BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BIBLIOGRAFIE Philippe Praet"

Transcription

1 E. de Laveleye BIBLIOGRAFIE Philippe Praet

2 WOORD VOORAF Op 2 januari 1992 was het 100 jaar geleden dat Emile de Laveleye te Doyon par Havelange overleed. Hij was ongetwijfeld de vruchtbaarste en meest bekende Belgische geleerde en publicist van zijn tijd. Zijn faam strekte zich tot zéér ver buiten onze grenzen uit, zoals uit de hiernavolgende bibliografie moge blijken. Toch is zijn naam vrij spoedig na zijn dood in de vergetelheid geraakt. Ten dele is dit toe te schrijven aan de vrij aparte plaats die hij innam zowel in het wetenschappelijke als in politieke en het geestelijke leven van zijn tijd. Ten dele dient de verklaring voor het wegdeemsteren van de belangstelling voor zijn persoon en zijn oeuvre uiteraard ook te worden gezocht in de ingrijpende gebeurtenissen van de voorbije eeuw. Toch is de quasi totale vergetelheid waarin zijn naam vandaag is terechtgekomen voor een deel ook zeer ten onrechte. Het oeuvre van de Laveleye was buitengewoon veelzijdig, en het bevat menige bladzijde die zelfs vandaag nog een zekere actualiteitswaarde bezit. Het Liberaal Archief heeft de 100e verjaardag van zijn overlijden willen aangrijpen om te pogen een vernieuwde belangstelling voor de persoon en het oeuvre van Emile de Laveleye te wekken. Een eerste bijdrage daartoe vormt de onderhavige bibliografie. Zij geeft een idee van de omvang, de verscheidenheid en de internationale uitstraling van de publicaties van Emile de Laveleye. Een tweede publicatie van het Liberaal Archief bestaat uit een selectie uit de meer dan brieven gericht aan Emile de Laveleye welke bewaard zijn gebleven. Ten slotte verschijnt in de reeks verhandelingen een studie van de hand van Prof. dr. H. Van Velthoven over Emile de Laveleye en de Vlaamse kwestie, gevolgd door de belangrijkste teksten van de Laveleye zelf over dit onderwerp. De hierna volgende bibliografie van en over Emile de Laveleye is gebaseerd op : 1Eeen handschrift van een door Emile de Laveleye zelf opgestelde, overigens vrij onvolledige lijst van zijn publicaties; 2EDie bisherigen Publicationen Emile-Louis-Victor de Laveleye's, in : Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, jg. 18, vol. 35, 1880, pp (Deze bibliografie telt 117 nummers, die overeenstemmen met de eerste 117 nummers van bovenvermeld handschrift); 3EAcadémie Royale de Belgique. Notices biographiques et bibliographiques concernant les membres, les correspondants et les associés Brussel, 1887, pp ; 4EBibliographie Nationale , dl. I, Brussel, 1886, pp en de jaarlijkse vervolgdelen na 1880; 5EE. Goblet d'alviella, Notice sur Emile de Laveleye, in : Annuaire de l'académie

3 Royale de Belgique, LXI, 1895, pp ; 6EHaupt, R. : Hinrichs fünfjähriger Bücher-Catalog, Leipzig ; 7EHeinsius, W. : Allgemeines Bücher-Lexikon, Leipzig ; 8EGeils, P. & Gorzny, W. : Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums, München, K.G. Saur, ; 9ES. Low : The English Catalogue of Books, London, 1882; 10EA. Pagliaini : Catalogo Generale della Libreria Italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899, Milano, ; 11EJ. Vahl : Dansk Bogfortegnelse for aarene , Kopenhagen, 1963; 12EBritish Museum. General Catalogue of printed Books to 1955, New York, 1967; 13ECatalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, T.90, col , Paris, 1927; 14EPh. Praet : Emile de Laveleye. Een bio-bibliografische proeve benevens een inleiding in zijn economisch oeuvre. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.- Aloysius Economische Hogeschool, Brussel ; 15EIngevolge het eigen opzoekingswerk van ondergetekende werden hier nog een 100-tal titels aan toegevoegd. Voor hun zeer gewaardeerde medewerking bij het opsporen van de vertalingen in hun respectieve talen dank ik de bibliothecarissen Lars Ollson van de Kungl Bibliotheket Stockholm, Jacob Thomsen van de Kongelige Bibliothek Kopenhagen, Bert Zeeman van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Frau Dr. Schipper van de Bayrische Staatsbibliothek München, Pando Kolevski van het Nationaal Centrum voor bibliografische informatie te Praag, Lazlo Ottovay van de Nationale Bibliotheek te Budapest, L. Kozlova van het departement Internationale Betrekkingen van de V.I. Leninstaatsbibliotheek te Moskou, R.J. Seckel van de Bibliothèque Nationale te Parijs, Sonia Beltram van de Biblioteca Nacional te Madrid, Erva Barteczko van de Biblioteka Narodowa te Warschau, L. Cardia van de Bibliotheca Nacional te Lissabon en mijn vriend Roland Van Ertvelde van de universiteit Bologna voor het opzoeken van de Italiaanse vertalingen. Ten slotte dank ik Mej. Nancy Criel voor de zorg besteed aan het uittypen van dit werk. M. Bots voorzitter Liberaal Archief

4 DEEL I PUBLICATIES VAN EMILE DE LAVELEYE

5 A. BOEKEN EN BROCHURES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A Album d'ostende (met tekeningen van L. Ghémar en E. Mancke) Oostende : Ellebout 1844 Histoire de la langue et de la littérature provençales.- Mémoire couronné au concours universitaire de Brussel : Th. Lesigne, XII p., in de "Annales des Universités de Belgique", 1844, T.III -in 1846 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vgl. B Histoire des Rois Francs Brussel : A. Jamar, s.d. ( ), 2 delen; p., ne X-XI in de "Bibliothèque Nationale, Série Historique" 1848 L'Armée et l'enseignement Brussel : A. Decq, 20 p. -vgl. B Le Sénat belge.- Etude politique Brussel : A. Decq + Gent : J.M. Bauwens, 68 p Etudes historiques et critiques sur le principe et sur les conséquences de la liberté du commerce international Paris : Guillaumin + Brussel : Ch. Muquardt, IV p Débats sur l'enseignement primaire dans les Chambres hollandaises.- Session de 1857 Gent : E. Vanderhaeghen, 79 p Du progrès des peuples Anglo-Saxons Brussel : Guyot, 47 p.

