KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "KVS Seizoen/ Saison/ Season 2009/10"

Transcription

1 Seizoen/ Saison/ Season 5 x per jaar in januari, maart, juni, september en november P Speciale editie Afgiftekantoor Brussel X

2 Het leven en de werken van Leopold II jul./juil./jul. 31 AUG./août/aug. 01, 02 Missie AUG./août/aug. 05, 06 Koen Broos Koen Broos nieuwzwart AUG./août/aug. 01, 02 Patrick De Spiegelaere Pieter-Jan De Pue Singhet ende weset vro AUG./août/aug. 03, 04 Bart Grietens Gembloux AUG./août/aug. 03, 04 more more more future AUG./août/aug. 07, 08 Agathe Poupeney

3 Wegwijzer/pas à pas/contents Wegwijzer/ Pas à pas/ Contents Edito/édito/Editorial 04>06 nieuwzwart 07 Nil nisi bene & Rari Nantes 08 Marollenopera 09 HUS 09 Helse Tijden 10 We was them Première 10 Gembloux 11 The Cover-Ups of Alabama 12 Titus Andronicus Première 13 Maria Magdalena 14 32, rue Vandenbranden Première 15 Union Suspecte Weekend 16>17 We People 16 Carnival of Guilt 16 BVBA Borderline 17 Surprise+Soirée Suspecte 17 Ça brûle 18 Krapp s laatste band 18 Zus van 19 Underground 19 Josse De Pauw 20>25 die Siel van die Mier 21 La version Claus 21 Het kind van de smid 22 Vinaya 22 ROPS/SNARE 23 übung/het concert 23 Ruhe 24 Weg 24 Werk 25 A Quiet Evening/Strange News 25 Missie 26 Tempest: without a body 27 Rail Gourmet Première 27 Bezette stad Première 28 Woest 29 Global Anatomy 30 Philoktetes Première 31 KALENDERavond 32 Scheisseimer 33 Congo < > KVS 34>38 more more more future 35 The Dialogue Series 36 À l attente du Livre d Or 37 Mounds of Mud Première 38 Konono n 1 38 Het uur van de prutser In de strafkolonie 40 On Tour 40>43 Publiekswerking/ Médiation culturelle/ Public activities 44>45 Tickets & Info 46>48 Bereikbaarheid/ Accessibilité/ How to get there 49 Kalender/ Calendrier/ Calendar 50>51 Cover + back cover + p.03 Danny Willems 03

4 Edito Edito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, artistiek leider kvs Tegen alle verwachtingen in is de nieuwe subsidieronde binnen het Kunstendecreet niet uitgedraaid op een inkrimpscenario. Zeker in tijden waarin De Crisis als reden aangehaald wordt voor alle soorten beslissingen, van pijnlijke en noodzakelijke besparingen tot misdadige winstmaximalisaties, is dit opmerkelijk, bemoedigend. Was op het geld voor de Kunsten bespaard, dan zou daar waarschijnlijk geen haan naar gekraaid hebben, want: moet niet iedereen in tijden van crisis de broeksriem aanhalen? Toch mag niemand de illusie koesteren dat deze vraag de volgende jaren van de agenda verdwijnt. Er wachten ons complexe tijden, waarin pijnlijke vragen zullen moeten worden gesteld en beantwoord. In de voorbije subsidieronde werd KVS niet slecht bedeeld. Alle overheden, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, hernieuwden hun engagementen tegenover dit meertalige en interculturele Brusselse stadstheater. Dat neemt echter niet weg dat die engagementen niet zullen volstaan om de werking van de voorbije jaren onveranderd verder te zetten. Op het vlak van de exploitatie, bijvoorbeeld, merken we de meerkost in onze nieuwe en grote infrastructuur. Bovendien houdt de verhoging van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks gelijke tred met de indexsprongen van het voorbije jaar. Dus ook al lijkt er op het eerste gezicht meer geld voor de KVS te zijn, in werkelijkheid kunnen we deze standaard niet aanhouden en zullen we nog gerichter moeten inzetten op die dingen die voor ons het allerbelangrijkst zijn. De programmatie van KVS zal divers, dynamisch, kwaliteitsvol en laagdrempelig blijven, maar we omarmen het principe minder is meer. Al zal u dat niet per se opvallen bij het bekijken van dit seizoensoverzicht Daarnaast wil KVS een voorname rol blijven spelen in het maatschappelijke debat over de rol en het belang van een krachtige culturele sector in onze samenleving. En vooral: over het belang van substan-tiële overheidssteun op lange termijn voor die sector. Laat ons duidelijk zijn: wij zijn van mening dat ook cultuurwerkers burgers als alle anderen zijn en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen op het moment dat iedereen in onze samenleving moet inbinden. Maar deze crisis mag niet als voorwendsel worden gebruikt om de broodnodige subsidies voor artiesten, in de brede zin van het woord, fundamenteel in vraag te stellen of te schrappen. Net nu zijn die artiesten immers meer dan ooit nodig. Of het nu is in Congo, in New Orleans na de doortocht van orkaan Katrina, of in Brussel op het moment dat heel Europa door een diep economisch dal gaat, artiesten zijn steeds essentiële actoren om tot Johan Van Den Berghe een nieuw begin en een wederopbouw te komen. Net nu moet er dus in cultuur geïnvesteerd worden. Ook de markt kan daar een rol in spelen. Maar die rol zal beperkt zijn. Weerbarstig, avontuurlijk en fragiel werk verdient zichzelf op allerlei maatschappelijke manieren terug, maar niet doordat er financiële winst mee te maken valt. De VS bieden op dat vlak een voorbeeld waar veel van te leren valt. Operahuizen en klassieke orkesten lijden zeer zwaar onder de crisis, voor fragiel podiumkunstwerk is er al helemaal geen plaats meer. Voor zo een landschap bedanken wij. Het Vlaamse subsidiebeleid heeft in termen van artistieke resultaten, werkgelegenheid en publieksparticipatie goede tot zeer goede resultaten geboekt. Reflectie en bijsturing zijn altijd zinvol, op voorwaarde dat ze uiteindelijk leiden tot een versterking en niet tot een afbouw van het beleid. We moeten koesteren wat er de voorbije 20 jaar is opgebouwd. In deze seizoensbrochure vindt u uitgebreide informatie over de artiesten en de projecten waarvan wij vinden dat ze het komende seizoen in Brussel echt belangrijk zijn. Artiesten die in deze stad een verschil kunnen maken, projecten die in tijden van crisis mee de weg kunnen wijzen naar vernieuwing en heruitvinding, of continuïteit en bestendiging. Uiteraard vertrekken vele van die projecten in het KVS-gezelschap: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl en Raven Ruëll. Daarnaast zullen ook vele anderen aanwezig zijn: Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio en Koenraad Tinel, om er maar enkelen te noemen. Samen met al deze artiesten willen wij in de KVS de volgende jaren blijven werken aan de stad en de samenleving van morgen en blijven nadenken over de dimensies en de horizon van ons leven. We zullen ongetwijfeld inventief en flexibel moeten zijn en niet alle dromen zullen worden waargemaakt. Maar we geloven ook rotsvast in de nieuwe situaties en ongekende mogelijkheden die we het volgende seizoen en de volgende jaren met deze artiesten zullen verkennen. 04

5 édito édito Less is more & trop is te veel Jan Goossens, directeur artistique du kvs Contre toute attente, la nouvelle affectation des subventions dans le cadre du Décret des Arts n a pas débouché sur un scénario de baisse. C est étonnant. D autant plus en une période où La Crise sert d expédient pour toutes sortes de décisions, de réduction des dépenses, douloureuses et nécessaires, voire de maximalisations criminelles des profits. C est étonnant et encourageant. Avait-on épargné sur les deniers des Arts que personne, probablement, n aurait cillé, en effet : en ces temps de crise, tout le monde ne doit-il pas se serrer la ceinture? Pourtant, personne ne peut se bercer de l illusion que cette question ne sera plus à l ordre du jour les prochaines années. Une époque difficile nous attend, il va falloir poser des questions douloureuses et y répondre. Le KVS n est pas ressorti mal loti de l attribution des subventions. Toutes les autorités publiques, la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande et la Ville de Bruxelles, ont renouvelé leurs engagements avec notre théâtre urbain bruxellois plurilingue et interculturel. Il n empêche pourtant que ces engagements ne suffiront pas pour poursuivre en l état les activités des années écoulées. Dans le domaine de l exploitation, par exemple, nous constations les frais supplémentaires dans notre nouvelle grande infrastructure. En outre, c est à peine si l augmentation des moyens de la part de la Communauté flamande s aligne sur l indexation de l année passée. Donc, si à première vue on dirait qu il y a plus d argent pour le KVS, en réalité, nous ne sommes pas à même de maintenir notre norme et nous serons contraints de cibler davantage nos investissements sur nos priorités. La programmation du KVS restera variée, dynamique, de qualité et accessible, mais nous nous approprierons le principe le moins devient un plus. Même si cela ne vous frappera pas forcément quand vous parcourrez l aperçu de cette saison. Parallèlement, le KVS tient à continuer à jouer un rôle dans le débat social sur la tâche et l importance d un secteur culturel fort dans notre société. Et surtout : sur la pertinence d un soutien substantiel à long terme de la part des autorités publiques de ce secteur. Soyons clairs : nous sommes convaincus que les acteurs culturels sont des citoyens comme les autres et qu ils doivent assumer leurs responsabilités au moment où chacun dans notre société est contraint à des restrictions. Mais on ne peut utiliser cette crise comme un prétexte pour remettre fondamentalement en cause ou éliminer les subventions vitales des artistes, au sens large du terme. C est précisément maintenant que ces artistes sont plus nécessaires que jamais. Que ce soit au Congo, à la Nouvelle Orléans, après le passage de l ouragan Katrina, ou à Bruxelles au moment où toute l Europe est plongée dans une profonde dépression économique, les artistes sont toujours des acteurs essentiels pour permettre un nouveau début et une reconstruction. C est donc justement maintenant qu il faut investir dans la culture. Le marché aussi a son rôle à jouer. Mais ce rôle sera limité. Des œuvres rebelles, audacieuses et fragiles se distinguent à beaucoup d égards sociaux, mais pas parce qu elles rapportent des gains financiers. Dans ce domaine, les Etats-Unis sont un bon exemple qui a beaucoup à nous apprendre. Même des opéras et des orchestres classiques souffrent durement de la crise, des œuvres fragiles pour la scène n ont déjà plus du tout leur place. Pour un tel paysage, nous disons merci. La politique flamande de subventions a obtenu des résultats allant de bons à très bons, en termes d accomplissements artistiques, d emplois et de participation du public. La réflexion et la correction ont toujours du sens, à condition qu elles conduisent finalement à étayer la politique appliquée et non à la démolir. Nous devons prendre grand soin de ce qui a été construit au cours de ces 20 dernières années. Dans le reste de cette brochure, vous trouverez des infos détaillées sur les artistes et les projets dont nous considérons qu ils ont une place importante à Bruxelles la saison prochaine. Des artistes qui peuvent faire toute la différence dans cette ville, des projets qui, en temps de crise, peuvent pointer en direction du renouvellement et de la réinvention ou de la continuité et de la consolidation. Nombre de ces projets naissent au sein de la compagnie du KVS : Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl et Raven Ruëll. Parallèlement, beaucoup d autres artistes seront présents : Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio et Koenraad Tinel, pour n en citer que quelques-uns. Avec tous ces artistes, nous voulons, au KVS, continuer à travailler pendant les années qui viennent sur la ville et la société de demain et continuer à réfléchir sur les dimensions et l horizon de notre vie. Il nous faudra sans aucun doute faire preuve d inventivité et de flexibilité, et tous nos rêves ne seront pas réalisés. Mais nous croyons dur comme fer aux nouvelles situations et aux possibilités inconnues que nous explorerons avec ces artistes au cours de la saison prochaine et des années à venir. 05 Johan Van Den Berghe

