Vos avantages et vos atouts : notre laboratoire. Fun and fascinating. La passion, rien que la passion. Contributing to your success

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vos avantages et vos atouts : notre laboratoire. Fun and fascinating. La passion, rien que la passion. Contributing to your success"

Transcription

1

2 2 3 La passion, rien que la passion Chez DARWI, nous avons une passion : réussir le challenge de proposer des produits de qualité, permettant aux artistes, aux enfants ou aux amateurs d exprimer leurs talents et de partager leurs émotions. DARWI dévoile votre imaginaire. DARWI, le plaisir de créer ensemble! De nombreux artistes et amateurs nous font confiance tous les jours. De grands musées, parmi les plus prestigieux au monde utilisent notre pâte à modeler en restauration. Localisée à Wandre (Liège), l entreprise a été crée en Son activité principale jusqu en 1997 était la production d encres d imprimeries, plus particulièrement pour les magazines et les bandes dessinées. Une activité de production de peintures «Beaux-Arts» sous les marques Watteau, Académie et Bruges a été arrêtée en 2000, et une activité de gouache scolaire a été cédée en 2003 à un concurrent italien, faute de taille critique dans ces 2 activités extrêmement concurrentielles. Nous nous sommes recentrés sur les produits à destination du secteur des loisirs créatifs. DARWI exporte dans plus de 25 pays dans le monde, et sur tous les continents. Être l acteur de votre réussite Le caractère familial de notre entreprise nous permet une grande souplesse d organisation et une capacité de décisions rapides. DARWI peut ainsi plus facilement suivre les tendances du marché, s adapter et créer de nouveaux produits. Constamment à votre écoute, la passion des couleurs, notre savoir-faire dans les pâtes à modeler et notre dynamisme sont, pour vous, les garanties d un partenariat fiable et solide. Une équipe de 8 personnes très qualifiées, 8 langues parlées dans l entreprise, un site Internet de vente en ligne pour répondre aux questions de nos clients, pour connaître nos distributeurs dans le monde. Passie, enkel passie... Het is voor DARWI een ware passie om de uitdaging aan te gaan om kwaliteitsproducten te produceren waardoor artiesten, kinderen en amateurs volop hun talenten kunnen botvieren en hun emoties kunnen delen. DARWI maakt uw verbeelding zichtbaar, onze producten creëren geluk. Talrijke kunstenaars en amateurs stellen dagelijks hun vertrouwen in ons. Grote musea, waaronder de meest prestigieuze ter wereld, gebruiken onze boetseerklei voor restauraties. De onderneming bevindt zich in Wandre, in de provincie Luik, en werd opgericht in Tot in 1997 bestond haar hoofdactiviteit uit de productie van drukinkten, meer bepaald voor tijdschriften en stripverhalen. De productie van verven voor de «Schone kunsten» onder de merken Watteau, Académie en Bruges werd stopgezet in 2000, en de productie van plakkaatverf voor scholen werd in 2003 afgestaan aan een Italiaanse concurrent, bij gebrek aan kritische massa in deze 2 uiterst concurrerende activiteitsgebieden. Wij hebben ons toegelegd op producten voor de sector creatieve vrijetijdsbesteding. DARWI exporteert momenteel wereldwijd naar meer dan 25 landen in alle continenten. Een rol spelen in uw succes... Het familiale karakter van ons bedrijf biedt ons een heel soepele organisatie en een vermogen om snel beslissingen te nemen. DARWI kan de laatste trends gemakkelijker volgen, zich sneller aanpassen en nieuwe producten creëren. Onze eeuwige luisterbereidheid, onze passie voor kleuren, onze kennis inzake boetseerklei en onze vitaliteit zijn voor u de garanties van een betrouwbare en degelijke samenwerking. Een team van 8 zeer gekwalificeerde personen, 8 werktalen in het bedrijf, een website voor verkoop on line om de vragen van de klanten te beantwoorden en om onze verdelers overal ter wereld te vinden. Fun and fascinating DARWI is totally devoted to meeting its challenge manufacturing quality products to let artists, children and amateurs express their talent and share their emotions. DARWI opens the door to your imagination ; our products are people-friendly. Many artists and art-lovers trust us every day. Major museums, among the most prestigious in the world, use our modelling paste for restorations. Our company is located in Liege-Wandre and was created in Until 1997, our main activity was manufacturing printing inks, particularly for magazines and comics. In 2000, we stopped manufacturing «fine art» paints under the trademarks Watteau, Académie and Bruges, and in 2003, we transferred a line of gouache for use in schools to an Italian competitor, because these two extremely competitive activities had not reached a critical size. So we have refocused on creative leisure products. DARWI exports to more than 25 countries all over the world, on every continent. Contributing to your success We are a family company, which gives us great organizational flexibility and the capacity to take decisions quickly. So DARWI can easily follow market trends, adapt and create new products. Attentiveness to your comments, fascination with colour, know-how in modelling pastes plus our drive these are your guarantee that we will be a reliable, sturdy partner. Our highly qualified team of 8, 8 languages spoken in the company, a web site for direct sales online, to answer client s questions, and to give the names of our distributors although the world. Vos avantages et vos atouts : notre laboratoire Chez DARWI, nous nous appliquons en permanence à optimiser nos produits et en créer de nouveaux, à découvrir de nouvelles applications, en mettant tout notre savoir-faire en œuvre. Cette maîtrise acquise depuis plus de 80 ans, est pour vous un gage de confiance en toute sérénité. Tous nos produits sont conformes aux normes européennes du jouet. Notre pâte à modeler est mondialement reconnue formules sont disponibles. Tous nos produits sont conformes aux normes européennes du jouet EN 71/3 et EN71/9. Certains produits sont conformes aux normes ASTM et ont été certifiées par le service américain de la Duke University. Ces normes sont bien plus strictes qu une certification ISO. Notre pâte à modeler est mondialement reconnue, elle est conforme aux normes les plus strictes. DARWI est membre de l IVP, instituts belges des fabricants de peintures et vernis, du CEPE, groupement européen des fabricants de peintures et de l ACMI (Art Craft Material Institute). Nos derniers développements s inscrivent dans le cadre des normes cosmétiques. Nous espérons pouvoir commercialiser ces produits de customisation dans l année qui vient. Ces nouveaux produits suivent les modes et les tendances des jeunes pour personnaliser leurs vêtements mais aussi leur look par les tatouages. Un outil de production ultramoderne Les investissements réalisés ne poursuivent qu un objectif : la qualité. Des matières premières sélectionnées en partenariat avec les plus grands spécialistes internationaux de la chimie, des équipements ultramodernes, un système pointu de contrôle et de traçabilité : notre production est liée à une exigence de qualité permanente pour vous satisfaire. Nous conservons un échantillon de chaque production pendant 3 ans. DARWI dispose d un ERP très sophistiqué qui part des formules de fabrication. Tout y est géré par barre codes. Toute l information est donc disponible en temps réel. Uw voordelen en uw troeven : ons laboratorium Bij DARWI wordt constant onderzoek gedaanom onze producten te verbeteren, nieuwe toepassingen te ontdekken en te creëren waarin we onze volledige knowhow leggen. Deze sinds meer dan 80 jaar verworven bekwaamheid is voor u een bewijs van vertrouwen in alle sereniteit. Al onze producten zijn conform de Europese speelgoednormen. Onze boetseerklei is wereldwijd bekend. Er zijn 3900 formules beschikbaar. Al onze producten zijn conform de Europese speelgoednormen EN 71/3 en EN71/9. Bepaalde producten zijn conform de ASTM-normen en werden gecertificeerd door de gespecialiseerde dienst van de Amerikaanse Duke University. Deze normen zijn heel wat strikter dan vereist voor een ISOcertificering. Onze boetseerklei is wereldbekend en voldoet aan de strengste normen. DARWI is lid van het IVP, het Belgisch Instituut van Fabrikanten van verven en vernissen, van de CEPE, de Europese groepering van verffabrikanten en het ACMI (Art Craft Material Institute) in de Verenigde Staten. Onze laatste ontwikkelingen vallen binnen de normen voor cosmetica. Wij hopen deze «customisation»-productie in de loop van het komende jaar in de handel te kunnen brengen. Deze nieuwe producten volgen de mode en de tendensen bij de jongeren om hun kleding te verpersoonlijken, maar ook hun «look» d.m.v. tatoeages. Hypermoderne productiemiddelen De gedane investeringen hebben maar 1 doelstelling : uitgelezen grondstoffen in samenwerking met s werelds beste chemici, hypermoderne machines, een kwaliteitssysteem met naspeurbaarheid: onze productie steeft naar een permanente kwaliteit om aan uw behoeften te voldoen. Van elk productielot bewaren we een monster gedurende 3 jaar. DARWI beschikt over een zeer geavanceerd ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat uitgaat van de fabricageformules. Alles wordt beheerd via streepjescodes. Alle informatie is dus in real time beschikbaar.

