Nederlandse versie. Version Française. English version

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nederlandse versie. Version Française. English version"

Transcription

1 Nederlandse versie Version Française English version

2 Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren zijn doorlopend open : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 18u00 van 09u30 tot 16u30 Tickets kunnen uitgeschreven worden : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 17u30 van 09u30 tot 16u00 Groepsdepartement : van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00 Individuele aanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Tel: (2) Helpdesk voor kantoren in de Benelux. Tel: Helpdesk voor kantoren in Frankrijk. Fax: (2) Mail:

3 Gelieve al je aanvragen naar dit adres te sturen en de persoonlijke adressen van onze medewerkers niet te gebruiken. Wij beantwoorden je aanvragen binnen de 8 werkuren. Voor dringende gevallen, gelieve ons service center telefonisch te contacteren. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Medewerkers: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticketorders individuele dossiers Mail: Voor boekingen gemaakt via ons boekingssysteem Cameleon, gelieve het ticketorder via Cameleon door te sturen. (functie «Issue» onder het menu Mijn Boekingen ). Het is de verantwoordelijkheid van het kantoor om op de dag van de aanvraag, na te kijken of het de e-tickets en de prijsbevestiging goed ontvangen heeft en correct zijn. Sirius kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiend uit het niet-naleven van deze procedure. Gelieve geen dubbele uitgifteaanvragen te doen. Vanaf het moment dat er een aanvraag gedaan is, hetzij via CaMELEON, hetzij per mail of per telefoon, gelieve op de ontvangst van het ticket te wachten. Tickets worden binnen de 15 minuten na ontvangst van de opdracht uitgeschreven. Dubbele aanvragen kunnen in extra kosten resulteren. U kunt uw ticketopdracht doorsturen per queue via GDS: Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Uw ticketorders worden enkel binnen onze kantooruren verwerkt. Wijzigingen en exchanges worden tot 17h30 behandeld. Belangrijk om weten Vergeet niet om opties die niet doorgaan, tijdig te annuleren. Dit kan je via 'Mijn Boekingen' in Cameleon doen. Boekingen die per mail of telefonisch gemaakt zijn, moeten via ons geannuleerd worden.

4 Voor opties die niet geannuleerd zijn, kan de luchtvaartmaatschappij een kostenfactuur (ADM) doorsturen. Ook fictieve namen en geboortedata zijn niet toegelaten en kunnen resulteren in een ADM. In deze gevallen zullen deze doorgerekend worden, vermeerderd met 30 eur administratiekosten. Groepsaanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Nadia en Sandra. Terugbetaling / Geschillen / Administratie Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Dominique en Marianne. Annulaties van tickets moeten gebeuren via Commerciële dienst Nieuwe klanten / Opleidingen / vragen ivm Cameleon / Mail: Franstalige markt: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Gelieve je aanvragen enkel per mail door te sturen. Wij nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

5 Algemene Samenwerkingsvoorwaarden Sirius Travel Service is een merknaam van Jetaircenter NV, met maatschappelijke zetel in Airport Brussels National 40P, te 1930 Zaventem en is een dienstverlener op het vlak van vliegtuigtickets. Zij is echter geen reisbemiddelaar maar zorgt voor het fullfilment. Als zodanig heeft Sirius het IATA nummer voor België en voor Frankrijk. In geval van discussie met schadevorderingen tot gevolg primeren de Algemene Voorwaarden van Sirius boven die van de Geschillencommissie Reizen, tenzij deze in tegenspraak zijn met deze van de Geschillencommissie Reizen. 1. Algemeen I. De algemene voorwaarden gelden tussen alle natuurlijke en rechtspersonen die van de diensten van Sirius gebruik maken. Elk advies en/of aanbod van Sirius is en blijft vrijblijvend. II. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens het boekingsproces alle gegevens volledig en correct door te geven. Alle kosten voortvloeiend uit onvolledige en/of incorrecte doorgegeven gegevens zijn en blijven de volledige verantwoordelijkheid van de klant. III. Sirius kan binnen de 2 werkdagen volgend op de boekingsdag, zelfs al is er al een bevestiging gestuurd, deze bevestiging herroepen. Indien de herroeping over een verhoging van het tarief gaat, heeft de klant 1 werkdag om deze verhoging te accepteren of te weigeren. In beide gevallen is Sirius niet gebonden aan enige schadevergoeding. IV. Alle tarieven worden uitgedrukt in Euro. De gangbare luchthaventaksen en andere toeslagen worden bij de boeking meegegeven. Mogelijke fouten in het systeem, door het systeem, door de luchtvaartmaatschappijen en/of andere redenen zijn niet de verantwoordelijkheid van Sirius. De omschrijvingen van vluchten, boekingsklassen en andere voorzieningen geleverd en/of beschreven door de luchtvaartmaatschappij zijn zuiver indicatief en worden niet gegarandeerd door Sirius. 2. Prijzen en Verantwoordelijkheden De prijzen zijn indicatief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Ze worden pas definitief bij uitgifte van het vliegtuigticket. Ticketten worden uitgeschreven aan de prijzen en de voorwaarden van de dag van uitgifte. Sirius draagt geen enkele verantwoordelijkheid en waarborgt op geen enkele manier dit soort tarieven. Een reservatie wordt niet beschouwd als een bestelling van een ticket en ook niet als prijsgarantie. Wij raden u aan uw klanten bij reservatie in te lichten van deze mogelijke prijsschommelingen ten gevolge van een later uitschrijven van het ticket.

