KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10"

Transcription

1 Seizoen/ Saison/ Season 5 x per jaar in januari, maart, juni, september en november P Speciale editie Afgiftekantoor Brussel X

2 Het leven en de werken van Leopold II jul./juil./jul. 31 AUG./août/aug. 01, 02 Missie AUG./août/aug. 05, 06 Koen Broos Koen Broos nieuwzwart AUG./août/aug. 01, 02 Patrick De Spiegelaere Pieter-Jan De Pue Singhet ende weset vro AUG./août/aug. 03, 04 Bart Grietens Gembloux AUG./août/aug. 03, 04 more more more future AUG./août/aug. 07, 08 Agathe Poupeney

3 Wegwijzer/pas à pas/contents Wegwijzer/ Pas à pas/ Contents Edito/édito/Editorial 04>06 nieuwzwart 07 Nil nisi bene & Rari Nantes 08 Marollenopera 09 HUS 09 Helse Tijden 10 We was them Première 10 Gembloux 11 The Cover-Ups of Alabama 12 Titus Andronicus Première 13 Maria Magdalena 14 32, rue Vandenbranden Première 15 Union Suspecte Weekend 16>17 We People 16 Carnival of Guilt 16 BVBA Borderline 17 Surprise+Soirée Suspecte 17 Ça brûle 18 Krapp s laatste band 18 Zus van 19 Underground 19 Josse De Pauw 20>25 die Siel van die Mier 21 La version Claus 21 Het kind van de smid 22 Vinaya 22 ROPS/SNARE 23 übung/het concert 23 Ruhe 24 Weg 24 Werk 25 A Quiet Evening/Strange News 25 Missie 26 Tempest: without a body 27 Rail Gourmet Première 27 Bezette stad Première 28 Woest 29 Global Anatomy 30 Philoktetes Première 31 KALENDERavond 32 Scheisseimer 33 Congo < > KVS 34>38 more more more future 35 The Dialogue Series 36 À l attente du Livre d Or 37 Mounds of Mud Première 38 Konono n 1 38 Het uur van de prutser In de strafkolonie 40 On Tour 40>43 Publiekswerking/ Médiation culturelle/ Public activities 44>45 Tickets & Info 46>48 Bereikbaarheid/ Accessibilité/ How to get there 49 Kalender/ Calendrier/ Calendar 50>51 Cover + back cover + p.03 Danny Willems 03

4 Edito Edito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, artistiek leider kvs Tegen alle verwachtingen in is de nieuwe subsidieronde binnen het Kunstendecreet niet uitgedraaid op een inkrimpscenario. Zeker in tijden waarin De Crisis als reden aangehaald wordt voor alle soorten beslissingen, van pijnlijke en noodzakelijke besparingen tot misdadige winstmaximalisaties, is dit opmerkelijk, bemoedigend. Was op het geld voor de Kunsten bespaard, dan zou daar waarschijnlijk geen haan naar gekraaid hebben, want: moet niet iedereen in tijden van crisis de broeksriem aanhalen? Toch mag niemand de illusie koesteren dat deze vraag de volgende jaren van de agenda verdwijnt. Er wachten ons complexe tijden, waarin pijnlijke vragen zullen moeten worden gesteld en beantwoord. In de voorbije subsidieronde werd KVS niet slecht bedeeld. Alle overheden, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, hernieuwden hun engagementen tegenover dit meertalige en interculturele Brusselse stadstheater. Dat neemt echter niet weg dat die engagementen niet zullen volstaan om de werking van de voorbije jaren onveranderd verder te zetten. Op het vlak van de exploitatie, bijvoorbeeld, merken we de meerkost in onze nieuwe en grote infrastructuur. Bovendien houdt de verhoging van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks gelijke tred met de indexsprongen van het voorbije jaar. Dus ook al lijkt er op het eerste gezicht meer geld voor de KVS te zijn, in werkelijkheid kunnen we deze standaard niet aanhouden en zullen we nog gerichter moeten inzetten op die dingen die voor ons het allerbelangrijkst zijn. De programmatie van KVS zal divers, dynamisch, kwaliteitsvol en laagdrempelig blijven, maar we omarmen het principe minder is meer. Al zal u dat niet per se opvallen bij het bekijken van dit seizoensoverzicht Daarnaast wil KVS een voorname rol blijven spelen in het maatschappelijke debat over de rol en het belang van een krachtige culturele sector in onze samenleving. En vooral: over het belang van substan-tiële overheidssteun op lange termijn voor die sector. Laat ons duidelijk zijn: wij zijn van mening dat ook cultuurwerkers burgers als alle anderen zijn en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen op het moment dat iedereen in onze samenleving moet inbinden. Maar deze crisis mag niet als voorwendsel worden gebruikt om de broodnodige subsidies voor artiesten, in de brede zin van het woord, fundamenteel in vraag te stellen of te schrappen. Net nu zijn die artiesten immers meer dan ooit nodig. Of het nu is in Congo, in New Orleans na de doortocht van orkaan Katrina, of in Brussel op het moment dat heel Europa door een diep economisch dal gaat, artiesten zijn steeds essentiële actoren om tot Johan Van Den Berghe een nieuw begin en een wederopbouw te komen. Net nu moet er dus in cultuur geïnvesteerd worden. Ook de markt kan daar een rol in spelen. Maar die rol zal beperkt zijn. Weerbarstig, avontuurlijk en fragiel werk verdient zichzelf op allerlei maatschappelijke manieren terug, maar niet doordat er financiële winst mee te maken valt. De VS bieden op dat vlak een voorbeeld waar veel van te leren valt. Operahuizen en klassieke orkesten lijden zeer zwaar onder de crisis, voor fragiel podiumkunstwerk is er al helemaal geen plaats meer. Voor zo een landschap bedanken wij. Het Vlaamse subsidiebeleid heeft in termen van artistieke resultaten, werkgelegenheid en publieksparticipatie goede tot zeer goede resultaten geboekt. Reflectie en bijsturing zijn altijd zinvol, op voorwaarde dat ze uiteindelijk leiden tot een versterking en niet tot een afbouw van het beleid. We moeten koesteren wat er de voorbije 20 jaar is opgebouwd. In deze seizoensbrochure vindt u uitgebreide informatie over de artiesten en de projecten waarvan wij vinden dat ze het komende seizoen in Brussel echt belangrijk zijn. Artiesten die in deze stad een verschil kunnen maken, projecten die in tijden van crisis mee de weg kunnen wijzen naar vernieuwing en heruitvinding, of continuïteit en bestendiging. Uiteraard vertrekken vele van die projecten in het KVS-gezelschap: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl en Raven Ruëll. Daarnaast zullen ook vele anderen aanwezig zijn: Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio en Koenraad Tinel, om er maar enkelen te noemen. Samen met al deze artiesten willen wij in de KVS de volgende jaren blijven werken aan de stad en de samenleving van morgen en blijven nadenken over de dimensies en de horizon van ons leven. We zullen ongetwijfeld inventief en flexibel moeten zijn en niet alle dromen zullen worden waargemaakt. Maar we geloven ook rotsvast in de nieuwe situaties en ongekende mogelijkheden die we het volgende seizoen en de volgende jaren met deze artiesten zullen verkennen. 04

5 édito édito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, directeur artistique du kvs Contre toute attente, la nouvelle affectation des subventions dans le cadre du Décret des Arts n a pas débouché sur un scénario de baisse. C est étonnant. D autant plus en une période où La Crise sert d expédient pour toutes sortes de décisions, de réduction des dépenses, douloureuses et nécessaires, voire de maximalisations criminelles des profits. C est étonnant et encourageant. Avait-on épargné sur les deniers des Arts que personne, probablement, n aurait cillé, en effet : en ces temps de crise, tout le monde ne doit-il pas se serrer la ceinture? Pourtant, personne ne peut se bercer de l illusion que cette question ne sera plus à l ordre du jour les prochaines années. Une époque difficile nous attend, il va falloir poser des questions douloureuses et y répondre. Le KVS n est pas ressorti mal loti de l attribution des subventions. Toutes les autorités publiques, la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande et la Ville de Bruxelles, ont renouvelé leurs engagements avec notre théâtre urbain bruxellois plurilingue et interculturel. Il n empêche pourtant que ces engagements ne suffiront pas pour poursuivre en l état les activités des années écoulées. Dans le domaine de l exploitation, par exemple, nous constations les frais supplémentaires dans notre nouvelle grande infrastructure. En outre, c est à peine si l augmentation des moyens de la part de la Communauté flamande s aligne sur l indexation de l année passée. Donc, si à première vue on dirait qu il y a plus d argent pour le KVS, en réalité, nous ne sommes pas à même de maintenir notre norme et nous serons contraints de cibler davantage nos investissements sur nos priorités. La programmation du KVS restera variée, dynamique, de qualité et accessible, mais nous nous approprierons le principe le moins devient un plus. Même si cela ne vous frappera pas forcément quand vous parcourrez l aperçu de cette saison. Parallèlement, le KVS tient à continuer à jouer un rôle dans le débat social sur la tâche et l importance d un secteur culturel fort dans notre société. Et surtout : sur la pertinence d un soutien substantiel à long terme de la part des autorités publiques de ce secteur. Soyons clairs : nous sommes convaincus que les acteurs culturels sont des citoyens comme les autres et qu ils doivent assumer leurs responsabilités au moment où chacun dans notre société est contraint à des restrictions. Mais on ne peut utiliser cette crise comme un prétexte pour remettre fondamentalement en cause ou éliminer les subventions vitales des artistes, au sens large du terme. C est précisément maintenant que ces artistes sont plus nécessaires que jamais. Que ce soit au Congo, à la Nouvelle Orléans, après le passage de l ouragan Katrina, ou à Bruxelles au moment où toute l Europe est plongée dans une profonde dépression économique, les artistes sont toujours des acteurs essentiels pour permettre un nouveau début et une reconstruction. C est donc justement maintenant qu il faut investir dans la culture. Le marché aussi a son rôle à jouer. Mais ce rôle sera limité. Des œuvres rebelles, audacieuses et fragiles se distinguent à beaucoup d égards sociaux, mais pas parce qu elles rapportent des gains financiers. Dans ce domaine, les Etats-Unis sont un bon exemple qui a beaucoup à nous apprendre. Même des opéras et des orchestres classiques souffrent durement de la crise, des œuvres fragiles pour la scène n ont déjà plus du tout leur place. Pour un tel paysage, nous disons merci. La politique flamande de subventions a obtenu des résultats allant de bons à très bons, en termes d accomplissements artistiques, d emplois et de participation du public. La réflexion et la correction ont toujours du sens, à condition qu elles conduisent finalement à étayer la politique appliquée et non à la démolir. Nous devons prendre grand soin de ce qui a été construit au cours de ces 20 dernières années. Dans le reste de cette brochure, vous trouverez des infos détaillées sur les artistes et les projets dont nous considérons qu ils ont une place importante à Bruxelles la saison prochaine. Des artistes qui peuvent faire toute la différence dans cette ville, des projets qui, en temps de crise, peuvent pointer en direction du renouvellement et de la réinvention ou de la continuité et de la consolidation. Nombre de ces projets naissent au sein de la compagnie du KVS : Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl et Raven Ruëll. Parallèlement, beaucoup d autres artistes seront présents : Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio et Koenraad Tinel, pour n en citer que quelques-uns. Avec tous ces artistes, nous voulons, au KVS, continuer à travailler pendant les années qui viennent sur la ville et la société de demain et continuer à réfléchir sur les dimensions et l horizon de notre vie. Il nous faudra sans aucun doute faire preuve d inventivité et de flexibilité, et tous nos rêves ne seront pas réalisés. Mais nous croyons dur comme fer aux nouvelles situations et aux possibilités inconnues que nous explorerons avec ces artistes au cours de la saison prochaine et des années à venir. 05 Johan Van Den Berghe

