INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE"

Transcription

1 INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

2 BY PEOPLE. FOR PEOPLE. FAIT PAR DES HOMMES. POUR LES HOMMES. VAN MENSEN. VOOR MENSEN. 02 Hohenzollern Wasserfall in Bad Ischl

3 Welcome to the world of Artweger! Artweger was founded more than years ago and today is a modern Austrian company. A company that assumes responsibility. For employees, environment, partners and customers, who expect from Artweger first-class products with special functionality. Bienvenue dans l univers d Artweger! La maison Artweger a été fondée il y a plus de ans et elle est aujourd hui une entreprise autrichienne moderne. Une entreprise qui prend des responsabilités. Pour ses collaborateurs, l environnement, les partenaires et les clients qui attendent d Artweger des produits de grande qualité avec des prestations profitables. Welkom in de wereld van Artweger! Artweger werd meer dan jaar geleden opgericht en is momenteel een moderne Oostenrijkse onderneming. Een onderneming, die verantwoording neemt. Voor medewerkers, milieu en partners en klanten, die van Artweger eersteklas producten met bijzonder klantenvoordeel verwachten. Artweger opens new perspectives. Artweger has made a good name for itself internationally with showers of highest quality. This fills us with pride and is simultaneously a confirmation and motivation for us: We want to show you the bathroom from a new point of view: as a room for living. This catalogue is meant to inspire you and give you many ideas for this! Bienvenue dans l univers d Artweger! Avec ses douches d une qualité exceptionnelle, Artweger s est fait une bonne réputation au niveau international. Nous en sommes très fiers et cette renommée est pour nous à la fois une confirmation et une motivation. Nous souhaitons vous apporter un nouveau point de vue sur la salle de bain : en tant que pièce à vivre. Ce catalogue a été conçu dans le but de vous inspirer et de vous fournir des idées pour transformer cette inspiration en réalisation! Artweger opent nieuwe perspectieven. Met douches van eersteklas kwaliteit heeft Artweger internationaal een goede reputatie opgebouwd. Dat vervult ons met trots en is voor ons een bevestiging en motivatie tegelijk: wij willen u het bad uit een nieuw gezichtspunt nader brengen: als ruimte om te wonen. Deze catalogus dient u voor inspiratie voor vele ideeën! 03

4 04 THE FINE ART OF BATHING. L ART DU BAIN. Verfijnd design in de badkamer.

5 The best idea is only as good as its realisation. That s why at Artweger so much importance is placed on durability and quality: with the materials, the workmanship, the accessories and of course the service. La meilleure idée ne vaut que par sa réalisation. Pour cette raison des valeurs telles que longévité et qualité occupent chez Artweger une place importante tant pour le choix des matériaux que pendant la fabrication ou encore pour les accessoires et tout naturellement pour le service. Het beste idee is slechts zo goed als haar verwezenlijking. Daarom hebben bij Artweger lange levensduur en kwaliteit een belangrijke betekenis: bij de materialen, de verwerking, de onderdelen en natuurlijk bij de service. The Artweger trademark. For decades Artweger has developed products for the bath that besides durable quality and greatest functionality above all have the following in common: They make life for you as the user nicer and more comfortable. Part of this is not only the aesthetic product design but just as well the multitude of innovative ideas and functional details typical for Artweger. Brought to the point: The fine Art of bathing. La marque Artweger. Depuis des dizaines d années la maison Artweger développe des produits pour la salle de bain, qui, outre une qualité durable et une excellente fonctionnalité, ont une chose importante en commun: Ils vous rendent, à vous utilisateurs, la vie plus belle et plus agréable. Et tout cela grâce à leur design esthétique ou encore la multitude d idées innovantes et détails fonctionnels si typique de la gamme Artweger. Vous l aurez compris: Artweger c est «L Art du Bain». Het merk Artweger. Sinds tientallen jaren ontwikkelt Artweger producten voor het bad, die naast duurzame kwaliteit en hoogste functionaliteit vooral één ding gemeen hebben: zij maken voor u als gebruiker het leven mooier en aangenamer. Daartoe behoort het esthetisch product-design evenals een veelvoud aan innovatieve ideeën en functionele details, die typisch voor Artweger zijn. In één woord: de fijne stijl in het bad. 05

6 06 MORE DESIGN IN THE BATH. PLUS DE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN. MEER DESIGN IN HET BAD.