6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 -vgl. B79 Les forces productrices de la Lombardie Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes, 36 p. -vgl. B143 La monnaie internationale Paris : in "Collection of Pamphlets on Coinage", vol. IV, pamphlet 9, pp De l'enseignement obligatoire Brussel : J. Rozez, 59 p La question de l'or en Belgique Brussel : Librairie polytechnique d'aug. Decq + Gent : Hoste, 81 p. L'administration locale en Angleterre Brussel : Imp. De Veuve, J. Van Buggenhoudt, s.d. (1860), 15 p. -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, Librairie agricole de la maison rustique, 302 p. -in 1863 verscheen een bijgewerkte heruitgave (A15) -vgl. B Essai sur l'économie rurale de la Belgique Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie + Paris : Guillaumin, 315 p. -het betreft de tweede bijgewerkte uitgave van A14 -in 1875 verscheen een ongewijzigde heruitgave -vertaald in het Nederlands (C69) en het Zweeds (C116) -vgl. B144 Questions contemporaines Brussel/Leipzig : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XII p. -hierin zijn opgenomen : B39, B74, B75, B77, B78, B79, B80, B Etudes d'économie rurale.- La Néerlande

7 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, XXIII p. -vertaald in het Nederlands (C70) en in het Zweeds (C115) -vgl. B Le marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans Paris : Guillaumin, 314 p. -vgl. B150 -in het Duits vertaald (C4) 1866 Question de concours : manuel d'économie domestique à l'usage des écoles de filles.- Rapport présenté au nom du jury Liège : L. De Thier et F. Lavinfosse, 12 p Etudes d'économie rurale.- La Lombardie et la Suisse Paris : Guillaumin + Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 243 p. -vgl. B143 en B146 -vertaald in het Portugees (C87) Etudes et essais Paris : L. Hachette et Cie, 367 p. -hierin zijn opgenomen : B145, B147, B149, B151, B153, B156, B157 Oeuvres d'art.- Rapports Exposition universelle de 1867 à Paris, jury belge, groupe I, classes I à IV. Brussel : E. Guyot, 38 p. -vgl. A108 Bronzes d'art, fontes d'art et objets en métaux repoussés Exposition Universelle de Paris. Jury belge. Rapport sur la classe XXII. Brussel : Imp. E. Guyot, 4 p. La question du grec et la réforme de l'enseignement moyen.- Quelques pièces du procès recueillies et mises en ordres Brussel : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 138 p. Het Oostenrijks Concordaat.- Een waarschuwend woord ook aan

8 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 Nederland, bij de woelingen van het ultramontanisme onzer dagen Kampen : K. van Hulst, 50 p La Prusse et l'autriche depuis Sadowa Paris : Hachette et Cie, 2 delen, XV p. en 456 p. -vgl. B155 -vertaald in het Duits (C5) Notice sur H.G. Moke - Membre de l'académie Brussel : F. Hayez, 44 p. -vgl. B8 The Land System of Belgium and Holland in : Probyn, J.W., Systems of Land Tenure in various Countries. A Series of Essays published under the sanction of the Cobden club. London & New York : Cassell, Petter, Galpin & Co., pp Herdrukt in De l'avenir de la France s.l., s.n., s.d. (= 1871), 19 p. -vgl. B90 en A108 en C Essai sur les formes de gouvernement dans les sociétés modernes Paris : Germer Baillière et Cie, 195 p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B164 -vertaald in het Italiaans (C68), het Spaans (C102) en het Hongaars (C62) L'instruction du peuple Paris : Hachette et Cie, 489 p. (ook verschenen onder de titel : "L'enseignement populaire au XIXe siècle") -vertaald in het Zweeds (C118) en het Spaans (C105) -vgl. B152 La crise récente en Belgique Antwerpen : L. Dela Montagne, 32 p. -vertaald in het Nederlands (C74) -vgl. B167

9 A33 A34 A35 A36 A37 A38 On the Causes of War, and the Means of Reducing their Number London : Peace Society, 55 p., overgenomen uit de tweede reeks "Cobden Club Essays " -vgl. B12 -vertaald in het Frans (A35) -in 1971 verscheen een ongewijzigde herdruk (A118) Rapport sur le prix Guinard. L'épargne dans l'école Brussel, ook verschenen in Journal de Gand (B281) -vertaald in het Roemeens (C91) 1873 Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage Brussel : Ch. Muquardt + Paris : Guillaumin, II p. -vgl. A Le Parti Clérical en Belgique Brussel/Leipzig : Ch. Muquardt, 111 p. -vgl. A108 en B42 -vertaald in het Nederlands (C75), het Duits (C6) en het Hongaars (C63) -in 1874 verscheen een tweede ongewijzigde uitgave -het betreft een Franse vertaling van B42 De la propriété et de ses formes primitives Paris : Germer Baillière et Cie, XIV p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -vgl. B166 en B168 -van dit werk verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1877 en 1890 en een aangevulde en herwerkte uitgave in 1891 (A101) -de uitgave van 1874 werd vertaald in het Engels (C32), het Duits (C12), het Deens (C1) en het Russisch (C93) 1875 Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la prospérité des peuples.- Etudes d'économie sociale Brussel : C. Muquardt, 39 p. -vgl. B100 -eveneens verschenen als bijvoegsel bij de "Flandre libérale" van 26 april 1875

