ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE"

Transcription

1 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l li riril li r, rl q ll, criv i irê g ci ir Ci cil li i q ll cr. c l, r i fii, r l ll f i q r rc r rbl r g :, c r c l v g r cix, hi if : l r c ll c L libr j r rvic rch rfi ch r L ci l l i r l c irig l : l bj ri q i cr l l c cllciv L gvr i ci c l, l i ix» r = v «ci : l bfic ri r b l r civi l L liri l v i rr. ririir ir à r i c cr il y : c S S E l, ô D D l Py- li 9,65% l Prè ri r l r li il Pl r v r b i rr r y l bli h://www.cr-vrg.rg/ 212

2 1 POIDS ET SPÉCIFICITÉS lri rvill l Éci Scil Sliir l Py--Dô Pi ffcif lri l ESS l ci Py--Dô Pi bli lyr l ESS l ci Py--Dô 29,84% 9,65% 9,47% 1,4% 6,5% Tl ESS Priv hr ESS 8,49% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Pblic Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg E 28, l Py--Dô c bli lyr l ci cil liir (ESS), lql rvill r. Aii, l cii, criv, ll fi li 9,65% l bl lri r, cr 11,35% Avrg. L Py--Dô ii l 4 è r vrg r i ffcif lri l ESS. 2/3 lri f Rrii li l ESS r x l Py--Dô Tl ESS 34,75% 65,25% Priv hr ESS 62,44% 37,56% H F Pblic 41,59% 58,41% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Pri l lri l ESS 65% f r l 35% h. C x fiii l l lv iq il 58% l blic l 38% l riv hr ESS. L x lv li fii xliqr ri r rc ir rcr l ESS i civi ù l f riill rrr : ci,, cil. 2

3 POIDS ET SPÉCIFICITÉS Prè 3 r à l rri ici 218 Pyri âg 55 l D 45 à 54 D 35 à 44 D 25 à 34 Mi 25 5 Tl ESS 6,8% 5,61% 1 13,65% 1,27% 14,62% 12,78% 15 24,1% Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 29,32% 27,67% 27,47% 27,19% 22,56% 25,38% 17,9% 2 Priv hr ESS ,68% Pblic 35 L yri âg lri l ESS Py--Dô z iilir à cll brv l cr blic : l lri i 25 rr rciv 7% 6% l ffcif ; c rri 14% l ESS 15% l blic r l lri l 55. E rvch, l lri cr riv hr ESS l j q cx l ESS blic : 13% i 25 1% l 55. Aii, rè 3 lri l ESS rir à l rri ici 218. Cci ggèr q ci i i lc r q l ESS f cîr rè l j fi rr l rvll gri l rfr xric l rc rcr à vir. D lri qlifi Rrii ffcif lri r cgri ci-rfill Tl ESS 15,14% 33,33% 35,56% 15,97% Ovrir Ely Priv hr ESS 41,4% 26,93% 21,16% 1,88% Prfi iriir Pblic 8,75% 41,89% 26,24% 23,12% Cr, rfi illcll rir chf rri Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L rcr l ESS li rè vrir (15%) cri cr riv hr ESS (41%). E, c l cr blic, rrv fr rri ly (33%) rfi iriir (36%). Efi, vc 16% lri r à l CSP cr, rfi illcll rir chf rri, l ESS i r l riv hr ESS (11% ffcif) l blic (23% ffcif). 3

4 2 DES ENTREPRISES MULTI FORMES L 4 fr jriiq Rrii ffcif lri l ESS r fr jriiq Rrii bli lyr l ESS r fr jriiq 15,37% 5,9%,15% 12,62% 4,28%,35% 79,39% Fi Mll Criv Acii 82,74% Fi Mll Criv Acii Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 83% bli lyr l ESS Py--Dô cii. Avc lri, l cr ciif li 8% lri Py--Dô, 79% ffif lri l ESS. L cr crif l 2è lyr l ESS, vc 15% ffcif lri 13% bli lyr l ESS. L ll l fi li q 5% lri l ESS l Py--Dô. U fr rc l ivr rè i rri (TPE) Rrii rri r ill ,62% 4,19% 8,1% 6,52% 15,25% 3,32% 12,55% 9,17% 27,26% 73,61% 79,95% 55,56% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Trè i rri : i 1 lri Pi rri : 1 à 49 lri My rri : 5 à 249 lri Gr rri : l 25 lri L ci cil liir c fr rri i rri. Aii, 74% rcr l ESS Py--Dô i 1 lri, 11% l 5 lri. C ii xcliv cr l ci cil liir, iq c c cr l cc l cr riv hr ESS. Aii, 8% rcr riv hr ESS i 1 lri. L cr blic ffich rri iilir cr riv (ESS hr ESS) rri i 5 lri (83%), i rrii iffr : 56% rcr bliq i 1 lri, 27% r 1 49 lri. 4