6 De vermelding last ticket date in een reservatie kan niet aanzien worden als een prijsgarantie tot die datum. De prijs wordt enkel gegarandeerd wanneer het ticket wordt uitgegeven op dezelfde dag waarop de reservatie is gebeurd en wanneer de opdracht tot uitgifte Sirius bereikt tijdens haar kantooruren. Sirius kan niet aanzien worden als een reisorganisator, noch als reisbemiddelaar in de zin van de Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling, wet van 16februari1994. (BS 01april 1994,8928). Sirius handelt uitsluitend als tussenpersoon tussen luchtvaartmaatschappijen en de Reisbemiddelaars in de zin van Titel VII, commissie, van het Belgische Wetboek van Koophandel. 3. Ticket fees, commissies en kosten Voor het volledige fee- en kostenmodel verwijzen we u graag door naar Crossroad, Over Sirius, Fee Model 4. Betalingsverkeer I. De klant en/of opdrachtgever moet zich houden aan de opgegeven betalingswijze, zijnde domiciliatie/credit cards. II. Volgende credit cards worden aanvaard : Visa, Mastercard, Eurocard, American Express. III. Frauduleus creditcardgebruik wordt gerechtelijk vervolgd. IV. Bij het niet verkrijgen van een autorisatie van de creditcardmaatschappij gaat de verkoop niet door. V. Nog te ontvangen kredietnota s, terugbetalingaanvragen bij de luchtvaartmaatschappij en/of andere financiële discussies kunnen in geen geval de reden zijn van de opdrachtgever om de verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk, niet te voldoen.

7 Link Informations Pratiques / Procédures / Conditions Générales de Collaboration Adresse Sirius Travel Service Jetairport Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P box 2 4 ème étage 1930 ZAVENTEM (Belgique) Heures d ouvertures Nos bureaux sont ouverts sans interruption Du lundi au vendredi 09h00 à 18h00. Le samedi de 09h30 à 16h30. L émission des billets se fait du Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30. Le samedi de 09h30 à 16h00. Département Groupe Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00. Demandes Individuelles Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Tel : (2) Service d aide aux agences pour le Benelux. Tel : Service d aide aux agences pour la France. Fax : (2)

8 Mail : Vos Demandes doivent systématiquement être envoyées sur cette adresse. Merci de ne jamais utiliser les adresses personnelles de nos collaborateurs. Nous répondrons à vos demandes dans un délai de 8 heures ouvrables. En cas d urgence, merci de contacter notre service d assistance qui fera le nécessaire. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborateurs: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan Emissions des dossiers individuels Mail : Pour les réservations faites via notre Système de réservation Caméléon, merci de faire la commande via ce même système par la fonction «Issue» sous le menu Mes Réservations. Pour les demandes d émissions, l agence devra, le jour de cette demande, expressément s assurer de la bonne réception des billets électroniques ainsi que de la confirmation de prix. Sirius ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte relative au non suivi de cette procédure. Merci de ne pas faire de demandes d émission en double. Une fois que votre demande a été faite via le système, par mail ou par téléphone, attendez la réception du billet. Les billets seront émis dans les 15 minutes suivant l ordre. Doubles demandes peut aboutir au frais supplémentairs. Vous pouvez également nous faire parvenir les réservations faites via votre GDS : Amadeus : QE/ANRJC2112/40 Galileo : QEB/1TG/40 Worldspan : QEP/3j8/40 Vos demandes émissions sont traiter pendant nos heures d ouvertures. Des échanges ou changements seront traiter jusqu à 17h30. Important à savoir : Merci d'annuler en temps opportun les options faites sur votre système Caméléon. Pour les réservations effectuées via notre call center ou par mail, merci de nous faire parvenir l'informations par mail ou téléphone.

