Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120 http://ro.yourpdfguides.com/dref/4278180"

Transcription

1 Puteţi citi recomandări în ghidul utilizatorului, ghidul tehnice sau de ghidul de instalare pentru XEROX WORKCENTRE Veţi găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. pe XEROX WORKCENTRE 7120 în manualul de utilizare (informaţii, caietul de sarcini, sfaturi de siguranţă, dimensiunea, accesorii, etc). Instructiuni detailate de folosire se afla la Ghidul Consumatorului Ghid de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Manual de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Instrucţiuni de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Ghidul utilizatorului XEROX WORKCENTRE 7120 Manual de instrucţiuni XEROX WORKCENTRE 7120 Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

2 Manual de abstract: xerox.com/office/wc7120support (U.S./Canada) www. xerox.com/security EN com/msds (U.S./Canada) EN FR RO TU AR Printer drivers and utilities User manuals and instructions Online Support Assistant Safety specifications (in User Guide) Pilotes d'imprimante et utilitaires Guides et instructions utilisateur Assistance en ligne Spécifications de sécurité (dans le Guide de l'utilisateur) Drivere de imprimant i utilitare Manuale de utilizare i instruciuni Asistent pentru suport online Specificaii de siguran (în Ghidul de utilizare) Yazici sürücüleri ve yardimci uygulamalar Kullanim kilavuzlari ve yönergeler Çevrimiçi Destek Yardimcisi Güvenlik özellikleri (Kullanim Kilavuzu'ndakiler) Material Safety Data Sheets Fiches de sécurité du matériel Fie tehnice privind sigurana materialelor utilizate Materyal Güvenlii Veri Sayfalari FR www. xerox.com/office/ businessresourcecenter EN Templates, tips, and tutorials Modèles, astuces et tutoriels abloane, recomandri i tutoriale ablonlar, ipuçlari ve öreticiler RO FR RO TU AR Xerox WorkCentre 7120 / 7125 Quick Use Guide Petit guide d'utilisation RU RO AR TU EN FR Român Ghid rapid de utilizare Security news and information Informations de sécurité Nouti i informaii privind sigurana Güvenlik haberleri ve bilgileri AR (( ) User Guide ) RO TU AR 604E54002 Rev A 2011 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. EN FR RO TU AR Contents Sommaire Cuprins çindekiler EN FR RO TU AR Printing... 8 Impression Imprimarea Yazdirma EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Printer Basics..3 Généralités Noiuni de baz despre imprimant Yazici Temel Özellikleri EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Supported Media...

3 ..8 Supports pris en charge Suporturile de imprimare acceptate Desteklenen Ortamlar Printer Tour Découverte de l'imprimante Prezentarea imprimantei Yazici Turu EN FR RO TU AR Loading Media....9 Chargement de supports Încrcarea suporturilor de imprimare Ortam Yükleme Control Panel.

4 . 5 Panneau de commande Panoul de comand Kontrol Paneli EN FR RO TU AR Printing from USB Impression depuis une clé USB Imprimare de la USB USB'den yazdirma USB Machine Status Menu Menu État machine Meniul Stare Aparat Makine Durumu Menüsü ) Machine Status ( EN FR RO TU AR Copying..

5 ...12 Copie Copierea Kopyalama EN FR RO TU AR Billing and Usage Information....6 Informations de facturation et d'utilisation Informaii despre facturare i utilizare Faturalama ve Kullanim Bilgileri Basic Copying Copie de base Copierea de baz Temel Kopyalama CentreWare Internet Services...

6 ..7 Services Internet CentreWare CentreWare Internet Services CentreWare Internet Services (CentreWare EN FR RO TU Scanning Numérisation Scanarea Tarama EN FR RO TU AR ) CentreWare Internet Services AR Configuration Report...7 Relevé de configuration Raportul de configurare Yapilandirma Raporu ) Configuration Report ( Scan to ..

7 ...14 Numérisation vers courriel Scanarea ctre E-postaya Tarama 2 Printer Basics EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Scan to USB..16 Numérisation vers USB Scanarea ctre USB USB'ye Tarama USB EN FR RO TU AR Printer Tour Découverte de l'imprimante Prezentarea imprimantei Yazici Turu EN FR RO TU AR Work Surface Surface de travail Suprafa de lucru Çalima Yüzeyi Faxing Télécopie Utilizarea faxului Faks Gönderme EN USB Port Port USB Port USB USB Balanti Noktasi USB Basic Faxing

8 ..18 Télécopie de base Proceduri de baz pentru utilizarea faxului Temel Faks Gönderme ) Basic Faxing ( FR RO TU AR EN FR RO TU AR Troubleshooting Résolution des incidents Rezolvarea problemelor Sorun Giderme Booklet Maker Plieuse / brocheuse Dispozitiv de brourare Kitapçik Oluturucu Paper Jams...20 Incidents papier Blocaje de hârtie Kait Sikimalari EN FR RO TU AR Finishers Modules de finition Finishere Sonlandiricilar EN FR RO TU AR Envelope Tray Magasin à enveloppes Tav pentru plicuri Zarf Kaseti EN Optional accessories may be part of your printer setup. opionale pot fi incluse în configuraia imprimantei. Pentru mai multe informaii, consultai Ghidul de utilizare. stee bali aksesuarlar yazici kurulumunuzun bir parçasi olabilir. Daha fazla bilgi için, Kullanim Kilavuzu'na bakin. FR RO TU AR. 3 Printer Basics EN FR RO EN FR RO TU AR Toner Cartridges Cartouches de toner Cartue cu toner Toner Kartulari Duplex Automatic Document Feeder Chargeur de documents recto verso automatique Alimentator automat de documente fa-verso Dubleks

