INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE"

Transcription

1 INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

2 BY PEOPLE. FOR PEOPLE. FAIT PAR DES HOMMES. POUR LES HOMMES. VAN MENSEN. VOOR MENSEN. 02 Hohenzollern Wasserfall in Bad Ischl

3 Welcome to the world of Artweger! Artweger was founded more than years ago and today is a modern Austrian company. A company that assumes responsibility. For employees, environment, partners and customers, who expect from Artweger first-class products with special functionality. Bienvenue dans l univers d Artweger! La maison Artweger a été fondée il y a plus de ans et elle est aujourd hui une entreprise autrichienne moderne. Une entreprise qui prend des responsabilités. Pour ses collaborateurs, l environnement, les partenaires et les clients qui attendent d Artweger des produits de grande qualité avec des prestations profitables. Welkom in de wereld van Artweger! Artweger werd meer dan jaar geleden opgericht en is momenteel een moderne Oostenrijkse onderneming. Een onderneming, die verantwoording neemt. Voor medewerkers, milieu en partners en klanten, die van Artweger eersteklas producten met bijzonder klantenvoordeel verwachten. Artweger opens new perspectives. Artweger has made a good name for itself internationally with showers of highest quality. This fills us with pride and is simultaneously a confirmation and motivation for us: We want to show you the bathroom from a new point of view: as a room for living. This catalogue is meant to inspire you and give you many ideas for this! Bienvenue dans l univers d Artweger! Avec ses douches d une qualité exceptionnelle, Artweger s est fait une bonne réputation au niveau international. Nous en sommes très fiers et cette renommée est pour nous à la fois une confirmation et une motivation. Nous souhaitons vous apporter un nouveau point de vue sur la salle de bain : en tant que pièce à vivre. Ce catalogue a été conçu dans le but de vous inspirer et de vous fournir des idées pour transformer cette inspiration en réalisation! Artweger opent nieuwe perspectieven. Met douches van eersteklas kwaliteit heeft Artweger internationaal een goede reputatie opgebouwd. Dat vervult ons met trots en is voor ons een bevestiging en motivatie tegelijk: wij willen u het bad uit een nieuw gezichtspunt nader brengen: als ruimte om te wonen. Deze catalogus dient u voor inspiratie voor vele ideeën! 03

4 04 THE FINE ART OF BATHING. L ART DU BAIN. Verfijnd design in de badkamer.

5 The best idea is only as good as its realisation. That s why at Artweger so much importance is placed on durability and quality: with the materials, the workmanship, the accessories and of course the service. La meilleure idée ne vaut que par sa réalisation. Pour cette raison des valeurs telles que longévité et qualité occupent chez Artweger une place importante tant pour le choix des matériaux que pendant la fabrication ou encore pour les accessoires et tout naturellement pour le service. Het beste idee is slechts zo goed als haar verwezenlijking. Daarom hebben bij Artweger lange levensduur en kwaliteit een belangrijke betekenis: bij de materialen, de verwerking, de onderdelen en natuurlijk bij de service. The Artweger trademark. For decades Artweger has developed products for the bath that besides durable quality and greatest functionality above all have the following in common: They make life for you as the user nicer and more comfortable. Part of this is not only the aesthetic product design but just as well the multitude of innovative ideas and functional details typical for Artweger. Brought to the point: The fine Art of bathing. La marque Artweger. Depuis des dizaines d années la maison Artweger développe des produits pour la salle de bain, qui, outre une qualité durable et une excellente fonctionnalité, ont une chose importante en commun: Ils vous rendent, à vous utilisateurs, la vie plus belle et plus agréable. Et tout cela grâce à leur design esthétique ou encore la multitude d idées innovantes et détails fonctionnels si typique de la gamme Artweger. Vous l aurez compris: Artweger c est «L Art du Bain». Het merk Artweger. Sinds tientallen jaren ontwikkelt Artweger producten voor het bad, die naast duurzame kwaliteit en hoogste functionaliteit vooral één ding gemeen hebben: zij maken voor u als gebruiker het leven mooier en aangenamer. Daartoe behoort het esthetisch product-design evenals een veelvoud aan innovatieve ideeën en functionele details, die typisch voor Artweger zijn. In één woord: de fijne stijl in het bad. 05

6 06 MORE DESIGN IN THE BATH. PLUS DE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN. MEER DESIGN IN HET BAD.

7 Only the perfect combination of formal aesthetics with materials and surfaces make the bathroom what it should be: a place of relaxation and well-being. That s why Artweger has worked with professional designers for several years now. Seule l alliance parfaite de l esthétique dans la forme avec les matériaux et les surfaces fait de votre salle de bain ce qu elle doit être : un lieu de détente et de bien-être. Pour cette raison Artweger travaille depuis de nombreuses années avec des designers professionnels. Eerst de perfecte combinatie van formele esthetica met materialen en oppervlakken maken het bad tot wat het moet zijn: tot een plaats van ontspanning en welbehagen. Daarom werkt Artweger sinds vele jaren met professionele designers samen. More than a beautiful wrapper. Creative confrontation together and taking advantage of all design and technical possibilities are the basis of the co-operation between our designers and the engineers at Artweger. Some of the results can then be seen in the form of new models and some express themselves rather in a practical regard in the form of improved ergonomics and more comfort in daily use. Plus qu une jolie enveloppe. La confrontation commune d idées créatives et la cristallisation des possibilités formelles et techniques sont la base de la collaboration entre nos designers et les techniciens d Artweger. Les résultats sont parfois directement visibles sous la forme de nouveaux modèles ou s expriment plus discrètement du côté pratique sous la forme d une ergonomie améliorée ou d un meilleur confort dans l usage au quotidien. Meer dan een mooi omhulsel. Die gemeenschappelijke creatieve gedachtewisseling en een zo hoog mogelijk benutten van vormgevende en technische mogelijkheden zijn de basis voor de samenwerking tussen onze designers en de technici van Artweger. Menig resultaat kan men dan zien - in de vorm van nieuwe modellen - en veel uit zich eerder in praktisch opzicht - in de vorm van verbeterde ergonomie en meer comfort in het dagelijkse gebruik. 07

