Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5 \<\B0 -^Jt'

6

7 I. QuALITER ROMANUS ImPERATOR DEBEAT COROXARI *. Incipit ordo Romanus ad benedicendum imperatorem quando coronam accipit a domino papa in basilica beati Pctri apostoli ad altare sancti Mauricii. Die dominico summo manc descendit Electus cum conjuge siia ad sanclam Mariam Transpadinam ^, que est juxla Terebinlhum, ibique recipitur honorifice a prefecto urbis et comite palatii Lateranensis, et uxor ejus a dativo judice et archario, et deducitur per porticum, clericis Urbis omnibus indutis cappis, planelis, dalmaticis et iu- 1. Cet Ordo coronalionis est le pliis ancien dcs rituels de ce genre, dans leur forine complete. II a ele publie par Martene, Le anliq. eccl. rilib., append. au livre II, t. II, p. SUJ, de Ted. de Venise, 1783, d'apres un manuscrit Cbigi, copie par Mabillon ; [juis, d'aprcs notre manuscrit, par Muratori, Anliquit. Ital., t. I, p. 101 ; Cenni, Mon. domin. ponlif., t. II, p. 261 ; Pcrlz, Mon. Germ. Leges, t. II, p. 187 ; Mai, Spiciieg. Rom., t. VI, nicis cum turribulis cantantibus» Ecce mitto angelum meum, usque ad suggestum aree superioris, que est in capite graduum ante portas ereas > sancte Marie in Turri. Ibi sedit * dominus papa in sede sua circumstantibus episcopis et cardinalibus diaconis el csteris ecclesie ordinibus. Tunc electus impcrator cum conjuge et omnibus baronibus suis clericis et laicis osculalur pedes domini pupe, el rcgina in partem cum supradiclis ducloribus suis reccdente, Eleclus jural fidelilalem domino pape in huncmodum ; In nomine domini nostri Ihesu Chiisti ego N. rex et futurus iraperalor Romanorum promitto, spondeo, pouiceor atque per hec evangelia juro coram Domino et beato Petro apostolo tibi N. beati PeUi apostoli vicario fidelitatem, tuisque successoribus canonice intrantibus, meque amodo protectorem ac defensorem fore hujus sancte Romane a) Cod. cantatabus. p. 228; VS^altericb, Vitae Rom. pont., t. II, p a ete etudic avec les docuraents similaires par Waitz, Die Formeln der deulschen Konigs-und der romischen Kaiserkroiiung, dans les Memoircs de la Societo des sciences de Goltingcn, t. XVIII, 1873, p. 52, et par J. Scliwarzer, Die Ordines der KaiscrkrSnung^ Forscli. z. deutschen Gesch., t. XXII, p D'apres les uns (1'ertz, Waitz, etc), il aurait et6 ledige pour le couronnement de rcmi^ereur Ilenri VI par Celestin III, le 15 avril 1191; d'aprts d'autres (Ceniii, Gregorovius, Ficker, Schwarzcr), 11 aurait servi tel quel pour le sacre de Henri III, le 25 decembre Cest aussi ce qui mc semble le plus probable.?. s. M. Transpadina] Sur cette egllse, v. Duchesne, /.. P., t. I, p. 520, note 79. LlBEU Censuusi. I. 1. porias ereas v..u. in Tiirri] Ibid., t. II, p. 339, Ibi scdit..] Cf. Ic textc des.innales rvinaincs sur le sacre de Henri V (en III 11, L. P., t. II, p. 340 : " Cuin vero ad superiora graduuin ascendisset, illic domnus papa cum episcopis pluribus, cuni cardinalibus piesbiteris et diacouibus, cum subdiaconibus et ceteris scolae cantcirum ministiis affuit. Ad cuius vestigia cum re.\ corruisset, post pedum oscula ad oris oscula elevatus est. Ter se invicem complexi, ter se invicem osculati sunt.» Ccsl sans doute graco a une faute de transcription que lcs cardinaux pretres sont omis ; je crois qu"il f;iul rctablir : el cardinalibus presbileris cl diaconis.. A

8 : 2* LE IJBER CENSUUM ecclesie et vestre personn vestrorumque successorum in omnibus utililatibus in quantum divino fultus fuero adjutorio, secundum scire meum ac posse, sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus adjuvet et hec sancta evangelia. Ibique camcrariiis domini pape Elecli pallam accipit sibi habendam. Deinde qucril ab eo domimis papa lcr, si vult habcre pacem citm Ecclesia, eoque ter respondente «Volo» dominus papa dicit. Et ego do libi pacem, sicut Dominus dedit discipulis suis, osculaturque frontem cjus et mcntum [rasus enim csse dcbct) el ambas genas, poslremo os. Tunc surgens dom>7ius papa ter querit ab eo, si velit esse filius Ecclesie, et illo ler rcspondente «Volo,» dominus papa dicit : Et ego te recipio ut filium Ecclesie, et miltit eum sub manlo el ille osculalur pcctus domini pape et accipit eum per dexteram manum ' et cancellarius ejus sustental eicni a sinistra. Electus vero ducilur per dexteram ab archidiacono domini pape, et sic intrat per portam Eream clericis beati Petri cantantibus Benediclus dominus Deus Israel, usque ad portam Argentariam'^. Ibi dimittil cum dominus papa orantem, quem lcnto subscquitur gradu regina cum supradictis ductoribus suis usfjuc ad supradictam portam Argenteam. Electus vero completa oratione sxirgit, et cpiscopus Albanensis^ dat supcr eum hanc primam orationem: Deus in cujus manu corda sunt rcgum, inclina ad preces humilitatis nostre aures misericordie tue et principi nostro famulo tuo N. regimen appone sapientie et austis de tuo fonte oonsiliis tibi placeat et super omnia regna precellat. Postca dominus papa ingrcditur ecclesiam bcali Petri clericis cjusdem ccclesic cantantilms rcsponsorium Petre, DE L'EGL1SE ROMAINE. amas me. Quo completo dominus papa benedicit. Deinde scdet in scde sibi preparata in dextera parte cjusdem role^. Completa oratione Albanensis episcopi ingredilur Elcctus et sedet inpredicta sede, archipresbitero cardinalium et archidiacono hinc inde eum di/centibus et juxta eum sedcnlibus ut doceant qualiter debeat domino pape in scrulinio respondere. Dominus papa facit sc7-utinium in hunc modum. Septcm episcopis^ sedcntibus ad dcxtcram ejus secundum ordinem suum, episcopi Iheutonici sedeant ad dcxtcram Elecli, cardinales el cetcri nrdines ecclcsie sedcant. Dominus papa dicit : Antiqua sanctorum patrum institulio docet et precipit ut quisquis eligitur ut preesse debeat diligentissime examinetur cum omni caritate de fide sancte Trinitalis et interrogetur de diversis causis vel moribus qui suo regimini congruunt, juxta aposlolicum dictum : «Manum cito nemini imposucris ;» el ut etiam is qui ordinandus est antea erudiatur qualiter eum in ea prelatione constitutum oporteat conversari, ut excusabiles sint qui ei manus imponunt. Eadem itaque auctoritate et precepto interrogamus te, dilecte fili, caritate sincera si omnem prudentiam tuam, quantum tua capax est natura divino servitio inancipare volueris? Respondet : Ita toto corde volo in omnibus obedire et consentire. Interrogalur : Vis mores tuos ab omni malo temperare et quantum poteris Domino adjuvante ad omne bonum commutare? Respondct : In quantum possum, volo. Inlerrogatur : Vis sobrietatem cum Dei auxilio cuslodire? Respondcl In quantum possum volo. Intcrrogatur : Vis semper divinis mancipari negotiis el a lucris turpibus esse alienus, quantum te liumana permittit fragilitas? 1. et accipil cuih].-inn. Ruin. : «Mox clexlcram pontiflcis tenens... ad poi-tam ijorvcnit argeiitcam. Ibi ex libi-o pi'ofessionem impcraloriam fccit et a pontifice imperator dosignatiis cst, et itei-iim a pontifice ob.sculatus est.» Ici le sci-ment est pi-etc a la poite mt^mie de la basiliqiie {porta Argentea), aii lieu quc VOrdo la mai'que a la porte de rati-ium {porta aerea). Dans la vie d'hadiien IV par Boson {L />., t. II, p. 392), on voit que Frederic Barberousse renconti-a le pape dans Teglise in6me de S. Maria in Turri, et qu'il y pi6ta son serment, consuetam prolnssionem et plenariam.securitatem, secuntlum quod in Ordiiie conlinelur. 2. portam Anjentariam] Liscz Argenleam.' Cf. L. P., t. I, p. 324, note episcopus Albancnsis] Ann. Rom. : «Mox supcr eum orationem prlmam, sicutin Ordino contiiictur, episcopus Lavicanus dedit.» Boson : «Ante portas argenteas oralionem primam ab uno episcoporum nosti-orum suscepit.» Respondct : In quantum possum volo. Interrogatur : Vis humilitatem et patientiam in temetipso custodire et alios ad hoc inclinare? Respondcl : In quantum possum volo. Intcrrogatur : Pauperibus et peregrinis omnibusque indigentibus vis esse propter nomen 1. in sede...] Ann. lioia. : «1'osl iugressuui basilicae, cum in rotain porfireticam perveuisset, positis ulrimque sodibus...» 2. eiusdem rotae] II n'en a pas cncore ete qucslion. Ceci, de m6me que Lexpression in prcdicta scde, un pcu plus loin, suppose qu'il s'est perdu ici quelque cbose. On avait dil monlio,iiicr un siege prepare pour I clu sur la rola purpliyrelica, grand disque de porphyre eiicastre dans le pave dc la basiliquc. II c.\iste cncore. 3. seplem episcopis]. Les sept cveqiies palalii Lalcranemis, comme il est dit plus loiii, suburbicaires cumme ou dil maintenant. Ils furent r^duils i six par Calixle II.