6 editorial Editorial Less is more & too much is too much Jan Goossens, artistic director kvs Against all expectations, the new round of subsidies under the Arts Act has not turned out to be an exercise in belt-tightening. This is striking and heartening at a time when The Crisis is brought up as the reason for all sorts of decisions, from painful and essential savings to criminal maximisation of profit. If money had been saved in the arts, probably no one would have turned a hair, after all, doesn t everyone have to tighten their belts in times of crisis? Yet no one should be under any illusion that this issue will be off the agenda for the next few years. A complex period awaits us, when painful questions will have to be asked and answered. The KVS did not do too badly in the recent subsidy period. All the governments, the Flemish Community, the Flemish Community Commission and the City of Brussels, renewed their commitments to this multilingual and intercultural Brussels civic theatre. However, the fact remains that these commitments will not suffice for us to be able to continue our previous activities unchanged. When it comes to running costs, for example, we have felt the extra expense of our new and expanded infrastructure. What is more, the increase in funds provided by the Flemish Community does not quite match the leaps taken by the RPI over the last year. So although it looks like more money for the KVS, in reality we cannot maintain this standard and will have to focus our efforts more precisely on those things that are most important to us. The KVS programme will remain varied, dynamic, high-quality and accessible, but we are embracing the principle of less is more, though you will not necessarily notice this when perusing this overview of the season. In addition, the KVS wants to continue to play a prominent part in the social debate on the role and importance of a strong cultural sector in our society. And above all on the importance of substantial long-term government support for this sector. Let us make it clear: we believe that cultural workers are citizens like any other and must assume their responsibility at a time when everyone in our society is being forced to exercise restraint. However, this crisis may not be used as a pretext to fundamentally question or remove the much-needed subsidies for artists in the broad sense of the word. After all, these artists are now needed more than ever. Whether currently in the Congo, in New Orleans following the devastation caused by Hurricane Katrina, or in Brussels at a time at which the whole of Europe is experiencing a deep economic recession, artists are always essential figures in helping to bring about reconstruction and a new beginning. It is precisely now that investment in culture is needed. The market can also play a part in this, but that role will be limited. Stubborn, adventurous and fragile work pays for itself in all sorts of social ways, but not because it generates financial profit. The United States offers an example from which a great deal can be learnt. Even opera houses and classical orchestras are suffering greatly as a result of the crisis and for the fragile performing arts there is no longer any place at all. We refuse to entertain the possibility of such an artistic landscape. In terms of artistic results, employment and audience participation, the Flemish subsidy policy has achieved good to very good results. Reflection and adjustment are always worthwhile, provided they lead to a strengthening and not a dismantling of the policy. We must foster what has been built over the last 20 years. In the rest of this season s brochure, you will find detailed information about the artists and projects we believe are of great importance in the coming season in Brussels. Artists who can make a difference in this city, projects which in times of crisis can help point the way towards revival and reinvention or continuity and renewal. Of course, many of these projects involve the KVS company: Ruud Gielens, Guy Dermul, Hildegard De Vuyst, Mieke Verdin, David Strosberg, Willy Thomas, Ivo Kuyl and Raven Ruëll. Many others will also be making an appearance, including Wim Vandekeybus, Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Olympique Dramatique, Josse De Pauw, Bruno Vanden Broecke, Bart Meuleman, Peeping Tom, Benjamin Verdonck, Faustin Linyekula, Fabrizio Cassol, David Van Reybrouck, Lemi Ponifasio and Koenraad Tinel to name but a few. In the next few years, the KVS wants to continue working with all these artists on the city and society of tomorrow and continue reflecting on the dimensions and horizons of our lives. We will certainly have to be inventive and flexible and not all our dreams will become reality. However, we have a rock-solid belief in the new situations and unknown possibilities we will be exploring in the coming season and years with these artists. 06 Johan Van Den Berghe

7 Dans/danse/dance nieuwzwart Ultima Vez/Wim vandekeybus 20:00 sep./sep./sep. 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30 okt/oct./oct. 01, 02 KVS_BOL dans/danse/dance NL Wim Vandekeybus is als choreograaf aan zijn 23 ste seizoen begonnen met zijn compagnie Ultima Vez. Hij heeft net afscheid genomen van een bende dansers die verschillende creaties meegedraaid hebben, om met een volledig nieuwe ploeg aan de slag te gaan. Ze zijn zo jong, mijnheer. De muziek, vaak drijvende kracht in het werk van Vandekeybus, wordt ditmaal geleverd door Mauro Pawlowski (gitarist van o.m. deus) die mee op de scène de dansers aanvuurt. Ook al drijven stukken tekst van Peter Verhelst mee op de muziek, nieuwzwart is een dansvoorstelling pur sang, die een sfeer uitademt van begin én eind, van schepping én vernietiging, van genesis én apocalyps. nieuwzwart is huiveringwekkend, briljant, luchtig en wild. (El País) FR Wim Vandekeybus a entamé sa 23 e saison en tant que chorégraphe avec sa compagnie Ultima Vez. Il vient tout juste de dire adieu à une bande de danseurs qui ont participé à plusieurs de ses créations, pour se lancer maintenant avec une toute nouvelle équipe. Ils sont si jeunes, vous savez. Cette fois, c est Mauro Pawlowski (guitariste e.a. de deus) qui fournit la musique, souvent forme motrice dans l œuvre de Vandekeybus, et qui attise les danseurs en live sur scène. Même si des fragments de textes signés Peter Verhelst évolueront ici et là au gré de la musique, nieuwzwart est un authentique spectacle de danse, d où émane une atmosphère, de début et de fin, de création et de destruction, de genèse et d apocalypse. «nieuwzwart est brillant, léger et sauvage et donne le frisson.» (El País) ENG Wim Vandekeybus has begun his 23 rd season as a choreographer with his company Ultima Vez. He recently said farewell to a group of dancers with whom he had created several productions, to set to work with a new team. But how young they are! The music, so often the driving force behind Vandekeybus work, is this time provided by Mauro Pawlowski (guitarist with deus and others) who is also on stage spurring the dancers on. Even though passages of text by Peter Verhelst drift along on the music, nieuwzwart is a genuine pure-bred dance performance that exudes an atmosphere of creation and destruction, of genesis and apocalypse, of beginning and end. nieuwzwart is hair-raising, brilliant, wild and vivacious. (El País) Regie+choreografie+scenografie mise en scène+chorégraphie+scénographie directing choreographer+stage design Wim Vandekeybus originele muziek musique originale original music Mauro Pawlowski Creatie+dans création+danse created+danced by Tanja Marín Friðjónsdóttir, Dawid Lorenc, Bénédicte Mottart, Olivier Mathieu, Máté Mészáros, Ulrike Reinbott, Imre Vass & Gavin Webber/Kylie Walters muziek musique music Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Jeroen Stevens tekst texte text Peter Verhelst productie production producers Ultima Vez coproductie coproduction coproducers KVS, Théâtre de la Ville-Paris, Mercat de les Flors, PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW, Le manège.mons/centre Dramatique foto photo photo Pieter-Jan De Pue 07

