KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10"

Transcription

1 Seizoen/ Saison/ Season 5 x per jaar in januari, maart, juni, september en november P Speciale editie Afgiftekantoor Brussel X

2 Het leven en de werken van Leopold II jul./juil./jul. 31 AUG./août/aug. 01, 02 Missie AUG./août/aug. 05, 06 Koen Broos Koen Broos nieuwzwart AUG./août/aug. 01, 02 Patrick De Spiegelaere Pieter-Jan De Pue Singhet ende weset vro AUG./août/aug. 03, 04 Bart Grietens Gembloux AUG./août/aug. 03, 04 more more more future AUG./août/aug. 07, 08 Agathe Poupeney

3 Wegwijzer/pas à pas/contents Wegwijzer/ Pas à pas/ Contents Edito/édito/Editorial 04>06 nieuwzwart 07 Nil nisi bene & Rari Nantes 08 Marollenopera 09 HUS 09 Helse Tijden 10 We was them Première 10 Gembloux 11 The Cover-Ups of Alabama 12 Titus Andronicus Première 13 Maria Magdalena 14 32, rue Vandenbranden Première 15 Union Suspecte Weekend 16>17 We People 16 Carnival of Guilt 16 BVBA Borderline 17 Surprise+Soirée Suspecte 17 Ça brûle 18 Krapp s laatste band 18 Zus van 19 Underground 19 Josse De Pauw 20>25 die Siel van die Mier 21 La version Claus 21 Het kind van de smid 22 Vinaya 22 ROPS/SNARE 23 übung/het concert 23 Ruhe 24 Weg 24 Werk 25 A Quiet Evening/Strange News 25 Missie 26 Tempest: without a body 27 Rail Gourmet Première 27 Bezette stad Première 28 Woest 29 Global Anatomy 30 Philoktetes Première 31 KALENDERavond 32 Scheisseimer 33 Congo < > KVS 34>38 more more more future 35 The Dialogue Series 36 À l attente du Livre d Or 37 Mounds of Mud Première 38 Konono n 1 38 Het uur van de prutser In de strafkolonie 40 On Tour 40>43 Publiekswerking/ Médiation culturelle/ Public activities 44>45 Tickets & Info 46>48 Bereikbaarheid/ Accessibilité/ How to get there 49 Kalender/ Calendrier/ Calendar 50>51 Cover + back cover + p.03 Danny Willems 03

4 Edito Edito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, artistiek leider kvs Tegen alle verwachtingen in is de nieuwe subsidieronde binnen het Kunstendecreet niet uitgedraaid op een inkrimpscenario. Zeker in tijden waarin De Crisis als reden aangehaald wordt voor alle soorten beslissingen, van pijnlijke en noodzakelijke besparingen tot misdadige winstmaximalisaties, is dit opmerkelijk, bemoedigend. Was op het geld voor de Kunsten bespaard, dan zou daar waarschijnlijk geen haan naar gekraaid hebben, want: moet niet iedereen in tijden van crisis de broeksriem aanhalen? Toch mag niemand de illusie koesteren dat deze vraag de volgende jaren van de agenda verdwijnt. Er wachten ons complexe tijden, waarin pijnlijke vragen zullen moeten worden gesteld en beantwoord. In de voorbije subsidieronde werd KVS niet slecht bedeeld. Alle overheden, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, hernieuwden hun engagementen tegenover dit meertalige en interculturele Brusselse stadstheater. Dat neemt echter niet weg dat die engagementen niet zullen volstaan om de werking van de voorbije jaren onveranderd verder te zetten. Op het vlak van de exploitatie, bijvoorbeeld, merken we de meerkost in onze nieuwe en grote infrastructuur. Bovendien houdt de verhoging van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks gelijke tred met de indexsprongen van het voorbije jaar. Dus ook al lijkt er op het eerste gezicht meer geld voor de KVS te zijn, in werkelijkheid kunnen we deze standaard niet aanhouden en zullen we nog gerichter moeten inzetten op die dingen die voor ons het allerbelangrijkst zijn. De programmatie van KVS zal divers, dynamisch, kwaliteitsvol en laagdrempelig blijven, maar we omarmen het principe minder is meer. Al zal u dat niet per se opvallen bij het bekijken van dit seizoensoverzicht Daarnaast wil KVS een voorname rol blijven spelen in het maatschappelijke debat over de rol en het belang van een krachtige culturele sector in onze samenleving. En vooral: over het belang van substan-tiële overheidssteun op lange termijn voor die sector. Laat ons duidelijk zijn: wij zijn van mening dat ook cultuurwerkers burgers als alle anderen zijn en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen op het moment dat iedereen in onze samenleving moet inbinden. Maar deze crisis mag niet als voorwendsel worden gebruikt om de broodnodige subsidies voor artiesten, in de brede zin van het woord, fundamenteel in vraag te stellen of te schrappen. Net nu zijn die artiesten immers meer dan ooit nodig. Of het nu is in Congo, in New Orleans na de doortocht van orkaan Katrina, of in Brussel op het moment dat heel Europa door een diep economisch dal gaat, artiesten zijn steeds essentiële actoren om tot Johan Van Den Berghe een nieuw begin en een wederopbouw te komen. Net nu moet er dus in cultuur geïnvesteerd worden. Ook de markt kan daar een rol in spelen. Maar die rol zal beperkt zijn. Weerbarstig, avontuurlijk en fragiel werk verdient zichzelf op allerlei maatschappelijke manieren terug, maar niet doordat er financiële winst mee te maken valt. De VS bieden op dat vlak een voorbeeld waar veel van te leren valt. Operahuizen en klassieke orkesten lijden zeer zwaar onder de crisis, voor fragiel podiumkunstwerk is er al helemaal geen plaats meer. Voor zo een landschap bedanken wij. Het Vlaamse subsidiebeleid heeft in termen van artistieke resultaten, werkgelegenheid en publieksparticipatie goede tot zeer goede resultaten geboekt. Reflectie en bijsturing zijn altijd zinvol, op voorwaarde dat ze uiteindelijk leiden tot een versterking en niet tot een afbouw van het beleid. We moeten koesteren wat er de voorbije 20 jaar is opgebouwd. In deze seizoensbrochure vindt u uitgebreide informatie over de artiesten en de projecten waarvan wij vinden dat ze het komende seizoen in Brussel echt belangrijk zijn. Artiesten die in deze stad een verschil kunnen maken, projecten die in tijden van crisis mee de weg kunnen wijzen naar vernieuwing en heruitvinding, of continuïteit en bestendiging. Uiteraard vertrekken vele van die projecten in het KVS-gezelschap: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl en Raven Ruëll. Daarnaast zullen ook vele anderen aanwezig zijn: Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio en Koenraad Tinel, om er maar enkelen te noemen. Samen met al deze artiesten willen wij in de KVS de volgende jaren blijven werken aan de stad en de samenleving van morgen en blijven nadenken over de dimensies en de horizon van ons leven. We zullen ongetwijfeld inventief en flexibel moeten zijn en niet alle dromen zullen worden waargemaakt. Maar we geloven ook rotsvast in de nieuwe situaties en ongekende mogelijkheden die we het volgende seizoen en de volgende jaren met deze artiesten zullen verkennen. 04

