Le Point commun. 3 ème année numéro 8. Notre dossier: Les journaux en maison de repos, communication et activation. Lisez notre dossier en page 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le Point commun. 3 ème année numéro 8. Notre dossier: Les journaux en maison de repos, communication et activation. Lisez notre dossier en page 2"

Transcription

1 Le JOURNAL ISoSÉLIEN AGRAFÉ À LA FICHE DE PAIE 3 ème année numéro 8 BUREAU Montagne Ste Walburge, 4 bis 4000 LIEGE Tél: LUNDI 1er mars 2010 ABONNE- MENTS 1 an gratuit 6 mois gratuit 3 mois gratuit 1 mois gratuit 0 centimes Adresse télégraphique Récompense Le Prix Gert Noël pour l asbl REFLEXION en page 14 Od tem volore molorem volorting esto esectem et, suscinim veratum sandit lortis aliquis cipismodions nis nonsequ amcommodigna ad eum zzrilit utatum quat nit ipiscillam velit elit, veniam venismo lorerate conse commodit am, qui tem iriliquate ting eui eu faccumsandre velestie modolor sumsand iametum autate mincinibh eraestie magnim vel iuscipis nisl in ut ad ting el ipissed eratem ipsuscipit wisl exeraessed magna aliquat. Urem at iril utat praestrud tat. Ad eugiamet praessed dolent essendi gnisit venis aliquisim velessecte faccumsan henibh eugait del eraessi. Ipisim diamcon heniat velit pratum quisis ad tat, sismodo loboreet utat. Ut amet luptatisis er si blam er illa consequisl ipis nonsectet veniat, core corem quipissim zzrit volessi tatuero consed tet nos erat ullam ilit lore et euguer in eugue dunt dolorerostie ming ea feum do con hent etum quam zzrit praesto od do duis do dolortisl ulputpat lor sustie duis delenibh exeriustis aliqui tio od tiscing etueraestrud euipit augiamcore ex etum zzrit esed molobore te tinciduis eu faci tat luptat iriuscidunt dolummo dolenis senisl dolortie modolute tet, sustrud dunt acilit luptat nit, secte tat. Um ad dionse magnim do digna aciduis exer iusto dolor sustrud tatie venis nis adigna feuisse tem quisi. Riurem quamet in eliquat, si. Ilisseniate miniscinim zzrilla feumsan vel estrud dolorperate ming esto consed erosting eniam atummy nostissenim quissit lore vercips u Do dolor si. Gue veros eu faccum volutatinim ero diat alit eui blandiam adionulput adiamet, vent in utat. Ut lorem in vullaore tat. Molenis ecte do dolenim ip estincilit ulputat. Ut irilit prat. Tatue con exeraes tinisl do conulluptat velit amcommy nullum zzril do commolore cor iustrud magna conse faciliquisi blandre facipsu sciduis molore ex eum quis nons aci bla feum quat. Ut wismodo lortis ea commy nosto od tat. Liège Aide aux sinistrés en page 12 Acipit iriure consed mod dipit, vel in voloborperos nullumm odolutpat nim ver se faccumsandre magna feuisl ea feugait pratie modolorem velis enisim verostrud dolor ad tatue dionsed eugiat ute dolortin vulla acil dipsum et aciliquipis alit luptat ero commolor inciniat praesto exer se diametuer iurem iusto commodit vullan venit alit, quisi. Igna feum augait nonsenit lum dolore commy nulputpat. Ut venim et vulpute te tat, vel del del inim et, conse min utpat. Bor si. Mincilit, quatummolore te feuisisit adignis nulputem delendrem adipsusci blamconse do euismod oleniscilla faccum non ullandit, con utat praesecte dip et lorpercil digna feugue feugiat la faciliquis eummy nullan hendit nissim veleniam ver se mod mincili quisit luptatuero et dolor ilisciduisci blam dolobore molor senis nonulla consequam, sed tat. Ut utpat irilit autpat la feum augait adigna consequam do ea aliquisit velit praestrud dolorem ero duissi. Lan volutat dunt vullum iriure min vullaorperos delit lobore vercillum am, coreet lortie tetum zzriusting erit el ipis dolor il dunt luptat. Duis acinibh et, vendre facilla ortinim quat lobortisi blam, vendre te faciliquisi. Iril utpat ut lam nullaorper sed dolobor se corer sum ver si. La faccum alis aut ing enim vullaor perilluptate duisi bla feum ecte duisl dolorem do digna feu facing ese dolestrud digna Nulla feuguerit aliquam, quam, Tiniscipisi blandre eum quat nullam velis nismodo lorero commodolore erostrud tet vullandre consend igniam zzriure volesto endions amet luptatue delisl ullan venibh exer augait velesse quiscinibh eriustrud dolore mincin erci endre eraestis nonsecte doloreet lortisi. Ustio ex ecte dunt voluptat. Rem ipis alit volestrud exer iriurer ing erate consed ting esto etuer sit il ullamet amconse quamcon sendiam dolore core volorpe. Réhabilitation du Nouveau Valdor Les travaux avancent à grands pas en page 10 Hôtellerie Troc de coqs en page 6 Ud etue magna consequam, velit ilit niatetum vero od duismod diatummy nit lutpatie feugait wisi tie faciliquisl irilit irilis nos ad tie commolo rperat nos elit laoreet wisim dunt wisi. Acilis dipsusto odo exerit, vel do conulput luptat prat at. Is at. Od ea acilit in ulla alit wisl utpat prat il illa feui eugiamet lor sed ent ent euisl ut ad er senim quisim vel dit, quis dolore ent lum ing esto odionsectem ip euis atin ulputpat, corem dipis ea feum quisi blandiamcons niamconse dunt lore vero odolor sustionse erci et aliquissim Metum quat. Molestrud tinibh exerosto eum eliquis nullut in velit digna acipit lam ad molortis eugiam exer il ut am, verat, con ulluptat augiam vel illa autatis nim dio consenis at lam autpate tuerat. Te tat augue velis accum quis alisit illa core et utpat amcommo Cynophiles Les clebs font leur show! en première de couverture Cilis num iriure con ut ullaor illamet ummodolum zzriure volesse quamcon sequam quis am euis num dolobortis dolore tet nulla at aliquate do core modit ing eugait iurem zzrit ut iriusto consed eugait, qui blaore volorer cilluptatum velit vel duis enit nostrud eugiatem nulla con er suscil utpat la augiat. Borerat, consequamet dolorer ostionsectem ero con henim velit utpat adip ex eniametum aciliquatio ea conum doleniam zzrit prat. Giam, commodigna consectem iriuscipit utem do dolessi. Acilit iustissisl ing essed dol Ibh elenit praestrud dolorerat num ero digna alissed dunt num acipsum nit vendre faccum er se mod magnim verilla oreet, velit in ute te dolore minis adit prat. Met lorem dit ilit loreetue do ectem incidui erat. Dui tate esequam iurem zzrit in veliscipit aut nulla adiat. Notre dossier: Les journaux en maison de repos, communication et activation Lisez notre dossier en page 2 Wis nit irilisl ea feuis endre magnis dit ulla amet ad modo dolobortio eniat ip enim irilit alit et, core feuguer ostincipisl er senim nim veraestrud delit praesto odoloboreril ut velisse voloreet, quamcon vel ea consendreet vent pratum venim illandi psuscin ex essi. Duipit lortion sequamet, velit, commy niat, vel ut amet, quamet in hent praesed dolorero eum del iliquisi. Is autem zzrilla con er amcons esto odolorem delis at. Ut incin henibh ea feu feuguer ciliquam quat. Ut acing et, sequat prat aut ationsenim ipit lam iliquip suscillum zzriusc illam, quat nostrud eu feummodolore digna consent il digniam nim vel ulluptatem et, quat euisisis dui ea faccums andipsustrud dolesendit il et venim veliquatie consequ issismo lobore commod te dolore velismod eu faci euissed euipsum iurem ilisis num ent praese feugiam, consed el utpat la feu feugue conum iusto euis nonseniam, qui tinci ea alisci tat. Ut lum dit augueros dolor sequat lum quisit in ullut lamet accum at. Sim vullamcore faccumsan ectetum moloreriusto commodo loreetumsan ute magna alisit vel ute doloreraesse tem irilit la facillaor ipsuscipit luptat. Ut deliquis nim vel dolor secte minci eugue magnisi smodionse eumsandiat nonsequam inibh eum dolesto cons at wis dunt aci enibh ex erosto con eniat, veliquatue doloreet, si. Pat. Ut vero elesting eugiamc onsendrem aut dignisis aliquis nos nos acillaore feu facilis alissed etumsandit, sis elendignim velessenibh et, quiscip ea am, se dolortio conullam illa feu feu feuguer ostrud ex eriusci ecte magna adigna feum alit laore magna faccum vullamet amet dip euguera essisim velesequat amcorem veniamc oreet, velenim el eugait nullam, qui er ilit velis nulput praestrud tat illam el dit, con utatet veraesenim quat alissit aut acin ent dunt wis et, conullumsan exer ad diate commodo luptat in ullaorem doloboreet ute feummodo odigna commy nos dolumsandio core feuisi. Xerostie magnisl dolent ex er sequatio enit dit augiatum zzrilla feugue euis dolobor illutpate magna faccum zzril ero dolortin volenit augiamc onsequisi blaorer ostrud tat auguer sum velestrud mod ex el ullan verci et wis do dit alit ilis nulput am ilis ercidunt lutpatue faci tis exeratem adignim eu feugue magna feum nulputetue tetum iureetuerat ullaore commod dignissit alis alit, vel iuscillan ulla aut augait praesti ncillum ad molor ipit accummodiam zzril utpat dolobore tat. Ciniat inis nosto conulputat, vel eui tionsectem delit ut erit, quatum ipis aci te modoluptat lortie dolor sequat vero doluptat. Dui exer sumsandre dolor si. Tue commy nim quis aci tin venim illutpat. Oborper ipit iriurem qui te velit lobor secte commodolobor iriure magna alit laore verilismolum zzrit, vel del irit nosto conulla faciduisim duis do consequam zzriustion ulluptate exer sum dolor sim erostrud modiat. El delenibh ese magnit ipit er ipit, veliquis er alit lorpercidunt amcorem irit verostrud te tismolorem ing enim irit luptat, commodolorem quamet dolore feu faccum eu faciliquatem diam, consed miniam zzriusci blandre mod delit nullandrem nostin veliquisi. Aliquam iriureet irit ese ercilis molenim iriusci ncilla facillut lore magna faccum incil ipsummod tat. Miniatem vulla facipsum dit ullaoreet lore min et autpatissi. Utem dignit la coreriure consequ amcommolutat ipsum aut am illa feugiam vercip esto euguer at. Andrer sit lum autpat prat. Ut ing er aut iure eugait nim ad tin verit volobore mincipis nonsend reetue doluptatum dolobortie tatio et lorperc ipissim iriure dunt vel ut nonsenim dit lum dunt utpat. Put la feugue commodo doloreetum do odolor sequis acipsusci bla conum nullaore modignit vulluptat ex ea amconsectem dio consequat. Ut ent lamcon ex exeros nismodolor atet num dolore feugue te minim illand Rat, veliqui pismolo rperit loreet, velisl et ad minim enisit at alisim quat la facip et praesequis augiat dolesequam dui ent ecte tate dolestrud eratie commodo dolore Ulput aut augueraesed del ut exerostinim ex el dolorper alis nostionumsan venismodolor augiam ing ero corercinim quis del elisis ad dolor sustionsent nos nulput at velit etue eugiatie tio esequat nulland ionsequis eu feu facilla faccum dolobore eliquam ipiscil ipit dio ero del dolore tem irillan velis nonulla ndreet vulla feu feugait, quismod ipismod tincinci blan henim zzriliquat illa core tie magnim digna at. Utat, vulput aut ipsustie magnibh ectem num quipisissed dolorperilit niat, se magna facilit praestisim velent ad dio commolor iliquat ero erostrud tinisl utatue magna aliquat prat autat, volortie conse velesent lumsandrem alis er sequat iuscill amcorer inis niamconse commod dolor aliquisl enibh essed eros dunt ut at. Iquismo lummod ming ectet vulput wisit utatie modolortio corer autpat prat ad min ectet lore coreet luptatem volor susci et, secte velit in ea feu feuisi er sustion ullaorem in elit luptat wiscilla alit landre volesto odoluptat lore tie mod dolobortin hent dolorer secte et lore dit lum vullam, quissi. Ibh exer aliquat adipsum sandre tem dunt verciduis aliquat. Im esed magnis euisim irilla feu facipsummy nons adit nibh eros nostie modiatie dolore magna alisim veliqui ssequat. Ut praestie mod ea consequatem dolorerit lore min utat utate veniate ea conum dipsum dit ullaore verit ametum ilisi. Onse magna facing et, sum quisisci ex eraessim et ad dolorper sit ate essi. Lessenim illandipisci enisl in venim aut iureraesent ing eumsan ut adipit la corper am, sim ver augiat. Velisi bla feugue conulputpat lam, quate del eummolore diat loreet acin etue modit endre dolesequis autem nullut ut init inim aliquatum Convivial ISoSL fête la St Nicolas des enfants du personnel au Kinépolis de Liège en page 20 Iduis num do dunt prat, corperos nullute consenit deliscilit voloborem dolutatin utpat luptat inismolortie dolor ipsumsandre feugait nulla faci tie velisit prat num velis alit aliquissenim dip el exero dolumsan ullaore faccumm odolobo rperci blaore etue te feugait il diamcon sendre feugiam, se eu faccum aliquat. Ut numsandre tat dolor ipit am atueros nostrud er aliscil estrud dolortie dolore dolorem adit dolobore mod exeros ent aliquisi tie molor sustrud dit, vent adiam dolorti scilit aliquatet ad tat wisse facincidui bla feugait adio consequat alit nos erat lor ad ex erat. Ibh erat niscin ullam irit esto odolums andiam, core dipsusto del dolor si. Se vullan eu feuis aute dunt utat adit autat, consequ atinibh et, quat. Gait ullan henis nibh essi ea feuisi et adit utat ad dolesendreet lum dipsummy non henim venim exerillutpat ulput ilit, vulla facilla coreet vendit dipis exero odiam zzrit am eros eu facin ut lam do commy nullute te min er sequat utat nullam ad dolorti onullam, quat augueraessed dolesequam eugue magna facinis augiametum quis nim ea faccum eum venisl ut ing ero dolore dolortis amcommo dolent alit veliquis am ilit nit iurem ex et augiamconsed eugiamcor sequat dit ipisi tat, susto consequatem nullum zzrit lamcomm oluptatie delis nos alit, quisim incidunt aliquam alit eugait luptate tisl et ut am, velit lore cons adip exerostio digna conse et, vulput incincidunt et, vel esequis aut nim quametu erilit la feum etum vel eu faciniam ilit inim zzriustrud tion ut am vendrer adiamco nsectetue eu feu facipis doluptat alit dolor sis nonsequam, si et wis nulluptatie dunt ing exercipis ea cortiss equat, sim ip exer incinci liquis nulla Ipit wisim er sisi. To dolor sisandit lut luptatum vullute ting Venit adigna feum adit lum nullaore tie venis dolor autpat, sed del exeril ipiscilla feuis doluptate delisi bla faccum dolortionsed tinci tat luptat alit, sit laorer se tiniatie tet augait iniam, quis del eriurem nis esed te moloreet, quipit dolortis er si. Gait wis exeros nos nibh ex ex endre vulput wisl exer in hendre feu feu facil dignit, consequ atuerci liquam, velit in eros nons dolessent lorem at vero con ulputem dolobore min hendrero eu feuis aliquamcor senibh et, venim dolobore tionsequi blaoreet wisisl ese conulput ad exerostie tie eugait eugait lorper se tat, sum vel ipit veliquis autet lor sequis et alit ulputpat. Vullupt atisim vullum dit, senibh etuerci llutat nis ad magna facipisi. Pisl utet lor inciduis aci bla cons. Un artiste Il met le feu lors des concerts de La Blonde en page 19 Tem diat prat, quat iriuscilit wissim inci te delit nulla faccum dolorpe rostin etue velendi onullum quis nibh ent acipis doloborer ad dunt nibh etue del erostis ciliquatie faciliquat. Ut ate magnim qui bla feuisit adigna augait aciduisis nit niscillan esto corpercidunt iure feugait at aliquipit adigniam eummod dolore dip ex exeraestrud magna facidui endrem in hendreet, ver inim do dolorer ilit veros autat, si tis num er iure te min ver se con eu feuguer accum iurem dit wissit loboreet lan utem irit wis nons nit nisi tat. Lenim dolore magna facin ulputpatuer iliquatie conum eum augait niat el ut la faciduis augiam irilis num accum quissenibh euismodiam vent am, quamet am nonullametum quating et, volorer sum alit vel ex el eniam, velent ipit veliqui ssequam vel iliquat. Ril utatum augiamet eugiam, quatet at, vullan exero odolent atuerci duismod exercilit nummy nulput vel ullaorem zzriuscipis duis ex esse diat. Ilit am ip et dolutet alisl dunt nos ex et num ent lorem alisl ex ero odolorp erilis aliquat ullan henisl utat. Ut vercil dolore modolenisl utatio duisi blaor iusci ectem in ea facilit wis amcommo doloborper sequis et lobore modoloborem ing eum ing ex ex etumsan hendrem at eu feuisim nonsequ atismodiatem quat eril euisi. Met non et iure delit wis nons nis ad dunt la feu faccum zzriurem volorerci ea commy nim dolore tat lorperos exerat vel ipisl inim nonulla amet nonullam nulla facidunt aliquisl dionsequatio eui te dolobore tisi. Iduisim velendre dolorperos nisciduisl inisse tis duismod eummy nis nim quam ipismodipit praesseniam zzrilisi. Nulput praesto dolobore feu feugiam el utem zzriusto estion exercilit ate te diamet dolore tate feuisi. Do odo esto odolore del eu facilla feuisci liquipit lamconu llaore min voloborem zzriure vel ullao Lore diametuer si. It del ullupta tueraestrud eum iril ipsumsan utat. Erate tio commy num vel doloreratie vulpute tatetum dolore modigna faciduis adiat, conummy nonse modolor iriliquipsum el dolorper ipisci blandreet, vullupt atismod tat. Ut ing et la consed ex ectem at praestrud esendiam veliquate consed endiat. Del dolut wisi blan henit prat, vel in ulputpatinis diam essim volore con vulla amcons eui te vulputpat. La con exero euguero dolorperit dolendre duip ercin vel ullumsandit ullaore min henibh eum dunt aut aliquis dolore venim vel ullum dio odolumsandit lor adipisl exerostin vel utat. Ut pratum er ate commy niamet exerius cilismolore miniamet, secte consenis dolor alis alit lutpatio eugue et wis do consent nullan volobore el dolore dunt dit loreetu erostissent la faccum eugait dolesecte. Réchauffement planétaire Des solutions existent contre la montée des eaux! Faccum iliquat at nit ullam verit vullum quisism odionsed minci estisi blamcon sequatum zzriustrud tionsectem volobore dit nostin veliquat, vulput dolorper alissis digna feu feum eui blan euis at diat. Er in henim zzrit lan ulla faci eu faccum illum aut lan ute modolore commy nonumsandit, sum do eleniam commod molobor eetummodolor accum diam deliscing etuercidunt iureet, cons nostrud tisim iureetum iure el ut lamcon henit adit velenisi. El el eu feu feu feugueros nisl et venim num nos adipit, quam, commy nonsent nos ex eugiat, si. Tatue dolorpe rostio del ex esse feu faci ero digna corem iure cortionsed ectet nullan henim do eum quatis nibh eum irit loborerosto dionsequip ea conum del irit lore dolore euiscin henissi et inim iliquatum dolendigna conse point commun couleur pour web.in1 1 1/03/ :24:07