7 Only the perfect combination of formal aesthetics with materials and surfaces make the bathroom what it should be: a place of relaxation and well-being. That s why Artweger has worked with professional designers for several years now. Seule l alliance parfaite de l esthétique dans la forme avec les matériaux et les surfaces fait de votre salle de bain ce qu elle doit être : un lieu de détente et de bien-être. Pour cette raison Artweger travaille depuis de nombreuses années avec des designers professionnels. Eerst de perfecte combinatie van formele esthetica met materialen en oppervlakken maken het bad tot wat het moet zijn: tot een plaats van ontspanning en welbehagen. Daarom werkt Artweger sinds vele jaren met professionele designers samen. More than a beautiful wrapper. Creative confrontation together and taking advantage of all design and technical possibilities are the basis of the co-operation between our designers and the engineers at Artweger. Some of the results can then be seen in the form of new models and some express themselves rather in a practical regard in the form of improved ergonomics and more comfort in daily use. Plus qu une jolie enveloppe. La confrontation commune d idées créatives et la cristallisation des possibilités formelles et techniques sont la base de la collaboration entre nos designers et les techniciens d Artweger. Les résultats sont parfois directement visibles sous la forme de nouveaux modèles ou s expriment plus discrètement du côté pratique sous la forme d une ergonomie améliorée ou d un meilleur confort dans l usage au quotidien. Meer dan een mooi omhulsel. Die gemeenschappelijke creatieve gedachtewisseling en een zo hoog mogelijk benutten van vormgevende en technische mogelijkheden zijn de basis voor de samenwerking tussen onze designers en de technici van Artweger. Menig resultaat kan men dan zien - in de vorm van nieuwe modellen - en veel uit zich eerder in praktisch opzicht - in de vorm van verbeterde ergonomie en meer comfort in het dagelijkse gebruik. 07

8 MORE FREE ROOM IN THE BATH. PLUS DE DIVERSITE DANS LA SALLE DE BAIN. MEER RUIMTE IN HET BAD. CITYLINE FOR ME 10 CITYLINE TOP 24 HIGHLINE 44 ARTWEGER WALK>IN 54 PURELINE THE WORLD OF ARTWEGER THE ARTWEGER TRADEMARK DESIGN IN THE BATH CUSTOM MODELS TUB FOLDING SREEN SHOWER TRAYS ACCESSORIES GUARANTEES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ ADHESIVE TECHNOLOGY INSTALLATION VARIATIONS/DOOR SYSTEMS

9 Products and models. Let yourself be inspired and find the Artweger solution for your well-being on the following pages for many years to come! Because Artweger products are made of high-quality materials that guarantee durability! Many models are also available in custom sizes. In this way Artweger offers you lots of free room and makes your life easier. Produits et modèles. Laissez-vous inspirer et trouvez sur les pages suivantes la solution Artweger qui vous ressemble et vous apportera le bien-être pour de longues années! Car les produits Artweger sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité qui vous garantissent leur longévité! Beaucoup de modèles sont réalisables en dimensions spéciales. Artweger vous offre donc une grande diversité et vous facilite la vie. Producten en modellen. Laat u zich inspireren en vindt op de navolgende bladzijden de Artweger-oplossing, waarmee u zich prettig voelt vele jaren lang! De Artweger-producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd, die duurzaamheid garanderen! Veel modellen zijn er ook in afwijkende groottes. Artweger biedt u derhalve veel levensruimte en maakt u het leven gemakkelijker. LIFELINE 78 LIFELINE MOBIL 94 BASELINE 104 BODY+SOUL 126 TWINLINE 152 L UNIVERS D ARTWEGER LA MARQUE ARTWEGER LE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN FABRICATIONS SUR MESURE paroi repliable pour baignoires RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSOIRES GARANTIES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ TECHNIQUE DE COLLAGE VARIANTES D INSTALLATION/SYSTEMES DE PORTES DE WERELD VAN ARTWEGER HET MERK ARTWEGER DESIGN IN HET BAD SPECIALE SAMENSTELLINGEN BADKLAPWAN DOUCHEBAKKEN TOEBEHOREN GARANTIE/ARTCLEAN/ARTGRIP/LIJMTECHNIEK INBOUWVARIANTEN/DEURSYSTEMEN