5 édito édito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, directeur artistique du kvs Contre toute attente, la nouvelle affectation des subventions dans le cadre du Décret des Arts n a pas débouché sur un scénario de baisse. C est étonnant. D autant plus en une période où La Crise sert d expédient pour toutes sortes de décisions, de réduction des dépenses, douloureuses et nécessaires, voire de maximalisations criminelles des profits. C est étonnant et encourageant. Avait-on épargné sur les deniers des Arts que personne, probablement, n aurait cillé, en effet : en ces temps de crise, tout le monde ne doit-il pas se serrer la ceinture? Pourtant, personne ne peut se bercer de l illusion que cette question ne sera plus à l ordre du jour les prochaines années. Une époque difficile nous attend, il va falloir poser des questions douloureuses et y répondre. Le KVS n est pas ressorti mal loti de l attribution des subventions. Toutes les autorités publiques, la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande et la Ville de Bruxelles, ont renouvelé leurs engagements avec notre théâtre urbain bruxellois plurilingue et interculturel. Il n empêche pourtant que ces engagements ne suffiront pas pour poursuivre en l état les activités des années écoulées. Dans le domaine de l exploitation, par exemple, nous constations les frais supplémentaires dans notre nouvelle grande infrastructure. En outre, c est à peine si l augmentation des moyens de la part de la Communauté flamande s aligne sur l indexation de l année passée. Donc, si à première vue on dirait qu il y a plus d argent pour le KVS, en réalité, nous ne sommes pas à même de maintenir notre norme et nous serons contraints de cibler davantage nos investissements sur nos priorités. La programmation du KVS restera variée, dynamique, de qualité et accessible, mais nous nous approprierons le principe le moins devient un plus. Même si cela ne vous frappera pas forcément quand vous parcourrez l aperçu de cette saison. Parallèlement, le KVS tient à continuer à jouer un rôle dans le débat social sur la tâche et l importance d un secteur culturel fort dans notre société. Et surtout : sur la pertinence d un soutien substantiel à long terme de la part des autorités publiques de ce secteur. Soyons clairs : nous sommes convaincus que les acteurs culturels sont des citoyens comme les autres et qu ils doivent assumer leurs responsabilités au moment où chacun dans notre société est contraint à des restrictions. Mais on ne peut utiliser cette crise comme un prétexte pour remettre fondamentalement en cause ou éliminer les subventions vitales des artistes, au sens large du terme. C est précisément maintenant que ces artistes sont plus nécessaires que jamais. Que ce soit au Congo, à la Nouvelle Orléans, après le passage de l ouragan Katrina, ou à Bruxelles au moment où toute l Europe est plongée dans une profonde dépression économique, les artistes sont toujours des acteurs essentiels pour permettre un nouveau début et une reconstruction. C est donc justement maintenant qu il faut investir dans la culture. Le marché aussi a son rôle à jouer. Mais ce rôle sera limité. Des œuvres rebelles, audacieuses et fragiles se distinguent à beaucoup d égards sociaux, mais pas parce qu elles rapportent des gains financiers. Dans ce domaine, les Etats-Unis sont un bon exemple qui a beaucoup à nous apprendre. Même des opéras et des orchestres classiques souffrent durement de la crise, des œuvres fragiles pour la scène n ont déjà plus du tout leur place. Pour un tel paysage, nous disons merci. La politique flamande de subventions a obtenu des résultats allant de bons à très bons, en termes d accomplissements artistiques, d emplois et de participation du public. La réflexion et la correction ont toujours du sens, à condition qu elles conduisent finalement à étayer la politique appliquée et non à la démolir. Nous devons prendre grand soin de ce qui a été construit au cours de ces 20 dernières années. Dans le reste de cette brochure, vous trouverez des infos détaillées sur les artistes et les projets dont nous considérons qu ils ont une place importante à Bruxelles la saison prochaine. Des artistes qui peuvent faire toute la différence dans cette ville, des projets qui, en temps de crise, peuvent pointer en direction du renouvellement et de la réinvention ou de la continuité et de la consolidation. Nombre de ces projets naissent au sein de la compagnie du KVS : Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl et Raven Ruëll. Parallèlement, beaucoup d autres artistes seront présents : Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio et Koenraad Tinel, pour n en citer que quelques-uns. Avec tous ces artistes, nous voulons, au KVS, continuer à travailler pendant les années qui viennent sur la ville et la société de demain et continuer à réfléchir sur les dimensions et l horizon de notre vie. Il nous faudra sans aucun doute faire preuve d inventivité et de flexibilité, et tous nos rêves ne seront pas réalisés. Mais nous croyons dur comme fer aux nouvelles situations et aux possibilités inconnues que nous explorerons avec ces artistes au cours de la saison prochaine et des années à venir. 05 Johan Van Den Berghe

