BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIE Philippe Praet"

Transcription

1 E. de Laveleye BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

2 WOORD VOORAF Op 2 januari 1992 was het 100 jaar geleden dat Emile de Laveleye te Doyon par Havelange overleed. Hij was ongetwijfeld de vruchtbaarste en meest bekende Belgische geleerde en publicist van zijn tijd. Zijn faam strekte zich tot zéér ver buiten onze grenzen uit, zoals uit de hiernavolgende bibliografie moge blijken. Toch is zijn naam vrij spoedig na zijn dood in de vergetelheid geraakt. Ten dele is dit toe te schrijven aan de vrij aparte plaats die hij innam zowel in het wetenschappelijke als in politieke en het geestelijke leven van zijn tijd. Ten dele dient de verklaring voor het wegdeemsteren van de belangstelling voor zijn persoon en zijn oeuvre uiteraard ook te worden gezocht in de ingrijpende gebeurtenissen van de voorbije eeuw. Toch is de quasi totale vergetelheid waarin zijn naam vandaag is terechtgekomen voor een deel ook zeer ten onrechte. Het oeuvre van de Laveleye was buitengewoon veelzijdig, en het bevat menige bladzijde die zelfs vandaag nog een zekere actualiteitswaarde bezit. Het Liberaal Archief heeft de 100e verjaardag van zijn overlijden willen aangrijpen om te pogen een vernieuwde belangstelling voor de persoon en het oeuvre van Emile de Laveleye te wekken. Een eerste bijdrage daartoe vormt de onderhavige bibliografie. Zij geeft een idee van de omvang, de verscheidenheid en de internationale uitstraling van de publicaties van Emile de Laveleye. Een tweede publicatie van het Liberaal Archief bestaat uit een selectie uit de meer dan brieven gericht aan Emile de Laveleye welke bewaard zijn gebleven. Ten slotte verschijnt in de reeks verhandelingen een studie van de hand van Prof. dr. H. Van Velthoven over Emile de Laveleye en de Vlaamse kwestie, gevolgd door de belangrijkste teksten van de Laveleye zelf over dit onderwerp. De hierna volgende bibliografie van en over Emile de Laveleye is gebaseerd op : 1Eeen handschrift van een door Emile de Laveleye zelf opgestelde, overigens vrij onvolledige lijst van zijn publicaties; 2EDie bisherigen Publicationen Emile-Louis-Victor de Laveleye's, in : Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, jg. 18, vol. 35, 1880, pp (Deze bibliografie telt 117 nummers, die overeenstemmen met de eerste 117 nummers van bovenvermeld handschrift); 3EAcadémie Royale de Belgique. Notices biographiques et bibliographiques concernant les membres, les correspondants et les associés Brussel, 1887, pp ; 4EBibliographie Nationale , dl. I, Brussel, 1886, pp en de jaarlijkse vervolgdelen na 1880; 5EE. Goblet d'alviella, Notice sur Emile de Laveleye, in : Annuaire de l'académie

3 Royale de Belgique, LXI, 1895, pp ; 6EHaupt, R. : Hinrichs fünfjähriger Bücher-Catalog, Leipzig ; 7EHeinsius, W. : Allgemeines Bücher-Lexikon, Leipzig ; 8EGeils, P. & Gorzny, W. : Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums, München, K.G. Saur, ; 9ES. Low : The English Catalogue of Books, London, 1882; 10EA. Pagliaini : Catalogo Generale della Libreria Italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899, Milano, ; 11EJ. Vahl : Dansk Bogfortegnelse for aarene , Kopenhagen, 1963; 12EBritish Museum. General Catalogue of printed Books to 1955, New York, 1967; 13ECatalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, T.90, col , Paris, 1927; 14EPh. Praet : Emile de Laveleye. Een bio-bibliografische proeve benevens een inleiding in zijn economisch oeuvre. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.- Aloysius Economische Hogeschool, Brussel ; 15EIngevolge het eigen opzoekingswerk van ondergetekende werden hier nog een 100-tal titels aan toegevoegd. Voor hun zeer gewaardeerde medewerking bij het opsporen van de vertalingen in hun respectieve talen dank ik de bibliothecarissen Lars Ollson van de Kungl Bibliotheket Stockholm, Jacob Thomsen van de Kongelige Bibliothek Kopenhagen, Bert Zeeman van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Frau Dr. Schipper van de Bayrische Staatsbibliothek München, Pando Kolevski van het Nationaal Centrum voor bibliografische informatie te Praag, Lazlo Ottovay van de Nationale Bibliotheek te Budapest, L. Kozlova van het departement Internationale Betrekkingen van de V.I. Leninstaatsbibliotheek te Moskou, R.J. Seckel van de Bibliothèque Nationale te Parijs, Sonia Beltram van de Biblioteca Nacional te Madrid, Erva Barteczko van de Biblioteka Narodowa te Warschau, L. Cardia van de Bibliotheca Nacional te Lissabon en mijn vriend Roland Van Ertvelde van de universiteit Bologna voor het opzoeken van de Italiaanse vertalingen. Ten slotte dank ik Mej. Nancy Criel voor de zorg besteed aan het uittypen van dit werk. M. Bots voorzitter Liberaal Archief

4 DEEL I PUBLICATIES VAN EMILE DE LAVELEYE

5 A. BOEKEN EN BROCHURES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A Album d'ostende (met tekeningen van L. Ghémar en E. Mancke) Oostende : Ellebout 1844 Histoire de la langue et de la littérature provençales.- Mémoire couronné au concours universitaire de Brussel : Th. Lesigne, XII p., in de "Annales des Universités de Belgique", 1844, T.III -in 1846 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vgl. B Histoire des Rois Francs Brussel : A. Jamar, s.d. ( ), 2 delen; p., ne X-XI in de "Bibliothèque Nationale, Série Historique" 1848 L'Armée et l'enseignement Brussel : A. Decq, 20 p. -vgl. B Le Sénat belge.- Etude politique Brussel : A. Decq + Gent : J.M. Bauwens, 68 p Etudes historiques et critiques sur le principe et sur les conséquences de la liberté du commerce international Paris : Guillaumin + Brussel : Ch. Muquardt, IV p Débats sur l'enseignement primaire dans les Chambres hollandaises.- Session de 1857 Gent : E. Vanderhaeghen, 79 p Du progrès des peuples Anglo-Saxons Brussel : Guyot, 47 p.

6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 -vgl. B79 Les forces productrices de la Lombardie Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes, 36 p. -vgl. B143 La monnaie internationale Paris : in "Collection of Pamphlets on Coinage", vol. IV, pamphlet 9, pp De l'enseignement obligatoire Brussel : J. Rozez, 59 p La question de l'or en Belgique Brussel : Librairie polytechnique d'aug. Decq + Gent : Hoste, 81 p. L'administration locale en Angleterre Brussel : Imp. De Veuve, J. Van Buggenhoudt, s.d. (1860), 15 p. -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, Librairie agricole de la maison rustique, 302 p. -in 1863 verscheen een bijgewerkte heruitgave (A15) -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, 315 p. -het betreft de tweede bijgewerkte uitgave van A14 -in 1875 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vertaald in het Nederlands (C69) en het Zweeds (C116) -vgl. B144 Questions contemporaines Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XII p. -hierin zijn opgenomen : B39, B74, B75, B77, B78, B79, B80, B Etudes d'économie rurale.- La Néerlande