10 10

11 CITYLINE FOR ME Some things don't need much to unfold their full beauty. Only doing without everything superfluous makes it something special. A fine piece of jewellery, for example, that only in this way is accentuated. Or the new CITYLINE FOR ME in its unobtrusive elegance, that sets accents in the bathroom with its decorative fittings... Il y a de ces objets qui se contentent de peu, pour déployer toute leur beauté. Le renoncement au superflu en fait quelque chose d exceptionnel: Un beau bijou mis en valeur en toute simplicité. Ou la nouvelle CITYLINE FOR ME dans son élégance discrète, qui pose des accents décoratifs dans la salle de bain avec ses ferrures... Sommige dingen hebben niet veel nodig om hun volledige schoonheid te ontplooien. Pas afstand doen van alles wat overbodig is. Een sierlijk pronkstuk bijvoorbeeld, wat op deze wijze tot uiting komt. Of de nieuwe CITYLINE FOR ME in haar bescheiden elegantie, die met haar beslag sierlijke accenten in het bad zet... 11

12 MY STYLE. Less is more. CITYLINE FOR YOU defines frameless showers completely from scratch! With its subtle, decorative fittings and the smooth glass interior surfaces, it sets new standards in bathroom design. MON STYLE. Avec moins, on peut faire plus. La gamme CITYLINE FOR YOU redéfinit en profondeur le concept de la douche sans encadrement! Avec ses ferrures discrètes et décoratives, ses surfaces intérieures en verre lisses, elle pose des nouveaux jalons dans le design de la salle de bain. MIJN STIJL. Minder is meer. De CITYLINE FOR YOU definieert de frameloze douches geheel nieuw! Met haar decent, sierlijk beslag en de gladde glazen binnenvlakken zet ze nieuwe maatstaven in het bad design. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, fixed parts satin, adapted to door height, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, eléments fixes en Satin, alignés sur la hauteur de la porte, poignées et charnières en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, helder hardglas, vaste delen satijn, aangepast aan de deurhoogte, grepen en beslag chroom. 12

13 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME 1/4-ronde draaideur, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 13

14 MY WISHES. Anything's possible. The design of CITYLINE FOR ME makes the realization of many - even unusual - special requests possible! Wider? Higher? Or more slanted? CITYLINE FOR ME offers it all. MES SOUHAITS. Tout est possible. Le design de l écran CITYLINE FOR ME permet la réalisation de beaucoup de solutions sur mesure, même les plus extravagantes! Plus large? Plus haut? Plus en biais? Tout est possible pour la CITYLINE FOR ME. MIJN WENSEN. Alles is mogelijk. Het design van de CITYLINE FOR ME maakt de verwerkelijking van vele - ook bijzondere speciale wensen mogelijk! Breder? Hoger? Of schuiner? Dat alles biedt de CITYLINE FOR ME. CITYLINE FOR ME Pentagonal shower with winged door, example of a custom solution with wide fixed part and recess for base, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, example of a custom solution with slanted wall, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec un mur incliné, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, voorbeeld van een speciale oplossing met schuine wand, helder hardglas, grepen en beslag chroom. CITYLINE FOR ME Ecran pentagonal avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec élément fixe plus large et découpe de socle, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME vijfhoekige douche met vleugeldeur, voorbeeld voor een speciale oplossing met breed vast deel en sokkeluitsparing, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 14

15 CITYLINE FOR ME 15

16 CITYLINE FOR ME Door with bevelled side screen, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Porte avec paroi fixe en biais, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME deur met afgeschuinde zijwand, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY COMFORT. The purest pleasure all around. CITYLINE FOR ME makes life easy for you even after the shower - when cleaning. Through the consistent use of the bonding technology with all fastening and functional elements the inside of the glass is completely flat and smooth. This makes CITYLINE FOR ME especially easy to clean! MON CONFORT. Un pur plaisir, tout en rondeurs. La CITYLINE FOR ME vous facilite la vie même après la douche - au moment du nettoyage. Grâce à l utilisation sans concession de la technique de collage sur tous les éléments d assemblage et de fonctionnement, la face interne du verre reste lisse et plane. De cette manière la CITYLINE FOR ME est particulièrement facile à nettoyer. MIJN COMFORT. Rondom het zuiverste genoegen. De CITYLINE FOR ME maakt u ook het leven na het douchen gemakkelijk - bij de reiniging. Door de consequente toepassing van de lijmtechniek bij alle bevestigings- en functieelementen is de glazen binnenkant volledig effen en glad. Zo is de CITYLINE FOR ME bijzonder gemakkelijk te reinigen! CITYLINE FOR ME Winged door with side screen, example of a custom solution with extra wide fixed part, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante avec paroi fixe, exemple d une fabrications sur mesure avec une partie fixe extra-large, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. 16 CITYLINE FOR ME vleugeldeur met zijwand, voorbeeld maatwerk met extra breed vastdeel, helder hardglas, grepen en bevestigingspunten chroom.