3 4 5 Your advantage our strong point : our laboratory DARWI is constantly seeking ways to improve our products and to use our know-how to discover and create new applications. The skills we have been fine-tuning for more than 80 years are your guarantee that you can use our products in full confidence. All our products comply with European standards for toys. Our modelling paste is acknowledged for quality all over the world formulas are available. All of our products comply with European standards for toys EN 71/3 and EN 71/9. Some of them meet ASTM standards and have been certified by the American service at Duke University. These standards are much stricter than ISO certification. Our modelling paste is recognized for quality all over the world, and complies with the strictest standards. DARWI is a member of IVP, the Belgian Institute of Manufactures of Paint and Varnish, the CEPE, the European grouping of paint manufacturers and of the ACMI (Art Craft Material Institute) in the United States. Our most recent developments target meeting cosmetic standards. Sometime next year we hope to start marketing customizing products. These new products correspond to teen fashions and trends to personalize clothing and wear tattoos. An ultramodern plant The investments we make raw materials chosen in partnerships with world-famous chemical companies, super-modern machines, quality control and traceability system have only one objective: being certain that our products meet every quality standard to satisfy you. We keep samples of every product for three years. DARWI has a very sophisticated ERP which starts with the manufacturing formulas. Everything is managed by barcode. All information is available in real time. Des délais de livraison ultrarapides Pour vos livraisons, vous pouvez compter sur DARWI : tenez vos stocks au plus juste, nous nous engageons à vous livrer, dans les meilleurs délais, des commandes complètes. Plus de gestion de back-orders, tous nos documents sont clairs et précis. Combiné à des prix compétitifs, notre offre constitue un rapport qualité prix qui ne craint en rien les produits venant de Chine et d Inde. Les idées de réalisation, les techniques d application réalisées par des artistes de talent nous permettent de nous distinguer de nos concurrents. DARWI et le respect de l environnement : une exigence de tous les instants DARWI choisit ses matières premières avec le plus grand soin et s oriente systématiquement vers les produits les plus respectueux en matière d environnement, en bannissant le gaspillage. Nous organisons le tri sélectif de nos déchets en recyclant tous les papiers, cartons, plastiques. Le choix de nos emballages a été orienté vers des produits recyclables et/ou biodégradables. C est un état d esprit qui nous est cher et que nous voulons partager. Des marques prestigieuses DARWI possède un portefeuille de marque remarquable pour une PME au niveau international : DARWI dépôt communautaire, USA, Suisse, Norvège ARMERINA, FUNTEX : dépôt communautaire Championnat du Monde de pâte à modeler : dépôt communautaire, RAINBOW PICASSO, WATTEAU ACADEMIE, BRUGES Pour citer les plus importantes. Supersnelle leveringstermijnen Voor uw leveringen kunt u op DARWI rekenen om uw voorraden zo laag mogelijk te houden. DARWI verbindt zich ertoe volledige bestellingen heel snel uit te leveren, dus geen beheer van «back-orders», al onze documenten zijn duidelijk en nauwkeurig. Samen met concurrerende prijzen heeft ons aanbod een prijs-kwaliteitsverhouding die niets te vrezen heeft van de producten uit China en India. Dankzij de ideeën voor de realisatie en de toepassingtechnieken verwezenlijkt door talentvolle kunstenaars kunnen wij ons van onze concurrenten onderscheiden. DARWI en het milieu : een respect in elk opzicht en op elk moment Darwi kiest haar grondstoffen heel nauwgezet en richt zich daarbij systematisch op de producten die het milieu het minst belasten. Bij Darwi verspillen we geen grondstoffen, wij sorteren ons afval en recycleren alle papier, karton en plastic. Bij de keuze van onze verpakkingen richten we op ons recycleerbare en/of biologisch afbreekbare producten. Het is deze mentaliteit die wij willen delen. Uitzonderlijke merken DARWI bezit een opmerkelijke merkenportefeuille voor een KMO op internationaal niveau : DARWI gedeponeerd in de EU, VSA, Zwitserland en Noorwegen ARMERINA, FUNTEX : gedeponeerd voor de EU World modelling clay championship RAINBOW PICASSO, WATTEAU ACADEMIE, BRUGES Om maar de belangrijkste op te noemen. Speedy delivery For your deliveries, you can count on DARWI. Stock no more than you need DARWI undertakes to deliver full orders very quickly. No more managing back orders; all our documents are clear and precise. Given our advantageous prices, we offer value for money that easily competes with products imported from China and India. The ideas for applications of our products, and the techniques used by talented artists for applying them, are what sets us apart from our competitors. DARWI respects the environment DARWI chooses its raw materials with great care and systematically prefers the most environment-friendly products. At DARWI, we don t waste raw materials, we sort our waste to recycle paper, cardboard and plastics. Our packaging choices are geared to recyclable and/or biodegradable products. This is a spirit we are proud to share. Famous Trademarks DARWI has a remarkable portfolio of trademarks for an international SME : DARWI registered in the European Community, the USA, Switzerland, Norway ARMERINA, FUNTEX : registered in the European Community World modelling clay championship RAINBOW PICASSO, WATTEAU ACADEMIE, BRUGES are among the most important. 001 diluant verdunningsmiddel thinner 002 satine gesatineerd satin 003 brillant glanzend gloss 004 retardateur verzögernd retarder 005 medium medium medium 007 opacifiant contrastmiddel opacifying agent 010 blanc wit white 015 ivoire ivoor ivory 050 or goud gold 057 cuivre koper copper 058 bronze brons bronze 080 argent zilver silver 083 plomb lood lead 085 nacre parelmoer pearlescent 100 noir zwaart black 149 gris souris muisgrijs mousegrey 150 gris grijs grey 157 gris antique antiekgrijs antique grey 158 nuage wolk cloud 159 volterra volterra volterra 200 bleu blauw blue 203 bleu antique antiekblauw antique blue 204 bleu azur azuur blauw azure blue 215 bleu clair licht blauw light blue 216 bleu cobalt cobaltblauw cobalt blue 221 cyan cyan cyan 236 bleu foncé donkerblauw dark blue 239 écume schuim foam 256 bleu outremer ultramarijn blauw ultramarine blue light 261 bleu primaire primairblauw primary blue 262 bleu de prusse prussich blauw prussian blue 280 bleu turquoise turkooisblauw turquoise blue 400 rouge rood red 411 bordeaux bordeaux wine red 412 rouge brun roodachtig bruin red brown 420 carmin karmijn carmine 425 chair huidkleur carnation 432 rouge fonce donker rood dark red 445 rouge indien indisch rood red indian 460 magenta magenta magenta 470 rouge regina reginarood red regina 475 rose roze pink 483 sorbet sorbet sorbet 487 myrtille blauwe bosbes bilberry 489 bois de rose rooshout rose wood 490 vermillon vermiljoen vermilion 600 vert groen green 611 vert clair lichtgroen light green 620 vert emeraude smaragdgroen emerald green 626 vert fonce donkergroen dark green 642 vert moyen middelgroen mid green 643 vert mousse mosgroen moosgreen 662 vert pin dennergroen fir green 676 vert turquoise turkooisgroen turquoise green 700 jaune geel yellow 716 jaune citron citroengeel lemmon yellow 720 jaune fonce donkergeel dark yellow 746 ocre jaune gele oker yellow ochre 747 sahara sahara sahara 751 jaune or goudgeel golden yellow 752 orange oranje orange 800 brun bruin brown 802 brun clair lichtbruin light brown 805 brun fonce donkerbruin dark brown 842 sienne brulee sepia gebrand burnt sienna 835 sepia sepia sepia 900 violet violet violet 922 fuschia fuschia fuschia 931 lilas lila lilac 959 parme parme parme 962 pourpre purper purple 963 aubergine aubergine aubergine Ref *** DA *** = Numéro de teinte *** = Kleur nummer *** = Colours number

4 SOFTY Pâte à modeler végétale et colorée à base de cire Plantaardige gekleurde boetseerklei op wasbasis Plant-based modelling paste with wax-base tint CLASSIC - POP - TERRACOTTA Pâte à modeler auto durcissante Zelfhardende boetseerklei Self-hardening modelling paste k Une pâte végétale colorée très malléable k Texture ferme, plasticité élevée k 9 teintes miscibles k Ne salit pas les mains k Par sa composition unique, la pâte Softy reste souple à vie k Le malaxage de la Softy convient à la rééducation des doigts. k Prête à l emploi, elle peut être réutilisée à l infini k Idéale pour les écoles k Par sa grande plasticité, elle peut être modelée très finement et est donc utilisée fréquemment dans des films d animation. k Très homogène, auto durcissante k Classic et Pop : blanche k Terracotta : rouge k Temps de séchage minimum est de 24 h/cm k Pas de rétraction au séchage k Adhère aux supports les plus divers facilement tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique,... k Convient aux enfants et aux adultes, artistes amateurs ou professionnels k La fi nesse du grain de la POP permet les travaux de modelage les plus délicats comme la prise d empreintes fi nes k Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux. k Een plantaardige, gekleurde, goed kneedbare boetseerklei k Stevige structuur maar heel plastisch k 9 mengbare tinten k Maakt de handen niet vuil k Dankzij zijn unieke samenstelling, blijft SOFTY-boetseerklei levenslang soepel k Kneden van de SOFTY-boetseerklei is goed voor de revalidatie van de vingers. k Gebruiksklaar en oneindig herbruikbaar k Ideaal voor de scholen k Dankzij zijn enorme plasticiteit kan de boetseerklei heel fijn worden gekneed en wordt daarom veel gebruikt in animatiefilms. k Very malleable plant-based modelling paste k Firm texture, high plasticity k 9 inter-mixable colours k Does not stain hands k Because of its unique composition, SOFTY modelling paste stays soft forever k Kneading SOFTY modelling paste can help rehabilitate injured fingers. k Avant de modeler, humidifi ez légèrement vos mains, puis malaxez bien la pâte pour l assouplir k Séchage : température ambiante posée sur du papier absorbant k Peindre ou vernir. k Zeer homogeen, zelfhardend k Classic en Pop : wit k Terracotta : rood k Minimum 24 uur per cm laten drogen k Krimpt niet bij het drogen k Hecht op de meest uiteenlopende dragers zoals hout, polystyreen, keramiek, glas, kunststof... k Geschikt voor kinderen en volwassenen, amateurskunstenaars of professionele kunstenaars k De korrelfi jnheid van POP maakt het meest delicate boetseerwerk mogelijk zoals het maken van fi jne afdrukken k Kan gemakkelijk met een mes of schaar geknipt worden. k Uw handen bevochtigen vooraleer te boetseren en vervolgens goed kneden om de boetseerklei soepeler te maken k Drogen : op kamertemperatuur, geplaatst op absorberend papier k Schilderen of vernissen. 500g 1kg k Ready to be used - again and again... k Ideal for schools k Because of its great plasticity, it can be shaped very finely, so it s great for animated cartoons. k Very smooth, self-hardening k Classic and Pop : white k Terra-cotta : brick red k Minimum drying time : 24 h/cm k Does not shrink when it dries k Clings well to a wide variety of supports: wood, polystyrene, ceramics, glass, plastic,... k Suitable for use by children and adults, amateur and professional artists k The fi ne grain of POP is suitable for the fi nest modelling jobs like making fi ne prints k Easy to cut with a chisel or scissors. Classic : Ref DA Terracotta : Ref DA Classic : Ref DA Terracotta : Ref DA Pop : Ref DA CLASSIC POP TERRACOTTA 250g 500g k Dampen your hands before modelling, then knead the paste to soften it k Drying : place the work on absorbent paper and let it dry at room temperature k Paint or glaze. Ref *** DA Ref *** DA