8 MORE FREE ROOM IN THE BATH. PLUS DE DIVERSITE DANS LA SALLE DE BAIN. MEER RUIMTE IN HET BAD. CITYLINE FOR ME 10 CITYLINE TOP 24 HIGHLINE 44 ARTWEGER WALK>IN 54 PURELINE THE WORLD OF ARTWEGER THE ARTWEGER TRADEMARK DESIGN IN THE BATH CUSTOM MODELS TUB FOLDING SREEN SHOWER TRAYS ACCESSORIES GUARANTEES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ ADHESIVE TECHNOLOGY INSTALLATION VARIATIONS/DOOR SYSTEMS

9 Products and models. Let yourself be inspired and find the Artweger solution for your well-being on the following pages for many years to come! Because Artweger products are made of high-quality materials that guarantee durability! Many models are also available in custom sizes. In this way Artweger offers you lots of free room and makes your life easier. Produits et modèles. Laissez-vous inspirer et trouvez sur les pages suivantes la solution Artweger qui vous ressemble et vous apportera le bien-être pour de longues années! Car les produits Artweger sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité qui vous garantissent leur longévité! Beaucoup de modèles sont réalisables en dimensions spéciales. Artweger vous offre donc une grande diversité et vous facilite la vie. Producten en modellen. Laat u zich inspireren en vindt op de navolgende bladzijden de Artweger-oplossing, waarmee u zich prettig voelt vele jaren lang! De Artweger-producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd, die duurzaamheid garanderen! Veel modellen zijn er ook in afwijkende groottes. Artweger biedt u derhalve veel levensruimte en maakt u het leven gemakkelijker. LIFELINE 78 LIFELINE MOBIL 94 BASELINE 104 BODY+SOUL 126 TWINLINE 152 L UNIVERS D ARTWEGER LA MARQUE ARTWEGER LE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN FABRICATIONS SUR MESURE paroi repliable pour baignoires RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSOIRES GARANTIES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ TECHNIQUE DE COLLAGE VARIANTES D INSTALLATION/SYSTEMES DE PORTES DE WERELD VAN ARTWEGER HET MERK ARTWEGER DESIGN IN HET BAD SPECIALE SAMENSTELLINGEN BADKLAPWAN DOUCHEBAKKEN TOEBEHOREN GARANTIE/ARTCLEAN/ARTGRIP/LIJMTECHNIEK INBOUWVARIANTEN/DEURSYSTEMEN

10 10

11 CITYLINE FOR ME Some things don't need much to unfold their full beauty. Only doing without everything superfluous makes it something special. A fine piece of jewellery, for example, that only in this way is accentuated. Or the new CITYLINE FOR ME in its unobtrusive elegance, that sets accents in the bathroom with its decorative fittings... Il y a de ces objets qui se contentent de peu, pour déployer toute leur beauté. Le renoncement au superflu en fait quelque chose d exceptionnel: Un beau bijou mis en valeur en toute simplicité. Ou la nouvelle CITYLINE FOR ME dans son élégance discrète, qui pose des accents décoratifs dans la salle de bain avec ses ferrures... Sommige dingen hebben niet veel nodig om hun volledige schoonheid te ontplooien. Pas afstand doen van alles wat overbodig is. Een sierlijk pronkstuk bijvoorbeeld, wat op deze wijze tot uiting komt. Of de nieuwe CITYLINE FOR ME in haar bescheiden elegantie, die met haar beslag sierlijke accenten in het bad zet... 11

12 MY STYLE. Less is more. CITYLINE FOR YOU defines frameless showers completely from scratch! With its subtle, decorative fittings and the smooth glass interior surfaces, it sets new standards in bathroom design. MON STYLE. Avec moins, on peut faire plus. La gamme CITYLINE FOR YOU redéfinit en profondeur le concept de la douche sans encadrement! Avec ses ferrures discrètes et décoratives, ses surfaces intérieures en verre lisses, elle pose des nouveaux jalons dans le design de la salle de bain. MIJN STIJL. Minder is meer. De CITYLINE FOR YOU definieert de frameloze douches geheel nieuw! Met haar decent, sierlijk beslag en de gladde glazen binnenvlakken zet ze nieuwe maatstaven in het bad design. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, fixed parts satin, adapted to door height, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, eléments fixes en Satin, alignés sur la hauteur de la porte, poignées et charnières en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, helder hardglas, vaste delen satijn, aangepast aan de deurhoogte, grepen en beslag chroom. 12

13 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME 1/4-ronde draaideur, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 13