17 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Semicircular shower with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Silvia. CITYLINE FOR ME Écran demi cercle avec deux portes pivotantes, verre naturel clair, poignées et ferrures en Chrome, sur receveur Artweger Silvia. CITYLINE FOR ME halfronde douche met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Silvia. 17

18 CITYLINE FOR ME Corner entry with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Entrée d angle avec deux porte pivotantes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME hoekinstap met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY ADVANTAGES. Everything that counts. > Perfect frameless design > Transparent, reduced appearance > Individual made-to-measure custom manufacture > Innovative Artweger bonding technology > for completely smooth glass inner surfaces > and very easy cleaning > Lifting/sinking hinge for easy opening and closing > Especially sturdy execution > Brand-name quality for many years of satisfaction > 5-year factory guarantee MES AVANTAGES. Tout ce qui est vraiment important. > Un design parfait sans encadrement > Un aspect transparent, réduit à l essentiel > La fabrication sur mesure personnalisée à l unité > La technique de collage innovante Artweger > Pour des faces internes des verres complètement lisses > et un entretien facile > Des charnières vérins pour une ouverture et une fermeture confortables > Une réalisation particulièrement solide > Une qualité garantie par la marque pour de nombreuses années de satisfaction > Une garantie d usine de 5 ans MIJN VOORDELEN. Alles, wat telt. > perfect frameloos design > transparante, gereduceerde optiek > individuele aparte vervaardiging op maat > innovatieve Artweger lijmtechniek > voor volledige gladde glazen binnenvlakken > en bijzonder eenvoudige reiniging > hef-/daal scharnieren voor gemakkelijk openen en sluiten > bijzonder stabiele uitvoering > merkkwaliteit voor vele jaren tevredenheid > 5 jaar fabrieksgarantie CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with one fixed part, genuine glass clear, vision strips satin, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec un élément fixe, verre naturel clair, motif en satin, poignées et ferrures en chrome CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met 1 vastdeel, helder hardglas, zichtbaar Satijn-decor, grepen en bevestigingspunten chroom.

19 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with two fixed parts, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Simone. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec deux éléments fixes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Simone. CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met twee vaste delen, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Simone

20 An adjustment range of 10 mm allows rapid and precise assembly on walls and floors. Une plage de réglage de 10 mm permet un montage rapide et précis sur le mur et le sol. Een justering tot 10 mm maakt een snelle en precieze montage aan wand en vloer mogelijk. The geometrical handle emphasizes the clear lines. La poignée géométrique souligne la clareté des lignes. De geometrische greep benadrukt de heldere lijnvoering. Outside a beautifully formed designer hinge... A l extérieur une très belle charnière design... Aan de buitenkant een prachtig design-scharnier......inside an easy-to-maintain, smooth glass surface.... à l intérieur une surface en verre lisse et facile à entretenir....aan de binnenkant eenvoudig te reinigen, gladde glazen vlakken. An extra narrow, continuous magnetic strip is integrated into the seal. Une baguette magnétique continue et extraplate est intégrée dans le joint. Een extra smalle doorgaande magneetrand is in de afdichting geïntegreerd. A ball joint provides a secure resting surface even on sloping and uneven floors. Une rotule assure un appui sécurisé même sur un sol qui n est pas d aplomb. Een kogelgewricht zorgt ook op schuine en oneffen vloeren voor een veilige opstelling. Lifting/sinking hinge for comfortable entry and exit. When opening, the door lifts... Charnière vérin pour une entrée et une sortie confortable. Au moment de l ouverture la porte se soulève,... Hef-daal scharnier voor eenvoudig in-en uitstappen. Bij het openen gaat de deur omhoog, when closing, the door sinks to the floor again.... à la fermeture la porte s abaisse jusqu au sol.... bij het sluiten zakt de deurop de vloer. 20

21 CITYLINE FOR ME Models Shower tray measurement in cm Shower tray installation measurement in cm Entry widths in cm 1/4-round shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm Optionally available with door opening to left or right. II II 120 II Individually made to measure Semicircular shower with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm 104 II Individually made to measure Pentagonal shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm I IV Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. I IV Corner entry with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to Individually made to measure Door in alcove with 1 fixed part Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm Optionally available with door opening to left or right. to Individually made to measure Door in alcove with 2 fixed parts Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to 140 Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Winged door next to side screen Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm to Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Side screen incl. stabiliser Height standard 204 cm to Individually made to measure VARIOUS CUSTOM SIZES AND CUSTOM SOLUTIONS POSSIBLE! Hinges and handles: Optionally also with easy-to-clean ART-CLEAN coating! The Artweger ART-CLEAN glass treatment makes cleaning genuinely easier. Through a special coating the glass surface becomes extremely smooth. Dirt and lime deposits can hardly find a hold. The glass stays brilliantly clear longer. chrome-plated Single-pane safety glass: Clear &Clean Single-pane safety glass (6 mm). In the Artweger CITYLINE FOR ME, special heattreated safety glass (EN 12150) is used, which is more impact-, shock- and temperature-resistant. Einfach sauber. Einfach rein. Genuine glass clear Satin EN

