INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE"

Transcription

1 INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

2 BY PEOPLE. FOR PEOPLE. FAIT PAR DES HOMMES. POUR LES HOMMES. VAN MENSEN. VOOR MENSEN. 02 Hohenzollern Wasserfall in Bad Ischl

3 Welcome to the world of Artweger! Artweger was founded more than years ago and today is a modern Austrian company. A company that assumes responsibility. For employees, environment, partners and customers, who expect from Artweger first-class products with special functionality. Bienvenue dans l univers d Artweger! La maison Artweger a été fondée il y a plus de ans et elle est aujourd hui une entreprise autrichienne moderne. Une entreprise qui prend des responsabilités. Pour ses collaborateurs, l environnement, les partenaires et les clients qui attendent d Artweger des produits de grande qualité avec des prestations profitables. Welkom in de wereld van Artweger! Artweger werd meer dan jaar geleden opgericht en is momenteel een moderne Oostenrijkse onderneming. Een onderneming, die verantwoording neemt. Voor medewerkers, milieu en partners en klanten, die van Artweger eersteklas producten met bijzonder klantenvoordeel verwachten. Artweger opens new perspectives. Artweger has made a good name for itself internationally with showers of highest quality. This fills us with pride and is simultaneously a confirmation and motivation for us: We want to show you the bathroom from a new point of view: as a room for living. This catalogue is meant to inspire you and give you many ideas for this! Bienvenue dans l univers d Artweger! Avec ses douches d une qualité exceptionnelle, Artweger s est fait une bonne réputation au niveau international. Nous en sommes très fiers et cette renommée est pour nous à la fois une confirmation et une motivation. Nous souhaitons vous apporter un nouveau point de vue sur la salle de bain : en tant que pièce à vivre. Ce catalogue a été conçu dans le but de vous inspirer et de vous fournir des idées pour transformer cette inspiration en réalisation! Artweger opent nieuwe perspectieven. Met douches van eersteklas kwaliteit heeft Artweger internationaal een goede reputatie opgebouwd. Dat vervult ons met trots en is voor ons een bevestiging en motivatie tegelijk: wij willen u het bad uit een nieuw gezichtspunt nader brengen: als ruimte om te wonen. Deze catalogus dient u voor inspiratie voor vele ideeën! 03

4 04 THE FINE ART OF BATHING. L ART DU BAIN. Verfijnd design in de badkamer.

5 The best idea is only as good as its realisation. That s why at Artweger so much importance is placed on durability and quality: with the materials, the workmanship, the accessories and of course the service. La meilleure idée ne vaut que par sa réalisation. Pour cette raison des valeurs telles que longévité et qualité occupent chez Artweger une place importante tant pour le choix des matériaux que pendant la fabrication ou encore pour les accessoires et tout naturellement pour le service. Het beste idee is slechts zo goed als haar verwezenlijking. Daarom hebben bij Artweger lange levensduur en kwaliteit een belangrijke betekenis: bij de materialen, de verwerking, de onderdelen en natuurlijk bij de service. The Artweger trademark. For decades Artweger has developed products for the bath that besides durable quality and greatest functionality above all have the following in common: They make life for you as the user nicer and more comfortable. Part of this is not only the aesthetic product design but just as well the multitude of innovative ideas and functional details typical for Artweger. Brought to the point: The fine Art of bathing. La marque Artweger. Depuis des dizaines d années la maison Artweger développe des produits pour la salle de bain, qui, outre une qualité durable et une excellente fonctionnalité, ont une chose importante en commun: Ils vous rendent, à vous utilisateurs, la vie plus belle et plus agréable. Et tout cela grâce à leur design esthétique ou encore la multitude d idées innovantes et détails fonctionnels si typique de la gamme Artweger. Vous l aurez compris: Artweger c est «L Art du Bain». Het merk Artweger. Sinds tientallen jaren ontwikkelt Artweger producten voor het bad, die naast duurzame kwaliteit en hoogste functionaliteit vooral één ding gemeen hebben: zij maken voor u als gebruiker het leven mooier en aangenamer. Daartoe behoort het esthetisch product-design evenals een veelvoud aan innovatieve ideeën en functionele details, die typisch voor Artweger zijn. In één woord: de fijne stijl in het bad. 05

6 06 MORE DESIGN IN THE BATH. PLUS DE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN. MEER DESIGN IN HET BAD.

7 Only the perfect combination of formal aesthetics with materials and surfaces make the bathroom what it should be: a place of relaxation and well-being. That s why Artweger has worked with professional designers for several years now. Seule l alliance parfaite de l esthétique dans la forme avec les matériaux et les surfaces fait de votre salle de bain ce qu elle doit être : un lieu de détente et de bien-être. Pour cette raison Artweger travaille depuis de nombreuses années avec des designers professionnels. Eerst de perfecte combinatie van formele esthetica met materialen en oppervlakken maken het bad tot wat het moet zijn: tot een plaats van ontspanning en welbehagen. Daarom werkt Artweger sinds vele jaren met professionele designers samen. More than a beautiful wrapper. Creative confrontation together and taking advantage of all design and technical possibilities are the basis of the co-operation between our designers and the engineers at Artweger. Some of the results can then be seen in the form of new models and some express themselves rather in a practical regard in the form of improved ergonomics and more comfort in daily use. Plus qu une jolie enveloppe. La confrontation commune d idées créatives et la cristallisation des possibilités formelles et techniques sont la base de la collaboration entre nos designers et les techniciens d Artweger. Les résultats sont parfois directement visibles sous la forme de nouveaux modèles ou s expriment plus discrètement du côté pratique sous la forme d une ergonomie améliorée ou d un meilleur confort dans l usage au quotidien. Meer dan een mooi omhulsel. Die gemeenschappelijke creatieve gedachtewisseling en een zo hoog mogelijk benutten van vormgevende en technische mogelijkheden zijn de basis voor de samenwerking tussen onze designers en de technici van Artweger. Menig resultaat kan men dan zien - in de vorm van nieuwe modellen - en veel uit zich eerder in praktisch opzicht - in de vorm van verbeterde ergonomie en meer comfort in het dagelijkse gebruik. 07

