Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5 \<\B0 -^Jt'

6

7 I. QuALITER ROMANUS ImPERATOR DEBEAT COROXARI *. Incipit ordo Romanus ad benedicendum imperatorem quando coronam accipit a domino papa in basilica beati Pctri apostoli ad altare sancti Mauricii. Die dominico summo manc descendit Electus cum conjuge siia ad sanclam Mariam Transpadinam ^, que est juxla Terebinlhum, ibique recipitur honorifice a prefecto urbis et comite palatii Lateranensis, et uxor ejus a dativo judice et archario, et deducitur per porticum, clericis Urbis omnibus indutis cappis, planelis, dalmaticis et iu- 1. Cet Ordo coronalionis est le pliis ancien dcs rituels de ce genre, dans leur forine complete. II a ele publie par Martene, Le anliq. eccl. rilib., append. au livre II, t. II, p. SUJ, de Ted. de Venise, 1783, d'apres un manuscrit Cbigi, copie par Mabillon ; [juis, d'aprcs notre manuscrit, par Muratori, Anliquit. Ital., t. I, p. 101 ; Cenni, Mon. domin. ponlif., t. II, p. 261 ; Pcrlz, Mon. Germ. Leges, t. II, p. 187 ; Mai, Spiciieg. Rom., t. VI, nicis cum turribulis cantantibus» Ecce mitto angelum meum, usque ad suggestum aree superioris, que est in capite graduum ante portas ereas > sancte Marie in Turri. Ibi sedit * dominus papa in sede sua circumstantibus episcopis et cardinalibus diaconis el csteris ecclesie ordinibus. Tunc electus impcrator cum conjuge et omnibus baronibus suis clericis et laicis osculalur pedes domini pupe, el rcgina in partem cum supradiclis ducloribus suis reccdente, Eleclus jural fidelilalem domino pape in huncmodum ; In nomine domini nostri Ihesu Chiisti ego N. rex et futurus iraperalor Romanorum promitto, spondeo, pouiceor atque per hec evangelia juro coram Domino et beato Petro apostolo tibi N. beati PeUi apostoli vicario fidelitatem, tuisque successoribus canonice intrantibus, meque amodo protectorem ac defensorem fore hujus sancte Romane a) Cod. cantatabus. p. 228; VS^altericb, Vitae Rom. pont., t. II, p a ete etudic avec les docuraents similaires par Waitz, Die Formeln der deulschen Konigs-und der romischen Kaiserkroiiung, dans les Memoircs de la Societo des sciences de Goltingcn, t. XVIII, 1873, p. 52, et par J. Scliwarzer, Die Ordines der KaiscrkrSnung^ Forscli. z. deutschen Gesch., t. XXII, p D'apres les uns (1'ertz, Waitz, etc), il aurait et6 ledige pour le couronnement de rcmi^ereur Ilenri VI par Celestin III, le 15 avril 1191; d'aprts d'autres (Ceniii, Gregorovius, Ficker, Schwarzcr), 11 aurait servi tel quel pour le sacre de Henri III, le 25 decembre Cest aussi ce qui mc semble le plus probable.?. s. M. Transpadina] Sur cette egllse, v. Duchesne, /.. P., t. I, p. 520, note 79. LlBEU Censuusi. I. 1. porias ereas v..u. in Tiirri] Ibid., t. II, p. 339, Ibi scdit..] Cf. Ic textc des.innales rvinaincs sur le sacre de Henri V (en III 11, L. P., t. II, p. 340 : " Cuin vero ad superiora graduuin ascendisset, illic domnus papa cum episcopis pluribus, cuni cardinalibus piesbiteris et diacouibus, cum subdiaconibus et ceteris scolae cantcirum ministiis affuit. Ad cuius vestigia cum re.\ corruisset, post pedum oscula ad oris oscula elevatus est. Ter se invicem complexi, ter se invicem osculati sunt.» Ccsl sans doute graco a une faute de transcription que lcs cardinaux pretres sont omis ; je crois qu"il f;iul rctablir : el cardinalibus presbileris cl diaconis.. A

8 : 2* LE IJBER CENSUUM ecclesie et vestre personn vestrorumque successorum in omnibus utililatibus in quantum divino fultus fuero adjutorio, secundum scire meum ac posse, sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus adjuvet et hec sancta evangelia. Ibique camcrariiis domini pape Elecli pallam accipit sibi habendam. Deinde qucril ab eo domimis papa lcr, si vult habcre pacem citm Ecclesia, eoque ter respondente «Volo» dominus papa dicit. Et ego do libi pacem, sicut Dominus dedit discipulis suis, osculaturque frontem cjus et mcntum [rasus enim csse dcbct) el ambas genas, poslremo os. Tunc surgens dom>7ius papa ter querit ab eo, si velit esse filius Ecclesie, et illo ler rcspondente «Volo,» dominus papa dicit : Et ego te recipio ut filium Ecclesie, et miltit eum sub manlo el ille osculalur pcctus domini pape et accipit eum per dexteram manum ' et cancellarius ejus sustental eicni a sinistra. Electus vero ducilur per dexteram ab archidiacono domini pape, et sic intrat per portam Eream clericis beati Petri cantantibus Benediclus dominus Deus Israel, usque ad portam Argentariam'^. Ibi dimittil cum dominus papa orantem, quem lcnto subscquitur gradu regina cum supradictis ductoribus suis usfjuc ad supradictam portam Argenteam. Electus vero completa oratione sxirgit, et cpiscopus Albanensis^ dat supcr eum hanc primam orationem: Deus in cujus manu corda sunt rcgum, inclina ad preces humilitatis nostre aures misericordie tue et principi nostro famulo tuo N. regimen appone sapientie et austis de tuo fonte oonsiliis tibi placeat et super omnia regna precellat. Postca dominus papa ingrcditur ecclesiam bcali Petri clericis cjusdem ccclesic cantantilms rcsponsorium Petre, DE L'EGL1SE ROMAINE. amas me. Quo completo dominus papa benedicit. Deinde scdet in scde sibi preparata in dextera parte cjusdem role^. Completa oratione Albanensis episcopi ingredilur Elcctus et sedet inpredicta sede, archipresbitero cardinalium et archidiacono hinc inde eum di/centibus et juxta eum sedcnlibus ut doceant qualiter debeat domino pape in scrulinio respondere. Dominus papa facit sc7-utinium in hunc modum. Septcm episcopis^ sedcntibus ad dcxtcram ejus secundum ordinem suum, episcopi Iheutonici sedeant ad dcxtcram Elecli, cardinales el cetcri nrdines ecclcsie sedcant. Dominus papa dicit : Antiqua sanctorum patrum institulio docet et precipit ut quisquis eligitur ut preesse debeat diligentissime examinetur cum omni caritate de fide sancte Trinitalis et interrogetur de diversis causis vel moribus qui suo regimini congruunt, juxta aposlolicum dictum : «Manum cito nemini imposucris ;» el ut etiam is qui ordinandus est antea erudiatur qualiter eum in ea prelatione constitutum oporteat conversari, ut excusabiles sint qui ei manus imponunt. Eadem itaque auctoritate et precepto interrogamus te, dilecte fili, caritate sincera si omnem prudentiam tuam, quantum tua capax est natura divino servitio inancipare volueris? Respondet : Ita toto corde volo in omnibus obedire et consentire. Interrogalur : Vis mores tuos ab omni malo temperare et quantum poteris Domino adjuvante ad omne bonum commutare? Respondct : In quantum possum, volo. Inlerrogatur : Vis sobrietatem cum Dei auxilio cuslodire? Respondcl In quantum possum volo. Intcrrogatur : Vis semper divinis mancipari negotiis el a lucris turpibus esse alienus, quantum te liumana permittit fragilitas? 1. et accipil cuih].-inn. Ruin. : «Mox clexlcram pontiflcis tenens... ad poi-tam ijorvcnit argeiitcam. Ibi ex libi-o pi'ofessionem impcraloriam fccit et a pontifice imperator dosignatiis cst, et itei-iim a pontifice ob.sculatus est.» Ici le sci-ment est pi-etc a la poite mt^mie de la basiliqiie {porta Argentea), aii lieu quc VOrdo la mai'que a la porte de rati-ium {porta aerea). Dans la vie d'hadiien IV par Boson {L />., t. II, p. 392), on voit que Frederic Barberousse renconti-a le pape dans Teglise in6me de S. Maria in Turri, et qu'il y pi6ta son serment, consuetam prolnssionem et plenariam.securitatem, secuntlum quod in Ordiiie conlinelur. 2. portam Anjentariam] Liscz Argenleam.' Cf. L. P., t. I, p. 324, note episcopus Albancnsis] Ann. Rom. : «Mox supcr eum orationem prlmam, sicutin Ordino contiiictur, episcopus Lavicanus dedit.» Boson : «Ante portas argenteas oralionem primam ab uno episcoporum nosti-orum suscepit.» Respondct : In quantum possum volo. Interrogatur : Vis humilitatem et patientiam in temetipso custodire et alios ad hoc inclinare? Respondcl : In quantum possum volo. Intcrrogatur : Pauperibus et peregrinis omnibusque indigentibus vis esse propter nomen 1. in sede...] Ann. lioia. : «1'osl iugressuui basilicae, cum in rotain porfireticam perveuisset, positis ulrimque sodibus...» 2. eiusdem rotae] II n'en a pas cncore ete qucslion. Ceci, de m6me que Lexpression in prcdicta scde, un pcu plus loin, suppose qu'il s'est perdu ici quelque cbose. On avait dil monlio,iiicr un siege prepare pour I clu sur la rola purpliyrelica, grand disque de porphyre eiicastre dans le pave dc la basiliquc. II c.\iste cncore. 3. seplem episcopis]. Les sept cveqiies palalii Lalcranemis, comme il est dit plus loiii, suburbicaires cumme ou dil maintenant. Ils furent r^duils i six par Calixle II.