22 Parois Dimension receveur en cm Encombrement du receveur en cm Largeurs de passage en cm Douche en quart de rond avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. II II 120 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche en demi-cercle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm 104 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche pentagonale avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm I IV Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. I IV Accès d`angle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Porte pivotante en niche Hauteur porte 204 cm avec 1 partie fixe Hauteur partie fixe: 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche avec 2 parties fixes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm und 204 cm Jusqu'à 140 Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche pour combinaison avec paroi fixe Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Paroi fixe stabilisateur inclus Hauteur 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée MULTIPLES MESURES ET SOLUTIONS INDIVIDEULLES! Charnières et poignées: Disponible sur demande avec revêtement ART-CLEAN pour un nettoyage plus facile! La finition du verre ART-CLEAN d Artweger représente un net allègement du nettoyage. Grâce à un revêtement spécial, la surface du verre devient particulièrement lisse. La saleté et les dépôts de calcaire ne peuvent se déposer. Le verre reste plus longtemps clair et brillant. chrome Verre naturel de sécurité: Verre de sécurité mono-feuille (6 mm ESG). Pour les douches Artweger CITYLINE FOR ME, on utilise du verre de sécurité spécialement traité par la chaleur (EN 12150), ce qui le rend plus résistant aux chocs et aux changements de température. En cas de casse, le verre se brise en granulés qui limitent sensiblement le risque de blessures. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. 22 Verre clair Verre satiné EN 14428

23 CITYLINE FOR ME douchewanden maat douchebak in cm douche inbouwmaat in cm instap breedte in cm 1/4 rond met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm passend voor alle gangbare douchebakken II II 120 II individueel maatwerk /2-rond met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm 104 II individueel maatwerk hoek met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm I IV individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken I IV hoekinstap met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot individueel maatwerk swingdeur in nis hoogte deur 204 cm met 1 vast deel hoogte vast deel: 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur in nis met 2 vaste delen hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot 140 individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur hoogte deur 204 cm voor combinatie hoogte vast deel: met zijwand 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken zijwand inclusief stabilisator standaardhoogte 204 cm tot individueel maatwerk VEELVOUDIGE MODELLEN EN MAATWERK MOGELIJK! scharnieren en grepen: Op verzoek ook met reinigingsvriendelijke ART-CLEAN coating! Een echte verlichting bij het reinigen is de ART-CLEAN-glasveredeling. Door een speciale coating wordt het glasoppervlak bijzonder glad. Vuil en kalkaanslag krijgen nauwelijks kans. Het glas blijft langer stralend helder. chroom veiligheidsglas Gehard veiligheidsglas (6 mm ESG). In de Artweger CITYLINE FOR ME wordt een speciaal warmtebehandeld veiligheidsglas (EN 12150) toegepast, dat bestendiger is tegen slag, stoot en temperatuurwisselingen. Bij glasbreuk ontstaan glaskorrels, die letselgevaar duidelijk reduceren. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. helder hardglas satijn EN

24 That s showering with zeitgeist... La douche est dans l air du temps Dat is douchen met tijdgeest with yours or with mine? Qu en penses-tu?... met die van jou of met die van mij? 24

25 CITYLINETOP CITYLINE TOP from Artweger embodies pure lifestyle in the best sense of the word. It appears stylish and unobtrusive and yet cannot be overseen. It is the best example of the successful combination of design, technology and modern comfort in the bath. La gamme CITYLINE TOP d Artweger incarne l essence même de l expression «Lifestile» - le style de vie. Elle paraît raffinée et discrète - et pourtant on ne voit qu elle. Elle est le meilleur exemple pour une combinaison réussie entre le design, la technique et le confort mo derne dans la salle de bain. De CITYLINE TOP van Artweger belichaamt in de beste zin van het woord lifestile puur. Ze werkt in stijl en decent - en is derhalve niet over het hoofd te zien. Ze is het beste voorbeeld voor de gelukte combinatie van design, techniek en modern comfort in het bad. 25

