Nederlandse versie. Version Française. English version

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nederlandse versie. Version Française. English version"

Transcription

1 Nederlandse versie Version Française English version

2 Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren zijn doorlopend open : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 18u00 van 09u30 tot 16u30 Tickets kunnen uitgeschreven worden : van maandag tot vrijdag op zaterdag van 09u00 tot 17u30 van 09u30 tot 16u00 Groepsdepartement : van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00 Individuele aanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Tel: (2) Helpdesk voor kantoren in de Benelux. Tel: Helpdesk voor kantoren in Frankrijk. Fax: (2) Mail:

3 Gelieve al je aanvragen naar dit adres te sturen en de persoonlijke adressen van onze medewerkers niet te gebruiken. Wij beantwoorden je aanvragen binnen de 8 werkuren. Voor dringende gevallen, gelieve ons service center telefonisch te contacteren. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Medewerkers: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticketorders individuele dossiers Mail: Voor boekingen gemaakt via ons boekingssysteem Cameleon, gelieve het ticketorder via Cameleon door te sturen. (functie «Issue» onder het menu Mijn Boekingen ). Het is de verantwoordelijkheid van het kantoor om op de dag van de aanvraag, na te kijken of het de e-tickets en de prijsbevestiging goed ontvangen heeft en correct zijn. Sirius kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiend uit het niet-naleven van deze procedure. Gelieve geen dubbele uitgifteaanvragen te doen. Vanaf het moment dat er een aanvraag gedaan is, hetzij via CaMELEON, hetzij per mail of per telefoon, gelieve op de ontvangst van het ticket te wachten. Tickets worden binnen de 15 minuten na ontvangst van de opdracht uitgeschreven. Dubbele aanvragen kunnen in extra kosten resulteren. U kunt uw ticketopdracht doorsturen per queue via GDS: Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Uw ticketorders worden enkel binnen onze kantooruren verwerkt. Wijzigingen en exchanges worden tot 17h30 behandeld. Belangrijk om weten Vergeet niet om opties die niet doorgaan, tijdig te annuleren. Dit kan je via 'Mijn Boekingen' in Cameleon doen. Boekingen die per mail of telefonisch gemaakt zijn, moeten via ons geannuleerd worden.

4 Voor opties die niet geannuleerd zijn, kan de luchtvaartmaatschappij een kostenfactuur (ADM) doorsturen. Ook fictieve namen en geboortedata zijn niet toegelaten en kunnen resulteren in een ADM. In deze gevallen zullen deze doorgerekend worden, vermeerderd met 30 eur administratiekosten. Groepsaanvragen Algemene info / Offertes / Wijzigingen / Annulaties Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Nadia en Sandra. Terugbetaling / Geschillen / Administratie Mail: Je aanvragen zullen enkel per mail behandeld worden door onze collega s Dominique en Marianne. Annulaties van tickets moeten gebeuren via Commerciële dienst Nieuwe klanten / Opleidingen / vragen ivm Cameleon / Mail: Franstalige markt: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Gelieve je aanvragen enkel per mail door te sturen. Wij nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

5 Algemene Samenwerkingsvoorwaarden Sirius Travel Service is een merknaam van Jetaircenter NV, met maatschappelijke zetel in Airport Brussels National 40P, te 1930 Zaventem en is een dienstverlener op het vlak van vliegtuigtickets. Zij is echter geen reisbemiddelaar maar zorgt voor het fullfilment. Als zodanig heeft Sirius het IATA nummer voor België en voor Frankrijk. In geval van discussie met schadevorderingen tot gevolg primeren de Algemene Voorwaarden van Sirius boven die van de Geschillencommissie Reizen, tenzij deze in tegenspraak zijn met deze van de Geschillencommissie Reizen. 1. Algemeen I. De algemene voorwaarden gelden tussen alle natuurlijke en rechtspersonen die van de diensten van Sirius gebruik maken. Elk advies en/of aanbod van Sirius is en blijft vrijblijvend. II. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens het boekingsproces alle gegevens volledig en correct door te geven. Alle kosten voortvloeiend uit onvolledige en/of incorrecte doorgegeven gegevens zijn en blijven de volledige verantwoordelijkheid van de klant. III. Sirius kan binnen de 2 werkdagen volgend op de boekingsdag, zelfs al is er al een bevestiging gestuurd, deze bevestiging herroepen. Indien de herroeping over een verhoging van het tarief gaat, heeft de klant 1 werkdag om deze verhoging te accepteren of te weigeren. In beide gevallen is Sirius niet gebonden aan enige schadevergoeding. IV. Alle tarieven worden uitgedrukt in Euro. De gangbare luchthaventaksen en andere toeslagen worden bij de boeking meegegeven. Mogelijke fouten in het systeem, door het systeem, door de luchtvaartmaatschappijen en/of andere redenen zijn niet de verantwoordelijkheid van Sirius. De omschrijvingen van vluchten, boekingsklassen en andere voorzieningen geleverd en/of beschreven door de luchtvaartmaatschappij zijn zuiver indicatief en worden niet gegarandeerd door Sirius. 2. Prijzen en Verantwoordelijkheden De prijzen zijn indicatief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Ze worden pas definitief bij uitgifte van het vliegtuigticket. Ticketten worden uitgeschreven aan de prijzen en de voorwaarden van de dag van uitgifte. Sirius draagt geen enkele verantwoordelijkheid en waarborgt op geen enkele manier dit soort tarieven. Een reservatie wordt niet beschouwd als een bestelling van een ticket en ook niet als prijsgarantie. Wij raden u aan uw klanten bij reservatie in te lichten van deze mogelijke prijsschommelingen ten gevolge van een later uitschrijven van het ticket.