6 editorial Editorial Less is more & too much is too much Jan Goossens, artistic director kvs Against all expectations, the new round of subsidies under the Arts Act has not turned out to be an exercise in belt-tightening. This is striking and heartening at a time when The Crisis is brought up as the reason for all sorts of decisions, from painful and essential savings to criminal maximisation of profit. If money had been saved in the arts, probably no one would have turned a hair, after all, doesn t everyone have to tighten their belts in times of crisis? Yet no one should be under any illusion that this issue will be off the agenda for the next few years. A complex period awaits us, when painful questions will have to be asked and answered. The KVS did not do too badly in the recent subsidy period. All the governments, the Flemish Community, the Flemish Community Commission and the City of Brussels, renewed their commitments to this multilingual and intercultural Brussels civic theatre. However, the fact remains that these commitments will not suffice for us to be able to continue our previous activities unchanged. When it comes to running costs, for example, we have felt the extra expense of our new and expanded infrastructure. What is more, the increase in funds provided by the Flemish Community does not quite match the leaps taken by the RPI over the last year. So although it looks like more money for the KVS, in reality we cannot maintain this standard and will have to focus our efforts more precisely on those things that are most important to us. The KVS programme will remain varied, dynamic, high-quality and accessible, but we are embracing the principle of less is more, though you will not necessarily notice this when perusing this overview of the season. In addition, the KVS wants to continue to play a prominent part in the social debate on the role and importance of a strong cultural sector in our society. And above all on the importance of substantial long-term government support for this sector. Let us make it clear: we believe that cultural workers are citizens like any other and must assume their responsibility at a time when everyone in our society is being forced to exercise restraint. However, this crisis may not be used as a pretext to fundamentally question or remove the much-needed subsidies for artists in the broad sense of the word. After all, these artists are now needed more than ever. Whether currently in the Congo, in New Orleans following the devastation caused by Hurricane Katrina, or in Brussels at a time at which the whole of Europe is experiencing a deep economic recession, artists are always essential figures in helping to bring about reconstruction and a new beginning. It is precisely now that investment in culture is needed. The market can also play a part in this, but that role will be limited. Stubborn, adventurous and fragile work pays for itself in all sorts of social ways, but not because it generates financial profit. The United States offers an example from which a great deal can be learnt. Even opera houses and classical orchestras are suffering greatly as a result of the crisis and for the fragile performing arts there is no longer any place at all. We refuse to entertain the possibility of such an artistic landscape. In terms of artistic results, employment and audience participation, the Flemish subsidy policy has achieved good to very good results. Reflection and adjustment are always worthwhile, provided they lead to a strengthening and not a dismantling of the policy. We must foster what has been built over the last 20 years. In the rest of this season s brochure, you will find detailed information about the artists and projects we believe are of great importance in the coming season in Brussels. Artists who can make a difference in this city, projects which in times of crisis can help point the way towards revival and reinvention or continuity and renewal. Of course, many of these projects involve the KVS company: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl and Raven Ruëll. Many others will also be making an appearance, including Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio and Koenraad Tinel to name but a few. In the next few years, the KVS wants to continue working with all these artists on the city and society of tomorrow and continue reflecting on the dimensions and horizons of our lives. We will certainly have to be inventive and flexible and not all our dreams will become reality. However, we have a rock-solid belief in the new situations and unknown possibilities we will be exploring in the coming season and years with these artists. 06 Johan Van Den Berghe

7 Dans/danse/dance nieuwzwart Ultima Vez/Wim vandekeybus 20:00 sep./sep./sep. 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30 okt/oct./oct. 01, 02 KVS_BOL dans/danse/dance NL Wim Vandekeybus is als choreograaf aan zijn 23 ste seizoen begonnen met zijn compagnie Ultima Vez. Hij heeft net afscheid genomen van een bende dansers die verschillende creaties meegedraaid hebben, om met een volledig nieuwe ploeg aan de slag te gaan. Ze zijn zo jong, mijnheer. De muziek, vaak drijvende kracht in het werk van Vandekeybus, wordt ditmaal geleverd door Mauro Pawlowski (gitarist van o.m. deus) die mee op de scène de dansers aanvuurt. Ook al drijven stukken tekst van Peter Verhelst mee op de muziek, nieuwzwart is een dansvoorstelling pur sang, die een sfeer uitademt van begin én eind, van schepping én vernietiging, van genesis én apocalyps. nieuwzwart is huiveringwekkend, briljant, luchtig en wild. (El País) FR Wim Vandekeybus a entamé sa 23 e saison en tant que chorégraphe avec sa compagnie Ultima Vez. Il vient tout juste de dire adieu à une bande de danseurs qui ont participé à plusieurs de ses créations, pour se lancer maintenant avec une toute nouvelle équipe. Ils sont si jeunes, vous savez. Cette fois, c est Mauro Pawlowski (guitariste e.a. de deus) qui fournit la musique, souvent forme motrice dans l œuvre de Vandekeybus, et qui attise les danseurs en live sur scène. Même si des fragments de textes signés Peter Verhelst évolueront ici et là au gré de la musique, nieuwzwart est un authentique spectacle de danse, d où émane une atmosphère, de début et de fin, de création et de destruction, de genèse et d apocalypse. «nieuwzwart est brillant, léger et sauvage et donne le frisson.» (El País) ENG Wim Vandekeybus has begun his 23 rd season as a choreographer with his company Ultima Vez. He recently said farewell to a group of dancers with whom he had created several productions, to set to work with a new team. But how young they are! The music, so often the driving force behind Vandekeybus work, is this time provided by Mauro Pawlowski (guitarist with deus and others) who is also on stage spurring the dancers on. Even though passages of text by Peter Verhelst drift along on the music, nieuwzwart is a genuine pure-bred dance performance that exudes an atmosphere of creation and destruction, of genesis and apocalypse, of beginning and end. nieuwzwart is hair-raising, brilliant, wild and vivacious. (El País) Regie+choreografie+scenografie mise en scène+chorégraphie+scénographie directing choreographer+stage design Wim Vandekeybus originele muziek musique originale original music Mauro Pawlowski Creatie+dans création+danse created+danced by Tanja Marín Friðjónsdóttir, Dawid Lorenc, Bénédicte Mottart, Olivier Mathieu, Máté Mészáros, Ulrike Reinbott, Imre Vass & Gavin Webber/Kylie Walters muziek musique music Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Jeroen Stevens tekst texte text Peter Verhelst productie production producers Ultima Vez coproductie coproduction coproducers KVS, Théâtre de la Ville-Paris, Mercat de les Flors, PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW, Le manège.mons/centre Dramatique foto photo photo Pieter-Jan De Pue 07