14 MY WISHES. Anything's possible. The design of CITYLINE FOR ME makes the realization of many - even unusual - special requests possible! Wider? Higher? Or more slanted? CITYLINE FOR ME offers it all. MES SOUHAITS. Tout est possible. Le design de l écran CITYLINE FOR ME permet la réalisation de beaucoup de solutions sur mesure, même les plus extravagantes! Plus large? Plus haut? Plus en biais? Tout est possible pour la CITYLINE FOR ME. MIJN WENSEN. Alles is mogelijk. Het design van de CITYLINE FOR ME maakt de verwerkelijking van vele - ook bijzondere speciale wensen mogelijk! Breder? Hoger? Of schuiner? Dat alles biedt de CITYLINE FOR ME. CITYLINE FOR ME Pentagonal shower with winged door, example of a custom solution with wide fixed part and recess for base, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, example of a custom solution with slanted wall, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec un mur incliné, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, voorbeeld van een speciale oplossing met schuine wand, helder hardglas, grepen en beslag chroom. CITYLINE FOR ME Ecran pentagonal avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec élément fixe plus large et découpe de socle, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME vijfhoekige douche met vleugeldeur, voorbeeld voor een speciale oplossing met breed vast deel en sokkeluitsparing, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 14

15 CITYLINE FOR ME 15

16 CITYLINE FOR ME Door with bevelled side screen, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Porte avec paroi fixe en biais, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME deur met afgeschuinde zijwand, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY COMFORT. The purest pleasure all around. CITYLINE FOR ME makes life easy for you even after the shower - when cleaning. Through the consistent use of the bonding technology with all fastening and functional elements the inside of the glass is completely flat and smooth. This makes CITYLINE FOR ME especially easy to clean! MON CONFORT. Un pur plaisir, tout en rondeurs. La CITYLINE FOR ME vous facilite la vie même après la douche - au moment du nettoyage. Grâce à l utilisation sans concession de la technique de collage sur tous les éléments d assemblage et de fonctionnement, la face interne du verre reste lisse et plane. De cette manière la CITYLINE FOR ME est particulièrement facile à nettoyer. MIJN COMFORT. Rondom het zuiverste genoegen. De CITYLINE FOR ME maakt u ook het leven na het douchen gemakkelijk - bij de reiniging. Door de consequente toepassing van de lijmtechniek bij alle bevestigings- en functieelementen is de glazen binnenkant volledig effen en glad. Zo is de CITYLINE FOR ME bijzonder gemakkelijk te reinigen! CITYLINE FOR ME Winged door with side screen, example of a custom solution with extra wide fixed part, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante avec paroi fixe, exemple d une fabrications sur mesure avec une partie fixe extra-large, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. 16 CITYLINE FOR ME vleugeldeur met zijwand, voorbeeld maatwerk met extra breed vastdeel, helder hardglas, grepen en bevestigingspunten chroom.

17 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Semicircular shower with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Silvia. CITYLINE FOR ME Écran demi cercle avec deux portes pivotantes, verre naturel clair, poignées et ferrures en Chrome, sur receveur Artweger Silvia. CITYLINE FOR ME halfronde douche met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Silvia. 17

18 CITYLINE FOR ME Corner entry with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Entrée d angle avec deux porte pivotantes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME hoekinstap met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY ADVANTAGES. Everything that counts. > Perfect frameless design > Transparent, reduced appearance > Individual made-to-measure custom manufacture > Innovative Artweger bonding technology > for completely smooth glass inner surfaces > and very easy cleaning > Lifting/sinking hinge for easy opening and closing > Especially sturdy execution > Brand-name quality for many years of satisfaction > 5-year factory guarantee MES AVANTAGES. Tout ce qui est vraiment important. > Un design parfait sans encadrement > Un aspect transparent, réduit à l essentiel > La fabrication sur mesure personnalisée à l unité > La technique de collage innovante Artweger > Pour des faces internes des verres complètement lisses > et un entretien facile > Des charnières vérins pour une ouverture et une fermeture confortables > Une réalisation particulièrement solide > Une qualité garantie par la marque pour de nombreuses années de satisfaction > Une garantie d usine de 5 ans MIJN VOORDELEN. Alles, wat telt. > perfect frameloos design > transparante, gereduceerde optiek > individuele aparte vervaardiging op maat > innovatieve Artweger lijmtechniek > voor volledige gladde glazen binnenvlakken > en bijzonder eenvoudige reiniging > hef-/daal scharnieren voor gemakkelijk openen en sluiten > bijzonder stabiele uitvoering > merkkwaliteit voor vele jaren tevredenheid > 5 jaar fabrieksgarantie CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with one fixed part, genuine glass clear, vision strips satin, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec un élément fixe, verre naturel clair, motif en satin, poignées et ferrures en chrome CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met 1 vastdeel, helder hardglas, zichtbaar Satijn-decor, grepen en bevestigingspunten chroom.