6 De vermelding last ticket date in een reservatie kan niet aanzien worden als een prijsgarantie tot die datum. De prijs wordt enkel gegarandeerd wanneer het ticket wordt uitgegeven op dezelfde dag waarop de reservatie is gebeurd en wanneer de opdracht tot uitgifte Sirius bereikt tijdens haar kantooruren. Sirius kan niet aanzien worden als een reisorganisator, noch als reisbemiddelaar in de zin van de Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling, wet van 16februari1994. (BS 01april 1994,8928). Sirius handelt uitsluitend als tussenpersoon tussen luchtvaartmaatschappijen en de Reisbemiddelaars in de zin van Titel VII, commissie, van het Belgische Wetboek van Koophandel. 3. Ticket fees, commissies en kosten Voor het volledige fee- en kostenmodel verwijzen we u graag door naar Crossroad, Over Sirius, Fee Model 4. Betalingsverkeer I. De klant en/of opdrachtgever moet zich houden aan de opgegeven betalingswijze, zijnde domiciliatie/credit cards. II. Volgende credit cards worden aanvaard : Visa, Mastercard, Eurocard, American Express. III. Frauduleus creditcardgebruik wordt gerechtelijk vervolgd. IV. Bij het niet verkrijgen van een autorisatie van de creditcardmaatschappij gaat de verkoop niet door. V. Nog te ontvangen kredietnota s, terugbetalingaanvragen bij de luchtvaartmaatschappij en/of andere financiële discussies kunnen in geen geval de reden zijn van de opdrachtgever om de verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk, niet te voldoen.

7 Link Informations Pratiques / Procédures / Conditions Générales de Collaboration Adresse Sirius Travel Service Jetairport Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P box 2 4 ème étage 1930 ZAVENTEM (Belgique) Heures d ouvertures Nos bureaux sont ouverts sans interruption Du lundi au vendredi 09h00 à 18h00. Le samedi de 09h30 à 16h30. L émission des billets se fait du Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30. Le samedi de 09h30 à 16h00. Département Groupe Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00. Demandes Individuelles Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Tel : (2) Service d aide aux agences pour le Benelux. Tel : Service d aide aux agences pour la France. Fax : (2)

8 Mail : Vos Demandes doivent systématiquement être envoyées sur cette adresse. Merci de ne jamais utiliser les adresses personnelles de nos collaborateurs. Nous répondrons à vos demandes dans un délai de 8 heures ouvrables. En cas d urgence, merci de contacter notre service d assistance qui fera le nécessaire. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborateurs: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan Emissions des dossiers individuels Mail : Pour les réservations faites via notre Système de réservation Caméléon, merci de faire la commande via ce même système par la fonction «Issue» sous le menu Mes Réservations. Pour les demandes d émissions, l agence devra, le jour de cette demande, expressément s assurer de la bonne réception des billets électroniques ainsi que de la confirmation de prix. Sirius ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte relative au non suivi de cette procédure. Merci de ne pas faire de demandes d émission en double. Une fois que votre demande a été faite via le système, par mail ou par téléphone, attendez la réception du billet. Les billets seront émis dans les 15 minutes suivant l ordre. Doubles demandes peut aboutir au frais supplémentairs. Vous pouvez également nous faire parvenir les réservations faites via votre GDS : Amadeus : QE/ANRJC2112/40 Galileo : QEB/1TG/40 Worldspan : QEP/3j8/40 Vos demandes émissions sont traiter pendant nos heures d ouvertures. Des échanges ou changements seront traiter jusqu à 17h30. Important à savoir : Merci d'annuler en temps opportun les options faites sur votre système Caméléon. Pour les réservations effectuées via notre call center ou par mail, merci de nous faire parvenir l'informations par mail ou téléphone.