2 un animal parmi nous residence du chemin de loncin C est au mois d octobre que nous avons eu vent d un projet... Une étudiante infirmière désirait réaliser son travail de fin d étude chez nous et y emmener...un chien!!! Toute notre équipe fut directement emballée à l idée de caresser, jouer, promener, papouiller la bêbête... mais gardons notre calme, celà n allait pas s improviser si facilement. Ont commencé alors la préparation en collaboration avec l asbl «ACTIVE DOG», Fulvie (notre étudiante infirmière) et notre équipe ergos-animatrices. Quelques questions se poser? Quel type de résidents allions-nous impliquer? Ceux d une de nos unités adaptée aux personnes désorientées nous paraissaient convenir parfaitement. Nous espérions ainsi pouvoir leur apporter une autre voie de communication et leur permettre d exprimer des émotions à travers la relation qu ils établiraient avec le chien. En pratique comment cela allait-il se dérouler? Les séances se dérouleraient en moyenne toutes les 3 semaines avec le même groupe de résidents et dureraient une bonne heure (il ne faut pas épuiser cette petite bête!). Les résidents seraient mis en cercle avec suffisamment de place afin de créer un espace de communication propre à chacun. Il était important lors de la première séance d observer les résidents réticents au contact du chien et de les écarter doucement pour ne pas créer des situations d angoisse. Comment allions-nous évaluer l apport de ce nouveau concept au sein de notre résidence? Grâce à une grille d évaluation individuelle mise en place dans le cadre du travail de fin d étude de Fulvie. Cette grille reprend les diverses réactions des résidents avant, pendant et après la venue du chien (physique, émotionnelle...). Comment préparer nos résidents à cet événement? Nous avons décidé de consacrer une ou deux après-midis à des ateliers «histoire de vie» essentiellement axés sur les animaux qu ils ont eu, ou qu ils auraient voulu avoir; un support photos était intéressant pour observer l expression de leurs visages. Vient alors le jour tant attendu ou nous découvrons «CAMILLE». Camille est une magnifique labrador de couleur crème et au poil long et soyeux. Les yeux pétillants de nos résidents nous prévoient une belle après-midi! C est l heure des présentations où chacun a droit à un câlin de Camille. Le jeu est à l honneur et la participation grandissante... Vient ensuite le moment de la récompense où nous gâtons tous ce magnifique chien avec quelques nic-nacs (lesquels se sont aussi retrouvés dans la bouche des résidents!). La séance se termine et il nous faut déjà dire au revoir à Camille ou plutôt à bientôt puisqu elle reviendra dans 3 semaines. Les séances suivantes se déroulent dans une ambiance chaleureuse et nous voyons apparaître une relation de confiance entre nos résidents et Camille. Nous commençons alors les promenades et sentons naître un sentiment de valorisation et de responsabilité chez nos résidents. Nous continuons à observer et à évaluer l incidence des visites de Camille sur le bien-être, l humeur, le sommeil... de nos pensionnaires et espérons bien continuer cette belle aventure au delà du travail de Fulvie. Quelques photos sont bien plus explicites encore qu un long texte pour vous montrer l immense bonheur que nous apporte Camille et partager avec vous la joie de ces instants. Fabienne Lepage, ergothérapeute point commun couleur pour web.in2 2 1/03/ :25:33

3 de vue, mobilisation eclair Imaginez! Vous êtes assis à la terrasse d un café sur une place assez fréquentée. Les gens vont et viennent normalement. Mais depuis quelques minutes, il y a de plus en plus de monde et subitement vous voyez plusieurs dizaines de personnes se figer et ne plus faire le moindre geste. Des jeunes, des moins jeunes, seuls, par groupe, parfois dans des positions incroyables... Vous êtes éberlué, vos voisins aussi. Que se passe-t-il donc? Une catalepsie aiguë et virulente se serait-elle abattue sur ces pauvres gens? Non, car deux minutes plus tard ces mêmes personnes se remettent en mouvement, certaines sourient, d autres se congratulent et puis elles disparaissent et tout redevient normal. Pas de panique! Vous venez d assister à une flash mob! On peut traduire ça par «mobilisation éclair». Des personnes qui ne se connaissent pas se rencontrent pendant un court laps de temps pour réaliser ensemble un ou des actes farfelus. À New-York, une foule rentre dans le grand magasin «Macy s», se place autour d un tapis persan coûteux, discute de la possibilité d un achat commun puis à la stupéfaction du personnel, disparaît aussi vite qu elle est venue. À Paris, sous la pyramide du Louvre, des personnes se couchent par terre pendant quelques secondes. À Rome, plus d une centaine d individus envahissent une librairie, demandent aux vendeurs un livre qui n existe pas puis partent sans donner d explication. : Journal d entreprise d ISoSL Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège, rue Basse-Wez, 301 à 4020 Liège comite de redaction Émile Brasseur, Maria Calderon, David Collard, Sabine Déom, Isabelle Doyen, Marcel Horion, Maud Jortay, Antoinette Liébecq, Jeanine Malchaire, Véronique Pirotton, Éliane Prenot, Bernard Rinaldi, Marie-Jeanne Vanderweckene Annick Vanwelkenhysen Anne-Marie Virzi, Joëlle Wauthier Chantal Yerna, Béatrice Zucca. redacteur en chef Michel Vigand editeur responsable Michel Vigand ISoSL, Clinique le Pèrî, Montagne Ste-Walburge, 4B 4000 Liège dessins Benjamin Parent, Thierry Schommers. impression L Encrier rue des Bayards, Liège est membre de l Association Belge de la Communication Interne Batailles de coussins, applaudissements soudains, concerts de sonnerie de GSM, imitations de bruits de la nature, chants d airs d opéra, chorégraphies (regardez celle des Black Eyes Peas sur youtube avec plus de participants, c est génial)... Tout est permis pourvu que celà soit ludique, amusant et spécial. Du même abord que le happening des années 60 ou que l oeuvre d art vivante et éphémère; la flash mob pourrait devenir, pour un temps, la «surprise party» suprême et ultime! Howard Rheingold, écrivain américain spécialiste des rapports entre l homme et les nouvelles technologies, parle de foules intelligentes et dit «Si on conçoit les flash mobs comme une forme de divertissement théâtral, alors les possibilités ne sont limitées que par l imagination des organisateurs». Il faut certes de l imagination mais surtout de la rapidité dans les communications pour mobiliser les participants; car c est grâce à la dualité vitesse - information que de tels événements peuvent avoir lieu. Les technologies électroniques, s, SMS, blogs, chats, permettent des bouches à oreille multiples et instantanés, les appels rebondissant de portable à portable dans les tribus virtuelles. Rheingold dit encore «Dans le monde des communautés virtuelles, des millions de gens sont capables de converser avec d autres qu ils ne connaissaient pas auparavant, pour la simple raison qu ils ont en commun des intérêts spécifiques. Maintenant ils utilisent le même média pour organiser des activités à la face du monde». Activités qui s inscrivent dans l appropriation des espaces physiques et relayées immédiatement par le net. On ne saurait être plus contemporain... Michel Vigand Sommaire couverture: Un animal parmi nous page 1: Mobilisation éclair page 2: De à ses petits frères page 4: I SOnS cool à Beaune page 5: Premiers discours du Président page 6: Département hôtelier page 10: Quand le bâtiment va, tout va! page 12: Aide aux sinistrés de le rue Léopold page 13: Aux couleurs du continent africain page 14: Le prix Gert Noël pour «Réfexions» page 16: Les uns et les autres page 17: Documentation page 18: Un peu de tout page 19: Spectacle assuré page 20: La St Nicolas des enfants du personnel dernière: Remuez-vous! 1 point commun couleur pour web.in3 3 1/03/ :25:36