8 theater/théâtre/theatre Nil nisi bene & Rari Nantes Bernard Van Eeghem & Catherine Graindorge 20:30 sep./sep./sep. 24, 25, 26 KVS_BOX theater/théâtre/theatre FR>NL NL Bernard Van Eeghem en Catherine Graindorge maakten in 2004 Nil nisi bene naar aanleiding van de vondst van een koffer met foto s en documenten op de rommelmarkt. De aangrijpende voorstelling reconstrueert het mogelijke leven van wie de koffer toebehoorde en is een ode aan elk onbekend leven dat zich achter elk willekeurig stadsraam afspeelt. In 2008 volgde de autobiografische voorstelling Rari Nantes, waarin beide spelers vertrekken van een markant feit in hun eigen levensverhaal. Bernard Van Eeghem, geboren in Frankrijk en geadopteerd in Brugge, gaat op zoek naar zijn natuurlijke moeder. Catherine Graindorge is de dochter van de in de jaren 70 gerenommeerde en geëngageerde advocaat Michel Graindorge, die ze als elfjarige een tijdje achter de tralies zag verdwijnen. De twee voorstellingen worden voor het eerst na elkaar gespeeld op één avond, als de keerzijde van eenzelfde medaille. Rari Nantes ( weinigen blijven drijven ) is schaamteloos autobiografisch, 99 procent onsentimenteel en, net als Nil nisi bene, een juweeltje. (De Standaard) In het frans, boventiteld in het Nederlands 08 FR Bernard Van Eeghem et Catherine Graindorge ont créé en 2004 Nil nisi bene après avoir découvert un coffre plein de photos et de documents au marché aux puces. Ce spectacle saisissant reconstruit la vie possible du propriétaire du coffre et est une ode à toute vie inconnue qui se déroule derrière n importe quelle fenêtre de la ville. En 2008, les deux acteurs ont monté Rari Nantes, un spectacle autobiographique dans lequel chacun est parti d un événement marquant de son existence. Bernard Van Eeghem, né sous X en France et adopté à Bruges, part à la recherche de sa mère naturelle. Catherine Graindorge est la fille de Michel Graindorge, avocat engagé dans les années 70, qu elle a vu disparaître provisoirement derrière les barreaux alors qu elle n avait que 11 ans. Ces deux spectacles sont joués pour la première fois l un après l autre, en une soirée, comme les deux faces d'une seule médaille. «Rari Nantes ( de rares naufragés flottent ) est autobiographique, de façon impudique, 99 pour cent non sentimental, tout comme Nil nisi bene, une perle.» (De Standaard) En français, surtitré en néerlandais ENG In 2004, Bernard Van Eeghem and Catherine Graindorge created Nil nisi bene following the discovery of a suitcase containing photographs and documents at a jumble sale. This moving performance recreates the possible life of the owner of the suitcase and is an ode to every unknown life which plays out behind every random city window. This was followed in 2008 by the autobiographical production Rari Nantes, in which the two performers start out from a prominent event in their own lives. Bernard Van Eeghem, born in France and adopted in Bruges, goes in search of his birth mother. Catherine Graindorge is the daughter of the politically-committed lawyer Michel Graindorge, who was famous in the 1970s and whom she, at the age of 11, saw disappear behind bars for a time. The two productions are being performed on the same evening for the first time, like the two sides of one coin. Rari Nantes ( the few who stay afloat ) is shamelessly autobiographical and just like Nil nisi bene, is an absolute gem. (De Standaard) In french, surtitled in Dutch Nil nisi bene van en met de et avec by and with Catherine Graindorge, Bernard Van Eeghem dias+foto s dias+photos slides+photos Mirjam Devriendt video vidéo video Elie Rabinovitch productie production producers Théâtre de la Balsamine foto photo photo Mirjam Devriendt Rari Nantes van en met de et avec by and with Catherine Graindorge & Bernard Van Eeghem Coach coach coach Guy Dermul productie production producers vzw Devriendt, Beursschouwburg, Théâtre Les Tanneurs foto photo photo Mirjam Devriendt

9 muziek/musique/music Marollenopera/ Opéra des Marolles Walter Hus 15:00 okt./oct./oct. 03, 04 KVS_BOX Muziektheater/théâtre musical/music theatre NL+FR NL In het kader van BRXLBRAVO presenteert KVS een nieuwe etappe van de Marollenopera. Geen klatergoud, geen vast libretto, geen overdonderende scènes. Componist Walter Hus creëerde een kader waarbinnen hij zijn voorliefde voor muzikaal experiment perfect verzoent met een sociale inslag. De zangers zijn mensen die graag zingen, van diverse origine, achtergrond, leeftijd. Een Decap-orgel, hét volksinstrument bij uitstek uit de jaren 50, doet dienst als orkest. Het resultaat is een opéra brut met levende muziek en stemmen van vlees en bloed. in het nederlands en het frans FR Le KVS présente une nouvelle étape de l Opéra des Marolles dans le cadre de BRXLBRAVO. Pas de clinquant, pas de livret, pas de scènes époustouflantes. Le compositeur Walter Hus a créé un cadre dans lequel il réconcilie sa prédilection pour l expérimentation musicale et un penchant social. Les chanteurs sont des amateurs d origines, de milieux et d âges divers. Un orgue Decap, l instrument populaire par excellence des années 50, sert d orchestre. Le résultat est un opéra brut avec de la musique vivante et des voix de chair et de sang. en néerlandais et en français ENG As part of BRXLBRAVO, the KVS is presenting a new phase of the Marollenopera. No tinsel, no fixed libretto, no overwhelming scenes. The composer Walter Hus has created a framework in which he can perfectly reconcile his penchant for musical experiment with a social slant. The singers are people who like singing, and are of various origins, backgrounds and ages. The work of the orchestra is done by a Decap organ, the people s instrument of the fifties. The result is an opéra brut, with lively music and voices of flesh and blood. in dutch and french productie Production producers Les Brigittines Foto Photo Photo Kurt Deruyter Hus 20:30 okt./oct./oct. 3 KVS_BOX Muziek/musique/music NL Walter Hus zet voor BRXLBRAVO niet alleen een nieuwe Marollenopera op poten, hij brengt ook zijn nieuwe liefde mee naar de KVS: het Decap-orgel, zo n kitscherig dansorgel uit baancafés vol busladingen dagjestoeristen. Hus werkte nauw samen met het bedrijf Gebroeders Decap uit Herentals om een nieuwe technologie voor het instrument op scherp te stellen. Met zijn nieuwe band Hus, confronteert hij een computergestuurde Decap met de hyperkinetische beats van Maarten Huysmans en de humeurige gitaarlikken van Brecht Ameel. Het resultaat is een koortsige klankwereld, een kruising tussen Giorgio Moroder, Ligeti en Neu! FR Walter Hus ne se contente pas de créer un nouvel Opéra des Marolles pour BRXLBRAVO, il introduit aussi son tout dernier coup de coeur au KVS : le Decap, cet orgue de danse bien kitsch des cafés le long de la route où se déversent des bus entiers de touristes d un jour. Hus a travaillé en étroite collaboration avec l entreprise Gebroeders Decap à Herentals pour mettre au point une nouvelle technologie pour cet instrument. Avec son nouveau groupe HUS, il confronte un Decap commandé par ordinateur aux beats hyperkinétiques de Maarten Huysmans et à la guitare de Brecht Ameel. Résultat : une frénésie sonore, à la croisée des mondes de Giorgio Moroder, Ligeti et Neu! ENG For BRXLBRAVO, Walter Hus is not only making a new Marollenopera, but is also bringing his new love to the KVS: the Decap organ, that kitsch dance organ from roadside cafés full of coach-loads of day-trippers. Hus cooperated closely with the company Gebroeders Decap in Herentals to finetune a new technology for the instrument. With his new band, HUS, he brings the computer-controlled Decap face to face with the hyperkinetic beats of Maarten Huysmans and the moody guitar licks of Brecht Ameel. The result is a feverish sound, a cross between Giorgio Moroder, Ligeti and Neu! Van en met de et avec Created and performed by Walter Hus, Maarten Huysmans, Brecht Ameel productie Production producers HUS 09

10 litteratuur/littérature/litterature +dans/danse/dance Helse Tijden Behoud de Begeerte Kanonnenkoorts 20:00 okt./oct./oct. 6 KVS_BOL Chagrin d Amour 20:00 feb./fév./feb. 24 kvs_bol In godsnaam 20:00 mei/mai/may 01 KVS_BOL Literat./littérat./literat. NL NL Helse Tijden is een nieuwe reeks literaire voorstellingen van Behoud de Begeerte, dat eerder tekende voor Geletterde Mensen en Saint Amour. In de toekomst zal Behoud de Begeerte zich toeleggen op grote maatschappelijke thema s zoals oorlog, armoede, godsdienst en zelfs de liefde. Schrijvers, journalisten, jeugdschrijvers en muzikanten maken hun opwachting. Kanonnenkoorts is de titel van de eerste editie over de oorlog die nooit meer zou mogen, Chagrin d Amour focust op de oorlog tussen de geliefden en In godsnaam op de oorlog om god. Ten oorlog! In het Nederlands FR Helse Tijden est une nouvelle série de représentations littéraires organisée par Behoud de Begeerte, à qui l on doit déjà Geletterde Mensen et Saint Amour. Behoud de Begeerte va désormais se concentrer sur de grands thèmes sociaux comme la guerre, la pauvreté, la religion et même l amour. Auteurs, journalistes, écrivains pour la jeunesse, musiciens, tous seront au rendez-vous. Kanonnenkoorts est le titre de la première édition sur la guerre qui ne devrait plus jamais faire rage, Chagrin d Amour se penche sur la guerre entre bien-aimés et In godsnaam sur la guerre au nom de Dieu. A la guerre comme à la guerre! En néerlandais ENG Helse Tijden is a new series of literary performances organised by Behoud de Begeerte, which was previously known for Geletterde Mensen and Saint Amour. In future, Behoud de Begeerte will be concentrating on major social topics such as war, poverty, religion and even love. Writers, journalists, childrens authors and musicians will all be making an appearance. Kanonnenkoorts is the title of the first, on the subject of war, which should happen never again ; Chagrin d Amour focuses on the war between lovers and In godsnaam on the war over God. Let battle commence! In Dutch productie production producers Behoud de Begeerte 10 Première We was them SOIT/Hans Van den Broeck 20:30 okt/oct/oct. 7, 8, 9, 10 KVS_Box Dans/danse/dance NL Brusselaar Hans Van den Broeck maakt cinema en videowerk, dans en performance. Binnen compagnie Soit kan hij zich uitleven in die verschillende kunstvormen. In de nieuwe creatie We was them verdiepen vijf dansers zich in het zogenaamde Stockholmsyndroom, het psychologisch verschijnsel waarbij de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer. Van den Broeck wil onderzoeken wat er gebeurt wanneer individuen gedurende een bepaalde tijd gedwongen worden een beperkte oppervlakte met elkaar te delen. FR Le Bruxellois Hans Van den Broeck fait du cinéma et de la vidéo, de la danse et des performances. Au sein de la compagnie Soit, il a le champ libre dans ces différentes disciplines artistiques. Dans la nouvelle création We was them, cinq danseurs font une plongée dans le syndrome de Stockholm, le phénomène psychologique de l otage qui éprouve de la sympathie pour son ravisseur. Van den Broeck veut explorer ce qui se passe quand des individus sont contraints de partager un espace réduit pendant un certain temps. ENG The Brussels artist Hans Van den Broeck creates work in film and video, dance and performance. He is able to indulge himself in these various art forms in the framework of company Soit. In the new creation We was them, five dancers lose themselves in the so-called Stockholm Syndrome, the psychological phenomenon whereby hostages feel sympathy for their kidnappers. Van den Broeck wants to investigate what happens when individuals are forced to share a limited space with one another for a particular period of time. Concept+regie concept+mise en scène concept+director Hans Van den Broeck dramaturgie dramaturgie dramaturgy Bart Van den Eynde dans danse dance Anuschka Von Oppen, Harold Henning, Ivan Fatjo, Robert Clark, Anthea Lewis muziek musique music Jason Sweeney audio+video audio+vidéo audio+video Carlos Mullins productie production producers SOIT Coproductie Coproduction Coproducers Théâtre de la Ville Paris, Künstlerhaus Mousonturm, La Rose des Vents, Le Bateau Feu Met de steun van avec l'aide de with the support of KVS, Stuk Leuven, CC Berchem, Kunstencentrum Buda foto photo photo roach