9 En cas d'oubli, les compagnies aériennes risquent de facturer des frais via ADM. Toute pénalité compagnie résultant de la non annulation avant départ de votre option, vous sera facturé intégralement et majoré de frais de 30. Contact Demandes Groupes Renseignements / Tarifications / Modifications / Annulations Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Nadia et Sandra. Remboursements / Litiges Cie / Contact Service Administratif Mail : Vos demandes seront traitées uniquement par mails par nos collègues Dominique et Marianne. Annulations doit être fait via Contacts Service Commercial Nouveaux Clients / Formations / Question concernant Cameleon / Mail: Marchés Francophones : Pierre Gravé (Customer Relations Coordinator / Tel ) Inside Sales : Kathleen Raindorf / Veerle Noel Merci de nous envoyer vos demandes uniquement par mails. Nous reprendrons rapidement contact.

10 Conditions générales de collaboration Sirius Travel Service est une marque déposée de Jetaircenter SA, dont le siège social est établi à 1930 Zaventem, Airport Brussels National 40P, et est un prestataire de services dans le domaine des billets d avion. Il ne s agit pas au sens propre d un intermédiaire de voyages, mais Sirius se charge du fulfilment. Sirius est titulaire du numéro IATA pour Belgique et pour la France En cas de litige entraînant une demande d indemnités, les conditions générales émises par Sirius priment sur celles de la Commission de Litiges Voyages, pour autant qu elles ne soient pas en contradiction avec celles de la Commission de Litiges Voyages. 1. Général I. Les conditions générales s appliquent à toutes les personnes physiques et morales qui utilisent les services de Sirius. Tout conseil et/ou offre de Sirius est et reste sans engagement. II. Il est de la responsabilité du client, pendant le processus de réservation, d enregistrer l ensemble de ses coordonnées correctement et intégralement. Tous les frais découlant d informations incomplètes et/ou incorrectement introduites sont et restent l entière responsabilité du client. III. Sirius peut, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réservation, même si une confirmation a déjà été envoyée, révoquer cette confirmation. Si cette révocation a trait à une augmentation du tarif, le client dispose d 1 jour ouvrable pour accepter ou refuser cette hausse. Dans les deux cas, Sirius n est redevable d aucune indemnité. IV. Tous les tarifs sont exprimés en euros. Les taxes courantes d aéroport et autres suppléments sont déterminés à la réservation. Les erreurs éventuelles dans le système, générées par le système, par les compagnies aériennes et/ou autres motifs ne ressortent pas de la responsabilité de Sirius. Le détail des vols, les classes de réservation et autres dispositions fournis et/ou décrits par la compagnie aérienne sont donnés à titre purement indicatif et ne sont pas garantis par Sirius. 2. Prix et responsabilités. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Ils ne sont garantis qu'à l'émission du billet d'avion. Les billets IATA sont établis aux prix et aux conditions en vigueur le jour de l'émission. Sirius ne prend aucune responsabilité et ne garantit en aucune manière ce type de tarifs.

11 Une réservation ne constitue pas une commande de billet et ne donne pas de garantie quant au prix. Dès lors, informez vos clients de ces éventuelles fluctuations. La mention «Dernière date d émission» dans une réservation ne donne aucune garantie du prix. Le prix n est garanti que lorsque l émission est faite le même jour de la réservation et que l ordre d émission atteint Sirius pendant les heures d ouverture. Sirius ne peut être considéré comme organisateur de voyages, ni comme intermédiaire, au sens propre de la loi régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire. (Loi du 16 février 1994 M.B. 01 avril 1994, 8928 ). Sirius agit uniquement en tant que négociateur entre les compagnies aériennes et les intermédiaires de voyages selon le Code du Commerce belge au sens du Titre VII. 3. Frais d émission Pour les frais d émission, consultez Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Paiement I. Le client et/ou le commanditaire doit s en tenir au mode de paiement indiqué, à savoir la domiciliation ou les cartes de crédit. II. Les cartes de paiement suivantes sont acceptées : Visa, MasterCard, American Express, Web-banking Dexia, Bancontact (clients belges), ideal (clients néerlandais). III. L utilisation frauduleuse d une carte de crédit fera immédiatement l objet de poursuites judiciaires. IV. Sans une autorisation de la compagnie de cartes de crédit ou de l établissement bancaire, la vente ne pourra pas être conclue. V. Les notes de crédit en attente, les demandes de remboursement auprès d une compagnie aérienne et/ou toute autre question financière ne peuvent en aucun constituer de motif suffisant pour le non-paiement intégral ou partiel du montant dû par le donneur d ordre.