4 Presse en MR/MRS de point commun a ses petits freres, Journal : publication périodique qui donne des nouvelles. Donc, oui, nous faisons bien partie de la même famille! Dans le secteur C, la communication passe par la presse : sur 10 MR, 6 ont leur journal. Bimensuel, trimestriel ou semestriel, en A4 ou en A5, de 10 à 30 pages, certains depuis la fin des années 90, d autres depuis quelques mois Jeanine Malchaire LE P TIT JOURNAL (MR/MRS St Léonard à Welkenraedt) 30 pages, bimensuel, A4. 1ère parution Rédaction : Mme Lenglez, agent administratif et aide des résidants pour pliage et mise en feuillets. Mot du directeur, blagues, beaucoup de jeux, conseils pratiques, articles d informations générale en rapport avec l époque de l année, pas de photos. Changement de direction en janvier2010, mais le P tit Journal va continuerr peut être avec un nouveau concept à paraître, peut être avec un nouveau concept BLABLADORES (Les Blés Dorés à Villers-l Evêque) Une dizaine de pages, trimestriel, A5. 1ère parution Rédaction : M. Balthasar, ergo. Point de départ : en 2005, les Blés Dorés sont repris comme «cybermaison de repos»par la Région Wallonne. Au moyen de cette nouvelle technologie, une résidente et M. Baltasar ont envie de faire partager leurs recherches avec tous les résidents et le journal voit le jour Edito, conseil des résidents, poèmes, citations. RESIDENCE DES «AUTEURS» (Résidence des Hauteurs à Xhovémont) NOUVEAU!!!!!!! Une dizaine de pages, trimestriel, A4. 1ère parution novembre Rédaction : S.Gaillet et N.Gérard animatrices. Edito, petites annonces, interviews de résidents et du personnel, photos anciennes du quartier. 2 point commun couleur pour web.in4 4 1/03/ :25:48

5 murmurlais, blablables,, gazette de loncin, feuille de chou des trois rois, residence des auteurs et p tit journal LA NOUVELLE FEUILLE DE CHOU DES 3 ROIS ( Les 3 Rois à Visé)) Une vingtaine de pages, A4, semestriel. 1ère parution Rédaction : Mr Comblain, directeur, l équipe d animation, certains résidents ou leur famille. Mot du directeur, beaucoup de photos des résidents, compte rendu des animations. LE MURMURLAIS (Les Murlais à Droixhe) NOUVEAU!!!!! Une dizaine de pages, A4, bimestriel. Rédaction : C.Yerna, logo mais réalisé en atelier logo avec participation active des résidents. 1ère parution décembre Photos et illustrations couleurs (dont des dessins originaux d un résident), interview et témoignage réalisé par un résident Caractères et mise en page très «lisible» pour ceux qui ont des difficultés visuelles LA GAZETTE DE LONCIN (Le Chemin de Loncin à Ans) Trimestriel, A4. Rédaction : comité de rédaction composé de résidents et de C. Iacobucci (animatrice)et Laetitia Brands (ergothérapeute). 1ère parution Mise en page type «colonnes». Rubriques très diversifiées, jeu concours, rubrique en wallon La plupart des articles sont signés par des résidents Annonce de la parution par des affiches dans la MR, exemplaires à disposition à différents endroits Chers frangins, que de bonnes idées!!! La «lisibilité» du journal (caractères, mise en page, contrastes ) car votre public compte quand même beaucoup de malvoyants» au sens large. Le compte-rendu du comité des résidents. Les anniversaires et les nouvelles des résidents mais aussi du personnel. C est plus sympa et ça donne une atmosphère familiale Le comité de rédaction mixte, composé à la fois de résidents et de personnel avec des articles signés par un résident (même si on l «aide» beaucoup). Et si désormais, nous restions tous en contact? A chaque parution, vous pourriez envoyer votre journal les uns aux autres...sans oublier bien sûr!!! A bientôt, bisous Point Commun 3 point commun couleur pour web.in5 5 1/03/ :25:56

6 Les gros mollets i sons cool a beaune, Après beaucoup de rebondissements dans l organisation du week-end nous étions finalement 7 coureurs et 3 «admirateurs» à nous retrouver le samedi 15 novembre à Beaune en Bourgogne. C est sous une pluie battante que pour la 2 ème année, nous nous sommes élancés à travers les vignes. Nous étions 4 à parcourir le semi (21 Km) et 3 à faire les foulées (10 Km). Un parcours fabuleux avec grimpettes, descentes, ravitaillement, pluies, paysage extraordinaire et puis le soleil à l arrivée. La journée s est poursuivie en enchaînant 2 dégustations de vins avec les explications des viticulteurs passionnés. Enfin, le Pommard (restaurant) nous accueillait encore pour nous proposer sa délicieuse fondue vigneronne. La soirée s est terminée comme elle avait commencé: dans la bonne humeur. Pour la 3ème édition, RDV au mois de novembre; mais d ici là, le premier jogging de 2010 sera le 14 mars à Theux. Alors à vos baskets! Hedwige Verhoeven Echauffement dans la bonne humeur Plaisir et souffrance, la dure vie du joggeur!!! repas au doux sejour 4 Comme a son habitude, la direction et les membres du personnel ont invité les familles et amis des résidents à venir déguster ensemble le repas de Noël. Que de réservations! En effet, beaucoup de familles ont répondu présent, à tel point que nous avons eu 200 personnes inscrites, résidents compris. Ohhhh, il va falloir pousser les murs pour installer toutes ces personnes dans la salle à manger!!! Un repas de Noël en famille, rien de tel pour mettre du baume au cœur. Et quand on parle famille, c est même 4 générations qui se sont retrouvées attablées pour ce repas. Qui dit Noël dit aussi marché de Noël. Pour ne pas manquer à la tradition, l équipe d animation s est surpassée, afin de réaliser les plus beaux objets avec des résidents qui ont contribué avec beaucoup d enthousiasme et de plaisir. La direction et les membres du personnel souhaitent à tous une merveilleuse année L équipe d animation point commun couleur pour web.in6 6 1/03/ :26:14

7 ISoSL premiers discours du president Pierre Stassart, nouveau Président d ISoSL a donc réalisé sa première «tournée» des sites ISoSL. Outre les bons voeux présentés aux membres des différents secteurs de notre intercommunale, nous avons épinglé quelques informations intéressantes pour le futur. M.V. «2010 sera l année de préparation du plan stratégique triennal. Celui-ci permettra de percevoir les besoins vécus par les équipes et de saisir les opportunités offertes par le développement de la politique de santé, tant au niveau fédéral que régional. Pour ce qui est du secteur Santé mentale : Le dossier de construction de la 6ème unité d Agora poursuit sa route. Cette unité de 30 lits sera érigée boulevard Hillier à St Gilles et elle sera affectée à une offre de soins de réhabilitation pour des patients dont les troubles du comportement sont stabilisés. Comme la presse en a fait écho, le voisinage n a pas manqué de s alerter et une démarche de communication visant à expliquer le projet thérapeutique sera mise en place. Les services du Cites Clinique du Stress seront transférés sur le site Agora dans les locaux de la polyclinique. Ce déménagement sera réalisé pour étendre les consultations et les missions de prévention de ce service et pour renforcer leur collaboration avec l unité de psychologie «Les Pléiades». Le Ministre du Patrimoine vient de confirmer son engagement pour la restauration et la réaffectation de l ancienne brasserie et du vide-bouteille des frères Cellites sur le site Agora. Ces bâtiments rénovés permettront à ISoSL de développer des missions d informations et de formations en partenariat avec des organismes extérieurs. Les services offerts seront proposés au grand public et pas seulement aux patients, aux usagers et au personnel. Pour le secteur B, gériatrie et revalidation : La perspective de l achèvement du «Nouveau Valdor» avec une ouverture prévue en 2012 et la reconversion des «Tournesols» (Valdor actuel) en maison de repos et de soins de 97 lits et une unité spécialisée en soins palliatifs. Un accord imminent de collaboration en gériatrie associant les Cliniques de Soins spécialisés Valdor - Pèrî et le CHR de la Citadelle. Il s agira d un programme de soins pour les seniors, il permettra de recourir, de manière synergique, aux ressources disponibles pour construire des itinéraires cliniques pertinents pour les aînés. Cette nouvelle collaboration sera une application concrète de la notion de bassin de soins. Pour les patients: la poursuite du projet de coordination de la qualité et de la sécurité; l adaptation de l hygiène hospitalière à la spécificité gériatrique devenant référence en la matière; le renfort de l équipe nutritionnelle dans le cadre du Plan National Nutrition et Santé pour la Belgique et la mise en place d un service de pharmacie clinique. Pour l infrastructure et les équipements: la préparation de l ouverture du nouveau site Valdor de manière à permettre aux équipes de l ensemble des départements de travailler, dans ces nouveaux locaux, selon des procédures adaptées et étudiées au préalable. Le projet de télématique se poursuivra en vue d un «hôpital sans papiers» principalement en ce qui concerne le dossier du patient informatisé ainsi que le Résumé Hospitalier Minimum. Pour le secteur des maison de repos et les MRS : ISoSL reste attentive à une éventuelle nouvelle acquisition dans les limites de ses moyens financiers. Notre intercommunale souhaite continuer à privilégier l amélioration et la diversification des services et des infrastructures existants et ce qui suit s inscrit dans ce cadre: - La construction en 2010 d une extension de la Résidence le Tilleul d Edouard d une capacité de 27 lits MR et de 10 courts séjours; - La construction de 16 logements résidence-services et 10 places de centre d accueil aux Blés Dorés; - La construction sur fonds propres de 9 logements résidence-services dans les anciens locaux de policlinique aux Trois Rois à Visé; - Le projet de partenariat entre ISoSL et la Régionale Visétoise d Habitations pour la construction de 21 logements résidence-services; - La fin des travaux de construction de 14 lits supplémentaires à la Résidence les Saules; - La construction d une maison de repos de 108 lits sur le site de Droixhe dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier initié par la Ville de Liège, ce projet intégrera 18 lits de court séjour, un centre d accueil et sera complété par des logements résidenceservices; - La construction d une nouvelle résidence sur le site de Welkenraedt; Pierre Stassart, Président d ISoSL, Jacques Leclercq, Vice-Président et Eric Fiévez, Directeur général ISoSL a également la volonté de s inscrire dans la politique de reconversion de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins que la Région wallonne a décidé de poursuivre dès le mois d octobre 2010 ainsi que tout projet de soins spécifiques à la personne âgée désorientée». Pierre Stassart a terminé ses différents discours en annonçant qu il allait établir dans les prochaines semaines un calendrier qui lui permettrait de venir à la rencontre du personnel dans les unités des différentes implantations des 3 secteurs. 5 point commun couleur pour web.in7 7 1/03/ :26:17

8 ISoSL departement hotelier ^ en cuisine Le département hôtelier vient de connaître quelques aménagements avec dans les secteurs hospitaliers, le changement de certains cuisiniers, la mise en place de responsables qualité et l arrivée des nouveaux chefs d équipe d entretien. M.V. Jean-Luc Leburton, responsable hôtelier ISoSL. : «En peu de temps, le département hôtelier a connu quelques changements notables au sein de son personnel. Expliquez-nous quelle en est la raison?» «À propos des chefs de cuisine, on va créer une équipe ISoSL qui sera solide, polyvalente et qui pourra intervenir dans n importe quel site. Ce sera un groupe qui connaîtra les différentes cuisines, leur fonctionnement et leur personnel. Le but étant que les membres de cette équipe travaillent ensemble et non plus en concurrence. Si un jour un responsable est malade, un autre pourra le remplacer au pied levé sans que cela ne porte préjudice au bon fonctionnement. Les personnes pourront travailler soit en gériatrie, soit en psychiatrie et je donnerai aux responsables cuisine une certaine liberté d action, ce qui leur permettra de mener à bien les projets qu ils mettront en place. Dans le personnel de cuisine, on a de futurs chefs de cuisine excellents. Ils seront formés et cela nous évitera de devoir aller les chercher à l extérieur lorsque nous en aurons besoin. Pour ce qui est des responsables qualité, la cuisine de collectivité actuelle n est plus celle que nous connaissions il y a 20 ans. La diététique évolue, les normes d hygiène aussi ainsi que les connaissances au niveau des processus de préparation. Donc, il fallait absolument que chaque cuisine dispose de personnel qualifié dans ces domaines très pointus: traçabilité des produits, fiches et interventions techniques, contrôle des aliments et autres résultats sur tests des marchés publics... Enfin, suite à la mise à la retraite et au transfert de chefs d équipe d entretien, nous avons mis en place au Petit Bourgogne et au Pèrî deux agents qui avaient réussi les examens liés à cette fonction» Pierre Cops, cuisinier en chef est maintenant responsable de la cuisine du Valdor. Après avoir fait l École Hôtellière de Liège, il a dirigé un restaurant à Tavier «Le Refuge» puis en 1995, il va travailler à la cuisine de l hôpital du Bois de l Abbaye pendant 5 ans avant de rejoindre le Petit Bourgogne en Il s occupe dorénavant des repas pour les sites Valdor, Murlais, Orchidées, Trois Rois et Doux Séjour ainsi que des repas à domicile du CPAS de Liège et de la CSD, ce qui fait un moyenne de +/ repas par jour. Ce nouveau poste est un nouveau challenge et il compte garder le positif réalisé par ses prédécesseurs et apporter des améliorations par sa touche personnelle. Après mûre réflexion, ce sont les noix St Jacques qu il préfère préparer et les abats qu il aurait tendance à éviter. 6 point commun couleur pour web.in8 8 1/03/ :26:20

