Nederlandse versie. Version Française. English version

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nederlandse versie. Version Française. English version"

Transcription

1 Nederlandse versie Version Française English version

2 Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren zijn doorlopend open : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 18u00 van 09u30 tot 16u30 Tickets kunnen uitgeschreven worden : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 17u30 van 09u30 tot 16u00 Groepsdepartement : van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00 Individuele aanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Tel: (2) Helpdesk voor kantoren in de Benelux. Tel: Helpdesk voor kantoren in Frankrijk. Fax: (2) Mail:

3 Gelieve al je aanvragen naar dit adres te sturen en de persoonlijke adressen van onze medewerkers niet te gebruiken. Wij beantwoorden je aanvragen binnen de 8 werkuren. Voor dringende gevallen, gelieve ons service center telefonisch te contacteren. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Medewerkers: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticketorders individuele dossiers Mail: Voor boekingen gemaakt via ons boekingssysteem Cameleon, gelieve het ticketorder via Cameleon door te sturen. (functie «Issue» onder het menu Mijn Boekingen ). Het is de verantwoordelijkheid van het kantoor om op de dag van de aanvraag, na te kijken of het de e-tickets en de prijsbevestiging goed ontvangen heeft en correct zijn. Sirius kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiend uit het niet-naleven van deze procedure. Gelieve geen dubbele uitgifteaanvragen te doen. Vanaf het moment dat er een aanvraag gedaan is, hetzij via CaMELEON, hetzij per mail of per telefoon, gelieve op de ontvangst van het ticket te wachten. Tickets worden binnen de 15 minuten na ontvangst van de opdracht uitgeschreven. Dubbele aanvragen kunnen in extra kosten resulteren. U kunt uw ticketopdracht doorsturen per queue via GDS: Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Uw ticketorders worden enkel binnen onze kantooruren verwerkt. Wijzigingen en exchanges worden tot 17h30 behandeld. Belangrijk om weten Vergeet niet om opties die niet doorgaan, tijdig te annuleren. Dit kan je via 'Mijn Boekingen' in Cameleon doen. Boekingen die per mail of telefonisch gemaakt zijn, moeten via ons geannuleerd worden.

4 Voor opties die niet geannuleerd zijn, kan de luchtvaartmaatschappij een kostenfactuur (ADM) doorsturen. Ook fictieve namen en geboortedata zijn niet toegelaten en kunnen resulteren in een ADM. In deze gevallen zullen deze doorgerekend worden, vermeerderd met 30 eur administratiekosten. Groepsaanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Nadia en Sandra. Terugbetaling / Geschillen / Administratie Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Dominique en Marianne. Annulaties van tickets moeten gebeuren via Commerciële dienst Nieuwe klanten / Opleidingen / vragen ivm Cameleon / Mail: Franstalige markt: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Gelieve je aanvragen enkel per mail door te sturen. Wij nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