8 MORE FREE ROOM IN THE BATH. PLUS DE DIVERSITE DANS LA SALLE DE BAIN. MEER RUIMTE IN HET BAD. CITYLINE FOR ME 10 CITYLINE TOP 24 HIGHLINE 44 ARTWEGER WALK>IN 54 PURELINE THE WORLD OF ARTWEGER THE ARTWEGER TRADEMARK DESIGN IN THE BATH CUSTOM MODELS TUB FOLDING SREEN SHOWER TRAYS ACCESSORIES GUARANTEES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ ADHESIVE TECHNOLOGY INSTALLATION VARIATIONS/DOOR SYSTEMS

9 Products and models. Let yourself be inspired and find the Artweger solution for your well-being on the following pages for many years to come! Because Artweger products are made of high-quality materials that guarantee durability! Many models are also available in custom sizes. In this way Artweger offers you lots of free room and makes your life easier. Produits et modèles. Laissez-vous inspirer et trouvez sur les pages suivantes la solution Artweger qui vous ressemble et vous apportera le bien-être pour de longues années! Car les produits Artweger sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité qui vous garantissent leur longévité! Beaucoup de modèles sont réalisables en dimensions spéciales. Artweger vous offre donc une grande diversité et vous facilite la vie. Producten en modellen. Laat u zich inspireren en vindt op de navolgende bladzijden de Artweger-oplossing, waarmee u zich prettig voelt vele jaren lang! De Artweger-producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd, die duurzaamheid garanderen! Veel modellen zijn er ook in afwijkende groottes. Artweger biedt u derhalve veel levensruimte en maakt u het leven gemakkelijker. LIFELINE 78 LIFELINE MOBIL 94 BASELINE 104 BODY+SOUL 126 TWINLINE 152 L UNIVERS D ARTWEGER LA MARQUE ARTWEGER LE DESIGN DANS LA SALLE DE BAIN FABRICATIONS SUR MESURE paroi repliable pour baignoires RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSOIRES GARANTIES/ARTCLEAN/ARTGRIP/ TECHNIQUE DE COLLAGE VARIANTES D INSTALLATION/SYSTEMES DE PORTES DE WERELD VAN ARTWEGER HET MERK ARTWEGER DESIGN IN HET BAD SPECIALE SAMENSTELLINGEN BADKLAPWAN DOUCHEBAKKEN TOEBEHOREN GARANTIE/ARTCLEAN/ARTGRIP/LIJMTECHNIEK INBOUWVARIANTEN/DEURSYSTEMEN

10 10

11 CITYLINE FOR ME Some things don't need much to unfold their full beauty. Only doing without everything superfluous makes it something special. A fine piece of jewellery, for example, that only in this way is accentuated. Or the new CITYLINE FOR ME in its unobtrusive elegance, that sets accents in the bathroom with its decorative fittings... Il y a de ces objets qui se contentent de peu, pour déployer toute leur beauté. Le renoncement au superflu en fait quelque chose d exceptionnel: Un beau bijou mis en valeur en toute simplicité. Ou la nouvelle CITYLINE FOR ME dans son élégance discrète, qui pose des accents décoratifs dans la salle de bain avec ses ferrures... Sommige dingen hebben niet veel nodig om hun volledige schoonheid te ontplooien. Pas afstand doen van alles wat overbodig is. Een sierlijk pronkstuk bijvoorbeeld, wat op deze wijze tot uiting komt. Of de nieuwe CITYLINE FOR ME in haar bescheiden elegantie, die met haar beslag sierlijke accenten in het bad zet... 11

12 MY STYLE. Less is more. CITYLINE FOR YOU defines frameless showers completely from scratch! With its subtle, decorative fittings and the smooth glass interior surfaces, it sets new standards in bathroom design. MON STYLE. Avec moins, on peut faire plus. La gamme CITYLINE FOR YOU redéfinit en profondeur le concept de la douche sans encadrement! Avec ses ferrures discrètes et décoratives, ses surfaces intérieures en verre lisses, elle pose des nouveaux jalons dans le design de la salle de bain. MIJN STIJL. Minder is meer. De CITYLINE FOR YOU definieert de frameloze douches geheel nieuw! Met haar decent, sierlijk beslag en de gladde glazen binnenvlakken zet ze nieuwe maatstaven in het bad design. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, fixed parts satin, adapted to door height, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, eléments fixes en Satin, alignés sur la hauteur de la porte, poignées et charnières en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, helder hardglas, vaste delen satijn, aangepast aan de deurhoogte, grepen en beslag chroom. 12

13 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME 1/4-ronde draaideur, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 13

14 MY WISHES. Anything's possible. The design of CITYLINE FOR ME makes the realization of many - even unusual - special requests possible! Wider? Higher? Or more slanted? CITYLINE FOR ME offers it all. MES SOUHAITS. Tout est possible. Le design de l écran CITYLINE FOR ME permet la réalisation de beaucoup de solutions sur mesure, même les plus extravagantes! Plus large? Plus haut? Plus en biais? Tout est possible pour la CITYLINE FOR ME. MIJN WENSEN. Alles is mogelijk. Het design van de CITYLINE FOR ME maakt de verwerkelijking van vele - ook bijzondere speciale wensen mogelijk! Breder? Hoger? Of schuiner? Dat alles biedt de CITYLINE FOR ME. CITYLINE FOR ME Pentagonal shower with winged door, example of a custom solution with wide fixed part and recess for base, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Quarter-round shower with winged door, example of a custom solution with slanted wall, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Écran quart de rond avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec un mur incliné, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME ronde douche met vleugeldeur, voorbeeld van een speciale oplossing met schuine wand, helder hardglas, grepen en beslag chroom. CITYLINE FOR ME Ecran pentagonal avec porte pivotante, exemple d une fabrication sur mesure avec élément fixe plus large et découpe de socle, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. CITYLINE FOR ME vijfhoekige douche met vleugeldeur, voorbeeld voor een speciale oplossing met breed vast deel en sokkeluitsparing, helder hardglas, grepen en beslag chroom. 14