9 Otomatik Doküman Besleyici EN FR RO TU AR Fuser Module four Cuptor Isitici TU AR K C M Y EN FR RO TU AR Drum Cartridges Modules photorécepteurs Cartue cilindru Tambur Kartular EN FR RO TU AR Output Trays Bacs de réception Tvi de ieire Çikti Kasetleri EN FR Second Bias Transfer Roll Rouleau de deuxième transfert A doua rol de transfer polarizat kinci Eilim Aktarma Rulosu EN FR RO TU AR Waste Toner Container Bac récupérateur de toner Recipient pentru toner rezidual Atik Toner Kabi RO TU AR 1 2 EN FR RO TU AR Trays 15 Magasins 1 à 5 Tvile 1-5 Kaset EN To restart printer, use power switch on top of printer. For full shut down turn off power switch, then turn off main power switch behind front cover. Pour redémarrer l'imprimante, utilisez l'interrupteur sur le dessus de la machine. kapatmak için, güç anahtarini kapatin, ardindan ön kapain arkasindaki ana güç anahtarini kapatin. FR RO TU AR. com/office/wc7120support.,, 4 Printer Basics EN FR RO TU AR Control Panel Panneau de commande Panoul de comand Kontrol Paneli 5 1 ABC DEF JKL 3 MNO 2 EN FR RO TU AR GHI 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ Menu navigation Navigation dans les menus Navigare prin meniuri Menü gezintisi C 9 # 1 EN FR RO TU AR Services Home: main services screen Accueil Services : écran principal des services Pornire servicii: ecranul cu Serviciile principale Servisler Ana Sayfasi: ana servisler ekrani :( 5 EN FR RO TU Log In/Out: access to password protected features Connexion/Déconnexion : accès aux fonctions protégées par mot de passe Conectare/Deconectare: acces la funciile protejate prin parol Oturum Aç/Kapat: ifre korumali özelliklere eriim :( / ) Services Home AR ) Log In/Out 2 EN FR RO TU AR Services: Services Home or last used screen Services : Accueil Services ou le dernier écran utilisé Servicii: ecranul Pornire Servicii sau ultimul ecran utilizat Servisler: Servisler Ana Sayfasi veya son kullanilan ekran ( ) Services Home :( 6 English (default language) Català Cestina Dansk Deutsch Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk ) Services Polski Português Român Suomi Svenska Türkçe 3 EN FR RO TU AR Job Status: active and completed jobs État travail : travaux actifs et terminés Stare Lucrare: lucrri active i finalizate Durumu: etkin ve tamamlanmi iler :( ) Job Status 7 EN FR RO TU AR Energy Saver: enter or exit low power mode Économie d'énergie : permet d'entrer en mode d'alimentation réduite et d'en sortir Economizor de energie: intrare sau ieire din modul consum redus Enerji Tasarrufu: düük güç moduna girme veya çikma :( ) Energy Saver 4 EN FR RO TU AR Machine Status: settings and information État machine : paramètres et informations Stare Aparat: setri i informaii Makine Durumu: ayarlar ve bilgiler :( ) Machine Status www. Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

