Table of Content Terms and Conditions - English... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Table of Content Terms and Conditions - English... 2"

Transcription

1 Table of Content Terms and Conditions - English... 2 Terms and Conditions Swedish... 4 Terms and Conditions French... 6

2 Terms and Conditions English This Privacy Policy governs the manner in which Audi AG collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the website ("Site"). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Audi AG. Personal identification information We may collect personal identification information from Users in a variety of ways in connection with activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities. Non-personal identification information We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information. Web browser cookies Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly. How we use collected information Audi AG may collect and use Users personal information for the following purposes: To improve our Site We may use feedback you provide to improve our products and services. To send periodic s If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive s that may at any time the User would like to unsubscribe from receiving future s, they may do so by contacting us via our Site. How we protect your information We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site. Sensitive and private data exchange between the Site and its Users happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures. Sharing your personal information We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.we may use third party service providers to help us operate our business newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission. Changes to this privacy policy Audi AG has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications. Your acceptance of these terms By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will

3 be deemed your acceptance of those changes. Contacting us If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at: Audi AG AUDI AG, D Ingolstadt This document was last updated on May 14, 2014

4 Terms and Conditions Swedish Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket Audi AG samlar in, använder, lagrar och vidarebefordrar information som samlats in från användarna (enskilt benämnda användare ) på webbplatsen ( webbplatsen ). Denna sekretesspolicy avser webbplatsen och samtliga de produkter och tjänster som Audi AG erbjuder. Personligt identifierbar information Vi kan på ett flertal sätt komma att samla in personligt identifierbar information från användare via aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi tillgängliggör på vår webbplats. Användare kan besöka vår webbplats anonymt. Vi kommer att samla in personligt identifierbar information från användare endast om denne frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare har alltid möjlighet att vägra att lämna personligt identifierbar information, med den eventuella reservationen att detta i så fall kan göra det omöjligt för användaren att delta i vissa aktiviteter på webbplatsen. Icke personligt identifierbar information Vi kan komma att samla in icke personligt identifierbar information om användarna varhelst dessa interagerar med vår webbplats. Med Icke personligt identifierbar information kan avses typ av webbläsare, datormodell, teknisk information om hur användare ansluter till vår webbplats, t.ex. vilket operativsystem och vilken internetleverantör användaren använder, samt annan liknande information. Cookies Vår webbplats kan komma att använda s.k. cookies för att förhöja användarupplevelsen. Användarens webbläsare lagrar cookies på dennes hårddisk för dokumenteringsändamål och i bland för att spåra information om dem. Användare har möjlighet att ställa in sin webbläsare så att den ej accepterar cookies eller så att den varnar användaren när cookies sänds. Om användaren gör detta, kan vissa delar av webbplatsen inte komma att fungera på korrekt sätt. Hur vi använder insamlad information Audi AG kan komma att samla in och använda personligt identifierbar information om användare i följande syften: För att förbättra vår webbplats Vi kan komma att använda feedback från användare för att förbättra våra produkter och tjänster. För e-postutskick Om användare väljer att registrera sig på vår e-postlista för utskick, kommer e-postmeddelanden att skickas till denne. Användare kan när som helst säga upp sin prenumeration avseende framtida utskick genom att kontakta oss via webbplatsen. Hur vi skyddar dina uppgifter Vi begagnar oss av för ändamålet passande rutiner och säkerhetsåtgärder beträffande insamling, lagring och behandling av data för att skydda mot obehörig tillgång till och förändring, yppande, spridning eller radering av dina personuppgifter, ditt användarnamn, ditt lösenord, transaktionsinformation och data lagrade på vår webbplats. Dataöverföring av känslig och privat information mellan webbplatsen och användare sker via en SSL-krypterad kommunikationskanal skyddad av elektroniska signaturer. Vidarebefordran av personligt identifierbar information Vi varken säljer, byter eller hyr ut användares personligt identifierbara information till andra. Vi kan komma att dela generiskt samlad demografisk information om besökare och användare som ej är kopplad till någon personligt identifierbar information med våra affärspartners, dotterbolag och annonsörer för de syften som anges ovan. Vi kan komma att använda oss av utomstående tjänsteleverantörer för våra nyhetsbrev och undersökningar. Vi kan komma att dela din information med sådana tredje parter för dessa begränsade ändamål, förutsatt att du givit oss ditt tillstånd för detta. Ändringar av denna sekretesspolicy Audi AG äger rätt att när som helst uppdatera denna sekretesspolicy. Om så görs, kommer vi att informera om detta på vår webbplats hemsida. Vi uppmanar användarna att regelbundet kontrollera på denna hemsida om några ändringar vidtagits för att hålla sig uppdaterade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information vi samlar in. Du accepterar och bekräftar att det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera denna sekretesspolicy för att informera dig om eventuella förändringar. Ditt godkännande av dessa villkor Genom att använda denna webbplats, godkänner du denna policy. Om du ej godkänner denna policy, använd då inte vår webbplats. Fortsätter du att använda webbplatsen efter det att information anslagits om att förändringar gjorts av denna policy, kommer detta att tolkas som att du godkänner