6 editorial Editorial Less is more & too much is too much Jan Goossens, artistic director kvs Against all expectations, the new round of subsidies under the Arts Act has not turned out to be an exercise in belt-tightening. This is striking and heartening at a time when The Crisis is brought up as the reason for all sorts of decisions, from painful and essential savings to criminal maximisation of profit. If money had been saved in the arts, probably no one would have turned a hair, after all, doesn t everyone have to tighten their belts in times of crisis? Yet no one should be under any illusion that this issue will be off the agenda for the next few years. A complex period awaits us, when painful questions will have to be asked and answered. The KVS did not do too badly in the recent subsidy period. All the governments, the Flemish Community, the Flemish Community Commission and the City of Brussels, renewed their commitments to this multilingual and intercultural Brussels civic theatre. However, the fact remains that these commitments will not suffice for us to be able to continue our previous activities unchanged. When it comes to running costs, for example, we have felt the extra expense of our new and expanded infrastructure. What is more, the increase in funds provided by the Flemish Community does not quite match the leaps taken by the RPI over the last year. So although it looks like more money for the KVS, in reality we cannot maintain this standard and will have to focus our efforts more precisely on those things that are most important to us. The KVS programme will remain varied, dynamic, high-quality and accessible, but we are embracing the principle of less is more, though you will not necessarily notice this when perusing this overview of the season. In addition, the KVS wants to continue to play a prominent part in the social debate on the role and importance of a strong cultural sector in our society. And above all on the importance of substantial long-term government support for this sector. Let us make it clear: we believe that cultural workers are citizens like any other and must assume their responsibility at a time when everyone in our society is being forced to exercise restraint. However, this crisis may not be used as a pretext to fundamentally question or remove the much-needed subsidies for artists in the broad sense of the word. After all, these artists are now needed more than ever. Whether currently in the Congo, in New Orleans following the devastation caused by Hurricane Katrina, or in Brussels at a time at which the whole of Europe is experiencing a deep economic recession, artists are always essential figures in helping to bring about reconstruction and a new beginning. It is precisely now that investment in culture is needed. The market can also play a part in this, but that role will be limited. Stubborn, adventurous and fragile work pays for itself in all sorts of social ways, but not because it generates financial profit. The United States offers an example from which a great deal can be learnt. Even opera houses and classical orchestras are suffering greatly as a result of the crisis and for the fragile performing arts there is no longer any place at all. We refuse to entertain the possibility of such an artistic landscape. In terms of artistic results, employment and audience participation, the Flemish subsidy policy has achieved good to very good results. Reflection and adjustment are always worthwhile, provided they lead to a strengthening and not a dismantling of the policy. We must foster what has been built over the last 20 years. In the rest of this season s brochure, you will find detailed information about the artists and projects we believe are of great importance in the coming season in Brussels. Artists who can make a difference in this city, projects which in times of crisis can help point the way towards revival and reinvention or continuity and renewal. Of course, many of these projects involve the KVS company: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl and Raven Ruëll. Many others will also be making an appearance, including Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio and Koenraad Tinel to name but a few. In the next few years, the KVS wants to continue working with all these artists on the city and society of tomorrow and continue reflecting on the dimensions and horizons of our lives. We will certainly have to be inventive and flexible and not all our dreams will become reality. However, we have a rock-solid belief in the new situations and unknown possibilities we will be exploring in the coming season and years with these artists. 06 Johan Van Den Berghe