10 xerox.com/office/wc7120support 5 Printer Basics EN FR RO TU AR Machine Status Menu Menu État machine Meniul Stare Aparat Makine Durumu Menüsü ) Machine Status ( EN FR RO TU AR Billing and Usage Information Informations de facturation et d'uorts, then Configuration Report. Press Start button to print. Le relevé de configuration fournit l'adresse IP de l'imprimante et d'autres informations détaillées sur la configuration. Dans le menu État machine, sélectionnez Imprimer relevés, puis Relevés imprimante et Relevé de configuration. Appuyez sur Démarrer pour imprimer. meniul Stare Aparat, apsai Imprimare Rapoarte, selectai Rapoarte imprimant, apoi Rapornting options in the printer driver Pour effectuer une impression, sélectionnez les options requises dans le pilote d'imprimante Atunci când imprimai, selectai opiunile de imprimare din driverul imprimantei Yazdirma yaparken, yazici sürücüsünde yazdirma seçeneklerini seçin FR FR RO RO TU AR TU AR com/office/wc7120support 9 EN FR RO TU AR Printing from USB Impression depuis une clé USB Imprimare de la USB USB'den yazdirma USB EN FR RO TU AR Printing Press Services Home, then touch Media Print-Text Sélectionnez Accueil Services, puis Impression locale - Texte Apsai Pornire Servicii, apoi apsai Suport Imprimare - Text Servisler Ana Sayfasi dümesine dokunun ve ardindan Ortami Yazdir -Metin dümesine dokunun ) Media Print- Text ) Services Home (,( 3 EN FR RO TU AR Insert USB Flash Drive in the USB port (option) Insérez votre clé USB dans le port USB (option) Introducei unitatea flash USB în portul USB (opiune) USB balanti noktasina (istee bali) USB Flash Sürücüsü takin ) USB USB ( EN FR Select All: select all files RO TU AR Sélectionner tout : permet de sélectionner tous les fichiers Selecteaz Tot: selectai toate fiierele Tümünü Seç: tüm dosyalari seçin :( ) Select All 1 EN FR Select from list: select one or more files Sélectionner dans la liste : permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers Selectare din List: selectai unul sau mai multe fiiere Listeden Seç: bir veya birden fazla dosya seçin :( ) Select from list RO EN Select a printing option Sélectionnez une option d'impression Selectai o opiune de imprimare Bir yazdirma seçenei seçin TU AR EN FR RO TU AR Do not remove USB Flash Drive during reading. pourrait endommager les fichiers. Nu scoatei unitatea flash USB în timpul citirii datelor. Fiierele se pot deteriora. zarar görebilir. USB. a selecta din list, apsai pe numele fiierelor. Pentru a deselecta, apsai din nou pe numele fiierelor. Listeden seçmek için, dosya adlarina dokunun. lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. a introduce adrese deja memorate, utilizai Agenda de Adrese. USB USB ( 1 Y X AR g/m2 (26 lb. Text34 lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. pourrait endommager les fichiers. Nu scoatei unitatea flash USB în timpul citirii datelor. Fiierele se pot deteriora. zarar görebilir. USB. gezinmek için, klasör adina dokunun ve ardindan leri veya Geri dümesine dokunun. ) Previous ( ) Next.(, www. xerox.com/office/wc7120support 17 EN FR RO TU AR Faxing Télécopie Utilizarea faxului Faks Gönderme EN FR RO TU AR Basic Faxing Télécopie de base Proceduri de baz pentru utilizarea faxului Temel Faks Gönderme ) Basic Faxing ( 1 Y X g/m2 (26 lb. Text34 lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. Bond) X: mm (5.517 in.) Y: mm ( in. ) 110 (80 g/m2) Y X X: 430 mm (17 in.) Y: 310 mm (12.25 in.) com/office/wc7120docs EN See the Faxing chapter in the User Guide to learn about Internet fax ( ) and server fax features, and details on fax settings and advanced procedures for this option. FR Consultez le chapitre Télécopie dans le Guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur les fonctions de serveur fax et de fax Internet (courriel), et pour plus d'informations sur les paramètres de télécopie et les procédures avancées liées à cette option. EN FR RO TU AR Load original Chargez l'original Încrcai originalul Orijinal Yükleyin RO Consultai capitolul Utilizarea faxulu din Ghidul de utilizare pentru a afla mai multe despre funciile Fax Internet ( ) i Fax Server i pentru detalii privind setrile fax i procedurile avansate pentru aceast opiune Faxing TU Internet faksi (e-posta) ve sunucu faksi özellikleri hakkinda daha fazla bilgi almak ve bu seçenek için sunucu faksi özelliklerine ve gelimi yordamlara ilikin ayrintilar için, Kullanim Kilavuzu'ndaki Faks Gönderme seçeneine bakin. EN EN Clear All: clears previous settings Annuler tout: annule tous les paramètres précédemment sélectionnés terge Tot: tergei setrile anterioare Tümünü Sil: önceki ayarlari silin :( ) Clear All AR. ) ( ) User Guide (, ) Faxing ( Press Services Home, then touch Fax Sélectionnez Accueil Services, puis Fax Apsai Pornire Servicii, apoi apsai Fax Servisler Ana Sayfasi dümesine dokunun ve ardindan Faks dümesine dokunun ) Services Home ( ) Fax,( FR RO TU AR FR RO TU AR EN FR RO TU AR Use the Address Book to enter stored fax numbers. Utilisez le carnet d'adresses pour ajouter des numéros de fax mémorisés. Pentru a introduce adrese deja memorate, utilizai Agenda de Adrese. Kayitli faks numaralari girmek için, Adres Defteri seçeneini kullanin. ( ) Address Book. 4 ABC DEF 1 GHI 2 JKL 3 MNO 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ C 9 # EN To add more fax numbers, enter the number and touch +Add. For Internet Fax, touch New Recipient to enter addresses. Pour ajouter d'autres numéros de fax, entrez le numéro et sélectionnez Ajouter. Pour les fax Internet, sélectionnez Nouveau destinataire et entrez les adresses électroniques. Pentru a aduga mai multe numere de fax, introducei numerele i apsai +Adugare. Pentru Fax Internet, apsai Destinatar Nou pentru a introduce adresele de . Daha fazla faks numarasi eklemek için, numarayi girin ve +Ekle dümesine dokunun. Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) to remove the media in the direction that it would normally feed. Any pieces left in the printer can cause further misfeeds. Do not reload media that has misfed. The printed side may smudge, and toner may stick to your hands. Avoid spills, and wash off any toner with cool water and soap. de tirer le support dans le sens d'alimentation normale. rechargez pas un support qui a subi un faux départ. à ne pas de répandre le toner. pas d'eau chaude. Also see Clearing Paper Jams in the User Guide for more jam clearing tips and detailed procedures. RO FR Si un incident papier survient, l'écran tactile du panneau de commande affiche une animation graphique indiquant comment résoudre l'incident. Pour des conseils supplémentaires et des procédures détaillées, consultez également la section Élimination des incidents papier dans le Guide de l'utilisation. ATENIE: Pentru a nu deteriora aparatul, îndeprtai cu grij suportul de imprimare încrcat greit i evitai ruperea acestuia. Încercai s scoatei suportul de imprimare în direcia în care se încarc în mod normal. Bucile de hârtie lsate în imprimant pot cauza blocaje ulterioare. Nu reîncrcai suporturi de imprimare care s-au blocat. Partea imprimat a hârtiei se poate pta i tonerul se poate transfera pe mâinile dvs. kalan herhangi bir parça daha sonra yanli beslemelere neden olabilir. Yanli beslenmi ortamlari tekrar yüklemeye çalimayin. Yazdirilan taraf lekelenebilir ve ellerinize toner bulaabilir. Siçramalari engelleyin ve toneri souk suyla ve sabunla yikayin. Sicak su kullanmayin. AR AR. ( ) User Guide,. ( ) Clearing Paper Jams......, : Troubleshooting. 20 Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