5 ROC Pâte à modeler auto durcissante Effet marbre Pour modelage et sculpture Zelfverhardende boetseerklei Marmereffect Voor boetseren en beeldhouwwerk Self-hardening paste with a marble effect For modelling and sculpture ACRYLIQUE MATE NACRÉE PASTEL MÉTALLISÉE TENDANCE BRILLANTE k Très homogène, auto durcissante k Blanche k Temps de séchage minimum de 24 h/cm k Pas de rétraction au séchage k Adhère aux supports les plus divers facilement tels le bois, le polystyrène, la céramique, le verre, le plastique,... k Convient aux enfants et aux adultes, artistes amateurs ou professionnels k La fi nesse du grain de la ROC permet les travaux de modelage les plus délicats comme la prise d empreintes fines k Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux k Après ponçage de la pâte séchée, l aspect sera proche de celui du marbre k Haute résistance aux chocs après séchage. k Réalisation de détails, réparation d encadrements, sculpture,... k Une fois l objet réalisé, vous pouvez le poncer (papier 00) afin d obtenir un résultat bien lisse et ainsi obtenir un aspect proche du marbre. k Zeer homogeen, zelfhardend k Wit k Minimum 24 uur per cm laten drogen k Krimpt niet bij het drogen k Hecht op de meest uiteenlopende dragers zoals hout, polystyreen, keramiek, glas, kunststof,... k Geschikt voor kinderen en volwassenen, amateurkunstenaars of professionele kunstenaars k De korrelfi jnheid van ROC maakt het meest delicate boetseerwerk mogelijk zoals het maken van fijne afdrukken k Kan gemakkelijk met een mes of schaar geknipt worden k Na het gladschuren van de gedroogde boetseerklei zal deze goed op marmer lijken k Hoge schokweerstand na droging. k Afwerken van details, herstellen van lijsten, beeldhouwen,... k Eens het voorwerp klaar is, kunt u het opschuren (schuurpapier korrel 00) om een glad resultaat te verkrijgen dat goed op marmer lijkt. k Very smooth, self-hardening k White k Minimum drying time : 24 h/cm k Does not shrink when it dries k Clings well to a wide variety of supports: wood, polystyrene, ceramics, glass, plastic,... k Suitable for use by children and adults, amateur and professional artists k The fi ne grain of ROC is suitable for the finest modelling jobs like making fine prints k Easy to cut with a chisel or scissors k You get a marble-like surface after sanding the dry paste k Good shock resistance when dry. k Shaping details, repairing frames, sculpture,... k When the work is fi nished, you can sand it (sandpaper 00) to get a smooth, marble-like surface. 1kg Ref DA k Peinture acrylique à base d eau k Conçue pour la décoration tous supports, tels le bois, le plastique, le verre, la pâte à modeler Darwi, le plâtre, l aluminium,... k Prête à l emploi k Haute résistance à la lumière k Indélébile après séchage k Mélanger avant utilisation. MATE : Mate, couvrante 10 teintes miscibles Viscosité élevée. NACRÉE : Nacrée, couvrante 10 teintes miscibles Viscosité élevée. PASTEL : Mate, extrêmement couvrante Etudiée pour la décoration des supports poreux tels que bois, médium, polystyrène, terre cuite,... Teintes vives 15 teintes miscibles Viscosité élevée. MÉTALLISÉE : Métallisée et couvrante 5 teintes miscibles Viscosité moyenne. TENDANCE : Mate, couvrante 10 teintes miscibles Viscosité élevée. BRILLANTE : Extrêmement brillante 10 teintes miscibles Viscosité moyenne. : Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination. k Acrylverf op waterbasis k Ontworpen voor het versieren van allerhande dragers : hout, kunststof, glas, Darwi-boetseerklei, gips, aluminium,... k Klaar voor gebruik k Hoge lichtweerstand k Onuitwisbaar na droging k Mengen vóór gebruik. MATE : Mat, dekkend 10 mengbare tinten Hoge viscositeit. NACRÉE : Met metaaldeeltjes, dekkend 10 mengbare tinten Hoge viscositeit. PASTEL : Mat, heel goed dekkend Gemaakt voor het versieren van poreuze achtergronden zoals hout, medium, polystyreen, terracotta... Heel levendige tinten 15 mengbare tinten Hoge viscositeit. MÉTALLISÉE : Met metaaldeeltjes, dekkend Gemaakt voor het versieren van poreuze achtergronden zoals hout, medium, polystyreen, terracotta, mengbare tinten Gemiddelde viscositeit. TENDANCE : Mat, dekkend 10 mengbare tinten Hoge viscositeit. BRILLANTE : Hoogglans 10 mengbare tinten Gemiddelde viscositeit Traag drogen voor een perfecte oppervlaktekwaliteit. : Laat bij alle technieken uw verbeelding de vrije loop. k Acrylic water-base paint k Designed for decorating all surfaces: wood, plastic, glass, Darwi modelling paste, plaster, aluminium,... k Ready to use k Very resistant to light k Indelible when dry k Mix before using. MATE : Mat, covers surfaces well 10 inter-mixable colours High viscosity. NACRÉE : Metallic, opaque 10 inter-mixable colours Medium viscosity. PASTEL : Mat, extremely opaque Designed for decorating porous surfaces like wood, medium, polystyrene, terra-cotta,... Very bright colours 15 inter-mixable colours High viscosity. MÉTALLISÉE : Metallic, opaque 5 inter-mixable colours Medium viscosity. TENDANCE : Mat, covers surfaces well 10 inter-mixable colours High viscosity. BRILLANTE : Extremely glossy 10 inter-mixable colours Medium viscosity. Mate : Ref *** DA Nacrée : Ref *** DA Pastel : Ref *** DA MATE 010 NACRÉE PASTEL Metallisée : Ref *** DA Tendance : Ref *** DA Brillante : Ref *** DA MÉTALLISÉE TENDANCE BRILLANTE : All techniques, let your imagination take over.

6 ACRYL OPAK - METAL ACRYL MAT LAKE BRILLANT k Peinture acrylique à base d eau prête à l emploi k Conçue pour la décoration tous supports, tels le bois, le plastique, le verre, la pâte à modeler Darwi, le plâtre, l aluminium,... k Haute résistance à la lumière k Indélébile après séchage. k Peinture acrylique à base d eau prête à l emploi k Conçue pour la décoration tous supports, tels le bois, le plastique, le verre, la pâte à modeler Darwi, le plâtre, l aluminium,... k Haute résistance à la lumière k Indélébile après séchage. OPAK : Mate, extrêmement couvrante Etudiée pour la décoration des supports poreux tels que bois, médium, polystyrène, terre cuite,... Teintes vives 19 teintes miscibles Viscosité élevée. METAL : Métallisée, couvrante 8 teintes miscibles Viscosité moyenne. : Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination. MAT : Mate, couvrante 36 teintes miscibles Viscosité élevée. BRILLANT : Extrêmement brillante 19 teintes miscibles Viscosité moyenne Séchage lent pour un parfait rendu de surface. : Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination. k Acrylverf op waterbasis, klaar voor gebruik k Ontworpen voor het versieren van allerhande dragers : hout, kunststof, glas, Darwi-boetseerklei, gips, aluminium,... k Hoge lichtweerstand k Onuitwisbaar na droging. OPAK (ondoorzichtig) : Uiterst mat, heel goed dekkend gemaakt voor het versieren van poreuze achtergronden zoals hout, medium, polystyreen, terracotta,... heel levendige tinten 19 mengbare tinten hoge viscositeit. METAL : Met metaaldeeltjes, dekkend 8 mengbare tinten gemiddelde viscositeit : Laat bij alle technieken uw verbeelding de vrije loop. k Acrylic water-base paint k Designed for decorating all surfaces: wood, plastic, glass, Darwi modelling paste, plaster, aluminium,... k Very resistant to light k Indelible when dry. k Acrylverf op waterbasis, klaar voor gebruik k Ontworpen voor het versieren van allerhande dragers : hout, kunststof, glas, Darwi-boetseerklei, gips, aluminium,... k Hoge lichtweerstand k Onuitwisbaar na droging. MAT : Mat, dekkend 36 mengbare tinten hoge viscositeit. BRILLANT (glanzend) : Hoogglans 19 mengbare tinten lage viscositeit traag drogen voor een perfecte oppervlaktekwaliteit. : Laat bij alle technieken uw verbeelding de vrije loop. k Acrylic water-base paint k Designed for decorating all surfaces : wood, plastic, glass, Darwi modelling paste, plaster, aluminium,... k Very resistant to light k Indelible when dry MAT : Mat, covers surfaces well ; 36 inter-mixable colours ; high viscosity. BRILLANT : Extremely glossy 19 inter-mixable colours low viscosity dries slowly for a perfectly smooth surface. : All techniques, let your imagination take over. Mat : Ref *** DA Lake : Ref *** DA 250ml Mat : Ref *** DA Lake : Ref *** DA OPAK : Extremely mat, extremely opaque designed for decorating porous surfaces like wood, medium, polystyrene, terra-cotta,... very bright colours 19 inter-mixable colours high viscosity. METAL : Metallic, opaque ; 8 inter-mixable colours ; medium viscosity. 250ml MAT : All techniques, let your imagination take over Opak : Ref *** DA Metal : Ref *** DA Opak : Ref *** DA Opak : Ref *** DA OPAK ACRYL MAT ACRYL OPAK Acrylique opaque Matte Acrylverf Matt acrylic Matte Acrylfarbe Acrylico opaco Acrilico mate Marqueurs Pens 12 Markers Pennarelli Viltstift Rotuladores Acrylique mate Matte Acrylverf Matt acrylic Matte Acrylfarbe Acrylico opaco Acrilico mate Mat 5 x 30 ml : Ref K01 DA Mat 10 x 30 ml : Ref K01 DA BRILLANT ACRYL METAL Acrylique métallisé Gemetalliseerde Acrylverf Metallic acrylic Metalisierte Acrylfarbe Acrylico metallizato Acrilico metalizado Opak 12 x 6 ml : Ref K01 DA Metal 5 x 30 ml : Ref K01 DA METAL LAKE BRILLANT Acrylique brillante Glazende Acrylverf Gloss acrylic Glänzende Acrylfarbe Acrilico ludico Acrilico brilhante Lake 5 x 30 ml : Ref K01 DA Lake 10 x 30 ml : Ref K01 DA

7 ARMERINA TEX - D TEX Peinture pour céramique à froid Koud keramiekverf Cold ceramic paint Peinture pour tissus, très résistante au lavage Verf voor stoffen, zeer goed bestand tegen het wassen Paint for textiles, very wash resistant k Peinture acrylique à base d eau k Conçue pour la décoration de la céramique, de la faïence, des carrelages et du verre k 18 teintes miscibles, 1 médium k Prête à l emploi k Haute résistance à la lumière k Brillante après séchage k Résistante au lave-vaisselle après 48 h de séchage k Séchage rapide au toucher k Non-alimentaire, destinée à la décoration. k Adaptée à la technique du tampon, du pochoir. k Peinture textile à base d eau k 23 teintes pour la décoration de tissus clairs k 2 teintes métallisées, 1 nacrée, 1 opacifiant k L incorporation : du blanc permet de créer une infi nité de tons pastels, du nacré permet de créer une infi nité de teintes nacrées, de l opacifi ant aux couleurs de base permet de créer une infi nité de tons plus ou moins couvrants selon la couleur du textile à peindre k L utilisation d un opacifi ant en feutre étant impossible, la gamme D TEX feutre est conçue pour la décoration des textiles foncés (12 teintes) k Destinées à la décoration de supports tels le coton, le lin, la jute, la laine, la soie, les fi bres synthétiques,... k Indélébiles après fi xation au fer à repasser. Résistance au lavage maximum 60 C k Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination k Fixation : repasser l envers du tissu pendant 5 minutes (position coton sans vapeur) k Acrylverf op waterbasis k Ontworpen voor het versieren van keramiek, aardewerk, betegelingen en glaswerk k 18 mengbare tinten, 1 medium k Klaar voor gebruik k Hoge lichtechtheid k Glanzend na droging k Mag in de vaatwasmachine na 48 uur drogen k Snel aanraakdroog k Niet voedend, voor ontworpen. k Geschikt voor de stempel- en sjabloontechniek. k Acrylic water-base paint k Designed for decorating ceramics, china, tiles and glass k 18 inter-mixable colours, 1 medium k Ready to use k Very resistant to light k Glossy when dry k Dishwasher resistant after 48 hours drying time k Quickly dry to the touch k Non food, decorative use only. k Suitable for stamps and stencils. k Textielverf op waterbasis k 23 tinten voor het versieren van bleke stoffen k 2 metallic tinten, 1 paarlemoeren tint en 1 contrastmiddel k Door toevoegen van wit kunt u oneindig veel pastelkleuren creëren, paarlemoer kunt u oneindig veel paarlemoeren tinten creëren k Een contrastmiddel aan de basiskleuren, kunt u oneindig veel min of meer dekkende tinten creëren naargelang van de kleur van het te verven textiel k Aangezien het gebruik van een vilten contrastmiddel onmogelijk is, is het assortiment van D TEX Feutre ontworpen voor het versieren van donker textiel (12 tinten) k Bestemd voor het versieren van dragers zoals katoen, vlas, jute, wol, zijde, synthetische vezels,... k Onuitwisbaar na fi xeren met het strijkijzer. Bestand tegen wassen tot 60 C. k Bij alle technieken uw verbeelding de vrije loop laten k Fixeren : de achterzijde van de stof gedurende 5 minuten strijken (op de stand «katoen» - zonder stoom). k Water-base textile paint k 23 shades to decorate light-coloured fabrics k 2 metallic colours, 1 pearly and 1 opacifying agent k By adding white, you can create a whole range of pastel shades, by adding pearl, you can create a whole range of pearly shades, by adding opacifying agent, you can create a range of colours that cover or totally hide the colour of the textile to be painted k Because the opacifying agent cannot be added for felt, the D TEX felt range is designed for use on dark textiles (12 shades) k Designed to decorate fabrics like cotton, linen, jute, wool, silk, synthetic fibres,... k Indelible after it has been set with the iron. Wash resistant up to 60 C. Tex : Ref *** DA D Tex : Ref *** DA Tex : Ref *** DA Tex : Ref *** DA k All techniques, let your imagination take over k To fi x the images, iron the back of the fabric for 5 minutes (on cotton without steam). TEX ARMERINA Céramique à froid Koud keramiek Cold ceramic paint Kalte Keramik Farbe Ceramica a freddo Ceramica en frio 12 Marqueurs Pens Markers Pennarelli Viltstift Rotuladores ARMERINA Céramique à froid Koud keramiek Cold ceramic paint Kalte Keramik Farbe Ceramica a freddo Ceramica en frio Ref *** DA D TEX Peinture pour textiles foncés Verf voor donkere textiel Paint for dark fabrics Stoffmalfarbe Pittura per tessuto Pintura para tejidos Marqueurs Pens Markers Pennarelli Viltstift Rotuladores Ref *** DA TEX Peinture pour tissus clairs Verf voor weefsels Paint for fabrics Stoffmalfarbe Pittura per tessuto Pintura para tejidos D TEX x 30 ml : Ref K01 DA 10 x 30 ml : Ref K01 DA 12 x 6 ml (marqueurs) : Ref K01 DA Tex 5 x 30 ml : Ref K01 DA Tex 10 x 30 ml : Ref K01 DA D Tex 12 x 6 ml : Ref K01 DA Tex 12 x 6 ml PG : Ref K01 DA Tex 12 x 3 ml PF : Ref K02 DA