15 CITYLINE FOR ME 15

16 CITYLINE FOR ME Door with bevelled side screen, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Porte avec paroi fixe en biais, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME deur met afgeschuinde zijwand, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY COMFORT. The purest pleasure all around. CITYLINE FOR ME makes life easy for you even after the shower - when cleaning. Through the consistent use of the bonding technology with all fastening and functional elements the inside of the glass is completely flat and smooth. This makes CITYLINE FOR ME especially easy to clean! MON CONFORT. Un pur plaisir, tout en rondeurs. La CITYLINE FOR ME vous facilite la vie même après la douche - au moment du nettoyage. Grâce à l utilisation sans concession de la technique de collage sur tous les éléments d assemblage et de fonctionnement, la face interne du verre reste lisse et plane. De cette manière la CITYLINE FOR ME est particulièrement facile à nettoyer. MIJN COMFORT. Rondom het zuiverste genoegen. De CITYLINE FOR ME maakt u ook het leven na het douchen gemakkelijk - bij de reiniging. Door de consequente toepassing van de lijmtechniek bij alle bevestigings- en functieelementen is de glazen binnenkant volledig effen en glad. Zo is de CITYLINE FOR ME bijzonder gemakkelijk te reinigen! CITYLINE FOR ME Winged door with side screen, example of a custom solution with extra wide fixed part, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante avec paroi fixe, exemple d une fabrications sur mesure avec une partie fixe extra-large, verre naturel clair, poignées et ferrures en chrome. 16 CITYLINE FOR ME vleugeldeur met zijwand, voorbeeld maatwerk met extra breed vastdeel, helder hardglas, grepen en bevestigingspunten chroom.

17 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Semicircular shower with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Silvia. CITYLINE FOR ME Écran demi cercle avec deux portes pivotantes, verre naturel clair, poignées et ferrures en Chrome, sur receveur Artweger Silvia. CITYLINE FOR ME halfronde douche met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Silvia. 17

18 CITYLINE FOR ME Corner entry with two winged doors, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Sabine. CITYLINE FOR ME Entrée d angle avec deux porte pivotantes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Sabine. CITYLINE FOR ME hoekinstap met twee vleugeldeuren, helder hardglas, grepen en scharnieren chroom, Artweger douchebak Sabine. MY ADVANTAGES. Everything that counts. > Perfect frameless design > Transparent, reduced appearance > Individual made-to-measure custom manufacture > Innovative Artweger bonding technology > for completely smooth glass inner surfaces > and very easy cleaning > Lifting/sinking hinge for easy opening and closing > Especially sturdy execution > Brand-name quality for many years of satisfaction > 5-year factory guarantee MES AVANTAGES. Tout ce qui est vraiment important. > Un design parfait sans encadrement > Un aspect transparent, réduit à l essentiel > La fabrication sur mesure personnalisée à l unité > La technique de collage innovante Artweger > Pour des faces internes des verres complètement lisses > et un entretien facile > Des charnières vérins pour une ouverture et une fermeture confortables > Une réalisation particulièrement solide > Une qualité garantie par la marque pour de nombreuses années de satisfaction > Une garantie d usine de 5 ans MIJN VOORDELEN. Alles, wat telt. > perfect frameloos design > transparante, gereduceerde optiek > individuele aparte vervaardiging op maat > innovatieve Artweger lijmtechniek > voor volledige gladde glazen binnenvlakken > en bijzonder eenvoudige reiniging > hef-/daal scharnieren voor gemakkelijk openen en sluiten > bijzonder stabiele uitvoering > merkkwaliteit voor vele jaren tevredenheid > 5 jaar fabrieksgarantie CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with one fixed part, genuine glass clear, vision strips satin, handles and hinges chrome-plated. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec un élément fixe, verre naturel clair, motif en satin, poignées et ferrures en chrome CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met 1 vastdeel, helder hardglas, zichtbaar Satijn-decor, grepen en bevestigingspunten chroom.

19 CITYLINE FOR ME CITYLINE FOR ME Winged door in alcove with two fixed parts, genuine glass clear, handles and hinges chrome-plated, Artweger shower tray Simone. CITYLINE FOR ME Porte pivotante en niche avec deux éléments fixes, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome, receveur Artweger Simone. CITYLINE FOR ME vleugeldeur in nis met twee vaste delen, helder hardglas, grepen en beslag chroom, Artweger douchebak Simone

20 An adjustment range of 10 mm allows rapid and precise assembly on walls and floors. Une plage de réglage de 10 mm permet un montage rapide et précis sur le mur et le sol. Een justering tot 10 mm maakt een snelle en precieze montage aan wand en vloer mogelijk. The geometrical handle emphasizes the clear lines. La poignée géométrique souligne la clareté des lignes. De geometrische greep benadrukt de heldere lijnvoering. Outside a beautifully formed designer hinge... A l extérieur une très belle charnière design... Aan de buitenkant een prachtig design-scharnier......inside an easy-to-maintain, smooth glass surface.... à l intérieur une surface en verre lisse et facile à entretenir....aan de binnenkant eenvoudig te reinigen, gladde glazen vlakken. An extra narrow, continuous magnetic strip is integrated into the seal. Une baguette magnétique continue et extraplate est intégrée dans le joint. Een extra smalle doorgaande magneetrand is in de afdichting geïntegreerd. A ball joint provides a secure resting surface even on sloping and uneven floors. Une rotule assure un appui sécurisé même sur un sol qui n est pas d aplomb. Een kogelgewricht zorgt ook op schuine en oneffen vloeren voor een veilige opstelling. Lifting/sinking hinge for comfortable entry and exit. When opening, the door lifts... Charnière vérin pour une entrée et une sortie confortable. Au moment de l ouverture la porte se soulève,... Hef-daal scharnier voor eenvoudig in-en uitstappen. Bij het openen gaat de deur omhoog, when closing, the door sinks to the floor again.... à la fermeture la porte s abaisse jusqu au sol.... bij het sluiten zakt de deurop de vloer. 20

21 CITYLINE FOR ME Models Shower tray measurement in cm Shower tray installation measurement in cm Entry widths in cm 1/4-round shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm Optionally available with door opening to left or right. II II 120 II Individually made to measure Semicircular shower with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm 104 II Individually made to measure Pentagonal shower with 1 winged door Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm I IV Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. I IV Corner entry with 2 winged doors Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to Individually made to measure Door in alcove with 1 fixed part Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm Optionally available with door opening to left or right. to Individually made to measure Door in alcove with 2 fixed parts Door height 204 cm Fixed part height: 197 cm and 204 cm to 140 Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Winged door next to side screen Door height 204 cm Fixed part height: 204 cm to Individually made to measure Optionally available with door opening to left or right. Side screen incl. stabiliser Height standard 204 cm to Individually made to measure VARIOUS CUSTOM SIZES AND CUSTOM SOLUTIONS POSSIBLE! Hinges and handles: Optionally also with easy-to-clean ART-CLEAN coating! The Artweger ART-CLEAN glass treatment makes cleaning genuinely easier. Through a special coating the glass surface becomes extremely smooth. Dirt and lime deposits can hardly find a hold. The glass stays brilliantly clear longer. chrome-plated Single-pane safety glass: Clear &Clean Single-pane safety glass (6 mm). In the Artweger CITYLINE FOR ME, special heattreated safety glass (EN 12150) is used, which is more impact-, shock- and temperature-resistant. Einfach sauber. Einfach rein. Genuine glass clear Satin EN