9 En cas d'oubli, les compagnies aériennes risquent de facturer des frais via ADM. Toute pénalité compagnie résultant de la non annulation avant départ de votre option, vous sera facturé intégralement et majoré de frais de 30. Contact Demandes Groupes Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Nadia et Sandra. Remboursements / Litiges Cie / Contact Service Administratif Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Dominique et Marianne. Annulations doit être fait via Contacts Service Commercial Nouveaux Clients / Formations / Question concernant Cameleon / Mail: Marchés Francophones : Pierre Gravé (Customer Relations Coordinator / Tel ) Inside Sales : Kathleen Raindorf / Veerle Noel Merci de nous envoyer vos demandes uniquement par mails. Nous reprendrons rapidement contact.

10 Conditions générales de collaboration Sirius Travel Service est une marque déposée de Jetaircenter SA, dont le siège social est établi à 1930 Zaventem, Airport Brussels National 40P, et est un prestataire de services dans le domaine des billets d avion. Il ne s agit pas au sens propre d un intermédiaire de voyages, mais Sirius se charge du fulfilment. Sirius est titulaire du numéro IATA pour Belgique et pour la France En cas de litige entraînant une demande d indemnités, les conditions générales émises par Sirius priment sur celles de la Commission de Litiges Voyages, pour autant qu elles ne soient pas en contradiction avec celles de la Commission de Litiges Voyages. 1. Général I. Les conditions générales s appliquent à toutes les personnes physiques et morales qui utilisent les services de Sirius. Tout conseil et/ou offre de Sirius est et reste sans engagement. II. Il est de la responsabilité du client, pendant le processus de réservation, d enregistrer l ensemble de ses coordonnées correctement et intégralement. Tous les frais découlant d informations incomplètes et/ou incorrectement introduites sont et restent l entière responsabilité du client. III. Sirius peut, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réservation, même si une confirmation a déjà été envoyée, révoquer cette confirmation. Si cette révocation a trait à une augmentation du tarif, le client dispose d 1 jour ouvrable pour accepter ou refuser cette hausse. Dans les deux cas, Sirius n est redevable d aucune indemnité. IV. Tous les tarifs sont exprimés en euros. Les taxes courantes d aéroport et autres suppléments sont déterminés à la réservation. Les erreurs éventuelles dans le système, générées par le système, par les compagnies aériennes et/ou autres motifs ne ressortent pas de la responsabilité de Sirius. Le détail des vols, les classes de réservation et autres dispositions fournis et/ou décrits par la compagnie aérienne sont donnés à titre purement indicatif et ne sont pas garantis par Sirius. 2. Prix et responsabilités. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Ils ne sont garantis qu'à l'émission du billet d'avion. Les billets IATA sont établis aux prix et aux conditions en vigueur le jour de l'émission. Sirius ne prend aucune responsabilité et ne garantit en aucune manière ce type de tarifs.

11 Une réservation ne constitue pas une commande de billet et ne donne pas de garantie quant au prix. Dès lors, informez vos clients de ces éventuelles fluctuations. La mention «Dernière date d émission» dans une réservation ne donne aucune garantie du prix. Le prix n est garanti que lorsque l émission est faite le même jour de la réservation et que l ordre d émission atteint Sirius pendant les heures d ouverture. Sirius ne peut être considéré comme organisateur de voyages, ni comme intermédiaire, au sens propre de la loi régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire. (Loi du 16 février 1994 M.B. 01 avril 1994, 8928 ). Sirius agit uniquement en tant que négociateur entre les compagnies aériennes et les intermédiaires de voyages selon le Code du Commerce belge au sens du Titre VII. 3. Frais d émission Pour les frais d émission, consultez Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Paiement I. Le client et/ou le commanditaire doit s en tenir au mode de paiement indiqué, à savoir la domiciliation ou les cartes de crédit. II. Les cartes de paiement suivantes sont acceptées : Visa, MasterCard, American Express, Web-banking Dexia, Bancontact (clients belges), ideal (clients néerlandais). III. L utilisation frauduleuse d une carte de crédit fera immédiatement l objet de poursuites judiciaires. IV. Sans une autorisation de la compagnie de cartes de crédit ou de l établissement bancaire, la vente ne pourra pas être conclue. V. Les notes de crédit en attente, les demandes de remboursement auprès d une compagnie aérienne et/ou toute autre question financière ne peuvent en aucun constituer de motif suffisant pour le non-paiement intégral ou partiel du montant dû par le donneur d ordre.