5 Rri DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cri rri br y r r ETP r jriiq Acii Pblic Tl Py--Dô Priv hr ESS Fi Mll Criv 85,17% 97,66% 1% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 12,12% 14,7% 14,12% Cri rri br vr r r ETP r cr civi 124,62% Pr l bl r, l rri br y vr r ETP r lèv à r. L cr blic ch rri br y lgèr ifrir vc r (i 97,66% l rri y Py-Dô), lr q l cr riv hr ESS i rri y rir vc r r r ETP rri br. L ESS r rri y ifrir à cll r, à vir r, i 93,17% l rri y Py--Dô. Mi brv fr iri r l fill l ESS. E ff, l rri y rè igliir iq ll vri rè 12 r r r ETP l l fill. Aii, l lri criv rçiv 24,61% l q l y rl 33,76% l q l y l ESS vc r r r ETP. L lri fi ll gl lô bi rr, vc rciv r. Ti q l lri cr ciif rçiv q r, i 8,6% i q l bl l ESS y rq 15% i q l bl lri Py--Dô. Si l rri vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l rri vri l 78% r l lir l y l l b (21 69 r l ci cil) l lir l y l l h ( r l civi ficièr rc). Aci cil Ar civi rvic Agriclr, ylviclr êch 77,5% 86,77% 89,77% Crc, rr, hbrg, rri Tl ESS Eig Iri, crci Ifri, cici S hi 97,95% 1% 16,52% 18,95% 19,36% 118,88% Acivi ficièr rc 137,17% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 5

6 DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cii li Cii li lri l ESS Py--Dô r fr jriiq T cl Ar cii li ,18% 11,81% 35,38% 18,1% 23,19% ,82% 88,19% 64,62% 81,9% 76,81% Acii Criv, Mll Fi Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg D l Py--Dô, l ESS c l blic, il f 1,18 lri r bir qivl li (ETP), cr 1,12 lri l riv hr ESS. Aii, l ril ch vg l lri l ci cil liir : 35% r x ccr, cr l 18% lri riv hr ESS 23% lri blic. Mi c brvi à cr, cr l ii rè ir fci fill l ESS. E ff, i 44% lri ciif à ril, c chiffr q 12% r l criv, l ll l fi. C fr rri lri à ril lô cifici cr ciif qi li rq 8% lri l ESS r. Si l cii li vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l cr «griclr, ylviclr êch», «iri, crci», ii q l civi ficièr rc, l cl lrg i ccr 95%, 92% 9% lri, lr q l ci cil, l ig l r civi rvic, l rrii r l cl l r cii li qi gl. L cr «r civi rvic» l ig illr l l à lyr i lri à cl (48% 44%) q lri r cii li (52% 56%). Cii li lri l ESS Py--Dô r cr civi T cl Ar cii li 1 2,4% 9,92% 28,38% 26,59% 55,65% 48,5% 51,92% 4,61% 8,28% ,96% 9,8% 71,62% 73,41% 44,35% 51,5% 48,8% 95,39% 91,72% Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc S hi Ifri Eig Aci cil Ar civi Agriclr, cici rvic ylviclr Pêch Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Iri, crci 6