8 theater/théâtre/theatre Nil nisi bene & Rari Nantes Bernard Van Eeghem & Catherine Graindorge 20:30 sep./sep./sep. 24, 25, 26 KVS_BOX theater/théâtre/theatre FR>NL NL Bernard Van Eeghem en Catherine Graindorge maakten in 2004 Nil nisi bene naar aanleiding van de vondst van een koffer met foto s en documenten op de rommelmarkt. De aangrijpende voorstelling reconstrueert het mogelijke leven van wie de koffer toebehoorde en is een ode aan elk onbekend leven dat zich achter elk willekeurig stadsraam afspeelt. In 2008 volgde de autobiografische voorstelling Rari Nantes, waarin beide spelers vertrekken van een markant feit in hun eigen levensverhaal. Bernard Van Eeghem, geboren in Frankrijk en geadopteerd in Brugge, gaat op zoek naar zijn natuurlijke moeder. Catherine Graindorge is de dochter van de in de jaren 70 gerenommeerde en geëngageerde advocaat Michel Graindorge, die ze als elfjarige een tijdje achter de tralies zag verdwijnen. De twee voorstellingen worden voor het eerst na elkaar gespeeld op één avond, als de keerzijde van eenzelfde medaille. Rari Nantes ( weinigen blijven drijven ) is schaamteloos autobiografisch, 99 procent onsentimenteel en, net als Nil nisi bene, een juweeltje. (De Standaard) In het frans, boventiteld in het Nederlands 08 FR Bernard Van Eeghem et Catherine Graindorge ont créé en 2004 Nil nisi bene après avoir découvert un coffre plein de photos et de documents au marché aux puces. Ce spectacle saisissant reconstruit la vie possible du propriétaire du coffre et est une ode à toute vie inconnue qui se déroule derrière n importe quelle fenêtre de la ville. En 2008, les deux acteurs ont monté Rari Nantes, un spectacle autobiographique dans lequel chacun est parti d un événement marquant de son existence. Bernard Van Eeghem, né sous X en France et adopté à Bruges, part à la recherche de sa mère naturelle. Catherine Graindorge est la fille de Michel Graindorge, avocat engagé dans les années 70, qu elle a vu disparaître provisoirement derrière les barreaux alors qu elle n avait que 11 ans. Ces deux spectacles sont joués pour la première fois l un après l autre, en une soirée, comme les deux faces d'une seule médaille. «Rari Nantes ( de rares naufragés flottent ) est autobiographique, de façon impudique, 99 pour cent non sentimental, tout comme Nil nisi bene, une perle.» (De Standaard) En français, surtitré en néerlandais ENG In 2004, Bernard Van Eeghem and Catherine Graindorge created Nil nisi bene following the discovery of a suitcase containing photographs and documents at a jumble sale. This moving performance recreates the possible life of the owner of the suitcase and is an ode to every unknown life which plays out behind every random city window. This was followed in 2008 by the autobiographical production Rari Nantes, in which the two performers start out from a prominent event in their own lives. Bernard Van Eeghem, born in France and adopted in Bruges, goes in search of his birth mother. Catherine Graindorge is the daughter of the politically-committed lawyer Michel Graindorge, who was famous in the 1970s and whom she, at the age of 11, saw disappear behind bars for a time. The two productions are being performed on the same evening for the first time, like the two sides of one coin. Rari Nantes ( the few who stay afloat ) is shamelessly autobiographical and just like Nil nisi bene, is an absolute gem. (De Standaard) In french, surtitled in Dutch Nil nisi bene van en met de et avec by and with Catherine Graindorge, Bernard Van Eeghem dias+foto s dias+photos slides+photos Mirjam Devriendt video vidéo video Elie Rabinovitch productie production producers Théâtre de la Balsamine foto photo photo Mirjam Devriendt Rari Nantes van en met de et avec by and with Catherine Graindorge & Bernard Van Eeghem Coach coach coach Guy Dermul productie production producers vzw Devriendt, Beursschouwburg, Théâtre Les Tanneurs foto photo photo Mirjam Devriendt

9 muziek/musique/music Marollenopera/ Opéra des Marolles Walter Hus 15:00 okt./oct./oct. 03, 04 KVS_BOX Muziektheater/théâtre musical/music theatre NL+FR NL In het kader van BRXLBRAVO presenteert KVS een nieuwe etappe van de Marollenopera. Geen klatergoud, geen vast libretto, geen overdonderende scènes. Componist Walter Hus creëerde een kader waarbinnen hij zijn voorliefde voor muzikaal experiment perfect verzoent met een sociale inslag. De zangers zijn mensen die graag zingen, van diverse origine, achtergrond, leeftijd. Een Decap-orgel, hét volksinstrument bij uitstek uit de jaren 50, doet dienst als orkest. Het resultaat is een opéra brut met levende muziek en stemmen van vlees en bloed. in het nederlands en het frans FR Le KVS présente une nouvelle étape de l Opéra des Marolles dans le cadre de BRXLBRAVO. Pas de clinquant, pas de livret, pas de scènes époustouflantes. Le compositeur Walter Hus a créé un cadre dans lequel il réconcilie sa prédilection pour l expérimentation musicale et un penchant social. Les chanteurs sont des amateurs d origines, de milieux et d âges divers. Un orgue Decap, l instrument populaire par excellence des années 50, sert d orchestre. Le résultat est un opéra brut avec de la musique vivante et des voix de chair et de sang. en néerlandais et en français ENG As part of BRXLBRAVO, the KVS is presenting a new phase of the Marollenopera. No tinsel, no fixed libretto, no overwhelming scenes. The composer Walter Hus has created a framework in which he can perfectly reconcile his penchant for musical experiment with a social slant. The singers are people who like singing, and are of various origins, backgrounds and ages. The work of the orchestra is done by a Decap organ, the people s instrument of the fifties. The result is an opéra brut, with lively music and voices of flesh and blood. in dutch and french productie Production producers Les Brigittines Foto Photo Photo Kurt Deruyter Hus 20:30 okt./oct./oct. 3 KVS_BOX Muziek/musique/music NL Walter Hus zet voor BRXLBRAVO niet alleen een nieuwe Marollenopera op poten, hij brengt ook zijn nieuwe liefde mee naar de KVS: het Decap-orgel, zo n kitscherig dansorgel uit baancafés vol busladingen dagjestoeristen. Hus werkte nauw samen met het bedrijf Gebroeders Decap uit Herentals om een nieuwe technologie voor het instrument op scherp te stellen. Met zijn nieuwe band Hus, confronteert hij een computergestuurde Decap met de hyperkinetische beats van Maarten Huysmans en de humeurige gitaarlikken van Brecht Ameel. Het resultaat is een koortsige klankwereld, een kruising tussen Giorgio Moroder, Ligeti en Neu! FR Walter Hus ne se contente pas de créer un nouvel Opéra des Marolles pour BRXLBRAVO, il introduit aussi son tout dernier coup de coeur au KVS : le Decap, cet orgue de danse bien kitsch des cafés le long de la route où se déversent des bus entiers de touristes d un jour. Hus a travaillé en étroite collaboration avec l entreprise Gebroeders Decap à Herentals pour mettre au point une nouvelle technologie pour cet instrument. Avec son nouveau groupe HUS, il confronte un Decap commandé par ordinateur aux beats hyperkinétiques de Maarten Huysmans et à la guitare de Brecht Ameel. Résultat : une frénésie sonore, à la croisée des mondes de Giorgio Moroder, Ligeti et Neu! ENG For BRXLBRAVO, Walter Hus is not only making a new Marollenopera, but is also bringing his new love to the KVS: the Decap organ, that kitsch dance organ from roadside cafés full of coach-loads of day-trippers. Hus cooperated closely with the company Gebroeders Decap in Herentals to finetune a new technology for the instrument. With his new band, HUS, he brings the computer-controlled Decap face to face with the hyperkinetic beats of Maarten Huysmans and the moody guitar licks of Brecht Ameel. The result is a feverish sound, a cross between Giorgio Moroder, Ligeti and Neu! Van en met de et avec Created and performed by Walter Hus, Maarten Huysmans, Brecht Ameel productie Production producers HUS 09

10 litteratuur/littérature/litterature +dans/danse/dance Helse Tijden Behoud de Begeerte Kanonnenkoorts 20:00 okt./oct./oct. 6 KVS_BOL Chagrin d Amour 20:00 feb./fév./feb. 24 kvs_bol In godsnaam 20:00 mei/mai/may 01 KVS_BOL Literat./littérat./literat. NL NL Helse Tijden is een nieuwe reeks literaire voorstellingen van Behoud de Begeerte, dat eerder tekende voor Geletterde Mensen en Saint Amour. In de toekomst zal Behoud de Begeerte zich toeleggen op grote maatschappelijke thema s zoals oorlog, armoede, godsdienst en zelfs de liefde. Schrijvers, journalisten, jeugdschrijvers en muzikanten maken hun opwachting. Kanonnenkoorts is de titel van de eerste editie over de oorlog die nooit meer zou mogen, Chagrin d Amour focust op de oorlog tussen de geliefden en In godsnaam op de oorlog om god. Ten oorlog! In het Nederlands FR Helse Tijden est une nouvelle série de représentations littéraires organisée par Behoud de Begeerte, à qui l on doit déjà Geletterde Mensen et Saint Amour. Behoud de Begeerte va désormais se concentrer sur de grands thèmes sociaux comme la guerre, la pauvreté, la religion et même l amour. Auteurs, journalistes, écrivains pour la jeunesse, musiciens, tous seront au rendez-vous. Kanonnenkoorts est le titre de la première édition sur la guerre qui ne devrait plus jamais faire rage, Chagrin d Amour se penche sur la guerre entre bien-aimés et In godsnaam sur la guerre au nom de Dieu. A la guerre comme à la guerre! En néerlandais ENG Helse Tijden is a new series of literary performances organised by Behoud de Begeerte, which was previously known for Geletterde Mensen and Saint Amour. In future, Behoud de Begeerte will be concentrating on major social topics such as war, poverty, religion and even love. Writers, journalists, childrens authors and musicians will all be making an appearance. Kanonnenkoorts is the title of the first, on the subject of war, which should happen never again ; Chagrin d Amour focuses on the war between lovers and In godsnaam on the war over God. Let battle commence! In Dutch productie production producers Behoud de Begeerte 10 Première We was them SOIT/Hans Van den Broeck 20:30 okt/oct/oct. 7, 8, 9, 10 KVS_Box Dans/danse/dance NL Brusselaar Hans Van den Broeck maakt cinema en videowerk, dans en performance. Binnen compagnie Soit kan hij zich uitleven in die verschillende kunstvormen. In de nieuwe creatie We was them verdiepen vijf dansers zich in het zogenaamde Stockholmsyndroom, het psychologisch verschijnsel waarbij de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer. Van den Broeck wil onderzoeken wat er gebeurt wanneer individuen gedurende een bepaalde tijd gedwongen worden een beperkte oppervlakte met elkaar te delen. FR Le Bruxellois Hans Van den Broeck fait du cinéma et de la vidéo, de la danse et des performances. Au sein de la compagnie Soit, il a le champ libre dans ces différentes disciplines artistiques. Dans la nouvelle création We was them, cinq danseurs font une plongée dans le syndrome de Stockholm, le phénomène psychologique de l otage qui éprouve de la sympathie pour son ravisseur. Van den Broeck veut explorer ce qui se passe quand des individus sont contraints de partager un espace réduit pendant un certain temps. ENG The Brussels artist Hans Van den Broeck creates work in film and video, dance and performance. He is able to indulge himself in these various art forms in the framework of company Soit. In the new creation We was them, five dancers lose themselves in the so-called Stockholm Syndrome, the psychological phenomenon whereby hostages feel sympathy for their kidnappers. Van den Broeck wants to investigate what happens when individuals are forced to share a limited space with one another for a particular period of time. Concept+regie concept+mise en scène concept+director Hans Van den Broeck dramaturgie dramaturgie dramaturgy Bart Van den Eynde dans danse dance Anuschka Von Oppen, Harold Henning, Ivan Fatjo, Robert Clark, Anthea Lewis muziek musique music Jason Sweeney audio+video audio+vidéo audio+video Carlos Mullins productie production producers SOIT Coproductie Coproduction Coproducers Théâtre de la Ville Paris, Künstlerhaus Mousonturm, La Rose des Vents, Le Bateau Feu Met de steun van avec l'aide de with the support of KVS, Stuk Leuven, CC Berchem, Kunstencentrum Buda foto photo photo roach

