis: the background and geopolitics. New York: St. Martin's Press. 62. Anderson, Ewan W., & W. B. Fisher The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 63. Anderson, Ewan W., & Liam D. Anderson, & Ian Cool An atlas of Middle Eastern affairs. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 64. Anderson, Ewan William The Middle East: geography and geopolitics. London: Routledge. 65. Anderson, James, & Warwick Armstrong Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 66. Anderson, James, & Warwick Armstrong The Geopolitics of European Union enlargement. London: Routledge. 67. Anderson, Kay Handbook of cultural geography. London: Sage. 68. Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, & Thought and Practice of Exchange in the Euro-Mediterranean Cultural Space Working in the Euro-Mediterranean Thought and Practice of Cultural Actors = Pensée et pratiques des acteurs culturels dans l'espase Euro-Méditerranéen. Alexandria: Anna Lindh Foundation. 69. Antonova, Loudmila Geoeconomics vs. Geopolitics?: the debate about the future of American foreign policy. Fellows Paper-Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Antonsich, M., V. Kolossov, & M. P. Pagnini Europe between political geography and geopolitics. Roma: Società Geografica Italiana. 71. Antonsich, Marco On the centenary of Ratzel's Politische Geographie : Europe between political geography and geopolitics: proceed- 13

14 Bibliografia geopolityki współczesnej 14 ings of the international meeting organised by the Geographical Section of the Department of Political Sciences (University of Trieste) and the International Geographical Union World Political Map: (Trieste, Italy, Wednesday 10th - saturday 13th December, 1997). Roma: Società Geografica Italiana. 72. Apple, Theodore B Geopolitical objectives and impacts of operation Iraqi Freedom. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College. 73. Aqayi, Bahman The law and politics of the Caspian Sea: with special reference to Iran. Charleston, SC: BookSerge. 74. Aras, Bulent The new geopolitics of Eurasia and Turkey's position. London: F. Cass. 75. Aray, Osman, & B. Baykal Eyyuboglu The new indipendent states of inner Asia and Turkey s policy. Ankara: Ulusal Politika Arastırmaları Vakfı=National Policy Research Foundation. 76. Armstrong, C. K Korea at the center: dynamics of regionalism in Northeast Asia. 77. Armstrong, Warwick, & James Anderson Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire. London: Routledge. 78. Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va Knowledge and speed: battle force and the U.S. Army of The 1998 Annual Report on The Army After Next Project to the Chief of Staff of the Army. AD-a [United States]: Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va. 79. Arnopoulos, Paris Exopolitics: polis, ethnos, cosmos: classical theories and praxis of foreign affairs. Commack, New York: Nova Science. 80. Arnswald, Sven, & Mathias Jopp The implications of Baltic States' EU membership. Helsinki, Finland: Ulkopoliittinen Instituutti. 81. Arquilla, John, & David F. Ronfeldt The emergence of Noopolitik: toward an American information strategy. Santa Monica, CA: Rand. 82. Arrighi, Giovanni, Beverly J. Silver, & Iftikhar Ahmad Chaos and governance in the modern world system. Contradictions of Modernity, 10. Minneapolis: University of Minnesota Press. 83. Arsano, Yacob Ethiopia and the Nile: dilemmas of national and regional hydropolitics. Zurich: Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of Technology. 84. Art, Robert J America's grand strategy and world politics. New York: Routledge.

15 Literatura w języku angielskim 85. Artaraz, Kepa Cuba and western intellectuals since New York: Palgrave Macmillan. 86. Arts, Karin, & Pedro Pinto Leite International law and the question of Western Sahara. Leiden: IPJET. 87. As-Saber, Sharif N., Peter J. Dowling, & P. W. Liesch Geopolitics and its impacts on international business decisions: a framework for a geopolitical paradigm of international business. Launceston, Tas: School of Management, University of Tasmania. 88. Ashimbaev, M. S New challenges and new geopolitics in Central Asia: after September 11. Almaty: KISI pri Prezidentom RK. 89. Asian Security Conference, N. S. Sisodia, & S. Kalyanaraman The future of war and peace in Asia. New Delhi: Magnum Books. 90. Asmus, Ronald D German strategy and opinion after the Wall, Santa Monica, CA: Rand. 91. Aspin, Les The Aspin Papers: sanctions, diplomacy, and the war in the Persian Gulf. Significant issues series, v.13, no.2. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. 92. Atkins, P. J., & Ian R. Bowler Food in society: economy, culture, geography. London: Arnold. 93. Atkinson, David Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. International Library of Human Geography, 3. London: I.B. Tauris. 94. Atkinson, David A Geopolitics and the geographical imagination in fascist Italy. Loughborough University of Technology. 95. Atlantic Council of the United States Strategic stability, economic performance, and political leadership in the Pacific Basin: a framework for U.S. policy and Atlantic-Pacific cooperation in the 1990s. 96. Auger, John, & William L. Wimbish Proteus futures digest: a compilation of selected works derived from the 2006 proteus workshop. [Carlisle Barracks, PA]: Proteus Management Group. 97. Avery, Samuel The globalist papers. Louisville, Ky: [Compari]. 98. Aydın, Mustafa New geopolitics of Central Asia and the Caucasus: causes of instability and predicament. SAM Papers, no. 2/2000. Ankara: Center for Strategic Research. 15