22 Parois Dimension receveur en cm Encombrement du receveur en cm Largeurs de passage en cm Douche en quart de rond avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. II II 120 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche en demi-cercle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm 104 II Fabrication sur-mesure individualisée Douche pentagonale avec 1 porte pivotante Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm I IV Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. I IV Accès d`angle avec 2 portes pivotantes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm et 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Porte pivotante en niche Hauteur porte 204 cm avec 1 partie fixe Hauteur partie fixe: 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche avec 2 parties fixes Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 197 cm und 204 cm Jusqu'à 140 Fabrication sur-mesure individualisée Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Porte pivotante en niche pour combinaison avec paroi fixe Hauteur porte 204 cm Hauteur partie fixe: 204 cm Livrable pour ouverture à droite ou à gauche au choix. Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée Paroi fixe stabilisateur inclus Hauteur 204 cm Jusqu'à Fabrication sur-mesure individualisée MULTIPLES MESURES ET SOLUTIONS INDIVIDEULLES! Charnières et poignées: Disponible sur demande avec revêtement ART-CLEAN pour un nettoyage plus facile! La finition du verre ART-CLEAN d Artweger représente un net allègement du nettoyage. Grâce à un revêtement spécial, la surface du verre devient particulièrement lisse. La saleté et les dépôts de calcaire ne peuvent se déposer. Le verre reste plus longtemps clair et brillant. chrome Verre naturel de sécurité: Verre de sécurité mono-feuille (6 mm ESG). Pour les douches Artweger CITYLINE FOR ME, on utilise du verre de sécurité spécialement traité par la chaleur (EN 12150), ce qui le rend plus résistant aux chocs et aux changements de température. En cas de casse, le verre se brise en granulés qui limitent sensiblement le risque de blessures. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. 22 Verre clair Verre satiné EN 14428

23 CITYLINE FOR ME douchewanden maat douchebak in cm douche inbouwmaat in cm instap breedte in cm 1/4 rond met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm passend voor alle gangbare douchebakken II II 120 II individueel maatwerk /2-rond met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm 104 II individueel maatwerk hoek met 1 swingdeur hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm I IV individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken I IV hoekinstap met 2 swingdeuren hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot individueel maatwerk swingdeur in nis hoogte deur 204 cm met 1 vast deel hoogte vast deel: 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur in nis met 2 vaste delen hoogte deur 204 cm hoogte vast deel: 197 cm en 204 cm tot 140 individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken swingdeur hoogte deur 204 cm voor combinatie hoogte vast deel: met zijwand 204 cm tot individueel maatwerk passend voor alle gangbare douchebakken zijwand inclusief stabilisator standaardhoogte 204 cm tot individueel maatwerk VEELVOUDIGE MODELLEN EN MAATWERK MOGELIJK! scharnieren en grepen: Op verzoek ook met reinigingsvriendelijke ART-CLEAN coating! Een echte verlichting bij het reinigen is de ART-CLEAN-glasveredeling. Door een speciale coating wordt het glasoppervlak bijzonder glad. Vuil en kalkaanslag krijgen nauwelijks kans. Het glas blijft langer stralend helder. chroom veiligheidsglas Gehard veiligheidsglas (6 mm ESG). In de Artweger CITYLINE FOR ME wordt een speciaal warmtebehandeld veiligheidsglas (EN 12150) toegepast, dat bestendiger is tegen slag, stoot en temperatuurwisselingen. Bij glasbreuk ontstaan glaskorrels, die letselgevaar duidelijk reduceren. Clear &Clean Einfach sauber. Einfach rein. helder hardglas satijn EN

24 That s showering with zeitgeist... La douche est dans l air du temps Dat is douchen met tijdgeest with yours or with mine? Qu en penses-tu?... met die van jou of met die van mij? 24

25 CITYLINETOP CITYLINE TOP from Artweger embodies pure lifestyle in the best sense of the word. It appears stylish and unobtrusive and yet cannot be overseen. It is the best example of the successful combination of design, technology and modern comfort in the bath. La gamme CITYLINE TOP d Artweger incarne l essence même de l expression «Lifestile» - le style de vie. Elle paraît raffinée et discrète - et pourtant on ne voit qu elle. Elle est le meilleur exemple pour une combinaison réussie entre le design, la technique et le confort mo derne dans la salle de bain. De CITYLINE TOP van Artweger belichaamt in de beste zin van het woord lifestile puur. Ze werkt in stijl en decent - en is derhalve niet over het hoofd te zien. Ze is het beste voorbeeld voor de gelukte combinatie van design, techniek en modern comfort in het bad. 25

26 The CITYLINE TOP with its elegant, timeless design is without a doubt the first choice for all those look- ing for a high-quality, high-class shower. Avec son design élégant et intemporel, la CITYLINE TOP est sans doute le premier choix pour tous ceux qui recherchent une douche de qualité et d une grande classe. De CITYLINE TOP is met haar elegante, tijdloos design zonder twijfel de eerste keus voor allen, die een hoogwaardige douche met niveau zoeken. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 1 winged door, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Susanne CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 winged doors, frame chrome-plated, genuine glass clear, hinges and handles chrome-plated Douche en 1/4 de rond avec 2 portes pivotantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 swingdeuren, profilkleur Chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Porte de douche 1/4 de rond CITYLINE TOP avec porte pivotante, coloris du profilé chrome, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome. receveur Artweger Susanne CITYLINE TOP Ronde douche met swingdeur, profielkleur chroom, echt glas lichte grepen en scharnieren chroom Artweger douchebak Susanne 26