5 Algemene Samenwerkingsvoorwaarden Sirius Travel Service is een merknaam van Jetaircenter NV, met maatschappelijke zetel in Airport Brussels National 40P, te 1930 Zaventem en is een dienstverlener op het vlak van vliegtuigtickets. Zij is echter geen reisbemiddelaar maar zorgt voor het fullfilment. Als zodanig heeft Sirius het IATA nummer voor België en voor Frankrijk. In geval van discussie met schadevorderingen tot gevolg primeren de Algemene Voorwaarden van Sirius boven die van de Geschillencommissie Reizen, tenzij deze in tegenspraak zijn met deze van de Geschillencommissie Reizen. 1. Algemeen I. De algemene voorwaarden gelden tussen alle natuurlijke en rechtspersonen die van de diensten van Sirius gebruik maken. Elk advies en/of aanbod van Sirius is en blijft vrijblijvend. II. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens het boekingsproces alle gegevens volledig en correct door te geven. Alle kosten voortvloeiend uit onvolledige en/of incorrecte doorgegeven gegevens zijn en blijven de volledige verantwoordelijkheid van de klant. III. Sirius kan binnen de 2 werkdagen volgend op de boekingsdag, zelfs al is er al een bevestiging gestuurd, deze bevestiging herroepen. Indien de herroeping over een verhoging van het tarief gaat, heeft de klant 1 werkdag om deze verhoging te accepteren of te weigeren. In beide gevallen is Sirius niet gebonden aan enige schadevergoeding. IV. Alle tarieven worden uitgedrukt in Euro. De gangbare luchthaventaksen en andere toeslagen worden bij de boeking meegegeven. Mogelijke fouten in het systeem, door het systeem, door de luchtvaartmaatschappijen en/of andere redenen zijn niet de verantwoordelijkheid van Sirius. De omschrijvingen van vluchten, boekingsklassen en andere voorzieningen geleverd en/of beschreven door de luchtvaartmaatschappij zijn zuiver indicatief en worden niet gegarandeerd door Sirius. 2. Prijzen en Verantwoordelijkheden De prijzen zijn indicatief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Ze worden pas definitief bij uitgifte van het vliegtuigticket. Ticketten worden uitgeschreven aan de prijzen en de voorwaarden van de dag van uitgifte. Sirius draagt geen enkele verantwoordelijkheid en waarborgt op geen enkele manier dit soort tarieven. Een reservatie wordt niet beschouwd als een bestelling van een ticket en ook niet als prijsgarantie. Wij raden u aan uw klanten bij reservatie in te lichten van deze mogelijke prijsschommelingen ten gevolge van een later uitschrijven van het ticket.

6 De vermelding last ticket date in een reservatie kan niet aanzien worden als een prijsgarantie tot die datum. De prijs wordt enkel gegarandeerd wanneer het ticket wordt uitgegeven op dezelfde dag waarop de reservatie is gebeurd en wanneer de opdracht tot uitgifte Sirius bereikt tijdens haar kantooruren. Sirius kan niet aanzien worden als een reisorganisator, noch als reisbemiddelaar in de zin van de Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling, wet van 16februari1994. (BS 01april 1994,8928). Sirius handelt uitsluitend als tussenpersoon tussen luchtvaartmaatschappijen en de Reisbemiddelaars in de zin van Titel VII, commissie, van het Belgische Wetboek van Koophandel. 3. Ticket fees, commissies en kosten Voor het volledige fee- en kostenmodel verwijzen we u graag door naar Crossroad, Over Sirius, Fee Model 4. Betalingsverkeer I. De klant en/of opdrachtgever moet zich houden aan de opgegeven betalingswijze, zijnde domiciliatie/credit cards. II. Volgende credit cards worden aanvaard : Visa, Mastercard, Eurocard, American Express. III. Frauduleus creditcardgebruik wordt gerechtelijk vervolgd. IV. Bij het niet verkrijgen van een autorisatie van de creditcardmaatschappij gaat de verkoop niet door. V. Nog te ontvangen kredietnota s, terugbetalingaanvragen bij de luchtvaartmaatschappij en/of andere financiële discussies kunnen in geen geval de reden zijn van de opdrachtgever om de verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk, niet te voldoen.

7 Link Informations Pratiques / Procédures / Conditions Générales de Collaboration Adresse Sirius Travel Service Jetairport Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P box 2 4 ème étage 1930 ZAVENTEM (Belgique) Heures d ouvertures Nos bureaux sont ouverts sans interruption Du lundi au vendredi 09h00 à 18h00. Le samedi de 09h30 à 16h30. L émission des billets se fait du Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30. Le samedi de 09h30 à 16h00. Département Groupe Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00. Demandes Individuelles Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Tel : (2) Service d aide aux agences pour le Benelux. Tel : Service d aide aux agences pour la France. Fax : (2)