12 Link EN Practical information / Procedures Address Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box Zaventem (Belgium) Our office are continuously open : Office hours From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 18h00 from 09h30 till 16h30 Tickets can be issued : From Monday till Friday On Saturday from 09h00 till 17h30 from 09h30 till 16h00 Group department : From Monday till Friday from 09h00 till 17h00 Individual requests General information / Offers / Changes / Cancellations Tel: (2) Helpdesk for Benelux agencies Tel: Helpdesk for French agencies. Fax: (2) Mail:

13 Please, always send all your requests to this address and don t use our employees personal addresses. We ll answer to your mails within 8 hours. For urgent cases, please, contact our service desk by telephone. Service Center Supervisor: Veerle Noel. Airlines Supervisor: Peggy Bodson. Collaborators: Ariane, Biya, Claudia, Els, Isabelle, Kathleen, Kristof, Liesbeth, Nadia, Nathalie, Naziha, Nina, Patrick, Sandra, Sophie, Ta-Fan. Ticket orders individual dossiers Mail: In case the booking was made via our booking system Cameleon, please, send us the ticket order also by means of Cameleon. («Issue» function under the menu My bookings ). It is the responsibility of the agency to check - on the day the request was made whether it has well received the price confirmation and the e-tickets and wether both are correct. Sirius cannot be held responsible to pay any costs resulting from the non-compliance of this procedure. Please, don t send requests to issue tickets twice. As from the moment onwards such a request has been made - whether via CaMELEON, or telephone we strongly advise you to wait for the reception of the tickets. The tickets will be issued within 15 minutes after the order has been received. Double requests may result in extra costs. You can send your ticket order per queue via GDS : Amadeus Galileo Worldspan : QE/ANRJC2112/40 : QEB/1TG/40 : QEP/3j8/40 Your ticket orders are only being processed during the Sirius office hours. Changes and exchanges are being treated until 17h30. Important to know Don t forget to cancel options - that you won t proceed with - in due time. You can do this in Cameleon via My bookings. Bookings made by mail or by phone need to be cancelled by the Sirius team.

14 The airline may send a cost invoice (ADM) for options that have not been cancelled. Also fictitious names and birth dates may result in the airline sending an ADM. In all these cases, we ll charge you the ADM encreased with 30 euro administration costs. Group requests General info / Offers / Changes / Cancellations Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Nadia and Sandra. Repayments / Disputes / Administration Mail: Your requests will only be dealt with by mail by our colleagues Dominique and Marianne. Ticket cancellations need to be done via Sales New customers / Trainings / Questions about Cameleon / Mail: Franch market: Pierre Gravé (Customer Relations Coördinator / Tel ) Inside Sales: Kathleen Raindorf / Veerle Noel Please, send your requests only by mail. We ll contact you as soon as possible.

15 General conditions for cooperation Sirius Travel Service is a brand name of Jetaircenter NV and has its head office at Airport Brussels National 40P, 1930 Zaventem. Sirius is a service provider in the area of flight tickets. Sirius is therefore not a travel intermediary, but it takes care of the fulfilment. To operate as such, Sirius has the IATA number for Belgium and for France. Should there be any conflict leading to a claim for compensation/damages, the Sirius s General terms shall prevail over the terms of the Geschillencommissie Reizen (Travel Conciliation Board), unless they contradict the terms of the Geschillencommissie Reizen. 1. General I. The present General terms apply to all legal and natural persons who make use of Sirius s services. Every advice and/or offer submitted by Sirius is free of obligations II. It is the client s responsibility during the booking process to register all his/her details integrally and correctly. All costs arising from an incomplete and/or incorrect registration of data s are and remain the client s entire responsibility. III. Sirius can revoke the confirmation within 2 working days after the day of booking, even if a confirmation has already been sent. If the revocation concerns a price increase, the client has one working day to accept or refuse the price increase. In both cases Sirius will not be liable for any compensation. IV. All prices are expressed in Euro. The applicable airport taxes and other supplements will be communicated at reservation time. Sirius can not be held responsible for possible errors in the system or caused by the system, by the airline and/or other reasons. The details of the flights, reservation classes and other facilities offered and/or described by the airline are only supplied as an indication and are not guaranteed by Sirius. 2. Prices and responsibilities The prices are indicative and can change at any time. They only become final when the tickets are being issued. Tickets are being issued at the price and the conditions of the issuing day. Under no circumstances does Sirius guarantee this kind of tariffs; nor does Sirius bear any responsibility for them. A reservation is not being considered as a ticketing order nor does it implicate a guaranteed price. We advise you to inform your customers at time of reservation that prices may differ when they are being issued at a later date.