9 : : Doniini affabilis et misericors? Respondel : Volo. Et dical dommiis : Hec omnia et cetera bona et cetera tibi tribiiat Dominiis et custodiat te atque corroboret in I.E L[BER CENSUUM DE LEGLISE ROMAINE. 3* omni bono. Et respondenl omnes : Amen. Inlerrogatur : Credis sccundum intelligentiam luam et capacitalem sensus tui sanctam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem totamque in Trinitate deitatem coessentialem et consubstaulialem, coclernum et coomnipotentem uniusque volunlatis potestatis et majestatis. creatorem omnium cieaturaruui a quo omnia et in quo omnia que sunt in celo ct in terra visibilia et invisibilia? Respondcl : Assentio et ita credo. Inlerrogatur : Credis singulam quamque in sancta Trinitate personam unum Deum verum plenum et perfectum? Respondet Credo. Inlerrogattir : Credis ipsum Dei fllium verbum Dei eternaliter natum de Patre, consubslantialera, coomnipotentem et coequalem per omnia Patri el divinitate temporaliter natum de Spiritu Sancto ex Maria semper virgine cum anima rationali, duas habentem nativitates unam ex patre eternam, alteram ex matre temporalem, Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum, non adoptivum neque fantasticum, unicum et unum Deum, fllium Dei in duabus naturis sed in unius personc singulai-itale, impassibilem el immortalem divinitate sed in humanitate pro nobis et pro nostra salute passum vera carnis passione, et sepultum et resurgenteni a mortuis die tercia vera carnis ressurrectione, die quadragesimo post ressurreclionem cum carne qua surrexit et anima ascendisse in celum et sedeie ad dexteram Dei Patris, undeventurus est judicare vivos et morluos, et reddere unicuique secundum opera sua, sive bona fuerint, sive niala? Respondet : Assentio et per omnia credo. Interrogalur : Credis etiam Spiritum Sanctum plenum et perfectum verumque Deum ex Patre et Filio procedentem, coequalem et coessentialem et coomnipotentem et coeternuin per omnia Patri et Filio?tepondel : Credo. Inlerrogatur : Credis Iianc sanctam Trinitatem non tres Deos sed unum Deum omnipotentem, eternum, invisibilem et incommutabilem? Respondet : Credo. Interrogalur : Credis sanctam catholicam et apostolicani unam esse veram Ecclesiam, in qua datur baptisma et vera omnium remissio pecca torum?flfsponrfei: Credo. Interrogatur : AnjiihemAtizas etiam omnem heresim extollentem se adversus sanctam Ecclesiam catholicam? Respondet : Anathematizo. Interrogatur : Credis eliara veram ressurrectionem ejusdem carnis quam nunc gestas et vitam eternam? Respondet : Credo. Interrogatur : Credis etiam novi et veteris lestamenti, legis et prophetarum et apostolorum unum esse auctorem Deum et dominum omnipotentem? Respondel : Credo. Et dicatur ei Hec fides augeatur a Domino ad veram et ad eternam beatitudinem, dilectissime in Christo fili. Et respondeant omnes : Amen. Tunc vadil dominus papa ad secretarium, et induit se ponllficalibus indumenlis usque ad dalmaticam, qua indutus sedet. Interim episcopus Portuensis in medio rote mediane dat hanc orationem super Electum : Deus inenarrabilis, auctor mundi et cetera sicut in unctione regis. Finita oratione vadit Eleetus ad chorum ' sancli Gregorii cum prediclo cardinalium archipresbytero el arehidiacono, quibus quasi magistris uti debet in toto offitio unctionis, et induunt eum amictu et alba et cingulo, et sic deducunt eum ad dominum papam in secrctarium. ibique fatiat eum clericum et concedit ei tunicarn, etdalmaticam, et pluvialem, et mitram, caligas et sandalia, quibus utatur in corona[tione\ sua, el sic indulvs stat ante dominum papam. Verum compkto scrulinio, exit Hostiensis episcopus adportam Argenteam, ubi Regina cum judicibus et baronibus suis prestoiatur et dat ei hanc orationem Omnipotens eterne Deus, fons et origo bonitatis, qui feminei» sexus fragilitatem nequaquam reprobando aversaris ', sed dignanter comprobando potius eligis, et qui inflrma mundi eligendo, queque fortia confundere decrevisti, quique elerne glorie virtutisquc tue triumphum in manu Judit femine judaice plebi de hoste sevissimo resignai-e voluisti, respice quesumus ad preces humilitatis noslre et super hanc famulam tuam N. quam supplici devotione in reginam eligimus, benedictionum tuarum dona multiplica, eamque dextera tue potentie semper et ubiquc circurada, ut verbo muniminis tui undique flrmiter protecta, visibilis seu invisibilis hostis nequitias triumphanter expugnare valeat, et una cum Sarra atque Rebecca, Lia et Rachel beatis reverendisque feminis fructu uleri sui jocundari " seu gratulari mereatur ad decorem totiusregni statumque sancte Dei a) Cod. semen. h) Cod. adversaris. c) Coil. fecundari. l. ad churum s. Gregurii] La chapelle Saint-Gregoire s'oavrail au bas de la uef laterale de gauche, lout pres de la sacrisiie ou secretarium. Yoy. L. P., t. II, p. 83, note 3.

10 4» LE LIBER CENSUUM Ecclesie regendiim necnon protegendum ; per Ghristum Dominum nostrum, qui ex intemeratobeate Marie virginis utero nasci, visitare ac renovare hunc dignatus est mundum, qui tecum vivit et regnat Deus in unitate Spiritus Sancli per immortalia secula seculorum. Amen. Qua oralione completa, unus de cardinalibus presbyteris cui prior preceperit et de diaconibus similiter unus cui archidiaconus jusseril, Reginam deducant usque ad altare sancti Gregorii ibique expectet donec dotninus papa cum sua processione exeat. Completis igituromnibus supradictis, ministri induant dominum papam planetam etpalleum et imposita mitra procedat, ordinibus de more precedenlibus ; posl quem vadat Electus cum supradiclis ductoribus suis, quem sequatur uxor ejus usque ad archam beati Pelri. Tunc primicerius cantat introitum cum scola el Kirieleison et silct. Dominus papa ascendil ad altare et post confessionem dat pacem diaconibus et incensat; posl incensum ascendit ad scdem. Electus vcro inter hcc et uxor ejus proslernuntur ante archam beati Petri, et archidiaconus facit lilaniam. Qua finita cxuitur, solo pluviali demisso. Episcopus Hostiensis ungat brachium dextrum de oleo exorcizato et intcr scapilias et dicit : Domine Deus omnipotens, cujus est omnis potestas et dignitas, te supplici devotione atque humillima prece deposcimus, ut huic famulo tuo prosperum imperatorie" dignilatis concedas etrectum, ut in tua dispositione constitulo ad regendam ecclesiam tuam nichil ei prefinita ofiitiant, futuraque non obsistant, sed inspirante Sancti Spiritus tui dono popuhmi sibi suhditum equo justitie libramine regere valeat, et in omnibus operibus suis te semper limeat, tibique jugiter placere contendat. Per dominum, etc. Sequitur oratio : Deus Dei filius Ihesus Christus dominus nosler, qui a Patre oleo exultationis unctus est pre participibus suis, ipse per presentem sacri ungiminis infusionem Spiritus Paracliti super caput tuum infundat benedictionem ; eandemque ^ usque ad interioracordis tuipenetrarefaciat ; quatinus hoc visibili et tractabili dono invisibilia percipere et temporali regno justis moderaminibus executo, eternaliter cum eo regnare merearis, qui solus sine peccato rex regum vivit et gloriatur cum Deo Patre in unitate ejusdem Spirilus Sancli. Post regis unctionem scquitur benedivtio Regine ante DE L'EGLISE ROMAINE. que habitas inaccessibilem, cujus providentia in sui dispositione non fallitur ; qui fecisti que futura sunt et vocas ea que non sunt tanquam ea que sunt; qui superbos equo moderamine de principatu ejicis, atque humiles dignanter in sublime provehis, ineffabilem misericordiam tuam supplices exoramus, ut sicut Hester reginam Israhel, causa salutis de captivitatis sue compede solulam, ad regis assumi thalamum regnique sui consortium transire fecisti, ita hanc famulam tuam N. humilitalis nosti-e benedictione, christiane plebis gratia salutis, ad dignam sublimemque Regis nostri copulam regnique sui participium misericorditer transire concedas, et ut regali federe conjugii semper manens pudica proximam dignitatis palmam continere queat, ubi Deo vivo et vero in omnibus el super omnia jugiter placere desideret, et te inspirante que tibi placita sunt toto corde perflciat. Per dominum nostrum Ihesum Christum. Sacri unctio olei in pectore Regine Spiritus Sancti gratia humilitatis nostre offitio copiosa descendat ; ut sicut raanibus nostris indignis oleo materiali oblita pinguescit exterius, ita ejus invisibili ungimine delibuta, impinguari merearis» interius ; ejusque spirituali unctione perfectissime semper imbula. et illicita declinare tota mente et spernere discas seu valeas, et utilia anime tue jugiter cogitare, optare, atque operari queas, auxiliante domino nostro Ihesu Chrislo, qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus in secula seculorum. Amen. Post hcc dominus papa descendit a sede, el vadit ad altare sancli Mauritii ', scquente Electo et Regina; et domino papa stantc super limen in introitu altaris, Electus stet ante eum in medio rote ; ad cujus dextram stet Regina, sex episcopis palalii Laterancnsis in rotis que ibi posite sunt circumstanlibus, septimo in offilio allaris domino pape serviente. Tunc oblationarius prior et secundus sumant coronas Electi et Regine de allari sancti Petri, et ponant super altare sancti Mauritii. Tunc dominus papa det anulum Electo et dicat : Accipe anulum, signaculum videlicet sancte fldei, soliditatem regni, augmentum potentie, per quem scias triumphali potentia hostes repellere, hereses destruere, subdilos coadliua) Uic ineple jjersona mutauir \. allare s. Maiiricii] Daiis le transept, aji)ss6 :ui niu allare : Deus qui solus habes immortalitatem lucema) Cod. imperante. b) Cod. eademque. ssparail les arcuilcs par lcsquellos oii de gauche. airivuit «Jes ncfs lall