11 theater/théâtre/theatre Gembloux sam touzani & ben hamidou 20:00 okt./oct./oct. 16, 17 KVS_Bol 15:00 okt./oct./oct. 18 Theater/Théâtre/Theater FR > NL NL Naar aanleiding van de première van Gembloux dik vijf jaar geleden, schreef Le Soir: Er heeft zich die avond een klein mirakel voorgedaan: jongeren, ouderen, Nederlandstaligen, Franstaligen, Arabisch-sprekenden en Berbers gaven een staande ovatie aan het duo acteurs. De voorstelling heeft intussen niets aan kracht en relevantie ingeboet. Sam Touzani en Ben Hamidou brengen met veel humor het aangrijpende verhaal van de Marokkaanse soldaten die tijdens WOII als kanonnenvlees door de geallieerden werden ingezet tegen het Duitse leger en vervolgens vergeten werden. Een stuk gedeelde geschiedenis met onze medeburgers van Noord- Afrikaanse origine, een voorstelling die iedereen gezien moet hebben. In het Frans, boventiteld in het Nederlands FR Il y a cinq ans, lors de la première de Gembloux, Le Soir écrivait : «( ) il s est produit un genre de petit miracle comme on en rêverait tous les jours : dans la salle, jeunes, vieux, Flamands, francophones, arabophones, berbères, toutes communautés réunies, ont fait la fête au duo» Entre-temps, le spectacle n a rien perdu de son intensité et de sa pertinence. Sam Touzani et Ben Hamidou font revivre avec beaucoup d humour l histoire poignante des soldats marocains qui ont servi de chair à canon pendant la deuxième guerre mondiale contre l armée allemande et qui ont ensuite été relégués aux oubliettes. Un épisode d histoire partagée avec nos concitoyens d origine nord-africaine, un spectacle à voir absolument. En français, surtitré en néerlandais ENG A good five years ago, on the occasion of the premiere of Gembloux, Le Soir wrote: A small miracle occurred this evening: young people, old people, Dutch-speakers, French-speakers, Arabic-speakers and Berbers gave a standing ovation to the two performers. Since then, the performance has not lost any of its intensity and relevance. Sam Touzani and Ben Hamidou tell with great humour the story of the Moroccan soldiers who were used as cannon fodder by the Allies against the German army during the Second World War and then forgotten. A piece of history we share with our fellow citizens of North African origin, a performance which everyone needs to have seen. In French, surtitled in Dutch met avec with Ben Hamidou & Sam Touzani Tekst texte text Ben Hamidou, Nacer Nafti, Gennaro Pitisci, Sam Touzani regie mise en scène director Gennaro Pitisci productie production producers KVS, Smoners, Brocoli Théâtre, Théâtre de l Escalier 11

12 Selectie/Sélection/ Selection Nederlands Theater Festival 2009 The Broken Circle Breakdown featuring The Cover-Ups of Alabama Compagnie Cecilia 20:30 okt./oct./oct. 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 15:00 okt./oct./oct. 25 KVS_BOX muziektheater/théâtre musical/musical theatre NL NL In 2004 veroverde Johan Heldenbergh heel Vlaanderen met zijn verpletterende eenakter Massis, the musical, waarin hij bij monde van John Massis van leer trekt tegen de partij die het niet goed voorheeft met Vlaanderen. Nu kruipt hij in de huid van countryzanger Monroe, en laat zich omringen door zijn ex-lief Alabama (Mieke Dobbels) en een vierkoppige live band. Met zijn zessen trakteren ze het publiek op een innemend country-en bluegrassconcert, maar dan toch eentje met een serieuze valse noot. Want tussen de liedjes door steekt het verleden van het koppel de kop op, getekend door een onmenselijk verlies waar Alabama en Monroe radicaal anders mee omgaan Af en toe kruipt een voorstelling dagen of zelfs jaren onder je vel The Broken Circle is er zo een (De Morgen) in het nederlands FR En 2004, Johan Heldenbergh a conquis toute la Flandre avec son retentissant Massis, the musical, spectacle en un acte, où, en la personne de John Massis, il s en prend violemment au parti qui n'a pas que de bonnes intentions envers la Flandre. Le voici qui se glisse maintenant dans la peau de Monroe, un chanteur de country, flanqué de son ex-partenaire Alabama (Mieke Dobbels) et d un live band composé de quatre musiciens. Les six compères entraînent le public KVS muziektheater/théâtre musical/musical theatre dans un concert country et bluegrass endiablé, mais quand-même avec une solide fausse note. Car entre les morceaux, le passé du couple pointe le bout de son nez, marqué d une perte inhumaine qu Alabama et Monroe vivent radicalement différemment «De temps en temps, un spectacle s'introduit sous votre peau pendant des jours, voire des années. The Broken Circle en est un.» (De Morgen) en néerlandais ENG In 2004, Johan Heldenbergh conquered the whole of Flanders with his superb one-act show Massis, the musical, in which, with John Masis as his mouthpiece, he pitches into the party that does not wish Flanders well. Now he steps into the shoes of country singer Monroe, and surrounds himself by his ex-lover, Alabama (Mieke Dobbels), and a live four-man band. The six of them treat the audience to a captivating country and bluegrass concert, but it strikes a seriously false note, because between the songs the couple s past rears its head, marked by a brutal loss which Alabama and Monroe deal with in radically different ways Every now and then, a performance gets under your skin for days or even years The Broken Circle is one such performance (De Morgen) in dutch Van de by Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels schatplichtig aan redevables à with thanks to Richard Dawkins, Dan Bennett met avec with Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels, Nils De Caster/Dirk Naessens, Pol Depoorter/ Mich Verbelen, Patrick Riguelle/Helder Deploige productie production producers Compagnie Cecilia foto photo photo Kurt Van der Elst 12

13 theater/théâtre/theatre Première Titus Andronicus KVS & Toneelhuis/Olympique Dramatique 20:00 nov. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 15:00 nov. 15 KVS_bol Theater/Théâtre/Theatre nl>fr+eng NL De mannen van Olympique Dramatique zijn bekend/ berucht voor hun straffe tekstbewerkingen. Nu leggen ze samen met KVS en enkele aanverwanten Titus Andronicus op het kapblok, veruit het meest beestachtige stuk van Shakespeare. In deze tragedie van de blinde wraak vliegen twee stammen, de Goten en de Moren, mekaar in de haren. Politiek gekonkel, rabiaat racisme, moord, verkrachting en verminking: het is er bijwijlen zó over dat kommer en kwel omslaan in kitsch en klucht. Zet je schrap voor een heerlijk anarchistisch proefschrift over zinloos geweld en fanatisme, een jammerlijke kwaal van alle tijden. In het Nederlands, boventiteld in het frans en het engels FR Les artistes d Olympique Dramatique sont connus pour leurs adaptations de textes pas piquées des vers. Aujourd hui, ils montent avec le KVS et quelques comparses Titus Andronicus, de loin la pièce la plus féroce de Shakespeare. Dans cette tragédie de la vengeance aveugle, deux tribus, les Goths et les Maures, s entredéchirent. Intrigues politiques, racisme, meurtre, viol et mutilation : de temps à autre, tourments et malheurs tournent au kitsch et à la bouffonnerie. Accrochez-vous ; voici une dissertation délicieusement anarchiste sur la violence et le fanatisme absurdes, lamentables fléaux de tous les temps. En néerlandais, surtitré en français et en anglais ENG The members of Olympique Dramatique are famous/notorious for their unyielding text adaptations. Together with the KVS and several kindred spirits they are now putting Titus Andronicus, by far Shakespeare s most brutal piece, on the chopping block. This tragedy of blind vengeance sees two tribes, the Goths and the Moors, at each other s throats. Political intrigue, rabid racism, murder, rape and mutilation: it is occasionally so over the top that trouble and affliction turn into kitsch and farce. Brace yourself for a wonderfully anarchistic dissertation on senseless violence and fanaticism, a wretched evil of every era. in dutch, surtitled in french and english Naar d après after Titus Andronicus, William Shakespeare van en met de et avec by and with Koen De Graeve, Guy Dermul, Tom Dewispelaere, Wouter Hendrickx, Raven Ruëll, Ben Segers, Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Geert Van Rampelberg, Mieke Verdin & Greet Verstraete productie production producers KVS & Toneelhuis foto photo photo Danny Willems 13