Petit guide. d utilisation. Découverte de l'imprimante. Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Dépannage. Informations supplémentaires

Petit guide. d utilisation. Découverte de l'imprimante. Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Dépannage. Informations supplémentaires Phaser 680MFP multifunction printer Petit guide d utilisation Découverte de l'imprimante Impression Copie Télécopie Dépannage Informations supplémentaires Pilotes d imprimante et utilitaires Didacticiels

Plus en détail

B-310N/B-510DN. Network Installation Guide Guide d installation réseau

B-310N/B-510DN. Network Installation Guide Guide d installation réseau B-310N/B-510DN Network Installation Guide Guide d installation réseau Installing the Printer on Your Network Follow these instructions to install the software and connect the printer to your network.

Plus en détail

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+ GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER Quick Installation Guide+ Guide d installation+ Check Your Package Contents Quick Installation Guide Gigabit Ethernet PCI Adapter CD with Manual and Drivers DO NOT insert the

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Package Contents. System Requirements. Before You Begin

Package Contents. System Requirements. Before You Begin Package Contents DWA-125 Wireless 150 USB Adapter CD-ROM (contains software, drivers, and manual) Cradle If any of the above items are missing, please contact your reseller. System Requirements A computer

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote USB AA AA 2 Harmony 350 Remote Contents English................. 4 Français................ 10 3 Harmony 350 Remote Buttons 1 2 3

Plus en détail

Guide d installation du réseau sans fil NPD4759-00 FR

Guide d installation du réseau sans fil NPD4759-00 FR Guide d installation du réseau sans fil NPD4759-00 FR Guide d'installation du réseau sans fil Vérification du réseau Vérifiez les paramètres du réseau de l'ordinateur, puis choisissez les étapes à suivre.

Plus en détail

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation English.......................................... 3 Français.........................................

Plus en détail

Instructions d installation Fiery pour le Série WorkCentre 7300

Instructions d installation Fiery pour le Série WorkCentre 7300 Instructions d installation Fiery pour le Série WorkCentre 7300 Ce document décrit comment installer et configurer le Fiery Network Controller pour la série WorkCentre 7300. IMPORTANT : L installation

Plus en détail

Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation

Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation Logitech Speaker System Z553 English................. 3 Français................ 10 www.logitech.com/support...19 2 Package contents Logitech

Plus en détail

V1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Guide de l'utilisateur

V1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Guide de l'utilisateur V1.0 Mars 2010 Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Le produit est soumis aux lois américaines sur la protection des œuvres non publiées. Il est interdit de reproduire le

Plus en détail

WiFi Security Camera Quick Start Guide. Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5)

WiFi Security Camera Quick Start Guide. Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5) #45 #46 WiFi Security Camera Quick Start Guide Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5) #47 Start Here 1 Is this you? TECH SUPPORT CTRL ALT DEL 2 If yes, turn to page three 1 3 If not,

Plus en détail

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7500 Series User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Dansk Betjeningsvejledning Magyar Felhasználói útmutató Deutsch

Plus en détail

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Procéder à l'installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 16. Select Install the software automatically

Plus en détail

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska Xerox WorkCentre 7120 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7120 User Guide Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Table of of Contents Contents Français... 1. Avant de commencer... 2. Comment effectuer les connexions... 3. Configuration de la Webcam... 4. Utilisation sans

Plus en détail

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Installation du matériel 2 3. Configuration du routeur sans fil 3 Troubleshooting 5 Version 05.11.2010

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE SHOPDECORATION MODULE PRESTASHOP CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 Installation automatique... 2 Installation manuelle... 2 Résolution des

Plus en détail

Petit guide d'installation de l'option de connexion réseau

Petit guide d'installation de l'option de connexion réseau Xerox WorkCentre M118/M118i Petit guide d'installation de l'option de connexion réseau 701P42687 Ce guide contient des instructions concernant : Navigation dans les écrans à la page 2 Configuration réseau