27 CITYLINETOP 27

28 Quality down to the finest detail and well thoughtout solutions guarantee the best water-tightness and durability. High-quality materials and perfect craftsmanship give you a good feeling every day. The five-year factory guarantee is the best proof of this. La qualité jusque dans les moindres détails et des solutions bien pensées sont les garants de meilleure étanchéité autant que de longévité. Les matériaux de première qualité et les finitions parfaites vous procureront une agréable sensation jour après jour. Et la garantie de fabrication de 5 ans en est la preuve indubitable. CITYLINE TOP 1/4-round shower with 2 swinging doors, frame chrome-plated, genuine glass, clear, hinges and handles chrome-plated Kwaliteit tot in detail en doordachte oplossingen in detail garanderen beste dichtheid en lange levensduur. Hoogwaardige materialen en perfecte verwerking geven u iedere dag een goed gevoel. Vijf jaar fabrieksgarantie is het beste bewijs daarvoor. Douche en quart de rond avec 2 portes battantes, coloris du profilé chromés, verre naturel clair, poignées et charnières en chrome 1/4-rond met 2 pendeldeuren profilkleur chrom, helder hardglas scharnieren en grepen chroom Especially EASY TO CLEAN. Particulièrement FACILE A NETTOYER. Bijzonder GEMAKKELIJK TE REINIGEN. CITYLINE TOP Pentagonal shower with winged door, frame high glass metall, genuine glass, hinges and handles chrome-plated, Artweger shower tray Sally Douche pentagonale avec portes pivotantes, coloris du profilé métallisé extra brillant, verre clair, charnières et poignées en chrome, receveur Artweger Sally 28 5-hoek met swingdeur, profilkleur metaal hoogglans, helder hardglas scharnieren en grepen verchroomd, Artweger douchebak Sally

INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE INSPIRATIONS THE NEW SHOWER WORLD LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE BY PEOPLE. FOR PEOPLE. FAIT PAR DES HOMMES. POUR LES HOMMES. VAN MENSEN. VOOR MENSEN. Hohenzollern Wasserfall

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Quincaillerie spécialisée de porte Specialized door hardware

Quincaillerie spécialisée de porte Specialized door hardware Quincaillerie spécialisée de porte Specialized door hardware Kinvaro F0 pour porte pliante Kinvaro F0 bi-fold system Lors de l ouverture de la porte pliante, la fonction assistée garantit un mouvement

Plus en détail

Système douche coulissant repliable : Cas 6 Inward Folding Bi-folding Shower System : Case 6

Système douche coulissant repliable : Cas 6 Inward Folding Bi-folding Shower System : Case 6 NOTICE DE POSE - INSTALLATION INSTRUCTIONS Système douche coulissant repliable : Cas 6 Inward Folding Bi-folding Shower System : Case 6 Accès de face Front Access Façade repliable vers l'intérieur sur

Plus en détail

CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE

CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE PRESENTATION CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE Capacité: 10-16 Tarif: A partir de: 26.000 EUR Chambres: 6 SERVICES INCLUS 7 nuits dans une villa/chalet de luxe Lits fait à l'arrivée et linge de maison.

Plus en détail

Slik Portfolio est un groupe de produits de salle de bain parmi les meilleurs au monde.

Slik Portfolio est un groupe de produits de salle de bain parmi les meilleurs au monde. www.slikportfolio.com INTRODUCING: SLIK PORTFOLIO PRÉSENTATION DE SLIK PORTFOLIO Slik Portfolio is a collection of some of the finest bathroom products in the world. Based in Ontario, Canada, we strive

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

aesthetic elegance with high quality materials. It s a die esthetische elegantie combineert met kwaliteits-

aesthetic elegance with high quality materials. It s a die esthetische elegantie combineert met kwaliteits- 36 Sphinx 330 37 37 38 39 De badkamerlijn is een bijzondere serie aflatende aandacht voor functionaliteit, comfort qualité. Une ligne complète de produits design offrant aesthetic elegance with high quality

Plus en détail

the creation of perfect ventilation Ventivalve VENTILATION DOMESTIQUE & VENTILATION D UTILITE WOONHUISVENTILATIE & VENTILATIE UTILITEIT

the creation of perfect ventilation Ventivalve VENTILATION DOMESTIQUE & VENTILATION D UTILITE WOONHUISVENTILATIE & VENTILATIE UTILITEIT the creation of perfect ventilation Ventivalve WOONHUISVENTILATIE & VENTILATIE UTILITEIT VENTILATION DOMESTIQUE & VENTILATION D UTILITE VOOR MEER ESTHETIEK EN COMFORT Ventivalve POUR PLUS D ESTHÉTIQUE

Plus en détail

Collection haut de gamme de sanitaire et mobilier. Luxury collection of sanitary and furniture

Collection haut de gamme de sanitaire et mobilier. Luxury collection of sanitary and furniture Collection haut de gamme de sanitaire et mobilier Luxury collection of sanitary and furniture sanitaire sanitary PARTNER bain / bath 1964-2014 : PRS Luigi LUPO 50 ans d engagement et de savoir-faire français

Plus en détail

Nouveautés / News. Collection haut de gamme de sanitaire. Luxury collection of sanitaryware

Nouveautés / News. Collection haut de gamme de sanitaire. Luxury collection of sanitaryware Nouveautés / News Collection haut de gamme de sanitaire Luxury collection of sanitaryware ZOE PLAN DOUBLE VASQUE Double washbasin Designed by O.Gossart Nouveauté : plan double vasque au design très épuré

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure.

Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure. Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure. Have you thought about square? +25% storage capacity compared to round on same surface 1 2 3 4 Top Silo Constructions (TSC) TSC develops, supplies and constructs

Plus en détail

Measuring Guide Bay or Corner Windows

Measuring Guide Bay or Corner Windows Measuring Guide ay or orner Windows Faux Wood linds, Horizontal linds, Natural Shades, Roller and Solar Shades, Roman Shades, Vertical Solutions, Wood linds Tools and Tips Steel tape measure do not use

Plus en détail

WALL FORMWORK G7000... simplicity of giving form to the concrete COFFRAGE DE VOILES

WALL FORMWORK G7000... simplicity of giving form to the concrete COFFRAGE DE VOILES WALL FORMWORK G7000... simplicity of giving form to the concrete COFFRAGE DE VOILES G7000... donner forme au béton en toute simplicité coffrage FORMWORK SYSTEMS... simplicity of giving form to the concrete

Plus en détail

Tâches et Buts. Date D échéance. Tâche Buts Remarques. www.financiallywiseonheels.com

Tâches et Buts. Date D échéance. Tâche Buts Remarques. www.financiallywiseonheels.com Tâches et Buts Date D échéance Tâche Buts Remarques Objectifs Annuels Trafic Web Inscriptions Email Produits à vendre Services à vendre Suiveurs Pinterest Suiveurs Facebook Suiveurs Twitter Suiveurs YouTube

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

L.O.G A. BOUTTIAU ETUDE NOTARIALE ENJOY YOUR WORKSPACE

L.O.G A. BOUTTIAU ETUDE NOTARIALE ENJOY YOUR WORKSPACE L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE ETUDE NOTARIALE A. BOUTTIAU 1 PROJET PROJECT PROJECT Pour cette étude notariale, l objectif était le passage d une implantation traditionnelle dans une maison de maître à un

Plus en détail

Guide d installation Deco Drain inc. DD200

Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Pour plus informations et pour télécharger les guides d installation en couleur, visitez notre site web. www.decodrain.com Soutien technique : Composez le : 514-946-8901

Plus en détail

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system:

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: 1.Which to choose: the cable or the mat? True Comfort offers two types of floor

Plus en détail

Smile Mobile Dashboard

Smile Mobile Dashboard Smile Mobile Dashboard 1. Magento Extension The iphone and Android applications require access to data from your Magento store. This data is provided through an extension, available on Magento Connect

Plus en détail

la baignoire / douche

la baignoire / douche Baignoires I Cabines vapeur I Balnéo Easy-in. 2 en 1 la baignoire / douche Prendre une douche ou un bain? La question ne se pose plus! Easy-in combine les deux : une vaste douche et une baignoire spacieuse

Plus en détail

OREGON. Doorsnede - Schnitt - Coupe - Cross section Ook voor inbouw - Auch zum Einbauen - Aussi pour incastrer - Suitable to build-in.

OREGON. Doorsnede - Schnitt - Coupe - Cross section Ook voor inbouw - Auch zum Einbauen - Aussi pour incastrer - Suitable to build-in. Bekleding - Bekleidung - Revêtement - Upholstery: Hopper 67 Anthracite Parma Ladenset - Schubladen - Tiroirs - Drawers OREGON Safe - Tresor - Coffre fort - Safe Cover - Matratzenbezug - Housse - Cover:

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

Un Groupe organisé autour d un concept «Full Service» A GROUP ORGANISED IN A FULL SERVICE CONCEPT

Un Groupe organisé autour d un concept «Full Service» A GROUP ORGANISED IN A FULL SERVICE CONCEPT Le groupe PARIS AXE COSMÉTIQUE PARISAXE COSMETIC GROUP Créé en 1999, PARIS AXE COSMÉTIQUE est aujourd hui un Groupe leader, acteur majeur du secteur de la Beauté. Il est composé de deux activités principales

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS WELLINGTON-48MB ASSEMBLY INSTRUCTIONS Before beginning, please check to ensure you have all the parts listed below. To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents)

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents) PODUM-INFO-ACTION (PIA) La «carte routière» pour les parents, sur l éducation en langue française en Ontario A «road map» for parents, on French-language education in Ontario (Programme de formation pour

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1

TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1 TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1 Préambule technique Impressions et techniques Impression une face Impression encre durcie

Plus en détail

DEAUVILLE VILLERS-SUR-MER CABOURG

DEAUVILLE VILLERS-SUR-MER CABOURG DEAUVILLE VILLERS-SUR-MER CABOURG Entre Deauville et Cabourg 17 CHAMBRES ET Jr SUITES 17 Rooms and Jr Suites SPA DE DEAUVILLE Spa de Deauville RESTAURANT GASTRONOMIQUE Le Matisse Restaurant gastronomique

Plus en détail

*Square footage includes thicknesses of all walls. *La superficie inclue l épaisseur de tous les murs.

*Square footage includes thicknesses of all walls. *La superficie inclue l épaisseur de tous les murs. - Bella Vista, meaning beautiful view speaks itself. This model offers a view from every room thanks to its large windows. These allow for a good natural ventilation and of course, the view of the beautiful

Plus en détail

Excursions. Nous vous proposons : We offer. Mercedes Classe E Exécutive - 3 pax - 3 bags. Jaguar XJ Luxe - 3 pax - 3 bags

Excursions. Nous vous proposons : We offer. Mercedes Classe E Exécutive - 3 pax - 3 bags. Jaguar XJ Luxe - 3 pax - 3 bags Principalement composé de Mercedes Benz, tout notre parc est équipé de la géo localisation. Accompagnés par nos chauffeurs «guides», vous découvrirez la France et ces hauts lieux touristiques, à travers

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont un compte Facebook? Et si tu es plus jeune, tu as dû entendre parler autour de

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

Collection de vitraux de style art déco Art Deco Stained Glass Collection. www.duscodoors.com

Collection de vitraux de style art déco Art Deco Stained Glass Collection. www.duscodoors.com 21 1420 PSL 1420 P - P 1420 PSL 1420 ESL 1420 E - D 1420 ESL 1420 ESL2 - E 1420 E - Z 1420 S - S 22 Milano 1420 Quatre types de vitraux colorés, texturés et biseautés sont réunis à l aide de ruban à métaux

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE STORES / SHADES sur solariums modulaire / on modular solariums FRANÇAIS et ANGLAIS FRENCH and ENGLISH 1 INSTALLATION DES STORES PLISSÉS SUR LES SOLARIUMS MODULAIRES

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 TCM QUALITY MARK Jean-Marc Bachelet Tocema Europe workshop 4 Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 + lead auditors for certification bodies Experiences Private and state companies,

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

Elégance et raffinement Elegance & sophistication

Elégance et raffinement Elegance & sophistication Elégance et raffinement Elegance & sophistication La Maison Bricard Bricard, a House of excellence Quand l artisanat, dans la plus grande tradition française, s allie à l art de la création, c est la naissance

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

GRAPHIC STANDARDS MANUAL

GRAPHIC STANDARDS MANUAL GRAPHIC STANDARDS MANUAL CHARTE GRAPHIQUE This Graphic Standards Manual is aimed at the relays of the Europe Direct information network. They are members of a single family dedicated to the same aim: the

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Press Release ZEADES boutique in Tel-Aviv, IL 20 th of april, 2011

Press Release ZEADES boutique in Tel-Aviv, IL 20 th of april, 2011 Press Release ZEADES boutique in Tel-Aviv, IL 20 th of april, 2011 ZEADES Monte Carlo - 2011 - all rights reserved ZEADES Monte Carlo - 2011 - all rights reserved ZEADES Opens in Tel Aviv ZEADES, the creator

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

Donnez vie à vos idées. Make your ideas real.

