Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "www.brusselsairport.be"

Transcription

1 Wat mag u wel of niet meenemen aan boord van een vliegtuig? Que pouvez-vous emporter ou ne pas emporter à bord d un avion? What are you allowed to take on board a plane?

2 Nederlands Om de veiligheid van de passagiers en/of vliegtuigen te vrijwaren, gelden internationale regels over wat u wel en niet mee aan boord van het vliegtuig mag nemen. Zo zijn bijvoorbeeld alle voorwerpen die als steek-, slag- of schietwapen kunnen gebruikt worden verboden in de vliegtuigcabine. Om u ook tegen de dreiging van vloeibare en kneedbare explosieven te beschermen, heeft de Europese Unie beveiligingsregels opgelegd die de hoeveelheid vloeistoffen en gels die u voorbij de controlepunten mag meenemen, strikt beperkt. Deze regels zijn sinds november 2006 van kracht en gelden in alle luchthavens van de Europese Unie en in Noorwegen, IJsland en Zwitserland voor alle passagiers ongeacht hun bestemming. Wat mag er NIET mee in uw handbagage maar WEL als ruimbagage? Vloeistoffen en gels zoals dranken, parfums, crèmes, lotions, tandpasta, siroop, mascara, lippenstift, deodorant... die in individuele verpakkingen van meer dan 100ml zitten en/ of de in de handbaggage toegestane hoeveelheid overschrijden. Vuur- en/of schietwapens (pistolen, revolvers, replica s, speelgoedgeweren,...) Puntige en/of scherpe voorwerpen (scharen, messen, skistokken, puntige wandelstokken, dartspijltjes,...) Stompe voorwerpen (golfstokken, baseballbats, hockeysticks, biljartkeus, knuppels, zware gereedschappen,...) Alle toestellen die projectielen kunnen afvuren (bvb nietjespistool), handboeien, boemerang, zweep, hengels, skateboards, max. 5 aanstekers of lucifersdoosjes, tv-toestellen, ijskasten, ijsschaatsen, schokdempers,... Wat mag u WEL meenemen in de handbagage? Toegestane hoeveelheden vloeistoffen en gels Vloeistoffen en gels die u in uw handbagage wenst mee te nemen moeten zich in aparte verpakkingen van elk maximum 100 ml bevinden. Ze moeten samen worden verpakt in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak met een capaciteit van maximum 1 liter per passagier. De vloeistoffen (ook in verpakkingen van meer dan 100 ml) die u binnen de 24 uur voorafgaand aan uw vlucht hebt gekocht in een van de luchthavenshops voorbij de controlepunten, voor zover deze samen met het kasticket in een speciale transparante verzegelde zak zijn verpakt. Deze zak mag u pas op de plaats van eindbestemming openen anders kan de inhoud bij de beveiligingscontrole in beslag worden genomen. Ook producten die in de taksvrije zone van een andere EU-luchthaven of aan boord van een EU-vlucht werden aangekocht, vormen geen probleem indien ze zich nog steeds in de verzegelde transparante zak bevinden. Vloeistoffen die werden aangekocht in de taksvrije zone van een niet-eu luchthaven of aan boord van een niet-eu vlucht mogen echter niet meegenomen worden in de cabine, zelfs al bevinden ze zich in een verzegelde transparante zak. Producten aangekocht in één van de bars en/of restaurants vóór de veiligheidscontrole mogen niet mee aan boord. Producten aangekocht in één van de bars en/of restaurants na de veiligheidscontrole mogen wel mee aan boord. Babyvoeding (zowel melk als potjesvoeding). De hoeveelheid is afhankelijk van wat men nodig heeft voor de reisduur (max. voor de dag zelf). Bij de beveiligingscontrole kan men u vragen de voeding te proeven om aan te tonen dat het om babyvoeding gaat. Gekookt water (om te mengen met babymelk in poedervorm) in hoeveelheden boven de 100 milliliter is echter niet toegestaan in de handbagage. Geneesmiddelen en dieetsupplementen voor tijdens de vlucht zijn eveneens toegestaan. Vraag hiervoor een bewijs van noodzakelijkheid aan uw huisarts. Wat zijn vloeistoffen en gels? Water en andere dranken, soep, siroop, Toiletartikelen: crèmes, lotions en oliën, shampoo, parfums, scheerschuim, haarlak, haar- en douchegels, tandpasta, mascara, lippenstift, lipgloss, deodorants, Etenswaren zoals lopende kazen, chocopasta, jam, yoghurt, pindakaas, Medische producten zoals hoestsiroop, Vloeibare-vaste mengsels zoals etenswaren in sauzen, Vloeistoffen onder druk zoals deodorants, haarlak, Sprays zoals eau de toilette, Gels zoals haargel, gel in koelelementen, Pasta s zoals chocopasta, pindaboter, tandpasta, Alle andere producten met een gelijkaardige consistentie.