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

Caractéristiques et spécifications

Caractéristiques et spécifications Caractéristiques et spécifications Général Type d'imprimante Couleur Exposition Couleur écran tactile Taille de l'écran Écran tactile couleur de 9,3 cm Classification laser produit laser de classe 1 (CEI

Plus en détail

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Rational ClearCase or ClearCase MultiSite Version 7.0.1 Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Product Overview IBM Rational

Plus en détail

Version 1.1 Décembre 2013. Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI Guide de l'utilisateur

Version 1.1 Décembre 2013. Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI Guide de l'utilisateur Version 1.1 Décembre 2013 Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI 2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox et Xerox avec la marque figurative sont des marques commerciales de Xerox Corporation

Plus en détail

Start Here Point de départ

Start Here Point de départ Start Here Point de départ Epson Stylus C88+ Please read these instructions before using the printer. Lisez ces instructions avant d utiliser l imprimante. Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Plus en détail

Quick Installation Guide TEW-P21G

Quick Installation Guide TEW-P21G Quick Installation Guide TEW-P21G Table of of Contents Contents... 1. Avant de commencer... 2. Comment effectuer les connexions... 3. Utilisation du serveur d'impression... 1 1 2 3 Troubleshooting... 7

Plus en détail

À propos de ce manuel

À propos de ce manuel À propos de ce manuel Terminologie utilisée dans le présent document Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel. Remarque Indique des informations importantes relatives aux opérations. Assurez-vous

Plus en détail

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 HFFv2 1. OBJET L accroissement de la taille de code sur la version 2.0.00 a nécessité une évolution du mapping de la flash. La conséquence de ce

Plus en détail

USB 2.0 SERVEUR D'IMPRESSION ETHERNET

USB 2.0 SERVEUR D'IMPRESSION ETHERNET USB 2.0 SERVEUR D'IMPRESSION ETHERNET DN-13014-3 DN-13003-1 Guide d'installation rapide DN-13014-3 & DN-13003-1 Avant de commencer, préparez les éléments suivants : Un ordinateur sous Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

Guide d utilisation de KIP Printer Status Guide d installation et d utilisation de KIP Printer Status

Guide d utilisation de KIP Printer Status Guide d installation et d utilisation de KIP Printer Status Guide d installation et d utilisation de KIP Printer Status - 1 - Table des matières 1 Introduction... 3 2 Installation et configuration... 4 3 Fonctionnalité de KIP Printer Status... 6 4 Utilisation de

Plus en détail

Printer Driver. Guide d installation Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows 7, Windows Vista et Windows XP.

Printer Driver. Guide d installation Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows 7, Windows Vista et Windows XP. 4-417-503-21(1) Printer Driver Guide d installation Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Avant d utiliser ce logiciel Avant d utiliser le pilote

Plus en détail

Impression de la page des paramètres de menus

Impression de la page des paramètres de menus Utilisation du panneau de commandes 1 Impression de la page des paramètres de menus Vous pouvez, à tout moment, imprimer la liste des paramètres utilisateur par défaut. Remarque : Avant d'imprimer la page

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

Printer Driver. Ce guide décrit l installation et l utilisation des pilotes d imprimante pour Windows XP et Windows 2000.

Printer Driver. Ce guide décrit l installation et l utilisation des pilotes d imprimante pour Windows XP et Windows 2000. 2-541-916-21 (2) Printer Driver Guide d installation Ce guide décrit l installation et l utilisation des pilotes d imprimante pour Windows XP et Windows 2000. Avant d utiliser ce logiciel Avant d utiliser

Plus en détail

Avril 2013 702P01431. WorkCentre 5019/5021 Addendum sur la mise en réseau

Avril 2013 702P01431. WorkCentre 5019/5021 Addendum sur la mise en réseau Avril 2013 702P01431 2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX et XEROX and Design sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows,

Plus en détail

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide. Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide. Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12 Quick Setup Guide Guide de configuration rapide Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12 Welcome / Bienvenue Congratulations on your purchase of this Xperia Tablet S. This Quick Setup

Plus en détail

Guide de récupération de Windows Server 2003 R2 pour serveurs Sun x64

Guide de récupération de Windows Server 2003 R2 pour serveurs Sun x64 Guide de récupération de Windows Server 2003 R2 pour serveurs Sun x64 Sommaire Introduction 1 Procédure de réinstallation 1 Documentation associée 5 Vos commentaires nous sont utiles 5 Introduction Ce

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. Linux Tutoriel. Installer une imprimante multifonction HP PSC 1315 sous Linux. TUTORIEL Starinux Imprimante multifonction HP PSC 1315

FICHE TECHNIQUE. Linux Tutoriel. Installer une imprimante multifonction HP PSC 1315 sous Linux. TUTORIEL Starinux Imprimante multifonction HP PSC 1315 Starinux FICHE TECHNIQUE Linux Tutoriel Installer une imprimante multifonction HP PSC 1315 sous Linux Auteur : Jean-Yves Bossard Dernière mise à jour le : 06/02/2006 TUTORIEL Starinux Imprimante multifonction