7 Dans/danse/dance nieuwzwart Ultima Vez/Wim vandekeybus 20:00 sep./sep./sep. 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30 okt/oct./oct. 01, 02 KVS_BOL dans/danse/dance NL Wim Vandekeybus is als choreograaf aan zijn 23 ste seizoen begonnen met zijn compagnie Ultima Vez. Hij heeft net afscheid genomen van een bende dansers die verschillende creaties meegedraaid hebben, om met een volledig nieuwe ploeg aan de slag te gaan. Ze zijn zo jong, mijnheer. De muziek, vaak drijvende kracht in het werk van Vandekeybus, wordt ditmaal geleverd door Mauro Pawlowski (gitarist van o.m. deus) die mee op de scène de dansers aanvuurt. Ook al drijven stukken tekst van Peter Verhelst mee op de muziek, nieuwzwart is een dansvoorstelling pur sang, die een sfeer uitademt van begin én eind, van schepping én vernietiging, van genesis én apocalyps. nieuwzwart is huiveringwekkend, briljant, luchtig en wild. (El País) FR Wim Vandekeybus a entamé sa 23 e saison en tant que chorégraphe avec sa compagnie Ultima Vez. Il vient tout juste de dire adieu à une bande de danseurs qui ont participé à plusieurs de ses créations, pour se lancer maintenant avec une toute nouvelle équipe. Ils sont si jeunes, vous savez. Cette fois, c est Mauro Pawlowski (guitariste e.a. de deus) qui fournit la musique, souvent forme motrice dans l œuvre de Vandekeybus, et qui attise les danseurs en live sur scène. Même si des fragments de textes signés Peter Verhelst évolueront ici et là au gré de la musique, nieuwzwart est un authentique spectacle de danse, d où émane une atmosphère, de début et de fin, de création et de destruction, de genèse et d apocalypse. «nieuwzwart est brillant, léger et sauvage et donne le frisson.» (El País) ENG Wim Vandekeybus has begun his 23 rd season as a choreographer with his company Ultima Vez. He recently said farewell to a group of dancers with whom he had created several productions, to set to work with a new team. But how young they are! The music, so often the driving force behind Vandekeybus work, is this time provided by Mauro Pawlowski (guitarist with deus and others) who is also on stage spurring the dancers on. Even though passages of text by Peter Verhelst drift along on the music, nieuwzwart is a genuine pure-bred dance performance that exudes an atmosphere of creation and destruction, of genesis and apocalypse, of beginning and end. nieuwzwart is hair-raising, brilliant, wild and vivacious. (El País) Regie+choreografie+scenografie mise en scène+chorégraphie+scénographie directing choreographer+stage design Wim Vandekeybus originele muziek musique originale original music Mauro Pawlowski Creatie+dans création+danse created+danced by Tanja Marín Friðjónsdóttir, Dawid Lorenc, Bénédicte Mottart, Olivier Mathieu, Máté Mészáros, Ulrike Reinbott, Imre Vass & Gavin Webber/Kylie Walters muziek musique music Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Jeroen Stevens tekst texte text Peter Verhelst productie production producers Ultima Vez coproductie coproduction coproducers KVS, Théâtre de la Ville-Paris, Mercat de les Flors, PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW, Le manège.mons/centre Dramatique foto photo photo Pieter-Jan De Pue 07

8 theater/théâtre/theatre Nil nisi bene & Rari Nantes Bernard Van Eeghem & Catherine Graindorge 20:30 sep./sep./sep. 24, 25, 26 KVS_BOX theater/théâtre/theatre FR>NL NL Bernard Van Eeghem en Catherine Graindorge maakten in 2004 Nil nisi bene naar aanleiding van de vondst van een koffer met foto s en documenten op de rommelmarkt. De aangrijpende voorstelling reconstrueert het mogelijke leven van wie de koffer toebehoorde en is een ode aan elk onbekend leven dat zich achter elk willekeurig stadsraam afspeelt. In 2008 volgde de autobiografische voorstelling Rari Nantes, waarin beide spelers vertrekken van een markant feit in hun eigen levensverhaal. Bernard Van Eeghem, geboren in Frankrijk en geadopteerd in Brugge, gaat op zoek naar zijn natuurlijke moeder. Catherine Graindorge is de dochter van de in de jaren 70 gerenommeerde en geëngageerde advocaat Michel Graindorge, die ze als elfjarige een tijdje achter de tralies zag verdwijnen. De twee voorstellingen worden voor het eerst na elkaar gespeeld op één avond, als de keerzijde van eenzelfde medaille. Rari Nantes ( weinigen blijven drijven ) is schaamteloos autobiografisch, 99 procent onsentimenteel en, net als Nil nisi bene, een juweeltje. (De Standaard) In het frans, boventiteld in het Nederlands 08 FR Bernard Van Eeghem et Catherine Graindorge ont créé en 2004 Nil nisi bene après avoir découvert un coffre plein de photos et de documents au marché aux puces. Ce spectacle saisissant reconstruit la vie possible du propriétaire du coffre et est une ode à toute vie inconnue qui se déroule derrière n importe quelle fenêtre de la ville. En 2008, les deux acteurs ont monté Rari Nantes, un spectacle autobiographique dans lequel chacun est parti d un événement marquant de son existence. Bernard Van Eeghem, né sous X en France et adopté à Bruges, part à la recherche de sa mère naturelle. Catherine Graindorge est la fille de Michel Graindorge, avocat engagé dans les années 70, qu elle a vu disparaître provisoirement derrière les barreaux alors qu elle n avait que 11 ans. Ces deux spectacles sont joués pour la première fois l un après l autre, en une soirée, comme les deux faces d'une seule médaille. «Rari Nantes ( de rares naufragés flottent ) est autobiographique, de façon impudique, 99 pour cent non sentimental, tout comme Nil nisi bene, une perle.» (De Standaard) En français, surtitré en néerlandais ENG In 2004, Bernard Van Eeghem and Catherine Graindorge created Nil nisi bene following the discovery of a suitcase containing photographs and documents at a jumble sale. This moving performance recreates the possible life of the owner of the suitcase and is an ode to every unknown life which plays out behind every random city window. This was followed in 2008 by the autobiographical production Rari Nantes, in which the two performers start out from a prominent event in their own lives. Bernard Van Eeghem, born in France and adopted in Bruges, goes in search of his birth mother. Catherine Graindorge is the daughter of the politically-committed lawyer Michel Graindorge, who was famous in the 1970s and whom she, at the age of 11, saw disappear behind bars for a time. The two productions are being performed on the same evening for the first time, like the two sides of one coin. Rari Nantes ( the few who stay afloat ) is shamelessly autobiographical and just like Nil nisi bene, is an absolute gem. (De Standaard) In french, surtitled in Dutch Nil nisi bene van en met de et avec by and with Catherine Graindorge, Bernard Van Eeghem dias+foto s dias+photos slides+photos Mirjam Devriendt video vidéo video Elie Rabinovitch productie production producers Théâtre de la Balsamine foto photo photo Mirjam Devriendt Rari Nantes van en met de et avec by and with Catherine Graindorge & Bernard Van Eeghem Coach coach coach Guy Dermul productie production producers vzw Devriendt, Beursschouwburg, Théâtre Les Tanneurs foto photo photo Mirjam Devriendt