11 LE LIHER CENSUUM DE LEGLISE RO.MALNE. 5* nare, el catholice fidei perseverahilitati connecti. Per. etc. Oratio post anulum datuni : Deiis cujus est omnis polestas et dignitas, da famulo tuo prosperum 8ue dignilatis effectum, in qua te remunerante permaneat, semperque teneat, tibique jugiter placere contendat. Per, etc. Hic cingit eum gladio et dicil : Accipe hunc gladium cum Dei benedictione tibi collatum, in quo per virtutem Spiritus Sancti resistere et ejicere omnes inimicos tuos valeas et cunctos sancte Dei ecclesie adversarios, regnumque tibi commissum tutari atque protegere castra Dei, per auxilium inviclissimi triumphatoris domini nostri Ihesu Christi, qui cum Patre in unitate Spiritus Sancti vivit et regnat in secula seculorum. Amen. Oratio post gladiuni : Deus qui providentia tua celeslia simul et terrena moderni'is. propitiare christianissimo Regi nostro, ut omnis hostium suoi'um forlitudo virtute gladii spirituali frangatur, atque pro illo pugnante penitus conteratur. Hic coronctur. Tunc archidiaconus accipiat coronam de altari sancti Mauritii et porrigat domino pape, quam cum dominus papa posuerit super capul Electi, dicat hanc oralionem : Accipe signum glorie in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut spreto antiquo hoste spretisquecontagiisomnium vitiorum, sic judicium et justitiam diligas, et ita misericorditer viva.s, ut ab ipso domino nostro Ihesu Christo in consortio sanctorum eterni regni coronam percipias. Qui cum Patre, etc. Impositio corone siiper caput Eegine. Quam cum imponit dominus super caput ejvs imponant manus septem episcopi el dicat dominus papa alla voce, scptem episcopi taceant : Accipe coronam regalis excellentie, que licet ab indignis, episcoporum tamen manibus capiti tuo imponitur. Unde velut hec exterius auro est et gemmis redimita, ita tu interius auro sapientie virtutumque gemmis decorari contendas, quatinus post occasum hujus seculi cum prudentibus virginihus sponso perhenni domino nostro Ihesu Cliristo digne et Liudabiliter occurras januamque celestis regni cum eodem ingredi merearis, qui cum Deo Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per infinita secula seculorum. Amen. Hic det dominus papa sceplrum impcrii et dicat : Accipe sceptrum, regie potestatis insigne, virgam scilicet rectam regni, virgam virtutis qua te ipsum bene regas, sanctam ecclesiam populumque christianum tibi a Deo commissum regia virtute ab improbis defendas, pravos corrigas, i-ectos pacifices, et ut viam rectam tenere possint tuo juvamine dirigas, quatinus de lemporali regno ad eternum pervejiias, ipso adjuvante cujus regnum et imperium sine LiBi!:n Censuum. I. fine permanet in seculi seculorum. Amen. Oratio posldalumsceptrum-.omnium, Domine, fonsbonorum cunctorumque, Deus, institutor profectuum, tribue qiiesumus famulo tuo N. adeptam hene regere dignitatem et a te sibi prestitum honorem corrohorare dignare; honorifica eum pre cunctis regihus lerre, uberi eum benedictione locupleta, et in solio regni firma stabilitate consolida. Visita eum in sobole, presla ei prolixitatem vite, in diebus ejus semper oriatur justilia, ut cum jucunditate et letitia eterno glorietur in regno. Per dominum, etc. Posl hcc dominu^ papa cum suis minislris ad altare hcali Petri revertilur. Tunc Prefeclus Urbis el Primicerius judicum drducant impcralorcm, imperatricem vero Prefeclus navalium. ef Secundicerius judicum. Quibus in locis suisjam stantibus. dominus papa incipit : Gloria in excelsis Deo. Et scola respondet. Deinde dicit hanc orationem : Deus regnorum omnium, etc. Qua finita Archidiaconus cum ceteris palalii diaconibus. el Primicerio et subdiaconis inler crucem vl allure incipit has laudes : Exaudi, Christe. Scola cum notariis in choro respondel : Domino nostro C. a Deo decreto summo Pontifici et universali pape vita. Et hoc ter. Itcrum dicit.archidiaconus cum canlantibus simul : Exaudi, Christe. El scola cum nolariis respondct : Domino nosti-o a Deo coronato magno et paciqco imperatori vita et victoria, tribus vicibus. Exaudi, Christe. Domine nostre N. ejus conjugi excellentissime imperatrici vita, tribus vicibus. Item : Exaudi, Chrisle. Respondetur. Exercitui Romauo et Theutonico vila et victoria, tribus vicibus. Item : Salvator mundi. Rrspondeiur : Tu illos adjuva, ler. Item : Sancte Micbael. R. Tu illos adjuva, tcr. Sancte Gabriel. R. Tu illos adjuva, tcr. Sancte Raphael. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Petre. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Paule. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Johannes. R. Tu illos adjuva, ter. Sancle Gregori. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Maurici. 7?. Tu illos adjuva, ter. Sancte Mercuri. R. Tu illos adjuva, ler. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Respondent alii similiter ler. Spes nostra. R. Christus vincit. Salus noslra. R. Cbristus vincit. Victoria nostra. R. Ghristus vincit. Honornosler. R. Christus vincit. Murus nosler inexpugnabilis. R. Christus vincit. Laus nostra. /{. Christus vincit. Triumphus noster. R. Christus vincil. Ipsi laus honor et imperium per immortalia secula seculorum. Amen. Hac laude finita, legitur epistola, et canlatur graduale et alleluia. Post que Imperator et Impcratrix deponunt coronas. Tunc legitur evangelium. Post qnod impcrator deponit gladium ct ascendil ad seli

12 ;, dem domini pape, imperalrice sequente, el offert domino pape panem simul et cereos et aiinim. Singiltati^n vero Imperator vinum, Imperatrix aquam de quibus debet ea dic fieri sacrificium. Quibus finitis reverluntur ad loca sua. Cum autem prefatio incipil, Imperator exlrahit pluviale el induitur manto proprio. Cum dicitur Pax Domini, ascendit ad communicandum indutus proprio manlo et Imperatrix cum eo. El accepta communione iterum rcdeunt ad loca sua. Finita vero missa, accedat ad imperatorem comes palatii et discalciet eum sandaliis et caligis et calciet eum ocreas imperiales, etcalcaria sancti Mauricii, et acceptis coronis sequantur dominum papam pergenlem ad equitandum deductiusque ad equos a sup7-adictis diictoribus. Cum dominus papa venrrlt ad eqmim, LE LIBER CENSUUM DE L'EGLISE ROMAI.NE. Impcrator teneat stapham, et coronclur et intret in processionem. Imperator cum suis ductoribus cum sequitur. Imperatrix vero cnm ductoribus suis sequatur Imperatorem. Ccteri barones sequanlur. Clerici urbis omnes sicut soliti sunt laudes faciant per loca sua ; Judei similiter in loco suo coronetur civitas, campane sonent omnes. Camerarii imperatoris precedant et seguantur nummos projicientes, 7i(a equitantium iter non impediatur. Cumque pervcnenerinl ad ascensorium, prior cardinalium sancti Laurentii foras muros incipit laudes sicut mos est, et ccteri respondent. Quibus finitis Imperator descendit, et tcnet stapham domino papa desccndente, deposita prius corona. Deinde ducitur dominus papa ab Impcratore et Urbis usque ad cameram majoris palatii'', Prefcclo ubi inde separentur. Imperatrix vero deducitur a Primicerio et Secundicerio judicum usque ad cameram Julie ' impera- tricis, in qua ipsa comedere debet cum episcopis et ceteris baronibus suis. Camerarii imperatoris cum camerario domini pape dent presbyterium omnibus 07-dinibus sacri palatii, pontifice et Imperatore in camera pausantibus. Quo peracto comedat Imperator ad dexteram domini pape, ceteris in locis suis sedentibus. Finito prandio surgat unus ex diaconibus quem archidiaconus jusserit, et legat lectionem; qua perlecta surgant cantorcs ct cantent quod soliti sunt. Finilo cantu, surgant omnes cum bencdictionibus. Dominus papa redeat ad cameram suam, Impcrator ad cameram Julie. Electus descendens de Monte Gaudii el veniens ad PonticeUum jurat^ hoc sncramenlu.m Romanis : Ego N. futurus imperator juro me servaturum Romanis bonas consuetudines et firmo cartas tercii generis et lilelli sine fraude et malo ingenio. Sic Deus me adjuvet et hec sancta evangelia. Ad poriam CoLlinam similiter jurare dcbet. In gradibus sancti Petrisimiliter. 1 a. NoMlNA CO-NSULUM TlinAMNKXSIUM ET OUAMPLUniUM AL10nU.M Qui junanunt PEn consensum totrs poplli'. Ilenricus et Scnebaldiisconsules Teramnensium, Michael, Guiducius, Rapcczi el filius ejus Ilermandus, Bencdcctone, Pandulfus judcx, Rodulfus, Vitellus, Johannes, Repeczo, Filippus, Anastasius, Johannes Bobaccuni, Alferius et filius, filius Ranuguisc, Marinus, Bernardus, Masseu, Machabeus judex, Rainerius judex, Gergualdus, Ranucius Dacturo et filius Atto, Oddo Rainaldi, Masseu Lucciani, Devemdecanza, Girardus, Bcrardus, Tebaldus, Jcniiarius, Senebaldus judex, Jacobiis, Zalcarcgina, Nicolaus, Martinus Maiescottus, Benzo, Petrus Morici cumfratre, Andrcas Anioris, Johannes, Masseus Genzi, Donadeus Melezanu, Albertucius, Orrigus Donadei, Scimon, Cclatus, Fidanza, Rusticus, \. ad ascensorium] Ce montoii- sc Irouvait ovidenimcnt a rentrce du palais dc Latraii. 2. Cameram maioris palalii] Le Iricliniitm de Lron III ; cf. L. P., t. II, p. 3, 6, 35, note 14. II se trouvait dans le pauiis int^iieur, appele ici maior. Amabile, Teobaldus ct filius, Johannes Gcrardi ct duo filii, Berarducius, Fanuele, Beneincasa, Masseu comilisse, Petrus Berte, Albcrto, Lconardus, Michael, Blasius, Senebaldus 3. Camera luliae] II y avait au Latran, au moins depuis le commencement du sixifeme siecle, une basilica luliae ou lulii, dont il est souvent question comme lieu de reunions et solcnnites officiellcs {Greg. M. Reg., XIII, 1; L. P., t. I, p. 227, 281, 296, 371). Dans le dernier te.vte du L. P., vie de Scrgius, elle est d6sign6e par les mots basilica domus luliae quae super campum respicit. Elle etait donc dans la parlie extsrieure du palais, celle qui rcgardait remplaccraent actuel dc I'obelisque. Les amenagements posterieurs (L. P., t. II, p. 40, note 52) n'avaient pas supprime rancienne denomination ; au onzieme Rainerii, Joliannes Valentinc, Petrus, Ruba, Pregadeu Gentile, Paulus Bonifilii, Adamarus, Carbone, Petrus, Nicolaus, Donadeus, Bordone, Petrus et filius, Munaldus, Florederosa, Leurus, Gcntile, Marturus, Alebrandinus juct au (louzicme sifccle, ello s'api)lii uait a un ai) iurtomcnt celui 0X1 l'on recevait les empereurs. \.jurat] Ces deux serments S(int mentioiiiies dans les Annales i-omaines, a propos dc Heiiri \' ; «ijiiu iiixta iniurura iraperatoruin consuetudinem iuraraenta, ununi aiitc punticellum, allcruin ante portam porticus, Koraanoruin pojiulo fccit.» Sur cette topographie, L. P., t. II. p Je n'ai pu reussir a determiner cii quellcs circonstances et en quelle annee ce serment fut pr6t6 par les gens de Terni.