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR SYSTEMES CCTV

GUIDE UTILISATEUR SYSTEMES CCTV GUIDE UTILISATEUR SYSTEMES CCTV 2SECURE 3 chemin des mules 13124 PEYPIN www.2secure.fr - 1 - SOMMAIRE : 1 ACCEDER / SORTIR D UN MENU :...3 2 VISUALISER UN ENREGISTREMENT SUR LE DVR :...3 3 SAUVEGARDER

Plus en détail

WorkCentre séries 4250/4260 Guide d'utilisation rapide

WorkCentre séries 4250/4260 Guide d'utilisation rapide WorkCentre séries 4250/4260 Guide d'utilisation rapide Version 4.0 05.01.09 WorkCentre séries 4250/4260 Guide d'utilisation rapide Xerox WorkCentre série 4250/4260 Guide d'utilisation rapide Merci d'avoir

Plus en détail

Manuel de configuration des fonctions de numérisation

Manuel de configuration des fonctions de numérisation Manuel de configuration des fonctions de numérisation WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_FR 2004. Tous droits réservés. La protection des droits de reproduction s applique à l ensemble

Plus en détail

Routeur Wi-Fi intelligent R6300v2 Guide d'installation

Routeur Wi-Fi intelligent R6300v2 Guide d'installation Marques commerciales NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques de commerce ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres

Plus en détail

Guide Google Cloud Print

Guide Google Cloud Print Guide Google Cloud Print Version A CAN-FRE Conventions typographiques Ce guide de l'utilisateur met en exergue les remarques comme suit : Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée

Plus en détail

Phaser 3635MFP Guide d'utilisation rapide

Phaser 3635MFP Guide d'utilisation rapide Phaser 3635MFP Guide d'utilisation rapide Version 3.2 11.01.08 Guide d'utilisation rapide Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Guide d'utilisation rapide Merci d'avoir choisi l'imprimante Phaser 3635MFP.

Plus en détail

AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH DEPANNAGE

AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH DEPANNAGE Guide d'installation du logiciel AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH DEPANNAGE Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide

Plus en détail

Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003 Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants : «Etapes préliminaires», page 3-15 «Etapes d installation rapide au moyen du CD-ROM», page 3-15 «Autres

Plus en détail

Wireless network connection guide

Wireless network connection guide UCAB Wireless network connection guide English This document explains how to connect the unit to a wireless network. Attaching the wireless antenna Attach the supplied wireless antenna to the unit. Be

Plus en détail

Printing System. Manuel d'installation

Printing System. Manuel d'installation Printing System Manuel d'installation Table des matières 1 Préparatifs Nomenclature............................................................... 1-1 Partie principale......................................................

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes.

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes. DMX CONTROLEUR CA-24D CA-2405 Le CA-24D est un contrôleur DMX 24 canaux spécialement conçu pour une utilisation avec le CA-2405. Il est muni d un panneau de commande convivial, de 24 scènes programmables,

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

Start Here Point de départ Epson Stylus

Start Here Point de départ Epson Stylus Start Here Point de départ Epson Stylus C120 Series Please read these instructions before using the printer. Lisez ces instructions avant d utiliser l imprimante. 1 Unpack Déballez l imprimante Caution:

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

Guide Google Cloud Print

Guide Google Cloud Print Guide Google Cloud Print Version 0 CAN-FRE Conventions typographiques Ce guide de l'utilisateur utilise l'icône suivante : Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et donnent

Plus en détail

4-441-095-22 (1) Network Camera

4-441-095-22 (1) Network Camera 4-441-095-22 (1) Network Camera Guide de l outil SNC easy IP setup Logiciel version 1.0 Avant d utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

Plus en détail

WorkCentre 3615 de Xerox Imprimante multifonction noir et blanc

WorkCentre 3615 de Xerox Imprimante multifonction noir et blanc Imprimante multifonction noir et blanc WorkCentre 3615DN Vitesse de sortie Jusqu'à 47 ppm 8,5 x 11 po Jusqu'à 45 ppm A4/210 x 297 mm Jusqu'à 38 ppm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm Recto verso automatique Jusqu'à

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

USB 598. Quick Start Guide (Windows) Guide de démarrage rapide (Windows) USB Modem. Modem USB. www.sierrawireless.com

USB 598. Quick Start Guide (Windows) Guide de démarrage rapide (Windows) USB Modem. Modem USB. www.sierrawireless.com USB 598 With Avec USB Modem Quick Start Guide (Windows) Modem USB Guide de démarrage rapide (Windows) www.sierrawireless.com This guide provides installation instructions for users of: Windows Vista Windows

Plus en détail

Guide de l'utilisateur du WNDR4500. Guide d'utilisation de avec votre routeur WNDR4500 ReadySHARE Printer Accès ReadySHARE Desktop NETGEAR Genie

Guide de l'utilisateur du WNDR4500. Guide d'utilisation de avec votre routeur WNDR4500 ReadySHARE Printer Accès ReadySHARE Desktop NETGEAR Genie Guide de l'utilisateur du WNDR4500 Guide d'utilisation de avec votre routeur WNDR4500 ReadySHARE Printer Accès ReadySHARE Desktop NETGEAR Genie 2011 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. Assistance technique

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION RAPIDE S2-FIXE-RTC

GUIDE D INSTALLATION RAPIDE S2-FIXE-RTC ABC DEF Esc GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CLR SOS Enter GUIDE D INSTALLATION RAPIDE S2-FIXE-RTC Contenu de la boîte ABC DEF Esc GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CLR SOS Enter Centrale d alarme x1 Sirène intérieure

Plus en détail

MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR

MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR MODELE: MX-2301N MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR Guide de démarrage rapide Avant d'utiliser la machine Fonctions de la machine et procédures de positionnement des originaux et de chargement du papier.

