livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg"

Transcription

1 S trindberg är över allt. Du möter honom i hans romaner, dramer och konst som alltid var mer eller mindre självbiografiska, i hans efterlämnade brev och inte minst som en ständigt växande myt. Hyllad och hatad, Strindberg är ingen enkel person att sammanfatta i ett par paragrafer, men det går inte att förneka att han är en ikon. För att uppmärksamma 100-årsdagen av hans bortgång har Sveriges främsta utövare av den ikonisk laddade seriekonsten gett sina tolkningar. De utvalda serie skaparna har haft olika ingångar till den svenska allkonstnären: några har gjort direkta tolkningar av hans romaner och noveller; andra har förlagt serier och bilder till en nutida kontext; någon har skär skådat brev och relationer i Strindbergs liv; andra har lagt en satirisk slöja över hela författarmyten, och några har tolkat hans språk och mening. Sammantaget ger detta en bild av Strindberg, kanske inte som han var i kött och blod, utan mer av hur han finns kvar i våra sinnen. livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg S trindberg est présent partout : dans ses romans, dans son théâtre et dans son art toujours plus ou moins autobiographiques, à travers sa correspondance et, bien entendu, en tant que mythe constamment renouvelé. Célébré et haï à la fois, le personnage de Strindberg se laisse difficilement résumer en quelques paragraphes. Une chose est certaine : il représente une icône. À l'occasion du centenaire de sa mort, les principaux représentants de la bande dessinée iconographique suédoise partagent avec nous leurs interprétations. Les dessinateurs choisis présentent différentes approches de l'artiste polyvalent : certains ont directement adapté ses romans et nouvelles, d'autres ont situé leurs contributions dans un contexte actuel. La correspondance et les relations de Strindberg sont examinées, le mythe de l'écrivain est recouvert d'un voile satirique, sa langue et ses opinions sont explorées. L'ensemble donne une image de Strindberg qui ne correspond peut-être pas à celui qu'il était en chair et en os, mais illustre la manière dont il occupe notre esprit. S trindberg is every where. You meet him in his novels, plays and art always more or less autobiographical in the letters he left behind and not least as a constantly growing myth. Hailed and hated, Strindberg is not an easy person to summarize in a couple of paragraphs, but there is no denying that he is an icon. To celebrate the 100-year anniversary of his death, Sweden s foremost practitioners of the iconically charged comic art have given their interpretations. The chosen comics artists have different ways of approaching the Swedish all-round artist: some have made direct interpretations of his novels and short stories; others have placed comics and images in a contemporary context; some have scrutinized letters and relationships in Strindberg s life; others have put a satiric veil over the whole writer s myth, and some have interpreted his language and purpose. Altogether, this gives a picture of Strindberg, perhaps not like he was in the flesh, but more how he lives on in our minds. as n est p s La vie ur e s amat té par pour le é interpr ois g r e b d Strin inateurs suéd s des des s mateur A r o F ists Not ics Art Life is m o C h is Swed et Strindberg r e Int pr Seriefrämjandet en çais fran in ish engl

2 Livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg La vie n est pas pour les amateurs Strindberg interprété par des dessinateurs suédois Life is Not For Amateurs Swedish Comics Artists Interpret Strindberg KATALOG Titel Livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg Utgivare Seriefrämjandet Friisgatan 15 B Malmö Redaktörer Josefin Svenske & Fredrik Strömberg Ansvarig utgivare Fredrik Strömberg Formgivning Jamil Mani Fransk översättning Ophélie Alegre Engelsk översättning Hanna Strömberg Korrektur Göran Ribe Illustration omslag Loka Kanarp Illustration insida Anneli Furmark Tryck Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2012 Papper 120 gr Munken Lynx och 300 gr TrueCard 2 gloss Copyright Respektive serieskapare och Seriefrämjandet 2012 ISBN Övrigt Detta är ett särtryck ur tidskriften Bild & Bubbla nr 190 (nr 1/2012). UTSTÄLLNING Kurator Josefin Svenske Projektledare Fredrik Strömberg Tekniker Jakob Hallin & Jamil Mani Utställningsidé Ola Skogäng Musik Matti Bye & Mattias Olsson Tablåtryck Service Point Holmbergs Tack till alla serieskapare som bidragit, förlagen Bonnier, Ekholm & Tegebjer, Galago, Kartago, Kolik samt Strindbergsmuseet och Strindbergsällskapet. Särskilt tack till Gaëtan Akyuz, Johannes Klenell, Kristiina Kolehmainen & Maria Ridelberg-Lemoine. Produktion Utställningen är producerad av Seriefrämjandet med stöd av: Statens Kulturråd Svenska Institutet i Frankrike Kultur Skåne Göteborgs Stads kulturnämnd Malmö Kulturstöd

3 livet är inget för amatörer svenska serieskapare tolkar Strindberg La vie n est pas pour les amateurs Strindberg interprété par des dessinateurs suédois life is not for amateurs swedish comics artists interpret Strindberg Traduction française par Ophélie Alegre English translation by Hanna Strömberg

4 Introduktion Strindberg är överallt. Du möter honom i hans romaner, dramer och konst som alltid var mer eller mindre självbiografiska, i hans efterlämnade brev och inte minst som en ständigt växande myt. Strindberg levde ett aktivt, i det närmaste maniskt liv och brände ofta ljuset i båda ändar. Han föddes i Stockholm 1849, och genombrottet kom tidigt med den hyllade romanen»röda rummet«, om uteliv och hundår för huvudpersonen i Stockholms innekretsar. Större delen av sin verksamma tid levde han dock i självvald exil, främst i Frankrike men också i Schweiz, Tyskland och Danmark. Han åtalades för novellsamlingen»giftas«; ägnade sig åt både måleri och kemiska experiment vid sidan av sitt skrivande; hyllades för sina romaner och dramer och blev galjonsfigur för den manliga, pompösa författarmyten, och skrev texter som gav honom beteckningen»kvinnohataren«. Vad han än tog i blev omstritt, omdebatterat och tolkat på diametralt olika sätt en tolkningsprocess som pågår med oförminskad glöd än idag. Hyllad och hatad Strindberg är ingen enkel person att sammanfatta i ett par textstycken, men det går inte att förneka att han är en ikon. För att uppmärksamma 100-årsdagen av hans bortgång har några av Sveriges främsta utövare av den ikoniskt laddade seriekonsten gett sina tolkningar. De utvalda serieskaparna har haft olika ingångar till den svenska allkonstnären: några har gjort direkta tolkningar av hans romaner och noveller; andra har förlagt serier och bilder till en nutida kontext; någon har skärskådat brev och relationer i Strindbergs liv; andra har lagt en satirisk slöja över hela författarmyten, och några har tolkat hans språk och mening. Sammantaget ger detta en bild av Strindberg, kanske inte som han var i verkliga livet, utan mer som han finns kvar i våra sinnen. Via akvarell, tusch, gouache, pastell, krita och inte minst en skarp blick får vi en annorlunda vision av den omsusade, upphöjda, bespottade, glömda, beundrade och stilbildande svenska författar ikonen August Strindberg. Josefin Svenske, kurator Fredrik Strömberg, producent»livet är inget för amatörer«är ett citat som tillskrivits Strindberg och som återfinns överallt, från officiella citatsamlingar till tryckta t-shirts. Citatet kan dock inte beläggas och kan mycket väl vara del av den mytbildning som pågår kring Strindberg. Vi valde denna titel för att den visar på den levande bild av Strindberg som existerar idag, 100 år efter hans död. Présentation Strindberg est présent partout : dans ses romans, dans son théâtre et dans son art toujours plus ou moins autobiographiques, à travers sa correspondance et, bien entendu, en tant que mythe constamment renouvelé. Né à Stockholm en 1849, Strindberg accéda tôt à la célébrité grâce au roman «La Chambre rouge» (1879), où il relate la vie mondaine et les années de vaches maigres de son personnage principal à Stockholm. Strindberg vécut de manière active, quasiment maniaque, brûlant souvent la chandelle par les deux bouts. Il passa une majeure partie de sa vie en exil volontaire, principalement en France mais aussi en Suisse, en Allemagne et au Danemark. En Suède, il fut poursuivi en justice suite à la publication de son recueil de nouvelles «Mariés». En marge de l'écriture, il se consacra à la peinture et à l'alchimie. Reconnu pour ses romans et ses pièces de théâtre, il devint la figure de proue du mythe de l écrivain masculin grandiloquent. Certains de ses textes lui valurent même l étiquette de misogyne. Quoi qu il touchât, le débat était lancé, la controverse assurée, et les interprétations diamétralement opposées. Aujourd hui encore, cet effort d analyse se poursuit avec un enthousiasme inaltéré. Célébré et haï à la fois, le personnage de Strindberg se laisse difficilement résumer en quelques paragraphes. Une chose est certaine : c est une icône. À l occasion du centenaire de sa mort, les principaux auteurs suédois de bande dessinée à caractère allégorique partagent avec nous leur vision de cet artiste polyvalent. Les dessinateurs choisis présentent diverses approches : certains ont directement adapté ses romans et nouvelles, d autres ont situé leur contribution dans un contexte actuel. Le mythe de l écrivain est drapé d un voile satirique, la correspondance et les relations de Strindberg sont examinées, son style et ses opinions explorés. L ensemble donne une image de Strindberg qui ne correspond peut-être pas à celui qu il était en chair et en os, mais illustre la manière dont il occupe nos esprits. Aquarelle, feutre, gouache, pastel, craie sont autant de moyens qui, associés à un regard aiguisé, offrent de nouvelles perspectives sur le novateur tour à tour encensé, méprisé, débattu et oublié que fut August Strindberg. Josefin Svenske, commissaire d'exposition Fredrik Strömberg, producteur «La vie n est pas pour les amateurs» est une phrase attribuée à Strindberg qui circule sous de nombreuses formes, du T-shirt aux dictionnaires de citations. Son origine est cependant incertaine, et il se pourrait qu elle fasse partie du mythe qui a été construit autour de l auteur. Nous l avons choisie comme titre parce qu elle reflète la vitalité dont jouit l image de Strindberg à notre époque, un siècle après sa mort. Introduction Strindberg is everywhere. You meet him in his novels, plays and art always more or less autobiographical in the letters he left behind and not least as a constantly growing myth. Strindberg led an active, almost manic life, often burning his candle at both ends. He was born in Stockholm in 1849 and his breakthrough came early, with the acclaimed novel»the Red Room«, which is about the nightlife and years of hard struggle for the main character in Stockholm s fashionable circles. However, for most of his active time he lived in self-imposed exile, mostly in France but also in Switzerland, Germany and Denmark. He was prosecuted for his collection of short stories»getting Married«; devoted himself to both painting and chemical experiments on the side; was acclaimed for his novels and plays, and became a figurehead for the myth of the male, pompous writer, and wrote texts that earned him the label misogynist. Whatever he touched turned controversial, was debated and interpreted in wildly different ways a process of interpretation that is still in full swing. Hailed and hated, Strindberg is not an easy person to summarize in a couple of paragraphs, but there is no denying that he is an icon. To celebrate the 100-year anniversary of his death, Sweden s foremost practitioners of the iconically charged comic art have given their interpretations. The chosen comics artists have different ways of approaching the Swedish all-round artist: some have made direct interpretations of his novels and short stories; others have placed comics and images in a contemporary context; some have scrutinized letters and relationships in Strindberg s life; others have put a satiric veil over the whole writer s myth, and some have interpreted his language and purpose. Altogether, this gives a picture of Strindberg, perhaps not like he was in the flesh, but more how he lives on in our minds. Through aquarelle, ink, gouache, pastels, crayons and not the least a sharp eye, we get a different vision of the elevated, mocked, forgotten, admired and trendsetting Swedish writer icon, August Strindberg. Josefin Svenske, curator Fredrik Strömberg, producer»life is not for amateurs«is a quote attributed to Strindberg, which can be found everywhere from official quote collections to T-shirt prints. However, the quote cannot be confirmed and might well be part of the formation of myths surrounding Strindberg. We chose this title because it shows the living image of Strindberg existing today, one hundred years after his death. August Strindberg. Självporträtt, Strindbergsmuseet. August Strindberg. Autoportrait, Musée Strindberg. August Strindberg. Self-portrait, Strindberg Museum.