13 Porcus, Johannes, LE LIBER GENSUUM DE L'EGLISE ROMAINE. dex, et Berarducius ejus frater, Petrus Gerardi, filii duo Nicolai Pelati, Ventura Paganolli, Jacobus Rainucii, Masseu Lebe, Anastasius Gentile, Nicolaus Alberlini, Gentile Adamuri, PetrusSimconis. Paganellus Berle. Salvidelebe, Transaricus Rnpeczelli, C. Tomassu Beneincase, Nicolaus presbyteri, Ranuguardo, Scnebaldus Berardi filius Petri Arronis, Romanucius, Berarducius comitisse, Salvi paradisi, Alixandro, Gnidottus Ursi, Zanca, Vcntura Albasie et cjiis pater, Davinii Rainaldi, Forte Pizoccli, Berardus Rubeus,Orrigonc Alhertucii, Transaricus Pollure, Nicolaus Albasie, Manuele Salvi, Masseu Tornatficti et fralrc Berarducius Rainucii, l'aulus Alionis, Bonusinfantc Rodolfucii, Paulus Joscuri, Boi-ardiicius Pctri de Nctto, P^iulus Bentevenie, Massarcllus Boccamcle ct Scimon, Nicolaus Quintavalle et filius, Guiducius Joliannis Dominici, Ventura scriniarius, Aifredus ncpos presbytcri Rainerii, Romanus et Masseus Bobuli, Paulus Petri Nicol.ii. Petrus dc Johanne, Sciintrus, Masscu de Alberto, Tiandanus de Jeczo, Anasasius Nicolai, Guido Bcrardi, Artule et cjus nepos, Petrus Andree, Lucas Bonicomitis, Nicolaiis Senebaldi, Alexandcr Bonefilie, Guiilo M.irici, Giicrro Bendectelli, Nicolaus Donnice, Laurentiiis l'liili ipi. Guiccio Nicolai, Petrus de Guido, Masseu Anchclle. Knniiciiis Malvangi, Petrus Massaiole, Aifredus Traudaiui, Jobannes Martioli, Filippus et Petrus Faimale, Rainerus Torbedore, Anastasius et Petrus Clii Marie, NicolausTiandanelli, Paulus Falconis, Massou Zebedeus.Rartholomeus Potri Fronli, Gilius Faidi ct Filippus filius ejus, Rainucius Paganclli, Maicus Rainaldi Thebalili, Crescenlius Bonicoinitis, Petrus Gallarone, Rainaldus Luciani, Rodulfus Guido Allucuonis, Mainardus, Liquintus, Francurinus, Gregorius Scarafagi, Amazalasinu, Petrus Baroucii, Masseu Sencbaldi, Andreas Altalone, Passavanti Beccarone, Nicolaus Malvicini, Rainaldus Gilioli, Petrus Alberti, Ranucius, Johannos Petri, Jacobus Guorri, Scimon Johannls, Jacobus Pauli, Matheus Ademari, Ferso, Albertus, Massco Tiandani, Jacohus et Ofreducius de Elpezo, et Bartholonieus de Franco, Adumarus, Guiducius, Gentile, MarcscoUus et Petrus de Rapezo, Jordanus Munaldi, Beraldus Collostacti, Rainucius et Donadeus Adumari, Andreas Johannis, Giraclio, Rainaldus Senebaldi, Pelrus Bonaventura, Jobanncs Trandani, Scimon Biscardi, Jacobus, Paulus Malanocte, Albericus, Beranlucius sine nomine Guido et Falco Bonefidei, Munaldusct Paganclliis Homodci, Johannes Tolli, Toniassu Ormanni, Beraiikicius, Magalolto, Masseu, Donadeus, Petrus, Senebaldus, Johannes Normaniii, Ascevele, Gilius Rainucii, Johannes Affurzuri, Cainui, Guido Galliatore, Trandanuccius, Normandictus, Masscu Guerreri, Guidoctus, Accattapanus, Voliecta, Nicolaus Candodatus, Tamfolle Trandani Bencdicti, et filius ejus Voccamele, Paulus Clare, Bartholomeus Musei, Petrus Oddolini, Petrus Sapii et filius ejus, Appalpatus, Nicolaus Paganisi et frater ejus, Tomasso Trifi, Johannes Cherc, Somao, Masseo Acbillei, Rapeczo et Berarducius Petil de Nctto, Opczo, Uaiiiucius Freuaiu cum filio, Oddo dc 0[)ezo cum filio, Berarducius Bonngure, Paulus Jacobi, Pareze, Pertecarone, Petrus Corradi, Fidanza et Senebaldus Nucis, Masseus Rose, Bocca Forteza et ejus filius, Rodulfus Sauli, Massus Donadei, Senebaldus Rainaldi, Rainucius de Azo, Vendettonis, Petrus Paganelli Incamiati, Bonus Comes, Ogolinus ct ejus frater, Cardarellus cum filio suo, Scollante filius Pantaleonis, C. Damianus Accurtibona, Petriolus, Galganus Franconis et duo filii ejus, Machabrinus et Masseu Fabresse, Martholomeo Bone, Jobannes Ingurdus, Nicolaus Alberturi, Adamurinus, Rainaldus France cum filio, SenebaldusdeAzo, Nicolaus filius Deneincase, Ascarone, Rainaldus ct Johannes Parroccle, Bartholomeus Petri, Scnebaldus, Joliannes de Mencio, Gilius Adamuri, Nicolaus Bcrardelli, Lodoicus, Guido, Paulus, Senebaldus ct Paulus Aldcbrandini, Bcrarducius, Berardus Rapeczelli, Pelrus, Violante, Seniorcllus Scinopi et Bonavolta et Besante ejus fralres, Somao Paganelli, Froierius et Amitedeu, et Paulus Damiani, Rainucius Guiducii et Somao ct Beneincasa et ejus fratres, Adamurus, Carsidonius, Alfanus, filii Malvingi qui sunt iiii. Matheus Rubulini cum fratre, Jacobus Rainaldi, Tomassus Berardiicii, Donadens Fragu, Masscu Blancu, Guiducius ct Masscu Zanconis Nicolaus, Rainucius Itte, Guido et Leonardus Disdede, Tiandanniiis, Donadeus et Niculaus Abrammi, Petius Alberti, Rainaldus, Petrus de Rau, Masseu et Jacobus de Gilio, Moricus Elpeczo, Johannes Cercamundi, Ogolinus, Amacta cum duobus filiis, Paulus et Nicolaus et Petrus Deuteadjute, Israael scriniarius, Beraldus, Abrammo, Nicolaus, Ingannatus, Bonusaccursu, Scnebaldus Camponis, filii Marie ii, filii Johannis de Azo ii, Silvesler, Pipinus et Petrus Anastasii, Penipa, Jacobus Massaie, Scnebaldus, ^'"orzurus Petri, Guido Raineri, Donadeus, Paulus Odolie, Amerinus, Oddo et Grecus Berardi, Berardus de Ingelberge cum filio, Berardus Claramilie cum fratre, Johannes Berardi cum patruo, Boncfatius Gerardi, Johannes Valentini, Petrus et Andreas Rodulfi, Bartholomeus, Rainerius Bermilie, Jacobus Pctrus et Philippus Leppantini, Senebaldus Cerebone, Paulus et Ogolinus Massarelli, Petrus medicusbonusinfante, Teodinus Rainaldi, Senebaldiis Amerini, Aimericus Potri, Orrigus Sarraceni, Rainaldus Gcntccore cum ii filiis, Gianiiusel Conversanus do Rapeczo, Guido et Atto Moronti, Bartholomeus. Grcgorius cum ii ncpotibus, Francus, Johannes Pandalfi, Rapcczo cum suo cognato, Persecus, Raincrius ejus frater, Pelrus Altemilie, Paulus Alberti, Oguicio, Petrus Dompneincase cura suo fratre Masseo et Soldanus de Cato, Gentilis. Ogenius deorrigocum iiii filiis, Bertelottus, Transaricus et Senebaldus Pacconi et ejus frater, Rusticus, Zacheus, Laurentius, Bcrtrammus Homodeu, Nicolaus, Bonaaugura, Petrus de Lcto, Paulus de Rosa, Paulus et Nicolaus Berle, Amaturu, Gcntilis Sinibaldi, Anastasius de Araraazalasino, Bonuscomes Lennis, Nicolaus Ingannati, Mercurius, Pinuliis, Cazialiis, Paulus Aliouis, Nicolaus Morici, Guido Xicolai Cencii, Carbonus Corradi et Botto, Donadeus Beraldi, Guerrae BorarJucii. Juratum est in contione per consensum totius populi.

ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E. Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s

ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E. Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s La ponctuation, au sens actuel de découpage logique de l a phrase, fut pratiquement inconnue

Plus en détail

Notre Père. Amen. Je vous salue Marie

Notre Père. Amen. Je vous salue Marie Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous

Plus en détail

Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm.

Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm. DE LA PRIMAUTÉ DU BIEN COMMUN CONTRE LES PERSONNALISTES. Par Charles de Koninck Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm. (avec numéro de pages et notes de l édition

Plus en détail

Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant me? * Multi insúrgunt advérsum me,

Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant me? * Multi insúrgunt advérsum me, OFFICE DES VIGILES AU RITE MONASTIQUE NOTRE DAME DU MONT CARMEL V/. Seigneur ouvre mes lèvres. R/. Et ma bouche proclamera Ta louange. (Ter) Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant

Plus en détail

L être et ses propriétés

L être et ses propriétés Louis Lachance, o. p. L être et ses propriétés Avant-propos Cet ouvrage a été composé dans le dessein de marquer les étapes successives par lesquelles passe la pensée dans son cheminement vers l idée d

Plus en détail

TRAVELEASY GILLIAN SOKOLOFF ET MARCELLO CARLINO 1BGDB

TRAVELEASY GILLIAN SOKOLOFF ET MARCELLO CARLINO 1BGDB L aventure Lone Survivor est avant tout une expérience de survie. You est un personnage faible et très seul. Il n a pas de passé, enfin il l a oublié. Au début du jeu, le joueur n a pas de nourriture,

Plus en détail

Copyrigth pour la version numérique - Les éditions d' Ainay - 2007 Lyon

Copyrigth pour la version numérique - Les éditions d' Ainay - 2007 Lyon SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS PRÉFACE. g La Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'aunis a pour but, comnre l'indique son nom, la publication de documents

Plus en détail

Acta Pauli Pp. VI 917

Acta Pauli Pp. VI 917 Acta Pauli Pp. VI 917 guenda videatur, Nos huic rei mature satisfacere statuimus. Collatis igitur consiliis sive cum Venerabili Fratre Nostro Hamleto Ioanne S. R. E. Cardinali Cicognani, publicis Ecclesiae

Plus en détail

SOMMAIRE. Pages. Organisation de la formation au collège... 5. Cycle central : classes de 5 e et 4 e... 9. Classe de 3 e... 65

SOMMAIRE. Pages. Organisation de la formation au collège... 5. Cycle central : classes de 5 e et 4 e... 9. Classe de 3 e... 65 SOMMAIRE Pages Organisation de la formation au collège.......................... 5 Cycle central : classes de 5 e et 4 e................................ 9 Organisation des enseignements du cycle central

Plus en détail

P.K.0 LE CULTE DE LA VIERGE MARIE

P.K.0 LE CULTE DE LA VIERGE MARIE P.K.0 Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n 43/2015 Samedi 15 août 2015 Solennité de l Assomption de la Vierge Marie Année B LE CULTE DE LA VIERGE MARIE VALEUR THEOLOGIQUE

Plus en détail

L'ASSOMPTION DE LA T. S. VIERGE

L'ASSOMPTION DE LA T. S. VIERGE QUESTIONS T11ËULOGIQUES. i LA DOCTRINE Il K L'ASSOMPTION DE LA T. S. VIERGE SA U É F J N 1 B I L I T É COMME DOGME DE FOI DIVINE PAR le R. P. D. Paul RENAUDIN Ali H h DU îaaint-maurk K DE CI.KRNALX P A

Plus en détail

Vêpres. Hymne : O Memoriale (BB 270) Psaume 71 I. Le Roi de paix et son Royaume Dieu m a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Vêpres. Hymne : O Memoriale (BB 270) Psaume 71 I. Le Roi de paix et son Royaume Dieu m a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 1 Vêpres Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Hymne : O Memoriale

Plus en détail

BRUSSELS SCHOOL. Journalism & Communication CHARTE GRAPHIQUE

BRUSSELS SCHOOL. Journalism & Communication CHARTE GRAPHIQUE CHARTE GRAPHIQUE VERSION STANDARD Pôle d activité Avenir Roman IHECS élément vectoriel Baseline Avenir Roman Veillez à utiliser le bon mode colorimétrique selon le support choisi. CMJN, pour l impression

Plus en détail

La notion de «Personne» divine à partir des q. 8, 9 et 10 du De Potentia de Thomas d Aquin.

La notion de «Personne» divine à partir des q. 8, 9 et 10 du De Potentia de Thomas d Aquin. La notion de «Personne» divine à partir des q. 8, 9 et 10 du De Potentia de Thomas d Aquin. 1 INTRODUCTION - Pertinence de l œuvre par rapport à la Somme théologique. La majorité des biographes semble

Plus en détail

Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone

Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone St Thomas d Aquin Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone 1 er janvier 2014 Entrée Peuple louez Marie Ref/ Peuple louez Marie (Ave Marie) la mère au

Plus en détail

Port-Royal et la Vulgate

Port-Royal et la Vulgate Cours d'isabelle Pantin Littérature néo-latine 2010 2011 Port-Royal et la Vulgate Une entreprise de traduction novatrice *** Audrey Legoupil Master de Littérature française «de la Renaissance aux Lumières»

Plus en détail

PROGRAMME DES COURS DE LICENCE

PROGRAMME DES COURS DE LICENCE PROGRAMME DES COURS DE LICENCE DROIT PROCESSUEL (1 ère partie) ENSEIGNEMENTS ANNÉE C Abbé Bernard du PUY-MONTBRUN Ce cours sera consacré à l étude des procès canoniques. Après une introduction à l aide

Plus en détail

QU'ATRI.ÈME LIVR.E DES ROIS

QU'ATRI.ÈME LIVR.E DES ROIS ;-r;fj QU'ATRI.ÈME LIVR.E DES ROIS,! l 1. Après la mort d'achab, Moab se 1. Prrevaricatus est autem Moab id rév~ta contre Israël. Isrnelpostquam mortuus est Achab. 2. t Ochozias étant tombé par le 2. Ceciditque

Plus en détail

Les modalités d insertion du discours direct en latin tardif : bornage et redondance

Les modalités d insertion du discours direct en latin tardif : bornage et redondance Les modalités d insertion du discours direct en latin tardif : bornage et redondance Maryse GAYNO (Centre Ernout, Paris IV-Sorbonne) gayno@wanadoo.fr Le discours direct en latin tardif présente des bornages

Plus en détail

ŒUVRES SAINT FRANÇOIS DE SALES ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE DOCTEUR DE L'ÉGLISE ÉDITION COMPLÈTE

ŒUVRES SAINT FRANÇOIS DE SALES ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE DOCTEUR DE L'ÉGLISE ÉDITION COMPLÈTE ŒUVRES DE SAINT FRANÇOIS DE SALES ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE ÉDITION COMPLÈTE D'APRÈS LES AUTOGRAPHES ET LES ÉDITIONS ORIGINALES ENRICHIS DE NOMBREUSES PIÈCES INÉDITES DÉDIÉE A N.

Plus en détail

n se compose de trois fragmenta Is~lncts: - Le narratenr tait en qnelques mots l'éloge

n se compose de trois fragmenta Is~lncts: - Le narratenr tait en qnelques mots l'éloge 1 DAN. XIII, 1-4. CHAPITRE XIII 1. Et erat vir habitans in Babylone, 1. Il Y avait un homme qui habitait Et nomen ejus Joakim. à Babylone, et dont le nom était Joakim. 2. Et accepit uxorem nomine Susan-

Plus en détail

EN SER VIC E DE GA RD. r a p p o r t d u p r o f e s s i o n n e l

EN SER VIC E DE GA RD. r a p p o r t d u p r o f e s s i o n n e l Dossier pour T HANDICAPÉ E L INTÉGRATION D UN ENFAN EN SER VIC E DE GA RD r a p p o r t d u p r o f e s s i o n n e l Document à conserver au service de garde I D E N T I F I C A T I O N D U S E R V I

Plus en détail

PLATEFORME GRAPHIQUE INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

PLATEFORME GRAPHIQUE INSTITUT DU NOUVEAU MONDE PLATEFORME GRAPHIQUE INTRODUCTION 01 Ce guide de normes a pour but d assurer à l Institut du nouveau monde une image uniforme et puissante, de communiquer la cohérence des gestes, des services et des politiques

Plus en détail

LE LIVRE DE LA SAGESSE

LE LIVRE DE LA SAGESSE LE LIVRE DE LA SAGESSE INTRODUCTION 1" Le titre. Dans la Vulgate, Liber Sapientise d'après les Septante, So^ta Sa>fo(jL(ovToç, Sagesse de Salomon. Le syriaque et l'arabe paraphrasent ces noms : ff La grande

Plus en détail

BULLETIN CARTÉSIEN XXX

BULLETIN CARTÉSIEN XXX XXX publié par le Centre d Études Cartésiennes (Paris IV-Sorbonne) * et par le Centro interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento dell Università di Lecce ** Bibliographie internationale critique

Plus en détail

Conduite et présentation des activités professionnelles. Prénom NOM BTS Assurance. Session 20XX

Conduite et présentation des activités professionnelles. Prénom NOM BTS Assurance. Session 20XX Prénom NOM BTS Assurance Session 20XX ( image de votre choix en harmonie avec l enseigne thème et couleur) Conduite et présentation des activités professionnelles I / Contexte A / Présentation de l agence

Plus en détail

Avantages et méthode de la bonne gouvernance d'entreprise - le cas pratique des PSF

Avantages et méthode de la bonne gouvernance d'entreprise - le cas pratique des PSF Avantages et méthode de la bonne gouvernance d'entreprise - le cas pratique des PSF Agenda Notre objectif Avantages et méthode de la bonne gouvernance d'entreprise - le cas pratique des PSF Vu par Vectis

Plus en détail

MANUCURE LA REVOLUTION COLOREDTM. www.colored.fr P A R I S. Colored Paris contact@colored.fr. Contact Presse presse@colored.fr 06.35.55.71.