12 Link EN Practical information / Procedures Address Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (Belgium) Our office are continuously open : Office hours From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 18h00 from 09h30 till 16h30 Tickets can be issued : From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 17h30 from 09h30 till 16h00 Group department : From Monday till Friday from 09h00 till 17h00 Individual requests General information / Offers / Changes / Cancellations Tel: (2) Helpdesk for Benelux agencies Tel: Helpdesk for French agencies. Fax: (2) Mail:

13 Please, always send all your requests to this address and don t use our employees personal addresses. We ll answer to your mails within 8 hours. For urgent cases, please, contact our service desk by telephone. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborators: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticket orders individual dossiers Mail: In case the booking was made via our booking system Cameleon, please, send us the ticket order also by means of Cameleon. («Issue» function under the menu My bookings ). It is the responsibility of the agency to check - on the day the request was made whether it has well received the price confirmation and the e-tickets and wether both are correct. Sirius cannot be held responsible to pay any costs resulting from the non-compliance of this procedure. Please, don t send requests to issue tickets twice. As from the moment onwards such a request has been made - whether via CaMELEON, or telephone we strongly advise you to wait for the reception of the tickets. The tickets will be issued within 15 minutes after the order has been received. Double requests may result in extra costs. You can send your ticket order per queue via GDS : Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Your ticket orders are only being processed during the Sirius office hours. Changes and exchanges are being treated until 17h30. Important to know Don t forget to cancel options - that you won t proceed with - in due time. You can do this in Cameleon via My bookings. Bookings made by mail or by phone need to be cancelled by the Sirius team.

14 The airline may send a cost invoice (ADM) for options that have not been cancelled. Also fictitious names and birth dates may result in the airline sending an ADM. In all these cases, we ll charge you the ADM encreased with 30 euro administration costs. Group requests General info / Offers / Changes / Cancellations Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Nadia and Sandra. Repayments / Disputes / Administration Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Dominique and Marianne. Ticket cancellations need to be done via Sales New customers / Trainings / Questions about Cameleon / Mail: Franch market: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Please, send your requests only by mail. We ll contact you as soon as possible.

15 General conditions for cooperation Sirius Travel Service is a brand name of Jetaircenter NV and has its head office at Airport Brussels National 40P, 1930 Zaventem. Sirius is a service provider in the area of flight tickets. Sirius is therefore not a travel intermediary, but it takes care of the fulfilment. To operate as such, Sirius has the IATA number for Belgium and for France. Should there be any conflict leading to a claim for compensation/damages, the Sirius s General terms shall prevail over the terms of the Geschillencommissie Reizen (Travel Conciliation Board), unless they contradict the terms of the Geschillencommissie Reizen. 1. General I. The present General terms apply to all legal and natural persons who make use of Sirius s services. Every advice and/or offer submitted by Sirius is free of obligations II. It is the client s responsibility during the booking process to register all his/her details integrally and correctly. All costs arising from an incomplete and/or incorrect registration of data s are and remain the client s entire responsibility. III. Sirius can revoke the confirmation within 2 working days after the day of booking, even if a confirmation has already been sent. If the revocation concerns a price increase, the client has one working day to accept or refuse the price increase. In both cases Sirius will not be liable for any compensation. IV. All prices are expressed in Euro. The applicable airport taxes and other supplements will be communicated at reservation time. Sirius can not be held responsible for possible errors in the system or caused by the system, by the airline and/or other reasons. The details of the flights, reservation classes and other facilities offered and/or described by the airline are only supplied as an indication and are not guaranteed by Sirius. 2. Prices and responsibilities The prices are indicative and can change at any time. They only become final when the tickets are being issued. Tickets are being issued at the price and the conditions of the issuing day. Under no circumstances does Sirius guarantee this kind of tariffs; nor does Sirius bear any responsibility for them. A reservation is not being considered as a ticketing order nor does it implicate a guaranteed price. We advise you to inform your customers at time of reservation that prices may differ when they are being issued at a later date.