7 3 DES ACTIVITÉS AU SERVICE DE LA POPULATION 1 lri r 3 rvill l ci cil Rrii li l ESS r cr civi 12,72% 34,91% 1,95% 1,49% 4,41% 2,37% 5,73% 7,24% 11,17% Agriclr, ylviclr, êch Iri, crci Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc Ifri, cici Eig S hi Aci cil Ar civi rvic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 35% lri l ESS rvill l cr l ci cil. C i l cr civi ficièr rc qi cbili l l lri, vc 2% ffcif l ESS Py--Dô. L rcr cl «r civi rvic» li 13% ffcif l ESS r, crr x cr r, liir clr, i gl x bli cl, r l lr rlv l ci cil, l hi l ig (vir ifri.8), cr r cq -i. Il ir vir à rvr c grhiq l ivri ch civi lql vr l rcr l ci cil liir : l rrv r. E l jri l civi cr cil r r cii Pi bli l ESS l cr cil Rrii bli lyr cr cil l ESS r fill 1,89%,63% 34,98% 6,78% 58,24% Tl ESS Priv hr ESS Pblic 97,48% Acii Fi Mll Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L cr civi «ci cil» l Py--Dô cvr à 58% r bli lyr l ESS, à 35% r bli blic, à l 7% r rcr cr riv hr ESS. L ESS jriir l cr cil, il ir vir q l li y qi xcliv ciif : r l 318 rcr l ESS œvr l cil, 31 ciif, 6 ll 2 fi. D l, l rvil fii r l ci cil à hr 72% li, cr 65% r l bl cr l ESS l Py--Dô. Efi, c r l rgi Avrg, l 1 lri l ESS r 2 rvill l cil à cl. L bl c r l cr civi «ci cil» rflè c l ê c q l ci cil liir à vir, x fiii lv, rè lrg jri cii ly, ii q fibl rc li à cl. E cqc, vi à r i c c rrv à l iiq l cr ivi r l ESS i cri rq r crcriiq iffr. 7

8 Di jill 28 l rlii r l I rièr iiq l ESS*, iffr rvx ivigi êr r l ch l ESS iv il rgil. Cr 29 r r l Chbr Rgil l Éci Scil (CRES) Avrg, l Obrvir Rgil l Eci Scil Sliir (ORESS) Avrg vi à fir cîr rcîr l ESS lir viibili fri cl x cr l ESS, x iii x cllcivi r vlr c ci rgi Avrg. L ORESS rvill vc l r cc ci r l CNCRES Obrvir Nil, l r CRES(S) lr Obrvir Rgix. *fii cji r l CNCRES, l ôl «E ciq rgil» l I l xri l DIIESES (rièr iibl r i.fr) Src N ifri CLAP (Cic Lcl l Aril Prcif) yè ifri li r iffr rc l bjcif frir iiq lcli, r civi, r l li l rri. L ch CLAP rq cl r l lri. L li rl i chrc rc DADS (Dclri All D Scil), URSSAF Fci Pbliq E (hr iliir iièr l Df). DADS (Dclri All D Scil) frli clriv q i cclir rri ly lri, lici C l Scri Scil C Grl Iô. C l iq rc ll iiq c xhif bli lr ffcif lri Frc rlii l DOM. Ell r l ly lir li l bl cr riv iblic, y cri rvic l E à crcèr iril crcil (gr rri), cllcivi rriril hôix blic. S c xcl ch : l fci bliq E, l rvic iq l civi xrrriril. L rc DADS ili r l ly r rcr li r l iicr b l rc CLAP (rch âg, cii li...). Pl ifri r l rc r Cc CRES Avrg 18, r l Rchfcl 63 Clr-Frr Pr c 1r Pr rl l ESS, vr r q : L rc i cr «cr iiq» qi lii l cgri ly q v ffrir (c qi i l c r l rc rgil il). N rvill vc l rgi ccr à l liri r rchi Pr. E ri «cr iiq» vq ci-, c Pr rl clir Pr rgil l ESS iibl à l CRES Avrg. L ri r iq r l rcr y fci lyr, q il gi rri cr crif li, cii fi. L cr civi l Agriclr, ylviclr, êch igr l ch iiq r l I r l rièr r l 28. L chiffr i c rri li c cr civi, f r l clcl vli fi rr à ch c. Pl lrg, l cr civi i l clr civi frçi rfr 28 (NAF rv 2) vc l rilgi cg (clr grg NA) iv : Aci cil = QB Acivi ficièr rc = KZ Eig = PZ S = QA Agriclr, ylviclr, êch = AZ Crc, hbrg rri =GZ+IZ Iri crci = BE+FZ Ar rvic = LZ+JZ+MN+RU Pr l cii, c cr Ar rvic ci gr br bli cl (c APE 9499Z icl l brch RU). D xric, l civi c cii rlèv r gr r l ci cil, l ig l l i r cq -i. Rlii:i g : P.PETOT - CRES Avrg ISBN :