9 muziek/musique/music Marollenopera/ Opéra des Marolles Walter Hus 15:00 okt./oct./oct. 03, 04 KVS_BOX Muziektheater/théâtre musical/music theatre NL+FR NL In het kader van BRXLBRAVO presenteert KVS een nieuwe etappe van de Marollenopera. Geen klatergoud, geen vast libretto, geen overdonderende scènes. Componist Walter Hus creëerde een kader waarbinnen hij zijn voorliefde voor muzikaal experiment perfect verzoent met een sociale inslag. De zangers zijn mensen die graag zingen, van diverse origine, achtergrond, leeftijd. Een Decap-orgel, hét volksinstrument bij uitstek uit de jaren 50, doet dienst als orkest. Het resultaat is een opéra brut met levende muziek en stemmen van vlees en bloed. in het nederlands en het frans FR Le KVS présente une nouvelle étape de l Opéra des Marolles dans le cadre de BRXLBRAVO. Pas de clinquant, pas de livret, pas de scènes époustouflantes. Le compositeur Walter Hus a créé un cadre dans lequel il réconcilie sa prédilection pour l expérimentation musicale et un penchant social. Les chanteurs sont des amateurs d origines, de milieux et d âges divers. Un orgue Decap, l instrument populaire par excellence des années 50, sert d orchestre. Le résultat est un opéra brut avec de la musique vivante et des voix de chair et de sang. en néerlandais et en français ENG As part of BRXLBRAVO, the KVS is presenting a new phase of the Marollenopera. No tinsel, no fixed libretto, no overwhelming scenes. The composer Walter Hus has created a framework in which he can perfectly reconcile his penchant for musical experiment with a social slant. The singers are people who like singing, and are of various origins, backgrounds and ages. The work of the orchestra is done by a Decap organ, the people s instrument of the fifties. The result is an opéra brut, with lively music and voices of flesh and blood. in dutch and french productie Production producers Les Brigittines Foto Photo Photo Kurt Deruyter Hus 20:30 okt./oct./oct. 3 KVS_BOX Muziek/musique/music NL Walter Hus zet voor BRXLBRAVO niet alleen een nieuwe Marollenopera op poten, hij brengt ook zijn nieuwe liefde mee naar de KVS: het Decap-orgel, zo n kitscherig dansorgel uit baancafés vol busladingen dagjestoeristen. Hus werkte nauw samen met het bedrijf Gebroeders Decap uit Herentals om een nieuwe technologie voor het instrument op scherp te stellen. Met zijn nieuwe band Hus, confronteert hij een computergestuurde Decap met de hyperkinetische beats van Maarten Huysmans en de humeurige gitaarlikken van Brecht Ameel. Het resultaat is een koortsige klankwereld, een kruising tussen Giorgio Moroder, Ligeti en Neu! FR Walter Hus ne se contente pas de créer un nouvel Opéra des Marolles pour BRXLBRAVO, il introduit aussi son tout dernier coup de coeur au KVS : le Decap, cet orgue de danse bien kitsch des cafés le long de la route où se déversent des bus entiers de touristes d un jour. Hus a travaillé en étroite collaboration avec l entreprise Gebroeders Decap à Herentals pour mettre au point une nouvelle technologie pour cet instrument. Avec son nouveau groupe HUS, il confronte un Decap commandé par ordinateur aux beats hyperkinétiques de Maarten Huysmans et à la guitare de Brecht Ameel. Résultat : une frénésie sonore, à la croisée des mondes de Giorgio Moroder, Ligeti et Neu! ENG For BRXLBRAVO, Walter Hus is not only making a new Marollenopera, but is also bringing his new love to the KVS: the Decap organ, that kitsch dance organ from roadside cafés full of coach-loads of day-trippers. Hus cooperated closely with the company Gebroeders Decap in Herentals to finetune a new technology for the instrument. With his new band, HUS, he brings the computer-controlled Decap face to face with the hyperkinetic beats of Maarten Huysmans and the moody guitar licks of Brecht Ameel. The result is a feverish sound, a cross between Giorgio Moroder, Ligeti and Neu! Van en met de et avec Created and performed by Walter Hus, Maarten Huysmans, Brecht Ameel productie Production producers HUS 09