MANUCURE LA REVOLUTION COLOREDTM. www.colored.fr P A R I S. Colored Paris contact@colored.fr. Contact Presse presse@colored.fr 06.35.55.71. Colored Paris contact@colored.fr Contact Presse presse@colored.fr 06.35.55.71.50 Contact Profetionnel pro@colored.fr www.colored.fr LA REVOLUTION MANUCURE 2013 COLOREDTM P A R I S LA REVOLUTION EST EN

Plus en détail

Baccalauréat 2014. Dossier de presse

Baccalauréat 2014. Dossier de presse Baccalauréat 2014 Dossier de presse ÉDITO Philippe Devernay - MENESR Allez-vous supprimer le baccalauréat? La question est, semble-t-il, inévitablement et immédiatement posée à tout nouveau ministre chargé

Plus en détail

CHARTE GRAPHIQUE. Réalisée par Talissa Giove

CHARTE GRAPHIQUE. Réalisée par Talissa Giove CHARTE GRAPHIQUE Réalisée par Talissa Giove SOMMAIRE CHARTE GRAPHIQUE 2 LOGOTYPE La construction Protection et déclinaisons Les règles d utilisation La typographie et couleurs DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Plus en détail

La subordination complétive dans les chroniques latines de l Italie du Centre-Sud (siècles X e -XII e )

La subordination complétive dans les chroniques latines de l Italie du Centre-Sud (siècles X e -XII e ) La subordination complétive dans les chroniques latines de l Italie du Centre-Sud (siècles X e -XII e ) Paolo GRECO (Université de Naples «Federico II») pagreco@unina.it 1. OBJECTIFS PRINCIPAUX ET CARACTÉRISTIQUES

Plus en détail

Conduite et Présentation d'activités Professionnelles

Conduite et Présentation d'activités Professionnelles Prénom NOM BTS ASSURANCE Session 20xx Conduite et Présentation d'activités Professionnelles «LA SOLIDARITE EST UNE FORCE» Image de l'agence locale MACIF XXXXX Stage du xx juillet 20xx au xx mars 20xx SOMMAIRE

Plus en détail

Bien assurer. ses biens immobiliers PRO. PORTRAIT Paul Jorion, un homme de tête au sein d un groupe

Bien assurer. ses biens immobiliers PRO. PORTRAIT Paul Jorion, un homme de tête au sein d un groupe 63 PRO Hebdo gratuit et indépendant de l assurance www.pro.news-assurances.com MARCHÉ IMMOBILER Bien assurer ses biens immobiliers Quid actum sit in caelo ante diem III idus Octobris anno nouo, initio

Plus en détail

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es 1 D er m ato ses f r éq u en tes M o ti f s d e c o n su l tati o n : D er m at o ses f r éq u en tes D er m at o ses p l u s r ar es 2 D er m ato ses f r éq u en tes: D er m at i te at o p i q u e E r

Plus en détail

NUMISMATIQUE, 1876, REVUE BELGE. MM. R. CHALON et L. DE COSTER. BRUXELLES, TRENTE-DEUXIÈME ANNÉE. LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE DECQ ET DUHENT PAR

NUMISMATIQUE, 1876, REVUE BELGE. MM. R. CHALON et L. DE COSTER. BRUXELLES, TRENTE-DEUXIÈME ANNÉE. LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE DECQ ET DUHENT PAR 3. REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE, Publiée sons les auspices de la Société royale dennmismatiqqe, PAR MM. R. CHALON et L. DE COSTER. 1876, TRENTE-DEUXIÈME ANNÉE. BRUXELLES, LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE DECQ ET

Plus en détail

Visita ad limina Apostolorum dei Presuli della Conferenza Episcopale del Benin

Visita ad limina Apostolorum dei Presuli della Conferenza Episcopale del Benin N. 0311 Lunedì 27.04.2015 Visita ad limina Apostolorum dei Presuli della Conferenza Episcopale del Benin Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza i Vescovi della Conferenza Episcopale

Plus en détail

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER. Geneviève PEZEU LE «DE PASSIONIBUS MULIERUM» DE TROTULA. Edition et traduction du manuscrit de Montpellier

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER. Geneviève PEZEU LE «DE PASSIONIBUS MULIERUM» DE TROTULA. Edition et traduction du manuscrit de Montpellier UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER Geneviève PEZEU LE «DE PASSIONIBUS MULIERUM» DE TROTULA Edition et traduction du manuscrit de Montpellier Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de Monsieur

Plus en détail

Sagem MF 9841. NOUVEAU : Système multifonctions A3 couleur irréprochable

Sagem MF 9841. NOUVEAU : Système multifonctions A3 couleur irréprochable Sagem MF 9841 NOUVEAU : Système multifonctions A3 couleur irréprochable MF A3 COULEUR MF 9841...ENTREZ DANS LE NOUVEL UNIVERS COULEUR IRREPROCHABLE DE LA GAMME DE SYSTEMES MULTIFONCTIONS A3 COULEUR DE

Plus en détail

Web conferences : la portlet BigBlueButton

Web conferences : la portlet BigBlueButton Centre de Ressources Informatiques, Multimédia et Audiovisuel (CRIMA) Franck Bordinat & Catherine Lelardeux Franck.bordinat@univ-jfc.fr Catherine.lelardeux@univ-jfc.fr SOMMAIRE Contexte & Besoins Choix

Plus en détail

Témoignages recueillis lors de nos rencontres VATICAN II à Richebourg et Laventie. Le

Témoignages recueillis lors de nos rencontres VATICAN II à Richebourg et Laventie. Le Témoignages recueillis lors de nos rencontres VATICAN II à Richebourg et Laventie. Le 22/10/2012. I Souvenirs. - d un grand renouveau dans l Eglise- l église. Les chrétiens aspiraient à ce renouveau. On

Plus en détail

Paroisse Saint-Pothin

Paroisse Saint-Pothin CARNET DE CHANTS Paroisse Saint-Pothin 1. La Messe p. 3 2. Chants pour la liturgie baptismale p. 23 3. Le sacrement de réconciliation p. 27 4. Prières du chrétien p. 35 5. Pour la liturgie des heures p.

Plus en détail

La vente : votre nouvelle compétence. Viroune Pholsena

La vente : votre nouvelle compétence. Viroune Pholsena La vente : votre nouvelle compétence Viroune Pholsena Conseillère éditoriale : Michelle Fayet La méthode PACTERA est une méthode déposée. Dunod, Paris, 2013 ISBN 978-2-10-070567-2 Introduction Vendre son

Plus en détail

Tutoriel Infuse Learning. Créer des quizzes multimédias sur ordinateur ou tablette

Tutoriel Infuse Learning. Créer des quizzes multimédias sur ordinateur ou tablette Tutoriel Infuse Learning Créer des quizzes multimédias sur ordinateur ou tablette 1- Présentation Infuselearning.com est un service web (en ligne) gratuit qui permet aux enseignants de créer des exercices

Plus en détail

DEUS CARITAS EST. Première partie : L unité de l amour dans la création et dans l histoire du salut

DEUS CARITAS EST. Première partie : L unité de l amour dans la création et dans l histoire du salut DEUS CARITAS EST Introduction 1. «Dieu est amour : celui qui demeure dans l amour demeure en Dieu, et Dieu en lui» (1Jn 4,16) : voilà le centre de la foi chrétienne qui donne à la vie une orientation nouvelle

Plus en détail

COMITÉ DE RÉDACTION. Fit. ARNALDI J. H. BAXTER B. BlsdnoEF K. KUMANIECKI Y. LEFEVRE D. NORBERO C. SAMARAN. FRANZ BLAn, DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE

COMITÉ DE RÉDACTION. Fit. ARNALDI J. H. BAXTER B. BlsdnoEF K. KUMANIECKI Y. LEFEVRE D. NORBERO C. SAMARAN. FRANZ BLAn, DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE NOVUM GLOSSARIUM COMITÉ DE RÉDACTION Fit. ARNALDI J. H. BAXTER B. BlsdnoEF K. KUMANIECKI Y. LEFEVRE D. NORBERO C. SAMARAN FRANZ BLAn, DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE NOVUM GLOSSARIUM M EDIAE LATINITATIS AB ANNO

Plus en détail

Tous les avantages d'un statut multicarte

Tous les avantages d'un statut multicarte communication impression Tous les avantages d'un statut multicarte Vous avez un projet de communication ou d'impression C'print négocie pour vous le meilleur tarif parmi son réseau de prestataires qualifiés

Plus en détail

introduction Nicolas Ruel Responsable Marketing & Communication

introduction Nicolas Ruel Responsable Marketing & Communication CHARTE GRAPHIQUE 2014 introduction Les Femmes et les Hommes constituent le premier capital de notre entreprise, tous rassemblés dans un même groupe arborant un logo, celui de Samsic. Société d Application

Plus en détail

Propriété, droit naturel et bien commun : les pauvres ont-ils des droits?