7 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XXIII p. -vertaald in het Nederlands (C70) en in het Zweeds (C115) -vgl. B Le marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans Paris : Guillaumin, 314 p. -vgl. B150 -in het Duits vertaald (C4) 1866 Question de concours : manuel d'économie domestique à l'usage des écoles de filles.- Rapport présenté au nom du jury Liège : L. De Thier et F. Lavinfosse, 12 p Etudes d'économie rurale.- La Lombardie et la Suisse Paris : Guillaumin + Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 243 p. -vgl. B143 en B146 -vertaald in het Portugees (C87) Etudes et essais Paris : L. Hachette et Cie, 367 p. -hierin zijn opgenomen : B145, B147, B149, B151, B153, B156, B157 Oeuvres d'art.- Rapports Exposition universelle de 1867 à Paris, jury belge, groupe I, classes I à IV. Brussel : E. Guyot, 38 p. -vgl. A108 Bronzes d'art, fontes d'art et objets en métaux repoussés Exposition Universelle de Paris. Jury belge. Rapport sur la classe XXII. Brussel : Imp. E. Guyot, 4 p. La question du grec et la réforme de l'enseignement moyen.- Quelques pièces du procès recueillies et mises en ordres Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 138 p. Het Oostenrijks Concordaat.- Een waarschuwend woord ook aan

8 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 Nederland, bij de woelingen van het ultramontanisme onzer dagen Kampen : K. van Hulst, 50 p La Prusse et l'autriche depuis Sadowa Paris : Hachette et Cie, 2 delen, XV p. en 456 p. -vgl. B155 -vertaald in het Duits (C5) Notice sur H.G. Moke - Membre de l'académie Brussel : F. Hayez, 44 p. -vgl. B8 The Land System of Belgium and Holland in : Probyn, J.W., Systems of Land Tenure in various Countries. A Series of Essays published under the sanction of the Cobden club. London & New York : Cassell, Petter, Galpin & Co., pp Herdrukt in De l'avenir de la France s.l., s.n., s.d. (= 1871), 19 p. -vgl. B90 en A108 en C Essai sur les formes de gouvernement dans les sociétés modernes Paris : Germer Baillière et Cie, 195 p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B164 -vertaald in het Italiaans (C68), het Spaans (C102) en het Hongaars (C62) L'instruction du peuple Paris : Hachette et Cie, 489 p. (ook verschenen onder de titel : "L'enseignement populaire au XIXe siècle") -vertaald in het Zweeds (C118) en het Spaans (C105) -vgl. B152 La crise récente en Belgique Antwerpen : L. Dela Montagne, 32 p. -vertaald in het Nederlands (C74) -vgl. B167

9 A33 A34 A35 A36 A37 A38 On the Causes of War, and the Means of Reducing their Number London : Peace Society, 55 p., overgenomen uit de tweede reeks "Cobden Club Essays " -vgl. B12 -vertaald in het Frans (A35) -in 1971 verscheen een ongewijzigde herdruk (A118) Rapport sur le prix Guinard. L'épargne dans l'école Brussel, ook verschenen in Journal de Gand (B281) -vertaald in het Roemeens (C91) 1873 Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage Brussel : Ch. Muquardt + Paris : Guillaumin, II p. -vgl. A Le Parti Clérical en Belgique Brussel/Leipzig : Ch. Muquardt, 111 p. -vgl. A108 en B42 -vertaald in het Nederlands (C75), het Duits (C6) en het Hongaars (C63) -in 1874 verscheen een tweede ongewijzigde uitgave -het betreft een Franse vertaling van B42 De la propriété et de ses formes primitives Paris : Germer Baillière et Cie, XIV p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B166 en B168 -van dit werk verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1877 en 1890 en een aangevulde en herwerkte uitgave in 1891 (A101) -de uitgave van 1874 werd vertaald in het Engels (C32), het Duits (C12), het Deens (C1) en het Russisch (C93) 1875 Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la prospérité des peuples.- Etudes d'économie sociale Brussel : C. Muquardt, 39 p. -vgl. B100 -eveneens verschenen als bijvoegsel bij de "Flandre libérale" van 26 april 1875

10 A39 A40 A41 -vertaald in het Nederlands (C76), het Engels (C29), het Duits (C8), het Grieks (C55), het Hongaars (C58), het Pools, het Spaans (C99, 100 en 101), het Tsjechisch (C108, 111 en 114) en het Zweeds (C119) -in 1876 verscheen een ongewijzigde heruitgave De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Bouton + Paris : Germer - Baillière et Cie + Lyon : F. Bichsel + Genève : Stapelmohr, s.d. (= 1875?), 109 p. -is een populaire herdruk van A38 -vertaald in het Italiaans (C67), het Portugees (C88), het Spaans (C97 en 104), het Duits (C19) en het Hongaars (C63) -in 1898 en in 1905 verscheen een ongewijzigde heruitgave Les actes de la Conférence de Bruxelles et la participation de la Belgique à la Conférence de Saint-Pétersbourg Brussel : C. Muquardt, 35 p. -vgl. A109 en B101 Du respect de la propriété privée en temps de guerre (verslag voorgelegd aan het "Institut de droit international", aug. 1875) Brussel : C. Muquardt, 49 p. -vgl. B191 en A109 A42 Rapport sur le concours de 1871 (Société libre d'émulation de Liège, Comité de Littérature et des Beaux-Arts) Liège : L. De Thier, 6 p. A43 A44 A45 Il congresso dei Socialisti della Cattedra ad Eisenach.- Lettera al direttore del Giornale degli Economisti Padova : Premiata typografie alla Minerva, 11 p. -vgl. B La monnaie bimétallique Brussel : C. Muquardt, 1876, 32 p. -vertaald in het Engels (C31) en het Duits (C9) -vgl. B104 L'avenir religieux des peuples civilisés Brussel : C. Muquardt, 30 p.

11 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 -vgl. B103 -vertaald in het Spaans (C98), het Duits (C10), het Hongaars (C60), het Grieks (C56) en het Zweeds (C120) 1877 L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt, 87 p. -vgl. B174 en A109 Le double programme du Parti Libéral Brussel : C. Muquardt, 27 p. -vgl. B105 en A109 Du respect de la propriété privée en temps de guerre.- Lecture faite à la séance publique de la Classe des lettres de l'académie royale de Belgique, le 15 mai 1877 Brussel : F. Hayez, 16 p. -vgl. B9 + A La démocratie et l'économie politique.- Discours prononcé à la séance publique de l'académie, le 8 mai 1878 Brussel : F. Hayez, 25 p. -vgl. B10 -vertaald in het Duits (C11) L'agriculture belge.- Rapport présenté au nom des sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du gouvernement (Congrès agricole international de Paris, 1878) Brussel : C. Muquardt, CCLXXIX p., krtn. en plan L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt + Paris : Gemer - Baillière et Cie, 219 p. + 2 krtn. -het betreft de tweede herwerkte uitgave van A46 (met o.a. : Les explorations de Stanley en Afrique pp , Lettres de Francis Pocack pp , Les Egyptiens dans l'afrique équatoriale pp en Dernière lettre de Stanley pp ) 1880 L'Italie actuelle.- Lettres à un ami Brussel : C. Muquardt + Paris : F. Alcan + Den Haag : Belinfante -ook verschenen onder de titel : Lettres d'italie