8 Peinture parfumée Geparfumeerde verf Fragrant paint CRISTALINE - INK Encres utilisées dans les domaines graphique, technique, pédagogique et artistique Inkt gebruikt voor grafische, technische, pedagogische en artistieke doeleinden Inks for graphic, technical, educational and artistic use k Peinture acrylique à base d eau k Etudiée pour la décoration de tout support : papier, boites en cartons, bois y compris le textile,... k 5 teintes x 2 parfums (fruités ou fleuris) k Prête à l emploi k Séchage rapide au toucher k Les différents parfums sont également disponibles seuls. Ceux-ci permettent de reparfumer une réalisation, mais peuvent également être mélangés à d autres peintures de la gamme DARWI. k Encre liquide à base d eau, prête à l emploi k Forte concentration pigmentaire k Teintes miscibles k S applique sur papier aquarelle, papier à dessin, carton, etc. k Peut être diluée à l eau distillée pour éclaircir les tons CRISTALINE : Encre à dessiner ; 11 teintes transparentes, 2 teintes opaques : le blanc, le noir ; Délébile après séchage INK : Encre de chine ; 8 teintes transparentes, 2 teintes opaques : le blanc, le noir ; Indélébile après séchage k Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination. k Acrylverf op waterbasis k Ontworpen voor het versieren van allerhande dragers : papier, kartonnen dozen, hout en ook textiel,... k 5 tinten, 5 fruit- en 5 bloemenparfums k Klaar voor gebruik k Snel aanraakdroog k De verschillende parfums zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. U kunt uw werk ermee parfumeren, maar ze kunnen ook gemengd worden met andere verven uit het DARWIassortiment. k Laat bij alle technieken uw verbeelding de vrije loop. 5 parfums fruités et 5 fleuris 5 vrucht- en 5 bloemenparfums 5 fruity and 5 floral fragrances k Utilisez un pinceau souple k Les teintes transparentes colorent sans faire disparaître les dessins au crayon, à la cire ou au pastel gras k Ajoutez de l encre blanche pour obtenir des tons pastel et opaques k Convient pour l application à l aérographe, à la plume à dessiner ou au tire-ligne k Protégez en appliquant une couche de vernis brillant ou satiné k Vloeibare inkt op waterbasis, klaar voor gebruik k Hoge concentratie aan pigmenten k Mengbare tinten k Wordt gebruikt op aquarelpapier, tekenpapier, karton enz. k Kan met gedistilleerd water verdund worden om de tinten lichter te maken CRISTALINE : Tekeninkt ; 11 doorzichtige tinten, 2 ondoorzichtige tinten : wit, zwart ; Afwasbaar na droging INK : Oost-Indische inkt ; 8 doorzichtige tinten, 2 ondoorzichtige tinten : wit, zwart ; onuitwisbaar na droging k Acrylic water-base paint k Designed for decorating any surface : paper, cardboard, wood, and even textiles,... k 5 colours, 5 fruity and 5 floral fragrances k Ready to use k Quickly dry to the touch k The fragrances can be purchased separately. You can use them on a fi nished work or mix them with other types of paint in the DARWI range. k All techniques, let your imagination take over. k Een soepel penseel gebruiken k De doorzichtige tinten kleuren zonder de tekeningen met potlood-, vet-, of pastelstift te laten verdwijnen k Witte inkt toevoegen om pasteltinten en ondoorzichtige tinten te creëren k Geschikt voor toepassing met een verfspuit, met een tekenpen of met een trekpen k Beschermen met een glanzende of gesatineerde laag vernis k Water-base, liquid ink, ready to use k High pigment concentration k Inter-mixable colours k Apply on watercolour paper, drawing paper, boards, etc. k Can be diluted with distilled water for lighter colours 500ml Fruit : Ref *** DA Fleur : Ref *** DA CRISTALINE : Drawing ink ; 11 transparent shades, 2 opaque shades : white, black ; not waterproof when dry INK : Indian ink ; 8 transparent shades, 2 opaque shades : white, black ; indelible when dry Ink : Ref *** DA Cristaline : Ref *** DA Ink : Ref DA Cristaline : Ref *** DA PARFUMS PARFUMS FRAGRANCES k Use a supple brush k The transparent inks add colour without concealing drawings in pencil, wax or pastel k Add white ink to get pastel and opaque colours k Suitable for use with an airbrush, drawing pen or ruling pen k Protect with a glossy or satin top coat CRISTALINE Peinture parfumée Geparfumeerde verf Fragrance paint Parfümierte Farbe Colore profumato Pintura perfumada Fruit 5 x 30 ml : Ref K01 DA Fleur 5 x 30 ml : Ref K01 DA Fruité FRUITS P01 P02 P03 P04 P05 Noix de coco Kokonoot Coconut FLEURS P01 P02 P03 P04 P05 Fleur de vanille Vanille bloem Vanilla flower Mure Moerbei Blackberry Lavande Lavande Lavender Fraise Aardbei Strawberry Rose Rose Rose Poire Peer Pear Jacinthe Hyacint Hyacint Citron Citroen Lemon Mimosa Mimosa Mimosa CRISTALINE Encre à dessiner Tekeninkt Drawing ink Zeichentusche Inchiostro per designare Tinta para dibujar Ink 5 x 30 ml : Ref K01 DA Ink 10 x 30 ml : Ref K01 DA Cristaline 5 x 30 ml : Ref K01 DA Cristaline 10 x 30 ml : Ref K01 DA INK

9 GLASS Peinture vitrail, transparente, lumineuse Brandglasverf, transparant, helder Transparent, luminous paint for glass PAINT & PEEL Peinture transparente, détachable et repositionnable Transparante, verwijderbare en verplaatsbare verf Transparent paint that can be peeled off and repositioned k Transparente, lumineuse, à base alcool k Sèche à l air en 3-4 heures, très brillant k Excellente résistance aux UV k Permet la technique du vitrail grâce à l emploi du «Glass Contour» en tube k Conçue pour décorer des supports transparents tels que le verre et le plastique k Convient aussi pour le bois, le plâtre, le polystyrène k 9 teintes transparentes, 2 teintes opaques : le blanc, le noir k 1 médium, 1 diluant, 4 teintes de contour k Dégraissez la surface à peindre avec de l éthanol k Utilisez un pinceau de bonne qualité k Ajoutez du blanc pour obtenir des tons pastels et opaques k Pour créer l effet d émaux sur le bois appliquer le blanc en couche épaisse et y incorporer quelques gouttes de la couleur de votre chox au cure-dent k Pour diminuer l intensité de la couleur sans en changer la tonalité ni la fluidité, ajoutez du médium k Pour fl uidifi er la peinture, utilisez le diluant k Ne convient pas pour des applications extérieures k Transparant, helder, op alcoholbasis k Droogt door blootstelling aan de lucht na minimum 3-4 uur hoogglanzend k Uitstekende UV-weerstand k Maakt het mogelijk «brandglas» te maken met behulp van «Glass Contour» in tube k Ontworpen voor het versieren van transparante dragers zoals glas en kunststof k Ook geschikt voor hout, gips en polystyreen k 9 transparante tinten, 2 ondoorzichtige tinten : wit en zwart k 1 medium, 1 verdunningsmiddel, 4 contourtinten k Het te verven oppervlak met methanol ontvetten k Een penseel van goede kwaliteit gebruiken k Wit toevoegen om pastel- en ondoorzichtige tinten te creëren k Breng een dikke witte laag aan om het effect van brandschilderwerk te creëren op hout en breng enkele druppels van een kleur naar keuze aan met een tandenstoker k Voeg medium toe om de kleurintensiteit te verminderen zonder de kleur noch de vloeibaarheid te veranderen k Gebruik verdunner om de verf vloeibaarder te maken k Niet geschikt voor toepassingen buiten k Transparent, luminous, alcohol-base paint k Dries in the air in 3-4 hours, very glossy k Excellent resistance to UV k Can be used for a stained glass effect with «Glass Contour» in a tube k Designed to decorate transparent surfaces like glass and plastic k Also suitable for wood, plaster, polystyrene k 9 transparent colours, 2 opaque colours : white, black k 1 medium, 1 thinner, 4 «glass contour» colours k Wipe the surface with ethanol to ensure that it is grease-free k Use a good quality brush k Add white to get pastel and opaque colours k To create a glaze effect on wood, apply a thick coat of white and use a toothpick to add a few drops of the colour of your choice k Add medium to reduce the intensity of the colour without changing the tone or fluidity k Use thinner for a more fluid paint k Not suitable for outdoor applications Ref *** DA CONTOUR GLASS Peinture pour verre Glasverf Glass colour Glasmalfarbe Pittura per vetro Pintura para vidrio 5 x 30 ml : Ref K01 DA 10 x 30 ml : Ref K01 DA Ref *** DA k Peinture transparente, très lumineuse, à base d eau. Après séchage, peut être enlevée de son support et repositionnée sur tout autre support lisse k 18 teintes transparentes, 2 teintes opaques : le blanc, le gris souris k 1 glitter or, 3 teintes de contour k Excellente résistance aux UV k Les couleurs peuvent se superposer sans se mélanger k Destiné à la décoration de supports lisses, tels le verre, les carrelages, miroirs, meubles en mélaminés, supports peints, les appareils ménagers,... k Sec, ce produit résiste parfaitement à l humidité, les réalisations peuvent être placées sur les carrelages des salles d eau k Glissez votre dessin dans une pochette plastique lisse, et décalquez-le à l aide des flacons de contours. Après une heure de séchage du contour, coloriez les surfaces à peindre à l aide des différentes couleurs k Laissez la sécher toute une nuit. Les couleurs deviendront transparentes durant le séchage k Après séchage, détachez le dessin et appliquez le sur un support lisse de votre choix k Transparante verf, heel helder, op waterbasis. Na droging kunt u de verf van de drager verwijderen en op een andere effen drager overbrengen k 18 transparante en 2 ondoorzichtige tinten : wit, muizengrijs k 1 goudglitter, 3 contourtinten k Uitstekende UV-weerstand k De kleuren kunnen op elkaar worden aangebracht zonder dat ze met elkaar vermengen k Bestemd voor het versieren van effen dragers, zoals glas, tegels, spiegels, melamine meubels, geverfde dragers, huishoudtoestellen,... k Eens droog is dit product perfect bestand tegen vochtigheid : de creaties mogen bv. op tegels in de badkamer worden aangebracht k Schuif uw tekening in een plastic hoesje en teken de omtreklijnen met behulp van de contourfl acons. Als het contour een uur heeft gedroogd, kleurt u de te schilderen vlakken in met verschillende kleuren k Laat een nacht drogen. Tijdens het drogen zullen de kleuren transparant worden k Eens droog, maakt u de tekening los en plaatst u ze op een effen drager naar keuze k Very luminous, transparent water-base paint. When the paint is dry, it can be removed from the surface and replaced on any smooth surface k 18 transparent colours, 2 opaque colours : white, mouse grey k 1 gold glitter, 3 contour colours k Excellent resistance to UV k The colours can be applied in layers without mixing them k Designed for decorating smooth surfaces like glass, tiles, mirrors, melamine counters, painted surfaces, electric appliances,... k When dry, the product is totally damp proof. You can mount the pictures on tiles in the bathroom or kitchen k Slip your drawing into a plastic pocket and draw the edge with the contour paint. Let dry for an hour and fi ll it in with one or more colours k Let dry all night. The colours will become transparent as they dry k When the work is dry, remove it and fasten it on a smooth surface PAINT&PEEL Peinture détachable et repositionnable Afneembare en herplaatsbare verf Abziehbare Fenstermalfarbe Peel-of paint Pittura reposizionabile Pintura desmontable Ikkunavärit Fönsterdekorfärg 6 x 80 ml : Ref K01 DA Couleur : Ref *** DA Contour : Ref. K *** DA CONTOUR