3 Nederlands Français FR Wat is altijd verboden aan boord? Volgens de luchtvaartrichtlijnen mogen bepaalde voorwerpen helemaal niet aan boord zoals verboden wapens en gevaarlijke goederen waaronder ontplofbare en licht ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen (slaghoedjes, springstoffen, terpentijn, verfverdunner,...), oxidatiemiddelen en/of organische peroxiden (bleekmiddel,..), toxische en besmettelijke stoffen, radioactief of corrosief materiaal, gassen (inclusief CO 2-patronen voor o.a. het oppompen van fietsbanden),... Pour préserver la sécurité des passagers et/ou des avions, des règles internationales réglementent ce que vous pouvez ou non emmener à bord de l avion. Sont interdits en cabine tous les objets qui peuvent par exemple être utilisés comme armes blanches, armes de poing ou de tir. De même que pour mieux vous protéger de la menace d explosifs liquides et malléables, l Union Européenne a imposé des règles de sécurité en limitant strictement la quantité de liquides et de gels que vous pouvez emporter au-delà des points de contrôle. Ces règles sont en vigueur depuis novembre 2006 et s appliquent dans tous les aéroports de l Union Européenne ainsi qu en Norvège, en Islande et en Suisse à tous les passagers quelle que soit leur destination. Vlot door de veiligheidscontrole Om de veiligheidscontrole vlot te laten verlopen, raden we u aan om: Alle vloeistoffen en gels bij de controlepunten spontaan aan de controleurs aan te bieden; Uw jas en/of mantel uit te trekken. Ze zullen apart worden gecontroleerd terwijl u zelf wordt gescreend; Uw laptop en andere elektrische apparatuur uit hun beschermhoes te nemen. Ze zullen eveneens apart worden gecontroleerd. Mocht u vragen hebben, neem dan vóór uw vertrek contact op met uw luchtvaartmaatschappij of reisagent. Mogen wij u vragen uw respectvolle medewerking te verlenen aan de veiligheidsagenten en het vliegtuigpersoneel. Disclaimer: dit document vat voor u de belangrijkste elementen samen van de geldende internationale regelgeving en is louter informatief; het betreft hier niet de eigenlijke wettekst. De opsommingen zijn niet limitatief. Ce que vous ne pouvez PAS emporter comme bagage à main mais BIEN comme bagage de soute. Liquides et gels comme les boissons, parfums, crèmes, lotions, dentifrice, sirop, mascara, rouge à lèvre, déodorants, qui sont contenus dans des récipients d une capacité supérieure à 100 ml et/ou excèdent les quantités admises pour les bagages à main. Armes à feu (pistolets, revolvers, répliques, fusils d enfant...) Objets tranchants et/ou pointus (ciseaux, couteaux, bâtons de ski, bâtons de randonnée, fléchettes,...) Objets contondants (clubs de golf, battes de baseball, crosses de hockey, queues de billard, matraques, outils lourds, ) Tous appareils pouvant servir à lancer un objet (p.ex. : agrafeuse), menottes, boomerang, fouet, canne à pêche, skateboards, un maximum de 5 briquets ou boîtes d allumettes, télévisions, frigos, patins à glace, amortisseurs, Que pouvez-vous emporter dans votre bagage à main? Les gels et liquides en quantité autorisée Les liquides et les gels que vous désirez emporter dans votre bagage à main doivent être conditionnés dans des contenants de 100 ml maximum. Le tout devant être emballé dans un sac plastique refermable et transparent d une capacité de maximum 1 litre par passager.