8 Mail : Vos Demandes doivent systématiquement être envoyées sur cette adresse. Merci de ne jamais utiliser les adresses personnelles de nos collaborateurs. Nous répondrons à vos demandes dans un délai de 8 heures ouvrables. En cas d urgence, merci de contacter notre service d assistance qui fera le nécessaire. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborateurs: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan Emissions des dossiers individuels Mail : Pour les réservations faites via notre Système de réservation Caméléon, merci de faire la commande via ce même système par la fonction «Issue» sous le menu Mes Réservations. Pour les demandes d émissions, l agence devra, le jour de cette demande, expressément s assurer de la bonne réception des billets électroniques ainsi que de la confirmation de prix. Sirius ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte relative au non suivi de cette procédure. Merci de ne pas faire de demandes d émission en double. Une fois que votre demande a été faite via le système, par mail ou par téléphone, attendez la réception du billet. Les billets seront émis dans les 15 minutes suivant l ordre. Doubles demandes peut aboutir au frais supplémentairs. Vous pouvez également nous faire parvenir les réservations faites via votre GDS : Amadeus : QE/ANRJC2112/40 Galileo : QEB/1TG/40 Worldspan : QEP/3j8/40 Vos demandes émissions sont traiter pendant nos heures d ouvertures. Des échanges ou changements seront traiter jusqu à 17h30. Important à savoir : Merci d'annuler en temps opportun les options faites sur votre système Caméléon. Pour les réservations effectuées via notre call center ou par mail, merci de nous faire parvenir l'informations par mail ou téléphone.

9 En cas d'oubli, les compagnies aériennes risquent de facturer des frais via ADM. Toute pénalité compagnie résultant de la non annulation avant départ de votre option, vous sera facturé intégralement et majoré de frais de 30. Contact Demandes Groupes Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Nadia et Sandra. Remboursements / Litiges Cie / Contact Service Administratif Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Dominique et Marianne. Annulations doit être fait via Contacts Service Commercial Nouveaux Clients / Formations / Question concernant Cameleon / Mail: Marchés Francophones : Pierre Gravé (Customer Relations Coordinator / Tel ) Inside Sales : Kathleen Raindorf / Veerle Noel Merci de nous envoyer vos demandes uniquement par mails. Nous reprendrons rapidement contact.

10 Conditions générales de collaboration Sirius Travel Service est une marque déposée de Jetaircenter SA, dont le siège social est établi à 1930 Zaventem, Airport Brussels National 40P, et est un prestataire de services dans le domaine des billets d avion. Il ne s agit pas au sens propre d un intermédiaire de voyages, mais Sirius se charge du fulfilment. Sirius est titulaire du numéro IATA pour Belgique et pour la France En cas de litige entraînant une demande d indemnités, les conditions générales émises par Sirius priment sur celles de la Commission de Litiges Voyages, pour autant qu elles ne soient pas en contradiction avec celles de la Commission de Litiges Voyages. 1. Général I. Les conditions générales s appliquent à toutes les personnes physiques et morales qui utilisent les services de Sirius. Tout conseil et/ou offre de Sirius est et reste sans engagement. II. Il est de la responsabilité du client, pendant le processus de réservation, d enregistrer l ensemble de ses coordonnées correctement et intégralement. Tous les frais découlant d informations incomplètes et/ou incorrectement introduites sont et restent l entière responsabilité du client. III. Sirius peut, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réservation, même si une confirmation a déjà été envoyée, révoquer cette confirmation. Si cette révocation a trait à une augmentation du tarif, le client dispose d 1 jour ouvrable pour accepter ou refuser cette hausse. Dans les deux cas, Sirius n est redevable d aucune indemnité. IV. Tous les tarifs sont exprimés en euros. Les taxes courantes d aéroport et autres suppléments sont déterminés à la réservation. Les erreurs éventuelles dans le système, générées par le système, par les compagnies aériennes et/ou autres motifs ne ressortent pas de la responsabilité de Sirius. Le détail des vols, les classes de réservation et autres dispositions fournis et/ou décrits par la compagnie aérienne sont donnés à titre purement indicatif et ne sont pas garantis par Sirius. 2. Prix et responsabilités. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Ils ne sont garantis qu'à l'émission du billet d'avion. Les billets IATA sont établis aux prix et aux conditions en vigueur le jour de l'émission. Sirius ne prend aucune responsabilité et ne garantit en aucune manière ce type de tarifs.