9 : : Doniini affabilis et misericors? Respondel : Volo. Et dical dommiis : Hec omnia et cetera bona et cetera tibi tribiiat Dominiis et custodiat te atque corroboret in I.E L[BER CENSUUM DE LEGLISE ROMAINE. 3* omni bono. Et respondenl omnes : Amen. Inlerrogatur : Credis sccundum intelligentiam luam et capacitalem sensus tui sanctam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem totamque in Trinitate deitatem coessentialem et consubstaulialem, coclernum et coomnipotentem uniusque volunlatis potestatis et majestatis. creatorem omnium cieaturaruui a quo omnia et in quo omnia que sunt in celo ct in terra visibilia et invisibilia? Respondcl : Assentio et ita credo. Inlerrogatur : Credis singulam quamque in sancta Trinitate personam unum Deum verum plenum et perfectum? Respondet Credo. Inlerrogattir : Credis ipsum Dei fllium verbum Dei eternaliter natum de Patre, consubslantialera, coomnipotentem et coequalem per omnia Patri el divinitate temporaliter natum de Spiritu Sancto ex Maria semper virgine cum anima rationali, duas habentem nativitates unam ex patre eternam, alteram ex matre temporalem, Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum, non adoptivum neque fantasticum, unicum et unum Deum, fllium Dei in duabus naturis sed in unius personc singulai-itale, impassibilem el immortalem divinitate sed in humanitate pro nobis et pro nostra salute passum vera carnis passione, et sepultum et resurgenteni a mortuis die tercia vera carnis ressurrectione, die quadragesimo post ressurreclionem cum carne qua surrexit et anima ascendisse in celum et sedeie ad dexteram Dei Patris, undeventurus est judicare vivos et morluos, et reddere unicuique secundum opera sua, sive bona fuerint, sive niala? Respondet : Assentio et per omnia credo. Interrogalur : Credis etiam Spiritum Sanctum plenum et perfectum verumque Deum ex Patre et Filio procedentem, coequalem et coessentialem et coomnipotentem et coeternuin per omnia Patri et Filio?tepondel : Credo. Inlerrogatur : Credis Iianc sanctam Trinitatem non tres Deos sed unum Deum omnipotentem, eternum, invisibilem et incommutabilem? Respondet : Credo. Interrogalur : Credis sanctam catholicam et apostolicani unam esse veram Ecclesiam, in qua datur baptisma et vera omnium remissio pecca torum?flfsponrfei: Credo. Interrogatur : AnjiihemAtizas etiam omnem heresim extollentem se adversus sanctam Ecclesiam catholicam? Respondet : Anathematizo. Interrogatur : Credis eliara veram ressurrectionem ejusdem carnis quam nunc gestas et vitam eternam? Respondet : Credo. Interrogatur : Credis etiam novi et veteris lestamenti, legis et prophetarum et apostolorum unum esse auctorem Deum et dominum omnipotentem? Respondel : Credo. Et dicatur ei Hec fides augeatur a Domino ad veram et ad eternam beatitudinem, dilectissime in Christo fili. Et respondeant omnes : Amen. Tunc vadil dominus papa ad secretarium, et induit se ponllficalibus indumenlis usque ad dalmaticam, qua indutus sedet. Interim episcopus Portuensis in medio rote mediane dat hanc orationem super Electum : Deus inenarrabilis, auctor mundi et cetera sicut in unctione regis. Finita oratione vadit Eleetus ad chorum ' sancli Gregorii cum prediclo cardinalium archipresbytero el arehidiacono, quibus quasi magistris uti debet in toto offitio unctionis, et induunt eum amictu et alba et cingulo, et sic deducunt eum ad dominum papam in secrctarium. ibique fatiat eum clericum et concedit ei tunicarn, etdalmaticam, et pluvialem, et mitram, caligas et sandalia, quibus utatur in corona[tione\ sua, el sic indulvs stat ante dominum papam. Verum compkto scrulinio, exit Hostiensis episcopus adportam Argenteam, ubi Regina cum judicibus et baronibus suis prestoiatur et dat ei hanc orationem Omnipotens eterne Deus, fons et origo bonitatis, qui feminei» sexus fragilitatem nequaquam reprobando aversaris ', sed dignanter comprobando potius eligis, et qui inflrma mundi eligendo, queque fortia confundere decrevisti, quique elerne glorie virtutisquc tue triumphum in manu Judit femine judaice plebi de hoste sevissimo resignai-e voluisti, respice quesumus ad preces humilitatis noslre et super hanc famulam tuam N. quam supplici devotione in reginam eligimus, benedictionum tuarum dona multiplica, eamque dextera tue potentie semper et ubiquc circurada, ut verbo muniminis tui undique flrmiter protecta, visibilis seu invisibilis hostis nequitias triumphanter expugnare valeat, et una cum Sarra atque Rebecca, Lia et Rachel beatis reverendisque feminis fructu uleri sui jocundari " seu gratulari mereatur ad decorem totiusregni statumque sancte Dei a) Cod. semen. h) Cod. adversaris. c) Coil. fecundari. l. ad churum s. Gregurii] La chapelle Saint-Gregoire s'oavrail au bas de la uef laterale de gauche, lout pres de la sacrisiie ou secretarium. Yoy. L. P., t. II, p. 83, note 3.

10 4» LE LIBER CENSUUM Ecclesie regendiim necnon protegendum ; per Ghristum Dominum nostrum, qui ex intemeratobeate Marie virginis utero nasci, visitare ac renovare hunc dignatus est mundum, qui tecum vivit et regnat Deus in unitate Spiritus Sancli per immortalia secula seculorum. Amen. Qua oralione completa, unus de cardinalibus presbyteris cui prior preceperit et de diaconibus similiter unus cui archidiaconus jusseril, Reginam deducant usque ad altare sancti Gregorii ibique expectet donec dotninus papa cum sua processione exeat. Completis igituromnibus supradictis, ministri induant dominum papam planetam etpalleum et imposita mitra procedat, ordinibus de more precedenlibus ; posl quem vadat Electus cum supradiclis ductoribus suis, quem sequatur uxor ejus usque ad archam beati Pelri. Tunc primicerius cantat introitum cum scola el Kirieleison et silct. Dominus papa ascendil ad altare et post confessionem dat pacem diaconibus et incensat; posl incensum ascendit ad scdem. Electus vcro inter hcc et uxor ejus proslernuntur ante archam beati Petri, et archidiaconus facit lilaniam. Qua finita cxuitur, solo pluviali demisso. Episcopus Hostiensis ungat brachium dextrum de oleo exorcizato et intcr scapilias et dicit : Domine Deus omnipotens, cujus est omnis potestas et dignitas, te supplici devotione atque humillima prece deposcimus, ut huic famulo tuo prosperum imperatorie" dignilatis concedas etrectum, ut in tua dispositione constitulo ad regendam ecclesiam tuam nichil ei prefinita ofiitiant, futuraque non obsistant, sed inspirante Sancti Spiritus tui dono popuhmi sibi suhditum equo justitie libramine regere valeat, et in omnibus operibus suis te semper limeat, tibique jugiter placere contendat. Per dominum, etc. Sequitur oratio : Deus Dei filius Ihesus Christus dominus nosler, qui a Patre oleo exultationis unctus est pre participibus suis, ipse per presentem sacri ungiminis infusionem Spiritus Paracliti super caput tuum infundat benedictionem ; eandemque ^ usque ad interioracordis tuipenetrarefaciat ; quatinus hoc visibili et tractabili dono invisibilia percipere et temporali regno justis moderaminibus executo, eternaliter cum eo regnare merearis, qui solus sine peccato rex regum vivit et gloriatur cum Deo Patre in unitate ejusdem Spirilus Sancli. Post regis unctionem scquitur benedivtio Regine ante DE L'EGLISE ROMAINE. que habitas inaccessibilem, cujus providentia in sui dispositione non fallitur ; qui fecisti que futura sunt et vocas ea que non sunt tanquam ea que sunt; qui superbos equo moderamine de principatu ejicis, atque humiles dignanter in sublime provehis, ineffabilem misericordiam tuam supplices exoramus, ut sicut Hester reginam Israhel, causa salutis de captivitatis sue compede solulam, ad regis assumi thalamum regnique sui consortium transire fecisti, ita hanc famulam tuam N. humilitalis nosti-e benedictione, christiane plebis gratia salutis, ad dignam sublimemque Regis nostri copulam regnique sui participium misericorditer transire concedas, et ut regali federe conjugii semper manens pudica proximam dignitatis palmam continere queat, ubi Deo vivo et vero in omnibus el super omnia jugiter placere desideret, et te inspirante que tibi placita sunt toto corde perflciat. Per dominum nostrum Ihesum Christum. Sacri unctio olei in pectore Regine Spiritus Sancti gratia humilitatis nostre offitio copiosa descendat ; ut sicut raanibus nostris indignis oleo materiali oblita pinguescit exterius, ita ejus invisibili ungimine delibuta, impinguari merearis» interius ; ejusque spirituali unctione perfectissime semper imbula. et illicita declinare tota mente et spernere discas seu valeas, et utilia anime tue jugiter cogitare, optare, atque operari queas, auxiliante domino nostro Ihesu Chrislo, qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus in secula seculorum. Amen. Post hcc dominus papa descendit a sede, el vadit ad altare sancli Mauritii ', scquente Electo et Regina; et domino papa stantc super limen in introitu altaris, Electus stet ante eum in medio rote ; ad cujus dextram stet Regina, sex episcopis palalii Laterancnsis in rotis que ibi posite sunt circumstanlibus, septimo in offilio allaris domino pape serviente. Tunc oblationarius prior et secundus sumant coronas Electi et Regine de allari sancti Petri, et ponant super altare sancti Mauritii. Tunc dominus papa det anulum Electo et dicat : Accipe anulum, signaculum videlicet sancte fldei, soliditatem regni, augmentum potentie, per quem scias triumphali potentia hostes repellere, hereses destruere, subdilos coadliua) Uic ineple jjersona mutauir \. allare s. Maiiricii] Daiis le transept, aji)ss6 :ui niu allare : Deus qui solus habes immortalitatem lucema) Cod. imperante. b) Cod. eademque. ssparail les arcuilcs par lcsquellos oii de gauche. airivuit «Jes ncfs lall

