BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIE Philippe Praet"

Transcription

1 E. de Laveleye BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

2 WOORD VOORAF Op 2 januari 1992 was het 100 jaar geleden dat Emile de Laveleye te Doyon par Havelange overleed. Hij was ongetwijfeld de vruchtbaarste en meest bekende Belgische geleerde en publicist van zijn tijd. Zijn faam strekte zich tot zéér ver buiten onze grenzen uit, zoals uit de hiernavolgende bibliografie moge blijken. Toch is zijn naam vrij spoedig na zijn dood in de vergetelheid geraakt. Ten dele is dit toe te schrijven aan de vrij aparte plaats die hij innam zowel in het wetenschappelijke als in politieke en het geestelijke leven van zijn tijd. Ten dele dient de verklaring voor het wegdeemsteren van de belangstelling voor zijn persoon en zijn oeuvre uiteraard ook te worden gezocht in de ingrijpende gebeurtenissen van de voorbije eeuw. Toch is de quasi totale vergetelheid waarin zijn naam vandaag is terechtgekomen voor een deel ook zeer ten onrechte. Het oeuvre van de Laveleye was buitengewoon veelzijdig, en het bevat menige bladzijde die zelfs vandaag nog een zekere actualiteitswaarde bezit. Het Liberaal Archief heeft de 100e verjaardag van zijn overlijden willen aangrijpen om te pogen een vernieuwde belangstelling voor de persoon en het oeuvre van Emile de Laveleye te wekken. Een eerste bijdrage daartoe vormt de onderhavige bibliografie. Zij geeft een idee van de omvang, de verscheidenheid en de internationale uitstraling van de publicaties van Emile de Laveleye. Een tweede publicatie van het Liberaal Archief bestaat uit een selectie uit de meer dan brieven gericht aan Emile de Laveleye welke bewaard zijn gebleven. Ten slotte verschijnt in de reeks verhandelingen een studie van de hand van Prof. dr. H. Van Velthoven over Emile de Laveleye en de Vlaamse kwestie, gevolgd door de belangrijkste teksten van de Laveleye zelf over dit onderwerp. De hierna volgende bibliografie van en over Emile de Laveleye is gebaseerd op : 1Eeen handschrift van een door Emile de Laveleye zelf opgestelde, overigens vrij onvolledige lijst van zijn publicaties; 2EDie bisherigen Publicationen Emile-Louis-Victor de Laveleye's, in : Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, jg. 18, vol. 35, 1880, pp (Deze bibliografie telt 117 nummers, die overeenstemmen met de eerste 117 nummers van bovenvermeld handschrift); 3EAcadémie Royale de Belgique. Notices biographiques et bibliographiques concernant les membres, les correspondants et les associés Brussel, 1887, pp ; 4EBibliographie Nationale , dl. I, Brussel, 1886, pp en de jaarlijkse vervolgdelen na 1880; 5EE. Goblet d'alviella, Notice sur Emile de Laveleye, in : Annuaire de l'académie

3 Royale de Belgique, LXI, 1895, pp ; 6EHaupt, R. : Hinrichs fünfjähriger Bücher-Catalog, Leipzig ; 7EHeinsius, W. : Allgemeines Bücher-Lexikon, Leipzig ; 8EGeils, P. & Gorzny, W. : Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums, München, K.G. Saur, ; 9ES. Low : The English Catalogue of Books, London, 1882; 10EA. Pagliaini : Catalogo Generale della Libreria Italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899, Milano, ; 11EJ. Vahl : Dansk Bogfortegnelse for aarene , Kopenhagen, 1963; 12EBritish Museum. General Catalogue of printed Books to 1955, New York, 1967; 13ECatalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, T.90, col , Paris, 1927; 14EPh. Praet : Emile de Laveleye. Een bio-bibliografische proeve benevens een inleiding in zijn economisch oeuvre. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.- Aloysius Economische Hogeschool, Brussel ; 15EIngevolge het eigen opzoekingswerk van ondergetekende werden hier nog een 100-tal titels aan toegevoegd. Voor hun zeer gewaardeerde medewerking bij het opsporen van de vertalingen in hun respectieve talen dank ik de bibliothecarissen Lars Ollson van de Kungl Bibliotheket Stockholm, Jacob Thomsen van de Kongelige Bibliothek Kopenhagen, Bert Zeeman van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Frau Dr. Schipper van de Bayrische Staatsbibliothek München, Pando Kolevski van het Nationaal Centrum voor bibliografische informatie te Praag, Lazlo Ottovay van de Nationale Bibliotheek te Budapest, L. Kozlova van het departement Internationale Betrekkingen van de V.I. Leninstaatsbibliotheek te Moskou, R.J. Seckel van de Bibliothèque Nationale te Parijs, Sonia Beltram van de Biblioteca Nacional te Madrid, Erva Barteczko van de Biblioteka Narodowa te Warschau, L. Cardia van de Bibliotheca Nacional te Lissabon en mijn vriend Roland Van Ertvelde van de universiteit Bologna voor het opzoeken van de Italiaanse vertalingen. Ten slotte dank ik Mej. Nancy Criel voor de zorg besteed aan het uittypen van dit werk. M. Bots voorzitter Liberaal Archief

4 DEEL I PUBLICATIES VAN EMILE DE LAVELEYE

5 A. BOEKEN EN BROCHURES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A Album d'ostende (met tekeningen van L. Ghémar en E. Mancke) Oostende : Ellebout 1844 Histoire de la langue et de la littérature provençales.- Mémoire couronné au concours universitaire de Brussel : Th. Lesigne, XII p., in de "Annales des Universités de Belgique", 1844, T.III -in 1846 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vgl. B Histoire des Rois Francs Brussel : A. Jamar, s.d. ( ), 2 delen; p., ne X-XI in de "Bibliothèque Nationale, Série Historique" 1848 L'Armée et l'enseignement Brussel : A. Decq, 20 p. -vgl. B Le Sénat belge.- Etude politique Brussel : A. Decq + Gent : J.M. Bauwens, 68 p Etudes historiques et critiques sur le principe et sur les conséquences de la liberté du commerce international Paris : Guillaumin + Brussel : Ch. Muquardt, IV p Débats sur l'enseignement primaire dans les Chambres hollandaises.- Session de 1857 Gent : E. Vanderhaeghen, 79 p Du progrès des peuples Anglo-Saxons Brussel : Guyot, 47 p.

6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 -vgl. B79 Les forces productrices de la Lombardie Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes, 36 p. -vgl. B143 La monnaie internationale Paris : in "Collection of Pamphlets on Coinage", vol. IV, pamphlet 9, pp De l'enseignement obligatoire Brussel : J. Rozez, 59 p La question de l'or en Belgique Brussel : Librairie polytechnique d'aug. Decq + Gent : Hoste, 81 p. L'administration locale en Angleterre Brussel : Imp. De Veuve, J. Van Buggenhoudt, s.d. (1860), 15 p. -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, Librairie agricole de la maison rustique, 302 p. -in 1863 verscheen een bijgewerkte heruitgave (A15) -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, 315 p. -het betreft de tweede bijgewerkte uitgave van A14 -in 1875 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vertaald in het Nederlands (C69) en het Zweeds (C116) -vgl. B144 Questions contemporaines Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XII p. -hierin zijn opgenomen : B39, B74, B75, B77, B78, B79, B80, B Etudes d'économie rurale.- La Néerlande