26 The CITYLINE TOP with its elegant, timeless design is without a doubt the first choice for all those look- ing for a high-quality, high-class shower. Avec son design élégant et intemporel, la CITYLINE TOP est sans doute le premier choix pour tous ceux qui recherchent une douche de qualité et d une grande classe. De CITYLINE TOP is met haar elegante, tijdloos design zonder twijfel de eerste keus voor allen, die een hoogwaardige douche met niveau zoeken. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 1 winged door, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Susanne CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 winged doors, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated Douche en 1/4 de rond avec 2 portes pivotantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 swingdeuren, profilkleur Chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Porte de douche 1/4 de rond CITYLINE TOP avec porte pivotante, coloris du profilé chrome, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome. receveur Artweger Susanne CITYLINE TOP Ronde douche met swingdeur, profielkleur chroom, echt glas lichte grepen en scharnieren chroom Artweger douchebak Susanne 26

27 CITYLINETOP 27

28 Quality down to the finest detail and well thoughtout solutions guarantee the best water-tightness and durability. High-quality materials and perfect craftsmanship give you a good feeling every day. The five-year factory guarantee is the best proof of this. La qualité jusque dans les moindres détails et des solutions bien pensées sont les garants de meilleure étanchéité autant que de longévité. Les matériaux de première qualité et les finitions parfaites vous procureront une agréable sensation jour après jour. Et la garantie de fabrication de 5 ans en est la preuve indubitable. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 swinging doors, frame chrome-plated, genuine glass, clear, hinges and handles chrome-plated Kwaliteit tot in detail en doordachte oplossingen in detail garanderen beste dichtheid en lange levensduur. Hoogwaardige materialen en perfecte verwerking geven u iedere dag een goed gevoel. Vijf jaar fabrieksgarantie is het beste bewijs daarvoor. Douche en quart de rond avec 2 portes battantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 pendeldeuren profilkleur chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Especially EASY TO CLEAN. Particulièrement FACILE A NETTOYER. Bijzonder GEMAKKELIJK TE REINIGEN. CITYLINE TOP Pentagonal shower with winged door, frame high glass metall, genuine glass, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Sally Douche pentagonale avec portes pivotantes, coloris du profilé métallisé extra brillant, verre clair, charnières et poignées en chrome, receveur Artweger Sally 28 5-hoek met swingdeur, profilkleur metaal hoogglans, helder hardglas scharnieren en grepen verchroomd, Artweger douchebak Sally

ENGLISH RAIS - manual for Q-20. User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20

ENGLISH RAIS - manual for Q-20. User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20 ENGLISH RAIS - manual for Q-20 User manual Manuel d utilisateur Gebruikershandleiding Q-20 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 We cannot be held responsible for any misprints. ENGLISH RAIS - manual for Q-20

Plus en détail

Furniture Portfolio. Seating Tables Reception Leisure. For every person in every office

Furniture Portfolio. Seating Tables Reception Leisure. For every person in every office Furniture Portfolio Seating Tables Reception Leisure For every person in every office 002 003 Task Seating Agitus 006 Evolve 010 Fuse 012 Sprint 016 Dash 018 Stroll 020 Conference & Multi-purpose Rhapsody

Plus en détail

Mobilier & Agencement Dentaire

Mobilier & Agencement Dentaire Mobilier & Agencement Dentaire DES SOLUTIONS d'agencement global Les solutions d'agencement global d'intercontidental permettent d'agencer à la fois la salle de soins et la stérilisation mais également

Plus en détail

2014/ 2015 DISPLAYS & SHOPDESIGN. Catalogue principal Main catalogue. [ conform ] Shopdesign. Service Service

2014/ 2015 DISPLAYS & SHOPDESIGN. Catalogue principal Main catalogue. [ conform ] Shopdesign. Service Service 2014/ 2015 DISPLAYS & SHOPDESIGN Catalogue principal Main catalogue [ conform ] Shopdesign Service Service Depuis plus de 20 ans concept-s est synonyme de grande qualité, de conception créative d agencement

Plus en détail

BIENVENUE A OIGNIES WELKOM IN OIGNIES WELCOME TO OIGNIES. Conseils Pratiques. Praktische Wenken. Practical Information

BIENVENUE A OIGNIES WELKOM IN OIGNIES WELCOME TO OIGNIES. Conseils Pratiques. Praktische Wenken. Practical Information BIENVENUE A OIGNIES Toute l'équipe du Village de Vacances de Oignies vous souhaite la bienvenue. De manière à rendre votre séjour le plus agréable possible, nous vous conseillons vivement de prendre connaissance

Plus en détail

Human Computer Interaction. Describe a website that changed the way you and someone you know does things