12 A53 A54 A55 -vertaald in het Engels (C40) -vgl. B106 Congrès international de commerce et de l'industrie.- La question monétaire (section d'économie politique) Brussel : Weissenbruch, 15 p. -vertaald in het Duits (C13) en het Engels (B5) 1881 De l'organisation du crédit agricole.- Rapport présenté à la 4e section par M.E. de Laveleye, président de la section centrale de la société royale agricole de l'est de la Belgique (Congrès agricole et forestier belge.- Session de Mons, 1881) Liège : s.n., 16 p. -vgl. A109 Le bimétallisme international Paris : A. Picard, 19 p. -overgenomen uit : "Compte Rendu de l'académie des Sciences morales et politiques" -vertaald in het Engels (C33) en het Duits (C14) A56 La question monétaire en 1881 deze uitgave bevat 4 afzonderlijke werken : -La conférence monétaire de Paris et le bimétallisme Brussel : C. Muquardt, Paris : Germer - Baillière et Cie + Den Haag : Belinfante, 41 p. -La lutte économique par la hausse de l'escompte et des tarifs. L'étalon or et le free-trade. L'intérêt du monde et l'intérêt de la Belgique Brussel : C. Muquardt, 41 p. -Les marchands de métaux, l'argent à 30 pence, la fixité du 15, 5, l'étalon d'or et le mal qu'il a fait, l'intérêt américain, Res Nostra Agitur, l'oeuvre de Cernuschi Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 40 p. -Le combat des étalons et la crise économique Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 48 p. -vertaald in het Duits (C14) A57 Le socialisme contemporain

13 A58 Brussel : C. Muquardt + Paris : G. Baillière, 485 p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -vgl. B173, B177, B178 -in 1883 verscheen een herwerkte uitgave (A72) -vertaald in het Russisch (C94) La question monétaire, l'étalon d'or et le free-trade Liège : Imp. de L. de Thier, 4 p. -vertaald in het Duits (C15) A59 International commercial congress, Brussels 1880 Brussel : Weissenbruch A60 A61 A62 A63 A64 A65 Le président Garfield Genève : E. Béroud + Paris : Grassart, 20 p. -vertaald in het Nederlands (C78) en het Portugees (C89) -vgl. B182 en A109 Notes de voyage. Les Etats-Unis Verviers : Lib. E. Gilon, 2 vol., p Le vice patenté et le proxénétisme légal A.G.D.G. (avec Garantie du Gouvernement) Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1882), 36 p. -vgl. A109 en B239 -herdruk van artikels verschenen in : La Flandre Libérale ( , , , , , en ) en in Le Précurseur ( , , ) Eléments d'économie politique Paris : Hachette + Brussel : Merzbach et Falk, II + IV p. -ongewijzigde heruitgaven verschenen in 1884, 1890, 1892, 1894, 1895, 1898, 1902, 1908, vertaald in het Engels (C36), het Nederlands (C79), het Italiaans (C68bis), het Servisch (C95), het Tsjechisch (C109), het Pools (C82) en het Spaans (C103) L'instruction supérieure pour les femmes Brussel : C. Muquardt, 19 p. -vgl. B115 en A109 L'Allemagne et l'italie

14 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 Brussel : Weissenbruch, 32 p. -vgl. B113 en A109 La question égyptienne Brussel : C. Muquardt, 24 p. -vgl. B114 en A109 L'histoire de l'agriculture en Italie Brussel : C. Muquardt, 23 p. -vgl. B112 en A109 Commonplace Fallacies Concerning Money London : R.S. King, 40 p. -vgl. B14 -vertaald in het Duits (C17) 1883 Les lois naturelles et l'objet de l'économie politique Paris : Guillaumin, 15 p. -vgl. B70 Le vice légalisé et la morale.- Discours prononcé à la séance d'ouverture du congrès de La Haye pour l'abolition de la législation du vice, le 17 septembre 1883 Brussel : C. Muquardt + Neuchâtel : Fédération britannique et continentale, 16 p. -vertaald in het Engels (C38) L'influence morale de réglementation de la débauche.- Discours d'ouverture prononcé au congrès de La Haye, le 17 septembre 1883 Neuchâtel : Sécrétariat général de la fédération britannique, continentale et générale, 24 p. -is dezelfde tekst als A70 -vgl. A111 Le socialisme contemporain Paris : Germer - Baillière et Cie, II + XLIV p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de tweede, herwerkte uitgave van A57; hiervan verscheen in 1885, 1887 en 1888 een aangevulde en herwerkte uitgave (A91) -vertaald in het Engels (C37), het Zweeds (C122), het Duits (C18) en het Pools (C83)

15 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 La crise du libéralisme Brussel : C. Muquardt, 16 p. -vgl. B118 en A111 The Congo Neutralized London : Ballantyne, Hanson et Cie, 24 p., ne 5 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B18 en B194 Les Français, les Anglais et le Comité international sur le Congo Brussel/Paris : C. Muquardt, 29 p., ne 3 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B116 en A Nouvelles lettres d'italie Brussel : C. Muquardt + Paris : Hachette et Cie, 177 p. -vgl. B The State versus the Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer s.l., s.n., 26 p. -vgl. B22 en B201 La propriété collective du sol en différents pays Brussel : P. Weissenbruch, 61 p. -vgl. A86 en B122 Lettres inédites de Stuart Mill Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière et Cie, 23 p. -vgl. B120 en A111 La propriété primitive dans les Townships écossais Orléans : P. Girardot, 15 p. -overdruk uit "Compte rendu de l'académie des sciences morales et politiques" La crise récente en Belgique et la question religieuse Alençon : F. Guy + Paris : Fischbacher, 29 p. -vgl. B139 en A111 -vertaald in het Engels (C39) Aspetto attuale della questione monetaria Bologna : Fava e Garagnani, 15 p.

16 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 -vgl. B La péninsule des Balkans.- Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Roumélie, Turquie, Roumanie Brussel : C. Muquardt, 2 delen = p. -vgl. B184 -hiervan verscheen een ongewijzigde heruitgave in vertaald in het Duits (C20) en het Engels (C41) La crise et ses remèdes Verviers : Bibl. Gilon, 95 p. -vgl. A111 La crise et la contraction monétaire Paris : s.n., 15 p. La propriété collective du sol en différents pays Brussel : C. Muquardt, 61 p. -vgl. A78 en B Le luxe Verviers : Bibl. Gilon, ne 178, 135 p. -vertaald in het Engels (C44), het Duits (C21), het Pools (85), het Tsjechisch (C113) en het Zweeds (C123) La représentation des intérêts Brussel : C. Muquardt, 19 p. Le "Referendum" Roma : Forzani & CE, 22 p. -vgl. B La réforme du régime parlementaire Roma : Forzani & CE, 15 p. Le socialisme contemporain Paris : F. Alcan, LII p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de aangevulde en herwerkte uitgave van A72 (nieuwe inleiding en 2 nieuwe hoofdstukken over "Le socialisme en Angleterre" en "L'Etat et l'individu ou darwinisme social et

17 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A101 christianisme"); hiervan verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1890, 1891, 1892, 1893, 1896, vertaald in het Duits (C23), het Spaans (C106) en het Tsjechisch (C110) Les communautés de famille et de village Bar-le-Duc : Imp. de Constant - Laguerre, 20 p. -vgl. B Des probabilités de guerre en Europe Roma : Forzani & CE, 11 p. -vgl. B204 en A111 -in het Engels vertaald (B59) en (C43) La question monétaire.- Discours de M.E. de Laveleye au congrès monétaire international de 1889 (Compte rendu in extenso) Paris : Bibl. des Annales Economiques, 15 p. -in het Engels vertaald (C42) 1890 L'avenir de la papauté Roma : Forzani & CE, 16 p. -vgl. A111 en B205 -vertaald in het Hongaars (C64) Le congrès des chemins de fer Brussel : P. Weissenbruch, 22 p. -vgl. B130 en A111 De l'influence de la religion sur les formes de gouvernement Brussel : Imp. Typografique de J. Visselé, 40 p. La question monétaire en Belgique en Echange de vues entre M. Frère-Orban et E. de Laveleye Brussel : P. Weissenbruch, 147 p La monnaie et le bimétallisme international Paris : F. Alcan, XVIII p. -in 1891 verscheen een ongewijzigde herdruk Le partage de l'afrique Brussel : P. Weissenbruch, 21 p.