5 dessa förändringar. Kontakta oss Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, användandet av denna webbplats eller din kommunikation med den, kontakta oss på Audi AG AUDI AG, D Ingolstadt, TYSKLAND Detta dokument senast uppdaterat den 14 maj 2014

6 Terms and Conditions French Les présentes conditions d'utilisation sur le traitement des données personnelles régissent les modalités de collecte, d utilisation, de conservation et de diffusion des informations des utilisateurs («Utilisateur») du site Internet («Site») par Audi AG. Ces conditions d'utilisation s appliquent au site et à tous les produits et services offerts par Audi AG. Données personnelles Nous sommes susceptibles de collecter les données personnelles des utilisateurs de différentes façons, en lien avec des activités, services, éléments ou ressources disponibles sur notre site. Les utilisateurs peuvent visiter notre site de façon anonyme. Nous ne collectons leurs données personnelles que s ils nous soumettent volontairement ces informations. Les utilisateurs peuvent à tout moment refuser de fournir leurs données personnelles. Le cas échéant, les utilisateurs n auront pas accès à certaines activités du site. Données non personnelles Nous sommes susceptibles de recueillir des données non personnelles sur nos utilisateurs lorsqu ils visitent notre site. Ces données non personnelles comprennent le nom de leur navigateur, le type d ordinateur utilisé et des informations techniques sur les moyens de connexion des utilisateurs, comme le système d exploitation et le fournisseur d accès à Internet, ainsi que d autres informations similaires. Cookies Notre site est susceptible d utiliser des «cookies» pour améliorer la navigation de l utilisateur. Le navigateur Internet de l utilisateur place des cookies sur son ordinateur à des fins de stockage d informations et parfois afin de garder en mémoire les pages visitées. L utilisateur peut configurer son navigateur pour refuser les cookies ou pour être prévenu de l utilisation de cookies. Le cas échéant, certaines parties du site peuvent ne pas fonctionner correctement. Utilisation des données collectées Audi AG est susceptible de collecter et d utiliser les données personnelles des utilisateurs aux fins suivantes : Améliorer le site Nous pouvons utiliser vos commentaires pour améliorer nos produits et services. Envoyer des courriers électroniques Si l utilisateur décide de s inscrire à notre lettre d information, il recevra des courriers électroniques contenant des actualités sur notre société, des mises à jour, des informations sur un produit ou un service, etc. Si l utilisateur souhaite ne plus recevoir notre lettre d information, il peut se désinscrire à tout moment via notre site. Protection des données personnelles Nous prenons toutes les mesures adéquates en matière de collecte de données, de stockage et de sécurité pour empêcher que les données personnelles, l identifiant, le mot de passe, les coordonnées bancaires des utilisateurs et les données stockées sur notre site soient accessibles sans autorisation, soient modifiées, diffusées ou détruites. Les échanges de données sensibles et personnelles entre le site et ses utilisateurs se font via un canal de communication sécurisé SSL, crypté et protégé par des signatures numériques. Partage des données personnelles Nous ne vendons, ne commercialisons ni ne louons les données personnelles des utilisateurs à des tiers. Nous pouvons communiquer des informations générales de nature démographique, sans lien avec des données personnelles concernant des visiteurs et des utilisateurs, à nos partenaires économiques, nos filiales et nos annonceurs aux fins mentionnées précédemment. Nous pouvons faire appel à des prestataires de services extérieurs pour nous aider à exercer notre activité et à exploiter le site ou à gérer des activités en notre nom, comme l envoi de lettres d information ou d enquêtes. Nous pouvons communiquer les données personnelles des utilisateurs à ces tierces parties dans les seules fins mentionnées ci-dessus et à condition qu ils nous y autorisent.