14 theater/théâtre/theatre Maria- Magdalena Wayn Wash III Toneelhuis/wayn traub 20:30 nov. 10 KVS_BOX Theater/Théâtre/Theatre MIX>NL NL Voor het laatste deel van zijn Wayn Wash-trilogie maakt Wayn Traub opnieuw een indrukwekkende cinema-opera, de naam hij zelf gaf aan zijn eigenzinnige combinatie van theater, filmbeelden en muziek. Als sjamaan-zanger tovert Traub een wereld tevoorschijn van agressie, nachtleven, verleiding, angst en verlangen naar schoonheid en samenhang. De filmbeelden werden grotendeels gedraaid in China. Zhibo Zhao, één van China s sterdanseressen, en zanger Gabriel Rios spelen een onverwachte rol in de film. Het Noorse technowonder Jåån Hellkvist schreef de muziek. Met Maria Magdalena levert Wayn Traub het sluitende bewijs dat hij een van de meest intrigerende theatermakers in Vlaanderen is. (De Morgen) meerdere talen, boventiteld in het Nederlands 14 FR Pour le dernier volet de sa trilogie Wayn Wash, Wayn Traub crée un nouveau cinéma-opéra impressionnant, comme il qualifie lui-même sa propre combinaison de théâtre, d images film et de musique. Chaman-chanteur, Traub fait apparaître comme par magie un univers animé d agressivité, de vie nocturne, de séduction, d angoisse et de désir de beauté et de cohérence. La plupart des séquences vidéo ont été filmées en Chine. Zhibo, une des danseuses étoiles de la Chine, et le chanteur Gabriel Rios jouent un rôle inattendu dans ce film. La musique est signée Jåån Hellkvist, le génie norvégien de la techno. «Avec Maria Magdalena, Wayn Traub fournit la preuve éclatante qu il est un des artistes les plus intrigants de la scène flamande.» (De Morgen) plusieurs langues, surtitré en néerlandais ENG For the final part of his Wayn Wash trilogy, Wayn Traub has again created an impressive cinema-opera, the name he himself gave to his unique combination of theatre, film images and music. Like a shaman/singer, Traub conjures up a world of aggression, nightlife, seduction, fear and a yearning for beauty and coherence. The film images were largely recorded in China. Zhibo Zhao, one of China s most famous dancers, and singer Gabriel Rios play an unexpected role in the film. The music was written by the Norwegian technophenomenon Jåån Hellkvist. With Maria Magdalena, Wayn Traub provides conclusive proof that he is one of Flanders most intriguing theatremakers. (De Morgen) several languages, surtitled in dutch concept+scenario+regie+spel concept+scénario+mise en scène+jeu concept+script+director+performer Wayn Traub acteurs film acteurs film actors film Patrick Bebi, Andrian Fisher, Li Mo, Simone Moesen, Andy Ng, Wenxing Oyang, Omar Porras, Gabriel Rios, Lotte Verbeek, Jia Wang, Shiyun Wang, Yingyu Wang, Andrew Wise, Zhao Zhibo tekstaanvullingen suppléments de texte additional text Jeroen Olyslaegers muziek musique music Jåån Hellkvist productie production producers Toneelhuis foto photo photo Koen Broos Bal in de Box Fuiven/ Soirées/ Parties + Concerten/ Concerts/ Concerts Benefietconcert Birma/ Concert au bénéfice de la Birmanie/ Benefit concert for Burma + Debatten/ Débats/ Debates KVS, Théâtre National, De Morgen, Le Soir Samen met hun mediapartners De Morgen en Le Soir, organiseren KVS en Théâtre National stedelijke debatten die heel Brussel aanbelangen. Avec leurs partenaires médias De Morgen et Le Soir, KVS et Théâtre National organisent une série de débats urbains qui concernent tout Bruxelles Together with their media partners De Morgen and Le Soir, the KVS and the Théâtre National will be organising debates on the city that concern the whole of Brussels. + Expo s/ Expos/ Expos (Maggy Jacot ) =kvs.be

15 dans/danse/dance Première 32, rue Vandenbranden Peeping Tom 20:30 nov 28 KVS_Box dec 02, 03, 04, 05 Dans/Danse/Dance NL Le Jardin, Le Salon en Le Sous Sol zullen voor altijd verbonden zijn aan de succesrijke trilogie van het Brusselse danserscollectief Peeping Tom. Met de nieuwe productie 32, rue Vandenbranden profileren Gabriela Carrizo en Franck Chartier zich voor het eerst als choreograaf en regisseur. In de cast duiken een aantal nieuwe figuren op, naast oudgedienden zoals mezzosopraan Eurudike De Beul en de hoogbejaarde danseres Maria Otal. De trilogie was gericht op familierelaties tussen generaties. Nu steekt Peeping Tom de neus buiten de deur. Aan het eind van een doodlopende straat staan een paar barakken. Wat heeft het isolement met het menselijk verkeer aangericht? FR Le Jardin, Le Salon et Le Sous Sol seront à jamais liés à la trilogie couronnée de succès du collectif bruxellois de danseurs Peeping Tom. Avec la nouvelle production 32, rue Vandenbranden Gabriela Carrizo et Franck Chartier se profilent pour la première fois en chorégraphe et en metteur en scène. Sur scène, de nouvelles têtes apparaissent aux côtés de vieux de la vieille comme la mezzo-soprano Eurudike De Beul et la danseuse âgée Maria Otal. La trilogie était axée sur les relations familiales entre les générations. Cette fois, Peeping Tom pointe le nez dans l entrebâillement de la porte. Au bout d une impasse se dressent quelques baraques. Quelles sont les conséquences de l isolement pour la circulation humaine? ENG Le Jardin, Le Salon and Le Sous Sol will always be associated with the successful trilogy by the Brussels dance collective Peeping Tom. In the new production 32, rue Vandenbranden, Gabriela Carrizo and Franck Chartier present themselves for the first time as choreographer and director. A number of new figures appear in the cast alongside old hands such as mezzo-soprano Eurudike De Beul and the elderly dancer Maria Otal. The trilogy focused on family relations across the generations. Peeping Tom is now sticking its nose outside. At the end of a dead-end street are a couple of cabins. What has isolation done to human interaction? Concept+regie concept+mise en scène concept+directing Gabriela Carrizo, Franck Chartier dans+ creatie danse+création dance+creation Seoljin Kim, Hun-Mok Jung, Marie Gyselbrecht, Jos Baker, Sabine Molenaar, Eurudike De Beul, Maria Otal dramaturgie dramaturgie dramaturgy Hildegard De Vuyst, Nico Leunen productie production producers Peeping Tom Coproductie Coproduction Coproducers KVS, Künstlerhaus Mousonturm, Le Rive Gauche, La Rose des Vents, Theaterfestival Boulevard, Theaterhaus Gessnerallee, Cankarjev Dom, Charleroi/Danses Centre chorégraphique de la Communauté française de Belgique dans le cadre de la Biennale 2009 foto photo photo Frederik Buyckx 15

16 union suspecte weekend Union Suspecte Weekend 18>21 nov. NL They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde Union Suspecte is stilaan een usual suspect in de KVS. Het Gents- Brusselse collectief draait rond een vaste kern van vier theatermakers (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens en Haider Al Timimi) en een wisselende achterban van dansers en acteurs. Van 18 tot 21 november presenteren de rebellen van Union Suspecte in de KVS_Box een staalkaart van hun werk, met als slot een feestelijke Soirée Suspecte. FR They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde Union Suspecte fait peu à peu figure d usual suspect au KVS. Le collectif ganto-bruxellois gravite autour d un noyau stable qui compte quatre artistes de théâtre (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens et Haider Al Timimi) et un arrière-ban variable de danseurs et d acteurs. Du 18 au 21 septembre, les rebelles d Union Suspecte présentent au KVS_Box un échantillon de leurs créations, clôturé d une Soirée Suspecte festive. ENg They eat People, We People, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, De Leeuw van Vlaanderen, Broeders van Liefde... Union Suspecte is gradually becoming a usual suspect at the KVS. This Ghent-Brussels collective centres on a permanent core of four theatre-makers (Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Ruud Gielens and Haider Al Timimi) and a variable supporting cast of dancers and actors. The rebels of Union Suspecte will be presenting a sample of their work at the KVS_Box from 18 th to 21 st November, culminating in a festive Soirée Suspecte. 16 We People Union Suspecte 20:30 nov. 18 kvs_box theater/theatre/theatre NL+FR > FR+NL NL In 2007 breken in Parijs heftige rellen los tussen Noord-Afrikaanse jongeren en de politie. Tegelijk is er een radicalisering aan de gang bij jonge, Europese moslims. Samen vormen ze de voedingsbodem voor We people, een langgerekte woedeschreeuw van een 'verloren' generatie. De rauwe realiteit van de straat in je maag gesplitst, gemixt met een flinke dosis fictie en humor. Om de luis in de pels van de samenleving te zijn, zoals theater wel eens van zichzelf beweert, valt het soms onnoemelijk braaf uit. Wij mensen, samen gezellig in de fictie. We People doet het tegendeel. (De Morgen) In het Nederlands en Frans, boventiteld in het Frans en Nederlands FR En 2007, de graves querelles éclatent dans les rues de Paris entre des jeunes nord-africains et la police. Simultanément, on assiste à une radicalisation chez les jeunes musulmans européens. Ensemble, ils constituent le creuset de We people, un cri prolongé de fureur poussé par une génération perdue. La réalité toute crue de la rue, sur nos estomacs, mixée à une bonne dose de fiction et d humour. «Etre le pou dans le pelage de la société, le théâtre prétend l être certes, mais il reste parfois tellement sage. Nous, les hommes, gaiement ensemble en pleine fiction. We People fait tout le contraire.» (De Morgen) En néerlandais et en français, surtitré en français et en néerlandais ENG In 2007, violent disturbances broke out between North African youths and the police. At the same time, young European Muslims are becoming radicalised. Together, they form the breeding ground for We People, a protracted cry of rage from a lost generation. The raw reality of the street is shoved in your face, mixed with a good measure of fiction and humour. Being the thorn in the side of society, as theatre sometimes claims to be, it sometimes ends up being unutterably well-behaved. We people, comfortable together in fiction. We People does the opposite. (De Morgen) In Dutch and French, surtitled in French and Dutch Van en met de et avec by and with Zouzou Ben Chikha, Ruud Gielens, Tim Gistelynck, David Strosberg, Mourade Zeguendi productie production producers Union Suspecte i.s.m. en collaboration avec in association with KVS, CAMPO, cc Genk Foto photo photo Bart Grietens Carnival of Guilt Union Suspecte + CAMPO 20:30 nov. 19 KVS_BOX danstheater/theatre-danse/ dance theatre NL Religie, schuld en boete lopen als een rode draad doorheen Carnival of Guilt, een danstheatervoorstelling bevolkt met grote en kleinere zondaars. Ze worden voor hun leugens, onkuisheid, blasfemie of jaloezie gestraft met een hels carnaval, waarin hun misstappen tot in de eeuwen der eeuwen worden beboet Choreograaf Haider Al Timimi, geboren in Bagdad, vertrekt vanuit zijn eigen strijd met religie en afkomst en vertaalt die naar de dagdagelijkse realiteit. Het wordt een ultieme afrekening met het verleden. FR La religion, la faute et le châtiment tissent la trame du Carnival of Guilt, un spectacle de théâtre-danse peuplé de grands et de petits pécheurs. Ils sont châtiés pour leurs mensonges, leur impudeur, leurs blasphèmes ou leur jalousie par un carnaval infernal, au cours duquel leurs faux pas sont punis pour les siècles des siècles Le chorégraphe Haider Al Timimi, né à Bagdad, s'inspire de sa propre lutte avec la religion et ses origines et la transpose dans la réalité de tous les jours.