19 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with two fixed parts, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Simone. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec deux éléments fixes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Simone. CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met twee vaste delen, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Simone

20 An adjustment range of 10 mm allows rapid and precise assembly on walls and floors. Une plage de réglage de 10 mm permet un montage rapide et précis sur le mur et le sol. Een justering tot 10 mm maakt een snelle en precieze montage aan wand en vloer mogelijk. The geometrical handle emphasizes the clear lines. La poignée géométrique souligne la clareté des lignes. De geometrische greep benadrukt de heldere lijnvoering. Outside a beautifully formed designer hinge... A l extérieur une très belle charnière design... Aan de buitenkant een prachtig design-scharnier......inside an easy-to-maintain, smooth glass surface.... à l intérieur une surface en verre lisse et facile à entretenir....aan de binnenkant eenvoudig te reinigen, gladde glazen vlakken. An extra narrow, continuous magnetic strip is integrated into the seal. Une baguette magnétique continue et extraplate est intégrée dans le joint. Een extra smalle doorgaande magneetrand is in de afdichting geïntegreerd. A ball joint provides a secure resting surface even on sloping and uneven floors. Une rotule assure un appui sécurisé même sur un sol qui n est pas d aplomb. Een kogelgewricht zorgt ook op schuine en oneffen vloeren voor een veilige opstelling. Lifting/sinking hinge for comfortable entry and exit. When opening, the door lifts... Charnière vérin pour une entrée et une sortie confortable. Au moment de l ouverture la porte se soulève,... Hef-daal scharnier voor eenvoudig in-en uitstappen. Bij het openen gaat de deur omhoog, when closing, the door sinks to the floor again.... à la fermeture la porte s abaisse jusqu au sol.... bij het sluiten zakt de deurop de vloer. 20

21 CITYLINE FOR ME Models Shower tray measurement in cm Shower tray installation measurement in cm Entry widths in cm 1/4-round shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm Optionally available with door opening to left or right. II II 120 II Individually made to measure Semicircular shower with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm 104 II Individually made to measure Pentagonal shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm I IV Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. I IV Corner entry with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to Individually made to measure Door in alcove with 1 fixed part Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm Optionally available with door opening to left or right. to Individually made to measure Door in alcove with 2 fixed parts Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to 140 Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Winged door next to side screen Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm to Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Side screen incl. stabiliser Height standard 204 cm to Individually made to measure VARIOUS CUSTOM SIZES AND CUSTOM SOLUTIONS POSSIBLE! Hinges and handles: Optionally also with easy-to-clean ART-CLEAN coating! The Artweger ART-CLEAN glass treatment makes cleaning genuinely easier. Through a special coating the glass surface becomes extremely smooth. Dirt and lime deposits can hardly find a hold. The glass stays brilliantly clear longer. chrome-plated Single-pane safety glass: Clear &Clean Single-pane safety glass (6 mm). In the Artweger CITYLINE FOR ME, special heattreated safety glass (EN 12150) is used, which is more impact-, shock- and temperature-resistant. Einfach sauber. Einfach rein. Genuine glass clear Satin EN

22 Parois Dimension receveur en cm Encombrement du receveur en cm Largeurs de passage en cm Douche en quart de rond avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. II II 120 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche en demi-cercle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm 104 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche pentagonale avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm I IV Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. I IV Accès d`angle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Porte pivotante en niche Hauteur porte 204 cm avec 1 partie fixe Hauteur partie fixe: 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche avec 2 parties fixes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm und 204 cm Jusqu'à 140 Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche pour combinaison avec paroi fixe Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Paroi fixe stabilisateur inclus Hauteur 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée MULTIPLES MESURES ET SOLUTIONS INDIVIDEULLES! Charnières et poignées: Disponible sur demande avec revêtement ART-CLEAN pour un nettoyage plus facile! La finition du verre ART-CLEAN d Artweger représente un net allègement du nettoyage. Grâce à un revêtement spécial, la surface du verre devient particulièrement lisse. La saleté et les dépôts de calcaire ne peuvent se déposer. Le verre reste plus longtemps clair et brillant. chrome Verre naturel de sécurité: Verre de sécurité mono-feuille (6 mm ESG). Pour les douches Artweger CITYLINE FOR ME, on utilise du verre de sécurité spécialement traité par la chaleur (EN 12150), ce qui le rend plus résistant aux chocs et aux changements de température. En cas de casse, le verre se brise en granulés qui limitent sensiblement le risque de blessures. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. 22 Verre clair Verre satiné EN 14428

23 CITYLINE FOR ME douchewanden maat douchebak in cm douche inbouwmaat in cm instap breedte in cm 1/4 rond met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm passend voor alle gangbare douchebakken II II 120 II individueel maatwerk /2-rond met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm 104 II individueel maatwerk hoek met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm I IV individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken I IV hoekinstap met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot individueel maatwerk swingdeur in nis hoogte deur 204 cm met 1 vast deel hoogte vast deel: 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur in nis met 2 vaste delen hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot 140 individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur hoogte deur 204 cm voor combinatie hoogte vast deel: met zijwand 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken zijwand inclusief stabilisator standaardhoogte 204 cm tot individueel maatwerk VEELVOUDIGE MODELLEN EN MAATWERK MOGELIJK! scharnieren en grepen: Op verzoek ook met reinigingsvriendelijke ART-CLEAN coating! Een echte verlichting bij het reinigen is de ART-CLEAN-glasveredeling. Door een speciale coating wordt het glasoppervlak bijzonder glad. Vuil en kalkaanslag krijgen nauwelijks kans. Het glas blijft langer stralend helder. chroom veiligheidsglas Gehard veiligheidsglas (6 mm ESG). In de Artweger CITYLINE FOR ME wordt een speciaal warmtebehandeld veiligheidsglas (EN 12150) toegepast, dat bestendiger is tegen slag, stoot en temperatuurwisselingen. Bij glasbreuk ontstaan glaskorrels, die letselgevaar duidelijk reduceren. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. helder hardglas satijn EN