16 Bibliografia geopolityki współczesnej 99. Ayima, Kwesi Challenges and prospects of liberal democracy in West Africa: a comparative assessment of Benin, Ghana and Nigeria. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Azani, Eitan Hezbollah from revolutionism to pragmatism. Basingstoke: Palgrave Macmillan Azani, Eitan Hezbollah: the story of the Party of God: from revolution to Institutionalization. New York: Palgrave Macmillan Azevedo, Paulo Cesar Miranda de Security of the Brazilian Amazon Area. USAWC Military Studies Program Paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Backhaus, Gary, & John Murungi Colonial and global interfacing: imperial hegemonies and democratizing resistances. Oxford: Cambridge Scholars Publ Backler, Alan L., & William T. Sabata World geography and national security. Mershon Center National Security Series. Menlo Park, Calif: Addison-Wesley Bærenholdt, Jørgen Ole, Lasse Koefoed, & Fiona Wilson Political geography: geopolitics, cosmopolitanism and the colonial present. Roskilde: Geografi, Roskilde Universitetscenter Baggett, Ian Robert An investigation into the evolution of maltese geopolitical thought: its heritage, renaissance and rejuvenation? University of Durham Bahgat, Gawdat American oil diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea. Gainesville: University Press of Florida Bahl, Raghav Superpower?: the Amazing race between China's hare and India's tortoise. New York: Portfolio Penguin Bailey, Jonathan Great power strategy in Asia: empire, culture and trade, Abingdon, England: Routledge Baker, Susan, & Petr Jehlicka Dilemmas of transition: the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass Bakshi, Jyotsna Russia and India: from ideology to geopolitics, Delhi: Dev Publication Bal, Suryakant Nijanand Central Asia: a strategy for India's look-north policy. New Delhi: Lancer Publishers & Distributors. 16

17 Literatura w języku angielskim 113. Balakrishnan, Gopal Antagonistics. London: Verso Balzacq, Thierry The External Dimension of EU justice and home affairs: governance, neighbours, security. Basingstoke: Palgrave Macmillan Bandman, Mark Konstantinovich The geopolitical position of Siberia after the break-up of the USSR. Novosibirsk: Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering Banerjie, Indranil India and Central Asia. Northolt, Middlesex: Brunel Academic Publishers Banlaoi, Rommel C The ASEAN regional forum, the South China Sea disputes, and the Functionalist Option. NDCP Monograph, no. 3. Quezon City: Dept. of National Defense, National Defense College of the Philippines Banlaoi, Rommel C Southeast Asian perspectives on the rise of China: Regional Security after 9/11. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center Banuazizi, Ali, & Myron Weiner The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands. Bloomington: Indiana University Press Barber, Stephen The geopolitics of the City. London: Forum Barman, Jean, & Robert A. J. McDonald Perspectives on Aboriginal culture. Vancouver: University of British Columbia Barnett, C., & M. Low Spaces of democracy; geographical perspectives on citizenship, participation and representation Barry, Donald D., Alfred J. Rieber, & Alvin Z. Rubinstein Perestroika at the crossroads. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Barton, Jonathan R A Political geography of Latin America. London: New York Barton, Jonathan R Development, politics and space: towards a southern political geography. Research Papers in Environmental & Spatial Analysis, no. 27. London: London School of Economics, Dept. of Geography Bashford, Alison Medicine at the border: disease, globalization and security, 1850 to the present. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan Bassett, Thomas J., & Donald Crummey Land in African agrarian systems. Madison, Wis: University of Wisconsin Press Bates, Gill, Matthew Oresman, & Zbigniew Brzezinski China's new journey to the West: China's emergence in Central Asia and implications for 17

18 Bibliografia geopolityki współczesnej 18 U.S. interests. Washington DC: CSIS/Centre forstrategic and International Studies Battistella, Dario The return of the state of war: a theoretical analysis of operation Iraqi freedom. Colchester, UK: ecpr press Battler, Alex The twenty-first century: the world without Russia. Salt Lake City: American University & Colleges Press Baugh, Daniel A Withdrawing from Europe: Anglo-French maritime geopolitics Baviskar, Amita Contested grounds: essays on nature, culture, and power. New Delhi: Oxford University Press Beeson, Mark Regionalism and globalization in East Asia: politics, security and economic development. Basingstoke: Palgrave Macmillan Behrendt, Sven, & Christian-Peter Hanelt Bound to cooperate: Europe and the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers Belfer, Mitchell A Dropping the anchor: an EU naval approach to energy security. Praha: Protis Bell, Coral The post-soviet world: geopolitics and crises. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Bell, Morag, R. A. Butlin, & Michael J. Heffernan Geography and imperialism, Manchester: Manchester University Press Ben Salah, Majid U.S. foreign policy and the decolonization of the Maghreb, Lille: A.N.R.T, Université de Lille III Ben-Ghiat, Ruth, & Mia Fuller Italian colonialism. New York: Palgrave Macmillan Ben-Porat, Guy Global liberalism, local populism: peace and conflict in Israel/Palestine and Northern Ireland. Syracuse studies on peace and conflict resolution. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press Benbassa, Esther, Aron Rodrigue, & Esther Benbassa The Jews of the Balkans: the Judeo-Spanish community, 15th to 20th centuries. Jewish communities of the modern world. Oxford: Blackwell Bennett, D. Gordon Tension areas of the world. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co Berg, Eiki, & Henk van Houtum Routing borders between territories, discourses, and practices. Critical security series. Burlington, VT: Ashgate.

19 Literatura w języku angielskim 144. Berg-Schlosser, D., & R. Vetik Perspectives on democratic consolidation in Central and Eastern Europe Bergedorfer Gesprächskreis At the crossroads of geo-politics: Turkey in a changing political environment. Hamburg: Die Stiftung Bergedorfer Gesprächskreis, Thomas Paulsen, and Jorg Zagel European policy towards Central Asia. Hamburg: Korber-Stiftung Berger, Mark T From nation-building to state-building. London: Routledge Berger, Mark T., & Douglas A. Borer The long war: insurgency, counterinsurgency and collapsing states. London [u.a.]: Routledge Bergman, Edward F., & William H. Renwick Introduction to geography: people, places, and environment. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Berking, Helmuth Negotiating urban conflicts: interaction, space, and control. Materialities, v. 1. Bielefeld: Transcript Berman, Russell A Special section on Carl Schmitt; Special section on Hannah Arendt ; Special section on politics and empire. Telos, 2005 no New York: Telos Press Berry, R. Michael, George Maude, & Jerry Schuchalter Frontiers of American political experience. Turku: Turun Yliopisto Bertram, David Verge, & Carleton University. Dissertation. Geography The Internet as space: shifts in territoriality Berzani, Roland A roadmap for future security in the West Balkans. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College Beschorner, Natasha Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Beschorner, Natasha, & St. John B. Gould Altered states?: Israel, Palestine and the future. London: School of Oriental And African Studies, University of London Beschorner, Natasha, St. John B. Gould, & K. S. McLachlan Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin: proceedings of a seminar held on 25th June 1990 at the School of Oriental and African Studies, University of Lon- 19