7 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XXIII p. -vertaald in het Nederlands (C70) en in het Zweeds (C115) -vgl. B Le marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans Paris : Guillaumin, 314 p. -vgl. B150 -in het Duits vertaald (C4) 1866 Question de concours : manuel d'économie domestique à l'usage des écoles de filles.- Rapport présenté au nom du jury Liège : L. De Thier et F. Lavinfosse, 12 p Etudes d'économie rurale.- La Lombardie et la Suisse Paris : Guillaumin + Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 243 p. -vgl. B143 en B146 -vertaald in het Portugees (C87) Etudes et essais Paris : L. Hachette et Cie, 367 p. -hierin zijn opgenomen : B145, B147, B149, B151, B153, B156, B157 Oeuvres d'art.- Rapports Exposition universelle de 1867 à Paris, jury belge, groupe I, classes I à IV. Brussel : E. Guyot, 38 p. -vgl. A108 Bronzes d'art, fontes d'art et objets en métaux repoussés Exposition Universelle de Paris. Jury belge. Rapport sur la classe XXII. Brussel : Imp. E. Guyot, 4 p. La question du grec et la réforme de l'enseignement moyen.- Quelques pièces du procès recueillies et mises en ordres Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 138 p. Het Oostenrijks Concordaat.- Een waarschuwend woord ook aan

8 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 Nederland, bij de woelingen van het ultramontanisme onzer dagen Kampen : K. van Hulst, 50 p La Prusse et l'autriche depuis Sadowa Paris : Hachette et Cie, 2 delen, XV p. en 456 p. -vgl. B155 -vertaald in het Duits (C5) Notice sur H.G. Moke - Membre de l'académie Brussel : F. Hayez, 44 p. -vgl. B8 The Land System of Belgium and Holland in : Probyn, J.W., Systems of Land Tenure in various Countries. A Series of Essays published under the sanction of the Cobden club. London & New York : Cassell, Petter, Galpin & Co., pp Herdrukt in De l'avenir de la France s.l., s.n., s.d. (= 1871), 19 p. -vgl. B90 en A108 en C Essai sur les formes de gouvernement dans les sociétés modernes Paris : Germer Baillière et Cie, 195 p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B164 -vertaald in het Italiaans (C68), het Spaans (C102) en het Hongaars (C62) L'instruction du peuple Paris : Hachette et Cie, 489 p. (ook verschenen onder de titel : "L'enseignement populaire au XIXe siècle") -vertaald in het Zweeds (C118) en het Spaans (C105) -vgl. B152 La crise récente en Belgique Antwerpen : L. Dela Montagne, 32 p. -vertaald in het Nederlands (C74) -vgl. B167

9 A33 A34 A35 A36 A37 A38 On the Causes of War, and the Means of Reducing their Number London : Peace Society, 55 p., overgenomen uit de tweede reeks "Cobden Club Essays " -vgl. B12 -vertaald in het Frans (A35) -in 1971 verscheen een ongewijzigde herdruk (A118) Rapport sur le prix Guinard. L'épargne dans l'école Brussel, ook verschenen in Journal de Gand (B281) -vertaald in het Roemeens (C91) 1873 Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage Brussel : Ch. Muquardt + Paris : Guillaumin, II p. -vgl. A Le Parti Clérical en Belgique Brussel/Leipzig : Ch. Muquardt, 111 p. -vgl. A108 en B42 -vertaald in het Nederlands (C75), het Duits (C6) en het Hongaars (C63) -in 1874 verscheen een tweede ongewijzigde uitgave -het betreft een Franse vertaling van B42 De la propriété et de ses formes primitives Paris : Germer Baillière et Cie, XIV p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B166 en B168 -van dit werk verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1877 en 1890 en een aangevulde en herwerkte uitgave in 1891 (A101) -de uitgave van 1874 werd vertaald in het Engels (C32), het Duits (C12), het Deens (C1) en het Russisch (C93) 1875 Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la prospérité des peuples.- Etudes d'économie sociale Brussel : C. Muquardt, 39 p. -vgl. B100 -eveneens verschenen als bijvoegsel bij de "Flandre libérale" van 26 april 1875

10 A39 A40 A41 -vertaald in het Nederlands (C76), het Engels (C29), het Duits (C8), het Grieks (C55), het Hongaars (C58), het Pools, het Spaans (C99, 100 en 101), het Tsjechisch (C108, 111 en 114) en het Zweeds (C119) -in 1876 verscheen een ongewijzigde heruitgave De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Bouton + Paris : Germer - Baillière et Cie + Lyon : F. Bichsel + Genève : Stapelmohr, s.d. (= 1875?), 109 p. -is een populaire herdruk van A38 -vertaald in het Italiaans (C67), het Portugees (C88), het Spaans (C97 en 104), het Duits (C19) en het Hongaars (C63) -in 1898 en in 1905 verscheen een ongewijzigde heruitgave Les actes de la Conférence de Bruxelles et la participation de la Belgique à la Conférence de Saint-Pétersbourg Brussel : C. Muquardt, 35 p. -vgl. A109 en B101 Du respect de la propriété privée en temps de guerre (verslag voorgelegd aan het "Institut de droit international", aug. 1875) Brussel : C. Muquardt, 49 p. -vgl. B191 en A109 A42 Rapport sur le concours de 1871 (Société libre d'émulation de Liège, Comité de Littérature et des Beaux-Arts) Liège : L. De Thier, 6 p. A43 A44 A45 Il congresso dei Socialisti della Cattedra ad Eisenach.- Lettera al direttore del Giornale degli Economisti Padova : Premiata typografie alla Minerva, 11 p. -vgl. B La monnaie bimétallique Brussel : C. Muquardt, 1876, 32 p. -vertaald in het Engels (C31) en het Duits (C9) -vgl. B104 L'avenir religieux des peuples civilisés Brussel : C. Muquardt, 30 p.

11 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 -vgl. B103 -vertaald in het Spaans (C98), het Duits (C10), het Hongaars (C60), het Grieks (C56) en het Zweeds (C120) 1877 L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt, 87 p. -vgl. B174 en A109 Le double programme du Parti Libéral Brussel : C. Muquardt, 27 p. -vgl. B105 en A109 Du respect de la propriété privée en temps de guerre.- Lecture faite à la séance publique de la Classe des lettres de l'académie royale de Belgique, le 15 mai 1877 Brussel : F. Hayez, 16 p. -vgl. B9 + A La démocratie et l'économie politique.- Discours prononcé à la séance publique de l'académie, le 8 mai 1878 Brussel : F. Hayez, 25 p. -vgl. B10 -vertaald in het Duits (C11) L'agriculture belge.- Rapport présenté au nom des sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du gouvernement (Congrès agricole international de Paris, 1878) Brussel : C. Muquardt, CCLXXIX p., krtn. en plan L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt + Paris : Gemer - Baillière et Cie, 219 p. + 2 krtn. -het betreft de tweede herwerkte uitgave van A46 (met o.a. : Les explorations de Stanley en Afrique pp , Lettres de Francis Pocack pp , Les Egyptiens dans l'afrique équatoriale pp en Dernière lettre de Stanley pp ) 1880 L'Italie actuelle.- Lettres à un ami Brussel : C. Muquardt + Paris : F. Alcan + Den Haag : Belinfante -ook verschenen onder de titel : Lettres d'italie

12 A53 A54 A55 -vertaald in het Engels (C40) -vgl. B106 Congrès international de commerce et de l'industrie.- La question monétaire (section d'économie politique) Brussel : Weissenbruch, 15 p. -vertaald in het Duits (C13) en het Engels (B5) 1881 De l'organisation du crédit agricole.- Rapport présenté à la 4e section par M.E. de Laveleye, président de la section centrale de la société royale agricole de l'est de la Belgique (Congrès agricole et forestier belge.- Session de Mons, 1881) Liège : s.n., 16 p. -vgl. A109 Le bimétallisme international Paris : A. Picard, 19 p. -overgenomen uit : "Compte Rendu de l'académie des Sciences morales et politiques" -vertaald in het Engels (C33) en het Duits (C14) A56 La question monétaire en 1881 deze uitgave bevat 4 afzonderlijke werken : -La conférence monétaire de Paris et le bimétallisme Brussel : C. Muquardt, Paris : Germer - Baillière et Cie + Den Haag : Belinfante, 41 p. -La lutte économique par la hausse de l'escompte et des tarifs. L'étalon or et le free-trade. L'intérêt du monde et l'intérêt de la Belgique Brussel : C. Muquardt, 41 p. -Les marchands de métaux, l'argent à 30 pence, la fixité du 15, 5, l'étalon d'or et le mal qu'il a fait, l'intérêt américain, Res Nostra Agitur, l'oeuvre de Cernuschi Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 40 p. -Le combat des étalons et la crise économique Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 48 p. -vertaald in het Duits (C14) A57 Le socialisme contemporain