18 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 -vgl. B131 -in het Engels vertaald (B60) en (C46) De la propriété et de ses formes primitives Paris : F. Alcan, XXXI p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine". -vierde, aangevulde en volledig herwerkte uitgave van A37; hiervan verscheen een heruitgave in vertaald in het Nederlands (C81), het Hongaars (C65), het Pools (C84) en het Russisch (C93) Le gouvernement dans la démocratie Paris : F. Alcan, 2 delen = XV p p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -in 1892 en 1896 verschenen ongewijzigde heruitgaven The new Silver Bill Calcutta : Indian Daily News Press, 28 p. -vertaling door W. Graham van B La politique extérieure de l'italie Brussel : P. Weissenbruch, 27 p. -vgl. B132 en A111 -in het Engels vertaald (B29) en (C47) La révision de la constitution belge Brussel : J. Vanderauwera, 69 p. -overdruk van een reeks artikels uit L'Indépendance Belge (B ) -vgl. A Essais et notices (Verzameling van essays en notities die gediend hebben bij het schrijven van diverse artikels), s.l., s.n. -hierin zijn opgenomen : B91, B92, B96, B102, B103, B105, B159, B167, B179, B186, B Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 123 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne 228 -van dit werk verscheen een vermeerderde uitgave in 1903 (A115)

19 A108 Essais et études.- Première série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VII p. -hierin zijn opgenomen : A22, A29, A36 + B42, B90, B91, B92, B96, B100, B159, B161, B162, B167, B169, B209, B210, B218, B219 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A Essais et études.- Deuxième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, III p. -hierin zijn opgenomen : A54, A48 + B9, B101, B102, B103, B105, B111, B112, B113, A66 + B114, A64 + B115, A75 + B116, A46 + B174, B179, B181, B182, B191, B221, A62 + B239, E Lettres de voyage Verviers/Paris : Gilon, 136 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne Essais et études.- Troisième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VI p. -hierin zijn opgenomen : A71, A84, B27 + B129, B29 + B132, B59 + B204, B60 + B131, B70, B118, A79 + B120, B121, B125, B129 + B206, B130 + A96, B134, B135, A81 + B139, B186 + A113, B194, B200, A95 + B205, B215, B222 tot 228, B251, B253, B283, B290 Catalogue du musée Wiertz Brussel : P. Weissenbruch, 86 p. -vgl. B Un précurseur, Charles Dupont-White Paris : Imprimerie Nationale, 35 p. -vgl. B186, A111 Quelques considérations sur la constitution belge Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1898), 36 p Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 132 p., in de "Bibliothèque Gilon" -tweede vermeerderde uitgave van A107

20 A116 A117 A118 A De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Société anonyme de librairie, 25 p., ne 75 in de reeks "Bibliothèque de Propagande" -heruitgave van A Lettres intimes Brussel : La Renaissance du Livre, XIV p. -tweede uitgave van "Lettres et souvenirs" (1903), vermeerderd met fragmenten uit "Lettres de voyage" (1896), evenals details uit ongepubliceerde brieven 1971 On the Causes of War and the Means of Reducing their Number New York : Garland, 55 p. -heruitgave van A33 s.d. Lettres d'emile de Laveleye s.l., s.d., 288 p. -het betreft een samenbundeling van brieven waarvan de meeste in "Lettres et souvenirs" (A115) en "Lettres intimes" (A117) zijn opgenomen

21 B. ARTIKELS EN STUDIES VERSCHENEN IN TIJDSCHRIFTEN In "Annales de l'économie sociale" (Tours) B Les tendances nouvelles de l'économie politique Tours, pp In "Annales des Universités de Belgique" (Brussel) B Histoire de la langue et de la littérature provençales Brussel : Th. Lesigne, 3e jg., 1844, pp vgl. A2 In "The Athenaeum - Journal of English and Foreign Literature, Science, the Fine Arts, Music and the Drama" (London) B3 Continental literature.- Belgium 1871 ne 2305, 30 dec. 1871, pp ne 2357, 28 dec. 1872, pp ne 2409, 27 dec. 1873, pp ne 2461, 26 dec. 1874, pp ne 2513, 25 dec. 1875, pp ne 2566, 30 dec. 1876, pp ne 2618, 29 dec. 1877, pp ne 2670, 28 dec. 1878, pp ne 2722, 27 dec. 1879, pp ne 2774, 25 dec. 1880, pp ne 2827, 31 dec. 1881, pp ne 2879, 30 dec. 1882, pp ne 2931, 29 dec. 1883, pp ne 2983, 27 dec. 1884, pp ne 3036, 2 jan. 1886, pp ne 3088, 1 jan. 1887, pp ne 3114, 2 juli 1887, pp. 7-8

22 1888 ne 3167, 7 juli 1888, pp ne 3219, 6 juli 1889, pp ne 3271, 5 juli 1890, pp ne 3323, 4 juli 1891, pp het betreft een reeks artikelen van de hand van E. de Laveleye en van P. Fredericq, met een overzicht van de belangrijkste nederlandstalige en franstalige werken die verschenen zijn in het afgelopen jaar In "Banker's Magazine" (New York) 1878 B4 India's Losses from the single Standard Dec B5 B6 B The Monetary Question Jan vertaling van : La Question monétaire (A53) The new Tendencies of political economy Dec Jan vertaling door G. Walker van B Vertaling van artikel over La crise économique in l'economiste Français, maart In "Bulletins de l'académie Royale de Belgique" (Brussel) 1870 B8 Notice sur H. Moke 35e jg., 2e reeks, vol. 30, pp vgl. A27 B Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre (Palais des Académies : Séance publique du 15 mai 1877) 46e jg., 2e reeks, vol 43, pp vgl. A48, A La démocratie et l'économie politique

23 B10 (Séance publique du 8 mai 1878) 47e jg., 2e reeks, vol. 45, pp vgl. A49 -vertaald in het Duits (C11) B Sur divers objets de bronze antiques trouvés à Angleur près de Liège 51e jg., 3e reeks, vol. 3, pp en pp In "Cobden Club Essays" (London) B12 B On the Causes of War and the Means of Reducing their Number 2e reeks, , pp vgl. A33 -in het Frans vertaald (A35) 1875 The Provincial and Communal Institutions of Belgium and Holland 2e reeks, , pp In "The Contemporary Review" (London) B14 B15 B16 B Commonplace Fallacies concerning Money 16e jg., vol. 40, nov. 1881, pp e jg., vol. 40, dec. 1881, pp vgl. A68 -vertaald in het Duits (C17) 1882 The Political Condition of Belgium 17e jg., vol. 41, april 1882, pp Progress and Poverty.- A Criticism (Bespreking van H. George : Progress and Poverty.- An Inquiry into the Causes of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth, the Remedy. London : Kegan P., Trech & CE) 17e jg., vol. 42, nov. 1882, pp vgl. F The Progress of Socialism

24 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 18e jg., vol. 43, april 1883, pp The Congo Neutralised 18e jg., vol. 43, juni 1883, pp vgl. A74 -uit het Frans vertaald; vgl. B194 + A111 The Prospects of the Republic in France 18e jg., vol. 44, dec. 1883, pp Contemporary Life and Thought in Belgium.- The Triumph of the clerical Party and its Causes 19e jg., vol. 46, aug. 1884, pp Würzburg and Vienna.- Scraps from a Diary 19e jg., vol. 46, nov. 1884, pp e jg., vol. 46, dec. 1884, pp The State versus Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer (met antwoord van H. Spencer) 20e jg., vol. 47, april 1885, pp vgl. A77 -Franse vertaling in Revue Internationale (B201) Pessimism on the Stage (Hamlet) 20e jg., vol. 48, aug. 1885, pp The Economic Crisis and its Causes 21e jg., vol. 49, mei 1886, pp The Situation in the East 21e jg., vol. 50, nov. 1886, pp The Future of Religion 23e jg., vol. 54, juli 1888, pp Two New Utopias (Bespreking van Bellamy, E. : Looking Backward en Secreton, Ch. : Mon Utopie)