24 That s showering with zeitgeist... La douche est dans l air du temps Dat is douchen met tijdgeest with yours or with mine? Qu en penses-tu?... met die van jou of met die van mij? 24

25 CITYLINETOP CITYLINE TOP from Artweger embodies pure lifestyle in the best sense of the word. It appears stylish and unobtrusive and yet cannot be overseen. It is the best example of the successful combination of design, technology and modern comfort in the bath. La gamme CITYLINE TOP d Artweger incarne l essence même de l expression «Lifestile» - le style de vie. Elle paraît raffinée et discrète - et pourtant on ne voit qu elle. Elle est le meilleur exemple pour une combinaison réussie entre le design, la technique et le confort mo derne dans la salle de bain. De CITYLINE TOP van Artweger belichaamt in de beste zin van het woord lifestile puur. Ze werkt in stijl en decent - en is derhalve niet over het hoofd te zien. Ze is het beste voorbeeld voor de gelukte combinatie van design, techniek en modern comfort in het bad. 25

26 The CITYLINE TOP with its elegant, timeless design is without a doubt the first choice for all those look- ing for a high-quality, high-class shower. Avec son design élégant et intemporel, la CITYLINE TOP est sans doute le premier choix pour tous ceux qui recherchent une douche de qualité et d une grande classe. De CITYLINE TOP is met haar elegante, tijdloos design zonder twijfel de eerste keus voor allen, die een hoogwaardige douche met niveau zoeken. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 1 winged door, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Susanne CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 winged doors, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated Douche en 1/4 de rond avec 2 portes pivotantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 swingdeuren, profilkleur Chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Porte de douche 1/4 de rond CITYLINE TOP avec porte pivotante, coloris du profilé chrome, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome. receveur Artweger Susanne CITYLINE TOP Ronde douche met swingdeur, profielkleur chroom, echt glas lichte grepen en scharnieren chroom Artweger douchebak Susanne 26

27 CITYLINETOP 27

28 Quality down to the finest detail and well thoughtout solutions guarantee the best water-tightness and durability. High-quality materials and perfect craftsmanship give you a good feeling every day. The five-year factory guarantee is the best proof of this. La qualité jusque dans les moindres détails et des solutions bien pensées sont les garants de meilleure étanchéité autant que de longévité. Les matériaux de première qualité et les finitions parfaites vous procureront une agréable sensation jour après jour. Et la garantie de fabrication de 5 ans en est la preuve indubitable. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 swinging doors, frame chrome-plated, genuine glass, clear, hinges and handles chrome-plated Kwaliteit tot in detail en doordachte oplossingen in detail garanderen beste dichtheid en lange levensduur. Hoogwaardige materialen en perfecte verwerking geven u iedere dag een goed gevoel. Vijf jaar fabrieksgarantie is het beste bewijs daarvoor. Douche en quart de rond avec 2 portes battantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 pendeldeuren profilkleur chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Especially EASY TO CLEAN. Particulièrement FACILE A NETTOYER. Bijzonder GEMAKKELIJK TE REINIGEN. CITYLINE TOP Pentagonal shower with winged door, frame high glass metall, genuine glass, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Sally Douche pentagonale avec portes pivotantes, coloris du profilé métallisé extra brillant, verre clair, charnières et poignées en chrome, receveur Artweger Sally 28 5-hoek met swingdeur, profilkleur metaal hoogglans, helder hardglas scharnieren en grepen verchroomd, Artweger douchebak Sally

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

Guide d installation Deco Drain inc. DD200

Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Pour plus informations et pour télécharger les guides d installation en couleur, visitez notre site web. www.decodrain.com Soutien technique : Composez le : 514-946-8901

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Elégance et raffinement Elegance & sophistication

Elégance et raffinement Elegance & sophistication Elégance et raffinement Elegance & sophistication La Maison Bricard Bricard, a House of excellence Quand l artisanat, dans la plus grande tradition française, s allie à l art de la création, c est la naissance

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Een onbetwist voordeel van Un avantage incontesté de Uncontested advantages of the Met de Sphinx 315 L équilibre correct est atteint

Een onbetwist voordeel van Un avantage incontesté de Uncontested advantages of the Met de Sphinx 315 L équilibre correct est atteint 28 Sphinx 315 29 29 30 Een onbetwist voordeel van de serie zijn de diverse vormen en afmetingen van de wastafels. De fraai vormgegeven asymmetrische wastafels volgen de nieuwste trends en verrijken elke

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation www.terresneuves.com Institut d Acclimatation et de Management interculturels Dans un

Plus en détail

Folio Case User s Guide

Folio Case User s Guide Fujitsu America, Inc. Folio Case User s Guide I N S T R U C T I O N S This Folio Case is a stylish, lightweight case for protecting your Tablet PC. Elastic Strap Pen Holder Card Holders/ Easel Stops Figure

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N

MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N Nous célébrons le commencement de notre deuxième siècle en vous proposant des collections complètes de salles de bain coordonnées à nos robinetteries.

Plus en détail

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury. Western Steel & Tube 1 Storage Locker Extended Storage Locker Storage Cabinet Assembly And Use Instructions Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Atego workshop 2014-04-03 Ce document et les informations qu il contient sont la propriété de Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or French. IMPORTANT:

Plus en détail

ADHEFILM : tronçonnage. ADHEFILM : cutting off. ADHECAL : fabrication. ADHECAL : manufacturing.

