Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120 http://ro.yourpdfguides.com/dref/4278180"

Transcription

1 Puteţi citi recomandări în ghidul utilizatorului, ghidul tehnice sau de ghidul de instalare pentru XEROX WORKCENTRE Veţi găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. pe XEROX WORKCENTRE 7120 în manualul de utilizare (informaţii, caietul de sarcini, sfaturi de siguranţă, dimensiunea, accesorii, etc). Instructiuni detailate de folosire se afla la Ghidul Consumatorului Ghid de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Manual de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Instrucţiuni de utilizare XEROX WORKCENTRE 7120 Ghidul utilizatorului XEROX WORKCENTRE 7120 Manual de instrucţiuni XEROX WORKCENTRE 7120 Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

2 Manual de abstract: xerox.com/office/wc7120support (U.S./Canada) www. xerox.com/security EN com/msds (U.S./Canada) EN FR RO TU AR Printer drivers and utilities User manuals and instructions Online Support Assistant Safety specifications (in User Guide) Pilotes d'imprimante et utilitaires Guides et instructions utilisateur Assistance en ligne Spécifications de sécurité (dans le Guide de l'utilisateur) Drivere de imprimant i utilitare Manuale de utilizare i instruciuni Asistent pentru suport online Specificaii de siguran (în Ghidul de utilizare) Yazici sürücüleri ve yardimci uygulamalar Kullanim kilavuzlari ve yönergeler Çevrimiçi Destek Yardimcisi Güvenlik özellikleri (Kullanim Kilavuzu'ndakiler) Material Safety Data Sheets Fiches de sécurité du matériel Fie tehnice privind sigurana materialelor utilizate Materyal Güvenlii Veri Sayfalari FR www. xerox.com/office/ businessresourcecenter EN Templates, tips, and tutorials Modèles, astuces et tutoriels abloane, recomandri i tutoriale ablonlar, ipuçlari ve öreticiler RO FR RO TU AR Xerox WorkCentre 7120 / 7125 Quick Use Guide Petit guide d'utilisation RU RO AR TU EN FR Român Ghid rapid de utilizare Security news and information Informations de sécurité Nouti i informaii privind sigurana Güvenlik haberleri ve bilgileri AR (( ) User Guide ) RO TU AR 604E54002 Rev A 2011 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. EN FR RO TU AR Contents Sommaire Cuprins çindekiler EN FR RO TU AR Printing... 8 Impression Imprimarea Yazdirma EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Printer Basics..3 Généralités Noiuni de baz despre imprimant Yazici Temel Özellikleri EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Supported Media...

3 ..8 Supports pris en charge Suporturile de imprimare acceptate Desteklenen Ortamlar Printer Tour Découverte de l'imprimante Prezentarea imprimantei Yazici Turu EN FR RO TU AR Loading Media....9 Chargement de supports Încrcarea suporturilor de imprimare Ortam Yükleme Control Panel.

4 . 5 Panneau de commande Panoul de comand Kontrol Paneli EN FR RO TU AR Printing from USB Impression depuis une clé USB Imprimare de la USB USB'den yazdirma USB Machine Status Menu Menu État machine Meniul Stare Aparat Makine Durumu Menüsü ) Machine Status ( EN FR RO TU AR Copying..

5 ...12 Copie Copierea Kopyalama EN FR RO TU AR Billing and Usage Information....6 Informations de facturation et d'utilisation Informaii despre facturare i utilizare Faturalama ve Kullanim Bilgileri Basic Copying Copie de base Copierea de baz Temel Kopyalama CentreWare Internet Services...

6 ..7 Services Internet CentreWare CentreWare Internet Services CentreWare Internet Services (CentreWare EN FR RO TU Scanning Numérisation Scanarea Tarama EN FR RO TU AR ) CentreWare Internet Services AR Configuration Report...7 Relevé de configuration Raportul de configurare Yapilandirma Raporu ) Configuration Report ( Scan to ..

7 ...14 Numérisation vers courriel Scanarea ctre E-postaya Tarama 2 Printer Basics EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR EN FR RO TU AR Scan to USB..16 Numérisation vers USB Scanarea ctre USB USB'ye Tarama USB EN FR RO TU AR Printer Tour Découverte de l'imprimante Prezentarea imprimantei Yazici Turu EN FR RO TU AR Work Surface Surface de travail Suprafa de lucru Çalima Yüzeyi Faxing Télécopie Utilizarea faxului Faks Gönderme EN USB Port Port USB Port USB USB Balanti Noktasi USB Basic Faxing

8 ..18 Télécopie de base Proceduri de baz pentru utilizarea faxului Temel Faks Gönderme ) Basic Faxing ( FR RO TU AR EN FR RO TU AR Troubleshooting Résolution des incidents Rezolvarea problemelor Sorun Giderme Booklet Maker Plieuse / brocheuse Dispozitiv de brourare Kitapçik Oluturucu Paper Jams...20 Incidents papier Blocaje de hârtie Kait Sikimalari EN FR RO TU AR Finishers Modules de finition Finishere Sonlandiricilar EN FR RO TU AR Envelope Tray Magasin à enveloppes Tav pentru plicuri Zarf Kaseti EN Optional accessories may be part of your printer setup. opionale pot fi incluse în configuraia imprimantei. Pentru mai multe informaii, consultai Ghidul de utilizare. stee bali aksesuarlar yazici kurulumunuzun bir parçasi olabilir. Daha fazla bilgi için, Kullanim Kilavuzu'na bakin. FR RO TU AR. 3 Printer Basics EN FR RO EN FR RO TU AR Toner Cartridges Cartouches de toner Cartue cu toner Toner Kartulari Duplex Automatic Document Feeder Chargeur de documents recto verso automatique Alimentator automat de documente fa-verso Dubleks

9 Otomatik Doküman Besleyici EN FR RO TU AR Fuser Module four Cuptor Isitici TU AR K C M Y EN FR RO TU AR Drum Cartridges Modules photorécepteurs Cartue cilindru Tambur Kartular EN FR RO TU AR Output Trays Bacs de réception Tvi de ieire Çikti Kasetleri EN FR Second Bias Transfer Roll Rouleau de deuxième transfert A doua rol de transfer polarizat kinci Eilim Aktarma Rulosu EN FR RO TU AR Waste Toner Container Bac récupérateur de toner Recipient pentru toner rezidual Atik Toner Kabi RO TU AR 1 2 EN FR RO TU AR Trays 15 Magasins 1 à 5 Tvile 1-5 Kaset EN To restart printer, use power switch on top of printer. For full shut down turn off power switch, then turn off main power switch behind front cover. Pour redémarrer l'imprimante, utilisez l'interrupteur sur le dessus de la machine. kapatmak için, güç anahtarini kapatin, ardindan ön kapain arkasindaki ana güç anahtarini kapatin. FR RO TU AR. com/office/wc7120support.,, 4 Printer Basics EN FR RO TU AR Control Panel Panneau de commande Panoul de comand Kontrol Paneli 5 1 ABC DEF JKL 3 MNO 2 EN FR RO TU AR GHI 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ Menu navigation Navigation dans les menus Navigare prin meniuri Menü gezintisi C 9 # 1 EN FR RO TU AR Services Home: main services screen Accueil Services : écran principal des services Pornire servicii: ecranul cu Serviciile principale Servisler Ana Sayfasi: ana servisler ekrani :( 5 EN FR RO TU Log In/Out: access to password protected features Connexion/Déconnexion : accès aux fonctions protégées par mot de passe Conectare/Deconectare: acces la funciile protejate prin parol Oturum Aç/Kapat: ifre korumali özelliklere eriim :( / ) Services Home AR ) Log In/Out 2 EN FR RO TU AR Services: Services Home or last used screen Services : Accueil Services ou le dernier écran utilisé Servicii: ecranul Pornire Servicii sau ultimul ecran utilizat Servisler: Servisler Ana Sayfasi veya son kullanilan ekran ( ) Services Home :( 6 English (default language) Català Cestina Dansk Deutsch Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk ) Services Polski Português Român Suomi Svenska Türkçe 3 EN FR RO TU AR Job Status: active and completed jobs État travail : travaux actifs et terminés Stare Lucrare: lucrri active i finalizate Durumu: etkin ve tamamlanmi iler :( ) Job Status 7 EN FR RO TU AR Energy Saver: enter or exit low power mode Économie d'énergie : permet d'entrer en mode d'alimentation réduite et d'en sortir Economizor de energie: intrare sau ieire din modul consum redus Enerji Tasarrufu: düük güç moduna girme veya çikma :( ) Energy Saver 4 EN FR RO TU AR Machine Status: settings and information État machine : paramètres et informations Stare Aparat: setri i informaii Makine Durumu: ayarlar ve bilgiler :( ) Machine Status www. Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

10 xerox.com/office/wc7120support 5 Printer Basics EN FR RO TU AR Machine Status Menu Menu État machine Meniul Stare Aparat Makine Durumu Menüsü ) Machine Status ( EN FR RO TU AR Billing and Usage Information Informations de facturation et d'uorts, then Configuration Report. Press Start button to print. Le relevé de configuration fournit l'adresse IP de l'imprimante et d'autres informations détaillées sur la configuration. Dans le menu État machine, sélectionnez Imprimer relevés, puis Relevés imprimante et Relevé de configuration. Appuyez sur Démarrer pour imprimer. meniul Stare Aparat, apsai Imprimare Rapoarte, selectai Rapoarte imprimant, apoi Rapornting options in the printer driver Pour effectuer une impression, sélectionnez les options requises dans le pilote d'imprimante Atunci când imprimai, selectai opiunile de imprimare din driverul imprimantei Yazdirma yaparken, yazici sürücüsünde yazdirma seçeneklerini seçin FR FR RO RO TU AR TU AR com/office/wc7120support 9 EN FR RO TU AR Printing from USB Impression depuis une clé USB Imprimare de la USB USB'den yazdirma USB EN FR RO TU AR Printing Press Services Home, then touch Media Print-Text Sélectionnez Accueil Services, puis Impression locale - Texte Apsai Pornire Servicii, apoi apsai Suport Imprimare - Text Servisler Ana Sayfasi dümesine dokunun ve ardindan Ortami Yazdir -Metin dümesine dokunun ) Media Print- Text ) Services Home (,( 3 EN FR RO TU AR Insert USB Flash Drive in the USB port (option) Insérez votre clé USB dans le port USB (option) Introducei unitatea flash USB în portul USB (opiune) USB balanti noktasina (istee bali) USB Flash Sürücüsü takin ) USB USB ( EN FR Select All: select all files RO TU AR Sélectionner tout : permet de sélectionner tous les fichiers Selecteaz Tot: selectai toate fiierele Tümünü Seç: tüm dosyalari seçin :( ) Select All 1 EN FR Select from list: select one or more files Sélectionner dans la liste : permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers Selectare din List: selectai unul sau mai multe fiiere Listeden Seç: bir veya birden fazla dosya seçin :( ) Select from list RO EN Select a printing option Sélectionnez une option d'impression Selectai o opiune de imprimare Bir yazdirma seçenei seçin TU AR EN FR RO TU AR Do not remove USB Flash Drive during reading. pourrait endommager les fichiers. Nu scoatei unitatea flash USB în timpul citirii datelor. Fiierele se pot deteriora. zarar görebilir. USB. a selecta din list, apsai pe numele fiierelor. Pentru a deselecta, apsai din nou pe numele fiierelor. Listeden seçmek için, dosya adlarina dokunun. lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. a introduce adrese deja memorate, utilizai Agenda de Adrese. USB USB ( 1 Y X AR g/m2 (26 lb. Text34 lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. pourrait endommager les fichiers. Nu scoatei unitatea flash USB în timpul citirii datelor. Fiierele se pot deteriora. zarar görebilir. USB. gezinmek için, klasör adina dokunun ve ardindan leri veya Geri dümesine dokunun. ) Previous ( ) Next.(, www. xerox.com/office/wc7120support 17 EN FR RO TU AR Faxing Télécopie Utilizarea faxului Faks Gönderme EN FR RO TU AR Basic Faxing Télécopie de base Proceduri de baz pentru utilizarea faxului Temel Faks Gönderme ) Basic Faxing ( 1 Y X g/m2 (26 lb. Text34 lb. Bond) g/m2 (20 lb.34 lb. Bond) X: mm (5.517 in.) Y: mm ( in. ) 110 (80 g/m2) Y X X: 430 mm (17 in.) Y: 310 mm (12.25 in.) com/office/wc7120docs EN See the Faxing chapter in the User Guide to learn about Internet fax ( ) and server fax features, and details on fax settings and advanced procedures for this option. FR Consultez le chapitre Télécopie dans le Guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur les fonctions de serveur fax et de fax Internet (courriel), et pour plus d'informations sur les paramètres de télécopie et les procédures avancées liées à cette option. EN FR RO TU AR Load original Chargez l'original Încrcai originalul Orijinal Yükleyin RO Consultai capitolul Utilizarea faxulu din Ghidul de utilizare pentru a afla mai multe despre funciile Fax Internet ( ) i Fax Server i pentru detalii privind setrile fax i procedurile avansate pentru aceast opiune Faxing TU Internet faksi (e-posta) ve sunucu faksi özellikleri hakkinda daha fazla bilgi almak ve bu seçenek için sunucu faksi özelliklerine ve gelimi yordamlara ilikin ayrintilar için, Kullanim Kilavuzu'ndaki Faks Gönderme seçeneine bakin. EN EN Clear All: clears previous settings Annuler tout: annule tous les paramètres précédemment sélectionnés terge Tot: tergei setrile anterioare Tümünü Sil: önceki ayarlari silin :( ) Clear All AR. ) ( ) User Guide (, ) Faxing ( Press Services Home, then touch Fax Sélectionnez Accueil Services, puis Fax Apsai Pornire Servicii, apoi apsai Fax Servisler Ana Sayfasi dümesine dokunun ve ardindan Faks dümesine dokunun ) Services Home ( ) Fax,( FR RO TU AR FR RO TU AR EN FR RO TU AR Use the Address Book to enter stored fax numbers. Utilisez le carnet d'adresses pour ajouter des numéros de fax mémorisés. Pentru a introduce adrese deja memorate, utilizai Agenda de Adrese. Kayitli faks numaralari girmek için, Adres Defteri seçeneini kullanin. ( ) Address Book. 4 ABC DEF 1 GHI 2 JKL 3 MNO 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ C 9 # EN To add more fax numbers, enter the number and touch +Add. For Internet Fax, touch New Recipient to enter addresses. Pour ajouter d'autres numéros de fax, entrez le numéro et sélectionnez Ajouter. Pour les fax Internet, sélectionnez Nouveau destinataire et entrez les adresses électroniques. Pentru a aduga mai multe numere de fax, introducei numerele i apsai +Adugare. Pentru Fax Internet, apsai Destinatar Nou pentru a introduce adresele de . Daha fazla faks numarasi eklemek için, numarayi girin ve +Ekle dümesine dokunun. Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) to remove the media in the direction that it would normally feed. Any pieces left in the printer can cause further misfeeds. Do not reload media that has misfed. The printed side may smudge, and toner may stick to your hands. Avoid spills, and wash off any toner with cool water and soap. de tirer le support dans le sens d'alimentation normale. rechargez pas un support qui a subi un faux départ. à ne pas de répandre le toner. pas d'eau chaude. Also see Clearing Paper Jams in the User Guide for more jam clearing tips and detailed procedures. RO FR Si un incident papier survient, l'écran tactile du panneau de commande affiche une animation graphique indiquant comment résoudre l'incident. Pour des conseils supplémentaires et des procédures détaillées, consultez également la section Élimination des incidents papier dans le Guide de l'utilisation. ATENIE: Pentru a nu deteriora aparatul, îndeprtai cu grij suportul de imprimare încrcat greit i evitai ruperea acestuia. Încercai s scoatei suportul de imprimare în direcia în care se încarc în mod normal. Bucile de hârtie lsate în imprimant pot cauza blocaje ulterioare. Nu reîncrcai suporturi de imprimare care s-au blocat. Partea imprimat a hârtiei se poate pta i tonerul se poate transfera pe mâinile dvs. kalan herhangi bir parça daha sonra yanli beslemelere neden olabilir. Yanli beslenmi ortamlari tekrar yüklemeye çalimayin. Yazdirilan taraf lekelenebilir ve ellerinize toner bulaabilir. Siçramalari engelleyin ve toneri souk suyla ve sabunla yikayin. Sicak su kullanmayin. AR AR. ( ) User Guide,. ( ) Clearing Paper Jams......, : Troubleshooting. 20 Manualul dvs. XEROX WORKCENTRE 7120

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska Xerox WorkCentre 7120 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7120 User Guide Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Plus en détail

Scan System(C) Operation Guide

Scan System(C) Operation Guide <Set-up Edition> Scan System(C) Operation Guide ALWAYS read this Operation Guide thoroughly before use. After reading, maintain it in good condition and keep it together with the Operation Guide for your

Plus en détail

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the resources below for additional information.

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the resources below for additional information. WF-4630/WF-4640 Quick Guide This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the resources below for additional information. English User s Guide See the online User

Plus en détail

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Plus en détail

Your XP-310... 2 Copying... 4 Using Memory Cards... 5 Printing... 7 Scanning... 11 Maintenance... 14 Solving Problems... 18 Notices...

Your XP-310... 2 Copying... 4 Using Memory Cards... 5 Printing... 7 Scanning... 11 Maintenance... 14 Solving Problems... 18 Notices... XP-310 Small-in-One TM/MC Printer/Imprimante Quick Guide Your XP-310................................................... 2 Copying....................................................... 4 Using Memory Cards............................................

Plus en détail

Table of Contents. Product Overview. Troubleshooting. Setting Up Your EA-Series Router. Specifications. Linksys EA-Series.

Table of Contents. Product Overview. Troubleshooting. Setting Up Your EA-Series Router. Specifications. Linksys EA-Series. User Guide EA6350 Linksys EA-Series Table of Contents Table of Contents Product Overview EA6350.....................................1 Setting Up Your EA-Series Router Where to find more help.........................

Plus en détail

OFFICEJET PRO 8100. Getting Started Guide Guide de mise en route Guia de primeiros passos

OFFICEJET PRO 8100. Getting Started Guide Guide de mise en route Guia de primeiros passos OFFICEJET PRO 8100 Getting Started Guide Guide de mise en route Guia de primeiros passos Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction, adaptation

Plus en détail

OFFICEJET/OFFICEJET PRO

OFFICEJET/OFFICEJET PRO OFFICEJET/OFFICEJET PRO HP Digital Solutions Getting Started Guide Guide de démarrage rapide des solutions numériques HP Guia de primeiros passos em soluções digitais da HP Copyright Information 2009 Copyright

Plus en détail

/MC Quick Install Guide Guide d installation rapide

/MC Quick Install Guide Guide d installation rapide /MC Digital Postage Meter Compteur postal numérique Quick Install Guide Guide d installation rapide Canadian English Version Version canadienne française . Lock Class *#_ Funds GHI Menu ABC JKL PQRS DEF

Plus en détail

Quick Reference Aide-mémoire Referencia rápida

Quick Reference Aide-mémoire Referencia rápida Quick Reference Aide-mémoire Referencia rápida CECHP01 4-126-895-11(1) About the PS3 system documentation The PS3 system documentation includes the following: Safety and Support Before using the product,

Plus en détail

GUIDE DE DEMARRAGE SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE MODELE :MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

GUIDE DE DEMARRAGE SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE MODELE :MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE GUIDE DE DEMARRAGE MODELE :MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation ultérieure. Attention! Pour mettre l'appareil

Plus en détail

12 (30cm) HDMI-DVID HDMI

12 (30cm) HDMI-DVID HDMI 12 (30cm) VGA DISPLAY DV I HDMI-DVID HDMI VGA- DVI http://www.hp.com/go/contacthp http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html Copyright and License Copyright 2012 Hewlett-Packard Development

Plus en détail

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Quick Start Guide Guide de démarrage rapide English Français Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS, the Symbol, & DTS

Plus en détail

Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur Guide de l'utilisateur PRÉFACE Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce document soient complètes, précises et à jour. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux conséquences

Plus en détail

Serial ATA 4-Drive NAS Quick Installation Guide Guide d'installation rapide

Serial ATA 4-Drive NAS Quick Installation Guide Guide d'installation rapide Serial ATA 4-Drive NAS Quick Installation Guide Guide d'installation rapide R24.0688.00 rev 1 01/07 Contents English................................................................................. 5

Plus en détail

Your HTC Desire Quick start guide

Your HTC Desire Quick start guide Your HTC Desire Quick start guide Quick start guide Before you do anything else, please read this Charge the battery The battery in your phone hasn t been charged yet While your phone is charging, it s

Plus en détail

HP Photosmart C4700 series

HP Photosmart C4700 series HP Photosmart C4700 series English 1 Unpack Important! Do NOT connect the USB cable until prompted by the software! 2 Set up Insert the software CD to start the software installation. For computers without

Plus en détail

WorkCentre 7425/7428/7435 System Administrator Guide English Français Español Português

WorkCentre 7425/7428/7435 System Administrator Guide English Français Español Português WorkCentre 7400 Series Multifunction Printer WorkCentre 7425/7428/7435 System Administrator Guide English Français Español Português Guide de l administrateur système Guía del administrador del sistema

Plus en détail

Contents. How to USE Linksys SmART Wi-Fi. SPECifiCATions 1 WRT1900AC. 5 Where to Find More Help 5 How to Install Your Router

Contents. How to USE Linksys SmART Wi-Fi. SPECifiCATions 1 WRT1900AC. 5 Where to Find More Help 5 How to Install Your Router USER guide Contents ProdUCT OvERview 1 WRT1900AC setting up your router 5 Where to Find More Help 5 How to Install Your Router How to USE Linksys SmART Wi-Fi 6 How to Connect to Linksys Smart Wi-Fi 6 How

Plus en détail

STARTERGUIDE MANUEL DE MISE EN ROUTE

STARTERGUIDE MANUEL DE MISE EN ROUTE STARTERGUIDE MANUEL DE MISE EN ROUTE Thank you! Thank you for your purchase! We want to make your experience a satisfying one, so we ve put together tips to help you get started with your Gateway computer.

Plus en détail

ER701 ebook Reader User Manual

ER701 ebook Reader User Manual ER701 ebook Reader User Manual Copyright Contains Reader Mobile technology by Adobe Systems Incorporate. Important Safety Precautions Always follow these basic safety precautions when using your device.

Plus en détail

Instruction Manual. TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G

Instruction Manual. TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G Instruction Manual TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G 1 Figures TechniPad 8/8G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 1 Volume - 2 Volume + 3 On/Standby incl. charging LED 4 Microphone 5 Headphone output (3.5mm jack

Plus en détail

Network Setup Troubleshooting Guide de dépannage réseau

Network Setup Troubleshooting Guide de dépannage réseau FRANÇAIS ENGLISH Network Setup Troubleshooting Guide de dépannage réseau Network Setup Troubleshooting This manual describes troubleshooting tips for problems you may encounter when setting up. If you

Plus en détail

USER GUIDE MANUEL DE L'UTILISATEUR

USER GUIDE MANUEL DE L'UTILISATEUR mobile docking station with video station d accueil mobile avec vidéo Visit our website at www.targus.com/ca Features and specifications are subject to change without notice. 2009 Targus Group International,

Plus en détail

Start Here Point de départ

Start Here Point de départ Start Here Point de départ Epson Stylus C88+ Please read these instructions before using the printer. Lisez ces instructions avant d utiliser l imprimante. Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Plus en détail

Xerox ColorQube TM 8570 / 8870

Xerox ColorQube TM 8570 / 8870 Xerox ColorQube 8570 / 8870 Color Printer Xerox ColorQube TM 8570 / 8870 User Guide Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Plus en détail

Version 1.0 03/10. Xerox WorkCentre 3550 Guide de l'administrateur système

Version 1.0 03/10. Xerox WorkCentre 3550 Guide de l'administrateur système Version 1.0 03/10 Xerox WorkCentre 3550 Guide de l'administrateur système 2010 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Droits non publiés réservés en vertu de la législation américaine sur les droits

Plus en détail

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide FRANÇAIS ENGLISH Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Quick Start Guide Please read this guide before operating this scanner. After you finish reading this guide, store it in a safe place for future

Plus en détail

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME. Xerox Phaser 3635. Xerox WorkCentre 4260 - Guide de l'administrateur système

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME. Xerox Phaser 3635. Xerox WorkCentre 4260 - Guide de l'administrateur système GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME Xerox Phaser 3635 Xerox WorkCentre 4260 - Guide de l'administrateur système i Préparé et traduit par : Xerox GKLS Europe Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Plus en détail

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Guide d installation

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Guide d installation Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Guide d installation Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 English................... 3 Français.................. 11 www.logitech.com/support..............................

Plus en détail