20 Bibliografia geopolityki współczesnej don. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of Oriental and African Studies Best, M. L., J. Hughes-Wilson, & A. A. Piontkowsky Strategic stability in the post-cold war world and the future of nuclear disarmament Bew, John, Gabriel Glickman, & Martyn Frampton The British moment: the case for democratic geopolitics in the twenty-first century. London: Social Affairs Unit Beyond 2010 European Higher Education in the Next Decade, & Maria Kelo Beyond 2010: priorities and challenges for higher education in the next decade. Bonn: Lemmens Bhattarai, Rajan Geopolitics of Nepal and international responses to conflict transformation. Kathmandu, Nepal: Friends for Peace Biagini, E., & B. S. Hoyle Insularity and development: international perspectives on islands, planning and core-periphery relationships Bianchini, S Partitions: reshaping states and minds. London: Frank Cass Bickerton, Ian J., & M. N. Pearson Forty-three days: the Gulf War. East Melbourne: Text Publishing in association with ABC Books Bide, Austin, & Frank Ashcroft Judd The influence of science and technology versus social progress / a cry for action: a response to the paper by Sir Austin Bide ; Lord Judd of Portsea. Global governance. London: London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance Biersteker, Thomas J., & Cynthia Weber State sovereignty as social construct. Cambridge studies in international relations, 46. Cambridge: Cambridge University Press Birdi, Narinder Singh Water scarcity in the Maltese Islands: geopolitics and management issues. University of Durham Birle, Peter, Sérgio Costa, & Horst Nitschack Brazil and the Americas: convergences and perspectives. Madrid: Iberoamericana Black Sea and Caspian Sea Symposium Black Sea and Caspian Sea Symposium II Constanta, Romania. Washington, DC: Center for Strategic Intelligence Research, National Defense Intelligence College Blackburn, Richard James The vampire of reason: an essay in the philosophy of history. London: Verso Blacksell, Mark Political geography. London: Routledge. 20

LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST

LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST LA CHINE ET L AFRIQUE DE L OUEST Professeure : Yumiko Yamamoto Année universitaire 2015/2016 : Semestre d automne SÉANCES ET PROGRAMMES Séance 1. Introduction à la Chine et l Afrique de l Ouest 1ère Partie.

Plus en détail

Bologne à l EPFL. Réforme de Bologne Implications pour l EPFL. Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master

Bologne à l EPFL. Réforme de Bologne Implications pour l EPFL. Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master Bologne à l EPFL Réforme de Bologne Implications pour l EPFL Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master EPFL Quelques chiffres 6 600 Etudiants, 23% femmes, 38% étrangers, 109 nationalités 1 400 Doctorants

Plus en détail

Programme scientifique MUST

Programme scientifique MUST Programme scientifique MUST Management of Urban Smart Territories 03/06/2014 Claude Rochet - Florence Pinot 1 Qu est-ce qui fait qu une ville est «smart»? Ce n est pas une addition de «smarties»: smart

Plus en détail

Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets en vue de l'exemplarisation automatique

Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets en vue de l'exemplarisation automatique Codes attribués par l'abes pour identifier les bouquets de ressources électroniques Ressources Fournisseurs Type Bouquets Code attribué ACM DIGITAL LIBRARY ACM - ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY / TSP

Plus en détail

RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE

RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE CALL FOR PAPERS / APPEL A COMMUNICATIONS RETHINKING JACQUES ELLUL AND THE TECHNOLOGICAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY REPENSER JACQUES ELLUL ET LA SOCIETE TECHNICIENNE AU 21EME SIECLE The Conference Rethinking

Plus en détail

Assemblée générale. Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2

Assemblée générale. Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2 Nations Unies A/CONF.224/PC(III)/2 Assemblée générale Distr. générale 10 janvier 2015 Français Original : anglais Troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe

Plus en détail

Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference

Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference Strange Worlds We Live In: Challenges and Opportunities in Global Affairs: 5th Annual Graduate Student Conference Event Date: Friday, March 14-4:00pm to Saturday, March 15-4:30pm, Social Sciences Building,

Plus en détail

Le nouveau Rolex Learning Center. Thomas.Guignard@epfl.ch Bibliothèque de l EPFL Responsable Développement des Collections et Appui Académique

Le nouveau Rolex Learning Center. Thomas.Guignard@epfl.ch Bibliothèque de l EPFL Responsable Développement des Collections et Appui Académique Le nouveau Rolex Learning Center Thomas.Guignard@epfl.ch Bibliothèque de l EPFL Responsable Développement des Collections et Appui Académique Colloque «Quelle nouvelle bibliothèque?» Besançon, 29 juin

Plus en détail

LA CHINE ET L AUTRE : MEDIATIONS CULTURELLES ENTRE LA CHINE ET L OCCIDENT A L EPOQUE MODERNE (COLLOQUE INTERNATIONAL)

LA CHINE ET L AUTRE : MEDIATIONS CULTURELLES ENTRE LA CHINE ET L OCCIDENT A L EPOQUE MODERNE (COLLOQUE INTERNATIONAL) LA CHINE ET L AUTRE : MEDIATIONS CULTURELLES ENTRE LA CHINE ET L OCCIDENT A L EPOQUE MODERNE (COLLOQUE INTERNATIONAL) CHINA AND THE OTHER: CULTURAL MEDIATIONS BETWEEN CHINA AND THE WEST IN THE MODERN ERA

Plus en détail

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the

Plus en détail

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS.