10 ICE Peinture à effet givré Verf met ijsbloemeneffect Paint giving a frosted effect ACADÉMIE Gouache extra-fine pour les domaines artistiques, graphiques et pédagogiques Sneldrogende extrafijne plakkaatverf voor artistieke, grafische en pedagogische doeleinden Super fine, fast-drying gouache for artistic, graphic and educational use. k Peinture acrylique à base d eau k Conçue pour la décoration de la céramique, de la faïence, des carrelages et du verre k 10 teintes miscibles k Conditionnée en fl acons de 80 ml k Lavage possible avec des produits ménagers habituels et en lavevaisselle après séchage complet k Séchage complet à l air libre en 48 heures k Séchage rapide au toucher k Application à l éponge k Possibilité aussi de créer d autres effets en l appliquant avec un sachet plastique, papier aluminium,... k Opaque, mate après séchage rapide, accrochage parfait au support k Arrondi parfait dans les aplats k Forte concentration pigmentaire. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles k 10 teintes miscibles k Haute résistance à la lumière k Conçue pour la décoration de supports absorbants : papier, carton, ou des pâtes auto durcissante DARWI. Papiers légers déconseillés k Bien diluée à l eau, la gouache Académie donne de remarquables résultats k Appliquée à la brosse ou au petit rouleau pour faire des fonds ou des aplats k Appliquée au pinceau très fi n pour faire des illustrations, des décorations k Adaptée à la technique du tampon, du pochoir k Ajoutez de la gouache blanche pour obtenir des tons pastel k Acrylverf op waterbasis k Ontworpen voor het versieren van keramiek, aardewerk, tegels en glaswerk k 10 mengbare tinten k Kan gewassen worden met gewone huishoudproducten en mag in de vaatwas k Volledig droog na 48 uur in de vrije lucht k Snel aanraakdroog k Kan aangebracht worden met een spons k Mogelijkheid voor andere effecten te creëeren door middel van een plastieken zak, aluminium papier. k Ondoorzichtig, mat na snelle droging, hecht perfect op de drager k Perfecte afronding in de vlakke tinten k Hoge concentratie aan pigmenten Alle tinten kunnen met elkaar gemengd worden k 10 mengbare tinten k Hoge lichtechtheid k Ontworpen voor het versieren van absorberende dragers: papier, karton of zelfhardende boetseerklei van DARWI. Gebruik van licht papier wordt afgeraden k Eens goed verdund met water, geeft de «Académie»-plakkaatverf opmerkelijke resultaten k Aanbrengen met een borstel of een kleine verfrol om achtergronden of vlakken met uniforme tinten te creëren k Aanbrengen met een heel fi jn penseel voor het maken van tekeningen, versieringen k Geschikt om te stempelen en te sjabloneren k Witte plakkaatverf toevoegen om pasteltinten te verkrijgen k Acrylic water-base paint k Intended to decorate backdrops like ceramic glass, mirrors, windows, tiles k 10 pastel inter-mixable colors k Packaged in 80 ml jars k Washable with ordinary household cleansers and in the dishwasher once totally dry k Dries totally left at room temperature for 48 hours k Quickly dry to the touch k Application with a piece of household sponge k Special effects can be created with a plastic bag or an with an aluminium foil. k Opaque, fast drying, mat surface when dry ; clings perfectly to the support k Handsome, smooth surface for solid colour areas k High pigment concentration. All colours can be mixed together k 10 inter-mixable colours k Very resistant to light k Designed for decorating absorbent surfaces : paper, cardboard, or DARWI self-hardening pastes. Not recommended for lightweight paper k Académie gouache gives remarkable results when diluted well with water k Apply with brush or small roller for backgrounds and solid colours k Apply with a very fi ne brush for illustrations or decorations k Suitable for stamps and stencils k Add white gouache for pastel shades ICE Ref *** DA Ref *** DA Peinture à effet givré Verf met rijmeffect Farbe mit Rauhreiwirkung Frost effect Effetto Ghiaccio Pintura efecto escarcha Huurre efekti Rimfrost effect ACADEMIE Gouache extra fine Extra fijne plakkaatverf Poster colour Plakatfarbe Tempera Aguada x 80 ml : Ref K01 DA 5 x 30 ml : Ref K01 DA 10 x 30 ml : Ref K01 DA

11 FAÇONNABLE Peinture transparente façonnable, modelable, pliable, découpable Transparante, vormenbare verf Transparent modelling paint VERNIS BRILLANT SATINÉ Donne un fini «céramique» aux objets Vernis speciaal ontworpen om voorwerpen een «keramiek»-toets te geven Varnish specially designed to give a «ceramic» finish k Peinture transparente, très lumineuse, à base d eau k 18 teintes transparentes, 1 teinte opaque : le blanc k 1 glitter or, 1 glitter argent k Excellente résistance aux UV k Les couleurs peuvent se superposer sans ce mélanger k Destiné à la réalisation d objet tridimensionnel (pétale, papillons, ) k Incorporation aisée de microsphères et de paillettes k Sec, ce produit résiste parfaitement à l humidité. k Utilisez du fi l de fer disposé à plat sur une pochette plastique, remplissez les interstices avec différentes couleurs k Laissez la sécher toute une nuit. Les couleurs deviendront transparentes durant le séchage k Après séchage, assemblez, modelez, pliez, coupez pour réaliser votre objet en 3D. k Vernis protecteur à base d alcool k Transparent après séchage k Séchage rapide en surface durcissement en profondeur lent k Brillant ou satiné. k Application sur des objets parfaitement secs. En cas d application sur support humide, il y aura l apparition d un voile laiteux. Le vernis sera également fragilisé k Prêt à l emploi, appliquer au pinceau en appliquant une fine couche et laisser sécher 3 heures avant d appliquer une seconde couche k Le fi ni «céramique» s obtient après 3 couches de vernis k Le nettoyage du pinceau se fait : - à l éthanol - ou en le trempant simplement dans l eau directement après usage Il suffi t alors de rouler les poils entre les doigts et d enlever avec un linge la pellicule formée par le vernis blanchi. Après séchage du pinceau, rouler entre les doigts afin d éliminer les traces restantes. k Transparante verf, heel helder, op waterbasis k 18 transparante en ondoorzichtige tint : wit k 1 goudglitter, 1 zilverglitter k Uitstekende UV-weerstand k De kleuren kunnen op elkaar worden aangebracht zonder dat ze met elkaar vermengen k Perfect geschikt voor het maken van driedimensionale voorwerpen (bloemblaadje, vlinders,...) k Eens droog is dit product perfect bestand tegen vochtigheid. k Schuif uw tekening in metaaldraad, kleurt u de te schilderen vlakken in met verschillende kleuren k Laat 24 uren drogen. Tijdens het drogen zullen de kleuren transparant worden k Eens droog, kunt u de kleur vormen, vouwen, snijden,... Laat uw verbeelding de vrije loop. k Very luminous, transparent water-base paint. When the paint is dry, it can be modelled, cut, folded,... k 18 transparent colours, opaque colour : white k 1 gold glitter, 1 silver glitter k Excellent resistance to UV k The colours can be applied in layers without mixing them k For making three dimensional objects (petals, butterflies, lamps,...) k When dry, the product is totally damp proof. k Use metallic thin wire on a plastic sheet and fill it in with one or more colours k Let dry 24 hours. The colours will become transparent as they dry k When the work is dry, model, cut, fold, let your imagination take over. Ref *** DA k Beschermvernis op alcoholbasis k Transparant na droging k Het oppervlak is snel droog - trage verharding in de diepte k Glanzend of gesatineerd. k Aanbrengen op voorwerpen die volledig droog zijn. Als u de vernis toch zou aanbrengen op een vochtige drager, dan zal er een melkachtige nevel verschijnen en zal de vernis brozer worden k Gebruiksklaar, met een penseel in een fi jne laag aanbrengen en 3 uur laten drogen alvorens een tweede laag aan te brengen k De «keramiek»-toets krijgt u na 3 lagen vernis k Het penseel reinigen : - met alcohol - of door het direct na gebruik in water te zetten. Daarna volstaat het om de penseelhaartjes door de vingers te rollen en de door de witte vernis gevormde laag met een doekje te verwijderen. Eens het penseel droog is de haartjes nog eens tussen de vingers rollen om de resterende sporen te verwijderen. k Alcohol-base protective varnish k Transparent when dry k Fast-drying on the surface slow hardening in depth k Glossy or satin fi nish. k Application on totally dry objects. A milky haze will appear if the varnish is applied on a damp surface. The varnish will also be more fragile k Ready to use, apply with a brush in a thin coat and let dry for 3 hours before applying a second coat k The «ceramic» fi nish will appear after 3 coats of varnish k Clean the brush : - with ethanol - or by soaking it in water immediately after use. Then roll the brush in your fi ngers to remove the whitish fi lm formed by the varnish. Dry the brush and roll it in your fingers again to remove any remaining traces. 500ml 250ml 100ml Ref *** DA Ref *** DA Ref *** DA Ref *** DA FINI SCHIJN FINISH Satiné Gesatineerd Satin Brillant Glanzend Gloss