Propriété, droit naturel et bien commun : les pauvres ont-ils des droits? Propriété, droit naturel et bien commun : les pauvres ont-ils des droits? On connaît la raison fondamentale apportée par Léon XIII en preuve du droit de propriété privée : «homo, divinoe Provîdmfioe particeps»,

Plus en détail

identité visuelle charte graphique

identité visuelle charte graphique identité visuelle charte graphique sommaire 3 4 5 6 7 8 9 11 14 15 17 18 19 20 21 22 26 29 30 31 34 37 38 39 41 42 44 46 47 48 50 53 54 58 59 55 61 62 63 64 65 66 68 69 1 Logotype Principes Versions Couleurs

Plus en détail

Humaines. Des réponses. aux enjeux de la Supply Chain

Humaines. Des réponses. aux enjeux de la Supply Chain Dossier de presse - 2013 Des réponses Humaines aux enjeux de la Supply Chain Acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight Forwarding SOMMAIRE I Notre vision II III 34 ans d histoire

Plus en détail

Les adages mentionnés n expriment pas tous l état actuel du Droit positif

Les adages mentionnés n expriment pas tous l état actuel du Droit positif Les adages mentionnés n expriment pas tous l état actuel du Droit positif et les mots-clés sont purement indicatifs et surtout non limitatifs. * Les phrases en gras sont les adages * Les phrases en italique

Plus en détail

Tableau de bord. Tableau de bord. Statistiques des contenus de votre site (nb de pages, articles, commentaires...)

Tableau de bord. Tableau de bord. Statistiques des contenus de votre site (nb de pages, articles, commentaires...) Tutoriel WORDPRESS Tableau de bord 3 Tableau de bord Statistiques des contenus de votre site (nb de pages, articles, commentaires...) Press-Minute est un outils de publication rapide ou de préparation

Plus en détail

THEME 2 : MONDE ANTIQUE

THEME 2 : MONDE ANTIQUE 16 CHAPITRE DEUX: CITOYENNETÉ ET EMPIRE A ROME (I-III SIÈCLE AP JC). CHAPITRE DEUX : CITOYENNETÉ ET EMPIRE À ROME AU Ie - IIIe SIECLES AP J.C. INTRODUCTION CARTE DE L EMPIRE AU II AP JC. 1 / Quelle est

Plus en détail

Le Baptême de notre enfant

Le Baptême de notre enfant Le Baptême de notre enfant Baptême de notre enfant : Le à l église de Ce même jour, ils ont également reçu le baptême 1 Chers parents, Déroulement de la célébration (p 3-8) 1. Accueil et entrée dans l

Plus en détail

e-commerce+ Solution globale e-commerce Trafic web E-commerce BtoB Travailler les contenus d'un site e-commerce : un critère de qualité

e-commerce+ Solution globale e-commerce Trafic web E-commerce BtoB Travailler les contenus d'un site e-commerce : un critère de qualité et aussi à Marseille, Nîmes, Toulouse et Nantes. RENCONTREZ-NOUS E-commerce Paris 2013 VAD e-commerce Lille 2013 e-commerce+ LETTRE D INFORMATION D OCTAVE.BIZ + d'infos en dernière page PAGE PAGE PAGE

Plus en détail

33 Fédérations. Infrastructures européennes Vision européenne du réseau et investissements innovants Christine Le Forestier

33 Fédérations. Infrastructures européennes Vision européenne du réseau et investissements innovants Christine Le Forestier FÉDÉRATION DE L INDUSTRIE EUROPÉENNE DE LA CONSTRUCTION Elément s d identit é Infrastructures européennes Vision européenne du réseau et investissements innovants Christine Le Forestier 03.02.2015 ENTERPRISES

Plus en détail

Mémoire et écriture dans les préfaces des historiens romains

Mémoire et écriture dans les préfaces des historiens romains Mémoire et écriture dans les préfaces des historiens romains Marie Ledentu To cite this version: Marie Ledentu. Mémoire et écriture dans les préfaces des historiens romains. H. Casanova- Robin. Mémoire

Plus en détail

«Si quelqu un veut venir après moi qu il renonce à lui-même, qu il se charge chaque jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23.

«Si quelqu un veut venir après moi qu il renonce à lui-même, qu il se charge chaque jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23. «Si quelqu un veut venir après moi qu il renonce à lui-même, qu il se charge chaque jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23. Pour faire suite au récit des disciples sur le chemin d Emmaüs et pour

Plus en détail

RAPPORT D ANALYSE PAR PROGRAMME 2009

RAPPORT D ANALYSE PAR PROGRAMME 2009 RAPPORT D ANALYSE PAR PROGRAMME 2009 3 Sommaire Avant-propos : Page 3 Sommaire : Page 5 Guide de lecture : Page 8 Glossaire Page 10 Mission I : Pour un aménagement attractif et équilibré de la Bretagne

Plus en détail

PREMIÈRE ÉP1TRE. ~~è" CHAPITRE -1

PREMIÈRE ÉP1TRE. ~~è CHAPITRE -1 '1"t~ PREMIÈRE ÉP1TRE DE SAINT JEAN ~~è" CHAPITRE -1, 1. Ce qui était au commencement"ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,

Plus en détail

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N T

Plus en détail

INTRODUCTION. Nicolas Ruel Directeur Marketing & Communication

INTRODUCTION. Nicolas Ruel Directeur Marketing & Communication CHARTE GRAPHIQUE 2014 INTRODUCTION Les Femmes et les Hommes constituent le premier capital de notre entreprise, tous rassemblés dans un même groupe arborant un logo, celui de Samsic. Société d Application

Plus en détail

CONCILIATION EXPORTATIONS DE POMMES DE TERRE A DESTINATION DU CANADA. Rapport adopté le 16 novembre 1962 (L/1927-11S/90) I.

CONCILIATION EXPORTATIONS DE POMMES DE TERRE A DESTINATION DU CANADA. Rapport adopté le 16 novembre 1962 (L/1927-11S/90) I. 16 novembre 1962 CONCILIATION EXPORTATIONS DE POMMES DE TERRE A DESTINATION DU CANADA Rapport adopté le 16 novembre 1962 (L/1927-11S/90) I. Introduction 1. Le groupe spécial a examiné, conformément aux

Plus en détail

de ta famille et de la maison de ton père un peuple le nom une bénédiction! ceux qui te béniront ; mais qui te réprouvera,

de ta famille et de la maison de ton père un peuple le nom une bénédiction! ceux qui te béniront ; mais qui te réprouvera, Une lectio de Genèse 12,1-4 Il existe de savantes études consacrées à la vie d Abraham. Mais la vie de «notre Père Abraham» (Lc 1,73) est d abord dans la Parole de Dieu elle-même. Pour connaître Abraham,

Plus en détail

HISTOIRE DE VENISE (LIVRE VI)

HISTOIRE DE VENISE (LIVRE VI) Pietro BEMBO HISTOIRE DE VENISE (LIVRE VI) Présentation de Susanna GAMBINO LONGO À la mort soudaine d Andrea Navagero, en 1529, le Conseil des Dix charge Pietro Bembo de poursuivre l histoire officielle

Plus en détail

CHARTE D IDENTITE VISUELLE DU CJD

CHARTE D IDENTITE VISUELLE DU CJD CHARTE D IDENTITE VISUELLE DU CJD SOMMAIRE Introduction Les bons réflexes Les outils à votre disposition Les fondamentaux de l'identité visuelle du CJD 03 04 05 06 LE LOGOTYPE Logo CJD Logo CJD - Couleur

Plus en détail

Web conférences : la portlet BigBlueButton

Web conférences : la portlet BigBlueButton Centre de Ressources Informatiques, Multimédia et Audiovisuel (CRIMA) Web conférences : Développement : Franck Bordinat Présentation : Eric Carayol Franck.Bordinat@univ-jfc.fr Eric.Carayol@univ-jfc.fr

Plus en détail

OFFRE DE PARTENARIAT. 3 siècles de serrurerie, robinetterie et petite métallurgie en Pays de Vimeu

OFFRE DE PARTENARIAT. 3 siècles de serrurerie, robinetterie et petite métallurgie en Pays de Vimeu OFFRE DE PARTENARIAT 3 siècles de serrurerie, robinetterie et petite métallurgie en Pays de Vimeu Adresse : 80 Chaussée Marcadé 80100 ABBEVILLE Contact : Jean-Mary THOMAS 03 22 26 44 96-06 84 12 40 66

Plus en détail

Le Retraitement des Dispositifs Médicaux à Usage unique

Le Retraitement des Dispositifs Médicaux à Usage unique Le Retraitement des Dispositifs Médicaux à Usage unique Dr Ralf BERSCHEID, Chief Operating Officer, VANGUARD 30 Mars 2012 1 Le Groupe Vanguard >1.000 clients dans 15 pays Création en 1998 Croissance rapide

Plus en détail

CHARTE GRAPHIQUE Septembre 2009

CHARTE GRAPHIQUE Septembre 2009 CHARTE GRAPHIQUE Septembre 2009 1 1_1 2 UN CHANGEMENT D IDENTITÉ POUR PLUS DE VISIBILITÉ. MIEUX COMMUNIQUER POUR FÉDÉRER. Aujourd hui en pleine expansion, le réseau Polytech a choisi de changer d identité

Plus en détail

J 6-2 - Faculté de théologie de Poitiers

J 6-2 - Faculté de théologie de Poitiers J 6-2 - Faculté de théologie de Poitiers Collation des grades J 6-2 boîte 2 Cours et conférences J 6-2 boîte 2 Documentation historique J 6-2 boîte 1 Economat J 6-2 boîte 1 Examens, programmes J 6-2 boîte

Plus en détail

L acte d être à la question

L acte d être à la question (Article ouvert, périodiquement actualisé au gré de mes réflexions et lectures) A QUESTIONS CONCERNANT L ACTE D EXISTER...2 1. ACTUS ESSENDI?...2 2. ACTE EXISTENTIEL ET ACTE FORMEL?...3 3. PEUT ON PARLER

Plus en détail

Visualisation de projets immobiliers à travers la 3D L Avenue Digital Media. créateur de mondes virtuels