5 Fabian Göranson La canicule de juillet est arrivée. La vie est insupportable. Tout me répugne. Dans la rue, je ramasse un bout de papier portant le mot vautour, puis un autre, portant le mot martre. Inferno Första gången jag läste August Strindbergs självbiografiska roman»inferno«var när jag bodde i Paris år Denna självbiografiska berättelse om ockultism och vansinne slog mig genast som perfekt utgångspunkt för en grafisk roman, och 2010 publicerades min seriebearbetning av»inferno«. I utställningen ser vi August Strindberg springa utmed gatan någonstans i Quartier Latin, med famnen full av kemisk utrustning som han just inhandlat. Han är på väg hem för att en sista gång försöka tillverka guld på alkemisk väg. Över hustaken stiger djävulen i bockhamn upp och Strindbergs brinnande galenskap färgar himlen skarpt gul. Väl hemma på rummet kommer hans sista experiment att misslyckas och hans värld kommer att rämna. Ett par dagar senare lämnar han Paris och kastas samtidigt in i en psykos där han tror sig vara förföljd av osynliga fiender beväpnade med elektricitetsmaskiner. Det här är stunden alldeles innan det stora fallet. Fabian Göranson Fabian Göranson är född 1978 i Stockholm, har bott i både Bryssel, delar av Bolivia och Paris och är nu verksam i Stockholm. Göranson är mest känd för sina skämtteckningar och serie noveller med politiska förtecken, men också för sin serie bearbetning av Strindbergs»Inferno«, som nominerades till Urhunden-priset 2010 för bästa svenska seriebok. Göranson arbetar även som översättare av franska serier. Han är också delägare och förläggare på Kolik förlag och chefredaktör för serietidningen Utopi. Mer av Fabian Göranson»August Strindbergs Inferno«, Kolik, Sverige 2010»Kirurgi«, Galago, Sverige 2008»Gaskriget«, Ordfront, Sverige 2006»Vägen«, Seriefrämjandet, Sverige 2006 Inferno J ai lu «Inferno» pour la première fois pendant mon séjour à Paris en Ce roman autobiographique sur l occultisme et la folie m est immédiatement apparu comme un point de départ idéal pour composer un roman graphique. En 2010 paraissait mon adaptation d Inferno en bande dessinée. Dans cette exposition, nous pouvons voir August Strindberg descendre une rue au pas de course quelque part dans le Quartier latin, portant à bout de bras les ustensiles de chimie qu il vient d acheter. Il rentre chez lui pour tenter une dernière fois de fabriquer de l or selon les principes de l alchimie. Au dessus des toits s élève le Diable sous la forme d un bouc ; sa folie ardente teintant le ciel d un jaune vif. Dans sa chambre, Strindberg rate sa dernière expérience. Son monde est sur le point de s effondrer. Quelques jours plus tard, il quitte Paris et sombre dans une crise psychotique qui le pousse à se croire poursuivi par d invisibles ennemis armés de machines électriques. Voici l instant qui précède la chute. Fabian Göranson Fabian Göranson. Né en 1978 à Stockholm. Il a parcouru la Bolivie, et habité Bruxelles ainsi que Paris. Vit et travaille aujourd hui à Stockholm. Fabian Göranson a publié des dessins humoristiques et des albums de bande dessinée engagée. En 2010, son adaptation graphique du roman «Inferno» de Strindberg a été sélectionnée pour le prix Urhunden de l Association suédoise de la bande dessinée dans la catégorie «meilleur album». Fabian Göranson est copropriétaire des éditions Kolik, chez qui il est également éditeur. Il traduit par ailleurs de la BD française, et occupe le poste de rédacteur en chef du magazine suédois Utopi. À lire de Fabian Göranson «August Strindbergs Inferno» [Inferno, d Auguste Strindberg], Kolik, Suède 2010 «Kirurgi» [Chirurgie], Galago, Suède 2008 «Gaskriget» [La Guerre du gaz], Ordfront, Suède 2006 «Vägen» [Le Chemin], l Association suédoise de la bande dessinée, Suède 2006 Inferno Living in Paris in 2002, I read August Strindberg s novel»inferno«for the first time. This autobiographical story about occultism and madness immediately struck me as the perfect starting point for a graphic novel, and in 2010 my comic version of»inferno«was published. In the exhibition, we see August Strindberg running down the street somewhere in the Latin Quarters, with his arms full of newly bought chemical equipment. He is on his way home, to once more try to create gold through alchemy. Above the rooftops, we can see the devil in goat guise rising and Strindberg s burning madness coloring the sky brightly yellow. Once back in his room, Strindberg s last experiment will fail and his world fall apart. A couple of days later, he leaves Paris and is at the same time thrown into a psychosis, believing himself to be followed by invisible enemies, armed with electricity-machines. This is the moment right before the great downfall. Fabian Göranson Fabian Göranson: Born 1978 in Stockholm, has lived in Brussels, Bolivia and Paris. He now lives and works in Stockholm. Göranson is mostly known for his cartoons and political graphic short stories, but also for his comics adaptation of Strindberg s»inferno«, which in 2010 was nominated for the Swedish Comics Association s Urhunden award for best Swedish graphic novel. Göranson also works as a translator of French comics, is co-owner and editor at Kolik Förlag and editor-in-chief of the comic magazine Utopi. More by Fabian Göranson»August Strindbergs Inferno«[August Strindberg s Inferno], Kolik, Sweden 2010»Kirurgi«[Surgery], Galago, Sweden 2008»Gaskriget«[The Gas War], Ordfront, Sweden 2006»Vägen«[The Road], The Swedish Comics Association, Sweden 2006 Popoffsky ressemble tout à fait à une martre, et sa femme à un vautour. The strong July heat has arrived. Life is unbearable. Everything stinks. On the street I find a note with the word»vulture«, and then one with the word»marten«. Potoffsky looks completely like a marten, and his wife like a vulture. Sont-ils venus à Paris pour m assassiner? Dans ma chambre, je lis De la joie de mourir. Depuis peu, je possède un flacon de cyanure. Have they come to Paris to kill me? Back in my room I read the book»on the pleasure of dying.«i have since some time a bottle of cyanide. Utdrag ur»august Strindbergs Inferno«av Fabian Göranson. Extrait de «August Strindbergs Inferno» [Inferno, d Auguste Strindberg] de Fabian Göranson. Excerpt from»august Strindbergs Inferno«[August Strindberg s Inferno] by Fabian Göranson.