12 VERNIS COLLE PRÉSENTOIRS DISPLAYS DISPLAYS Présentoir A 3 éléments 3 elementen 3 units k Vernis acrylique satiné, à base d eau k Transparent après séchage k Faible viscosité k Imperméabilisant. k Utilisez pour réaliser des collages (technique de la serviette et des papiers imprimés) sur des supports, bois, verre, métal, pâte à modeler,... pour la personnalisation facile de vos objets tels que boite à bijoux, meuble d enfant,... k Grâce à sa faible viscosité, vous ne déchirerez pas les décors à coller. k Appliquer à l aide d un pinceau plat. k Gesatineerde, voorgepatineerde acrylvernis op waterbasis k Transparant na droging k Lage viscositeit k Maakt ondoordringbaar. k Voor het maken van collages (techniek met het servet en bedrukt papier) op dragers zoals hout, glas, metaal, boetseerklei... Zo kunt u gemakkelijk een persoonlijke toets geven aan uw werk zoals een juwelendoos, kindermeubilair,... k Dankzij de lage viscositeit zullen de te lijmen versieringen niet scheuren k Aanbrengen met behulp van een plat penseel. k Satin fi nish acrylic varnish, water-base k Transparent when dry k Low viscosity k Waterproof. k Use for collages (napkin and printed paper technique) on surfaces like wood, glass, metal, modelling paste,... for easy personalization of your objects like jewelry boxes, children s furniture,... k Because this glue has low viscosity, you will not tear the decors to be glued k Apply with a fl at brush. Ref DA ÉLÉMENT N 1 Glass Contour 120 x 22 ml 4 teintes 4 tinten 4 shades Glass 200 x 30 ml 13 teintes 13 tinten 13 shades Armerina 200 x 30 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades Paint & Peel 270 x 80 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades ÉLÉMENT N 2 Acryl Mat 400 x 30 ml 37 teintes 37 tinten 37 shades Acryl Métal 100 x 30 ml 8 teintes 8 tinten 8 shades Lake Brillant 200 x 30 ml 19 teintes 4 tinten 4 shades Acryl Opak 200 x 30 ml 19 teintes 4 tinten 4 shades ÉLÉMENT N 3 Vernis Brillant 50 x 30 ml Brillant Glanzend Glossy finish Vernis Satiné 50 x 30 ml Satiné Gesatineerd Satin finish Cleaner Vernis Colle 6 x 250 ml Satiné Gesatineerd Satin finish Arôm Color Fruit 100 x 30 ml 5 teintes 5 tinten 5 shades Arôm Color Fleur 100 x 30 ml 5 teintes 5 tinten 5 shades Tex 300 x 30 ml 27 teintes 27 tinten 27 shades Ink 100 x 30 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Académie 100 x 30 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Présentoir B 2 éléments 2 elementen 2 units ÉLÉMENT N 1 Glass Contour 120 x 22 ml 4 teintes 4 tinten 4 shades Glass 200 x 30 ml 13 teintes 13 tinten 13 shades Armerina 200 x 30 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades Paint & Peel 270 x 80 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades ÉLÉMENT N 2 Vernis Brillant 30 x 30 ml Brillant Glanzend Glossy finish Vernis Satiné 30 x 30 ml Satiné Gesatineerd Satin finish Acryl Mat 300 x 30 ml 28 teintes 28 tinten 28 shades Lake Brillant 200 x 30 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades Tex 300 x 30 ml 27 teintes 27 tinten 27 shades Présentoir C 2 éléments 2 elementen 2 units ÉLÉMENT N 1 Glass Contour 120 x 22 ml 4 teintes 4 tinten 4 shades Glass 200 x 30 ml 13 teintes 13 tinten 13 shades Armerina 200 x 30 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades Acrylique Mate 90 x 80 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Acrylique Brillante 90 x 80 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Acrylique Nacrée 90 x 80 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades ÉLÉMENT N 2 Vernis Brillant 30 x 30 ml Brillant Glanzend Glossy finish Vernis Satiné 30 x 30 ml Satiné Gesatineerd Satin finish Academie 100 x 30 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Tex 300 x 30 ml 27 teintes 27 tinten 27 shades Acrylique Tendance 90 x 80 ml 10 teintes 10 tinten 10 shades Acrylique Pastel 135 x 80 ml 15 teintes 15 tinten 15 shades Acrylique Métalisée 45 x 80 ml 5 teintes 5 tinten 5 shades Présentoir D 1 élément 1 element 1 unit ÉLÉMENT N 1 Vernis Brillant 30 x 30 ml Brillant Glanzend Glossy finish Vernis Satiné 30 x 30 ml Satiné Gesatineerd Satin finish Acryl Mat 300 x 30 ml 28 teintes 28 tinten 28 shades Armerina 200 x 30 ml 19 teintes 19 tinten 19 shades Tex 300 x 30 ml 27 teintes 27 tinten 27 shades

13 DARWI SA rue du Dossay, Wandre (Liège) BELGIUM Tél. : Fax :

Service Consommateurs 5, rue René Panhard 72021 LE MANS Cédex 02 Tél : (+33) 02 43 83 83 00 - p.ball@colart.fr

Service Consommateurs 5, rue René Panhard 72021 LE MANS Cédex 02 Tél : (+33) 02 43 83 83 00 - p.ball@colart.fr Service Consommateurs 5, rue René Panhard 72021 LE MANS Cédex 02 Tél : (+33) 02 43 83 83 00 - p.ball@colart.fr La peinture acrylique est un moyen d expression permettant des écritures et des effets picturaux

Plus en détail

VAN GOGH THE QUALITY BRAND

VAN GOGH THE QUALITY BRAND VAN GOGH THE QUALITY BRAND La qualité est un choix. En peignant avec la peinture Van Gogh, vous pouvez vous concentrer uniquement sur votre propre créativité et le procès de peinture. Grâce aux couleurs

Plus en détail

GUEST AMENITY PORTFOLIO

GUEST AMENITY PORTFOLIO GUEST AMENITY PORTFOLIO Eco-green Creation Production Distribution 28 29 COSMETIC REGULATIONS & USERS SAFETY We guarantee the safety and conformity of all our cosmetic products, including their traceability.

Plus en détail

RECOUVRIR DES SURFACES DE COULEUR : Tremper le morceau de coton dans la peinture assez liquide. Tamponner la surface.

RECOUVRIR DES SURFACES DE COULEUR : Tremper le morceau de coton dans la peinture assez liquide. Tamponner la surface. RECOUVRIR DES SURFACES DE COULEUR : LA PEINTURE A L EPONGE: Vieilles éponges découpées en cubes. Tremper les petits carrés d éponge dans la peinture, essorer et tamponner la surface à colorer. LA PEINTURE

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

PEINTURE FENÊTRE. 38 712 000 (1) Assortiment Easy Paint CONTENU:

PEINTURE FENÊTRE. 38 712 000 (1) Assortiment Easy Paint CONTENU: PEINTURE FENÊTRE 38 712 000 (1) Assortiment Easy Paint 38 700... Window-Color easy paint, 80 ml, 6 flacons des 26 couleurs illustrées Couleur 102 et 280, 12 flacons de chaque 38 703... Peinture néon easy

Plus en détail

IMAGINEZ UNE NOUVELLE FACON DE PEINDRE!

IMAGINEZ UNE NOUVELLE FACON DE PEINDRE! #THISISABSTRACT Elle a développé des tubes de peinture pour de Staël, et créé le pastel à l huile pour Picasso, Sennelier est une référence pour les artistes depuis 1887, date à laquelle Gustave Sennelier

Plus en détail

UV-Beständigkeit 12-24 Monate UV-resistance 12-24 months UV- stabilité 12-24 mois. Schnelle Trocknung Fast drying Séchage rapide

UV-Beständigkeit 12-24 Monate UV-resistance 12-24 months UV- stabilité 12-24 mois. Schnelle Trocknung Fast drying Séchage rapide made in Germany Schnelle Trocknung Fast drying Séchage rapide UV-Beständigkeit 12-24 Monate UV-resistance 12-24 months UV- stabilité 12-24 mois Temperaturbeständig Heat resistant Résistant à la chaleur

Plus en détail

Ann Northrup. Digital Self-Portrait Collage

Ann Northrup. Digital Self-Portrait Collage Myriam Bourmaud G4 Inspirés par les œuvres de Robert Delaunay, les CM1 réalisent deux tableaux à la peinture acrylique. L un est une représentation de la Tour Eiffel et l autre de la Liberty Bell. Chaque

Plus en détail

GLOSS. 47, rue Eugène Berthoud, 93 402 Saint Ouen - Paris Tel: 33 (0) 1 49 48 13 60 - Fax: 33 (0) 1 40 12 28 87 www.marotte.fr

GLOSS. 47, rue Eugène Berthoud, 93 402 Saint Ouen - Paris Tel: 33 (0) 1 49 48 13 60 - Fax: 33 (0) 1 40 12 28 87 www.marotte.fr Illustration : Thalweg 33, échelle 1, Black Gloss. 47, rue Eugène Berthoud, 93 402 Saint Ouen - Paris Tel: 33 (0) 1 49 48 13 60 - Fax: 33 (0) 1 40 12 28 87 www.marotte.fr La société Marotte - The Marotte

Plus en détail

Miroirs avec des luminaires Illuminated Mirrors

Miroirs avec des luminaires Illuminated Mirrors Miroirs avec des luminaires Illuminated Mirrors TRIGA partners est une société tchèque importante agissant dans le domaine de traitement du verre plat. Elle s occupe du design, de l étude et du développement

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

Color. résip. I n t é r i e u r. B r e v e t é. Guide d utilisation. Conseils & astuces

Color. résip. I n t é r i e u r. B r e v e t é. Guide d utilisation. Conseils & astuces résip ro Color Breveté B r e v e t é Guide d utilisation Conseils & astuces est une résine époxy, bicomposante à l eau et sans odeur, universelle, sur tous supports et sans sous couche. Sols Murs Mobiliers

Plus en détail

Gilles Giacomotti. Artiste peintre, créateur. La haute couture sur bois

Gilles Giacomotti. Artiste peintre, créateur. La haute couture sur bois Gilles Giacomotti Artiste peintre, créateur La haute couture sur bois New York Gilles Giacomotti Chamonix Diplômé de l Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts en architecture intérieure et Compagnon

Plus en détail

2015-2016 COULEURS POLYESTER ET MÉLAMINE. version 3.00. Design : Cuisine Déco-Design

2015-2016 COULEURS POLYESTER ET MÉLAMINE. version 3.00. Design : Cuisine Déco-Design 2015-2016 Design : Cuisine Déco-Design COULEURS POLYESTER ET MÉLAMINE polyester AND MELAMINE COLORS version 3.00 Bienvenue dans le monde des couleurs Ce guide des couleurs vous offre l opportunité de consulter

Plus en détail

Vous y apprendrez la préparation (ponçage, teinture, peinture, transfert du dessin).et évidemment, comment peindre le motif.

Vous y apprendrez la préparation (ponçage, teinture, peinture, transfert du dessin).et évidemment, comment peindre le motif. Présentation cours à télécharger: Initiation à la peinture sur bois. Ce cours à télécharger, vous apprendra les notions de base essentielles pour peindre sur une surface de bois. Vous y apprendrez la préparation

Plus en détail

Nom. Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star sort the waste items into the correct containers. Name

Nom. Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star sort the waste items into the correct containers. Name Nom Fais St le It Tri Out Name Aide Star a trier les déchets dans les bons contenants. Help Star st the waste items into the crect containers. Aide Write Star the a container trier les déchets number dans

Plus en détail

resinence Color Conseils & astuces I n t é r i e u r Je colore, je résine, je décore B r e v e t é I n t é r i e u r Guide d utilisation

resinence Color Conseils & astuces I n t é r i e u r Je colore, je résine, je décore B r e v e t é I n t é r i e u r Guide d utilisation Je colore, je résine, je décore I n t é r i e u r Breveté B r e v e t é Color I n t é r i e u r Guide d utilisation Conseils & astuces Résinence Color est une résine époxy, bicomposante à l eau et sans

Plus en détail

[Special Products. Caring about the differences!