16 The phrase last ticket date in a reservation cannot be considered a price guarantee till that date. A price is only guaranteed when the ticket is being issued within the same day of reservation and when the order reaches Sirius within its office hours). Sirius cannot be considered to be an organizer of travel, nor as an intermediary within the meaning of the law of February 16, 1994 (BS April 01, 1994, 8928) named Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Sirius solely acts as an intermediary between airlines and travel agents within the meaning of Titel VII, commissie, of the Wetboek van koophandel 3. Ticket fees, commissions and costs In order to read to the complete fee and cost model we would like to refer to Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Payment I. The customer and/or applicant shall abide by the mentioned payment methods, being domiciliation or credit cards. II. The following credit cards are accepted: Visa, MasterCard, American Express, Dexia webbanking, Bancontact (only Belgian cutomers), ideal (only Dutch customers). III. Legal action will be taken immediately in case of fraudulent card use. IV. The sale will not be processed without permission of the credit card company. V. The fact that the customer still has to receive credit notes or be refunded by the airline and/or any other financial discussions can under no circumstances constitute a valid reason for the customer not to pay the total or partial amount due.

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 Early-bird registration Early-bird registration ends April

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Informations personnelles Nom/Prénom Name / Firstname Numéro de la carte

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure. Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been

Plus en détail

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin:

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: Travel information: Island? Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: From Mahé to Praslin From Praslin to La Digue

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE :

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : Housing system est un service gratuit, qui vous propose de vous mettre en relation avec

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

COLMAR TOURISM PARTICULAR TERMS

COLMAR TOURISM PARTICULAR TERMS PARTICULAR TERMS INCOMING AGENCY - COLMAR TOURISM Certificat d immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France : IM068100027 It is precised in the article 97 of the decree

Plus en détail

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes :

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : CORPORATE EVENT NOTICE: Suspension de cotation Multiple issuers PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS La cotation des fonds mentionnés ci-dessous sera suspendue

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S Il est courant pour les employeurs d octroyer à leurs employés des prêts préférentiels ou des subventions d intérêts. L économie

Plus en détail

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE:

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE: 8. Tripartite internship agreement La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract defines the

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement. Une fois ces fonctions activées, vous pourrez

Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement. Une fois ces fonctions activées, vous pourrez I AT T E N T I O N I Département Monétique Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement autoriser Acrobat à activer (Dear Madam, les Mister) fonctions javascript embarquées. Madame, Mademoiselle,

Plus en détail

Practice Direction. Class Proceedings

Practice Direction. Class Proceedings Effective Date: 2010/07/01 Number: PD - 5 Title: Practice Direction Class Proceedings Summary: This Practice Direction describes the procedure for requesting the assignment of a judge in a proceeding under

Plus en détail

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur)

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2011 Bons d'option émis par SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) Les modalités applicables aux Bons d'option figurent

Plus en détail

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39 under the SMALL BUSINESS INVESTOR TAX CREDIT ACT (O.C. 2003-220) Regulation Outline Filed July 29, 2003 Citation........................................... 1 Definition

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE ATTORNEY GENERAL PUBLIC PROSECUTION SERVICES PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE DES POURSUITES PUBLIQUES PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE NAME OF ACCUSED: / NOM DE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations linguistiques proposées par l Institut

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib.

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib. Crédit Agricole CIB Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change Paris, Jeudi 6 Février 2014 www.ca-cib.com Le marché Euro PP Le développement du marché Euro PP Volumes

Plus en détail

La création et la mise à jour de votre profil de fournisseur d Accenture

La création et la mise à jour de votre profil de fournisseur d Accenture ACCENTURE FRANCE GUIDE DU FOURNISSEUR POUR LA FACTURATION A ACCENTURE (french) Cher fournisseur, Nous vous remercions de l intérêt que vous portez à Accenture. Afin de vous aider, vous trouverez dans ce

Plus en détail

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0

86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0 Tel : (450) 829-4200 Fax : (450) 829-4204 Email : info@rout-am.com Contacts: Jean Côté jean@rout-am.com Jocelyn Côté jocelyn@rout-am.com Dispatch info@rout-am.com Phone: (450) 829-4200 Fax: (450) 829-4204

Plus en détail

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal Canadian Association of Nurses in Oncology Association canadienne des infirmières en oncologie CHAPTER FUNDING APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT DE SECTION Complete in typing and submit

Plus en détail

Guide pour déposer une demande de certificat d autorisation pour établir une société professionnelle de la santé

Guide pour déposer une demande de certificat d autorisation pour établir une société professionnelle de la santé Guide pour déposer une demande de certificat d autorisation pour établir une société professionnelle de la santé Il est conseillé aux membres de l OHDO de consulter des professionnels financiers et juridiques