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20 il ivi l'i ér 9 / ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér 9...5 Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii '

Plus en détail

À TABLE! S entraîner efficacement

À TABLE! S entraîner efficacement LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG MAI/JUIN 2014 À TABLE! LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES OFFRENT DES CONSEILS POUR LA SAINE ALIMENTATION DE BÉBÉ PLUS U tit rvill Alrt rg Cil érité

Plus en détail

Rapport moral. Loading the future...

Rapport moral. Loading the future... Rpprt mrl 2013 Ldig th ftr... LES TROPHÉES LOADING THE FUTURE 2014 AURONT LIEU l 15 ctbr à R d l cdr d Opprtité Digitl > Clôtr d cdidtr l 24 ji 2014 pr pl d ifrmti Img & Réx Pg 1 EDITO VINCENT MARCATTÉ,

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique.  Cible/Echantillon  Mode de recueil  Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

jam ais trop croire q u un article e st obje ctif, car ilre flète le point route, pour force r les voiture s à tom be r ;

jam ais trop croire q u un article e st obje ctif, car ilre flète le point route, pour force r les voiture s à tom be r ; ATELIER VÉLO BICLO U Bicou d r our prè pu i po é pr xpuion d iz ir. D or i ou j udi d 16h à 20h u 49 v d Roch ié 42100 ()- i nn. L i r véo c un pc d nrid nu : * Réprion d véo : d p r onn on à pour prg

Plus en détail

VISITE DE. Promenade découverte de l architecture à pied ou en vélo

VISITE DE. Promenade découverte de l architecture à pied ou en vélo VISITE DE Rordm Promd découvr d l rchicur à pid ou vélo FR UNE PROMENADE DANS ROTTERDAM Bivu à Rordm, l dsiio d cours séjours do l populrié iriol css d croîr. Pourquoi? Vous l découvrirz biô u cours d

Plus en détail

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT BILAN - ACTIF N 2050 203 Désignation de l entreprise : ASS VAL HOR Adresse de l entreprise Numéro SIRET ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS

Plus en détail

Commande par calculateur Introduction à la représentation d état

Commande par calculateur Introduction à la représentation d état Commd r clclr Irodcio à l rrésio d é SIRE Chir I CNDUIE DE PRCESSUS PR CCUEUR. Prici d commd.. Schém d rici.. Echillog, qificio rolio d'ordr.3. Schéms fociols. scs mérils.. Covrissr mériq logiq.. Covrissr

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

Il s avère que ce démêlé est valable pour de nombreux pays tels que la Chine, USA La liste serait trop longue à énumérer!

Il s avère que ce démêlé est valable pour de nombreux pays tels que la Chine, USA La liste serait trop longue à énumérer! Transferts internationaux : SWIFT, IBAN ou les deux? Nous avons été nombreux à être confrontés lors d une expatriation en Thaïlande, aux transferts de fonds de notre banque européennes vers notre banque

Plus en détail

N 27 - SEPTEM BRE-O CTO BRE 2008

N 27 - SEPTEM BRE-O CTO BRE 2008 N 27 - SEPTEM BRE-O CTO BRE 2008 w w w. -pif.org [Int rntion ] P2 - Afgh ni tn: L p tit gu rr pour civi i tion P3 - Géorgi : L'Abk h z d 'onc Tom P4 - A m gn : R ntré u py d réform [Po itiq u & Société]

Plus en détail

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!»