9 Philippe Gelissen a, en tant que chef de cuisine, la charge du Pèrî et d Agora depuis le 1 er février. Diplômé de l École d Hôtellerie de Liège, il a tout d abord commencé carrière dans le privé: plusieurs restotraiteurs dont «Les Waides» à Cointe, au Centre culturel de Welkenraedt, chez Pizza Hut en tant que chef d équipe et à la cafétéria du Bois de l Abbaye. En 1999, il a quelques brefs contrats au Valdor: journalier, ouvrier de cuisine; malheureusement ceux-ci ne sont pas renouvellés faute de place et Philippe commence une formation de paveur. C est sur un chantier qu il reçoit un coup de fil, on lui propose une place de cuisinier, de nouveau au Valdor. Il accepte, y travaille quelques années avant d être promu chef de la cuisine du Valdor il y a 2 ans et demi. C est le seul responsable cuisine qui se retouve à gérer deux sites et il craint ne pas pouvoir consacrer un temps égal aux deux. Le Pèrî produit 250 repas chaud dont 160 pour le site et le reste pour les Blés Dorés et les Saules + le mess + la logistique marchandise de la Résidence des Hauteurs) alors qu Agora reçoit les repas patients du Petit Bourgogne. Il ne veut pas que le personnel d Agora se sente délaissé et il compte s entourer de collaborateurs qui pourront le seconder lorsqu il sera absent. «Je travaillerai pour obtenir un gain de qualité, aussi bien pour les patients que pour le personnel. Les responsables de cuisine vont se réorganiser sur chaque site mais aussi en collaboration avec les autres, comme ça nous suivrons ensemble la même évolution Tout ça sera bien lorsque nous aurons les moyens de notre politique». Ce qu il préfère préparer : «Je suis dingue de cuisine italienne alors les rigatonis aux quatre fromages: le parmesan, la mozarella, le gorgonzolla et le provolone». Et celui qu il abomine de faire: «J ai tout mangé, des abats, des chenilles, je prépare tout mais sentir et manger du chou rouge cuit ou cru, une abomination!!!». Jacques Gelders, cuisinier en chef, responsable de la cuisine du Petit Bourgogne. Diplômé de l Ecole d Hôtellerie de Liège, il a fait par la suite une spécialisation en sculpture sur légumes. Jacques a d abord travaillé 4 ans au restaurant «Le Vieux Liège» avant de rejoindre le CPAS il y a de ça 18 ans. Il a en charge la confection des repas pour les patients des sites Petit Bourgogne et Agora, pour les résidents des Charmilles et des Cèdres ainsi que ceux du «Trébuchet», une maison de soins pour personnes handicapées au Thier à Liège sans oublier les repas du personnel du Petit Bourgogne. Cuisinier chef: c est diriger la cuisine du Petit Bourgogne en collaboration avec toute l équipe et écoler Christophe Denoël dans son futur rôle de responsable cuisine. Ce qu il préfère faire: le homard au whisky. Et ce qu il déteste: les rognons et les abats. 7 point commun couleur pour web.in9 9 1/03/ :26:26

10 ISoSL departement hotelier ^ en cuisine Christophe Denoël est cuisinier et il seconde Jacques Gelders au Petit Bourgogne. Il est diplômé de l Ecole d hôtellerie de Liège, section gestion cuisine d entreprise. Christophe a travaillé 2 ans au «Clos Prieur» à Beyne Heusay avant de travailler 11 ans à la cuisine de la Clinique Le Pèrî. Il travaille avec Denis Liczler et Carmello Argento, les autres cuisiniers du Petit Bourgogne. Le plat qu il préfère réaliser: le foie gras en terrine ou en torchon. Celui qu il abhorre: les huitres, aussi bien chaudes que crues. Joseph Costanza est le responsable qualité du Petit Bourgogne et il travaille avec Murielle Feys. Après avoir fait une formation en comptabilité, il a obtenu un graduat en gestion hôtelière. Un parcours quelque peu voyageur l a emmené jusqu à ce nouveau poste: 1 an au Valdor à la gestion des stocks, employé de bureau au service hôtelier du Petit Bourgogne, dans les cuisines des Trois Rois, du Pèrî, des Orchidées pour enfin être responsable de la cuisine des Blés Dorés à Villers l Evêque. Un responsable qualité en deux mots: «c est la sécurité alimentaire avec un contrôle sur toute la production». Ce qu il aime dans ce job : un travail fort varié et trouver des solutions aux problèmes de chacun. Et ce qu il n aime pas : les conflits inutiles. Roseline Salemi est la responsable qualité sur le site Valdor. Diététicienne diplômée du Barbou, elle a d abord travaillé dans le privé dans une chaîne de magasins de prêt-à-porter avant d être engagée en 2001 au Petit Bourgogne. Remplacement de la responsable qualité, diététicienne en cuisine, responsable de la cuisine froide, responsable qualité traçabilité; elle est sur le site Valdor depuis octobre «Il faut expliquer au personnel, sans le stresser, la manière de fonctionner dans les règles des Arrêtés royaux, mais l esprit d équipe est important au Valdor et le personnel est solidaire, ça se passe très bien. Je travaille aussi en collaboration avec les diététiciennes de salle dans le cadre du plan PNNSB (Plan National Nutrition et Santé pour la Belgique)». Elle aime: avoir des défis, mettre des choses en place et adapter des nouvelles idées au travail. Elle n aime pas: ne pas terminer ou ne pas réussir quelque chose qu elle entreprend. 8 point commun couleur pour web.in /03/ :26:34

11 l entretien Alain Schiffelers travaille dorénavant comme chef d équipe entretien sur le site du Petit Bourgogne. Il y bosse en collaboration avec Fabienne Demoulin. Alain a commencé carrière au Pèrî comme ouvrier d entretien et il s est occupé de l autolaveuse puis du jardin. Il est devenu ensuite plus polyvalent puisqu il s employait à tenir en bon état technique les locaux du rez avant de prendre en charge la gestion du matériel roulant non médical sur les sites Valdor et Pèrî. Dernier poste occupé: responsable technique du Magasin de Matériel de Soin (MMS). «J arrive dans un environnement géographiquement différent, tout est plus étendu, mais j ai plus facile que d autres puisque je peux travailler avec une collègue. Je compte être présent vis-à-vis des agents, je serai à leur écoute et je serai une zone tampon entre eux et la direction. Je suis là pour les épauler, pour distribuer le travail mais aussi pour les aider». Le positif? «Mon épanouissement personnel. C est un créneau dans lequel je vais pouvoir m épanouir. Je désire faire ça depuis très longtemps et maintenant je vais voir si mes idées peuvent être mises en pratique sur le terrain». Le négatif? «Le transport. Ma femme travaille au Pèrî et maintenant il faut s arranger pour les déplacements. Mais ici je suis épanoui, satisfait, et je ne vais pas me plaindre de ce point négatif». Monique «Mona» Gilman a commencé à travailler au Petit Bourgogne comme ouvrière d entretien et elle est depuis le 1 er décembre 2009 chef d équipe entretien sur le site Pèrî. Pour elle, ça été le grand plongeon: passer de «journalière» à chef d équipe avec seulement 2 jours de contact avec son prédécesseur, ça a été assez angoissant. Mais quand elle y repense, elle en retire du positif. En effet elle a dû se débrouiller seule et elle trouve que ce n est pas plus mal pour retenir toutes les infos. «Je me retrouve responsable d une super chouette équipe qui m aide beaucoup et qui, j en suis sûr, me permettra d évoluer». Ce qu elle aime: les contacts humains pas seulement avec le personnel d entretien mais aussi avec les autres professions et le travail bien fait. Ce qu elle déteste: l hypocrisie et le manque de respect. «J en profite pour remettre le bonjour à mes anciens collègues du Petit Bourgogne et je les remercie pour le soutien qu ils m ont apporté lors de mes examens et de ma nouvelle prise de fonction». 9 point commun couleur pour web.in /03/ :26:38

12 ISoSL en briques quand le batiment va ^ Des travaux et des projets de travaux, ça ne manque pas dans notre intercommunale. En ce début d année, voici un petit topo de ce qui est en cours et des dossiers à venir... M.V. le valdor Achêvement de la dernière phase de gros oeuvre fermé dans le courant du 2 ème trimestre Ensuite viendra la phase «parachèvement et technique», le dossier est déposé à la Région wallonne. les saules Les travaux d agrandissement de 17 lits de la Résidence sont maintenant terminés. Nous en sommes dans la phase de réception provisoire. Le mobilier est en voie d être commandé. les cedres Peinture des étages. les charmilles Rénovation des sanitaires. les bles dores Construction de 16 appartements de résidence-services et de 10 places d accueil de jour. Le dossier avant-projet servant à obtenir des subsides a été déposé à la Région wallonne ainsi que le certificat d urbanisme n 2 pour la faisabilité. les trois rois Réaffectation de la polyclinique du rez-de-chaussée en 9 appartements de résidence-services en fonds propres. Etude du projet en cours. Welkenraedt Les travaux sont amorcés mais ils n ont pas beaucoup évolué à cause du mauvais temps. Les travaux se concentrent surtout sur la dalle du sous-sol de l aile basse du bâtiment. La mise en service est prévue pour le 2 ème semestre Ensuite, 14 appartements de résidenceservices, 8 lits de courts séjours et 10 places d accueil de jour seront construits sur le site. 10 point commun couleur pour web.in /03/ :26:46

13 tout va! residence de la plaine C est le nom que portera la nouvelle résidence qui sera construite sur la plaine de Droixhe. Nous avons déjà un accord de subsides et le dépôt de permis de bâtir sera envoyé dans le courant du 1 er trimestre Cette nouvelle résidence comprendra 60 lits de MR/MRS, 30 lits pour personnes désorientées et 18 lits de courts séjours. Extension de 37 lits. On est en attente de la réponse de l envoi du dossier d accord sur attribution de marchés des deux premiers lots: petit bourgogne La phase 3 des travaux de la cuisine (zone de froid climatisée) vient de commencer. La phase 1 (zone chaude, remplacement marmites) et la phase 2 (zone de portionnement climatisée) sont maintenant terminées. Dans un futur proche; aménagements des sous-sols. La kiné actuelle ira dans l ancienne pharmacie (avec une partie réservée aux serveurs informatiques); la relaxation ira à la place de la kiné (avec une réserve cuisine), et la réserve mobilier ira dans la salle de relaxation. Il est prévu aussi d aménager le pavillon des téléphonistes. Il y aura plus d espace pour celles-ci et les vigiles puisqu on rognera de la place sur la salle d attente des patients. Et on change la cabine de haute tension. le tilleul d edouard le gros oeuvre parachèvement technique; et les ascenseurs. Début escompté des travaux: 2 ème semestre 2010 Vue en 3D du premier projet à partir de l avenue de la Croix-rouge. Le bâtiment serait accolé à un des building restant (masse sombre en haut à droite). start Après l achat de la maison sise 26, Montagne Ste Walburge (2 maisons plus haut que MASS), on procède actuellement à son aménagement. Le déménagement serait prévu dans le courant du 2 ème semestre Durant l absence d Evelyne Meessen, Directrice technique, c est Jean-Luc Henry qui la remplace à ce poste. Simon Dirix, ingénieur civil en construction orientation bâtiment s occupe de la gestion infrastructure pendant son absence et seconde J-L. Henry. Daniel Fortanete, ingénieur civil en électricité devient gestionnaire de maintenance et assume cette gestion au quotidien en collaboration avec la direction technique. Il sert d intermédiaire entre la direction technique et les responsables sur le terrain: Philippe Binamé pour le secteur A, Pascal Courtois et Marc Mazzuli pour les secteurs B et C. 11 point commun couleur pour web.in /03/ :26:58

14 Solidarité, isosl vient en aide aux sinistres de la rue leopold Suite à l explosion d un immeuble de la rue Léopold survenue dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 janvier, ISoSL et plus particulièrement l équipe hôtelière du Valdor a été sollicitée afin de fournir les repas aux sinistrés, aux familles de victimes ainsi qu aux différents services de secours. Elliott Forment, stagiaire en communication Dans le cadre du plan catastrophe de la Ville de Liège, ISoSL est en charge des fournitures hôtelières. Dès le mercredi 27 janvier matin, jour de l explosion, nos équipes ont livré les petits-déjeuners à l Eglise Saint-André où se trouvaient la plupart des personnes déplacées, les familles de victimes et les services de pompiers. Les services du midi et du soir suivirent. C est donc plus de 300 repas qui furent servis sur cette seule première journée. A partir du 3 ème jour suivant la catastrophe, des repas furent également livrés aux habitants évacués et regroupésà la Halle aux viandes. Près de 250 repas furent encore servis en n oubliant pas le respect des habitudes alimentaires liées aux différentes religions. Au jourd hui, les équipes hôtelières sont toujours à pied d œuvre et distribuent quotidiennement quelques 110 repas. Les collègues du Valdor, renforcés ponctuellement par ceux du Petit-Bourgogne, peuvent être légitimement fiers du travail effectué. En dehors de la surcharge de travail, c est également des relations qui se nouent avec les services d aide qu ils côtoient quotidiennement depuis 3 semaines. La grande majorité des sinistrés est très contente et remercie chaleureusement les équipes. Celles-ci continuent à fournir des repas matin, midi et soir et cela devrait continuer jusqu à ce que tous les habitants de la rue Léopold soient relogés, c est à dire vers la fin du mois de février. Cette belle collaboration peut se résumer en quelques chiffres: 2500 repas, 500 litres de potage, 800 litres de café, 25 kilos de charcuterie et 20 kilos de fromage, mais également la fourniture de disposables telles qu assiettes, couverts,... Un grand merci à l équipe hôtelière pour son dévouement et son professionnalisme. 12 point commun couleur pour web.in /03/ :27:02