ADHEFILM : tronçonnage. ADHEFILM : cutting off. ADHECAL : fabrication. ADHECAL : manufacturing. LA MAÎTRISE D UN MÉTIER Depuis plus de 20 ans, ADHETEC construit sa réputation sur la qualité de ses films adhésifs. Par la maîtrise de notre métier, nous apportons à vos applications la force d une offre

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE SHOPDECORATION MODULE PRESTASHOP CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 Installation automatique... 2 Installation manuelle... 2 Résolution des

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Des meubles qui font aimer le bureau. Collection ENTREPRISE

Des meubles qui font aimer le bureau. Collection ENTREPRISE Collection ENTREPRISE Des meubles qui font aimer le bureau 2 X S06.300 - S06.260 - S06.130 Pied métal Le pied métal avec remontée de câbles, laqué blanc mat, est ergonomique et professionnel. The metal

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A OBJET PROCEDURE DE CONNEXION

TABLE DES MATIERES A OBJET PROCEDURE DE CONNEXION 1 12 rue Denis Papin 37300 JOUE LES TOURS Tel: 02.47.68.34.00 Fax: 02.47.68.35.48 www.herve consultants.net contacts@herve consultants.net TABLE DES MATIERES A Objet...1 B Les équipements et pré-requis...2

Plus en détail

Comment installer PicturesToExe?

Comment installer PicturesToExe? Comment installer PicturesToExe? Téléchargement Le logiciel PicturesToExe est disponible sur le site www.wnsoft.com Dans le paragraphe PicturesToExe, cliquez sur le bouton Une fenêtre s ouvre et propose

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données Parmi les fonctions les plus demandées par nos utilisateurs, la navigation au clavier et la possibilité de disposer de champs supplémentaires arrivent aux

Plus en détail

MANAGEMENT SOFTWARE FOR STEEL CONSTRUCTION

MANAGEMENT SOFTWARE FOR STEEL CONSTRUCTION Ficep Group Company MANAGEMENT SOFTWARE FOR STEEL CONSTRUCTION KEEP ADVANCING " Reach your expectations " ABOUT US For 25 years, Steel Projects has developed software for the steel fabrication industry.

Plus en détail

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 (slide 1) Mr President, Reporting and exchange of information have always been a cornerstone of the

Plus en détail

WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU

WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU MANUAL / MANUEL VIDEO WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU ASSEMBLY INSTRUCTIONS GUIDE D ASSEMBLAGE NAVIGLOO 14-18½ ft/pi FISHING BOAT! RUNABOUT! PONTOON BOAT! SAILBOAT (SAILBOAT

Plus en détail

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon Lesson Plan Physical Descriptions Objective: Students will comprehend and describe the physical appearance of others. Vocabulary: Elle est Il est Elle/Il est Elle/Il a les cheveux belle vieille grande

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Porte de garage basculante DL

Porte de garage basculante DL Porte de garage basculante DL Exemple de texte Relever et noter les données correspondantes. Pour obtenir les informations requises, voir les «caractéristiques techniques» indiquées ci-dessous. Version

Plus en détail

valentin labelstar office Made-to-measure label design. Conception des étiquettes sur mesure. Quality. Tradition. Innovation DRUCKSYSTEME

valentin labelstar office Made-to-measure label design. Conception des étiquettes sur mesure. Quality. Tradition. Innovation DRUCKSYSTEME valentin DRUCKSYSTEME labelstar office Made-to-measure label design. Conception des étiquettes sur mesure. Quality. Tradition. Innovation labelstar office individual. flexible. individuel. flexible > Simple

Plus en détail

Stérilisation / Sterilization

Stérilisation / Sterilization CONTENEURS Ecoster ecoster CONTAINERS Stérilisation / Sterilization Les conteneurs Ecoster aluminium sont prévus pour contenir des instruments et/ou des tissus pendant toute la durée de la stérilisation

Plus en détail

D e s i g n & S o l u t i o n s. Bibliothèques L i b r a r i e s. ELTi

D e s i g n & S o l u t i o n s. Bibliothèques L i b r a r i e s. ELTi D e s i g n & S o l u t i o n s Bibliothèques L i b r a r i e s L ELTi E D e s i g n & S o l u t i o n s Bibliothèques L i b r a r i e s...parce que chaque bibliothèque est unique....because every library

Plus en détail

CEST POUR MIEUX PLACER MES PDF

CEST POUR MIEUX PLACER MES PDF CEST POUR MIEUX PLACER MES PDF ==> Download: CEST POUR MIEUX PLACER MES PDF CEST POUR MIEUX PLACER MES PDF - Are you searching for Cest Pour Mieux Placer Mes Books? Now, you will be happy that at this

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual p.1/18 Contrôle d'accès Access control INFX V2-AI Notice technique / Technical Manual p.2/18 Sommaire / Contents Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques... 5

Plus en détail

accidents and repairs:

accidents and repairs: accidents and repairs: putting the pieces together accidents et réparations : réunir le tout nobody can repair your Toyota like Toyota Unfortunately, accidents do happen. And the best way to restore your

Plus en détail

http://www.bysoft.fr

http://www.bysoft.fr http://www.bysoft.fr Flash Slideshow Module for MagentoCommerce Demo on http://magento.bysoft.fr/ - Module Slideshow Flash pour MagentoCommerce Démonstration sur http://magento.bysoft.fr/ V3.0 ENGLISH

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Using a Walker. 2. Move your injured or weak leg toward the walker first. If you have had surgery on both legs, use either leg to begin walking.