10 A39 A40 A41 -vertaald in het Nederlands (C76), het Engels (C29), het Duits (C8), het Grieks (C55), het Hongaars (C58), het Pools, het Spaans (C99, 100 en 101), het Tsjechisch (C108, 111 en 114) en het Zweeds (C119) -in 1876 verscheen een ongewijzigde heruitgave De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Bouton + Paris : Germer - Baillière et Cie + Lyon : F. Bichsel + Genève : Stapelmohr, s.d. (= 1875?), 109 p. -is een populaire herdruk van A38 -vertaald in het Italiaans (C67), het Portugees (C88), het Spaans (C97 en 104), het Duits (C19) en het Hongaars (C63) -in 1898 en in 1905 verscheen een ongewijzigde heruitgave Les actes de la Conférence de Bruxelles et la participation de la Belgique à la Conférence de Saint-Pétersbourg Brussel : C. Muquardt, 35 p. -vgl. A109 en B101 Du respect de la propriété privée en temps de guerre (verslag voorgelegd aan het "Institut de droit international", aug. 1875) Brussel : C. Muquardt, 49 p. -vgl. B191 en A109 A42 Rapport sur le concours de 1871 (Société libre d'émulation de Liège, Comité de Littérature et des Beaux-Arts) Liège : L. De Thier, 6 p. A43 A44 A45 Il congresso dei Socialisti della Cattedra ad Eisenach.- Lettera al direttore del Giornale degli Economisti Padova : Premiata typografie alla Minerva, 11 p. -vgl. B La monnaie bimétallique Brussel : C. Muquardt, 1876, 32 p. -vertaald in het Engels (C31) en het Duits (C9) -vgl. B104 L'avenir religieux des peuples civilisés Brussel : C. Muquardt, 30 p.

11 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 -vgl. B103 -vertaald in het Spaans (C98), het Duits (C10), het Hongaars (C60), het Grieks (C56) en het Zweeds (C120) 1877 L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt, 87 p. -vgl. B174 en A109 Le double programme du Parti Libéral Brussel : C. Muquardt, 27 p. -vgl. B105 en A109 Du respect de la propriété privée en temps de guerre.- Lecture faite à la séance publique de la Classe des lettres de l'académie royale de Belgique, le 15 mai 1877 Brussel : F. Hayez, 16 p. -vgl. B9 + A La démocratie et l'économie politique.- Discours prononcé à la séance publique de l'académie, le 8 mai 1878 Brussel : F. Hayez, 25 p. -vgl. B10 -vertaald in het Duits (C11) L'agriculture belge.- Rapport présenté au nom des sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du gouvernement (Congrès agricole international de Paris, 1878) Brussel : C. Muquardt, CCLXXIX p., krtn. en plan L'Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles Brussel : C. Muquardt + Paris : Gemer - Baillière et Cie, 219 p. + 2 krtn. -het betreft de tweede herwerkte uitgave van A46 (met o.a. : Les explorations de Stanley en Afrique pp , Lettres de Francis Pocack pp , Les Egyptiens dans l'afrique équatoriale pp en Dernière lettre de Stanley pp ) 1880 L'Italie actuelle.- Lettres à un ami Brussel : C. Muquardt + Paris : F. Alcan + Den Haag : Belinfante -ook verschenen onder de titel : Lettres d'italie

12 A53 A54 A55 -vertaald in het Engels (C40) -vgl. B106 Congrès international de commerce et de l'industrie.- La question monétaire (section d'économie politique) Brussel : Weissenbruch, 15 p. -vertaald in het Duits (C13) en het Engels (B5) 1881 De l'organisation du crédit agricole.- Rapport présenté à la 4e section par M.E. de Laveleye, président de la section centrale de la société royale agricole de l'est de la Belgique (Congrès agricole et forestier belge.- Session de Mons, 1881) Liège : s.n., 16 p. -vgl. A109 Le bimétallisme international Paris : A. Picard, 19 p. -overgenomen uit : "Compte Rendu de l'académie des Sciences morales et politiques" -vertaald in het Engels (C33) en het Duits (C14) A56 La question monétaire en 1881 deze uitgave bevat 4 afzonderlijke werken : -La conférence monétaire de Paris et le bimétallisme Brussel : C. Muquardt, Paris : Germer - Baillière et Cie + Den Haag : Belinfante, 41 p. -La lutte économique par la hausse de l'escompte et des tarifs. L'étalon or et le free-trade. L'intérêt du monde et l'intérêt de la Belgique Brussel : C. Muquardt, 41 p. -Les marchands de métaux, l'argent à 30 pence, la fixité du 15, 5, l'étalon d'or et le mal qu'il a fait, l'intérêt américain, Res Nostra Agitur, l'oeuvre de Cernuschi Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 40 p. -Le combat des étalons et la crise économique Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière + Den Haag : Belinfante, 48 p. -vertaald in het Duits (C14) A57 Le socialisme contemporain