Human Computer Interaction. Describe a website that changed the way you and someone you know does things Human Computer Interaction Describe a website that changed the way you and someone you know does things Christian Blanvillain Feb. 24, 2009 «Le cloud computing ou informatique dans les nuages en français,

Plus en détail

VÉHICULES DE COLLECTION LUNDI 8 OCTOBRE 2012 - CERCLE DE LORRAINE

VÉHICULES DE COLLECTION LUNDI 8 OCTOBRE 2012 - CERCLE DE LORRAINE VÉHICULES DE COLLECTION LUNDI 8 OCTOBRE 2012 - CERCLE DE LORRAINE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILLING TE BRUSSEL Par le Ministère de l étude LEROY & Associés Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.

Plus en détail

2014 Catalogue. www.redcastle.fr Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/redcastle.redcastle.sport

2014 Catalogue. www.redcastle.fr Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/redcastle.redcastle.sport CONCEPTION : CREDIT PHOTO : DIPZONE / V. FRY 0 Catalogue www.redcastle.fr Rejoignez-nous sur : 900 Rue Ampère CS 70 - Pôle d Activités Les Milles 9 AIX EN PROVENCE Cedex - France Tél : + (0) 60 76 90.

Plus en détail

Pex plumbing and heating products Catalogue des produits de plomberie

Pex plumbing and heating products Catalogue des produits de plomberie Pex plumbing and heating products Catalogue des produits de plomberie a world of water and comfort un monde d eau et de comfort TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES SECTION INTRODUCTION / INTRODUCTION

Plus en détail

PART II // ateliers-worshop

PART II // ateliers-worshop Le Pouvoir d attraction de la Lumière..................... 2 The attraction of Light Les Ateliers............................................................... 6 Workshops Installations Artistiques............................................

Plus en détail

In 1956 werd België ook opgeschrikt door de mijnramp in Bois du Cazier bij Marcinelle waarbij 262 doden te betreuren waren.

In 1956 werd België ook opgeschrikt door de mijnramp in Bois du Cazier bij Marcinelle waarbij 262 doden te betreuren waren. Vijftig jaar geleden was de wereld anders. De oorlogsjaren waren al een tiental jaren achter de rug. De industrie was in volle ontwikkeling, er kwamen veel nieuwe producten op de markt, de economie draaide

Plus en détail

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS. Réfrigérateur Fridge

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS. Réfrigérateur Fridge FR E N GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Réfrigérateur Fridge Sommaire FR 1 Sécurité et environnement Consignes de sécurité... 4 Respect de l environnement et

Plus en détail

JobDay Saint-Lambert 2013 Offre d emploi Werkaanbieding

JobDay Saint-Lambert 2013 Offre d emploi Werkaanbieding AAXE Titres services Lieu Plaats : Aide-ménagères Bruxelles Services aux personnes CDD dans un premier temps Aaxe Titres-Services propose aux particuliers les services d aide-ménagères ou de centrales

Plus en détail

Outillage Carrelage et plomberie. Tiling and Plumbing Tools

Outillage Carrelage et plomberie. Tiling and Plumbing Tools Outillage Carrelage et plomberie Tiling and Plumbing Tools introduction prci créée en 1984 en france, prci devient en 2004 la filiale française du groupe américain QEp. présent dans plus de 80 pays à travers

Plus en détail

Tibas. Office System

Tibas. Office System Tibas Office System 02 Natural simplicity Le système de table Tibas séduit par son design clair et révèle un naturel sculptural. Au lieu d être intrusif, Tibas est délibérément discret et intègre. Elégant

Plus en détail

Verlegehinweise ECO-Fliesen Laying instructions for ECO carpet tiles Leginstructies voor ECO-tegels Conseils de pose des dalles ECO

Verlegehinweise ECO-Fliesen Laying instructions for ECO carpet tiles Leginstructies voor ECO-tegels Conseils de pose des dalles ECO Verlegehinweise ECO-Fliesen Laying instructions for ECO carpet tiles Leginstructies voor ECO-tegels Conseils de pose des dalles ECO D Lieber Verleger, lieber Kunde, vor der Verlegung der selbstliegenden

Plus en détail

TRX-20 OWNERS MANUAL 2 WHEEL SUCTION-SIDE POOL CLEANER

TRX-20 OWNERS MANUAL 2 WHEEL SUCTION-SIDE POOL CLEANER TRX20-13 TRX-20 TRX-20 OWNERS MANUAL 2 WHEEL SUCTION-SIDE POOL CLEANER Hayward Pool Products Canada 2880 Plymouth Drive Oakville, ON L6H 5R4 888.238.7665 / haywardpool.ca THANK YOU FOR PURCHASING A TRX-20

Plus en détail

Mosa. Tiles. 15thirty Collection

Mosa. Tiles. 15thirty Collection Mosa. Tiles. 15thirty Collection Mosa 15thirty Colors Collection 15 x 30 cm wandtegels Het typische Mosa wandtegelformaat 15 x 30 cm wordt inmiddels door architecten en interieurontwerpers veelvuldig toegepast.