4 Français Les liquides (y compris les contenants supérieurs à 100ml) achetés dans les 24 heures avant votre vol dans les magasins de l aéroport se trouvant au-delà des postes de contrôle et emballés avec le ticket de caisse dans un sac spécial transparent et scellé. A remarquer que ce sac ne pourra pas être ouvert avant votre arrivée à destination. Dans le cas contraire, le contenu pourrait être confisqué lors de votre passage au contrôle de sécurité. Les produits achetés dans les zones tax-free d autres aéroports européens ou à bord de vol UE ne posent également aucun problème s ils se trouvent toujours scellés dans le sac en plastique transparent. Les liquides achetés dans les zones tax-free d autres aéroports non européens ou à bord de vols non EU ne peuvent pas être emportés à bord, même s ils se trouvent scellés dans le sac en plastique transparent. Les produits achetés dans un des bars et/ou restaurants avant le contrôle de sécurité ne peuvent pas être emportés à bord. Les produits achetés dans un des bars et/ou restaurants après le contrôle de sécurité peuvent quant à eux bien être emportés à bord. Les aliments pour bébés (tant le lait que les petits pots). La quantité autorisée est celle nécessaire pendant la durée du vol (max. pour le jour même). Lors de votre passage au contrôle de sécurité, il est possible que l on vous demande de goûter l aliment afin de prouver qu il s agit bien d aliment pour bébé. L eau bouillie (pour le mélange avec le lait en poudre) d une quantité supérieure à 100 ml n est pas autorisée dans le bagage à main. Les médicaments et les compléments alimentaires nécessaires pendant la durée du vol sont autorisés. Demandez à votre médecin une attestation de nécessité à cet effet. Que sont les Liquides et les gels? Eau et autres boissons, soupe, sirop, Articles de toilette : crèmes, lotions et huiles, shampoings, parfums, mousse à raser, laque ou gel pour cheveux, gels de douche, dentifrice, mascara, rouge à lèvres, gloss, déodorants, Aliments comme les fromages coulants, pâte chocolat, confiture, yaourts, beurre de cacahouète, Produits médicaux comme le sirop contre la toux, Mélange liquide solide p.ex. nourriture en sauce, Liquides sous pression p.ex. déodorant, laque pour cheveux, Sprays. p.ex. parfum, Gels p.ex. gels pour cheveux, gels comme les éléments de réfrigération, Pâtes. p.ex.: pâte chocolatée, beurre de cacahouètes, dentifrice, Tout autre produit ayant une consistance similaire. Qu est-ce qui est toujours interdit à bord? Selon les directives de l aviation, certains objets ne peuvent absolument pas se retrouver à bord comme les armes prohibées et les produits dangereux, y compris les solides et liquides inflammables ou explosifs (p.ex. essence, amorces, détonateurs, essence de térébenthine, diluants pour peinture), des oxydants et des peroxydes organiques, (comme l eau de javel, ) les substances toxiques et/ou contagieuses, le matériel radioactif ou corrosif, les gaz (p.ex. les cartouches de CO 2 pour gonfler les pneus de vélos), Passer rapidement le contrôle de sécurité Pour passer plus rapidement le contrôle de sécurité, nous vous conseillons de : présenter spontanément tous vos liquides et gels aux contrôleurs ; ôter votre veste et/ou manteau. Ils seront contrôlés séparément pendant votre propre contrôle ; Sortir votre laptop et autre appareil électrique de la housse de protection. Ils seront aussi contrôlés séparément. Pour toutes vos questions, prenez conseils auprès de votre compagnie aérienne ou votre agence de voyage. Nous vous demandons votre entière collaboration et votre respect pour les agents de sécurité et le personnel naviguant. Disclaimer : ce document résume les éléments les plus importants de la législation en vigueur et est purement à titre informatif ; il ne s agit pas ici du véritable texte légal. Les listes sont non-exhaustives.

