Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif"

Transcription

1 Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Hanaa Mazyad To cite this version: Hanaa Mazyad. Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif. Other. Université du Littoral Côte d Opale, French. <NNT : 2013DUNK0321>. <tel > HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel Submitted on 16 Jul 2013 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ABCDBEFACDB BDCDCACDDBDABDEFACDB ABCBDCADA EFADABCACDCADA FCCBCA DD DE AABAABCA DAE D ACA CAABD ABC AB BE EABAFDA AABCACDACBA AABCACDABA ADABABFAEBCACDAAC AABCACDCADA AABCACDCADA ADABABFABCACDC ADA A A CBA CBA ECAFA DCAFA

3

4 AACABABBAFACCBADAFBFACBDA ACBACABAFCAFFCABDCCCBDFBA DAAABFADABBABDBBABCBBAAB ADBCAEACACACACBADABDBFAABAADAABA FFCAAAFACCCABDBFCBDCADABAFBCDACA BACA DA FCC DA AB A DA A A AFA DA ABCBBAAB FBCACBAAABFDBBABAFCB BACBADBAFDADAFAAADCAABDAA CABBAFCAFACCAAAAAFAFCDBA DCFBCFCBABAFAABAAACAABAAAABDBDCDA BADBCADAAFACAAADCA ABDABAAAABFDCBCBDABBFACBDA FBCADAFDCBCBDFBAAFCCADAFABB BADADACBDAAFACBFAAB ACBAABCACFCBDAACABFCAFA DCBA DABCA FC AB CBA DA ABB FBCAB ABCADAAABAAAFBCAFADAABBAFA FABFA D FAFC C AA DACBDA AFC AABDB ABCA FCDCBFACCADABAAABACBBCBCAA ABBADBFAABCADADCBCFAACDABCCAAACBCAB DFABCCBACCBCADABFCBBCCBDACCA FAACBBAACAAABCADABCABACBBAABBCCC DCDACBCBACBDAAABCACBCAABCADA FCB A DA FCCC DA FA ABB A D A BCB B B FACFCBDABBAACA ABCBAAFABFBABCADCBFAADAB FCADAACBDAA DCBCBCBDAAABCAFC

5 D CAB A A B CCB F DACB CBACAB BD FACAAAAFFACADADCCCBAAAFB BDAAABFABABACBCBADBDDBCFABCBABB DDCCBAAABCBADAABDABFCAAAABABACCCCABDAD AFACBDACDCAFBCFABAABFCCCABD AAFAAFBABCBABCCCBAABFDCBA ACFCB AACBAAADCBAFBACACCBADAABCABA BAAAABACBDAACFBCFCBAAABAAAB AAAFAADBCFBAAAAAFAAABD DCABCABAACAFBFABCBAFDCBCBAB FDCBCBAFBCDADAAFCCFFBAAACADA A AD CB AD A AA A AB A AA CBAAAD CB A A CAB A C FCAFA CB A CAD FCA AABCB B F CFCB AF ABA FBCA CB A ABCB FAABDCBABAFBCACBAABCBFAC AA A FBCABF A A FCAA A AA FCAAABCBCCABAAAFAAABACAAA AABCDACBAAAACBDACDABCAABAADBDCBAACBA ABFCBCCACFBAADBDAADCCAABC CDAAFABDABACABCCBCBCBAA ACABCBFAAAAAAFCBBDFCCCAFABA CBACBAAADBCFCBAFAD CA ABCB A AF BAAB DACBAD A FCAAABCBAFBAAB DCBCBCBCAABCB

6 BA A BCACA AAA CAAAC ADDCAFAAA

7

8 AAAFCAABBBAADACBFFADAFA CDAAAAAFCACAABACFCAABDADAA BCACDACBAADAABCACDABACB FFADAAFACADABAAA ACABACAAFBBCBFAACAADAFBABFA BCACDAACDCFFADAACBCFADAFAC AAAFCAAABCAABDDCAFADCADBCA CBAADAADACFFADACBABCDA AAAAAFCACCFFAFADFBAACBDCA CBCABCABABABFAABDBFABBADADF AAAFCAABCBAABCACDCADAADCAFA DAABCABDAACACDAABAAAFA ACABCFCAABCACABDACDACDCCFA ACABDBFAADAACBABFADAAAAA DAAFAFAABACABFABAFCAAAAFCAB AAABCAAADCBCCCDAACBB AAAFCAABBACAABCCFDCCADBFABBA DAAABBADAECBCAABAADAFBACAADCB ACABFABDAABCA AAAFCAAFAAABFAABACDACBACDA CBCFAAAAFACBCCADAABDAACABFAAAFC CADABAADCFCBABCFCBABAFCCFCADCCBCA EABCBDBDCFAAC A CA C AAFCA A DFB D A BFCAB A A BA A FBBDAACBFBCAABDAFABBAAABCBABB BACBFAFAAAAAAFCACFCAABDAAA AFCAABAFAAABBADADACADADAC BAAAAABCAA BAAACBABACACACDAABAAAACA DAACBACBABAABFABDBA FABBADDAAFCAABFAAFFACBB

9 BBDAFCAABCAAACAAACCBA AB DB A AB DCCFCA A B C FAA A BC CA DAFCAABFAABAFCAABFAC AAAFCABCCADCABBDABC ACBACDABAABCACBAFAAABBCCBDAFCA AAAAFCABBCACABFAABCDBDDAB FAFCCABCABDABADBCA AAABACABFACBBDBBFA AABAFAABABFAAAAAADAFAA AC CABCFCACBADAAFBBCBFA CA A CB

10 D E DADAA BAADAAFAFAAABDACA AFCDAA BCCBDDFAB E D B AFBFADAB ABAA FCCADAAB CCFCBDAAB ACAB ECBCCBDBACAB FCCADBACAB BCCBFCA BAFCB FCB BFCCB FDCBCB FBCFCB BDAACAB DCADAFBFACBDAACAB ADCACCBAFBCBBAAABCBDADA CABAA ADCABCCBBAA... 32

11 DCB ADCAAA E CBDADCADAFBFACBDA ECBADCFCBDAACAB BFCB E BD B BDFCB ABCBDAA FCCADAA BFCBBAABD CABAAA FDCBCBDAABBAFCAFA ECFCB AAADADAAAB E DC Comparaison des plateformes BFCB E B B ABCADCBFAAABCAABCBA ACADABCA ACCA AFBCCCA AFBFCCA ABCAFC... 64

12 ECABFAABAABCAFCAFC CCDAABBAADA AADBABCAFC AADAABCBFCA C CBA DA ECFCB CCCA CCBADCAA CCBADCAAB ECFCB BFCB E ECBD B BDFCB AAACBDA AAACBDAABBADA CBDAA DADACBDBA DCCCBFCAABAABAFABFA DCAA AADABCAFC EAFCCBDA AFCDA DCCBDA BFCBBCDA ADAFBFACB FBFACBDAA FBFACBDAA... 94

13 BFCBBAABDAA BFCB E ECBD BDFCB ABCBDA AABDA CBAFADA AFBCCFC ACBFCADA EAABDAABCA BFCB E E BFCB BCCBDABDAA AAFCA B B

14 E E ADAFAAABAAFACBDACADDCCBA CBDCFCADCADBCACBAADAADA ADACADCFABDFBADACBD CFCABCBFCAFCCCBDAFADADAAABA DCBDACFCACBCAABFACBACADACADA CBAACFCAABDAAABDADAAAADACB FCCDAABACBAABACBBCACADCADBCBFCABADA FAAA E AAFBCADABCBADABCFCBBACBAABB AC DAA A CCA DCA DB A A AFA DA FACAAFCCAACFCABFADAFACBFBCFA ADACEAAFACBADAFCBBFDB DCABDCBADFCCAFCCDAFBABBCFADABACAA DACCBAAABAAFADAFCBCBCDBBDCBAAA ABCB ACFFC DB ABCA FC DABD DA CCB DA A AAFAADABDAABDAAFABFADACDAC DAFCBDBCDCABADACAABFBFAFBAB AABADFAFCADABCACBCCAAFAABBFA ADAAABABFAABDAFBBCBFADAABAADAAB A A A DCA B ABAA DA FBBCBFA FA A ABCFCA DCCCBDAFAABBFABFADFAFCDACABCBCCDCA ACBDA AFC DA BFAAB DA ABAA DB B ABCA A ABCCDAFAAFABFAFBFABAFAABB AABDBABCAFCABAFADCBCCADABAA BACDABFADCCBAADAAACBFBAADABACBBCBC AFACDABBBBFCBBAABDAFAAFABDABDAACB FCCA DCBC AF FCCB A B DA FBFAC A DA CA DA BFCBBCDBAAAABAADAFAAAB DACCADAABAACBBABBAFDAABBDCBFACA BACAABBFBFDCAFAFABACBBAAABB ADBFAACFFAABAAFAAAAACCACBC AACBAFCBAFAAABBABBAAABCAB ABAAADAACBABFCCCBDACADAC

15 CABCADAABBABAFCBFCABDAABFADB ABCAFCAABDBFAABCABAAAFBCDAFAB FCCAABADABDBCAABDAABBFCDDFAA FDA A AAFA FAA BCA FABAC C B FBCDBFCBFABFDADCFCBCCAAA CC D BA DA C FCA DBA ABCA B FFBAABDAABBDBFCBDADACBCBACCB B ABCA A ABDA A B FAF D ABCAAB DA B A DFCCCBDAFBBCBFAAAABCADAFCCAFADAABACBBAB CAABABDAAAAFCCDAFAABBAFC AAABACBBABBFCBDAACBDCADADAA CAAACDAABCFAFBDBDAABB FAACADABCAFCDCBFAAACAB ABBAFACBABADAFBFACBDAACBACABA FCAFFCABDCCCBDFBADAA ABFADABBABDBBABCBBAABADBCA AFBBCBFACADBADCABFBDAAABBABB BACCBCAAAFCABFFCAABDACBFACDADBAAB FCFCBABAFAABABADBAFBBCBFADBC DCAABAABABDADACADFCCBEACACACA CBADABDBFAABAADAABAFFCAAAFACCCAB CB DCA DABA FBC DA A DA FDCBCB CB BACA DA FCCDAABDCABADAAAAABABAADAAA AFADAABCBBAABFBABAFDCBCBDAADCABAFCB FDCBCBACBCFAAABCAAADABABCCB CADADDCBDAAFCCDCAABAFCFCA EB FA FBAA DABCA FC A ABB A A ABACBB B FBCDFABCDFAABCADACBCBA AABCADABCABACBBAABBCCCDCDACBCB ABCADAFCBDAFCCCDAFAABBAAAAFA ABBDAAFACACCBDABCA BACBADBFAFBAADCAABDACAB BAFCAFACCAAAADBADAFADAFCCDA DAFBCFCBABAAABAFCCABDCADBBAFCAFA FACDABABCACBCCFCAABCAACBDADCAB ADACCBDACADCABBFACBFBFADAA AADACABCABDAFBFACADAACAB BCBAFBFADAADACADABDADCBAABAAF DBCADABCCBFCAACBDAACAB

16 B A ABCA CBA CFCB DA A CAB FCAFA DCBA DABCA FC AB CBA ABCA FCABADFAFCAAAABBCAFBFCBDA AFBBCBFAAAAAADAFCCADAABCAAA A CFCA FA FA DCBCB FA AB DA CCB FA ABDABACDAADACABAAFACACCCDCBAFCB FBFCBFAFCADAFBBCBFA AFCACACAAACABAABCABFBFACB DB ABCBBAAB DABCA FA AA DC A A FBA A FBBCBFAAFAAFAACBDACAABDBDAA ABCBBAAB A DBCA A FAA C B ACB DA DCCA A DBBA A FBA CBC A AACA FA C ABD CCCB DA A BCA BCBBBFACFCBDABBAA CA ABCB A AF AB FB ABCA DCBFAADABFCADAACBDAAAACABA DADADCABABAACACBDABA CAACBAAABFABADCADAAADFC BABAADADFACAACAABDACBFCADCBCAFC DAACBCDAAAABDCBDADAAACACCA CFCCAABADBFADADAAABDBDCADA ABBAAFBCADAACBDAAABACBBAFCDAA DACACAABFADBADFACFCCAAFCBDCA C AAAAADBCBAAFAAAADBCA A A A A DABCA DCBFA A FFCCA DA FA A ABDABADDCAFBFACACABAFAAB AA DCCCB DA AB DA DBBA A D FBA FC CBC A A CBAFCB C B CA ABA A AB A C FCCAB A C FAFC ABD CBABA CCCB DA DCB DBA FCAFA FA DBA FCAFA FCABAA DA A A A ABD A C ABCA FACBACFCAABBCADAFDCBCBDAB AFCACADAFAAAADADAFAADAFDCBCBDAB DBAFBAADBAFCAFACAFBCADAFDCBCBACAB DBCAAABDBBBFCCFDCBCBCBDAA FACB ADACAAFCADCCAFAAFCCBAFBFACBA DABCA FC DCBFA A DACA AFC ABCA A A

17 DCDABCCAABAACAFAFBAADABCAFCDCBFA ABACBBABBAACBCAAACBCABDFAB ACCAAFCAFACDBAAACBDBAFCAB FBFAC DA BFCBBC CBA ADDC CCA FA ACB A BFCBBCBCAACAADAFCCAFADAABCCBA ACBAABCAABDFCAAFCCDAABBADACAA ACBDBABCACBCAABCADAFCBADACAA DCACAABDAABBADAACAAADABCAADABFAAC FCACCCBDACAABACFCAAAA FAACACBBBA C ADFABDACAABCABDACADBACAFABDC FCAFBFAAFCAABACABAA CA DA ABCA FC DACA CA FA DA DA FCADAFCCDADAADAACDCBADFABAACBA AFBFCBAAAAFCADA B A FBF A CAB DCBCB A BCB DAB DA A CAB A B ABB A FFCCA CB DA BACBFADABCCBADACBAFCBADAFDCBCBDB FAADABABCABAFCBABAADCACABA ABCBDAFCCBACCDAFBFACBDBAA DCCADBCAAAFACDAABCBCAABDCBACBAB DACFCBDA BABAAACBCAAFFCCABAAAA DBCA DA FA A A C CAB A DCCAB AB FCA DBA FDCBCB DABA ABD A FBCA DA FDCBCB CBDDBBFBAABCBABABCFCAFDCBCB CBDAFCCB BAFBFABCAACFCAABFACDAABCA FCABCBAABBAAAADAABCBCBCADA DBFADCBACBCDBADACABACB BABDACFACCFBFABBCAABFADAABCA FCACFCACAABDACACABAAA CCDAFCCDAABB BABACBDAADAABACBBDAABBADA CABCAFCDCBFAAADABAADCDABCCA ADCCFCAFAAADBFDADCBCAACBBAFADCCF CBCCDADADCADCBBBBAACBCBDAADA

18 BFCBBCFADAACCACBAABCDB FAFCABADADACBDAAAABFDCBCBDABDB AFBAADAA B A FBF CABCB D A DABCA FC CDADAAACABDCBDBFBFBC CACCCBDAABACBCAABFCBBC ADFABAACBAAFBFCBBAAFBCCBACBC AAAAFCADA

19

20 E D D EABAACABBCBAFADAABCBAAB CBCA A FA C DB A DCBA DA CBACABFA CCFCAA DB FAC DA ACBCADCCDACAADBCACFCAABADCFCCBA C CBAA FAAB FAFC DC A CBAFCB DA CA ABCBAAACAAABAFCACBDCDDABCB DABADAACABCDCACAADCADA DCCB DA A FCA A ACBA B A DA DCAB DCBA DCFCBDA B AFBFADABADBABCCAABDDCCFCADCBCACAABAA CADCBCCBCBCCFCBDBBAFAABCBABBFCDA AABA ABBCB A DCDA ABBCB A DCDA DCBCAB AB FA B ACBCACDBBFACBABCBBAABFADAAFADAB BADAFCBFAABCBBAABABADACBDAAAFC EAFAEAFAADCBCABBABFABABAA DAFACFBCABABAAACBDABAFCDBB ABCECEABABABACBCACDB BABCBBAABCCDBABBAAACAACBDAAAFC AACFB AABBDCBCCBDAAAAACDCBCBABFABBA ABC CA CAA FA DC AAA A B ABCBBAAB DCBDBAAABCBCAADAFAABCBBAABBFBCAAF DA AB A DB A FAAB A FBABFA DA A AFC DA AFACBDAAAABCBDAAFABFAADAFBCFCBAAA CAFAAAB D CA FAFA DCBCAB BCB DAB FAA DA A ABCB A A A C A CA DBA BAA AFBCA DB BAFBFAAFCCAABFADAAFBCAFBFACCBA DAADCDAAAAADCBCABFADAABC CBCACABFABBACBFADFFCDAFCB DADBFAABFBCFBFBADAAACABCACA

21 CA CCCDA ABA A AB A A A C BAB C CB C ACA DCBADCABFADCDA ACA FBFABA A DA DBCA A AB FA A A AAB ABFAACBABAACFAACCDAADAA ABCCACBACBFCBDADABABCDAAACBAAA DADCAACFCAABCBABAACBDCBAB AFAB BA CBCB DFCDA CA DA FCB ABA DCDA ACEAFBDADCABFAABAAAAAAB CABDAACCCDFAABDBABCABCCCADAFBCA DAADCBDAFAFFCCABBAAADABDDDBABA DCCABDAFAADAFAABDCDAACE CCADCABFAABAAAAAABCABDCAFADABCA BFABCFFBBCDAFCBADDCDAAC EEBADAABDDCACABCDAFCBBCAA ACABABCAADCADBCBCABA AAFDABAFABCCCDABFACAC DAFCBABAABABACBDBFBDADAA DAABCBDAFCDBBACDAFCBAAFC BBAABBAFADCACAABACABFAABB C CFC B A A C DA A DA A ABABAABFABAAABCBDAFCDBBACADCBCCCA FFCCBCCADAFCBBCBAABCBAABAABCACAFFC AADCCABAAAAABADAAAFADCBCABBAB FABACAABDADACBCCCAAAADABDABACFCCB E ACADABAAFFCCAACAABCFABFA DCAABACADCCBABDAADCACFCAAAAA CAB A A A DCC A A A AA FCB A CBABACBDCBAACAACCBDBABCFAABDBBADA FABAFAFFCCA BCAABAFADCBCBAABCBDBCACBAB AFBAAAFCBCBCABCBABA FFCAABCBBAAAFACBABACBACCBFA DABABCBBAABCCBAAABCBADAFAABCBBAAB ABABDAABCABAB FFCCBABABFACBBADAFCCCDABA FCBCBABDCAABCFCCBDABABCBBAAB FCC AB AC DA CBCB DA B ABCBBAAB A C DC A FADACABFBABFA

22 CBABCBBCFCCBABBACCAABFBAABDA ABCBBAABCCCAADBFAABDCCAAAABDDA CBCCCAAACAABCA FBCFCBAFAAABCBABDA BCFCCBABDACBAFFCDBCFCAABAAB CBCAABCBBADCABDAFCADCBDAAFCBA DAFCDAACAAACBDAA DCCACCCBABDAABABFADADAA CDAABDAABCBBAABABAFADABCAAC DABBAACDABACABFA FCCCBABCBACAFAAABCFCAACBBD CCBACACBDFFCAFAACDAAAACBDAA E EAFAFACDACBACABFACCFCAADCCAFACBACE CB A CE FFCAB A AB A FFC DA A A BABFCCFBAABDABABCBBAABAA ABBDAAABBADADAAABCBDACADA BABCBBAABDAAAB BABCBABCBBAABAABCCACACBABCBBAABC AFADACBBADAACBABCBAAFBFACDADA ACFCAACAFBFACAAFADABDFCB BABFCDAABDACDBABCBABCBBADADA ACFCADAAAB AAAAFAAABABBFCBDAAFFAFBCCFCA AB FBCC DB B CBABCBBA DCAB FFB DBA A DA FBBCBFAFABBABAADCBCBADACCAAAABDA CA A FA A DA A A CBAFCB AF A A AB A AF A ABCBBAABBFADBCFCCBAAABBCCAAFAAB FBAAABFCBCBFADBCFCADABCCAAFAAB AFACABBFCBDAAFAABBCADCCADA ACFCACABDAFAABAACAAFACB BBAAAFCADAB AABFC

23 AABFCBDAABBAACFABABFCAB AFAAABCBDACBDADAABABADACBDCCADA A AABDCBAFAFAABBCABBACBFACCABAB DCBAFA A FA DA DA CDA DA CCA A A ABFA AABCAFABDAABCAABADFADBCABA ABFDAFCBAFADADBBADAAFAABDA A AB DCBCB DBABA FA AB B A DDCBCA BCAFAFAACBCBCDACAFADCBCB DCCA A AB CDA B AB CDA FBCA AB FCBCB DA CA FFCCADAAABACBDBAABAACC FCBBCAFFCABDAAF AABCBACABBABAAAABCFCACBACABBACAB AAABABFACDABBCBADCDAABBCBADCDA BABCBACABAFFCABBCAFCCFFC CCBCAFCCC FBCDBDBBAAABBCBACABABDCBCCBDA ABBCBADCDA EBAFCBCBABBCBABACABABB AFFCCACBCACBDAACCA A A CAB B A AF BAAB DA CBACABFA CCFCAA DCCAEDCABFADACBACABFACCFCAAFCACDCAA FAAB CBACAB DB A AB CBACABFA CCFCAA DCCA E CBAADAFAABCBACABCBADCDAFCCFCA DACAABAADFAABCBDCCDAFAABFAFC A FBCD BB AAAB FA BA AABCB C C B ABCFCAAB DA CBACABFA CCFCAA D AAB DA BAA C A DA BA FAAB AAAABDCBDCADBBABABAADABCBFA DCBACABDDAFBBCBFADCBABCBADAFFCDCBDCABA A B A CAB A B ABAA DABC CA CAA AA ABABBABCBBAABFBCACAAABFA

24 DA AFAC A AA AA AAB C A AFACB AAAB AB DFCDACBCBCBDAAABCBBAABAAFCBA AAAB ABA A DA DCCA ABCBBAAB A A AB CBACAB ABA A DCAFAAB CBDCAFAAB A ACAB DA FAAB FFBCBCBABACAAABABAADABDAABFAFC BC ABCEBACABABADCCF DBABAADABCBACBAABABDADADAFCBDA FBFABFADAFACABFA BDCAAAADCBCFABAFDBABCBBAAB DBABAADADBABAADABDBABAADAACBC BCAB DA A A DBF DA AB ABA A DB ABAA DCB AABABDADAAFACDCAFBABAABCA AADAADAAFDAAABACFCBDAFACBA FCBDBDAFAAABCADADCCFCBABAAACDABCA CADCABADCBCCBDAACABBACABDBFAADA EAAEAABABAFDABCABDB BABCBBAABACBACABDABCABCACBCBADCBCAB CBFCDA ABBCBBAABBAFCBBCCB E AACABBCDDCBADACBACABFACCFCAADCCA CBC DB B A CAAB A A DBBA B DCC C C A FABFAAAAADAABAABBFFBBCBDAACA ACBFBFBADABCBABFCCABABAA ABBABAADFCCBABBFCBDAAAFCAAFBBCBFAAB FADAFBCAABAAABDABACB A AB B C DB B ABCBBAAB C CBACAB AB A DA CA FBCBAABBAFADACBDAFBCBAABBCFCACBCFA BCBDCBAFCBCDCCBABDBAFAFCBDABCBDABDBC DCAFAABCBABAFFCCACBFCADBABDA BCCBCADCACBAFCBABAAAB C BACABAFFCBBCCBFCAAFA DCABCADBAAAFBCBCBBDBBCBFCBBA AABCCBDFCABAADAFBBFCBBADAABA AABCCAAACBABAFACBCAACABDAFBCFCB ABAAABABAAABCCBAADBACBAFCB

25 ABAABAAFAABDAABAFBCBABAADAFA BCCFA EBBAABABCCBBBFACAABBAFCAA ABFBCBBAABFABAACBAAABAAB FBFABFABAAAABBBAFCCCBABFACAABFBAABA BCCBBFACADBFBCBCDAFCBCBAABAA DAAACCBACFABAA FFCCACBFCADBACABCDADBBCBDCBAFCB BADCBCAFABACAABACBDBCADADACAAB ACCDBABAADFCBFCAAAACBAFCBACAB CBCCDBACADFCBDBAFBABFAAAFABABABACBABFA AFAABDAABCACCBDAABCBAC DABDDAAAFFCCAFACBAFAAAAFADBC DCAB CBAFCB A BA DCCA A AA CA BAAB ABA BA ABC CBCABABABABABCBBAABACFCBAAC DAABCDACBCDACBBCAACBADB AAFAAAAAAABAABFCBAAAAABCDA CABABAABFCCBABFCACEAEAABAADB BAABAABFACAAABFCCBFA CBABAFACADBAAABCBBAABAABBAFBCAB CBDCAFAABAFAFCABBBAAFACBABDAAFACAAFA ABDACACAAAABCBABFCCBFAABC CBDACCAAAFACACBAABDABDAAAB ADBFABABDADAFBCAAABACABCADADACAAAB ABBFCBAABDBCAABBABFCBCCBACAB CAAACCFBCACADAAFAFCAB FBCB AB FBAB DA CBCB ABCBBAAB A CBABCBCBAFAABCBACDADAFAAAAB ABBDBFACCADCABAADCBAFCBABAABC FCBBFCCBFDCBCBAFBCFCB B FCBAABADCBAFCBBAFCCDAFCBBD ABD FA C B ABAA CFCA DAB FBAA A B FAABDAAAFEBFAFFCBABACDA CBABCBBAADAAABAAAABDBFACBAEAAA B FBCDAB FCB D CB DA A DB AA ACACCBAAACCAFAABDAABABACCBDA

26 FCBBCDAFCAFCAACBADABDBFADAFCBA BADAFBCFCBAAFAAFAFCBCFFAAB FCBAABABDFFCDAFACBAACAA ADCACCCBDAAFAAFCACABABADFCCDA FA AB A FBAB FAA D A A CA A ABFA AABDCABAABADAFACAADCCBAAADACCB DBAFAAA B BFCCBEAAAAAAAFADCAAFFDABDCB ACBFBCBFAACBFACDADACBDAAFBDABDFCBFA FBA F DCBCB ACBABA A BA FBA DA A DA CBAFCBFAAAABBBAABBCBA A FCC DA AB DB B A DCC B AB CBADABDBA A ABBABDAFBCADACFBCDAACBDAADAABA BFCAACCADAFBCADADFCCBFBFABBAAAAA DCAFCAACABBFCBBABACABFC CDCCAAFBFADAABCACBCBDAA BDAFAADCBFCCBAAFABFA A FBFA C A FA CA BA A BCCBBAAAABFDBBABAFCCFACAABDAFB CBDACBDADAFCCA B FDCBCB A BA ACB FABA A A CB DA A DCCCDAAAADCBCAFACFCBDAFCB CBDCCDAAFFCAFFBDAABDABCAFAAABAACA B FAB A AB AA A FCB DA AB DCAB A FDBBAABBCBCACBDADABDBFAABAA FCBDAABCBCDBAFFBCAAABAABCCBDABDABA B DA A FB AB B CAB DA FABFA DA AFA A DCBCBACBDAAADAFACAA ADBDBFADBCBDAA FDCBCBCAFCBDAABDCCBBAFBCAABABBA ABFABAAAAAAABDABCFCADAFFCDAAAB AFBDCADADBAABBAFAFCBFCADCBDCCDBA AABDBAFDCBCBCACFFACACBAAAB CABCAACBAFCBBCAABBABAA BCBABCFCAABFDCBCBDAABCAFABA FFCCACBAAAABBDADBAFCB FCA

27 B FBCFCB DB A A CAB A ADA CBAFCBADA BCCBDAABCCDACBFCADAAABDAA ABAAADABFBCAAFCBDAABADADAAFBC DAAFAADABFCCBBAABFBCFCBAABB CBFADAFADABFCADAFDBBAAFCBDACADAFA AB FB EA DA DA FBCFCB A DCCBAB DB CA FBCFCBCBDCAFACACBCCBDACBCABCBBAABA FBCFCBDCAFACFABDFBADAAAABAAAB EABADAFBCFCBBACBDAFCCAFBAACBACB DAAAACBACCABAAABAACABACCBDCA BADA A BDBCCB BAA CBCB A DACAAA ABBCFCBBACABAAABCBD BA CCCBDAACABABABACADBABDAAA AACABCABDABCFAABCAADDCBADA CBACABFACCFCAAFAACAABCABCADAFBBCBFA FCCDACBABBFACCCBACCCBCADABADCCBBA DACBDCCADAACEAA AAFAFFCDADAACADBCAABDBAA DAABDABFCBBCADAACFAACBCBCCACCADA CDAFBFACBAABAFBDBCFABCB CBACABAFAADCDA CBAFCBAAAABDADCABABAADABCCBACAB A AB B BA CBABFA FAAB A FAAB DA A AB BAABBCADDCBABFBADABAACBAFCBABA ABAAAFDCBCBBCACBDBADAAAA AACBAFCBBCCACABCAAACBAFCBBCACAB ACA BFCCB ABC B FFD FFAA A ACA FBFABA FCB CA ABAA CB DB FB CE A AA FA A CFCAAB CAB DA CCBDAAFAADBABFCBBAABAADAFCB DACBDCCDAAAABDACACACAAABDAABBA DCBAADAAFADAACABFADCCFCACACCAABADB CDCCFCBDACACAACAB ABCDEEFDEFDABF

28 AADACCBCAAAAAABDAABDACB CAAAAABCDADCCAAFAABDAABDADA CADAFCBCAA DFABCCBDFABCCBDAABAAABDAA FAFCBDCCDADBDAABDBBABDDAAA DBBABAAABFCBBAABDABADABDABAADFBAB CFCABDAFBAAFBAAAABCCB ABAADCABABFACAABDCAAAACA CBDCCADAABAAADFAB CA FFBA B A A DA B CBDABDBA C BA CBA CAADAFCBAAACBFCAABDACAFCAAB AABCAABAACBDBA FBFBAFCBCBADADADCADAFBFACBDAB AAFAADABAADAFCCBADCAFBFACBA AACABFCDBAAAABDCABCBACABAA FFCAABDCBADAAFAFAFCAAAABCFA AACFAAABDAFAAAFBDCDABADADAB DABCBBAABDCBAFCBADBCCBCBDCAABFCB ACBDBAACABAABDBCADAFACDA CABAFACBADCFCCBADBADCADADAAABDAFADABCA FCCAFAAACFCBBADAAABDDCCB CBDCAAFAFCADACDA CBDADCADADCCBDAAFBCBADCCF ABAAABABDAADCACFCAABFFABFAAA FFCFBFACDAAAAABCBCCCDACCAFAA DADCDACABADFCAFAADABADAB BDDBACBBCCBDADABAAFBFACBDABDCA DA FA FCAFA DAB BA B AA A CBDABDBA DA FCAFADABAADCBCFAACAAAFABCAC EABAADCABAADAAABDAA CABAFBABCFCA B B EACCCBDABABCADCCABABCBBCAAFCA DFCAAACABACAABAADBFAACAFBDCD CCADCBACBA

29 CABACCACFCCDDAFCCBDA CBBCDAADAABCBDAFCCFCBDA ABDAADFCADA EFDABDFDDBFABAFAFAADAAAB DAACABDABADCAABEAFEAF AFCDAADCDAAFBFAABAFBFACACABAB CDBFCADAFACBCC ACCADABADACADFCAAADABAACBAFA CBAABEAFBAADABADCABCCDBFAA DCABFADAFACCDBFBFACBCABAAAF AAFFCCADAAAADCCFCBDABCADDCA A C FA A FBFA DAB A A FAAB FC DA ABAFBDCC EBBDDAABAABDFBACBFCDAAB CDFCADAFAAADCBCAFABADBABD BAAACABAABABADFCCB

30 FBDCCDAABDDDDEDEDD EDECDCBCABDAFBCDAAAAAAAFA ADAAABADBAFADAFBFACBACBDADFCA CBFCBBCDAABABCBBAABABAADCCAA DFAEBCAABABDCDABCCAABEDAA ADBFAABAFDCCCBCABABCAAA EDFBDDDDDFCABAFDCCCBFABABAA DBAABABBABAAAFBCBAAEBFADAA CBAFCBABAABDFCAFADAABCDAAAADCA DA ABFA B C CCCA DCA BCCADAD DACB BAAAFDCABFAAFABDAAABBDAFA CFBCAB EDBEDFBCABADADCBCCBDAFADABABFAA ABDACBDAACABAABBAFCB ABCACFAFCBABAACA EDDBBDDDFCABAABAADACBDAAA BFCCAABDAACBC

31 EDEDFDBFACDAACDABCCBAFADABABA AABCB DBA FADACA ACA AACDA DA CADADAADCADAFADABBDADCA DAFA EDDBDCBCABABDCACBAFCBABAABBACBAFCB FBCAABDAACBCBCBCCAABAFAA EBDBDFDFBCAABBABAADAFBCAABADA FADAABAADAFAADCAADCABADABA ABDBAA EDFBDDEDDAAABDAFCCAAAAFCCBDA ABAAACCACBCAACABDADCFCBBFACAABA AAA BCBCFDEAABBABCBCAADFDAEAF ACCADABADFCAAABAAACABFD DEFEFFDAFDDAFFDE ADFAABAACAABDAAAFBDCCAA B CA DCA A DBA A DFA AB C A CDAACBDACCAADAFAAAA ADCACFCDA FC CDACDABCCFCBDBABAACBCCDAAADACADAFBCFCB DBAA ADADAADAAABDACCAAAAFAFCA B ABAA DA DCA DA FA FBFABA FC FA FA AABDADCBCAFAABDAA ADAFBFACBFAAA EDBAAADCADAFADABC BABCCBDAABFADABAACBAFCBABAAAAB ACBBADADAFAFBFABAAABABAA FAFA EAABDADCBCADCDACBAFCBABA ABFAFCABABAAAAADCBCDBADCADAFA FBFABA DCDAFCAFADAFAFADABAB CCBDAFBADAFBBAFAAAFAFCB

32 CBDBBAFBACBACABCABAFABADAACB DAFCAFADAB EABCCBDADCADADCAABCBBFCCB DAFADABAABDCBCA BADAFCAFFADACADADCBCCBDAAA ACBABAAADCABDAAACADCABFCAABCDABCCA AABDBADCCFCAABCFADADADCFADABBAA BAAAAADACBDAFCBDADAFCBDA DFAABDABABDBAFCBDA DD DCABEBAECDEEFDDCDDAAABA BACABFAFFADBAAAFACBDCFCAB CBBAFBCABBADAFBFADADCACABAAAF FACBFBFACABABAADCACAFBCABABAADA DACDCBCABDAFCCFCBDADABADFCAFAE ACAEACABABCBBFAECBABCBA BCDADA ADADDBDACBDAAAABACDADCBCAACBABA AFADABBCCBAAAACFAAAABCCA DCCABDADA ADADABCADCCACABDADAAACAAADADA FA DAB C DFC CFCA ABA AB A AFBD A A DA DCBBFADABCCDABCCAACACBBFACA ADADCBAFCBCDFCAABCCAACFAAACBAFCB ABAAAB ADADBDACBDAACBABACAABAAFAABDAAB ADFCCBACDACB A ED D BDDEDA C DFC A CBCB FBFABB ABCBBAABCBABADAABAAFCBCA A ED D C DFC A A AB A DA A A BAABACABDA F AEDDECDFCADABAABAABA CCAACBDAA ADCABDADAFAADCAAABCBFCAABDABCBDA AADADABADCBBFABDFCABBBDADCADA

33 FADAFCBCFCAABAAABABCCBADCBCAFA ACBDAFCCBDCBDCA AFADADAAABDBABAFDAAA DCBCCB DA BCCB FAA A BFCBBAACBCBACFCADAFADAB CBCFAADAB DCBC A FA DA BA BFACA FBCFCBAFAFABCAADCBCCBCBABADAFAABA FABFA CBDCADABAAFAFA DABABCCBFCCBDAFABCBCACBBFADAB BFACA BAABDABFAAAAABAADABACADAB A CA BA CFCA AB A D AA EA AA ACA CCCB DA FCAFA E C A FBCBA CCCB DA CA A DCAAABAABAFBFBFACBAADAAAB CCCBDAFAADCABADCCFCACBFBBBAFBFACB CABAAAABDBABADAABFCABBAAADAAFAB DCBCADAFBFAADCBCCA B ACBAABBCBDABADAFCDABAABDCBFCA BACABABABAADABBADBFFBB CAAFCAABC D DCBAFBDCCABAFABCCBBAAADAAABDA BDAAFBFAABAAAAACDBADB FDA DA DAAAB DA A CAB BCB DA CBDCFCB DCAADADBABCBBAABDAAADAFCB DAABABABCBDDAAA BABABACAABCBACADAADBDAAAC CAAAAAADACAAABDBDCBBFBA FBCBA AC BC FCAFA CBABA DA AB BC B DA DA FAAB

34 1..n Agent Niveau agent 1..n Group plays 1 1 described by 1..n Group structure 1 1..n source ROLE initiator target participant Role constraint Interaction protocol Niveau organisationnel Correspondence Dependency FBDCCDEDBFDE BABACDABCCDBBABACABAAABCBCADBA BFCBDBACFACDCBCBABAADAFBCBAAABBFAA DCAAFABAAACAAB BAABAAABDABAADABABBAFFCCA FBCFCBABADAABABBADCABBACA DCBABACCBFABABCCBAFABAABDACB DA FC DA BA A DA ABCC AA BA BCCB AB DDCBABABAADAACABAADAABCABBADB BDAAABADBBAABABCCBADFAABDA BCAAFBDCC BBD BFDEED AABA A ACB C B DBA CB DCBDCCDBCDABCCAFADCABCBCBBCCBBA BFBDFABDBABCCBDFAABAA A BA CBBFA DA FA BCCBBAA AF DA AB DA A A DA ACFCA

35 FBDCCDDEDE CADADCABCCDBFAADCAAFBDCC BDBAAABAABA FADAAAFBAAAABAAFBCBAFAAA CBAFCBAFBAABAA BAAABDAAABAABBFA DABCACABDAADBDAAAABBFADB ABCAAACABCBCAAABBABA ADAADABBFA BFCCABACBAFCBABAA AAFABDABDCADAABFAABDBAAA CBA DA CA B CA DA A A BB DA CBBFA DA FA A DCAAAABBABDAAABAAFCBDAFCBDA A A FA DA DAAAB DDCB A AABCAAAB A DA FBFACBAAAAABCABAF B A CDABCCA A BFCB D A A A DABDBFA ACB DA FB CDABCCA FBCAB DA DCBC A B A FBAA FBFACBDAAAADADAFDCBCBADCBAFCBABAAABC DBA BACDABCCFCBDAAADAADBADCADA FABCCBBAAAAACDAFCCBDAFDCBAFCB FA A AA A DCBCCB DA DA DFCB A DCABA FCBAFACBCAAAFCACBDAFAAB

36 BCDADAADBAADAFBFACBBFCC FCAFADABACABCBDAFADCBAFCBCACB DA ABC D DCBA AA DCBA A A C DBCCB FBFA AA DC C A FAA FCAFA BCCBBAA ACCABDFAAADAAADACCB FBDCCDFBDDBBDBFDEEDE ADADDCBBADABCACBADABDBCDFBAADA CFCBBCDBAFACAADAA DCABAAAAFAABAACCBABDAA DACAAFBCBADAFDCBCADAFCCBDAAB CBADBCABCADABCCB F DA DFCA ACFCAAB BCA DA AB A A C B FACA DCCA AABDBFAABCFCACBCBAAAAADACAABAA AF CAB AB CBAFCB ABCBBAAB A BCCB AC AADCABFADADCAACDDAA DC

37 DD DCA CCA BA FA FABA BCCB BAA FBFACBAAABDADAAAFBFADDCBDCDA AADCACBCADADCACABAAABA AFBFACBFCDABAACCBABCCFA CDBCCBACDAFC BBEDADCBCACABCCACCBFCCAFA BABDEDACBABFCBBCCBFCACABAAADFCA DABBDFCBAFFADACADAADABBDBC BDAFBDCCBADCABCCAFACBACACBDABCCADA ADBBADCDAABAAFACCABAADC AABADAAAFADCCFCBBCBAACCBBBFABA CCADAAFADBAAAAFADAADCA BAAABABACBCBABADAABBCBCBFACAAB AFBACBAFCBAFDAAB ABEDDCBCABBCADBAAAABCAFDAA AABACAAFADADAAABDAFABDBA ADBAABAADAFBFACB A DBA AFC DA FABDA A A A FA B A FFADADCDCABCBAAAADADABCBBAABAA DADBCCB BCBAADCABABAAABD AADBBAAFFCCA BCDFCADABDBFAAAACBABAADCAB ADADCBCAFADAFBCFCBABAAAB ADAFBFACBBAADADBAABDAFCCAAB FDBDACBAABDAFADABADAFABCCBBAA ADCBDABBDADAACFAABDADBCCB BCCAAADCABABDADCBCA DCABADABAACBBFAAFBCCDDADAA DCBCADBA BAFCDCDABCCAAACFAFCFAA DAB B ACFA A FA BA BFCB DB AB A DA A FFCCACBADAABADACADAFBDCCBDAFCBA DAFBDCCB

38 BDFFCBBFAAABAACABDAFBCFCB ABAADCABADAB FBDCCDBDDDEDDDDEDEDE AFCABCAABAACAADAFBFACBABAFABC ADACCFCBBCFAADCABCBACFCAAB FCCBAAABADCAFFAADCA CBABCDABCBCAADCABFBFABCBFCAAB DFCABBBDAA ABADCAFAABCAAABADDCABDCBA FCCADCFCBAABDBBAAAACCABDA FAABDCAACB DCACABFAAADABAAFBABCAAACBA FBABCA AACBABAABBCAACDAAA AFBFADBCCBBDAFAAAAAAACBABAABA BFA A ACCB ADC DCBC A A FBFABAB DA AFA C B AAFBBABFAFACACBFBFAADBBABCBBAAB A B ADACCABDACACAAABFCCA CCFCBACDCBDACFCBCABABCCBDCABBAA BCBDCBDBFAAAFCBADCAEA AABCBAABCBA

39 A EEACBBDAFCCFCBBAFCBABCBFBABADCAFAAB CADACBBCACADAFBBCBFAAAABDACCAFBBCBFA CBAFCBFDCBCBDAFAAACCCDACBBAABDBA EAACFBFAF EBDBDDDADACAABDCAB EDEDFBDFDBABAFBCDFABFBDF ABFA EDEDDDDAADADCBCAFAAAACBA FABDFAABFAABABAADAFB AFDACBCBDABAADACA AFADADAAABDAEADFAFAC BCCBFAACBCFBFACB BDACBCBFCCAAFCCDA FBFACB BFBFADACBCDCBCBDAFBFAA FAABABDAACAAACBAFCBABAAB B C FCCA A AF DA FBBCBFA A DA FAAB B C FCCA A A BFACA CABCB EACABAFAAAAACADCAACCADB CBDCAFAAAFDAFAFBDADAAAAAB CFCADCDADCBCFDADCAFDCACABDAFBFACBDAFAAB ABACA ABAABDABFABBDBADAFFCCADBAA FCCAFCCDAABBFADADAAABAACCABA CABFAADAFBFACBBCBCBAADBAA BAA D FAABFCACAAFCCFCBBDAABCBABADCA ABADADAFBFACBAFBFAABBDACBBCACACABA AADACBACABFACCFCAAABCCBACFCDAABDAAB

40 FBCDCBDCCBDAABCAAADCCBAAFAABDD DCBC EBFAABAFABCCAAACBBFCBBAAC ADAFDCCCBAACBBCABDBADCDABCCFCB DABAACAACCDBDAFBCABBCDA ACFAFCDAB AAAAABACCBBAFAAABCDAADC DCBCB AA A AA FBCAB FBBCBFA FBA A A BACCDFCABFBAB AFADAACAAFDAFCBA BCAADACAAACBADA DFCAAFBAADA BCAADCDABCCAACBAFCB FCAAADABDBFAABAAAB BCAADADCBCFAAAFAABD AFADAFAAB B C AA DCDABCCA A DA CCA AB F DA DAAABACBAAADAABDAAFAAFDADAAB BCAADAFCCAFBCCBDA ABADCACFAAAADDAAABCFCAAB BDAFCCFCBDAACBDCAABDAABBCCCBAFCA CAAAABAAABCBDBAADABCB D FA B FCAAB DCBC A BA DA B CA BCAADCBACAAACABAFDED EAACFAABAFAADABABBCA ACBA FA CBC A A DA B CFCB BA BFACA FBA AACACFCAAAFAABDCFCADAAADCABCB AABDBADBADACAABDBCBCDCCFCAAACBDA CAAACFCAA ED CAADADADAAABDABBAAABAFAAB DACDAABCBCCACBABDACABAFCBDAACBCB DACCABFABADBAADAADCAADAA FBAAACBCBABADACBFCAFFCCAABB B

41 DADADAABAFDAABAFFCCABFAAB BFCBDAAACBABFA DD D A DD D D ED D ED D E ED ED ED ED E ED ED A ED ED ED ED ED ED D ED ED ED D E ED E ED ED ED ED ED A B E

42 ABACEEFDBDDDDEDB CEEFDBDDDDEDB DEFCEEFDBBBDBDDDEEDBEDD BADADCABADCACACAAFFCCAFBA A B AA A A DFA AB A DA FA DA DCCB FCCFCBDAACBBAAFBFACB FCAFACBABADAABCBCAABFCBBCBDCBCADBA DADABADBAACFA ABCBBAAB DB AA AB A AB A DCBC A B DA DCBAFADABCBBAAB ACBAFCBABACABBABAABABAABAABAADA DADCBAFCBADAA AABDBADADCAABBADBCAAFBCC ACBFBFAADADCABBDBCABABABDAFABDA C FFCCA D A A DA DDCB BA DA BCFCCBCFADAADABCAABCBADBCA A C FBCAB B A CB D A BA AA AA DCABFADAFBAABBFAAAADBA FCACBFBFACC ABBDBAFCBCBAACBFCAFCADCFCBDA CBDACBAACDADACCCDCCCBDAFAAADAFBCA DBFCBAAABAFAADCBAFC A ADCBADCFCBDABCFCAABCFAACDA DFCCB FAFA AFBCA A BFCA FBCFCB ACCBDAACACCBDAAFCABACFCB AAABCCFCBBABACAAAFAFADCBCBACBDA BADCFCBBCACADCFAAAABCBBAAABC ABCBFADAABDAAADCCCBCCBFBACCACA AFAABDAABBCABCADAACACCFADA ACDAAABCBDBBCACBCCFAFBADBA A A DCA AB B AB CA ACA FAABDB AA BDA FCADCFCBDADBAACDA CBDAACFBFABAAACCBDBAAADAAB CFCAAABCBCAFFCABDAFACAACB

43 CADCCAACCBDBABAADACFAB FFCBACCBACCADAABFBFACADFABDBB ABCBBAABA CCBCABCCBADFAFCABCCACFBCA CABAADFCBCCFCAAAADADBBBAAAB DCADCAAAAFAABDAFAAADFCBBABC CA FACB A A AB CBDCA FA C AAC DB C CBABFADACCBBACCBCABABCCB ACAAFBAABACBDBABACCFCAABBFCBDA FBAAB DA CBDCCD C A FAB A A BBA AAB AAB A DAF A AC B AA AABA C A CCA DA CCB DAFCB DA FA BBA AAB AA ABCBACBAAAABADADACCBA AACCADADABBAFAAACADBA DCBAAACAFCCACCAFCACAAA FCABFA FCA A AA DA AABA A DA CA DA A CB CBAABCBBDBADCBDCCDFAFCDCBAFADBCA DACBDADCADAABCBBAABCAACDFCBBCB AAAADACACFDAFAABCBDCCDABBCADA DAFCCB CA DA CFCB BDA A DA DB CA DCBA DCFCBFACCBACBDCBCBAFAFAAFBCA DBAAACABAFADABBACBDA DCBA ABBCB AFC A A C A DCBA DAABCB CCCBDDCAABBBCCCACBA B A CBA CCCB DA A CAB DB A DCBADAABCBABCBDBAFCA E A A CAB B DA FC FBCA DB FACB BA DAB BA CB ABAA DA B A DBB AABDB FAA BCACCAAFAABACAAAABAFBCA AFAAAFAFADACBCBCABFAAFAA DABAABDBFBABBCABDAFBBCBFADA FABFADAABACBCDBDAAACACB DCBACDAFADAFBCACCDAFDBBAAFCBAFA ABAAFDCBCBABABCBFAAAAABDA BCFCADAFFCDAAABAFBDCADADBAABBA FAFCBFCADCBDCCD BABDBFAFCAAABAAACABCBCAA FFCCAEABBDCADCADAFBFACBDACB DAFCCBACCCBACBFADCACACAFBFACB

44 AADCCAAFAABAAAFFCCADAABDAB A CCCB DB DA A FAA A DCC A DBCA CAABFAFFCCADBAADAABCBFA BAFCACABAFADCBAAABCB AABDBDBFAFCABBBAAADADAAAB DAACABCABBBCBABADBAFCACBB AADBAFCBFCABBCBABDCAABDAAC AB DA FCAFA FA B B DCA A AA C ABFAAFCBCB BDBFDBAFCACBDDCAAAADAABA ABAABFCBCBABAAAFBCAABACCDB FBFCBDACFCBAAADCCA

45

46 E BD D AFCADACCCBDAAABFCCBAFAAC ABCBDADAAADBCAAADBCA DAAFAAAAACACCAA ABFADABBCABDADFCAFADAAAA CBAFBBAFFBCABDCAFAABAABAAFAABB DBFAFCACBDCCAADBBFBAACABCBCAA ACABDFAB AABDAADFABCBAABBBAA FFCCABCAAACABBDBFA FCADFCAAACABAAFAFCABDBB BAFCAFACBDACADAFFCCAABAA A A CAB B AB FBCD FA B ABAA DA C FDBBB A FCB A AB A FBBCBFA CB DFFC B FB CBC FDCBCB DA FCB DA AB A CDCA A AABDB DB B A A C BA FBBCAB ABAA DA CFCBDAABAAABFBCADCAFAABAFACCB CADDBCADAFACCBAFBACDBCAABBADA DCCFAAFBCADAAFBCADAFDCBCBACB FBBDBAACABAFBAAFCCADAA EBFAFCABBDDABAADCAABAB ABCAAFBFABBFDCBCBDFCBDAABABACBB ABCBDAAADADAAABFADAAFCCBDA ACABAFAA AACCFCFABDAACFAADA BABABFDACFADABCAACBDBA CADBADFBAADAACFAADAAFAAAADA DBBADAADAFFCDAFADAFF ACACADFCAFADAAABBFCBDDADACAABACB ABADABDAABCAFADCAABBFCBDFBCADAFCCBDA AFA

47 FCAFAFABCADBAAABBAFBBABDAAA FABCBCCADADFCABAAAAABBAAFAB AAFBBAFABACCAAAAAFDAAAAABACBDCAFA CBDAFAAAFBCACDADBCBDACBFABCADAAACAA CBCDACFCAABBAAAABDBFAAFCAFA ADAADAFCDAAAADACCCBDABDABAC BDCAFAABCDACCCBDAAADBAAADADABBCA DAFCAB FCAFA DFABCA DB A AABB A FBB A AFFBACDACBAFCAFABAAFABCDAA ABDAFBCABBBCACBFBFAFCABCDAACAFBCA AFAFBCAAAABAAAAAADFABCAFABFA DA AA FAB FA B A AB D A C B A FA A AABDBFCABAAFADACABBACBFCCACDABDACCA FDBACACBCBADAAFABCABA FBADADBBAABAAFCBA AFCAFACDAAABACFCAAAEBAA CCFCDBDAABCCCADCDAACDFABCABAA DAFABCABAAFAFCAFAFBAABACBFCADBAADA FCCBCCABBABAADAAACCBDACBCCAA FBABFADABBAADADCAACADAFBABCBFBACAACFA AABBDCBACFCAACFCBAFA AABFAAAABFBADACFCAFABACABA AA ACABABEACFCBBFCBBABAA AAAA CCABACCAFBCAABDCAFCCA CFCBFCABCCADAFFDCCAFAADACFC BCBABDBFACCCDABCCAACBCBCAACBFBBCAB DAAFBAABFCAFADAFAAFAAD DAFCABAA E A A B DA A A A DCC BDA FAA A FFCABFFCDAFAAACDAABABAA DAAFBCADACFCBADAAFABCACAA CBDABDAB DA A C DFABCCB BC DA AFA DA ACFAAAACBDACCBDAACCAAAFCB AAAFBA AF

48 EBFAFBAAACAAAFAAABAADCABCA AABDBCA AABDBFAFFCCADAAABDABAAB AAAFAAFABDBBADACADCABCBDAB BA FFCCA CBFCA DA A ABD A CBAFCB ABA A C AFBAAFACCBAAABABFCBBAABAABFA DAAAFFCCACCACAADAAACAAB AABCBACAAADBCAABBFBAABC BACCADACABAADACBADBCAFBDCBACC DAABAADAAFAADAACFAACBBFCBBAABDAEA ACAABBADCAADBAFBBCBFACAABBFCADA FABACADAFBBAFCABFACBBFA DAAABAADACBCBADAACFADCBCA ACBBCDAAAABADBFFBCDFABAAA AFBDCADAACBFABBFCCDCCAFAAB AA CA DA A FFCCA BCA DFABCCB BFA BBA B CA A CAB ECA B B C BA FCB AF A DA FCABAA CB DA B CA FA FFCCA FCABAAFAABABFCBBCAABCAAABAADCDA FAAFBBAAACBADAFBAABCBCAA AAAAFBBACBDFBBACBAABBACBCBCBFFDA BAAFABCCBAFBBCBFACAADADCBCCCDAAAADA CDAACFA AFBCADAFCCBDAAFADCABABFCAFADA FABCA DFABCA CDA AABDB A FBA DA DBBA A BAAB ACCB DA AFA A B DCAFAAB ABA C B CBADCCADCABCAAFBCADAFCCBDAAFA ABAFCAFAD EBAFDBAFCAFAFABCAAAAFABBFCBBAFABBBCA DCACBFCAABDADAADCBCBFAAACFCABCA AFAACCABCCBADACFCAADAFBBACBCBC B A CA A B CFCA C A DFA AA FAB ACFC ACABDAACBCBBDADBBAFCABC AFBFBFAABCBCCADCABCFCACCBAACBDA FABDAACCCBDCACADAADAAAACA FACADAAABAACBDAACDAABCABAAFAFA AFBADAAFAFAFCACCAFCCCABAFAAC CFBCABACAACBABFADABABDABACADCFCAAFBFA

49 DCAFAABAAAFCCBAAACFCAABCABABCA AAAFAB EBBAFCAFADFABCAFAFCBAAAAADAAAB FCABCCAAFBBAFADCABABAAABDCCBDFCBDA CAAAABBADABFCAAAFAABBABDB AADFAAFCABAFBBAFAAABDBCBDADADA CBCBFABACBAFBBAFDCAFAABDAAAB BACCBCCADAABCBAAFABAFCABBABA AAACCBCBDAAACBCDACABADCBBDCBCCA BCB DB BA ABABCA DA AA FA FD B CCA CBDAAABCBDCBCBADADADACADA AACACADFABFAABACBADB AFAAABAFBBACBDCAFACABAAAAFBCADA AFAFAABABBCBBACCABAAAAAABAACCB DABCFCBCDAAABABABABCA EBBAFCAFACDABAAFBBAFACAAFBDAA DA AC C A A ACA BA AFA C AAFA BA AA FCA FCABAABACCFBADADAFAACBADAA CFCADABDDAFAABAB CCBAAAAAC C C BA DAA DA AC FCAB C DC CBC ABAA AA CAFAAAABAFBBACBCABAADACAAC ABCACACBADAACAAFBCBABFCBBA FAAADFABCAABDBCBDADBBAACDA CAABCCAAAFBBACBDC E ADAABAABCADAFCABAAFCABAADBA DA FCABAA A ACFA B FABC A FCAB BA DCAB DCBCBCBFADAABFAFAAAACBCDA FCBACBACBDACACCAFCABABAAAFFA FABC A AA DA DBAAB DA AFA FBAB FA DAAAFCAABCCADCCFCAAFADCCAABCBDA BCCBBAABCAACBDACBFADACAA BBADAAABBADBFCBBAABDADBCB FBADBBDAACAABAABAAAADAAAA AADFCABABCDADACADADCFFBAABDAFFACADA AFADBCDCAAACADAAFABCADAAFAFCB FBFBAFABFACABDAAACAABBBACBCABFDA

50 BBADBCADBFCBBAABAAFCAAAFBCBADAA BFCBBAAACFCACBAFBAAFACDAB FABBAAFCAFAFABCABCBAAADB AFCAFAFABCAABAADAFCCBDACABADCABA AFAAFAFAFADABCAFBAFAAFCAFAFBCAAB DAAACFCAABBACCCDBFADAA DFBBAFAACCAAAABFCBBAABDAABAADA BAADCABFAFBBADADACABDCAAABFAD DA FCABAA A DDAB A AA A A BA DCCA ABABADAFFCCADAAAACABC DADBBADCBCAABABAAAABADCCAABA ADAABADBFAFCAABDBDBADAFCAB AADACBAAACAAFAABCAB FBBACCADAFCBACBAAAACFAFCBFFBCDA FBAAADFABCBABACBDACBCCA DAAADAAAFAACCBCABDAFABC ADAAFACBCAACADCCBABDBFAA CADCCFCADAAFCBFACABDADFCCBCAFAC FBAABAFADAFBBCBFAA BAADAFCABAAADAFCAADABAAA DAFCABAAAACDABCCFCBDAFCABABFBAABFCB CADCABAAAFACBAAFDDACAFAC BABCACBCCFCABCCCDAFBAACAADAAFBBAFADA BCACBACABAAFDADAACABFBABFACDABCCFCBDA C A DCCFCA AFBBA A AA C CAB A DA FAAB ABAAABACB CBAABCACBDAFCACAAABCABBACBCDAC CDCBCAAAAFBCBABFCBBAFACBAAFA DAFCABAACFBCBABFCBBACBAAAAAFBAAA ACFAABFDAFCB B B A DCABFA C ACAB ABA A DA FCABAA A A AADAACBAACBCACBFCCB DCCAAAAADAFCABAAFAAAACADA AFFCCAABAFAFB BCADAABBFACAFDCBCBDAFCBDABCBDFFCA FAABBCCBDACBDACBCAAABFA DAFBCADAFDCBCBACDCADCFBDAFAA DBAFCBCBA

51 B ACBADABDBFAACBADBCDAACABABAA DAABAFFCAAAFACCCABABDABAFDCBCB CBA B AA FAA FDCBCB AA DA DA A BCFA DB A DABFACAFAFBDADAABCBAFAFCBFCADCBDCCD AABDBACBADBABBAFDCBCBBABAFACABAAA ABBBACBAAAFCBCAAFBAAA DBBABDCCABAAFBABAFBBCBFABCADB AAAFAABBDAABAADABACCBFA AACDCAACAFCAABAABDADACADFCCB CBCDAACFFAABDAADAFDCBCBBABDCC BDAFAABADAAABCACDCFDBBAAFCB CAAAFADAFAFCCAFAFCABBCFCBACFFAABDAFFC DAAEBCACADABDAAA DA FDCBCB DB A A CAB FABCFCCB BCCFCB DCCACBDAFCCBAF BBCFCCBAADCBCAFABDCFCBDADA ABCBBAABCBCADACBACBADACCCBDAFADCFCBCBDA CFBAFAABFBFAACAABACCCBADC ACCAAAFACFAFCABACAAFAABDC A FAA DA BC CA FAFA B DA DA BCFCCBFDCBCBCABAAAEBCAFA BDADAAFCBDFCBABCFCCBAABDAFCBCCDA CCBCBABACAABCCADBBFBAADAFDCBCBC ABCCBACCBDACFCAABFA B FA DA FDCBCB BCCFCB DCCA CBAACBAFCBCACABABAABDAABBCB AADBBCCFCBDCCAFAABBCCACBDCCDAAABAFCBC FAFFCABBFCBDAAACBCFAABDCADAA DABAAFBCAFAABFBADACBCBB ABAACBAFFBCACCAAAFCAA BCCFCBFBCAFDCBCBDBAAAAABDABB BCABCCCABBAABDABCAFDBBACDA CAFAFAABCBAFADCBABABBC AEAA B A DCBA DA CB DA FCCB DB A A FA A BCCB DBCA B AA A FCCB B DA AAAB BFA DAB FCC CCB DB A FB CABAFCCBAADCBCAFABABCCBFAA A DA ABAAB FCCA A FBAA FA C AA AB DA BCFCADAAFABFAAAFCACACBFCADACBDA

52 FCCBFCBDAFACBDAAA AAEBAACCBADADACBDAFCCB ACCACCDABADAAADAAB AABDBCCCBDAAFCADBAFDCBCBDAFCB DABBAAAAAFFCABAABCBBAABAAB DBCAFACAADCADBAAADAABC CBFFACADFBBACBBBABACBBBACCBCCADA A BA AAB FBCA DCAFAAB AF A CCB C FBAB C DBCAAB EA DA AFAFA B A DDA A FBCA DA FDCBCBACBFBBDBAFBAAFCCADAA BABDBADCBADACBDAFCCB EBABAAAABBADADACBDAFCCBA AFBCADCBFCCBDAACDADFBADACFCAC AFAAFAABDAFCAACABDBCABDBBAABFBAB CBDADACBACBDCCBDAAAFBCCBDAFAABCBC ABFBADACFCAAFAABCBDAAAFACAABDCCCA DB AA FBA DB CFCA BCBA A BA DA DA CBDAFCCBCADAAADCCAFAAAA DAAADADAACBFCABAADABFCCBDBAA AABFBABAADCFABDACCBDAFADAFCCBA FAFCACBADBFFDACCBDABFDFFDDACA AFABFAFAADABAABCABBDBAA FADFCDADAFCCBCCCACAADAABAA FAAB DB B A BDC BA DA DA CB DA FCCB DBCAAFBFCBDACAAFB AAB BCAFAFCCBDCAABFADAAFAFADBAAAA DAAADACACAAAAFAFACCA B CB FCBA CDA A CA FCBA A A FCC FCCBCCADACBABCCBFACAABDBFCBA CDA A FAABBADAACABADAAADACDABCDAACBDA FCCBADCCCBDACFAACABACAAABDA FBCAABDAADBACAABACDABCDAADA FBDAACBACBDCAFAAAEBBADACAAA AABCBACAAFACACBFCAA ACACACDCABABDABADFCCBDAACABBAB EBBAFACBBACCBCCADACBDACCFCA ACBACADACCCBCCBACAABAADAFACADCBCBAAA CAAFBAABBC

53 AACBABCBCCFCAABAAADAAAA ACAFAFCCBFBAABDAABFAFCACACAAA BABADAADAAAABDBACAA DAACABBABAAFACABDFCAFDCBCB AADACABFBABACDACADAABADADACBDA FACBFDCBCBDFCBDABDBBACFCB BAADBFAACBBABDAADCAFACAADBCAB AB DA AB C B CAB ABAA CB DA AA AB FB A FABFAACBCCABAABBCBCAADAAFBBA ADCBAFCCBDAAABBAAAACBBBAFACBA CABAADCCAADABAAAFAFCABAABFADA AB C B BA CDA A FABFA C C FCCC BCA DA FCBADCBAFCBDAAAB B DB FA FCA DA DA A A CAB BA FCAFAAABDBBBACBDBAAAFADAAB A A FA B DCB DB AFCB CBA A AA DA DAAABAABDAFBCABACABFCAFACB DABFCCBA B BDCDAAADADAAABDACBCADAAA AABDAFBCADACFCB B AA CA ABCBBAAB DA DAAAB AAB DA FBCA DA CFCBACABBFCBAAAAA BC DABC AAADABCAABABBFCADACBFBBAA AAADAAABDBACAB AABDB B B DCFCA DCCA DA AA CAB FBCADAACABBAAAAACABAAAB DAADAFBFACACAACFCBBADADAACADA BFCBDAAFCBACBAFCBABAABACCBABDB DAFBFACDACCAAFADCABFBFACADAA CAB CBC CA AA AAB FBFACB A CABCB DBACABBFCBAAAAACE A D A AF AABDB C A AACABFCCAAAAADAAABDBACAAFAA DAABBDBFDBFAAAFCBDAAACCCABA AABA FBCCAFBC ABCF

54 DCAABACAAABABADAAABDACFCBDA ADC D ABAABFABFBCFACFAFACAFA BBDDDADAADAABABAADAFAA CBAFBBAFADADCCCBDBAFACAAAABCB FCB DA CA CA A DA FBCA DA AFAFA A DA CFCBACFFACBCBACBBABADAFBCFCBCBDCABA DBBABCBBAABFABABABABFCBBAABAAA DFADACADAAABACADBAAFACA FFDA AFA DA A B A FFA DA A FCCB DA A ABCBBAABDAFCBACFA CABCADACDABAAFACBCBFCCCB DCBACFADADFAAFBAACCABBABFABA CDAABDAEAABBADAAFABACACCBCA CBDAABDAADABDACABDAAACCB AADACCAACAFAACCACAADAFBAADA ADAACFAFBBAACABDAAACBC DACCABDAACFAABACACFA BDAFAACAACABDAAAABDAACABAA A C CCAB DA FB DA FBCFCB CA FBA DA AA ACABCAABDADABADAAABFBAABB DCFCCBBFBABBAAFAAAFBABADACA DBAABFADBBADABABABFABAB FBABCAABAFBADAFFABABAABFACBCAB ABDABFABCBDAFBACAADAAA ADACBAAABAFAFCBDACCABCDFFD AADBFACBBADAACFAFBBCAABCCA A AB A A A A C D A FCB CABBAB CAABBADDCDAA A F DA C FA CBDABDB C C CAB ABAA FCCADFAABCCBABCCBAFBCFCBABACA FABFBBCADAFBCBAABCBBAABDAFCB DACFBBCBACDAACABA AFAAAECFAECAAFADADFAADAC AFAAABCBAADABCABDFBADAAA DACBCBAFFCAADAAC DACF DC

55 AFAAAAAAADABABAAABCAC ADAAFACBACABABAAA A FA ABDA AA CB DA AA ACB DB ADAC AFACACBDCBAABCDCBAFBCFCBCB CAAFBCAAC AFABDCBCBAABCDAAAADCBCA ABCDBAABAC AFABCABFCAFAABCFFADAAFBDCCCA FCABBCADAFFABADAAFFADAFCAFADA B FFA ACFA C FA BB CBDCA A FFA DA ACFA DCBCAACCACBDAACDADBFCBDCFCBAA FCCAFAAFAAFFACFCBCAFFAAABDAA DAFAACFCB FA CFCB BCCFCB B CFCB A FA ACFA BCCFCB BACFA BDACBAFCBCACB AA BDA FA AA AACA AABCCB AFC BAABAABDADA FBDCCCBDBDDEEDABD

56 DA E AB EAAB A AAACBA A BA AA CABA AB C AA CABCB DA A CAB A DA CFCBFBABDDBABAAACBACC ABAABAAADACADAADBAAFACA BFCBBADABCAFCADAFBCABAFCADAFCCBADA AFDBBADABAFAAFACCCBDAB AADAAFACBFCAABDADAFBAFBDCCCBA AAABFCACABCAAFBACFABAABFAADA FABDAABABAADABFCBBCDAAA ABBABFAACBDAADABABDAAAFCAFA DCCAAFECCAABADAFBCFCBABBCFCB BAACABAFABFACBCA CFCA AAAB E ADABDAAA ADABDAAA AAAB FBDCCCBDBDDEEDABD AABEFABDBADEBCBDAAFCAFACFCAA BABAAFABACADAFAABFAACA FAABABACBAAFAABAADAFAABABA CA DABA A FAFC B AF FFACAAB B DBBBFA B FAABAFDADADADAFCBCAAFAAB ACAACFABDFDADFAABDCBCABADA DBACAAFADAFCBACCCACAFAABDC

57 AACDBCADABADADBBBFABBBFAABADBF AAFCACBABBAFABAFAABCABCB FADADAAACDABFC AEECAFFCCCBCAABACFADAABA AB BCFCB BBA C A FBCFCB ABA A ABA ABBAABACADAACAAA AB F DC ABACA DA ABC B CDABCCB E CBDCABAFBCFCBBAAFAABAABCCADAA EDAABDAAAACBCAABAABFBCAABABBDA AACDAEAABDBFAFCABCBDAFABCCBCFBCAB ACBDCBDADADBDAACBDAFAAAAACBBA DAFADACADAACACAACFA FBDCCCCDBADD

58 CAB EAAAAB C A BA AA CABDCA A FAFCAABAFBDCCCDCCCAAAFCBDAABAB A DA BCCBBA A DA A CCB DA CFCB CABADCCCABFCBBAABCBABADAAA DCAACCBFCAFCAFBCFBBAABCCFCBDA ACFAABDACAFBABCACFAA FBDCCCBDBDDEEDABD DB AAACFBACCCFCDABCBABCBBAABAAAAACBC DDADAADACCBCFBACFBDADCA ACCBDADAFDABAACFBCABBBADCDCCFCCAB A DCAAB DA ACFA D A A A FA DA ACB DA FBCA AABCCCBDABCBDAAADAABAACABCCDA CBABCBACBCBFAFAAAADAAAAAABDCBC BABAADADACAAABBABDAACBDABACD DABDABACFCAAAAADAFAAFABA AAADABDABAACAFFADACADAFAABCA FBCFCBFCCBAFCBADAFCB A CFB A FA C DA FBCFCB CBCA DA AA ECABADAAABDCBCAAFCACAABAAA AAAAFFBABAABAAAAACB CAFBADAABFACABDCCFADCAADACBCAACADBBA AAAABAAAADBFAFFABAACFBCAFA DAABCDAACBABABADAFBCFCBDCBAAABDB FAABCCBAFAAABCDAAAACCACAFDCC BACADCDABAFAABDACAABADAADBAB

59 CABAAAAFBDBBBABAADCABAACB DBCAAAFBCACBCDABADAAFA A ABCAAABCABFDBBABCFCAAABAABCA FCAABADAAACFAAABBDB DBABDAABAADABDADAACBFADAFBABFCA FABACBAFCBCBAABAAABBCFCDDABAFAAA FDADDBD ACFBDADCCBCABBABAACBCDABFCBBCAABA DCAABDAAAAACFABABCADCFBA AB CFCA FBCFCB AB DCCA ACFA B DA AB ABFBAABCBCCFAABCCFCBDAACFAAAAAB DFDAFBCFCBCBABABCCBDAABCAB DCABDADAFBCFCB ABCCFCBDAACFAABACABABAAACBAFCBABAFA ABAABAAABDACFCBBDFCADBADA FACCCAABAAFBAAAACBAFCBBABBBA BFCBBC DBBA A A AF B A DA B BABA A ABAAABDBABFCBBAABDBACFCBAFCAABAADA FCCABABAABCBFADACFCBCBABFABFAD AFBFACBBADAAABCAAAAAAACBDACFCB BDCABCDADBCAABDABAABFACBDAAA DCAFACDFAACFADBAACDABADCA CFCBDAAAAFBBFAABABDCCBADCAB AABFAABBBDAABDAFBCFCB DEDFBDDDE CBAFACADADCAFBABCAAADFADBADAABFA CAADAADCABADADCCCBADACCBDAAA BAADCADADBDACADAFBCA CBDABDBCCBFCCFCBABDBACBBDDAAB AABADAAACBAFACABBCAAFADA BFAACBAFAAAADBBACBAFAABDBBAFAB CAABDACFCACBDABDBCAACFABABBA ACAAACCCAABAFBADACBAFADAAABBAB DCCACFCABCAAFBCDCBAFCBBAFAAA BBDDAFD ABCBAAADCACDBAFADABCA BABFDAAFADABABFACBBADABFCBBCDA

60 A BFACA A B BFCBBAAB DB AB A A C B DA FBFAABAAABDCADAAFCBFCCBAFCBA DAFCBACCCDADADAABABFB ABACBADACCCAAABDAABBCCBFAFBBA AAAAFBADCCADAAABAAACDAA BAF A AA EA BFCBBC ACAB C A C DA FBCFCBABCCBDBACBAFACACCAFC BABFABADAAAABBFFADACABACCAFCBC FCCBDAABABCAFABADAABCACDACABCBCCDABCCA AAAADAFCACCACADABCCBAA DA A DBDCAB A B DCBCA DAA FBAFCAFACFCABCFBFBFADAFCBABAAA CBCDAADCABAFCAFADAAFCADAAA FAABDAABAA ABCDEFCEACE BACBFBCABAADBAAADADAAABDA ACABFADAAAFCAFAFABB FADAAACABABAFCDACDAADC BAAFCA DCBCAAFCC FACFABDABBACB DA DC BACC EAAAB EAAAB A FCA DACCB CFCACA C C A DA FA BCCBBAA CCCBDFBFADA C BCCB 12 BF ABF B F F BA C

61 FCCA AB BADCBACA DA FAAB A DA A AC BAFCBFBCFCB FBA FCAFA BA CA AABACDA AFABA DCADAFCB FCCB AFCB A DAFCB BADAFBCFCB DABADCBCDA FBCFCB BCFCBDCCA C C DCADBA FACA FBBCBFA D BADADAAAB BCBBAABDADAAAB BFBCAABA BA C BDD BA FCCFCB AADA CCC DCBACB D FDA AF DA BA FAA B ABAAA B CCA ECBCA ECBCA EFABCB CFA CFA CA ECBCA ECBCA BCBBAABDAFCB CDAABCBA C C BADCBCB ECBCA ECBCA BADCCCB ECBCA ECBCA BFCCDCCABCBDABAAAFCAC ACAFAAAAACFCAABDACBADABDDAFCA BCCBBAAAABFCBBAABDADCCADABCABABAC DBAFCAFABBFACADAAADDCFACBAAFDADAC ABDAFABC

62 BBAFBBCBAABDCACCBAAA CCFCDACAABAADACAABCB BCBFCADADCCCBACBDBA AFCAAACFFADAFBFABCCBBAFADCABA DCFCB BCDACFCBADAADABCCABACABA DCCCABDACFCBCCBDAABFCCAADA CFCBDCBDABFBCCCC E EBFAFCABBDFCAAACABAFAA BBAFAAFCCBABACACDADC BAB FA D FFA DBCA DA A B A CBACFCAABFDCBCBDABDBBFBAAB ABDAAABDDAAFBCADAFDCBCBDAA CAB ABDA AB FA A FFCCA DA A A CBFCAABCBDAFCCBAABDBBABBAACDACACA DBADAAACCFCCBAFCFBCBADACA AABCBCCBDADAAADAFDCBCBDABDBB FBAA B B DB A FCA DA A B A DAB C ABDAFBCBADCABAAFABFACAFFC FAACBFACBDAACA EBCADAFAAABBCBABCFCBDAACAB FCAFADCBADABCAFCABCBABAAAA CAB DAB CAB FBFACB DB ABCBBAAB DABCA FAAADCAAFBAAFBBCBFAAFAAFAACB DA CA A B DB DA A ABCBBAAB A DBCA A FAACBACBDADCCAADBBAAFBACBCAAACAFAC ABDCCCBDAABCA FABBDDDBAFCACBABCBDAABCA FC AB CBA EB FA A DABCA A A ABD B AB A ABB A ABACBB B DA BA A A DCAB AA AADAABCBFCACBCAAABACABABCBDACAB ACB

63 E B D ABBFCAAFBBCBFAAFABFAABDAADABCA AACAAABCAFFBBAADCABACBDA FA DA FA CCCA A C CCA DA AFBCA DCCBBAA C CABBAAFBBCBFADAADCAFACCFACBAA DACAAABCACAFCAFAABBFFADA FABFAADAFBBCBFAAACBAFCBAFAABBA ABBAFBCBFAABCAABFADABADACBA FFBAADBDBFAFCAABCA DCBFAAFCABABCAFCDCBFACABDABFAFA DAADABCA B ABCADCBFAABADADACBFBACBCCAABA DABAFCADAABDACBFFACABDBAADA AAAABBDAFBADFABAAFAABBCFCCA ABACAAAADABABCA CA DADABCA DCBFAB A A DACCABDA AFBCAADADCDCABCCBAACBABCBDCA A A A AFC DFFACCC B FCA AAA ABACBAAB FABDBFAABACBAABAF AAFBCADABCBADABCFCBABDFCBBC ABADADABCADCBFACCDAABCAABCBA AABCBAAFBCABABADAADAABABDACCADA FCDABACBDAFBCDAFABCBDAFAAFBCAACA DAACBFCFBFAACCAFACACBBADADFCBDAA ACAAAFAFCAAAFFBAFCBCACDAFCBA AAFBCACADACBCAAFFADAFBCFCBAAAA ACFA DAABCB A FAB CA C DA ABCA C FAFC BA CA AB B DBA B DA DCA D A AB CBB DAAABBAAADBDAFBDABCAB AAFAFCAAFBADCFCBABFCCBABAAFBCBDAFAA FBCFBCABDAFAAABCADBAFADCCBDA FBBCBFAABCBCAABDAABBAABCBACC FABBDBFAFCAABAADCABACADABCA ACBA CB DCBDCA A C FC DB B FBAA DAABCB

64 DCB ABCA AA AA DAABCB CBC A AA CCCBDAACABDBADCBADAABCB B ACCADCBCAFAFAABDFCBBADACAAAB CBDABBABABAFBCCCAAAFBFCCADBA CB DA A D FBFCCA C FBCAAB ACCA C CCC ABCAFCCBCBAACBAFCCDAABBC FBCAFBBCBFADABFBCBAFACBAFCBCBFABAAFA AABBCBCAFBABCBBAAB B ACCAACCAFAABAADD A CFA BBCCBACACCADAACBDA FAAB B AA AB A CCA ABCA A DCBC DA FAABAAAAABABDAABFAFACAADB ADACBDCCDFDFADABCAADAABAAFA BA A BCA AFBABA DA CCA ACB CBAFA EB FA DA ABACBBAFABADCBCCAABBABBDAACB ABAAABABAABFAABFABBBCAABA ABCBDAFBBCBFAABABBACCBDAABCADAAB CA ACCAADCBAABCAAABDACFADABCCBDA CBCBADAFBADFAABDAABBACCCCB DDCCADCDCCAAABACBAABCDCBAA B CBFBCCAACADBACDABBAAFBBA BABAAFAACAAFAABCBFADCAAB DACBCBAFBCCCACBAABAABCAAABFACAADBA DA CBDCCD A FA DABCA ABBAB AB DA A AAFAB DCAAFAA CA FCA A A FBCCCA FBCA DB FACB BA DCB CADAFBADACBDAFFADACAFABDCBA ACAFBFADAAABCBCACBCAAABCA FAAACABDCBAFBCBDADBBAAFCBDCB AFBCCCACABDAABCADAACABAA FACCBCCAAAFBBCBFADCABCACCADABDABCDA AABAADABCACACCBECAACAA

65 AFBCCCAABDABCAADCCBAFCCACABBABAABAB A ABDA DA DCB CB A DCBA B DA DC CFCAABCAFBCCCAFAFCABDAABDAFFC CBAFCA BBA A FBCCCA CAB AAB FCB DABCBBAABDABCADCFCFADCACAABDA DCABFACBDCCDAABBAAACBAACCBBA BDA C CA DA A CA CBACAB BBA BAB BBACBBABDADABCBBAABCDC ADCACBBABDA B BBCAAFBFCCADABACCBAFCCADBDA B FCA CCB CCA DA FA CA B AA AB A A ABC A BDAB AABFA DA CCA FBFCCA ACA DB A FBFACB AA A DA C DA FBBCBFADACBAFCBCBAADAFCABFACB AFBFCCAAFCAACBBAABDAABBCBCABDA ABAABAFBFCCAABBAADBABDBAAFAC FDAAB FC FABDA A BAA FBBCBFA CBC ABCAABFAFCDAFBFCBDAFBBCBFAAFBFCCA FBCDABAABDABACACBDABDABDAFCCABAFFB FBCAACBACBBABAFBBCBFABABDA CAFABCAABDACBACBCABABDBBDA BAFBAAABCFABCABDAB AFBFCCAFBCDABADCBFADACDABCAA BBDACDABACBAABEABBCBAAFBCACBCA B BA FA DA FC DB A ABCBBAAB DABCA FBFCCA C CADAAFBCAAAAADCACDCEABBCB BAACBEACBBABCADACBABA EABBCBDABCBBAABDACCAACBBABDA BCBABCFCAABABCAFCCAAA A C CAB A FA DB CCA FBFCCA FCB ACCBCCABAABFCACBABFAABBAAACAA ABABDADCBCFAABCADBAFCBCBA B ABCA FC ABC A BDAB A DCBC FA BA DFAFCAAAABBCAFBFCBDAAFBBCBFAA AAAADAFCCADAABCAAAACFCA FAFADCBCBFAABDACCBFAABDABACDAA

66 DACABAAFACACCCDCBAFCBFBFCBFAFCADA FBBCBFA FCA A ABCA FC BA BBA DABCA FCCBCBBBDBFACCDCABFAABAFADAAA ABFFABABCAAADAADACBCAACCA DCABDAAABBCBABCAFC A BFBBDABAAAABCAFCAABCAFCA CBDABAAFCBBABBADAFCBAADA DFA FCA A FCA B DCABA CA A D A CAACBACAFBCABDFAFCAFA BADADCBCCCBDACBFCBCA A C DCCBA AABCAAAB A DA DFA FA A DA DBCA DA ABBAAFBACAAFABAABCABAADFA FCAFBCABCDAABAABBBCBBABB FC AF DA C FBCCA A BACAB ABFA A CA DABCAEBDFAFCAFAAACAAFAAFBA ABCA DAA DAAAB FA ABB DA CC DA FCB A ABA DAABC BA AABDB DFA FCA FBCABDAAAABBDACA EB A DA DFA A A DABB CAB CB DACBDA B FBAABDBDBDFAFCAFAAAAABADBA FCC FA A DCCA AB FA A FA ABB A ABA CBDCCDAAABDBAFAFAAFAAAAAD A AAB AB FB A CCB CBC ABAA AA A DACBDABFACABDAABBDABDBBDAA DFAFCADABFCABAAFAAACBDCCDAAAB ACBAACADACBCCBCABACBAAA AA DB A FC ABAB DA BCA BCA A BBA CFCABDADAAAABABFBACDAABDAA CCBCBDACBDAACBCAFBCCBBAADAFAAFFB ADBBA CDA CBFCA DA ABCA FC A DA AA DCB FABA D A ECAB A ABB B FAB CFCA FCAAB DB A FA DABCA AB DCFB AB A FBBCBFA B A BDBACBBDAFAFAAABDBAABBDCAB A B DA ABA DB FCB CB C CAB A

67 ABCCDAAABCABAAFCBBFACACADAC BDA CA BA FBFACB A CB A ABB DC A FA DA AFAFA A DBA CBCB DABA DCCA A FBBCBFADABFCADAFCCADABFBFCADACADAFBFACB AF ABBFCAACACFACAABBDCAAFAADA FCBCBCCDACABBAAABDDAABDAABCCDB BABCAAAFAADAFCCAFCCCBDAFBBCBFA AABAADFFBAAABBDBADFADABCA AFBACAACDAACDAFABDAAFBABDABCAAFA CAAFCFBAAABFADAABCBAAABDBA A DA A A A DA CB DA ABB AA C DAAABDACABBABDAABBAADAABCAFA ABCABDABAAAAFADAAABAAABA CBDADAAAABBDAAFABFBABD DADAAABCCABBCAFABABCAACA ADAAAACBDACCBAABCDAABDA ABB B BCB DA A A AABCAA DB ABCA FC B AA A ABBBABDBABCBDCCDAAACFFBCADAB BACFABAFBCABCFBAAA DACBDABAFCFBDABFAFCAAABBDCCADCDA CBDACFCAADAFAABADBCCBDFCC FAFCAAFFAAADADABFCBBAABDAAFFACAFA FBCBA C C FA CCFCB A CFCB A B DA FBDCCB AABCAAAAACAACAACBDAAAFC EBAFCBCBABABBBADADAACBCBDACAB DB A DCBA DABCA A CFCAAB FAC DA ABCA FCFABABBDCBAAADABCA FC A B ABAB ABCA AA C A B CBA CCCBDDCAABDBCABCBDAACDDCABCA CBCADAACCDAABB B BA AA DAABCB A B CFCA DA FCB A DA ACB DA FBAB DCAADAFADACBCADCCAABACBB ABB A DCBCA A AA A C BFACA C A DCBAABB AAB DCBFA DA AFA DCA CDC DA

68 CFCADAFCCADAAFAACCDCAADCBCCDAABB C EB BA AA DAABCB ABB C DAC B A DA C BA CB DB A FBAB A BC AB B F DCA DCBC A AABBFCBDAFABFADAABBBCBDA AFCDCACCBADAABDACB CBADCCA BCA A BA ADA CBDA BC A A BADAFCABABAABDABCBAC DABAADAFBBCBFACDFFBAABBDBAFCCCBDA CCAFCBCDBCAAABDBCCADAFAA FDA CBA DCBFADA AFA DCA CDCA DAAFABCCDAFCCDAABB AAAFAABCBDCAABACAABCABB DB BA FA CAA A CBABC CCB DCBCA A CBABBFADAAAFAAADCDACCAFADACABAF A A DCBCB AABA DCA DCBCC FA AFA DCAAF ACADACDADAAADAABCBAABABAFAADAFAC B A CCA DA A A AFABA A CADA F AFABA CA FABCBADACFCADAFAA ABBDBFACCCAACAACACABA CFCCCBA C DA C A BA AA DABACBAAB DAA D A BCAC CFCBAAADCCBADAAAABBFAFFABCAF AFCFCAAFCCDCAACBAACBAA ABCBBAABDACFCADCAAADBDAFBAA AFCBDBFBDCFCCABADAFBCCBFAA C A A B DCAB ACBA BCAC ACAB C BCAABDBFAAAFBDAFBCCBDBBFBAAAFAA ABACBAAB CADAABACCACAAFBCACADABCBCB AACABFAACDFABAAAAFCAABDA ABCBBAABACBBAAABB FADCBCCBCBAFACBAAABCBCB FCBABA CAF DA AACFAC

69 CDCADBAFBDADABCACDBCADBA BDADFABCB ABBABCACCBAFBDCABBAABCAAB AAABFCBAFBCACDC CDCADACAABACFCAAACCAF ACBFCBFAABABCABAADABACAAAB DADAADAAAFCBB C A B C A CC DA ABBC BA DCBCA A A ABACBBAADACAADBFADCBCAFBBAFA BDAAAFABAAAABDBACCABBCAA BA AAB A ACA B AA FA C ABD AB FBCDCB A BAABDACDADAFCBDBFACADAAA DBDAAFCAFAAAFADACAABFAAA DBBA E CBAABAAADACBDCBFAADACFCDAA ABBCACDACBABACAAAAADAFADA AFADAFABCBAADAADAFCCDACBBABA CBAADAAABAAFCAAFAADACCBA ABCAAAAFCAABDAABCBBDFDADCB ADFDAABACBB CBA BCFCA DA C DBA FB BDCA DCCA A DA DAA DFABCB A FA A BCA AB CA BA DA CBCBCCCB CBADCADACAABACFCAAACCF CCBCACAAABADAFDAFADAADA CAFADCBCBFCDBBFABFCCBDAFCADCBFCCBA ABADAFDFCDADACAAABBCBFCAAADBAA ADA A CBFCA CA DA B BAA CAB CAAB AB A DCABDBADCABABAAADACCACAB FACBCBABADADFABBBAFADADCFCBABCC C A AA ABB DA FA ACFFAAB DB C DA ADBABFADACDCBFA CBAAABBCDACBABADFAAABDC BAAADAFCCDBAFAABCBCFBBAADCBCBA B C FBBAF FA C BA B FBBAF FAAB A BA DA FBBACB FA F A C CC A DFAB F A AAFCFA CCFCADCDCACCABABA FCBABADFABCB

70 AAFAACCADAABCBDAABAACCFA CCA B CCA DBB CCCB D AB DFABF DA FBADAD AFCABAD EBCF ABCB BCBAB A B CFCACAFAACBECBCACDACBABCAAB ABAAADABCAABCBAABFADAFB DABBDAFBABADFCCDCABADAACBDA FBABDAADABFCBDCAFBCFCAFAB ABCBBAABDABCAABCBAFABACFCBAABDAFA CBADCCADADACBAFCBABADADADAABBADA AFADCA DA A CBFCAAB DA CB AF FA A A A FCAAFAADACCBCBCAABCAAB FBAFBCCBFCABAACACCCBDADAFFCAB CBAFADADAAABAADADCABFAFFABABA ADFABAAFCCDFAFCFAAADBBAB FF DCAB C A CAB D F AABDB DA A CFA AB BFCBBCFACBFACABADDCBABBCCAB ABDAABCBCADCACAFCCFCDAAADA CAABAFAAAABACBB DAACCDBDABAABCACABCADACBBCFCA DBDAAABFCFAABDCAADCADBAFBFCA CBABADADACCAABACBDABADBDA DFABCB ABCBAADCAACABBCA BFCBBCAAABABACBBDAFBCADAADDCB CBCADBFACFCBDBFAABABCCAA ACADAFAAABDAAABADAAADAFAC B DA A DDCB AAB CBDABDB C C AB A A AFA DB A A AFA A A AAB A F ABACBB CAAB AAAABAFACCBCCAAFAABAACAB AAAAAFBCCBFCCDAAADAAAB CBCCACABCCAFACCBCCAAFACCABAFBCAACBDA B A A C A FFDA BCAAB AB AFA FBCCB DA AADAAA DFDAACA

71 A CC DA ABB DA A BA A C AA ABACBBDAFBAADFCCACCABFA CA ABCA FA C DAB A DC DDCBCA A DA F BABFCCCBCADBFADAAAABADA CAAAFABFBAABDABFADACCABDCBFC CABAFACABDCBDFCCAADAFBBCA FCC AAFA AAB B F A DCAB CCA A FAFC AB CFBABADADFABCAAABADAFCBAAF DCADCDAFCCDBCCABDACFCCBBCB ABFCADAACACFCCBDADCBACAAFCBCAA DACBA C C BB DCB AAFA A DFCC AAB A BACADBDAA ABACBBDCADACBDACAADACADBAC B DF CCA FBFAB A CFCB B A CDADAAFBFABAFCCFBFABAABAAAFCB FBFABAABAAAAADCCFCBDACFA AAAAEFA A B AB FCDA C AA DAABCB CA A C A C ABACFCBAACAACAFC BCBAABAFADCAACAABACFCAA CBCAACCDAABB B A A A A AB ABACBB CAAB DA B CACBAAABACCACBCBFCCBDAABBCADB BCAA BCCDAABBFAAACAAADCAABC ABCCCAABFBDACBCBBACCCBDA AA C A FBBAFA BD AFA CCA CBA CB AB FBACBCBACCACBCAAFCCDADAB FFAAAFCCDCAACAADBBFAABDBA CBCBFABCFADAADACA A DACABBAB CDAAB DCCFCA CA BD A BA DFCC FA DACABBD BFBFCBCAABCCCBCDAABBDAAAACCDA ABBABFBAFADAFCCDAFAABBCABABDAB DCBCBDCCFCAACAFACABDFADCCFCAABACBBCA ACBCCDAABDDEABFCBAABBCCCABFA BCAABDBBBAFAAAABCFCAAAAA DAABCBABBDCABABDAABFAABACBBBAAACCDA ABBABAFACAFDAADCFFCABACBBCBC

72 AACCDAABBCAACFFACACDAAAA DACFADACAACBCBFAACBCABACBAAABACBB ABDAABBFCCCBCAACBDAA C BABFCDAAAAADAABCBAAAAB DABAABFCBBCAABDBDAAACBFBBAAC CCABADCAAABACAB EAACBAABCDAABADACBAF AA CBCA DA CB AA A DCBFA E AA DA CCADBFAABDBDCBADBACBDDCBABEEB AA FA FCC A DFA AB BA CA FA DCB BC CBCB B DBFAAB ABDFB FAABDA FA FA CACBCDCBACCABBFAABAFCDA CBAADCBDACBDBCACCCA ABFAABCBBAABBACACCABFAABDB DCBDBCFAFABFAABDAADCBDBA AAAABFBACDADAFADCDAAABB EAAABACDADCBCDAACFAFFBB ABBDBBADABCAAFAADACAABCCB DBCA FCB DCA AA ABB DA AFCBBA A FCCDABCAABBFCBDAAAFCADAACADABCA AAFAFABFABAACCDCBFAACBDAFCCDA ABBDBAFDADBACBAAADCBFAABBCFABA BA CA CA FA A A ACB DA FCC DA ABBABADADBBAAADCBCFAACABCA ACBCADCBCCBDACAABABCBDAFADBBAA CBDACAAFAAACCCBFABDAABB CACBBAFCAECBFADAABAAAA BAFCAFAFCABAAACCAFCCAFADACCDAABB A A AB BFBA A DCBFA AB B CCCB DA FBC DCABAAFAAAAABACBBCAACCDA FADABBABDBDACCBFCADABCAACB DA CFCA A A DA CCB E AA ABACBB DA FBFAC B AAFCFACBCBFBCCBDCBAABCBCCFCAAACCDA ABBFAAAFCFABCACEAAABAAAFCFA A AB AFB A FBC CBC C AA DA BA A FA FCAACDAAFFFBBDAFCBDACCBAAAFA

73 CAAAABAADADABFACCABAAA AFAABCBBAABECC AFDAFAFAABCBACFCBDAACAB DCBADAABCBBAAAACABABBAFACCBA DAFBFACBDAACBACABAFCAABBACBCBABA C CAB A DA FCB A DACCB DA FBBCBFA ACFBCADAFDCBCBADAFBCFCBABDBF CFBFACBDBABCBBAABDABCAFAAADC AAFBAAFBBCBFAAFAAFAACBDACAA CBCAFDAAABA AAABAAADAACAACBCAA FBAFABACABCAADAADAABACBBADA ABCCFCADAFADCBFABABADADAAA DCADAAAABCAFCAFACABDAAFBA CDA DA DCA DBA A DA FBFACB AB BAFCB BCBBAAB BCCB EAA B FAA AA CABAAFABCBBAABDADAAABDCFCBCABCA AAFAAAACCABCDACFC CDBABADADCAABAADCBAAABACBBFBBAFAABDB BCBDAAAABADBAAACCDAABBA CBCBAAAAAABACBBCCCDACCAAA DAFBBACBAFBABDFADAFADCB DACABACABDACBAFAA CBCA DA CB DCBFA E A A A DC CDA DA DCAFAABEAFCABABCBBAABDA DAAABAABDCABAAADAABEBC DAFCCBBCADADACCBDA FCCFBBACBDAAABCADBCBDCCDDFCCAFCCC CBCBCADAFCCBCADACCBDBAFCCACFCB CBDAAAAADACBABCAAADBCAADACABFBDCA BFADAE A A BA AA A ABACBAAB AB ABCAADCBFADBCDAAFCABCCAAAFBCADBDCAA CABA A A A DCBCAB DA CBFC AFC FAA AA FAACBABAAFCCFCADACCDAACBADCBDA A DDCB A C BA CBFA CCA DCB A ABACBB AB DB FAA FCB A CCA B A CCC DCCCB DCDCACBABACBAABABCACCBACBAFCB

74 AACDCADCACDBADADCCBCDA FCCABCCCBADAAABDACBFAAACCAAF DBACBAFAAFCBADBAADAFBBCBFAADBADAC CBFACAFBAFABADADADCCBAAFBABBA FACAB DEDCACABACABABCAFC DCBFAAAFAABCADCCBBAABFAFABAA AAABBDAACADFABDAFDADABDADACDAADA CDABCCBDAAAAADCBACADAACACDADCBAC AFAAAAABBCDADACDACFCF ACCADAFAAADACFBCBAABCAABAB FAADAAAAADCBACAFAABBCBDAACDADBA ABCADAAAADACAAFCC ABDAAABAFBABCAFC DCBFA BC BA CBFA CAB ABCA FC DCBAAADCAABCBEBEDAAB CBACABCBACABCBDAACAAAAABBCBCAAA CBACAFAABBAAADAAAFBAAABFA DAFAABBCBCAFAADABABBFAACAA DABDADCBACAFAAABBCBCAFAAADAADA AEACCCADACDACFCFADA DA AAABFBAABADAFCABAACABAADAC CCDBAFDADCBAABFCCBAFAACABBC ACAADBCAAAAAF BCCCBDBADCBADABCAAAABDABAAAA CCFBADADFABDACBCBDAFBBCBFAAA DABCABAABAAAAABAAABAFCA DAAAADCBDACABCACDFBAADFAB AAAACAAAAABCDCAB DAACABFCAFACAAABDAAAABACBDA ABBDBADAABACDAADFBADACBCBCBAB BAAADABCAAABDC AAAABADACAABACBABACCDADA ABBABDBBAFCCDACBDAABAAAA CCABABAADAAFADCDADCCACAABACBACDA DBCAFBACDAACABBCADACADADCFCBDB BADBBABAAFAAAAAADCBDA DBBAADAAFACDACDADABBFBABFBAACCADAACFADA

75 CAABFABDBFAFCBABBCADADACCA AAABACBACABAA B A B A CABAB DB A A DA A ACB DA FBBCBFA BADA BAAB AB BC DB DA FB DABCAFCEBAABBCCAADABDADACDA AADADABDADCDAAAACABBCCDADABDAADA BCADCDAAAAFBBCBFABFBAADAADCDA AA C AAB A DA ABFA CCCA ABFA A DA DFABAFBCAAFAABAFBCABBAFCAFACBC ACBABAAABBAAABACBBBACFCABA CCABDACCFABFACBAADCAAFBBCBFA EB FA A DA CB ABBA B CC CBABC A C DA CCACBCAADAFBBCBFABDCADAABBCC AAACACFADABCDACDACBCAAAAFA A BDCDBFAAAFCBAADBADCBADAABCBCBDA ACABCDCAAABAADADA AADBAAABCACACCDAFCCDAABBA CBC AABDB CDCA DB DCA A CABA A A BA CBFACCAAAAABBAABBCCDAABB FAABDBAAADCBDABDADCDADAAABCCB BCCDAFBCACDABAAADABCADACAC AAABACBBDACAAFCCDADCBABABAFAF CBBFBCCCAFBEBAACBFCACCAABA CAAABCADABABCACBCAACCBFBADFCC CBDCCDAAAEBDAADBAADCCCA B ABCA FC AABDB E A AB CCACCCDAABAADAAAAABDAA ABBAABABBDACDABCBAABB AEAAADACAAFCCDAABBADAA AAACEBADADACDACBAFDAAA DABCAAABDBFBCAABEDBAACBDAFAFA CADAFADADCBABADCBCDFABFAABDA FAFADAAFCCAAAABCBCADACAABFAABDB CCB DA FCC BDC A DB E A A FA A FA DA ABBAFAADAABCABACBBDAFCCBAA ABBCBCAFCC FBBFBDAABBACBAACCDAABCA DBBABCBBAABBAAACBABCCDAFCCDA

76 ABBBABBABACAAAABDBFACAAAA CBBACABCCAABAAACABFAAACCCBD DADBBFBAADABCAFCBAACCCBDDA AAAABFACBCADAAAAABDACCAA AACBDCAABABDCCDACABAADBB FBAA DABCA FC A CA DA AA DA DACBCB A DA CCB A ABB A CAB A B A A C A A DB A FBAA D A A CA DC DA C C CAB C DA FAAB ACBCBCACCCCDAAFBBAFACAABDBFACBFBBCAB DBAFBCABBFAACCCBCBFACABFBCADA FDCBCB D ECA DA A DCBA DABCA FCCABFABFAACCCBDAFAABAAAA FFCA BCA DA C FA C A AA DA A B ABAA DA AFBCA A DA AFA AB CB A DA B DFABCA A CBDABDABDAACAADFABCCBBAAAFACADA FAABBCBDAAFADAACFAAAADBADA CCBDAACCAAABABDAAACAAB BBAAFFCCABCADFABCCBFCBABFA BBABCAACABFACABDACCCBDBBA CBCA CABADDCBADABCAADACBCAA CBFBBCABCAABAABABD D

77 E CCCBDBABADACBDABACBAABDACAAADAA DB A AFA DA DFCB A CFCAAB DB A BDA BCACCA CAAADABADBFACBABDAFCCAABACBAABDCBFA CBCAAABCB AABCB CCA B FBAAB DA A D A F FBBCBFA A DCBCAABDADACCDACABBDCAAABCBCCACBCA DAABBCABAFBABFADABCAABADAABFADFBFDCAF AFABACBBAAABB ADBFAACFFAABA AFA AA C CBCA CBC A A CBAFCB AF A A ABBCABAAAADAACBADFCCCBDA CADACCAAABDBFAABCABAAAFBCDAFAB ACFABACABADABDBCAABDAABBFC DDFAAFDAAAAFAFAABCACCA BCA DA ABB A B CB AABCA C CA ABA DB B ABCAFCBDBAFDADBACFCBCCDAC FCADBAABCACAFAFBFFBAABDA ABBDBBABCACBDACBCBACCBB AACAAABCADAFCCAFADAABACBBABDBAADAC FADAFAACAACBCBCBDAABACBAAABACBB AB A A FCC DA FAABB A D A CBC A ACBDAACCACAAACDAACBCCAFAF BDBDAFAABBAABDBDBBFBAADABCAFC AABBAAABACBBBFBCDFABCDFAA BCADACBCBCACAABCADCABBAACDA AFACBDACCBDABCAAAAAFCCBAFAABB CCDBAFADABCAABBAFBFCABFADAAABCCABA CAABAAFBACBCAFCBABABCA C E D C B A CABAA CCCBC E C B A CABAA FA A FA A A FA C CB DA A DA B A CABAA FA A FA DA ABB CA

78 C B A CABAA DAFAFACADA FAADCBDFAB FAAB DA FCC A ABACBB C CBC BFAAB DA CCB DAFA E C B A CABAA C C B A CABAA BCBBAAB CDCC C AA DA CA A FCCDAABBAB B FBC ABACBB C B AB CABAA CCCBC DA C B AB CABAA FA A FA DA ABB A BC ABACBBDAFCCB AAABBCBC AAFCC C B AB CABAA CCCBCCBFA CCA DE C B AB CABAA DACCCABA CADAACACDA A C C AB CABAA C C B AB B C AA DA CDA BC DA ABB B C B AB B E BABDBAABFCDAACBAA BAAFCAFACCAFBCABADABCAFC A A DA FCABAA A DA A CC AA AB ACB A ABBAAAAADFBADACBCB EBAFCACBBBBACABFCAFADDC ABCA FC DB AA CA A DABB CBACAB A FAB CB DA CA B A DBB A A A ABACBB DA BFCBBCACCDAABBAABBDABFCBBCA AAB DFCA A C A DA CA A ACB DB A FA

79 DABCADCBCBAABBADADACBDAACBDA AAAFDCBCBDFCBDAAB

80

81 E ECBD D AACABBCFBCCBDCCBDCBAFCBDB DAFCFAADCBDCCDCBCCFCAADCBACFCCCA CAAB FAA CA FCABCCA A A DCCBB CA DAAAACFCBDACFCADABFCA BDBFAFCADAFBFACBACABFCAFA ABCAFCDCBFABAAAACABDAB CABFBFACBDBABCBBAABDABCAFAAADCAA FBAAFBBCBFAAFAAFAACBDACAAB DB DA A ABCBBAAB A DBCA A FAA C B ACB DA DCCAADBBAAFBACBCAAACAFACABDCCCBDAA BCA AAFBCADABCBADABCFCBBACBAABB ACCCADCADBAAADBAFADAFAACBCDA CCAFCCAACFCABFADBAAABDBACFFCAACFCABFADB ABCAFCDABDABDACCBDAAAAFAD BA DA FA AA D A C AAB FBFA FA C A DA A FABFA CBC ABCC DACAB A A FAFCA B AA DB DFAFCAAABBFABABCADAAAB AAAFAFADAABBAFAFABFADFAFCC AA DACBDA AFC CBC B B DD AA A DCBA DABCA FC CB DA DFAA A BA A DA ABACBB DA ABBADAAAACBCABDFABABAACBCA DABFCBBCFADAACCAAABDBBDBAAACBB BCBABADAFDCBCBDABBAFCAFABAA BABBDADACBDAAABBDAFA A DA FDCBCB ECA FA AB DA CBFA D A DB ABCAFCCADBFABACCBACCA CFCBDABCAFCCACAACBDAABAAAAFA DACABFCABAAABBAAFBCBCDAAABCC BABCADCCBCDADADCADCBDA CAABCBAAFABABBFB ABCADCBFAADABFCADAACBDAAAA

82 CABADADADCABABAAC ACBDABACAACBAAABFABADCADAAA DFCBABAADADFACAACAABDACBFCA DCBCAFCDAACBCDAAAABDCBDADAAAC ACCACFCCAABADBFADADAAABDB DCADAABBAAFBCADAACBDAAABACBBAFC DAADACACAABFADBADFACFCCAAFCB DCA A A A D DA BFCBBC BFACA CCA A ACB DA CCAAAFFBADBAABCABAADBADAFA ACBBBFBCAAABCADAFCCAFADAABACBBABC ABACBBABAAFCCDAFAABBADACBC AACBDAACCACAAACDAACBCCA FAF BDB DA FA ABB ECA DB B FBAA DABCA FCAABBAAABACBBBFBCDFABC DFAABCADACBCBCACAABCADCABB CCCDAAFACCCBDABCACBCAFAADAABBDAB ACBCABBAFBFCABFADAAABCCABACAABAA FBACBCAFCBABABCAEACACAABCADABC ABACBB A ABB CCC DC DA CBCB A BCA DA FCBADAFCCCDAFAABBADA ABCAFCDCBFABFBABFBAACADAABACBBDA ADABAACBACDBABCAFCAABFAA AABCADADAFAACBDACDFAAAACBCABDFAB AAACBAAABAAFBCACBCA CCCBDAAFBCADABCBADABCFCBABCA CAABACBBDAACADADABACBAABBAAABACBB FADAAADCACBCAAFBABBFACA CBBCDCFBFACDAFBCCCCBDAFBAB AABBADABCAAFABCBAABCACADAABCA DBAFABFBABFBABDABCADCCFCAABCAA DAFAADBAFBAADABCADCBFACFBCAAB CCBDABCAFCAABACBBAADAABDAABCA ACADADCBDABDAABCBAFBCFBABACBBCA DBBAADACFFBADBBABCAABB DBAEDAADAABACBBDBABCAFCAACAB DBABCADCBFA AABDBCCBAAFABAABABCCAABA AABBABAAAAAAABAAAFCAABA

83 ABADACBADCBCADACCBCAAA FBAFAFCBAFAACAABACBBDCACCAAFAAA CFCACCDCCAFBBCBFABFACAACACA AFBCBCAAFFCADAABBFCBDAACBDA ABB ABACBBDBABCAFCA ABACBBDBABCADCBFA A AF CAACFADAFEA A FCAADAF AFBABDCA CAAFBCABCA BAAFBABAA ADCCADCB A AFADAFC AAADAA ECCAAEAA BCBABCFCAABAFACDAACAFACCAAB CBAFCBAFAABBAAFFBADBAABCAEBFAC CBABDADCBCAAAAAAAAABDBBDABA DBADCDAFAACACBDABCDBBAAABFAA ACBDAABACBBDABDAAFAABAABAABDBA FBAA DABCA DCBFA DA A DCAAB A DBDB DA ABBAABDBBAADABCBAAAABFBAA A DB FA A DA CB B AA A A BA A CA DB ABCADCBFAADADABCAFCAAADABCA BFACADABAADAADABAAFABFAACDAA BABABBAAFBBCBABCBCAA ACABADCCAAACDAFCFAFABFAACBA AABCADADABCADABFCAFAA ABBABCBACBAFAAACBCFAACBAFCBAA AABBDFBAAACABFAAACADADCFADA CCBDAFADACCBFCAAAAABCDABDADA CDAAAFABCBDCFFAAABAABAB AAACBCABFAAAFAACBACAFA AAAAABDACDBBADAFBCBFADAACAABACBBBAA ABCAFAFABAFABAAAECAB ACAABCBADACCBBAACAAABB A A DC CAB A AA B BA A DBBA FA A B B ABCAFCABDADABCACABDAAA DA CBAFCB A CB DA ABA DB B C ABCA

84 FC B DA ABA DB BA ABCC DA DABCA FC BABDDCCAADACCCAAABDCBACAF DAAADACBCAABCCAABADBBC ABCAFCCCFCCAFAABCCCBAABB DABFCBBCBDBAACBAFADAFADBF DCBCAACADAADBAFBAADBABCA FCDCBFA AACAADAADCABAAAADCCDAAABBA A CABA A A BBA CB A ACA A CCA B DACA C A DDAAFBCDABCABAAAAACBDACBCB CCBDAFCCCBDAACACBDDAAFBC BCCAAADABFAACFCDCCBFCAADCB CCAACFCCBACDCFAAFBAACBDAA FACACBDACBCBCCCBDAFAC BCBAACADACAAABBABDCCFDAAABFA CFCA ABCA AABDB C A FA A C ACB DA CBCBDAFAABBADAFCCAFAAA AABCA CA DA ABCA B AA C A CB DA DCA A DCCF DA ABB CA C A DCAB CAB BDBBAB CB A A CDAAABB DA A FBC DABCA BFA A C FC CA ABB DCCF A AB ACB BAFCC DA ABB DA FAA BCCCB DA C FC B DA FAABBA FAA

85 AABBCCABAABDACBDBABCAFC A FBAB CA FBFCCA C A C DBF A CBAFCB DA ABBABAAAFAAAABCBBAABCBCCCBCADCC ABB AFBD AB D FBAB DCA C DC A FC CAB FAFCDACAABACFCFADCADACDA DCFCBADABCDAAABFBAABFBACCCBDA FACAAABBDABAAABCAACAFAFCABCAAB DCBACAFAAAAAABBBAAAABBABCBACB ACABABAACBCABCADACABFBCCABCADBF DAFBFADACCCBDAABBADBFCDCAC B ABCA B A A D A DB CCB A A CC DA ABB AABDB B ABB AB DB B ABCA FC A CABAAABACCFAABCACBCBDA ABDAAAADACAAADACCAACCDAAFCCCBCAFA DAAABBBAAACDACFAAFCCAFFADA AAFABCAABBCAAABFAAABDAFBFCABFA DAACBDACAAABBCACBDCBACDAAFAAB DAAABBFCACBDACFCAABCDACAB ABBAAAABBABAABCADBABCAC FABCABFCABAAABBFACACAABCA DCBFABAAACBAFCBCBCAACBDBAAAABFA ABBDABAAABCCCFBCACAABCABDACBC ADBDBCFCAABADBACBDCBFACBDA CECADBAFDBABCAFCFAAADCA FCCAAAFCDAACCDAFCCDAFAAAA FCC DA A ABB D A A A CCA CB DA DA BACADA DFCBDBAFCBCBADADACBDAAAB B B BDFCDBAFCAAADAFDCBCBDAAC AB FCAFA A B B FA CB DA FA ADAABABAABBCCFAFCABFCBBADA CAAABCFBCACBDACACADBAECA BBFDAABAADADBCADBABCA FCADBABFAABDAABBAABDBFAAACCDA BAACCAACAAADAFAABFCDBAABCAA ABBABFBBAABACADCBAAAAB CBAAABFABAAABDAAFFCAFAEAB

86 ADBAAABFFBDAFABFACBABCAA DAACBDCABBAADAACFFAABAAFCFABABB CACBDADCBCBADACBDAACABDAB FAAACBCBCAAFABFADAFAABBDCABDB CADAA FBDDDEBD DBAABBACDCAABABFABACADA AAABFCBAADAAAABAAADCABCA CBCAAFBBCBFAACAAAABBADACABCBCCADAAFCA ACDDAFAFABFAABBFCBDACBAACDAC ACBDACAADAFADABCA ACBACBDABADBBFABFACABADABDA DDCCBFAAFACDCFCAAFABFA BCAABFDADCABADCDFFAAAAAFBDCDAFAFCAB FBAFABFAAFFAAACABAAFAFABFABCD ABDDCCBBAACDDAFABFADFBDCDAADCCAACDDA AAFABFACAFBDCDABBADABDAAFFAACBBAAA AAEAFAABBABBABAAAABDB DADACBDAAABAAAAADABA DABDAABCBABAFAAACABAA ABAAAABDCAAAAAAABDAB FBADACFCAAABDBAADACFCAFBADCADBAB

87 BABABACBDFBADACFCADCDADACFCACDAF FABACDAAAAABFCBBADABDFCAFCDA ACBADBACACBCACCAAADABFCBBAFAFAABBACA AACBCACACADCCA B ACAABADAAADAACBABBCAC ADCBCCBCCADAAABBCBCAABAA AADCCAADABAAAFAFCDABCBA AABFCCCADAABFAABDBBBDABAA ABABAAFADBCACBAFABFACAABCCBCA ABABCADAFCBADAFCCCBAAFAABFAFAA AAAFAACABFAABBACADAFADAABAF AACBAACA BAFCBACAABAACADAABFADAABBAA C FFA ACAA FCBCB DA A AB ABB FA DA CA DA ABFADAFAABCBCACADAFAFBAFAABA ABCCAA AB CADAABFA CADAFA BB ABBAAAAABCABB AEDAAACBCACCAACCADCCAEBFAF BADAACAADAFAABBFABFACCBAAABDA CADAFAABABBCBCBACAAFBCDA ACCBBDBFA

88 BABCAFAABCCBAFAABABBACBCA FACBCDBACAABB FAABDBAAADBCADA CACBCAADBCAAABDBCCDA FAFADBFCACCBFBAAADBCADA DFCCBADBFCAABCADCBCDBCADCA ACBCCBACCCBADBFBCCBACBCBABB A EAACCCBACBAADAA CBFCCCABAAADAABDBCADEBFC CCAFCABDABDACABDBACADACBA FAABDBCABDAADBFFACACCBCBCB ABBA AFABABBDBF BABB CBCAACBCCDCCABAAAAFDAABC BDACBABFBAABBFAABAACBDACBDAA CA DB B A A DBF CA A BDAB DB ABCA FCEBFAACCBDAABCAAAABDFACBBA BAAAFBCAAAAADCAAEAAFAFABCBDC A DCA A DB CB DCBFA AA ABB DA DAA DA CA FBCCA DA BCA FA BA A BA AAADAAACBCCCACBABCCABCAB EBFACCBDCBCBDCAACBDAABABADA DCAAABAAFADAADAFAFADA BACAAADCAA DCAAABCCBADDCBCACFADBAFBDA DFCBBAAEAAABAAFBCADCABDAFA FBFCCAABAAAFADABCAFBDCBADCCFCBDA FFCCABAFAAADBACBAFCBAFABCBBAABDA BCBDABCBBAABDCBACCABAAFACAAAA AFACBA DCAAAAABBDAABAFCAABDBAFCC DCBACADABAADCBACAFBABCBBAABADABDA ABBDADAAADAAFABFBDB ABDAACBAAAADADAACBABFAA ABBDACADACBDAACBCADAFBBCBFAD DCBA A DA CA B AA ABB FFC A A F C DA

89 CCBAADABBAAAAADBFAADBFCCA DBFBBAAAADBFAADADCA ABAFCDAFBA DE DADCABABAAABADADCA CDBAFDADBADCADAAADFCBABAADADFA CAACAABDACBFCADCBCAFCDAACBCDA AAABDCBDADAAACACCACFCCAAB ADBFADADAAABDBDCADAABBAAFBCA DAACBDAAABACBBAFCDAADACACAABFA DBADFACFCCAAFCBDCA FBCACBCADCBCCBDAFCBAFBAB DA DB A DFA DA ACB DA A F E BBEAADBDABDDDAFBDAAA CBCABFADAFCCACADFCBDBDACACAAADA BACABFAACBFAFCFBCACAABFA DBABCCBDBAAADCBCBDAACCACBCFCCCB AABFAABDAFABFABAABFACACABCAAC DA CA DCA A DA CA DAA AAB A C CA DFCBFCA CBCFAAADCAAABFABBDADAB FCBDADFCACADABDADACBCBBAAA A AA FACFC A F DA FA A A BA CA D A BAB DA CB DA BFA A A FA AAB DA FAFA A CA DAFCBDBDADDCBADA AFCDAABCABACBBCBDAACBDAADA DAFACBCDAADCBABACAFCADAA ABFAAFFBAAABACBBDACADAFABCA CDCCCAAAABDACADAABFAABC BBFADACCBADCBFAABDBAABACBB ACA FBA A FABA CAAB A B DA D DA DCB ABABCCAFCDCAADCBCBABCBA FCCCAABADACBDABFACABBCBAC AAFDACBFAFDABAAAAABDAAAAADC FBFCA BC ABACBB CCB DA DA A DFCBDBABAABCCCACBCFCB

90 CAAABABADBBDADBACBBABAA FFAFADAFDADADFABAFCADCCCB DA DCB AFC DA ABACBA A DCB CA DA BC DABACBAABABACBBDCCBCCBFCAABBFBFCADABAC ABDAFABCAADAABDAAAADAAA DCBDCABCAABBFAABADAFBFCAABACBBA FDAFAACFAABBAADDADCAABFBAA CBDABFAABDADDADCBABAFABFAADCADA FABCAACCACAABDAABACBBCACAA AAFDADFAA DA FB DB A FDA DB ABCA CBFCAAB AB ABCAEBAFCBCBABDFCBBADABCAFC CCABAFAADACDBBFDADABCADCBFAABDA FAA FBDEDFFDDC

91 BECBD CAABCBAAFABDAA BAFBABCADCBFAADABFCADAACBDA AAACABADAAADCCCBDACCA ABBAAACBFACAABCAFCBB FBADADBAAACACBBBACBCADACDACAABDA AAECACAACCCADACADABAAFA FCDAFBBCBFAFBADAAFACACFAAFAFAFA BABAABBAAAABFBAFADADFABA DAABFAADACABAFBADAFBBCBFAABFBCBAFA DCABCCA A A B A DACB A CC CBFCAAB DA A A DA ABBCBABAAFBCAAACBCBCCB FAABBAABDAABFBAABCBACBAFBACBC AFAACCABCBDADBCCBDABA AABCCAAAABAAFACDAAADABDADACDA AAADABAFBADACBCBDFABAFA AADABAAAAF AABCCABBDACBFACAACAABDAAA CBCADACDAFBCFCBAAAFACACCA DCFAAFAAAAABBDABAABBC CCCDCDACBCBAFCCDAFAABBDABACBC AAABFAAFAADABA AADABFCCAAACBACAFAABBAAA DBCFACAAACBDBCCBDAFAACDAAA CACAABFACAAABCABCDACACFCABCCCC DAFBBAACCCBDACCABCADAFCBADA FCCCBCACCAACDAFBCFCBFAACA CBBBAACDACAABDAAA ABCADBACDABCAFCAAADABB ACCAAAAADACAACBAAFBCA AF A A DB C A AA CBDA A A C AB CB DAADBAFCBAADAAACCADACA DABADCABACBCADAFDBBAAFCBCBDFAAA CBAFAFCABCBABBAFCBAABCBAFAABCBCAB BBFCBBAABDACBCAAFAABDFCAA

92 C CAAACAADAAADCCCBDAABBADA A B ABCBBAAB ABCA A D DA C AAB ABCAFCDACCAAACBAFCB BDC A A DACA A DA A FFBA DB A ABCA A DB CCBDAAAABABDABFCBBCACCDAAFCC CBCAFAADABAAAAAADBAAABDCBCB FABBBADABBCBDABCABA CBCBFCAADAAACBACBCBDCCDAAA FAFCA DA ABCA CBC AAAA DA BBA ABCA DA DFCCDAFAABBABAADACCBDAFCCDCACBC A B BCA DA FBCFCB AF A A AA D A BBA ACBDAFAADBCAAACCBDAFCC CCAAAABABCBFCBBAABCADACCBDA FCCABAADAADBCAAAACBCAAFABDCAC ACBAAABBBCFFFACBCBFABAAABCCA ABAAABFAAAAAADAFAFAAABFAAFFAA DAAABBDAAFBAAAAAABDACA AABFDAADBDABCAADCABADADACBDA AABBA EBAFCBCBABABBDCCBDAAFDCA DCBABBABADBAFCA ADBFBADABCADAACBDAADABFCA AADCADDABFCBBCAABCADAABCAA CBBDBDACCAABBABFCCDCCA AFBCAABFBFACFAABBBFCCBAFCAFA CDA B DCAAB D A B B DB A FCAABADAFAFAAABDBFAAFCCBABC FACBCBFBBCABCCABBABAABCAAABDADBCADAA A C AAB A DCA BCA A AB FA C A AFDCBCBDAABCABAABCAABAC ABDBAABBFBABABCBAFCBBDBFBA DA DA CB DA A CB DA DA FA A DA FDCBCB DAB FABBDCCBADBAFAAFBCADCB FAAAACDABCCAABFCBBCDAAADABDBFAABAA ADAFBDCDDAFAFCAAADA DBAFBAADABCAFCDCBFAABBCDABCCAACB DABBACBCAAACBDAABBADACCBABB

93 DBAAACBCDABCCAABFCBBCDBCDAAACBDA ACCA AABBFACBFCDABACBDACBCBCCB DAAFAAACBDBABCAAABFADA ABCACBCADAFAAAAACBCABADABFCBBC AABDA AA B DCCBA A AA C B AB ABDB BA BA CDA A C BABCABABAAABCABFCAFAABDA FAAADACBABFAAAABABCA ABAABBCA FBBAFABCBAFBCABABACABAFCCABDAAA DAACADAACBFCAFAABACFCBFBABAFCAA DABAACADACFAAABBCBAAABABCADBFAA DABCAAAABFAFA AABAABBCFBCABACABA FCCCBBABDAABCFAABCBCACBCAAA DAFBBACB C AFADAABBADAADAFBBACBDAA ABBDACBABADAABBDA C AAA DAFBBACBDAABBCAAABBACAFFAABA AABDAABDBABBC C AABBCAFFFAA BAA ABDAAB C AAAFCDAC C ADAFBBACB C C CB C B AFAAABBFCAABB FC FBCAB A CAB A FCC C C B AB B ABDAAB CACBCABADAFBBACB C ACA ABBADAADAFBBACBDAAABBDACBA BADAABBDA C AAADAFBBACBDAABBCA AABBACAFFAABA AABAABBCDABDABCDADA AABBABDABABBCACFCABBACDA A A B A ABB CC DB ABCAFCCAABDACAAABBCABAABB

94 DAAAAABACFCBCBCCFCABABCAADACABBAB FCA FBCDB B ABB A CC C FBFA CA C B ABBCBACACCAABBC A A B A ABB C FC FCA A CCABCA B AB A C A CBAB FA ABBDAFBBAAABBFCBAAFAAABFA FCCAABBDACBDBBAA AFCAAABBDAFBFCABDAAFABABDAAB ACDCCCADBABCA A A A DA ABDA FBFCABFADAABFADAACCABDCCCCADA ADDBCCBDAFAAFCCAFAFCDBAAFFBBCABA CADAAAABABAACABAD ACDACCDAABBAAAFCAABC FCFCAAADCCFCFC ACDACCDAAFCA CCFCAAADCFCACCFC A ACBCBAAABABBDCBACDA ACACCCBDAACCACAFCBAFAA CBABADACBCCCBAB C AFACC CCBABBABABADAAADBACBCBA ADAAB C CB B C CB B C AAACBDACAACBDAABBDBAABCA CBDAFCCDABCACDFBCDCAADFA ABAAFABDCACCBBACDCBCAAFABDCAAAACCC ABC ABCA FC CBC A ABFA DCCCB DA FA C DA AACBCABADABFCBBCAABDA AA AACBCAADAFBFAAABBABBCBAA ABFAAABCACACBCBDBDAABCAAAADA A ACBCBBABADA ABAAABBAAAABADCBACDAFCA

95 AFAABDAABBACBCCAACDAAABBC CABABFAAABBDAABCFC A A CBCB AAABADCBACDABAABFCBBAABDAFAA AACBCBAAAB A DA AA DFCC DA DCB A A ACB DB A C FC AACBCB AAABADACCAABBCABCADACDCBCAA DBAFFBCADAACBFCACCAFACCAAFBDCCBDAA FCB A ACBCBAAABADAFBBAACAFCDA ABB AFABFCBBCDCABAFADBBAADADBBACA CCAABAAFBACBFCADDA B B AACABAFACCFCABAAACCBCCB DAAAFABCCFBCABAADBBAAACFCADAFACCA CBCDBBAAFACCAADADBBAFAEAA AFBABCAADBBAACCADCAAAACCADA B A D FFDA FA DA CFCA DA DBBA AABDB AAACCADAFBBACADACCAABBBAB BAFCDBAABCFABCABAABBDBBAFCAFA ACBAFCAFACDAFAFAADAAAFCBA DACCABACABAFCBAAAACCAAADBAA FBABBBBBCAABBCAFBCABACBCBACACCA CDABCCBDAAAFAABDBFAAAFABABAFBCABDACFCA DACCACABFBCAFBADACFCAADADBBAAAABADA AFCBADACCABCFCABAAA B EB B DCBCB BA FA DA A AFBD FA B FADABBDAAADAABCCFCACAFFBBCA AAADABAACDABCCDBAFCB CDAAABBADAAFBCDABCA BFAACFC

96 CAAABBABDCCF AABBBCDABCCBAACB CDBCCDAAABB CDCDABDADAACBADCBCBAABB ACDCADADFAB DCBCABD A A A ABB A C CA B AB C A B DA A FABDBBFCDACDACBABBADABD FADACBDBAAAFAAAAADACCACDCAB ACDDACABAABCAAABAABABA CCACB BBCDABCCBAACBFAFAAACBDAFA ACBDFCC ACBDAC BDAADADBBAFAEBE BDAADADBBAFABAEBE FBDBBDBFDEEDD

97 FBDAFAAABABDCAB DEACAAFCCDAABBABDBBAACBBAFCCA DCBCAFABBAADACACBCCCCBCB BCCFCBACCDAAFAACBCFAABFAFAAFADA FACCAFAFBBACBAAFADBEDACCAAB ACBCDAAAFCBAAFACCADCABDFAB ABABAAFBABAAAF CACACCCBDACBCDACCAFBFABBCCCB DACFCAACACBBBABAA ADABACADBADADBBAFADAFAABBACC CC AACBAFCBABAAABDAAECBCABAE AEBAAAABDCABAFFDAEDA CCA DAADADBBAFABA ABBFDAABDABAFCAFACDA CCCAACABFADBAABCFABCAABADAFAFCADA AAADAACCCACCADAABFCCBFCCBA DBFFFDBBADAACCBCAABDAAAB FCBAFCABACADAFCBAAAABAFBD FBDEDDDFD

98 BDCBFAAABCDABDDABBBAA CCCBFBFABBFCAAABFADA AABACABAAAADADCAB FACBDAACBDAACFCACAAFAAAFBCA CEAFACFAAADCAFCAAAACBA BAAACBFCAFAAAAADACCBDAAFC EBFCBDAFCCDAAAFAACDACCDA AAABCACDBBACACABACAABADA BCCFCBABACAABAAAAFBDCDBA DACABDACBAAAAACBFCAADCAAAAC AFAFCABABBAAFAAAFCCABAAACC AABCAAFBDCDA FBDADBDBBD

99 EBAACBBACCBADAAAAAFBB AAADABAABAAFBCAAFACBCCBFBCAB DCAFABAAACBDCBAAABFB ACBAAAABCCAAABAAAA A DA FBCA AFBD B AA FA ABBA BA FBB A A AADABAADBFBAAFBCAAFACBCBAAAB FBACAFBAABADAA FBDDBDBFBD E CDABCCFCBDAADAADAABBADADBABCA FCBACDCDABCCAAACBDAAADAABBABA CABAFABBFAACBCBDAADABFCBBC FADBDAABFCBBCBDBFCAACAADAFCCA FADAABCCBAACBAABCBDFCAAFCCDA ABBADACAAACBDBABCACBCAABCADA FCBADACAADCACAABDAABBADAACAAA DABCAADABFAACFCACCCBDACAAABA AAAFAACACBBBAAADAFA FCBCB DA FA C CA CCB DABCA FC DCBFAAAACA BABCABCFABFCBBCABAFCABDAABFADA FBFACBDADABCAFCABBDCAF DCADCBAFCDAFAADCACABDCAFADA BA DA BCFC FA C B AA DCABA BA A FAAB ACFA DC A CCB ABD A A A DA DFCA ACFCAABBCADAABAACBFACADCCAAABDB FAABCFCABDBAFAFAACBADBCABCA

100 DABCCBACCCCBDAAADCCAAADA DDCBABCAAC A B FCAFA DA AB BA CBACAB A FBCABCBDACABFBFADCACCAAACABFADA CCAABBAAFCDAAAAABCAFC DAACBDAABAACABADADABCAA CBCADADACBDAAABBAA CBCDAFDBBAAFCBDABABABBFADABADBCADA AEBAAADACDAAABBADAFCCA AABCAAAADACAAABBDAFABCABFC C AFA A ABCAB DCAAB B ABB C ABBAB AB CBACBAFAA DADACBDAAABBABACAAFC FDCBCBDABDBBFBAABAAACABCADBAFBAA DABCA FC CAA AAA DAA DA AB C B DA CBABFBACCAFAACBACBAABADACADA AADBAAAAABCBAAABCAABAAEAAA AA DCA A FAAB DA FCA A CA FA AB CB FAACBACBAACAAAAFADBCADAFAAA DA A A CCA DB BCA A A CAB A FDCBCBDAFCBDAAB EB A FCA CB B CB CDA DB FBC A BFCBBAAB D A ABB C A DC DA B CABCB AADC

101 E ECBD EBFAFCABBCCACCCDABACCBBCCBBAA ABCABBBAABAAACABFAB BFCCAADCABADBAFCAAFCCABDCA DCACFCAABDACBADABDDAFCABCCBBAA AABFCBBAABDADCCADABCABABACDBAFCAFA BBFACADAAADDC DFCBDBFCABCBDACBCAAFCAFBCAAB BCDAFAACABCBABBABCACBAFACADA CBCAACDACFCFAACACBBBA AFCBCAABFCBBCCABAAACCA DABFCBBCAAABDACCACCBDAFCCDAAAA DFCCAAACBDBACFCCCDAAAAA DACA CB DA FCC DABCA CBC A C D FBC DCA CBCBDAFAFCAABFCBBAABDABFBCC BAADACABCCCBCBCAADAABDAABCA ECBD AAABFCAFACDAACAABABAA DAADCDBBBCBACBCCCBDA BFACCBCBDACDADAAABEDABCEAAAB CEAABCBBAABDBAAAFDAAFCABAB AFDACBAFCBACAADABCCFCBACA CBAAFBCABBAAFCBDCDACBCBFBAFCA F FCA A BA DA DFABCB DF A A DA D ABCBBAAB DAFCB DA BC BCA BCBAB B ABAADCAABAFCBDAAAAAA ACAABCADE BFABBACBDAADADBBADAEDABC EABBAFCCCAAFBBACBDAADADBBABAAE AABADAAFBBAFABCAAAADADBBAABCCB ABAADBFAAACBDABDBADADAACBDAADADBBA EBFCCFAEAFCCABDCAAB AACAABCCCBACABFCBBADAA DACCBACAABCCFBCBAABAF

102 CBDBDACDABAAAFBCDACACBA C CBC A FCBA AF BA CA BDA BAB AA DA C A FCBAAFBABBABDABABAACADABCAABAADA AADAFCCBADADCCAABADAADAA AFABCADFABCBAAFAAADBADA DCCBAABADAFBBACBFAAAACBCDCAAADA BDABAEACCCABFBCACDAADFABC ABCBBBCAFCABABCBDADACFCACDACBCBABB DAAAABAAADBFABCAAFCABAA CBCBFBABAAACCCBDBDACDAAAABCAA AFBAADABCABAAFABAADAFBBAACCAD AABDBABADAA EBAACCABADADBBAFABADAAABDB FBABACFCADACCABAABFFAAAABAAA AAAADAAFCAAACCAAABAAFAFAFCBA CAFADBBACAAFFACADCBFABDAFAAA FABA FA CCA DA FCBA BA A FA C FBCAB A CBCBCAFBFABABAADBBACCCABBABACCAAAB FFDAFBDCCBABCCACACDFFDA B DCABAFADABCAFABCADABFCBBCDA AAABBFCBBAABDBABAADACDAFBCFCB ABCCBDBACBAFACA BFBABABCCBABEACBADADCABCC DAFCCAFCBAABFAABDAABAABDBFAABBCAFB FBFADAFCBBAACABCAABADADAAFFA DA CA DB AB FCA CA ABD A FA CCA DA A B FAAB ECA C A CB DA FCA B AB F BA DA AAABBFFADACABACCAFCBCFCCBDAABAB CAFABADAABCACDACABCBCCDABCCAAAAADA FC A C CACA DA BCCBA A DAA DBDCAB A CBCBAADCADAFCBABCCFCA AFBDCAABFABFABAFFADACABFAABDA CCAFBDAFAABBACABDCBCA ABAAABCCFCADACCADBAACBCAAADA CCADCABAAACCCAAABABAA CCADBAAFACABCADA

103 AAABBDAABCABABFCBBCDACBCAB AAAABCFABCAAABDBCACACAFCBACB DCAADBAABAFADACAABBBAAAB DACADAABCBDAADAAADACBCBA FBFABBAABDBCBAFBCABFBCFCAABBFAABCBC AAABBACBDACBFACFCACBCAABCBBACFA CCBACBDAFBBACADAAADCBABBAA DABABAABFBCABCBFCCDAFCCDACCAD ABAAFAFBBACBDBCCABABFAAFAA AFADBADADBBAFADAAABCABFCCCABCA BAABCBAFBBAFFAFCCACAAB DAAABAAAABFADFFDAEBAAFA ABBFFDAACDAA AFCCABFBCABCADAABABABCBCA A A DA FBBACB A C FC FC CBC A A BCA DA FCBFCACCFCFBCABCACCCFA CCA ABAABABADAFAFAACBCBCCCBDAC FCBAAFACBFDAABCAFCABCBAAB AABCABAACCAFACACBAACCA CABCCBCABCCABAABA FACBCCACCABCABABCAFAACBCB ABCBFADBEFACAACCAFAC FAFCDBADACACADAFFACBCABFAAABB CCCACFCAABCABAABABBCACB DACFACACBDAAABCABACDACABAAAC ACCABABFBFACCACBACABCCA DCFAAFBAAFAAADABA CBAABABFAAAFADACCADFBBACB DFBBACBAAABCAABCAABACADBE FA CBC A A DA FBBACB DA CCA A FCC DB A A FBADCA B DFAB DCFCB A F C B FABA DABDABDABADABDADCDAAADAFBBACBAAAAFC DACAF

104 CBC DCBC DA AB FAFA A FA DA FCC DA FA CCAAABFABAFADAFCCDACCADFBBACB ADFBBACBAFAFABABAABCA ADADBBAAADADBADADBBAFADAFACCA C AA AB FB A DBBA ABACA DC B F AAAB ACADCADABAAFBBCBFAAAAABCBA ACBDCBAACBACBDABA FBDCDFD BECBD ABAFCAFAEBBAABCBDCFCAABA A ABB A A A A A A DBF A A BFCBBC ABBAACBAFACADAACACCAAFBDC BAAABAFBBAFBACCAFFDAAABFCBBCAA C D A C DA FCC FA C A CA A CBC DCA B DFABABCCBACDACAABDAAADCFAABCCBAFABA DAAACAADABAABADADCFCBA DABDADACDABDABADABDADCDAADAFABCA ADFABDAAABBDABFABAABA DABDADAACBDABAABA BFCCDAABDCDAFBCFCBCFABDA AFAFABAACCAAABABAADABDADACDA AABDBBBABCCCDBADABDADACDAABACB FACDABDABABABCADFBABDAAFACABAD

105 CABDCFACDAFBCFCBCABADAACB DACCADBBFBAADABCAFCFFCA CDAFAACBAFABCCAABFABAFABAABC DAAACADABBCABFACDCFCAA ABAAAAADCCAAACBCAAFABFA ACAACDABDADAACBDABAABABBAAA FABFACBCAAACBAADAFAABABA CABAACCAAAABCACBDABDABA A A FB A A A BA FBCAB A C B B AA AB FB FBDCCDBADD A CCA ABB A A AAB C A B A FCAAACBCAAFABDCAFBABBADACDAFAA BAACAAAAAFADABCADCABAACBCB FBFABBAAAACADAABBBCAAB AABDBCFAABBCDCDDABCBABAABC ABBBAABCACABAAAABACCDCA DBACBBCBFABAABACAFAA ACBDAFCAAACBCBFBFABBAABABFA DBADADBBAFABAEAABBAAFACBCB AAAAFABDCABDDABAAAABBCBC CABDFCDADAABDAFAADABAACAACBCBAB FADBADADBBAFAEDAFAABBCBCFFBA FBAAAABFAADAAAFAAAFBDC BCB C AAB CCA A BFCBBC DA CC C A BCAB C BDA FCADFCCB

106 BCADBCBDCCDABFCBDFCCABAADACCBDA FCCDCAFCCFCBBCADAFCBFC FCCCAFAAAADA BCADAABCAABFCBCBDAFCCDADBBA CDADAAADACCFCBDAAAADBABCAFCA FAFCABCBDCBAABBAABAABADA CCBDAFCCDCAABCADAFCBDA BCADACABFCBABCADCCCBDAC BCADAFCCABFCBABCADACCBCCCBCACBCAAB ADDBAFCCABAADAAA ECBD CCCBDABFACADDAFAABDAAFBABBA CFCAAFABFACABCBCBCBCAACCACBDCABA BBBFCBBAABDCBFACACCBCBDBDFA BBACDBAFCB BACCBAACCAABDBFACCABAA DADBBAFACFBCABAACBCBAFBFABBCAAA AAAABBDABADAFADADBBADAAFA ABBDCACAFFDADCBFACCAABADA BAFAFACCADCFBCAAAADAADADBBAF CBCCAAFBBACBAABAAAAADFFACABDAA BCCBDAACDAFABAADACBACBAA FDAABCABADADAA BCCB DA CCA AB C CDEB FB FBDCBBDCBCBBFDCCBDCFFBBDCCABF DCFFBCFBBBBAB BCACCADCFABFAFCBDAFACCAABACAAB DACCADACBCCCAAACADBAAA DFC A BFCBBC AABDB C BA A FABFA B ABCA CAABCABAACAADBFDAFCBFABA ABAAFBDCCABACBDABADACBAACAFCA

107 AABDADACBDAAABBACABDB B DACA FC A FC D A A A AB BFCB DA A FABFA A DA ACB D A BFAAB B ABCA BA AA CDABDACADAAACBAAADAAA CABCACADAACFABDCDACCAC FCCDBFDACACADBCADAFAA FBDCDEBABDBFBD CABBACBAAACDCFCAAFABFACFAAACA ACBDAAAAFBDCACADCBBABACDDAAFABFA ABBDBAFCBCBABFBCCFCCBDADFCAABFCBBAAB DA B FBDCDBDFBD CCBBFBCCFCCBDADBACCCDADCCBDABA AADAABAABFCBBC

108 BECBD ABAABCAFCDAACBDAACC DADCACBCCBADCCAABFCBAAA BC ABB DA DFAB ACB FAA DA CBC B BBCB CCBBAAAFAABBCBAAAADABFAABDA CBCAAACACBCBDAFAABDFAB BACAAFBAAADCADCAABABFDA ADAAACBACAAB ACACAAAABBBAAABAACBB CBCAEACABAAFA ACAAFAA AACABAA AABBBAAFBCAAFAAADABA AABDBFAAAACCAAABAAAA AAABFBCABCAABCBBAAABFBAC BBBABBBAACAAADADAACB AAABAABAAAAAAAB DAABBBAABACAAFCCABBACAAA BACAFAADAABBCBAFAAAABCABA DABDADDCCBDBFAAFBCAABCBFABAA BAAAAAAAADBAFAFBDCDA AAAAACAACBDAAAAABDADFCA DBAFCAFDABBBADACABBFCBBABDC FACBAAAABDBBBAACFBCBABDC A C ABCA D FABF B AA FA BA AA AAB FAABFCABACDAAAADABDABA BADCABA BACAAABFCBBAABCAFCAFABFAADC FBA DA FBBCBFA A DA ACABFA B FA ABB A ABA DA B ABCA A DA FAA DA B A A DA B DAC DA FAADAFCCCDACAAAACADAACBFCA CFCABAAAABBDCFABABCCBAFACFBAB ACBDAABCABDAACFCBDABDABDACDAABACDA ABBCBABDCCFABDAACBEACFBABDA DFABADAABFAABCAAFBCDBFFAFACBAFCB CBC FA ABB B FA FBCA A DCA ABDA A AABDB FAFC BA FBCA B DAC C A B A A C A DAAFABFAFCAAAABAAACAABDA FBBCBFADABDDAFAACBDAACDAADAACDACACB

109 AB DCCF A A AA C A DA A DA ACBABFA D FBC DCAFBCBCADFABDCAADAADACFAABFACA ABBDBCACBAAFBCCFCABBFCB ABCCAACADFBCABACFCBACBAFCBDAAB A FDB D BD B D AB D FD D BD D A EEBDCEBDBBD ABDDDBEBDEAEBFDBDDE FDBEEDBBDBDEDDEDDDD BDDBCEDDAEBDBDEDBDDDDDBEAB FDBDADDBEDEDBDAADEDBDBDBDBD AAEDEDDDDDBEDFBDBDEDBDFDDE DBB ECBD D DCDE FDBDBDBDDBDFDBDBDDFDEDDB BDBAEDEDDDDEABDEDBBDDBED BDDFCEEDEDEDBDDEABFAFCBDEDBFDED DBDDD ED FDB B B DB D E E D BD DEDDDEDEDEDBDEBABDB FBD BD DDBD AFBDC

110 CACDBDFD DFBDABEDBEDDEBDDBDDDDBD DFBDEDDDBDBBBDBEDBDDEDBDDD DB D EDBDB BDE D D DD D DE DBEDCDBDEDBDEBEDEDB BD FDBBDBDDDEDDBDEDBDDEBEEDBDED BD D FBD D A EEBD B BEDB EDB D D BDBD ED EBEDDBEDE FDBDDEBBFDBDDDEEDEDBDDDDD DDDDEDDBDDEBDDFD BDBDDFBDBCEDDDDDBDEDDFDBE ABEDDEEDDEDBDBDEDBDBDD EEFDDBDBDDDEDBDD BC BDE B BD

111 FDBDDDEDDEBFDEDDBDBEED DDDBDDEBDDAEDBDDBD DEBBDDDDBFDDDBDDDDED FDBCEDDDBDFDBDDCEDEBDEDBD DBDDDDBDDDBDEBDB D BBD DBBF FBD D FBD D EDB EEB D DBD B B ED D BD D BFD EB DDBEDEBEDDBDEADEBDBDDDFBDDFDB BABEBDBDDEDEDDBBBDD DDDDDDBDDBDFBD BD ECBD C DE DDDEEDBEDFBDCEBEAB DEDBDDBDDFDBDBDBDEDE BBEDBDDBDBCEEDEBEDDFBDCEBDEB DEDFBDDADDEDBDBDACEDDEBDEDDBD DEDDBFDBEEBDBBBEDBEDBDDDDEDBDDDFD BDDEDBDDEDDDBDDDDDBD BDFDBBBDBDFBDAAFBDCDC BDD BDDD BDE BC EDEDFBDBDDAEDDBDADBDEFBDD DEBDDBE

112 EADEDBBDDEDBEDEEDDBEBDEDBD BEEDDBDDDBDBDDBFBDBBBEEDBBBD BD D D BDB D FBD FBDCDEBD FBDCFBD

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Jean-Pierre Dedieu To cite this version: Jean-Pierre Dedieu. Les intermédiaires privés dans les finances royales

Plus en détail

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Stéphanie Demonchaux To cite this version: Stéphanie Demonchaux. Étude des formes de pratiques de la gymnastique

Plus en détail

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Benjamin Boller To cite this version: Benjamin Boller. Evaluation et prise en charge des processus de

Plus en détail

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Natacha Gondran To cite this version: Natacha Gondran. Système de diffusion d information

Plus en détail

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine M. Dupuy To cite this version: M. Dupuy. Les effets des politiques de Quantitative

Plus en détail

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale Stéphanie Perriere To cite this version: Stéphanie Perriere. La voix en images : comment l

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes épithéliales Badreddine Chanaoui To cite this version: Badreddine Chanaoui. Résultats à long terme de la photo-kératectomie

Plus en détail

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052 Le point de vue des femmes sur la mise en place d un dépistage national organisé du cancer du col de l utérus. Étude qualitative auprès de femmes de Haute-Normandie Delphine Graniou To cite this version:

Plus en détail

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008 Paris Mairie du XX ème INDEX DES INTERVENTIONS! " #! "#$! "#$ % %! &!! !!!!!!" '!#! ' % %! ($) & " ' & " " ' $ "! $$"" "" % " " "! Observations : &'()*&++,-*(.)'/0)'12&)+&3('*+&4&)*.)*5*5'(3)015&'-0+104&)*(.)6

Plus en détail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail François Daniellou, Philippe Davezies, Karine Chassaing, Bernard Dugué,, Johann Petit To cite this version: François Daniellou, Philippe

Plus en détail

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de l ADN Jennifer Sengenès To cite this version: Jennifer Sengenès. Développement de méthodes de

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN REPUBIQUE DU BENIN COMMISSION NATIONAE POUR E DEVEOPPEMENT ET A UTTE CONTRE A PAUVRETE (CNDP) SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE A PAUVRETE AU BENIN 2003 2005 Décembre 2002 TABE

Plus en détail

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant Supplément Étudiant LES ATOUTS DE L ALTERNANCE L alternance poursuit son développement au sein de toutes les filières. Comment s organise aujourd hui laviedesétudiants? Quelssontleurs atouts sur le marché

Plus en détail

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com Politique d Horodatage achatpublic.com Version 1.0 1 Préambule 2 1.1 Glossaire et bibliographie 2 1.2 Objet du présent document 2 1.3 Les services d achatpublic.com achatpublic.com 2 1.4 Les marchés publics

Plus en détail

statique J. Bertrand To cite this version: HAL Id: jpa-00237017 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237017

statique J. Bertrand To cite this version: HAL Id: jpa-00237017 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237017 Quelques théorèmes généraux relatifs à l électricité statique J. Bertrand To cite this version: J. Bertrand. Quelques théorèmes généraux relatifs à l électricité statique. J. Phys. Theor. Appl., 1874,

Plus en détail

Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages

Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages Albert Cohen To cite this version: Albert Cohen. Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal

Plus en détail

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*)

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) 229 COMMENT MODIFIER LES CARACTERES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) Si la forme des caractères qui s'affichent sur l'écran de votre PC ne vous convient pas, si vous souhaitez en créer

Plus en détail

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BADBA ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF

Plus en détail

Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile

Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile W. Lermantoff To cite this version: W. Lermantoff. Sur le grossissement

Plus en détail

AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales

AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales Daniel Wallach, Jean-Pierre RELLIER To cite this version: Daniel Wallach, Jean-Pierre RELLIER. AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales.

Plus en détail

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930).

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Carine Eizlini To cite this version: Carine Eizlini. Le

Plus en détail

L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne

L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne Sophie Morlaix To cite this version: Sophie Morlaix. L indice de SEN, outil de mesure de l équité

Plus en détail

Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel

Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel Bernard Dauga To cite this version: Bernard Dauga. Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel. Bulletin de l EPI (Enseignement Public et Informatique),

Plus en détail

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE Jean Luc Bovet, Auvernier L'article de Monsieur Jean Piquerez (Bulletin de la SSPMP No 86), consacré aux symédianes me paraît appeler une généralisation. En

Plus en détail

Une charte éthique pour le Big Data

Une charte éthique pour le Big Data Une charte éthique pour le Big Data Primavera De Filippi To cite this version: Primavera De Filippi. Une charte éthique pour le Big Data. Documentaliste - Sciences de l Information, ADBS, 2013, pp.8-9.

Plus en détail

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1.

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1. Cours de Numération A). Introduction : I ). Généralités : Le système binaire (Base 2) a été conçu au 17 ème siècle par le mathématicien LEIBNITZ. Il présente l'avantage de ne comporter que deux symboles

Plus en détail

!"#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09

!#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 !"#$%&'!" DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 (((() Financement des particuliers Refinancement (Compagnie de Financement Foncier) Financement des Entreprises & Investisseurs Services * + DIRECTION DE L HABITAT,-,.

Plus en détail

%$&$#' "!# $! ## BD0>@6,;2106>+1:+B2.6;;/>0.2106>9*27+2.1/+BB+:/@6>.106>>+;+>1:+>6;*,+/EA,6.+77/7A,6@+7706>>+B79 561,+76.08189:+;61,+8.6>6;0+976>1:+?+>/+7@6,1+;+>1:8A+>:2>1+7:+B21+.C>6B630+:+ 1+.C>6B630=/+FGD+7A06>>23+8.6>6;0=/++1A6B010=/+:2>7B+.)*+,+7A2.+;+1+>:2>3+,B+A61+>10+B

Plus en détail

L evolution de l édition scientifique

L evolution de l édition scientifique L evolution de l édition scientifique Point de vue d un chercheur moyennement militant depuis 2002 Laurette Tuckerman dynamique des fluides; calcul scientifique, CNRS, ESPCI L'économie de la production

Plus en détail

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Exercice 1 Ecrire un programme de construction de la figure suivante. On utilisera seulement deux mesures : le rayon du cercle est 8 cm, la largeur d

Plus en détail

Introduction aux inégalités

Introduction aux inégalités Introduction aux inégalités -cours- Razvan Barbulescu ENS, 8 février 0 Inégalité des moyennes Faisons d abord la liste des propritétés simples des inégalités: a a et b b a + b a + b ; s 0 et a a sa sa

Plus en détail

Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien!

Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien! Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien! Alain Couillault, Karen Fort To cite this version: Alain Couillault, Karen Fort. Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut

Plus en détail

TP : RSA et certificats avec openssl

TP : RSA et certificats avec openssl USTL - Licence et Master Informatique 2006-2007 Principes et Algorithmes de Cryptographie 1 Présentation de openssl 1.1 Protocole SSL TP : RSA et certificats avec openssl Le protocole SSL (Secure Socket

Plus en détail

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BAADBA ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF

Plus en détail

Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence

Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence Gwenole Fortin To cite this version: Gwenole Fortin. Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence. 2006.

Plus en détail

Compte-rendu de Hamma B., La préposition en français

Compte-rendu de Hamma B., La préposition en français Compte-rendu de Hamma B., La préposition en français Badreddine Hamma To cite this version: Badreddine Hamma. Compte-rendu de Hamma B., La préposition en français. Revue française de linguistique appliquée,

Plus en détail

E3A PC 2009 Math A. questions de cours. t C). On véri e que

E3A PC 2009 Math A. questions de cours. t C). On véri e que E3A PC 29 Math A questions de cours. Soit C 2 M 3 (R) Analyse : Si C = S + A, S 2 S 3 (R) et A 2 A 3 (R) alors t C = t S + t A = S A d où S = 2 (C +t C) et A = 2 (C t C). L analyse assure l unicité (sous

Plus en détail

!"#$"%&'()' !"#! +!$ % & + ! " + ,-.

!#$%&'()' !#! +!$ % & + !  + ,-. !"#$"%&'()'!*! " +!"#! +!$ % & +,-. ! " # #$%&$!'$()$!*+$* ($ &!! "! "" # $ # %# "! &' "!,-&. */01&&1/12(%(3('& 4 5'!' $! *+,-..+ ""/"01! ",2!",-..+ 6478 % 9 (!0 3"! "1 7 0 " 45! 64 (71 558 ""!"8 5"!!58"

Plus en détail

Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud

Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud Eddy Caron, Frédéric Desprez, Adrian Muresan, Frédéric Suter To cite this version: Eddy Caron, Frédéric Desprez, Adrian

Plus en détail

Modèle Multi-Agent de gouvernance de réseau Machine-to-Machine pour la gestion intelligente de place de parking

Modèle Multi-Agent de gouvernance de réseau Machine-to-Machine pour la gestion intelligente de place de parking Modèle Multi-Agent de gouvernance de réseau Machine-to-Machine pour la gestion intelligente de place de parking Mustapha Bilal, Camille Persson, Fano Ramparany, Gauthier Picard, Olivier Boissier To cite

Plus en détail

Apport du Knowledge Management dans l amélioration de la prise de décision dans une Organisation

Apport du Knowledge Management dans l amélioration de la prise de décision dans une Organisation Apport du Knowledge Management dans l amélioration de la prise de décision dans une Organisation Abdelkader Baaziz To cite this version: Abdelkader Baaziz. Apport du Knowledge Management dans l amélioration

Plus en détail

Carte postale d un habitat sur cour (Abidjan)

Carte postale d un habitat sur cour (Abidjan) Carte postale d un habitat sur cour (Abidjan) Bénédicte Tratnjek To cite this version: Bénédicte Tratnjek. Carte postale d un habitat sur cour (Abidjan). Les Cafés géographiques, rubrique à comité de lecture

Plus en détail

Jean-Luc Archimbaud. Sensibilisation à la sécurité informatique.

Jean-Luc Archimbaud. Sensibilisation à la sécurité informatique. Sensibilisation à la sécurité informatique Jean-Luc Archimbaud To cite this version: Jean-Luc Archimbaud. Sensibilisation à la sécurité informatique. lieux en France, 1997, pp.17. École

Plus en détail

Cracker les SSHA sous LDAP

Cracker les SSHA sous LDAP PRATIQUE ANDRES ANDREU Cracker les SSHA sous LDAP Degré de difficulté Dans le domaine des applications Web, les données utilisateur sont stockées de manière à être accessibles par les personnes qui y seront

Plus en détail

Les Champs Magnétiques

Les Champs Magnétiques Les Champs Magnétiques Guillaume Laurent To cite this version: Guillaume Laurent. Les Champs Magnétiques. École thématique. Assistants de prévention, Paris, France. 2014, pp.31. HAL Id:

Plus en détail

Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA

Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA Contenu Introduction Conditions préalables Conditions requises Composants

Plus en détail

VMware ESX : Installation. Hervé Chaudret RSI - Délégation Centre Poitou-Charentes

VMware ESX : Installation. Hervé Chaudret RSI - Délégation Centre Poitou-Charentes VMware ESX : Installation VMware ESX : Installation Créer la Licence ESX 3.0.1 Installation ESX 3.0.1 Outil de management Virtual Infrastructure client 2.0.1 Installation Fonctionnalités Installation Virtual

Plus en détail

TP : RSA et certicats avec openssl

TP : RSA et certicats avec openssl Univ. Lille 1 - Master Info 2013-2014 Principes et Algorithmes de Cryptographie TP : RSA et certicats avec openssl 1 Presentation de openssl 1.1 Protocole SSL Le protocole SSL (Secure Socket Layer) a été

Plus en détail

1. Dénombrement. 1.1. Deux principes fondamentaux du dénombrement. Principe des tiroirs. Principe de décomposition DÉNOMBREMENT

1. Dénombrement. 1.1. Deux principes fondamentaux du dénombrement. Principe des tiroirs. Principe de décomposition DÉNOMBREMENT DÉNOMBREMENT 1 1. Dénombrement Analyse combinatoire est un synonyme de dénombrement. Le dénombrement s'emploie à étudier et à dénombrer divers types de groupements que l'on peut faire à partir d'ensembles

Plus en détail

Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque

Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque Grégory Wegmann, Stephen Nozile To cite this version: Grégory

Plus en détail

Activités numériques [13 Points]

Activités numériques [13 Points] N du candidat L emploi de la calculatrice est autorisé. Le soin, la qualité de la présentation entrent pour 2 points dans l appréciation des copies. Les résultats seront soulignés. La correction est disponible

Plus en détail

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE :!"#!$%&'( 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01 2. MARCHE DE DEMBA DANS LE TERRITOIRE DE DEMBA (Lot 02 PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO %'

Plus en détail

Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité?

Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité? Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité? 19 décembre 2012 "#$"%"#$%&$'()*+,(*+ &''%()*+#)'*,"-%./01$2345/6789:(,+ -%+(".#)'*,($/")0,12*31+)0,";

Plus en détail

CAPE: Context-Aware Agile Business Process Engine

CAPE: Context-Aware Agile Business Process Engine CAPE: Context-Aware Agile Business Process Engine Irina Rychkova, Manuele Kirsch Pinheiro, Bénédicte Le Grand To cite this version: Irina Rychkova, Manuele Kirsch Pinheiro, Bénédicte Le Grand. CAPE: Context-Aware

Plus en détail

Un SIG collaboratif pour la recherche historique Partie. Partie 1 : Naissance et conception d un système d information géo-historique collaboratif.

Un SIG collaboratif pour la recherche historique Partie. Partie 1 : Naissance et conception d un système d information géo-historique collaboratif. Un SIG collaboratif pour la recherche historique Partie 1 : Naissance et conception d un système d information géo-historique collaboratif Claire-Charlotte Butez, Francesco Beretta To cite this version:

Plus en détail

Les sciences de l éducation et les sciences de la. en dialogue : à propos des médias et des technologies éducatives. L université En Ligne : du

Les sciences de l éducation et les sciences de la. en dialogue : à propos des médias et des technologies éducatives. L université En Ligne : du Les sciences de l éducation et les sciences de la communication en dialogue : à propos des médias et des technologies éducatives. L université En Ligne : du dispositif empirique à l objet de recherche,

Plus en détail

Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014)

Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014) Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014) Les ordinateurs ne traitent que des données numériques. En fait, les codages électriques qu'ils conservent en mémoire centrale ne représentent

Plus en détail

Optimisation d une fonction de transmission d ordres

Optimisation d une fonction de transmission d ordres Optimisation d une fonction de transmission d ordres pour driver à très haute isolation galvanique. Application aux modules IGBT pour onduleurs multi-niveaux MMC (Multilevel Modular Converters). Sokchea

Plus en détail

Famille continue de courbes terminales du spiral réglant pouvant être construites par points et par tangentes

Famille continue de courbes terminales du spiral réglant pouvant être construites par points et par tangentes Famille continue de courbes terminales du spiral réglant pouvant être construites par points et par tangentes M. Aubert To cite this version: M. Aubert. Famille continue de courbes terminales du spiral

Plus en détail

La complémentaire santé : une généralisation qui

La complémentaire santé : une généralisation qui La complémentaire santé : une généralisation qui n efface pas les inégalités Thibaut De Saint Pol, François Marical To cite this version: Thibaut De Saint Pol, François Marical. La complémentaire santé

Plus en détail

Sur la transformation de l électricité statique en électricité dynamique

Sur la transformation de l électricité statique en électricité dynamique Sur la transformation de l électricité statique en électricité dynamique E. Bichat To cite this version: E. Bichat. Sur la transformation de l électricité statique en électricité dynamique. J. Phys. Theor.

Plus en détail

Vecteurs. I Translation. 1. Définition :

Vecteurs. I Translation. 1. Définition : Vecteurs I Translation Soit A et B deux points du plan. On appelle translation qui transforme A en B la transformation du plan qui a tout point M associe le point M tel que [AM ] et [BM] aient le même

Plus en détail

5 ème Chapitre 4 Triangles

5 ème Chapitre 4 Triangles 5 ème Chapitre 4 Triangles 1) Médiatrices Définition : la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment (cours de 6 ème ). Si M appartient à la médiatrice du

Plus en détail

! "#$#%&'()*+#!,-$#%.%&$/&0#!12/%-&'!! 32'/*#!4!+!5&6!7889!!!!!!!!!

! #$#%&'()*+#!,-$#%.%&$/&0#!12/%-&'!! 32'/*#!4!+!5&6!7889!!!!!!!!! "#$#%&'()*+#,-$#%.%&$/&0#12/%-&' 32'/*#4+5&67889 :/##-),-(;#%)(06=-0#%.2;#%-*#-0&'?#'&0(2-)?26&'5('(0&%6@2''#.#2>@&-&$&C2'(0(D&'ED(#-D#&-$FD2-2*(D) 2 F$(02%(-@G(#>HI%#.2%6C2)B2$(-()?26&'5('(0&%6@2''#.#2>@&-&$&

Plus en détail

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R.

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R. EXEMPLE DE DOSSIER Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 23 C.I.R. STRATEGIE & ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 7 Rue DENFERT-ROCHEREAU 38 GRENOBLE France Tél fax : ( 33 ) 4 76 43 47 11 SIRET

Plus en détail

Le marketing direct responsable

Le marketing direct responsable Le marketing direct responsable Béatrice Parguel To cite this version: Béatrice Parguel. Le marketing direct responsable. 50 fiches sur le marketing durable, Bréal, pp.144-147, 2010.

Plus en détail

VOL 73 NO 4 FALL / A UTOMNE 2011

VOL 73 NO 4 FALL / A UTOMNE 2011 CJO RCO C A N A D I A N J O U R N A L O F O P T O M E T R Y R E V U E C A N A D I E N N E D O P T O M É T R I E Review of the Canadian Association of Optometrists Frequency of Eye Examinations Guideline

Plus en détail

.,,),-,,,/ 6++ 7+86 (9267)7-0 - 2 2 2 8, -, /, / :, 2-2! ), 5 / / 0 -,,,2,, - /

.,,),-,,,/ 6++ 7+86 (9267)7-0 - 2 2 2 8, -, /, / :, 2-2! ), 5 / / 0 -,,,2,, - / !"#$%!&&' ( )*+!*,,(+-,.-( *,,(+-(++ 0*,,(+- 1*,,(+2-- '*, *- -)4 -!4-4 -04!"#$%%&'('##) * -14+, -'4- -4,, -"4,, -54, (.,,),-,,, 0 1','2&, &##### '#4 52 6++ 7+86 (9267)7-0 - 2 2 2 2 8, -, 92522-,2 9-,

Plus en détail

Des rémunérations plus complexes : un défi pour les négociations salariales

Des rémunérations plus complexes : un défi pour les négociations salariales Des rémunérations plus complexes : un défi pour les négociations salariales Nicolas Castel, Noélie Delahaie, Héloïse Petit To cite this version: Nicolas Castel, Noélie Delahaie, Héloïse Petit. Des rémunérations

Plus en détail

Modélisation Informatique de Clients Douteux, En utilisant les Techniques de DATAMINING

Modélisation Informatique de Clients Douteux, En utilisant les Techniques de DATAMINING Modélisation Informatique de Clients Douteux, En utilisant les Techniques de DATAMINING Mostafa Hanoune, Fouzia Benabbou To cite this version: Mostafa Hanoune, Fouzia Benabbou. Modélisation Informatique

Plus en détail

Les déterminants du volume d aide professionnelle pour. reste-à-charge

Les déterminants du volume d aide professionnelle pour. reste-à-charge Les déterminants du volume d aide professionnelle pour les bénéficiaires de l APA à domicile : le rôle du reste-à-charge Cécile Bourreau-Dubois, Agnès Gramain, Helen Lim, Jingyue Xing, Quitterie Roquebert

Plus en détail

Olympiades Suisses de Mathématiques. Inéquations. Thomas Huber. Actualisé: 25 juin 2014. Table des matières

Olympiades Suisses de Mathématiques. Inéquations. Thomas Huber. Actualisé: 25 juin 2014. Table des matières Olympiades Suisses de Mathématiques Inéquations Thomas Huber Actualisé: 5 juin 04 Table des matières Transformations algébriques. Il n eiste pas de carrés négatifs Nous allons commencer ce script par la

Plus en détail

Etat des risques naturels et technologiques

Etat des risques naturels et technologiques Etat des risques naturels et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l environnement. Commande n 1302 Mode EITION** Réalisé parjean Specimen Pour le compte de SPECIMEN ate

Plus en détail

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Les montants sont exprimés en milliers d euros et arrondis au millier d euros le plus proche. I. Utilisation

Plus en détail

Mutuelle Santé Mutuelle Santé

Mutuelle Santé Mutuelle Santé Mutuelle Santé Mutuelle Santé 1 Mutuelle Santé Santé Vie Assemblée Générale Pour marquer plus encore son essor et sa volonté d'être proche de vous partout, notre institution a tenu une Assemblée Générale

Plus en détail

!" # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% & %

! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% & % Matières FIDE-Regeln FIDE-Turnierregel Paarungssysteme u. -programme Elo/Führungsliste Turniersysteme Turnierorganisation/Administration Der Turnierleiter Système d appariement et programmes disponibles

Plus en détail

Documentation SecurBdF

Documentation SecurBdF Documentation SecurBdF SECURBDF V2 Protocole de sécurité de la Banque de France SecurBdF V2 DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Sommaire I 1 Contexte... 1 2 Références... 1 3 Cadre...

Plus en détail

Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10

Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10 Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10 ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION OCTROYEE AU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR POUR L ETABLISSEMENT ET L

Plus en détail

Un exemple spécifique de collaboration : Le produit-partage

Un exemple spécifique de collaboration : Le produit-partage Un exemple spécifique de collaboration : Le produit-partage Béatrice Parguel To cite this version: Béatrice Parguel. Un exemple spécifique de collaboration : Le produit-partage. 50 fiches sur le marketing

Plus en détail

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Nicolas Peyret To cite this version: Nicolas Peyret. Dissipation de l énergie mécanique dans les

Plus en détail

Jean Ravestein, Caroline Ladage. To cite this version: HAL Id: hal-00005774 https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00005774

Jean Ravestein, Caroline Ladage. To cite this version: HAL Id: hal-00005774 https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00005774 Pour une didactique du référencement Apprentissage et enseignement sur des espaces de communication informels sur Internet : l exemple du référencement Jean Ravestein, Caroline Ladage To cite this version:

Plus en détail

4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES

4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE 4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES COBAC CERBER 4.i S O M M A I R E 4.1. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES 4.1001 4.2.

Plus en détail

Brevet Amérique du sud novembre 2011

Brevet Amérique du sud novembre 2011 ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (12 POINTS) Exercice 1 Cet exercice est un exercice à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Une réponse correcte rapportera 1 point. L absence

Plus en détail

des glyphes des caractères «latins» de

des glyphes des caractères «latins» de C O D A G E en LATEX/T1 des glyphes des caractères «latins» de U N I C O D E Ce document montre comment utiliser L A TEX pour imprimer presque tous les glyphes d Unicode dits «latins» (de U+0000 à U+017F])

Plus en détail

La ville comme lieu d émergence de nouvelles formes

La ville comme lieu d émergence de nouvelles formes La ville comme lieu d émergence de nouvelles formes d urbanité Bachir Ribouh, Karima Bensakhria To cite this version: Bachir Ribouh, Karima Bensakhria. La ville comme lieu d émergence de nouvelles formes

Plus en détail

Protection de la vie privée dans le système de paiement 3D-Secure

Protection de la vie privée dans le système de paiement 3D-Secure Protection de la vie privée dans le système de paiement 3D-Secure Aude Plateaux, Patrick Lacharme, Christophe Rosenberger To cite this version: Aude Plateaux, Patrick Lacharme, Christophe Rosenberger.

Plus en détail

Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS. Aspects techniques. Nicolas Paglieri www.ni69.

Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS. Aspects techniques. Nicolas Paglieri www.ni69. Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS Aspects techniques Nicolas Paglieri www.ni69.info 14 juin 2009 Introduction La perte ou la suppression accidentelle de données numériques

Plus en détail

RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e. Exercice: Les applications en généra l

RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e. Exercice: Les applications en généra l RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e A. Sehrouchni, R. Saad, D.Rossi Ressources: http:/ / w w w.enst.fr/ ~ drossi Exercice: Les applications en généra l Question 1 : Donner l ensemble

Plus en détail

SIMATIC. Système de conduite de process PCS 7 Modules validés (V8.0 SP1) ET 200M 1. Gateway 2 ET 200S 3. ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6

SIMATIC. Système de conduite de process PCS 7 Modules validés (V8.0 SP1) ET 200M 1. Gateway 2 ET 200S 3. ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6 ET 200M 1 Gateway 2 SIMATIC Système de conduite de process PCS 7 Panorama de l'offre ET 200S 3 ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6 ET 200pro 7 Répéteur 8 Composants réseau 9 PC 10 PC-based Automation 11 PCS

Plus en détail

AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique

AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique 12 juin 2012 Bref rappel des différentes méthodes Les moyens disponibles Expériences à l IFCT

Plus en détail

Microfiltration tangentielle des boissons. Influence des caractéristiques hydrodynamiques

Microfiltration tangentielle des boissons. Influence des caractéristiques hydrodynamiques Microfiltration tangentielle des boissons. Influence des caractéristiques hydrodynamiques Martine Mietton-Peuchot, V. Milisic, R. BEN AIM To cite this version: Martine Mietton-Peuchot, V. Milisic, R. BEN

Plus en détail

#"$&'$+*" (" ),'-"."'($ %($

#$&'$+* ( ),'-.'($ %($ "#$%&' #(%)*"" (#%*!"!#$"! -!"!#$"!! -!"!#$"!./% -!"!#$"! #"$&'$+*" (" ),'-"."'($ %($ % & % '!#(! "! $#) #!* +,!(")"",#./ & 0!,$#!1!"!#1 $#!* ** +" + 1! 0! $!,#!,! $,! 2! $3! 1! $ 1+4!"$"#)1,##" 56./78#!

Plus en détail

MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES

MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES SOMMAIRE TITRE Lire attentivement ce guide avant de remplir votre dossier de candidature LES CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS

Plus en détail

Calculer les coûts ou bénéfices de pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité : comment procéder?

Calculer les coûts ou bénéfices de pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité : comment procéder? Calculer les coûts ou bénéfices de pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité : comment procéder? H. Chevalier, M. Gosselin, Sebastian Costa, Y. Paillet, M. Bruciamacchie To cite this version: H.

Plus en détail

Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96

Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96 PREM IE R M IN IS T R E Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de la sécurité des systèmes d information Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96 (S1133159, release

Plus en détail

Votre succès notre spécialité!

Votre succès notre spécialité! V ccè pécé! C Cchg Fm Igé Rcm V ccè pécé! L p mbx mché. E MPS I C g démq p ff pé pf d chq c : p é. N Fc: EMPSI Cg éé céé 2010 P Bddd Bchb q pé p d 8 d md d p. I dévpp N cmp xgc d é d. N c pfm mé d q gg

Plus en détail

# $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!"$'!+!%(!**&%',&-#.*!* /!01+'$*2333

# $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!$'!+!%(!**&%',&-#.*!* /!01+'$*2333 !" # $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!"$'!+!%(!**&%',&-#.*!* #$-*!%-!!*!%!#!+!%#'$ /!1+'$*2333 $!)! $(!*!" /4 5 $." 6 $-*(!% 6 '##$! $ 6 '##$! $ 6,'+%'! $ 6,'+%'! $ +!,'+%'! $ 65 %7- !""!# $ %! & '%! "!# (

Plus en détail

Correction : E = Soit E = -1,6. F = 12 Soit F = -6 3 + 45. y = 11. et G = -2z + 4y G = 2 6 = 3 G = G = -2 5 + 4 11

Correction : E = Soit E = -1,6. F = 12 Soit F = -6 3 + 45. y = 11. et G = -2z + 4y G = 2 6 = 3 G = G = -2 5 + 4 11 Correction : EXERCICE : Calculer en indiquant les étapes: (-6 +9) ( ) ( ) B = -4 (-) (-8) B = - 8 (+ 6) B = - 8 6 B = - 44 EXERCICE : La visite médicale Calcul de la part des élèves rencontrés lundi et

Plus en détail