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS. Voici un ensemble de recommandations pour vous permettre de préparer la rentrée prochaine. Il ne s agit pas bien sûr de tout faire mais de travailler selon vos goûts, en veillant à consolider vos connaissances

Plus en détail

Calin GURAU. Courriel : c.gurau@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie

Calin GURAU. Courriel : c.gurau@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie Calin GURAU Courriel : c.gurau@montpellier-bs.com Fonction : Professeur Biographie Călin Gurau, professeur agrégé de marketing, a commencé à travailler au sein du Groupe Sup de Co Montpellier Business

Plus en détail

Christophe REVELLI Associate Professor Kedge Business School christophe.revelli@kedgebs.com PROFESSIONAL +33 491 827 896

Christophe REVELLI Associate Professor Kedge Business School christophe.revelli@kedgebs.com PROFESSIONAL +33 491 827 896 Christophe REVELLI Associate Professor Kedge Business School christophe.revelli@kedgebs.com PROFESSIONAL +33 491 827 896 EDUCATION 2011 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en Sciences

Plus en détail

Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. BENBOUZIANE Mohamed

Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. BENBOUZIANE Mohamed Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen Faculté des Sciences Economiques et de Gestion CV BENBOUZIANE Mohamed Nom : BENBOUZIANE Prénom : Mohamed Date et Lieu de Naissance : 04/ 12/ 1963 à Honaine Tlemcen-

Plus en détail

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Rapport annuel Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Bilan a) Objectifs fixés en 2010-2011 et résultats obtenus J'ai complété mon manuscrit : Power : Where

Plus en détail

Frank LASCK. Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie

Frank LASCK. Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur. Biographie Frank LASCK Courriel : f.lasch@montpellier-bs.com Fonction : Professeur Biographie Frank Lasch, professeur en entrepreneuriat, a rejoint le Groupe Sup de Co Montpellier Business School en septembre 2003

Plus en détail

Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle - 1700-1778»

Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle - 1700-1778» LE DOUDIC Kévin Doctorant en Histoire Moderne Document actualisé le 03/01/2015 THÈMES DE RECHERCHES Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle

Plus en détail

ESC Programme CORE COURSES (Master level) 2011/2012

ESC Programme CORE COURSES (Master level) 2011/2012 CORE COURSES (Master level) 2011/2012 Language (F : French - E : English) Semester (1 : Fall - 2 : Spring) M-ESC-4-06-99-10-E M-ESC-4-06-99-10-F M-ESC-4-05-99-05-F M-ESC-4-05-99-05-E M-ESC-4-02-99-03-E

Plus en détail

Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous.

Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous. Dédicace Papa, je te dédie ce mémoire car je t'aime très fort. Je te souhaite le meilleur rétablissement et un retour rapide parmi nous. «The Pakistanis were always asking us for arms and I was always

Plus en détail

PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée.

PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée. PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée. Il y a trois approches possibles du produit intérieur brut : Optique de la production Optique

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Génie Logiciel et Gestion de Projets

Génie Logiciel et Gestion de Projets Génie Logiciel et Gestion de Projets INFO-F-407 Ragnhild Van Der Straeten 2008-2009 ULB 1 Génie Logiciel et Gestion de Projets Organisation 2 Ragnhild Van Der Straeten VUB, 4K209 Campus Etterbeek rvdstrae@vub.ac.be

Plus en détail

Fields of teaching, research and professionnal competence. Fields professionnal competence. Fields of teaching

Fields of teaching, research and professionnal competence. Fields professionnal competence. Fields of teaching YOUSFI Hèla Associate professor Hela.YOUSFI@dauphine.fr Phone : 01 44 05 49 35 Office : P 421 Current Position - Status Department of attachment : MSO Centre of Research : Dauphine Recherches en Management

Plus en détail

Site personnel : http://www.u-paris10.fr/11300/0/fiche annuaireksup/&rh=pers_annuaire

Site personnel : http://www.u-paris10.fr/11300/0/fiche annuaireksup/&rh=pers_annuaire Nom : du Marais, Bertrand Titre : Professeur associé de droit public, Université de Paris Ouest Nanterre, France Conseiller d Etat Paris, France Affiliations : CRDP, Chercheur associé à EconomiX Tel :

Plus en détail

SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE

SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE www.integralvision.fr 28/04/12 1 LES SERVICES INTEGRAL VISION Cradle to Cradle «Avoir un impact positif» Déchet = nourriture Energie renouvelable Diversité

Plus en détail

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT ECTS CM TD Volume horaire Semester 1 30 161 109 288 UE1 Economics 9 48 32 80 Microeconomics 1: Central/Essential/Major Principles 24 16 40 Macroeconomics 1:

Plus en détail

OUALDI M hamed. 32 boulevard de Strasbourg Ph. : 00. 33.6.62.13.31.05 75010 Paris oualdi.mhamed@gmail.com

OUALDI M hamed. 32 boulevard de Strasbourg Ph. : 00. 33.6.62.13.31.05 75010 Paris oualdi.mhamed@gmail.com P a g e 1 OUALDI M hamed 32 boulevard de Strasbourg Ph. : 00. 33.6.62.13.31.05 75010 Paris oualdi.mhamed@gmail.com - Date of birth: 14/05/1974 - Nationality: French RESEARCH AND TEACHING INTERESTS - White

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL POUR LA DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES CONTRE LA CORRUPTION

CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL POUR LA DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES CONTRE LA CORRUPTION CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL POUR LA DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES CONTRE LA CORRUPTION International Legal Framework for Development of Anti-Corruption Programs 1 AUGMENTATION DES ACCORDS CONTRE LA CORRUPTION

Plus en détail

La gestion des risques IT et l audit

La gestion des risques IT et l audit La gestion des risques IT et l audit 5èmé rencontre des experts auditeurs en sécurité de l information De l audit au management de la sécurité des systèmes d information 14 Février 2013 Qui sommes nous?