16 The phrase last ticket date in a reservation cannot be considered a price guarantee till that date. A price is only guaranteed when the ticket is being issued within the same day of reservation and when the order reaches Sirius within its office hours). Sirius cannot be considered to be an organizer of travel, nor as an intermediary within the meaning of the law of February 16, 1994 (BS April 01, 1994, 8928) named Wet tot Regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Sirius solely acts as an intermediary between airlines and travel agents within the meaning of Titel VII, commissie, of the Wetboek van koophandel 3. Ticket fees, commissions and costs In order to read to the complete fee and cost model we would like to refer to Crossroad/A propos de Sirius/Frais d émission 4. Payment I. The customer and/or applicant shall abide by the mentioned payment methods, being domiciliation or credit cards. II. The following credit cards are accepted: Visa, MasterCard, American Express, Dexia webbanking, Bancontact (only Belgian cutomers), ideal (only Dutch customers). III. Legal action will be taken immediately in case of fraudulent card use. IV. The sale will not be processed without permission of the credit card company. V. The fact that the customer still has to receive credit notes or be refunded by the airline and/or any other financial discussions can under no circumstances constitute a valid reason for the customer not to pay the total or partial amount due.

Service Center Supervisor: Veerle Noel. Emissions des dossiers individuels

Service Center Supervisor: Veerle Noel. Emissions des dossiers individuels Informations Pratiques / Procédures / Conditions Générales de Collaboration Adresse Sirius Travel Service Jetairport Luchthaven Brussel Nationaal 40P box4 1930 ZAVENTEM (Belgique) Heures d ouvertures Nos

Plus en détail

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 FAILLITE DU VOYAGISTE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION [FINANCIAL FAILURE

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 Early-bird registration Early-bird registration ends April

Plus en détail

plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité.

plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité. plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité. plaquette 10/12/07 0:27 Page 4 Qui sommes-nous? Libertybag est un service

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Informations personnelles Nom/Prénom Name / Firstname Numéro de la carte

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La

Plus en détail

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process Phoenix A.M.D. International Inc. - Claim Procedures, Timelines & Expectations Timelines & Expectations 1. All telephone messages and e-mail correspondence is to be handled and responded back to you within

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator 2008-01-28 From: [] Sent: Monday, January 21, 2008 6:58 AM To: Web Administrator BCUC:EX Cc: 'Jean Paquin' Subject: RE: Request for Late Intervenorship - BCHydro Standing Offer C22-1 Dear Bonnie, Please

Plus en détail

Tel. : Fax : e-mail : Je participerai au banquet le jeudi (participation 60 ) 1 I will joint the banquet on Thursday night (participation 60 )

Tel. : Fax : e-mail : Je participerai au banquet le jeudi (participation 60 ) 1 I will joint the banquet on Thursday night (participation 60 ) FORMULAIRE D INSCRIPTION REGISTRATION FORM A renvoyer avant le 27 février à mcda81@univ-savoie.fr To be sent back before 27th February to mcda81@univ-savoie.fr Nous nous permettons de vous rappeler que

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

Groupe Groupe Humanis Humanis complaint, internal réclamation, appeal mediation. recours interne médiation. Les étapes Steps : complaint réclamation

Groupe Groupe Humanis Humanis complaint, internal réclamation, appeal mediation. recours interne médiation. Les étapes Steps : complaint réclamation , société d assurance du Groupe Humanis, veille à apporter au quotidien la meilleure qualité de service à ses assurés et souscripteurs. Parce que la satisfaction clients est au cœur de nos préoccupations,

Plus en détail

ACCENTURE LUXEMBOURG - SUPPLIER'S GUIDE TO INVOICING ACCENTURE (English)

ACCENTURE LUXEMBOURG - SUPPLIER'S GUIDE TO INVOICING ACCENTURE (English) ACCENTURE LUXEMBOURG - SUPPLIER'S GUIDE TO INVOICING ACCENTURE (English) Dear supplier, Thank you for your interest in providing goods or services to Accenture. These instructions include information about:

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure. Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been

Plus en détail

LONDON NOTICE No. 3565

LONDON NOTICE No. 3565 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS LONDON NOTICE No. 3565 ISSUE DATE: 15 February 2012 EFFECTIVE DATE: 12 March 2012 FTSE 100 INDEX FUTURES CONTRACT THREE MONTH EURO (EURIBOR) INTEREST RATE FUTURES CONTRACT

Plus en détail

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin:

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: Travel information: Island? Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: From Mahé to Praslin From Praslin to La Digue

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES

OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES VPK PACKAGING GROUP S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20121107_00990_EUR DATE: 07/11/2012 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

AINoE. Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003

AINoE. Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 AINoE Abstract Interpretation Network of Excellence Patrick COUSOT (ENS, Coordinator) Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 Thématique Rapport sur l audition d AINoE Paris, 18 juin 2003 1

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE :

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : Housing system est un service gratuit, qui vous propose de vous mettre en relation avec

Plus en détail

Estelle Carrière Email/courriel : estelle.carriere@csc-scc.gc.ca

Estelle Carrière Email/courriel : estelle.carriere@csc-scc.gc.ca RETURN BIDS TO : RETOURNER LES SOUMISSIONS À : Bid Receiving - Réception des soumissions: Correctional Service Canada (CSC) Service Correctionnel Canada (SCC) 340 Laurier Avenue West 340 avenue Ouest Ottawa,