6 Je m allonge sur le lit, débouche le flacon. Elle s approche, la faucheuse. Douce et séduisante. Mais pile au moment où je porte le flacon à mes lèvres: «Votre déjeuner, monsieur Strindberg!» I lie down on my bed and uncork the bottle. He approaches, the Grim Reaper, mild and seductive. But just as I am about to put the bottle to my mouth: Your lunch, Mr. Strindberg. La chaleur est étouffante. Je suis torse nu, tel un forgeron. Des moineaux ont fait leur nid dans le poêle, la fumée refoule dans la pièce. The heat is unbearable. I am stripped down to my waist, like a blacksmith. Sparrows have built a nest in the stove, which forces the smoke into the room. C est un signe! Il faut que je fasse une dernière expérience scientifique! Je vais fabriquer de l or à sec! Avec mes derniers deniers, je me procure l équipement nécessaire : fourneau, creusets, soufflets, pinces That was an omen! I must conduct one last scientific experiment! Now! Now, I will make gold the dry way! I use the last of my money to get the necessary equipment: oven, pots, the bellows, the tongs C est maintenant ou jamais! Pas de résidu métallique! Pas de résidu métallique Je suis fichu J ouvre la Bible au hasard. It s now or never!... no metallic sediment! No metallic sediment I m finished I open the Bible at random.

7 Ainsi parla l Éternel : «je suis l Éternel qui créa seul toutes les choses, étendit les cieux et aplanit la terre. Per Demervall & Ola Skogäng Qui brouille les signes des imposteurs, rend les devins fous et retourne la raison des sages sens dessus dessous. L Éternel, qui change leur science en démence!» Thus spake the eternal one: I am the eternal one, who alone has created all things, who alone has stretched out the heavens and evened out the earth. Who destroys the liars signs and makes the fortunetellers foolish, and who overthrows the wisdom of the wise. The eternal one, who makes their science turn to madness! Je sors et remonte la rue d Assas dans un état d hypnose complète! Si mes recherches scientifiques sont une folie Alors je leur ai sacrifié mon bonheur, comme celui de ma femme et de mes enfants I go outside and wander along Rue d Assas, in a completely hypnotized state! If my scientific studies would be madness then I ve sacrificed my happiness and my wife s and my children s happiness Döda rummet»döda rummet«är en serieroman som utspelar sig i ett fiktivt Stockholm en episk äventyrsberättelse som är en blandning av»matrix«,»blade Runner«och en stor dos Strindberg! Albumet görs i tätt samarbete av oss båda: Per Demervall och Ola Skogäng. Vi berättar och tecknar handlingen ur var sin huvudpersons perspektiv, i våra respektive stilar. Vi träffades i samband med utställningen»stockholm i serier«på Stadsbiblioteket i Stockholm, där idén till ett gemensamt projekt föddes. Boken kommer att utges på svenska av förlaget Ekholm & Tegebjer och släpps den 14 maj 2012 klockan vilket är det exakta datum och klockslag då Strindberg lämnade jordelivet. Per Demervall och Ola Skogäng Per Demervall är född 1955 i Stockholm, där han också är verksam. Demervall har arbetat som serieskapare, illustratör och AD sedan slutet av 70-talet och har bland annat skapat en serieversion av Strindbergs»Röda rummet«. Bland hans senare produktion märks»det var inte så länge sen «, en självbiografisk serieroman tydligt inspirerad av Will Eisner. Ola Skogäng är född 1974 i Enköping, där han också är verksam. Skogäng är illustratör och serieskapare som tecknar i en klara linjen-inspirerad stil, med influenser av Hergé, Jacques Tardi och Mike Mignola. Han är mest känd för bokserien»theos ockulta kuriositeter«, som utkommit i tre volymer på svenska och på franska. Som illustratör har han arbetat för både film och TV. Mer av Per Demervall»Döda rummet«(med Ola Skogäng), Ekholm & Tegebjer, Sverige 2012»Rosenhanes äventyr Kaffe eller te?«, Demervalls, Sverige 2008»Det var inte så länge sen «, Demervalls, Sverige 2005»Röda rummet«, Demervalls, Sverige 2003»Jönssonligan På fri fot«, Atlantic Förlag, Sverige 1998»Jönssonligan Tajmat och klart«, Atlantic Förlag, Sverige 1993»Röda rummet del II«(text: August Strindberg), Alvglans, Sverige 1988»Röda rummet del I«(text: August Strindberg), Alvglans, Sverige 1986»Gyllene Rosens äventyr Lutans hemlighet«, Carlsen/if, Sverige 1984 Mer av Ola Skogäng»Döda rummet«(med Per Demervall), Ekholm & Tegebjer, Sverige 2012»I dödsskuggans dal«, Ekholm & Tegebjer, Sverige 2011»Théo: Le missionaire du Diable«, Les 400 Coups, Kanada 2011»Théo: La Confrérie de l étrange«, Les 400 Coups, Kanada 2010»Théo: Le Vampire de Stockholm«, Les 400 Coups, Kanada 2010»De förlorade sidornas bok«, Ekholm & Tegebjer, Sverige 2010»Mumiens blod«, Kartago, Sverige 2008 La Chambre morte «La Chambre morte» est un roman graphique dont le récit une aventure épique mêlant «Matrix», «Blade Runner» et une bonne dose de Strindberg! se déroule dans un Stockholm imaginaire. Nous avons réalisé cet album en étroite collaboration. L intrigue se développe autour de deux personnages principaux, chacun créé dans le style de son auteur. L idée de travailler ensemble est apparue dès notre rencontre à l occasion de l exposition «Stockholm en bande dessinée» présentée à la bibliothèque municipale de Stockholm en Notre livre paraîtra en Suède aux éditions Ekholm & Tegebjer le 14 mai 2012 à 16h30 précises, date et heure exactes où Strindberg a quitté cette Terre. Per Demervall et Ola Skogäng Per Demervall. Né en 1955 à Stockholm, où il vit et travaille. Per Demervall est auteur de bandes dessinées, illustrateur et directeur artistique depuis la fin des années Il a notamment adapté «La Chambre rouge» de Strindberg en BD. Plus récemment, il a publié un album autobiographique intitulé Det var inte så länge sen [ Il n y a pas si longtemps ], pour lequel il s est clairement inspiré de Will Eisner. Ola Skogäng. Né en 1974 à Enköping, où il vit et travaille. Ola Skogäng est illustrateur et auteur de bandes dessinées dans le style ligne claire inspiré du travail de Hergé, Jacques Tardi et Mike Mignola. Il s est fait un nom grâce aux albums «Théo : Le Sang de la momie», dont les trois tomes sont publiés en suédois et en français. En tant qu illustrateur, il a travaillé pour le cinéma comme pour la télévision. À lire de Per Demervall «Döda rummet» [ La Chambre morte ], avec Ola Skogäng, Ekholm & Tegebjer, Suède 2012 «Det var inte så länge sen» [ Il n y a pas si longtemps ], Demervalls, Suède 2005 «Röda rummet» [ La Chambre rouge ], Demervalls, Suède 2003 «Röda rummet del II» [ La Chambre rouge, deuxième partie ] (texte: August Strindberg), Alvglans, Suède 1988 «Röda rummet del I» [ La Chambre rouge, première partie ] (texte: August Strindberg), Alvglans, Suède 1986 À lire de Ola Skogäng «Döda rummet» [ La Chambre morte ], avec Per Demervall, Ekholm & Tegebjer, Suède 2012 «I dödsskuggans dal», Ekholm & Tegebjer, Suède 2011 «Théo 3 : Le sang de la momie Le Missionnaire du Diable», Les 400 Coups, Canada 2011 «Théo 2 : Le Sang de la momie La Confrérie de l étrange», Les 400 Coups, Canada 2010 «Théo : Le Sang de la momie Le Vampire de Stockholm», Les 400 Coups, Canada 2010 «De förlorade sidornas bok», Ekholm & Tegebjer, Suède 2010 «Mumiens blod», Kartago, Suède 2008 The Dead Room»The Dead Room«is a graphic novel set in a fictitious Stockholm an epic adventure, mixing»matrix«and»blade Runner«with a large dose of Strindberg! The album is made as a tight collaboration between us: Per Demervall and Ola Skogäng. We tell and draw the story from the perspective of one main character each, in our respective styles. We met in connection with the exhibition»stockholm in Comics«at the Stockholm municipal library, and the idea of a joint project was born. The book will be released in Swedish by the publisher Ekholm & Tegebjer on May 14th, 2012 at 4:30 P.M. the exact day and time of Strindberg s demise. Per Demervall and Ola Skogäng Per Demervall: Born 1955 in Stockholm, where he lives and works. Demervall has worked professionally as a cartoonist, illustrator and art director since the late 70s and has among other things created a comics version of Strindberg s»the Red Room«. Among his later production is»det var inte så länge sen «[It Wasn t That Long Ago], an autobiographical graphic novel clearly inspired by Will Eisner. Ola Skogäng: Born 1974 in Enköping, where he lives and works. Skogäng is an illustrator and cartoonist with a ligne claire-inspired style, influenced by Hergé, Jacques Tardi and Mike Mignola. He is mostly known for the album series»theos ockulta kuriositeter«[theo s Occult Curiosities], of which three volumes have been published in Swedish and French. As an illustrator, he has worked both for film and television. More by Per Demervall»Döda rummet«[the Dead Room] (with Ola Skogäng), Ekholm & Tegebjer, Sweden 2012»Det var inte så länge sen «[It Wasn t That Long Ago], Demervalls, Sweden 2005»Röda rummet«[the Red Room], Demervalls, Sweden 2003»Röda rummet del II«[The Red Room part II] (text by August Strindberg), Alvglans, Sweden 1988»Röda rummet del I«[The Red Room part I] (text by August Strindberg), Alvglans, Sweden 1986 More by Ola Skogäng»Döda rummet«[the Dead Room] (with Per Demervall), Ekholm & Tegebjer, Sweden 2012»I dödsskuggans dal«[in the Valley of Death], Ekholm & Tegebjer, Sweden 2011»Théo: Le missionaire du Diable«, Les 400 Coups, Canada 2011»Théo: La Confrérie de l'étrange«, Les 400 Coups, Canada 2010»Théo: Le Vampire de Stockholm«, Les 400 Coups, Canada 2010»De förlorade sidornas bok«[the Book of the Lost Pages], Ekholm & Tegebjer, Sweden 2010»Mumiens blod«[the Mummy s Blood], Kartago, Sweden 2008