11 LE LIHER CENSUUM DE LEGLISE RO.MALNE. 5* nare, el catholice fidei perseverahilitati connecti. Per. etc. Oratio post anulum datuni : Deiis cujus est omnis polestas et dignitas, da famulo tuo prosperum 8ue dignilatis effectum, in qua te remunerante permaneat, semperque teneat, tibique jugiter placere contendat. Per, etc. Hic cingit eum gladio et dicil : Accipe hunc gladium cum Dei benedictione tibi collatum, in quo per virtutem Spiritus Sancti resistere et ejicere omnes inimicos tuos valeas et cunctos sancte Dei ecclesie adversarios, regnumque tibi commissum tutari atque protegere castra Dei, per auxilium inviclissimi triumphatoris domini nostri Ihesu Christi, qui cum Patre in unitate Spiritus Sancti vivit et regnat in secula seculorum. Amen. Oratio post gladiuni : Deus qui providentia tua celeslia simul et terrena moderni'is. propitiare christianissimo Regi nostro, ut omnis hostium suoi'um forlitudo virtute gladii spirituali frangatur, atque pro illo pugnante penitus conteratur. Hic coronctur. Tunc archidiaconus accipiat coronam de altari sancti Mauritii et porrigat domino pape, quam cum dominus papa posuerit super capul Electi, dicat hanc oralionem : Accipe signum glorie in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut spreto antiquo hoste spretisquecontagiisomnium vitiorum, sic judicium et justitiam diligas, et ita misericorditer viva.s, ut ab ipso domino nostro Ihesu Christo in consortio sanctorum eterni regni coronam percipias. Qui cum Patre, etc. Impositio corone siiper caput Eegine. Quam cum imponit dominus super caput ejvs imponant manus septem episcopi el dicat dominus papa alla voce, scptem episcopi taceant : Accipe coronam regalis excellentie, que licet ab indignis, episcoporum tamen manibus capiti tuo imponitur. Unde velut hec exterius auro est et gemmis redimita, ita tu interius auro sapientie virtutumque gemmis decorari contendas, quatinus post occasum hujus seculi cum prudentibus virginihus sponso perhenni domino nostro Ihesu Cliristo digne et Liudabiliter occurras januamque celestis regni cum eodem ingredi merearis, qui cum Deo Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per infinita secula seculorum. Amen. Hic det dominus papa sceplrum impcrii et dicat : Accipe sceptrum, regie potestatis insigne, virgam scilicet rectam regni, virgam virtutis qua te ipsum bene regas, sanctam ecclesiam populumque christianum tibi a Deo commissum regia virtute ab improbis defendas, pravos corrigas, i-ectos pacifices, et ut viam rectam tenere possint tuo juvamine dirigas, quatinus de lemporali regno ad eternum pervejiias, ipso adjuvante cujus regnum et imperium sine LiBi!:n Censuum. I. fine permanet in seculi seculorum. Amen. Oratio posldalumsceptrum-.omnium, Domine, fonsbonorum cunctorumque, Deus, institutor profectuum, tribue qiiesumus famulo tuo N. adeptam hene regere dignitatem et a te sibi prestitum honorem corrohorare dignare; honorifica eum pre cunctis regihus lerre, uberi eum benedictione locupleta, et in solio regni firma stabilitate consolida. Visita eum in sobole, presla ei prolixitatem vite, in diebus ejus semper oriatur justilia, ut cum jucunditate et letitia eterno glorietur in regno. Per dominum, etc. Posl hcc dominu^ papa cum suis minislris ad altare hcali Petri revertilur. Tunc Prefeclus Urbis el Primicerius judicum drducant impcralorcm, imperatricem vero Prefeclus navalium. ef Secundicerius judicum. Quibus in locis suisjam stantibus. dominus papa incipit : Gloria in excelsis Deo. Et scola respondet. Deinde dicit hanc orationem : Deus regnorum omnium, etc. Qua finita Archidiaconus cum ceteris palalii diaconibus. el Primicerio et subdiaconis inler crucem vl allure incipit has laudes : Exaudi, Christe. Scola cum notariis in choro respondel : Domino nostro C. a Deo decreto summo Pontifici et universali pape vita. Et hoc ter. Itcrum dicit.archidiaconus cum canlantibus simul : Exaudi, Christe. El scola cum nolariis respondct : Domino nosti-o a Deo coronato magno et paciqco imperatori vita et victoria, tribus vicibus. Exaudi, Christe. Domine nostre N. ejus conjugi excellentissime imperatrici vita, tribus vicibus. Item : Exaudi, Chrisle. Respondetur. Exercitui Romauo et Theutonico vila et victoria, tribus vicibus. Item : Salvator mundi. Rrspondeiur : Tu illos adjuva, ler. Item : Sancte Micbael. R. Tu illos adjuva, tcr. Sancte Gabriel. R. Tu illos adjuva, tcr. Sancte Raphael. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Petre. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Paule. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Johannes. R. Tu illos adjuva, ter. Sancle Gregori. R. Tu illos adjuva, ter. Sancte Maurici. 7?. Tu illos adjuva, ter. Sancte Mercuri. R. Tu illos adjuva, ler. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Respondent alii similiter ler. Spes nostra. R. Christus vincit. Salus noslra. R. Cbristus vincit. Victoria nostra. R. Ghristus vincit. Honornosler. R. Christus vincit. Murus nosler inexpugnabilis. R. Christus vincit. Laus nostra. /{. Christus vincit. Triumphus noster. R. Christus vincil. Ipsi laus honor et imperium per immortalia secula seculorum. Amen. Hac laude finita, legitur epistola, et canlatur graduale et alleluia. Post que Imperator et Impcratrix deponunt coronas. Tunc legitur evangelium. Post qnod impcrator deponit gladium ct ascendil ad seli

12 ;, dem domini pape, imperalrice sequente, el offert domino pape panem simul et cereos et aiinim. Singiltati^n vero Imperator vinum, Imperatrix aquam de quibus debet ea dic fieri sacrificium. Quibus finitis reverluntur ad loca sua. Cum autem prefatio incipil, Imperator exlrahit pluviale el induitur manto proprio. Cum dicitur Pax Domini, ascendit ad communicandum indutus proprio manlo et Imperatrix cum eo. El accepta communione iterum rcdeunt ad loca sua. Finita vero missa, accedat ad imperatorem comes palatii et discalciet eum sandaliis et caligis et calciet eum ocreas imperiales, etcalcaria sancti Mauricii, et acceptis coronis sequantur dominum papam pergenlem ad equitandum deductiusque ad equos a sup7-adictis diictoribus. Cum dominus papa venrrlt ad eqmim, LE LIBER CENSUUM DE L'EGLISE ROMAI.NE. Impcrator teneat stapham, et coronclur et intret in processionem. Imperator cum suis ductoribus cum sequitur. Imperatrix vero cnm ductoribus suis sequatur Imperatorem. Ccteri barones sequanlur. Clerici urbis omnes sicut soliti sunt laudes faciant per loca sua ; Judei similiter in loco suo coronetur civitas, campane sonent omnes. Camerarii imperatoris precedant et seguantur nummos projicientes, 7i(a equitantium iter non impediatur. Cumque pervcnenerinl ad ascensorium, prior cardinalium sancti Laurentii foras muros incipit laudes sicut mos est, et ccteri respondent. Quibus finitis Imperator descendit, et tcnet stapham domino papa desccndente, deposita prius corona. Deinde ducitur dominus papa ab Impcratore et Urbis usque ad cameram majoris palatii'', Prefcclo ubi inde separentur. Imperatrix vero deducitur a Primicerio et Secundicerio judicum usque ad cameram Julie ' impera- tricis, in qua ipsa comedere debet cum episcopis et ceteris baronibus suis. Camerarii imperatoris cum camerario domini pape dent presbyterium omnibus 07-dinibus sacri palatii, pontifice et Imperatore in camera pausantibus. Quo peracto comedat Imperator ad dexteram domini pape, ceteris in locis suis sedentibus. Finito prandio surgat unus ex diaconibus quem archidiaconus jusserit, et legat lectionem; qua perlecta surgant cantorcs ct cantent quod soliti sunt. Finilo cantu, surgant omnes cum bencdictionibus. Dominus papa redeat ad cameram suam, Impcrator ad cameram Julie. Electus descendens de Monte Gaudii el veniens ad PonticeUum jurat^ hoc sncramenlu.m Romanis : Ego N. futurus imperator juro me servaturum Romanis bonas consuetudines et firmo cartas tercii generis et lilelli sine fraude et malo ingenio. Sic Deus me adjuvet et hec sancta evangelia. Ad poriam CoLlinam similiter jurare dcbet. In gradibus sancti Petrisimiliter. 1 a. NoMlNA CO-NSULUM TlinAMNKXSIUM ET OUAMPLUniUM AL10nU.M Qui junanunt PEn consensum totrs poplli'. Ilenricus et Scnebaldiisconsules Teramnensium, Michael, Guiducius, Rapcczi el filius ejus Ilermandus, Bencdcctone, Pandulfus judcx, Rodulfus, Vitellus, Johannes, Repeczo, Filippus, Anastasius, Johannes Bobaccuni, Alferius et filius, filius Ranuguisc, Marinus, Bernardus, Masseu, Machabeus judex, Rainerius judex, Gergualdus, Ranucius Dacturo et filius Atto, Oddo Rainaldi, Masseu Lucciani, Devemdecanza, Girardus, Bcrardus, Tebaldus, Jcniiarius, Senebaldus judex, Jacobiis, Zalcarcgina, Nicolaus, Martinus Maiescottus, Benzo, Petrus Morici cumfratre, Andrcas Anioris, Johannes, Masseus Genzi, Donadeus Melezanu, Albertucius, Orrigus Donadei, Scimon, Cclatus, Fidanza, Rusticus, \. ad ascensorium] Ce montoii- sc Irouvait ovidenimcnt a rentrce du palais dc Latraii. 2. Cameram maioris palalii] Le Iricliniitm de Lron III ; cf. L. P., t. II, p. 3, 6, 35, note 14. II se trouvait dans le pauiis int^iieur, appele ici maior. Amabile, Teobaldus ct filius, Johannes Gcrardi ct duo filii, Berarducius, Fanuele, Beneincasa, Masseu comilisse, Petrus Berte, Albcrto, Lconardus, Michael, Blasius, Senebaldus 3. Camera luliae] II y avait au Latran, au moins depuis le commencement du sixifeme siecle, une basilica luliae ou lulii, dont il est souvent question comme lieu de reunions et solcnnites officiellcs {Greg. M. Reg., XIII, 1; L. P., t. I, p. 227, 281, 296, 371). Dans le dernier te.vte du L. P., vie de Scrgius, elle est d6sign6e par les mots basilica domus luliae quae super campum respicit. Elle etait donc dans la parlie extsrieure du palais, celle qui rcgardait remplaccraent actuel dc I'obelisque. Les amenagements posterieurs (L. P., t. II, p. 40, note 52) n'avaient pas supprime rancienne denomination ; au onzieme Rainerii, Joliannes Valentinc, Petrus, Ruba, Pregadeu Gentile, Paulus Bonifilii, Adamarus, Carbone, Petrus, Nicolaus, Donadeus, Bordone, Petrus et filius, Munaldus, Florederosa, Leurus, Gcntile, Marturus, Alebrandinus juct au (louzicme sifccle, ello s'api)lii uait a un ai) iurtomcnt celui 0X1 l'on recevait les empereurs. \.jurat] Ces deux serments S(int mentioiiiies dans les Annales i-omaines, a propos dc Heiiri \' ; «ijiiu iiixta iniurura iraperatoruin consuetudinem iuraraenta, ununi aiitc punticellum, allcruin ante portam porticus, Koraanoruin pojiulo fccit.» Sur cette topographie, L. P., t. II. p Je n'ai pu reussir a determiner cii quellcs circonstances et en quelle annee ce serment fut pr6t6 par les gens de Terni.