25 B28 B29 25e jg., vol. 57, jan. 1890, pp vgl. A111, B129, B206 Communism 25e jg., vol. 57, maart 1890, pp The Foreign Policy of Italy 27e jg., vol. 61, feb. 1892, pp vertaald uit het Frans (B132) -vgl. A104, A111 en C47 In "Economic Review" (London) B Rodbertus Jagetzov and Scientific Socialism 1e jg., vol. 1, pp In "L'Economiste Français" (Paris) B31 B32 B Quelques données statistiques relatives à la Néerlande 12e jg., vol. 2, 30 aug. 1884, pp Les lois économiques naturelles. Réponse à M. Mangin 12e jg., vol. 2, 22 nov. 1884, p. 641 Correspondance. Encore la question monétaire 12e jg., vol. 2, dec. 1884, pp In "La Flandre Libérale - Revue Politique, Littéraire et Scientifique" (Gent) 1847 B34 Politique intérieure 1e jg., 1e & 2e livr., pp B35 B36 Politique intérieure 1e jg., 3e & 4e livr., pp Salon de Gand 1e jg., 3e & 4e livr., pp

CAPES externe d histoire et de géographie

CAPES externe d histoire et de géographie Cette banque de données a été réalisée initialement avec la participation de Laurent Carroué, Rachid Azzouz, Martin Fugler, Claire Mondollot, Claude Ruiz et Jean-Louis Leydet. Son objectif est de disposer

Plus en détail

Tourisme en Flandre. Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010)

Tourisme en Flandre. Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010) Les chiffres clés du tourisme 2010 Tourisme en Flandre Nombre de nuitées et arrivées en Belgique (2010) nuitées % arrivées % Durée moyenne du séjour (nuits) Région Flamande 23.087.944 66% 7.660.540 57%

Plus en détail

FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904)

FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904) ARCHIVES MUNICIPALES DE NANCY 3 Z FONDS CHARLES COURNAULT (1815-1904) REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE THIBAUD PETER SOUS LA DIRECTION DE DANIEL PETER, CONSERVATEUR, NANCY 2008 2 FICHE DESCRIPTIVE CHAMP DESCRIPTION

Plus en détail

Table des matières. La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33

Table des matières. La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33 Table des matières Préface de Victor Karady... 7 Introduction... 17 Chapitre i La France et Paris dans le marché universitaire mondial... 33 La «seconde patrie du monde instruit»... 34 Un marché universitaire

Plus en détail

Preliminary Inventory to the Georges Lefranc Papers, 1895-1973. http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items

Preliminary Inventory to the Georges Lefranc Papers, 1895-1973. http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5h4nb0nf No online items Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: archives@hoover.stanford.edu 1999. All rights reserved. 68001 1 Stanford, California

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

RÉGIBEAU Julien. Aspirant F.R.S.-FNRS

RÉGIBEAU Julien. Aspirant F.R.S.-FNRS RÉGIBEAU Julien Aspirant F.R.S.-FNRS Université de Liège Faculté de Philosophie et Lettres «Transitions». Département de recherches sur le Moyen tardif & la première Modernité Service d Histoire moderne

Plus en détail

Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011

Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011 Study of the US Institutes (Séminaires d Eté pour les Enseignants du Cycle Supérieur et pour les Enseignants du Cycle Secondaire) Juin-Août 2011 Descriptif de la Bourse: Ce programme autrefois appelé «Fulbright

Plus en détail

LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Introduction générale Qu est ce qu une Constitution? Les Institutions de la République Française Introduction : Rappels sur l histoire constitutionnelle de la

Plus en détail

Partenaires Titre du périodique Edition/années parution Cote NUM Années numérisées Thèmes

Partenaires Titre du périodique Edition/années parution Cote NUM Années numérisées Thèmes APPEL À INITIATIVES 2011-2012 «NUMERISATION CONCERTEE EN ARTS» Périodiques en arts numérisés par les partenaires de la BnF ( et pôles associés) accessibles dans Gallica prochainement Pour une aide à la

Plus en détail

LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS À LA BANQUE DE FRANCE POUR LES COPIES DE DOCUMENTS D ARCHIVES

LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS À LA BANQUE DE FRANCE POUR LES COPIES DE DOCUMENTS D ARCHIVES Banque Nationale de Serbie BANQUE NATIONALE DE SERBIE BANQUE DE FRANCE Fabrication des billets serbes et yougoslaves à la Banque de France 1885 85 1930 LA BANQUE NATIONALE DE SERBIE EXPRIME SES REMERCIEMENTS

Plus en détail

Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814).

Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814). Charlemagne Roi des Francs et empereur d'occident (768-814). Carolus Magnus (dit Charles «le grand») plus connu sous le nom de Charlemagne. 1. En 768, Charlemagne devient roi des Francs et remplace son

Plus en détail

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2014-2017 MASTER «SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS» ENSEIGNEMENT À DISTANCE - Judaïsme - Christianisme - Islam - Laïcité - Histoire - Éthique - Épistémologie - Langue - Sociologie

Plus en détail

DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE

DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE 209 DOCUMENT L HISTOIRE DE L ÉDUCATION EN FRANCE Pierre Caspard Service d Histoire de l Éducation, France. En février 2013, Antoine Prost a reçu des mains du ministre de l Éducation nationale français,

Plus en détail

Section des Journaux et Médias Contemporains

Section des Journaux et Médias Contemporains Section des Journaux et Médias Contemporains Guide de recherche dans les journaux numérisés - Manuel de l utilisateur Introduction La numérisation et l OCR Les journaux sont des documents extrêmement fragiles.

Plus en détail

Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge

Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge Etapes importantes dans l histoire politique de la Belgique et dans la formation de l Etat belge Les dossiers de RoSa expliquent la situation des femmes en Flandre. Il s agit d une série de dossiers sur

Plus en détail

Communication. Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU. L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS

Communication. Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU. L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS Communication L École de Communication de l UCL CAMPUS UCL MONS Pour devenir un analyste critique et un stratège de la communication COMU L École de Communication de l UCL Fondée il y a près de 600 ans,

Plus en détail

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes

POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation. Matières enseignées. Intervient dans les programmes. Principaux diplômes POULAKIDAS, Angela Département : Commerce et négociation Matières enseignées Stratégie internationale Commerce international Entrepreneuriat international International marketing Ventes et négociation

Plus en détail

DIPLOMES UNIVERSITAIRES

DIPLOMES UNIVERSITAIRES ALEXANDRE DESRAMEAUX MAÎTRE DE CONFERENCES EN DROIT PUBLIC (depuis 2009) Titulaire du Certificat d Aptitude à la Profession d Avocat (CAPA) DIPLOMES UNIVERSITAIRES 2006 Doctorat en droit de l Université

Plus en détail

REVUES DOCUMENTAIRES. Index

REVUES DOCUMENTAIRES. Index - Index des revues documentaires - REVUES DOCUMENTAIRES Index Mise à jour mars 2009-1 - - Index des revues documentaires - A Activité économique de la Haute-Normandie (L ), R. DOC 323 Action française

Plus en détail

Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme

Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme CEGES / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines AA 2244 Amicale des prisonniers politiques et ayants-droit du camp d extermination de Neuengamme A) Le classement des archives

Plus en détail

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS.

Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE. Editions OPHRYS. Voici un ensemble de recommandations pour vous permettre de préparer la rentrée prochaine. Il ne s agit pas bien sûr de tout faire mais de travailler selon vos goûts, en veillant à consolider vos connaissances

Plus en détail

Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe

Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe Composition du Conseil d'administration de KBC Groupe Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le numéro en regard des noms pour lire un CV succinct des personnes concernées. Cliquez sur '' pour revenir à

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011

Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011 Exposition du Prix Européen d Architecture Philippe Rotthier 2011 «Le Temps des Réhabilitations» Fondé en 1982 par l architecte Philippe Rotthier, ce prix d architecture triennal récompense des oeuvres

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris. Education René Demeestere Emeritus Professor, Department Accounting and Management Control DEA ès Sciences de Gestion. DES en Sciences Economiques. Ingénieur diplômé de l'ecole Polytechnique de Paris.

Plus en détail

Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine

Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine Travaux de Charles-François Mathis Maître de conférences en Histoire contemporaine Travaux depuis le 1 er janvier 2000 OS : ouvrages scientifiques - ouvrages personnels In Nature We Trust : Les paysages

Plus en détail

AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014

AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014 AJ HASSELT OUVERTURE AUTOMNE 2014 HASSELT 2015 - PROGRAMMES 3 JOURS OPTION 1 Matin: transport à Hasselt organisé par l'école. Emportez votre pique-nique. Après-midi: découverte de la ville avec guide.

Plus en détail

LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS

LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS LES PROS DE LA PLUME L HISTOIRE DE L UNION EUROPéENNE LIGNE DU TEMPS INTRO POUR LES ENSEIGNANTS Cette ligne du temps illustre l histoire de l Union européenne. Vous pouvez l imprimer par section et l afficher

Plus en détail

Programme «Lecteurs Formateurs»

Programme «Lecteurs Formateurs» [Objectifs : Programme «Lecteurs Formateurs» Promotion de la langue française par l internationalisation des jeunes Jeunes diplômés en philologie romane, en traduction, en philologie classique ou autres

Plus en détail

Institut des comptes nationaux. Statistique du commerce extérieur. Bulletin mensuel 2015-01

Institut des comptes nationaux. Statistique du commerce extérieur. Bulletin mensuel 2015-01 Institut des comptes nationaux Statistique du commerce extérieur Bulletin mensuel 2015-01 Contenu de la publication Les règlements européens cités dans la notice méthodologique en fin de publication prescrivent

Plus en détail

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE POUR ACCEDER A LA FONCTION CONDITION D ELIGIBILITE Être de nationalité française Avoir au moins 18 ans le jour de l élection Jouir de ses droits civiques (concernant

Plus en détail

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Un article de la loi de financement de la sécurité sociale 2010 aligne le coût de ce rachat

Plus en détail

Localiser S orienter «Priorité à trois»

Localiser S orienter «Priorité à trois» «Priorité à trois» 5-21 Niveau 2 Entraînement 1 Objectifs Applications Matériel - Prendre conscience de l orientation de quelque chose en fonction de sa position. - S entraîner à déterminer une priorité

Plus en détail

Améliorons notre quotidien par l'art

Améliorons notre quotidien par l'art Améliorons notre quotidien par l'art Sommaire Présentation...2 Le mot du président...2 Événements à l'international...3 Événements au Japon...5 Nos partenaires principaux...6 Mentions légales...7 1 Présentation

Plus en détail

Voici, ci dessous les 4 nations qui composent le Royaume Uni.. C est l union des drapeaux de 3 nations qui compose le drapeau du Royaume Uni.

Voici, ci dessous les 4 nations qui composent le Royaume Uni.. C est l union des drapeaux de 3 nations qui compose le drapeau du Royaume Uni. Voici, ci dessous les 4 nations qui composent le Royaume Uni.. C est l union des drapeaux de 3 nations qui compose le drapeau du Royaume Uni. Le Royaume Uni est un archipel (un ensemble d iles). Il est

Plus en détail

KOMPAS Groupe international

KOMPAS Groupe international KOMPAS Groupe international Présentation MICE Marjan Gostič Réseau international Kompas Présentation du réseau international La société KOMPAS a été créée en 1951 Kompas est une entreprise internationale

Plus en détail

EUR15-0902FRBE-11-01 11/06/2013 12:53 Page i. Eurocare

EUR15-0902FRBE-11-01 11/06/2013 12:53 Page i. Eurocare 11/06/2013 12:53 Page i Eurocare 11/06/2013 12:53 Page ii Un problème avec votre Toyota? Contactez Eurocare! Vous êtes en Belgique, formez le n gratuit 0800-12022 Vous êtes à l étranger*, formez le +32-2-773

Plus en détail

La BRI. Au service de la stabilité monétaire et financière

La BRI. Au service de la stabilité monétaire et financière La BRI Au service de la stabilité monétaire et financière Fondée le 17 mai 1930, la BRI est la plus ancienne organisation financière internationale. Outre son siège social, à Bâle (Suisse), elle possède

Plus en détail

Le tourisme international en France

Le tourisme international en France Le tourisme international en France Le tourisme international en France 6 L enquête auprès des visiteurs venant de l étranger (EVE) L enquête Dgcis - Banque de France auprès des visiteurs venant de l

Plus en détail

ET SI ON SURFAIT? Les sites incontournables

ET SI ON SURFAIT? Les sites incontournables ET SI ON SURFAIT? Les sites incontournables Comment contacter "emploisciences"? par téléphone : 010 47 86 79 par fax : 010 47 28 37 par e-mail : emploisciences@afps.ucl.ac.be via notre site Web : www.sc.ucl.ac.be/emploisciences

Plus en détail

Conjonctures congolaises 2014

Conjonctures congolaises 2014 Conjonctures congolaises 2014 Politiques, territoires et ressources naturelles : changements et continuités Echte politieke ontwikkeling ontstaat wanneer politieke leiders en krijgsheren het geweld temmen

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

LA COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L'INTOLÉRANCE (ECRI)

LA COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L'INTOLÉRANCE (ECRI) LA COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L'INTOLÉRANCE (ECRI) La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) est une instance de monitoring du Conseil de l Europe dont la tâche

Plus en détail

http://www.societeoffshore.fr - http://www.societeoffshore.fr - http://www.societeoffshore.fr Situation générale

http://www.societeoffshore.fr - http://www.societeoffshore.fr - http://www.societeoffshore.fr Situation générale Chypre Géographie Situation générale Chypre est appelée officiellement la République de Chypre et est un pays insulaire eurasien situé au milieu de la mer Méditerranée orientale. Chypre se trouve au sud

Plus en détail

Circulaire intérieure du GATT n

Circulaire intérieure du GATT n Un exemplaire par 11 août 1964 membre du personnel Circulaire intérieure du GATT n 12k/kù5..Z "DIX-HUITIÈME STAGE Etudes à la Division générale du Département de la politique et de la documentation commerciales

Plus en détail

45 pays 5 continents 75% de la production mondiale de vin

45 pays 5 continents 75% de la production mondiale de vin L OIV: Etats membres 45 pays 5 continents 75% de la production mondiale de vin MEMBRES: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, ARY Macédoine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine,

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

Quel est le temps de travail des enseignants?

Quel est le temps de travail des enseignants? Quel est le temps de travail des enseignants? Dans les établissements publics, les enseignants donnent, en moyenne et par an, 779 heures de cours dans l enseignement primaire, 701 heures de cours dans

Plus en détail

Cours postgrades proposant des sujets liés à l Olympisme

Cours postgrades proposant des sujets liés à l Olympisme Centre d Études Olympiques Cours postgrades proposant des sujets liés à l Olympisme Sélection 2015/2016 Tous les détails et coordonnées 4 mars 2015 Introduction : Tous les cours postgrades mentionnés dans

Plus en détail

Droit constitutionnel de la Vème République

Droit constitutionnel de la Vème République Droit constitutionnel de la Vème République Auteur(s) : Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux Présentation(s) : Professeurs à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne Leçon 1 : La mise en place de la 5ème

Plus en détail

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1 ER MAI 1802 (FLOREAL AN X) TITRE I DIVISION DE L'INSTRUCTION Art.1. L'instruction sera donnée : 1 Dans les Écoles primaires établies par les commu nes ; 2 Dans

Plus en détail

Qu est-ce que l OSCE?