[Special Products. Caring about the differences! [Special Products [ Caring about the differences! [ BSB Basecoat System [ La tradition au service de votre travail! - stabilité des bases élevée - application rapide et flexible - haute résistance - large

Plus en détail

Etui métallique de 12 couleurs. 03.0999.312 assortis. Livré à partir de 1. Emballage 5. Quantité de 1 100. Prix CHF* 15.30 13.77

Etui métallique de 12 couleurs. 03.0999.312 assortis. Livré à partir de 1. Emballage 5. Quantité de 1 100. Prix CHF* 15.30 13.77 Couleurs ingold-biwa, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, téléphone +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingold-biwa.ch, www.ingold-biwa.ch 87 Matériel scolaire et pour les ACM Couleurs

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

Care instructions to keep your Vlisco product looking enduringly beautiful

Care instructions to keep your Vlisco product looking enduringly beautiful Care instructions to keep your Vlisco product looking enduringly beautiful Instructions d entretien pour préserver durablement la beauté de votre produit Vlisco These care instructions can also be found

Plus en détail

Les encres liquides Utilisation

Les encres liquides Utilisation Les encres liquides Utilisation Il existe plusieurs encres liquides. Outre les recharges plutôt connues (Distress, Adirondack par exemple), on peut noter les non moins célèbres encres à alcool mais aussi

Plus en détail

LIQUITEX. www.liquitex.com

LIQUITEX. www.liquitex.com LIQUITEX «Liquitex Professional» : la gamme de référence en termes de couleurs extra-fines pour les artistes professionnels. «Liquitex Basics» : le savoir-faire Liquitex au meilleur prix pour les gros

Plus en détail

C O L L E C T I O N 2 0 1 5

C O L L E C T I O N 2 0 1 5 COLLECTION 2015 HISTOIRE / HISTORY ARTMETA est né de l'association d'une jeune designer et d'un atelier de chaudronnerie industrielle situé près de Cherbourg dans la Manche. Le fruit de cette collaboration

Plus en détail

alimentation & nutraceutique

alimentation & nutraceutique + Gastronomie + Santé + Sécurité alimentation & nutraceutique Gastronomy - Health - Safety Nature et technologie Nature and technology des matières premières, la maîtrise du process : Setalg vous propose

Plus en détail

Une gamme adaptée à tous les besoins et tous les budgets!

Une gamme adaptée à tous les besoins et tous les budgets! Les cadeaux de Noël Une gamme adaptée à tous les besoins et tous les budgets! LES BEAUX-ARTS : Huile, acrylique, aquarelle, gouache, dessin ce sont plus de 95 coffrets garnis, sets complets, carnets et

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

MEDIUMS. Aucun problème - choisissez le médium approprié pour la peinture DecoArt et vous pouvez commencer. 38 521 000 (1) Assortiment Médiums, 59 ml

MEDIUMS. Aucun problème - choisissez le médium approprié pour la peinture DecoArt et vous pouvez commencer. 38 521 000 (1) Assortiment Médiums, 59 ml MEDIUMS Des effets les plus divers peuvent être réalisés avec les différents médiums. Beaucoup de techniques et des effets fantastiques sont possibles grâce à la multiplicité extraordinaire de différents

Plus en détail

Glacis à l acrylique

Glacis à l acrylique Sommaire 1. Le glacis 2. Notions de base en acrylique 3. Réalisation pratique: tableau avec glacis 4. Modèle Séance du 31 janvier 2014 dirigée par Maurice Lopès Travaux pratiques de peinture Glacis à l

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10 Manuel VPS-230 Réf. 67230 F GB 04/10 F AVERTISSEMENTS : Sécurité - Lisez et conservez avec précaution ce manuel de l utilisateur. N utilisez ce produit que de la manière indiquée. - Cet appareil doit être

Plus en détail

Atelier & Showroom (sur RV by appointment) 47 rue Saint Sabin 75011 Paris - France + 33 (0)1 43 38 22 12

Atelier & Showroom (sur RV by appointment) 47 rue Saint Sabin 75011 Paris - France + 33 (0)1 43 38 22 12 Echantillons - Samples ATELIER MAURY Atelier & Showroom (sur RV by appointment) 47 rue Saint Sabin 75011 Paris - France + 33 (0)1 43 38 22 12 pc-maury@orange.fr Patrick Maury & Chantal Duclert L Atelier

Plus en détail

Le système de tension de tissu

Le système de tension de tissu Tension Fabric system Un nouvel outil idéal pour vos stands d exposition. Le système de tension de tissu A new ideal tool for your exhibition stands. Route du Rhum / i-d l agence Le système de tension

Plus en détail

2 ans. 3 à 5 ans. 5 ans et plus. OFFRE OMYACOLOR 2013 A LIBRAIRIE VAUBAN ( 54/LEXY) Validité du 01.01.2013 au 31.12.2013 CRAYONS DE COULEURS

2 ans. 3 à 5 ans. 5 ans et plus. OFFRE OMYACOLOR 2013 A LIBRAIRIE VAUBAN ( 54/LEXY) Validité du 01.01.2013 au 31.12.2013 CRAYONS DE COULEURS OFFRE OMYACOLOR 2013 A LIBRAIRIE VAUBAN ( 54/LEXY) Validité du 01.01.2013 au 31.12.2013 REF DESIGNATION VISUEL SPCB PCB Un. de prix CRAYONS DE COULEURS 2 ans 460200 Giotto be-bè - Etui-coffret 12 crayons

Plus en détail

ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE

ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE ONLINE TIAMA CATALOGS USER GUIDE Home page / Accueil 3 4 5 Ref. Description Description Home page Accueil Catalog access Accès catalogue Advanced search Recherche avancée Shopping basket Panier Log off

Plus en détail

Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure.

Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure. Square. Safe. Solid. Le silo carré sur mesure. Have you thought about square? +25% storage capacity compared to round on same surface 1 2 3 4 Top Silo Constructions (TSC) TSC develops, supplies and constructs

Plus en détail

MADE IN LIMOGES. COLLECTIONS Art de la Table 2013 Table top COLLECTIONS 2013

MADE IN LIMOGES. COLLECTIONS Art de la Table 2013 Table top COLLECTIONS 2013 MADE IN LIMOGES COLLECTIONS Art de la Table 2013 Table top COLLECTIONS 2013 Nouvelle collection (New collection): Nymphea (p.4) Aguirre (p.5) Attila (p.6) Basmati (p.7) Big Bang (p.8) Bora Bora (p.9) Borsalino

Plus en détail

SPECTRUM PEINTURE EN AÉROSOL 400 ml div. coloris

SPECTRUM PEINTURE EN AÉROSOL 400 ml div. coloris hobby & bricolage SPECTRUM PEINTURE EN AÉROSOL 400 ml SPECTRUM PEINTURE EN AÉROSOL 400 ml or ou argent 2 09 2 19 VAN BLEISWYCK PEINTURE ACRYLIQUE 250 ml VAN BLEISWYCK VERNIS ACRYLIQUE 80 ml mat ou brillant

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont un compte Facebook? Et si tu es plus jeune, tu as dû entendre parler autour de

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

designs that fit Frame Options French Bistro Rattan (indoor use only) Malacca & Manau (indoor/outdoor) Malacca (medium brown) Manau (blond)

designs that fit Frame Options French Bistro Rattan (indoor use only) Malacca & Manau (indoor/outdoor) Malacca (medium brown) Manau (blond) french bistro Frame Options Rattan (indoor use only) 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Malacca & Manau (indoor/outdoor) 70 Malacca (medium brown) 60 50 Manau (blond) 40 30 20 10 170 The bark of Malacca

Plus en détail

modulaire modular exhibitsystems

modulaire modular exhibitsystems systèmes d exposition modulaire modular exhibitsystems VOTRE PARTENAIRE POUR CE QUI EST DES SYSTÈMES D EXPOSITION MODULAIRES La gamme d Aluvision distribué au Canada par StoreImage réunit tous les éléments

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

Arts CIIP 2010 DEUXIÈME CYCLE

Arts CIIP 2010 DEUXIÈME CYCLE Arts VISÉES PRIORITAIRES Découvrir, percevoir et développer des modes d expression artistiques et leurs langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle. CIIP 2010 DEUXIÈME CYCLE

Plus en détail

Acrylique extra-fine Sennelier. La couleur qui donne le goût de la texture

Acrylique extra-fine Sennelier. La couleur qui donne le goût de la texture Acrylique extra-fine Sennelier La couleur qui donne le goût de la texture ACRYLIQUE h a u t e v i s c o s i t é. h e a v y b o d y e x t r a - f i n e. a r t i s t q u a l i t y Une texture onctueuse et

Plus en détail

Papier origami Fleur 71 703 000 10x10cm, sachet 65 pièces (5) 71 708 000 15x15cm, sachet 65 pièces (3)

Papier origami Fleur 71 703 000 10x10cm, sachet 65 pièces (5) 71 708 000 15x15cm, sachet 65 pièces (3) PAPIER Sans acide origami Papillons 71 701 000 10x10cm, sachet 65 pièces (5) 71 710 000 15x15cm, sachet 65 pièces (3) origami Fleur 71 703 000 10x10cm, sachet 65 pièces (5) 71 708 000 15x15cm, sachet 65

Plus en détail

L expérience de donner forme aux idées. Experience in shaping ideas. Custom

L expérience de donner forme aux idées. Experience in shaping ideas. Custom L expérience de donner forme aux idées. Experience in shaping ideas. Custom Nous laissons place à vos idées - we let your ideas grow Modeler la matière pour donner vie à de nouvelles formes De 1955 à ce

Plus en détail

Impression d emballages alimentaires primaires et secondaires nécessitant un niveau d odeur résiduelle minimum et/ou une migration contrôlée.

Impression d emballages alimentaires primaires et secondaires nécessitant un niveau d odeur résiduelle minimum et/ou une migration contrôlée. DEFINITION TEMPO est une série d encres offset feuille conventionnel pour l impression d emballages alimentaires. Première gamme du marché formulée à base d huiles et dérivés d huiles végétales sans OGM,

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Outdoor I. Avec l inox Tolix innove 4 II. Ours 14. Outdoor I. With stainless steel Tolix is innovating 4 II. Colophon 14

Outdoor I. Avec l inox Tolix innove 4 II. Ours 14. Outdoor I. With stainless steel Tolix is innovating 4 II. Colophon 14 Made in France Outdoor I. Avec l inox Tolix innove 4 II. Ours 14 Outdoor I. With stainless steel Tolix is innovating 4 II. Colophon 14 2 3 I Avec l inox Tolix innove With stainless steel Tolix is innovating

Plus en détail

resinence Color Conseils & astuces I n t é r i e u r Je colore, je résine, je décore Lire la totalité de ce guide avant utilisation B r e v e t é

resinence Color Conseils & astuces I n t é r i e u r Je colore, je résine, je décore Lire la totalité de ce guide avant utilisation B r e v e t é resinence Je colore, je résine, je décore I n t é r i e u r Breveté B r e v e t é resinence Color I n t é r i e u r Guide d utilisation Conseils & astuces Lire la totalité de ce guide avant utilisation

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

INFINIMENT POINT DE VENTE INFINIMENT POINT DE VENTE

INFINIMENT POINT DE VENTE INFINIMENT POINT DE VENTE INFINIMENT POINT DE VENTE INFINIMENT POINT DE VENTE INSPIRER LE MONDE, CREER LE FUTUR. INFINIMENT POINT DE VENTE OXHOO La société OXHOO, Filiale de AXLUAS au capital de 165 K, est le fruit de plus de 20

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Prx Remise appliquée* reference catalogue. page catalogue prix HT

Prx Remise appliquée* reference catalogue. page catalogue prix HT MAIRIE DE CESTAS BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Dénomination LOT 1 FOURNITURE SCOLAIRE Montant annuel mini 25 000 HT Montant annuel maxi 45 000 HT reference catalogue page catalogue prix

Plus en détail

L e s p r o d u c t i o n s. P r o d u c t i o n s

L e s p r o d u c t i o n s. P r o d u c t i o n s L e s p r o d u c t i o n s P r o d u c t i o n s Concepteurs d événements Event designers Profil Les Productions Évoilà! ont pour mission de créer des événements sur mesure offrant une expérience mémorable

Plus en détail

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE PROJECTEUR DE SON 100V LINE 100V HORN SPEAKER AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE Copyright

Plus en détail

GRAPHIC STANDARDS MANUAL

GRAPHIC STANDARDS MANUAL GRAPHIC STANDARDS MANUAL CHARTE GRAPHIQUE This Graphic Standards Manual is aimed at the relays of the Europe Direct information network. They are members of a single family dedicated to the same aim: the

Plus en détail

Les pinceaux plats en biais conviennent pour peindre des surfaces ainsi que pour tirer des traits et des bords et pour fignoler des détails.