15 Aux Orchidées aux couleurs du continent africain L intégralité des bénéfices de la vente des boissons a été reversée au Fonds Solidarité pour Haïti Le vendredi 5 février a eu lieu au sein des Orchidées le repas du personnel. L originalité du menu fut qu il a été élaboré par les membres du personnel d origine africaine. Nous avons pu goûter les saveurs venant du Maroc, du Congo, du Togo et du Rwanda. Tout le monde a mis la main à la pâte Ambiance inattendue, solidarité, curiosité étaient de mise pour la préparation de ces différents mets en cuisine. Etaient conviés à cette fête les agents, leur famille et amis Plus de 100 personnes ont répondu à cet appel. Joseph Kasa-Vubu, Directeur la grande histoire des problemes de communication 13 point commun couleur pour web.in /03/ :27:04

16 Fondation Roi Baudouin.. le prix gert noel decerne, Le Prix Gert Noël récompense chaque année une action remarquable mise en œuvre dans un hôpital belge en vue d améliorer la qualité de l écoute, l information et l accompagnement du patient et de sa famille. Ce Prix est attribué par le Fonds Gert Noël, créé au sein de la Fondation Roi Baudouin. Cette année, il couronne ISoSL, via l asbl Réflexions, lauréate pour son projet Les troubles psychotiques expliqués aux patients psychotiques et à leur entourage. Le prix décerné, d une valeur de , récompense «la qualité de l information et de l accompagnement des patients psychotiques et de leur entourage au sein de l asbl Réflexions». Véronique Pirotton une initiative nee il y a dix ans L asbl Réflexions est un centre de soins extra-hospitalier et de selfhelp pour personnes souffrant de troubles psychotiques. Elle propose, dans des locaux situés au centre de Liège, un programme unique d activités «à la carte». Alors qu ils concernent près d 1% de la population, les troubles psychotiques - dont la schizophrénie - restent mal connus et les initiatives de prise en charge extrahospitalière proposées à ces patients sont encore trop rares. C est ce constat de carence qui est à l origine de la création en 2000 de l asbl Réflexions. Son objectif premier est la réadaptation psychosociale et l amélioration de la qualité de vie des personnes psychotiques. informations et approche therapeutique globale La démarche de l asbl Réflexions s inscrit dans une approche thérapeutique globale : elle vise à rendre la personne psychotique actrice de son traitement, notamment en dispensant des informations claires et compréhensibles sur la maladie à ceux qui en souffrent mais également à leur entourage, à leurs soignants et au grand public. Elle vise, par-là, à faciliter la réhabilitation des personnes atteintes par une meilleure gestion des symptômes les plus invalidants. «Réflexions» propose des programmes de soins et d activation adaptés proches du milieu de vie, évitant ainsi des retours obligés à l hôpital. Elle vise à déstigmatiser la maladie mentale, notamment en engageant des animateurs d atelier provenant d autres milieux professionnels que la santé mentale et en organisant des activités de sensibilisation du grand public aux troubles psychotiques. les usagers integres dans la gestion de l asbl Depuis sa création, l asbl a la particularité d être dirigée par un conseil d administration composé de professionnels de la maladie et de sympathisants mais également d usagers.. «Réflexions» a spécifiquement développé une expertise dans l accompagnement du diagnostic pour les personnes souffrant de troubles psychotiques et leur entourage. Cette prise en charge est actuellement proposée à travers 3 modules de psycho-éducation : 1.des séances hebdomadaires destinées aux personnes souffrant de troubles psychotiques; 2.des séances mensuelles «ouvertes à tous»; 3.un module annuel pour les «aidants proches». Ces modules de psycho-éducation sont animés par un psychologue et un psychiatre. Les objectifs principaux consistent à fournir une information appropriée tant à la personne malade qu à son entourage proche, à améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage en luttant contre l isolement provoqué par la maladie mentale, à permettre aux familles des personnes souffrant de troubles psychotiques de mieux comprendre, de mieux accepter et de mieux accompagner leur proche et à offrir à tous un lieu de parole et d échange. L asbl propose également des entretiens individuels et de famille avec un psychologue. 14 point commun couleur pour web.in /03/ :27:05

17 a l asbl reflexions constats et apports via les modules de psycho education Au fur et à mesure de l expérience acquise en 10 ans, les différents modules de psycho-éducation organisés au sein de l asbl Réflexions permettent de dégager des constats profitables qui font évoluer l approche et la prise en charge des troubles psychotiques. Pour tous les participants (patients et aidants proches), on constate : la prise de conscience collective de la complexité de la maladie et de l existence de résistances aux soins inhérents à la pathologie, l évidence d un fossé qui sépare la personne malade de son entourage immédiat et d un fossé plus grand encore qui se creuse entre le patient et la société en général, les échanges directs entre les thérapeutes, les patients et la famille, Pour les patients, on remarque : la réduction de la perception distordue de la réalité extérieure, l analyse des conditions qui favorisent le développement des symptômes, la prise de conscience de l influence des schémas de résistance, la gestion de l angoisse face aux délires et aux troubles cognitifs, un suivi indirect en assurant la continuité des soins, Pour les familles, les proches concernés, on souligne : un soutien face aux difficultés quotidiennes, la communication avec leur parent malade, la compréhension, l acceptation et l accompagnement du proche malade, la diminution des sentiments de culpabilité et de honte grâce aux échanges avec d autres familles. Qui était Gert Noël? En 1998, Monsieur Gert Noël a appris qu il était atteint d une maladie incurable. A l annonce du diagnostic, il s est rendu compte de la solitude dans laquelle il était plongé ainsi que sa famille. En effet, rien n était mis en place pour entourer le patient et sa famille lorsqu une pathologie grave était décelée. C est pourquoi, durant ses longs mois de maladie, il s est interrogé sur un moyen éventuel d informations, d écoute et d accompagnement du malade dès la phase critique de début de maladie. C est à son décès que le projet qu il avait élaboré, a été concrétisé par sa famille. Son projet avait pour but d encourager la communication globale en milieu hospitalier. Le fond Gert Noël, né en 2000 et géré par la Fondation Roi Baudouin, récompense donc chaque année, par le don d une somme de euros, un hôpital belge qui a créé par une approche originale, un projet en vue d améliorer la qualité de l écoute, de l information et de l accompagnement du patient et de sa famille en milieu hospitalier. Le prix Gert Noël est dédié au développement et à la pérennisation des modules de psycho-éducation et des activités de l asbl Réflexions. La remise de prix officielle a eu lieu le jeudi 16 décembre 2009 au Musée BELvue à Bruxelles. 15 point commun couleur pour web.in /03/ :27:06

18 les uns et les autres... LE VALDOR Fatima DADLI, assistante en pharmacie Simon DIRIX, gestionnaire technique Isabelle VIRZI, ergothérapeute Alberte SENESI, assistante logistique Nicolas JAMAR, comptable Naima ROCHDI, auxiliaire de soins Daniel FORTANETE, gestionnaire de maintenance Aurore COSTALES, assistante sociale LE PETIT BOURGOGNE Alexandre LESTI, gradué en comptabilité Joseph-Marie VANMOSWINCK, stagiaire IFAPME LES SAULES Nejma CHERKI, ouvrière Valérie CLAJOT, auxiliaire de soins LE PÈRÎ Johanna BOBBIANO, auxiliaire de soins Karin BREVERS, auxiliaire de soins Cynthia LOUWETTE, auxiliaire de soins Martine NIAVA YACE, infirmière brevetée Lily TSHIABU-TSHIOVO, auxiliaire de soins LE TILLEUL D EDOUARD Maud PIQUARD, ergothérapeute LES ORCHIDEES Zahra ESSABIR, ouvrière Sabine DELCISARD, ouvrière Amal HABJA, auxiliaire de soins Cindy NIHANT, kinésithérapeute LES TROIS ROIS Virginie LASSAUX, ouvrière Lionel THIRY, auxiliaire de soins LES BLES DORES Chanie PAOLONI, infirmière graduée les naissances les embauches LE VALDOR Clarisse, le 17 novembre 2009 chez Laurence PAULISSEN Noeline, le 11 janvier chez Nancy VERBRUGGEN Nathan, le 25 novembre 2009 chez Christophe LOSSON LE TILLEUL D EDOUARD Léna, le 13 novembre 2009 chez Véronique LEFIN Léa, le 7 janvier chez Karen LEONARD LES ORCHIDEES Maëlle chez Lysiane VAN DEN BROEK LE PÈRÎ Amaya, le 19 novembre 2009 chez Milka CUZMAR-CUZMAR Nadia, le 18 novembre 2009 chez Shirley JEAN-LOUIS Anis, le 4 janvier chez Nadia MARZOUKI LE DOUX SÉJOUR Laurence MAILLARD, assistante sociale Fabienne MAUPIN, auxiliaire de soins LE CHEMIN DE LONCIN Laurence MAILLARD, assistante sociale Bijou DJOHO EKODI, auxiliaire de soins Mireille KENGNE TCHINDA, infirmière graduée Benoît LERUSSE, auxiliaire de soins Anne-Marie LEVEQUE, auxiliaire de soins Aude ZIENTARSKI, auxiliaire de soins SAINT LEONARD Aline JANSSEN, auxiliaire de soins les retraites LE PETIT BOURGOGNE Fernand PIRLET, le 31 décembre 2009 Serge WASSON, le 31 décembre 2009 LE PÈRÎ Christian DEBACKER, le 1 er février VALDOR Geneviève JEANTY, le 31 décembre 2009 Berthe VRANCKEN, le 31 décembre 2009 Bernardine BASTIN, le 28 décembre 2009 Claude MARPAUX, le 2 janvier Godelieve VANDEVOORDT, le 21 février LES BLES DORES Laura CIFANI, le 31 décembre 2009 LES ORCHIDEES Nicole CHARLIER, le 1 er janvier Emilia COMBATELLI, le 1 er mars 16 point commun couleur pour web.in /03/ :27:07

19 documentation Le centre de documentation des secteurs B et C d ISoSL se trouve dans la médiathèque située à côté de l accueil au rez-de-chaussée du Pèrî. On peut y trouver livres, revues, K7 vidéo, DVD, concernant la médecine, le nursing, l éthique, les problèmes sociaux, la diététique, la gestion hospitalière, la psychologie, la kinésithérapie, l ergothérapie, la logopédie... Ces documents ne sont pas en libre-accès. Pour effectuer une recherche, contactez-moi par courrier interne, par mail ou par téléphone, je vous préparerai les ouvrages qui peuvent vous intéresser ou je vous fixerai un rendez-vous.. Les agents d ISoSL peuvent emprunter gratuitement, les étudiants consultent sur place. Jeanine MALCHAIRE Pèrî 04/ , 04/ , Soins Cadres n 72 nov.2009 Dossier: La prise en charge concertée du patient Vers une humanisation des soins. L interdisciplinarité en question. L interdisciplinarité en réadaptation fonctionnelle. La direction des soins, garante du parcours personnalisé de soins. Quelle plus value offre une formation interdisciplinaire de cadres de santé? Assurer la permanence de l encadrement des soins. Le chemin clinique d une personne opérée de l épaule. Dispositif d annonce en cancérologie. La prise en charge pré hospitalière des AVC. Améliorer la prise en charge des patients chroniques. Approche intergénérationnelle des comportements professionnels et du travail en équipe. Une trame commune pour un rapport d activité. Conduire le changement par le coaching systématique. Soins Cadres supplément au n 72, nov.2009 Spécial Management: Dispositifs d accompagnement de l apprentissage, Gérer le stress au travail, Accès au dossier médical et indemnisation des infections nosocomiales... Soins en Gérontologie n 80 nov./déc Dossier: Ethique et personne âgée Conjuguer le prendre soin est une gageure. Ces soignants qui défendent le bien commun. Faut-il légiférer l entrée en institution sans consentement? L accès aux soins des personnes âgées atteintes de maladie d Alzheimer et de cancers. La lutte contre la maltraitance, une éthique de complexité Réflexion éthique sur la prise en charge de patient atteint de la maladie d Alzheimer. Le refus de nourriture chez un patient atteint de la maladie d Alzheimer. En quoi la formation éthique éclaire-t-elle le quotidien du soin? Psychologue à domicile pour personne âgées. Prendre soin d un aîné en difficulté avec l alcool. Coordination des services de soins infirmiers à domicile de nuit et de jour. Soins en gérontologie n 81 janv/fév 2010 Dossier: l accident vasculaire cérébral en pratique Prise en charge des AVC de la; personne âgée. Bénéfice de l unité de neurologie vsculaire pour la personne âgée. Les AVC isschémiques en phase aigüe. L imagerie dans les AVC du sujet âgé. La prise en charge multidisciplinaire...le retour à domicile après un AVC... Principe de bientraitance et équipe mobile Alzheimer. Formation des soignants et prise en charge des démences en unité de longue durée. Soins en psychiatrie n 252 sept/oct 2007 Dossier: du corps au sujet Le corps mis en scène. Le corps à l épreuve du sens. Les marques du corps. La peau, expression des maux. Lae langage du corps. Un homme d expérience. Du corps soignant au corps soigné... Actualités Innovations Médecine Les troubles du comportement fdans la maladie d Alzheimer et les pathologies apparentées. Tiré à part; Article original paru dans AIM France n Soins Palliatifs.be n 05 déc Dossier: Le secret professionnel Le secret partagé, regard d un médecin. Du coté des équipes de soutien: le respect une autre dimension du secret professionnel. Approche psychique du secret professionnel. Aides familiales, secret professionnel et devoir de discrétion. La dénutrition du sujet âgé, sa prise en charge en pratique, Novartis Nutrition S.A.S. Dellus Sylvie Le coma, la vie silencieuse, 1999 Flammarion. Hugonot Robert La vieillesse maltraitée, 1998 Dunod Phaneuf M./ Grondin L. Diagnostic infirmier et rôle autonome de l infirmière, 1994 Maloine. ABD n 53/1 Regard sur 50 ans de diabétologie belge, obésité, syndrome métabolique et diabète 2 sous la loupe de la génétique, mélatonine et diabète 2... Soins infirmiers aux personnes atteintes d affections digestives. Nouveaux cahiers de l infirmière n 10. Masson point commun couleur pour web.in /03/ :27:10