13 A58 Brussel : C. Muquardt + Paris : G. Baillière, 485 p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -vgl. B173, B177, B178 -in 1883 verscheen een herwerkte uitgave (A72) -vertaald in het Russisch (C94) La question monétaire, l'étalon d'or et le free-trade Liège : Imp. de L. de Thier, 4 p. -vertaald in het Duits (C15) A59 International commercial congress, Brussels 1880 Brussel : Weissenbruch A60 A61 A62 A63 A64 A65 Le président Garfield Genève : E. Béroud + Paris : Grassart, 20 p. -vertaald in het Nederlands (C78) en het Portugees (C89) -vgl. B182 en A109 Notes de voyage. Les Etats-Unis Verviers : Lib. E. Gilon, 2 vol., p Le vice patenté et le proxénétisme légal A.G.D.G. (avec Garantie du Gouvernement) Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1882), 36 p. -vgl. A109 en B239 -herdruk van artikels verschenen in : La Flandre Libérale ( , , , , , en ) en in Le Précurseur ( , , ) Eléments d'économie politique Paris : Hachette + Brussel : Merzbach et Falk, II + IV p. -ongewijzigde heruitgaven verschenen in 1884, 1890, 1892, 1894, 1895, 1898, 1902, 1908, vertaald in het Engels (C36), het Nederlands (C79), het Italiaans (C68bis), het Servisch (C95), het Tsjechisch (C109), het Pools (C82) en het Spaans (C103) L'instruction supérieure pour les femmes Brussel : C. Muquardt, 19 p. -vgl. B115 en A109 L'Allemagne et l'italie

14 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 Brussel : Weissenbruch, 32 p. -vgl. B113 en A109 La question égyptienne Brussel : C. Muquardt, 24 p. -vgl. B114 en A109 L'histoire de l'agriculture en Italie Brussel : C. Muquardt, 23 p. -vgl. B112 en A109 Commonplace Fallacies Concerning Money London : R.S. King, 40 p. -vgl. B14 -vertaald in het Duits (C17) 1883 Les lois naturelles et l'objet de l'économie politique Paris : Guillaumin, 15 p. -vgl. B70 Le vice légalisé et la morale.- Discours prononcé à la séance d'ouverture du congrès de La Haye pour l'abolition de la législation du vice, le 17 septembre 1883 Brussel : C. Muquardt + Neuchâtel : Fédération britannique et continentale, 16 p. -vertaald in het Engels (C38) L'influence morale de réglementation de la débauche.- Discours d'ouverture prononcé au congrès de La Haye, le 17 septembre 1883 Neuchâtel : Sécrétariat général de la fédération britannique, continentale et générale, 24 p. -is dezelfde tekst als A70 -vgl. A111 Le socialisme contemporain Paris : Germer - Baillière et Cie, II + XLIV p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de tweede, herwerkte uitgave van A57; hiervan verscheen in 1885, 1887 en 1888 een aangevulde en herwerkte uitgave (A91) -vertaald in het Engels (C37), het Zweeds (C122), het Duits (C18) en het Pools (C83)

15 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 La crise du libéralisme Brussel : C. Muquardt, 16 p. -vgl. B118 en A111 The Congo Neutralized London : Ballantyne, Hanson et Cie, 24 p., ne 5 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B18 en B194 Les Français, les Anglais et le Comité international sur le Congo Brussel/Paris : C. Muquardt, 29 p., ne 3 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B116 en A Nouvelles lettres d'italie Brussel : C. Muquardt + Paris : Hachette et Cie, 177 p. -vgl. B The State versus the Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer s.l., s.n., 26 p. -vgl. B22 en B201 La propriété collective du sol en différents pays Brussel : P. Weissenbruch, 61 p. -vgl. A86 en B122 Lettres inédites de Stuart Mill Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière et Cie, 23 p. -vgl. B120 en A111 La propriété primitive dans les Townships écossais Orléans : P. Girardot, 15 p. -overdruk uit "Compte rendu de l'académie des sciences morales et politiques" La crise récente en Belgique et la question religieuse Alençon : F. Guy + Paris : Fischbacher, 29 p. -vgl. B139 en A111 -vertaald in het Engels (C39) Aspetto attuale della questione monetaria Bologna : Fava e Garagnani, 15 p.

16 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 -vgl. B La péninsule des Balkans.- Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Roumélie, Turquie, Roumanie Brussel : C. Muquardt, 2 delen = p. -vgl. B184 -hiervan verscheen een ongewijzigde heruitgave in vertaald in het Duits (C20) en het Engels (C41) La crise et ses remèdes Verviers : Bibl. Gilon, 95 p. -vgl. A111 La crise et la contraction monétaire Paris : s.n., 15 p. La propriété collective du sol en différents pays Brussel : C. Muquardt, 61 p. -vgl. A78 en B Le luxe Verviers : Bibl. Gilon, ne 178, 135 p. -vertaald in het Engels (C44), het Duits (C21), het Pools (85), het Tsjechisch (C113) en het Zweeds (C123) La représentation des intérêts Brussel : C. Muquardt, 19 p. Le "Referendum" Roma : Forzani & CE, 22 p. -vgl. B La réforme du régime parlementaire Roma : Forzani & CE, 15 p. Le socialisme contemporain Paris : F. Alcan, LII p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de aangevulde en herwerkte uitgave van A72 (nieuwe inleiding en 2 nieuwe hoofdstukken over "Le socialisme en Angleterre" en "L'Etat et l'individu ou darwinisme social et

17 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A101 christianisme"); hiervan verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1890, 1891, 1892, 1893, 1896, vertaald in het Duits (C23), het Spaans (C106) en het Tsjechisch (C110) Les communautés de famille et de village Bar-le-Duc : Imp. de Constant - Laguerre, 20 p. -vgl. B Des probabilités de guerre en Europe Roma : Forzani & CE, 11 p. -vgl. B204 en A111 -in het Engels vertaald (B59) en (C43) La question monétaire.- Discours de M.E. de Laveleye au congrès monétaire international de 1889 (Compte rendu in extenso) Paris : Bibl. des Annales Economiques, 15 p. -in het Engels vertaald (C42) 1890 L'avenir de la papauté Roma : Forzani & CE, 16 p. -vgl. A111 en B205 -vertaald in het Hongaars (C64) Le congrès des chemins de fer Brussel : P. Weissenbruch, 22 p. -vgl. B130 en A111 De l'influence de la religion sur les formes de gouvernement Brussel : Imp. Typografique de J. Visselé, 40 p. La question monétaire en Belgique en Echange de vues entre M. Frère-Orban et E. de Laveleye Brussel : P. Weissenbruch, 147 p La monnaie et le bimétallisme international Paris : F. Alcan, XVIII p. -in 1891 verscheen een ongewijzigde herdruk Le partage de l'afrique Brussel : P. Weissenbruch, 21 p.