Plus en détail

Lean approach on production lines Oct 9, 2014

Lean approach on production lines Oct 9, 2014 Oct 9, 2014 Dassault Mérignac 1 Emmanuel Théret Since sept. 2013 : Falcon 5X FAL production engineer 2011-2013 : chief project of 1st lean integration in Merignac plant 2010 : Falcon 7X FAL production

Plus en détail

Wallonia-Belgium A continuous success story. Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America

Wallonia-Belgium A continuous success story. Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America Wallonia-Belgium A continuous success story Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America I. ORGANISATION & STRATEGY II. FIGURES & RESULTS III.BELGIUM WALLONIA S ASSETS I. ORGANISATION

Plus en détail

Celine BARREDY, PhD Associate Professor of Management Sciences

Celine BARREDY, PhD Associate Professor of Management Sciences Celine BARREDY, PhD Associate Professor of Management Sciences PUSG, UFR 413 35, avenue Abadie 33072 Bordeaux Cedex celine.barredy@u-bordeaux4.fr TEL +33(0)685431233 Education 2005: PhD in Management Sciences

Plus en détail

France with an OIB. Updated January 2014

France with an OIB. Updated January 2014 France with an OIB Updated January 2014 The French system May appear complicated Not too expensive Good opportunities if you look carefully 2 European harmonisation of higher education - LMD system Licence

Plus en détail

REVITALIZING THE RAILWAYS IN AFRICA

REVITALIZING THE RAILWAYS IN AFRICA REVITALIZING THE RAILWAYS IN AFRICA Contents 1 2 3 4 GENERAL FRAMEWORK THE AFRICAN CONTINENT: SOME LANDMARKS AFRICAN NETWORKS: STATE OF PLAY STRATEGY: DESTINATION 2040 Contents 1 2 3 4 GENERAL FRAMEWORK

Plus en détail

COLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS

COLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS COLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS Registration Policy on Post Secondary and Degree Programs in Early Childhood Education (Canada, other than Ontario) (Approved December 19, 2008 as amended September

Plus en détail

Les Entretiens Jacques Cartier. Session 1 : De la naissance du connectivisme à la satisfaction des besoins éducatifs

Les Entretiens Jacques Cartier. Session 1 : De la naissance du connectivisme à la satisfaction des besoins éducatifs Les Entretiens Jacques Cartier Colloque 1 : Cours massifs et ouverts en ligne adaptés aux besoins du 21ème siècle. Un défi pour l enseignement supérieur des pays du nord et du sud. Session 1 : De la naissance

Plus en détail

Thèmes de recherche. Alliances stratégiques, secteur public. Télécommunications, électronique grand public. Zone géographique

Thèmes de recherche. Alliances stratégiques, secteur public. Télécommunications, électronique grand public. Zone géographique Formation Christian Koenig Professeur Associé, Département Management Directeur, Bachelor in Business Administration PhD in Management, Université Paris IX - Dauphine. MA Business Economics, Harvard University.

Plus en détail

Gilles Morin MBA Expert BPM, instructeur certifié et associé BPTrends Associates Architecte d affaires et agent de transformation

Gilles Morin MBA Expert BPM, instructeur certifié et associé BPTrends Associates Architecte d affaires et agent de transformation Gilles Morin MBA Expert BPM, instructeur certifié et associé BPTrends Associates Architecte d affaires et agent de transformation Cell: (418) 571-9999 gilles@bpmp.ca http://ca.linkedin.com/in/gillesmorin/

Plus en détail

Thèmes de recherche. Projets en cours

Thèmes de recherche. Projets en cours Formation Michel Baroni Professeur, Département Finance Responsable Pédagogique des Mastères Spécialisés en Techniques Financières et Finance & Asset Management Habilitation à Diriger des Recherches, Université

Plus en détail

UPFI URBAN PROJECTS FINANCE INITIATIVE

UPFI URBAN PROJECTS FINANCE INITIATIVE UPFI URBAN PROJECTS FINANCE INITIATIVE Union pour la Méditerranée Union for the Mediterranean Lors de la conférence ministérielle des 9 et 10 novembre 2011 à Strasbourg sur le développement urbain durable,

Plus en détail

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project L enseignement intégré de la musique: Un défi pour l enseignement et la formation des enseignants

Plus en détail

PROGRAMME. Le développement durable a-t-il un avenir?

PROGRAMME. Le développement durable a-t-il un avenir? PROGRAMME Le développement durable a-t-il un avenir? Colloque international organisé par le Centre de recherche en éthique (CREUM), le Centre d études et de recherches internationales (CÉRIUM), et la Faculté

Plus en détail

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation Matières enseignées Stratégie internationale Commerce international Entrepreneuriat international International marketing Ventes et négociation

Plus en détail

Dan Bar-On. Dialog as a means of dealing with conflicts Le dialogue comme modèle pour surmonter les conflits

Dan Bar-On. Dialog as a means of dealing with conflicts Le dialogue comme modèle pour surmonter les conflits Dan Bar-On Dialog as a means of dealing with conflicts Le dialogue comme modèle pour surmonter les conflits Imbuto asbl - Memos AEPCSM International Peace Camp Rwanda 12-27.12.2005 Apprendre des expériences

Plus en détail

MARKETING INTERNATIONAL

MARKETING INTERNATIONAL Université Libre de Bruxelles Solvay Business School DES en Gestion MARKETING INTERNATIONAL Bernhard Adriaensens Edition 2006 Contact avec le Professeur : Par e-mail : bernhard@baa-consulting.com b.adriaensens@wfanet.org

Plus en détail

UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201

UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201 UQÀM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DOCTORAT CONJOINT EN ADMINISTRATION MÉTHODES DE RECHERCHE EN GESTION ADM 9201 Plan de cours Cataldo Zuccaro, MBA, Ph.D. Département

Plus en détail

BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS

BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS The BBA: in a class of its own Federico Pasin Director, BBA Director, International Activities Among the features of the program Rigorous curriculum Internships and career

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Plus en détail

Panorama des Smart Cities et des villes du futur

Panorama des Smart Cities et des villes du futur Panorama des Smart Cities et des villes du futur Université d été du GFII Vendredi 12 septembre 2014 Contact BAUDOUIN Philippe IDATE p.baudouin@idate.org +33 4 67 14 44 27 / +33 6 70 70 85 80 La ville