20 un peu de tout... Encore un prix pour ISoSL, Santé mentale : le projet Fil à-fil ambulatoire - Angleur récompensé à Namur lors du «Reintégration Award 2009» Fil-à-Fil est un espace d accompagnement et de thérapie relationnelle (parent-enfant) Le Réintegration Award 2009 organisé à Namur le 27 novembre dernier était un temps de rencontres, d échanges, d apprentissages en vue de donner plus de poids aux pratiques de réhabilitation psychosociale et plus de visibilité à chacun des projets qui s y investissent. Intervenants et public nombreux s étaient mobilisés à cette occasion. L initiative Fil-à-Fil ambulatoire a obtenu les faveurs du public et a reçu un prix de L unité Fil-à-Fil ambulatoire, intégrée au Service de Santé Mentale d Angleur (ISoSL) offre un soin de la relation parentenfant lorsque le parent ou «devenant-parent» souffre de troubles psychiques ou psychiatriques. Le dispositif thérapeutique soutient et renforce le rôle parental tout en tenant compte de la maladie mentale. Autour du Docteur Heidy Allegaert, les différents membres de l équipe pluridisciplinaire impliqués dans le travail ambulatoire sont particulièrement fiers d avoir obtenu cette distinction. Cette reconnaissance les encourage évidemment à poursuivre leurs consultations! Contact : Antenne Fil-à-Fil/ SSM Angleur, consultations sur rendez-vous. Rue Vaudrée, 40 à 4031 Angleur Tél : recette pour une annee nouvelle Prendre 12 mois complets, Les nettoyer de tout ressentiment, haine et jalousie pour les rendre aussi frais et propres que possible. Maintenant, couper chaque mois en tranches de 28, 30 ou 31 morceaux, Puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée: Un zeste de courage... une pincée de confiance... une cuillère de patience... une louche de travail... Mélanger le tout avec de généreuses portions d espoir, de fidélité, de générosité et de douceur. Assaisonner le tout avec un soupçon de rêves, une bolée de rires et une pleine tasse de bonne humeur. Verser maintenant la recette dans un grand bol d amour. Et pour terminer... Décorer avec un sourire... Servir avec tendresse... Maintenant vous avez 365 jours pour la savourer avec Amour et délicatesse... Bonne et Heureuse Année 2010! Annie Lenglez, secrétariat, Résidence St Léonard recherche desesperement collaborateurs et collaboratrices est en quête de nouveaux collaborateurs (trices) principalement dans les ecteurs A et C, mais si vous venez du B, vous êtes aussi les bienvenus. Vous voulez vivre des expériences différentes... Votre stylo-bille vous démange... Vous voulez avoir du travail en plus... Vous désirez participer à des réunions pas comme les autres... Vous aspirez à interviewer les plus grandes stars d ISoSL... Vous rêvez de dénicher «le scoop»... Vous vous sentez l âme d un paparazzi... Vous êtes imbattable en orthographe... Vous adorez la vie aventureuse des grands reporters... Vous ambitonnez de recevoir le prix Pulitzer... Alors rejoignez l équipe de rédaction de Contact: MIchel Vigand, site Pèrî, point commun couleur pour web.in /03/ :27:11

Principes d accessibilité avec Adobe InDesign

Principes d accessibilité avec Adobe InDesign Principes d accessibilité avec Adobe InDesign Par Nicholas Grenier, Designer graphique et chef d équipe de l édition et du graphisme Mars 2013 Table des matières Introduction 2 Principes de base 3 Les

Plus en détail

Charte graphique de la Ville

Charte graphique de la Ville Charte graphique de la Ville Table des matières A. INTRODUCTION. 3 A1 LE CHEMINEMENT 4 A2 LA SYMBOLIQUE DU LOGO 5 A3 LA TERMINOLOGIE 6 B. LE LOGO 7 B1 RÉFÉRENCES COULEUR ET NOIR & BLANC 8 B2 TAILLE D UTILISATION

Plus en détail

c h a r t e g r a p h i q u e

c h a r t e g r a p h i q u e charte graphique les références couleur pantone 411c pantone 382c C 0 M 27 J 36 N 72 R 105 V 85 B 71 C 29 M 0 J 100 N 0 R 203 V 211 B 0 pantone 7531c C 0 M 10 J 27 N 50 R 155 V 144 B 124 Mode d utilisation

Plus en détail

Charte graphique de l HADOPI

Charte graphique de l HADOPI Charte graphique de l HADOPI Sommaire Introduction 3 1 Les normes d usage du logotype Une identité visuelle qui exprime les valeurs et missions de l institution 2 3 4 7 Les versions du logotype 8 Les règles

Plus en détail

Charte graphique CHR Haute Senne

Charte graphique CHR Haute Senne charte graphique 2 Charte graphique CHR Haute Senne TABLE DES MATIèRES 01. Règles d utilisation du logotype... 05 Modèle de base... 06 Zone de protection... 07 Versions positive et négative... 08 Utilisation

Plus en détail

Publications Mag info@publicationsmag.com 514.962.4992 PROFIL DE SANTÉ MAG 02 MISSION DE SANTÉ MAG 03

Publications Mag info@publicationsmag.com 514.962.4992 PROFIL DE SANTÉ MAG 02 MISSION DE SANTÉ MAG 03 PROFIL DE SANTÉ MAG 02 MISSION DE SANTÉ MAG 03 TARIFS PUBLICITAIRES 04 CALENDRIER ÉDITORiAL 05 Publications Mag 514.962.4992 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 06 PROFIL de nos lectrices (90 %) et lecteurs (10

Plus en détail

Identité graphique commune

Identité graphique commune Programmes européens en France Identité graphique commune FSE FEDER Fonds social européen Fonds européen de développement régional FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural FEP Fonds européen

Plus en détail

Brochures. Brochures Pour toute autre quantité, consultez-nous. Devis gratuit. Brochures A4 OUVERT avec ou sans couverture

Brochures. Brochures Pour toute autre quantité, consultez-nous. Devis gratuit. Brochures A4 OUVERT avec ou sans couverture Brochures Brochures A4 OUVERT avec ou sans couverture Brochures A5 OUVERT avec ou sans couverture Brochures Pour toute autre quantité, consultez-nous. Devis gratuit LIVRAISON INCLUSE (1 point France M

Plus en détail

Ligne graphique FPH. Faites bouger vos quartiers!! Projet. idée

Ligne graphique FPH. Faites bouger vos quartiers!! Projet. idée Faites bouger vos quartiers!! Une Un Charte d application du logotype FPH Charte d application du logotype FPH Logotype couleur Filet blanc Quadri C 100% C 100% M 100% N 25% C 82% M 4% J 98% C 44% M 27%

Plus en détail

Charte. graphique. Charte. graphique. Comité de Seine & Marne de Volley-ball

Charte. graphique. Charte. graphique. Comité de Seine & Marne de Volley-ball Charte graphique Charte graphique 7 Charte graphique 1 Le comité 2 Les logotypes 3 Le logo «volley-ball» 4 Le logo «beach volley» 5 Les couleurs 6 Les documents polices de caractères couleurs internet

Plus en détail

CHARTE GRAPHIQUE. par Patrick Becker

CHARTE GRAPHIQUE. par Patrick Becker CHARTE GRAPHIQUE par Patrick Becker COULEURS INSTITUTIONNELLES / Palettes Palette couleur primaire Palette CMJN / RVB / Hexa C 82 M 18 J 94 N 5 C 5 M 64 J 89 N 0 C 0 M 0 J 100 N 0 C 94 M 36 J 4 N 1 (%)

Plus en détail

expo communication visuelle expographie expographie communication visuelle impression numérique création graphique matériel

expo communication visuelle expographie expographie communication visuelle impression numérique création graphique matériel atum dip er aliquis atis eugiatum euisim aute mod min elis acidunt lore tatem ipsum ing et utem ex exer sendiam vulluptat lam, sustie ver alisl iliquat lorem zzrilis do etum quismod oloborting ex eu faccum

Plus en détail

RÈGLES D UTILISATION DU LOGO POUR LES PARTENAIRES D Inria

RÈGLES D UTILISATION DU LOGO POUR LES PARTENAIRES D Inria INVENTEURS DU MONDE NUMÉRIQUE RÈGLES D UTILISATION DU LOGO POUR LES PARTENAIRES D Inria Inria a fait évoluer son identité graphique et les codes visuels qui l accompagnent. Ce guide s adresse à tous ceux

Plus en détail

Couleur Noir et blanc Monochrome Au trait. Imprimé Gabarit Imprimé Gabarit C6 DL C5 C4 Placement Planche Gabarit. Imprimé Gabarit

Couleur Noir et blanc Monochrome Au trait. Imprimé Gabarit Imprimé Gabarit C6 DL C5 C4 Placement Planche Gabarit. Imprimé Gabarit Sommaire Système Introduction Typographie Trames Couleurs Présentation Déclinaison couleur Placement En-tête Suite de lettre Enveloppes Étiquettes Cartes de visite Cartes de correspondance Dossier de presse

Plus en détail

Titel BLACK Osto odo odolenibh erat. Ecte tio eummy nonumsandit er susciliquam dionsenim nosto ex ero odolum iurem ipis non henibh exer sissi.

Titel BLACK Osto odo odolenibh erat. Ecte tio eummy nonumsandit er susciliquam dionsenim nosto ex ero odolum iurem ipis non henibh exer sissi. Prévoyance professionnelle Des valeurs solides/ In velit ad dolobortie enim zzrilla feumsan henisci blaoreros nonsenim nos ero et dolorem dipsum vel ulla am quis nis numsandre dolenim nissequat. Perosto

Plus en détail

Outils de communication. Trial Version. www.nuance.com

Outils de communication. Trial Version. www.nuance.com Outils de Ristourne de 15 000 $ devenez membre Parce que ça vous revient! Parce que ça vous revient! Coopsco Outaouais Coopsco Sainte-Foy Profitez de Profitez de achetez Coopsco Achetez Coopsco Parce que

Plus en détail

CHARTE GRAPHIQUE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D ASTRÉE

CHARTE GRAPHIQUE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D ASTRÉE CHARTE GRAPHIQUE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D ASTRÉE SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 03 2. LE LOGOTYPE... 04 2.1. La symbolique... 04 2.2. Les paramètres... 05 3. LA TYPOGRAPHIE... 12 3.1. La typographie

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL. www.eucor-uni.org. Photographies de Maxime Peltier, Festival Rhenalia

RAPPORT ANNUEL. www.eucor-uni.org. Photographies de Maxime Peltier, Festival Rhenalia Confédération européenne des Universités du Rhin Supérieur Europäische Konföderation der Oberrheinischen Universitäten 2008 Photographies de Maxime Peltier, Festival Rhenalia RAPPORT ANNUEL www.eucor-uni.org

Plus en détail

Gagnez du temps. Envoyez EN LIGNE.

Gagnez du temps. Envoyez EN LIGNE. De véritables solutions d affaires pour les agents immobiliers Les Centres de copies et d impression Bureau en Grosmc offrent une grande variété de modèles de cartes professionnelles, de cartes de remerciement,

Plus en détail

Avis d'appel public à la concurrence Pour la sélection d'un prestataire de communication

Avis d'appel public à la concurrence Pour la sélection d'un prestataire de communication Avis d'appel public à la concurrence Pour la sélection d'un prestataire de communication Cahier des charges pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une campagne d'information sur l'action

Plus en détail

Sommaire. Les principes de base 3

Sommaire. Les principes de base 3 > Charte Graphique Sommaire Les principes de base 3 Le logotype 4 Les couleurs 5 Le logotype en monochrome 5 Le blanc tournant 6 La taille minimum du logotype 6 L utilisation sur fonds de couleur 7 Les

Plus en détail

créer une identité Saône-et-Loire Affirmer l identité du département à partir d un logo existant Conseil général de saône-et-loire Charte graphique

créer une identité Saône-et-Loire Affirmer l identité du département à partir d un logo existant Conseil général de saône-et-loire Charte graphique Charte graphique créer une identité à partir d un logo existant Conseil général de saône-et-loire Affirmer l identité du département Avec pour base un logotype pré-éxistant l agence a repensé la hiérarchie,

Plus en détail

Renforcement des capacités pour la mise en place des bonnes pratiques pour le bien-être des animaux

Renforcement des capacités pour la mise en place des bonnes pratiques pour le bien-être des animaux Renforcement des capacités pour la mise en place des bonnes pratiques pour le bien-être des animaux Réunion d experts FAO Siège de la FAO (Rome) 30 septembre - 3 octobre 2008 La FAO reconnaît l importance

Plus en détail

WALLONIE & SERVICE PUBLIC DE WALLONIE TÉLÉCHARGER LES LOGOS CHARTE GRAPHIQUE. http://chartegraphique.wallonie.be 2.4 CHARTE GRAPHIQUE.