17 union suspecte weekend ENG Religion, guilt and punishment run like a thread through Carnival of Guilt, a dance-theatre production populated by sinners great and small. For their lies, lechery, blasphemy and jealousy they are punished in a hellish carnival where they have to pay for their lapses till the end of eternity. The choreographer Haider Al Timimi, born in Baghdad, has based this on his own struggle with religion and origins and transposes them to day-to-day reality. Regie mise en scène directors Haider Al Timimi, Ruud Gielens Spel+dans Jeu+danse Actors+dancers Georgina Teunissen, Sam Dewaele, Alici Faki, Lucius Romeo-Fromm productie production producers Union Suspecte & Campo bvba Borderline Union Suspecte + kc nona 20:30 nov. 20 KVS_BOX theater/theatre/theatre NL NL Na hun eerste samenwerking voor Loverboy in 2006, besloten Anna Vercammen, Ruud Gielens en Chris Van Camp om opnieuw met zijn drieën een monoloog op poten te zetten. BVBA Borderline neemt ons mee op een roetsjbaan door het hoofd van een meisje dat op alle mogelijke manieren evenwicht zoekt, maar bij elke poging weer meedogenloos uit balans wordt geduwd. Zonder waarschuwing slingeren we van het ene kronkelige pad naar de volgende wispelturige gedachtengang. Anna Vercammen vindt in haar vertolking het perfecte evenwicht tussen de onevenwichtige stemmingen en de uitbarstingen van haar personage. (theatermaggezien.be) In het Nederlands FR Après leur première collaboration sur Loverboy en 2006, Anna Vercammen, Ruud Gielens et Chris Van Camp ont décidé de remettre ça et de s attaquer à un nouveau monologue. BVBA Borderline nous emmène faire de la haute voltige dans la tête d une jeune fille qui cherche l équilibre, de tous les moyens possibles, mais qui, à chaque tentative, vacille et tombe. Sans prévenir, nous quittons une réflexion tortueuse pour nous engouffrer dans un raisonnement fantasque. «Anna Vercammen parvient à trouver dans son interprétation une assise parfaite entre les sautes d humeurs et les explosions désaxées de son personnage» (theatermaggezien.be) en néerlandais ENG After working together for the first time on Loverboy in 2006, Anna Vercammen, Ruud Gielens and Chris Van Camp decided to work on another monologue together. This piece, BVBA Borderline, takes us on a rollercoaster ride through the mind of a girl who is looking for equilibrium in every possible way, but whose every attempt is relentlessly knocked off balance. We swing without warning from one twisting path to the next fickle train of thought. In her performance, Anna Vercammen finds the perfect balance between her character s unstable moods and outbursts. ( theatermaggezien.be) In Dutch Regie mise en scène director Ruud Gielens Tekst texte Author Chris Van Camp Met avec with Anna Vercammen Choreografisch advies Coach à la chorégraphie Choreographic advisor Haider Al Timimi productie production producers Union Suspecte & kc nona Foto photo photo Bart Grietens Surprise & Soiree Suspecte 20:30 nov. 21 KVS_BOX NL Union Suspecte trakteert naar aanleiding van haar vijfde verjaardag met een productie uit haar beginperiode. Welke het wordt, blijft een verrassing! Aansluitend trekt het gezelschap alle registers open tijdens een onvervalste Soiree Suspecte. Stand-upcomedy, majorettepasjes, origamie, platenfluisteraars: niets is te min of te veel. Vertrekpunten zijn actuele feiten, politieke roddels, economische crisissen of BHV. Uw gastheren houden zich nog even op in de coulissen. Meer info volgt. FR Pour son cinquième anniversaire, Union Suspecte nous offre une production de ses débuts. Laquelle? Surprise! Suivra une authentique Soirée Suspecte pendant laquelle la compagnie ouvrira tous grands ses registres. Stand-up comedy, petits pas de majorettes, origami, chuchoteurs : ils ne reculent devant rien. Le point de départ : faits actuels, potins politiques, crises économiques ou BHV. Vos hôtes rongent leur frein en coulisses. Plus d infos suivront bientôt. ENG On the occasion of its fifth anniversary, Union Suspecte is staging a treat for us with a production from its early period. Precisely which one will remain a surprise! Following this, there will be an unadulterated Soiree Suspecte, during which the company will be pulling out all the stops. Stand-up comedy, majorette dancing, origami, record whisperers: nothing is too little or too much. The starting points are topical facts, political gossip, economic crises or regional politics. Your hosts will be loitering in the wings. More information to follow. Foto photo photo Bart Grietens 17

18 theater/théâtre/theatre Ça brûle de Roovers, Van Dijck, Turbiasz & dehollander 20:00 dec./déc/dec. 10, 11, KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Toen de goden nog op de Olympus woonden, bracht Prometheus, de vooruitziende, het vuur terug naar de mensen. Dat die zich zo vrijpostig van dat vuur zouden bedienen, had hij kennelijk niet voorzien. Zo stak een mystery man de bibliotheek van Alexandrië in brand, hielden de Nazi s eeuwen later een eigen boekverbranding, stak een schrijver uit zelfbehoud zijn manuscript in brand en ging een Vietnamese monnik uit protest zelf in de vlammen op. De Roovers en De Enthousiasten hoeveel talent kan een stuk verdragen?- laten zich inspireren door het vuur dat menigmaal de wereld in brand stak en leggen Mao Tse-Tung, Khomeini, de Taliban, Bush (vader en zoon), Milosevic en alle andere cultuurvernietigers het vuur aan de schenen. In het Nederlands FR Quand les dieux habitaient encore sur le mont Olympe, Prométhée, le prévoyant, rendit le feu aux hommes. Il n avait apparemment pas prévu que ceux-ci s en serviraient avec tant d insolence : un mystery man a incendié la bibliothèque d Alexandrie, les Nazis ont procédé des siècles plus tard à leur propre autodafé, un auteur a brûlé son manuscrit pour sauver sa vie et un moine vietnamien s est fait carboniser en guise de protestation. De Roovers et De Enthousiasten quelle quantité de talent une pièce peut-elle donc bien supporter? s inspirent des brasiers qui ont enflammé plus d une fois le monde et ouvrent le feu sur Mao Tse-Tung, Khomeini, les Talibans, Bush (père et fils), Milosevic et autres culturicides de tous crins. En néerlandais 18 ENG When the gods still lived on Mount Olympus, Prometheus, the visionary, brought fire back to the people. He obviously had not foreseen that they would make such bold use of it. For example, a mystery man set fire to the library in Alexandria, centuries later the Nazis held their own book-burning ceremonies, a writer burnt his manuscript out of self-preservation and a Vietnamese monk set himself on fire as an act of protest. De Roovers and De Enthousiasten (how much talent can one production put up with?) are inspired by the fire which has set the world alight on so many occasions and made things hot under the collar for Mao Tse-Tung, Khomeini, the Taliban, Bush (father and son), Milosevic and all other destroyers of culture. in dutch Met avec with Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Johan Dehollander, An Miller, Luc Nuyens, Sofie Sente, Ryszard Turbiasz, Dirk Van Dijck productie production producers De Roovers & De Enthousiasten Foto photo photo Johan Dehollander Krapp s laatste band NTGent/johan simons 20:00 dec./déc./dec. 15 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Op de vooravond van zijn 69 ste verjaardag zit schrijver Krapp klaar om zijn ervaringen van het afgelopen jaar op band in te spreken. Maar eerst wil hij nog een opname van dertig jaar geleden beluisteren. Op die opname klinkt zijn stem van weleer krachtiger, maar voor het overige lijkt er niet veel veranderd. Dezelfde rituelen, dezelfde eenzaamheid. We zien een man die de intensiteit van het verleden probeert te reconstrueren en zich hortend en stotend van herinnering naar herinnering sleept Deze kwetsbare, totaal ontredderde man laat je niet meer los. IJzersterke vertolking door Steven Van Watermeulen. (de Volkskrant) In het Nederlands FR A la veille de son 69 e anniversaire, l écrivain Krapp est sur le point d enregistrer ses expériences de l année écoulée. Avant, il veut d abord écouter un enregistrement qui remonte à trente ans. Sa voix d alors est certes plus puissante, mais pour le reste, rien, dirait-on, ne semble avoir changé. Les mêmes rituels, la même solitude. Face à nous, un homme qui tente de reconstruire l intensité du passé et qui se traîne tant bien que mal de souvenir en souvenir «Cet homme vulnérable, complètement désemparé, ne vous lâche plus. Interprétation bien trempée de Steven Van Watermeulen.» (de Volkskrant) En néerlandais ENG On the evening before his 69th birthday, the writer Krapp sits down to record his experiences of the previous year on tape. However, he first wants to listen to a recording from 30 years ago. His old voice sounds stronger in that recording, but little else seems to have changed. The same rituals, the same loneliness. We see a man trying to recreate the intensity of the past, who stumbles from one recollection to another This vulnerable, utterly broken man never lets you go. A superb performance by Steven Van Watermeulen. (de Volkskrant) In Dutch tekst texte author Samuel Beckett vertaling traduction translator Peter Verhelst regie mise en scène director Johan Simons met avec with Steven Van Watermeulen productie production producers NTGent foto photo photo Phile Deprez