Plus en détail

Portfolio 2015. Alexandre Rodrigues Designer graphique inchalich@gmail.com 06 76 79 82 94 Alichandre.com

Portfolio 2015. Alexandre Rodrigues Designer graphique inchalich@gmail.com 06 76 79 82 94 Alichandre.com Portfolio 2015 Alexandre Rodrigues Designer graphique inchalich@gmail.com 06 76 79 82 94 Alichandre.com 1 Identité visuelle 2.0 Typographie Affiche Édition 2 Alexandre Rodrigues Portfolio 3 Candidature

Plus en détail

Expériences des Universités européennes dans l enseignement de la Finance islamique. Zineb Bensaid, Senior Consultant ISFIN

Expériences des Universités européennes dans l enseignement de la Finance islamique. Zineb Bensaid, Senior Consultant ISFIN Expériences des Universités européennes dans l enseignement de la Finance islamique Zineb Bensaid, Senior Consultant ISFIN 40 millions EUROPEENS sont musulmans (Ex Turquie) CROISSANCE de la finance islamique

Plus en détail

CURRICULUM VITAE. CHAMP DE SPÉCIALISATION Économie financière. Économétrie financière. Économétrie.

CURRICULUM VITAE. CHAMP DE SPÉCIALISATION Économie financière. Économétrie financière. Économétrie. CURRICULUM VITAE Nom: Bruno Feunou Citoyenneté: Canadien Langues: Bangam, Bandjoun, Français, Anglais Adresse: Duke University Department of Economics 213 Social Sciences Building Durham, NC 27708, US

Plus en détail

SÉCURITÉ ROUTIÈRE PLAN D ACTION (TE BE)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE PLAN D ACTION (TE BE) SÉCURITÉ ROUTIÈRE PLAN D ACTION (TE BE) 25/06/2014 - SEMINAIRE PRAISE Ing. Marius Ndolimana Safety Advisor/Corporate QHSE CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS Tractebel Engineering - Sécurité routière 25 Juin

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

Cocktails & Conversation A Recruiting Event

Cocktails & Conversation A Recruiting Event Cocktails & Conversation A Recruiting Event ALBERT, KATHRYN B.Sc. Anatomy and Cell Biology; Minor in Psychology Language: Fluent English, French Experience: Research direction, account management in advertising,

Plus en détail

LADIES IN MOBILITY. LIVE TWEET Innovative City

LADIES IN MOBILITY. LIVE TWEET Innovative City LIVE TWEET Innovative City 1. LadiesinMobility @LadiesMobility19 Juin In Smart Cities, we should create a collaborative model #smartcity #icc2013 2. LadiesinMobility @LadiesMobility19 Juin Cities like

Plus en détail

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. FONDATION ALCATEL-LUCENT: APPORT DES ENTREPRISES DES TIC DANS LES COMMUNAUTÉS TIC & RSE un duo gagnant pour le développement entrepreneurial en Afrique Mars 2015 UN MONDE ULTRA CONNECTÉ Carte des réseaux

Plus en détail

CURRENT UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM IN SPAIN AND EUROPE

CURRENT UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM IN SPAIN AND EUROPE CURRENT UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM IN SPAIN AND EUROPE 1 st Cycle (1 Ciclo) (I livello) DEGREE (Grado) 240 ECTS (European Credit Transfer System) credits* over four years of university study). The equivalent

Plus en détail

Lycée International - English Section

Lycée International - English Section 1 Lycée International - English Section 2 Présentation Généralités Une des 6 sections internationales du Lycée (avec la section allemande, espagnole, italienne, polonaise et russe) Environ 420 élèves Un

Plus en détail

ORIENTATION DES BACHELIERS (session 2013-2014) EN ETUDES SUPERIEURES

ORIENTATION DES BACHELIERS (session 2013-2014) EN ETUDES SUPERIEURES ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE FRANCAIS DE LONDRES ORIENTATION DES BACHELIERS (session 203-204) EN ETUDES SUPERIEURES Données recueillies par l'association des anciens du lycée Français de Londres et

Plus en détail

Amandine BARB. Summer 2014 Adjunct Lecturer at Friedrich-Schiller-University Jena (Department of Political Science)

Amandine BARB. Summer 2014 Adjunct Lecturer at Friedrich-Schiller-University Jena (Department of Political Science) Amandine BARB CV ACADEMIC POSITIONS 09/2014 - Post-doctoral Researcher at the Theologische Fakultät, Praktische Theologie und Religionspädagogik, Humboldt University, Berlin Summer 2014 Adjunct Lecturer

Plus en détail

CYRIL FOUILLET. Curriculum Vitae

CYRIL FOUILLET. Curriculum Vitae Contact Details CYRIL FOUILLET Curriculum Vitae Address: School of Interdisciplinary Area Studies (SIAS) University of Oxford 12 Bevington Road, Oxford, OX2 6LH Telephone: (office) (44) (0) 1865.284.985

Plus en détail

Optimiser le. succès. de vos nominations grâce à une solution. fiable, indépendante et globale

Optimiser le. succès. de vos nominations grâce à une solution. fiable, indépendante et globale Optimiser le succès de vos nominations grâce à une solution fiable, indépendante et globale Recrutements Sélection en vue de nominations (horizon court terme) Transformations impliquant des décisions sur

Plus en détail

CURRICULUM VITAE Marianne Verdier Née le 9 mars 1980

CURRICULUM VITAE Marianne Verdier Née le 9 mars 1980 CURRICULUM VITAE Marianne Verdier Née le 9 mars 1980 1. Cursus professionnel Septembre 2014 2012-2014 2009-2012 Professeur des Universités à l Université Paris 2 Panthéon Assas. Chercheur au CRED, Centre

Plus en détail

Module : Gouvernance et responsabilité sociétale de l entreprise

Module : Gouvernance et responsabilité sociétale de l entreprise Module : Gouvernance et responsabilité sociétale de l entreprise Nom du professeur enseignant : Pr. Sabri Boubaker 2014-2015 Page 1 INFORMATIONS GENERALES SYLLABUS détaillé Nom du module : Gouvernance

Plus en détail

We Generate. You Lead.