Plus en détail

FAX 1190L Guide utilisateur - Logiciel

FAX 1190L Guide utilisateur - Logiciel FAX 90L Guide utilisateur - Logiciel Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et gardez-le à la portée de la main pour pouvoir vous y référer plus tard. Pour garantir une utilisation correcte

Plus en détail

Version 1.0 Novembre 2010. Xerox Phaser 4600/4620 Guide de l'utilisateur

Version 1.0 Novembre 2010. Xerox Phaser 4600/4620 Guide de l'utilisateur Version 1.0 Novembre 2010 Xerox Phaser 4600/4620 2010 Xerox Corporation. Xerox et XEROX and Design sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Des modifications

Plus en détail

CONTROLEUR D'IMPRESSION FIERY

CONTROLEUR D'IMPRESSION FIERY CONTROLEUR D'IMPRESSION FIERY MX-PEX MX-PEX2 Ce manuel explique quels réglages du tableau de bord de la machine sont affectés par l'installation du contrôleur d'impression Fiery. Pour connaître les procédures

Plus en détail

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual p.1/18 Contrôle d'accès Access control INFX V2-AI Notice technique / Technical Manual p.2/18 Sommaire / Contents Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques... 5

Plus en détail

NetBak Replicator 4.0 Manuel de l utilisateur Version 1.0

NetBak Replicator 4.0 Manuel de l utilisateur Version 1.0 NetBak Replicator 4.0 Manuel de l utilisateur Version 1.0 Copyright 2012. QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved. 1 NetBak Replicator 1. Avis... 3 2. Installer le logiciel NetBak Replicator... 4 2.1 Configuration

Plus en détail

À quoi s attendre. Version 7.6

À quoi s attendre. Version 7.6 Version 7.6 À QUOI S ATTENDRE Version 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com www.virtualstationery.com 2015 Objectif Lune

Plus en détail

Printer Driver. Guide d installation. Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows Vista.

Printer Driver. Guide d installation. Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows Vista. 3-876-168-21 (1) Printer Driver Guide d installation Ce guide décrit l installation du pilote d imprimante pour Windows Vista. Avant d utiliser ce logiciel Avant d utiliser le pilote d imprimante, assurez-vous

Plus en détail

GE Security. KILSEN série KSA700 Centrale de détection et d alarme Incendie analogique adressable. Manuel d utilisation

GE Security. KILSEN série KSA700 Centrale de détection et d alarme Incendie analogique adressable. Manuel d utilisation GE Security KILSEN série KSA700 Centrale de détection et d alarme Incendie analogique adressable Manuel d utilisation g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

TABLE OF CONTENTS MENU - GM...1 MENU INTERFACE NOUVELLE APPLICATION - GM...2 RIM INTERFACE MENU - GM...3

TABLE OF CONTENTS MENU - GM...1 MENU INTERFACE NOUVELLE APPLICATION - GM...2 RIM INTERFACE MENU - GM...3 GM RIM Dans SDS TABLE OF CONTENTS MENU - GM...1 MENU INTERFACE NOUVELLE APPLICATION - GM...2 RIM INTERFACE MENU - GM...3 PLANIFIER L'ÉPURATION DES TRANSFERTS - GM... 11 STATUTS DES TRANSFERTS - GM... 12

Plus en détail

lundi 3 août 2009 Choose your language What is Document Connection for Mac? Communautés Numériques L informatique à la portée du Grand Public

lundi 3 août 2009 Choose your language What is Document Connection for Mac? Communautés Numériques L informatique à la portée du Grand Public Communautés Numériques L informatique à la portée du Grand Public Initiation et perfectionnement à l utilisation de la micro-informatique Microsoft Document Connection pour Mac. Microsoft Document Connection

Plus en détail

6605 MFP 3615 MFP. Sommaire : Paramètres généraux. Réglages de l Horloge et des Bacs. Paramètre Copie (par défaut) Paramètres Réseaux (IP)

6605 MFP 3615 MFP. Sommaire : Paramètres généraux. Réglages de l Horloge et des Bacs. Paramètre Copie (par défaut) Paramètres Réseaux (IP) 6605 MFP 3615 MFP Sur le tableau de bord, en haut de l écran tactile, l adresse ip de votre copieur s affiche! Sommaire : Paramètres généraux Réglages de l Horloge et des Bacs Paramètre Copie (par défaut)

Plus en détail

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TP-LINK Deutschland GmbH TP-LINK UK Limited TP-LINK Italia S.r.l. TP-LINK France SARL South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park,

Plus en détail

Configuration de routeur D-Link Par G225

Configuration de routeur D-Link Par G225 Configuration de routeur D-Link Par G225 Modèle : DIR-625 et DIR-628 Adresse du routeur par le navigateur internet : http://192.168.0.1/ Changer le mot de passe utilisateur du routeur Sans fil L'accès

Plus en détail

Support Technique : +33 (0)4 93 06 00 00 choix 1 supportfr@2020spaces.com www.2020spaces.com

Support Technique : +33 (0)4 93 06 00 00 choix 1 supportfr@2020spaces.com www.2020spaces.com Support Technique : +33 (0)4 93 06 00 00 choix 1 supportfr@2020spaces.com www.2020spaces.com QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales ou des marques déposées d Apple Computer, Inc.,

Plus en détail

Service Informatique et Télématique (SITEL), Emile-Argand 11, 2009 Neuchâtel, Tél. +41 032 718 2000, hotline.sitel@unine.ch.