Les pinceaux plats en biais conviennent pour peindre des surfaces ainsi que pour tirer des traits et des bords et pour fignoler des détails. Les pinceaux avec des poils synthétiques conviennent particulièrement bien pour peindre avec des peintures pâteuses comme des peintures à l`huile, acryliques et gouache. Avec leur manche court, ces pinceaux

Plus en détail

TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1

TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1 TECHNIQUES TRANSPARENTES TECHNIQUES DU VERRE APPLIQUÉES AU DESIGN ET À L ARCHITECTURE SÉRIGRAPHIES SUR VERRE 1 Préambule technique Impressions et techniques Impression une face Impression encre durcie

Plus en détail

Nos Métiers. Historique. Notre Vision. Notre Mission

Nos Métiers. Historique. Notre Vision. Notre Mission Historique 1958 : Création de la SMMO : Minoterie de blé tendre à Oujda. Première minoterie cotée en bourse entre 1972 et 1980. 1989 : Création de la société COPATES ; première unité industrielle de production

Plus en détail

PRÊT POUR UN SAFARI COMMUNICATION! SAUVAGE Offre valable du 1 er septembre 2013 au 28 février 2014

PRÊT POUR UN SAFARI COMMUNICATION! SAUVAGE Offre valable du 1 er septembre 2013 au 28 février 2014 PRÊT POUR UN SAFARI COMMUNICATION! SAUVAGE Offre valable du 1 er septembre 2013 au 28 février 2014 Designed to brand STYLOS MUGS Production propre : norme ISO 14001 SOMMAIRE Super hit BASIC 2883 - MATT

Plus en détail

Le fabricant de marqueurs nouvelle génération...

Le fabricant de marqueurs nouvelle génération... Le fabricant de marqueurs nouvelle génération... 11 Coloris Fixolid T Sans Toluène ni xylène Encre à fort pouvoir d adhérence Forte résistance aux intempéries et aux agressions chimiques Indélébile après

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

Béton ciré sols & murs

Béton ciré sols & murs Béton ciré sols & murs FICHE PRATIQUE BÉTON CIRÉ SOLS & MURS 1 Les nouveautés apportées par Cirex System Face à la demande croissante et à l engouement des médias pour le béton ciré, Cirex System a décidé

Plus en détail

Baignoire Ovale Oval bathtub SPACE LINE FR GB. Notice de montage de la baignoire Bathtub installation instruction

Baignoire Ovale Oval bathtub SPACE LINE FR GB. Notice de montage de la baignoire Bathtub installation instruction Baignoire Ovale Oval bathtub SPACE LINE FR GB Notice de montage de la baignoire Bathtub installation instruction SPACE LINE WOW/SPACE+SP WOW-kpl/SPACE+SP 80 65 = + 870 90 65 770 PIECES DÉTACHÉES / SPARE

Plus en détail

Arts CIIP 2010 TROISIÈME CYCLE

Arts CIIP 2010 TROISIÈME CYCLE Arts VISÉES PRIORITAIRES Découvrir, percevoir et développer des modes d expression artistiques et leurs langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle. CIIP 2010 TROISIÈME CYCLE

Plus en détail

Céramique pour infrastructures métalliques

Céramique pour infrastructures métalliques Céramique pour infrastructures métalliques 8 Shade Set (Paste Opaque) Set pour le recouvrement des alliages présentant un CDT compris entre 13,9 et 15,1 10-6 K -1 (25 500 C). Cet assortiment qui couvre

Plus en détail

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI PLATES 7

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI PLATES 7 / / Ø 55 MM 8 BOÎTES CONTACT / CONTACT PLATES Ø 65 MM 8 / 14.2 Ø 90 MM 9 / 16.2 Ø 90 MM 10 / Ø 100 MM 10 / Ø 140 MM 11 BOÎTES CARRÉES / SQUARE PLATES 120X120 MM 12 / 20 GERMINATION Ø 90 MM 12 / 7 / / Ø55

Plus en détail

PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE.

PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE. Free standing bathtub B000 General considerations: PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE. We strongly recommend to have access

Plus en détail

NOTE : Les couleurs chaudes projettent le sujet en avant tandis que les couleurs froides le font reculer à l arrière de la toile.

NOTE : Les couleurs chaudes projettent le sujet en avant tandis que les couleurs froides le font reculer à l arrière de la toile. La pose des couleurs sur la toile et leur mélange A) Les couleurs de base Tout tableau peut être réalisé avec les couleurs primaires (rouge, jaune et bleu) ainsi que du noir et du blanc qui ne sont pas

Plus en détail

CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE

CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE PRESENTATION CHALET DES CHARMES MEGèVE, FRANCE Capacité: 10-16 Tarif: A partir de: 26.000 EUR Chambres: 6 SERVICES INCLUS 7 nuits dans une villa/chalet de luxe Lits fait à l'arrivée et linge de maison.

Plus en détail

POUDRES MAGNETIQUE - MAGNETIQUE FLUO - BI-CHROMATIC - MAGNETIQUE NOIR RUBIS - MAGNETIQUE EMERALD

POUDRES MAGNETIQUE - MAGNETIQUE FLUO - BI-CHROMATIC - MAGNETIQUE NOIR RUBIS - MAGNETIQUE EMERALD POUDRES MAGNETIQUE - MAGNETIQUE FLUO - BI-CHROMATIC - MAGNETIQUE NOIR RUBIS - MAGNETIQUE EMERALD A POUDRE MAGNÉTIQUE 0 g, 00 g, kg POUR SUPPORT NON POREUX, DE PRÉFÉRENCE SURFACE PLASTIFIÉE OU GRANULEUSE,

Plus en détail

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

mais également extérieure -

mais également extérieure - Idéal pour la rénovation et la décoration intérieure mais également extérieure - inoffensif pour la nature À propos de belton ecolor La rénovation et la création dans le respect des hommes et de la nature

Plus en détail

SONODEC 25 SONODEC 50 SONODEC 250 GLX 25 GLX 50 ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS

SONODEC 25 SONODEC 50 SONODEC 250 GLX 25 GLX 50 ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS AKUSTISCHE INFORMATION BEZÜGLICH DEC SCHLÄUCHE INFORMATION ACOUSTIQUE SUR LES GAINES DEC DATOS ACUSTICOS DEL TUBO DEC SONODEC

Plus en détail

ATELIER ARMELLE PRUNIAUX MATERIEL

ATELIER ARMELLE PRUNIAUX MATERIEL ATELIER ARMELLE PRUNIAUX MATERIEL TABLE DES MATIERES 1. CRAYON A PAPIER 1 2. FUSAIN, SANGUINE ET SEPIA 1 3. LA PERSPECTIVE 1 4. LE CRAYON DE COULEUR 2 5. LE CORPS HUMAIN 2 6. L ENCRE DE CHINE 2 7. LE PASTEL

Plus en détail

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation M622 Add-On Module Installation Instructions Module complémentaire M622 Directives d installation The M622 Add-On Module can be attached to the M6310 or M6320 Meridian Business Set to provide extra feature/line

Plus en détail

BOUTON DE MANCHETTE impo Bouton Manchette Garantie.indd :29

BOUTON DE MANCHETTE impo Bouton Manchette Garantie.indd :29 BOUTON DE MANCHETTE TECHNICAL DATA CUFFLINKS Model Reference Body Glass CUFFLINKS J014.xxx.xxx 18-carat red or white gold, stainless steel Ø19 mm Anti-reflective sapphire crystal INSTRUCTIONS FOR USE A

Plus en détail

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6 CLUB DE GYMNASTIQUE! Bulletin Hiver 2013 Newsletter Winter 2013 514.872.3043 info@gymgadbois.com Rappel de nos heures d ouverture au club de gym Gadbois: Semaine: 13:30-20:00 Fin de semaine: 9:00-14:00

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Depuis 1957 Printer Line CONFIDENTIEL S-308 S-308.10x45 mm EMBALLAGE..S-308-7 COULEUR.1~4 S-310 S-310.13x54 mm EMBALLAGE..S-311-7 COULEUR.1~4 S-310A Plaque:Max. 5x49 mm SALON DU JOUET PARIS S-310A

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

[ LE CONTEMPORAIN AUX ACCENTS RÉTRO. CONTEMPORARY WITH RETRO ACCENTS. ]

[ LE CONTEMPORAIN AUX ACCENTS RÉTRO. CONTEMPORARY WITH RETRO ACCENTS. ] [ LE CONTEMPORAIN AUX ACCENTS RÉTRO. CONTEMPORARY WITH RETRO ACCENTS. ] Chic et pratique, le miroir pivote pour pouvoir se regarder sous différents angles. The small mirror is mobile to make life easier

Plus en détail

Tomorrow s Classrom. IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch

Tomorrow s Classrom. IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch Tomorrow s Classrom IRUAS Conference, Geneva January 29, 2016 lysianne.lechot-hirt@hesge.ch benjamin.stroun@hesge.ch MOOC in graphic novel design MOOC en bande dessinée Workshop on peer-reading issues.

Plus en détail

Guide d installation Deco Drain inc. Deco Drain inc. Installation guide

Guide d installation Deco Drain inc. Deco Drain inc. Installation guide Guide d installation Deco Drain inc. Pour de plus amples informations et pour télécharger les guides d installation en couleur, visitez notre site web. www.decodrain.com Soutien technique : Composez le

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning

Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning Chauffage et Climatisation Heating and Air conditioning Le partenaire de vos exigences The partner of your requirements Spécialiste reconnu de la robinetterie industrielle, SLIMRED est devenu un partenaire

Plus en détail

- 34 5 6777 )89:;33<668;38;= 59:;33<668=7843

- 34 5 6777 )89:;33<668;38;= 59:;33<668=7843 !" # $ % & $ '( $ # )* + %, - * $. /" / / $ 0/ # $ &1" 2-34 5 6777 )89:;33 -@ABBC-@CCB-$-.-)DC93677EF7FE

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Recettes d artistes à propos du Liant

Recettes d artistes à propos du Liant En 2003, des artistes-étudiants en école d arts, ainsi que quelques artistes professionnels ont participé à l élaboration du Liant Lefranc & Bourgeois, vous trouverez ici une illustration des pistes créatives

Plus en détail

www.bogarden.be www.hvo.be www.veerlesmet.be www.philippedewilde.be

www.bogarden.be www.hvo.be www.veerlesmet.be www.philippedewilde.be MODERN, SLEEK AND WHITE Before the design for this pool house was finalised, BoGarden had made several drafts. In the early phases the pool house was intended to be built in hardwood, but as a result of

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

for the artist in you!

for the artist in you! for the artist in you! Directement au sortir du tube L artiste qui cherche un résultat rapide sans difficultés, choisira ArtCreation Essentials. Pourquoi? Parce que ArtCreation Essentials vous propose

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament Primary French Lesson Plans Scottish Parliament These activities were created by Christine Johnston (Scottish Borders Council) and Karen Rae (Edinburgh). They are designed to encompass a variety of topics

Plus en détail

un style un budget La gamme AKTUELL Product Line

un style un budget La gamme AKTUELL Product Line un style qui vous séduit, un budget qui vous convient! La gamme AKTUELL Un design d inspiration européenne. Une qualité de fabrication hors pair. Des produits haut de gamme à prix abordables. Si vous êtes

Plus en détail