18 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 -vgl. B131 -in het Engels vertaald (B60) en (C46) De la propriété et de ses formes primitives Paris : F. Alcan, XXXI p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine". -vierde, aangevulde en volledig herwerkte uitgave van A37; hiervan verscheen een heruitgave in vertaald in het Nederlands (C81), het Hongaars (C65), het Pools (C84) en het Russisch (C93) Le gouvernement dans la démocratie Paris : F. Alcan, 2 delen = XV p p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -in 1892 en 1896 verschenen ongewijzigde heruitgaven The new Silver Bill Calcutta : Indian Daily News Press, 28 p. -vertaling door W. Graham van B La politique extérieure de l'italie Brussel : P. Weissenbruch, 27 p. -vgl. B132 en A111 -in het Engels vertaald (B29) en (C47) La révision de la constitution belge Brussel : J. Vanderauwera, 69 p. -overdruk van een reeks artikels uit L'Indépendance Belge (B ) -vgl. A Essais et notices (Verzameling van essays en notities die gediend hebben bij het schrijven van diverse artikels), s.l., s.n. -hierin zijn opgenomen : B91, B92, B96, B102, B103, B105, B159, B167, B179, B186, B Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 123 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne 228 -van dit werk verscheen een vermeerderde uitgave in 1903 (A115)

19 A108 Essais et études.- Première série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VII p. -hierin zijn opgenomen : A22, A29, A36 + B42, B90, B91, B92, B96, B100, B159, B161, B162, B167, B169, B209, B210, B218, B219 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A Essais et études.- Deuxième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, III p. -hierin zijn opgenomen : A54, A48 + B9, B101, B102, B103, B105, B111, B112, B113, A66 + B114, A64 + B115, A75 + B116, A46 + B174, B179, B181, B182, B191, B221, A62 + B239, E Lettres de voyage Verviers/Paris : Gilon, 136 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne Essais et études.- Troisième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VI p. -hierin zijn opgenomen : A71, A84, B27 + B129, B29 + B132, B59 + B204, B60 + B131, B70, B118, A79 + B120, B121, B125, B129 + B206, B130 + A96, B134, B135, A81 + B139, B186 + A113, B194, B200, A95 + B205, B215, B222 tot 228, B251, B253, B283, B290 Catalogue du musée Wiertz Brussel : P. Weissenbruch, 86 p. -vgl. B Un précurseur, Charles Dupont-White Paris : Imprimerie Nationale, 35 p. -vgl. B186, A111 Quelques considérations sur la constitution belge Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1898), 36 p Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 132 p., in de "Bibliothèque Gilon" -tweede vermeerderde uitgave van A107

20 A116 A117 A118 A De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Société anonyme de librairie, 25 p., ne 75 in de reeks "Bibliothèque de Propagande" -heruitgave van A Lettres intimes Brussel : La Renaissance du Livre, XIV p. -tweede uitgave van "Lettres et souvenirs" (1903), vermeerderd met fragmenten uit "Lettres de voyage" (1896), evenals details uit ongepubliceerde brieven 1971 On the Causes of War and the Means of Reducing their Number New York : Garland, 55 p. -heruitgave van A33 s.d. Lettres d'emile de Laveleye s.l., s.d., 288 p. -het betreft een samenbundeling van brieven waarvan de meeste in "Lettres et souvenirs" (A115) en "Lettres intimes" (A117) zijn opgenomen

21 B. ARTIKELS EN STUDIES VERSCHENEN IN TIJDSCHRIFTEN In "Annales de l'économie sociale" (Tours) B Les tendances nouvelles de l'économie politique Tours, pp In "Annales des Universités de Belgique" (Brussel) B Histoire de la langue et de la littérature provençales Brussel : Th. Lesigne, 3e jg., 1844, pp vgl. A2 In "The Athenaeum - Journal of English and Foreign Literature, Science, the Fine Arts, Music and the Drama" (London) B3 Continental literature.- Belgium 1871 ne 2305, 30 dec. 1871, pp ne 2357, 28 dec. 1872, pp ne 2409, 27 dec. 1873, pp ne 2461, 26 dec. 1874, pp ne 2513, 25 dec. 1875, pp ne 2566, 30 dec. 1876, pp ne 2618, 29 dec. 1877, pp ne 2670, 28 dec. 1878, pp ne 2722, 27 dec. 1879, pp ne 2774, 25 dec. 1880, pp ne 2827, 31 dec. 1881, pp ne 2879, 30 dec. 1882, pp ne 2931, 29 dec. 1883, pp ne 2983, 27 dec. 1884, pp ne 3036, 2 jan. 1886, pp ne 3088, 1 jan. 1887, pp ne 3114, 2 juli 1887, pp. 7-8

22 1888 ne 3167, 7 juli 1888, pp ne 3219, 6 juli 1889, pp ne 3271, 5 juli 1890, pp ne 3323, 4 juli 1891, pp het betreft een reeks artikelen van de hand van E. de Laveleye en van P. Fredericq, met een overzicht van de belangrijkste nederlandstalige en franstalige werken die verschenen zijn in het afgelopen jaar In "Banker's Magazine" (New York) 1878 B4 India's Losses from the single Standard Dec B5 B6 B The Monetary Question Jan vertaling van : La Question monétaire (A53) The new Tendencies of political economy Dec Jan vertaling door G. Walker van B Vertaling van artikel over La crise économique in l'economiste Français, maart In "Bulletins de l'académie Royale de Belgique" (Brussel) 1870 B8 Notice sur H. Moke 35e jg., 2e reeks, vol. 30, pp vgl. A27 B Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre (Palais des Académies : Séance publique du 15 mai 1877) 46e jg., 2e reeks, vol 43, pp vgl. A48, A La démocratie et l'économie politique

23 B10 (Séance publique du 8 mai 1878) 47e jg., 2e reeks, vol. 45, pp vgl. A49 -vertaald in het Duits (C11) B Sur divers objets de bronze antiques trouvés à Angleur près de Liège 51e jg., 3e reeks, vol. 3, pp en pp In "Cobden Club Essays" (London) B12 B On the Causes of War and the Means of Reducing their Number 2e reeks, , pp vgl. A33 -in het Frans vertaald (A35) 1875 The Provincial and Communal Institutions of Belgium and Holland 2e reeks, , pp In "The Contemporary Review" (London) B14 B15 B16 B Commonplace Fallacies concerning Money 16e jg., vol. 40, nov. 1881, pp e jg., vol. 40, dec. 1881, pp vgl. A68 -vertaald in het Duits (C17) 1882 The Political Condition of Belgium 17e jg., vol. 41, april 1882, pp Progress and Poverty.- A Criticism (Bespreking van H. George : Progress and Poverty.- An Inquiry into the Causes of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth, the Remedy. London : Kegan P., Trech & CE) 17e jg., vol. 42, nov. 1882, pp vgl. F The Progress of Socialism

24 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 18e jg., vol. 43, april 1883, pp The Congo Neutralised 18e jg., vol. 43, juni 1883, pp vgl. A74 -uit het Frans vertaald; vgl. B194 + A111 The Prospects of the Republic in France 18e jg., vol. 44, dec. 1883, pp Contemporary Life and Thought in Belgium.- The Triumph of the clerical Party and its Causes 19e jg., vol. 46, aug. 1884, pp Würzburg and Vienna.- Scraps from a Diary 19e jg., vol. 46, nov. 1884, pp e jg., vol. 46, dec. 1884, pp The State versus Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer (met antwoord van H. Spencer) 20e jg., vol. 47, april 1885, pp vgl. A77 -Franse vertaling in Revue Internationale (B201) Pessimism on the Stage (Hamlet) 20e jg., vol. 48, aug. 1885, pp The Economic Crisis and its Causes 21e jg., vol. 49, mei 1886, pp The Situation in the East 21e jg., vol. 50, nov. 1886, pp The Future of Religion 23e jg., vol. 54, juli 1888, pp Two New Utopias (Bespreking van Bellamy, E. : Looking Backward en Secreton, Ch. : Mon Utopie)