13 A58 Brussel : C. Muquardt + Paris : G. Baillière, 485 p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -vgl. B173, B177, B178 -in 1883 verscheen een herwerkte uitgave (A72) -vertaald in het Russisch (C94) La question monétaire, l'étalon d'or et le free-trade Liège : Imp. de L. de Thier, 4 p. -vertaald in het Duits (C15) A59 International commercial congress, Brussels 1880 Brussel : Weissenbruch A60 A61 A62 A63 A64 A65 Le président Garfield Genève : E. Béroud + Paris : Grassart, 20 p. -vertaald in het Nederlands (C78) en het Portugees (C89) -vgl. B182 en A109 Notes de voyage. Les Etats-Unis Verviers : Lib. E. Gilon, 2 vol., p Le vice patenté et le proxénétisme légal A.G.D.G. (avec Garantie du Gouvernement) Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1882), 36 p. -vgl. A109 en B239 -herdruk van artikels verschenen in : La Flandre Libérale ( , , , , , en ) en in Le Précurseur ( , , ) Eléments d'économie politique Paris : Hachette + Brussel : Merzbach et Falk, II + IV p. -ongewijzigde heruitgaven verschenen in 1884, 1890, 1892, 1894, 1895, 1898, 1902, 1908, vertaald in het Engels (C36), het Nederlands (C79), het Italiaans (C68bis), het Servisch (C95), het Tsjechisch (C109), het Pools (C82) en het Spaans (C103) L'instruction supérieure pour les femmes Brussel : C. Muquardt, 19 p. -vgl. B115 en A109 L'Allemagne et l'italie

14 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 Brussel : Weissenbruch, 32 p. -vgl. B113 en A109 La question égyptienne Brussel : C. Muquardt, 24 p. -vgl. B114 en A109 L'histoire de l'agriculture en Italie Brussel : C. Muquardt, 23 p. -vgl. B112 en A109 Commonplace Fallacies Concerning Money London : R.S. King, 40 p. -vgl. B14 -vertaald in het Duits (C17) 1883 Les lois naturelles et l'objet de l'économie politique Paris : Guillaumin, 15 p. -vgl. B70 Le vice légalisé et la morale.- Discours prononcé à la séance d'ouverture du congrès de La Haye pour l'abolition de la législation du vice, le 17 septembre 1883 Brussel : C. Muquardt + Neuchâtel : Fédération britannique et continentale, 16 p. -vertaald in het Engels (C38) L'influence morale de réglementation de la débauche.- Discours d'ouverture prononcé au congrès de La Haye, le 17 septembre 1883 Neuchâtel : Sécrétariat général de la fédération britannique, continentale et générale, 24 p. -is dezelfde tekst als A70 -vgl. A111 Le socialisme contemporain Paris : Germer - Baillière et Cie, II + XLIV p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de tweede, herwerkte uitgave van A57; hiervan verscheen in 1885, 1887 en 1888 een aangevulde en herwerkte uitgave (A91) -vertaald in het Engels (C37), het Zweeds (C122), het Duits (C18) en het Pools (C83)

15 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 La crise du libéralisme Brussel : C. Muquardt, 16 p. -vgl. B118 en A111 The Congo Neutralized London : Ballantyne, Hanson et Cie, 24 p., ne 5 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B18 en B194 Les Français, les Anglais et le Comité international sur le Congo Brussel/Paris : C. Muquardt, 29 p., ne 3 in de reeks "Brochures de droit Droit international.- Congo" -vgl. B116 en A Nouvelles lettres d'italie Brussel : C. Muquardt + Paris : Hachette et Cie, 177 p. -vgl. B The State versus the Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer s.l., s.n., 26 p. -vgl. B22 en B201 La propriété collective du sol en différents pays Brussel : P. Weissenbruch, 61 p. -vgl. A86 en B122 Lettres inédites de Stuart Mill Brussel : C. Muquardt + Paris : Germer - Baillière et Cie, 23 p. -vgl. B120 en A111 La propriété primitive dans les Townships écossais Orléans : P. Girardot, 15 p. -overdruk uit "Compte rendu de l'académie des sciences morales et politiques" La crise récente en Belgique et la question religieuse Alençon : F. Guy + Paris : Fischbacher, 29 p. -vgl. B139 en A111 -vertaald in het Engels (C39) Aspetto attuale della questione monetaria Bologna : Fava e Garagnani, 15 p.

16 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 -vgl. B La péninsule des Balkans.- Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Roumélie, Turquie, Roumanie Brussel : C. Muquardt, 2 delen = p. -vgl. B184 -hiervan verscheen een ongewijzigde heruitgave in vertaald in het Duits (C20) en het Engels (C41) La crise et ses remèdes Verviers : Bibl. Gilon, 95 p. -vgl. A111 La crise et la contraction monétaire Paris : s.n., 15 p. La propriété collective du sol en différents pays Brussel : C. Muquardt, 61 p. -vgl. A78 en B Le luxe Verviers : Bibl. Gilon, ne 178, 135 p. -vertaald in het Engels (C44), het Duits (C21), het Pools (85), het Tsjechisch (C113) en het Zweeds (C123) La représentation des intérêts Brussel : C. Muquardt, 19 p. Le "Referendum" Roma : Forzani & CE, 22 p. -vgl. B La réforme du régime parlementaire Roma : Forzani & CE, 15 p. Le socialisme contemporain Paris : F. Alcan, LII p., in de "Bibliothèque d'histoire contemporaine" -het betreft de aangevulde en herwerkte uitgave van A72 (nieuwe inleiding en 2 nieuwe hoofdstukken over "Le socialisme en Angleterre" en "L'Etat et l'individu ou darwinisme social et

17 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A101 christianisme"); hiervan verschenen ongewijzigde heruitgaven in 1890, 1891, 1892, 1893, 1896, vertaald in het Duits (C23), het Spaans (C106) en het Tsjechisch (C110) Les communautés de famille et de village Bar-le-Duc : Imp. de Constant - Laguerre, 20 p. -vgl. B Des probabilités de guerre en Europe Roma : Forzani & CE, 11 p. -vgl. B204 en A111 -in het Engels vertaald (B59) en (C43) La question monétaire.- Discours de M.E. de Laveleye au congrès monétaire international de 1889 (Compte rendu in extenso) Paris : Bibl. des Annales Economiques, 15 p. -in het Engels vertaald (C42) 1890 L'avenir de la papauté Roma : Forzani & CE, 16 p. -vgl. A111 en B205 -vertaald in het Hongaars (C64) Le congrès des chemins de fer Brussel : P. Weissenbruch, 22 p. -vgl. B130 en A111 De l'influence de la religion sur les formes de gouvernement Brussel : Imp. Typografique de J. Visselé, 40 p. La question monétaire en Belgique en Echange de vues entre M. Frère-Orban et E. de Laveleye Brussel : P. Weissenbruch, 147 p La monnaie et le bimétallisme international Paris : F. Alcan, XVIII p. -in 1891 verscheen een ongewijzigde herdruk Le partage de l'afrique Brussel : P. Weissenbruch, 21 p.