11 theater/théâtre/theatre Gembloux sam touzani & ben hamidou 20:00 okt./oct./oct. 16, 17 KVS_Bol 15:00 okt./oct./oct. 18 Theater/Théâtre/Theater FR > NL NL Naar aanleiding van de première van Gembloux dik vijf jaar geleden, schreef Le Soir: Er heeft zich die avond een klein mirakel voorgedaan: jongeren, ouderen, Nederlandstaligen, Franstaligen, Arabisch-sprekenden en Berbers gaven een staande ovatie aan het duo acteurs. De voorstelling heeft intussen niets aan kracht en relevantie ingeboet. Sam Touzani en Ben Hamidou brengen met veel humor het aangrijpende verhaal van de Marokkaanse soldaten die tijdens WOII als kanonnenvlees door de geallieerden werden ingezet tegen het Duitse leger en vervolgens vergeten werden. Een stuk gedeelde geschiedenis met onze medeburgers van Noord- Afrikaanse origine, een voorstelling die iedereen gezien moet hebben. In het Frans, boventiteld in het Nederlands FR Il y a cinq ans, lors de la première de Gembloux, Le Soir écrivait : «( ) il s est produit un genre de petit miracle comme on en rêverait tous les jours : dans la salle, jeunes, vieux, Flamands, francophones, arabophones, berbères, toutes communautés réunies, ont fait la fête au duo» Entre-temps, le spectacle n a rien perdu de son intensité et de sa pertinence. Sam Touzani et Ben Hamidou font revivre avec beaucoup d humour l histoire poignante des soldats marocains qui ont servi de chair à canon pendant la deuxième guerre mondiale contre l armée allemande et qui ont ensuite été relégués aux oubliettes. Un épisode d histoire partagée avec nos concitoyens d origine nord-africaine, un spectacle à voir absolument. En français, surtitré en néerlandais ENG A good five years ago, on the occasion of the premiere of Gembloux, Le Soir wrote: A small miracle occurred this evening: young people, old people, Dutch-speakers, French-speakers, Arabic-speakers and Berbers gave a standing ovation to the two performers. Since then, the performance has not lost any of its intensity and relevance. Sam Touzani and Ben Hamidou tell with great humour the story of the Moroccan soldiers who were used as cannon fodder by the Allies against the German army during the Second World War and then forgotten. A piece of history we share with our fellow citizens of North African origin, a performance which everyone needs to have seen. In French, surtitled in Dutch met avec with Ben Hamidou & Sam Touzani Tekst texte text Ben Hamidou, Nacer Nafti, Gennaro Pitisci, Sam Touzani regie mise en scène director Gennaro Pitisci productie production producers KVS, Smoners, Brocoli Théâtre, Théâtre de l Escalier 11

12 Selectie/Sélection/ Selection Nederlands Theater Festival 2009 The Broken Circle Breakdown featuring The Cover-Ups of Alabama Compagnie Cecilia 20:30 okt./oct./oct. 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 15:00 okt./oct./oct. 25 KVS_BOX muziektheater/théâtre musical/musical theatre NL NL In 2004 veroverde Johan Heldenbergh heel Vlaanderen met zijn verpletterende eenakter Massis, the musical, waarin hij bij monde van John Massis van leer trekt tegen de partij die het niet goed voorheeft met Vlaanderen. Nu kruipt hij in de huid van countryzanger Monroe, en laat zich omringen door zijn ex-lief Alabama (Mieke Dobbels) en een vierkoppige live band. Met zijn zessen trakteren ze het publiek op een innemend country-en bluegrassconcert, maar dan toch eentje met een serieuze valse noot. Want tussen de liedjes door steekt het verleden van het koppel de kop op, getekend door een onmenselijk verlies waar Alabama en Monroe radicaal anders mee omgaan Af en toe kruipt een voorstelling dagen of zelfs jaren onder je vel The Broken Circle is er zo een (De Morgen) in het nederlands FR En 2004, Johan Heldenbergh a conquis toute la Flandre avec son retentissant Massis, the musical, spectacle en un acte, où, en la personne de John Massis, il s en prend violemment au parti qui n'a pas que de bonnes intentions envers la Flandre. Le voici qui se glisse maintenant dans la peau de Monroe, un chanteur de country, flanqué de son ex-partenaire Alabama (Mieke Dobbels) et d un live band composé de quatre musiciens. Les six compères entraînent le public KVS muziektheater/théâtre musical/musical theatre dans un concert country et bluegrass endiablé, mais quand-même avec une solide fausse note. Car entre les morceaux, le passé du couple pointe le bout de son nez, marqué d une perte inhumaine qu Alabama et Monroe vivent radicalement différemment «De temps en temps, un spectacle s'introduit sous votre peau pendant des jours, voire des années. The Broken Circle en est un.» (De Morgen) en néerlandais ENG In 2004, Johan Heldenbergh conquered the whole of Flanders with his superb one-act show Massis, the musical, in which, with John Masis as his mouthpiece, he pitches into the party that does not wish Flanders well. Now he steps into the shoes of country singer Monroe, and surrounds himself by his ex-lover, Alabama (Mieke Dobbels), and a live four-man band. The six of them treat the audience to a captivating country and bluegrass concert, but it strikes a seriously false note, because between the songs the couple s past rears its head, marked by a brutal loss which Alabama and Monroe deal with in radically different ways Every now and then, a performance gets under your skin for days or even years The Broken Circle is one such performance (De Morgen) in dutch Van de by Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels schatplichtig aan redevables à with thanks to Richard Dawkins, Dan Bennett met avec with Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels, Nils De Caster/Dirk Naessens, Pol Depoorter/ Mich Verbelen, Patrick Riguelle/Helder Deploige productie production producers Compagnie Cecilia foto photo photo Kurt Van der Elst 12

13 theater/théâtre/theatre Première Titus Andronicus KVS & Toneelhuis/Olympique Dramatique 20:00 nov. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 15:00 nov. 15 KVS_bol Theater/Théâtre/Theatre nl>fr+eng NL De mannen van Olympique Dramatique zijn bekend/ berucht voor hun straffe tekstbewerkingen. Nu leggen ze samen met KVS en enkele aanverwanten Titus Andronicus op het kapblok, veruit het meest beestachtige stuk van Shakespeare. In deze tragedie van de blinde wraak vliegen twee stammen, de Goten en de Moren, mekaar in de haren. Politiek gekonkel, rabiaat racisme, moord, verkrachting en verminking: het is er bijwijlen zó over dat kommer en kwel omslaan in kitsch en klucht. Zet je schrap voor een heerlijk anarchistisch proefschrift over zinloos geweld en fanatisme, een jammerlijke kwaal van alle tijden. In het Nederlands, boventiteld in het frans en het engels FR Les artistes d Olympique Dramatique sont connus pour leurs adaptations de textes pas piquées des vers. Aujourd hui, ils montent avec le KVS et quelques comparses Titus Andronicus, de loin la pièce la plus féroce de Shakespeare. Dans cette tragédie de la vengeance aveugle, deux tribus, les Goths et les Maures, s entredéchirent. Intrigues politiques, racisme, meurtre, viol et mutilation : de temps à autre, tourments et malheurs tournent au kitsch et à la bouffonnerie. Accrochez-vous ; voici une dissertation délicieusement anarchiste sur la violence et le fanatisme absurdes, lamentables fléaux de tous les temps. En néerlandais, surtitré en français et en anglais ENG The members of Olympique Dramatique are famous/notorious for their unyielding text adaptations. Together with the KVS and several kindred spirits they are now putting Titus Andronicus, by far Shakespeare s most brutal piece, on the chopping block. This tragedy of blind vengeance sees two tribes, the Goths and the Moors, at each other s throats. Political intrigue, rabid racism, murder, rape and mutilation: it is occasionally so over the top that trouble and affliction turn into kitsch and farce. Brace yourself for a wonderfully anarchistic dissertation on senseless violence and fanaticism, a wretched evil of every era. in dutch, surtitled in french and english Naar d après after Titus Andronicus, William Shakespeare van en met de et avec by and with Koen De Graeve, Guy Dermul, Tom Dewispelaere, Wouter Hendrickx, Raven Ruëll, Ben Segers, Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Geert Van Rampelberg, Mieke Verdin & Greet Verstraete productie production producers KVS & Toneelhuis foto photo photo Danny Willems 13

14 theater/théâtre/theatre Maria- Magdalena Wayn Wash III Toneelhuis/wayn traub 20:30 nov. 10 KVS_BOX Theater/Théâtre/Theatre MIX>NL NL Voor het laatste deel van zijn Wayn Wash-trilogie maakt Wayn Traub opnieuw een indrukwekkende cinema-opera, de naam hij zelf gaf aan zijn eigenzinnige combinatie van theater, filmbeelden en muziek. Als sjamaan-zanger tovert Traub een wereld tevoorschijn van agressie, nachtleven, verleiding, angst en verlangen naar schoonheid en samenhang. De filmbeelden werden grotendeels gedraaid in China. Zhibo Zhao, één van China s sterdanseressen, en zanger Gabriel Rios spelen een onverwachte rol in de film. Het Noorse technowonder Jåån Hellkvist schreef de muziek. Met Maria Magdalena levert Wayn Traub het sluitende bewijs dat hij een van de meest intrigerende theatermakers in Vlaanderen is. (De Morgen) meerdere talen, boventiteld in het Nederlands 14 FR Pour le dernier volet de sa trilogie Wayn Wash, Wayn Traub crée un nouveau cinéma-opéra impressionnant, comme il qualifie lui-même sa propre combinaison de théâtre, d images film et de musique. Chaman-chanteur, Traub fait apparaître comme par magie un univers animé d agressivité, de vie nocturne, de séduction, d angoisse et de désir de beauté et de cohérence. La plupart des séquences vidéo ont été filmées en Chine. Zhibo, une des danseuses étoiles de la Chine, et le chanteur Gabriel Rios jouent un rôle inattendu dans ce film. La musique est signée Jåån Hellkvist, le génie norvégien de la techno. «Avec Maria Magdalena, Wayn Traub fournit la preuve éclatante qu il est un des artistes les plus intrigants de la scène flamande.» (De Morgen) plusieurs langues, surtitré en néerlandais ENG For the final part of his Wayn Wash trilogy, Wayn Traub has again created an impressive cinema-opera, the name he himself gave to his unique combination of theatre, film images and music. Like a shaman/singer, Traub conjures up a world of aggression, nightlife, seduction, fear and a yearning for beauty and coherence. The film images were largely recorded in China. Zhibo Zhao, one of China s most famous dancers, and singer Gabriel Rios play an unexpected role in the film. The music was written by the Norwegian technophenomenon Jåån Hellkvist. With Maria Magdalena, Wayn Traub provides conclusive proof that he is one of Flanders most intriguing theatremakers. (De Morgen) several languages, surtitled in dutch concept+scenario+regie+spel concept+scénario+mise en scène+jeu concept+script+director+performer Wayn Traub acteurs film acteurs film actors film Patrick Bebi, Andrian Fisher, Li Mo, Simone Moesen, Andy Ng, Wenxing Oyang, Omar Porras, Gabriel Rios, Lotte Verbeek, Jia Wang, Shiyun Wang, Yingyu Wang, Andrew Wise, Zhao Zhibo tekstaanvullingen suppléments de texte additional text Jeroen Olyslaegers muziek musique music Jåån Hellkvist productie production producers Toneelhuis foto photo photo Koen Broos Bal in de Box Fuiven/ Soirées/ Parties + Concerten/ Concerts/ Concerts Benefietconcert Birma/ Concert au bénéfice de la Birmanie/ Benefit concert for Burma + Debatten/ Débats/ Debates KVS, Théâtre National, De Morgen, Le Soir Samen met hun mediapartners De Morgen en Le Soir, organiseren KVS en Théâtre National stedelijke debatten die heel Brussel aanbelangen. Avec leurs partenaires médias De Morgen et Le Soir, KVS et Théâtre National organisent une série de débats urbains qui concernent tout Bruxelles Together with their media partners De Morgen and Le Soir, the KVS and the Théâtre National will be organising debates on the city that concern the whole of Brussels. + Expo s/ Expos/ Expos (Maggy Jacot ) =kvs.be

15 dans/danse/dance Première 32, rue Vandenbranden Peeping Tom 20:30 nov 28 KVS_Box dec 02, 03, 04, 05 Dans/Danse/Dance NL Le Jardin, Le Salon en Le Sous Sol zullen voor altijd verbonden zijn aan de succesrijke trilogie van het Brusselse danserscollectief Peeping Tom. Met de nieuwe productie 32, rue Vandenbranden profileren Gabriela Carrizo en Franck Chartier zich voor het eerst als choreograaf en regisseur. In de cast duiken een aantal nieuwe figuren op, naast oudgedienden zoals mezzosopraan Eurudike De Beul en de hoogbejaarde danseres Maria Otal. De trilogie was gericht op familierelaties tussen generaties. Nu steekt Peeping Tom de neus buiten de deur. Aan het eind van een doodlopende straat staan een paar barakken. Wat heeft het isolement met het menselijk verkeer aangericht? FR Le Jardin, Le Salon et Le Sous Sol seront à jamais liés à la trilogie couronnée de succès du collectif bruxellois de danseurs Peeping Tom. Avec la nouvelle production 32, rue Vandenbranden Gabriela Carrizo et Franck Chartier se profilent pour la première fois en chorégraphe et en metteur en scène. Sur scène, de nouvelles têtes apparaissent aux côtés de vieux de la vieille comme la mezzo-soprano Eurudike De Beul et la danseuse âgée Maria Otal. La trilogie était axée sur les relations familiales entre les générations. Cette fois, Peeping Tom pointe le nez dans l entrebâillement de la porte. Au bout d une impasse se dressent quelques baraques. Quelles sont les conséquences de l isolement pour la circulation humaine? ENG Le Jardin, Le Salon and Le Sous Sol will always be associated with the successful trilogy by the Brussels dance collective Peeping Tom. In the new production 32, rue Vandenbranden, Gabriela Carrizo and Franck Chartier present themselves for the first time as choreographer and director. A number of new figures appear in the cast alongside old hands such as mezzo-soprano Eurudike De Beul and the elderly dancer Maria Otal. The trilogy focused on family relations across the generations. Peeping Tom is now sticking its nose outside. At the end of a dead-end street are a couple of cabins. What has isolation done to human interaction? Concept+regie concept+mise en scène concept+directing Gabriela Carrizo, Franck Chartier dans+ creatie danse+création dance+creation Seoljin Kim, Hun-Mok Jung, Marie Gyselbrecht, Jos Baker, Sabine Molenaar, Eurudike De Beul, Maria Otal dramaturgie dramaturgie dramaturgy Hildegard De Vuyst, Nico Leunen productie production producers Peeping Tom Coproductie Coproduction Coproducers KVS, Künstlerhaus Mousonturm, Le Rive Gauche, La Rose des Vents, Theaterfestival Boulevard, Theaterhaus Gessnerallee, Cankarjev Dom, Charleroi/Danses Centre chorégraphique de la Communauté française de Belgique dans le cadre de la Biennale 2009 foto photo photo Frederik Buyckx 15

16 union suspecte weekend Union Suspecte Weekend 18>21 nov. NL They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde Union Suspecte is stilaan een usual suspect in de KVS. Het Gents- Brusselse collectief draait rond een vaste kern van vier theatermakers (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens en Haider Al Timimi) en een wisselende achterban van dansers en acteurs. Van 18 tot 21 november presenteren de rebellen van Union Suspecte in de KVS_Box een staalkaart van hun werk, met als slot een feestelijke Soirée Suspecte. FR They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde Union Suspecte fait peu à peu figure d usual suspect au KVS. Le collectif ganto-bruxellois gravite autour d un noyau stable qui compte quatre artistes de théâtre (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens et Haider Al Timimi) et un arrière-ban variable de danseurs et d acteurs. Du 18 au 21 septembre, les rebelles d Union Suspecte présentent au KVS_Box un échantillon de leurs créations, clôturé d une Soirée Suspecte festive. ENg They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde... Union Suspecte is gradually becoming a usual suspect at the KVS. This Ghent-Brussels collective centres on a permanent core of four theatre-makers (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens and Haider Al Timimi) and a variable supporting cast of dancers and actors. The rebels of Union Suspecte will be presenting a sample of their work at the KVS_Box from 18 th to 21 st November, culminating in a festive Soirée Suspecte. 16 We People Union Suspecte 20:30 nov. 18 kvs_box theater/theatre/theatre NL+FR > FR+NL NL In 2007 breken in Parijs heftige rellen los tussen Noord-Afrikaanse jongeren en de politie. Tegelijk is er een radicalisering aan de gang bij jonge, Europese moslims. Samen vormen ze de voedingsbodem voor We people, een langgerekte woedeschreeuw van een 'verloren' generatie. De rauwe realiteit van de straat in je maag gesplitst, gemixt met een flinke dosis fictie en humor. Om de luis in de pels van de samenleving te zijn, zoals theater wel eens van zichzelf beweert, valt het soms onnoemelijk braaf uit. Wij mensen, samen gezellig in de fictie. We People doet het tegendeel. (De Morgen) In het Nederlands en Frans, boventiteld in het Frans en Nederlands FR En 2007, de graves querelles éclatent dans les rues de Paris entre des jeunes nord-africains et la police. Simultanément, on assiste à une radicalisation chez les jeunes musulmans européens. Ensemble, ils constituent le creuset de We people, un cri prolongé de fureur poussé par une génération perdue. La réalité toute crue de la rue, sur nos estomacs, mixée à une bonne dose de fiction et d humour. «Etre le pou dans le pelage de la société, le théâtre prétend l être certes, mais il reste parfois tellement sage. Nous, les hommes, gaiement ensemble en pleine fiction. We People fait tout le contraire.» (De Morgen) En néerlandais et en français, surtitré en français et en néerlandais ENG In 2007, violent disturbances broke out between North African youths and the police. At the same time, young European Muslims are becoming radicalised. Together, they form the breeding ground for We People, a protracted cry of rage from a lost generation. The raw reality of the street is shoved in your face, mixed with a good measure of fiction and humour. Being the thorn in the side of society, as theatre sometimes claims to be, it sometimes ends up being unutterably well-behaved. We people, comfortable together in fiction. We People does the opposite. (De Morgen) In Dutch and French, surtitled in French and Dutch Van en met de et avec by and with Zouzou Ben Chikha, Ruud Gielens, Tim Gistelynck, David Strosberg, Mourade Zeguendi productie production producers Union Suspecte i.s.m. en collaboration avec in association with KVS, CAMPO, cc Genk Foto photo photo Bart Grietens Carnival of Guilt Union Suspecte + CAMPO 20:30 nov. 19 KVS_BOX danstheater/theatre-danse/ dance theatre NL Religie, schuld en boete lopen als een rode draad doorheen Carnival of Guilt, een danstheatervoorstelling bevolkt met grote en kleinere zondaars. Ze worden voor hun leugens, onkuisheid, blasfemie of jaloezie gestraft met een hels carnaval, waarin hun misstappen tot in de eeuwen der eeuwen worden beboet Choreograaf Haider Al Timimi, geboren in Bagdad, vertrekt vanuit zijn eigen strijd met religie en afkomst en vertaalt die naar de dagdagelijkse realiteit. Het wordt een ultieme afrekening met het verleden. FR La religion, la faute et le châtiment tissent la trame du Carnival of Guilt, un spectacle de théâtre-danse peuplé de grands et de petits pécheurs. Ils sont châtiés pour leurs mensonges, leur impudeur, leurs blasphèmes ou leur jalousie par un carnaval infernal, au cours duquel leurs faux pas sont punis pour les siècles des siècles Le chorégraphe Haider Al Timimi, né à Bagdad, s'inspire de sa propre lutte avec la religion et ses origines et la transpose dans la réalité de tous les jours.

17 union suspecte weekend ENG Religion, guilt and punishment run like a thread through Carnival of Guilt, a dance-theatre production populated by sinners great and small. For their lies, lechery, blasphemy and jealousy they are punished in a hellish carnival where they have to pay for their lapses till the end of eternity. The choreographer Haider Al Timimi, born in Baghdad, has based this on his own struggle with religion and origins and transposes them to day-to-day reality. Regie mise en scène directors Haider Al Timimi, Ruud Gielens Spel+dans Jeu+danse Actors+dancers Georgina Teunissen, Sam Dewaele, Alici Faki, Lucius Romeo-Fromm productie production producers Union Suspecte & Campo bvba Borderline Union Suspecte + kc nona 20:30 nov. 20 KVS_BOX theater/theatre/theatre NL NL Na hun eerste samenwerking voor Loverboy in 2006, besloten Anna Vercammen, Ruud Gielens en Chris Van Camp om opnieuw met zijn drieën een monoloog op poten te zetten. BVBA Borderline neemt ons mee op een roetsjbaan door het hoofd van een meisje dat op alle mogelijke manieren evenwicht zoekt, maar bij elke poging weer meedogenloos uit balans wordt geduwd. Zonder waarschuwing slingeren we van het ene kronkelige pad naar de volgende wispelturige gedachtengang. Anna Vercammen vindt in haar vertolking het perfecte evenwicht tussen de onevenwichtige stemmingen en de uitbarstingen van haar personage. (theatermaggezien.be) In het Nederlands FR Après leur première collaboration sur Loverboy en 2006, Anna Vercammen, Ruud Gielens et Chris Van Camp ont décidé de remettre ça et de s attaquer à un nouveau monologue. BVBA Borderline nous emmène faire de la haute voltige dans la tête d une jeune fille qui cherche l équilibre, de tous les moyens possibles, mais qui, à chaque tentative, vacille et tombe. Sans prévenir, nous quittons une réflexion tortueuse pour nous engouffrer dans un raisonnement fantasque. «Anna Vercammen parvient à trouver dans son interprétation une assise parfaite entre les sautes d humeurs et les explosions désaxées de son personnage» (theatermaggezien.be) en néerlandais ENG After working together for the first time on Loverboy in 2006, Anna Vercammen, Ruud Gielens and Chris Van Camp decided to work on another monologue together. This piece, BVBA Borderline, takes us on a rollercoaster ride through the mind of a girl who is looking for equilibrium in every possible way, but whose every attempt is relentlessly knocked off balance. We swing without warning from one twisting path to the next fickle train of thought. In her performance, Anna Vercammen finds the perfect balance between her character s unstable moods and outbursts. ( theatermaggezien.be) In Dutch Regie mise en scène director Ruud Gielens Tekst texte Author Chris Van Camp Met avec with Anna Vercammen Choreografisch advies Coach à la chorégraphie Choreographic advisor Haider Al Timimi productie production producers Union Suspecte & kc nona Foto photo photo Bart Grietens Surprise & Soiree Suspecte 20:30 nov. 21 KVS_BOX NL Union Suspecte trakteert naar aanleiding van haar vijfde verjaardag met een productie uit haar beginperiode. Welke het wordt, blijft een verrassing! Aansluitend trekt het gezelschap alle registers open tijdens een onvervalste Soiree Suspecte. Stand-upcomedy, majorettepasjes, origamie, platenfluisteraars: niets is te min of te veel. Vertrekpunten zijn actuele feiten, politieke roddels, economische crisissen of BHV. Uw gastheren houden zich nog even op in de coulissen. Meer info volgt. FR Pour son cinquième anniversaire, Union Suspecte nous offre une production de ses débuts. Laquelle? Surprise! Suivra une authentique Soirée Suspecte pendant laquelle la compagnie ouvrira tous grands ses registres. Stand-up comedy, petits pas de majorettes, origami, chuchoteurs : ils ne reculent devant rien. Le point de départ : faits actuels, potins politiques, crises économiques ou BHV. Vos hôtes rongent leur frein en coulisses. Plus d infos suivront bientôt. ENG On the occasion of its fifth anniversary, Union Suspecte is staging a treat for us with a production from its early period. Precisely which one will remain a surprise! Following this, there will be an unadulterated Soiree Suspecte, during which the company will be pulling out all the stops. Stand-up comedy, majorette dancing, origami, record whisperers: nothing is too little or too much. The starting points are topical facts, political gossip, economic crises or regional politics. Your hosts will be loitering in the wings. More information to follow. Foto photo photo Bart Grietens 17

18 theater/théâtre/theatre Ça brûle de Roovers, Van Dijck, Turbiasz & dehollander 20:00 dec./déc/dec. 10, 11, KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Toen de goden nog op de Olympus woonden, bracht Prometheus, de vooruitziende, het vuur terug naar de mensen. Dat die zich zo vrijpostig van dat vuur zouden bedienen, had hij kennelijk niet voorzien. Zo stak een mystery man de bibliotheek van Alexandrië in brand, hielden de Nazi s eeuwen later een eigen boekverbranding, stak een schrijver uit zelfbehoud zijn manuscript in brand en ging een Vietnamese monnik uit protest zelf in de vlammen op. De Roovers en De Enthousiasten hoeveel talent kan een stuk verdragen?- laten zich inspireren door het vuur dat menigmaal de wereld in brand stak en leggen Mao Tse-Tung, Khomeini, de Taliban, Bush (vader en zoon), Milosevic en alle andere cultuurvernietigers het vuur aan de schenen. In het Nederlands FR Quand les dieux habitaient encore sur le mont Olympe, Prométhée, le prévoyant, rendit le feu aux hommes. Il n avait apparemment pas prévu que ceux-ci s en serviraient avec tant d insolence : un mystery man a incendié la bibliothèque d Alexandrie, les Nazis ont procédé des siècles plus tard à leur propre autodafé, un auteur a brûlé son manuscrit pour sauver sa vie et un moine vietnamien s est fait carboniser en guise de protestation. De Roovers et De Enthousiasten quelle quantité de talent une pièce peut-elle donc bien supporter? s inspirent des brasiers qui ont enflammé plus d une fois le monde et ouvrent le feu sur Mao Tse-Tung, Khomeini, les Talibans, Bush (père et fils), Milosevic et autres culturicides de tous crins. En néerlandais 18 ENG When the gods still lived on Mount Olympus, Prometheus, the visionary, brought fire back to the people. He obviously had not foreseen that they would make such bold use of it. For example, a mystery man set fire to the library in Alexandria, centuries later the Nazis held their own book-burning ceremonies, a writer burnt his manuscript out of self-preservation and a Vietnamese monk set himself on fire as an act of protest. De Roovers and De Enthousiasten (how much talent can one production put up with?) are inspired by the fire which has set the world alight on so many occasions and made things hot under the collar for Mao Tse-Tung, Khomeini, the Taliban, Bush (father and son), Milosevic and all other destroyers of culture. in dutch Met avec with Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Johan Dehollander, An Miller, Luc Nuyens, Sofie Sente, Ryszard Turbiasz, Dirk Van Dijck productie production producers De Roovers & De Enthousiasten Foto photo photo Johan Dehollander Krapp s laatste band NTGent/johan simons 20:00 dec./déc./dec. 15 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Op de vooravond van zijn 69 ste verjaardag zit schrijver Krapp klaar om zijn ervaringen van het afgelopen jaar op band in te spreken. Maar eerst wil hij nog een opname van dertig jaar geleden beluisteren. Op die opname klinkt zijn stem van weleer krachtiger, maar voor het overige lijkt er niet veel veranderd. Dezelfde rituelen, dezelfde eenzaamheid. We zien een man die de intensiteit van het verleden probeert te reconstrueren en zich hortend en stotend van herinnering naar herinnering sleept Deze kwetsbare, totaal ontredderde man laat je niet meer los. IJzersterke vertolking door Steven Van Watermeulen. (de Volkskrant) In het Nederlands FR A la veille de son 69 e anniversaire, l écrivain Krapp est sur le point d enregistrer ses expériences de l année écoulée. Avant, il veut d abord écouter un enregistrement qui remonte à trente ans. Sa voix d alors est certes plus puissante, mais pour le reste, rien, dirait-on, ne semble avoir changé. Les mêmes rituels, la même solitude. Face à nous, un homme qui tente de reconstruire l intensité du passé et qui se traîne tant bien que mal de souvenir en souvenir «Cet homme vulnérable, complètement désemparé, ne vous lâche plus. Interprétation bien trempée de Steven Van Watermeulen.» (de Volkskrant) En néerlandais ENG On the evening before his 69th birthday, the writer Krapp sits down to record his experiences of the previous year on tape. However, he first wants to listen to a recording from 30 years ago. His old voice sounds stronger in that recording, but little else seems to have changed. The same rituals, the same loneliness. We see a man trying to recreate the intensity of the past, who stumbles from one recollection to another This vulnerable, utterly broken man never lets you go. A superb performance by Steven Van Watermeulen. (de Volkskrant) In Dutch tekst texte author Samuel Beckett vertaling traduction translator Peter Verhelst regie mise en scène director Johan Simons met avec with Steven Van Watermeulen productie production producers NTGent foto photo photo Phile Deprez

19 theater/théâtre/theatre Zus van NTGent & stichting mam/allan Zipson 20:00 dec./déc./dec. 16 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL En als we het nu eens níet over Florence Nightingale, Winston Churchill of Pater Damiaan zouden hebben, maar over hun trouwe schaduwen: de mondeloze echtgenoten, zonen, moeders of zussen van deze helden? Iedereen kent Antigone, de kordate dochter van Oedipus, die opstaat tegen de wet en kiest voor de plicht. Weinigen kennen Ismene, haar bange en voorzichtige zus. In Zus van haalt actrice Elsie De Brauw deze Ismene voor het voetlicht en plaatst op deze wijze kanttekeningen bij de geschiedschrijving. Hier staat een fenomenale actrice, die exact weet wat ze doet en waarom haar verhaal zo moet worden verteld. (de Gelderlander) In het Nederlands FR Et si, pour changer, nous ne parlions pas de Florence Nightingale, de Winston Churchill ou du Père Damien, mais de nos fidèles ombres : les époux, les fils, les mères et les sœurs de ces héros? Tout le monde connaît Antigone, l audacieuse fille d Œdipe, qui s insurge contre la loi et choisit le devoir. Peu connaissent Ismène, sa soeur guidée par la peur et la prudence. Dans Zus van/soeur de, l actrice Elsie De Brauw fait apparaître Ismène sous les feux de la rampe, et ce faisant, elle ajoute quelques annotations dans la marge de l historiographie. «Cette actrice est phénoménale, elle sait exactement ce qu elle fait et pourquoi son histoire doit être racontée de cette façon.» (de Gelderlander) En néerlandais ENG What about if we were to talk, not about Florence Nightingale, Winston Churchill or Father Damiaan, but about their loyal shadows: the wordless spouses, sons, mothers or sisters of these heroes? Everyone knows Antigone, Oedipus bold daughter, who stands up to the law and opts for duty. Few are familiar with Ismene, her timid and cautious sister. In Zus van, the actress Elsie De Brauw brings Ismene into the spotlight, thereby adding some marginal notes to history as it is written. This is a phenomenal actress who knows exactly what she is doing and why her story has to be told in this way. (de Gelderlander) in dutch Met avec with Elsie de Brauw Tekst texte text Lot Vekemans regie mise en scène director Allan Zipson productie production producers Stichting MAM & NTGent foto photo photo Phile Deprez Underground NTGent/Johan Simons 20:00 dec./déc./dec. 17 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Net voor het uitbreken van de wereldwijde kredietcrisis schreef auteur en Nobelprijswinnaar Elfriede Jelinek De contracten van de koopman, een toneelstuk over twee financiële schandalen in haar thuisland Oostenrijk. Jelinek legt de vinger op de wonde: als de luchtbel van de economische vooruitgang uiteenspat, verdwijnt ook het vernislaagje van onze menselijke beschaving. In het stuk moordt een kleine investeerder zijn familie uit om hen de schande van een faling te besparen. Regisseur Johan Simons wil dit doemscenario counteren met een boodschap van hoop, geïnspireerd door de Bijbelse werken van barmhartigheid. In het Nederlands FR Juste avant la crise mondiale, l auteure et lauréate du prix Nobel Elfriede Jelinek écrivait Die Kontrakte des Kaufmanns, une pièce de théâtre sur deux scandales financiers en Autriche, son pays natal. Jelinek met le doigt sur la plaie : quand éclate la bulle d air du progrès économique, la couche de vernis de notre civilisation humaine disparaît également. Dans cette pièce, un petit investisseur tue sa famille pour lui éviter la honte d un échec. Le metteur en scène Johan Simons veut contrebalancer ce scénario catastrophe avec un message d espoir, inspiré par les œuvres de miséricorde de la Bible. En néerlandais ENG Just before the worldwide credit crisis broke out, the author and Nobel Prize-winner Elfriede Jelinek wrote The Merchant s Contracts, a play about two financial scandals in Austria, her home country. Jelinek puts her finger on the sore spot: when the bubble of economic progress bursts, the polished surface of our human civilisation also vanishes. In this play, a small investor murders his family to spare them the disgrace of bankruptcy. The director Johan Simons intention is to counter this doom scenario with a message of hope, inspired by the biblical Acts of Charity. In Dutch naar d après after Die Kontrakte des Kaufmanns, Elfriede Jelinek bewerking adaptation adaptation Koen Tachelet, Jeroen Versteele regie mise en scène director Johan Simons met avec with Kristof Van Boven, Katja Herbers, Servé Hermans, Jos Verbist, Tania Van der Sanden e.a. productie production producers NTGent foto photo photo Lenore Blievernicht 19

20 Josse De Pauw (1952-?) KVS & Théâtre National KVS josse de pauw NL Januari is Josse-maand in KVS en Théâtre National! Het werk van deze veelzijdige podiumkunstenaar kwam de laatste jaren slechts occasioneel aan bod in Brussel. Na de wonderjaren bij Radeis en in het Kaaitheater, heeft De Pauw tijdelijk onderdak gevonden bij Victoria, Het Net of in Toneelhuis. Nu gaat hij radicaal zijn eigen weg, en KVS en Théâtre National hebben de handen in elkaar geslagen om hem daarbij te ondersteunen. Deze retrospectieve leek ons een goed begin. FR Janvier devient le mois de Josse au KVS et au Théâtre National! L œuvre de cet artiste aux multiples facettes n était présente qu occasionnellement à Bruxelles ces dernières années. Après les années de gloire chez Radeis et au Kaaitheater, De Pauw a trouvé refuge, temporairement, chez Victoria, Het Net ou chez Toneelhuis. Aujourd hui, il se fraye son propre chemin, radicalement. Et le KVS et le Théâtre National se sont unis pour le soutenir. Cette rétrospective nous semblait un bon début. EN January is Josse month in the KVS and Théâtre National! The work of this versatile performing artist has only occasionally been shown in Brussels in recent years. After the wonderful years with Radeis and at the Kaaitheater, De Pauw found temporary homes at Victoria, Het Net or Toneelhuis. Now he is resolutely going his own way, and the KVS and Théâtre National have joined forces to support him in this venture. This retrospective seemed to us to be a good start. 20 Danny Willems

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts 90558-CDT-06-L3French page 1 of 10 NCEA LEVEL 3: FRENCH CD TRANSCRIPT 2006 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts New Zealand Qualifications Authority: NCEA French

Plus en détail

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Centre No. Candidate No. Surname Signature Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Monday 8 November 2010 Afternoon Time: 30 minutes (+5 minutes reading time) Materials

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

Informations principales / Main information

Informations principales / Main information Fiche d Inscription Entry Form À renvoyer avant le 15 Octobre 2015 Deadline October 15th 2015 Dans quelle catégorie participez-vous? In what category do you participate? Institutionnel / Corporate Marketing

Plus en détail

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB JE RENTRE A LA MAISON Study guide n 11 lpb.org/cinema CINÉMA FRANCAIS SUR LPB Réalisateur: Manoel de Oliveira Avec : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey Tourné en : France

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her.

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI VOCABULAIRE Mots 1 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. You may want to use some of the following words Paris petite

Plus en détail

The Skill of Reading French

The Skill of Reading French The Skill of Reading French By the end of this session... ALL of you will be able to recognise words A LOT of you will be able to recognise simple phrases SOME of you will be able to translate a longer

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont un compte Facebook? Et si tu es plus jeune, tu as dû entendre parler autour de

Plus en détail

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world Votre entrée dans le monde des plombiers Entering a plumber world Jean-Denis Roy 9 janvier 2010 Quelle est la principale différence entre l université et le marché du travail? What is the main difference

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

CHAPITRE 3 Nom Date 1 PENDANT ET APRES LES COURS. 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations.

CHAPITRE 3 Nom Date 1 PENDANT ET APRES LES COURS. 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations. CHAPITRE 3 Nom Date 1 Vocabulaire Mots 1 PENDANT ET APRES LES COURS 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations. 1 Patrick arrive à l école à huit heures. 2 Il passe la journée

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

TUESDAY, 18 MAY 9.00 AM 10.10 AM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 18 MAY 9.00 AM 10.10 AM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE Mark X059/0 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, 8 MAY 9.00 AM 0.0 AM FRENCH INTERMEDIATE Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town Forename(s)

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui Chapter 3, lesson 1 Has Claire switched off the lights? Yes, she has. She has already switched off the lights. Have Clark and Joe made reservation at a hotel? No, they haven t. They haven t made reservation

Plus en détail

Seul le discours prononcé fait foi

Seul le discours prononcé fait foi NOTES POUR UNE ALLOCUTION DU MAIRE DE MONTRÉAL MONSIEUR GÉRALD TREMBLAY GALA BÉNÉFICE DU CENTRE CANADIEN D ARCHITECTURE CCA MAISON SHAUGHNESSY 11 JUIN 2009 Seul le discours prononcé fait foi 1 Depuis 20

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 1 (for C/C+ grade) Question 2 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking European Commission DG MARKT Unit 02 Rue de Spa, 2 1049 Brussels Belgium markt-consultation-shadow-banking@ec.europa.eu 14 th June 2012 Natixis Asset Management Response to the European Commission Green

Plus en détail

Level 2 French, 2003

Level 2 French, 2003 For Supervisor s 2 90398 Level 2 French, 2003 90398 Read and understand written language in French in less familiar contexts Credits: Six 9.30 am Friday 28 November 2003 Check that the National Student

Plus en détail

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Le capital Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs social capital An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Présentation des participants participants presentation Fondation Dufresne et Gauthier

Plus en détail

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier.

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier. 1 Time Description Translation 09.13 start 09.17 Perrault 09.36 Perrault Aujourd'hui l'architecture ne peut pas se définir a priori. L'architecture est trop complexe. Elle manipule de l'argent, de la politique,

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 3 Subject: Topic: French Writing In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General One of the pillars of my mandate as governor general of Canada is supporting families and children. This is just one of the reasons why my wife, Sharon, and I are delighted to extend greetings to everyone

Plus en détail

French Three Unit Four Review

French Three Unit Four Review Name Class Period French Three Unit Four Review 1. I can discuss with other people about what to do, where to go, and when to meet (Accept or reject invitations, discuss where to go, invite someone to

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2011 Feuille 1 / 6 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2011 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet

Plus en détail

BY-LAW 7. Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS

BY-LAW 7. Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS BY-LAW 7 Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS HONORARY BENCHERS 1. Convocation may make any person an honorary bencher. DISBURSEMENTS 2. A bencher

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Master de sociologie : double diplôme possible

Master de sociologie : double diplôme possible Master de sociologie : double diplôme possible Parcours du master «changements sociaux en Europe» en partenariat avec l Université de Vienne Version française Information générale Les étudiants s inscrivent

Plus en détail

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD Read Online and Download Ebook ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD DOWNLOAD EBOOK : ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 Click link bellow and free

Plus en détail

Photo Manipulations in the 2011 CES

Photo Manipulations in the 2011 CES Canadian Election Study Methodological Briefs Methodological Brief #2013-A Photo Manipulations in the 2011 CES Patrick Fournier, Université de Montréal Stuart Soroka, McGill University Fred Cutler, University

Plus en détail

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students?