Using a Walker. 2. Move your injured or weak leg toward the walker first. If you have had surgery on both legs, use either leg to begin walking. Using a Walker Walking with a Walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to an arm s length. 2.

Plus en détail

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la MS Project 1- Créer un nouveau projet définir la date du déclenchement (début) ou de la fin : File New 2- Définir les détails du projet : File Properties (permet aussi de voir les détails : coûts, suivi,

Plus en détail

L. Obert, T. Lascar, A. Adam

L. Obert, T. Lascar, A. Adam Améliorer la consolidation des tubérosités grâce au système OMS (Offset Modular System) et l autogreffe Improving tuberosity consolidation using the OMS system (Offset Modular System) L. Obert, T. Lascar,

Plus en détail

Deppeler Smart Scaling

Deppeler Smart Scaling Deppeler Smart Scaling FR & EN DSS Brochure 2013 Deppeler Smart Scaling Les instruments à main modernes doivent permettre un traitement miniinvasif, donc ils doivent être précis et fins, sans pour autant

Plus en détail

DECORATION FLORALE PLANTS AND FLOWERS. SEAN ACROPOLIS 1 esplanade Kennedy 06300 NICE 04 93 92 83 00 www.nice-acropolis.com

DECORATION FLORALE PLANTS AND FLOWERS. SEAN ACROPOLIS 1 esplanade Kennedy 06300 NICE 04 93 92 83 00 www.nice-acropolis.com SEAN ACROPOLIS 1 esplanade Kennedy 06300 NICE 04 93 92 83 00 www.nice-acropolis.com INFORMATIONS GENERALES GENERAL INFORMATIONS Cette brochure vous présente une sélection d éléments de décoration florale

Plus en détail

www.coopman.be Titan Monte - escalier droit

www.coopman.be Titan Monte - escalier droit www.coopman.be Titan onte - escalier droit a solution pour tous vos escaliers droits e Titan et le nouveau Titan-xtra répondent à tous vos besoins et budgets en tant que monteescaliers staircase droits

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

LUX-LIMPERTSBERG: MODERNE VILLA D ARCHITECTE

LUX-LIMPERTSBERG: MODERNE VILLA D ARCHITECTE LUX-LIMPERTSBERG: MODERNE VILLA D ARCHITECTE INDICATIONS DE RÉSERVE T outes les indications, les représentations, les illustrations et les calculs dans ce prospectus ont été élaborés avec le plus grand

Plus en détail

INDUSTRIAL PC 13/11/2007 19/11/2007. Nouveau PC Industriel sur Imprimantes RIP4

INDUSTRIAL PC 13/11/2007 19/11/2007. Nouveau PC Industriel sur Imprimantes RIP4 Technical Service Bulletin FILE CONTROL CREATED DATE MODIFIED DATE FOLDER INDUSTRIAL PC 13/11/2007 19/11/2007 662-02-27011B Nouveau PC Industriel sur Imprimantes RIP4 English version follows. Objet du

Plus en détail

Forthcoming Database

Forthcoming Database DISS.ETH NO. 15802 Forthcoming Database A Framework Approach for Data Visualization Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH for the degree of Doctor of

Plus en détail

SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide

SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide Table des matières Liste des produits............................... 4 Configurations murales........................... 6 Configurations sur poteau.........................

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

Become. Business Provider for Matheo Software

Become. Business Provider for Matheo Software Become Business Provider for Matheo Software Who we are? Matheo Software was created in 2003 by business intelligence and information processing professionals from higher education and research. Matheo

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Utiliser une WebCam Auteur : François CHAUSSON Date : 8 février 2008 Référence : utiliser une WebCam.doc Préambule Voici quelques informations utiles

Plus en détail

www.worldstyle.com/coastal.htm

www.worldstyle.com/coastal.htm WorldStyle Boutique : 203 bis Bvd St Germain 75007 Paris T 01 40 269 280 F 01 40 269 270 boutique@worldstyle.com www.worldstyle.com www.worldstyle.com/coastal.htm PRIX 2011:2012 the coastal range 2011

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Rational ClearCase or ClearCase MultiSite Version 7.0.1 Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Product Overview IBM Rational

Plus en détail

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit.

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit. 4 2 3 3 2 4 B 2 mm 2 mm 2 2 A Fig/Abb. E C D Fig/Abb 2 F E Fig/Abb 3 Fig/Abb 4 F caracteristiques Serrure électrique ouverture à droite. Déclenchement par impulsion électrique ou badges de proximité. Fonctionne

Plus en détail

Exemple PLS avec SAS

Exemple PLS avec SAS Exemple PLS avec SAS This example, from Umetrics (1995), demonstrates different ways to examine a PLS model. The data come from the field of drug discovery. New drugs are developed from chemicals that

Plus en détail

PRÊT-À-PORTER la dernière nouveauté parmi les combinés Teuco Prêt-à-porter

PRÊT-À-PORTER la dernière nouveauté parmi les combinés Teuco Prêt-à-porter PRÊT-À-PORTER PRÊT-À-PORTER la dernière nouveauté parmi les combinés Teuco Un nom français qui rappelle l origine du designer et dans le même temps définit l ADN du produit. Un combiné raffiné, aux lignes