25 B28 B29 25e jg., vol. 57, jan. 1890, pp vgl. A111, B129, B206 Communism 25e jg., vol. 57, maart 1890, pp The Foreign Policy of Italy 27e jg., vol. 61, feb. 1892, pp vertaald uit het Frans (B132) -vgl. A104, A111 en C47 In "Economic Review" (London) B Rodbertus Jagetzov and Scientific Socialism 1e jg., vol. 1, pp In "L'Economiste Français" (Paris) B31 B32 B Quelques données statistiques relatives à la Néerlande 12e jg., vol. 2, 30 aug. 1884, pp Les lois économiques naturelles. Réponse à M. Mangin 12e jg., vol. 2, 22 nov. 1884, p. 641 Correspondance. Encore la question monétaire 12e jg., vol. 2, dec. 1884, pp In "La Flandre Libérale - Revue Politique, Littéraire et Scientifique" (Gent) 1847 B34 Politique intérieure 1e jg., 1e & 2e livr., pp B35 B36 Politique intérieure 1e jg., 3e & 4e livr., pp Salon de Gand 1e jg., 3e & 4e livr., pp

CAPES externe d histoire et de géographie

CAPES externe d histoire et de géographie Cette banque de données a été réalisée initialement avec la participation de Laurent Carroué, Rachid Azzouz, Martin Fugler, Claire Mondollot, Claude Ruiz et Jean-Louis Leydet. Son objectif est de disposer

Plus en détail

BELGIQUE APERCU HISTORIQUE STRUCTURE DE L ETAT FEDERAL

BELGIQUE APERCU HISTORIQUE STRUCTURE DE L ETAT FEDERAL BELGIQUE APERCU HISTORIQUE STRUCTURE DE L ETAT FEDERAL 1 APERCU HISTORIQUE 1830 : révolution belge indépendance du pays 1831 : La constitution organise l Etat sous forme d une monarchie constitutionnelle

Plus en détail

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES ET ORIGINE DE LA 1 ère GUERRE MONDIALE

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES ET ORIGINE DE LA 1 ère GUERRE MONDIALE BIBLIOGRAPHIE Mise à jour le 05/05/2014 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES ET ORIGINE DE LA 1 ère GUERRE MONDIALE DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS... 1 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES ÉTRANGERS... 3 DOCUMENTS ALLEMANDS...

Plus en détail

«Staatsangehörige sind in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepubliek Deutschland».

«Staatsangehörige sind in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepubliek Deutschland». ROYAUME DE BELGIQUE Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Service des Traités Mise à jour : août 2009 CONVENTION SIGNEE A BRUXELLES LE 31 JANVIER

Plus en détail

Tourisme en Flandre. Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010)

Tourisme en Flandre. Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010) Les chiffres clés du tourisme 2010 Tourisme en Flandre Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010) nuitées % arrivées % Durée moyenne du séjour (nuits) Région Flamande 23.087.944 66% 7.660.540 57%

Plus en détail

Eurêka l'europe! Kit didactique pour les élèves des 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire

Eurêka l'europe! Kit didactique pour les élèves des 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire Eurêka l'europe! Kit didactique pour les élèves des 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire 1.1 Un siècle européen Chapitre 1: Un peu d'histoire Grâce à nos deux amis, Marie et Alexandre, nous savons

Plus en détail

FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904)

FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904) ARCHIVES MUNICIPALES DE NANCY 3 Z FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904) REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE THIBAUD PETER SOUS LA DIRECTION DE DANIEL PETER, CONSERVATEUR, NANCY 2008 2 FICHE DESCRIPTIVE CHAMP DESCRIPTION

Plus en détail

Organisation de la formation Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l obtention de 120 ECTS*.

Organisation de la formation Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l obtention de 120 ECTS*. MASTER HISTOIRE : DYNAMIQUE DES SYSTÈMES INTERNATIONAUX. NÉGOCIER, COMMUNIQUER, ENTREPRENDRE À L'ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE RÉSUMÉ DE LA FORMATION Type de diplôme := Master Domaine : Sciences humaines

Plus en détail

Archives des ministères des Affaires étrangères des États membres PAYS-BAS

Archives des ministères des Affaires étrangères des États membres PAYS-BAS Archives des ministères des Affaires étrangères des États membres PAYS-BAS 1. Dénomination exacte du ministère et du service des archives Ministerie van Buitenlandse zaken Directie Documentaire Informatievoorziening

Plus en détail

REVUES ADMINISTRATIVES. (Répertoire mis à jour en avril 2008)

REVUES ADMINISTRATIVES. (Répertoire mis à jour en avril 2008) REVUES ADMINISTRATIVES (Répertoire mis à jour en avril 2008) TABLE GENERALE NUMERIQUE R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 R.A. 6 R.A. 7 R.A. 8 R.A. 9 R.A. 10 R.A. 11 R.A. 12 R.A. 13 R.A. 14 R.A. 15 R.A.

Plus en détail

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables Jaaroverzicht 2012 Exercice 2012 Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN.be Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN-SRC

Plus en détail

Charles-Etienne LAGASSE LES NOUVELLES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA BELGIQUE ET DE L'EUROPE

Charles-Etienne LAGASSE LES NOUVELLES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA BELGIQUE ET DE L'EUROPE Charles-Etienne LAGASSE LES NOUVELLES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA BELGIQUE ET DE L'EUROPE TABLE DES MATIERES LISTE DES ABREVIATIONS.. 6 AVERTISSEMENT 7 INTRODUCTION 9 PREMIERE PARTIE L'Etat, la societe

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Milieu du XVIIIème siècle : l'encyclopédie.

Milieu du XVIIIème siècle : l'encyclopédie. Milieu du XVIIIème siècle : l'encyclopédie. Le 18ème siècle est appelé «siècle des Lumières». Les Lumières est un courant de pensée qui remettent en cause des idées établies depuis longtemps. Ces penseurs

Plus en détail

C.M D Histoire de l Europe au XIXe siècle (02/10/2008) Chapitre 1 : L Europe en 1815. I) Une Europe qui domine le Monde mais qui est à reconstruire

C.M D Histoire de l Europe au XIXe siècle (02/10/2008) Chapitre 1 : L Europe en 1815. I) Une Europe qui domine le Monde mais qui est à reconstruire C.M D Histoire de l Europe au XIXe siècle (02/10/2008) Chapitre 1 : L Europe en 1815 I) Une Europe qui domine le Monde mais qui est à reconstruire A) Le poids de l Europe dans le Monde - 1815 : L Europe

Plus en détail

QUELQUES DATES A CONNAITRE

QUELQUES DATES A CONNAITRE QUELQUES DATES A CONNAITRE Devant les difficultés évidentes des élèves à se repérer dans l'histoire, j'ai eu l'idée de cette séance de rentrée basée sur le célèbre générique du dessin animé Il était une

Plus en détail

Table des matières. La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33

Table des matières. La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33 Table des matières Préface de Victor Karady... 7 Introduction... 17 Chapitre i La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33 La «seconde patrie du monde instruit»... 34 Un marché universitaire

Plus en détail

Groupe de travail FSESP/ISP

Groupe de travail FSESP/ISP Groupe de travail FSESP/ISP 4-5 mai 2006, Bruxelles Une nouvelle Fédération Notre voix en Europe La Fédération européenne a besoin d une constitution qui reflète nos objectifs et nous donne la structure,

Plus en détail

16. 13) Règlement No 13. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage

16. 13) Règlement No 13. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage 16. 13) Règlement No 13. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage Genève, 1er juin 1970. ENTRÉE EN VIGUEUR 1 juin 1970, conformément

Plus en détail

DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE

DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE 209 DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE Pierre Caspard Service d Histoire de l Éducation, France. En février 2013, Antoine Prost a reçu des mains du ministre de l Éducation nationale français,

Plus en détail

Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Janvier / januari 2010

Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Janvier / januari 2010 Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Janvier / januari 2010 Général / generaal A Nombre de chambres / Aantal kamers 11.513 Taux d'occupation / Bezettingsgraad (%) 54,4% Prix moyen net / Netto kamerprijs

Plus en détail

Preliminary Inventory to the Georges Lefranc Papers, 1895-1973. http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items