10 litteratuur/littérature/litterature +dans/danse/dance Helse Tijden Behoud de Begeerte Kanonnenkoorts 20:00 okt./oct./oct. 6 KVS_BOL Chagrin d Amour 20:00 feb./fév./feb. 24 kvs_bol In godsnaam 20:00 mei/mai/may 01 KVS_BOL Literat./littérat./literat. NL NL Helse Tijden is een nieuwe reeks literaire voorstellingen van Behoud de Begeerte, dat eerder tekende voor Geletterde Mensen en Saint Amour. In de toekomst zal Behoud de Begeerte zich toeleggen op grote maatschappelijke thema s zoals oorlog, armoede, godsdienst en zelfs de liefde. Schrijvers, journalisten, jeugdschrijvers en muzikanten maken hun opwachting. Kanonnenkoorts is de titel van de eerste editie over de oorlog die nooit meer zou mogen, Chagrin d Amour focust op de oorlog tussen de geliefden en In godsnaam op de oorlog om god. Ten oorlog! In het Nederlands FR Helse Tijden est une nouvelle série de représentations littéraires organisée par Behoud de Begeerte, à qui l on doit déjà Geletterde Mensen et Saint Amour. Behoud de Begeerte va désormais se concentrer sur de grands thèmes sociaux comme la guerre, la pauvreté, la religion et même l amour. Auteurs, journalistes, écrivains pour la jeunesse, musiciens, tous seront au rendez-vous. Kanonnenkoorts est le titre de la première édition sur la guerre qui ne devrait plus jamais faire rage, Chagrin d Amour se penche sur la guerre entre bien-aimés et In godsnaam sur la guerre au nom de Dieu. A la guerre comme à la guerre! En néerlandais ENG Helse Tijden is a new series of literary performances organised by Behoud de Begeerte, which was previously known for Geletterde Mensen and Saint Amour. In future, Behoud de Begeerte will be concentrating on major social topics such as war, poverty, religion and even love. Writers, journalists, childrens authors and musicians will all be making an appearance. Kanonnenkoorts is the title of the first, on the subject of war, which should happen never again ; Chagrin d Amour focuses on the war between lovers and In godsnaam on the war over God. Let battle commence! In Dutch productie production producers Behoud de Begeerte 10 Première We was them SOIT/Hans Van den Broeck 20:30 okt/oct/oct. 7, 8, 9, 10 KVS_Box Dans/danse/dance NL Brusselaar Hans Van den Broeck maakt cinema en videowerk, dans en performance. Binnen compagnie Soit kan hij zich uitleven in die verschillende kunstvormen. In de nieuwe creatie We was them verdiepen vijf dansers zich in het zogenaamde Stockholmsyndroom, het psychologisch verschijnsel waarbij de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer. Van den Broeck wil onderzoeken wat er gebeurt wanneer individuen gedurende een bepaalde tijd gedwongen worden een beperkte oppervlakte met elkaar te delen. FR Le Bruxellois Hans Van den Broeck fait du cinéma et de la vidéo, de la danse et des performances. Au sein de la compagnie Soit, il a le champ libre dans ces différentes disciplines artistiques. Dans la nouvelle création We was them, cinq danseurs font une plongée dans le syndrome de Stockholm, le phénomène psychologique de l otage qui éprouve de la sympathie pour son ravisseur. Van den Broeck veut explorer ce qui se passe quand des individus sont contraints de partager un espace réduit pendant un certain temps. ENG The Brussels artist Hans Van den Broeck creates work in film and video, dance and performance. He is able to indulge himself in these various art forms in the framework of company Soit. In the new creation We was them, five dancers lose themselves in the so-called Stockholm Syndrome, the psychological phenomenon whereby hostages feel sympathy for their kidnappers. Van den Broeck wants to investigate what happens when individuals are forced to share a limited space with one another for a particular period of time. Concept+regie concept+mise en scène concept+director Hans Van den Broeck dramaturgie dramaturgie dramaturgy Bart Van den Eynde dans danse dance Anuschka Von Oppen, Harold Henning, Ivan Fatjo, Robert Clark, Anthea Lewis muziek musique music Jason Sweeney audio+video audio+vidéo audio+video Carlos Mullins productie production producers SOIT Coproductie Coproduction Coproducers Théâtre de la Ville Paris, Künstlerhaus Mousonturm, La Rose des Vents, Le Bateau Feu Met de steun van avec l'aide de with the support of KVS, Stuk Leuven, CC Berchem, Kunstencentrum Buda foto photo photo roach

TÊTE-à-TÊTE. www.kvs.be T 02 210 11 12. Première

TÊTE-à-TÊTE. www.kvs.be T 02 210 11 12. Première 02 11.2010 > 01.2011 Première BARAKSTAD KVS Debatten / débats / debates TÊTE-à-TÊTE Susan George, Frank Vandenbroucke, Philippe Van Parijs, Patrick De Clerck, Riccardo Petrella, Karel De Gucht &... Dossier

Plus en détail

ELLES 4 JOURS DE FILMS, RÉALISÉS PAR DES FEMMES TOURNENT DAMES DRAAIEN FESTIVAL 4 DAGEN FILMS, GEMAAKT DOOR VROUWEN. 25 28 sept. PROGRAMME / PROGRAMMA

ELLES 4 JOURS DE FILMS, RÉALISÉS PAR DES FEMMES TOURNENT DAMES DRAAIEN FESTIVAL 4 DAGEN FILMS, GEMAAKT DOOR VROUWEN. 25 28 sept. PROGRAMME / PROGRAMMA ELLES 4 JOURS DE FILMS, RÉALISÉS PAR DES FEMMES TOURNENT DAMES DRAAIEN 4 DAGEN FILMS, GEMAAKT DOOR VROUWEN FESTIVAL 25 28 sept. 2014 PROGRAMME / PROGRAMMA Praktische info Infos pratiques Festival de Films

Plus en détail

An inspiring city 4 U. your incentives

An inspiring city 4 U. your incentives An inspiring city 4 U FR Le guide Brussels, an inspiring city for vous permet de découvrir le caractère unique et insolite de Bruxelles. Certaines des activités incentives présentées sont bien enracinées

Plus en détail

Kramiek. July 2007. The BCT s Corner President s. Redaction s Secretarial. Diplomacy.