5 English To safeguard the safety of passengers and/or aircraft, international rules apply on what you can or cannot carry on board an aircraft. Under these rules, e.g. all pointed or blunt items that may be used as an attack weapon are strictly forbidden in the aircraft cabin. So as to also protect you against the threat of liquid and plastic explosives, the European Union has adopted additional security rules that restrict the amount of liquids and gels that you can take through security checkpoints. These rules apply since November 2006 to all passengers departing from airports in the EU, Norway, Iceland and Switzerland, whatever their destination. What may NOT be carried in your hand baggage but CAN be taken in the hold baggage? Liquids and gels such as drinks, perfumes, creams, lotions, toothpaste, syrup, mascara, lipstick, deodorants... that are packed in individual containers of more than 100ml and/ or exceed the limits allowed in the hand baggage. Guns and firearms (pistols, revolvers, shotguns and replicas thereof, toy guns...) Pointed and/or sharp objects (scissors, knives, ski and walking poles, darts,...) Blunt instruments (golf clubs, baseball bats, hockey sticks, billiard and pool cues, Billy clubs, heavy tools,...) All objects capable of discharging a projectile (e.g. bolt and nail guns), handcuffs, boomerangs, whips, fishing rods, skateboards, max. 5 lighters or matchboxes, shock absorbers, TV sets, fridges, ice skates, What MAY you carry in your hand baggage? Allowed limits of liquids & gels Liquids and gels you wish to take in your hand baggage have to be packed in individual containers of max. 100ml. These containers have to be packed together in a single transparent re-sealable plastic bag with a capacity of no more than 1 litre per passenger. Liquids (even in containers of more than 100 ml) purchased within 24 hours preceding your flight in the airport shops located beyond the passport or boarding pass checkpoints, that are packed with the ticket in a special sealed transparent bag. However, you are not to open this bag before you reach your final destination, otherwise its contents may be confiscated at the security checkpoint. Other liquids and gels purchased in the tax-free shops of another community airport or on board an EU flight can be taken into the cabin as long as they are still in the sealed transparent bag. Liquids purchased in the tax-free shops of a non EU airport or on board a non EU flight however are not allowed into the cabin even if they are packed in a sealed, transparent bag. Any liquids & gels purchased in one of the bars and/or restaurants before you pass the security checkpoint are not allowed into the cabin. Liquids & gels purchased in one of the bars and/or restaurants beyond the security checkpoints however are allowed into the cabin. Baby food products (both formula milk and jars) for use during the flight (or for use on the same day at most). At the security checkpoint you may be asked to taste the foods to prove that they are indeed baby food. However, boiled water (to be mixed with formula milk powder) in quantities over 100 ml are not allowed in the hand baggage. Medicines and dietary supplements for use during the flight are also allowed. Ask your doctor for a certificate to prove their necessity. What are liquids & gels? Water and other drinks, soup, syrup, Care products: creams, lotions and oils, shampoo, perfumes, shaving foam, hairspray, hair and shower gels, toothpaste, mascara, lipstick, lip gloss, deodorants, Food products including runny cheeses, chocolate spread, jam, yoghurt, peanut butter, Liquid medicines including cough syrup, Liquid-solid mixtures such as foods in sauce, Fluids in pressurised spray cans including deodorants, hairspray, Sprays including eau de toilette, perfume, Gels including hair gel, cooling gels, Pastes including chocolate spread, peanut butter, toothpaste, Any other product of similar consistency.

6 English Info ALWAYS prohibited on board According to aviation regulations certain items may never be carried on board. This applies to all prohibited weapons and dangerous goods including explosive or flammable liquids or solids (blasting caps, turpentine, paint thinner,...), oxidisers and/or organic peroxides (including bleach, car body repair kits, ), toxic and infectious materials, radioactive materials, corrosives, gases including carbon dioxide cartridges (e.g. to inflate bicycle tires),... Info Douane Koop geen souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dieren en planten. De natuur zal u dankbaar zijn. of Ook namaakartikelen en piraatgoederen mag u het land niet binnenbrengen. Meer informatie vindt u op Douane Brussels Airport: tel of (24/7) Smoothly through security To pass smoothly through the security checkpoint, we advise you to: Spontaneously present all liquids and gels for inspection at the security checkpoint; Take of your coat and / or jacket. They will be screened separately whilst you are screened; Remove your laptop or other electronic devices from their protective covers. They will also be screened separately. Infos Douanes N achetez pas de souvenirs fabriqués à partir d animaux ou plantes protégés. La nature vous en sera reconnaissante. ou Il est également interdit d importer des contrefaçons et des marchandises pirates. Pour plus d infos consultez Douanes Brussels Airport : appelez ou (24/7) In case of doubt, please check with your airline or travel agent in advance of travel. Please be courteous and cooperative with the airport security agents and the airline staff. Customs information Do not buy souvenirs made from endangered animals and plants. Mother Nature will be grateful. It is also forbidden to import counterfeit and pirated goods. More information is available on (Dutch) or (French). Disclaimer: this document summarises for your information the main elements of the relevant legislation. It is not the actual legal text. Please note that the lists are non-exhaustive. Customs office at Brussels Airport: call or (24/7)

7 * see conditions on All Sky Shops purchases meet the airport security measures. V.U., E.R., R.E.: Jan Van der Cruysse, Brussels Airport, 1930 Zaventem.

STIHL SE 61. Instruction Manual Notice d emploi

STIHL SE 61. Instruction Manual Notice d emploi { STIHL SE 61 Instruction Manual otice d emploi G Instruction Manual 1-16 F otice d emploi 17-32 English Contents Original Instruction Manual Printed on chlorine-free paper Printing inks contain vegetable

Plus en détail

Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior

Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior User Manual Guide de l utilisateur Manual del usuario HLP28E Designed for High-Efficiency; use HE detergent.