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract

Plus en détail

PAR RINOX INC BY RINOX INC PROGRAMME D INSTALLATEUR INSTALLER PROGRAM

PAR RINOX INC BY RINOX INC PROGRAMME D INSTALLATEUR INSTALLER PROGRAM PAR RINOX INC BY RINOX INC PROGRAMME D INSTALLATEUR INSTALLER PROGRAM DEVENEZ UN RINOXPERT DÈS AUJOURD HUI! BECOME A RINOXPERT NOW OPTIMISER VOS VENTES INCREASE YOUR SALES VISIBILITÉ & AVANTAGES VISIBILITY

Plus en détail

Bill 70 Projet de loi 70

Bill 70 Projet de loi 70 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 70 Projet de loi 70 An Act respecting protection for registered retirement

Plus en détail

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 Origin: Authority: Reference(s): Community Services Department Cafeteria Services and Nutrition Education Division Resolution #86-02-26-15B.1 POLICY STATEMENT All elementary

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S

A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S 08/05/2015 www.bdo.lu A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S La loi du 24 juillet 2014 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures est entrée en vigueur

Plus en détail

LCBO PN-6113-LCBO Beeton/New Tecumseth Times @ 2C (3.313) x 106ag

LCBO PN-6113-LCBO Beeton/New Tecumseth Times @ 2C (3.313) x 106ag STORE IN BEETON, RFP# 2014-110 BEETON retailers in Beeton. The Liquor Control Board of Ontario () is seeking a responsible, customer-focused retailer to operate an Agency store in Beeton. To qualify, the

Plus en détail

de stabilisation financière

de stabilisation financière CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre

Plus en détail

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE Conditions Générales de Vente Article 1 Sauf stipulation contraire, nos offres s entendent sans engagement. Les ordres reçus ne nous lient qu après notre confirmation. Article 2 Sauf convention contraire,

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

RICHEL SERRES DE FRANCE PAR_20120203_02432_ALT DATE: 03/02/2012

RICHEL SERRES DE FRANCE PAR_20120203_02432_ALT DATE: 03/02/2012 CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat RICHEL SERRES DE FRANCE PLACE: Paris AVIS N : PAR_20120203_02432_ALT DATE: 03/02/2012 MARCHE: Alternext Paris La société RICHEL SERRES DE FRANCE (la

Plus en détail

2013 IIHF WORLD WOMEN S HOCKEY CHAMPIONSHIP

2013 IIHF WORLD WOMEN S HOCKEY CHAMPIONSHIP 2013 IIHF WORLD WOMEN S HOCKEY CHAMPIONSHIP Name Mailing address Phone Girl s Hockey Association 2011/ 12 Team Name Email TICKET PACKAGE Price/ Seat 100 Level (12 games, Lower Bowl) $ 289 200 Level (12

Plus en détail

APPENDIX A ERROR CODES

APPENDIX A ERROR CODES APPENDIX A ERROR CODES Please find below a listing of the Web error messages. New and revised messages are highlighted in yellow. The following messages have been deleted: 132, 142, 143, 146, 170, 171

Plus en détail

CHANGE GUIDE France- Monaco- Guyana- Martinique- Guadeloupe- Reunion- Mayotte

CHANGE GUIDE France- Monaco- Guyana- Martinique- Guadeloupe- Reunion- Mayotte IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE France- Monaco- Guyana- Martinique- Guadeloupe- Reunion- Mayotte CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Shareholding Instructions and special requirements

Plus en détail

Forfait 2 jours 2 days package. Dimanche Sunday. 630 e 650 e. 770 e 800 e. 410 e 430 e. 670 e 700 e. 460 e 480 e. 490 e 510 e.

Forfait 2 jours 2 days package. Dimanche Sunday. 630 e 650 e. 770 e 800 e. 410 e 430 e. 670 e 700 e. 460 e 480 e. 490 e 510 e. FORMULA 1 74 e GRAND PRIX MONACO 26-29 MAI 2016 BILLETTERIE / TICKETING: www.formula1monaco.com location@formula1monaco.com 44, rue Grimaldi - MONACO Tél. +377 93 15 26 24 Fax +377 93 15 26 78 74 E GRAND

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

AOC Insurance Broker Compare vos Assurances Santé Internationale Economisez jusqu à 40 % sur votre prime