Kramiek. July 2007. The BCT s Corner President s. Redaction s Secretarial. Diplomacy. 1 Kramiek July 2007 Kramiek is the newsletter of the Contents Honorary President H.E. Jan Matthysen President Philippe Amelynckx Vice-President Philippe Van Roy Treasurer Jacky Procureur Membership Eddy

Plus en détail

Newsletter Januari / Janvier 2013

Newsletter Januari / Janvier 2013 Newsletter Januari / Janvier 2013 Pag 2 Knowledge corner Governance in different types of organisations De beursgenoteerde ondernemingen onder de loep: het formele en kwalitatieve uitgediept Lessons learned

Plus en détail

Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero & Hildegard De Vuyst

Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero & Hildegard De Vuyst KVS, LES BALLETS C DE LA B & A.M. QATTAN FOUNDATION BADKE Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero & Hildegard De Vuyst Duur / Durée / duration 65 dansers / danseurs / dancers Fadi Zmorrod, Ashtar Muallem,

Plus en détail

21 / 2008. Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region A ATL BROH

21 / 2008. Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region A ATL BROH 21 / 2008 A ATL BROH Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Plus en détail

Jaarverslag Rapport annuel Annual Report 2003 2004

Jaarverslag Rapport annuel Annual Report 2003 2004 Jaarverslag Rapport annuel Annual Report 2003 2004 KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Valorisatie van kennis en collecties Musée royal de l Afrique centrale Valorisation de connaissances et collections

Plus en détail

Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity!

Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity! Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity! R Les plans de diversité, vous avez tout à y gagner! Vous portez des responsabilités

Plus en détail

CUISTAX N 4 LE FANZINE BRUXELLOIS POUR LES ENFANTS DE BRUSSELSE FANZINE VOOR KINDEREN

CUISTAX N 4 LE FANZINE BRUXELLOIS POUR LES ENFANTS DE BRUSSELSE FANZINE VOOR KINDEREN Brass Centre Culturel de Forest avenue Van Volxem 364 (1190) T 02 332 40 24 GRATIS LET THE CHILDREN PLAY (HUMAN R ASBL / LAURENT VAN WETTER / LUKAS MAXIMILIAN HÜLLER) 20/11 > 21/12 (SAM/ZAT/SAT & DIM/ZON/SUN,

Plus en détail

CATALOGUE en français Nederlandstalige CATALOGUS English CATALOGUE

CATALOGUE en français Nederlandstalige CATALOGUS English CATALOGUE PRESENTS Brussels Animation Film Festival Peter Elliott / Folioscope 2012 Co-organisation Folioscope a.s.b.l. / Festival du dessin animé a.s.b.l. / Festival van de animatiefilm v.z.w. Éd. resp.: Philippe

Plus en détail

MAGRITTE S BLUES Musiques de salon illustrées par René Magritte

MAGRITTE S BLUES Musiques de salon illustrées par René Magritte MAGRITTE S BLUES Musiques de salon illustrées par René Magritte TIVOLI Band Jo Lemaire - chant Marie-Luce Diaz - soprano Antonio Leonel - ténor Éric Mathot - direction livret_test3.indd 5 14/02/2008 0:17:05

Plus en détail

Jeunes Talents 2010 GEZONDHEIDSZORG IN EUROPA LES ENJEUX DE LA SANTE EN EUROPE. s, G. I n. i e. l o b a. i o n, i o. t e. l e ve l, , I n t e r n a t

Jeunes Talents 2010 GEZONDHEIDSZORG IN EUROPA LES ENJEUX DE LA SANTE EN EUROPE. s, G. I n. i e. l o b a. i o n, i o. t e. l e ve l, , I n t e r n a t t c Disability, Threats to health, Technology, Health, Ethic, Prevention, Effective policies, Responsibility, Global level, Vacc Responsibility, Citizens, Strategy, Population Li fe expectancy, Longevity

Plus en détail

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité.

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité. Dossier de presse Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 26 L'ÉCONOMIE FOCUS La finance éthique et solidaire se concrétise Des entrepreneurs belges livrent leur vision de la finance philanthropique

Plus en détail

SIXTH EDITION, 2014 PUBLISHED BY REBOOT STORIES LLC. www.rebootstories.com www.learndoshare.net www.paris.diydays.com

SIXTH EDITION, 2014 PUBLISHED BY REBOOT STORIES LLC. www.rebootstories.com www.learndoshare.net www.paris.diydays.com 2014 p a r i s 6 # SIXTH EDITION, 2014 PUBLISHED BY REBOOT STORIES LLC. www.rebootstories.com www.learndoshare.net www.paris.diydays.com BOOK DESIGN Charles Harvey www.charles-harvey.com The Book Learn

Plus en détail

University of Huddersfield Repository

University of Huddersfield Repository University of Huddersfield Repository Hunt, Emma The Currency of Our Time: Creativity and Enterprise at the University of Huddersfield Original Citation Hunt, Emma (2008) The Currency of Our Time: Creativity