11 Une réservation ne constitue pas une commande de billet et ne donne pas de garantie quant au prix. Dès lors, informez vos clients de ces éventuelles fluctuations. La mention «Dernière date d émission» dans une réservation ne donne aucune garantie du prix. Le prix n est garanti que lorsque l émission est faite le même jour de la réservation et que l ordre d émission atteint Sirius pendant les heures d ouverture. Sirius ne peut être considéré comme organisateur de voyages, ni comme intermédiaire, au sens propre de la loi régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire. (Loi du 16 février 1994 M.B. 01 avril 1994, 8928 ). Sirius agit uniquement en tant que négociateur entre les compagnies aériennes et les intermédiaires de voyages selon le Code du Commerce belge au sens du Titre VII. 3. Frais d émission Pour les frais d émission, consultez Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Paiement I. Le client et/ou le commanditaire doit s en tenir au mode de paiement indiqué, à savoir la domiciliation ou les cartes de crédit. II. Les cartes de paiement suivantes sont acceptées : Visa, MasterCard, American Express, Web-banking Dexia, Bancontact (clients belges), ideal (clients néerlandais). III. L utilisation frauduleuse d une carte de crédit fera immédiatement l objet de poursuites judiciaires. IV. Sans une autorisation de la compagnie de cartes de crédit ou de l établissement bancaire, la vente ne pourra pas être conclue. V. Les notes de crédit en attente, les demandes de remboursement auprès d une compagnie aérienne et/ou toute autre question financière ne peuvent en aucun constituer de motif suffisant pour le non-paiement intégral ou partiel du montant dû par le donneur d ordre.

12 Link EN Practical information / Procedures Address Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (Belgium) Our office are continuously open : Office hours From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 18h00 from 09h30 till 16h30 Tickets can be issued : From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 17h30 from 09h30 till 16h00 Group department : From Monday till Friday from 09h00 till 17h00 Individual requests General information / Offers / Changes / Cancellations Tel: (2) Helpdesk for Benelux agencies Tel: Helpdesk for French agencies. Fax: (2) Mail:

13 Please, always send all your requests to this address and don t use our employees personal addresses. We ll answer to your mails within 8 hours. For urgent cases, please, contact our service desk by telephone. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborators: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticket orders individual dossiers Mail: In case the booking was made via our booking system Cameleon, please, send us the ticket order also by means of Cameleon. («Issue» function under the menu My bookings ). It is the responsibility of the agency to check - on the day the request was made whether it has well received the price confirmation and the e-tickets and wether both are correct. Sirius cannot be held responsible to pay any costs resulting from the non-compliance of this procedure. Please, don t send requests to issue tickets twice. As from the moment onwards such a request has been made - whether via CaMELEON, or telephone we strongly advise you to wait for the reception of the tickets. The tickets will be issued within 15 minutes after the order has been received. Double requests may result in extra costs. You can send your ticket order per queue via GDS : Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Your ticket orders are only being processed during the Sirius office hours. Changes and exchanges are being treated until 17h30. Important to know Don t forget to cancel options - that you won t proceed with - in due time. You can do this in Cameleon via My bookings. Bookings made by mail or by phone need to be cancelled by the Sirius team.

14 The airline may send a cost invoice (ADM) for options that have not been cancelled. Also fictitious names and birth dates may result in the airline sending an ADM. In all these cases, we ll charge you the ADM encreased with 30 euro administration costs. Group requests General info / Offers / Changes / Cancellations Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Nadia and Sandra. Repayments / Disputes / Administration Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Dominique and Marianne. Ticket cancellations need to be done via Sales New customers / Trainings / Questions about Cameleon / Mail: Franch market: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Please, send your requests only by mail. We ll contact you as soon as possible.