Plus en détail

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes :

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : CORPORATE EVENT NOTICE: Suspension de cotation Multiple issuers PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS La cotation des fonds mentionnés ci-dessous sera suspendue

Plus en détail

TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:4ydnmg E-ticket issue date:26sep Issued by:null

TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:4ydnmg E-ticket issue date:26sep Issued by:null TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:4ydnmg E-ticket issue date:26sep Issued by:null Be sure to take this Trip Summary And Receipt with you. Some immigration authorities require this document in

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

Informations principales / Main information

Informations principales / Main information Fiche d Inscription Entry Form À renvoyer avant le 15 Octobre 2015 Deadline October 15th 2015 Dans quelle catégorie participez-vous? In what category do you participate? Institutionnel / Corporate Marketing

Plus en détail

LES TAILLADIS juste un peu mieux!

LES TAILLADIS juste un peu mieux! LES TAILLADIS juste un peu mieux! CONTRAT DE LOCATION D UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE RESERVATION CONTRACT / RESERVERINGSCONTRACT Nom / Name / Naam: Prénom / First Name / Voornaam: Adresse / Address / Adres:

Plus en détail

COLMAR TOURISM PARTICULAR TERMS

COLMAR TOURISM PARTICULAR TERMS PARTICULAR TERMS INCOMING AGENCY - COLMAR TOURISM Certificat d immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France : IM068100027 It is precised in the article 97 of the decree

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

A COURT CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN THIS COURT. THE DETAILS ARE SET OUT ON THE ATTACHED PAGES.

A COURT CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN THIS COURT. THE DETAILS ARE SET OUT ON THE ATTACHED PAGES. ONTARIO Court File Number SEAL at (Name of court) Court office address Form 34N: Application to Change or Terminate Openness Order Applicant(s) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy :

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Verbind de Envoy met de router in uw kantoor voor de installatie op de werf.

Plus en détail

Communauté Métis Autochtone de Maniwaki

Communauté Métis Autochtone de Maniwaki Madame, Monsieur, Communauté Métis Autochtone de Maniwaki 270, Notre-Dame Maniwaki (Qc) J9E 2J8 Téléphone : 819-441-2444 Télécopieur : 819-441-0755 Courriel : admin@autochtones-maniwaki.com www.autochtones-maniwaki.com

Plus en détail

COM&CAP MarInA-Med. Welcome!

COM&CAP MarInA-Med. Welcome! COM&CAP MarInA-Med COMmunication and CAPitalization of Maritime Integrated Approach in the Mediterranean Area Launch Event Med Maritime Projects COM&CAP MarInA-Med Kick-off meeting Welcome! The Kick Off

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

*** aris rome. chambre & séjours \ tarifs 2016

*** aris rome. chambre & séjours \ tarifs 2016 chambre & séjours \ tarifs 2016 P *** aris rome 79 avenue Porte de France 06 500 Menton tel.+33 (0)4 93 35 73 45 fax +33 (0)4 93 35 29 30 www.paris-rome.com info@paris-rome.com tarif a tarif b juniors-suites

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Iryna Punko disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou permission

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

Hydro-Québec Distribution

Hydro-Québec Distribution Hydro-Québec Distribution 2004 Distribution Tariff Application Demande R-3541-2004 Request No. 1 Reference: HQD-5, Document 3, Page 6 Information Requests HQD says that it will be required to buy energy

Plus en détail

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Service Relations Internationales de l IAE Karine MICHELET, Bureau AF114 www.iae-toulouse.fr international@iae-toulouse.fr Tel: 05 61 63 57 10 Ce guide

Plus en détail

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S Il est courant pour les employeurs d octroyer à leurs employés des prêts préférentiels ou des subventions d intérêts. L économie

Plus en détail

FICHE D INSCRIPTION / ENROLMENT FORM CREA Ecole de création en communication SA ( ci-après CREA ) / ( hereby CREA )

FICHE D INSCRIPTION / ENROLMENT FORM CREA Ecole de création en communication SA ( ci-après CREA ) / ( hereby CREA ) School of Communication Arts & Digital Marketing Genève FICHE D INSCRIPTION / ENROLMENT FORM CREA Ecole de création en communication SA ( ci-après CREA ) / ( hereby CREA ) MASTER EN MARKETING DU LUXE M1

Plus en détail

USA INFUSION RETURNED GOODS POLICY

USA INFUSION RETURNED GOODS POLICY Infusion Returned Goods Policy Table of Contents USA Direct Customers Page 1 3 USA Distributor customers Page 3 Canada Direct customers Page 4-5 Canadian French version Page 5-7 CareFusion Solutions, LLC