8 Strindberg? En quoi suis-je concerné? Regarde. Ça te dit quelque chose? Utdrag ur»döda rummet«av Per Demervall, som utkommer Extrait de «Döda rummet» [ La Chambre morte ] de Per Demervall, à paraître en Excerpt from»döda rummet«[the Dead Room] by Per Demervall, to be published Strindberg? What s this got to do with me? A lot, I should think. You recognize this, don t you? C était mon livre. La Sortie de la Chambre morte. Je ne comprenais pas ce qu il faisait là. Cela ne présageait rien de bon. Plus je regardais autour de moi, plus cette pièce me semblait étrange. It was my book.»the Road from the Dead Room.«What it was doing here I could not understand. But it gave me misgivings. The more I looked around the room, the more bizarre it seemed. D un autre côté, rien ne laissait croire qu elle pouvait être récente. Arvid, viens voir! On the other hand, there was nothing indicating that the room would be new in any way. Arvid! Look here?! Utdrag ur»döda rummet«av Ola Skogäng, som utkommer Extrait de «Döda rummet» [ La Chambre morte ] de Ola Skogäng, à paraître en Excerpt from»döda rummet«[the Dead Room] by Ola Skogäng, to be published 2012.

9 Loka Kanarp «LA BÊTE» Loka Kanarp Basé sur un passage tiré du «Plaidoyer d un fou» d August Strindberg Je ressens une haine meurtrière pour cette bête une pièce rapportée de son mariage précédent. WAF WAF WAF Odjuret Självbiografin är ett kärt tema för serietecknare, och Strindberg är en föregångare med»en dåres försvarstal«(1893). Romanen kan ses som en bitter hämndskrift mot hans första hustru Siri von Essen, men så ytligt bör den inte läsas. Samtidigt som berättaren gör allt för att smäda hustrun och vinna läsarens sympati lyckas han knappast skyla sina egna fel. Läsaren bildar sig en egen uppfattning, och därför får inte kvinnohatet någon seriös effekt. Mannen vill sätta hustrun på piedestal, men hon lyckas aldrig leva upp till hans höga förväntningar. Men är hon så hemsk egentligen? Bortom glåporden beskrivs hon som känslostyrd, ärelysten, liderlig och frihetstörstande. Men inte mer än den manlige berättaren själv. Episoden om hunden är en av de mest komiska. Den visar vad som kan hända när två människor lever alltför tätt tillsammans utan att kunna lägga band på sina lägsta känslor. Själv kan jag känna igen mig i båda karaktärerna. Loka Kanarp Loka Kanarp är född 1981 i Stockholm. Har bott i Malmö, men är nu verksam i Stockholm. Kanarp är främst känd för sina historiska kvinnoporträtt som samlades i boken»pärlor och patroner«. Kanarp är flerfaldigt prisbelönt, hon vann bland annat Grand Prix i Nordiska Serienovelltävlingen i Kemi Med»Pärlor och patroner«blev hon nominerad till Urhunden, fick Kommunals Kulturpris hedersomnämnande samt Svenska Serieakademins diplom Mer av Loka Kanarp»La maison de la faim«, Actes Sud/ L An 2, Frankrike 2011»Hungerhuset«, medförfattare Carl-Michael Edenborg, Kolik, Sverige 2011»Pärlor och patroner: 60 historiska kvinnoporträtt«, Kolik, Sverige 2009»Till mina vänner och ovänner«, Kartago, Sverige 2006 La bête L'autobiographie est un thème de prédilection chez les auteurs de bande dessinée. Avec «Le Plaidoyer d'un fou» (1893), Strindberg fait figure de précurseur. Si ce roman peut être perçu comme une amère tentative de vengeance contre sa première femme Siri von Essen, il convient d'en faire une lecture moins superficielle. En effet, bien que le narrateur déploie tous les moyens pour diffamer son épouse et séduire le lecteur, il ne parvient pas à dissimuler ses propres torts. Ainsi, le lecteur forme sa propre opinion et la misogynie exprimée reste inoffensive. Le mari tient à mettre son épouse sur un piédestal, mais celle-ci ne parvient pas à être à la hauteur de ses attentes. Est-elle vraiment si monstrueuse? Injures mises à part, l'épouse est décrite comme ambitieuse, dépassée par ses émotions, débauchée et éprise de liberté. Pourtant, elle ne l'est pas plus que l'auteur lui-même. L'un des passages les plus comiques du livre est celui où figure le chien. Voilà ce qui peut arriver lorsque deux personnes vivent trop près l'une de l'autre, sans maîtriser leurs sentiments les plus bas. Pour ma part, je me reconnais dans chacun des deux personnages. Loka Kanarp Loka Kanarp. Née en 1981 à Stockholm, où elle vit et travaille aujourd'hui, après avoir habité Malmö. Loka Kanarp s'est fait connaître grâce à ses portraits de femmes historiques rassemblés dans l'ouvrage «Pärlor och patroner» [ Des perles et des Balles ]. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le grand prix du Festival de bande dessinée nordique de Kemi en Finlande en En Suède, «Pärlor och patroner» a été sélectionné pour le prix Urhunden de l'association suédoise de la bande dessinée. L'album a également reçu la mention honorable du prix culturel du syndicat suédois Kommunal, ainsi que le diplôme de l'académie suédoise de bande dessinée en À lire de Loka Kanarp «La Maison de la faim», avec Carl-Michael Edenborg, Actes Sud/L'An «Hungerhuset», [ La Maison de la faim ] avec Carl-Michael Edenborg, Kolik, Suède 2011 «Pärlor och patroner : 60 historiska kvinnoporträtt» [ Des Perles et des Balles : 60 portraits de femmes historiques ], Kolik, Suède 2009 «Till mina vänner och ovänner» [ À mes amis et mes ennemis ], Kartago, Suède 2006 The Beast Autobiography is a much-loved theme for cartoonists, and Strindberg is a forerunner with his»the Confession of a Fool«(1893). The novel can be read as a bitter revenge against his first wife, Siri von Essen, but it should not be read that shallowly. The narrator does everything he can to smear his wife s reputation and win the reader s sympathy, but at the same time, he can by no means hide his own faults. The reader makes up his or her own mind, and thus, the misogyny doesn t have any real effect. The husband wants to put his wife on a pedestal, but she is never able to live up to his high expectations. But is she really that horrible? Beyond the taunts, she is described as emotion-driven, ambitious, lecherous and thirsty for freedom, but not more so than the male narrator. The episode about the dog is one of the funniest. It shows what can happen when two people live too close together, without being able to restrain their lowest feelings. I myself can identify with both of them. Loka Kanarp Loka Kanarp, born 1981 in Stockholm. Has lived in Malmö, but now lives and works in Stockholm. Kanarp is mostly known for her portraits of historical women, which were collected in the book»pärlor och patroner«[colliers and Cartridges]. Kanarp has received several awards, among others the Grand Prix in the short story category of the Nordic Comics Competition at The Arctic Comics Festival in Kemi, Finland, in With»Pärlor och patroner«, she was nomi nated for the Swedish Comics Association s Urhunden award, received honorable mention in Kommunals Kulturpris [a workers unions culture award], as well as the Swedish Comics Academy diploma in More by Loka Kanarp»La maison de la faim«[the Hunger House], Actes Sud/L An 2, France 2011»Hungerhuset«[The Hunger House], co-author Carl-Michael Edenborg, Kolik, Sweden 2011»Pärlor och patroner: 60 historiska kvinnoporträtt«[colliers & Cartridges: 60 Portraits of Historical Women], Kolik, Sweden 2009»Till mina vänner och ovänner«[to My Friends and My Enemies], Kartago, Sweden 2006 Un dîner repousse les limites du dégoût. Ces derniers temps, la nourriture a été d une misère indescriptible.»the BEAST«Loka Kanarp Based on an episode in»the Confession of a Fool«by August Strindberg I feel a deadly hatred against this beast a legacy from her earlier marriage. WOOF WOOF WOOF One supper, the vileness crosses all boundaries. The food is since some time indescribably awful. Mon enfant, qu est-ce donc que ce repas? Monsieur, Madame m a demandé de réserver les morceaux gras pour le chien Je l ai généreusement consolée : Ce n est rien What kind of food is this, my child? Madam told me to save the fat bits for the dog, sir I comforted her magnanimously. A trifle Mais : Espèce de petit bourgeois mal élevé! Tu me fais honte! Tu ne m aimes plus! Autant mourir! WAAHH! Et puis : Tout doux, le toutou! Eh eh Sniff! J ai parfois l impression d être enfermé chez les fous, mais quand on aime, on ne compte pas! But: You ill-bred bourgeois! You re making a fool out of me! You don t love me anymore! I m dying! WAAHH! And: There, there, nice doggy! Sob! Sometimes I think I am locked up in a madhouse, but unfortunately one isn t very fussy when in love!