Plus en détail

MATTHEW HERBERT BIG BAND

MATTHEW HERBERT BIG BAND 6 TH E D IT I O N F E S T I V A L F E S T I V A L MATTHEW HERBERT BIG BAND METAL-O-PHONE JEF NEVE MÂÄK+MARC DUCRET KAJA DRAKSLER ACROPOLIS QUINTET SAL LA ROCCA CHRISTIAN ESCOUDÉ ELIFANTREE TOO NOISY FISH

Plus en détail

issue 8 free winter 08/09 Life & Artstyle

issue 8 free winter 08/09 Life & Artstyle issue 8 free winter 08/09 Life & Artstyle Edito Pour cette nouvelle édition de Code, la rédaction a rapproché deux concepts aux racines identiques et qui se retrouvent malheureusement souvent associés

Plus en détail

Non violence (pages 8-9) Liberté d'expression Semaine d'actions contre le racisme Lutte à l'intimidation à l'école De la Petite-Bourgogne

Non violence (pages 8-9) Liberté d'expression Semaine d'actions contre le racisme Lutte à l'intimidation à l'école De la Petite-Bourgogne Le grand journal de la Petite-Bourgogne Little Burgundy's big newspaper Vol 4, no 1 Printemps/Spring 2015 Tirage 5 000 copies Photo: projet "Nos langues maternelles" des enfants de la maternelle 2 à l'école

Plus en détail

Maria Hassabi PREMIERE

Maria Hassabi PREMIERE DANCE NEW YORK CITY Maria Hassabi PREMIERE 02-24.05.2014 BRUSSEL / BRUXELLES / BRUSSELS KUNSTENFESTIVALDESARTS Performers Biba Bell, Hristoula Harakas, Robert Steijn, Andros Zins-Browne & Maria Hassabi

Plus en détail

Vacance 2011 à Bruxelles Leegstand 2011 in Brussel Vacancy 2011 in Brussels

Vacance 2011 à Bruxelles Leegstand 2011 in Brussel Vacancy 2011 in Brussels AATL BROH Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels-Capital Region 29 / 2012 SDRB GOMB Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Plus en détail

Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel. 27.01.2011 - Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet

Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel. 27.01.2011 - Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel 27.01.2011 - Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts Olivia Gillet Olivia Gillet Main Sponsors Co-sponsor Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin

Plus en détail

Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin

Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin ROC NEWS Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin l8ième Année N 70 MARS 1987 ROC NEWS - avenue de l'europe 1330 RIXENSART SOMMAIRE - Editorial - La Petite Chronique - Nouvelles périmaires - Roctelex

Plus en détail

BULLETIN. 2e trimestre / 2 e trimester

BULLETIN. 2e trimestre / 2 e trimester BULLETIN 2e trimestre / 2 e trimester 2014 Analyses ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS D ŒUVRES D ART ASBL BEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN

Plus en détail

Les Nouvelles du Rosey

Les Nouvelles du Rosey Les Nouvelles du Rosey Décembre 2012 n 32 Le Paul & Henry Carnal Hall sort de terre... L investissement est important, déraisonnable penseront certains? Le projet de ce grand centre des arts, de la culture

Plus en détail

pépinières européennes pour jeunes artistes

pépinières européennes pour jeunes artistes pépinières européennes pour jeunes artistes 1990-2000 elements of the evaluation of an emerging artist mobility and professional career experience march 2000 1990-2000 éléments d évaluation d une expérience

Plus en détail

Catalogue en français Catalogue en français Nederlandstalige catalogus

Catalogue en français Catalogue en français Nederlandstalige catalogus presents Cata The Brussels Animation Film Festival Catalogue en français Catalogue en français Nederlandstalige catalogus Nederlandstalige catalogus English catalogue English catalogue Merci à nos partenaires

Plus en détail

Hugues Rey. Héraut de la révolution digitale. Pr Catherine Dehon «LA STATISTIQUE ME PROCURE UNE GRANDE SATISFACTION!»

Hugues Rey. Héraut de la révolution digitale. Pr Catherine Dehon «LA STATISTIQUE ME PROCURE UNE GRANDE SATISFACTION!» 2 e trimestre 2013 N 54 LE MAGAZINE DE LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Hugues Rey Trimestriel 5 - Bureau de dépôt: Bruxelles X - N d'agréation: P107003 ICS 1992 CEO Havas Media Belgium

Plus en détail

COMMENT VIVRE DEMAIN?

COMMENT VIVRE DEMAIN? @ RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE TOME XIX (1964) COMMENT VIVRE DEMAIN? Robert OPPENHEIMER Raymond CARTIER Auguste HECKSCHER Dr Henri EY Adolphe PORTMANN V.-F. WEISSKOPF Pierre EMMANUEL Édition électronique

Plus en détail

BIENVENUE A OIGNIES WELKOM IN OIGNIES WELCOME TO OIGNIES. Conseils Pratiques. Praktische Wenken. Practical Information

BIENVENUE A OIGNIES WELKOM IN OIGNIES WELCOME TO OIGNIES. Conseils Pratiques. Praktische Wenken. Practical Information BIENVENUE A OIGNIES Toute l'équipe du Village de Vacances de Oignies vous souhaite la bienvenue. De manière à rendre votre séjour le plus agréable possible, nous vous conseillons vivement de prendre connaissance

Plus en détail