Preliminary Inventory to the Georges Lefranc Papers, 1895-1973. http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: archives@hoover.stanford.edu 1999. All rights reserved. 68001 1 Stanford, California

Plus en détail

SOCIALISME * ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL * COMMERCE INTERNATIONAL

SOCIALISME * ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL * COMMERCE INTERNATIONAL BUREAU D ETUDES DE LA PRESSE ETRANGERE Diane Afoumado «CARTONS VERTS» SOCIALISME * ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL * COMMERCE INTERNATIONAL Les Cahiers de la BDIC, n 23 (Série III des publications

Plus en détail

12/05/2012. Brussels - Bruxelles Brussel - Brüssel. Open Day Journée portes ouvertes Opendeurdag Tag der offenen Tür

12/05/2012. Brussels - Bruxelles Brussel - Brüssel. Open Day Journée portes ouvertes Opendeurdag Tag der offenen Tür PrograMmE Programme ProgrammA Programm 12/05/2012 Brussels - Bruxelles Brussel - Brüssel Open Day Journée portes ouvertes Opendeurdag Tag der offenen Tür Programme 10:00 Doors of the European Parliament

Plus en détail

LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Introduction générale Qu est ce qu une Constitution? Les Institutions de la République Française Introduction : Rappels sur l histoire constitutionnelle de la

Plus en détail

1975-1979: Bachelor of Laws, Law School, University of Thessaloniki, (Grade: Distinction).

1975-1979: Bachelor of Laws, Law School, University of Thessaloniki, (Grade: Distinction). Asteris Pliakos Office Address: Athens University of Economics and Business Department of International and European Economic Studies; 76 Patission St., Athens 10434, Greece; Phone: (301) 210 8203128,

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

REPERTOIRE NUMERIQUE DES SERIES A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL B : ACTES DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE C: BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE

REPERTOIRE NUMERIQUE DES SERIES A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL B : ACTES DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE C: BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE VILLE D'ASNIERES-SUR-SEINE ARCHIVES MUNICIPALES REPERTOIRE NUMERIQUE DES SERIES A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL B : ACTES DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE C: BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE (jusqu en

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp CVOA. Belastingschulden van de vennootschap. Betaling door de hoofdelijk aansprakelijk vennoot. Datum 14 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Plus en détail

Partenaires Titre du périodique Edition/années parution Cote NUM Années numérisées Thèmes

Partenaires Titre du périodique Edition/années parution Cote NUM Années numérisées Thèmes APPEL À INITIATIVES 2011-2012 «NUMERISATION CONCERTEE EN ARTS» Périodiques en arts numérisés par les partenaires de la BnF ( et pôles associés) accessibles dans Gallica prochainement Pour une aide à la

Plus en détail

AUTRICHE. Amtsblatt zur Wiener Zeitung CANADA. Marchés publics (GBO) Service des invitations ouvertes à soumissionner, ISM Publishing

AUTRICHE. Amtsblatt zur Wiener Zeitung CANADA. Marchés publics (GBO) Service des invitations ouvertes à soumissionner, ISM Publishing - 258 - APPENDICE II PUBLICATIONS UTILISEES PAR LES PARTIES EN VUE DE LA PUBLICATION DES AVIS DE MARCHES ENVISAGES - PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE IX, ET DES AVIS POSTERIEURS A L'ADJUDICATION DES MARCHES -

Plus en détail

Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814).

Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814). Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814). Carolus Magnus (dit Charles «le grand») plus connu sous le nom de Charlemagne. 1. En 768, Charlemagne devient roi des Francs et remplace son

Plus en détail

DROIT DE L ART ET DES BIENS CULTURELS: ASPECTS SUISSES, COMPARATIFS ET INTERNATIONAUX PLAN DE L'ENSEIGNEMENT ET DOCUMENTS

DROIT DE L ART ET DES BIENS CULTURELS: ASPECTS SUISSES, COMPARATIFS ET INTERNATIONAUX PLAN DE L'ENSEIGNEMENT ET DOCUMENTS DÉPARTEMENTS DE DROIT CIVIL ET COMMERCIAL UNI MAIL - Boulevard du Pont-d'Arve 40 CH-1211 Genève 4 Tél. 022 379 80 75 / Fax 022 379 80 79 Semestre d'automne 2010-2011 Salle MR290 Cours le vendredi (08h15

Plus en détail

L Union Européenne (15 pays) PAYS. L Union Européenne (15 pays) PAYS

L Union Européenne (15 pays) PAYS. L Union Européenne (15 pays) PAYS Nom :. Prénom :.. Date : L Union Européenne (15 pays) PAYS Autriche Belgique Allemagne Danemark Espagne Finlande France Royaume-Uni Grèce Irlande Italie Luxembourg -Bas Portugal Suède Capitales Nom :.

Plus en détail

LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS À LA BANQUE DE FRANCE POUR LES COPIES DE DOCUMENTS D ARCHIVES

LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS À LA BANQUE DE FRANCE POUR LES COPIES DE DOCUMENTS D ARCHIVES Banque Nationale de Serbie BANQUE NATIONALE DE SERBIE BANQUE DE FRANCE Fabrication des billets serbes et yougoslaves à la Banque de France 1885 85 1930 LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS

Plus en détail

RÉGIBEAU Julien. Aspirant F.R.S.-FNRS

RÉGIBEAU Julien. Aspirant F.R.S.-FNRS RÉGIBEAU Julien Aspirant F.R.S.-FNRS Université de Liège Faculté de Philosophie et Lettres «Transitions». Département de recherches sur le Moyen tardif & la première Modernité Service d Histoire moderne

Plus en détail

Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011

Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011 Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011 Descriptif de la Bourse: Ce programme autrefois appelé «Fulbright

Plus en détail

Propriété Industrielle

Propriété Industrielle 6 l organisation de la Propriété Industrielle Le 0 mars 88, les pays signataires de la Convention d Union de Paris se sont engagés à créer un service spécial de Propriété Industrielle. C est dans ces conditions

Plus en détail

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE - Judaïsme - Christianisme - Islam - Laïcité - Histoire - Éthique - Épistémologie - Langue - Sociologie

Plus en détail

Section des Journaux et Médias Contemporains

Section des Journaux et Médias Contemporains Section des Journaux et Médias Contemporains Guide de recherche dans les journaux numérisés - Manuel de l utilisateur Introduction La numérisation et l OCR Les journaux sont des documents extrêmement fragiles.

Plus en détail

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation Matières enseignées Stratégie internationale Commerce international Entrepreneuriat international International marketing Ventes et négociation

Plus en détail

La protection du patrimoine culturel

La protection du patrimoine culturel COLLECTION DE DROIT PUBLIC La protection du patrimoine culturel Région de langue française et Région de Bruxelles-Capitale Essai d'approche en droit administratif Michel Quintin premier auditeur es. au

Plus en détail

/ CHRISTIAN LUTZ / BIOGRAPHIE / TRAVAUX / PRESSE

/ CHRISTIAN LUTZ / BIOGRAPHIE / TRAVAUX / PRESSE / CHRISTIAN LUTZ / BIOGRAPHIE / TRAVAUX / PRESSE / BIOGRAPHIE Photographe suisse né à Genève en 1973, Christian Lutz est diplomé de l Ecole supérieure des Arts et de l Image Le75 à Bruxelles. Sa démarche

Plus en détail

Curriculum Vitae. Etudes Secondaires Université Saint Joseph des Pères Jésuites, Beyrouth (Liban).

Curriculum Vitae. Etudes Secondaires Université Saint Joseph des Pères Jésuites, Beyrouth (Liban). Curriculum Vitae Me ANTOINE AKL Né à Chamat, Casa de Jbeil (Liban) ETUDES Etudes Primaires Collège de la Sagesse, Beyrouth (Liban). Etudes Secondaires Université Saint Joseph des Pères Jésuites, Beyrouth

Plus en détail

Le tourisme international en France MÉMENTO DU TOURISME 2007

Le tourisme international en France MÉMENTO DU TOURISME 2007 6 Le tourisme international en France 99 Le tourisme international en France 6 Touristes non-résidents en France Dans ce chapitre sont présentées : les arrivées en France des touristes non-résidents (toute

Plus en détail

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS.