WALLONIE & SERVICE PUBLIC DE WALLONIE TÉLÉCHARGER LES LOGOS CHARTE GRAPHIQUE. http://chartegraphique.wallonie.be 2.4 CHARTE GRAPHIQUE. WALLONIE & SERVICE PUBLIC DE WALLONIE TÉLÉCHARGER LES LOGOS http://chartegraphique.wallonie.be Janvier 2015 2.4 2.4 SOMMAIRE P. 4 P. 4 P. 5 1. INTRODUCTION 1.1. Le «coq wallon» avec ou sans baseline «Wallonie»

Plus en détail

Budget 2009. magazine. actualités Nibh eugiat vendre duipsum volendipit vel dolorer ostrud. Rendez-vous Feugiam duip enibh ea aciduiscil in velessecte

Budget 2009. magazine. actualités Nibh eugiat vendre duipsum volendipit vel dolorer ostrud. Rendez-vous Feugiam duip enibh ea aciduiscil in velessecte magazine DOSSIER Budget 2009 Rendez-vous Feugiam duip enibh ea aciduiscil in velessecte actualités Nibh eugiat vendre duipsum volendipit vel dolorer ostrud côté assos Olore velis nullaoreet laor iurem

Plus en détail

Guide de la Charte graphique. Usage interne

Guide de la Charte graphique. Usage interne Guide de la Charte graphique Usage interne Guide de la Charte graphique Table 1.1 Ondertitel des matières 1 Éléments de base 1.1 Logo base primaire 1.2 Logo base secondaire 1.3 Logo base tertiaire 1.4

Plus en détail

Identité graphique commune

Identité graphique commune Programmes européens en France Identité graphique commune FSE FEDER Fonds social européen Fonds européen de développement régional FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural FEP Fonds européen

Plus en détail

Book 2011 - Thomas Granovsky

Book 2011 - Thomas Granovsky Book 2011 - Thomas Granovsky Thomas Granovsky +33.6.50.26.54.30 tgranovsky@gmail.com www.tgranovsky.com ExpériencES Graphisme TCMC - 2009 / 2010 Graphiste web et print, freelance à plein temps. Gestion

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE

GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE Pour réussir dans un environnement concurrentiel, il est impératif de présenter une approche cohérente, précise et représentative de l image de marque. Pour Karaté Canada,

Plus en détail

KOMPOZER CRÉER UNE PAGE WEB AVEC KOMPOZER. Qu est ce que le langage HTML? Qu est ce que Kompozer?

KOMPOZER CRÉER UNE PAGE WEB AVEC KOMPOZER. Qu est ce que le langage HTML? Qu est ce que Kompozer? KOMPOZER Qu est ce que le langage HTML? Qu est ce que Kompozer? Les écrans de Kompozer Créer une page Le corps Insérer du texte Insérer de l image Insérer des liens Insérer des ancres Insérer des tableaux

Plus en détail

Charte graphique. Un outil de communication pour tous

Charte graphique. Un outil de communication pour tous Charte graphique Un outil de communication pour tous Sommaire Introduction 3 Logos 4 Exemples d utilisation des logos 5 Couleurs 6 Polices 7 Flyers A5 portrait 8 Flyers A5 paysage 9 Affi chettes internes

Plus en détail

«Vous avez dit :patrimoine?»

«Vous avez dit :patrimoine?» Proposition d identité visuelle pour les manifestations du 31 mars 2012 Je rédige en français pour que l argumentaire soit accessible à nos partenaires Alsaciens, Arpitans, Basques, Bretons, Catalans,

Plus en détail

Plan de conception TCS : correspondance Guide pour une mise en scène cohérente de la marque

Plan de conception TCS : correspondance Guide pour une mise en scène cohérente de la marque Plan de conception TCS : correspondance Guide pour une mise en scène cohérente Version 2. 4/212 - Département Gestion Correspondance Sommaire Correspondance Préambule 3 Corporate Design Éléments de personnalisation

Plus en détail

Plus efficace pour les droits humains. Directives sur la nouvelle identité visuelle de la Section suisse

Plus efficace pour les droits humains. Directives sur la nouvelle identité visuelle de la Section suisse Plus efficace pour les droits humains Directives sur la nouvelle identité visuelle de la Section suisse Avant-propos Amnesty International a une nouvelle identité visuelle cohérente. En août 2009, la Section

Plus en détail

DOWNLOAD. Französisch-Tests

DOWNLOAD. Französisch-Tests luptate dunt lore consenim nos eugiat. Unt iureet, commod magna commodo lobortionsed magnit nulla alit alis erosto dolore commodolor iriure velit augait alismodo cor sumsan Katharina Walter el in erostrud

Plus en détail

Identité visuelle des groupes de maintenance cardio-vasculaire Manuel de l utilisateur

Identité visuelle des groupes de maintenance cardio-vasculaire Manuel de l utilisateur Identité visuelle des groupes de maintenance Manuel de l utilisateur Ce manuel de l utilisateur contient des informations et des directives pour la mise en évidence de l identité visuelle des groupes de

Plus en détail

preview, interactive

preview, interactive preview, interactive Période de formation : du 7 juin au 2 juillet 2010 Rapport de stage Romain Henriques PCG Lycée Gutenberg 2009 / 2011 22 rue Lixenbuhl 67100 Illkirch preview, interactive 13 rue des

Plus en détail

I. COMPRÉHENSION ORALE: TEXTE N 1

I. COMPRÉHENSION ORALE: TEXTE N 1 I. COMPRÉHENSION ORALE: TEXTE N 1 Vous allez entendre le texte deux fois. Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. ( 6 min ) Pendant la première écoute ne prenez pas de notes, vous

Plus en détail

Programme d identité visuelle. Guide des normes graphiques de la marque institutionnelle

Programme d identité visuelle. Guide des normes graphiques de la marque institutionnelle Programme d identité visuelle 1 Guide des normes graphiques de la marque institutionnelle Document publié par le Service des communications de, mars 2009. 2009,. Tous droits réservés. La marque La Coop

Plus en détail

Plan de conception TCS : marketing Guide pour une mise en scène cohérente de la marque. Version 2.0 04/2012 - Département Gestion de la marque

Plan de conception TCS : marketing Guide pour une mise en scène cohérente de la marque. Version 2.0 04/2012 - Département Gestion de la marque Plan de conception TCS : marketing Guide pour une mise en scène cohérente de la marque Version 2.0 04/2012 - Département Gestion de la marque Marketing Sommaire Marketing Préambule 3 Corporate Design Éléments

Plus en détail

Rapport de stage Mer et Monde. Frédérique Morissette

Rapport de stage Mer et Monde. Frédérique Morissette Rapport de stage Mer et Monde Frédérique Morissette Comment décrire en quelques mots cette merveilleuse expérience qu à été mon stage au Sénégal? Impossible selon moi, je devrais écrire des pages et des

Plus en détail

Charte graphique janvier 2008

Charte graphique janvier 2008 Charte graphique janvier 2008 Dans un souci d économie et de respect de l environnement, nous vous conseillons de consulter cette charte en document PDF et de ne l imprimer qu en cas de nécessité. Introduction

Plus en détail

Créer un magnifique en-tête web

Créer un magnifique en-tête web Projets Créer un magnifique en-tête web Créez un en-tête efficace le plus aisément possible. Pensez simplement en sections. L en-tête d une simple page web est son élément visuel le plus important. Sur

Plus en détail

Vous êtes coach, thérapeute, professionnel de la relation d aide, du bien-être ou du

Vous êtes coach, thérapeute, professionnel de la relation d aide, du bien-être ou du Vous êtes coach, thérapeute, professionnel de la relation d aide, du bien-être ou du développement personnel, vous avez lancé votre activité il y a quelques semaines ou quelques mois et vous aimeriez la

Plus en détail

sommaire 1. le logotype 4. la papeterie 5. le multimédia 2. la typographie 3. le logotype et les équipements culturels municipaux

sommaire 1. le logotype 4. la papeterie 5. le multimédia 2. la typographie 3. le logotype et les équipements culturels municipaux charte graphique sommaire 1. le logotype 1.1 le logotype vertical 1.2 le logotype horizontal 1.3 les couleurs 1.4 la zone de protection 1.5 les tailles minimales et interdits 1.6 le logotype monochrome

Plus en détail

Charte graphique Université Montpellier 2

Charte graphique Université Montpellier 2 Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques Place Eugène Bataillon. 34095 Montpellier cedex 05 communication@univ-montp2.fr sommaire Charte graphique Université Montpellier 2 1 - LOGOTYPE Couleurs

Plus en détail

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque!

Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! 4 Jésus m appelle à le suivre : avec l aide de l Esprit Saint, j embarque! Objectifs : En cette 4 ème catéchèse, nous voulons faire découvrir que, par le baptême, Jésus nous a rassemblé e s dans la communauté

Plus en détail

On a volé La plage de Sainte-Adresse!

On a volé La plage de Sainte-Adresse! On a volé La plage de Sainte-Adresse! par Ana 5e Aza 4e Ahmed 5e Dagman 5e Emilienne 6e Taïmoor 3e Jeudi 5 Mai 2011 08:32 Chapitre 1 Salut! Je m' appelle Séléna, j' ai 16 ans. Les vacances viennent de

Plus en détail

Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous envoyer

Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous envoyer Bienvenue à la Chers enfants, Bonjour, je m appelle HECTOR Je suis la mascotte de la Maison de la Nature et de l Environnement 65. Nous allons bientôt passer un moment ensemble. Nous nous réjouissons,

Plus en détail

Résidence Clairefontaine

Résidence Clairefontaine Résidence Clairefontaine Bienvenue Madame, Monsieur, Vous venez de retirer un dossier de demande de pré-admission pour intégrer la Résidence Clairefontaine. Le Conseil d administration, la direction, tout

Plus en détail

charte graphique src services et réseaux de communication octobre 2007

charte graphique src services et réseaux de communication octobre 2007 charte graphique src services et réseaux de communication octobre 2007 le logotype 3 déclinaisons du logotype Utilisation en couleurs pour l impression en quadrichromie ou pour écran. Utilisation pour

Plus en détail

DEVENEZ UN HÉROS POUR. L association Prévention Routière

DEVENEZ UN HÉROS POUR. L association Prévention Routière DEVENEZ UN HÉROS POUR L association Prévention Routière 1 Notre mission Créée en 1949, l'association Prévention Routière est reconnue d'utilité publique en 1955. Elle conduit ses actions dans de multiples

Plus en détail

CORRIGÉ GUIDE DE FRANÇAIS IV

CORRIGÉ GUIDE DE FRANÇAIS IV CORRIGÉ GUIDE DE FRANÇAIS IV I.COMPRÉHESION ORALE A) Écoutez ce premier dialogue trois fois et répondez aux questions. Répondez V pour Vrais ou F pour Faux. 1. Ils sont arrivés pour le déjeuner. V F 2.

Plus en détail

RENTRÉE 2014 MODE D EMPLOI Repérer les évolutions et bien s organiser

RENTRÉE 2014 MODE D EMPLOI Repérer les évolutions et bien s organiser RENTRÉE 2014 MODE D EMPLOI Repérer les évolutions et bien s organiser Édito Madame, Monsieur, Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce document le fruit de presque deux longues années de concertation

Plus en détail

L EHPAD Bellevue est un lieu où va se dérouler une partie de l existence de la personne âgée.

L EHPAD Bellevue est un lieu où va se dérouler une partie de l existence de la personne âgée. EHPAD SAINT MENS INTRODUCTION : L EHPAD Bellevue est un lieu où va se dérouler une partie de l existence de la personne âgée. Ce temps de vie est souvent de plusieurs mois voire plusieurs années. Nous

Plus en détail

Cahier B. Guide des normes. Bureau des communications et des relations publiques. Imprimés

Cahier B. Guide des normes. Bureau des communications et des relations publiques. Imprimés Bureau des communications et des relations publiques Guide des normes Cahier B Imprimés Papeterie 2 Institution, facultés et services 3-4 Unités de recherche 5 Communiqués, télécopies, pages couvertures,

Plus en détail

Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires

Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires Si vous souhaitez développer votre audience, votre clientèle et vos revenus, voici

Plus en détail

Tout savoir sur Communication Print & Webdesign

Tout savoir sur Communication Print & Webdesign Tout savoir sur Communication Print & Webdesign Villa Josiane 23 quai Jean-Baptiste Simon 69270 Fontaines/Saône Biographie Carine PEYSSON, 39 ans directrice artistique Passionnée de bons mots et de belles

Plus en détail

RAPPORT DE MISSION au TOGO. Village de Dzogbégan sur le plateau de Danyil MISSION AGRO-ALIMENTAIRE

RAPPORT DE MISSION au TOGO. Village de Dzogbégan sur le plateau de Danyil MISSION AGRO-ALIMENTAIRE RAPPORT DE MISSION au TOGO Village de Dzogbégan sur le plateau de Danyil MISSION AGRO-ALIMENTAIRE Du 1 er au 31 Juillet 2o12 I) INTRODUCTION Etudiante en Ecole d Ingénieur en Biologie industrielle, il

Plus en détail

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, N 67 JUILLET 2012 Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, Comme chaque année à pareille époque, il est de coutume de répercuter dans ces colonnes les événements qui ont émaillé la fin de l année scolaire

Plus en détail

édito Sommaire Trois ans déjà que je suis arrivé à ta maison!!!