15 General conditions for cooperation Sirius Travel Service is a brand name of Jetaircenter NV and has its head office at Airport Brussels National 40P, 1930 Zaventem. Sirius is a service provider in the area of flight tickets. Sirius is therefore not a travel intermediary, but it takes care of the fulfilment. To operate as such, Sirius has the IATA number for Belgium and for France. Should there be any conflict leading to a claim for compensation/damages, the Sirius s General terms shall prevail over the terms of the Geschillencommissie Reizen (Travel Conciliation Board), unless they contradict the terms of the Geschillencommissie Reizen. 1. General I. The present General terms apply to all legal and natural persons who make use of Sirius s services. Every advice and/or offer submitted by Sirius is free of obligations II. It is the client s responsibility during the booking process to register all his/her details integrally and correctly. All costs arising from an incomplete and/or incorrect registration of data s are and remain the client s entire responsibility. III. Sirius can revoke the confirmation within 2 working days after the day of booking, even if a confirmation has already been sent. If the revocation concerns a price increase, the client has one working day to accept or refuse the price increase. In both cases Sirius will not be liable for any compensation. IV. All prices are expressed in Euro. The applicable airport taxes and other supplements will be communicated at reservation time. Sirius can not be held responsible for possible errors in the system or caused by the system, by the airline and/or other reasons. The details of the flights, reservation classes and other facilities offered and/or described by the airline are only supplied as an indication and are not guaranteed by Sirius. 2. Prices and responsibilities The prices are indicative and can change at any time. They only become final when the tickets are being issued. Tickets are being issued at the price and the conditions of the issuing day. Under no circumstances does Sirius guarantee this kind of tariffs; nor does Sirius bear any responsibility for them. A reservation is not being considered as a ticketing order nor does it implicate a guaranteed price. We advise you to inform your customers at time of reservation that prices may differ when they are being issued at a later date.

16 The phrase last ticket date in a reservation cannot be considered a price guarantee till that date. A price is only guaranteed when the ticket is being issued within the same day of reservation and when the order reaches Sirius within its office hours). Sirius cannot be considered to be an organizer of travel, nor as an intermediary within the meaning of the law of February 16, 1994 (BS April 01, 1994, 8928) named Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Sirius solely acts as an intermediary between airlines and travel agents within the meaning of Titel VII, commissie, of the Wetboek van koophandel 3. Ticket fees, commissions and costs In order to read to the complete fee and cost model we would like to refer to Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Payment I. The customer and/or applicant shall abide by the mentioned payment methods, being domiciliation or credit cards. II. The following credit cards are accepted: Visa, MasterCard, American Express, Dexia webbanking, Bancontact (only Belgian cutomers), ideal (only Dutch customers). III. Legal action will be taken immediately in case of fraudulent card use. IV. The sale will not be processed without permission of the credit card company. V. The fact that the customer still has to receive credit notes or be refunded by the airline and/or any other financial discussions can under no circumstances constitute a valid reason for the customer not to pay the total or partial amount due.

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail Formulaire de demande Veuillez renvoyer ce formulaire à implementationteam@alpha-card.com et n'oubliez pas de joindre: - une copie recto/verso de votre carte d identité - une copie des statuts de votre

Plus en détail

Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions)

Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions) Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions) Ouvert du 16/04 au 11/09 125 emplacements 4 ha - 350 m d altitude Parc

Plus en détail

2013 Tarif général Price List Inkoopprijslijst Tariffario

2013 Tarif général Price List Inkoopprijslijst Tariffario 2013 Tarif général Price List Inkoopprijslijst Tariffario CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Article 1 - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités

Plus en détail

GENERAL CONDITIONS OF SALE

GENERAL CONDITIONS OF SALE GENERAL CONDITIONS OF SALE ARTICLE 1 SUBJECT AND FIELD OF APPLICATION 1.1 Unless it has been agreed otherwise in writing, any order placed with TFE implies unreserved by the Purchaser and his/her full

Plus en détail

CONFIDENCE. is our commitment. The best part: Money right from the start. Want more? Getting started is easy. Start today! Business Kit for $99

CONFIDENCE. is our commitment. The best part: Money right from the start. Want more? Getting started is easy. Start today! Business Kit for $99 CONFIDENCE is our commitment Confidence isn t just a word to us. At Tupperware, strengthening your confidence so you can achieve your goals is our first priority. No matter how big you dare to dream, we

Plus en détail

5 bonnes raisons de venir chez Pascaline et José : Idéalement situé en vallée de la Dordogne, entre Sarlat et Rocamadour. Des équipements tout