7 Modifications du règlement sur le traitement des données personnelles Audi AG peut, à tout moment et à sa discrétion, modifier les présentes conditions d'utilisation. Le cas échéant, un avertissement apparaît sur la page d accueil de notre site. Nous incitons les utilisateurs à consulter régulièrement cette page pour être informés de tout changement et de nos mesures de protection des données personnelles collectées. L utilisateur accepte qu il relève de sa responsabilité de consulter régulièrement les présentes conditions d'utilisation pour prendre connaissance des modifications qui y sont apportées. Acceptation des conditions d'utilisation En utilisant notre site, l utilisateur accepte les présentes conditions d'utilisation sur le traitement des données personnelles. En cas de désaccord, l utilisateur est prié de ne pas utiliser notre site. L utilisation continue du site après la publication de modifications apportées aux présentes conditions d'utilisation vaut acceptation de ces modifications. Nous contacter Pour toute question sur les présentes conditions d'utilisation, les pratiques du site ou vos relations avec le site, veuillez nous contacter à : Audi AG AUDI AG, D Ingolstadt. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d un droit d accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la même adresse. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Dernière mise à jour le 14 mai 2014.

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS?

DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS? DynDNS. Qu est-ce que le DynDNS? Le DynDNS (Dynamic Domain Name Server) sert à attribuer un nom de domaine à une adresse ip dynamique. Chaque ordinateur utilise une adresse ip pour communiquer sur le réseau.

Plus en détail

CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service

CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service CDI SA Utilisation du service PMM Usage of PMM service 1 09.11.2015 Table des matières 1 Solution PMM... 3 2 Réception et utilisation du message quotidien... 3 3 Portail de gestion de votre profil PMM...

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

Comment installer PicturesToExe?

Comment installer PicturesToExe? Comment installer PicturesToExe? Téléchargement Le logiciel PicturesToExe est disponible sur le site www.wnsoft.com Dans le paragraphe PicturesToExe, cliquez sur le bouton Une fenêtre s ouvre et propose

Plus en détail

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process Phoenix A.M.D. International Inc. - Claim Procedures, Timelines & Expectations Timelines & Expectations 1. All telephone messages and e-mail correspondence is to be handled and responded back to you within

Plus en détail

Ouverture de session Fermer la session

Ouverture de session Fermer la session Instructions ENGLISH Instructions FRANÇAIS This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Plus en détail

Former Table Booking Policies

Former Table Booking Policies Former Table Booking Policies The policies described in this document apply to table bookings made before mid- March 2015. Please refer to the AUS website for the latest policies that govern table bookings

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

donor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients;

donor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients; THE FREDERICTON PLAYHOUSE INC. PRIVACY POLICY Commitment to Respecting Privacy of Information The Fredericton Playhouse Inc. ( The Playhouse ) is committed to protecting the privacy of information about

Plus en détail

Practice Exam Student User Guide

Practice Exam Student User Guide Practice Exam Student User Guide Voir la version française plus bas. 1. Go to http://training.iata.org/signinup 2. Enter your username and password to access your student profile Your profile was created