Plus en détail

Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement. Une fois ces fonctions activées, vous pourrez

Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement. Une fois ces fonctions activées, vous pourrez I AT T E N T I O N I Département Monétique Pour utiliser ce formulaire, vous devez préalablement autoriser Acrobat à activer (Dear Madam, les Mister) fonctions javascript embarquées. Madame, Mademoiselle,

Plus en détail

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE:

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE: 8. Tripartite internship agreement La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract defines the

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General One of the pillars of my mandate as governor general of Canada is supporting families and children. This is just one of the reasons why my wife, Sharon, and I are delighted to extend greetings to everyone

Plus en détail

POUR LA COMMUNAUTÉ. 1. Création d un compte «Elyxyr» (pour les nouveaux utilisateurs)

POUR LA COMMUNAUTÉ. 1. Création d un compte «Elyxyr» (pour les nouveaux utilisateurs) (Please note the English version starts at page 4) POUR LA COMMUNAUTÉ Procédure de location pour le Programme d utilisation communautaire des installations scolaires en dehors des heures de classe (excluant

Plus en détail

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur)

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2011 Bons d'option émis par SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) Les modalités applicables aux Bons d'option figurent

Plus en détail

FIÈVRE NORD-AMÉRICAINE DU SKI ACROBATIQUE POSTES CANADA CANADA POST NORAM FREESTYLE FRENZY INVITATION 2011

FIÈVRE NORD-AMÉRICAINE DU SKI ACROBATIQUE POSTES CANADA CANADA POST NORAM FREESTYLE FRENZY INVITATION 2011 FIÈVRE NORD-AMÉRICAINE DU SKI ACROBATIQUE POSTES CANADA CANADA POST NORAM FREESTYLE FRENZY INVITATION 2011 À tous, C est avec grand plaisir que le Comité organisateur de la Fièvre Nord Américaine de ski

Plus en détail

Conditions générales de BT pour la facturation électronique

Conditions générales de BT pour la facturation électronique BT Limited, Société anonyme de droit Anglais, 81 Newgate Street, Londres EC1A 7AJ, UK, Succursale : Tour Ariane 5, Place de la Pyramide 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX Conditions générales de BT pour la facturation

Plus en détail

Practice Direction. Class Proceedings

Practice Direction. Class Proceedings Effective Date: 2010/07/01 Number: PD - 5 Title: Practice Direction Class Proceedings Summary: This Practice Direction describes the procedure for requesting the assignment of a judge in a proceeding under

Plus en détail

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39 under the SMALL BUSINESS INVESTOR TAX CREDIT ACT (O.C. 2003-220) Regulation Outline Filed July 29, 2003 Citation........................................... 1 Definition

Plus en détail

Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay

Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay Pour résumer voici le type de procédure que nos arnaqueurs utilisent pour pirater votre compte : 1 Vous recevez

Plus en détail

CAMPING CARAVANING RÉSERVATION MOBILE-HOMES Mobile-homes 2/4 places... Mobile-homes 4/6 places... Mobile-homes 5/7 places... Chalet... 3 chambres confort... Lit bébé... Tente canadienne sur l emplacement...

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE ATTORNEY GENERAL PUBLIC PROSECUTION SERVICES PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE DES POURSUITES PUBLIQUES PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE NAME OF ACCUSED: / NOM DE

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen Register always with the LINK of your SPONSOR Enregsitrez- vous avec le LIEN de votre SPONSOR Meld je aan met de LINK van je SPONSOR Click link / Cliquez lien / Klik link Then... Click on "Registrieren"

Plus en détail

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB)

Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB) Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Table des matières : Introduction...3 En pratique... 3 Conséquence... 4 Annexe : Modèles utilisés

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT

QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT NOMS: PRÉNOM: DATE DE NAISSANCE: LIEU DE NAISSANCE: ADRESSE: TÉLÉPHONE FIXE: PORTABLE: COURRIER ÉLECTRONIQUE: PERSONNE À CONTACTER EN ESPAGNE EN CAS D URGENCE: TÉLÉPHONE EN

Plus en détail

Where to register? You can register online from any computer with an Internet connection.