Plus en détail

CHOCOLADE MAAKT MENSEN GELUKKIG. MAAR LEIDT DAT GELUK OOK TOT ENGAGEMENT?

CHOCOLADE MAAKT MENSEN GELUKKIG. MAAR LEIDT DAT GELUK OOK TOT ENGAGEMENT? GEO ICT BUSINESS GUIDE 2014-2015 GEO ICT BUSINESS GUIDE 2014-2015 MET MEDEWERKING VAN #BEGEO A geospatial society in the making A recent United Nations study, the United Nations Initiative on Global Geospatial

Plus en détail

Installation and User s Guide IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS. Pressure Side Pool Cleaner

Installation and User s Guide IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS. Pressure Side Pool Cleaner Pressure Side Pool Cleaner Installation and User s Guide English 2 Français 22 Español 42 Italiano 62 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS Customer Service

Plus en détail

Launch Brochure for the ACE Project

Launch Brochure for the ACE Project A European cooperation project Launch Brochure for the ACE Project Answers to the Carbon Economy The world is facing a crisis. Unless we face up to the challenge of climate change, our children will not

Plus en détail

LUMIÈRE SUR LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : DESTINATION MICE

LUMIÈRE SUR LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : DESTINATION MICE LUMIÈRE SUR LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : DESTINATION MICE L ÉLÉGANCE AU SERVICE DES AFFAIRES! Le Touquet-Paris-Plage, destination authentique et élégante, est un véritable resort d exception pour accueillir

Plus en détail

Business Connect. La transition vers un modèle «unifié» dynamique. Storage e transition towards a dynamic "unified" model

Business Connect. La transition vers un modèle «unifié» dynamique. Storage e transition towards a dynamic unified model Business Connect Le magazine d information de Telindus n 17 Juin 2012 The Telindus news magazine No. 17 June 2012 STOCKAGE La transition vers un modèle «unifié» dynamique Storage e transition towards a

Plus en détail

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FOR HOUSEHOLD USE ONLY Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules. Mode d'emploi Veuillez lire attentivement le mode d'emploi (notamment

Plus en détail

Owner s Manual Guide d utilisation Manual del usuario

Owner s Manual Guide d utilisation Manual del usuario Owner s Manual Guide d utilisation Manual del usuario Kinetico Drinking Water System Plus Deluxe Système Kinetico Plus Deluxe pour eau de boisson Sistema de Lujo de Tratamiento de Agua Kinetico Kinetico

Plus en détail

DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS

DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS 9000 633 145 Rev A Congratulations and thank you from Bosch! Thank you for

Plus en détail

Bose 901 Series VI Direct/Reflecting Speaker System

Bose 901 Series VI Direct/Reflecting Speaker System Thi spdfi nc l udesbot ht heengl i s hand t hef r enc hv er s i onsoft hi sdoc ument. CePDFi nc l utl esv er s i onsangl ai s es etf r anç ai s esdec edoc ument. The Bose 901 Series VI Direct/Reflecting

Plus en détail

Thank You! PiranhaMax Sonar Technology. Single Beam Sonar. Dual Beam Sonar

Thank You! PiranhaMax Sonar Technology. Single Beam Sonar. Dual Beam Sonar Thank You! Thank you for choosing Humminbird, America's #1 name in fishfinders.humminbird has built its reputation by designing and manufacturing top-quality,thoroughly reliable marine equipment.your Humminbird

Plus en détail

HE225A,B and HE265A,B By-Pass Flow-Through Humidifiers with

HE225A,B and HE265A,B By-Pass Flow-Through Humidifiers with HE225A,B and HE265A,B By-Pass Flow-Through Humidifiers with OWNER S GUIDE IMPORTANT Please read these instructions and keep them in your records. Place bar code here 69-1423EF-04 HE225A,B AND HE265A,B

Plus en détail

m warning m caution m warning

m warning m caution m warning literature number MPD 90222 L.P. GAS ON DEMAND WATER HEATER Models OD50, OD50CW ENGLISH - FRANÇAIS This water heater design has been certified by the Canadian Standards Association for installation in

Plus en détail