Visualisation de projets immobiliers à travers la 3D L Avenue Digital Media. créateur de mondes virtuels Visualisation de projets immobiliers à travers la 3D L Avenue Digital Media créateur de mondes virtuels L Avenue Digital Media En quelques mots L Avenue Digital Media est spe cialise e dans la cre ation

Plus en détail

Trousse d information pour les clients

Trousse d information pour les clients Trousse d information pour les clients 2 TROUSSE D INFORMATION POUR LES CLIENTS Présentation de notre équipe Faites connaissance avec notre équipe et apprenez comment chacun contribue à votre expérience

Plus en détail

www.xad.com DIRECTIVES sur la conception des publicités

www.xad.com DIRECTIVES sur la conception des publicités www.xad.com DIRECTIVES sur la conception des publicités Directives générales Matériels requis Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez fournir des contenus entièrement modifiables. FICHIERS Fichiers

Plus en détail

Le mystère de l Incarnation dans le Tome à Flavien de saint Léon le Grand

Le mystère de l Incarnation dans le Tome à Flavien de saint Léon le Grand qui semblent «sympathiques», aisément acceptables. Un des motifs du rejet de la foi peut être la peur de ses exigences, mais ne pas annoncer ces exigences donne l impression que l Eglise n a rien de spécial

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA

STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA Remarque : Les termes désignant des personnes s appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes. Art. 1 DENOMINATION ET SIEGE Sous la dénomination CARITAS JURA(ci-après

Plus en détail

Parler. DU Rotary. Charte graphique à l usage des Rotariens

Parler. DU Rotary. Charte graphique à l usage des Rotariens Parler DU Rotary à l usage des Rotariens «le plus bel accomplissement... est le résultat d une parfaite coordination entre le cœur, la tête et les bras.» Paul P. Harris Sommaire Introduction Notre look

Plus en détail

1 LE VITRAIL DU TRIOMPHE DE LA FOI AU TYMPAN DE LA NEF GOTHIQUE

1 LE VITRAIL DU TRIOMPHE DE LA FOI AU TYMPAN DE LA NEF GOTHIQUE LES QUATRE GRANDES VERRIÈRES DE DIDRON DE LA CATHÉDRALE INSTALLEES DE 1858 A 1866 1 LE VITRAIL DU TRIOMPHE DE LA FOI AU TYMPAN DE LA NEF GOTHIQUE Au soleil de l après-midi, ce vitrail inonde la nef gothique

Plus en détail

Remise du prix La Tribune du Stratège de l'année 2003 à René Carron Discours d Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire,

Remise du prix La Tribune du Stratège de l'année 2003 à René Carron Discours d Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire, Remise du prix La Tribune du Stratège de l'année 2003 à René Carron Discours d Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire, Paris, le Grand Véfour, mardi 3 février 2004 Messieurs

Plus en détail

PARLONS ROTARY. Charte graphique à l usage des Rotariens

PARLONS ROTARY. Charte graphique à l usage des Rotariens PARLONS ROTARY à l usage des Rotariens «LE PLUS BEL ACCOMPLISSEMENT... EST LE RÉSULTAT D UNE PARFAITE COORDINATION ENTRE LE CŒUR, LA TÊTE ET LES BRAS.» PAUL P. HARRIS Sommaire INTRODUCTION NOTRE LOOK TISSONS

Plus en détail

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons Chur SS Piano CLAUDE DEBUSSY Noël des enants qui n'ont lus de maisons (1915) Charton Mathias 2014 Publication Usage Pédagogique maitrisedeseinemaritimecom Yvetot France 2 Note de rogramme : Le Noël des

Plus en détail

Assomption de la Vierge Marie

Assomption de la Vierge Marie AOÛT 2015 - No. V «Ne rien préférer à l amour du Christ» Assomption de la Vierge Marie 15 Août Pax - Juillet 2015 No. IV Table des matières Dom Guéranger L Assomption de la Très Sainte Vierge...2 Conférences

Plus en détail

MARIAGE. Adresse du futur foyer: En l église paroissiale: Date du mariage, A (numéro postal, localité, commune) Diocèse de: ENTRE

MARIAGE. Adresse du futur foyer: En l église paroissiale: Date du mariage, A (numéro postal, localité, commune) Diocèse de: ENTRE DOC. VI. MARIAGE Date du mariage, En l église paroissiale: A (numéro postal, localité, commune) Diocèse de: ENTRE (Nom et prénoms du fiancé) (Nom et prénoms de la fiancée) Adresse actuelle: (localité et

Plus en détail

Politique relative au nom et à l emblème des Jeux du Québec+

Politique relative au nom et à l emblème des Jeux du Québec+ Politique relative au nom et à l emblème des Jeux du Québec+ +Juillet 2011 Table des matières+ 2 SIGNIFICATION 3 DÉFINITION DES COULEURS 9 ZONE DE DÉGAGEMENT 12 INTÉGRATION DE L EMBLÈME 16 FORME ET COMPOSITION

Plus en détail

L ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE L ASSOMPTION DE FANJEAUX : DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS SUR UN CHANTIER DE LA FIN DU XIII e SIÈCLE

L ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE L ASSOMPTION DE FANJEAUX : DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS SUR UN CHANTIER DE LA FIN DU XIII e SIÈCLE L ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE L ASSOMPTION DE FANJEAUX : DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS SUR UN CHANTIER DE LA FIN DU XIII e SIÈCLE par Adeline BÉA * L église paroissiale Notre-Dame (1) se dresse sur la partie

Plus en détail

Le Portfolio d une... Marion Bossaton. #Curieuse #Créative #Connectée

Le Portfolio d une... Marion Bossaton. #Curieuse #Créative #Connectée Le Portfolio d une... Marion Bossaton #Curieuse #Créative #Connectée À travers ce book interactif, je souhaite vous faire découvrir mon panel de compétences. J ai eu l occasion de travailler sur des projets

Plus en détail

1S Modèles de rédaction Enoncés

1S Modèles de rédaction Enoncés Par l équipe des professeurs de 1S du lycée Parc de Vilgénis 1S Modèles de rédaction Enoncés Produit scalaire & Corrigés Exercice 1 : définition du produit scalaire Soit ABC un triangle tel que AB, AC

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

Ordre du jour provisoire pour la COP12

Ordre du jour provisoire pour la COP12 CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 48 e Réunion du Comité permanent Gland, Suisse, 26 30 janvier 2015 SC48 13 Ordre du jour provisoire pour la COP12 Contexte L Ordre du jour provisoire

Plus en détail

Développez sereinement votre business

Développez sereinement votre business Développez sereinement votre business لتطویر تجارتكم بكل ثقة Avec Octave.dz, développez sereinement votre business VOUS ÊTES : dans le domaine industriel ou la distribution, une PME ou une MGE (Moyennes

Plus en détail

Le seul ami de Batman

Le seul ami de Batman Le seul ami de Batman Avant de devenir un héros de cinéma en 1989, Batman est depuis plus de 50 ans un fameux personnage de bandes dessinées aux États-Unis. Il fut créé en mai 1939 dans les pages de Détective

Plus en détail

CITOYENNETÉ ET EMPIRE À ROME (IE R -III E SIÈCLE) (Manuel p.54-67)

CITOYENNETÉ ET EMPIRE À ROME (IE R -III E SIÈCLE) (Manuel p.54-67) CITOYENNETÉ ET EMPIRE À ROME (IE R -III E SIÈCLE) (Manuel p.54-67) (Recensement des citoyens romains sur la base de l hérédité, bas relief) «civisme concret, improvisé, informel, individuel, un mélange

Plus en détail

Les «Best Practices» de la création d un e-mail. 20 novembre 2008 - Pascal VERSAVEL 1

Les «Best Practices» de la création d un e-mail. 20 novembre 2008 - Pascal VERSAVEL 1 Les «Best Practices» de la création d un e-mail 20 novembre 2008 - Pascal VERSAVEL 1 Sommaire I. Qui sommes nous? II. III. IV. Bon sens et Objectifs La structure et la mise en page Le code HTML V. Soignez

Plus en détail

Mise à jour : janvier 2015 POURQUOI ET COMMENT OPTIMISER LES VISUELS

Mise à jour : janvier 2015 POURQUOI ET COMMENT OPTIMISER LES VISUELS Mise à jour : janvier 2015 POURQUOI ET COMMENT OPTIMISER LES VISUELS QUI EST MAXIWEB? Maxiweb est une agence digitale pas comme les autres. Un seul objectif : faire de vous le ROI Pôle Consulting Pôle

Plus en détail

Notice de sécurité de votre. installation au gaz naturel

Notice de sécurité de votre. installation au gaz naturel Notice de sécurité de votre installation au gaz naturel 1 Sommaire 2 3 Le gaz naturel, une énergie d avenir 05 Le gaz naturel. Faire bon usage du gaz naturel 07 Description générale de l installation du

Plus en détail

Très chers amis, Merci de nous aider, vous êtes toujours bien présents dans nos prières quotidiennes. Dans le Cœur de Jésus,

Très chers amis, Merci de nous aider, vous êtes toujours bien présents dans nos prières quotidiennes. Dans le Cœur de Jésus, nous avons, depuis peu, quelque espoir. Pour cela, il nous faut impérativement faire des travaux afin que notre maison soit juridiquement accessible. Très chers amis, Nous sommes très heureuses de vous

Plus en détail

Déléguez votre gestion de documents Quelles sont vos attentes? 2 Comment optimiser l organisation de mon entreprise et accroître la productivité de mes collaborateurs? Pierre, Directeur Général 3 Stéphanie,

Plus en détail

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

La santé de votre entreprise mérite notre protection. mutuelle mclr La santé de votre entreprise mérite notre protection. www.mclr.fr Qui sommes-nous? En tant que mutuelle régionale, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs liées à la taille

Plus en détail

L accomplissement de son humanité

L accomplissement de son humanité Mercredi 15 août 2012 Assomption de la Vierge Marie Commentaire Père Nicolas Tarralle, assomptionniste L accomplissement de son humanité Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l enfant tressaillit

Plus en détail