Qu est-ce que l OSCE? Résoudre les différences, renforcer la confiance Qu est-ce que l OSCE? L OSCE, qui compte 57 États participants en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, est la plus grande organisation de sécurité régionale

Plus en détail

France with an OIB. Updated January 2014

France with an OIB. Updated January 2014 France with an OIB Updated January 2014 The French system May appear complicated Not too expensive Good opportunities if you look carefully 2 European harmonisation of higher education - LMD system Licence

Plus en détail

La Constitution et l exercice des pouvoirs

La Constitution et l exercice des pouvoirs Thème La Constitution et l exercice des pouvoirs Instituée par le général de Gaulle en 958, et toujours en vigueur aujourd hui grâce à la souplesse des institutions qui ont su s adapter au fil du temps,

Plus en détail

Publié le : 2014-08-05

Publié le : 2014-08-05 Publié le : 2014-08-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant

Plus en détail

LIBEREZ VOTRE CREATIVITE CONTRE LA PAUVRETE

LIBEREZ VOTRE CREATIVITE CONTRE LA PAUVRETE LIBEREZ VOTRE CREATIVITE CONTRE LA PAUVRETE La participation au concours et l utilisation du site Web www.wecanendpoverty.eu constituent un accord avec les termes et conditions suivantes. UN APPEL À LA

Plus en détail

BE-A0510_000639_003293_FRE

BE-A0510_000639_003293_FRE BE-A0510_000639_003293_FRE Officie-fiscaal van de Grote Raad van Mechelen. Banden en delen. Werkbeschrijvingen. Officefiscal du Grand Conseil de Malines. Registres. Fiches de travail, p. 9-11 / (Inleiding

Plus en détail

Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre déclaration. Nous sommes là pour vous aider. Pour nous contacter : cerfa

Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre déclaration. Nous sommes là pour vous aider. Pour nous contacter : cerfa Nous sommes là pour vous aider Déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d assurance retraite attribués pour chaque enfant né ou adopté Cette notice a été réalisée pour vous

Plus en détail

193/2014-15 décembre 2014. Coûts horaires de la main-d'œuvre dans les États membres de l'ue28, 2012 (en euros)

193/2014-15 décembre 2014. Coûts horaires de la main-d'œuvre dans les États membres de l'ue28, 2012 (en euros) 193/2014-15 décembre 2014 Enquête 2012 sur les coûts de la main-d œuvre dans l UE28 Coûts de la main-d'œuvre les plus élevés dans le secteur financier et des assurances Le triple de ceux du secteur de

Plus en détail

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40707 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99

Plus en détail

180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme...

180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme... 180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme... En 2010, la Belgique fêtera ses 180 ans. En effet, l'année 1830 avait vu éclater une révolution à Bruxelles, obligeant le Hollandais Guillaume Ier à

Plus en détail

REPUBLIQUE ET FAIT RELIGIEUX DEPUIS 1880

REPUBLIQUE ET FAIT RELIGIEUX DEPUIS 1880 REPUBLIQUE ET FAIT RELIGIEUX DEPUIS 1880 «La grande idée, la notion fondamentale de l Etat laïque, c est-àdire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière

Plus en détail

A / BIOGRAPHY. 2005-2009 : Doctorat en Sciences Economiques et de Gestion (Ph.D.), Louvain School of Management Université catholique de Louvain

A / BIOGRAPHY. 2005-2009 : Doctorat en Sciences Economiques et de Gestion (Ph.D.), Louvain School of Management Université catholique de Louvain Albert B.R. LWANGO, PhD. Finance, Innovation and Entrepreneurship Groupe ESC Troyes Contact address : 217 avenue Pierre Brossolette BP 710 10002 Troyes cedex - France Phone : +33(0)3 25 71 22 79 Mail :

Plus en détail

Textes de 1818. 1. Auflage. Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 11 023448 0

Textes de 1818. 1. Auflage. Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 11 023448 0 Textes de 1818 Lectures à l Athénée, Cours de politique constitutionnelle, Annales de la session de 1817à 1818, La Minerve française, Affaires W. Regnault et C. Lainé, Élections de 1818Cours à l Athénée,

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Vennootschappen. Fusie door overneming. Invloed op het verloop van een procedure waarin de overgenomen vennootschap partij is Datum 26 mei 2011 Copyright and disclaimer

Plus en détail

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: lundi 5 novembre 2012 22:34 Objet: BES flash October 2012 / BES flash Octobre 2012 BES flash Oktober 2012 Alle BES flash op onze website:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

ETUDIANTS ET ROUTARDS -TOUS PAYS

ETUDIANTS ET ROUTARDS -TOUS PAYS ETUDIANTS ET ROUTARDS -TOUS PAYS Vous avez moins de 36 ans et vous recherchez un contrat qui prenne en charge vos frais d hospitalisation et médicaux et vous permette d être rapatrié en cas de nécessité.

Plus en détail

La vie de cour au château de Versailles avant la Révolution Française (1789)

La vie de cour au château de Versailles avant la Révolution Française (1789) La vie de cour au château de Versailles avant la Révolution Française (1789) Avant la Révolution*, la France est une monarchie avec à sa tête un monarque, le Roi de France. Lorsque Louis XIII décède en

Plus en détail

Dans les hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social

Dans les hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social 1. Arrivées des Néerlandais selon la région de 21 à 29 Dans les hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social Evolution des arrivées du marché néerlandais à Bruxelles de 21

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3 Enseignement secondaire II postobligatoire REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire CO et enseignement secondaire II Services

Plus en détail

Les prestations servies dans la zone UE-EEE-Suisse entre 2004 et 2013

Les prestations servies dans la zone UE-EEE-Suisse entre 2004 et 2013 R EGARD SUR... Les prestations servies dans la zone UE-EEE-Suisse entre 24 et 213 (application des règlements (CEE) n 148/71 puis (CE) n 883/24) Chaque année, les paiements effectués par la France en application

Plus en détail

Curriculum Vitae. Situation actuelle

Curriculum Vitae. Situation actuelle Curriculum Vitae Pr. Mounir Georges Abou Assali Situation actuelle Conseiller du Ministre de l'education et de l'enseignement Supérieur Conseil Suprême de l'education- Qatar Professeur retraité depuis

Plus en détail

Principaux partenaires commerciaux de l UE, 2002-2014 (Part dans le total des échanges de biens extra-ue, sur la base de la valeur commerciale)

Principaux partenaires commerciaux de l UE, 2002-2014 (Part dans le total des échanges de biens extra-ue, sur la base de la valeur commerciale) 55/2015-27 mars 2015 Commerce international de biens en 2014 Principaux partenaires commerciaux de l UE en 2014: les États-Unis pour les exportations, la Chine pour les importations Le commerce entre États

Plus en détail

Mobilité de l enseignement supérieur

Mobilité de l enseignement supérieur Mobilité de l enseignement supérieur Guide financier 2014 1 SOMMAIRE Introduction... 3 Le calcul de la subvention par l agence... 4 Utilisation de la subvention par l établissement... 7 Exemple d allocation

Plus en détail

La situation en matière de pension privées et de fonds de pension dans les pays de l OCDE

La situation en matière de pension privées et de fonds de pension dans les pays de l OCDE La situation en matière de pension privées et de fonds de pension dans les pays de l OCDE Colloque Protection sociale d entreprise Paris, 26 mars 2010 http://www.irdes.fr/espacerecherche/colloques/protectionsocialeentreprise

Plus en détail

L organisation des pouvoirs de la Vème République

L organisation des pouvoirs de la Vème République L organisation des pouvoirs de la Vème République I. Comment fonctionne la Vème République? A. La constitution P. 105 : Préambule de la Constitution de la Vème République : Qu est-ce qu une constitution?