18 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 -vgl. B131 -in het Engels vertaald (B60) en (C46) De la propriété et de ses formes primitives Paris : F. Alcan, XXXI p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine". -vierde, aangevulde en volledig herwerkte uitgave van A37; hiervan verscheen een heruitgave in vertaald in het Nederlands (C81), het Hongaars (C65), het Pools (C84) en het Russisch (C93) Le gouvernement dans la démocratie Paris : F. Alcan, 2 delen = XV p p., in de "Bibliothèque de philosophie contemporaine" -in 1892 en 1896 verschenen ongewijzigde heruitgaven The new Silver Bill Calcutta : Indian Daily News Press, 28 p. -vertaling door W. Graham van B La politique extérieure de l'italie Brussel : P. Weissenbruch, 27 p. -vgl. B132 en A111 -in het Engels vertaald (B29) en (C47) La révision de la constitution belge Brussel : J. Vanderauwera, 69 p. -overdruk van een reeks artikels uit L'Indépendance Belge (B ) -vgl. A Essais et notices (Verzameling van essays en notities die gediend hebben bij het schrijven van diverse artikels), s.l., s.n. -hierin zijn opgenomen : B91, B92, B96, B102, B103, B105, B159, B167, B179, B186, B Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 123 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne 228 -van dit werk verscheen een vermeerderde uitgave in 1903 (A115)

19 A108 Essais et études.- Première série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VII p. -hierin zijn opgenomen : A22, A29, A36 + B42, B90, B91, B92, B96, B100, B159, B161, B162, B167, B169, B209, B210, B218, B219 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A Essais et études.- Deuxième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, III p. -hierin zijn opgenomen : A54, A48 + B9, B101, B102, B103, B105, B111, B112, B113, A66 + B114, A64 + B115, A75 + B116, A46 + B174, B179, B181, B182, B191, B221, A62 + B239, E Lettres de voyage Verviers/Paris : Gilon, 136 p., in de "Bibliothèque Gilon", ne Essais et études.- Troisième série Gent : J. Vuylsteke + Paris : F. Alcan, VI p. -hierin zijn opgenomen : A71, A84, B27 + B129, B29 + B132, B59 + B204, B60 + B131, B70, B118, A79 + B120, B121, B125, B129 + B206, B130 + A96, B134, B135, A81 + B139, B186 + A113, B194, B200, A95 + B205, B215, B222 tot 228, B251, B253, B283, B290 Catalogue du musée Wiertz Brussel : P. Weissenbruch, 86 p. -vgl. B Un précurseur, Charles Dupont-White Paris : Imprimerie Nationale, 35 p. -vgl. B186, A111 Quelques considérations sur la constitution belge Brussel : C. Muquardt, s.d. (= 1898), 36 p Lettres et souvenirs Verviers/Paris : Gilon, 132 p., in de "Bibliothèque Gilon" -tweede vermeerderde uitgave van A107

20 A116 A117 A118 A De l'avenir des peuples catholiques.- Etude d'économie sociale Brussel : Société anonyme de librairie, 25 p., ne 75 in de reeks "Bibliothèque de Propagande" -heruitgave van A Lettres intimes Brussel : La Renaissance du Livre, XIV p. -tweede uitgave van "Lettres et souvenirs" (1903), vermeerderd met fragmenten uit "Lettres de voyage" (1896), evenals details uit ongepubliceerde brieven 1971 On the Causes of War and the Means of Reducing their Number New York : Garland, 55 p. -heruitgave van A33 s.d. Lettres d'emile de Laveleye s.l., s.d., 288 p. -het betreft een samenbundeling van brieven waarvan de meeste in "Lettres et souvenirs" (A115) en "Lettres intimes" (A117) zijn opgenomen

21 B. ARTIKELS EN STUDIES VERSCHENEN IN TIJDSCHRIFTEN In "Annales de l'économie sociale" (Tours) B Les tendances nouvelles de l'économie politique Tours, pp In "Annales des Universités de Belgique" (Brussel) B Histoire de la langue et de la littérature provençales Brussel : Th. Lesigne, 3e jg., 1844, pp vgl. A2 In "The Athenaeum - Journal of English and Foreign Literature, Science, the Fine Arts, Music and the Drama" (London) B3 Continental literature.- Belgium 1871 ne 2305, 30 dec. 1871, pp ne 2357, 28 dec. 1872, pp ne 2409, 27 dec. 1873, pp ne 2461, 26 dec. 1874, pp ne 2513, 25 dec. 1875, pp ne 2566, 30 dec. 1876, pp ne 2618, 29 dec. 1877, pp ne 2670, 28 dec. 1878, pp ne 2722, 27 dec. 1879, pp ne 2774, 25 dec. 1880, pp ne 2827, 31 dec. 1881, pp ne 2879, 30 dec. 1882, pp ne 2931, 29 dec. 1883, pp ne 2983, 27 dec. 1884, pp ne 3036, 2 jan. 1886, pp ne 3088, 1 jan. 1887, pp ne 3114, 2 juli 1887, pp. 7-8