5 bonnes raisons de venir chez Pascaline et José : Idéalement situé en vallée de la Dordogne, entre Sarlat et Rocamadour. Des équipements tout 5 bonnes raisons de venir chez Pascaline et José : Idéalement situé en vallée de la Dordogne, entre Sarlat et Rocamadour. Des équipements tout confort adaptés aux petits et aux grands dans un camping à

Plus en détail

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE Article 1 Generalities The present General Conditions of Purchase ("GCP") of ZFDF shall be applicable to any order and/or supply programme in the following cases: - missing

Plus en détail

Serrurier-Bovy L abstraction formelle Serrurier-Bovy De vormelijke abstractie

Serrurier-Bovy L abstraction formelle Serrurier-Bovy De vormelijke abstractie Bruxelles Serrurier-Bovy L abstraction formelle Serrurier-Bovy De vormelijke abstractie La collection / de collectie van Etienne et Françoise du Mesnil du Buisson Vente mardi 9 juin 2015 à 19h00 / Veiling

Plus en détail

Seller Master Agreement

Seller Master Agreement Seller Master Agreement This is the English version of the CarNext International Master Agreement The Dutch and French version can be found on the www.carnext.be website Ceci est la version anglaise du

Plus en détail

5. Paying for Your Order We accept all forms of major credit/debit cards for payment.

5. Paying for Your Order We accept all forms of major credit/debit cards for payment. ACER SERVICE CORPORATION STANDARD TERMS OF SALE ENGLISH [Binding Arbitration provisions are not applicable to Quebec consumers] THIS AGREEMENT CONTAINS A MANDATORY AND BINDING ARBITRATION PROVISION IN

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Pages 1 6: Version français Pages 7 11: English translation (non contractual) 2012 Go Massif License No. 2011/82/0002477: RCS Annecy - 493 093 678 Conditions Générales de Vente Ce document récapitule les

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PLATEFORME THE GOOD CONCEPT STORE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PLATEFORME THE GOOD CONCEPT STORE CONDITIONS GENERALES DE VENTE PLATEFORME THE GOOD CONCEPT STORE 1 Table des matières CONDITIONS GENERALES D UTILISATION ACHETEUR PREAMBULE 7 1. OBJET 7 2. DESCRIPTION DU SERVICE 7 3. ACCES AU SERVICE 8

Plus en détail

Erasmus+ Student Exchanges. Outgoing Student Information Pack 2015/2016. IPAG Business School Erasmus Code: F PARIS 105

Erasmus+ Student Exchanges. Outgoing Student Information Pack 2015/2016. IPAG Business School Erasmus Code: F PARIS 105 Erasmus+ Student Exchanges Outgoing Student Information Pack 2015/2016 IPAG Business School Erasmus Code: F PARIS 105 Contact Details IPAG Business School Paris Campus: 184 Boulevard Saint Germain 75006

Plus en détail

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 Early-bird registration Early-bird registration ends April

Plus en détail

FICHE D ADMISSION IB / IB STUDENT ADMISSION FORM

FICHE D ADMISSION IB / IB STUDENT ADMISSION FORM FICHE D ADMISSION IB / IB STUDENT ADMISSION FORM Photo ANNÉE SCOLAIRE / SCHOOL YEAR : 20. / 20... DATE D ENTRÉE / START DATE :.... CLASSE DEMANDÉE / REQUESTED CLASS IB I IB II INFORMATION SUR L ÉLÈVE /

Plus en détail

THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS on BRUSSeLS

THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS on BRUSSeLS Le système des soins de santé en Belgique : Bon à savoir Focus sur Bruxelles Het systeem van gezondheidszorg in België: Goed om weten Focus op Brussel THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS

Plus en détail

Conditions Générales de vente de services et noms de domaine

Conditions Générales de vente de services et noms de domaine Conditions Générales de vente de services et noms de domaine INTERNET SERVICES AGREEMENT DOMAIN NAME REGISTRATION AGREEMENT Les conditions générales de vente ou de services des Registres en charge de chaque