Service Informatique et Télématique (SITEL), Emile-Argand 11, 2009 Neuchâtel, Tél. +41 032 718 2000, hotline.sitel@unine.ch. Terminal Server 1. Présentation Le terminal server est un service offert par les serveurs Windows 2000 ou par une version spéciale de windows NT 4.0 server, appelée Terminal Server. Un programme client

Plus en détail

Manuel d'installation du logiciel

Manuel d'installation du logiciel Manuel d'installation du logiciel Ce manuel explique comment installer le logiciel sur une connexion USB ou réseau. La connexion réseau n'est pas disponible pour les modèles SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Plus en détail

Avril 2014. Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI Guide de l'administrateur système

Avril 2014. Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI Guide de l'administrateur système Avril 2014 Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI 2014 Xerox Corporation. Xerox et Xerox avec la marque figurative sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États- Unis et/ou dans d'autres pays.

Plus en détail

AR-NB2 KIT D'IMPRESSION RESEAU. GUIDE D'INSTALLATION DU LOGICIEL (pour imprimante réseau) MODELE INTRODUCTION AVANT L'INSTALLATION

AR-NB2 KIT D'IMPRESSION RESEAU. GUIDE D'INSTALLATION DU LOGICIEL (pour imprimante réseau) MODELE INTRODUCTION AVANT L'INSTALLATION MODELE AR-NB KIT D'IMPRESSION RESEAU GUIDE D'INSTALLATION DU LOGICIEL (pour imprimante réseau) Page INTRODUCTION AVANT L'INSTALLATION INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT WINDOWS 9 INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT

Plus en détail

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UTILISATION MAN 08-02-23 GARANTIE WARRANTY! La maintenance de cet appareil doit être

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

FAQ pour tablette Windows 8 (NS-15MS0832 et NS-15MS0832B) Avril 2015

FAQ pour tablette Windows 8 (NS-15MS0832 et NS-15MS0832B) Avril 2015 FAQ pour tablette Windows 8 (NS-15MS0832 et NS-15MS0832B) Avril 2015 Navigation... 2 Question 1 : À quoi servent les icônes?... 2 Question 2 : Comment naviguer à l'aide d'une souris ou d'un pavé tactile?...

Plus en détail

Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel

Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel 1 System requirements Windows Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 32/64, Seven 1 Ghz CPU 512 MB RAM 150 MB free disk space 1 CD

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

Phaser 7100 de Xerox Imprimante couleur

Phaser 7100 de Xerox Imprimante couleur Imprimante couleur Une imprimante couleur riche en fonctionnalités avec l impression recto verso automatique en option et une capacité de papier de 400 feuilles en standard. 7100N Vitesse de sortie - Couleur

Plus en détail

/MC Quick Install Guide Guide d installation rapide

/MC Quick Install Guide Guide d installation rapide /MC Digital Postage Meter Compteur postal numérique Quick Install Guide Guide d installation rapide Canadian English Version Version canadienne française . Lock Class *#_ Funds GHI Menu ABC JKL PQRS DEF

Plus en détail

Business Sharepoint Contenu

Business Sharepoint Contenu Business Sharepoint Contenu Comment ajouter un utilisateur BlackBerry? (Business Sharepoint)... 2 Comment démarrer avec Business Sharepoint?... 10 Comment se connecter à son site personnel Business SharePoint?...

Plus en détail

Please complete Part I of this application form and submit it to the Department of the Environment at the address or fax number provided below.

Please complete Part I of this application form and submit it to the Department of the Environment at the address or fax number provided below. Requesting Approval of a Source Air Quality Regulation - Clean Air Act Water Quality Regulation - Clean Environment Act Used Oil Regulation - Clean Environment Act d agrément pour une source Règlement

Plus en détail

SonoSite Workflow Solutions 1.1 SP1 README P14691-01

SonoSite Workflow Solutions 1.1 SP1 README P14691-01 SonoSite Workflow Solutions 1.1 SP1 README P14691-01 This README file describes issues discovered at product release and supplements the primary SonoSite Workflow Solutions 1.1 SP1 user documentation.

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur Guide de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Présentation du périphérique Démarrage Utilisation de la fonction d'impression Utilisation de la fonction de copie Utilisation de la fonction de numérisation

Plus en détail

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Serveurs de périphériques Quick Installation Guide Version: 2.0 (August, 2006) Multi-Languages QIG in Driver CD ================================================== Český: Anglického

Plus en détail