22 1888 ne 3167, 7 juli 1888, pp ne 3219, 6 juli 1889, pp ne 3271, 5 juli 1890, pp ne 3323, 4 juli 1891, pp het betreft een reeks artikelen van de hand van E. de Laveleye en van P. Fredericq, met een overzicht van de belangrijkste nederlandstalige en franstalige werken die verschenen zijn in het afgelopen jaar In "Banker's Magazine" (New York) 1878 B4 India's Losses from the single Standard Dec B5 B6 B The Monetary Question Jan vertaling van : La Question monétaire (A53) The new Tendencies of political economy Dec Jan vertaling door G. Walker van B Vertaling van artikel over La crise économique in l'economiste Français, maart In "Bulletins de l'académie Royale de Belgique" (Brussel) 1870 B8 Notice sur H. Moke 35e jg., 2e reeks, vol. 30, pp vgl. A27 B Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre (Palais des Académies : Séance publique du 15 mai 1877) 46e jg., 2e reeks, vol 43, pp vgl. A48, A La démocratie et l'économie politique

23 B10 (Séance publique du 8 mai 1878) 47e jg., 2e reeks, vol. 45, pp vgl. A49 -vertaald in het Duits (C11) B Sur divers objets de bronze antiques trouvés à Angleur près de Liège 51e jg., 3e reeks, vol. 3, pp en pp In "Cobden Club Essays" (London) B12 B On the Causes of War and the Means of Reducing their Number 2e reeks, , pp vgl. A33 -in het Frans vertaald (A35) 1875 The Provincial and Communal Institutions of Belgium and Holland 2e reeks, , pp In "The Contemporary Review" (London) B14 B15 B16 B Commonplace Fallacies concerning Money 16e jg., vol. 40, nov. 1881, pp e jg., vol. 40, dec. 1881, pp vgl. A68 -vertaald in het Duits (C17) 1882 The Political Condition of Belgium 17e jg., vol. 41, april 1882, pp Progress and Poverty.- A Criticism (Bespreking van H. George : Progress and Poverty.- An Inquiry into the Causes of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth, the Remedy. London : Kegan P., Trech & CE) 17e jg., vol. 42, nov. 1882, pp vgl. F The Progress of Socialism

24 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 18e jg., vol. 43, april 1883, pp The Congo Neutralised 18e jg., vol. 43, juni 1883, pp vgl. A74 -uit het Frans vertaald; vgl. B194 + A111 The Prospects of the Republic in France 18e jg., vol. 44, dec. 1883, pp Contemporary Life and Thought in Belgium.- The Triumph of the clerical Party and its Causes 19e jg., vol. 46, aug. 1884, pp Würzburg and Vienna.- Scraps from a Diary 19e jg., vol. 46, nov. 1884, pp e jg., vol. 46, dec. 1884, pp The State versus Man.- A Criticism of Mr. Herbert Spencer (met antwoord van H. Spencer) 20e jg., vol. 47, april 1885, pp vgl. A77 -Franse vertaling in Revue Internationale (B201) Pessimism on the Stage (Hamlet) 20e jg., vol. 48, aug. 1885, pp The Economic Crisis and its Causes 21e jg., vol. 49, mei 1886, pp The Situation in the East 21e jg., vol. 50, nov. 1886, pp The Future of Religion 23e jg., vol. 54, juli 1888, pp Two New Utopias (Bespreking van Bellamy, E. : Looking Backward en Secreton, Ch. : Mon Utopie)

25 B28 B29 25e jg., vol. 57, jan. 1890, pp vgl. A111, B129, B206 Communism 25e jg., vol. 57, maart 1890, pp The Foreign Policy of Italy 27e jg., vol. 61, feb. 1892, pp vertaald uit het Frans (B132) -vgl. A104, A111 en C47 In "Economic Review" (London) B Rodbertus Jagetzov and Scientific Socialism 1e jg., vol. 1, pp In "L'Economiste Français" (Paris) B31 B32 B Quelques données statistiques relatives à la Néerlande 12e jg., vol. 2, 30 aug. 1884, pp Les lois économiques naturelles. Réponse à M. Mangin 12e jg., vol. 2, 22 nov. 1884, p. 641 Correspondance. Encore la question monétaire 12e jg., vol. 2, dec. 1884, pp In "La Flandre Libérale - Revue Politique, Littéraire et Scientifique" (Gent) 1847 B34 Politique intérieure 1e jg., 1e & 2e livr., pp B35 B36 Politique intérieure 1e jg., 3e & 4e livr., pp Salon de Gand 1e jg., 3e & 4e livr., pp

Fonds Roger MILLOT. F delta 1065. Sommaire

Fonds Roger MILLOT. F delta 1065. Sommaire Fonds Roger MILLOT F delta 1065 Inventaire du fonds d archives déposé à la BDIC en 1983 et enregistré sous le n de don 68383, établi par Sylvie Colley Fromentelle et Marie-Hélène Olivier (La vie et l oeuvre

Plus en détail

I N T E R N AT I O N A L INTERNATIONALES

I N T E R N AT I O N A L INTERNATIONALES I N T E R N AT I O N A L ASSOCIATIONS INTERNATIONALES 17E ANNÉE 1965 17TH YEAR M A I 5 M A Y SOMMAIRE CONTENTS La Primauté du Droit, idée-force du progrès, par Sean MacBri.. 262 The rule of law, unrlaying

Plus en détail

The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique

The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique B - Stat News The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique Number 48 January 2010 Editeurs responsables/verantwoordelijke uitgevers

Plus en détail

DIGITHÈQUE Université libre de Bruxelles

DIGITHÈQUE Université libre de Bruxelles U N I V E R S I T É L I B R E D E B R U X E L L E S, U N I V E R S I T É D ' E U R O P E DIGITHÈQUE Université libre de Bruxelles DIERKENS Alain, éd., "Eugène Goblet d'alviella, historien et francmaçon",