19 theater/théâtre/theatre Zus van NTGent & stichting mam/allan Zipson 20:00 dec./déc./dec. 16 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL En als we het nu eens níet over Florence Nightingale, Winston Churchill of Pater Damiaan zouden hebben, maar over hun trouwe schaduwen: de mondeloze echtgenoten, zonen, moeders of zussen van deze helden? Iedereen kent Antigone, de kordate dochter van Oedipus, die opstaat tegen de wet en kiest voor de plicht. Weinigen kennen Ismene, haar bange en voorzichtige zus. In Zus van haalt actrice Elsie De Brauw deze Ismene voor het voetlicht en plaatst op deze wijze kanttekeningen bij de geschiedschrijving. Hier staat een fenomenale actrice, die exact weet wat ze doet en waarom haar verhaal zo moet worden verteld. (de Gelderlander) In het Nederlands FR Et si, pour changer, nous ne parlions pas de Florence Nightingale, de Winston Churchill ou du Père Damien, mais de nos fidèles ombres : les époux, les fils, les mères et les sœurs de ces héros? Tout le monde connaît Antigone, l audacieuse fille d Œdipe, qui s insurge contre la loi et choisit le devoir. Peu connaissent Ismène, sa soeur guidée par la peur et la prudence. Dans Zus van/soeur de, l actrice Elsie De Brauw fait apparaître Ismène sous les feux de la rampe, et ce faisant, elle ajoute quelques annotations dans la marge de l historiographie. «Cette actrice est phénoménale, elle sait exactement ce qu elle fait et pourquoi son histoire doit être racontée de cette façon.» (de Gelderlander) En néerlandais ENG What about if we were to talk, not about Florence Nightingale, Winston Churchill or Father Damiaan, but about their loyal shadows: the wordless spouses, sons, mothers or sisters of these heroes? Everyone knows Antigone, Oedipus bold daughter, who stands up to the law and opts for duty. Few are familiar with Ismene, her timid and cautious sister. In Zus van, the actress Elsie De Brauw brings Ismene into the spotlight, thereby adding some marginal notes to history as it is written. This is a phenomenal actress who knows exactly what she is doing and why her story has to be told in this way. (de Gelderlander) in dutch Met avec with Elsie de Brauw Tekst texte text Lot Vekemans regie mise en scène director Allan Zipson productie production producers Stichting MAM & NTGent foto photo photo Phile Deprez Underground NTGent/Johan Simons 20:00 dec./déc./dec. 17 KVS_BOL Theater/Théâtre/Theatre NL NL Net voor het uitbreken van de wereldwijde kredietcrisis schreef auteur en Nobelprijswinnaar Elfriede Jelinek De contracten van de koopman, een toneelstuk over twee financiële schandalen in haar thuisland Oostenrijk. Jelinek legt de vinger op de wonde: als de luchtbel van de economische vooruitgang uiteenspat, verdwijnt ook het vernislaagje van onze menselijke beschaving. In het stuk moordt een kleine investeerder zijn familie uit om hen de schande van een faling te besparen. Regisseur Johan Simons wil dit doemscenario counteren met een boodschap van hoop, geïnspireerd door de Bijbelse werken van barmhartigheid. In het Nederlands FR Juste avant la crise mondiale, l auteure et lauréate du prix Nobel Elfriede Jelinek écrivait Die Kontrakte des Kaufmanns, une pièce de théâtre sur deux scandales financiers en Autriche, son pays natal. Jelinek met le doigt sur la plaie : quand éclate la bulle d air du progrès économique, la couche de vernis de notre civilisation humaine disparaît également. Dans cette pièce, un petit investisseur tue sa famille pour lui éviter la honte d un échec. Le metteur en scène Johan Simons veut contrebalancer ce scénario catastrophe avec un message d espoir, inspiré par les œuvres de miséricorde de la Bible. En néerlandais ENG Just before the worldwide credit crisis broke out, the author and Nobel Prize-winner Elfriede Jelinek wrote The Merchant s Contracts, a play about two financial scandals in Austria, her home country. Jelinek puts her finger on the sore spot: when the bubble of economic progress bursts, the polished surface of our human civilisation also vanishes. In this play, a small investor murders his family to spare them the disgrace of bankruptcy. The director Johan Simons intention is to counter this doom scenario with a message of hope, inspired by the biblical Acts of Charity. In Dutch naar d après after Die Kontrakte des Kaufmanns, Elfriede Jelinek bewerking adaptation adaptation Koen Tachelet, Jeroen Versteele regie mise en scène director Johan Simons met avec with Kristof Van Boven, Katja Herbers, Servé Hermans, Jos Verbist, Tania Van der Sanden e.a. productie production producers NTGent foto photo photo Lenore Blievernicht 19

20 Josse De Pauw (1952-?) KVS & Théâtre National KVS josse de pauw NL Januari is Josse-maand in KVS en Théâtre National! Het werk van deze veelzijdige podiumkunstenaar kwam de laatste jaren slechts occasioneel aan bod in Brussel. Na de wonderjaren bij Radeis en in het Kaaitheater, heeft De Pauw tijdelijk onderdak gevonden bij Victoria, Het Net of in Toneelhuis. Nu gaat hij radicaal zijn eigen weg, en KVS en Théâtre National hebben de handen in elkaar geslagen om hem daarbij te ondersteunen. Deze retrospectieve leek ons een goed begin. FR Janvier devient le mois de Josse au KVS et au Théâtre National! L œuvre de cet artiste aux multiples facettes n était présente qu occasionnellement à Bruxelles ces dernières années. Après les années de gloire chez Radeis et au Kaaitheater, De Pauw a trouvé refuge, temporairement, chez Victoria, Het Net ou chez Toneelhuis. Aujourd hui, il se fraye son propre chemin, radicalement. Et le KVS et le Théâtre National se sont unis pour le soutenir. Cette rétrospective nous semblait un bon début. EN January is Josse month in the KVS and Théâtre National! The work of this versatile performing artist has only occasionally been shown in Brussels in recent years. After the wonderful years with Radeis and at the Kaaitheater, De Pauw found temporary homes at Victoria, Het Net or Toneelhuis. Now he is resolutely going his own way, and the KVS and Théâtre National have joined forces to support him in this venture. This retrospective seemed to us to be a good start. 20 Danny Willems

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking European Commission DG MARKT Unit 02 Rue de Spa, 2 1049 Brussels Belgium markt-consultation-shadow-banking@ec.europa.eu 14 th June 2012 Natixis Asset Management Response to the European Commission Green

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Utiliser une WebCam Auteur : François CHAUSSON Date : 8 février 2008 Référence : utiliser une WebCam.doc Préambule Voici quelques informations utiles

Plus en détail

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations Initiative d excellence de l université de Bordeaux Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014 Recommandations 2/1 RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE Une feuille de route pour le conseil de gestion

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society LIONS VILLAGE of Greater Edmonton Society affichage en français Informations sur l'employeur Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society Secteur d'activité de l'employeur *: Développement

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 THE JOHN LYON SCHOOL MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 Section 1: Reading (20 mins) Section 2: Writing (25 mins) Important: Answer all the questions on the question paper

Plus en détail

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Les faits saillants Highlights L état financier du MAMROT est très complexe et fournit de nombreuses informations. Cette

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca Francoise Lee De: Francoise Lee [francoiselee@photoniquequebec.ca] Envoyé: 2008 年 11 月 17 日 星 期 一 14:39 À: 'Liste_RPQ' Objet: Bulletin #46 du RPQ /QPN Newsletter #46 No. 46 novembre 2008 No. 46 November

Plus en détail

If you understand the roles nouns (and their accompanying baggage) play in a sentence...

If you understand the roles nouns (and their accompanying baggage) play in a sentence... If you understand the roles nouns (and their accompanying baggage) play in a sentence...... you can use pronouns with ease (words like lui, leur, le/la/les, eux and elles)...... understand complicated

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate.

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate. Stéphane Lefebvre CAE s Chief Financial Officer CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate Montreal, Canada, February 27, 2014 Monsieur le ministre Lebel, Mesdames et messieurs,

Plus en détail

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire 28/3/2011 ANNEXE 6 (Source: Electrabel) Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire Si nous vendons une bande d énergie nucléaire à certains clients, que nous garantissons

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2015 Feuille 1/7 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2015 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet comporte

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

Consultants en coûts - Cost Consultants

Consultants en coûts - Cost Consultants Respecter l échéancier et le budget est-ce possible? On time, on budget is it possible? May, 2010 Consultants en coûts - Cost Consultants Boulletin/Newsletter Volume 8 Mai ( May),2010 1 866 694 6494 info@emangepro.com

Plus en détail

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation www.terresneuves.com Institut d Acclimatation et de Management interculturels Dans un

Plus en détail

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project L enseignement intégré de la musique: Un défi pour l enseignement et la formation des enseignants

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE 1 Objectifs de l étude Comprendre l impact des réseaux sociaux externes ( Facebook, LinkedIn,

Plus en détail

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET CAMPUS FRAN S E P T E M B R E 2 0 1 5 / S E P T E M B E R 2 0 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 6 / S E P T E M B E R 2 0 1 6 VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR LEAFLET BIENVENUE WELCOME Campus France, chargé de vous

Plus en détail

JSIam Introduction talk. Philippe Gradt. Grenoble, March 6th 2015

JSIam Introduction talk. Philippe Gradt. Grenoble, March 6th 2015 Introduction talk Philippe Gradt Grenoble, March 6th 2015 Introduction Invention Innovation Market validation is key. 1 Introduction Invention Innovation Market validation is key How to turn a product

Plus en détail

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE Note: If there is insufficient space to answer a question, please attach additional

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Loi sur la Semaine nationale du don de sang. National Blood Donor Week Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch.