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS. Voici un ensemble de recommandations pour vous permettre de préparer la rentrée prochaine. Il ne s agit pas bien sûr de tout faire mais de travailler selon vos goûts, en veillant à consolider vos connaissances

Plus en détail

Les modifications institutionnelles de l UE à la suite de la ratification du Traité de Lisbonne

Les modifications institutionnelles de l UE à la suite de la ratification du Traité de Lisbonne Les modifications institutionnelles de l UE à la suite de la ratification du Traité de Lisbonne présentation à l École nationale d'administration publique du Québec 28 octobre 2009 Christian Gsodam Les

Plus en détail

Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe

Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe Alain ROUILLER vice-président de Rue de l Avenir Suisse chargé de mission au Bureau-Conseil ATE ancien député de la République et Canton de Genève

Plus en détail

LE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE

LE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE LE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE Photo de couverture basé sur un Orthophoto de la Stadtvermessung Wien, Bildflug: BEV Organisation intergouvernementale de recherche dans le domaine

Plus en détail

Communication. Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU. L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS

Communication. Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU. L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS Communication L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU L École de Communication de l UCL Fondée il y a près de 600 ans,

Plus en détail

REVUES DOCUMENTAIRES. Index

REVUES DOCUMENTAIRES. Index - Index des revues documentaires - REVUES DOCUMENTAIRES Index Mise à jour mars 2009-1 - - Index des revues documentaires - A Activité économique de la Haute-Normandie (L ), R. DOC 323 Action française

Plus en détail

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Organisation du système éducatif dans la Communauté française de Belgique 2005/06 European

Plus en détail

La 1 ère Guerre mondiale

La 1 ère Guerre mondiale CM2 La 1 ère Guerre mondiale Histoire L Epoque contemporaine Objectifs notionnels : o o o -Prendre conscience de l ampleur du conflit -Comprendre la notion de guerre mondiale - Comprendre les conséquences

Plus en détail

Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge

Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge Les dossiers de RoSa expliquent la situation des femmes en Flandre. Il s agit d une série de dossiers sur

Plus en détail

Culture pour tous dans les musées

Culture pour tous dans les musées Culture pour tous dans les musées Œuvres de la Collection Dexia en prêt en Belgique et à l étranger 2009 EN BELGIQUE Stedelijk Museum Zwijgershoek, Sint-Niklaas - Grenzeloos - 31 janvier au 29 mars 2009

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 897 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 42 30 juin 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant

Plus en détail

le Vatican le plus petit État au monde

le Vatican le plus petit État au monde le Vatican le plus petit État au monde Le plus petit État au monde n en a pas moins un rôle et une diplomatie des plus actifs sur la scène internationale, sans rapport avec sa superficie, ni avec "son

Plus en détail

Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme

Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme CEGES / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines AA 2244 Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme A) Le classement des archives

Plus en détail

1 Présentation et missions de notre organisation

1 Présentation et missions de notre organisation Projet : Semaine de l investissement socialement responsable Nom de l organisation BELSIF asbl/vzw Téléphone Adresse Vooruitgangstraat 333/7 Rue du progrès, 1030 Bruxelles Email 02/206.11.18 info@belsif.be

Plus en détail

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE version 2004 Précisions concernant les tarifs ATM locaux INSTITUT BELGE DES SERVICES

Plus en détail

LISTES DES PERIODIQUES EN SALLE G

LISTES DES PERIODIQUES EN SALLE G ACTES PRATIQUES & INGÉNIERIE SOCIÉTAIRE KP68 1 an + année en cours ( exclu du prêt ) ACTES PRATIQUES ET STRATÉGIE PATRIMONIALE KP133 1 an + année en cours (exclu du prêt ) ACTUALITÉ JURIDIQUE, DROIT ADMINISTRATIF

Plus en détail

Additif à la note du Secrétariat: proposition de candidature et curriculum vitae

Additif à la note du Secrétariat: proposition de candidature et curriculum vitae Document:- A/CN.4/276/Add.1 Additif à la note du Secrétariat: proposition de candidature et curriculum vitae sujet: Vacance survenant après élection Téléchargé du site Internet de la Commission du Droit

Plus en détail

Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe

Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe Zones à vitesse modérée Réalisations innovantes en Europe Alain ROUILLER vice-président de Rue de l Avenir Suisse chargé de mission au Bureau-Conseil ATE ancien député de la République et Canton de Genève

Plus en détail

Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe

Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le numéro en regard des noms pour lire un CV succinct des personnes concernées. Cliquez sur '' pour revenir à

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

La France et l Europe au 19ème siècle. Je m entraîne 1- Dans quels pays, royaumes ou états se sont déroulées des révolutions en 1848?

La France et l Europe au 19ème siècle. Je m entraîne 1- Dans quels pays, royaumes ou états se sont déroulées des révolutions en 1848? La France et l Europe au 19ème siècle enquête Les «Trois glorieuses» étaient... Avant d être empereur, il était président de la République... L Allemagne a été créé en 1871 à partir de... Ce que je crois

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.2 19 juillet 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Plus en détail

LOIS PUBLIEES EN 2008 S/No Intitulé de la loi publiée No de la Loi. Date de la Loi. No du JO

LOIS PUBLIEES EN 2008 S/No Intitulé de la loi publiée No de la Loi. Date de la Loi. No du JO S/No Intitulé de la loi publiée No de la Loi Date de la Loi No du JO Date du JO 1 Loi portant régime des travaux communautaires au Rwanda 53/2007 17-Nov-07 2 15-Jan-08 2 Loi autorisant la ratification

Plus en détail

L. 11-09-1933 M.B. 27-09-1933

L. 11-09-1933 M.B. 27-09-1933 Lois 04171 p.1 Loi sur la protection des titres d'enseignement supérieur L. 11-09-1933 M.B. 27-09-1933 modifications: L. 21-11-38 (M.B. 21-12-38) L. 06-03-40 (M.B. 07-07-40) L. 04-05-49 (M.B. 09-07-49)

Plus en détail

Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine

Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine Travaux depuis le 1 er janvier 2000 OS : ouvrages scientifiques - ouvrages personnels In Nature We Trust : Les paysages

Plus en détail

Les mémoires de l Ecole catholique de service social : une source inédite

Les mémoires de l Ecole catholique de service social : une source inédite Les mémoires de l Ecole catholique de service social : une source inédite Cette année, nous avons reçu en dépôt le dernier versement des mémoires de fin d études de l Institut supérieur de formation sociale

Plus en détail

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen Register always with the LINK of your SPONSOR Enregsitrez- vous avec le LIEN de votre SPONSOR Meld je aan met de LINK van je SPONSOR Click link / Cliquez lien / Klik link Then... Click on "Registrieren"

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

Georges ROUSSE/ «Photographies et dessins» Du 19 novembre au 30 décembre 2011

Georges ROUSSE/ «Photographies et dessins» Du 19 novembre au 30 décembre 2011 Georges ROUSSE/ «Photographies et dessins» Du 19 novembre au 30 décembre 2011 Communiqué Du 19 novembre au 30 décembre 2011, la galerie Claire Gastaud expose des photographies et dessins préparatoires

Plus en détail

À propos de l euro. - Le Danemark - Le Royaume-Uni - La Suède

À propos de l euro. - Le Danemark - Le Royaume-Uni - La Suède À propos de l euro Le 1er janvier de l'an 2002, les billets et les pièces en euros remplaceront les francs. Le taux de l'euro est fixé à : 1 euro pour 6,55957 francs Chaque pays candidat à la monnaie unique

Plus en détail

Agnès D ANGIO-BARROS Éric ANCEAU 7 janvier 2014. Les Mardis de l École des chartes

Agnès D ANGIO-BARROS Éric ANCEAU 7 janvier 2014. Les Mardis de l École des chartes Agnès D ANGIO-BARROS Éric ANCEAU 7 janvier 2014 Les Mardis de l École des chartes Plan général I Les grandes dates de la vie de Morny II Les biographies antérieures III L apport des sources accessibles

Plus en détail

Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011

Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011 Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011 «Le Temps des Réhabilitations» Fondé en 1982 par l architecte Philippe Rotthier, ce prix d architecture triennal récompense des oeuvres

Plus en détail

F/4 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

F/4 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR COMPTABILITÉ GÉNÉRALE F/4 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR COMPTABILITÉ GÉNÉRALE F/4/1* à F/4/3313 Cette sous-série, réservée essentiellement à la comptabilité générale du ministère de l'intérieur, comprend en fait deux parties bien

Plus en détail

PIETTE Alain De: Envoyé: Objet: BES flash September 2014 BES flash Septembre 2014 http://www.besweb.be/nl/besflash http://www.besweb.