Plus en détail

DETTE PUBLIQUE ET DÉPENSES MILITAIRES : LA GRECE ET LA QUESTION D'ORIENT

DETTE PUBLIQUE ET DÉPENSES MILITAIRES : LA GRECE ET LA QUESTION D'ORIENT DETTE PUBLIQUE ET DÉPENSES MILITAIRES : LA GRECE ET LA QUESTION D'ORIENT par Georges B. DERTILIS L'objectif de ce travail est de montrer les rapports qui prévalaient entre la dette publique, le système

Plus en détail

L évolution commerciale et industrielle de la France sous l ancien régime

L évolution commerciale et industrielle de la France sous l ancien régime Henri Sée Historien français (1864-1936) L évolution commerciale et industrielle de la France sous l ancien régime Marcel Giard, Libraire-éditeur, Paris, 1925 Un document produit en version numérique par

Plus en détail

ISSN 0221 6280. .~EfiSTOI ~DE. LEDUCl\TION. septembre. 1998 n 79-80. institut natinnal flp rprhprrhp nôrlno/lninlllj

ISSN 0221 6280. .~EfiSTOI ~DE. LEDUCl\TION. septembre. 1998 n 79-80. institut natinnal flp rprhprrhp nôrlno/lninlllj ISSN 0221 6280 institut natinnal flp rprhprrhp nôrlno/lninlllj.~efistoi ~DE LEDUCl\TION septembre 1998 n 79-80 1 l HISTOIRE DE L'ÉDUCATION est publié par le Service d'histoire de l'éducation de l'ln.r.p.

Plus en détail

Maud Robert Histoire Ba1. Histoire des Temps modernes

Maud Robert Histoire Ba1. Histoire des Temps modernes Histoire des Temps modernes Table des matières A) Qu est-ce que les "Temps Modernes"? 5 B) Définition des Temps Modernes et problèmes de datation : 5 C) Les grandes caractéristiques des Temps Modernes

Plus en détail

Curriculum vitæ et publications

Curriculum vitæ et publications Patrick Zylberman Professeur titulaire de la chaire d histoire de la santé École des hautes études en santé publique (EHESP) School of Public Health Avenue du Professeur Léon Bernard CS 74312 35043 Rennes

Plus en détail

POLYBIBLION REVUE PAIUS. de la Librairie de la Propagande, José Ruiz y G" (Libreria Gutenberg), Cadieux et Dekome, 1603, rue Noire-Dame.

POLYBIBLION REVUE PAIUS. de la Librairie de la Propagande, José Ruiz y G (Libreria Gutenberg), Cadieux et Dekome, 1603, rue Noire-Dame. POLYBIBLION REVUE BIBLIOCtIUPIIIQUE [INIVEliSELLIî PARTIE TECHNIQUE DEUXIÈME SÉRIE. TOME VINGT-DEUXIÈME. LXXVIII' DE LA COLLECTION DOUZIEME LIVaiAISOIV. DÉCEMBRIi: PAIUS AUX BUREAUX DU POLYBIBLION 5, RUE

Plus en détail

PUBLIQUE Tl" E E PAR EUGÈNE MOREL. Quel pédant inventa le mot BIBLIOTHÈQUE laissant le mot français Librairie aux Anglais?

PUBLIQUE Tl E E PAR EUGÈNE MOREL. Quel pédant inventa le mot BIBLIOTHÈQUE laissant le mot français Librairie aux Anglais? LA LIBRAIRIE PUBLIQUE Tl" E E PAR EUGÈNE MOREL Quel pédant inventa le mot BIBLIOTHÈQUE laissant le mot français Librairie aux Anglais? LIBRAIRIE ARMAND COLIN E RUE DE MÉZIÈRES, 5, PARIS OUVRAGES D'EUGÈNE

Plus en détail

BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 1-29.

BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 1-29. BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 1-29. LES ACTIVITÉS BANCAIRES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE 1870-1914. Facteurs de développement d'une grande banque mixte belge 1 PAR J.-F. CROMBOIS Université

Plus en détail

Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin

Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin ROC NEWS Bulletin Trimestriel Edit. Resp. Raymond Rasquin l8ième Année N 70 MARS 1987 ROC NEWS - avenue de l'europe 1330 RIXENSART SOMMAIRE - Editorial - La Petite Chronique - Nouvelles périmaires - Roctelex

Plus en détail

CURRICULUM VITAE 1. 2. Titres universitaires : 1 Selon le formulaire standard U.L.B.

CURRICULUM VITAE 1. 2. Titres universitaires : 1 Selon le formulaire standard U.L.B. CURRICULUM VITAE 1 Juriste et philosophe, né en 1965, Benoit Frydman est professeur ordinaire à l ULB et professeur affilié à Sciences Po (Paris). Il est président du Centre Perelman de philosophie du

Plus en détail

Abraham Léon La conception matérialiste de la question juive Décembre 1942

Abraham Léon La conception matérialiste de la question juive Décembre 1942 Abraham Léon La conception matérialiste de la question juive Décembre 1942 Chapitre 1 : Table des matières Les bases d'une étude scientifique de l'histoire juive...3 I. Période précapitaliste... 9 III.