édito Sommaire Trois ans déjà que je suis arrivé à ta maison!!! édito Sommaire Les services de la Communauté de Communes p3 La profession d Assistante Maternelle Une journée chez nounou Trois ans déjà que je suis arrivé à ta maison!!! p4 Mois après mois, tu as su t

Plus en détail

TOME 3 Charte graphique des éditions du musée des Beaux-Arts de Lyon EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

TOME 3 Charte graphique des éditions du musée des Beaux-Arts de Lyon EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS TOME 3 Charte graphique des éditions du musée des Beaux-Arts de Lyon EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS SOMMAIRE 01 Généralités 01.1 Projet d établissement du musée des Beaux-Arts de Lyon... p. 3 01.2 Politique

Plus en détail

Livret d accueil RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES. Résidence Seniors LES PERVENCHES

Livret d accueil RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES. Résidence Seniors LES PERVENCHES Résidence Seniors LES PERVENCHES RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES Livret d accueil RPA Les Pervenches Quartier Villaine 4 rue Jean Rostand 91300 Massy 01 60 11 16 00 www.residences-massy.fr édito BIENVENUE

Plus en détail

Rapport d expérience. Julie Hammer Grenoble Ecole de Management. Stage 2012

Rapport d expérience. Julie Hammer Grenoble Ecole de Management. Stage 2012 Stage 2012 Grenoble Ecole de Management Stage 2012 I. Vie pratique Il y a six ans, Rotary International m a donné l opportunité d aller étudier un an à l étranger. Cette expérience a été la plus enrichissante

Plus en détail

BATIBOUW 2011 - promopack PROMOPACK. La recette idéale pour vous démarquer de la concurrence BATIBOUW 2014

BATIBOUW 2011 - promopack PROMOPACK. La recette idéale pour vous démarquer de la concurrence BATIBOUW 2014 BATIBOUW 2011 - promopack PROMOPACK La recette idéale pour vous démarquer de la concurrence BATIBOUW 2014 Brussels Expo 20/2-2/3/2014 Possibilités de promotion offertes par BATIBOUW GRATUIT GRATUIT BATIBOUW

Plus en détail

Mathématiciennes d hier et d aujourd hui (Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars 2012)

Mathématiciennes d hier et d aujourd hui (Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars 2012) Mathématiciennes d hier et d aujourd hui (Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars 2012) La semaine des mathématiques a été l occasion de présenter aux élèves des parcours de mathématiciennes

Plus en détail

Charte graphique 2012

Charte graphique 2012 L'AGENCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Charte graphique 2012, l agence régionale du développement durable 14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse cedex 7 - France - Tél. : +33 (0)5 34 31 97 00 - Fax : +33 (0)5 34

Plus en détail

Rapport de fin de séjour Bourse Explo RA sup

Rapport de fin de séjour Bourse Explo RA sup UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Rapport de fin de séjour Bourse Explo RA sup Stage de 3 mois à la fac d ingénierie de l université de Porto Gabriel MESTRE 2013 Je suis actuellement étudiant en 2eme année d un

Plus en détail

PIGE CONFERENCE «Oser se dépasser»

PIGE CONFERENCE «Oser se dépasser» PIGE CONFERENCE «Oser se dépasser» Ar5cles Pré- Event Le Sursaut Le Mandat L Intelligent d Abidjan L Inter Le Sport Supersport Ar5cles Post- Event Fraternité Ma9n Le Mandat Le Patriote Le Sport Le Sursaut

Plus en détail

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. French Beginners. ( Section I Listening) Transcript

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. French Beginners. ( Section I Listening) Transcript 2015 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION French Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FE Chouette j ai anglais maintenant et après la récréation mes matières favorites. Vraiment

Plus en détail

Le Manoir du Ménil. maison de repos, résidence-services pour personnes âgées

Le Manoir du Ménil. maison de repos, résidence-services pour personnes âgées Le Manoir du Ménil maison de repos, résidence-services pour personnes âgées Un projet de Vie Le Manoir du Ménil a ouvert ses portes en avril 2004. Il est le fruit de vingt ans d observation et de création

Plus en détail

Carnet de voyage. Dina Prokic. Université Internationale d Eté de Nice Session Juillet 2011, Niveau B2 Enseignante : Bouchra Bejjaj -Ardouni

Carnet de voyage. Dina Prokic. Université Internationale d Eté de Nice Session Juillet 2011, Niveau B2 Enseignante : Bouchra Bejjaj -Ardouni Carnet de voyage Dina Prokic Université Internationale d Eté de Nice Session Juillet 2011, Niveau B2 Enseignante : Bouchra Bejjaj -Ardouni 3 juillet 2011 C est ma première fois en France. Je suis venue

Plus en détail

6.3 - Séq.2 / Jeu de rôle («ABCD») / Étude de cas / paramédicaux et équipes professionnelles

6.3 - Séq.2 / Jeu de rôle («ABCD») / Étude de cas / paramédicaux et équipes professionnelles 01 Cas n o 1 Thème : Annonce d une mauvaise nouvelle : Madame S. FICHE À REMETTRE AU «PROFESSIONNEL» Vous êtes aide-soignante dans un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mme S.

Plus en détail

charte d'usage novembre 2013

charte d'usage novembre 2013 charte d'usage novembre 2013 AVANT-PROPOS La mobilité et la sécurité, c est notre histoire, notre force et notre avenir. C est aussi notre raison d être, le fondement de notre identité. Nous sommes dans

Plus en détail

Ast & Fischer SA, Wabern

Ast & Fischer SA, Wabern Ast & Fischer SA, Wabern Daniel Troxler, employeur L automne passé, j ai reçu un appel téléphonique lors duquel on m a demandé si j étais intéressé à en savoir plus sur le programme d intégration «Job

Plus en détail

Le nouveau dispositif de logements sociaux et de services adaptés pour les personnes âgées

Le nouveau dispositif de logements sociaux et de services adaptés pour les personnes âgées Le nouveau dispositif de logements sociaux et de services adaptés pour les personnes âgées Les Logements bleus Des logements adaptés au vieillissement La plupart des personnes âgées souhaitent vieillir

Plus en détail

PROJET EDUCATIF PROJET PEDAGOGIQUE

PROJET EDUCATIF PROJET PEDAGOGIQUE PROJET EDUCATIF PROJET PEDAGOGIQUE Accueil de loisirs de Nozay Croc Loisirs de Vay Responsables Nozay : Denis Bretécher (enfancenozay.lamano@orange.fr) N port: 06.79.67.32.92. Vay: Nolwen Hébert-Bertho

Plus en détail

>>> CHARTE GRAPHIQUE de L Université d Avignon et des Pays de Vaucluse

>>> CHARTE GRAPHIQUE de L Université d Avignon et des Pays de Vaucluse CHARTE GRAPHIQUE de L Université d Avignon et des Pays de Vaucluse Introduction Une charte, pourquoi?... Vous trouverez dans ce document les normes graphiques devant s appliquer à tous les supports d information

Plus en détail

PÔLE SENIORS LE LIEU RESSOURCE. pour les seniors, leur famille et les professionnels

PÔLE SENIORS LE LIEU RESSOURCE. pour les seniors, leur famille et les professionnels PÔLE SENIORS LE LIEU RESSOURCE pour les seniors, leur famille et les professionnels UN LIEU D ACCUEIL,D ÉCOUTE, D INFORMATION ET D ORIENTATION L équipe du pôle seniors est à votre disposition pour vous

Plus en détail

Quelques conseils pour votre récolte de fonds

Quelques conseils pour votre récolte de fonds Quelques conseils pour votre récolte de fonds En plus du défi sportif que représente le Biketour, un autre challenge vous attend : récolter le plus d argent possible au profit des programmes santé mère-enfants.

Plus en détail

Descripteur global Interaction orale générale

Descripteur global Interaction orale générale Descripteur global Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. Peut se décrire, décrire ce qu il fait, ainsi que son lieu d habitation. Interaction orale générale Peut interagir

Plus en détail

Éditorial MAI/JUIN 2009 NUMÉRO 01

Éditorial MAI/JUIN 2009 NUMÉRO 01 Éditorial MAI/JUIN 2009 NUMÉRO 01 Oboremaugi omni veriusdipit quat, conse dit augait at. Ut ut veriustrud tatet wisi blamcommy nim etum aliquat aute minim iuscin estio con velisl ute enit nosto commy nullam,

Plus en détail

Déléguez votre gestion de documents Quelles sont vos attentes? 2 Comment optimiser l organisation de mon entreprise et accroître la productivité de mes collaborateurs? Pierre, Directeur Général 3 Stéphanie,

Plus en détail

Cours d une heure. Quel Mode utiliser

Cours d une heure. Quel Mode utiliser Cours d une heure Quel Mode utiliser Quel Mode utiliser Sur quels paramètres il faut agir et pourquoi Cours d une heure Quel Mode utiliser Sur quels paramètres il faut agir et pourquoi Cours d une heure

Plus en détail

SERVICES D AIDE À DOMICILE : POUR DES FINANCEMENTS À LA HAUTEUR DES BESOINS!

SERVICES D AIDE À DOMICILE : POUR DES FINANCEMENTS À LA HAUTEUR DES BESOINS! SERVICES D AIDE À DOMICILE : POUR DES FINANCEMENTS À LA HAUTEUR DES BESOINS! Manifestation devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé Mardi 5 juin 2012 de 14h à 16h pour sauver trois services

Plus en détail

Une nouvelle façon de vivre comme chez soi Résidence avec services pour seniors

Une nouvelle façon de vivre comme chez soi Résidence avec services pour seniors Une nouvelle façon de vivre comme chez soi Résidence avec services pour seniors www.residence-senior-de-la-gare.com Bienvenue À la Résidence de la Gare L Aveyron est une terre d accueil reconnue! Saint-Affrique

Plus en détail

PLATEFORME GRAPHIQUE INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

PLATEFORME GRAPHIQUE INSTITUT DU NOUVEAU MONDE PLATEFORME GRAPHIQUE INTRODUCTION 01 Ce guide de normes a pour but d assurer à l Institut du nouveau monde une image uniforme et puissante, de communiquer la cohérence des gestes, des services et des politiques

Plus en détail

RESULTATS ENQUETES VIADEO (JUIN 2010)

RESULTATS ENQUETES VIADEO (JUIN 2010) RESULTATS ENQUETES VIADEO (JUIN 2010) On a tous commandé au moins une fois sur un site marchand et on a tous été au moins une fois en relation avec un service clients 1 SOMMAIRE 1. Les médias utilisés

Plus en détail

Visite Sylvia Pinel (Ministre du Logement, de l Égalité des territoires et de la Ruralité) - ZAC de la Jaguère

Visite Sylvia Pinel (Ministre du Logement, de l Égalité des territoires et de la Ruralité) - ZAC de la Jaguère Visite Sylvia Pinel (Ministre du Logement, de l Égalité des territoires et de la Ruralité) - ZAC de la Jaguère Intervention de Gérard Allard, Maire de Rezé Mardi 28 avril 2015 Madame la Ministre En tant

Plus en détail

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Mesdames, Messieurs, Chers amis, Mesdames, Messieurs, Chers amis, Je suis toujours très heureux de nous voir réuni en cette fin d année tous ensemble. Bien sûr, d autres réunions sont organisées dans l année, mais cet instant est le plus

Plus en détail

Mieux se connaitre Trouver des solutions Prendre de bonnes habitudes

Mieux se connaitre Trouver des solutions Prendre de bonnes habitudes Séminaire pour les adultes TDAH Mieux se connaitre Trouver des solutions Prendre de bonnes habitudes Un weekend à Paris Prochaine date : Weekend du 7-8 Novembre 2015 Pascal FAURE Coach TDA/H SOMMAIRE ===>

Plus en détail

REGLEMENT DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE EN LIAISON FROIDE. Les publics concernés par ce service mis en place sont les suivants :

REGLEMENT DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE EN LIAISON FROIDE. Les publics concernés par ce service mis en place sont les suivants : REGLEMENT DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE EN LIAISON FROIDE Le portage de repas à domicile en liaison froide a pour objet de permettre au public désigné ciaprès, de bénéficier d une prestation sociale lui

Plus en détail

Devenir rédacteur pour Ecrire-un-roman.com

Devenir rédacteur pour Ecrire-un-roman.com Devenir rédacteur pour Ecrire-un-roman.com À l origine, en 2011, je voulais créer le site sous la forme d une communauté interactive. Plusieurs rédacteurs pour partager des conseils sur l écriture et la

Plus en détail

Livret d accueil du service Accueil temporaire. Maison Saint Cyr Rennes

Livret d accueil du service Accueil temporaire. Maison Saint Cyr Rennes Livret d accueil du service Accueil temporaire Maison Saint Cyr Rennes 1 L Accueil temporaire pour qui? L Accueil temporaire s adresse aux personnes âgées qui vivent à domicile et qui souhaitent un séjour

Plus en détail

La Picardie invente le TAC : Le Tourisme Anti Crise. Cibler mon marché Définir mon positionnement Structurer mon offre Définir ma communication

La Picardie invente le TAC : Le Tourisme Anti Crise. Cibler mon marché Définir mon positionnement Structurer mon offre Définir ma communication La Picardie invente le TAC : Le Tourisme Anti Crise Découvrez la «boîte à outils» du plan TAC : Cibler mon marché Définir mon positionnement Structurer mon offre Définir ma communication Cibler mon marché

Plus en détail

Lire et Ecrire a changé toute ma vie

Lire et Ecrire a changé toute ma vie Lire et Ecrire a changé toute ma vie Fabienne VANDERMIÈGE Responsable de l association L illettrisme Osons en parler Agente de sensibilisation à Lire et Ecrire Verviers Avant de venir t inscrire à Lire

Plus en détail

Concrétiser votre projet...

Concrétiser votre projet... CONSTRUIRE AU CONGO (De PONTON à BRAZZA) Concrétiser votre projet... IL arrive dans l existence des événements tellement forts qu ils déterminent à eux seuls l avenir, la réussite, l épanouissement de

Plus en détail

Café 2030 22 Novembre 2011

Café 2030 22 Novembre 2011 Café 2030 22 Novembre 2011 Ne pas oser à porter le sac d une personne âgée N a rien dit sur une attitude méprisante vis-à-vis d une femme voilée et âgée Ne rien dire aux cyclistes sur les trottoirs Le

Plus en détail

QUELQUES IMPRESSIONS A CHAUD DE LA PART DES ETUDIANTS DE AGTL1

QUELQUES IMPRESSIONS A CHAUD DE LA PART DES ETUDIANTS DE AGTL1 QUELQUES IMPRESSIONS A CHAUD DE LA PART DES ETUDIANTS DE AGTL1 J ai fait mon stage dans une résidence de tourisme à la Rosière, en tant que réceptionniste. Mon rôle était d accueillir les clients et de

Plus en détail

Magnifique endroit! Une nuit Ailleurs porte bien son nom, nous repartons avec des souvenirs plein la tête. Merci

Magnifique endroit! Une nuit Ailleurs porte bien son nom, nous repartons avec des souvenirs plein la tête. Merci Mai 2015 C'est la grande classe! C'est juste magnifique. On a adoré. C'était droit ce qu'il nous fallait. 24 heures au calme dans un joli cadre...que demander de plus?! On repart d'ici ressourcés et plein

Plus en détail