Plus en détail

Autres termes clés (Other key terms)

Autres termes clés (Other key terms) Carve-out method Autres termes clés (Other key terms) Norme Rapports d assurance sur les contrôles d une société de services extérieurs (, Assurance Reports on Controls at a Third Party Service Organization)

Plus en détail

Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay

Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay Voici un des développements récents en matière d arnaque tordue : l usurpation de compte Ebay Pour résumer voici le type de procédure que nos arnaqueurs utilisent pour pirater votre compte : 1 Vous recevez

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

"Client" means organizations that have entered a license agreement with SportingDNA to use SportingDNA s web-based sports management system.

Client means organizations that have entered a license agreement with SportingDNA to use SportingDNA s web-based sports management system. Privacy Policy (Version française après le texte anglais.) Privacy Statement: SportingDNA Technologies Canada ("SportingDNA") takes steps to ensure it meets privacy principles and requirements with respect

Plus en détail

User Guide Manuel de l utilisateur

User Guide Manuel de l utilisateur LAP CHILL MAT TM DISSIPATEUR DE CHALEUR CHILL MAT MC User Guide Manuel de l utilisateur Targus Lap Chill Mat TM Introduction Thank you for your purchase of the Targus Lap Chill Mat. The Lap Chill Mat features

Plus en détail

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Installation and Overview Guide of Collector data Application for the "ColloidGen

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents)

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents) PODUM-INFO-ACTION (PIA) La «carte routière» pour les parents, sur l éducation en langue française en Ontario A «road map» for parents, on French-language education in Ontario (Programme de formation pour

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

XSORIES WEYE FEYE FAQ

XSORIES WEYE FEYE FAQ XSORIES WEYE FEYE FAQ ENGLISH FRANCAIS WEYE FEYE FAQ ENGLISH 1. COMPATIBILITY Weye Feye is compatible with the following cameras: CANON EOS 5DmII EOS 5DmIII EOS 6D EOS 7D EOS 40D EOS 50D EOS 60D EOS 70D

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or French. IMPORTANT:

Plus en détail

Practice Direction. Class Proceedings

Practice Direction. Class Proceedings Effective Date: 2010/07/01 Number: PD - 5 Title: Practice Direction Class Proceedings Summary: This Practice Direction describes the procedure for requesting the assignment of a judge in a proceeding under

Plus en détail

LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS

LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT A Guideline on the Conduct of District Planning Commission Meetings Directive sur la tenue

Plus en détail

Une version à jour de java DOIT être téléchargée, car MAC OS ne prend pas en charge la version de Java fournie par défaut.

Une version à jour de java DOIT être téléchargée, car MAC OS ne prend pas en charge la version de Java fournie par défaut. ENGLISH VERSION NEAR BOTTOM OF PAGE Aperçu de MFT Mac OS Les exigences applicables à un utilisateur de MAC avec le système MFT sont décrites ci-dessous. Par défaut, MFT sélectionne un téléchargeur standard

Plus en détail

FOR BOOKSELLERS AND SUBSCRIPTION AGENCIES POUR LES LIBRAIRES ET LES DIFFUSEURS

FOR BOOKSELLERS AND SUBSCRIPTION AGENCIES POUR LES LIBRAIRES ET LES DIFFUSEURS SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE 2009 RATES AND INSTRUCTIONS FOR BOOKSELLERS AND SUBSCRIPTION AGENCIES TARIFS ET INSTRUCTIONS POUR LES LIBRAIRES ET LES DIFFUSEURS Pour tout contact avec la SMF, merci de

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone

EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone EW1226 Caméra Web HD720p avec microphone Avertissements et mises en garde L ouverture du produit et/ou des produits peut causer des graves blessures. Toute réparation

Plus en détail

To be signed by the Chief Executive Officer or Senior Manager responsible for operations at this location.