AOC Insurance Broker Compare vos Assurances Santé Internationale Economisez jusqu à 40 % sur votre prime Compare vos Assurances Santé Internationale Economisez jusqu à 40 % sur votre prime aide les expatriés et les voyageurs à construire l assurance santé expatrié avec le meilleur prix, garantie et service

Plus en détail

Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant

Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant Langue choisie: Anglais Français Niveau estimé: Débutant Intermédiaire Avancé Je désire inscrire mon enfant en immersion

Plus en détail

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling

Plus en détail

ÉCOLES DE CHOIX CONSEIL DE CHOIX PERMIS POUR LOCATION. Utilisation communautaire des installations scolaires PROCÉDURES D INSCRIPTION - EXTERNE

ÉCOLES DE CHOIX CONSEIL DE CHOIX PERMIS POUR LOCATION. Utilisation communautaire des installations scolaires PROCÉDURES D INSCRIPTION - EXTERNE ÉCOLES DE CHOIX CONSEIL DE CHOIX PERMIS POUR LOCATION Utilisation communautaire des installations scolaires PROCÉDURES D INSCRIPTION - EXTERNE BIENVENUE AU CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L EST DE L ONTARIO

Plus en détail

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 27, 2015. À jour au 27 septembre 2015. Last amended on July 1, 2010

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 27, 2015. À jour au 27 septembre 2015. Last amended on July 1, 2010 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Mortgage Insurance Business (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan Companies, Retail Associations, Canadian Insurance Companies and Canadian Societies) Regulations

Plus en détail

FĖDĖRATION CROATE D'ESCRIME Trg sportova 11, 10000 Zagreb Phone: +385 1 3099200 Fax: +385 1 3099201 E-mail: crofencing@hi.htnet.hr

FĖDĖRATION CROATE D'ESCRIME Trg sportova 11, 10000 Zagreb Phone: +385 1 3099200 Fax: +385 1 3099201 E-mail: crofencing@hi.htnet.hr FĖDĖRATION CROATE D'ESCRIME Trg sportova 11, 10000 Zagreb Phone: +385 1 3099200 Fax: +385 1 3099201 E-mail: crofencing@hi.htnet.hr A TOUTES LES FĖDĖRATIONS D'ESCRIME AFFILIES A LA F.I.E. Mesdames, Monsieurs,

Plus en détail

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans l'avis Euronext PAR_20150708_05360_EUR. 15/09/2015 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE)

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans l'avis Euronext PAR_20150708_05360_EUR. 15/09/2015 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE) CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique d'achat CANAL PLUS (STE ED) PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150828_06716_EUR DATE: 28/08/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS Suite à l'avis PAR_20150708_05360_EUR Le 28/08/2015,

Plus en détail

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

L'Offre sera ouverte pendant 18 jours de bourse, à un prix par action de 152,30 EUR. BPCE International et Outre-Mer

L'Offre sera ouverte pendant 18 jours de bourse, à un prix par action de 152,30 EUR. BPCE International et Outre-Mer CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique d'achat simplifiée REUNION(BANQUE DE LA) PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150402_02663_EUR DATE: 02/04/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS Le 02/04/2015, l'autorité des marchés

Plus en détail

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014)

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014) C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28 THE CONSUMER PROTECTION AMENDMENT ACT (CONTRACTS FOR DISTANCE COMMUNICATION SERVICES) LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE

Plus en détail

To know before to be connected... 2 FTP2SMS... 3 1.1 XML format to send... 3 1.2 File level 1 ( ftp2sms.mt)... 4 1.3 Ack response XML ( ftp2sms.

To know before to be connected... 2 FTP2SMS... 3 1.1 XML format to send... 3 1.2 File level 1 ( ftp2sms.mt)... 4 1.3 Ack response XML ( ftp2sms. FTP2SMS FTP2SMS Content To know before to be connected... 2 FTP2SMS... 3 1.1 XML format to send... 3 1.2 File level 1 ( ftp2sms.mt)... 4 1.3 Ack response XML ( ftp2sms.dc)... 5 1 TO KNOW BEFORE TO BE CONNECTED

Plus en détail

PARIS ORLY. Votre contact / Your contact: et / and:

PARIS ORLY. Votre contact / Your contact: et / and: GPS 2 22 21 E 48 44 20 N Votre contact / Your contact: et / and: Accueil : Téléphone de courtoisie Reception: Courtesy phonew Cabines téléphoniques publiques Public phone kiosks AÉROPORT DE TT CAR TRANSIT

Plus en détail

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving QUALIFICATION SYSTEM - 2 ND SUMMER YOUTH OLYMPIC GAMES - NANJING 2014 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving A. Events (5) MEN S EVENTS (2) WOMEN S EVENTS (2) MIXED EVENTS (2) 3m individual springboard

Plus en détail

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking European Commission DG MARKT Unit 02 Rue de Spa, 2 1049 Brussels Belgium markt-consultation-shadow-banking@ec.europa.eu 14 th June 2012 Natixis Asset Management Response to the European Commission Green

Plus en détail

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.