13 Porcus, Johannes, LE LIBER GENSUUM DE L'EGLISE ROMAINE. dex, et Berarducius ejus frater, Petrus Gerardi, filii duo Nicolai Pelati, Ventura Paganolli, Jacobus Rainucii, Masseu Lebe, Anastasius Gentile, Nicolaus Alberlini, Gentile Adamuri, PetrusSimconis. Paganellus Berle. Salvidelebe, Transaricus Rnpeczelli, C. Tomassu Beneincase, Nicolaus presbyteri, Ranuguardo, Scnebaldus Berardi filius Petri Arronis, Romanucius, Berarducius comitisse, Salvi paradisi, Alixandro, Gnidottus Ursi, Zanca, Vcntura Albasie et cjiis pater, Davinii Rainaldi, Forte Pizoccli, Berardus Rubeus,Orrigonc Alhertucii, Transaricus Pollure, Nicolaus Albasie, Manuele Salvi, Masseu Tornatficti et fralrc Berarducius Rainucii, l'aulus Alionis, Bonusinfantc Rodolfucii, Paulus Joscuri, Boi-ardiicius Pctri de Nctto, P^iulus Bentevenie, Massarcllus Boccamcle ct Scimon, Nicolaus Quintavalle et filius, Guiducius Joliannis Dominici, Ventura scriniarius, Aifredus ncpos presbytcri Rainerii, Romanus et Masseus Bobuli, Paulus Petri Nicol.ii. Petrus dc Johanne, Sciintrus, Masscu de Alberto, Tiandanus de Jeczo, Anasasius Nicolai, Guido Bcrardi, Artule et cjus nepos, Petrus Andree, Lucas Bonicomitis, Nicolaiis Senebaldi, Alexandcr Bonefilie, Guiilo M.irici, Giicrro Bendectelli, Nicolaus Donnice, Laurentiiis l'liili ipi. Guiccio Nicolai, Petrus de Guido, Masseu Anchclle. Knniiciiis Malvangi, Petrus Massaiole, Aifredus Traudaiui, Jobannes Martioli, Filippus et Petrus Faimale, Rainerus Torbedore, Anastasius et Petrus Clii Marie, NicolausTiandanelli, Paulus Falconis, Massou Zebedeus.Rartholomeus Potri Fronli, Gilius Faidi ct Filippus filius ejus, Rainucius Paganclli, Maicus Rainaldi Thebalili, Crescenlius Bonicoinitis, Petrus Gallarone, Rainaldus Luciani, Rodulfus Guido Allucuonis, Mainardus, Liquintus, Francurinus, Gregorius Scarafagi, Amazalasinu, Petrus Baroucii, Masseu Sencbaldi, Andreas Altalone, Passavanti Beccarone, Nicolaus Malvicini, Rainaldus Gilioli, Petrus Alberti, Ranucius, Johannos Petri, Jacobus Guorri, Scimon Johannls, Jacobus Pauli, Matheus Ademari, Ferso, Albertus, Massco Tiandani, Jacohus et Ofreducius de Elpezo, et Bartholonieus de Franco, Adumarus, Guiducius, Gentile, MarcscoUus et Petrus de Rapezo, Jordanus Munaldi, Beraldus Collostacti, Rainucius et Donadeus Adumari, Andreas Johannis, Giraclio, Rainaldus Senebaldi, Pelrus Bonaventura, Jobanncs Trandani, Scimon Biscardi, Jacobus, Paulus Malanocte, Albericus, Beranlucius sine nomine Guido et Falco Bonefidei, Munaldusct Paganclliis Homodci, Johannes Tolli, Toniassu Ormanni, Beraiikicius, Magalolto, Masseu, Donadeus, Petrus, Senebaldus, Johannes Normaniii, Ascevele, Gilius Rainucii, Johannes Affurzuri, Cainui, Guido Galliatore, Trandanuccius, Normandictus, Masscu Guerreri, Guidoctus, Accattapanus, Voliecta, Nicolaus Candodatus, Tamfolle Trandani Bencdicti, et filius ejus Voccamele, Paulus Clare, Bartholomeus Musei, Petrus Oddolini, Petrus Sapii et filius ejus, Appalpatus, Nicolaus Paganisi et frater ejus, Tomasso Trifi, Johannes Cherc, Somao, Masseo Acbillei, Rapeczo et Berarducius Petil de Nctto, Opczo, Uaiiiucius Freuaiu cum filio, Oddo dc 0[)ezo cum filio, Berarducius Bonngure, Paulus Jacobi, Pareze, Pertecarone, Petrus Corradi, Fidanza et Senebaldus Nucis, Masseus Rose, Bocca Forteza et ejus filius, Rodulfus Sauli, Massus Donadei, Senebaldus Rainaldi, Rainucius de Azo, Vendettonis, Petrus Paganelli Incamiati, Bonus Comes, Ogolinus ct ejus frater, Cardarellus cum filio suo, Scollante filius Pantaleonis, C. Damianus Accurtibona, Petriolus, Galganus Franconis et duo filii ejus, Machabrinus et Masseu Fabresse, Martholomeo Bone, Jobannes Ingurdus, Nicolaus Alberturi, Adamurinus, Rainaldus France cum filio, SenebaldusdeAzo, Nicolaus filius Deneincase, Ascarone, Rainaldus ct Johannes Parroccle, Bartholomeus Petri, Scnebaldus, Joliannes de Mencio, Gilius Adamuri, Nicolaus Bcrardelli, Lodoicus, Guido, Paulus, Senebaldus ct Paulus Aldcbrandini, Bcrarducius, Berardus Rapeczelli, Pelrus, Violante, Seniorcllus Scinopi et Bonavolta et Besante ejus fralres, Somao Paganelli, Froierius et Amitedeu, et Paulus Damiani, Rainucius Guiducii et Somao ct Beneincasa et ejus fratres, Adamurus, Carsidonius, Alfanus, filii Malvingi qui sunt iiii. Matheus Rubulini cum fratre, Jacobus Rainaldi, Tomassus Berardiicii, Donadens Fragu, Masscu Blancu, Guiducius ct Masscu Zanconis Nicolaus, Rainucius Itte, Guido et Leonardus Disdede, Tiandanniiis, Donadeus et Niculaus Abrammi, Petius Alberti, Rainaldus, Petrus de Rau, Masseu et Jacobus de Gilio, Moricus Elpeczo, Johannes Cercamundi, Ogolinus, Amacta cum duobus filiis, Paulus et Nicolaus et Petrus Deuteadjute, Israael scriniarius, Beraldus, Abrammo, Nicolaus, Ingannatus, Bonusaccursu, Scnebaldus Camponis, filii Marie ii, filii Johannis de Azo ii, Silvesler, Pipinus et Petrus Anastasii, Penipa, Jacobus Massaie, Scnebaldus, ^'"orzurus Petri, Guido Raineri, Donadeus, Paulus Odolie, Amerinus, Oddo et Grecus Berardi, Berardus de Ingelberge cum filio, Berardus Claramilie cum fratre, Johannes Berardi cum patruo, Boncfatius Gerardi, Johannes Valentini, Petrus et Andreas Rodulfi, Bartholomeus, Rainerius Bermilie, Jacobus Pctrus et Philippus Leppantini, Senebaldus Cerebone, Paulus et Ogolinus Massarelli, Petrus medicusbonusinfante, Teodinus Rainaldi, Senebaldiis Amerini, Aimericus Potri, Orrigus Sarraceni, Rainaldus Gcntccore cum ii filiis, Gianiiusel Conversanus do Rapeczo, Guido et Atto Moronti, Bartholomeus. Grcgorius cum ii ncpotibus, Francus, Johannes Pandalfi, Rapcczo cum suo cognato, Persecus, Raincrius ejus frater, Pelrus Altemilie, Paulus Alberti, Oguicio, Petrus Dompneincase cura suo fratre Masseo et Soldanus de Cato, Gentilis. Ogenius deorrigocum iiii filiis, Bertelottus, Transaricus et Senebaldus Pacconi et ejus frater, Rusticus, Zacheus, Laurentius, Bcrtrammus Homodeu, Nicolaus, Bonaaugura, Petrus de Lcto, Paulus de Rosa, Paulus et Nicolaus Berle, Amaturu, Gcntilis Sinibaldi, Anastasius de Araraazalasino, Bonuscomes Lennis, Nicolaus Ingannati, Mercurius, Pinuliis, Cazialiis, Paulus Aliouis, Nicolaus Morici, Guido Xicolai Cencii, Carbonus Corradi et Botto, Donadeus Beraldi, Guerrae BorarJucii. Juratum est in contione per consensum totius populi.

MESSE VOTIVE SOLENNELLE DE SAINT LOUIS, ROI

MESSE VOTIVE SOLENNELLE DE SAINT LOUIS, ROI DIOCÈSE DE PARIS PAROISSE CATHOLIQUE SAINT - E U G È N E SAINTE - C É C I L E 4, RUE DU CONSERVATOIRE 75009 PARIS SAMEDI 17 MAI 2014 MESSE DE 19H CELEBREE SELON LE MISSEL DE SAINT JEAN XXIII (FORME EXTRAORDINAIRE)

Plus en détail

ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E. Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s

ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E. Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s ÉLÉMENTS PROVISOIRE S DE LINGUISTIQUE THOMIST E Mots outils et ponctuation dans les écrits de saint Thoma s La ponctuation, au sens actuel de découpage logique de l a phrase, fut pratiquement inconnue

Plus en détail

MESSE DE LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES

MESSE DE LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES Messe célébrée à l intention 29 juin 2008 de Michel ( ) MESSE DE LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES célébrée selon les livres liturgiques en usage dans l'église latine en 1962 KYRIALE DE LA MESSE

Plus en détail

ordinaire de la messe selon le rite de Saint pie v latin-français www.dici.org

ordinaire de la messe selon le rite de Saint pie v latin-français www.dici.org ordinaire de la messe selon le rite de Saint pie v latin-français www.dici.org 2 19 Prières au bas de l autel In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. Les fidèles : Ad Deum

Plus en détail

La spiritualité du Bienheureux Charles d Autriche

La spiritualité du Bienheureux Charles d Autriche PAROISSE SAINTE ELISABETH Samedi 20 Octobre 2012 195, rue du Temple - 75003 PARIS Tél : 01 49 96 49 10 / fax : 01.42.76.07.17 Fête du Bienheureux Charles d Autriche Email : parste@aliceadsl.fr Messe présidée

Plus en détail

messe Messe en si Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

messe Messe en si Jean-Sébastien Bach (1685-1750) messe Messe en si La Messe en si est la dernière grande composition pour chœur écrite par Jean-Sébastien Bach, et incontestablement le summum de son œuvre. L écriture de la Messe en si s est étalée sur

Plus en détail

SOLENNITE DE SAINTE JEANNE D ARC

SOLENNITE DE SAINTE JEANNE D ARC DIOCÈSE DE PARIS DIMANCHE 8 MAI 2011 MESSE DE 11H PAROISSE CATHOLIQUE SAINT - E U G È N E SAINTE - C É C I L E CELEBREE SELON LE MISSEL DU BX JEAN XXIII (FORME EXTRAORDINAIRE ) 4, RUE DU CONSERVATOIRE

Plus en détail

Votre page personnelle

Votre page personnelle Votre page personnelle Professionnels des du Poitou-Charentes Les métiers d art Annuaire des professionnels du site > Annuaire des professionnels > Terre > > 3 rue des FleursZone coordonnées, non modifiable

Plus en détail

Charte graphique. Logotype et charte d utilisation

Charte graphique. Logotype et charte d utilisation Charte graphique Logotype et charte d utilisation Sommaire Identité visuelle Programme d identité visuelle Rôle et étendue Charte des normes graphiques Logotype Logotype couleur Logotype niveau de gris

Plus en détail

Le Sacrement de Baptême

Le Sacrement de Baptême Le Sacrement de Baptême E Le BAPTEME est le sacrement qui efface le péché originel, nous donne la vie surnaturelle, et nous fait chrétiens, c est-à-dire disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu et de

Plus en détail

Mercredi 19 octobre 2011

Mercredi 19 octobre 2011 Mercredi 19 octobre 2011 -> Explications sur la fugue Définition générale : Une fugue, en musique, est une forme d'écriture contrapuntique exploitant le principe de l'imitation. Une fugue peut être comparée

Plus en détail

Examen de passage de l enseignement privé ou à domicile à l école publique. Option spécifique Latin

Examen de passage de l enseignement privé ou à domicile à l école publique. Option spécifique Latin Examen de passage de l enseignement privé ou à domicile à l école publique 2013-2014 Nom de l élève : Prénom : Admission en 11 e VSB Option spécifique Latin Durée 120 minutes Matériel à disposition Dictionnaire

Plus en détail

La Messe. dans la liturgie traditionnelle

La Messe. dans la liturgie traditionnelle La Messe dans la liturgie traditionnelle Ordinaire de la Messe... Action de grâces personnelle... Prières diverses... Kyriale IV... Kyriale VIII... Kyriale XI... Credo III... Chants en latin... Chants

Plus en détail

Conception fonctionnelle

Conception fonctionnelle Actualités «Génériques» Agenda «Stages» Fonctionnalités «Informations Actualités» Inscription Inscription Infos «Flash» Web-master Base documentaire Fonctionnalités standards Infos légales Espace Site

Plus en détail

Article. «L'amour de soi base de l'amour d'autrui» J.-Roland E. Ramírez. Laval théologique et philosophique, vol. 14, n 1, 1958, p. 77-88.

Article. «L'amour de soi base de l'amour d'autrui» J.-Roland E. Ramírez. Laval théologique et philosophique, vol. 14, n 1, 1958, p. 77-88. Article «L'amour de soi base de l'amour d'autrui» J.-Roland E. Ramírez Laval théologique et philosophique, vol. 14, n 1, 1958, p. 77-88. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/1019961ar

Plus en détail

Charte de franchises d ALLEREY (1253)

Charte de franchises d ALLEREY (1253) Charte de franchises d ALLEREY (1253) Vers 1134, le roi de France Louis VI le Gros (1081-1137) octroie contre rémunération une charte de franchises aux habitants de Lorris en Gâtinais (actuellement, chef-lieu

Plus en détail

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2010 LATIN. Série L

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2010 LATIN. Série L BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2010 LATIN Série L Durée : 3 heures Coefficient : 4 L épreuve comporte DEUX PARTIES : 1 ère partie : (60 points) Questionnaire portant sur un extrait, accompagné de sa traduction,

Plus en détail

1 / 35. ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles Astrien - v1

1 / 35. ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles Astrien - v1 / 5 ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles Astrien - v Toog - Février 205 2 / 5 Maquettes fonctionnelles Dashboard N N Astrien simple Astrien plafonné Astrien administrateur page d accueil / 5 Logo Home

Plus en détail

Ce corrigé annule et remplace le précédent

Ce corrigé annule et remplace le précédent Ce corrigé annule et remplace le précédent BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2008 ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ ENTRÉE : ÉCRIRE L'HISTOIRE Mort d'atticus Cornélius Népos, Vie d'atticus, chapitres XX (fin) à XXII Question

Plus en détail

Jean-Sébastien Bach : Messes en Fa et en La

Jean-Sébastien Bach : Messes en Fa et en La Jean-Sébastien Bach : Messes en Fa et en La Cinq messes de Jean-Sébastien Bach nous sont parvenues, dont seule la Messe en Si jouit d'une grande notoriété, les quatre autres restant relativement méconnues.

Plus en détail

Cérémonies du. Baptême

Cérémonies du. Baptême Cérémonies du Baptême L e B a p t ê m e d e s E n fa n t s Le prêtre, revêtu du surplis et de l étole violette (et de la chape), interroge le catéchumène. Aux questions posées, le parrain et la marraine

Plus en détail

Le jeu dans la pensée de Thomas d Aquin

Le jeu dans la pensée de Thomas d Aquin Revista Internacional d Humanitats 23 out-dez 2011 CEMOrOc-Feusp / Univ. Autònoma de Barcelona Le jeu dans la pensée de Thomas d Aquin Jean Lauand Prof. Titular da Fac. de Educação da USP. Professor do

Plus en détail

Domanialité et propriété dans le De Beneficiis de Sénèque : universa possessio, dominium, proprietas

Domanialité et propriété dans le De Beneficiis de Sénèque : universa possessio, dominium, proprietas Domanialité et propriété dans le De Beneficiis de Sénèque : universa possessio, dominium, proprietas (vers 61-63 ap. J.-C.) Cette note commente divers extraits du De beneficiis de Sénèque, dans lesquels

Plus en détail

DIMANCHE DES RAMEAUX

DIMANCHE DES RAMEAUX Messe célébrée à l intention 5 avril 2009 de famille de Viguerie DIMANCHE DES RAMEAUX célébré selon les livres liturgiques en usage dans l'église latine en 1962 Bénédiction des Rameaux Les fidèles sont

Plus en détail

m m m m m m I d e n t i t é v i s u e l l e

m m m m m m I d e n t i t é v i s u e l l e mm mm m m Identité visuelle S OMMAIRE refonte du logo 1 une forme qui aide à lire P. 1.1 graver le nom, dans la matière. P. 1.5 des couleurs liées à l univers. P. 1.6 une simplicité qui se démarque. P.

Plus en détail

LA «REGOGNITIO» DES STATUTS D UNE ASSOCIATION PRIVÉE DE FIDÈLES

LA «REGOGNITIO» DES STATUTS D UNE ASSOCIATION PRIVÉE DE FIDÈLES LA «REGOGNITIO» DES STATUTS D UNE ASSOCIATION PRIVÉE DE FIDÈLES Le c. 299 prescrit, en son 3 : «Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi ejus statuta ab autoritate competenti

Plus en détail

LA LITURGIE DU SACRE par ANDRÉ LAVEDAN de l Académie Française, 1926

LA LITURGIE DU SACRE par ANDRÉ LAVEDAN de l Académie Française, 1926 LA LITURGIE DU SACRE par ANDRÉ LAVEDAN de l Académie Française, 1926 L'Eglise qui, par la bouche de ses Pères et de ses Docteurs, nous enseigne que tout pouvoir vient de Dieu, ne pouvait rester étrangère

Plus en détail

SOLENNITE DE SAINTE JEANNE D ARC

SOLENNITE DE SAINTE JEANNE D ARC Messe célébrée à l intention de Simone Caillère ( ) 10 mai 2009 SOLENNITE DE SAINTE JEANNE D ARC célébrée selon les livres liturgiques en usage dans l'église latine en 1962 M EM OIRE DU I V EME DIMAN CHE

Plus en détail

En principe c est une enseignante ou un enseignant de la discipline qui fait passer l épreuve et qui la corrige. Déroulement de l épreuve

En principe c est une enseignante ou un enseignant de la discipline qui fait passer l épreuve et qui la corrige. Déroulement de l épreuve Examen d admission en cours de scolarité dans l école publique 2013-2014 ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE CYT OPTION SPÉCIFIQUE LATIN 11 e VSB ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE CYT Consignes générales En principe

Plus en détail

Notre Père. Amen. Je vous salue Marie

Notre Père. Amen. Je vous salue Marie Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous

Plus en détail

1 / 13. ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles fournisseurs - v1

1 / 13. ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles fournisseurs - v1 / ASTRE ACHAT Maquettes fonctionnelles fournisseurs - v Toog - Mars 05 page d accueil / type Home Boutique Protocoles et CGV Pré-commandes famille, référence, Gestion du catalogue et promotion Gestion

Plus en détail

PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS AD PERPETUAM REl MEMORIAM DECRETUM DE OECUMENISMO PROOEMÏUM

PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS AD PERPETUAM REl MEMORIAM DECRETUM DE OECUMENISMO PROOEMÏUM PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS AD PERPETUAM REl MEMORIAM DECRETUM DE OECUMENISMO PROOEMÏUM 1. Unitatis redintegratio inter universos Christianos promovenda unun-i

Plus en détail

Hélène Débax. Les clés de la féodalité : l enceinte du castrum en Languedoc au XIIe siècle.

Hélène Débax. Les clés de la féodalité : l enceinte du castrum en Languedoc au XIIe siècle. Les clés de la féodalité : l enceinte du castrum en Languedoc au XIIe siècle Hélène Débax To cite this version: Hélène Débax. Les clés de la féodalité : l enceinte du castrum en Languedoc au XIIe siècle.

Plus en détail

Rencontre et Conversion

Rencontre et Conversion Rencontre et Conversion Objectifs o En lisant une image, apprendre à observer son contenu, comparer ses éléments avec ceux du texte et exprimer les découvertes que nous faisons à la suite de ces deux lectures

Plus en détail

Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant me? * Multi insúrgunt advérsum me,

Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant me? * Multi insúrgunt advérsum me, OFFICE DES VIGILES AU RITE MONASTIQUE NOTRE DAME DU MONT CARMEL V/. Seigneur ouvre mes lèvres. R/. Et ma bouche proclamera Ta louange. (Ter) Psalmus 3 Psaume 3 Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant

Plus en détail

Acclamations carolingiennes

Acclamations carolingiennes Acclamations carolingiennes Exáudi Christe! Exauce-nous, Christ! Exáudi Christe! Exauce-nous, Christ! Benedicto XVI summo pontífici et universáli papæ, - pax, vita et salus perpétua! À Benoît XVI, souverain

Plus en détail

L être et ses propriétés

L être et ses propriétés Louis Lachance, o. p. L être et ses propriétés Avant-propos Cet ouvrage a été composé dans le dessein de marquer les étapes successives par lesquelles passe la pensée dans son cheminement vers l idée d

Plus en détail

Le pèlerinage de Lourdes en chiffres!

Le pèlerinage de Lourdes en chiffres! PAROISSE SAINTE ELISABETH Dimanche 18 mai 2008 195, rue du Temple - 75003 PARIS Fête de la sainte Trinité Tél : 01 49 96 49 10 / fax : 01.42.76.07.17 Année A e-mail : parste@aliceadsl.fr Site : www.sainteelisabethdehongrie.com

Plus en détail

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE version 2 Avril 2013 CHARTE GRAPHIQUE. Pôle Communication - Relations Publiques et Protocole

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE version 2 Avril 2013 CHARTE GRAPHIQUE. Pôle Communication - Relations Publiques et Protocole CHARTE GRAPHIQUE Pôle Communication - Relations Publiques et Protocole SOMMAIRE INTRODUCTION PRÉAMBULE 4 LOGO INSTITUTIONNEL SYMBOLIQUE 6 ESPACE DE DÉGAGEMENT 7 TAILLE MINIMALE 7 LES DONNÉES COLORIMÉTRIQUES

Plus en détail

Ouverture de la célébration

Ouverture de la célébration Ouverture de la célébration Entrée des fiancés : Ave Maria de Gounod Chant d entrée : Que vive mon âme Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta

Plus en détail

Mariage. Nous créons le livret de la célébration de notre mariage. Guide explicatif

Mariage. Nous créons le livret de la célébration de notre mariage. Guide explicatif Mariage Nous créons le livret de la célébration de notre mariage Guide explicatif Chers fiancés, «Vous êtes en train de vous préparer à grandir ensemble, à construire cette maison, pour vivre ensemble

Plus en détail

4 E DIMANCHE DE L AVENT ÉGLISE CATHÉDRALE DE SHERBROOKE VÊPRES V3

4 E DIMANCHE DE L AVENT ÉGLISE CATHÉDRALE DE SHERBROOKE VÊPRES V3 4 E DIMANCHE DE L AVENT ÉGLISE CATHÉDRALE DE SHERBROOKE VÊPRES V3 V/. Dieu, viens à mon aide. R Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit [ ] Amen. HYMNE : CONDITOR ALME

Plus en détail

Le libre, c est quoi? Logifree, c est quoi?

Le libre, c est quoi? Logifree, c est quoi? Le libre, c est quoi? Logiciel libre Désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d exécuter, copier, distribuer, étudier,

Plus en détail

TRAVELEASY GILLIAN SOKOLOFF ET MARCELLO CARLINO 1BGDB

TRAVELEASY GILLIAN SOKOLOFF ET MARCELLO CARLINO 1BGDB L aventure Lone Survivor est avant tout une expérience de survie. You est un personnage faible et très seul. Il n a pas de passé, enfin il l a oublié. Au début du jeu, le joueur n a pas de nourriture,

Plus en détail

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2015. Série L LATIN «EPREUVE DU MERCREDI 24 JUIN 2015» NOTE IMPORTANTE

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2015. Série L LATIN «EPREUVE DU MERCREDI 24 JUIN 2015» NOTE IMPORTANTE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2015 Série L LATIN «EPREUVE DU MERCREDI 24 JUIN 2015» NOTE IMPORTANTE L'épreuve comporte deux parties. Première partie : Questionnaire portant sur un texte, accompagné de sa

Plus en détail

M e s s e d e f u n é r a i l l e s. selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain

M e s s e d e f u n é r a i l l e s. selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain M e s s e d e f u n é r a i l l e s selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain Cette Messe de funérailles est célébrée dans la Forme Extraordinaire du rite Romain (missel de 1962), suivant les dispositions

Plus en détail

BnF, Fonds Périgord, tome 10

BnF, Fonds Périgord, tome 10 BnF, Fonds Périgord, tome 10 Leydet & Prunis Transcription par Claude RIBEYROL " L'histoire ne se borne pas à rapporter les grands événements, qui n'ont souvent que le stérile avantage d'exciter l'admiration

Plus en détail

BONAVENTURE TRADUCTIONS FRANÇAISES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION

BONAVENTURE TRADUCTIONS FRANÇAISES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION Fr. André MÉNARD O.F.M.Cap BONAVENTURE TRADUCTIONS FRANÇAISES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION BRON 2010 Bonaventure Traductions françaises Par ordre chronologique de publication Les textes signalés

Plus en détail

Charte graphique des départements

Charte graphique des départements Entreprises Environnement Tourisme Programmes européens Bureau d études Palais des expositions Charte graphique des départements Version 2 - Septembre 2008 Sommaire Les éléments graphiques de base Les

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE

GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE GUIDE D UTILISATION DU LOGOTYPE 1. LE LOGOTYPE 1.1 COULEURS Le logotype est en quadrichromie. Dans certains cas particuliers (broderie, sérigraphie...), il faut appliquer une version en tons directs. Quadrichromie

Plus en détail

CHARTE GRAPHIQUE IDENTITÉ VISUELLE

CHARTE GRAPHIQUE IDENTITÉ VISUELLE CHARTE GRAPHIQUE IDENTITÉ VISUELLE LOGOTYPE En niveau de gris En noir En couleurs CHARTE GRAPHIQUE - Idéntité visuelle BienVEnu 2 LOGOTYPE - Couleurs CMJN (quadri) RVB Pantone Niveaux de gris Monochrome

Plus en détail

Johann Sebastian Bach ( ) Messe en si mineur BWV 232

Johann Sebastian Bach ( ) Messe en si mineur BWV 232 Johann Sebastian Bach (1685 1750) Messe en si mineur BWV 232 I. MISSA Kyrie Kyrie eleison (chœur) Christe eleison (duetto soprano I soprano II) Kyrie eleison (chœur) Gloria Gloria in excelsis Deo. Et in

Plus en détail

Vocabulaire latin fréquentiel 5 ème. a, ab, abs ad ante apud. cum de ex, e in. deinde diu etiam jam. mox nunc primum saepe. satis semper tum tunc

Vocabulaire latin fréquentiel 5 ème. a, ab, abs ad ante apud. cum de ex, e in. deinde diu etiam jam. mox nunc primum saepe. satis semper tum tunc Vocabulaire latin fréquentiel 5 ème Prépositions a, ab, abs ad ante apud cum de ex, e in post sine sub Adverbes et particules deinde diu etiam jam mox nunc primum saepe satis semper tum tunc ubi Négations

Plus en détail

Civilisation. Fantômes & Revenants. I Fantômes & Revenants TEVANE maelle

Civilisation. Fantômes & Revenants. I Fantômes & Revenants TEVANE maelle Civilisation Fantômes & Revenants I Au programme de Seconde, cette année, nous sommes amenés à étudier une certaine facette de la civilisation romaine plus ou moins fascinante : les fantômes et les revenants.

Plus en détail

TERRE NEUVE RH. Pour : Agnès de Lagoutte, Terre Neuve RH Par : Charlotte Cochet, Ircom Date : 29 mai 2015 IDENTITÉ VISUELLE & CHARTE D UTILISATION

TERRE NEUVE RH. Pour : Agnès de Lagoutte, Terre Neuve RH Par : Charlotte Cochet, Ircom Date : 29 mai 2015 IDENTITÉ VISUELLE & CHARTE D UTILISATION TERRE NEUVE RH Pour : Agnès de Lagoutte, Terre Neuve RH Par : Charlotte Cochet, Ircom Date : 29 mai 2015 IDENTITÉ VISUELLE & CHARTE D UTILISATION SOMMAIRE. 1. INTRODUCTION P.5 2. LOGOTYPE P.6 CHOIX GRAPHIQUES

Plus en détail

Le travail des notaires médiévaux. Textes à l appuide la séance 4-«Les documents notariaux»

Le travail des notaires médiévaux. Textes à l appuide la séance 4-«Les documents notariaux» École Normale Supérieure Département d Histoire François Menant Séminaire «Eléments d économie médiévale» et séminaire «Sources pour l histoire du Moyen Âge» ENS, 2009 Le travail des notaires médiévaux

Plus en détail

Charte graphique SystemX

Charte graphique SystemX Charte graphique SystemX Usage interne et externe. Tous les fichiers de logotypes sont inclus dans ce fichier pdf dans le dossier Trombone Version 1.0-6 décembre 2012 SOMMAIRE p.01. Logotype présentation

Plus en détail

Initiation au latin du français

Initiation au latin du français Raisons de cette initiation et pédagogie Initiation au latin du français Philippe Cibois janvier 2011 Malgré les efforts de renouvellement de l enseignement du latin, on constate que si 23% des collégiens

Plus en détail

Normes graphiques. Identification visuelle. Normes graphiques Collège Ahuntsic 2014/01

Normes graphiques. Identification visuelle. Normes graphiques Collège Ahuntsic 2014/01 Normes graphiques * Identification visuelle 1 01. L identification visuelle... 3 02. Le logo... 4 03. Le slogan... 5 04. Les signatures des services et des départements... 6 05. La zone de dégagement...

Plus en détail

EVACOM LATIN 8 e O1 / I er semestre

EVACOM LATIN 8 e O1 / I er semestre Cycle d orientation - GRLA/SEC/JLC/LH/mn 6 décembre 2007 EVACOM LATIN 8 e O1 / I er semestre 2007-2008 Durée : 45 minutes (Salvete I, jusqu à la leçon 19 + Civilisation, p. 109, «Nom de nom!» + Broch.

Plus en détail

Fermier Fichier immobilier Fiduciaire Fiducie Filet Foire Foncier Fondation

Fermier Fichier immobilier Fiduciaire Fiducie Filet Foire Foncier Fondation Table des entrées A Abandon d un droit Abandon d une chose Abeille Abornement Aboutissant Absolutisme du droit de droit de propriété Abus de confiance Abus de jouissance de l usufruitier Abus de majorité

Plus en détail

Chartes inédites de Saint-Victor de Marseille

Chartes inédites de Saint-Victor de Marseille Chartes inédites de Saint-Victor de Marseille (Xi e _ XII" 5.) Sous le titre «Une charte carolingienne de Saint- Victor Il (1) nous avons publié un document qui, bien que figurant déjà. dans le cartulaire

Plus en détail

Fiches de grammaire latine de base pour le 1 er degré (FG)

Fiches de grammaire latine de base pour le 1 er degré (FG) NOM :. PRÉNOM : CLASSE : Athénée Maurice Destenay Édition 2014-2015 Fiches de grammaire latine de base pour le 1 er degré (FG) Avant-propos Ces «fiches de grammaire latine de base pour le 1 er degré» reprennent

Plus en détail

Documentation notariale et crédit en Gévaudan au Moyen Âge

Documentation notariale et crédit en Gévaudan au Moyen Âge 1 Toute citation doit mentionner le nom de l auteur, le titre de l article et le nom de l ouvrage dans lequel il est paru : Ph. Maurice, «Documentation notariale et crédit en Gévaudan au Moyen Âge», dans

Plus en détail

1 > La Bourgogne du Soleil. Charte graphique

1 > La Bourgogne du Soleil. Charte graphique 1 > La Bourgogne du Soleil Charte graphique SOMMAIRE La bourgogne du Soleil, Une marque touristique... 3 Le logotype... 4 Normes de reproductions... 5 Déclinaison du soleil en pictogrammes... 6 Typographie...

Plus en détail

Recueil des actes. de l abbaye de Moissac [680] - 1175

Recueil des actes. de l abbaye de Moissac [680] - 1175 Régis DE LA HAYE Recueil des actes de l abbaye de Moissac [680] - 1175 Maastricht - Moissac 2011 1 Introduction Reconstitution d un cartulaire Les archives et les manuscrits de l abbaye de Moissac n ont

Plus en détail

Option spécifique LATIN

Option spécifique LATIN Admission en 8 VSB Option spécifique LATIN Durée Matériel à disposition 120 minutes Pour la version seulement : DICTIONNAIRE LATIN-FRANçAIS I. Version II. Etymologie Culture latine Rappel des objectifs

Plus en détail

Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm.

Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm. DE LA PRIMAUTÉ DU BIEN COMMUN CONTRE LES PERSONNALISTES. Par Charles de Koninck Éditions de l'université Laval ; Montréal : Éditions Fides, 1943, 195 p. ; 21 cm. (avec numéro de pages et notes de l édition

Plus en détail

Guide du Tri. des déchets ménagers. Vos jours de Collecte. Un doute? Une question?

Guide du Tri. des déchets ménagers. Vos jours de Collecte. Un doute? Une question? guide-tri-cognac 23/11/09 16:57 Page 1 Vos jours de Collecte Secteur 1 Hôtel de Ville Cagouillet Champ de Foire Chaudronne Breuil Saint-Antoine Hauts de Saint-Jacques Secteur 2 Vieux Cognac Saint-Martin

Plus en détail

LIVRE BLANC RÉDIGER POUR LE WEB

LIVRE BLANC RÉDIGER POUR LE WEB 86, rue de la Ville en Pierre - 44000 NANTES Tél.: 02 40 37 01 77 - Fax : 02 40 37 01 84 info@creasit.fr - www.creasit.fr LIVRE BLANC RÉDIGER POUR LE WEB Ce document est la propriété exclusive de Creasit

Plus en détail

Catéchisme de la doctrine chrétienne 2012

Catéchisme de la doctrine chrétienne 2012 Texte en cours d écriture. Mise à jour : samedi 7 mars 2015 Année de Notre-Seigneur Jésus-Christ 2015 Éditions Notre-Dame Auxiliatrice, Maison d édition du Pape Petrus II fondée le Samedi Saint 23 avril

Plus en détail

LES LOGIS PRENNENT UN NOUVEL ÉLAN!

LES LOGIS PRENNENT UN NOUVEL ÉLAN! CHARTE GRAPHIQUE La période 2007-2010 marquera une nouvelle étape dans l histoire des Logis. Après 60 ans d existence, la plus grande chaîne volontaire d Europe a décidé de se donner les moyens de relever

Plus en détail

Aline Jamet-Freychet 29 ans Permis B, mobilité nationale OUTILS INFORMATIQUES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES. 14 rue Élisée Reclus 38100 Grenoble

Aline Jamet-Freychet 29 ans Permis B, mobilité nationale OUTILS INFORMATIQUES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES. 14 rue Élisée Reclus 38100 Grenoble M inib ook Aline Jamet-Freychet 29 ans Permis B, mobilité nationale 14 rue Élisée Reclus 38100 Grenoble Mobile : 06 71 31 62 11 Mail : aline.jfreychet@gmail.com Web : http://aline.jf.free.fr Profil : motivée,

Plus en détail

NICOLAS DE CUES, CRIBRATIO ALCHORANI, extraits choisis

NICOLAS DE CUES, CRIBRATIO ALCHORANI, extraits choisis NICOLAS DE CUES, CRIBRATIO ALCHORANI, extraits choisis Les Mondes Humanistes (GRAC - UMR 5037), 2010 Nicolas de Cues, Cribratio Alchorani, extraits édités par Paul Gaillardon et Tristan Vigliano, choisis,

Plus en détail

éditions des Béatitudes

éditions des Béatitudes Cardinal Walter KASPER Juifs et Chrétiens À la découverte de notre héritage commun éditions des Béatitudes LE PEUPLE JUIF ET L ÉGLISE : CINQUANTE ANS DE DIALOGUE (1959-2009) NOUVEAUX POINTS SÛRS POUR L

Plus en détail

Identité visuelle & charte graphique de la Ville de Tours

Identité visuelle & charte graphique de la Ville de Tours Identité visuelle & charte graphique de la Ville de Tours Sommaire Pourquoi une charte? P.1 En savoir plus P.1 Qui diffuse? qui valide la charte? P.1 Un peu d histoire P.2 La typographie de la charte graphique

Plus en détail

LETTRES APOSTOLIQUES . LEON XIII ENCYCLIQUES, BREFS, ETC. PRÉCÉDÉES D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUIVIES D'UNE TABLE A L P H A B É T I Q U E PARIS

LETTRES APOSTOLIQUES . LEON XIII ENCYCLIQUES, BREFS, ETC. PRÉCÉDÉES D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUIVIES D'UNE TABLE A L P H A B É T I Q U E PARIS LETTRES APOSTOLIQUES. LEON XIII ENCYCLIQUES, BREFS, ETC. Texte latin avec la traduction française en regard PRÉCÉDÉES D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUIVIES D'UNE TABLE A L P H A B É T I Q U E TOME QUATRIÈME

Plus en détail

ŒUVRES CHOISIES SAINT AUGUSTIN CONFESSIONS TRADUCTION FRANÇAISE ET COMMENTAIRES

ŒUVRES CHOISIES SAINT AUGUSTIN CONFESSIONS TRADUCTION FRANÇAISE ET COMMENTAIRES ŒUVRES CHOISIES DE SAINT AUGUSTIN LES CONFESSIONS TRADUCTION FRANÇAISE ET COMMENTAIRES D'après Mgr PÉRONNE, évêque de Beauvais, Par M. le chanoine PIHAN, ancien vicaire général AVEC TEXTE LATIN TOME II

Plus en détail

MESURER LES DIFFÉRENCES. LES FAITS D'EXÉCUTION DANS QUELQUES ÉCRITURES NOTARIALES ITALIENNES

MESURER LES DIFFÉRENCES. LES FAITS D'EXÉCUTION DANS QUELQUES ÉCRITURES NOTARIALES ITALIENNES Digital Diplomatics 2013 Qu est-ce que la diplomatique à l ère numérique? Paris & Pierrefitte-sur-Seine, 14-16 novembre 2013 MESURER LES DIFFÉRENCES. LES FAITS D'EXÉCUTION DANS QUELQUES ÉCRITURES NOTARIALES

Plus en détail

La prophétie d Anselme de Laon à l Anonyme poitevin (XI e XII e siècle)

La prophétie d Anselme de Laon à l Anonyme poitevin (XI e XII e siècle) La prophétie d Anselme de Laon à l Anonyme poitevin (XI e XII e siècle) Maria Valeria INGEGNO Pontificia Università Gregoriana E.P.H.E. Les études menées sur la théorie de la prophétie en relation avec

Plus en détail

Joie et bonheur du chrétien d'après Saint Augustin

Joie et bonheur du chrétien d'après Saint Augustin Joie et bonheur du chrétien d'après Saint Augustin On a souvent reproché à Saint Augustin son pessimisme. Et il est vrai qu'une lecture hâtive de son oeuvre peut confirmer cette impression: l'homme n'y

Plus en détail

bordeaux illustre le Rectorat et l Administration centrale.

bordeaux illustre le Rectorat et l Administration centrale. 1/7 CHARTE GRAPHIQUE - PUBLICATIONS INTRODUCTION Pourquoi une charte graphique? Le document suivant est à votre disposition pour vous permettre d appliquer facilement les règles d identité visuelle des

Plus en détail

Aimer (II) Les actes et les effets intérieurs de la charité

Aimer (II) Les actes et les effets intérieurs de la charité Aimer (II) Les actes et les effets intérieurs de la charité «La charité a pour fruits la joie, la paix et la miséricorde ; elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle ; elle est bienveillance

Plus en détail

Te Deum en l honneur de la. Fête Nationale. Fais de nous des artisans de paix

Te Deum en l honneur de la. Fête Nationale. Fais de nous des artisans de paix Villers-Saint Saint-Siméon Siméon 21 juille illet 2010 Te Deum en l honneur de la Fête Nationale Prière pour la paix Fais de nous des artisans de paix Seigneur, Dieu de paix, toi qui as créé les hommes

Plus en détail

A D V E N E R A B I L E S F R A T B E S P A T R I A R C I I A S, P R I - M A T E S, A R C H I E P I S C O P O S, E P I S C O P O S A L I O S Q U E

A D V E N E R A B I L E S F R A T B E S P A T R I A R C I I A S, P R I - M A T E S, A R C H I E P I S C O P O S, E P I S C O P O S A L I O S Q U E LITTERAE ENCYCLICAE A D V E N E R A B I L E S F R A T B E S P A T R I A R C I I A S, P R I - M A T E S, A R C H I E P I S C O P O S, E P I S C O P O S A L I O S Q U E L O C O R U M O R D I N A R I O S,

Plus en détail

Comment l Église catholique élit le pape. Questions fréquemment posées

Comment l Église catholique élit le pape. Questions fréquemment posées Comment l Église catholique élit le pape Et Jésus dit à Simon Pierre: «. j ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères.» (Luc 22, 32) Le pape, Évêque

Plus en détail

Acta Pauli Pp. VI 917

Acta Pauli Pp. VI 917 Acta Pauli Pp. VI 917 guenda videatur, Nos huic rei mature satisfacere statuimus. Collatis igitur consiliis sive cum Venerabili Fratre Nostro Hamleto Ioanne S. R. E. Cardinali Cicognani, publicis Ecclesiae

Plus en détail

Sondage d'évaluation d'une maison de retraite

Sondage d'évaluation d'une maison de retraite 11-01-2016 10:23:00 Informations générales Titre du sondage Sondage d'évaluation d'une maison de retraite Auteur Richard Žižka Langue du questionnaire Français L'adresse URL du sondage http://www.survio.com/survey/d/n4d7t1e9v4p3g3d9y

Plus en détail

Réglementation SOLUTIONS POUR CENTRES VHU CATALOGUE 2016/2017

Réglementation SOLUTIONS POUR CENTRES VHU CATALOGUE 2016/2017 Réglementation Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta vel laesa amplitudo imperii dicebatur, et iracundae suspicionum quantitati proximorum cruentae blanditiae exaggerantium incidentia et dolere

Plus en détail

Nom :.. Prénom :. Nom du collège : Adresse :... Classe : 4 ème.nom du professeur :... 1 ère partie : /60 2 ème partie : /40 Total : /100

Nom :.. Prénom :. Nom du collège : Adresse :... Classe : 4 ème.nom du professeur :... 1 ère partie : /60 2 ème partie : /40 Total : /100 Le calame d or Concours de latin 4 ème Année 2015 Durée : 55 mn Nom :.. Prénom :. Nom du collège : Adresse :... Classe : 4 ème.nom du professeur :..... 1 ère partie : /60 2 ème partie : /40 Total : /100

Plus en détail

EVACOM LATIN 9 e O1 / I er semestre

EVACOM LATIN 9 e O1 / I er semestre Cycle d orientation GRLA/SEC/LH/JLC/mn 15 décembre 2006 EVACOM LATIN 9 e O1 / I er semestre 2006-2007 Durée : 95 minutes Nom : Prénom : Cours (classe) : Collège : Signature des parents : Points : /91 Champ

Plus en détail

EXPOSITION DE LA SALUTATION ANGÉLIQUE PAR SAINT THOMAS d AQUIN Note des sermons donnés à Naples, printemps 1273, prises de notes par Pierre de Andria

EXPOSITION DE LA SALUTATION ANGÉLIQUE PAR SAINT THOMAS d AQUIN Note des sermons donnés à Naples, printemps 1273, prises de notes par Pierre de Andria 1 EXPOSITION DE LA SALUTATION ANGÉLIQUE PAR SAINT THOMAS d AQUIN Note des sermons donnés à Naples, printemps 1273, prises de notes par Pierre de Andria Deux traductions : Abbé Bralé, Editions Louis Vivès,

Plus en détail

5 e Dimanche du temps ordinaire

5 e Dimanche du temps ordinaire Dimanche 9 février 2014 5 e Dimanche du temps ordinaire Cathédrale Notre-Dame Accueil des petits enfants de moins de 3 ans dans l'église Saint Hugues dès le début de la messe Le sel de la terre et la lumière

Plus en détail

Ordination diaconale de Patrick Fleury Dimanche 20 novembre 2011 à 15h

Ordination diaconale de Patrick Fleury Dimanche 20 novembre 2011 à 15h Ordination diaconale de Patrick Fleury Dimanche 20 novembre 2011 à 15h Fête du Christ Roi de l Univers Cambrai - Cathédrale Entrée : Dieu tout puissant, gloire à ton nom C. Le Marec Gloria : Messe pour

Plus en détail

Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone

Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone St Thomas d Aquin Solennité de MARIE, Mère de Dieu Journée mondiale de la paix Paroisse catholique francophone 1 er janvier 2014 Entrée Peuple louez Marie Ref/ Peuple louez Marie (Ave Marie) la mère au

Plus en détail

Copyrigth pour la version numérique - Les éditions d' Ainay - 2007 Lyon

Copyrigth pour la version numérique - Les éditions d' Ainay - 2007 Lyon SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS PRÉFACE. g La Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'aunis a pour but, comnre l'indique son nom, la publication de documents

Plus en détail

LES METAPHORES OCULAIRES DANS LA MYSTIQUE DE MAITRE ECKHART

LES METAPHORES OCULAIRES DANS LA MYSTIQUE DE MAITRE ECKHART LES METAPHORES OCULAIRES DANS LA MYSTIQUE DE MAITRE ECKHART 1 2 9 Daniel Fărcaş La mystique rhénane du XIV ème siècle ouvre un univers théologique tout spécial. Surgie de la tradition dominicaine, mais

Plus en détail

Segments introducteurs de discours direct et repérages énonciatifs en latin biblique : éléments pour une étude diastratique et diachronique

Segments introducteurs de discours direct et repérages énonciatifs en latin biblique : éléments pour une étude diastratique et diachronique Segments introducteurs de discours direct et repérages énonciatifs en latin biblique : éléments pour une étude diastratique et diachronique Lyliane SZNAJDER (Université Paris-Ouest Nanterre, Centre Ernout)

Plus en détail

Noli me tangere. Lettre encyclique du Pape Petrus II

Noli me tangere. Lettre encyclique du Pape Petrus II Noli me tangere Lettre encyclique du Pape Petrus II Noli me tangere Lettre encyclique du Pape Petrus II à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté Image de couverture : Bienheureux Fra

Plus en détail