Loi sur la Semaine nationale du don de sang. National Blood Donor Week Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch. CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION National Blood Donor Week Act Loi sur la Semaine nationale du don de sang S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch. 4 Current to June 9, 2015 À jour au 9 juin 2015 Published by the

Plus en détail

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon Lesson Plan Physical Descriptions Objective: Students will comprehend and describe the physical appearance of others. Vocabulary: Elle est Il est Elle/Il est Elle/Il a les cheveux belle vieille grande

Plus en détail

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving QUALIFICATION SYSTEM - 2 ND SUMMER YOUTH OLYMPIC GAMES - NANJING 2014 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving A. Events (5) MEN S EVENTS (2) WOMEN S EVENTS (2) MIXED EVENTS (2) 3m individual springboard

Plus en détail

Tex: The book of which I'm the author is an historical novel.

Tex: The book of which I'm the author is an historical novel. page: pror3 1. dont, où, lequel 2. ce dont, ce + preposition + quoi A relative pronoun introduces a clause that explains or describes a previously mentioned noun. In instances where the relative pronoun

Plus en détail

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 WORKING DOCUMENT from : Presidency to : delegations No prev. doc.: 12621/08 PI 44 Subject : Revised draft

Plus en détail

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis Cloud Computing: de la technologie à l usage final Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis ADOPTION DU CLOUD COMPUTING Craintes, moteurs, attentes et

Plus en détail

Empowering small farmers and their organizations through economic intelligence

Empowering small farmers and their organizations through economic intelligence Empowering small farmers and their organizations through economic intelligence Soutenir les petits agriculteurs et leurs organisations grâce à l intelligence économique XOF / kg RONGEAD has been supporting

Plus en détail

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF 2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF Kick off transnational project meeting June 6 & 7th 2011 6 et 7 Juin 2011 CERGY/ VAL D OISE Monday june 6th morning

Plus en détail

13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING

13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING ST GEORGE S COLLEGE LANGUAGES DEPARTMENT 13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING The examination is separated into two sections. You have this answer booklet with the questions for the

Plus en détail

Beat your dad! : GAME RULES FOR 1 AND 2 PLAYERS

Beat your dad! : GAME RULES FOR 1 AND 2 PLAYERS GB USA Beat your dad! : GAME RULES FOR 1 AND 2 PLAYERS CONTENTS: 10 Pentaminis, 6 Pentaminos, 1 game board, 2 separators to mark out the chosen playing area(s) for 1 or 2 players, 18 Penta cards (36 different

Plus en détail

We Generate. You Lead.

We Generate. You Lead. www.contact-2-lead.com We Generate. You Lead. PROMOTE CONTACT 2 LEAD 1, Place de la Libération, 73000 Chambéry, France. 17/F i3 Building Asiatown, IT Park, Apas, Cebu City 6000, Philippines. HOW WE CAN

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

Exemple PLS avec SAS

Exemple PLS avec SAS Exemple PLS avec SAS This example, from Umetrics (1995), demonstrates different ways to examine a PLS model. The data come from the field of drug discovery. New drugs are developed from chemicals that

Plus en détail

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form M / Mr Mme / Mrs Nom Last name... Nom de jeune fille Birth

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission?

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918 Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? A1. Passport Canada requests that bidders provide their

Plus en détail

Question from Gabriel Bernardino (Session I)

Question from Gabriel Bernardino (Session I) /06/204 Question from Gabriel Bernardino (Session I) Do you believe that harmonised EU regulation will indeed lead to less national regulatory details? Croyez-vous que l harmonisation des lois européennes

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Biographie ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Né le 14 juin 1998 en Suisse d une mère originaire de Guinée Bissau et d un père Russe. Touché par la grâce musicale depuis sa plus tendre enfance,

Plus en détail

Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement

Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement et des réseaux Session 3 Big Data and IT in Transport: Applications, Implications, Limitations Jacques Ehrlich/IFSTTAR h/ifsttar

Plus en détail

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la MS Project 1- Créer un nouveau projet définir la date du déclenchement (début) ou de la fin : File New 2- Définir les détails du projet : File Properties (permet aussi de voir les détails : coûts, suivi,

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014)

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014) C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28 THE CONSUMER PROTECTION AMENDMENT ACT (CONTRACTS FOR DISTANCE COMMUNICATION SERVICES) LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

CHIFFRES CLÉS. IMport

CHIFFRES CLÉS. IMport 2014 CHIFFRES CLÉS IMport La presse étrangère Magazines : des lancements réussis En volume, le marché des magazines étrangers a reculé de 7 % en 2014 par rapport à 2013, mais l augmentation moyenne de

Plus en détail

Report to the Executive Committee

Report to the Executive Committee Report to the Executive Committee Seniors Project Toronto-Paris (May and October 2009) Forty four low income seniors will participate in this project in 2009. Twenty two Toronto seniors will go to Paris

Plus en détail

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Sommaire Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Comment définir

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

12 n o is a S n o s a e s 2011 F o u n d i n g P a r t n e r / P a r t e n a i r e F o n d a t e u r

12 n o is a S n o s a e s 2011 F o u n d i n g P a r t n e r / P a r t e n a i r e F o n d a t e u r season Saison 201112 F o u n d i n g P a r t n e r / P a r t e n a i r e F o n d a t e u r Welcome to 2011/12 with Atlantic Ballet Theatre of Canada. This Season will showcase the artistic diversity of

Plus en détail

Elégance et raffinement Elegance & sophistication

Elégance et raffinement Elegance & sophistication Elégance et raffinement Elegance & sophistication La Maison Bricard Bricard, a House of excellence Quand l artisanat, dans la plus grande tradition française, s allie à l art de la création, c est la naissance

Plus en détail

SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE

SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE SPECIAL STRATEGIC MEETING FOR A NEW INTEGRAL ALLIANCE www.integralvision.fr 28/04/12 1 LES SERVICES INTEGRAL VISION Cradle to Cradle «Avoir un impact positif» Déchet = nourriture Energie renouvelable Diversité

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

Module Title: French 4

Module Title: French 4 CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA CHORCAÍ Semester 2 Examinations 2010 Module Title: French 4 Module Code: LANG 6020 School: Business Programme Title: Bachelor of Business Stage 2

Plus en détail

France with an OIB. Updated January 2014

France with an OIB. Updated January 2014 France with an OIB Updated January 2014 The French system May appear complicated Not too expensive Good opportunities if you look carefully 2 European harmonisation of higher education - LMD system Licence

Plus en détail

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS Question 10: The following mandatory and point rated criteria require evidence of work experience within the Canadian Public Sector: M3.1.1.C / M3.1.2.C

Plus en détail

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

THE SUBJUNCTIVE MOOD. Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon

THE SUBJUNCTIVE MOOD. Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon THE SUBJUNCTIVE MOOD Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon SOMMAIRE 1) Definition 2) Uses 2.1) Common expressions of doubt 2.2) Common expressions of necessity 2.3) Common expressions of desirability

Plus en détail

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La

Plus en détail

A l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité.. Andy WAHROL

A l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité.. Andy WAHROL A l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité.. Andy WAHROL trough the In the " trough the mirror " work, the question of the value of a video image as reflection of reality arises and in this

Plus en détail

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 (slide 1) Mr President, Reporting and exchange of information have always been a cornerstone of the

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

FRENCH AP Language and Culture SUMMER ASSIGNMENT

FRENCH AP Language and Culture SUMMER ASSIGNMENT FRENCH AP Language and Culture SUMMER ASSIGNMENT Je suis contente de savoir que vous avez choisi de continuer avec vos études du français l année qui vient!! Le but (goal) cet été est de ne pas perdre

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

TABLE OF CONTENT / TABLE DES MATIERES

TABLE OF CONTENT / TABLE DES MATIERES TRRAACE : La Lettre Electronique de TRRAACE TRRAACE Electronic Newsletter N HS 26/02/ 2005 TOUTES LES RESSOURCES POUR LES RADIOS AFRICAINES ASSOCIATIVES COMMUNAUTAIRES ET EDUCATIVES TRACKING RESOURCES

Plus en détail

Génie Logiciel et Gestion de Projets

Génie Logiciel et Gestion de Projets Génie Logiciel et Gestion de Projets INFO-F-407 Ragnhild Van Der Straeten 2008-2009 ULB 1 Génie Logiciel et Gestion de Projets Organisation 2 Ragnhild Van Der Straeten VUB, 4K209 Campus Etterbeek rvdstrae@vub.ac.be

Plus en détail

AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION

AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION RED CARPET/Realistic Style Collection Automne-Hiver 2013-2014 Rynshu, avec cette nouvelle collection, veut permettre à chacun de se révéler par un style qui lui

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2014 Feuille 1/7 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2014 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet comporte

Plus en détail

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur)

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2011 Bons d'option émis par SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) Les modalités applicables aux Bons d'option figurent

Plus en détail

A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate.

A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate. Dear Administrator, A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate. Meeting the identification requirements

Plus en détail

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance BNP Paribas Personal Finance Financially fragile loan holder prevention program CUSTOMERS IN DIFFICULTY: QUICKER IDENTIFICATION MEANS BETTER SUPPORT Brussels, December 12th 2014 Why BNPP PF has developed

Plus en détail

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données Parmi les fonctions les plus demandées par nos utilisateurs, la navigation au clavier et la possibilité de disposer de champs supplémentaires arrivent aux

Plus en détail

The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles

The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles 03/06/13 WHAT? QUOI? Subject Sujet The assessment of professional/vocational skills (3 hours) Bilan de compétences

Plus en détail

JUSTICE BY ANY OTHER NAME? LES MÉCANISMES DE PLAINTE DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT

JUSTICE BY ANY OTHER NAME? LES MÉCANISMES DE PLAINTE DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT Centre d Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC), UMR 7318 CNRS / Aix-Marseille University JUSTICE BY ANY OTHER NAME? LES MÉCANISMES DE PLAINTE DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT Vanessa

Plus en détail

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE Nom de l entreprise Votre nom Date VALEUR PRINCIPALES/CROYANCES (Devrait/Devrait pas) RAISON (Pourquoi) OBJECTIFS (- AN) (Où) BUT ( AN) (Quoi)

Plus en détail