To be signed by the Chief Executive Officer or Senior Manager responsible for operations at this location. Application Package Name of Organization Address Contact Tel Email Nature of Workplace Number of Employees Covered by this Application Date Submitted by Wellness Committee Members (if applicable) To be

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

Bienvenue. Ici, nous sommes ouverts 24 h/24.

Bienvenue. Ici, nous sommes ouverts 24 h/24. Votre guide en matière de banque en ligne Bienvenue. Ici, nous sommes ouverts 2 h/2. Bienvenue à la banque en ligne! Ici, nous sommes ouverts 2 h/2 afin de vous permettre d effectuer vos transactions quand

Plus en détail

Electronic Commerce Protection Regulations (CRTC) Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) Current to January 25, 2016

Electronic Commerce Protection Regulations (CRTC) Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) Current to January 25, 2016 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Electronic Commerce Protection Regulations (CRTC) Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) SOR/2012-36 DORS/2012-36 À jour au 25 janvier 2016 Published

Plus en détail

Smile Mobile Dashboard

Smile Mobile Dashboard Smile Mobile Dashboard 1. Magento Extension The iphone and Android applications require access to data from your Magento store. This data is provided through an extension, available on Magento Connect

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

Gestion Intégrée des Stages et Emplois (GISE)

Gestion Intégrée des Stages et Emplois (GISE) Gestion Intégrée des Stages et Emplois (GISE) Internship and Employment Integrated Management System Company supervisor The CFTR provides an internship management service for both the students and the

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

Le E-PAIEMENT vous permet de recharger votre badge restaurant depuis internet

Le E-PAIEMENT vous permet de recharger votre badge restaurant depuis internet Le E-PAIEMENT vous permet de recharger votre badge restaurant depuis internet Cette alimentation de badge s effectue en temps réel L accès au E-PAIEMENT est effectué par l adresse internet qui vous a été

Plus en détail

EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide. Chapter 4: Service Provider Management

EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide. Chapter 4: Service Provider Management EOIS Service Provider Connect Service Provider User Guide Chapter 4: Service Provider Management Version: 1.0 October, 2015 Document Versions Version # Date Description V 1.0 September 2015 First version

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB)

Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB) Approche nationale - Variations mineures (administratives, de type IA et de type IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Table des matières : Introduction...3 En pratique... 3 Conséquence... 4 Annexe : Modèles utilisés

Plus en détail

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Service Relations Internationales de l IAE Karine MICHELET, Bureau AF114 www.iae-toulouse.fr international@iae-toulouse.fr Tel: 05 61 63 57 10 Ce guide

Plus en détail

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding File code of the Memorandum of Understanding (optional) texte 1. Objectives of the Memorandum of Understanding The Memorandum of Understanding 1 (MoU) forms the framework for

Plus en détail

Guide utilisateur. Comment optimiser l utilisation. de votre nouvel annuaire en ligne. Des questions? Contacter le helpdesk

Guide utilisateur. Comment optimiser l utilisation. de votre nouvel annuaire en ligne. Des questions? Contacter le helpdesk Guide utilisateur Comment optimiser l utilisation de votre nouvel annuaire en ligne L annuaire en ligne MIPIM Des questions? Contacter le helpdesk Customerhelpdesk@reedmidem.com 1 Comment optimiser l utilisation

Plus en détail

APPLICATION DOMAIN: Choose a domain

APPLICATION DOMAIN: Choose a domain APPLICATION DOMAIN: Choose a domain PERSONAL DATA DONNEES PERSONNELLES 1. SURNAME NOM DE FAMILLE: 2. FORENAME(S) PRENOM(S): 3. PERMANENT ADDRESS RESIDENCE PERMANENTE: 4. EMAIL - MÉL: 5. PRIVATE TELEPHONE

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission?

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918 Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? A1. Passport Canada requests that bidders provide their

Plus en détail

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing Audio and Web Conferencing services Orange Business Services Web Conferencing web conferencing completely integrated audio and web services conference availability 24hrs/7days up to 100 participants complete

Plus en détail

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation English.......................................... 3 Français.........................................