Plus en détail

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions GS1 Canada-1WorldSync Partnership Frequently Asked Questions 1. What is the nature of the GS1 Canada-1WorldSync partnership? GS1 Canada has entered into a partnership agreement with 1WorldSync for the

Plus en détail

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission?

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918 Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? A1. Passport Canada requests that bidders provide their

Plus en détail

Air Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION

Air Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by

Plus en détail

has brought a motion to change the order of Justice, dated. the agreement between you and (name of party bringing this motion), dated.

has brought a motion to change the order of Justice, dated. the agreement between you and (name of party bringing this motion), dated. ONTARIO Court File Number SEAL at (Name of court) Court office address Form 15: Motion to Change the order of Justice dated the agreement for support between the parties dated filed with the court on Applicant(s)

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

A v a n t a g e s e n n a t u r e

A v a n t a g e s e n n a t u r e 17/06/2015 www.bdo.lu A v a n t a g e s e n n a t u r e L imposition des avantages en nature au Luxembourg est basée sur le principe général selon lequel tous les avantages, tant en espèces qu en nature,

Plus en détail

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister

Plus en détail

BLUELINEA. 269.826,00 EUR composé de 1.349.130 actions de valeur nominale 0,20 EUR Date de création : 17/01/2006

BLUELINEA. 269.826,00 EUR composé de 1.349.130 actions de valeur nominale 0,20 EUR Date de création : 17/01/2006 CORPORATE EVENT NOTICE: Inscription par cotation directe BLUELINEA PLACE: Paris AVIS N : PAR_20120221_02921_MLI DATE: 21/02/2012 MARCHE: MARCHE LIBRE A l'initiative du membre de marché ARKEON Finance agissant

Plus en détail

Postal Imports Remission Order. Décret de remise visant les importations par la poste CONSOLIDATION CODIFICATION

Postal Imports Remission Order. Décret de remise visant les importations par la poste CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Postal Imports Remission Order Décret de remise visant les importations par la poste SI/85-181 TR/85-181 Current to September 27, 2015 À jour au 27 septembre 2015 Published

Plus en détail

Bill 12 Projet de loi 12

Bill 12 Projet de loi 12 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 12 Projet de loi 12 An Act to amend the Employment Standards Act, 2000 with

Plus en détail

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Table of of Contents Contents Français... 1. Avant de commencer... 2. Comment effectuer les connexions... 3. Configuration de la Webcam... 4. Utilisation sans

Plus en détail

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form M / Mr Mme / Mrs Nom Last name... Nom de jeune fille Birth

Plus en détail

Bill 204 Projet de loi 204

Bill 204 Projet de loi 204 3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to

Plus en détail

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE Note: If there is insufficient space to answer a question, please attach additional

Plus en détail

donor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients;

donor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients; THE FREDERICTON PLAYHOUSE INC. PRIVACY POLICY Commitment to Respecting Privacy of Information The Fredericton Playhouse Inc. ( The Playhouse ) is committed to protecting the privacy of information about

Plus en détail

English version Legal notice

English version Legal notice English version Legal notice Legal information FCS Campus Paris-Saclay Espace Technologique - Bâtiment Discovery Route de l'orme aux Merisiers - RD 128 91190 Saint-Aubin Publication director : Dominique

Plus en détail

Please complete Part I of this application form and submit it to the Department of the Environment at the address or fax number provided below.

Please complete Part I of this application form and submit it to the Department of the Environment at the address or fax number provided below. Requesting Approval of a Source Air Quality Regulation - Clean Air Act Water Quality Regulation - Clean Environment Act Used Oil Regulation - Clean Environment Act d agrément pour une source Règlement

Plus en détail

Module Title: French 4

Module Title: French 4 CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA CHORCAÍ Semester 2 Examinations 2010 Module Title: French 4 Module Code: LANG 6020 School: Business Programme Title: Bachelor of Business Stage 2

Plus en détail