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? As you can see from this video, Français Interactif will help you explore the French language and culture by

Plus en détail

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate.

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate. Stéphane Lefebvre CAE s Chief Financial Officer CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate Montreal, Canada, February 27, 2014 Monsieur le ministre Lebel, Mesdames et messieurs,

Plus en détail

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Admission en 9 VSG ANGLAIS Durée Matériel à disposition 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Rappel des objectifs fondamentaux en 8 VSG I. Compréhension écrite II. Expression

Plus en détail

Retired Rock Star Presents Programme for Schools

Retired Rock Star Presents Programme for Schools Séquence 12 Public cible 2 de, 1 e / Écouter : B1+ ; Écrire : B1 Retired Rock Star Presents Programme for Schools Le célèbre musicien du groupe Pink Floyd, Roger Waters, présente son programme pour les

Plus en détail

Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature. Formation des enseignants PES- d anglais

Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature. Formation des enseignants PES- d anglais REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature Formation des enseignants PES- d anglais

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule privée ne doit plus être utilisée. Elle est remplacée

Plus en détail

AINoE. Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003

AINoE. Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 AINoE Abstract Interpretation Network of Excellence Patrick COUSOT (ENS, Coordinator) Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 Thématique Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 1

Plus en détail

Contents National 4 French Reading; Context: Learning

Contents National 4 French Reading; Context: Learning Contents National 4 French Reading; Context: Learning (questions extracted from General past papers) Question Topic Learning in context (Forum: should you do holidays? Solène replies) Learning in context

Plus en détail

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025 DATE LIMITE DE DEPOT : SUBMISSION DEADLINE : LES CANDIDATS SERONT INFORMES DE LA DECISION DU C TE DE PROGRAMATION A PARTIR DU : CANDIDATES WILL BE INFORMED OF THE PROGRAMATION TEAM DECISION AFTER : 14

Plus en détail

TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS

TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS Read Online and Download Ebook TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS DOWNLOAD EBOOK : TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, Click link

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB

Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB AUTOMGEN 8.009 Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB version 2 : support de sources vidéo, support 3D, support de l ensemble des objets IRIS 2D WEB

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire destiné à l Agence française de lutte contre le dopage 229, bd Saint Germain 75007 PARIS Tél. 01.40.62.76.76 Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie. Provence-Alpes-Côte d Azur (France)

Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie. Provence-Alpes-Côte d Azur (France) Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie Provence-Alpes-Côte d Azur (France) Provence-Alpes-Côte d Azur Une Région à fortes disparités / A lot of disparities Population: 5 000 000 80% sur le littoral

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

, an added respondent, of (address for service of added party)

, an added respondent, of (address for service of added party) ONTARIO Court File Number at Applicant(s) (Name of court) Court office address Full legal name & address for service street & number, municipality, postal code, telephone & fax numbers and e-mail address

Plus en détail

HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER

HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER Read Online and Download Ebook HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER DOWNLOAD EBOOK : HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS Click link bellow and free

Plus en détail

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 THE JOHN LYON SCHOOL MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 Section 1: Reading (20 mins) Section 2: Writing (25 mins) Important: Answer all the questions on the question paper

Plus en détail

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 Instructions: Directives : 1 Provide the information requested below Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous

Plus en détail

Placement test for those considering enrolment into the French 2 nd Yr course at Professional and Continuing Education (PCE)

Placement test for those considering enrolment into the French 2 nd Yr course at Professional and Continuing Education (PCE) Professional and Continuing Education Placement test for those considering enrolment into the French 2 nd Yr course at Professional and Continuing Education (PCE) Ideally, this placement test is to be

Plus en détail

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF 2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF Kick off transnational project meeting June 6 & 7th 2011 6 et 7 Juin 2011 CERGY/ VAL D OISE Monday june 6th morning

Plus en détail

Des villes, des pays et des continents.

Des villes, des pays et des continents. > Des villes, des pays et des continents. Towns, countries and continents. les pays et les provinces les villes la provenance vocabulaire Vous habitez où? En Europe. Où ça, en Europe? Au Portugal. Où ça

Plus en détail

Statistique de l'évaluation

Statistique de l'évaluation Statistique de l'évaluation Professeurs: FANELLI Angelo Cours: (I1MR62 /06L35/MBA) Organizational Behavior Date du cours: 24/10/2006 Au 24/10/2006 Période: C1 Pas du tout satisfaisant--- Tout à fait satisfaisant

Plus en détail

Home Page : CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CMS ET LA MISE À NEUF DU SITE WEB.

Home Page : CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CMS ET LA MISE À NEUF DU SITE WEB. CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CMS ET LA MISE À NEUF DU SITE WEB. Home Page : Comme discuter il y aurait un intérêt à tirer un parti plus important du slider d image. En effet, le

Plus en détail

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations Initiative d excellence de l université de Bordeaux Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014 Recommandations 2/1 RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE Une feuille de route pour le conseil de gestion

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

FICHE DE RÉVISION DU BAC

FICHE DE RÉVISION DU BAC Introduction Cette fiche de cours vous rappelle comment utiliser les prépositions (temps et lieu). Plan du cours 1. Les prépositions de temps 2. Les prépositions de lieu 1 : Les prépositions de temps a)

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6 CLUB DE GYMNASTIQUE! Bulletin Hiver 2013 Newsletter Winter 2013 514.872.3043 info@gymgadbois.com Rappel de nos heures d ouverture au club de gym Gadbois: Semaine: 13:30-20:00 Fin de semaine: 9:00-14:00

Plus en détail

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE COUNCIL OF EUROPE TRAINING PROGRAMME FOR EDUCATION PROFESSIONALS PROGRAMME DE FORMATION DU CONSEIL DE L EUROPE POUR LES PROFESSIONNELS DE L EDUCATION APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE This form

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la.

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la. I-12 Insurance Act 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56 under the INSURANCE ACT (O.C. 2001-344) Filed July 27, 2001 1 Section 6 of New Brunswick Regulation 85-151 under the Insurance Act is amended

Plus en détail

A propos de ce livre Ceci est une copie numérique d un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d une bibliothèque avant d être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d un

Plus en détail

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Plus en détail

masc sing fem sing masc pl fem pl petit petite petits petites

masc sing fem sing masc pl fem pl petit petite petits petites Adjectives French adjectives agree in gender and number with the noun they describe. This means that the exact shape of the adjective will change, depending on whether the noun is masculine or feminine

Plus en détail

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 TCM QUALITY MARK Jean-Marc Bachelet Tocema Europe workshop 4 Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 + lead auditors for certification bodies Experiences Private and state companies,

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE - PRESS RELEASE. editions2, Paris. micro-maison d édition micro-publishing house

DOSSIER DE PRESSE - PRESS RELEASE. editions2, Paris. micro-maison d édition micro-publishing house DOSSIER DE PRESSE - PRESS RELEASE editions2, Paris micro-maison d édition micro-publishing house Mai 2013 - May 2013 REF. E2-001 - CUISINE GRAPHIQUE / GRAPHIC COOKING - ALICE BARROIS / BERNARD VIRET sujet

Plus en détail

Level 3 French, 2006

Level 3 French, 2006 For Supervisor s 3 9 0 5 6 1 Level 3 French, 2006 90561 Read and understand written French, containing complex language, in less familiar contexts Credits: Six 2.00 pm Wednesday 22 November 2006 Check

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Nom du candidat remy lambert. Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012. Nombre de questions 28.

Nom du candidat remy lambert. Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012. Nombre de questions 28. Nom du candidat remy lambert Catégorie du test 02 - Langues-Anglais Nom du test Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012 Nombre de questions 28 Durée du test 18 mn Indicateurs

Plus en détail

236. 2. 7 mai. 9 mai. Final paper. Final paper dû le 12 Mai

236. 2. 7 mai. 9 mai. Final paper. Final paper dû le 12 Mai 236. 2 17ème 5 mai 7 mai 9 mai dû le 12 Mai objectifs pp.76 78 pp.78 7Turn in p. 83. I L Europe pp. 80 81 8ème 3 mars 5 mars 7 mars Révision Examen 2 La famille pp. 134 137 9ème 10 mars 12 mars 14 mars

Plus en détail

AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie

AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie No. 2009 LLP-LdV-TOI-2009-164.603 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2009 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Résumé: Description:

Plus en détail

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS FOCUS GROUPE: Sociétés Privées qui Utilisent Services de Transport Terrestre et/ou PAD Groupe A Routes et Port Les questions de Sections

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

BY-LAW 31. Made: January 25, 2001 Amended: May 24, 2001 September 28, 2001 January 24, 2002 October 23, 2003 Revoked: May 1, 2007

BY-LAW 31. Made: January 25, 2001 Amended: May 24, 2001 September 28, 2001 January 24, 2002 October 23, 2003 Revoked: May 1, 2007 BY-LAW 31 Made: January 25, 2001 Amended: May 24, 2001 September 28, 2001 January 24, 2002 October 23, 2003 Revoked: May 1, 2007 UNCLAIMED TRUST FUNDS Delegation of powers and duties of Secretary: Professional

Plus en détail

LONDON NOTICE No. 3565

LONDON NOTICE No. 3565 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS LONDON NOTICE No. 3565 ISSUE DATE: 15 February 2012 EFFECTIVE DATE: 12 March 2012 FTSE 100 INDEX FUTURES CONTRACT THREE MONTH EURO (EURIBOR) INTEREST RATE FUTURES CONTRACT

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 1 (for C/C+ grade) Question 2 Subject: Topic: French Writing In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Chanson française Année : 1968

Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Chanson française Année : 1968 Chanson : Interprète : Claude François Chanson: Interprète : Claude François Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Genre : Chanson française Année : 1968 Avant d écouter

Plus en détail