Donnez vie à vos idées. Make your ideas real. Donnez vie à vos idées. Make your ideas real. 2 Signature Cuisines AC Donnez vie à vos idées. Make your ideas real. Depuis 1974, Signature Cuisines AC se spécialise dans la fabrication et l installation

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Bekijk hier de complete Robberechts collectie. connex P4

Bekijk hier de complete Robberechts collectie. connex P4 Bekijk hier de complete Robberechts collectie. connex P4 P4 Z Zwevend blad Plateau flottant Floating top Dit gamma bevat: Hoofdbureau 90 aanbouw bureau 180 aanbouw bureau Bench 180 aanbouw bench Cette

Plus en détail

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue

Prénom : Admission en 9 VSG ANGLAIS. 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Admission en 9 VSG ANGLAIS Durée Matériel à disposition 120 minutes Pour l expression écrite uniquement : dictionnaire bilingue Rappel des objectifs fondamentaux en 8 VSG I. Compréhension écrite II. Expression

Plus en détail

Sign fixation systems in stainless steel Systemes de signaletique en acier inoxydable

Sign fixation systems in stainless steel Systemes de signaletique en acier inoxydable COSIGN SIGN FIXATION SYSTEMS 12-09-2006 10:41 Pagina 1 Sign fixation systems in stainless steel Systemes de signaletique en acier inoxydable COSIGN SIGN FIXATION SYSTEMS 12-09-2006 10:41 Pagina 2 Introduction

Plus en détail

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon,

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon, Mesure Measurement Français p 1 English p 4 Version : 8006 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Lune pour dynamomètre 10 N Earth, Jupiter, Mars, Moon, labels for 10 N dynamometer Mesure Etiquettes Terre, Jupiter,

Plus en détail

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Le capital Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs social capital An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Présentation des participants participants presentation Fondation Dufresne et Gauthier

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

NEW 2014. Longueur hors tout / Length over all...14,98 m / 49.15 ft Largeur hors tout / Beam over all...7,99 m / 26.21 ft

NEW 2014. Longueur hors tout / Length over all...14,98 m / 49.15 ft Largeur hors tout / Beam over all...7,99 m / 26.21 ft Lounge deck Longueur hors tout / Length over all...14,98 m / 49.15 ft Largeur hors tout / Beam over all...7,99 m / 26.21 ft Tirant d eau / Draft...1,25 m / 4.1 ft Déplacement / Displacement... 15,7 t /

Plus en détail

MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N

MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N MARGOT COLLECTION D E L A T R A D I T I O N A U D E S I G N Nous célébrons le commencement de notre deuxième siècle en vous proposant des collections complètes de salles de bain coordonnées à nos robinetteries.

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

DIVAN D EXAMEN ÉLECTRIQUE ELECTRIC EXAMINATION TABLE

DIVAN D EXAMEN ÉLECTRIQUE ELECTRIC EXAMINATION TABLE L'esthétique et le confort pour votre cabinet Aesthetics and comfort for your practice DIVAN D EXAMEN ÉLECTRIQUE ELECTRIC EXAMINATION TABLE Position basse Low position Accueil Welcome MAXI 98 cm Déclive

Plus en détail

Réalisations standard

Réalisations standard ATEA Séduction et qualité pour un espace douche tendance. Élégance des profilés, qualité des matériaux et de la finition. Multiples possibilités grâce aux fabrications sur-mesure. Un nombre important de

Plus en détail

Multi Beam antenna informations and assembly instructions. Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites. Informations Importantes

Multi Beam antenna informations and assembly instructions. Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites. Informations Importantes Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites Multi Beam antenna informations and assembly instructions Informations Importantes Cette antenne permet de recevoir jusqu à 8 satellites de

Plus en détail

DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea

DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 1. INSTALLATION... 2 2. CONFIGURATION... 2 3. LICENCE ET COPYRIGHT... 4 4. MISES A JOUR ET SUPPORT...

Plus en détail

APARTMENT ROCHEBRUNE MEGèVE, FRANCE

APARTMENT ROCHEBRUNE MEGèVE, FRANCE PRESENTATION APARTMENT ROCHEBRUNE MEGèVE, FRANCE Capacité: 10 Personnes Tarif: A partir de: 26.000 EUR Chambres: 5 SERVICES INCLUS 7 nuits dans une villa/chalet de luxe Lits fait à l'arrivée et linge de

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

Een onbetwist voordeel van Un avantage incontesté de Uncontested advantages of the Met de Sphinx 315 L équilibre correct est atteint

Een onbetwist voordeel van Un avantage incontesté de Uncontested advantages of the Met de Sphinx 315 L équilibre correct est atteint 28 Sphinx 315 29 29 30 Een onbetwist voordeel van de serie zijn de diverse vormen en afmetingen van de wastafels. De fraai vormgegeven asymmetrische wastafels volgen de nieuwste trends en verrijken elke

Plus en détail

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury. Western Steel & Tube 1 Storage Locker Extended Storage Locker Storage Cabinet Assembly And Use Instructions Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Plus en détail

Shipping to Canada for AACD 2016 ANNUAL SCIENTIFIC SESSION?

Shipping to Canada for AACD 2016 ANNUAL SCIENTIFIC SESSION? Shipping to Canada for AACD 2016 ANNUAL SCIENTIFIC SESSION? That s where Freeman s customs clearance & transportation services can help. Freeman will manage the entire logistics chain ensuring your booth

Plus en détail

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing Audio and Web Conferencing services Orange Business Services Web Conferencing web conferencing completely integrated audio and web services conference availability 24hrs/7days up to 100 participants complete

Plus en détail

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her.