Plus en détail

566-12. Issued under the authority of the Commissioner of the Correctional Service of Canada

566-12. Issued under the authority of the Commissioner of the Correctional Service of Canada COMMISSIONER'S DIRECTIVE 566-12 DIRECTIVE DU COMMISSAIRE (Formerly) 090 (Anciennement) PERSONAL PROPERTY OF INMATES EFFETS PERSONNELS DES DÉTENUS Issued under the authority of the Commissioner of the Correctional

Plus en détail

Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules

Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules Mode d'emploi Veuillez lire attentivement le mode d'emploi (notamment

Plus en détail

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FOR HOUSEHOLD USE ONLY Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules. Mode d'emploi Veuillez lire attentivement le mode d'emploi (notamment

Plus en détail

Bike-mobile Stromversorgung. Geräte per Nabendynamo. Bike-mobile hub dynamo powered supply unit for electronic devices

Bike-mobile Stromversorgung. Geräte per Nabendynamo. Bike-mobile hub dynamo powered supply unit for electronic devices Bike-mobile Stromversorgung elektronischer Geräte per Nabendynamo Bike-mobile hub dynamo powered supply unit for electronic devices Le chargeur à vélo pour «appareils électroniques», par dynamo dans le

Plus en détail

MA Remote Controller PAR-21MAAU Instruction Book

MA Remote Controller PAR-21MAAU Instruction Book WT0605X0 English CITY MULTI Control System and Mitsubishi Mr. SLIM Air Conditioners MA Remote Controller PAR-2MAAU Instruction Book Français Contents TEMP. Please read these instructions carefully and

Plus en détail

Candidat test toeic listening and reading

Candidat test toeic listening and reading Know English. Know Success. Manuel du Candidat test toeic listening and reading * Pratiquez l anglais. Réussissez. Table des Matières À propos du test TOEIC... 2 Format du test TOEIC...2 Questions les

Plus en détail

m warning m caution m warning

m warning m caution m warning literature number MPD 90222 L.P. GAS ON DEMAND WATER HEATER Models OD50, OD50CW ENGLISH - FRANÇAIS This water heater design has been certified by the Canadian Standards Association for installation in

Plus en détail

Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst. KCE reports vol.19a

Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst. KCE reports vol.19a Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst KCE reports vol.19a Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre Fédéral dêexpertise des Soins de Santé 2005

Plus en détail

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY 9182 SERIES SÉRIES 9182

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY 9182 SERIES SÉRIES 9182 *Les images du produit peuvent varier POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF GUIDE DE L'UTILISATEUR SÉRIES 9182 POWERGLIDE TM PROFESSIONAL WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY USER GUIDE 9182 SERIES

Plus en détail

of our cooking products, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

of our cooking products, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide. GAS RANGE WT-TOD Pages 1-3 Installer: Please leave this manual with this appliance. Consumer: Please read and keep this manual for future reference. Keep sales receipt and/or cancelled check as proof of

Plus en détail

UNDERWATER FILTERS FILTRES INTÉRIEURS

UNDERWATER FILTERS FILTRES INTÉRIEURS UNDERWATER FILTERS FILTRES INTÉRIEURS for Fresh and Saltwater Aquariums pour aquariums d eau douce ou d eau de mer Printed in Italy / Imprimé en Italie Distributed by: CANADA: Rolf C. Hagen Inc., Montreal

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEDIENUNGSANLEITUNG BE NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEDIENUNGSANLEITUNG Chaudière à gaz. Gasverwarmingsketel. Gas-Heizkessel VK BE Klassik 16 E VK BE Klassik 47 E Avant d utiliser votre chaudière, veuillez lire

Plus en détail

PRESCRIPTIONS GENERALES RALLYES TOUT-TERRAIN 2015 2015 CROSS-COUNTRY RALLY GENERAL PRESCRIPTIONS

PRESCRIPTIONS GENERALES RALLYES TOUT-TERRAIN 2015 2015 CROSS-COUNTRY RALLY GENERAL PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS GENERALES RALLYES TOUT-TERRAIN 2015 2015 CROSS-COUNTRY RALLY GENERAL PRESCRIPTIONS SOMMAIRE : INTRODUCTION 1. CARACTERISTIQUES DES RALLYES 2. QUALIFICATION D UN RALLYE DANS LA COUPE DU MONDE