Plus en détail

28ème S U P E R B I K E R 03-04-05 O C T O B R E 2014 - METTET ( Belgique) IMN 298 / 01 REGLEMENT PARTICULIER

28ème S U P E R B I K E R 03-04-05 O C T O B R E 2014 - METTET ( Belgique) IMN 298 / 01 REGLEMENT PARTICULIER 28ème S U P E R B I K E R 03-04-05 O C T O B R E 2014 - METTET ( Belgique) IMN 298 / 01 REGLEMENT PARTICULIER ARTICLE 1. - DEFINITION. Le R.U.M.E.S.M. (Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse) fera disputer

Plus en détail

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Avertissement: Les CFD sont des produits spéculatifs à effet de levier pouvant mener à une perte totale voire supérieure à l investissement initial quelque soit

Plus en détail

Bienvenue chez vous. Suivez le guide. Français. p. 04. English. p. 13. Conditions générales d utilisation. p. 23

Bienvenue chez vous. Suivez le guide. Français. p. 04. English. p. 13. Conditions générales d utilisation. p. 23 PREPAYÉ Bienvenue chez vous Suivez le guide Pour connaître le détail des offres et les tarifs en vigueur, contactez votre Service Clients au 846*, rendez-vous sur www.virginmobile.fr ou reportez-vous à

Plus en détail

UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX

UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX The and the CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX Le et le (either of which is hereinafter referred to as the "Bureau" or the "Handling Bureau" or the "Paying Bureau", or the

Plus en détail

AURORA AURORA POWER SERVICE. Onduleurs Photovoltaïques. Cher Client,

AURORA AURORA POWER SERVICE. Onduleurs Photovoltaïques. Cher Client, AURORA POWER SERVICE AURORA Onduleurs Photovoltaïques Cher Client, Power-One Italy S.p.a. avec son partenaire de distribution agréée Power One, vous remercient d avoir choisi ses produits. En achetant

Plus en détail

Lubmarine Lubricants

Lubmarine Lubricants Lubmarine Lubricants International Price List N 48 New Edition - November 2, 2011 and General Terms of Sale - October 2013 1. Application of the General Terms of Sale for Marine Lubricants, the International

Plus en détail

Conditions. The Contract is formed when the order is accepted by l acceptation de la commande par le Fournisseur, acceptation qui

Conditions. The Contract is formed when the order is accepted by l acceptation de la commande par le Fournisseur, acceptation qui SMS SAS CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VENTE DE BIENS ET PRESTATION DE SERVICES SMS SAS TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS AND SUPPLY OF SERVICES Le présent Contrat est conclu entre SMS SAS agissant

Plus en détail

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principes de gestion sociale du groupe Dexia Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principles of Social Management at the Dexia Group Contexte Le Groupe Dexia bénéficie depuis sa création

Plus en détail

VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS Prospectus de Base En date du 11 juin 2013 Relatif au Base Prospectus Dated 11 June 2013 Relating to the Programme d'émission de Bons d'option Bons d'option d'achat et Bons d'option de vente Warrants issuance

Plus en détail

PORTAIL FOURNISSEURS CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION. Ref: ACH-CGU-0001-A 2/13

PORTAIL FOURNISSEURS CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION. Ref: ACH-CGU-0001-A 2/13 PORTAIL FOURNISSEURS CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION Ref: ACH-CGU-0001-A 2/13 SOMMAIRE Introduction...2 1 Définitions...4 2 Informations générales...4 3 Modalités d accès et condition d utilisation

Plus en détail

2015/16. année universitaire. Cours d été Stage de pré-rentrée Diplômes universitaires Soutien linguistique Certifications en langues

2015/16. année universitaire. Cours d été Stage de pré-rentrée Diplômes universitaires Soutien linguistique Certifications en langues apprendre le français à l université de Caen programmes et tarifs Cours d été Stage de pré-rentrée Diplômes universitaires Soutien linguistique s en langues année universitaire 2015/16 université de Caen

Plus en détail

Part A Details of the French company/concern and tax adviser (if any)

Part A Details of the French company/concern and tax adviser (if any) Form France-Company United Kingdom/France Double Taxation Convention (SI 2009 Number 226) APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income

Plus en détail