We Generate. You Lead. www.contact-2-lead.com We Generate. You Lead. PROMOTE CONTACT 2 LEAD 1, Place de la Libération, 73000 Chambéry, France. 17/F i3 Building Asiatown, IT Park, Apas, Cebu City 6000, Philippines. HOW WE CAN

Plus en détail

BIOMETRICS FOR HIGH-VALUE SERVICES

BIOMETRICS FOR HIGH-VALUE SERVICES BIOMETRICS FOR HIGH-VALUE SERVICES L utilisation de la biométrie constitue désormais une tendance de fond sur le marché grand public. Elle redéfinit l expérience utilisateur de l authentification en conciliant

Plus en détail

Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime)

Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime) Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime) Presentation Themes MBDA delivering capability through partnerships

Plus en détail

Thales Services, des systèmes d information plus sûrs, plus intelligents www.thalesgroup.com

Thales Services, des systèmes d information plus sûrs, plus intelligents www.thalesgroup.com , des systèmes d information plus sûrs, plus intelligents www.thalesgroup.com Thales, leader mondial des hautes technologies Systèmes de transport, Espace, Avionique, Opérations aériennes, Défense terrestre,

Plus en détail

Web Analytics. des Visiteurs en Ligne? Raquel de los Santos, Business Consultant Forum emarketing 2012

Web Analytics. des Visiteurs en Ligne? Raquel de los Santos, Business Consultant Forum emarketing 2012 Web Analytics Comment Valoriser la Connaissance des Visiteurs en Ligne? Raquel de los Santos, Business Consultant Forum emarketing 2012 Agenda comscore en Quelques Chiffres Réseaux Sociaux : Etat des lieux

Plus en détail

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF 2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF Kick off transnational project meeting June 6 & 7th 2011 6 et 7 Juin 2011 CERGY/ VAL D OISE Monday june 6th morning

Plus en détail

Provide supervision and mentorship, on an ongoing basis, to staff and student interns.

Provide supervision and mentorship, on an ongoing basis, to staff and student interns. Manager, McGill Office of Sustainability, MR7256 Position Summary: McGill University seeks a Sustainability Manager to lead the McGill Office of Sustainability (MOOS). The Sustainability Manager will play

Plus en détail

DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN ECONOMIE ET FINANCE THEORIE DES MARCHES FINANCIERS. Semestre d hiver 2001-2002

DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN ECONOMIE ET FINANCE THEORIE DES MARCHES FINANCIERS. Semestre d hiver 2001-2002 Département d économie politique DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN ECONOMIE ET FINANCE THEORIE DES MARCHES FINANCIERS Semestre d hiver 2001-2002 Professeurs Marc Chesney et François Quittard-Pinon Séance

Plus en détail

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing?

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Alexandre Loire A.L.F.A Project Manager July, 5th 2007 1. Changes to roles in customer/supplier relations a - Distribution Channels Activities End customer

Plus en détail

Financial Facility for Remittances

Financial Facility for Remittances Financial Facility for Remittances Atelier sur l investissement des migrants en milieu rural au Sénégal Promoting innovative remittance markets and Paris empowering 5-6 décembre migrant workers 2014 and

Plus en détail

Le futur des logiciels de gestion bibliographique

Le futur des logiciels de gestion bibliographique Le futur des logiciels de gestion bibliographique Frédéric Clavert LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l Europe / Paris 4 @inactinique / frederic@clavert.net http://histnum.hypotheses.org / http:// zotero.hypotheses.org/

Plus en détail

Liste des pe riodiques e lectroniques de sociologie en ligne

Liste des pe riodiques e lectroniques de sociologie en ligne Liste des pe riodiques e lectroniques de sociologie en ligne Tout étudiante ou lecteur/lectrice intéressée par les revues de sociologie disponibles sur internet est invité à consulter en premier lieu le

Plus en détail

Associate Professor Christian DESMARIS

Associate Professor Christian DESMARIS Associate Professor Christian DESMARIS Sciences Po Lyon (Institute of Political Sciences of Lyon), IEP. 14 avenue Berthelot, F 69365 Lyon cedex 07 Laboratoire d Economie des transports (Laboratory of Transport

Plus en détail

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris. Education René Demeestere Emeritus Professor, Department Accounting and Management Control DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

Plus en détail

Qualité et ERP CLOUD & SECURITY (HACKING) Alireza MOKHTARI. 9/12/2014 Cloud & Security

Qualité et ERP CLOUD & SECURITY (HACKING) Alireza MOKHTARI. 9/12/2014 Cloud & Security Qualité et ERP CLOUD & SECURITY (HACKING) Alireza MOKHTARI 9/12/2014 Cloud & Security Sommaire Rappel court de Cloud Pour quoi cette sujet est important? Données sensibles dans le Cloud Les risques Top

Plus en détail

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095 Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 Projets de transfert

Plus en détail

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Le dispositif L Institut suisse de brainworking (ISB) est une association

Plus en détail

Quel SIG pour l Agence Ferroviaire Européenne? Paris, 3 juin 2010 Gilles Gardiol Unité Évaluation Économique

Quel SIG pour l Agence Ferroviaire Européenne? Paris, 3 juin 2010 Gilles Gardiol Unité Évaluation Économique Quel SIG pour l Agence Ferroviaire Européenne? Gilles Gardiol Unité Évaluation Économique 1 AGENCE(S), MODE D EMPLOI European Railway Agency - Agence Ferroviaire Européenne 2 Agences de l UE UNION EUROPÉENNE

Plus en détail

Circular Economy Potential for Luxembourg and the Greater Region?