Plus en détail

the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models

the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models BES810BSS_USC_IB_C14.indd 2 CONGRATULATIONS On the purchase of your Breville product Register online for product support

Plus en détail

Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL

Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL 1 CONGRATULATIONS On the purchase of your new Breville Variable Temperature Kettle 2

Plus en détail

Le système d innovation en Wallonie

Le système d innovation en Wallonie Bureau fédéral du Plan Analyses et prévisions économiques Le système d innovation en Wallonie Février 2012 Bernadette Biatour, bbi@plan.be, Coraline Daubresse, cd@plan.be, Chantal Kegels, ck@plan.be Avenue

Plus en détail

Règles générales de la marque NF

Règles générales de la marque NF Règles générales de la marque NF Révision 6. Approuvée par le Président d AFNOR, le 23/04/2012 Revision 6. Approved by the President of AFNOR, on 23/04/2012 11 rue Francis de Pressensé - 93751 La Plaine

Plus en détail

the Duo-Temp Breville Consumer Service Center USA Canada www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions

the Duo-Temp Breville Consumer Service Center USA Canada www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions Breville Consumer Service Center the Duo-Temp Instruction Book - Livret d instructions USA Mail: Breville USA 19400 S. Western Ave Torrance CA 90501-1119 Canada Mail: Breville Canada 2555, Avenue de l

Plus en détail

Bill 212 Projet de loi 212

Bill 212 Projet de loi 212 2ND SESSION, 38TH LEGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 2 e SESSION, 38 e LÉGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 Bill 212 Projet de loi 212 (Chapter 14 Statutes of Ontario, 2007) (Chapitre 14

Plus en détail

Foreign Affairs, Trade and. Foreign Affairs, Trade and

Foreign Affairs, Trade and. Foreign Affairs, Trade and Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada Foreign Affairs, Trade and Foreign Affairs, Trade and Development Development Canada Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada Affaires

Plus en détail

Services consulaires. Bon voyage, mais... RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX VOYAGEURS CANADIENS 2010/2011

Services consulaires. Bon voyage, mais... RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX VOYAGEURS CANADIENS 2010/2011 Services consulaires Bon voyage, mais... RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX VOYAGEURS CANADIENS 2010/2011 Bon voyage, mais... RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX VOYAGEURS CANADIENS 2010/2011 Publié par Affaires

Plus en détail

Loi sur la santé des nonfumeurs. Non-smokers Health Act CONSOLIDATION CODIFICATION NOTE NOTE. À jour au 9 juin 2015. Current to June 9, 2015

Loi sur la santé des nonfumeurs. Non-smokers Health Act CONSOLIDATION CODIFICATION NOTE NOTE. À jour au 9 juin 2015. Current to June 9, 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Non-smokers Health Act Loi sur la santé des nonfumeurs R.S.C. 1985, c. 15 (4th Supp.) S.R.C. 1985, ch. 15 (4 e suppl.) NOTE [1988, c. 21, assented to 28th June, 1988]

Plus en détail

ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms 2005

ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms 2005 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms 2005 Code de Conduite du CIEM pour les Introductions et Transferts d Organismes Marins 2005 International Council for the Exploration

Plus en détail

National Guideline on Environment and Sustainability

National Guideline on Environment and Sustainability C a n a d i a n E n g i n e e r i n g Q u a l i f i c a t i o n s B o a r d B u r e a u c a n a d i e n d e s c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n e n g é n i e National Guideline on Environment and

Plus en détail

Wireless Temperature Station with Snooze Alarm Model: CA85169 Quick Setup Guide

Wireless Temperature Station with Snooze Alarm Model: CA85169 Quick Setup Guide SEARCH FOR TRANSMITTER: Wireless Temperature Station with Snooze Alarm Model: CA85169 Quick Setup Guide INTRODUCTION: The Wireless Temperature Station features manual set time, date, time alarm with snooze,

Plus en détail

Vóór de Wet. Franz Kafka (1883-1924)

Vóór de Wet. Franz Kafka (1883-1924) Vor dem Gesetz Vóór de Wet Vóór de Wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man van buiten en verzoekt toegang tot de Wet. Maar de wachter zegt, dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. De man

Plus en détail

CounterTop Nugget Ice Machines

CounterTop Nugget Ice Machines CounterTop Nugget Ice Machines RNS12 / RNS20 Models Installation, Operation and Maintenance Manual This manual is updated as new information and models are released. Visit our website for the latest manual.

Plus en détail