PIETTE Alain De: Envoyé: Objet: BES flash September 2014 BES flash Septembre 2014 http://www.besweb.be/nl/besflash http://www.besweb. PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: mardi 30 septembre 2014 10:31 Objet: BES flash September 2014 - BES flash Septembre 2014 BES flash September 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

HOLLANDE, PLAT PAYS MOULINS À VENT, TULIPES, BRUXELLES, BRUGES, GAND

HOLLANDE, PLAT PAYS MOULINS À VENT, TULIPES, BRUXELLES, BRUGES, GAND HOLLANDE, PLAT PAYS MOULINS À VENT, TULIPES, BRUXELLES, BRUGES, GAND J 2 : BRUXELLES ANVERS / BREDA Tour panoramique guidé de la capitale de la Belgique, siège de la CEE, résidence royale... Vous découvrirez

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du GrandDuché de Luxembourg 685 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 25 18 avril 1983 SOMMAIRE Loi du 11 avril 1983 portant approbation du

Plus en détail

Yves Guay Directeur Direction des relations internationales Université de Montréal

Yves Guay Directeur Direction des relations internationales Université de Montréal COLLABORATIONS INTERNATIONALES EN RECHERCHE Yves Guay Directeur Direction des relations internationales Université de Montréal 1 ADARUQ - Novembre 2013 «Pour maintenir la présence internationale du Québec

Plus en détail

ANBPPI BNVBIE 1909-2009

ANBPPI BNVBIE 1909-2009 Brevets Marques Modèles Droits d auteur OCTROOIen merken modellen auteursrecht ANBPPI BNVBIE 199-29 Colloque Concert Dîner du centenaire COLLOQUium Concert Eeuwfeestdiner 1 décembre 29-1 december 29 Welkomstwoord

Plus en détail

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris. Education René Demeestere Emeritus Professor, Department Accounting and Management Control DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Cycle de formation d analyse stratégique au service de la paix

Cycle de formation d analyse stratégique au service de la paix Aan u het woord à vous la parole Cycle de formation d analyse stratégique au service de la paix 43 fabien motmans Kolonel Fabien Motmans, tewerkgesteld in het Stafdepartement Strategie, bilaterale relaties.

Plus en détail

Le 14 décembre 2001 C.C.(e) 2001/63 C.T. 2001/39 RECOMMANDATION

Le 14 décembre 2001 C.C.(e) 2001/63 C.T. 2001/39 RECOMMANDATION COMITE DE CONTROLE DE L ELECTRICITE ET DU GAZ CONTROLECOMITE VOOR DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS C.C.E.G. rue de la Pépinière 20, bte 2-1000 Bruxelles Boomkwekerijstraat 20, bus 2-1000 Brussel Tel. : 02/501.13.11

Plus en détail

Thème 1 : L'Europe dans le monde au début du XVIII e siècle

Thème 1 : L'Europe dans le monde au début du XVIII e siècle Thème 1 : L'Europe dans le monde au début du XVIII e siècle Quelle est la place de l'europe dans le monde au début du XVIII e siècle? Carole Tagnard Collège Joseph Roumanille - Avignon (84) I - L EUROPE

Plus en détail

DIPLOMES UNIVERSITAIRES

DIPLOMES UNIVERSITAIRES ALEXANDRE DESRAMEAUX MAÎTRE DE CONFERENCES EN DROIT PUBLIC (depuis 2009) Titulaire du Certificat d Aptitude à la Profession d Avocat (CAPA) DIPLOMES UNIVERSITAIRES 2006 Doctorat en droit de l Université

Plus en détail

Localiser S orienter «Priorité à trois»

Localiser S orienter «Priorité à trois» «Priorité à trois» 5-21 Niveau 2 Entraînement 1 Objectifs Applications Matériel - Prendre conscience de l orientation de quelque chose en fonction de sa position. - S entraîner à déterminer une priorité

Plus en détail

Curriculum vitae - Clémence Andréys ETUDES ET DIPLOMES

Curriculum vitae - Clémence Andréys ETUDES ET DIPLOMES Curriculum vitae - Clémence Andréys ETUDES ET DIPLOMES 2005-2011 : doctorat d études germaniques Intitulé de la thèse : «Qingdao dans l imaginaire colonial allemand du premier vingtième siècle» Mention

Plus en détail

USA Documents Truman Library (5 fardes)

USA Documents Truman Library (5 fardes) PB/AB/29.XII.2003 AA 1893 USA Documents Truman Library (5 fardes) Tous les documents photocopiés sont issus de la Harry S. Truman Library National Archives and Records Service, Independance (Missouri,

Plus en détail

Liste des principales publications de Patrick Troude-Chastenet sur Jacques Ellul (et Bernard Charbonneau), à l exception des articles de presse.

Liste des principales publications de Patrick Troude-Chastenet sur Jacques Ellul (et Bernard Charbonneau), à l exception des articles de presse. Liste des principales publications de Patrick Troude-Chastenet sur Jacques Ellul (et Bernard Charbonneau), à l exception des articles de presse. Ouvrages et direction d ouvrages : Patrick Troude-Chastenet

Plus en détail

Le Louvre De la Révolution à l Empire

Le Louvre De la Révolution à l Empire Le Louvre De la Révolution à l Empire Bibliographie numérique 60 références dans Gallica Sélectionnées et mises en thème par la Fondation Napoléon Sommaire Vues du Louvre (p. 2) Les travaux d embellissement

Plus en détail

MASTER HISTOIRE : MONDES MÉDIÉVAUX

MASTER HISTOIRE : MONDES MÉDIÉVAUX MASTER HISTOIRE : MONDES MÉDIÉVAUX RÉSUMÉ DE LA FORMATION Type de diplôme := Master Domaine : Sciences humaines et sociales Mention : HISTOIRE Spécialité : MONDES MEDIEVAUX Finalité : Recherche PLUS D'INFOS

Plus en détail

REPARTITION DE LA POPULATION PAR SECTION DE LA COMMUNE

REPARTITION DE LA POPULATION PAR SECTION DE LA COMMUNE 38 CHAPITRE II 1. POPULATION 2009. COMPARAISON ANNUELLE Hommes Femmes Total 31-déc-08 6471 6899 13371 31-déc-09 6595 6960 13555 REPARTITION DE LA POPULATION PAR SECTION DE LA COMMUNE REGISTRE POPULATION

Plus en détail

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables Jaaroverzicht 2014 Exercise 2014 Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN.be Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN-SRC

Plus en détail

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur André Culot PricewaterhouseCoopers www.pwcglobal.com Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onroerend goed als beleggingsinstrument- La stratégie immobilière Juridische en fiscale

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS

LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS INTRO POUR LES ENSEIGNANTS Cette ligne du temps illustre l histoire de l Union européenne. Vous pouvez l imprimer par section et l afficher

Plus en détail