10 Matilda Ruta Qu est-ce que vous faites? Je découpe, je découpe jusqu à ce qu il ne reste plus rien à découper. Il n est pas facile d être humain! Il existe tant de choses, trop de choses qui devraient être détruites. Si l on détruit les superstitions et les mensonges, on ne devrait pas avoir besoin d en construire de nouveaux. VOUS NE VOULEZ QUE DÉTRUIRE, SANS RECONSTRUIRE! QUE PROPOSEZ- VOUS À LA PLACE? Strindberg klockan fyra på natten Metoden med kollage är skör och slumpartad och det passar Strindbergs pjäs»ett drömspel«och manifestet»liten katekes för underklassen«, som jag ville göra serie på. Skär man på ett ställe i mönstret raseras det på ett annat håll. Bryggorna som håller uppe något kan se ut att vara överflödiga tills de skärs bort och mönstret faller. Det går inte att skissa. Man måste jobba med en dubbel blick och se både hålet och ytan. Med svåra mönster ställs man inför alternativen att komplicera bilden men riskera att pappret går sönder, eller nöja sig med en halvbra bild som är hel. Ju längre jag jobbat med Strindberg, desto mindre förstår jag honom. Han är så velig, ibland tycker han det ena och ibland det andra. Efter en tids luskande i vad han egentligen tycker och vad jag egentligen tycker om honom, blev jag sur och trött på att försöka förstå gnälliga män. Så jag gjorde en serie om mig och om att rita Strindberg klockan fyra på natten istället. Matilda Ruta Matilda Ruta är född 1982 i Stockholm, där hon också är verksam. Ruta är känd för sina illustrationer för stora varumärken, hotellkedjor, små band och teatrar. Hon är förutom serietecknare också bildredaktör för den anarkistiska tidningen Brand, startad redan 1898, och jobbar med Sveriges Radios barnkanal. Ruta har gjort två serienoveller som upplysningsmaterial om våldtäkt på uppdrag av Nationell kvinnofrid som delas ut gratis. Mer av Matilda Ruta»Tummelisa eller Den andra vildmarken«, Kolik, Sverige 2011»Världens sämsta sommar«, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Sverige 2010»Det var den första helgen i juni«, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Sverige 2009 Strindberg à quatre heures du matin Le collage est une méthode fragile et aléatoire. Cela convient à la pièce de Strindberg «Le Songe», et à son manifeste «Petit catéchisme à l usage de la classe inférieure», que j avais l intention d adapter en bande dessinée. Il suffit de découper un motif à un endroit pour qu il s écroule à un autre. Jusqu à ce moment-là, les passerelles qui le soutiennent peuvent sembler superflues. On ne peut pas faire d esquisse. Il faut travailler avec une double perspective, voir le trou aussi bien que la surface. Les motifs difficiles nous placent devant deux alternatives: rendre l image plus complexe tout en risquant de déchirer le papier, ou se contenter d une image médiocre mais intacte. Plus je travaille sur Strindberg, moins je le comprends. Il est d une telle inconstance : parfois il pense ceci, parfois cela. J ai fait le tour de ce qu il pense vraiment, et de ce que je pense vraiment de lui. J ai fini par en avoir marre d essayer de comprendre ces hommes qui ne font que râler. Alors j ai composé une BD surmoi-même, et sur les séances de dessin avec Strindberg à quatre heures du matin. Matilda Ruta Matilda Ruta. Née en 1982 à Stockholm, où elle vit et travaille. Matilda Ruta s est fait un nom en tant qu illustratrice pour de grandes marques commerciales, des chaines d hôtels, des groupes de musique obscurs et des théâtres. Parallèlement à son activité de dessinatrice de bandes dessinées, elle est iconographe pour la revue suédoise Brand [ Incendie ], qui est publiée depuis Matilda Ruta collabore également aux programmes pour enfants de la radio nationale suédoise. Elle a par ailleurs réalisé deux brochures d information sur le viol diffusées gratuitement par le Centre suédois pour la défense des femmes. À lire de Matilda Ruta «Tummelisa eller Den andra vildmarken» [ La Petite Poucette ou L Autre terre sauvage ], Kolik, Suède 2011 «Världens sämsta sommar» [ Le pire été du monde ], Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Suède 2010 «Det var den första helgen i juni» [ C était le premier weekend de juin ], Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Suède 2009 Strindberg at Four in the Morning The collage method is brittle and haphazard, and thus suitable for making comics out of Strindberg s play»a Dream Play«and his manifesto»small Catechism for the Working Class«. If you cut in one place, the pattern is destroyed elsewhere. The bridges that hold something up can look superfluous until they are cut away and the pattern falls. Sketching is impossible. You have to work with a double glance and see both the hole and the surface. With difficult patterns, you face the alternatives to make the image more complicated but risk breaking the paper, or be content with a so-so image that is whole. The longer I work with Strindberg, the less I understand him. He is so indecisive, sometimes thinking one thing and sometimes another. After some research into what he really thinks and what I really think about him, I got cross and tired of having to understand whiny men. So instead I made a comic about myself and about drawing Strindberg at four in the morning. Matilda Ruta Matilda Ruta: Born 1982 in Stockholm where she lives and works. Ruta is known for her illustrations for large brands, hotel chains, small bands and theaters. Besides drawing comics, she is the photo editor of the anarchist magazine Brand [Fire], which started already in 1898, and works with Swedish Radio s children s channel. Ruta has made two educational comic books about rape, which are handed out for free by Nationellt centrum för kvinnofrid [National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women]. More by Matilda Ruta»Tummelisa eller Den andra vildmarken«[thumbelina or The Other Wilderness], Kolik, Sweden 2011»Världens sämsta sommar«[the Worst Summer Ever], National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women, Uppsala University, Sweden 2010»Det var den första helgen i juni«[it Was the First Weekend in June], National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women, Uppsala University, Sweden 2009 Le récit du passé, dans la mesure où celui-ci est présenté sous un jour favorable à la classe supérieure. LES PERSONNES RENOMMÉES NE S EN PRENNENT PAS À LA SOCIÉTÉ. Rien d étonnant à cela, puisque ceux qui attribuent la renommée ne l accordent qu aux défenseurs de la société. Laissez-moi vous découper un châle. J insère tous les malheurs du monde dans le châle. Quand il sera terminé, vous pourrez emprunter mes ciseaux pour découper quelque chose d horrible, vous aussi. Que les êtres humains sont à plaindre! What are you doing? Cutting. I m cutting until there is nothing left to cut. It is not easy to be human! There is much too much that only needs to be torn down. If you tear down superstition and lies, you surely don t need to build up new superstition and lies. YOU ONLY WANT TO TEAR DOWN BUT NOT BUILD UP! WHAT ARE YOU GIVING US IN EXCHANGE? The story about the past, if it is presented in a light favorable to the upper classes. IT IS NEVER RESPECTABLE PERSONS WHO ATTACK SOCIETY No, it is no wonder, because those who distribute respectability only give it to those who defend society. I will now cut you a shawl. I am cutting all the world s sorrows into this shawl. When is it ready, you can borrow my scissors and also cut something terrible. Human beings are to be pitied!

11 Malin Biller Fröken August Det är en helt vanlig dag år Sommarkostymen hänger prydligt på stolen intill. August Strindberg provar i vanlig ordning sin hustrus kläder, och avnjuter lite likör, i tron att hon är på teatern. Så är inte fallet just denna ödesdigra dag. Harriet Bosse kommer på sin man mitt i transvestit orgien. Jag kallar min bild»men käre August!«Inspirationen till den fick jag efter att ha läst på lite om vår nationalskald. Han framstår ju inte som en sympatisk kille som man skulle vilja umgås med längre stunder. Hur fick han egentligen en så vriden hatkärlek till det täcka könet? Var det inte i själva verket en längtan att få klä sig i frasiga spetsar och sätta rouge på kind, som drev August till en sådan ilska mot kvinnan? Det lär vi aldrig få veta. Men just denna sommardag år 1904 (som förmodligen var orsaken till den förestående skilsmässan makarna emellan!) låter jag i alla fall mannen som gillade att pennfajtas iklä sig rollen som ljuv dam: Fröken August. Malin Biller Malin Biller är född 1979 i Helsingborg, nu verksam i Oxelösund. Biller är mest känd för sina strippar och satiriska humorserier, men också för sin självbiografiska serieroman»om någon vrålar i skogen«, för vilken hon förärades Urhunden-priset för bästa album Biller vann andra pris i Kemis Nordiska Serietävling i både strippkategorin och novellkategorin 2006 samt första pris i Seriefrämjandets barnserietävling 2003 och tilldelades Gustaf Fröding-stipendiet Biller har medverkat flera i utländska antologitidningar, som slovenska Stripburger och norska Nemi. Läs mer av Malin Biller»Om någon vrålar i skogen«, Optimal, Sverige 2010»Ilobilleri«, Arkinen Banaani, Finland 2010»LyckoBiller«, Egmont Kärnan, Sverige 2009»Du vet att du vill!«, Egmont Kärnan, Sverige 2008»Billerboken«, Collage förlag, Sverige 2005»Välkommen till Hammarö«, Seriefrämjandet, Sverige 2003 Mademoiselle August C est un jour comme les autres, en Le costume d été est soigneusement posé sur la chaise voisine. Comme à son habitude, sirotant une liqueur, August Strindberg essaie les vêtements de sa femme, la croyant au théâtre. Funeste erreur: Harriet Bosse surprend son mari en pleine orgie de travestissement. J ai baptisé ma planche «Enfin, cher August!» Elle m a été inspirée par mes recherches sur notre scalde national, qui ne m a pas semblé être d une compagnie très agréable. D où venait donc l amour-haine d August pour le beau sexe? En réalité, ne serait-ce pas le désir de farder ses joues et de se vêtir de dentelles croustillantes qui aurait éveillé une telle colère contre les femmes? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu il en soit, en cette journée estivale de 1904 (qui a probablement été à l origine du divorce imminent entre les époux!), j ai laissé l homme à la plume belliqueuse entrer dans la peau d une douce dame: mademoiselle August. Malin Biller Malin Biller. Née en 1979 à Helsingborg. Vit et travaille à Oxelösund. Remarquée grâce à ses bandes dessinées teintées d humour satirique, Malin Biller a reçu en 2010 le prix Urhunden de l Association suédoise de la bande dessinée dans la catégorie «meilleur album» pour son roman graphique «Om någon vrålar i skogen» [Si quelqu un hurle dans la forêt]. En 2006, elle a également été récompensée du second prix de la compétition de bande dessinée nordique au Festival de Kemi en Finlande dans les catégories «strips» et «nouvelles». En 2003, elle a remporté le premier prix de l Association suédoise de la bande dessinée dans la catégorie jeunesse. En 1998, la bourse Gustaf Fröding lui a été attribuée. Malin Biller a participé à plusieurs anthologies, notamment Stripburger en Slovénie et Nemi en Norvège. À lire de Malin Biller «Om någon vrålar i skogen» [ Si quelqu un hurle dans la forêt ], Optimal, Suède 2010 «Ilobilleri», Arkinen Banaani, Finlande 2010 «LyckoBiller» [ La Billule du bonheur ], Egmont Kärnan, Suède 2009 «Du vet att du vill!» [ Tu sais que tu veux! ], Egmont Kärnan, Suède 2008 «Billerboken» [ Livre billustré ], Éditions Collage, Suède 2005 «Välkommen till Hammarö» [ Bienvenue à Hammarö ], l Association suédoise de la bande dessinée, Suède 2003 Miss August It s an ordinary day in His summer suit is hanging neatly on a chair. August Strindberg is as usual trying on his wife s clothes and enjoying a glass of liqueur, thinking she is at the theater. But this is not the case this fateful day. Harriet Bosse catches her husband in the middle of his transvestite orgy. I have named my picture»but August, dear!«i got the inspiration for it after having read up on our national poet. He doesn t really come across as a sympathetic guy, one you would want to hang out with for longer periods of time. What gave him such a twisted love-hate for the fair sex? Could it have been a longing to dress in crispy lace and put blush on his cheeks that drove August to feel such anger against women? We will never know. But on this very summer s day in 1904 (which was probably the cause of the couple s imminent divorce!), I let the man with the pen assume the role of a lovely lady: Miss August. Malin Biller Malin Biller: Born 1979 in Helsingborg and lives and works in Oxelösund. Biller is mostly known for her comic strips and satirical humor comics, but also for her autobiographical graphic novel»om någon vrålar i skogen«[if someone screams in the forest], for which she was awarded the Swedish Comics Association s Urhunden award for best graphic novel In 2006, Biller won second prize in the Nordic Comics Competition at The Arctic Comics Festival in Kemi, Finland, both in the comic strip and the short story category. She won first prize in the Swedish Comics Association s children s comics contest in 2003 and received the Gustaf Fröding grant in Biller has participated in several anthology magazines abroad, such as the Slovenian Stripburger and Norwegian Nemi. More by Malin Biller»Om någon vrålar i skogen«[if Someone Screams in the Forest], Optimal, Sweden 2010»Ilobilleri«[Happy Biller], Arkinen Banaani, Finland 2010»LyckoBiller«[Happy Biller], Egmont Kärnan, Sweden 2009»Du vet att du vill!«[you Know You Want To!], Egmont Kärnan, Sweden 2008»Billerboken«[The Biller Book], Collage förlag, Sweden 2005»Välkommen till Hammarö«[Welcome to Hammarö], The Swedish Comics Association, Sweden 2003

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts 90558-CDT-06-L3French page 1 of 10 NCEA LEVEL 3: FRENCH CD TRANSCRIPT 2006 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts New Zealand Qualifications Authority: NCEA French

Plus en détail

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Chanson française Année : 1968

Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Chanson française Année : 1968 Chanson : Interprète : Claude François Chanson: Interprète : Claude François Paroles et musique: Jacques Revaux, Claude François & Gilles Thibault Genre : Chanson française Année : 1968 Avant d écouter

Plus en détail

Contents National 4 French Reading; Context: Learning

Contents National 4 French Reading; Context: Learning Contents National 4 French Reading; Context: Learning (questions extracted from General past papers) Question Topic Learning in context (Forum: should you do holidays? Solène replies) Learning in context

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

CHAPITRE 3 Nom Date 1 PENDANT ET APRES LES COURS. 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations.

CHAPITRE 3 Nom Date 1 PENDANT ET APRES LES COURS. 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations. CHAPITRE 3 Nom Date 1 Vocabulaire Mots 1 PENDANT ET APRES LES COURS 1 Légendes Complete the captions for each of the following illustrations. 1 Patrick arrive à l école à huit heures. 2 Il passe la journée

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui Chapter 3, lesson 1 Has Claire switched off the lights? Yes, she has. She has already switched off the lights. Have Clark and Joe made reservation at a hotel? No, they haven t. They haven t made reservation

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her.

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI VOCABULAIRE Mots 1 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. You may want to use some of the following words Paris petite

Plus en détail

The Skill of Reading French

The Skill of Reading French The Skill of Reading French By the end of this session... ALL of you will be able to recognise words A LOT of you will be able to recognise simple phrases SOME of you will be able to translate a longer

Plus en détail

Des villes, des pays et des continents.

Des villes, des pays et des continents. > Des villes, des pays et des continents. Towns, countries and continents. les pays et les provinces les villes la provenance vocabulaire Vous habitez où? En Europe. Où ça, en Europe? Au Portugal. Où ça

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

Contents National 5 French Reading; Context: Employability

Contents National 5 French Reading; Context: Employability Contents National 5 French Reading; Context: Employability (questions extracted from Credit past papers) Question Topic Jobs (Vincent Pernaud; radio presenter) Jobs (Marie-Laure Lesage; Concierge d hôtel

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 1 (for C/C+ grade) Question 2 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER

HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER Read Online and Download Ebook HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS AVEC RAPPELS DE COURS BY MARC FERMIGIER DOWNLOAD EBOOK : HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE. PROBLèMES RéSOLUS Click link bellow and free

Plus en détail

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world Votre entrée dans le monde des plombiers Entering a plumber world Jean-Denis Roy 9 janvier 2010 Quelle est la principale différence entre l université et le marché du travail? What is the main difference

Plus en détail

French Three Unit Four Review

French Three Unit Four Review Name Class Period French Three Unit Four Review 1. I can discuss with other people about what to do, where to go, and when to meet (Accept or reject invitations, discuss where to go, invite someone to

Plus en détail

Grammaire de l'arabe Classique (Morphologie et Syntax)

Grammaire de l'arabe Classique (Morphologie et Syntax) Grammaire de l'arabe Classique (Morphologie et Syntax) R. Blachere, M. Gaudefroy-Demombynes Click here if your download doesn"t start automatically Grammaire de l'arabe Classique (Morphologie et Syntax)

Plus en détail

Le Ballon Rouge. Voici les catégories et les mots dont vous avez besoin pour le film, Le Ballon Rouge. Mémorisez tout le vocabulaire!

Le Ballon Rouge. Voici les catégories et les mots dont vous avez besoin pour le film, Le Ballon Rouge. Mémorisez tout le vocabulaire! Le Ballon Rouge Les numéros / les chiffres de 1 à 100 Voici les catégories et les mots dont vous avez besoin pour le film, Le Ballon Rouge Here are the categories and the words you need from the film,

Plus en détail

Livre de coloriage pour adultes Masques du carnaval de Venise 3 (Volume 3) (French Edition)

Livre de coloriage pour adultes Masques du carnaval de Venise 3 (Volume 3) (French Edition) Livre de coloriage pour adultes Masques du carnaval de Venise 3 (Volume 3) (French Edition) Nick Snels Click here if your download doesn"t start automatically Livre de coloriage pour adultes Masques du

Plus en détail

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 Instructions: Directives : 1 Provide the information requested below Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous

Plus en détail

André Remy. Click here if your download doesn"t start automatically

André Remy. Click here if your download doesnt start automatically BLAGUES: Corrigé trés humoristique de la langue française- Acronymes, blagues en tous genre, perles, citations célèbres...etle coin du Poète! (French Edition) Click here if your download doesn"t start

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Admission en 9 VSG ANGLAIS Durée Matériel à disposition 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Rappel des objectifs fondamentaux en 8 VSG I. Compréhension écrite II. Expression

Plus en détail

Qu'est ce que le Tiers Etat? (French Edition)

Qu'est ce que le Tiers Etat? (French Edition) Qu'est ce que le Tiers Etat? (French Edition) Emmanuel Joseph Sieyes Click here if your download doesn"t start automatically Qu'est ce que le Tiers Etat? (French Edition) Emmanuel Joseph Sieyes Qu'est

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 3 Subject: Topic: French Writing In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD Read Online and Download Ebook ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD DOWNLOAD EBOOK : ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 Click link bellow and free

Plus en détail

Les Temps modernes de Charlie Chaplin: Les Fiches Cinéma d'universalis (French Edition)

Les Temps modernes de Charlie Chaplin: Les Fiches Cinéma d'universalis (French Edition) Les Temps modernes de Charlie Chaplin: Les Fiches Cinéma d'universalis (French Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Les Temps modernes de Charlie Chaplin: Les Fiches Cinéma

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

Nom: Date: A. jouer. B. écrire. C. regarder. D. envoyer. E. surfer. F. lire. G. écouter. H. téléphoner. Salut! Ça va? Tu joues (1) ou tu regardes

Nom: Date: A. jouer. B. écrire. C. regarder. D. envoyer. E. surfer. F. lire. G. écouter. H. téléphoner. Salut! Ça va? Tu joues (1) ou tu regardes Leçon B 17A Match the words from the column on the left with the words from the column on the right. 1. un texto 2. sur Internet 3. un lecteur MP3 4. un livre de français 5. aux jeux vidéo 6. la télévision

Plus en détail

MATHéMATIQUES TOUT-EN-UN POUR LA LICENCE NIVEAU L1 : COURS COMPLET ET 270 EXERCICES CORRIGéS FROM DUNOD

MATHéMATIQUES TOUT-EN-UN POUR LA LICENCE NIVEAU L1 : COURS COMPLET ET 270 EXERCICES CORRIGéS FROM DUNOD Read Online and Download Ebook MATHéMATIQUES TOUT-EN-UN POUR LA LICENCE NIVEAU L1 : COURS COMPLET ET 270 EXERCICES CORRIGéS FROM DUNOD DOWNLOAD EBOOK : MATHéMATIQUES TOUT-EN-UN POUR LA LICENCE CORRIGéS

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2011 Feuille 1 / 6 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2011 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet

Plus en détail

Profil - Stendhal (Henri Beyle, dit) : Le Rouge et le Noir: Analyse littéraire de l'oeuvre (Profil d'une Oeuvre) (French Edition)

Profil - Stendhal (Henri Beyle, dit) : Le Rouge et le Noir: Analyse littéraire de l'oeuvre (Profil d'une Oeuvre) (French Edition) Profil - Stendhal (Henri Beyle, dit) : Le Rouge et le Noir: Analyse littéraire de l'oeuvre (Profil d'une Oeuvre) (French Edition) Stendhal, Christine Klein-Lataud, Paul Lidsky Click here if your download

Plus en détail

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 THE JOHN LYON SCHOOL MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 Section 1: Reading (20 mins) Section 2: Writing (25 mins) Important: Answer all the questions on the question paper

Plus en détail

FICHE DE RÉVISION DU BAC

FICHE DE RÉVISION DU BAC Introduction Cette fiche de cours vous rappelle comment utiliser les prépositions (temps et lieu). Plan du cours 1. Les prépositions de temps 2. Les prépositions de lieu 1 : Les prépositions de temps a)

Plus en détail

PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF

PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF PRESENT SIMPLE PRESENT PROGRESSIF 1 Exercice 1 : Conjuguez les verbes suivants au présent simple et au Verbe Pronom Présent simple Présent Progressif Exemple : To fall They fall They are falling To think

Plus en détail

Coffee Break French Season 3 Expansion Pack A. Radio Lingua Ltd.

Coffee Break French Season 3 Expansion Pack A. Radio Lingua Ltd. Coffee Break French Season 3 Expansion Pack A Radio Lingua Ltd www.radiolingua.com Episode 1... 3 English phrases for translation... 3 Episode 1 Answer Key... 4 French translations... 4 Episode 2... 5

Plus en détail

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB JE RENTRE A LA MAISON Study guide n 11 lpb.org/cinema CINÉMA FRANCAIS SUR LPB Réalisateur: Manoel de Oliveira Avec : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey Tourné en : France

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Les lois organiques: étude comparée France - Thaïlande: Analyse des lois organiques de France et Thaïlande (French Edition)

Les lois organiques: étude comparée France - Thaïlande: Analyse des lois organiques de France et Thaïlande (French Edition) Les lois organiques: étude comparée France - Thaïlande: Analyse des lois organiques de France et Thaïlande (French Edition) Keerati Saneewong Na Ayudthaya Click here if your download doesn"t start automatically

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Level 2 French, 2003

Level 2 French, 2003 For Supervisor s 2 90398 Level 2 French, 2003 90398 Read and understand written language in French in less familiar contexts Credits: Six 9.30 am Friday 28 November 2003 Check that the National Student

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Abrégé de Mesure Physique (French Edition)

Abrégé de Mesure Physique (French Edition) Abrégé de Mesure Physique (French Edition) Aurélien Pierre Click here if your download doesn"t start automatically Abrégé de Mesure Physique (French Edition) Aurélien Pierre Abrégé de Mesure Physique (French

Plus en détail

Mangeons! How to play:

Mangeons! How to play: Mangeons! Object of the game: To be the first one to fill your plate with all the food groups, a beverage, and a dessert (The players will try to collect all four food group cards, then a dessert card.)

Plus en détail

Worksheet A: School subjects, opinions and reasons. 1) Write in the French for these school subjects. Use a dictionary to help you if you need it.

Worksheet A: School subjects, opinions and reasons. 1) Write in the French for these school subjects. Use a dictionary to help you if you need it. Worksheet A: School subjects, opinions and reasons School and free time 1) Write in the French for these school subjects. Use a dictionary to help you if you need it. e) f) g) h) i) j) k) www.teachitlanguages.co.uk

Plus en détail

Brandon Brown veut un chien

Brandon Brown veut un chien Brandon Brown veut un chien Cover and Chapter Art by Robert Matsudaira by Carol Gaab French Adaptation & Translation by Diana Noonan Copyright 2013 by TPRS Publishing, Inc. All rights reserved. ISBN: 978-1-935575-99-3

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont un compte Facebook? Et si tu es plus jeune, tu as dû entendre parler autour de

Plus en détail

LE SECRET DES FEMMES, VOYAGE AU COEUR DU PLAISIR ET DE LA JOUISSANCE BY YVES FERROUL ï ½LISA BRUNE

LE SECRET DES FEMMES, VOYAGE AU COEUR DU PLAISIR ET DE LA JOUISSANCE BY YVES FERROUL ï ½LISA BRUNE Read Online and Download Ebook LE SECRET DES FEMMES, VOYAGE AU COEUR DU PLAISIR ET DE LA JOUISSANCE BY YVES FERROUL ï ½LISA BRUNE DOWNLOAD EBOOK : LE SECRET DES FEMMES, VOYAGE AU COEUR DU PLAISIR Click

Plus en détail

1. Nous avons fait une fin de semaine de camping en mai. 2. Mes amis s appellent Julie, David, Bruno et Tristan.

1. Nous avons fait une fin de semaine de camping en mai. 2. Mes amis s appellent Julie, David, Bruno et Tristan. 5 Les obligations Le camping Une fin de semaine de juin, mes amis, Julie, David, Bruno, Tristan et moi, nous avons décidé de faire une expédition à Jasper. A cause de la belle température, nous avons pris

Plus en détail

Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response

Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number French Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Monday 15 June 2015 Morning Time: 2 hours

Plus en détail

Némo Tral Dessinateur - Plasticien

Némo Tral Dessinateur - Plasticien Némo Tral Dessinateur - Plasticien www.nemo-tral.com contact@nemo-tral.com +33(0)7 61 75 52 27 Né en 1983, je vis et travaille à Paris. Diplômé de l Ecole Spéciale d Architecture en 2008, j ai une formation

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

Retired Rock Star Presents Programme for Schools

Retired Rock Star Presents Programme for Schools Séquence 12 Public cible 2 de, 1 e / Écouter : B1+ ; Écrire : B1 Retired Rock Star Presents Programme for Schools Le célèbre musicien du groupe Pink Floyd, Roger Waters, présente son programme pour les

Plus en détail

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (FRENCH) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4.

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (FRENCH) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4. FOUNDTION ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION UNIT 1 - RELTIONSHIPS, FMILY ND FRIENDS (FRENH) LISTENING (SPEIMEN) LEVEL 4 NME TOTL MRK: NDIDTE NUMBER ENTRE NUMBER 10 Task 1 Personal details What does this girl

Plus en détail

General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2015

General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2015 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2015 French FRE2T/FRE2V Unit 2 Speaking Test Examiner s Material To be conducted by the teacher examiner between 7 March and 15 May

Plus en détail

"J'aimerais que ce soit un feu d'artifice, quelque chose de grandiose. Et

J'aimerais que ce soit un feu d'artifice, quelque chose de grandiose. Et Le 21 mai aux Etats-Unis, la FOX diffusera l'ultime épisode de Dr House. Une rumeur persistante annonce le décès du personnage joué par Hugh Laurie pour le final de la série médicale... Le titre de ce

Plus en détail

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Centre No. Candidate No. Surname Signature Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Monday 8 November 2010 Afternoon Time: 30 minutes (+5 minutes reading time) Materials

Plus en détail

LA BOîTE à OUTILS ARDUINO - 2E édition RECETTES POUR RéUSSIR VOS PROJETS

LA BOîTE à OUTILS ARDUINO - 2E édition RECETTES POUR RéUSSIR VOS PROJETS Read Online and Download Ebook LA BOîTE à OUTILS ARDUINO - 2E édition - 120 RECETTES POUR RéUSSIR VOS PROJETS DOWNLOAD EBOOK : LA BOîTE à OUTILS ARDUINO - 2E édition - 120 RECETTES Click link bellow and

Plus en détail

BARBIE TOP MODEL. Un jeu de cartes avec des Barbie, pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans. Règle du jeu

BARBIE TOP MODEL. Un jeu de cartes avec des Barbie, pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans. Règle du jeu BARBIE TOP MODEL Un jeu de cartes avec des Barbie, pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans Règle du jeu MATERIEL 80 cartes Barbie (5 x 16 cartes). Une carte Spéciale «Barbie Top Model». BUT DU JEU Préparer

Plus en détail

UN AN EN FRANCE par Isabella Thinsz

UN AN EN FRANCE par Isabella Thinsz UN AN EN FRANCE par Isabella Thinsz Musique On entend toujours l anglais mais le français, ça peut passer des semaines ou même des mois avant qu on entende le français à la radio ou à la télé, donc j ai

Plus en détail

THURSDAY, 24 MAY 9.00 AM 10.40 AM. 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each question.

THURSDAY, 24 MAY 9.00 AM 10.40 AM. 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each question. X059//0 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 THURSDAY, 4 MAY 9.00 AM 0.40 AM FRENCH HIGHER Reading and Directed Writing 45 marks are allocated to this paper. The value attached to each question is shown after each

Plus en détail

Commemorating the Legacy of des pensionnats indiens

Commemorating the Legacy of des pensionnats indiens lorier o c à e Livr Colouring Book Vitrail au Parlement Stained Glass Window in Parliament commémorant les séquelles Commemorating the Legacy of des pensionnats indiens Indian Residential Schools Un vitrail

Plus en détail

Test trouvé sur http://www.anglaisfacile.com - le site pour apprendre l'anglais (test n 13846) BABY-SITTING

Test trouvé sur http://www.anglaisfacile.com - le site pour apprendre l'anglais (test n 13846) BABY-SITTING Page 1 of 6 Thierry en Angleterre 6 Test trouvé sur http://www.anglaisfacile.com - le site pour apprendre l'anglais (test n 13846) BABY-SITTING Thierry s'est tellement bien intégré dans la famille de Sally

Plus en détail

"anatomie de l'appareil locomoteur t.1 ; membre inférieur (2e édition)"

anatomie de l'appareil locomoteur t.1 ; membre inférieur (2e édition) "anatomie de l'appareil locomoteur t.1 ; membre inférieur (2e édition)" Michel Dufour Click here if your download doesn"t start automatically "anatomie de l'appareil locomoteur t.1 ; membre inférieur (2e

Plus en détail

HISTOIRE DE LA VIE PRIVéE, TOME 5 : DE LA PREMIèRE GUERRE MONDIALE à NOS JOURS BY PHILIPPE ARIèS

HISTOIRE DE LA VIE PRIVéE, TOME 5 : DE LA PREMIèRE GUERRE MONDIALE à NOS JOURS BY PHILIPPE ARIèS Read Online and Download Ebook HISTOIRE DE LA VIE PRIVéE, TOME 5 : DE LA PREMIèRE GUERRE MONDIALE à NOS JOURS BY PHILIPPE ARIèS DOWNLOAD EBOOK : HISTOIRE DE LA VIE PRIVéE, TOME 5 : DE LA PREMIèRE Click

Plus en détail

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier.

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier. 1 Time Description Translation 09.13 start 09.17 Perrault 09.36 Perrault Aujourd'hui l'architecture ne peut pas se définir a priori. L'architecture est trop complexe. Elle manipule de l'argent, de la politique,

Plus en détail

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents)

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents) PODUM-INFO-ACTION (PIA) La «carte routière» pour les parents, sur l éducation en langue française en Ontario A «road map» for parents, on French-language education in Ontario (Programme de formation pour

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Olga Kharytonava disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2015 Feuille 1/7 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2015 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet comporte

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

Get Instant Access to ebook Cest Maintenant PDF at Our Huge Library CEST MAINTENANT PDF. ==> Download: CEST MAINTENANT PDF

Get Instant Access to ebook Cest Maintenant PDF at Our Huge Library CEST MAINTENANT PDF. ==> Download: CEST MAINTENANT PDF CEST MAINTENANT PDF ==> Download: CEST MAINTENANT PDF CEST MAINTENANT PDF - Are you searching for Cest Maintenant Books? Now, you will be happy that at this time Cest Maintenant PDF is available at our

Plus en détail

Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie. Provence-Alpes-Côte d Azur (France)

Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie. Provence-Alpes-Côte d Azur (France) Débat Citoyen Planétaire Climat et Energie Provence-Alpes-Côte d Azur (France) Provence-Alpes-Côte d Azur Une Région à fortes disparités / A lot of disparities Population: 5 000 000 80% sur le littoral

Plus en détail

Les Plus Belles Chansons, France Gall, Warner France, 1994 (amazon.com).

Les Plus Belles Chansons, France Gall, Warner France, 1994 (amazon.com). Page 1 of 7 LESSON PLAN Teacher: Bob Ponterio School: SUNY Cortland LESSON TITLE: : DO commands LESSON SKILL TARGETED: Direct object commands (PACE) CLASS LEVEL: FRE 102-2nd semester beginning French TARGETED

Plus en détail

LE HOLD-UP Épisode 1 - La banque du père

LE HOLD-UP Épisode 1 - La banque du père MANUS: ALEXANDER BARTH OCH GUSTAV ÖHMAN SPJUTH ÖVERSÄTTNING: ANNA NYMAN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ KONTAKT: FRANSKA@UR.SE FACEBOOK: UR FRANSKA PROGRAMNR: 103260/tv1 LE HOLD-UP Bonjour. Ton nom. Ton

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

Preterit et Present perfect

Preterit et Present perfect ANGLAIS OBJECTIF A2 COURS N 1 PRETERIT ET PRESENT PERFECT PAGE 1/6 Preterit et Present perfect VOCABULAIRE an exhibition une exposition a skill un talent a landscape un paysage a storm une tempête a thief

Plus en détail

Tomorrow s Classrom. IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch

Tomorrow s Classrom. IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch Tomorrow s Classrom IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch MOOC in graphic novel design MOOC en bande dessinée Workshop on peer-reading issues.

Plus en détail

TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS

TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS Read Online and Download Ebook TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, L'ANIMATION 3D ET LE JEU VIDéO BY RICHARD WILLIAMS DOWNLOAD EBOOK : TECHNIQUES D'ANIMATION : POUR LE DESSIN ANIMé, Click link

Plus en détail

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris Les loisirs culturelles La Pyramide du Louvre, Paris 1 Projet: Décrivez un film français Votre projet pour Chapitre 13: écrivez un description d'un film français. On va voir le film en classe du 5 à 6

Plus en détail

UN INDIEN DANS L'ENTREPRISE : DONNEZ UN NOUVEAU SOUFFLE à VOTRE équipe

UN INDIEN DANS L'ENTREPRISE : DONNEZ UN NOUVEAU SOUFFLE à VOTRE équipe Read Online and Download Ebook UN INDIEN DANS L'ENTREPRISE : DONNEZ UN NOUVEAU SOUFFLE à VOTRE équipe DOWNLOAD EBOOK : UN INDIEN DANS L'ENTREPRISE : DONNEZ UN NOUVEAU Click link bellow and free register

Plus en détail

POSITIONNEMENT DE DEPART

POSITIONNEMENT DE DEPART Date : Prénom : Nom : Classe : Etablissement précédent : Classe précédente : POSITIONNEMENT DE DEPART ANGLAIS 1 1. COMPETENCE : EXPRESSION ORALE EN INTERACTION A2 Une conversation avec le professeur d

Plus en détail

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon Lesson Plan Physical Descriptions Objective: Students will comprehend and describe the physical appearance of others. Vocabulary: Elle est Il est Elle/Il est Elle/Il a les cheveux belle vieille grande

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

Le Passé Composé. Grammaire. The perfect tense or the passé compose is used to speak about the past tense in French. The perfect tense has two parts:

Le Passé Composé. Grammaire. The perfect tense or the passé compose is used to speak about the past tense in French. The perfect tense has two parts: Le Passé Composé The perfect tense or the passé compose is used to speak about the past tense in French. The perfect tense has two parts: 1. Avoir To have 2. The Past participle Grammaire Part 1/ La première

Plus en détail

Nom du candidat remy lambert. Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012. Nombre de questions 28.

Nom du candidat remy lambert. Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012. Nombre de questions 28. Nom du candidat remy lambert Catégorie du test 02 - Langues-Anglais Nom du test Vocabulaire et grammaire - niveau intermédiaire Date du test 25 mai 2012 Nombre de questions 28 Durée du test 18 mn Indicateurs

Plus en détail

Premiers voyages en zigzag: ou Excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes (French Edition)

Premiers voyages en zigzag: ou Excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes (French Edition) Premiers voyages en zigzag: ou Excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes (French Edition) Rodolphe Töpffer, Ligaran Click here if your download

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate.

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate. Stéphane Lefebvre CAE s Chief Financial Officer CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate Montreal, Canada, February 27, 2014 Monsieur le ministre Lebel, Mesdames et messieurs,

Plus en détail