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI VOCABULAIRE Mots 1 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. You may want to use some of the following words Paris petite

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 3 Subject: Topic: French Writing In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Lions Club de Beaune 2013-2014. Des outils de communication pour les

Lions Club de Beaune 2013-2014. Des outils de communication pour les Des outils de communication pour les jeunes Autistes Une année orientée Jeunesse Rencontre de l association des Papillons Blancs de Beaune qui nous a présenté le projet développé en interne et consistant

Plus en détail

Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning

Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning Le partenaire de vos exigences The partner of your requirements Spécialiste reconnu de la robinetterie industrielle, SLIMRED est devenu un partenaire

Plus en détail

Our brand in action. 3.1 Corporate applications 3.2 Marketing applications 3.3 Merchandise 3.4 Events and tradeshows

Our brand in action. 3.1 Corporate applications 3.2 Marketing applications 3.3 Merchandise 3.4 Events and tradeshows Our brand in action 3.1 Corporate applications 3.2 Marketing applications 3.3 Merchandise 3.4 Events and tradeshows 58 3.1 Corporate applications If a communication does not directly address consumers

Plus en détail

INFORMATION BULLETIN 04-28

INFORMATION BULLETIN 04-28 IB 04-28 Date: AUGUST 24 TH, 2004 INFORMATION BULLETIN 04-28 To: Model: Subject: LABRIE END USERS EXPERT 2000 SIDE LOADER STANDARD VERSION PREVENTIVE MAINTENANCE FOR THE FLOOR AND WALLS OF THE SLOPE AND

Plus en détail

MERU BROODSYSTEMEN RAYONNAGES À PAIN KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

MERU BROODSYSTEMEN RAYONNAGES À PAIN KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES - Horizontaal profiel. - Keuze uit opbouw en inbouw profiel. - Keuze uit ronde buis van 12 mm of 20 mm. - Keuze uit verschillende afwerkingen van de consoles: RVS, aluminium

Plus en détail

Exit Sign Line. Ligne Exit Signe. Emergency lighting. Éclairage de sécurité

Exit Sign Line. Ligne Exit Signe. Emergency lighting. Éclairage de sécurité Exit Sign Line Emergency lighting Ligne Exit Signe Éclairage de sécurité HARENA IP42 1-3 h Lm 120 26 m Ni-h 50º TEST WSS Flexibility in 2 different versions: exit sign and emergency lighting with 2 s incorporated

Plus en détail

A COURT CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN THIS COURT. THE DETAILS ARE SET OUT ON THE ATTACHED PAGES.

A COURT CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN THIS COURT. THE DETAILS ARE SET OUT ON THE ATTACHED PAGES. ONTARIO Court File Number SEAL at (Name of court) Court office address Form 34N: Application to Change or Terminate Openness Order Applicant(s) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

F l a g s h i p C l a s s ViCtoria 67 NEW 2013

F l a g s h i p C l a s s ViCtoria 67 NEW 2013 Victoria 67 F l a g s h i p C l a s s NEW 2013 victoria 67, l excellence maîtrisée Jean-François Fountaine P.D.G. CEO Elégant, totalement contemporain, ce grand voilier représente l excellence de l entreprise

Plus en détail

openoffice 40 manual

openoffice 40 manual openoffice 40 manual Print and Online Should you be particular with knowing everything concerning this openoffice 40 manual, you have to look for these details. OPENOFFICE 40 MANUAL Here are one of the

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

APARTMENT VAL FLEUR VERBIER, SUISSE

APARTMENT VAL FLEUR VERBIER, SUISSE PRESENTATION APARTMENT VAL FLEUR VERBIER, SUISSE Capacité: 6 Personnes Tarif: Sur demande Chambres: 3 SERVICES INCLUS Lits fait à l'arrivée et linge de maison. Sans service WIFI DESCRIPTION Great location!

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

NUDES Sales Catalog / Catalogue de vente

NUDES Sales Catalog / Catalogue de vente NUDES Sales Catalog / Catalogue de vente INTRODUCTION Réalisées à la chambre technique 4x5, les photos polaroid d Eric Ceccarini, tirées en très grand format frappent immédiatement par leur extrême cohérence.

Plus en détail

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation

Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation Institut d Acclimatation et de Management interculturels Institute of Intercultural Management and Acclimatisation www.terresneuves.com Institut d Acclimatation et de Management interculturels Dans un

Plus en détail

SEE AND BE SEEN. eyewear. OPTIEK VAN VAERENBERGH. Winderickxplein 2. 1652 ALSEMBERG 180 HUGO BOSS RAY-BAN VOGUE BOSS ORANGE BOSS HUGO BOSS

SEE AND BE SEEN. eyewear. OPTIEK VAN VAERENBERGH. Winderickxplein 2. 1652 ALSEMBERG 180 HUGO BOSS RAY-BAN VOGUE BOSS ORANGE BOSS HUGO BOSS OPTIEK VAN VAERENBERGH. Winderickxplein 2. 1652 ALSEMBERG RAY-BAN VOGUE BOSS ORANGE 180 HUGO BOSS BOSS HUGO BOSS TOMMY HILFIGER MARC BY MARC JACOBS ESPRIT SERENGETI CALVIN KLEIN MICHAEL KORS eyewear SEE

Plus en détail

modulaire modular exhibitsystems

modulaire modular exhibitsystems systèmes d exposition modulaire modular exhibitsystems VOTRE PARTENAIRE POUR CE QUI EST DES SYSTÈMES D EXPOSITION MODULAIRES La gamme d Aluvision distribué au Canada par StoreImage réunit tous les éléments

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator 2008-01-28 From: [] Sent: Monday, January 21, 2008 6:58 AM To: Web Administrator BCUC:EX Cc: 'Jean Paquin' Subject: RE: Request for Late Intervenorship - BCHydro Standing Offer C22-1 Dear Bonnie, Please

Plus en détail

IS/07/TOI/164004. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6140

IS/07/TOI/164004. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6140 La vente au détail - RetAiL est un cours fondé sur la technologie de l information, un IS/07/TOI/164004 1 Information sur le projet La vente au détail - RetAiL est un cours fondé sur la technologie de

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

Nouveau Catana 59. A la pointe du design et des performances. New Catana 59. The cutting edge of design and performance.

Nouveau Catana 59. A la pointe du design et des performances. New Catana 59. The cutting edge of design and performance. 59 C A T A N A C A T A M A R A N S Nouveau Catana 59. A la pointe du design et des performances. New Catana 59. The cutting edge of design and performance. Après de nombreux mois d études et de recherches

Plus en détail