Plus en détail

ANUNŢ IMPORTANT! MASTER «DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET DES LANGUES» 2013-2014

ANUNŢ IMPORTANT! MASTER «DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET DES LANGUES» 2013-2014 ANUNŢ IMPORTANT! Le Bureau Europe centrale et orientale de l'agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour le Master «Didactique du français et des langues». Le présent appel

Plus en détail

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements

Plus en détail

Institut de la Francophonie pour l Administration et la Gestion Bureau Europe centrale et orientale. Présentation de l'ifag. Admission 2015-2016

Institut de la Francophonie pour l Administration et la Gestion Bureau Europe centrale et orientale. Présentation de l'ifag. Admission 2015-2016 Institut de la Francophonie pour l Administration et la Gestion Bureau Europe centrale et orientale Présentation de l'ifag Admission 2015-2016 Institut de la Francophonie pour l'administration et la Gestion

Plus en détail

(Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012)

(Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012) Union Nationale pour l Avenir de la podologie Syndicat National des Pédicures-podologues (Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012) REGLEMENT INTERIEUR Le Conseil d'administration

Plus en détail

Paiements transfrontaliers

Paiements transfrontaliers Paiements transfrontaliers Transférer rapidement et facilement des fonds à partir de et vers un compte à l étranger Valable à partir du 1 e janvier 2007 Valable à partir du 1 e janvier 2007 La vie actuelle

Plus en détail

organisé par le Comité Equestre de Saumur DOSSIER MÉCÉNAT

organisé par le Comité Equestre de Saumur DOSSIER MÉCÉNAT 1 organisé par le Comité Equestre de Saumur DOSSIER MECENAT DOSSIER MÉCÉNAT Sommaire Saumur, capitale de l équitation p. 3 Le Comité Equestre de Saumur p. 3, Salon international de Saumur p. 4 Les enjeux

Plus en détail

Lycée International - English Section

Lycée International - English Section 1 Lycée International - English Section 2 Présentation Généralités Une des 6 sections internationales du Lycée (avec la section allemande, espagnole, italienne, polonaise et russe) Environ 420 élèves Un

Plus en détail

La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous? Brochure d information destinée aux élèves

La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous? Brochure d information destinée aux élèves La stabilité des prix : pourquoi est-elle importante pour vous? Brochure d information destinée aux élèves Que peut-on acheter pour dix euros? Et si, avec cet argent, vous pouviez acheter deux maxi CD

Plus en détail

Le marché de l assurance de protection juridique en Europe. Octobre 2013

Le marché de l assurance de protection juridique en Europe. Octobre 2013 Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Dans sa dernière publication, RIAD, l Association internationale

Plus en détail

CONFÉRENCE. Musées et Municipalités en Europe Quels liens? Quelles perspectives? Quelle gestion? Bruxelles, 9 et 10 Décembre 2010 PROGRAMME

CONFÉRENCE. Musées et Municipalités en Europe Quels liens? Quelles perspectives? Quelle gestion? Bruxelles, 9 et 10 Décembre 2010 PROGRAMME CONFÉRENCE Musées et Municipalités en Europe Quels liens? Quelles perspectives? Quelle gestion? Bruxelles, 9 et 10 Décembre 2010 PROGRAMME 1 er JOUR - JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Lieu : Hôtel Warwick Barsey

Plus en détail

Ce rapport est communiqué au Préfet et pour information au Trésorier-payeur général.

Ce rapport est communiqué au Préfet et pour information au Trésorier-payeur général. Monsieur le Président, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des observations arrêtées le jeudi 5 février 2004 par la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la chambre

Plus en détail

LE COMMERCE EN FRANCE

LE COMMERCE EN FRANCE OFFICE DEPOT OFFICE DEPOT HISTORIQUE LE GROUPE IMPLANTATIONS MAGASINS OFFICE DEPOT GUILBERT-OFFICE DEPOT BUSINESS SOLUTIONS VIKING DIRECT OFFICE DEPOT Office Depot, Inc. est le plus important distributeur

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Bon de commande 2015. Coordonnées de facturation Société : TVA : Adresse : Code postal : Commune : Pays : Tél : Fax : Nbre utilisateurs :

Bon de commande 2015. Coordonnées de facturation Société : TVA : Adresse : Code postal : Commune : Pays : Tél : Fax : Nbre utilisateurs : Bon de commande 2015 À retourner daté et signé par fax au 0800 39 068 ou par e-mail à info@stradalex.com Tél: 0800 39 067 - www.stradalex.com Coordonnées de facturation Société : TVA : Adresse : Code postal

Plus en détail

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants PROGRAMME ERASMUS+ Le programme Erasmus+ concerne les mobilités réalisées dans le cadre d un des accords Erasmus de Sciences Po Grenoble dans les pays suivants : 27 Etats membres de l Union Européenne

Plus en détail

Bibliografia musicologica di Michelle Bernard

Bibliografia musicologica di Michelle Bernard Bibliografia musicologica di Michelle Bernard (Articoli, edizioni musicali, notizie e comunicazioni non pubblicate) 1978 - Les activités musicales, in Culture dans la Ville: situation à Nice. Livre Blanc,

Plus en détail

0.941.291 relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures

0.941.291 relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures Texte original 0.941.291 Convention relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures Conclue à Paris le 20 mai 1875 Approuvée par l Assemblée fédérale le 2 juillet 1875 1 Instruments

Plus en détail

GUIDE TARIFAIRE Pour les particuliers carte SIM prépayée AfoneMobile (cartes et recharges par internet et/ou par téléphone)

GUIDE TARIFAIRE Pour les particuliers carte SIM prépayée AfoneMobile (cartes et recharges par internet et/ou par téléphone) Tarifs applicables au 31/10/2011 pour toute nouvelle souscription GUIDE TARIFAIRE Pour les particuliers carte SIM prépayée AfoneMobile (cartes et recharges par internet et/ou par téléphone) AfoneMobile

Plus en détail

Master. Master 120 en études européennes. Programme en études européennes organisé par l Université catholique de Louvain et l Université Saint-Louis

Master. Master 120 en études européennes. Programme en études européennes organisé par l Université catholique de Louvain et l Université Saint-Louis Master 120 en études européennes Programme en études européennes organisé par l Université catholique de Louvain et l Université Saint-Louis Master Année académique 2013-2014 Les institutions partenaires

Plus en détail

Madame et Messieurs les préfets de région DAF 1

Madame et Messieurs les préfets de région DAF 1 Paris, le 9 Novembre 1998 LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A Madame et Messieurs les préfets de région DAF 1 Affaire suivie par : Directions régionales et Martine Radisson départementales de la

Plus en détail

El Tres de Mayo, GOYA

El Tres de Mayo, GOYA Art du visuel / «Arts, ruptures, continuités» Problématique : «Comment l expression du sentiment surgit-elle dans l art au XIX è siècle?» El Tres de Mayo, GOYA Le Tres de Mayo, Francisco Goya, huile sur

Plus en détail

CANNES TOURISME 2014 OPERATION CONQUETE

CANNES TOURISME 2014 OPERATION CONQUETE CANNES TOURISME 2014 OPERATION CONQUETE SITUATION TOURISME 2013 Situation du tourisme en Europe Visiteurs internationaux : + 5%(essentiellement en provenance, d Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient)

Plus en détail