Plus en détail

GAME CONTENTS CONTENU DU JEU OBJECT OF THE GAME BUT DU JEU

GAME CONTENTS CONTENU DU JEU OBJECT OF THE GAME BUT DU JEU GAME CONTENTS 3 wooden animals: an elephant, a Polar bear and an African lion 1 Playing Board with two tree stumps, one red and one blue 1 Command Board double sided for two game levels (Green for normal

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement

Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement et des réseaux Session 3 Big Data and IT in Transport: Applications, Implications, Limitations Jacques Ehrlich/IFSTTAR h/ifsttar

Plus en détail

Package Contents. System Requirements. Before You Begin

Package Contents. System Requirements. Before You Begin Package Contents DWA-125 Wireless 150 USB Adapter CD-ROM (contains software, drivers, and manual) Cradle If any of the above items are missing, please contact your reseller. System Requirements A computer

Plus en détail

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning Air cooled Condensers ( ACC ) Cleaning Air Cooled heat exchangers ( Finfan) Cleaning Cleaning Services Permanente installation NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning New and revolutionnary high pressure

Plus en détail

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS JET SERVICES GROUP vous propose la solution MANAJETS destinée aux opérateurs

Plus en détail

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE :

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : Housing system est un service gratuit, qui vous propose de vous mettre en relation avec

Plus en détail

Force and Torque Sensor with inboard Electronics

Force and Torque Sensor with inboard Electronics Force and Torque Sensor with inboard Electronics The force and torque sensors of the KMS series are high-capacity measuring systems. The KMS sensors enable 6 axis measurements in 3-dimensional space. The

Plus en détail

Me Mandessi Bell Evelyne. www.ohadalegis.com. Avocat - Consultante. 2013. Tous droits réservés

Me Mandessi Bell Evelyne. www.ohadalegis.com. Avocat - Consultante. 2013. Tous droits réservés Me Mandessi Bell Evelyne Avocat - Consultante www.ohadalegis.com 2013. Tous droits réservés Version française du Kit, à partir de la p. 3. Sommaire p. 6. Version anglaise du Kit, à partir de la p. 110.

Plus en détail

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations Initiative d excellence de l université de Bordeaux Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014 Recommandations 2/1 RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE Une feuille de route pour le conseil de gestion

Plus en détail

Discours du Ministre Tassarajen Pillay Chedumbrum. Ministre des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) Worshop on Dot.

Discours du Ministre Tassarajen Pillay Chedumbrum. Ministre des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) Worshop on Dot. Discours du Ministre Tassarajen Pillay Chedumbrum Ministre des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) Worshop on Dot.Mu Date: Jeudi 12 Avril 2012 L heure: 9h15 Venue: Conference Room,

Plus en détail

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions GS1 Canada-1WorldSync Partnership Frequently Asked Questions 1. What is the nature of the GS1 Canada-1WorldSync partnership? GS1 Canada has entered into a partnership agreement with 1WorldSync for the

Plus en détail

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires.

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Partner of REALice system Economie d énergie et une meilleure qualité de glace La 2ème génération améliorée du système REALice bien connu, est livré en

Plus en détail

AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION

AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION AUTUMN/WINTER 2013-2014 PARIS COLLECTION RED CARPET/Realistic Style Collection Automne-Hiver 2013-2014 Rynshu, avec cette nouvelle collection, veut permettre à chacun de se révéler par un style qui lui

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

Pediatric Exam Table Installation

Pediatric Exam Table Installation Pediatric Exam Table Installation Applies to Models: 640 Language of origin: English Step 1: Remove table from skid. A) Remove three shipping bolts. B) Remove four foam shipping blocks from corners under

Plus en détail

Acce s aux applications informatiques Supply Chain Fournisseurs

Acce s aux applications informatiques Supply Chain Fournisseurs Acce s aux applications informatiques Supply Chain Fournisseurs Toujours plus de service pour vous ; rapide, pratique, sécurisé, écologique et gratuit! Vous vous connectez à notre site MESSIER BUGATTI

Plus en détail

PEINTAMELEC Ingénierie

PEINTAMELEC Ingénierie PEINTAMELEC Ingénierie Moteurs de productivité Drivers of productivity Automatisation de systèmes de production Informatique industrielle Manutention Contrôle Assemblage Automating production systems Industrial

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET CAMPUS FRAN S E P T E M B R E 2 0 1 5 / S E P T E M B E R 2 0 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 6 / S E P T E M B E R 2 0 1 6 VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR LEAFLET BIENVENUE WELCOME Campus France, chargé de vous

Plus en détail

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Procéder à l'installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 16. Select Install the software automatically

Plus en détail

Le Cloud Computing est-il l ennemi de la Sécurité?

Le Cloud Computing est-il l ennemi de la Sécurité? Le Cloud Computing est-il l ennemi de la Sécurité? Eric DOMAGE Program manager IDC WE Security products & Solutions Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Quelques

Plus en détail

Pièces métalliques pour équipement des coffrets. Metal components for High-End Trunks / Cases / Boxes

Pièces métalliques pour équipement des coffrets. Metal components for High-End Trunks / Cases / Boxes Pièces métalliques pour équipement des coffrets Metal components for High-End Trunks / Cases / Boxes Une production personnalisée, une fabrication française. Lebronze alloys propose une gamme complète

Plus en détail