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!» q io iific bo ch Mlic g f! l o h c To i? co cio collboio vc Pl 5899 ch 7398 ch y éé boé C l ob félié qi, chq jo, o cibl joi fg Blgiq! 4641 ch l o l chc ov i à l g l fg fill i foy ê à l hx! C qlq chiff

Plus en détail

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N T

Plus en détail

L ENSEEIHT. et intégrez une formation innovante en Midi-Pyrénées. Ingénierie Informatique et Réseaux : un métier d avenir 50 %

L ENSEEIHT. et intégrez une formation innovante en Midi-Pyrénées. Ingénierie Informatique et Réseaux : un métier d avenir 50 % L NSIHT INPT-NSIHT Mmbr d PRS Dè Bc +2, DUT, BTS, ATS, Licnc d ingnir d pcilit Informtiq t Rx ont mbch vnt l obtntion dfinitiv d lr diplôm. L 5 % rtnt ont mbch vc n dli moyn d rchrch d mploi d 2 moi. L

Plus en détail

montélimar en Drôme provençale, capitale du nougat et porte de provence

montélimar en Drôme provençale, capitale du nougat et porte de provence mtélimar Drôm prvçal, capital d gat t prt d prvc Slil 260 j / a PALAIS DES CONGRÈS CHARLES AZNAVOUR Accmpagr l xigc d vs prjts! Vs dispsz d 2 salls mdlabls t fctills Mistral 1 t Mistral 2 > 000 m 2 d srfac

Plus en détail

Assurer la conformité d e l infrastructure réseau d u sy stème d information Gilles Clugnac Co nsult ing S y st em E ngineer Cisco F rance 1 C ww w Les challenges r enco nt r és p ar les p r o f essi o

Plus en détail

I:rS':'I'!'uri' IT1:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S. DICTIOl~{AlRE DES CODES. Document no 1339/432

I:rS':'I'!'uri' IT1:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S. DICTIOl~{AlRE DES CODES. Document no 1339/432 I:rS':'I'!'uri' IT:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 l!:t l)~s E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S 977 DICTIOl~{AlRE DES CODES Document no 339/432 - Da!'~:!: c : ~)I':!'='IO~E::'.I:~~::D~ ~~:; ;jo:r~sd:~ ~': :I:"

Plus en détail

... ECOLE P6LYTECHNIQUE DE 'l'hies. ETUDE DE L'ALIM~~'l'ATION EN EAU POTABLE. Année Mai 1979. 4e Cénie Civil. Au tou r' P k.o JET D E FIN D 'E T U DES

... ECOLE P6LYTECHNIQUE DE 'l'hies. ETUDE DE L'ALIM~~'l'ATION EN EAU POTABLE. Année Mai 1979. 4e Cénie Civil. Au tou r' P k.o JET D E FIN D 'E T U DES ç ECOLE P6LYTECHNIQUE DE 'l'hies r l, P k.o JET D E FIN D 'E T U DES ETUDE DE L'ALIM~~'l'ATION EN EAU POTABLE ~u VIL~AGE DE N'DIAfATE,, '\ '_,,,~_. "~'...,. ~ :; \.-A ~Ç)ÇJ ~.... Au tou r' 4e Cénie Civil

Plus en détail

Mag. vivre. un premier pas vers l autonomie. aujourd hui. logement des jeunes. évasion p. 11. coup de projecteur p. 08 écoquartiers, un château d eau

Mag. vivre. un premier pas vers l autonomie. aujourd hui. logement des jeunes. évasion p. 11. coup de projecteur p. 08 écoquartiers, un château d eau cp projctur p. 08 écoquartir, UN CHAMP D AVENIR CE N EST QU à tir l anné 2 011 qu mot écoquartir fait apit dan dictnair Lar. éva p. 11 Un nuit dan un chât d HISTOIRE D UNE RECONVERSION RÉUSSIE. L OCCASION

Plus en détail

Postal Standards Lettermail

Postal Standards Lettermail Tarifs de Postes Canada - 2015 Postal Standards Lettermail TARIFS AU COMPTOIR En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société

Plus en détail

Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche?

Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche? L e s É t u d e s d u C E R I N 61 - décembre 1999 Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche? Christian Lequesne Centre d'études et de recherches internationales

Plus en détail

REPUBLIQUE DU SENEGAL .~. ECOLE SlTPERIEURE POLYTECHNIQUE Centre de Thiés Département de Génie Electromécanique PROJET DE FIN D'ETUDES

REPUBLIQUE DU SENEGAL .~. ECOLE SlTPERIEURE POLYTECHNIQUE Centre de Thiés Département de Génie Electromécanique PROJET DE FIN D'ETUDES REPUBLIQUE DU SENEGAL UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR ~I.~. '\ r. J i '- r\-, " ~ ". ' j4 \ f \ "\..) --' ECOLE SlTPERIEURE POLYTECHNIQUE Centre de Thiés Département de Génie Electromécanique PROJET

Plus en détail

HISTORICAL ARCHIVES of the EUROPEAN UNION. Emile Noël fonds FONDS CODE EN-2100 DATE TITLE

HISTORICAL ARCHIVES of the EUROPEAN UNION. Emile Noël fonds FONDS CODE EN-2100 DATE TITLE HISTORICAL ARCHIVES of the EUROPEAN UNION Emile Noël fonds FONDS CODE EN-2100 DATE 1986 TITLE Agenda personnels d'e. Noël THESE DOCUMENTS ARE FURNISHED FOR STUDY PURPOSES ONLY. WRITTEN AUTHORIZATION MUST

Plus en détail

Pays et Structures de comptes associées. CODE PEI FORMAT DE L'IBAN Détail structure IBAN

Pays et Structures de comptes associées. CODE PEI FORMAT DE L'IBAN Détail structure IBAN CODE AFGHANISTAN AF 660 AFRIQUE DU SUD ZA 388 ALBANIE AL 070 ALkk BBBG GGGK CCCC CCCC CCCC CCCC ALGERIE DZ 208 ALLEMAGNE DE 004 DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC ANDORRE AD 043 ADkk BBBB GGGG CCCC CCCC CCCC

Plus en détail

Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3

Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3 Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3 NORME RECOMMANDÉE CONCERNANT LES CODES À DEUX LETTRES POUR LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS, AUTRES ENTITÉS ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES Texte révisé adopté

Plus en détail

EDITION DE TOULOUSE RESS DU. DIRECTION : 25, Rue Roquelaine, TOULOUSE Téléphone

EDITION DE TOULOUSE RESS DU. DIRECTION : 25, Rue Roquelaine, TOULOUSE Téléphone EDTON DE TOULOUSE D ANNEE - N 4740 AB ONNEENTS *'t H U tll Frnc 9 Coloni * 4fr 8b É_ i-trif pot! 5fr fr 40tP Etrngr { p gio r ifpotl fr 00f0ff Au Congrès Socilist? biss dolr s Tourists our s Hôtlirs Frnçis

Plus en détail

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah UNIVERSITE MOULAY ISMAIL FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES MEKNES Master AISA Préparé par: Cherkani sami Encadré par le Professeur: Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir

Plus en détail

LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE

LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 1987, \. Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 1987 Copyrighl 1986 fonds des Nations Unies pour l 'enfan ce Tous droits

Plus en détail

SUR LA MULTIPLICATION DE SÉRIES ABSOLUMENT CONVERGENTES

SUR LA MULTIPLICATION DE SÉRIES ABSOLUMENT CONVERGENTES Det Kgl. Daske Videskaberes Selskab. Mathematisk-fysiske Meddelelser. I, 4. SUR LA MULTIPLICATION DE SÉRIES ABSOLUMENT CONVERGENTES PAR DES SÉRIES SOMMABLES PAR LA MÉTHODE DE CESÀR O PA R A. F. ANDERSE

Plus en détail

MODE OPERATOIRE - REFERENTIEL TIERS GESTIONNAIRE NIVEAU A

MODE OPERATOIRE - REFERENTIEL TIERS GESTIONNAIRE NIVEAU A MODE OPERATOIRE - REFERENTIEL TIERS GESTIONNAIRE NIVEAU A Référence CNRS/BFC/ /BFC_Mode_Operatoire_Referentiel_Tiers_GestA_v7 Date de la dernière mise à jour 18/06/2013 18:06 Objet Ce document présente

Plus en détail