Where to register? You can register online from any computer with an Internet connection. (You will find the French version below) Dear undergraduate exchange students, Please find below some important information about course registration. Please also ensure that you read carefully the document

Plus en détail

Official Documents for 2015 Marathon des Sables

Official Documents for 2015 Marathon des Sables Official Documents for 2015 Marathon des Sables Please take care when completing these documents they may be rejected if incorrect. They must be printed in colour and completed by hand. They must be posted

Plus en détail

TROYES AIRPORT GUIDE DE L ASSISTANCE HANDLING USER GUIDE

TROYES AIRPORT GUIDE DE L ASSISTANCE HANDLING USER GUIDE TROYES AIRPORT GUIDE DE L ASSISTANCE HANDLING USER GUIDE SOMMAIRE SUMMARY 1 INFORMATION GENERALE GENERAL INFORMATION... 3 1.1 VOTRE CONTACT YOUR CONTACT... 4 1.2 MODALITES ET REGLEMENTS TERMS OF PAYMENT

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4 PROPERTY ASSESSMENT AND TAXATION ACT CONSOLIDATION OF CERTIFICATE OF TAX ARREARS REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.P-4 LOI SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPÔT FONCIERS CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF

Plus en détail

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule privée ne doit plus être utilisée. Elle est remplacée

Plus en détail

Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication. Contrat et Conditions Générales.

Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication. Contrat et Conditions Générales. Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication 131 avenue St Georges 44500 La Baule Escoublac Siret n 44242459400020 Siret n Conseil:- 53458533600025

Plus en détail

PARIS ORLY. Votre contact / Your contact: et / and:

PARIS ORLY. Votre contact / Your contact: et / and: GPS 2 22 21 E 48 44 20 N Votre contact / Your contact: et / and: Accueil : Téléphone de courtoisie Reception: Courtesy phonew Cabines téléphoniques publiques Public phone kiosks AÉROPORT DE TT CAR TRANSIT

Plus en détail

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES FINANCIAL ADMINISTRATION ACT DÉCRET 1984/208 O.I.C. 1984/208 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES FINANCIAL ADMINISTRATION ACT DÉCRET 1984/208 O.I.C. 1984/208 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT Pursuant to subsection 42(1) of the Financial Administration Act, the Commissioner in Executive Council is pleased to and doth hereby order as follows: 1. The annexed Public Property Regulations are made

Plus en détail

EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide. Chapter 4: Service Provider Management

EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide. Chapter 4: Service Provider Management EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide Chapter 4: Service Provider Management Version: 1.0 October, 2015 Document Versions Version # Date Description V 1.0 September 2015 First version

Plus en détail

Public Inquiry (Authorized Foreign Banks) Rules. Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées) CONSOLIDATION CODIFICATION

Public Inquiry (Authorized Foreign Banks) Rules. Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Public Inquiry (Authorized Foreign Banks) Rules Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées) SOR/99-276 DORS/99-276 Current to October 15, 2015 À

Plus en détail

La création et la mise à jour de votre profil de fournisseur d Accenture

La création et la mise à jour de votre profil de fournisseur d Accenture ACCENTURE FRANCE GUIDE DU FOURNISSEUR POUR LA FACTURATION A ACCENTURE (french) Cher fournisseur, Nous vous remercions de l intérêt que vous portez à Accenture. Afin de vous aider, vous trouverez dans ce

Plus en détail

Phrases au Subjonctif Answers for teachers

Phrases au Subjonctif Answers for teachers Phrases au Subjonctif Answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Phrases au subjonctif activity which supports OCR A Level Modern Foreign Languages: French The Activity:

Plus en détail

Rare Boat Show 2011 Riva Club de France. BULLETIN D INSCRIPTION - Registration form :

Rare Boat Show 2011 Riva Club de France. BULLETIN D INSCRIPTION - Registration form : A retourner - To be retuned avant le 15 Mai 2011 - before May 15 th 2011 Rare Boat Show/Alexandre Latscha 20, avenue de la Maveria - 74000 ANNECY France. Email : info@rivaclubdefrance.com Fax : +33 (0)

Plus en détail

DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS?

DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS? DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS? Le DynDNS (Dynamic Domain Name Server) sert à attribuer un nom de domaine à une adresse ip dynamique. Chaque ordinateur utilise une adresse ip pour communiquer sur le réseau.

Plus en détail

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal Canadian Association of Nurses in Oncology Association canadienne des infirmières en oncologie CHAPTER FUNDING APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT DE SECTION Complete in typing and submit

Plus en détail

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150603_04282_EUR DATE: 03/06/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS GDF SUEZ (l' Initiateur de l'offre)

Plus en détail

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib.

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib. Crédit Agricole CIB Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change Paris, Jeudi 6 Février 2014 www.ca-cib.com Le marché Euro PP Le développement du marché Euro PP Volumes

Plus en détail

Bill 133 Projet de loi 133

Bill 133 Projet de loi 133 2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 59 ELIZABETH II, 2010 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 59 ELIZABETH II, 2010 Bill 133 Projet de loi 133 An Act to provide transparency and protection for consumers

Plus en détail

CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service

CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service 1 09.11.2015 Table des matières 1 Solution PMM... 3 2 Réception et utilisation du message quotidien... 3 3 Portail de gestion de votre profil PMM...

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS LINGUISTIQUES DE L INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations linguistiques proposées par l Institut

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail