Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif"

Transcription

1 Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Hanaa Mazyad To cite this version: Hanaa Mazyad. Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif. Other. Université du Littoral Côte d Opale, French. <NNT : 2013DUNK0321>. <tel > HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel Submitted on 16 Jul 2013 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ABCDBEFACDB BDCDCACDDBDABDEFACDB ABCBDCADA EFADABCACDCADA FCCBCA DD DE AABAABCA DAE D ACA CAABD ABC AB BE EABAFDA AABCACDACBA AABCACDABA ADABABFAEBCACDAAC AABCACDCADA AABCACDCADA ADABABFABCACDC ADA A A CBA CBA ECAFA DCAFA

3

4 AACABABBAFACCBADAFBFACBDA ACBACABAFCAFFCABDCCCBDFBA DAAABFADABBABDBBABCBBAAB ADBCAEACACACACBADABDBFAABAADAABA FFCAAAFACCCABDBFCBDCADABAFBCDACA BACA DA FCC DA AB A DA A A AFA DA ABCBBAAB FBCACBAAABFDBBABAFCB BACBADBAFDADAFAAADCAABDAA CABBAFCAFACCAAAAAFAFCDBA DCFBCFCBABAFAABAAACAABAAAABDBDCDA BADBCADAAFACAAADCA ABDABAAAABFDCBCBDABBFACBDA FBCADAFDCBCBDFBAAFCCADAFABB BADADACBDAAFACBFAAB ACBAABCACFCBDAACABFCAFA DCBA DABCA FC AB CBA DA ABB FBCAB ABCADAAABAAAFBCAFADAABBAFA FABFA D FAFC C AA DACBDA AFC AABDB ABCA FCDCBFACCADABAAABACBBCBCAA ABBADBFAABCADADCBCFAACDABCCAAACBCAB DFABCCBACCBCADABFCBBCCBDACCA FAACBBAACAAABCADABCABACBBAABBCCC DCDACBCBACBDAAABCACBCAABCADA FCB A DA FCCC DA FA ABB A D A BCB B B FACFCBDABBAACA ABCBAAFABFBABCADCBFAADAB FCADAACBDAA DCBCBCBDAAABCAFC

5 D CAB A A B CCB F DACB CBACAB BD FACAAAAFFACADADCCCBAAAFB BDAAABFABABACBCBADBDDBCFABCBABB DDCCBAAABCBADAABDABFCAAAABABACCCCABDAD AFACBDACDCAFBCFABAABFCCCABD AAFAAFBABCBABCCCBAABFDCBA ACFCB AACBAAADCBAFBACACCBADAABCABA BAAAABACBDAACFBCFCBAAABAAAB AAAFAADBCFBAAAAAFAAABD DCABCABAACAFBFABCBAFDCBCBAB FDCBCBAFBCDADAAFCCFFBAAACADA A AD CB AD A AA A AB A AA CBAAAD CB A A CAB A C FCAFA CB A CAD FCA AABCB B F CFCB AF ABA FBCA CB A ABCB FAABDCBABAFBCACBAABCBFAC AA A FBCABF A A FCAA A AA FCAAABCBCCABAAAFAAABACAAA AABCDACBAAAACBDACDABCAABAADBDCBAACBA ABFCBCCACFBAADBDAADCCAABC CDAAFABDABACABCCBCBCBAA ACABCBFAAAAAAFCBBDFCCCAFABA CBACBAAADBCFCBAFAD CA ABCB A AF BAAB DACBAD A FCAAABCBAFBAAB DCBCBCBCAABCB

6 BA A BCACA AAA CAAAC ADDCAFAAA

7

8 AAAFCAABBBAADACBFFADAFA CDAAAAAFCACAABACFCAABDADAA BCACDACBAADAABCACDABACB FFADAAFACADABAAA ACABACAAFBBCBFAACAADAFBABFA BCACDAACDCFFADAACBCFADAFAC AAAFCAAABCAABDDCAFADCADBCA CBAADAADACFFADACBABCDA AAAAAFCACCFFAFADFBAACBDCA CBCABCABABABFAABDBFABBADADF AAAFCAABCBAABCACDCADAADCAFA DAABCABDAACACDAABAAAFA ACABCFCAABCACABDACDACDCCFA ACABDBFAADAACBABFADAAAAA DAAFAFAABACABFABAFCAAAAFCAB AAABCAAADCBCCCDAACBB AAAFCAABBACAABCCFDCCADBFABBA DAAABBADAECBCAABAADAFBACAADCB ACABFABDAABCA AAAFCAAFAAABFAABACDACBACDA CBCFAAAAFACBCCADAABDAACABFAAAFC CADABAADCFCBABCFCBABAFCCFCADCCBCA EABCBDBDCFAAC A CA C AAFCA A DFB D A BFCAB A A BA A FBBDAACBFBCAABDAFABBAAABCBABB BACBFAFAAAAAAFCACFCAABDAAA AFCAABAFAAABBADADACADADAC BAAAAABCAA BAAACBABACACACDAABAAAACA DAACBACBABAABFABDBA FABBADDAAFCAABFAAFFACBB

9 BBDAFCAABCAAACAAACCBA AB DB A AB DCCFCA A B C FAA A BC CA DAFCAABFAABAFCAABFAC AAAFCABCCADCABBDABC ACBACDABAABCACBAFAAABBCCBDAFCA AAAAFCABBCACABFAABCDBDDAB FAFCCABCABDABADBCA AAABACABFACBBDBBFA AABAFAABABFAAAAAADAFAA AC CABCFCACBADAAFBBCBFA CA A CB

10 D E DADAA BAADAAFAFAAABDACA AFCDAA BCCBDDFAB E D B AFBFADAB ABAA FCCADAAB CCFCBDAAB ACAB ECBCCBDBACAB FCCADBACAB BCCBFCA BAFCB FCB BFCCB FDCBCB FBCFCB BDAACAB DCADAFBFACBDAACAB ADCACCBAFBCBBAAABCBDADA CABAA ADCABCCBBAA... 32

11 DCB ADCAAA E CBDADCADAFBFACBDA ECBADCFCBDAACAB BFCB E BD B BDFCB ABCBDAA FCCADAA BFCBBAABD CABAAA FDCBCBDAABBAFCAFA ECFCB AAADADAAAB E DC Comparaison des plateformes BFCB E B B ABCADCBFAAABCAABCBA ACADABCA ACCA AFBCCCA AFBFCCA ABCAFC... 64

12 ECABFAABAABCAFCAFC CCDAABBAADA AADBABCAFC AADAABCBFCA C CBA DA ECFCB CCCA CCBADCAA CCBADCAAB ECFCB BFCB E ECBD B BDFCB AAACBDA AAACBDAABBADA CBDAA DADACBDBA DCCCBFCAABAABAFABFA DCAA AADABCAFC EAFCCBDA AFCDA DCCBDA BFCBBCDA ADAFBFACB FBFACBDAA FBFACBDAA... 94

13 BFCBBAABDAA BFCB E ECBD BDFCB ABCBDA AABDA CBAFADA AFBCCFC ACBFCADA EAABDAABCA BFCB E E BFCB BCCBDABDAA AAFCA B B

14 E E ADAFAAABAAFACBDACADDCCBA CBDCFCADCADBCACBAADAADA ADACADCFABDFBADACBD CFCABCBFCAFCCCBDAFADADAAABA DCBDACFCACBCAABFACBACADACADA CBAACFCAABDAAABDADAAAADACB FCCDAABACBAABACBBCACADCADBCBFCABADA FAAA E AAFBCADABCBADABCFCBBACBAABB AC DAA A CCA DCA DB A A AFA DA FACAAFCCAACFCABFADAFACBFBCFA ADACEAAFACBADAFCBBFDB DCABDCBADFCCAFCCDAFBABBCFADABACAA DACCBAAABAAFADAFCBCBCDBBDCBAAA ABCB ACFFC DB ABCA FC DABD DA CCB DA A AAFAADABDAABDAAFABFADACDAC DAFCBDBCDCABADACAABFBFAFBAB AABADFAFCADABCACBCCAAFAABBFA ADAAABABFAABDAFBBCBFADAABAADAAB A A A DCA B ABAA DA FBBCBFA FA A ABCFCA DCCCBDAFAABBFABFADFAFCDACABCBCCDCA ACBDA AFC DA BFAAB DA ABAA DB B ABCA A ABCCDAFAAFABFAFBFABAFAABB AABDBABCAFCABAFADCBCCADABAA BACDABFADCCBAADAAACBFBAADABACBBCBC AFACDABBBBFCBBAABDAFAAFABDABDAACB FCCA DCBC AF FCCB A B DA FBFAC A DA CA DA BFCBBCDBAAAABAADAFAAAB DACCADAABAACBBABBAFDAABBDCBFACA BACAABBFBFDCAFAFABACBBAAABB ADBFAACFFAABAAFAAAAACCACBC AACBAFCBAFAAABBABBAAABCAB ABAAADAACBABFCCCBDACADAC

15 CABCADAABBABAFCBFCABDAABFADB ABCAFCAABDBFAABCABAAAFBCDAFAB FCCAABADABDBCAABDAABBFCDDFAA FDA A AAFA FAA BCA FABAC C B FBCDBFCBFABFDADCFCBCCAAA CC D BA DA C FCA DBA ABCA B FFBAABDAABBDBFCBDADACBCBACCB B ABCA A ABDA A B FAF D ABCAAB DA B A DFCCCBDAFBBCBFAAAABCADAFCCAFADAABACBBAB CAABABDAAAAFCCDAFAABBAFC AAABACBBABBFCBDAACBDCADADAA CAAACDAABCFAFBDBDAABB FAACADABCAFCDCBFAAACAB ABBAFACBABADAFBFACBDAACBACABA FCAFFCABDCCCBDFBADAA ABFADABBABDBBABCBBAABADBCA AFBBCBFACADBADCABFBDAAABBABB BACCBCAAAFCABFFCAABDACBFACDADBAAB FCFCBABAFAABABADBAFBBCBFADBC DCAABAABABDADACADFCCBEACACACA CBADABDBFAABAADAABAFFCAAAFACCCAB CB DCA DABA FBC DA A DA FDCBCB CB BACA DA FCCDAABDCABADAAAAABABAADAAA AFADAABCBBAABFBABAFDCBCBDAADCABAFCB FDCBCBACBCFAAABCAAADABABCCB CADADDCBDAAFCCDCAABAFCFCA EB FA FBAA DABCA FC A ABB A A ABACBB B FBCDFABCDFAABCADACBCBA AABCADABCABACBBAABBCCCDCDACBCB ABCADAFCBDAFCCCDAFAABBAAAAFA ABBDAAFACACCBDABCA BACBADBFAFBAADCAABDACAB BAFCAFACCAAAADBADAFADAFCCDA DAFBCFCBABAAABAFCCABDCADBBAFCAFA FACDABABCACBCCFCAABCAACBDADCAB ADACCBDACADCABBFACBFBFADAA AADACABCABDAFBFACADAACAB BCBAFBFADAADACADABDADCBAABAAF DBCADABCCBFCAACBDAACAB

16 B A ABCA CBA CFCB DA A CAB FCAFA DCBA DABCA FC AB CBA ABCA FCABADFAFCAAAABBCAFBFCBDA AFBBCBFAAAAAADAFCCADAABCAAA A CFCA FA FA DCBCB FA AB DA CCB FA ABDABACDAADACABAAFACACCCDCBAFCB FBFCBFAFCADAFBBCBFA AFCACACAAACABAABCABFBFACB DB ABCBBAAB DABCA FA AA DC A A FBA A FBBCBFAAFAAFAACBDACAABDBDAA ABCBBAAB A DBCA A FAA C B ACB DA DCCA A DBBA A FBA CBC A AACA FA C ABD CCCB DA A BCA BCBBBFACFCBDABBAA CA ABCB A AF AB FB ABCA DCBFAADABFCADAACBDAAAACABA DADADCABABAACACBDABA CAACBAAABFABADCADAAADFC BABAADADFACAACAABDACBFCADCBCAFC DAACBCDAAAABDCBDADAAACACCA CFCCAABADBFADADAAABDBDCADA ABBAAFBCADAACBDAAABACBBAFCDAA DACACAABFADBADFACFCCAAFCBDCA C AAAAADBCBAAFAAAADBCA A A A A DABCA DCBFA A FFCCA DA FA A ABDABADDCAFBFACACABAFAAB AA DCCCB DA AB DA DBBA A D FBA FC CBC A A CBAFCB C B CA ABA A AB A C FCCAB A C FAFC ABD CBABA CCCB DA DCB DBA FCAFA FA DBA FCAFA FCABAA DA A A A ABD A C ABCA FACBACFCAABBCADAFDCBCBDAB AFCACADAFAAAADADAFAADAFDCBCBDAB DBAFBAADBAFCAFACAFBCADAFDCBCBACAB DBCAAABDBBBFCCFDCBCBCBDAA FACB ADACAAFCADCCAFAAFCCBAFBFACBA DABCA FC DCBFA A DACA AFC ABCA A A

17 DCDABCCAABAACAFAFBAADABCAFCDCBFA ABACBBABBAACBCAAACBCABDFAB ACCAAFCAFACDBAAACBDBAFCAB FBFAC DA BFCBBC CBA ADDC CCA FA ACB A BFCBBCBCAACAADAFCCAFADAABCCBA ACBAABCAABDFCAAFCCDAABBADACAA ACBDBABCACBCAABCADAFCBADACAA DCACAABDAABBADAACAAADABCAADABFAAC FCACCCBDACAABACFCAAAA FAACACBBBA C ADFABDACAABCABDACADBACAFABDC FCAFBFAAFCAABACABAA CA DA ABCA FC DACA CA FA DA DA FCADAFCCDADAADAACDCBADFABAACBA AFBFCBAAAAFCADA B A FBF A CAB DCBCB A BCB DAB DA A CAB A B ABB A FFCCA CB DA BACBFADABCCBADACBAFCBADAFDCBCBDB FAADABABCABAFCBABAADCACABA ABCBDAFCCBACCDAFBFACBDBAA DCCADBCAAAFACDAABCBCAABDCBACBAB DACFCBDA BABAAACBCAAFFCCABAAAA DBCA DA FA A A C CAB A DCCAB AB FCA DBA FDCBCB DABA ABD A FBCA DA FDCBCB CBDDBBFBAABCBABABCFCAFDCBCB CBDAFCCB BAFBFABCAACFCAABFACDAABCA FCABCBAABBAAAADAABCBCBCADA DBFADCBACBCDBADACABACB BABDACFACCFBFABBCAABFADAABCA FCACFCACAABDACACABAAA CCDAFCCDAABB BABACBDAADAABACBBDAABBADA CABCAFCDCBFAAADABAADCDABCCA ADCCFCAFAAADBFDADCBCAACBBAFADCCF CBCCDADADCADCBBBBAACBCBDAADA

18 BFCBBCFADAACCACBAABCDB FAFCABADADACBDAAAABFDCBCBDABDB AFBAADAA B A FBF CABCB D A DABCA FC CDADAAACABDCBDBFBFBC CACCCBDAABACBCAABFCBBC ADFABAACBAAFBFCBBAAFBCCBACBC AAAAFCADA

19

20 E D D EABAACABBCBAFADAABCBAAB CBCA A FA C DB A DCBA DA CBACABFA CCFCAA DB FAC DA ACBCADCCDACAADBCACFCAABADCFCCBA C CBAA FAAB FAFC DC A CBAFCB DA CA ABCBAAACAAABAFCACBDCDDABCB DABADAACABCDCACAADCADA DCCB DA A FCA A ACBA B A DA DCAB DCBA DCFCBDA B AFBFADABADBABCCAABDDCCFCADCBCACAABAA CADCBCCBCBCCFCBDBBAFAABCBABBFCDA AABA ABBCB A DCDA ABBCB A DCDA DCBCAB AB FA B ACBCACDBBFACBABCBBAABFADAAFADAB BADAFCBFAABCBBAABABADACBDAAAFC EAFAEAFAADCBCABBABFABABAA DAFACFBCABABAAACBDABAFCDBB ABCECEABABABACBCACDB BABCBBAABCCDBABBAAACAACBDAAAFC AACFB AABBDCBCCBDAAAAACDCBCBABFABBA ABC CA CAA FA DC AAA A B ABCBBAAB DCBDBAAABCBCAADAFAABCBBAABBFBCAAF DA AB A DB A FAAB A FBABFA DA A AFC DA AFACBDAAAABCBDAAFABFAADAFBCFCBAAA CAFAAAB D CA FAFA DCBCAB BCB DAB FAA DA A ABCB A A A C A CA DBA BAA AFBCA DB BAFBFAAFCCAABFADAAFBCAFBFACCBA DAADCDAAAAADCBCABFADAABC CBCACABFABBACBFADFFCDAFCB DADBFAABFBCFBFBADAAACABCACA

21 CA CCCDA ABA A AB A A A C BAB C CB C ACA DCBADCABFADCDA ACA FBFABA A DA DBCA A AB FA A A AAB ABFAACBABAACFAACCDAADAA ABCCACBACBFCBDADABABCDAAACBAAA DADCAACFCAABCBABAACBDCBAB AFAB BA CBCB DFCDA CA DA FCB ABA DCDA ACEAFBDADCABFAABAAAAAAB CABDAACCCDFAABDBABCABCCCADAFBCA DAADCBDAFAFFCCABBAAADABDDDBABA DCCABDAFAADAFAABDCDAACE CCADCABFAABAAAAAABCABDCAFADABCA BFABCFFBBCDAFCBADDCDAAC EEBADAABDDCACABCDAFCBBCAA ACABABCAADCADBCBCABA AAFDABAFABCCCDABFACAC DAFCBABAABABACBDBFBDADAA DAABCBDAFCDBBACDAFCBAAFC BBAABBAFADCACAABACABFAABB C CFC B A A C DA A DA A ABABAABFABAAABCBDAFCDBBACADCBCCCA FFCCBCCADAFCBBCBAABCBAABAABCACAFFC AADCCABAAAAABADAAAFADCBCABBAB FABACAABDADACBCCCAAAADABDABACFCCB E ACADABAAFFCCAACAABCFABFA DCAABACADCCBABDAADCACFCAAAAA CAB A A A DCC A A A AA FCB A CBABACBDCBAACAACCBDBABCFAABDBBADA FABAFAFFCCA BCAABAFADCBCBAABCBDBCACBAB AFBAAAFCBCBCABCBABA FFCAABCBBAAAFACBABACBACCBFA DABABCBBAABCCBAAABCBADAFAABCBBAAB ABABDAABCABAB FFCCBABABFACBBADAFCCCDABA FCBCBABDCAABCFCCBDABABCBBAAB FCC AB AC DA CBCB DA B ABCBBAAB A C DC A FADACABFBABFA

22 CBABCBBCFCCBABBACCAABFBAABDA ABCBBAABCCCAADBFAABDCCAAAABDDA CBCCCAAACAABCA FBCFCBAFAAABCBABDA BCFCCBABDACBAFFCDBCFCAABAAB CBCAABCBBADCABDAFCADCBDAAFCBA DAFCDAACAAACBDAA DCCACCCBABDAABABFADADAA CDAABDAABCBBAABABAFADABCAAC DABBAACDABACABFA FCCCBABCBACAFAAABCFCAACBBD CCBACACBDFFCAFAACDAAAACBDAA E EAFAFACDACBACABFACCFCAADCCAFACBACE CB A CE FFCAB A AB A FFC DA A A BABFCCFBAABDABABCBBAABAA ABBDAAABBADADAAABCBDACADA BABCBBAABDAAAB BABCBABCBBAABAABCCACACBABCBBAABC AFADACBBADAACBABCBAAFBFACDADA ACFCAACAFBFACAAFADABDFCB BABFCDAABDACDBABCBABCBBADADA ACFCADAAAB AAAAFAAABABBFCBDAAFFAFBCCFCA AB FBCC DB B CBABCBBA DCAB FFB DBA A DA FBBCBFAFABBABAADCBCBADACCAAAABDA CA A FA A DA A A CBAFCB AF A A AB A AF A ABCBBAABBFADBCFCCBAAABBCCAAFAAB FBAAABFCBCBFADBCFCADABCCAAFAAB AFACABBFCBDAAFAABBCADCCADA ACFCACABDAFAABAACAAFACB BBAAAFCADAB AABFC

23 AABFCBDAABBAACFABABFCAB AFAAABCBDACBDADAABABADACBDCCADA A AABDCBAFAFAABBCABBACBFACCABAB DCBAFA A FA DA DA CDA DA CCA A A ABFA AABCAFABDAABCAABADFADBCABA ABFDAFCBAFADADBBADAAFAABDA A AB DCBCB DBABA FA AB B A DDCBCA BCAFAFAACBCBCDACAFADCBCB DCCA A AB CDA B AB CDA FBCA AB FCBCB DA CA FFCCADAAABACBDBAABAACC FCBBCAFFCABDAAF AABCBACABBABAAAABCFCACBACABBACAB AAABABFACDABBCBADCDAABBCBADCDA BABCBACABAFFCABBCAFCCFFC CCBCAFCCC FBCDBDBBAAABBCBACABABDCBCCBDA ABBCBADCDA EBAFCBCBABBCBABACABABB AFFCCACBCACBDAACCA A A CAB B A AF BAAB DA CBACABFA CCFCAA DCCAEDCABFADACBACABFACCFCAAFCACDCAA FAAB CBACAB DB A AB CBACABFA CCFCAA DCCA E CBAADAFAABCBACABCBADCDAFCCFCA DACAABAADFAABCBDCCDAFAABFAFC A FBCD BB AAAB FA BA AABCB C C B ABCFCAAB DA CBACABFA CCFCAA D AAB DA BAA C A DA BA FAAB AAAABDCBDCADBBABABAADABCBFA DCBACABDDAFBBCBFADCBABCBADAFFCDCBDCABA A B A CAB A B ABAA DABC CA CAA AA ABABBABCBBAABFBCACAAABFA

24 DA AFAC A AA AA AAB C A AFACB AAAB AB DFCDACBCBCBDAAABCBBAABAAFCBA AAAB ABA A DA DCCA ABCBBAAB A A AB CBACAB ABA A DCAFAAB CBDCAFAAB A ACAB DA FAAB FFBCBCBABACAAABABAADABDAABFAFC BC ABCEBACABABADCCF DBABAADABCBACBAABABDADADAFCBDA FBFABFADAFACABFA BDCAAAADCBCFABAFDBABCBBAAB DBABAADADBABAADABDBABAADAACBC BCAB DA A A DBF DA AB ABA A DB ABAA DCB AABABDADAAFACDCAFBABAABCA AADAADAAFDAAABACFCBDAFACBA FCBDBDAFAAABCADADCCFCBABAAACDABCA CADCABADCBCCBDAACABBACABDBFAADA EAAEAABABAFDABCABDB BABCBBAABACBACABDABCABCACBCBADCBCAB CBFCDA ABBCBBAABBAFCBBCCB E AACABBCDDCBADACBACABFACCFCAADCCA CBC DB B A CAAB A A DBBA B DCC C C A FABFAAAAADAABAABBFFBBCBDAACA ACBFBFBADABCBABFCCABABAA ABBABAADFCCBABBFCBDAAAFCAAFBBCBFAAB FADAFBCAABAAABDABACB A AB B C DB B ABCBBAAB C CBACAB AB A DA CA FBCBAABBAFADACBDAFBCBAABBCFCACBCFA BCBDCBAFCBCDCCBABDBAFAFCBDABCBDABDBC DCAFAABCBABAFFCCACBFCADBABDA BCCBCADCACBAFCBABAAAB C BACABAFFCBBCCBFCAAFA DCABCADBAAAFBCBCBBDBBCBFCBBA AABCCBDFCABAADAFBBFCBBADAABA AABCCAAACBABAFACBCAACABDAFBCFCB ABAAABABAAABCCBAADBACBAFCB

25 ABAABAAFAABDAABAFBCBABAADAFA BCCFA EBBAABABCCBBBFACAABBAFCAA ABFBCBBAABFABAACBAAABAAB FBFABFABAAAABBBAFCCCBABFACAABFBAABA BCCBBFACADBFBCBCDAFCBCBAABAA DAAACCBACFABAA FFCCACBFCADBACABCDADBBCBDCBAFCB BADCBCAFABACAABACBDBCADADACAAB ACCDBABAADFCBFCAAAACBAFCBACAB CBCCDBACADFCBDBAFBABFAAAFABABABACBABFA AFAABDAABCACCBDAABCBAC DABDDAAAFFCCAFACBAFAAAAFADBC DCAB CBAFCB A BA DCCA A AA CA BAAB ABA BA ABC CBCABABABABABCBBAABACFCBAAC DAABCDACBCDACBBCAACBADB AAFAAAAAAABAABFCBAAAAABCDA CABABAABFCCBABFCACEAEAABAADB BAABAABFACAAABFCCBFA CBABAFACADBAAABCBBAABAABBAFBCAB CBDCAFAABAFAFCABBBAAFACBABDAAFACAAFA ABDACACAAAABCBABFCCBFAABC CBDACCAAAFACACBAABDABDAAAB ADBFABABDADAFBCAAABACABCADADACAAAB ABBFCBAABDBCAABBABFCBCCBACAB CAAACCFBCACADAAFAFCAB FBCB AB FBAB DA CBCB ABCBBAAB A CBABCBCBAFAABCBACDADAFAAAAB ABBDBFACCADCABAADCBAFCBABAABC FCBBFCCBFDCBCBAFBCFCB B FCBAABADCBAFCBBAFCCDAFCBBD ABD FA C B ABAA CFCA DAB FBAA A B FAABDAAAFEBFAFFCBABACDA CBABCBBAADAAABAAAABDBFACBAEAAA B FBCDAB FCB D CB DA A DB AA ACACCBAAACCAFAABDAABABACCBDA

26 FCBBCDAFCAFCAACBADABDBFADAFCBA BADAFBCFCBAAFAAFAFCBCFFAAB FCBAABABDFFCDAFACBAACAA ADCACCCBDAAFAAFCACABABADFCCDA FA AB A FBAB FAA D A A CA A ABFA AABDCABAABADAFACAADCCBAAADACCB DBAFAAA B BFCCBEAAAAAAAFADCAAFFDABDCB ACBFBCBFAACBFACDADACBDAAFBDABDFCBFA FBA F DCBCB ACBABA A BA FBA DA A DA CBAFCBFAAAABBBAABBCBA A FCC DA AB DB B A DCC B AB CBADABDBA A ABBABDAFBCADACFBCDAACBDAADAABA BFCAACCADAFBCADADFCCBFBFABBAAAAA DCAFCAACABBFCBBABACABFC CDCCAAFBFADAABCACBCBDAA BDAFAADCBFCCBAAFABFA A FBFA C A FA CA BA A BCCBBAAAABFDBBABAFCCFACAABDAFB CBDACBDADAFCCA B FDCBCB A BA ACB FABA A A CB DA A DCCCDAAAADCBCAFACFCBDAFCB CBDCCDAAFFCAFFBDAABDABCAFAAABAACA B FAB A AB AA A FCB DA AB DCAB A FDBBAABBCBCACBDADABDBFAABAA FCBDAABCBCDBAFFBCAAABAABCCBDABDABA B DA A FB AB B CAB DA FABFA DA AFA A DCBCBACBDAAADAFACAA ADBDBFADBCBDAA FDCBCBCAFCBDAABDCCBBAFBCAABABBA ABFABAAAAAAABDABCFCADAFFCDAAAB AFBDCADADBAABBAFAFCBFCADCBDCCDBA AABDBAFDCBCBCACFFACACBAAAB CABCAACBAFCBBCAABBABAA BCBABCFCAABFDCBCBDAABCAFABA FFCCACBAAAABBDADBAFCB FCA

27 B FBCFCB DB A A CAB A ADA CBAFCBADA BCCBDAABCCDACBFCADAAABDAA ABAAADABFBCAAFCBDAABADADAAFBC DAAFAADABFCCBBAABFBCFCBAABB CBFADAFADABFCADAFDBBAAFCBDACADAFA AB FB EA DA DA FBCFCB A DCCBAB DB CA FBCFCBCBDCAFACACBCCBDACBCABCBBAABA FBCFCBDCAFACFABDFBADAAAABAAAB EABADAFBCFCBBACBDAFCCAFBAACBACB DAAAACBACCABAAABAACABACCBDCA BADA A BDBCCB BAA CBCB A DACAAA ABBCFCBBACABAAABCBD BA CCCBDAACABABABACADBABDAAA AACABCABDABCFAABCAADDCBADA CBACABFACCFCAAFAACAABCABCADAFBBCBFA FCCDACBABBFACCCBACCCBCADABADCCBBA DACBDCCADAACEAA AAFAFFCDADAACADBCAABDBAA DAABDABFCBBCADAACFAACBCBCCACCADA CDAFBFACBAABAFBDBCFABCB CBACABAFAADCDA CBAFCBAAAABDADCABABAADABCCBACAB A AB B BA CBABFA FAAB A FAAB DA A AB BAABBCADDCBABFBADABAACBAFCBABA ABAAAFDCBCBBCACBDBADAAAA AACBAFCBBCCACABCAAACBAFCBBCACAB ACA BFCCB ABC B FFD FFAA A ACA FBFABA FCB CA ABAA CB DB FB CE A AA FA A CFCAAB CAB DA CCBDAAFAADBABFCBBAABAADAFCB DACBDCCDAAAABDACACACAAABDAABBA DCBAADAAFADAACABFADCCFCACACCAABADB CDCCFCBDACACAACAB ABCDEEFDEFDABF

28 AADACCBCAAAAAABDAABDACB CAAAAABCDADCCAAFAABDAABDADA CADAFCBCAA DFABCCBDFABCCBDAABAAABDAA FAFCBDCCDADBDAABDBBABDDAAA DBBABAAABFCBBAABDABADABDABAADFBAB CFCABDAFBAAFBAAAABCCB ABAADCABABFACAABDCAAAACA CBDCCADAABAAADFAB CA FFBA B A A DA B CBDABDBA C BA CBA CAADAFCBAAACBFCAABDACAFCAAB AABCAABAACBDBA FBFBAFCBCBADADADCADAFBFACBDAB AAFAADABAADAFCCBADCAFBFACBA AACABFCDBAAAABDCABCBACABAA FFCAABDCBADAAFAFAFCAAAABCFA AACFAAABDAFAAAFBDCDABADADAB DABCBBAABDCBAFCBADBCCBCBDCAABFCB ACBDBAACABAABDBCADAFACDA CABAFACBADCFCCBADBADCADADAAABDAFADABCA FCCAFAAACFCBBADAAABDDCCB CBDCAAFAFCADACDA CBDADCADADCCBDAAFBCBADCCF ABAAABABDAADCACFCAABFFABFAAA FFCFBFACDAAAAABCBCCCDACCAFAA DADCDACABADFCAFAADABADAB BDDBACBBCCBDADABAAFBFACBDABDCA DA FA FCAFA DAB BA B AA A CBDABDBA DA FCAFADABAADCBCFAACAAAFABCAC EABAADCABAADAAABDAA CABAFBABCFCA B B EACCCBDABABCADCCABABCBBCAAFCA DFCAAACABACAABAADBFAACAFBDCD CCADCBACBA

29 CABACCACFCCDDAFCCBDA CBBCDAADAABCBDAFCCFCBDA ABDAADFCADA EFDABDFDDBFABAFAFAADAAAB DAACABDABADCAABEAFEAF AFCDAADCDAAFBFAABAFBFACACABAB CDBFCADAFACBCC ACCADABADACADFCAAADABAACBAFA CBAABEAFBAADABADCABCCDBFAA DCABFADAFACCDBFBFACBCABAAAF AAFFCCADAAAADCCFCBDABCADDCA A C FA A FBFA DAB A A FAAB FC DA ABAFBDCC EBBDDAABAABDFBACBFCDAAB CDFCADAFAAADCBCAFABADBABD BAAACABAABABADFCCB

30 FBDCCDAABDDDDEDEDD EDECDCBCABDAFBCDAAAAAAAFA ADAAABADBAFADAFBFACBACBDADFCA CBFCBBCDAABABCBBAABABAADCCAA DFAEBCAABABDCDABCCAABEDAA ADBFAABAFDCCCBCABABCAAA EDFBDDDDDFCABAFDCCCBFABABAA DBAABABBABAAAFBCBAAEBFADAA CBAFCBABAABDFCAFADAABCDAAAADCA DA ABFA B C CCCA DCA BCCADAD DACB BAAAFDCABFAAFABDAAABBDAFA CFBCAB EDBEDFBCABADADCBCCBDAFADABABFAA ABDACBDAACABAABBAFCB ABCACFAFCBABAACA EDDBBDDDFCABAABAADACBDAAA BFCCAABDAACBC

31 EDEDFDBFACDAACDABCCBAFADABABA AABCB DBA FADACA ACA AACDA DA CADADAADCADAFADABBDADCA DAFA EDDBDCBCABABDCACBAFCBABAABBACBAFCB FBCAABDAACBCBCBCCAABAFAA EBDBDFDFBCAABBABAADAFBCAABADA FADAABAADAFAADCAADCABADABA ABDBAA EDFBDDEDDAAABDAFCCAAAAFCCBDA ABAAACCACBCAACABDADCFCBBFACAABA AAA BCBCFDEAABBABCBCAADFDAEAF ACCADABADFCAAABAAACABFD DEFEFFDAFDDAFFDE ADFAABAACAABDAAAFBDCCAA B CA DCA A DBA A DFA AB C A CDAACBDACCAADAFAAAA ADCACFCDA FC CDACDABCCFCBDBABAACBCCDAAADACADAFBCFCB DBAA ADADAADAAABDACCAAAAFAFCA B ABAA DA DCA DA FA FBFABA FC FA FA AABDADCBCAFAABDAA ADAFBFACBFAAA EDBAAADCADAFADABC BABCCBDAABFADABAACBAFCBABAAAAB ACBBADADAFAFBFABAAABABAA FAFA EAABDADCBCADCDACBAFCBABA ABFAFCABABAAAAADCBCDBADCADAFA FBFABA DCDAFCAFADAFAFADABAB CCBDAFBADAFBBAFAAAFAFCB

32 CBDBBAFBACBACABCABAFABADAACB DAFCAFADAB EABCCBDADCADADCAABCBBFCCB DAFADABAABDCBCA BADAFCAFFADACADADCBCCBDAAA ACBABAAADCABDAAACADCABFCAABCDABCCA AABDBADCCFCAABCFADADADCFADABBAA BAAAAADACBDAFCBDADAFCBDA DFAABDABABDBAFCBDA DD DCABEBAECDEEFDDCDDAAABA BACABFAFFADBAAAFACBDCFCAB CBBAFBCABBADAFBFADADCACABAAAF FACBFBFACABABAADCACAFBCABABAADA DACDCBCABDAFCCFCBDADABADFCAFAE ACAEACABABCBBFAECBABCBA BCDADA ADADDBDACBDAAAABACDADCBCAACBABA AFADABBCCBAAAACFAAAABCCA DCCABDADA ADADABCADCCACABDADAAACAAADADA FA DAB C DFC CFCA ABA AB A AFBD A A DA DCBBFADABCCDABCCAACACBBFACA ADADCBAFCBCDFCAABCCAACFAAACBAFCB ABAAAB ADADBDACBDAACBABACAABAAFAABDAAB ADFCCBACDACB A ED D BDDEDA C DFC A CBCB FBFABB ABCBBAABCBABADAABAAFCBCA A ED D C DFC A A AB A DA A A BAABACABDA F AEDDECDFCADABAABAABA CCAACBDAA ADCABDADAFAADCAAABCBFCAABDABCBDA AADADABADCBBFABDFCABBBDADCADA

33 FADAFCBCFCAABAAABABCCBADCBCAFA ACBDAFCCBDCBDCA AFADADAAABDBABAFDAAA DCBCCB DA BCCB FAA A BFCBBAACBCBACFCADAFADAB CBCFAADAB DCBC A FA DA BA BFACA FBCFCBAFAFABCAADCBCCBCBABADAFAABA FABFA CBDCADABAAFAFA DABABCCBFCCBDAFABCBCACBBFADAB BFACA BAABDABFAAAAABAADABACADAB A CA BA CFCA AB A D AA EA AA ACA CCCB DA FCAFA E C A FBCBA CCCB DA CA A DCAAABAABAFBFBFACBAADAAAB CCCBDAFAADCABADCCFCACBFBBBAFBFACB CABAAAABDBABADAABFCABBAAADAAFAB DCBCADAFBFAADCBCCA B ACBAABBCBDABADAFCDABAABDCBFCA BACABABABAADABBADBFFBB CAAFCAABC D DCBAFBDCCABAFABCCBBAAADAAABDA BDAAFBFAABAAAAACDBADB FDA DA DAAAB DA A CAB BCB DA CBDCFCB DCAADADBABCBBAABDAAADAFCB DAABABABCBDDAAA BABABACAABCBACADAADBDAAAC CAAAAAADACAAABDBDCBBFBA FBCBA AC BC FCAFA CBABA DA AB BC B DA DA FAAB

34 1..n Agent Niveau agent 1..n Group plays 1 1 described by 1..n Group structure 1 1..n source ROLE initiator target participant Role constraint Interaction protocol Niveau organisationnel Correspondence Dependency FBDCCDEDBFDE BABACDABCCDBBABACABAAABCBCADBA BFCBDBACFACDCBCBABAADAFBCBAAABBFAA DCAAFABAAACAAB BAABAAABDABAADABABBAFFCCA FBCFCBABADAABABBADCABBACA DCBABACCBFABABCCBAFABAABDACB DA FC DA BA A DA ABCC AA BA BCCB AB DDCBABABAADAACABAADAABCABBADB BDAAABADBBAABABCCBADFAABDA BCAAFBDCC BBD BFDEED AABA A ACB C B DBA CB DCBDCCDBCDABCCAFADCABCBCBBCCBBA BFBDFABDBABCCBDFAABAA A BA CBBFA DA FA BCCBBAA AF DA AB DA A A DA ACFCA

35 FBDCCDDEDE CADADCABCCDBFAADCAAFBDCC BDBAAABAABA FADAAAFBAAAABAAFBCBAFAAA CBAFCBAFBAABAA BAAABDAAABAABBFA DABCACABDAADBDAAAABBFADB ABCAAACABCBCAAABBABA ADAADABBFA BFCCABACBAFCBABAA AAFABDABDCADAABFAABDBAAA CBA DA CA B CA DA A A BB DA CBBFA DA FA A DCAAAABBABDAAABAAFCBDAFCBDA A A FA DA DAAAB DDCB A AABCAAAB A DA FBFACBAAAAABCABAF B A CDABCCA A BFCB D A A A DABDBFA ACB DA FB CDABCCA FBCAB DA DCBC A B A FBAA FBFACBDAAAADADAFDCBCBADCBAFCBABAAABC DBA BACDABCCFCBDAAADAADBADCADA FABCCBBAAAAACDAFCCBDAFDCBAFCB FA A AA A DCBCCB DA DA DFCB A DCABA FCBAFACBCAAAFCACBDAFAAB

36 BCDADAADBAADAFBFACBBFCC FCAFADABACABCBDAFADCBAFCBCACB DA ABC D DCBA AA DCBA A A C DBCCB FBFA AA DC C A FAA FCAFA BCCBBAA ACCABDFAAADAAADACCB FBDCCDFBDDBBDBFDEEDE ADADDCBBADABCACBADABDBCDFBAADA CFCBBCDBAFACAADAA DCABAAAAFAABAACCBABDAA DACAAFBCBADAFDCBCADAFCCBDAAB CBADBCABCADABCCB F DA DFCA ACFCAAB BCA DA AB A A C B FACA DCCA AABDBFAABCFCACBCBAAAAADACAABAA AF CAB AB CBAFCB ABCBBAAB A BCCB AC AADCABFADADCAACDDAA DC

37 DD DCA CCA BA FA FABA BCCB BAA FBFACBAAABDADAAAFBFADDCBDCDA AADCACBCADADCACABAAABA AFBFACBFCDABAACCBABCCFA CDBCCBACDAFC BBEDADCBCACABCCACCBFCCAFA BABDEDACBABFCBBCCBFCACABAAADFCA DABBDFCBAFFADACADAADABBDBC BDAFBDCCBADCABCCAFACBACACBDABCCADA ADBBADCDAABAAFACCABAADC AABADAAAFADCCFCBBCBAACCBBBFABA CCADAAFADBAAAAFADAADCA BAAABABACBCBABADAABBCBCBFACAAB AFBACBAFCBAFDAAB ABEDDCBCABBCADBAAAABCAFDAA AABACAAFADADAAABDAFABDBA ADBAABAADAFBFACB A DBA AFC DA FABDA A A A FA B A FFADADCDCABCBAAAADADABCBBAABAA DADBCCB BCBAADCABABAAABD AADBBAAFFCCA BCDFCADABDBFAAAACBABAADCAB ADADCBCAFADAFBCFCBABAAAB ADAFBFACBBAADADBAABDAFCCAAB FDBDACBAABDAFADABADAFABCCBBAA ADCBDABBDADAACFAABDADBCCB BCCAAADCABABDADCBCA DCABADABAACBBFAAFBCCDDADAA DCBCADBA BAFCDCDABCCAAACFAFCFAA DAB B ACFA A FA BA BFCB DB AB A DA A FFCCACBADAABADACADAFBDCCBDAFCBA DAFBDCCB

38 BDFFCBBFAAABAACABDAFBCFCB ABAADCABADAB FBDCCDBDDDEDDDDEDEDE AFCABCAABAACAADAFBFACBABAFABC ADACCFCBBCFAADCABCBACFCAAB FCCBAAABADCAFFAADCA CBABCDABCBCAADCABFBFABCBFCAAB DFCABBBDAA ABADCAFAABCAAABADDCABDCBA FCCADCFCBAABDBBAAAACCABDA FAABDCAACB DCACABFAAADABAAFBABCAAACBA FBABCA AACBABAABBCAACDAAA AFBFADBCCBBDAFAAAAAAACBABAABA BFA A ACCB ADC DCBC A A FBFABAB DA AFA C B AAFBBABFAFACACBFBFAADBBABCBBAAB A B ADACCABDACACAAABFCCA CCFCBACDCBDACFCBCABABCCBDCABBAA BCBDCBDBFAAAFCBADCAEA AABCBAABCBA

39 A EEACBBDAFCCFCBBAFCBABCBFBABADCAFAAB CADACBBCACADAFBBCBFAAAABDACCAFBBCBFA CBAFCBFDCBCBDAFAAACCCDACBBAABDBA EAACFBFAF EBDBDDDADACAABDCAB EDEDFBDFDBABAFBCDFABFBDF ABFA EDEDDDDAADADCBCAFAAAACBA FABDFAABFAABABAADAFB AFDACBCBDABAADACA AFADADAAABDAEADFAFAC BCCBFAACBCFBFACB BDACBCBFCCAAFCCDA FBFACB BFBFADACBCDCBCBDAFBFAA FAABABDAACAAACBAFCBABAAB B C FCCA A AF DA FBBCBFA A DA FAAB B C FCCA A A BFACA CABCB EACABAFAAAAACADCAACCADB CBDCAFAAAFDAFAFBDADAAAAAB CFCADCDADCBCFDADCAFDCACABDAFBFACBDAFAAB ABACA ABAABDABFABBDBADAFFCCADBAA FCCAFCCDAABBFADADAAABAACCABA CABFAADAFBFACBBCBCBAADBAA BAA D FAABFCACAAFCCFCBBDAABCBABADCA ABADADAFBFACBAFBFAABBDACBBCACACABA AADACBACABFACCFCAAABCCBACFCDAABDAAB

40 FBCDCBDCCBDAABCAAADCCBAAFAABDD DCBC EBFAABAFABCCAAACBBFCBBAAC ADAFDCCCBAACBBCABDBADCDABCCFCB DABAACAACCDBDAFBCABBCDA ACFAFCDAB AAAAABACCBBAFAAABCDAADC DCBCB AA A AA FBCAB FBBCBFA FBA A A BACCDFCABFBAB AFADAACAAFDAFCBA BCAADACAAACBADA DFCAAFBAADA BCAADCDABCCAACBAFCB FCAAADABDBFAABAAAB BCAADADCBCFAAAFAABD AFADAFAAB B C AA DCDABCCA A DA CCA AB F DA DAAABACBAAADAABDAAFAAFDADAAB BCAADAFCCAFBCCBDA ABADCACFAAAADDAAABCFCAAB BDAFCCFCBDAACBDCAABDAABBCCCBAFCA CAAAABAAABCBDBAADABCB D FA B FCAAB DCBC A BA DA B CA BCAADCBACAAACABAFDED EAACFAABAFAADABABBCA ACBA FA CBC A A DA B CFCB BA BFACA FBA AACACFCAAAFAABDCFCADAAADCABCB AABDBADBADACAABDBCBCDCCFCAAACBDA CAAACFCAA ED CAADADADAAABDABBAAABAFAAB DACDAABCBCCACBABDACABAFCBDAACBCB DACCABFABADBAADAADCAADAA FBAAACBCBABADACBFCAFFCCAABB B

41 DADADAABAFDAABAFFCCABFAAB BFCBDAAACBABFA DD D A DD D D ED D ED D E ED ED ED ED E ED ED A ED ED ED ED ED ED D ED ED ED D E ED E ED ED ED ED ED A B E

42 ABACEEFDBDDDDEDB CEEFDBDDDDEDB DEFCEEFDBBBDBDDDEEDBEDD BADADCABADCACACAAFFCCAFBA A B AA A A DFA AB A DA FA DA DCCB FCCFCBDAACBBAAFBFACB FCAFACBABADAABCBCAABFCBBCBDCBCADBA DADABADBAACFA ABCBBAAB DB AA AB A AB A DCBC A B DA DCBAFADABCBBAAB ACBAFCBABACABBABAABABAABAABAADA DADCBAFCBADAA AABDBADADCAABBADBCAAFBCC ACBFBFAADADCABBDBCABABABDAFABDA C FFCCA D A A DA DDCB BA DA BCFCCBCFADAADABCAABCBADBCA A C FBCAB B A CB D A BA AA AA DCABFADAFBAABBFAAAADBA FCACBFBFACC ABBDBAFCBCBAACBFCAFCADCFCBDA CBDACBAACDADACCCDCCCBDAFAAADAFBCA DBFCBAAABAFAADCBAFC A ADCBADCFCBDABCFCAABCFAACDA DFCCB FAFA AFBCA A BFCA FBCFCB ACCBDAACACCBDAAFCABACFCB AAABCCFCBBABACAAAFAFADCBCBACBDA BADCFCBBCACADCFAAAABCBBAAABC ABCBFADAABDAAADCCCBCCBFBACCACA AFAABDAABBCABCADAACACCFADA ACDAAABCBDBBCACBCCFAFBADBA A A DCA AB B AB CA ACA FAABDB AA BDA FCADCFCBDADBAACDA CBDAACFBFABAAACCBDBAAADAAB CFCAAABCBCAFFCABDAFACAACB

43 CADCCAACCBDBABAADACFAB FFCBACCBACCADAABFBFACADFABDBB ABCBBAABA CCBCABCCBADFAFCABCCACFBCA CABAADFCBCCFCAAAADADBBBAAAB DCADCAAAAFAABDAFAAADFCBBABC CA FACB A A AB CBDCA FA C AAC DB C CBABFADACCBBACCBCABABCCB ACAAFBAABACBDBABACCFCAABBFCBDA FBAAB DA CBDCCD C A FAB A A BBA AAB AAB A DAF A AC B AA AABA C A CCA DA CCB DAFCB DA FA BBA AAB AA ABCBACBAAAABADADACCBA AACCADADABBAFAAACADBA DCBAAACAFCCACCAFCACAAA FCABFA FCA A AA DA AABA A DA CA DA A CB CBAABCBBDBADCBDCCDFAFCDCBAFADBCA DACBDADCADAABCBBAABCAACDFCBBCB AAAADACACFDAFAABCBDCCDABBCADA DAFCCB CA DA CFCB BDA A DA DB CA DCBA DCFCBFACCBACBDCBCBAFAFAAFBCA DBAAACABAFADABBACBDA DCBA ABBCB AFC A A C A DCBA DAABCB CCCBDDCAABBBCCCACBA B A CBA CCCB DA A CAB DB A DCBADAABCBABCBDBAFCA E A A CAB B DA FC FBCA DB FACB BA DAB BA CB ABAA DA B A DBB AABDB FAA BCACCAAFAABACAAAABAFBCA AFAAAFAFADACBCBCABFAAFAA DABAABDBFBABBCABDAFBBCBFADA FABFADAABACBCDBDAAACACB DCBACDAFADAFBCACCDAFDBBAAFCBAFA ABAAFDCBCBABABCBFAAAAABDA BCFCADAFFCDAAABAFBDCADADBAABBA FAFCBFCADCBDCCD BABDBFAFCAAABAAACABCBCAA FFCCAEABBDCADCADAFBFACBDACB DAFCCBACCCBACBFADCACACAFBFACB

44 AADCCAAFAABAAAFFCCADAABDAB A CCCB DB DA A FAA A DCC A DBCA CAABFAFFCCADBAADAABCBFA BAFCACABAFADCBAAABCB AABDBDBFAFCABBBAAADADAAAB DAACABCABBBCBABADBAFCACBB AADBAFCBFCABBCBABDCAABDAAC AB DA FCAFA FA B B DCA A AA C ABFAAFCBCB BDBFDBAFCACBDDCAAAADAABA ABAABFCBCBABAAAFBCAABACCDB FBFCBDACFCBAAADCCA

45

46 E BD D AFCADACCCBDAAABFCCBAFAAC ABCBDADAAADBCAAADBCA DAAFAAAAACACCAA ABFADABBCABDADFCAFADAAAA CBAFBBAFFBCABDCAFAABAABAAFAABB DBFAFCACBDCCAADBBFBAACABCBCAA ACABDFAB AABDAADFABCBAABBBAA FFCCABCAAACABBDBFA FCADFCAAACABAAFAFCABDBB BAFCAFACBDACADAFFCCAABAA A A CAB B AB FBCD FA B ABAA DA C FDBBB A FCB A AB A FBBCBFA CB DFFC B FB CBC FDCBCB DA FCB DA AB A CDCA A AABDB DB B A A C BA FBBCAB ABAA DA CFCBDAABAAABFBCADCAFAABAFACCB CADDBCADAFACCBAFBACDBCAABBADA DCCFAAFBCADAAFBCADAFDCBCBACB FBBDBAACABAFBAAFCCADAA EBFAFCABBDDABAADCAABAB ABCAAFBFABBFDCBCBDFCBDAABABACBB ABCBDAAADADAAABFADAAFCCBDA ACABAFAA AACCFCFABDAACFAADA BABABFDACFADABCAACBDBA CADBADFBAADAACFAADAAFAAAADA DBBADAADAFFCDAFADAFF ACACADFCAFADAAABBFCBDDADACAABACB ABADABDAABCAFADCAABBFCBDFBCADAFCCBDA AFA

47 FCAFAFABCADBAAABBAFBBABDAAA FABCBCCADADFCABAAAAABBAAFAB AAFBBAFABACCAAAAAFDAAAAABACBDCAFA CBDAFAAAFBCACDADBCBDACBFABCADAAACAA CBCDACFCAABBAAAABDBFAAFCAFA ADAADAFCDAAAADACCCBDABDABAC BDCAFAABCDACCCBDAAADBAAADADABBCA DAFCAB FCAFA DFABCA DB A AABB A FBB A AFFBACDACBAFCAFABAAFABCDAA ABDAFBCABBBCACBFBFAFCABCDAACAFBCA AFAFBCAAAABAAAAAADFABCAFABFA DA AA FAB FA B A AB D A C B A FA A AABDBFCABAAFADACABBACBFCCACDABDACCA FDBACACBCBADAAFABCABA FBADADBBAABAAFCBA AFCAFACDAAABACFCAAAEBAA CCFCDBDAABCCCADCDAACDFABCABAA DAFABCABAAFAFCAFAFBAABACBFCADBAADA FCCBCCABBABAADAAACCBDACBCCAA FBABFADABBAADADCAACADAFBABCBFBACAACFA AABBDCBACFCAACFCBAFA AABFAAAABFBADACFCAFABACABA AA ACABABEACFCBBFCBBABAA AAAA CCABACCAFBCAABDCAFCCA CFCBFCABCCADAFFDCCAFAADACFC BCBABDBFACCCDABCCAACBCBCAACBFBBCAB DAAFBAABFCAFADAFAAFAAD DAFCABAA E A A B DA A A A DCC BDA FAA A FFCABFFCDAFAAACDAABABAA DAAFBCADACFCBADAAFABCACAA CBDABDAB DA A C DFABCCB BC DA AFA DA ACFAAAACBDACCBDAACCAAAFCB AAAFBA AF

48 EBFAFBAAACAAAFAAABAADCABCA AABDBCA AABDBFAFFCCADAAABDABAAB AAAFAAFABDBBADACADCABCBDAB BA FFCCA CBFCA DA A ABD A CBAFCB ABA A C AFBAAFACCBAAABABFCBBAABAABFA DAAAFFCCACCACAADAAACAAB AABCBACAAADBCAABBFBAABC BACCADACABAADACBADBCAFBDCBACC DAABAADAAFAADAACFAACBBFCBBAABDAEA ACAABBADCAADBAFBBCBFACAABBFCADA FABACADAFBBAFCABFACBBFA DAAABAADACBCBADAACFADCBCA ACBBCDAAAABADBFFBCDFABAAA AFBDCADAACBFABBFCCDCCAFAAB AA CA DA A FFCCA BCA DFABCCB BFA BBA B CA A CAB ECA B B C BA FCB AF A DA FCABAA CB DA B CA FA FFCCA FCABAAFAABABFCBBCAABCAAABAADCDA FAAFBBAAACBADAFBAABCBCAA AAAAFBBACBDFBBACBAABBACBCBCBFFDA BAAFABCCBAFBBCBFACAADADCBCCCDAAAADA CDAACFA AFBCADAFCCBDAAFADCABABFCAFADA FABCA DFABCA CDA AABDB A FBA DA DBBA A BAAB ACCB DA AFA A B DCAFAAB ABA C B CBADCCADCABCAAFBCADAFCCBDAAFA ABAFCAFAD EBAFDBAFCAFAFABCAAAAFABBFCBBAFABBBCA DCACBFCAABDADAADCBCBFAAACFCABCA AFAACCABCCBADACFCAADAFBBACBCBC B A CA A B CFCA C A DFA AA FAB ACFC ACABDAACBCBBDADBBAFCABC AFBFBFAABCBCCADCABCFCACCBAACBDA FABDAACCCBDCACADAADAAAACA FACADAAABAACBDAACDAABCABAAFAFA AFBADAAFAFAFCACCAFCCCABAFAAC CFBCABACAACBABFADABABDABACADCFCAAFBFA

49 DCAFAABAAAFCCBAAACFCAABCABABCA AAAFAB EBBAFCAFADFABCAFAFCBAAAAADAAAB FCABCCAAFBBAFADCABABAAABDCCBDFCBDA CAAAABBADABFCAAAFAABBABDB AADFAAFCABAFBBAFAAABDBCBDADADA CBCBFABACBAFBBAFDCAFAABDAAAB BACCBCCADAABCBAAFABAFCABBABA AAACCBCBDAAACBCDACABADCBBDCBCCA BCB DB BA ABABCA DA AA FA FD B CCA CBDAAABCBDCBCBADADADACADA AACACADFABFAABACBADB AFAAABAFBBACBDCAFACABAAAAFBCADA AFAFAABABBCBBACCABAAAAAABAACCB DABCFCBCDAAABABABABCA EBBAFCAFACDABAAFBBAFACAAFBDAA DA AC C A A ACA BA AFA C AAFA BA AA FCA FCABAABACCFBADADAFAACBADAA CFCADABDDAFAABAB CCBAAAAAC C C BA DAA DA AC FCAB C DC CBC ABAA AA CAFAAAABAFBBACBCABAADACAAC ABCACACBADAACAAFBCBABFCBBA FAAADFABCAABDBCBDADBBAACDA CAABCCAAAFBBACBDC E ADAABAABCADAFCABAAFCABAADBA DA FCABAA A ACFA B FABC A FCAB BA DCAB DCBCBCBFADAABFAFAAAACBCDA FCBACBACBDACACCAFCABABAAAFFA FABC A AA DA DBAAB DA AFA FBAB FA DAAAFCAABCCADCCFCAAFADCCAABCBDA BCCBBAABCAACBDACBFADACAA BBADAAABBADBFCBBAABDADBCB FBADBBDAACAABAABAAAADAAAA AADFCABABCDADACADADCFFBAABDAFFACADA AFADBCDCAAACADAAFABCADAAFAFCB FBFBAFABFACABDAAACAABBBACBCABFDA

50 BBADBCADBFCBBAABAAFCAAAFBCBADAA BFCBBAAACFCACBAFBAAFACDAB FABBAAFCAFAFABCABCBAAADB AFCAFAFABCAABAADAFCCBDACABADCABA AFAAFAFAFADABCAFBAFAAFCAFAFBCAAB DAAACFCAABBACCCDBFADAA DFBBAFAACCAAAABFCBBAABDAABAADA BAADCABFAFBBADADACABDCAAABFAD DA FCABAA A DDAB A AA A A BA DCCA ABABADAFFCCADAAAACABC DADBBADCBCAABABAAAABADCCAABA ADAABADBFAFCAABDBDBADAFCAB AADACBAAACAAFAABCAB FBBACCADAFCBACBAAAACFAFCBFFBCDA FBAAADFABCBABACBDACBCCA DAAADAAAFAACCBCABDAFABC ADAAFACBCAACADCCBABDBFAA CADCCFCADAAFCBFACABDADFCCBCAFAC FBAABAFADAFBBCBFAA BAADAFCABAAADAFCAADABAAA DAFCABAAAACDABCCFCBDAFCABABFBAABFCB CADCABAAAFACBAAFDDACAFAC BABCACBCCFCABCCCDAFBAACAADAAFBBAFADA BCACBACABAAFDADAACABFBABFACDABCCFCBDA C A DCCFCA AFBBA A AA C CAB A DA FAAB ABAAABACB CBAABCACBDAFCACAAABCABBACBCDAC CDCBCAAAAFBCBABFCBBAFACBAAFA DAFCABAACFBCBABFCBBACBAAAAAFBAAA ACFAABFDAFCB B B A DCABFA C ACAB ABA A DA FCABAA A A AADAACBAACBCACBFCCB DCCAAAAADAFCABAAFAAAACADA AFFCCAABAFAFB BCADAABBFACAFDCBCBDAFCBDABCBDFFCA FAABBCCBDACBDACBCAAABFA DAFBCADAFDCBCBACDCADCFBDAFAA DBAFCBCBA

51 B ACBADABDBFAACBADBCDAACABABAA DAABAFFCAAAFACCCABABDABAFDCBCB CBA B AA FAA FDCBCB AA DA DA A BCFA DB A DABFACAFAFBDADAABCBAFAFCBFCADCBDCCD AABDBACBADBABBAFDCBCBBABAFACABAAA ABBBACBAAAFCBCAAFBAAA DBBABDCCABAAFBABAFBBCBFABCADB AAAFAABBDAABAADABACCBFA AACDCAACAFCAABAABDADACADFCCB CBCDAACFFAABDAADAFDCBCBBABDCC BDAFAABADAAABCACDCFDBBAAFCB CAAAFADAFAFCCAFAFCABBCFCBACFFAABDAFFC DAAEBCACADABDAAA DA FDCBCB DB A A CAB FABCFCCB BCCFCB DCCACBDAFCCBAF BBCFCCBAADCBCAFABDCFCBDADA ABCBBAABCBCADACBACBADACCCBDAFADCFCBCBDA CFBAFAABFBFAACAABACCCBADC ACCAAAFACFAFCABACAAFAABDC A FAA DA BC CA FAFA B DA DA BCFCCBFDCBCBCABAAAEBCAFA BDADAAFCBDFCBABCFCCBAABDAFCBCCDA CCBCBABACAABCCADBBFBAADAFDCBCBC ABCCBACCBDACFCAABFA B FA DA FDCBCB BCCFCB DCCA CBAACBAFCBCACABABAABDAABBCB AADBBCCFCBDCCAFAABBCCACBDCCDAAABAFCBC FAFFCABBFCBDAAACBCFAABDCADAA DABAAFBCAFAABFBADACBCBB ABAACBAFFBCACCAAAFCAA BCCFCBFBCAFDCBCBDBAAAAABDABB BCABCCCABBAABDABCAFDBBACDA CAFAFAABCBAFADCBABABBC AEAA B A DCBA DA CB DA FCCB DB A A FA A BCCB DBCA B AA A FCCB B DA AAAB BFA DAB FCC CCB DB A FB CABAFCCBAADCBCAFABABCCBFAA A DA ABAAB FCCA A FBAA FA C AA AB DA BCFCADAAFABFAAAFCACACBFCADACBDA

52 FCCBFCBDAFACBDAAA AAEBAACCBADADACBDAFCCB ACCACCDABADAAADAAB AABDBCCCBDAAFCADBAFDCBCBDAFCB DABBAAAAAFFCABAABCBBAABAAB DBCAFACAADCADBAAADAABC CBFFACADFBBACBBBABACBBBACCBCCADA A BA AAB FBCA DCAFAAB AF A CCB C FBAB C DBCAAB EA DA AFAFA B A DDA A FBCA DA FDCBCBACBFBBDBAFBAAFCCADAA BABDBADCBADACBDAFCCB EBABAAAABBADADACBDAFCCBA AFBCADCBFCCBDAACDADFBADACFCAC AFAAFAABDAFCAACABDBCABDBBAABFBAB CBDADACBACBDCCBDAAAFBCCBDAFAABCBC ABFBADACFCAAFAABCBDAAAFACAABDCCCA DB AA FBA DB CFCA BCBA A BA DA DA CBDAFCCBCADAAADCCAFAAAA DAAADADAACBFCABAADABFCCBDBAA AABFBABAADCFABDACCBDAFADAFCCBA FAFCACBADBFFDACCBDABFDFFDDACA AFABFAFAADABAABCABBDBAA FADFCDADAFCCBCCCACAADAABAA FAAB DB B A BDC BA DA DA CB DA FCCB DBCAAFBFCBDACAAFB AAB BCAFAFCCBDCAABFADAAFAFADBAAAA DAAADACACAAAAFAFACCA B CB FCBA CDA A CA FCBA A A FCC FCCBCCADACBABCCBFACAABDBFCBA CDA A FAABBADAACABADAAADACDABCDAACBDA FCCBADCCCBDACFAACABACAAABDA FBCAABDAADBACAABACDABCDAADA FBDAACBACBDCAFAAAEBBADACAAA AABCBACAAFACACBFCAA ACACACDCABABDABADFCCBDAACABBAB EBBAFACBBACCBCCADACBDACCFCA ACBACADACCCBCCBACAABAADAFACADCBCBAAA CAAFBAABBC

53 AACBABCBCCFCAABAAADAAAA ACAFAFCCBFBAABDAABFAFCACACAAA BABADAADAAAABDBACAA DAACABBABAAFACABDFCAFDCBCB AADACABFBABACDACADAABADADACBDA FACBFDCBCBDFCBDABDBBACFCB BAADBFAACBBABDAADCAFACAADBCAB AB DA AB C B CAB ABAA CB DA AA AB FB A FABFAACBCCABAABBCBCAADAAFBBA ADCBAFCCBDAAABBAAAACBBBAFACBA CABAADCCAADABAAAFAFCABAABFADA AB C B BA CDA A FABFA C C FCCC BCA DA FCBADCBAFCBDAAAB B DB FA FCA DA DA A A CAB BA FCAFAAABDBBBACBDBAAAFADAAB A A FA B DCB DB AFCB CBA A AA DA DAAABAABDAFBCABACABFCAFACB DABFCCBA B BDCDAAADADAAABDACBCADAAA AABDAFBCADACFCB B AA CA ABCBBAAB DA DAAAB AAB DA FBCA DA CFCBACABBFCBAAAAA BC DABC AAADABCAABABBFCADACBFBBAA AAADAAABDBACAB AABDB B B DCFCA DCCA DA AA CAB FBCADAACABBAAAAACABAAAB DAADAFBFACACAACFCBBADADAACADA BFCBDAAFCBACBAFCBABAABACCBABDB DAFBFACDACCAAFADCABFBFACADAA CAB CBC CA AA AAB FBFACB A CABCB DBACABBFCBAAAAACE A D A AF AABDB C A AACABFCCAAAAADAAABDBACAAFAA DAABBDBFDBFAAAFCBDAAACCCABA AABA FBCCAFBC ABCF

54 DCAABACAAABABADAAABDACFCBDA ADC D ABAABFABFBCFACFAFACAFA BBDDDADAADAABABAADAFAA CBAFBBAFADADCCCBDBAFACAAAABCB FCB DA CA CA A DA FBCA DA AFAFA A DA CFCBACFFACBCBACBBABADAFBCFCBCBDCABA DBBABCBBAABFABABABABFCBBAABAAA DFADACADAAABACADBAAFACA FFDA AFA DA A B A FFA DA A FCCB DA A ABCBBAABDAFCBACFA CABCADACDABAAFACBCBFCCCB DCBACFADADFAAFBAACCABBABFABA CDAABDAEAABBADAAFABACACCBCA CBDAABDAADABDACABDAAACCB AADACCAACAFAACCACAADAFBAADA ADAACFAFBBAACABDAAACBC DACCABDAACFAABACACFA BDAFAACAACABDAAAABDAACABAA A C CCAB DA FB DA FBCFCB CA FBA DA AA ACABCAABDADABADAAABFBAABB DCFCCBBFBABBAAFAAAFBABADACA DBAABFADBBADABABABFABAB FBABCAABAFBADAFFABABAABFACBCAB ABDABFABCBDAFBACAADAAA ADACBAAABAFAFCBDACCABCDFFD AADBFACBBADAACFAFBBCAABCCA A AB A A A A C D A FCB CABBAB CAABBADDCDAA A F DA C FA CBDABDB C C CAB ABAA FCCADFAABCCBABCCBAFBCFCBABACA FABFBBCADAFBCBAABCBBAABDAFCB DACFBBCBACDAACABA AFAAAECFAECAAFADADFAADAC AFAAABCBAADABCABDFBADAAA DACBCBAFFCAADAAC DACF DC

55 AFAAAAAAADABABAAABCAC ADAAFACBACABABAAA A FA ABDA AA CB DA AA ACB DB ADAC AFACACBDCBAABCDCBAFBCFCBCB CAAFBCAAC AFABDCBCBAABCDAAAADCBCA ABCDBAABAC AFABCABFCAFAABCFFADAAFBDCCCA FCABBCADAFFABADAAFFADAFCAFADA B FFA ACFA C FA BB CBDCA A FFA DA ACFA DCBCAACCACBDAACDADBFCBDCFCBAA FCCAFAAFAAFFACFCBCAFFAAABDAA DAFAACFCB FA CFCB BCCFCB B CFCB A FA ACFA BCCFCB BACFA BDACBAFCBCACB AA BDA FA AA AACA AABCCB AFC BAABAABDADA FBDCCCBDBDDEEDABD

56 DA E AB EAAB A AAACBA A BA AA CABA AB C AA CABCB DA A CAB A DA CFCBFBABDDBABAAACBACC ABAABAAADACADAADBAAFACA BFCBBADABCAFCADAFBCABAFCADAFCCBADA AFDBBADABAFAAFACCCBDAB AADAAFACBFCAABDADAFBAFBDCCCBA AAABFCACABCAAFBACFABAABFAADA FABDAABABAADABFCBBCDAAA ABBABFAACBDAADABABDAAAFCAFA DCCAAFECCAABADAFBCFCBABBCFCB BAACABAFABFACBCA CFCA AAAB E ADABDAAA ADABDAAA AAAB FBDCCCBDBDDEEDABD AABEFABDBADEBCBDAAFCAFACFCAA BABAAFABACADAFAABFAACA FAABABACBAAFAABAADAFAABABA CA DABA A FAFC B AF FFACAAB B DBBBFA B FAABAFDADADADAFCBCAAFAAB ACAACFABDFDADFAABDCBCABADA DBACAAFADAFCBACCCACAFAABDC

57 AACDBCADABADADBBBFABBBFAABADBF AAFCACBABBAFABAFAABCABCB FADADAAACDABFC AEECAFFCCCBCAABACFADAABA AB BCFCB BBA C A FBCFCB ABA A ABA ABBAABACADAACAAA AB F DC ABACA DA ABC B CDABCCB E CBDCABAFBCFCBBAAFAABAABCCADAA EDAABDAAAACBCAABAABFBCAABABBDA AACDAEAABDBFAFCABCBDAFABCCBCFBCAB ACBDCBDADADBDAACBDAFAAAAACBBA DAFADACADAACACAACFA FBDCCCCDBADD

58 CAB EAAAAB C A BA AA CABDCA A FAFCAABAFBDCCCDCCCAAAFCBDAABAB A DA BCCBBA A DA A CCB DA CFCB CABADCCCABFCBBAABCBABADAAA DCAACCBFCAFCAFBCFBBAABCCFCBDA ACFAABDACAFBABCACFAA FBDCCCBDBDDEEDABD DB AAACFBACCCFCDABCBABCBBAABAAAAACBC DDADAADACCBCFBACFBDADCA ACCBDADAFDABAACFBCABBBADCDCCFCCAB A DCAAB DA ACFA D A A A FA DA ACB DA FBCA AABCCCBDABCBDAAADAABAACABCCDA CBABCBACBCBFAFAAAADAAAAAABDCBC BABAADADACAAABBABDAACBDABACD DABDABACFCAAAAADAFAAFABA AAADABDABAACAFFADACADAFAABCA FBCFCBFCCBAFCBADAFCB A CFB A FA C DA FBCFCB CBCA DA AA ECABADAAABDCBCAAFCACAABAAA AAAAFFBABAABAAAAACB CAFBADAABFACABDCCFADCAADACBCAACADBBA AAAABAAAADBFAFFABAACFBCAFA DAABCDAACBABABADAFBCFCBDCBAAABDB FAABCCBAFAAABCDAAAACCACAFDCC BACADCDABAFAABDACAABADAADBAB

59 CABAAAAFBDBBBABAADCABAACB DBCAAAFBCACBCDABADAAFA A ABCAAABCABFDBBABCFCAAABAABCA FCAABADAAACFAAABBDB DBABDAABAADABDADAACBFADAFBABFCA FABACBAFCBCBAABAAABBCFCDDABAFAAA FDADDBD ACFBDADCCBCABBABAACBCDABFCBBCAABA DCAABDAAAAACFABABCADCFBA AB CFCA FBCFCB AB DCCA ACFA B DA AB ABFBAABCBCCFAABCCFCBDAACFAAAAAB DFDAFBCFCBCBABABCCBDAABCAB DCABDADAFBCFCB ABCCFCBDAACFAABACABABAAACBAFCBABAFA ABAABAAABDACFCBBDFCADBADA FACCCAABAAFBAAAACBAFCBBABBBA BFCBBC DBBA A A AF B A DA B BABA A ABAAABDBABFCBBAABDBACFCBAFCAABAADA FCCABABAABCBFADACFCBCBABFABFAD AFBFACBBADAAABCAAAAAAACBDACFCB BDCABCDADBCAABDABAABFACBDAAA DCAFACDFAACFADBAACDABADCA CFCBDAAAAFBBFAABABDCCBADCAB AABFAABBBDAABDAFBCFCB DEDFBDDDE CBAFACADADCAFBABCAAADFADBADAABFA CAADAADCABADADCCCBADACCBDAAA BAADCADADBDACADAFBCA CBDABDBCCBFCCFCBABDBACBBDDAAB AABADAAACBAFACABBCAAFADA BFAACBAFAAAADBBACBAFAABDBBAFAB CAABDACFCACBDABDBCAACFABABBA ACAAACCCAABAFBADACBAFADAAABBAB DCCACFCABCAAFBCDCBAFCBBAFAAA BBDDAFD ABCBAAADCACDBAFADABCA BABFDAAFADABABFACBBADABFCBBCDA

60 A BFACA A B BFCBBAAB DB AB A A C B DA FBFAABAAABDCADAAFCBFCCBAFCBA DAFCBACCCDADADAABABFB ABACBADACCCAAABDAABBCCBFAFBBA AAAAFBADCCADAAABAAACDAA BAF A AA EA BFCBBC ACAB C A C DA FBCFCBABCCBDBACBAFACACCAFC BABFABADAAAABBFFADACABACCAFCBC FCCBDAABABCAFABADAABCACDACABCBCCDABCCA AAAADAFCACCACADABCCBAA DA A DBDCAB A B DCBCA DAA FBAFCAFACFCABCFBFBFADAFCBABAAA CBCDAADCABAFCAFADAAFCADAAA FAABDAABAA ABCDEFCEACE BACBFBCABAADBAAADADAAABDA ACABFADAAAFCAFAFABB FADAAACABABAFCDACDAADC BAAFCA DCBCAAFCC FACFABDABBACB DA DC BACC EAAAB EAAAB A FCA DACCB CFCACA C C A DA FA BCCBBAA CCCBDFBFADA C BCCB 12 BF ABF B F F BA C

61 FCCA AB BADCBACA DA FAAB A DA A AC BAFCBFBCFCB FBA FCAFA BA CA AABACDA AFABA DCADAFCB FCCB AFCB A DAFCB BADAFBCFCB DABADCBCDA FBCFCB BCFCBDCCA C C DCADBA FACA FBBCBFA D BADADAAAB BCBBAABDADAAAB BFBCAABA BA C BDD BA FCCFCB AADA CCC DCBACB D FDA AF DA BA FAA B ABAAA B CCA ECBCA ECBCA EFABCB CFA CFA CA ECBCA ECBCA BCBBAABDAFCB CDAABCBA C C BADCBCB ECBCA ECBCA BADCCCB ECBCA ECBCA BFCCDCCABCBDABAAAFCAC ACAFAAAAACFCAABDACBADABDDAFCA BCCBBAAAABFCBBAABDADCCADABCABABAC DBAFCAFABBFACADAAADDCFACBAAFDADAC ABDAFABC

62 BBAFBBCBAABDCACCBAAA CCFCDACAABAADACAABCB BCBFCADADCCCBACBDBA AFCAAACFFADAFBFABCCBBAFADCABA DCFCB BCDACFCBADAADABCCABACABA DCCCABDACFCBCCBDAABFCCAADA CFCBDCBDABFBCCCC E EBFAFCABBDFCAAACABAFAA BBAFAAFCCBABACACDADC BAB FA D FFA DBCA DA A B A CBACFCAABFDCBCBDABDBBFBAAB ABDAAABDDAAFBCADAFDCBCBDAA CAB ABDA AB FA A FFCCA DA A A CBFCAABCBDAFCCBAABDBBABBAACDACACA DBADAAACCFCCBAFCFBCBADACA AABCBCCBDADAAADAFDCBCBDABDBB FBAA B B DB A FCA DA A B A DAB C ABDAFBCBADCABAAFABFACAFFC FAACBFACBDAACA EBCADAFAAABBCBABCFCBDAACAB FCAFADCBADABCAFCABCBABAAAA CAB DAB CAB FBFACB DB ABCBBAAB DABCA FAAADCAAFBAAFBBCBFAAFAAFAACB DA CA A B DB DA A ABCBBAAB A DBCA A FAACBACBDADCCAADBBAAFBACBCAAACAFAC ABDCCCBDAABCA FABBDDDBAFCACBABCBDAABCA FC AB CBA EB FA A DABCA A A ABD B AB A ABB A ABACBB B DA BA A A DCAB AA AADAABCBFCACBCAAABACABABCBDACAB ACB

63 E B D ABBFCAAFBBCBFAAFABFAABDAADABCA AACAAABCAFFBBAADCABACBDA FA DA FA CCCA A C CCA DA AFBCA DCCBBAA C CABBAAFBBCBFADAADCAFACCFACBAA DACAAABCACAFCAFAABBFFADA FABFAADAFBBCBFAAACBAFCBAFAABBA ABBAFBCBFAABCAABFADABADACBA FFBAADBDBFAFCAABCA DCBFAAFCABABCAFCDCBFACABDABFAFA DAADABCA B ABCADCBFAABADADACBFBACBCCAABA DABAFCADAABDACBFFACABDBAADA AAAABBDAFBADFABAAFAABBCFCCA ABACAAAADABABCA CA DADABCA DCBFAB A A DACCABDA AFBCAADADCDCABCCBAACBABCBDCA A A A AFC DFFACCC B FCA AAA ABACBAAB FABDBFAABACBAABAF AAFBCADABCBADABCFCBABDFCBBC ABADADABCADCBFACCDAABCAABCBA AABCBAAFBCABABADAADAABABDACCADA FCDABACBDAFBCDAFABCBDAFAAFBCAACA DAACBFCFBFAACCAFACACBBADADFCBDAA ACAAAFAFCAAAFFBAFCBCACDAFCBA AAFBCACADACBCAAFFADAFBCFCBAAAA ACFA DAABCB A FAB CA C DA ABCA C FAFC BA CA AB B DBA B DA DCA D A AB CBB DAAABBAAADBDAFBDABCAB AAFAFCAAFBADCFCBABFCCBABAAFBCBDAFAA FBCFBCABDAFAAABCADBAFADCCBDA FBBCBFAABCBCAABDAABBAABCBACC FABBDBFAFCAABAADCABACADABCA ACBA CB DCBDCA A C FC DB B FBAA DAABCB

64 DCB ABCA AA AA DAABCB CBC A AA CCCBDAACABDBADCBADAABCB B ACCADCBCAFAFAABDFCBBADACAAAB CBDABBABABAFBCCCAAAFBFCCADBA CB DA A D FBFCCA C FBCAAB ACCA C CCC ABCAFCCBCBAACBAFCCDAABBC FBCAFBBCBFADABFBCBAFACBAFCBCBFABAAFA AABBCBCAFBABCBBAAB B ACCAACCAFAABAADD A CFA BBCCBACACCADAACBDA FAAB B AA AB A CCA ABCA A DCBC DA FAABAAAAABABDAABFAFACAADB ADACBDCCDFDFADABCAADAABAAFA BA A BCA AFBABA DA CCA ACB CBAFA EB FA DA ABACBBAFABADCBCCAABBABBDAACB ABAAABABAABFAABFABBBCAABA ABCBDAFBBCBFAABABBACCBDAABCADAAB CA ACCAADCBAABCAAABDACFADABCCBDA CBCBADAFBADFAABDAABBACCCCB DDCCADCDCCAAABACBAABCDCBAA B CBFBCCAACADBACDABBAAFBBA BABAAFAACAAFAABCBFADCAAB DACBCBAFBCCCACBAABAABCAAABFACAADBA DA CBDCCD A FA DABCA ABBAB AB DA A AAFAB DCAAFAA CA FCA A A FBCCCA FBCA DB FACB BA DCB CADAFBADACBDAFFADACAFABDCBA ACAFBFADAAABCBCACBCAAABCA FAAACABDCBAFBCBDADBBAAFCBDCB AFBCCCACABDAABCADAACABAA FACCBCCAAAFBBCBFADCABCACCADABDABCDA AABAADABCACACCBECAACAA

65 AFBCCCAABDABCAADCCBAFCCACABBABAABAB A ABDA DA DCB CB A DCBA B DA DC CFCAABCAFBCCCAFAFCABDAABDAFFC CBAFCA BBA A FBCCCA CAB AAB FCB DABCBBAABDABCADCFCFADCACAABDA DCABFACBDCCDAABBAAACBAACCBBA BDA C CA DA A CA CBACAB BBA BAB BBACBBABDADABCBBAABCDC ADCACBBABDA B BBCAAFBFCCADABACCBAFCCADBDA B FCA CCB CCA DA FA CA B AA AB A A ABC A BDAB AABFA DA CCA FBFCCA ACA DB A FBFACB AA A DA C DA FBBCBFADACBAFCBCBAADAFCABFACB AFBFCCAAFCAACBBAABDAABBCBCABDA ABAABAFBFCCAABBAADBABDBAAFAC FDAAB FC FABDA A BAA FBBCBFA CBC ABCAABFAFCDAFBFCBDAFBBCBFAAFBFCCA FBCDABAABDABACACBDABDABDAFCCABAFFB FBCAACBACBBABAFBBCBFABABDA CAFABCAABDACBACBCABABDBBDA BAFBAAABCFABCABDAB AFBFCCAFBCDABADCBFADACDABCAA BBDACDABACBAABEABBCBAAFBCACBCA B BA FA DA FC DB A ABCBBAAB DABCA FBFCCA C CADAAFBCAAAAADCACDCEABBCB BAACBEACBBABCADACBABA EABBCBDABCBBAABDACCAACBBABDA BCBABCFCAABABCAFCCAAA A C CAB A FA DB CCA FBFCCA FCB ACCBCCABAABFCACBABFAABBAAACAA ABABDADCBCFAABCADBAFCBCBA B ABCA FC ABC A BDAB A DCBC FA BA DFAFCAAAABBCAFBFCBDAAFBBCBFAA AAAADAFCCADAABCAAAACFCA FAFADCBCBFAABDACCBFAABDABACDAA

66 DACABAAFACACCCDCBAFCBFBFCBFAFCADA FBBCBFA FCA A ABCA FC BA BBA DABCA FCCBCBBBDBFACCDCABFAABAFADAAA ABFFABABCAAADAADACBCAACCA DCABDAAABBCBABCAFC A BFBBDABAAAABCAFCAABCAFCA CBDABAAFCBBABBADAFCBAADA DFA FCA A FCA B DCABA CA A D A CAACBACAFBCABDFAFCAFA BADADCBCCCBDACBFCBCA A C DCCBA AABCAAAB A DA DFA FA A DA DBCA DA ABBAAFBACAAFABAABCABAADFA FCAFBCABCDAABAABBBCBBABB FC AF DA C FBCCA A BACAB ABFA A CA DABCAEBDFAFCAFAAACAAFAAFBA ABCA DAA DAAAB FA ABB DA CC DA FCB A ABA DAABC BA AABDB DFA FCA FBCABDAAAABBDACA EB A DA DFA A A DABB CAB CB DACBDA B FBAABDBDBDFAFCAFAAAAABADBA FCC FA A DCCA AB FA A FA ABB A ABA CBDCCDAAABDBAFAFAAFAAAAAD A AAB AB FB A CCB CBC ABAA AA A DACBDABFACABDAABBDABDBBDAA DFAFCADABFCABAAFAAACBDCCDAAAB ACBAACADACBCCBCABACBAAA AA DB A FC ABAB DA BCA BCA A BBA CFCABDADAAAABABFBACDAABDAA CCBCBDACBDAACBCAFBCCBBAADAFAAFFB ADBBA CDA CBFCA DA ABCA FC A DA AA DCB FABA D A ECAB A ABB B FAB CFCA FCAAB DB A FA DABCA AB DCFB AB A FBBCBFA B A BDBACBBDAFAFAAABDBAABBDCAB A B DA ABA DB FCB CB C CAB A

67 ABCCDAAABCABAAFCBBFACACADAC BDA CA BA FBFACB A CB A ABB DC A FA DA AFAFA A DBA CBCB DABA DCCA A FBBCBFADABFCADAFCCADABFBFCADACADAFBFACB AF ABBFCAACACFACAABBDCAAFAADA FCBCBCCDACABBAAABDDAABDAABCCDB BABCAAAFAADAFCCAFCCCBDAFBBCBFA AABAADFFBAAABBDBADFADABCA AFBACAACDAACDAFABDAAFBABDABCAAFA CAAFCFBAAABFADAABCBAAABDBA A DA A A A DA CB DA ABB AA C DAAABDACABBABDAABBAADAABCAFA ABCABDABAAAAFADAAABAAABA CBDADAAAABBDAAFABFBABD DADAAABCCABBCAFABABCAACA ADAAAACBDACCBAABCDAABDA ABB B BCB DA A A AABCAA DB ABCA FC B AA A ABBBABDBABCBDCCDAAACFFBCADAB BACFABAFBCABCFBAAA DACBDABAFCFBDABFAFCAAABBDCCADCDA CBDACFCAADAFAABADBCCBDFCC FAFCAAFFAAADADABFCBBAABDAAFFACAFA FBCBA C C FA CCFCB A CFCB A B DA FBDCCB AABCAAAAACAACAACBDAAAFC EBAFCBCBABABBBADADAACBCBDACAB DB A DCBA DABCA A CFCAAB FAC DA ABCA FCFABABBDCBAAADABCA FC A B ABAB ABCA AA C A B CBA CCCBDDCAABDBCABCBDAACDDCABCA CBCADAACCDAABB B BA AA DAABCB A B CFCA DA FCB A DA ACB DA FBAB DCAADAFADACBCADCCAABACBB ABB A DCBCA A AA A C BFACA C A DCBAABB AAB DCBFA DA AFA DCA CDC DA

68 CFCADAFCCADAAFAACCDCAADCBCCDAABB C EB BA AA DAABCB ABB C DAC B A DA C BA CB DB A FBAB A BC AB B F DCA DCBC A AABBFCBDAFABFADAABBBCBDA AFCDCACCBADAABDACB CBADCCA BCA A BA ADA CBDA BC A A BADAFCABABAABDABCBAC DABAADAFBBCBFACDFFBAABBDBAFCCCBDA CCAFCBCDBCAAABDBCCADAFAA FDA CBA DCBFADA AFA DCA CDCA DAAFABCCDAFCCDAABB AAAFAABCBDCAABACAABCABB DB BA FA CAA A CBABC CCB DCBCA A CBABBFADAAAFAAADCDACCAFADACABAF A A DCBCB AABA DCA DCBCC FA AFA DCAAF ACADACDADAAADAABCBAABABAFAADAFAC B A CCA DA A A AFABA A CADA F AFABA CA FABCBADACFCADAFAA ABBDBFACCCAACAACACABA CFCCCBA C DA C A BA AA DABACBAAB DAA D A BCAC CFCBAAADCCBADAAAABBFAFFABCAF AFCFCAAFCCDCAACBAACBAA ABCBBAABDACFCADCAAADBDAFBAA AFCBDBFBDCFCCABADAFBCCBFAA C A A B DCAB ACBA BCAC ACAB C BCAABDBFAAAFBDAFBCCBDBBFBAAAFAA ABACBAAB CADAABACCACAAFBCACADABCBCB AACABFAACDFABAAAAFCAABDA ABCBBAABACBBAAABB FADCBCCBCBAFACBAAABCBCB FCBABA CAF DA AACFAC

69 CDCADBAFBDADABCACDBCADBA BDADFABCB ABBABCACCBAFBDCABBAABCAAB AAABFCBAFBCACDC CDCADACAABACFCAAACCAF ACBFCBFAABABCABAADABACAAAB DADAADAAAFCBB C A B C A CC DA ABBC BA DCBCA A A ABACBBAADACAADBFADCBCAFBBAFA BDAAAFABAAAABDBACCABBCAA BA AAB A ACA B AA FA C ABD AB FBCDCB A BAABDACDADAFCBDBFACADAAA DBDAAFCAFAAAFADACAABFAAA DBBA E CBAABAAADACBDCBFAADACFCDAA ABBCACDACBABACAAAAADAFADA AFADAFABCBAADAADAFCCDACBBABA CBAADAAABAAFCAAFAADACCBA ABCAAAAFCAABDAABCBBDFDADCB ADFDAABACBB CBA BCFCA DA C DBA FB BDCA DCCA A DA DAA DFABCB A FA A BCA AB CA BA DA CBCBCCCB CBADCADACAABACFCAAACCF CCBCACAAABADAFDAFADAADA CAFADCBCBFCDBBFABFCCBDAFCADCBFCCBA ABADAFDFCDADACAAABBCBFCAAADBAA ADA A CBFCA CA DA B BAA CAB CAAB AB A DCABDBADCABABAAADACCACAB FACBCBABADADFABBBAFADADCFCBABCC C A AA ABB DA FA ACFFAAB DB C DA ADBABFADACDCBFA CBAAABBCDACBABADFAAABDC BAAADAFCCDBAFAABCBCFBBAADCBCBA B C FBBAF FA C BA B FBBAF FAAB A BA DA FBBACB FA F A C CC A DFAB F A AAFCFA CCFCADCDCACCABABA FCBABADFABCB

70 AAFAACCADAABCBDAABAACCFA CCA B CCA DBB CCCB D AB DFABF DA FBADAD AFCABAD EBCF ABCB BCBAB A B CFCACAFAACBECBCACDACBABCAAB ABAAADABCAABCBAABFADAFB DABBDAFBABADFCCDCABADAACBDA FBABDAADABFCBDCAFBCFCAFAB ABCBBAABDABCAABCBAFABACFCBAABDAFA CBADCCADADACBAFCBABADADADAABBADA AFADCA DA A CBFCAAB DA CB AF FA A A A FCAAFAADACCBCBCAABCAAB FBAFBCCBFCABAACACCCBDADAFFCAB CBAFADADAAABAADADCABFAFFABABA ADFABAAFCCDFAFCFAAADBBAB FF DCAB C A CAB D F AABDB DA A CFA AB BFCBBCFACBFACABADDCBABBCCAB ABDAABCBCADCACAFCCFCDAAADA CAABAFAAAABACBB DAACCDBDABAABCACABCADACBBCFCA DBDAAABFCFAABDCAADCADBAFBFCA CBABADADACCAABACBDABADBDA DFABCB ABCBAADCAACABBCA BFCBBCAAABABACBBDAFBCADAADDCB CBCADBFACFCBDBFAABABCCAA ACADAFAAABDAAABADAAADAFAC B DA A DDCB AAB CBDABDB C C AB A A AFA DB A A AFA A A AAB A F ABACBB CAAB AAAABAFACCBCCAAFAABAACAB AAAAAFBCCBFCCDAAADAAAB CBCCACABCCAFACCBCCAAFACCABAFBCAACBDA B A A C A FFDA BCAAB AB AFA FBCCB DA AADAAA DFDAACA

71 A CC DA ABB DA A BA A C AA ABACBBDAFBAADFCCACCABFA CA ABCA FA C DAB A DC DDCBCA A DA F BABFCCCBCADBFADAAAABADA CAAAFABFBAABDABFADACCABDCBFC CABAFACABDCBDFCCAADAFBBCA FCC AAFA AAB B F A DCAB CCA A FAFC AB CFBABADADFABCAAABADAFCBAAF DCADCDAFCCDBCCABDACFCCBBCB ABFCADAACACFCCBDADCBACAAFCBCAA DACBA C C BB DCB AAFA A DFCC AAB A BACADBDAA ABACBBDCADACBDACAADACADBAC B DF CCA FBFAB A CFCB B A CDADAAFBFABAFCCFBFABAABAAAFCB FBFABAABAAAAADCCFCBDACFA AAAAEFA A B AB FCDA C AA DAABCB CA A C A C ABACFCBAACAACAFC BCBAABAFADCAACAABACFCAA CBCAACCDAABB B A A A A AB ABACBB CAAB DA B CACBAAABACCACBCBFCCBDAABBCADB BCAA BCCDAABBFAAACAAADCAABC ABCCCAABFBDACBCBBACCCBDA AA C A FBBAFA BD AFA CCA CBA CB AB FBACBCBACCACBCAAFCCDADAB FFAAAFCCDCAACAADBBFAABDBA CBCBFABCFADAADACA A DACABBAB CDAAB DCCFCA CA BD A BA DFCC FA DACABBD BFBFCBCAABCCCBCDAABBDAAAACCDA ABBABFBAFADAFCCDAFAABBCABABDAB DCBCBDCCFCAACAFACABDFADCCFCAABACBBCA ACBCCDAABDDEABFCBAABBCCCABFA BCAABDBBBAFAAAABCFCAAAAA DAABCBABBDCABABDAABFAABACBBBAAACCDA ABBABAFACAFDAADCFFCABACBBCBC

72 AACCDAABBCAACFFACACDAAAA DACFADACAACBCBFAACBCABACBAAABACBB ABDAABBFCCCBCAACBDAA C BABFCDAAAAADAABCBAAAAB DABAABFCBBCAABDBDAAACBFBBAAC CCABADCAAABACAB EAACBAABCDAABADACBAF AA CBCA DA CB AA A DCBFA E AA DA CCADBFAABDBDCBADBACBDDCBABEEB AA FA FCC A DFA AB BA CA FA DCB BC CBCB B DBFAAB ABDFB FAABDA FA FA CACBCDCBACCABBFAABAFCDA CBAADCBDACBDBCACCCA ABFAABCBBAABBACACCABFAABDB DCBDBCFAFABFAABDAADCBDBA AAAABFBACDADAFADCDAAABB EAAABACDADCBCDAACFAFFBB ABBDBBADABCAAFAADACAABCCB DBCA FCB DCA AA ABB DA AFCBBA A FCCDABCAABBFCBDAAAFCADAACADABCA AAFAFABFABAACCDCBFAACBDAFCCDA ABBDBAFDADBACBAAADCBFAABBCFABA BA CA CA FA A A ACB DA FCC DA ABBABADADBBAAADCBCFAACABCA ACBCADCBCCBDACAABABCBDAFADBBAA CBDACAAFAAACCCBFABDAABB CACBBAFCAECBFADAABAAAA BAFCAFAFCABAAACCAFCCAFADACCDAABB A A AB BFBA A DCBFA AB B CCCB DA FBC DCABAAFAAAAABACBBCAACCDA FADABBABDBDACCBFCADABCAACB DA CFCA A A DA CCB E AA ABACBB DA FBFAC B AAFCFACBCBFBCCBDCBAABCBCCFCAAACCDA ABBFAAAFCFABCACEAAABAAAFCFA A AB AFB A FBC CBC C AA DA BA A FA FCAACDAAFFFBBDAFCBDACCBAAAFA

73 CAAAABAADADABFACCABAAA AFAABCBBAABECC AFDAFAFAABCBACFCBDAACAB DCBADAABCBBAAAACABABBAFACCBA DAFBFACBDAACBACABAFCAABBACBCBABA C CAB A DA FCB A DACCB DA FBBCBFA ACFBCADAFDCBCBADAFBCFCBABDBF CFBFACBDBABCBBAABDABCAFAAADC AAFBAAFBBCBFAAFAAFAACBDACAA CBCAFDAAABA AAABAAADAACAACBCAA FBAFABACABCAADAADAABACBBADA ABCCFCADAFADCBFABABADADAAA DCADAAAABCAFCAFACABDAAFBA CDA DA DCA DBA A DA FBFACB AB BAFCB BCBBAAB BCCB EAA B FAA AA CABAAFABCBBAABDADAAABDCFCBCABCA AAFAAAACCABCDACFC CDBABADADCAABAADCBAAABACBBFBBAFAABDB BCBDAAAABADBAAACCDAABBA CBCBAAAAAABACBBCCCDACCAAA DAFBBACBAFBABDFADAFADCB DACABACABDACBAFAA CBCA DA CB DCBFA E A A A DC CDA DA DCAFAABEAFCABABCBBAABDA DAAABAABDCABAAADAABEBC DAFCCBBCADADACCBDA FCCFBBACBDAAABCADBCBDCCDDFCCAFCCC CBCBCADAFCCBCADACCBDBAFCCACFCB CBDAAAAADACBABCAAADBCAADACABFBDCA BFADAE A A BA AA A ABACBAAB AB ABCAADCBFADBCDAAFCABCCAAAFBCADBDCAA CABA A A A DCBCAB DA CBFC AFC FAA AA FAACBABAAFCCFCADACCDAACBADCBDA A DDCB A C BA CBFA CCA DCB A ABACBB AB DB FAA FCB A CCA B A CCC DCCCB DCDCACBABACBAABABCACCBACBAFCB

74 AACDCADCACDBADADCCBCDA FCCABCCCBADAAABDACBFAAACCAAF DBACBAFAAFCBADBAADAFBBCBFAADBADAC CBFACAFBAFABADADADCCBAAFBABBA FACAB DEDCACABACABABCAFC DCBFAAAFAABCADCCBBAABFAFABAA AAABBDAACADFABDAFDADABDADACDAADA CDABCCBDAAAAADCBACADAACACDADCBAC AFAAAAABBCDADACDACFCF ACCADAFAAADACFBCBAABCAABAB FAADAAAAADCBACAFAABBCBDAACDADBA ABCADAAAADACAAFCC ABDAAABAFBABCAFC DCBFA BC BA CBFA CAB ABCA FC DCBAAADCAABCBEBEDAAB CBACABCBACABCBDAACAAAAABBCBCAAA CBACAFAABBAAADAAAFBAAABFA DAFAABBCBCAFAADABABBFAACAA DABDADCBACAFAAABBCBCAFAAADAADA AEACCCADACDACFCFADA DA AAABFBAABADAFCABAACABAADAC CCDBAFDADCBAABFCCBAFAACABBC ACAADBCAAAAAF BCCCBDBADCBADABCAAAABDABAAAA CCFBADADFABDACBCBDAFBBCBFAAA DABCABAABAAAAABAAABAFCA DAAAADCBDACABCACDFBAADFAB AAAACAAAAABCDCAB DAACABFCAFACAAABDAAAABACBDA ABBDBADAABACDAADFBADACBCBCBAB BAAADABCAAABDC AAAABADACAABACBABACCDADA ABBABDBBAFCCDACBDAABAAAA CCABABAADAAFADCDADCCACAABACBACDA DBCAFBACDAACABBCADACADADCFCBDB BADBBABAAFAAAAAADCBDA DBBAADAAFACDACDADABBFBABFBAACCADAACFADA

75 CAABFABDBFAFCBABBCADADACCA AAABACBACABAA B A B A CABAB DB A A DA A ACB DA FBBCBFA BADA BAAB AB BC DB DA FB DABCAFCEBAABBCCAADABDADACDA AADADABDADCDAAAACABBCCDADABDAADA BCADCDAAAAFBBCBFABFBAADAADCDA AA C AAB A DA ABFA CCCA ABFA A DA DFABAFBCAAFAABAFBCABBAFCAFACBC ACBABAAABBAAABACBBBACFCABA CCABDACCFABFACBAADCAAFBBCBFA EB FA A DA CB ABBA B CC CBABC A C DA CCACBCAADAFBBCBFABDCADAABBCC AAACACFADABCDACDACBCAAAAFA A BDCDBFAAAFCBAADBADCBADAABCBCBDA ACABCDCAAABAADADA AADBAAABCACACCDAFCCDAABBA CBC AABDB CDCA DB DCA A CABA A A BA CBFACCAAAAABBAABBCCDAABB FAABDBAAADCBDABDADCDADAAABCCB BCCDAFBCACDABAAADABCADACAC AAABACBBDACAAFCCDADCBABABAFAF CBBFBCCCAFBEBAACBFCACCAABA CAAABCADABABCACBCAACCBFBADFCC CBDCCDAAAEBDAADBAADCCCA B ABCA FC AABDB E A AB CCACCCDAABAADAAAAABDAA ABBAABABBDACDABCBAABB AEAAADACAAFCCDAABBADAA AAACEBADADACDACBAFDAAA DABCAAABDBFBCAABEDBAACBDAFAFA CADAFADADCBABADCBCDFABFAABDA FAFADAAFCCAAAABCBCADACAABFAABDB CCB DA FCC BDC A DB E A A FA A FA DA ABBAFAADAABCABACBBDAFCCBAA ABBCBCAFCC FBBFBDAABBACBAACCDAABCA DBBABCBBAABBAAACBABCCDAFCCDA

76 ABBBABBABACAAAABDBFACAAAA CBBACABCCAABAAACABFAAACCCBD DADBBFBAADABCAFCBAACCCBDDA AAAABFACBCADAAAAABDACCAA AACBDCAABABDCCDACABAADBB FBAA DABCA FC A CA DA AA DA DACBCB A DA CCB A ABB A CAB A B A A C A A DB A FBAA D A A CA DC DA C C CAB C DA FAAB ACBCBCACCCCDAAFBBAFACAABDBFACBFBBCAB DBAFBCABBFAACCCBCBFACABFBCADA FDCBCB D ECA DA A DCBA DABCA FCCABFABFAACCCBDAFAABAAAA FFCA BCA DA C FA C A AA DA A B ABAA DA AFBCA A DA AFA AB CB A DA B DFABCA A CBDABDABDAACAADFABCCBBAAAFACADA FAABBCBDAAFADAACFAAAADBADA CCBDAACCAAABABDAAACAAB BBAAFFCCABCADFABCCBFCBABFA BBABCAACABFACABDACCCBDBBA CBCA CABADDCBADABCAADACBCAA CBFBBCABCAABAABABD D

77 E CCCBDBABADACBDABACBAABDACAAADAA DB A AFA DA DFCB A CFCAAB DB A BDA BCACCA CAAADABADBFACBABDAFCCAABACBAABDCBFA CBCAAABCB AABCB CCA B FBAAB DA A D A F FBBCBFA A DCBCAABDADACCDACABBDCAAABCBCCACBCA DAABBCABAFBABFADABCAABADAABFADFBFDCAF AFABACBBAAABB ADBFAACFFAABA AFA AA C CBCA CBC A A CBAFCB AF A A ABBCABAAAADAACBADFCCCBDA CADACCAAABDBFAABCABAAAFBCDAFAB ACFABACABADABDBCAABDAABBFC DDFAAFDAAAAFAFAABCACCA BCA DA ABB A B CB AABCA C CA ABA DB B ABCAFCBDBAFDADBACFCBCCDAC FCADBAABCACAFAFBFFBAABDA ABBDBBABCACBDACBCBACCBB AACAAABCADAFCCAFADAABACBBABDBAADAC FADAFAACAACBCBCBDAABACBAAABACBB AB A A FCC DA FAABB A D A CBC A ACBDAACCACAAACDAACBCCAFAF BDBDAFAABBAABDBDBBFBAADABCAFC AABBAAABACBBBFBCDFABCDFAA BCADACBCBCACAABCADCABBAACDA AFACBDACCBDABCAAAAAFCCBAFAABB CCDBAFADABCAABBAFBFCABFADAAABCCABA CAABAAFBACBCAFCBABABCA C E D C B A CABAA CCCBC E C B A CABAA FA A FA A A FA C CB DA A DA B A CABAA FA A FA DA ABB CA

78 C B A CABAA DAFAFACADA FAADCBDFAB FAAB DA FCC A ABACBB C CBC BFAAB DA CCB DAFA E C B A CABAA C C B A CABAA BCBBAAB CDCC C AA DA CA A FCCDAABBAB B FBC ABACBB C B AB CABAA CCCBC DA C B AB CABAA FA A FA DA ABB A BC ABACBBDAFCCB AAABBCBC AAFCC C B AB CABAA CCCBCCBFA CCA DE C B AB CABAA DACCCABA CADAACACDA A C C AB CABAA C C B AB B C AA DA CDA BC DA ABB B C B AB B E BABDBAABFCDAACBAA BAAFCAFACCAFBCABADABCAFC A A DA FCABAA A DA A CC AA AB ACB A ABBAAAAADFBADACBCB EBAFCACBBBBACABFCAFADDC ABCA FC DB AA CA A DABB CBACAB A FAB CB DA CA B A DBB A A A ABACBB DA BFCBBCACCDAABBAABBDABFCBBCA AAB DFCA A C A DA CA A ACB DB A FA

79 DABCADCBCBAABBADADACBDAACBDA AAAFDCBCBDFCBDAAB

80

81 E ECBD D AACABBCFBCCBDCCBDCBAFCBDB DAFCFAADCBDCCDCBCCFCAADCBACFCCCA CAAB FAA CA FCABCCA A A DCCBB CA DAAAACFCBDACFCADABFCA BDBFAFCADAFBFACBACABFCAFA ABCAFCDCBFABAAAACABDAB CABFBFACBDBABCBBAABDABCAFAAADCAA FBAAFBBCBFAAFAAFAACBDACAAB DB DA A ABCBBAAB A DBCA A FAA C B ACB DA DCCAADBBAAFBACBCAAACAFACABDCCCBDAA BCA AAFBCADABCBADABCFCBBACBAABB ACCCADCADBAAADBAFADAFAACBCDA CCAFCCAACFCABFADBAAABDBACFFCAACFCABFADB ABCAFCDABDABDACCBDAAAAFAD BA DA FA AA D A C AAB FBFA FA C A DA A FABFA CBC ABCC DACAB A A FAFCA B AA DB DFAFCAAABBFABABCADAAAB AAAFAFADAABBAFAFABFADFAFCC AA DACBDA AFC CBC B B DD AA A DCBA DABCA FC CB DA DFAA A BA A DA ABACBB DA ABBADAAAACBCABDFABABAACBCA DABFCBBCFADAACCAAABDBBDBAAACBB BCBABADAFDCBCBDABBAFCAFABAA BABBDADACBDAAABBDAFA A DA FDCBCB ECA FA AB DA CBFA D A DB ABCAFCCADBFABACCBACCA CFCBDABCAFCCACAACBDAABAAAAFA DACABFCABAAABBAAFBCBCDAAABCC BABCADCCBCDADADCADCBDA CAABCBAAFABABBFB ABCADCBFAADABFCADAACBDAAAA

82 CABADADADCABABAAC ACBDABACAACBAAABFABADCADAAA DFCBABAADADFACAACAABDACBFCA DCBCAFCDAACBCDAAAABDCBDADAAAC ACCACFCCAABADBFADADAAABDB DCADAABBAAFBCADAACBDAAABACBBAFC DAADACACAABFADBADFACFCCAAFCB DCA A A A D DA BFCBBC BFACA CCA A ACB DA CCAAAFFBADBAABCABAADBADAFA ACBBBFBCAAABCADAFCCAFADAABACBBABC ABACBBABAAFCCDAFAABBADACBC AACBDAACCACAAACDAACBCCA FAF BDB DA FA ABB ECA DB B FBAA DABCA FCAABBAAABACBBBFBCDFABC DFAABCADACBCBCACAABCADCABB CCCDAAFACCCBDABCACBCAFAADAABBDAB ACBCABBAFBFCABFADAAABCCABACAABAA FBACBCAFCBABABCAEACACAABCADABC ABACBB A ABB CCC DC DA CBCB A BCA DA FCBADAFCCCDAFAABBADA ABCAFCDCBFABFBABFBAACADAABACBBDA ADABAACBACDBABCAFCAABFAA AABCADADAFAACBDACDFAAAACBCABDFAB AAACBAAABAAFBCACBCA CCCBDAAFBCADABCBADABCFCBABCA CAABACBBDAACADADABACBAABBAAABACBB FADAAADCACBCAAFBABBFACA CBBCDCFBFACDAFBCCCCBDAFBAB AABBADABCAAFABCBAABCACADAABCA DBAFABFBABFBABDABCADCCFCAABCAA DAFAADBAFBAADABCADCBFACFBCAAB CCBDABCAFCAABACBBAADAABDAABCA ACADADCBDABDAABCBAFBCFBABACBBCA DBBAADACFFBADBBABCAABB DBAEDAADAABACBBDBABCAFCAACAB DBABCADCBFA AABDBCCBAAFABAABABCCAABA AABBABAAAAAAABAAAFCAABA

83 ABADACBADCBCADACCBCAAA FBAFAFCBAFAACAABACBBDCACCAAFAAA CFCACCDCCAFBBCBFABFACAACACA AFBCBCAAFFCADAABBFCBDAACBDA ABB ABACBBDBABCAFCA ABACBBDBABCADCBFA A AF CAACFADAFEA A FCAADAF AFBABDCA CAAFBCABCA BAAFBABAA ADCCADCB A AFADAFC AAADAA ECCAAEAA BCBABCFCAABAFACDAACAFACCAAB CBAFCBAFAABBAAFFBADBAABCAEBFAC CBABDADCBCAAAAAAAAABDBBDABA DBADCDAFAACACBDABCDBBAAABFAA ACBDAABACBBDABDAAFAABAABAABDBA FBAA DABCA DCBFA DA A DCAAB A DBDB DA ABBAABDBBAADABCBAAAABFBAA A DB FA A DA CB B AA A A BA A CA DB ABCADCBFAADADABCAFCAAADABCA BFACADABAADAADABAAFABFAACDAA BABABBAAFBBCBABCBCAA ACABADCCAAACDAFCFAFABFAACBA AABCADADABCADABFCAFAA ABBABCBACBAFAAACBCFAACBAFCBAA AABBDFBAAACABFAAACADADCFADA CCBDAFADACCBFCAAAAABCDABDADA CDAAAFABCBDCFFAAABAABAB AAACBCABFAAAFAACBACAFA AAAAABDACDBBADAFBCBFADAACAABACBBBAA ABCAFAFABAFABAAAECAB ACAABCBADACCBBAACAAABB A A DC CAB A AA B BA A DBBA FA A B B ABCAFCABDADABCACABDAAA DA CBAFCB A CB DA ABA DB B C ABCA

84 FC B DA ABA DB BA ABCC DA DABCA FC BABDDCCAADACCCAAABDCBACAF DAAADACBCAABCCAABADBBC ABCAFCCCFCCAFAABCCCBAABB DABFCBBCBDBAACBAFADAFADBF DCBCAACADAADBAFBAADBABCA FCDCBFA AACAADAADCABAAAADCCDAAABBA A CABA A A BBA CB A ACA A CCA B DACA C A DDAAFBCDABCABAAAAACBDACBCB CCBDAFCCCBDAACACBDDAAFBC BCCAAADABFAACFCDCCBFCAADCB CCAACFCCBACDCFAAFBAACBDAA FACACBDACBCBCCCBDAFAC BCBAACADACAAABBABDCCFDAAABFA CFCA ABCA AABDB C A FA A C ACB DA CBCBDAFAABBADAFCCAFAAA AABCA CA DA ABCA B AA C A CB DA DCA A DCCF DA ABB CA C A DCAB CAB BDBBAB CB A A CDAAABB DA A FBC DABCA BFA A C FC CA ABB DCCF A AB ACB BAFCC DA ABB DA FAA BCCCB DA C FC B DA FAABBA FAA

85 AABBCCABAABDACBDBABCAFC A FBAB CA FBFCCA C A C DBF A CBAFCB DA ABBABAAAFAAAABCBBAABCBCCCBCADCC ABB AFBD AB D FBAB DCA C DC A FC CAB FAFCDACAABACFCFADCADACDA DCFCBADABCDAAABFBAABFBACCCBDA FACAAABBDABAAABCAACAFAFCABCAAB DCBACAFAAAAAABBBAAAABBABCBACB ACABABAACBCABCADACABFBCCABCADBF DAFBFADACCCBDAABBADBFCDCAC B ABCA B A A D A DB CCB A A CC DA ABB AABDB B ABB AB DB B ABCA FC A CABAAABACCFAABCACBCBDA ABDAAAADACAAADACCAACCDAAFCCCBCAFA DAAABBBAAACDACFAAFCCAFFADA AAFABCAABBCAAABFAAABDAFBFCABFA DAACBDACAAABBCACBDCBACDAAFAAB DAAABBFCACBDACFCAABCDACAB ABBAAAABBABAABCADBABCAC FABCABFCABAAABBFACACAABCA DCBFABAAACBAFCBCBCAACBDBAAAABFA ABBDABAAABCCCFBCACAABCABDACBC ADBDBCFCAABADBACBDCBFACBDA CECADBAFDBABCAFCFAAADCA FCCAAAFCDAACCDAFCCDAFAAAA FCC DA A ABB D A A A CCA CB DA DA BACADA DFCBDBAFCBCBADADACBDAAAB B B BDFCDBAFCAAADAFDCBCBDAAC AB FCAFA A B B FA CB DA FA ADAABABAABBCCFAFCABFCBBADA CAAABCFBCACBDACACADBAECA BBFDAABAADADBCADBABCA FCADBABFAABDAABBAABDBFAAACCDA BAACCAACAAADAFAABFCDBAABCAA ABBABFBBAABACADCBAAAAB CBAAABFABAAABDAAFFCAFAEAB

86 ADBAAABFFBDAFABFACBABCAA DAACBDCABBAADAACFFAABAAFCFABABB CACBDADCBCBADACBDAACABDAB FAAACBCBCAAFABFADAFAABBDCABDB CADAA FBDDDEBD DBAABBACDCAABABFABACADA AAABFCBAADAAAABAAADCABCA CBCAAFBBCBFAACAAAABBADACABCBCCADAAFCA ACDDAFAFABFAABBFCBDACBAACDAC ACBDACAADAFADABCA ACBACBDABADBBFABFACABADABDA DDCCBFAAFACDCFCAAFABFA BCAABFDADCABADCDFFAAAAAFBDCDAFAFCAB FBAFABFAAFFAAACABAAFAFABFABCD ABDDCCBBAACDDAFABFADFBDCDAADCCAACDDA AAFABFACAFBDCDABBADABDAAFFAACBBAAA AAEAFAABBABBABAAAABDB DADACBDAAABAAAAADABA DABDAABCBABAFAAACABAA ABAAAABDCAAAAAAABDAB FBADACFCAAABDBAADACFCAFBADCADBAB

87 BABABACBDFBADACFCADCDADACFCACDAF FABACDAAAAABFCBBADABDFCAFCDA ACBADBACACBCACCAAADABFCBBAFAFAABBACA AACBCACACADCCA B ACAABADAAADAACBABBCAC ADCBCCBCCADAAABBCBCAABAA AADCCAADABAAAFAFCDABCBA AABFCCCADAABFAABDBBBDABAA ABABAAFADBCACBAFABFACAABCCBCA ABABCADAFCBADAFCCCBAAFAABFAFAA AAAFAACABFAABBACADAFADAABAF AACBAACA BAFCBACAABAACADAABFADAABBAA C FFA ACAA FCBCB DA A AB ABB FA DA CA DA ABFADAFAABCBCACADAFAFBAFAABA ABCCAA AB CADAABFA CADAFA BB ABBAAAAABCABB AEDAAACBCACCAACCADCCAEBFAF BADAACAADAFAABBFABFACCBAAABDA CADAFAABABBCBCBACAAFBCDA ACCBBDBFA

88 BABCAFAABCCBAFAABABBACBCA FACBCDBACAABB FAABDBAAADBCADA CACBCAADBCAAABDBCCDA FAFADBFCACCBFBAAADBCADA DFCCBADBFCAABCADCBCDBCADCA ACBCCBACCCBADBFBCCBACBCBABB A EAACCCBACBAADAA CBFCCCABAAADAABDBCADEBFC CCAFCABDABDACABDBACADACBA FAABDBCABDAADBFFACACCBCBCB ABBA AFABABBDBF BABB CBCAACBCCDCCABAAAAFDAABC BDACBABFBAABBFAABAACBDACBDAA CA DB B A A DBF CA A BDAB DB ABCA FCEBFAACCBDAABCAAAABDFACBBA BAAAFBCAAAAADCAAEAAFAFABCBDC A DCA A DB CB DCBFA AA ABB DA DAA DA CA FBCCA DA BCA FA BA A BA AAADAAACBCCCACBABCCABCAB EBFACCBDCBCBDCAACBDAABABADA DCAAABAAFADAADAFAFADA BACAAADCAA DCAAABCCBADDCBCACFADBAFBDA DFCBBAAEAAABAAFBCADCABDAFA FBFCCAABAAAFADABCAFBDCBADCCFCBDA FFCCABAFAAADBACBAFCBAFABCBBAABDA BCBDABCBBAABDCBACCABAAFACAAAA AFACBA DCAAAAABBDAABAFCAABDBAFCC DCBACADABAADCBACAFBABCBBAABADABDA ABBDADAAADAAFABFBDB ABDAACBAAAADADAACBABFAA ABBDACADACBDAACBCADAFBBCBFAD DCBA A DA CA B AA ABB FFC A A F C DA

89 CCBAADABBAAAAADBFAADBFCCA DBFBBAAAADBFAADADCA ABAFCDAFBA DE DADCABABAAABADADCA CDBAFDADBADCADAAADFCBABAADADFA CAACAABDACBFCADCBCAFCDAACBCDA AAABDCBDADAAACACCACFCCAAB ADBFADADAAABDBDCADAABBAAFBCA DAACBDAAABACBBAFCDAADACACAABFA DBADFACFCCAAFCBDCA FBCACBCADCBCCBDAFCBAFBAB DA DB A DFA DA ACB DA A F E BBEAADBDABDDDAFBDAAA CBCABFADAFCCACADFCBDBDACACAAADA BACABFAACBFAFCFBCACAABFA DBABCCBDBAAADCBCBDAACCACBCFCCCB AABFAABDAFABFABAABFACACABCAAC DA CA DCA A DA CA DAA AAB A C CA DFCBFCA CBCFAAADCAAABFABBDADAB FCBDADFCACADABDADACBCBBAAA A AA FACFC A F DA FA A A BA CA D A BAB DA CB DA BFA A A FA AAB DA FAFA A CA DAFCBDBDADDCBADA AFCDAABCABACBBCBDAACBDAADA DAFACBCDAADCBABACAFCADAA ABFAAFFBAAABACBBDACADAFABCA CDCCCAAAABDACADAABFAABC BBFADACCBADCBFAABDBAABACBB ACA FBA A FABA CAAB A B DA D DA DCB ABABCCAFCDCAADCBCBABCBA FCCCAABADACBDABFACABBCBAC AAFDACBFAFDABAAAAABDAAAAADC FBFCA BC ABACBB CCB DA DA A DFCBDBABAABCCCACBCFCB

90 CAAABABADBBDADBACBBABAA FFAFADAFDADADFABAFCADCCCB DA DCB AFC DA ABACBA A DCB CA DA BC DABACBAABABACBBDCCBCCBFCAABBFBFCADABAC ABDAFABCAADAABDAAAADAAA DCBDCABCAABBFAABADAFBFCAABACBBA FDAFAACFAABBAADDADCAABFBAA CBDABFAABDADDADCBABAFABFAADCADA FABCAACCACAABDAABACBBCACAA AAFDADFAA DA FB DB A FDA DB ABCA CBFCAAB AB ABCAEBAFCBCBABDFCBBADABCAFC CCABAFAADACDBBFDADABCADCBFAABDA FAA FBDEDFFDDC

91 BECBD CAABCBAAFABDAA BAFBABCADCBFAADABFCADAACBDA AAACABADAAADCCCBDACCA ABBAAACBFACAABCAFCBB FBADADBAAACACBBBACBCADACDACAABDA AAECACAACCCADACADABAAFA FCDAFBBCBFAFBADAAFACACFAAFAFAFA BABAABBAAAABFBAFADADFABA DAABFAADACABAFBADAFBBCBFAABFBCBAFA DCABCCA A A B A DACB A CC CBFCAAB DA A A DA ABBCBABAAFBCAAACBCBCCB FAABBAABDAABFBAABCBACBAFBACBC AFAACCABCBDADBCCBDABA AABCCAAAABAAFACDAAADABDADACDA AAADABAFBADACBCBDFABAFA AADABAAAAF AABCCABBDACBFACAACAABDAAA CBCADACDAFBCFCBAAAFACACCA DCFAAFAAAAABBDABAABBC CCCDCDACBCBAFCCDAFAABBDABACBC AAABFAAFAADABA AADABFCCAAACBACAFAABBAAA DBCFACAAACBDBCCBDAFAACDAAA CACAABFACAAABCABCDACACFCABCCCC DAFBBAACCCBDACCABCADAFCBADA FCCCBCACCAACDAFBCFCBFAACA CBBBAACDACAABDAAA ABCADBACDABCAFCAAADABB ACCAAAAADACAACBAAFBCA AF A A DB C A AA CBDA A A C AB CB DAADBAFCBAADAAACCADACA DABADCABACBCADAFDBBAAFCBCBDFAAA CBAFAFCABCBABBAFCBAABCBAFAABCBCAB BBFCBBAABDACBCAAFAABDFCAA

92 C CAAACAADAAADCCCBDAABBADA A B ABCBBAAB ABCA A D DA C AAB ABCAFCDACCAAACBAFCB BDC A A DACA A DA A FFBA DB A ABCA A DB CCBDAAAABABDABFCBBCACCDAAFCC CBCAFAADABAAAAAADBAAABDCBCB FABBBADABBCBDABCABA CBCBFCAADAAACBACBCBDCCDAAA FAFCA DA ABCA CBC AAAA DA BBA ABCA DA DFCCDAFAABBABAADACCBDAFCCDCACBC A B BCA DA FBCFCB AF A A AA D A BBA ACBDAFAADBCAAACCBDAFCC CCAAAABABCBFCBBAABCADACCBDA FCCABAADAADBCAAAACBCAAFABDCAC ACBAAABBBCFFFACBCBFABAAABCCA ABAAABFAAAAAADAFAFAAABFAAFFAA DAAABBDAAFBAAAAAABDACA AABFDAADBDABCAADCABADADACBDA AABBA EBAFCBCBABABBDCCBDAAFDCA DCBABBABADBAFCA ADBFBADABCADAACBDAADABFCA AADCADDABFCBBCAABCADAABCAA CBBDBDACCAABBABFCCDCCA AFBCAABFBFACFAABBBFCCBAFCAFA CDA B DCAAB D A B B DB A FCAABADAFAFAAABDBFAAFCCBABC FACBCBFBBCABCCABBABAABCAAABDADBCADAA A C AAB A DCA BCA A AB FA C A AFDCBCBDAABCABAABCAABAC ABDBAABBFBABABCBAFCBBDBFBA DA DA CB DA A CB DA DA FA A DA FDCBCB DAB FABBDCCBADBAFAAFBCADCB FAAAACDABCCAABFCBBCDAAADABDBFAABAA ADAFBDCDDAFAFCAAADA DBAFBAADABCAFCDCBFAABBCDABCCAACB DABBACBCAAACBDAABBADACCBABB

93 DBAAACBCDABCCAABFCBBCDBCDAAACBDA ACCA AABBFACBFCDABACBDACBCBCCB DAAFAAACBDBABCAAABFADA ABCACBCADAFAAAAACBCABADABFCBBC AABDA AA B DCCBA A AA C B AB ABDB BA BA CDA A C BABCABABAAABCABFCAFAABDA FAAADACBABFAAAABABCA ABAABBCA FBBAFABCBAFBCABABACABAFCCABDAAA DAACADAACBFCAFAABACFCBFBABAFCAA DABAACADACFAAABBCBAAABABCADBFAA DABCAAAABFAFA AABAABBCFBCABACABA FCCCBBABDAABCFAABCBCACBCAAA DAFBBACB C AFADAABBADAADAFBBACBDAA ABBDACBABADAABBDA C AAA DAFBBACBDAABBCAAABBACAFFAABA AABDAABDBABBC C AABBCAFFFAA BAA ABDAAB C AAAFCDAC C ADAFBBACB C C CB C B AFAAABBFCAABB FC FBCAB A CAB A FCC C C B AB B ABDAAB CACBCABADAFBBACB C ACA ABBADAADAFBBACBDAAABBDACBA BADAABBDA C AAADAFBBACBDAABBCA AABBACAFFAABA AABAABBCDABDABCDADA AABBABDABABBCACFCABBACDA A A B A ABB CC DB ABCAFCCAABDACAAABBCABAABB

94 DAAAAABACFCBCBCCFCABABCAADACABBAB FCA FBCDB B ABB A CC C FBFA CA C B ABBCBACACCAABBC A A B A ABB C FC FCA A CCABCA B AB A C A CBAB FA ABBDAFBBAAABBFCBAAFAAABFA FCCAABBDACBDBBAA AFCAAABBDAFBFCABDAAFABABDAAB ACDCCCADBABCA A A A DA ABDA FBFCABFADAABFADAACCABDCCCCADA ADDBCCBDAFAAFCCAFAFCDBAAFFBBCABA CADAAAABABAACABAD ACDACCDAABBAAAFCAABC FCFCAAADCCFCFC ACDACCDAAFCA CCFCAAADCFCACCFC A ACBCBAAABABBDCBACDA ACACCCBDAACCACAFCBAFAA CBABADACBCCCBAB C AFACC CCBABBABABADAAADBACBCBA ADAAB C CB B C CB B C AAACBDACAACBDAABBDBAABCA CBDAFCCDABCACDFBCDCAADFA ABAAFABDCACCBBACDCBCAAFABDCAAAACCC ABC ABCA FC CBC A ABFA DCCCB DA FA C DA AACBCABADABFCBBCAABDA AA AACBCAADAFBFAAABBABBCBAA ABFAAABCACACBCBDBDAABCAAAADA A ACBCBBABADA ABAAABBAAAABADCBACDAFCA

95 AFAABDAABBACBCCAACDAAABBC CABABFAAABBDAABCFC A A CBCB AAABADCBACDABAABFCBBAABDAFAA AACBCBAAAB A DA AA DFCC DA DCB A A ACB DB A C FC AACBCB AAABADACCAABBCABCADACDCBCAA DBAFFBCADAACBFCACCAFACCAAFBDCCBDAA FCB A ACBCBAAABADAFBBAACAFCDA ABB AFABFCBBCDCABAFADBBAADADBBACA CCAABAAFBACBFCADDA B B AACABAFACCFCABAAACCBCCB DAAAFABCCFBCABAADBBAAACFCADAFACCA CBCDBBAAFACCAADADBBAFAEAA AFBABCAADBBAACCADCAAAACCADA B A D FFDA FA DA CFCA DA DBBA AABDB AAACCADAFBBACADACCAABBBAB BAFCDBAABCFABCABAABBDBBAFCAFA ACBAFCAFACDAFAFAADAAAFCBA DACCABACABAFCBAAAACCAAADBAA FBABBBBBCAABBCAFBCABACBCBACACCA CDABCCBDAAAFAABDBFAAAFABABAFBCABDACFCA DACCACABFBCAFBADACFCAADADBBAAAABADA AFCBADACCABCFCABAAA B EB B DCBCB BA FA DA A AFBD FA B FADABBDAAADAABCCFCACAFFBBCA AAADABAACDABCCDBAFCB CDAAABBADAAFBCDABCA BFAACFC

96 CAAABBABDCCF AABBBCDABCCBAACB CDBCCDAAABB CDCDABDADAACBADCBCBAABB ACDCADADFAB DCBCABD A A A ABB A C CA B AB C A B DA A FABDBBFCDACDACBABBADABD FADACBDBAAAFAAAAADACCACDCAB ACDDACABAABCAAABAABABA CCACB BBCDABCCBAACBFAFAAACBDAFA ACBDFCC ACBDAC BDAADADBBAFAEBE BDAADADBBAFABAEBE FBDBBDBFDEEDD

97 FBDAFAAABABDCAB DEACAAFCCDAABBABDBBAACBBAFCCA DCBCAFABBAADACACBCCCCBCB BCCFCBACCDAAFAACBCFAABFAFAAFADA FACCAFAFBBACBAAFADBEDACCAAB ACBCDAAAFCBAAFACCADCABDFAB ABABAAFBABAAAF CACACCCBDACBCDACCAFBFABBCCCB DACFCAACACBBBABAA ADABACADBADADBBAFADAFAABBACC CC AACBAFCBABAAABDAAECBCABAE AEBAAAABDCABAFFDAEDA CCA DAADADBBAFABA ABBFDAABDABAFCAFACDA CCCAACABFADBAABCFABCAABADAFAFCADA AAADAACCCACCADAABFCCBFCCBA DBFFFDBBADAACCBCAABDAAAB FCBAFCABACADAFCBAAAABAFBD FBDEDDDFD

98 BDCBFAAABCDABDDABBBAA CCCBFBFABBFCAAABFADA AABACABAAAADADCAB FACBDAACBDAACFCACAAFAAAFBCA CEAFACFAAADCAFCAAAACBA BAAACBFCAFAAAAADACCBDAAFC EBFCBDAFCCDAAAFAACDACCDA AAABCACDBBACACABACAABADA BCCFCBABACAABAAAAFBDCDBA DACABDACBAAAAACBFCAADCAAAAC AFAFCABABBAAFAAAFCCABAAACC AABCAAFBDCDA FBDADBDBBD

99 EBAACBBACCBADAAAAAFBB AAADABAABAAFBCAAFACBCCBFBCAB DCAFABAAACBDCBAAABFB ACBAAAABCCAAABAAAA A DA FBCA AFBD B AA FA ABBA BA FBB A A AADABAADBFBAAFBCAAFACBCBAAAB FBACAFBAABADAA FBDDBDBFBD E CDABCCFCBDAADAADAABBADADBABCA FCBACDCDABCCAAACBDAAADAABBABA CABAFABBFAACBCBDAADABFCBBC FADBDAABFCBBCBDBFCAACAADAFCCA FADAABCCBAACBAABCBDFCAAFCCDA ABBADACAAACBDBABCACBCAABCADA FCBADACAADCACAABDAABBADAACAAA DABCAADABFAACFCACCCBDACAAABA AAAFAACACBBBAAADAFA FCBCB DA FA C CA CCB DABCA FC DCBFAAAACA BABCABCFABFCBBCABAFCABDAABFADA FBFACBDADABCAFCABBDCAF DCADCBAFCDAFAADCACABDCAFADA BA DA BCFC FA C B AA DCABA BA A FAAB ACFA DC A CCB ABD A A A DA DFCA ACFCAABBCADAABAACBFACADCCAAABDB FAABCFCABDBAFAFAACBADBCABCA

100 DABCCBACCCCBDAAADCCAAADA DDCBABCAAC A B FCAFA DA AB BA CBACAB A FBCABCBDACABFBFADCACCAAACABFADA CCAABBAAFCDAAAAABCAFC DAACBDAABAACABADADABCAA CBCADADACBDAAABBAA CBCDAFDBBAAFCBDABABABBFADABADBCADA AEBAAADACDAAABBADAFCCA AABCAAAADACAAABBDAFABCABFC C AFA A ABCAB DCAAB B ABB C ABBAB AB CBACBAFAA DADACBDAAABBABACAAFC FDCBCBDABDBBFBAABAAACABCADBAFBAA DABCA FC CAA AAA DAA DA AB C B DA CBABFBACCAFAACBACBAABADACADA AADBAAAAABCBAAABCAABAAEAAA AA DCA A FAAB DA FCA A CA FA AB CB FAACBACBAACAAAAFADBCADAFAAA DA A A CCA DB BCA A A CAB A FDCBCBDAFCBDAAB EB A FCA CB B CB CDA DB FBC A BFCBBAAB D A ABB C A DC DA B CABCB AADC

101 E ECBD EBFAFCABBCCACCCDABACCBBCCBBAA ABCABBBAABAAACABFAB BFCCAADCABADBAFCAAFCCABDCA DCACFCAABDACBADABDDAFCABCCBBAA AABFCBBAABDADCCADABCABABACDBAFCAFA BBFACADAAADDC DFCBDBFCABCBDACBCAAFCAFBCAAB BCDAFAACABCBABBABCACBAFACADA CBCAACDACFCFAACACBBBA AFCBCAABFCBBCCABAAACCA DABFCBBCAAABDACCACCBDAFCCDAAAA DFCCAAACBDBACFCCCDAAAAA DACA CB DA FCC DABCA CBC A C D FBC DCA CBCBDAFAFCAABFCBBAABDABFBCC BAADACABCCCBCBCAADAABDAABCA ECBD AAABFCAFACDAACAABABAA DAADCDBBBCBACBCCCBDA BFACCBCBDACDADAAABEDABCEAAAB CEAABCBBAABDBAAAFDAAFCABAB AFDACBAFCBACAADABCCFCBACA CBAAFBCABBAAFCBDCDACBCBFBAFCA F FCA A BA DA DFABCB DF A A DA D ABCBBAAB DAFCB DA BC BCA BCBAB B ABAADCAABAFCBDAAAAAA ACAABCADE BFABBACBDAADADBBADAEDABC EABBAFCCCAAFBBACBDAADADBBABAAE AABADAAFBBAFABCAAAADADBBAABCCB ABAADBFAAACBDABDBADADAACBDAADADBBA EBFCCFAEAFCCABDCAAB AACAABCCCBACABFCBBADAA DACCBACAABCCFBCBAABAF

102 CBDBDACDABAAAFBCDACACBA C CBC A FCBA AF BA CA BDA BAB AA DA C A FCBAAFBABBABDABABAACADABCAABAADA AADAFCCBADADCCAABADAADAA AFABCADFABCBAAFAAADBADA DCCBAABADAFBBACBFAAAACBCDCAAADA BDABAEACCCABFBCACDAADFABC ABCBBBCAFCABABCBDADACFCACDACBCBABB DAAAABAAADBFABCAAFCABAA CBCBFBABAAACCCBDBDACDAAAABCAA AFBAADABCABAAFABAADAFBBAACCAD AABDBABADAA EBAACCABADADBBAFABADAAABDB FBABACFCADACCABAABFFAAAABAAA AAAADAAFCAAACCAAABAAFAFAFCBA CAFADBBACAAFFACADCBFABDAFAAA FABA FA CCA DA FCBA BA A FA C FBCAB A CBCBCAFBFABABAADBBACCCABBABACCAAAB FFDAFBDCCBABCCACACDFFDA B DCABAFADABCAFABCADABFCBBCDA AAABBFCBBAABDBABAADACDAFBCFCB ABCCBDBACBAFACA BFBABABCCBABEACBADADCABCC DAFCCAFCBAABFAABDAABAABDBFAABBCAFB FBFADAFCBBAACABCAABADADAAFFA DA CA DB AB FCA CA ABD A FA CCA DA A B FAAB ECA C A CB DA FCA B AB F BA DA AAABBFFADACABACCAFCBCFCCBDAABAB CAFABADAABCACDACABCBCCDABCCAAAAADA FC A C CACA DA BCCBA A DAA DBDCAB A CBCBAADCADAFCBABCCFCA AFBDCAABFABFABAFFADACABFAABDA CCAFBDAFAABBACABDCBCA ABAAABCCFCADACCADBAACBCAAADA CCADCABAAACCCAAABABAA CCADBAAFACABCADA

103 AAABBDAABCABABFCBBCDACBCAB AAAABCFABCAAABDBCACACAFCBACB DCAADBAABAFADACAABBBAAAB DACADAABCBDAADAAADACBCBA FBFABBAABDBCBAFBCABFBCFCAABBFAABCBC AAABBACBDACBFACFCACBCAABCBBACFA CCBACBDAFBBACADAAADCBABBAA DABABAABFBCABCBFCCDAFCCDACCAD ABAAFAFBBACBDBCCABABFAAFAA AFADBADADBBAFADAAABCABFCCCABCA BAABCBAFBBAFFAFCCACAAB DAAABAAAABFADFFDAEBAAFA ABBFFDAACDAA AFCCABFBCABCADAABABABCBCA A A DA FBBACB A C FC FC CBC A A BCA DA FCBFCACCFCFBCABCACCCFA CCA ABAABABADAFAFAACBCBCCCBDAC FCBAAFACBFDAABCAFCABCBAAB AABCABAACCAFACACBAACCA CABCCBCABCCABAABA FACBCCACCABCABABCAFAACBCB ABCBFADBEFACAACCAFAC FAFCDBADACACADAFFACBCABFAAABB CCCACFCAABCABAABABBCACB DACFACACBDAAABCABACDACABAAAC ACCABABFBFACCACBACABCCA DCFAAFBAAFAAADABA CBAABABFAAAFADACCADFBBACB DFBBACBAAABCAABCAABACADBE FA CBC A A DA FBBACB DA CCA A FCC DB A A FBADCA B DFAB DCFCB A F C B FABA DABDABDABADABDADCDAAADAFBBACBAAAAFC DACAF

104 CBC DCBC DA AB FAFA A FA DA FCC DA FA CCAAABFABAFADAFCCDACCADFBBACB ADFBBACBAFAFABABAABCA ADADBBAAADADBADADBBAFADAFACCA C AA AB FB A DBBA ABACA DC B F AAAB ACADCADABAAFBBCBFAAAAABCBA ACBDCBAACBACBDABA FBDCDFD BECBD ABAFCAFAEBBAABCBDCFCAABA A ABB A A A A A A DBF A A BFCBBC ABBAACBAFACADAACACCAAFBDC BAAABAFBBAFBACCAFFDAAABFCBBCAA C D A C DA FCC FA C A CA A CBC DCA B DFABABCCBACDACAABDAAADCFAABCCBAFABA DAAACAADABAABADADCFCBA DABDADACDABDABADABDADCDAADAFABCA ADFABDAAABBDABFABAABA DABDADAACBDABAABA BFCCDAABDCDAFBCFCBCFABDA AFAFABAACCAAABABAADABDADACDA AABDBBBABCCCDBADABDADACDAABACB FACDABDABABABCADFBABDAAFACABAD

105 CABDCFACDAFBCFCBCABADAACB DACCADBBFBAADABCAFCFFCA CDAFAACBAFABCCAABFABAFABAABC DAAACADABBCABFACDCFCAA ABAAAAADCCAAACBCAAFABFA ACAACDABDADAACBDABAABABBAAA FABFACBCAAACBAADAFAABABA CABAACCAAAABCACBDABDABA A A FB A A A BA FBCAB A C B B AA AB FB FBDCCDBADD A CCA ABB A A AAB C A B A FCAAACBCAAFABDCAFBABBADACDAFAA BAACAAAAAFADABCADCABAACBCB FBFABBAAAACADAABBBCAAB AABDBCFAABBCDCDDABCBABAABC ABBBAABCACABAAAABACCDCA DBACBBCBFABAABACAFAA ACBDAFCAAACBCBFBFABBAABABFA DBADADBBAFABAEAABBAAFACBCB AAAAFABDCABDDABAAAABBCBC CABDFCDADAABDAFAADABAACAACBCBAB FADBADADBBAFAEDAFAABBCBCFFBA FBAAAABFAADAAAFAAAFBDC BCB C AAB CCA A BFCBBC DA CC C A BCAB C BDA FCADFCCB

106 BCADBCBDCCDABFCBDFCCABAADACCBDA FCCDCAFCCFCBBCADAFCBFC FCCCAFAAAADA BCADAABCAABFCBCBDAFCCDADBBA CDADAAADACCFCBDAAAADBABCAFCA FAFCABCBDCBAABBAABAABADA CCBDAFCCDCAABCADAFCBDA BCADACABFCBABCADCCCBDAC BCADAFCCABFCBABCADACCBCCCBCACBCAAB ADDBAFCCABAADAAA ECBD CCCBDABFACADDAFAABDAAFBABBA CFCAAFABFACABCBCBCBCAACCACBDCABA BBBFCBBAABDCBFACACCBCBDBDFA BBACDBAFCB BACCBAACCAABDBFACCABAA DADBBAFACFBCABAACBCBAFBFABBCAAA AAAABBDABADAFADADBBADAAFA ABBDCACAFFDADCBFACCAABADA BAFAFACCADCFBCAAAADAADADBBAF CBCCAAFBBACBAABAAAAADFFACABDAA BCCBDAACDAFABAADACBACBAA FDAABCABADADAA BCCB DA CCA AB C CDEB FB FBDCBBDCBCBBFDCCBDCFFBBDCCABF DCFFBCFBBBBAB BCACCADCFABFAFCBDAFACCAABACAAB DACCADACBCCCAAACADBAAA DFC A BFCBBC AABDB C BA A FABFA B ABCA CAABCABAACAADBFDAFCBFABA ABAAFBDCCABACBDABADACBAACAFCA

107 AABDADACBDAAABBACABDB B DACA FC A FC D A A A AB BFCB DA A FABFA A DA ACB D A BFAAB B ABCA BA AA CDABDACADAAACBAAADAAA CABCACADAACFABDCDACCAC FCCDBFDACACADBCADAFAA FBDCDEBABDBFBD CABBACBAAACDCFCAAFABFACFAAACA ACBDAAAAFBDCACADCBBABACDDAAFABFA ABBDBAFCBCBABFBCCFCCBDADFCAABFCBBAAB DA B FBDCDBDFBD CCBBFBCCFCCBDADBACCCDADCCBDABA AADAABAABFCBBC

108 BECBD ABAABCAFCDAACBDAACC DADCACBCCBADCCAABFCBAAA BC ABB DA DFAB ACB FAA DA CBC B BBCB CCBBAAAFAABBCBAAAADABFAABDA CBCAAACACBCBDAFAABDFAB BACAAFBAAADCADCAABABFDA ADAAACBACAAB ACACAAAABBBAAABAACBB CBCAEACABAAFA ACAAFAA AACABAA AABBBAAFBCAAFAAADABA AABDBFAAAACCAAABAAAA AAABFBCABCAABCBBAAABFBAC BBBABBBAACAAADADAACB AAABAABAAAAAAAB DAABBBAABACAAFCCABBACAAA BACAFAADAABBCBAFAAAABCABA DABDADDCCBDBFAAFBCAABCBFABAA BAAAAAAAADBAFAFBDCDA AAAAACAACBDAAAAABDADFCA DBAFCAFDABBBADACABBFCBBABDC FACBAAAABDBBBAACFBCBABDC A C ABCA D FABF B AA FA BA AA AAB FAABFCABACDAAAADABDABA BADCABA BACAAABFCBBAABCAFCAFABFAADC FBA DA FBBCBFA A DA ACABFA B FA ABB A ABA DA B ABCA A DA FAA DA B A A DA B DAC DA FAADAFCCCDACAAAACADAACBFCA CFCABAAAABBDCFABABCCBAFACFBAB ACBDAABCABDAACFCBDABDABDACDAABACDA ABBCBABDCCFABDAACBEACFBABDA DFABADAABFAABCAAFBCDBFFAFACBAFCB CBC FA ABB B FA FBCA A DCA ABDA A AABDB FAFC BA FBCA B DAC C A B A A C A DAAFABFAFCAAAABAAACAABDA FBBCBFADABDDAFAACBDAACDAADAACDACACB

109 AB DCCF A A AA C A DA A DA ACBABFA D FBC DCAFBCBCADFABDCAADAADACFAABFACA ABBDBCACBAAFBCCFCABBFCB ABCCAACADFBCABACFCBACBAFCBDAAB A FDB D BD B D AB D FD D BD D A EEBDCEBDBBD ABDDDBEBDEAEBFDBDDE FDBEEDBBDBDEDDEDDDD BDDBCEDDAEBDBDEDBDDDDDBEAB FDBDADDBEDEDBDAADEDBDBDBDBD AAEDEDDDDDBEDFBDBDEDBDFDDE DBB ECBD D DCDE FDBDBDBDDBDFDBDBDDFDEDDB BDBAEDEDDDDEABDEDBBDDBED BDDFCEEDEDEDBDDEABFAFCBDEDBFDED DBDDD ED FDB B B DB D E E D BD DEDDDEDEDEDBDEBABDB FBD BD DDBD AFBDC

110 CACDBDFD DFBDABEDBEDDEBDDBDDDDBD DFBDEDDDBDBBBDBEDBDDEDBDDD DB D EDBDB BDE D D DD D DE DBEDCDBDEDBDEBEDEDB BD FDBBDBDDDEDDBDEDBDDEBEEDBDED BD D FBD D A EEBD B BEDB EDB D D BDBD ED EBEDDBEDE FDBDDEBBFDBDDDEEDEDBDDDDD DDDDEDDBDDEBDDFD BDBDDFBDBCEDDDDDBDEDDFDBE ABEDDEEDDEDBDBDEDBDBDD EEFDDBDBDDDEDBDD BC BDE B BD

111 FDBDDDEDDEBFDEDDBDBEED DDDBDDEBDDAEDBDDBD DEBBDDDDBFDDDBDDDDED FDBCEDDDBDFDBDDCEDEBDEDBD DBDDDDBDDDBDEBDB D BBD DBBF FBD D FBD D EDB EEB D DBD B B ED D BD D BFD EB DDBEDEBEDDBDEADEBDBDDDFBDDFDB BABEBDBDDEDEDDBBBDD DDDDDDBDDBDFBD BD ECBD C DE DDDEEDBEDFBDCEBEAB DEDBDDBDDFDBDBDBDEDE BBEDBDDBDBCEEDEBEDDFBDCEBDEB DEDFBDDADDEDBDBDACEDDEBDEDDBD DEDDBFDBEEBDBBBEDBEDBDDDDEDBDDDFD BDDEDBDDEDDDBDDDDDBD BDFDBBBDBDFBDAAFBDCDC BDD BDDD BDE BC EDEDFBDBDDAEDDBDADBDEFBDD DEBDDBE

112 EADEDBBDDEDBEDEEDDBEBDEDBD BEEDDBDDDBDBDDBFBDBBBEEDBBBD BD D D BDB D FBD FBDCDEBD FBDCFBD

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Jean-Pierre Dedieu To cite this version: Jean-Pierre Dedieu. Les intermédiaires privés dans les finances royales

Plus en détail

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Stéphanie Demonchaux To cite this version: Stéphanie Demonchaux. Étude des formes de pratiques de la gymnastique

Plus en détail

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215 Méthodologie d analyse des dysfonctionnements des systèmes pour une meilleure maitrise des risques industriels dans les PME : application au secteur du traitement de surface Laurence Gardes To cite this

Plus en détail

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751 Suivi de la grossesse : critères de choix du professionnel par les patientes et place faite au médecin généraliste : enquête auprès de patientes de la région dieppoise Claire Houlé To cite this version:

Plus en détail

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive Guy Verschave To cite this version: Guy Verschave. La socialisation par les sports

Plus en détail

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Ahmed Boucherit To cite this version: Ahmed Boucherit. Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques

Plus en détail

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Benjamin Boller To cite this version: Benjamin Boller. Evaluation et prise en charge des processus de

Plus en détail

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pierre-Alexis Tchernoïvanoff To cite this version: Pierre-Alexis Tchernoïvanoff. Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas

Plus en détail

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627 La réception des discours de développement durable et d actions de responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud : le cas d un don d ordinateurs au Sénégal dans le cadre d un projet tripartite

Plus en détail

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Natacha Gondran To cite this version: Natacha Gondran. Système de diffusion d information

Plus en détail

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422 La Thaïlande, pays aux deux visages : Approches sémiologiques d une identité culturelle ambiguë à travers le miroir de la presse et autres discours publics Sorthong Banjongsawat To cite this version: Sorthong

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge Marielle Calvez To cite this version: Marielle Calvez. La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge. Other [q-bio.ot]. 2013.

Plus en détail

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Valérie Schwob To cite this version: Valérie Schwob. Savoir nager, une richesse culturelle

Plus en détail

Introduction à la synthèse de superviseur

Introduction à la synthèse de superviseur Introduction à la synthèse de superviseur Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck To cite this version: Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck. synthèse

Plus en détail

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie Stéphane Vial To cite this version: Stéphane Vial. La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie. Philosophy.

Plus en détail

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale Stéphanie Perriere To cite this version: Stéphanie Perriere. La voix en images : comment l

Plus en détail

Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique

Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique Archéo-analyse de l oeuvre : Le Petit Prince : l écriture d un secret ou la trace secrète d une écriture hiéroglyphique Colette Branchu To cite this version: Colette Branchu. Archéo-analyse de l oeuvre

Plus en détail

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine M. Dupuy To cite this version: M. Dupuy. Les effets des politiques de Quantitative

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes épithéliales Badreddine Chanaoui To cite this version: Badreddine Chanaoui. Résultats à long terme de la photo-kératectomie

Plus en détail

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830)

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830) Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens de Rouen et de Seine-Inférieure (1815-1830) Camille Istin To cite this version: Camille Istin. Contribution à l

Plus en détail

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aude Le Borgne To cite this version: Aude Le Borgne. Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance?

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Madeleine Akrich, Maire Leane, Celia Roberts To cite this version: Madeleine Akrich, Maire Leane,

Plus en détail

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052 Le point de vue des femmes sur la mise en place d un dépistage national organisé du cancer du col de l utérus. Étude qualitative auprès de femmes de Haute-Normandie Delphine Graniou To cite this version:

Plus en détail

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Céline Bécourt To cite this version: Céline Bécourt. Étude rétrospective

Plus en détail

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Ihsane Tou To cite this version: Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication

Plus en détail

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin To cite this version: C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin. Articuler

Plus en détail

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3E" B49 EF#$%&'(#EEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3E B49 EF#$%&'(#EEEE 12345678539AA2BC85D E5F7328F7 42 FF9A 1234564789A9BCDEF 3 4 C5 8 E 58 E65BB9E8BE 93C 4BEEB5A 39EE69E 54BC 2 E 4BE69E 58 E 93A9CC39E69E64 C4B 893EE6 8BE 4A 9E 58 E6 4 EEC9 E58EC9 EC 9E6 8C5 8 E58E6 8C5

Plus en détail

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263 Scanner double énergie et réduction de la dose d iode lors de l exploration des axes aorto-ilio-femoraux avant remplacement valvulaire aortique par voie percutanée Benjamin Dubourg To cite this version:

Plus en détail

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Julien Drai To cite this version: Julien Drai. Traitement de l

Plus en détail

Fabrication des housses pour pianos droits et à queue d après les cotes ou suivant modèle

Fabrication des housses pour pianos droits et à queue d après les cotes ou suivant modèle B.& K. BAUMGÄRTEL GmbH Zeitzer Str. 60/64, D-07552 Gera Tel. +49(0)365 5512590 Fax +49(0)365 4200135 Email :baumgartel@t-online.de Online-Shop: www.pianoteile -baumgaertel.de Fabrication des housses pour

Plus en détail

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité Marc Demeuse To cite this version: Marc Demeuse. Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité. Florence Parent & Jean Jouquan.

Plus en détail

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008 Paris Mairie du XX ème INDEX DES INTERVENTIONS! " #! "#$! "#$ % %! &!! !!!!!!" '!#! ' % %! ($) & " ' & " " ' $ "! $$"" "" % " " "! Observations : &'()*&++,-*(.)'/0)'12&)+&3('*+&4&)*.)*5*5'(3)015&'-0+104&)*(.)6

Plus en détail

Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin?

Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin? Vignobles et vins du Chili : un nouveau monde viti-vinicole révolutionnant la promotion et la valorisation du vin? Raphaël Schirmer, Enrique Aliste Almuna, Beatriz Bustos, Daniella Gac, Nathalie Goldstein,

Plus en détail

LE CHOIX D UNE QUALIFICATION PENALE

LE CHOIX D UNE QUALIFICATION PENALE !"""!! ## LE CHOIX D UNE QUALIFICATION PENALE Directeur de mémoire : Monsieur le Doyen DECOCQ !"#$%&' ( # % &&'() *" % *+,(-,(#'+(&,'.#/0&/ #! % #'++')((',(1'// #! % #'2,' +') ( +23( (!', ( 1'//, ( 0,

Plus en détail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail François Daniellou, Philippe Davezies, Karine Chassaing, Bernard Dugué,, Johann Petit To cite this version: François Daniellou, Philippe

Plus en détail

Les applications industrielles de la bio-informatique

Les applications industrielles de la bio-informatique Les applications industrielles de la bio-informatique Jean-Philippe Vert To cite this version: Jean-Philippe Vert. Les applications industrielles de la bio-informatique. Annales des Mines - Réalités industrielles,

Plus en détail

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d Unicode réussie.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d Unicode réussie. Rangée: 2F00 2FDF Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères du standard Unicode 3.2, de ses annotations traduites et des noms de caractère normatifs de l ISO/CEI 10646 (F). Avertissement

Plus en détail

Climatisation Isolation 143-154. Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146 !B>;0=CB 154.

Climatisation Isolation 143-154. Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146 !B>;0=CB 154. Climatisation Isolation 143-154 Climatiseurs U 4 C>8C144-147 U 4 2>55A4 148-149 )05A0Q278BB4DA 146!B>;0=CB 154 Volets isothermes U FCNA84DAB 150-153 U!=CNA84DAB151-153 Climatiseurs de toit Sytème de climatisation

Plus en détail

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR (

Plus en détail

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de l ADN Jennifer Sengenès To cite this version: Jennifer Sengenès. Développement de méthodes de

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN REPUBIQUE DU BENIN COMMISSION NATIONAE POUR E DEVEOPPEMENT ET A UTTE CONTRE A PAUVRETE (CNDP) SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE A PAUVRETE AU BENIN 2003 2005 Décembre 2002 TABE

Plus en détail

!"! #$ +& #! # " & &! ')* " & &,- # " "./01)2 3 " & 4&,! - # 3 " "&

!! #$ +& #! #  & &! ')*  & &,- #  ./01)2 3  & 4&,! - # 3  & !"! #$! " & '!$ "! " "')*& +& #! # " & & " ""!& &! ')* " & &,- # " "./01)2 3 " & 4&,! - # 3 " "& ) " 5 /01) 6 & 7&! $! 6! 8"& +&9 8!8 8 & '8 8 8 8" & &) 8 "! 5 8! #! " 8 & &/ 8" 8! "" 8& &,- 8 8 8! 5 &

Plus en détail

vs Christia 1 n Poisson

vs Christia 1 n Poisson vs Christian 1 Poisson Cet ouvrage contient une sélection d'études d'echecs composées par ordinateur, plus précisément par l'analyse de tables de finales, en l'occurrence ici la table, à l'aide de WinChloe

Plus en détail

Atmosphères explosibles : ISM-ATEX, une nouvelle certification volontaire

Atmosphères explosibles : ISM-ATEX, une nouvelle certification volontaire Atmosphères explosibles : ISM-ATEX, une nouvelle certification volontaire Olivier Cottin, Emmanuel Tournebize To cite this version: Olivier Cottin, Emmanuel Tournebize. Atmosphères explosibles : ISM-ATEX,

Plus en détail

!"#$%#&%'() !"#$"%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7"#*'%8"+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;"';<&2 *%$+,-+.

!#$%#&%'() !#$%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7#*'%8+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;';<&2 *%$+,-+. !"#$%#&%'()!"#$"%&'&()*'+,,+-'.+,,+/(0#11.*2(+'(34-,.2%5%'& 6+2(*#.5+,,+2(7"#*'%8"+2(9+(,:;--82(+'(9+(,:%**#5;'%#*($;"';

Plus en détail

Eau, territoire et conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l eau au Burkina Faso : l exemple du bassin versant du Nakambé

Eau, territoire et conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l eau au Burkina Faso : l exemple du bassin versant du Nakambé Eau, territoire et conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l eau au Burkina Faso : l exemple du bassin versant du Nakambé Ramatou Traoré To cite this version: Ramatou Traoré. Eau,

Plus en détail

Abaque graphique des lentilles

Abaque graphique des lentilles Abaque graphique des lentilles C.-M. Gariel To cite this version: C.-M. Gariel. Abaque graphique des lentilles. J. Phys. Theor. Appl., 1877, 6 (1), pp.282-285. .

Plus en détail

Modélisation de l auto-inflammation et de la combustion pour les moteurs Diesel

Modélisation de l auto-inflammation et de la combustion pour les moteurs Diesel Modélisation de l auto-inflammation et de la combustion pour les moteurs Diesel Antonio Pires da Cruz To cite this version: Antonio Pires da Cruz. Modélisation de l auto-inflammation et de la combustion

Plus en détail

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant Supplément Étudiant LES ATOUTS DE L ALTERNANCE L alternance poursuit son développement au sein de toutes les filières. Comment s organise aujourd hui laviedesétudiants? Quelssontleurs atouts sur le marché

Plus en détail

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com Politique d Horodatage achatpublic.com Version 1.0 1 Préambule 2 1.1 Glossaire et bibliographie 2 1.2 Objet du présent document 2 1.3 Les services d achatpublic.com achatpublic.com 2 1.4 Les marchés publics

Plus en détail

des réapprovisionnements pour système d assemblage à deux niveaux quand les délais d approvisionnement sont aléatoires

des réapprovisionnements pour système d assemblage à deux niveaux quand les délais d approvisionnement sont aléatoires Planification des réapprovisionnements pour système d assemblage à deux niveaux quand les délais d approvisionnement sont aléatoires Oussama Ben Ammar, Faicel Hnaien, Hélène Marian, Alexandre Dolgui To

Plus en détail

statique J. Bertrand To cite this version: HAL Id: jpa-00237017 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237017

statique J. Bertrand To cite this version: HAL Id: jpa-00237017 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237017 Quelques théorèmes généraux relatifs à l électricité statique J. Bertrand To cite this version: J. Bertrand. Quelques théorèmes généraux relatifs à l électricité statique. J. Phys. Theor. Appl., 1874,

Plus en détail

Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages

Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal Languages Albert Cohen To cite this version: Albert Cohen. Program Analysis and Transformation: From the Polytope Model to Formal

Plus en détail

Géolocalisation par WiFi

Géolocalisation par WiFi Géolocalisation par WiFi Damien Larrey, Laurent Rodier To cite this version: Damien Larrey, Laurent Rodier. Géolocalisation par WiFi. [Research Report] 2006, pp.83. HAL Id: inria-00112186

Plus en détail

TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES !"#$%&&"')"$%*+,"& -./ 0112!34256278 ANNEXE 1 TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES POUR LES PÉRIODES : 2011-03-31 2014-03-31 !"#$%&&"')"$%*+,"& -.- /001!23145167 TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

Plus en détail

7777777777777777777777 /0-1-.23.4

7777777777777777777777 /0-1-.23.4 .""/#"".".,'/0-1-.23.4.43/,0./,,--/30..3# 0./0-.-##.55.-/-.0 4.#-/3"/40..3#% 43"/0-#-64"13#-/33-05.3 7777777777777777777777 /0-1-.23.4 (+!!(!!"#$%!&' (') '**' #$$+ %!&' (') '* '),$% - %www.cesr-iledefrance.fr

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES LISTE DES CODES DIAGNOSTIC

CAHIER DES CHARGES LISTE DES CODES DIAGNOSTIC indice Modification (date / descriptif / N de dossier) CAHIER DES CHARGES LISTE DES CODES DIAGNOSTIC SSR : DECPSA : 9AA Nom : Vincent COURTIN Entité : DTI/DPV/QCP/RQV/ELE/A1 STE LISTE CODES DIAGNOSTIC

Plus en détail

Description par mobilités énergétiques des échanges vibratoires dans les systèmes couplés

Description par mobilités énergétiques des échanges vibratoires dans les systèmes couplés Description par mobilités énergétiques des échanges vibratoires dans les systèmes couplés Giovanni Orefice To cite this version: Giovanni Orefice. Description par mobilités énergétiques des échanges vibratoires

Plus en détail

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BADBA ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF

Plus en détail

Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile

Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile W. Lermantoff To cite this version: W. Lermantoff. Sur le grossissement

Plus en détail

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930).

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Carine Eizlini To cite this version: Carine Eizlini. Le

Plus en détail

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*)

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) 229 COMMENT MODIFIER LES CARACTERES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) Si la forme des caractères qui s'affichent sur l'écran de votre PC ne vous convient pas, si vous souhaitez en créer

Plus en détail

Rendu Peinture pour les Scènes 3D Animées

Rendu Peinture pour les Scènes 3D Animées Rendu Peinture pour les Scènes 3D Animées David Vanderhaeghe, Pascal Barla, Joëlle Thollot, François X. Sillion To cite this version: David Vanderhaeghe, Pascal Barla, Joëlle Thollot, François X. Sillion.

Plus en détail

Ingénierie d entreprise et de système d information dirigée par les modèles : quels usages?

Ingénierie d entreprise et de système d information dirigée par les modèles : quels usages? Ingénierie d entreprise et de système d information dirigée par les modèles : quels usages? Hervé Panetto, Xavier Boucher, Pierre-Alain Millet To cite this version: Hervé Panetto, Xavier Boucher, Pierre-Alain

Plus en détail

L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne

L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne L indice de SEN, outil de mesure de l équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l échelle européenne Sophie Morlaix To cite this version: Sophie Morlaix. L indice de SEN, outil de mesure de l équité

Plus en détail

AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales

AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales Daniel Wallach, Jean-Pierre RELLIER To cite this version: Daniel Wallach, Jean-Pierre RELLIER. AGROBASE : un système de gestion de données expérimentales.

Plus en détail

Table des matières. iii. Chapitre 1 Introduction... 1. Chapitre 2 Licences autonomes... 5

Table des matières. iii. Chapitre 1 Introduction... 1. Chapitre 2 Licences autonomes... 5 Guide des licences 2012 Table des matières Chapitre 1 Introduction............................ 1 Introduction................................ 1 Types de licences........................... 1 Activation...............................

Plus en détail

Le patrimoine culturel immatériel sur la Toile. Comparaison entre réseaux nationaux

Le patrimoine culturel immatériel sur la Toile. Comparaison entre réseaux nationaux Le patrimoine culturel immatériel sur la Toile. Comparaison entre réseaux nationaux Marta Severo To cite this version: Marta Severo. Le patrimoine culturel immatériel sur la Toile. Comparaison entre réseaux

Plus en détail

SONDY : une plateforme open-source d analyse et de fouille pour les réseaux sociaux en ligne

SONDY : une plateforme open-source d analyse et de fouille pour les réseaux sociaux en ligne SONDY : une plateforme open-source d analyse et de fouille pour les réseaux sociaux en ligne Adrien GUILLE, C. Favre, Djamel Abdelkader Zighed To cite this version: Adrien GUILLE, C. Favre, Djamel Abdelkader

Plus en détail

Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain

Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain Thibault Hubert To cite this version: Thibault Hubert. Prévision de la demande et pilotage des flux en approvisionnement lointain.

Plus en détail

Usages et usagers du transport ferroviaire: les principaux enseignements de l enquête gare

Usages et usagers du transport ferroviaire: les principaux enseignements de l enquête gare Usages et usagers du transport ferroviaire: les principaux enseignements de l enquête gare Guillaume Carrouet To cite this version: Guillaume Carrouet. Usages et usagers du transport ferroviaire: les principaux

Plus en détail

La construction du sens chez l enfant : entre contexte et contraste

La construction du sens chez l enfant : entre contexte et contraste La construction du sens chez l enfant : entre contexte et contraste Khalid Rashdan To cite this version: Khalid Rashdan. La construction du sens chez l enfant : entre contexte et contraste. Colloque GREG-PLSII

Plus en détail

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE Jean Luc Bovet, Auvernier L'article de Monsieur Jean Piquerez (Bulletin de la SSPMP No 86), consacré aux symédianes me paraît appeler une généralisation. En

Plus en détail

Dépendances Fonctionnelles Exercices Corrigés

Dépendances Fonctionnelles Exercices Corrigés Dépendances Fonctionnelles Exercices Corrigés Axiomes d Armstrong Exercice 1 L'axiome de pseudo transitivité nous dit que si X Y et YW Z, alors XW Z. Démontrer cet axiome à l'aide des autres axiomes d'arstrong.

Plus en détail

Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel

Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel Bernard Dauga To cite this version: Bernard Dauga. Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel. Bulletin de l EPI (Enseignement Public et Informatique),

Plus en détail

Les observations météorologiques sur la tour Eiffel

Les observations météorologiques sur la tour Eiffel Les observations météorologiques sur la tour Eiffel Alfred Angot To cite this version: Alfred Angot. Les observations météorologiques sur la tour Eiffel. J. Phys. Theor. Appl., 1890, 9 (1), pp.169-177.

Plus en détail

PLUME : Promouvoir les Logiciels Utiles Maîtrisés et Économiques dans l Enseignement Supérieur et la Recherche

PLUME : Promouvoir les Logiciels Utiles Maîtrisés et Économiques dans l Enseignement Supérieur et la Recherche PLUME : Promouvoir les Logiciels Utiles Maîtrisés et Économiques dans l Enseignement Supérieur et la Recherche Jean-Luc Archimbaud To cite this version: Jean-Luc Archimbaud. PLUME : Promouvoir les Logiciels

Plus en détail

Le client centrisme, une nouvelle forme de relation entre l État et les citoyens : introduction

Le client centrisme, une nouvelle forme de relation entre l État et les citoyens : introduction Le client centrisme, une nouvelle forme de relation entre l État et les citoyens : introduction Pierre Muller To cite this version: Pierre Muller. Le client centrisme, une nouvelle forme de relation entre

Plus en détail

Une charte éthique pour le Big Data

Une charte éthique pour le Big Data Une charte éthique pour le Big Data Primavera De Filippi To cite this version: Primavera De Filippi. Une charte éthique pour le Big Data. Documentaliste - Sciences de l Information, ADBS, 2013, pp.8-9.

Plus en détail

Observatoire des Pratiques Pédagogiques Innovantes et des Usages du Multimédia: Quels enjeux pour l école primaire?

Observatoire des Pratiques Pédagogiques Innovantes et des Usages du Multimédia: Quels enjeux pour l école primaire? Observatoire des Pratiques Pédagogiques Innovantes et des Usages du Multimédia: Quels enjeux pour l école primaire? Cécilia Stolwijk To cite this version: Cécilia Stolwijk. Observatoire des Pratiques Pédagogiques

Plus en détail

Dispositif de formation destiné aux futurs enseignants du secondaire I et II

Dispositif de formation destiné aux futurs enseignants du secondaire I et II Dispositif de formation destiné aux futurs enseignants du secondaire I et II Lydia Curtet To cite this version: Lydia Curtet. Dispositif de formation destiné aux futurs enseignants du secondaire I et II.

Plus en détail

Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien!

Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien! Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut bien! Alain Couillault, Karen Fort To cite this version: Alain Couillault, Karen Fort. Charte Éthique et Big Data : parce que mon corpus le vaut

Plus en détail

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1.

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1. Cours de Numération A). Introduction : I ). Généralités : Le système binaire (Base 2) a été conçu au 17 ème siècle par le mathématicien LEIBNITZ. Il présente l'avantage de ne comporter que deux symboles

Plus en détail

!"#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09

!#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 !"#$%&'!" DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 (((() Financement des particuliers Refinancement (Compagnie de Financement Foncier) Financement des Entreprises & Investisseurs Services * + DIRECTION DE L HABITAT,-,.

Plus en détail

DIRIS A40/A41 RS485 JBUS/MODBUS. Notice d utilisation F GB D I NL E P

DIRIS A40/A41 RS485 JBUS/MODBUS. Notice d utilisation F GB D I NL E P DIRIS A40/A41 RS485 JBUS/MODBUS Notice d utilisation F GB D I NL E P COM DIRIS A40/A41 - Ref.: 536 103 A F F Sommaire OPERATION PREALABLE 4 INFORMATION GENERALES 4 INSTALLATION 5 RACCORDEMENT 5 PROGRAMMATION

Plus en détail

%$&$#' "!# $! ## BD0>@6,;2106>+1:+B2.6;;/>0.2106>9*27+2.1/+BB+:/@6>.106>>+;+>1:+>6;*,+/EA,6.+77/7A,6@+7706>>+B79 561,+76.08189:+;61,+8.6>6;0+976>1:+?+>/+7@6,1+;+>1:8A+>:2>1+7:+B21+.C>6B630+:+ 1+.C>6B630=/+FGD+7A06>>23+8.6>6;0=/++1A6B010=/+:2>7B+.)*+,+7A2.+;+1+>:2>3+,B+A61+>10+B

Plus en détail

MÉTHODE DE PRISE DE SANG CHEZ LE PORC, A LA VEINE CAVE ANTÉRIEURE

MÉTHODE DE PRISE DE SANG CHEZ LE PORC, A LA VEINE CAVE ANTÉRIEURE MÉTHODE DE PRISE DE SANG CHEZ LE PORC, A LA VEINE CAVE ANTÉRIEURE B.-L. DUMONT To cite this version: B.-L. DUMONT. MÉTHODE DE PRISE DE SANG CHEZ LE PORC, A LA VEINE CAVE ANTÉRIEURE. Annales de zootechnie,

Plus en détail

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Exercice 1 Ecrire un programme de construction de la figure suivante. On utilisera seulement deux mesures : le rayon du cercle est 8 cm, la largeur d

Plus en détail

L evolution de l édition scientifique

L evolution de l édition scientifique L evolution de l édition scientifique Point de vue d un chercheur moyennement militant depuis 2002 Laurette Tuckerman dynamique des fluides; calcul scientifique, CNRS, ESPCI L'économie de la production

Plus en détail

!" #!# $%!""#$%&!'(%$)

! #!# $%!#$%&!'(%$) !" #!# $%!""#$%&!'(%$) & *& +",++-.-/0' "!(12$ ' '# # ' ("""!)*+,!- *&+.",0' 3*"(4$./ ' *&5,++-.-0'/3*"(4$ # #.') $ ' 0+1* 2 "!)*+)1+ *&+",++-.- 0'3*"(4$ ' '# # ' (3,4!53""!)*+,! +&!!- *& +",++-.-/0'3*"(4$

Plus en détail

Biodiversité des populations de conifères : existe-t-il une

Biodiversité des populations de conifères : existe-t-il une Biodiversité des populations de conifères existe-t-il une spécificité méditerranéenne? Bruno Fady To cite this version Bruno Fady. Biodiversité des populations de conifères existe-t-il une spécificité

Plus en détail

Exercices sur les vecteurs

Exercices sur les vecteurs Exercice Exercices sur les vecteurs ABCD est un parallélogramme et ses diagonales se coupent en O () Compléter par un vecteur égal : a) AB = b) BC = c) DO = d) OA = e) CD = () Dire si les affirmations

Plus en détail

Optimisation de la structure électromagnétique d une machine spéciale fort couple.

Optimisation de la structure électromagnétique d une machine spéciale fort couple. Optimisation de la structure électromagnétique d une machine spéciale fort couple. Luc Moreau, Mohamed El Hadi ZAÏM To cite this version: Luc Moreau, Mohamed El Hadi ZAÏM. Optimisation de la structure

Plus en détail

Introduction aux inégalités

Introduction aux inégalités Introduction aux inégalités -cours- Razvan Barbulescu ENS, 8 février 0 Inégalité des moyennes Faisons d abord la liste des propritétés simples des inégalités: a a et b b a + b a + b ; s 0 et a a sa sa

Plus en détail

Appareil pour la mesure de l intensité des champs magnétiques

Appareil pour la mesure de l intensité des champs magnétiques Appareil pour la mesure de l intensité des champs magnétiques A. Cotton To cite this version: A. Cotton. Appareil pour la mesure de l intensité des champs magnétiques. J. Phys. Theor. Appl., 1900, 9 (1),

Plus en détail