Plus en détail

Sociabilité, Franc-maçonnerie et réseaux relationnels. Contributions pour une histoire sociale et culturelle de l espace européen des Lumières

Sociabilité, Franc-maçonnerie et réseaux relationnels. Contributions pour une histoire sociale et culturelle de l espace européen des Lumières Sociabilité, Franc-maçonnerie et réseaux relationnels. Contributions pour une histoire sociale et culturelle de l espace européen des Lumières Pierre-Yves Beaurepaire To cite this version: Pierre-Yves

Plus en détail

Hétérodoxie de la compassion : Influence de la franc-maçonnerie dans l émergence de l action humanitaire sécularisée au XIXème siècle

Hétérodoxie de la compassion : Influence de la franc-maçonnerie dans l émergence de l action humanitaire sécularisée au XIXème siècle Mémoire Master of Advanced Studies en Action Humanitaire Année académique 2012-2013 Hétérodoxie de la compassion : Influence de la franc-maçonnerie dans l émergence de l action humanitaire sécularisée

Plus en détail

12 leçons sur l Europe

12 leçons sur l Europe 12 leçons sur l Europe par Pascal Fontaine Union européenne Vous trouverez cette brochure, ainsi que beaucoup d autres renseignements clairs et concis sur l Union européenne, sur le site ec.europa.eu/publications/

Plus en détail

1. L apprivoisement de l aspect interne de la souveraineté: stratégies de compromis dans les droits constitutionnels nationaux

1. L apprivoisement de l aspect interne de la souveraineté: stratégies de compromis dans les droits constitutionnels nationaux András Jakab La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l intégration européenne Cet article

Plus en détail

LESPRESSESDK1VERSITAIRES DEFRAHCE 49, Boulevard Saint-Michel PARIS (5<)

LESPRESSESDK1VERSITAIRES DEFRAHCE 49, Boulevard Saint-Michel PARIS (5<) CINQUIÈMEANNEE N" 19 AVRIL-JUIN 1926 l / - REVUE.DES Problèmes d'économie; Nationale & Internationale Questions Sociales I. ARTICLES GÉNÉRAUX Charles Gide La Coopération anglaise dans ses rapports avec

Plus en détail

INVENTORY OF THE ARCHIVES OF THE SBB (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) SA, OF THE COMPANIES ACQUIRED AND SUBSIDIARIES. René BRION and Jean-Louis MOREAU

INVENTORY OF THE ARCHIVES OF THE SBB (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) SA, OF THE COMPANIES ACQUIRED AND SUBSIDIARIES. René BRION and Jean-Louis MOREAU INVENTORY OF THE ARCHIVES OF THE SBB (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) SA, OF THE COMPANIES ACQUIRED AND SUBSIDIARIES René BRION and Jean-Louis MOREAU BNP Paribas Fortis Historical Centre Association pour la Valorisation

Plus en détail

Sophie C. van Bijsterveld État et Églises aux Pays-Bas

Sophie C. van Bijsterveld État et Églises aux Pays-Bas Sophie C. van Bijsterveld État et Églises aux Pays-Bas I. Données sociologiques Le droit et la situation de fait aux Pays-Bas sont aujourd'hui bien différents de ceux de l'époque de la Constitution de

Plus en détail

s~.,b,r.o... ~~...~.~... ~::î.:.

s~.,b,r.o... ~~...~.~... ~::î.:. 1. Personalia CURRICULUM VITAE F. REYNTJENS (synopsis) s~.,b,r.o... ~~...~.~.... ~::î.:. ten~~ ~çtl er. :.]?~~ ~.Pxg..,~~...c~~. :-t. Naine: Filip L.A. REYNTJENS. Bom: 14 June 1952 in Antwerp, Belgium.

Plus en détail

COMPAGNONNAGE PARIS LIBRAIRIE ARMAND COLIN. Son histoire. Ses coutumes Ses règlements E. MARTIN SAINT-LÉON. et ses rites 5, RUE DE MÉZIÈRES, 5

COMPAGNONNAGE PARIS LIBRAIRIE ARMAND COLIN. Son histoire. Ses coutumes Ses règlements E. MARTIN SAINT-LÉON. et ses rites 5, RUE DE MÉZIÈRES, 5 E. MARTIN SAINT-LÉON LE COMPAGNONNAGE Son histoire Ses coutumes Ses règlements et ses rites PARIS LIBRAIRIE ARMAND COLIN 5, RUE DE MÉZIÈRES, 5 1901 Tous droits réservés. INTRODUCTION Le compagnonnage

Plus en détail

dans q u e l é tat vivons-nous?

dans q u e l é tat vivons-nous? dans q u e l é tat vivons-nous? Edition 2009 Région wallonne état fédéral Communauté française Région Bruxelles-Capitale Région flamande Communauté germanophone Les clés pour comprendre Le mot de la rédaction

Plus en détail

12 leçons sur l Europe

12 leçons sur l Europe 12 leçons sur l Europe par Pascal Fontaine Union européenne La présente brochure et d autres explications claires et concises sur l Union européenne sont disponibles en ligne sur le site ec.europa.eu/publications.

Plus en détail

REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES

REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES Affaire relative à l or de la Banque nationale d Albanie (Etats-Unis d Amérique, France, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Plus en détail

LE CAPITAL FINANCIER. Rudolf Hilferding

LE CAPITAL FINANCIER. Rudolf Hilferding LE CAPITAL FINANCIER Rudolf Hilferding Table des matières INTRODUCTION...3 Préface...20 PREMIERE PARTIE - L ARGENT ET LE CRÉDIT...22 CHAPITRE I - LA NECESSITE DE L'ARGENT...23 CHAPITRE II - L'ARGENT DANS

Plus en détail

Lettre d information de la Section d Etudes Européennes

Lettre d information de la Section d Etudes Européennes i-see! Lettre d information de la Section d Etudes Européennes SEE Agenda Ecoles d été Publications Soutenances de thèses Emplois, stages, post-doctorats Bourses, allocations de recherche, prix Comptes

Plus en détail

Cinquantenaire des Accords d'évian 1962

Cinquantenaire des Accords d'évian 1962 ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL Cinquantenaire des Accords d'évian 1962 Guide des sources relatives à l'algérie coloniale et à la Guerre d'algérie conservées aux Archives nationales du monde du

Plus en détail