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

WEBSITE PRIVACY NOTICE

WEBSITE PRIVACY NOTICE WEBSITE PRIVACY NOTICE [NTD: All changes need to be translated into French and added to the French version below] A Privacy Notice is mandatory for all institutions to which the Standard on Privacy and

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité.

plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité. plaquette 10/12/07 0:26 Page 3 *0,34 la minute, pour tout appel emis depuis la F ance métropoliatine. vos bagages, notre priorité. plaquette 10/12/07 0:27 Page 4 Qui sommes-nous? Libertybag est un service

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

SLIPS, TRIPS AND FALLS ADVISORY

SLIPS, TRIPS AND FALLS ADVISORY SLIPS, TRIPS AND FALLS ADVISORY MESSAGE FROM ONTARIO s CHIEF PREVENTION OFFICER Falling from heights is a major hazard for workers and is one of the leading causes of critical injuries and fatalities in

Plus en détail

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS FOCUS GROUPE: Sociétés Privées qui Utilisent Services de Transport Terrestre et/ou PAD Groupe A Routes et Port Les questions de Sections

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE :

MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : Housing system est un service gratuit, qui vous propose de vous mettre en relation avec

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com

Plus en détail

Bon de commande FICHE VISA POUR LE GABON

Bon de commande FICHE VISA POUR LE GABON Liste des documents à joindre à votre demande de visa : Votre passeport original valable 6 mois après votre date de retour Deux photos couleur Copie des deux premières pages du passeport (page de validité)

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels

Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels Is this email not displaying correctly? Try the web version or print version. ISSUE 03 Brussels Diplomat An Update on Legal Developments for the Diplomatic Community in Brussels June 2012 In This Issue

Plus en détail

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil. A usage officiel/for Official Use C(2006)34 C(2006)34 A usage officiel/for Official Use Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development

Plus en détail

Sélectionner la Ville liée ou l Arrondissement hébergeant la propriété recherchée. Select the City or the Borough where is located the property.

Sélectionner la Ville liée ou l Arrondissement hébergeant la propriété recherchée. Select the City or the Borough where is located the property. 4 méthodes de recherche s offrent à vous / 4 search methods may be used. Par adresse; / by Address Par numéro de lot rénové; / by Renovated lot number Par numéro de matricule; / by Matricule Par numéro

Plus en détail

How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max

How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max Note : you need to run all those steps as an administrator or somebody having admin rights on the system. (most of the time root, or using

Plus en détail

POUR LA COMMUNAUTÉ. 1. Création d un compte «Elyxyr» (pour les nouveaux utilisateurs)

POUR LA COMMUNAUTÉ. 1. Création d un compte «Elyxyr» (pour les nouveaux utilisateurs) (Please note the English version starts at page 4) POUR LA COMMUNAUTÉ Procédure de location pour le Programme d utilisation communautaire des installations scolaires en dehors des heures de classe (excluant

Plus en détail

Rational Team Concert

Rational Team Concert Une gestion de projet agile avec Rational Team Concert Samira Bataouche Consultante, IBM Rational France 1 SCRUM en Bref Events Artifacts Development Team Source: Scrum Handbook 06 Décembre 2012 Agilité?

Plus en détail

DK6000. Quick Start Guide for Suppliers. March 2015 V1.1 0 /

DK6000. Quick Start Guide for Suppliers. March 2015 V1.1 0 / DK6000 Quick Start Guide for Suppliers March 2015 V1.1 0 / LOGIN Change the language Contact Us Your Username is Case Sensitive If you ve forgotten your password, do not try several time, just enter your

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

Kilometre Log Journal de kilométrages

Kilometre Log Journal de kilométrages Kilometre Log Journal de kilométrages Fleet Management Gestion de véhicules 1 Kilometre Log / Journal de kilométrages Please write your Fleet Number and Employee ID in the spaces provided below. Veuillez