Circular Economy Potential for Luxembourg and the Greater Region? Circular Economy Potential for Luxembourg and the Greater Region? Dr. Paul Schosseler Director CRTE / CRP Henri Tudor Vice-president LuxembourgEcoInnovation Cluster 2 3 4 Circular Economy (C.E.) A circular

Plus en détail

Documentation sur l importation en lot d utilisateurs sur la plateforme Via

Documentation sur l importation en lot d utilisateurs sur la plateforme Via Importation en lot (Version 5.1) Documentation sur l importation en lot d utilisateurs sur la plateforme Via Par 1 Importation en lot (Version 5.1) www.sviesolutions.com Nouveautés Via 5.1 Afin d accommoder

Plus en détail

Maquette du MA en sciences économiques Finalité : Management science ECON4E et ECON5E

Maquette du MA en sciences économiques Finalité : Management science ECON4E et ECON5E Maquette du MA en sciences économiques Finalité : Management science ECON4E et ECON5E Note : Ce programme est enseigné exclusivement en anglais. 1) Structure générale MA1 : - Au premier quadrimestre, 6

Plus en détail

Les actions internationales pour l enseignement supérieur Un objectif de coopération internationale entre pays programmes et partenaires

Les actions internationales pour l enseignement supérieur Un objectif de coopération internationale entre pays programmes et partenaires Les actions internationales pour l enseignement supérieur Un objectif de coopération internationale entre pays programmes et partenaires Pays programmes Pays membres de l UE Autres pays programmes : Iceland,

Plus en détail

Anne-Sophie FERNANDEZ

Anne-Sophie FERNANDEZ Anne-Sophie FERNANDEZ Courriel : Anne-sophie.fernandez@umontpellier.fr Fonction : Maître de conférences Biographie Anne-Sophie FERNANDEZ est Maître de Conférences au sein de l Université de Montpellier.

Plus en détail

Enhancing cybersecurity in LDCs thru multi-stakeholder networking and free software

Enhancing cybersecurity in LDCs thru multi-stakeholder networking and free software WSIS cluster action line C5 22-23 may 2008 Pierre OUEDRAOGO, Institut de la Francophonie Numérique (IFN) pierre.ouedraogo@francophonie.org Enhancing cybersecurity in LDCs thru multi-stakeholder networking

Plus en détail

09/2011. Thierry Lemerle Directeur Général adjoint Pole Emploi, France

09/2011. Thierry Lemerle Directeur Général adjoint Pole Emploi, France Thierry Lemerle Directeur Général adjoint Pole Emploi, France Missions Registration Information Payment of allowances Support for job seekers Assistance to companies for their recruitment Establishment

Plus en détail

Teaching Sustainable Development in Paris 1 Master Environment and Sustainable Development

Teaching Sustainable Development in Paris 1 Master Environment and Sustainable Development Teaching Sustainable Development in Paris 1 Master Environment and Sustainable Development - federal - pluridisciplinary - focused on human and social sciences Federal Master Environment and Sustainable

Plus en détail

Innovative urban mobility

Innovative urban mobility Innovative urban mobility Dominique LAOUSSE RATP/Prospective and Innovative Design INTA 33- Innovative urban environments 2009, october 5 th C-K Theory Not pure creativity Not pure strategic planning Not

Plus en détail

Fiche signalétique d un service de téléphonie mobile version du 24/08/2012

Fiche signalétique d un service de téléphonie mobile version du 24/08/2012 Offre promotionnelle : Lancement de l offre promotionnelle : Click here to enter a date. Fin de l offre promotionnelle : Click here to enter a date. Différences / avantages de l offre promotionnelle :

Plus en détail

Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités 1

Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités 1 La présentation d un article de recherche de type théorique 1 Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités 1 Gilles Raîche, professeur Université du Québec à Montréal

Plus en détail

dualine An INRA-CIRAD prospective study on Food System and Sustainability Aims and First Issues L.G. Soler INRA-Paris

dualine An INRA-CIRAD prospective study on Food System and Sustainability Aims and First Issues L.G. Soler INRA-Paris dualine An INRA-CIRAD prospective study on Food System and Sustainability Aims and First Issues L.G. Soler INRA-Paris 1 General Context The issue of sustainable food systems raises several challenges:

Plus en détail

Master en Histoire Européenne Contemporaine. Master académique

Master en Histoire Européenne Contemporaine. Master académique Master en Histoire Européenne Contemporaine Master académique an interdisciplinary faculty accompanying the development of society in its social, economic, cultural, political and educational aspects «une

Plus en détail

Le Fol Gaëlle. Current Position - Status. Former positions. Education and qualification. Full professor. gaelle.le_fol@dauphine.fr

Le Fol Gaëlle. Current Position - Status. Former positions. Education and qualification. Full professor. gaelle.le_fol@dauphine.fr Le Fol Gaëlle Full professor gaelle.le_fol@dauphine.fr Current Position - Status Head of an education program : Master 203 - Financial Markets Department of attachment : MSO Centre of Research : Dauphine

Plus en détail

Contracts for sales of carbon credits Les contrats de vente de réduction d'émissions

Contracts for sales of carbon credits Les contrats de vente de réduction d'émissions Contracts for sales of carbon credits Les contrats de vente de réduction d'émissions Sonatrach Headquarters 7 November 2006 Adam Shepherd, Associate, Baker & McKenzie Baker & McKenzie International is

Plus en détail

CURRICULUM VITAE. Informations Personnelles

CURRICULUM VITAE. Informations Personnelles CURRICULUM VITAE Informations Personnelles NOM: BOURAS PRENOM : Zine-Eddine STRUCTURE DE RATTACHEMENT: Département de Mathématiques et d Informatique Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques Annaba

Plus en détail

Must Today s Risk Be Tomorrow s Disaster? The Use of Knowledge in Disaster Risk Reduction

Must Today s Risk Be Tomorrow s Disaster? The Use of Knowledge in Disaster Risk Reduction Must Today s Risk Be Tomorrow s Disaster? The Use of Knowledge in Disaster Risk Reduction Website: https://dce.yorku.ca/crhn/ Submission information: 11th Annual Canadian Risk and Hazards Network Symposium

Plus en détail