Plus en détail

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE ATTORNEY GENERAL PUBLIC PROSECUTION SERVICES PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE DES POURSUITES PUBLIQUES PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE NAME OF ACCUSED: / NOM DE

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

Déclaration CMRT @ SRI dated 28/04/2015

Déclaration CMRT @ SRI dated 28/04/2015 Saint Remy - Industrie Rue de l embarcadère 03600 COMMENTRY - France +33 (0) 470.64.58.80 +33 (0) 470.64.64.87 commercial@st-remy-industrie.fr www.st-remy-industrie.fr Déclaration CMRT @ SRI dated 28/04/2015

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

2015/16 International Exchange Students. Application Form. Etudiants Internationaux en Echange 2015/16. Dossier de Candidature

2015/16 International Exchange Students. Application Form. Etudiants Internationaux en Echange 2015/16. Dossier de Candidature 2015/16 International Exchange Students Application Form Etudiants Internationaux en Echange 2015/16 Dossier de Candidature 1. PERSONAL DATA/ COORDONNEES PERSONNELLES (block letters only / en majuscule)

Plus en détail

Comment concevoir et réaliser des applications mobiles combinant l'iot et le cognitif? Erwan Maréchal

Comment concevoir et réaliser des applications mobiles combinant l'iot et le cognitif? Erwan Maréchal IBM 2015 App Days Amphithéatre Blaise Pascal Comment concevoir et réaliser des applications mobiles combinant l'iot et le cognitif? Erwan Maréchal Appli Single Page : le concept du «Single Page App» Qu

Plus en détail

ABOUT US our philosophy

ABOUT US our philosophy ABOUT US our philosophy Lorem Ipsum established fact that and web page editors now readable content of a page when looking at its layout. Content here, making it look like readable English the point of

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

LE CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES DE L ACMAD

LE CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES DE L ACMAD LE CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES DE L ACMAD ACMAD PRODUCTS AND SERVICES CATALOG Mars 2011 Direction Générale ACMAD : 85, Avenue des Ministères/ BP : 13184 Niamey- Niger Tél. (227) 20 73 49 92/ Fax

Plus en détail

The following sections make up our Privacy Statement. For immediate access to specific details, click on the applicable heading.

The following sections make up our Privacy Statement. For immediate access to specific details, click on the applicable heading. Privacy Statement At Sage Software Canada, Ltd. ("Sage Software Canada Limited"), user privacy is important to us. We want you to feel confident visiting Sage Software Web sites and using our products.

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Polices de Sécurité Grille

Polices de Sécurité Grille Polices de Sécurité Grille Vue d ensemble Rolf Rumler, CC-IN2P3 ACP, Paris, 2009-04-02 www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks Contenu Introduction Liste commentée des documents Grid Security

Plus en détail

Informations principales / Main information

Informations principales / Main information Fiche d Inscription Entry Form À renvoyer avant le 15 Octobre 2015 Deadline October 15th 2015 Dans quelle catégorie participez-vous? In what category do you participate? Institutionnel / Corporate Marketing

Plus en détail

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire destiné à l Agence française de lutte contre le dopage 229, bd Saint Germain 75007 PARIS Tél. 01.40.62.76.76 Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire

Plus en détail

Sun ONE Application Server Platform Summary

Sun ONE Application Server Platform Summary Sun ONE Application Server Platform Summary Version 7, Update 3 Part Number 817-5602-10 February 2004 This document provides the specifics on supported platform components for the Sun Open Net Environment

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE SHOPDECORATION MODULE PRESTASHOP CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 Installation automatique... 2 Installation manuelle... 2 Résolution des

Plus en détail

Q-global Privacy Policy (Version française ci-dessous)

Q-global Privacy Policy (Version française ci-dessous) Q-global Privacy Policy (Version française ci-dessous) Pearson Canada Assessment, Inc. and NCS Pearson, Inc. have adopted the following Privacy Policy applicable to Personal Information that it may receive

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail