ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE"

Transcription

1 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l li riril li r, rl q ll, criv i irê g ci ir Ci cil li i q ll cr. c l, r i fii, r l ll f i q r rc r rbl r g :, c r c l v g r cix, hi if : l r c ll c L libr j r rvic rch rfi ch r L ci l l i r l c irig l : l bj ri q i cr l l c cllciv L gvr i ci c l, l i ix» r = v «ci : l bfic ri r b l r civi l L liri l v i rr. ririir ir à r i c cr il y : c S S E l, ô D D l Py- li 9,65% l Prè ri r l r li il Pl r v r b i rr r y l bli h:// 212

2 1 POIDS ET SPÉCIFICITÉS lri rvill l Éci Scil Sliir l Py--Dô Pi ffcif lri l ESS l ci Py--Dô Pi bli lyr l ESS l ci Py--Dô 29,84% 9,65% 9,47% 1,4% 6,5% Tl ESS Priv hr ESS 8,49% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Pblic Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg E 28, l Py--Dô c bli lyr l ci cil liir (ESS), lql rvill r. Aii, l cii, criv, ll fi li 9,65% l bl lri r, cr 11,35% Avrg. L Py--Dô ii l 4 è r vrg r i ffcif lri l ESS. 2/3 lri f Rrii li l ESS r x l Py--Dô Tl ESS 34,75% 65,25% Priv hr ESS 62,44% 37,56% H F Pblic 41,59% 58,41% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Pri l lri l ESS 65% f r l 35% h. C x fiii l l lv iq il 58% l blic l 38% l riv hr ESS. L x lv li fii xliqr ri r rc ir rcr l ESS i civi ù l f riill rrr : ci,, cil. 2

3 POIDS ET SPÉCIFICITÉS Prè 3 r à l rri ici 218 Pyri âg 55 l D 45 à 54 D 35 à 44 D 25 à 34 Mi 25 5 Tl ESS 6,8% 5,61% 1 13,65% 1,27% 14,62% 12,78% 15 24,1% Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 29,32% 27,67% 27,47% 27,19% 22,56% 25,38% 17,9% 2 Priv hr ESS ,68% Pblic 35 L yri âg lri l ESS Py--Dô z iilir à cll brv l cr blic : l lri i 25 rr rciv 7% 6% l ffcif ; c rri 14% l ESS 15% l blic r l lri l 55. E rvch, l lri cr riv hr ESS l j q cx l ESS blic : 13% i 25 1% l 55. Aii, rè 3 lri l ESS rir à l rri ici 218. Cci ggèr q ci i i lc r q l ESS f cîr rè l j fi rr l rvll gri l rfr xric l rc rcr à vir. D lri qlifi Rrii ffcif lri r cgri ci-rfill Tl ESS 15,14% 33,33% 35,56% 15,97% Ovrir Ely Priv hr ESS 41,4% 26,93% 21,16% 1,88% Prfi iriir Pblic 8,75% 41,89% 26,24% 23,12% Cr, rfi illcll rir chf rri Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L rcr l ESS li rè vrir (15%) cri cr riv hr ESS (41%). E, c l cr blic, rrv fr rri ly (33%) rfi iriir (36%). Efi, vc 16% lri r à l CSP cr, rfi illcll rir chf rri, l ESS i r l riv hr ESS (11% ffcif) l blic (23% ffcif). 3

4 2 DES ENTREPRISES MULTI FORMES L 4 fr jriiq Rrii ffcif lri l ESS r fr jriiq Rrii bli lyr l ESS r fr jriiq 15,37% 5,9%,15% 12,62% 4,28%,35% 79,39% Fi Mll Criv Acii 82,74% Fi Mll Criv Acii Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 83% bli lyr l ESS Py--Dô cii. Avc lri, l cr ciif li 8% lri Py--Dô, 79% ffif lri l ESS. L cr crif l 2è lyr l ESS, vc 15% ffcif lri 13% bli lyr l ESS. L ll l fi li q 5% lri l ESS l Py--Dô. U fr rc l ivr rè i rri (TPE) Rrii rri r ill ,62% 4,19% 8,1% 6,52% 15,25% 3,32% 12,55% 9,17% 27,26% 73,61% 79,95% 55,56% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Trè i rri : i 1 lri Pi rri : 1 à 49 lri My rri : 5 à 249 lri Gr rri : l 25 lri L ci cil liir c fr rri i rri. Aii, 74% rcr l ESS Py--Dô i 1 lri, 11% l 5 lri. C ii xcliv cr l ci cil liir, iq c c cr l cc l cr riv hr ESS. Aii, 8% rcr riv hr ESS i 1 lri. L cr blic ffich rri iilir cr riv (ESS hr ESS) rri i 5 lri (83%), i rrii iffr : 56% rcr bliq i 1 lri, 27% r 1 49 lri. 4

5 Rri DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cri rri br y r r ETP r jriiq Acii Pblic Tl Py--Dô Priv hr ESS Fi Mll Criv 85,17% 97,66% 1% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 12,12% 14,7% 14,12% Cri rri br vr r r ETP r cr civi 124,62% Pr l bl r, l rri br y vr r ETP r lèv à r. L cr blic ch rri br y lgèr ifrir vc r (i 97,66% l rri y Py-Dô), lr q l cr riv hr ESS i rri y rir vc r r r ETP rri br. L ESS r rri y ifrir à cll r, à vir r, i 93,17% l rri y Py--Dô. Mi brv fr iri r l fill l ESS. E ff, l rri y rè igliir iq ll vri rè 12 r r r ETP l l fill. Aii, l lri criv rçiv 24,61% l q l y rl 33,76% l q l y l ESS vc r r r ETP. L lri fi ll gl lô bi rr, vc rciv r. Ti q l lri cr ciif rçiv q r, i 8,6% i q l bl l ESS y rq 15% i q l bl lri Py--Dô. Si l rri vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l rri vri l 78% r l lir l y l l b (21 69 r l ci cil) l lir l y l l h ( r l civi ficièr rc). Aci cil Ar civi rvic Agriclr, ylviclr êch 77,5% 86,77% 89,77% Crc, rr, hbrg, rri Tl ESS Eig Iri, crci Ifri, cici S hi 97,95% 1% 16,52% 18,95% 19,36% 118,88% Acivi ficièr rc 137,17% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 5

6 DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cii li Cii li lri l ESS Py--Dô r fr jriiq T cl Ar cii li ,18% 11,81% 35,38% 18,1% 23,19% ,82% 88,19% 64,62% 81,9% 76,81% Acii Criv, Mll Fi Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg D l Py--Dô, l ESS c l blic, il f 1,18 lri r bir qivl li (ETP), cr 1,12 lri l riv hr ESS. Aii, l ril ch vg l lri l ci cil liir : 35% r x ccr, cr l 18% lri riv hr ESS 23% lri blic. Mi c brvi à cr, cr l ii rè ir fci fill l ESS. E ff, i 44% lri ciif à ril, c chiffr q 12% r l criv, l ll l fi. C fr rri lri à ril lô cifici cr ciif qi li rq 8% lri l ESS r. Si l cii li vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l cr «griclr, ylviclr êch», «iri, crci», ii q l civi ficièr rc, l cl lrg i ccr 95%, 92% 9% lri, lr q l ci cil, l ig l r civi rvic, l rrii r l cl l r cii li qi gl. L cr «r civi rvic» l ig illr l l à lyr i lri à cl (48% 44%) q lri r cii li (52% 56%). Cii li lri l ESS Py--Dô r cr civi T cl Ar cii li 1 2,4% 9,92% 28,38% 26,59% 55,65% 48,5% 51,92% 4,61% 8,28% ,96% 9,8% 71,62% 73,41% 44,35% 51,5% 48,8% 95,39% 91,72% Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc S hi Ifri Eig Aci cil Ar civi Agriclr, cici rvic ylviclr Pêch Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Iri, crci 6

7 3 DES ACTIVITÉS AU SERVICE DE LA POPULATION 1 lri r 3 rvill l ci cil Rrii li l ESS r cr civi 12,72% 34,91% 1,95% 1,49% 4,41% 2,37% 5,73% 7,24% 11,17% Agriclr, ylviclr, êch Iri, crci Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc Ifri, cici Eig S hi Aci cil Ar civi rvic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 35% lri l ESS rvill l cr l ci cil. C i l cr civi ficièr rc qi cbili l l lri, vc 2% ffcif l ESS Py--Dô. L rcr cl «r civi rvic» li 13% ffcif l ESS r, crr x cr r, liir clr, i gl x bli cl, r l lr rlv l ci cil, l hi l ig (vir ifri.8), cr r cq -i. Il ir vir à rvr c grhiq l ivri ch civi lql vr l rcr l ci cil liir : l rrv r. E l jri l civi cr cil r r cii Pi bli l ESS l cr cil Rrii bli lyr cr cil l ESS r fill 1,89%,63% 34,98% 6,78% 58,24% Tl ESS Priv hr ESS Pblic 97,48% Acii Fi Mll Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L cr civi «ci cil» l Py--Dô cvr à 58% r bli lyr l ESS, à 35% r bli blic, à l 7% r rcr cr riv hr ESS. L ESS jriir l cr cil, il ir vir q l li y qi xcliv ciif : r l 318 rcr l ESS œvr l cil, 31 ciif, 6 ll 2 fi. D l, l rvil fii r l ci cil à hr 72% li, cr 65% r l bl cr l ESS l Py--Dô. Efi, c r l rgi Avrg, l 1 lri l ESS r 2 rvill l cil à cl. L bl c r l cr civi «ci cil» rflè c l ê c q l ci cil liir à vir, x fiii lv, rè lrg jri cii ly, ii q fibl rc li à cl. E cqc, vi à r i c c rrv à l iiq l cr ivi r l ESS i cri rq r crcriiq iffr. 7

8 Di jill 28 l rlii r l I rièr iiq l ESS*, iffr rvx ivigi êr r l ch l ESS iv il rgil. Cr 29 r r l Chbr Rgil l Éci Scil (CRES) Avrg, l Obrvir Rgil l Eci Scil Sliir (ORESS) Avrg vi à fir cîr rcîr l ESS lir viibili fri cl x cr l ESS, x iii x cllcivi r vlr c ci rgi Avrg. L ORESS rvill vc l r cc ci r l CNCRES Obrvir Nil, l r CRES(S) lr Obrvir Rgix. *fii cji r l CNCRES, l ôl «E ciq rgil» l I l xri l DIIESES (rièr iibl r i.fr) Src N ifri CLAP (Cic Lcl l Aril Prcif) yè ifri li r iffr rc l bjcif frir iiq lcli, r civi, r l li l rri. L ch CLAP rq cl r l lri. L li rl i chrc rc DADS (Dclri All D Scil), URSSAF Fci Pbliq E (hr iliir iièr l Df). DADS (Dclri All D Scil) frli clriv q i cclir rri ly lri, lici C l Scri Scil C Grl Iô. C l iq rc ll iiq c xhif bli lr ffcif lri Frc rlii l DOM. Ell r l ly lir li l bl cr riv iblic, y cri rvic l E à crcèr iril crcil (gr rri), cllcivi rriril hôix blic. S c xcl ch : l fci bliq E, l rvic iq l civi xrrriril. L rc DADS ili r l ly r rcr li r l iicr b l rc CLAP (rch âg, cii li...). Pl ifri r l rc r Cc CRES Avrg 18, r l Rchfcl 63 Clr-Frr Pr c 1r Pr rl l ESS, vr r q : L rc i cr «cr iiq» qi lii l cgri ly q v ffrir (c qi i l c r l rc rgil il). N rvill vc l rgi ccr à l liri r rchi Pr. E ri «cr iiq» vq ci-, c Pr rl clir Pr rgil l ESS iibl à l CRES Avrg. L ri r iq r l rcr y fci lyr, q il gi rri cr crif li, cii fi. L cr civi l Agriclr, ylviclr, êch igr l ch iiq r l I r l rièr r l 28. L chiffr i c rri li c cr civi, f r l clcl vli fi rr à ch c. Pl lrg, l cr civi i l clr civi frçi rfr 28 (NAF rv 2) vc l rilgi cg (clr grg NA) iv : Aci cil = QB Acivi ficièr rc = KZ Eig = PZ S = QA Agriclr, ylviclr, êch = AZ Crc, hbrg rri =GZ+IZ Iri crci = BE+FZ Ar rvic = LZ+JZ+MN+RU Pr l cii, c cr Ar rvic ci gr br bli cl (c APE 9499Z icl l brch RU). D xric, l civi c cii rlèv r gr r l ci cil, l ig l l i r cq -i. Rlii:i g : P.PETOT - CRES Avrg ISBN :

Supplément Nouveautés 2015

Supplément Nouveautés 2015 Ki d pli Trèfl à 4 fill Blb Cry Gri Cr Cffr rmiq Pr d prli d r prj, ccz- : Pl Arbr Cri : Gii CODRON Pblici : 06 15 25 61 27 - Jill 2014 Dcm ph crcll - Crdi ph : G. CODRON & Fli. Spplm N 2015 L gl pbliciir

Plus en détail

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr i & V : SA E b i i 1 3 2 0 1 Ai 0800 9 h P i iè P i i i i S j C i Si E ) i Ti (i ib i Q,. bq i, FA V k, Pi b h iè i Si b, D Z, P E q Si-i SAV ET RÉPARATION S hiq : E q SSII VAR, i hiq Jh i h 0800 910 231.

Plus en détail

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école?

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école? V vz - 90 éèv, v ê céré cmm "p éc" V vz + 90 éèv, v ê céré cmm "gr éc" V ê éc prmr, z vr p : A D V ê éc cr, z vr p : F D V ê éc prmr, z vr p : B, C E V ê éc cr, z vr p : G, H I P gb, z vr p A P gb, z vr

Plus en détail

Panorama. de l économie sociale et solidaire

Panorama. de l économie sociale et solidaire Panorama de l économie sociale EN FRANCE ET DANS LES RÉGIONS Réalisée par l Observatoire National de l Economie Sociale et Solidaire, cette nouvelle édition du «Panorama de l économie sociale en France

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique.  Cible/Echantillon  Mode de recueil  Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!»

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!» q io iific bo ch Mlic g f! l o h c To i? co cio collboio vc Pl 5899 ch 7398 ch y éé boé C l ob félié qi, chq jo, o cibl joi fg Blgiq! 4641 ch l o l chc ov i à l g l fg fill i foy ê à l hx! C qlq chiff

Plus en détail

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20 il ivi l'i ér 9 / ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér 9...5 Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii '

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi c. f. www i l y v 14 F c li 20 b w C Sil c H B i k M lic h ED w f f F N g hi M i w F N Th 2 014 i yh bg f h v c 300 x C ic O fif w, h C l liic l y c. T c hy ck b h, lci hi v ic wih cii y -k. Thi y w lgi

Plus en détail

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo- VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BR E T, M a i r e d e V i l l e u r

Plus en détail

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,..

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,.. F.A.C. D'AIDE ET DE COOPÉRATION ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL.,,_.,...,,...,..... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - ntr...,.., D'EX~CUTION DU BARRAGE DE Marché

Plus en détail

!" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $'

! #$#% #& ' ( &)(*% * $*' )#*(+#%(' $#),)- '(*+.%#'#/* ') $' !" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $' &!*#$)'#*&)"$#().*0$#1' '#'((#)"*$$# ' /("("2"(' 3'"1#* "# ),," "*(+$#1' /&"()"2$)'#,, '#' $)'#2)"#2%#"!*&# )' )&&2) -)#( / 2) /$$*%$)'#*+)

Plus en détail

a g c d n d e s e s m b

a g c d n d e s e s m b PPrrooppoossiittiioo 22001111JJPP 22770055 000011 uu 0088 fféévvrriirr 22001111 VVlliiiittéé jjuussqquu uu 3300//0044//22001111 tim c ir tv é p g c h u i rè s G A Z iv lu s IC.G R é c lo y m ip s 9 r7

Plus en détail

9,8 % de l emploi 2,1 millions de salariés 203 000 établissements employeurs

9,8 % de l emploi 2,1 millions de salariés 203 000 établissements employeurs DONNÉES AU 31/12/2006 SOURCE INSEE-CLAP 1 - DÉCEMBRE 2008 Panorama de l'économie sociale EN FRANCE ET DANS LES RÉGIONS Ce document est la première publication réalisée par l Observatoire national de l

Plus en détail

PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE PREFET Chambre Régionale de l'économie Sociale et Solidaire Languedoc-Roussillon S'associer I Coopérer I Mutualiser PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Languedoc-Roussillon édition 2013 Chambre

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

PANORAMA. Economie sociale et solidaire dans l'entente. Décembre 2013. Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS

PANORAMA. Economie sociale et solidaire dans l'entente. Décembre 2013. Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS Economie sociale et solidaire dans l'entente PANORAMA Décembre 2013 Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS L économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à

Plus en détail

CERES logiciel de gestion commerciale pour négociants en vin

CERES logiciel de gestion commerciale pour négociants en vin CERES logicil gion commrcial pour négocian n vin. Gion complè acha vn : comman, rérvaion, gion courag commrciaux.. Moul campagn primur : piloag la campagn via un ablau bor prman viualir accér aux informaion

Plus en détail

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr é z s r séc abac 100 % gra b é a r f sps a grâc à www.bma.cm.fr l p m c f s l c x f! U sps p r c r a s VwM, l acr a sr l marché la ésrllac, a éé sélcé par Bma pr pmsr mps rél la sécré r p. Grâc à la chlg

Plus en détail

4.1. Sources. Champs. et méthodes. de l ESS. Liste des catégories juridiques incluses dans le champ de l économie sociale

4.1. Sources. Champs. et méthodes. de l ESS. Liste des catégories juridiques incluses dans le champ de l économie sociale 4.0 Sources et méthodes Le périmètre a été établi en collaboration avec l INSEE et les méthodologies de traitement sont harmonisées au sein du réseau national des observatoires des Chambres Régionales

Plus en détail

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Intervention du 29 Avril 2004 9 h 15 10 h 45 M. Sébastien Bahloul Chef de projet Expert Annuaire LDAP bahloul@linagora.com OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Plan

Plus en détail

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS !"# SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS INTRODUCTION :!"# DEFINITION : # % & ' ( ) # # ) * + # #, #, -",.*",.*"/01- SYSTEME D EXPLOITATION MS-DOS : "%&'(!&"(%) +# -",.*" 2(# "%"&""&"(%) -",.*" 2 #-",.*" 3

Plus en détail

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

La santé de votre entreprise mérite notre protection. mutuelle mclr La santé de votre entreprise mérite notre protection. www.mclr.fr Qui sommes-nous? En tant que mutuelle régionale, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs liées à la taille

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

Chambre Régionale. de l Economie Sociale et Solidaire. Haute Normandie PANORAMA. de l Economie Sociale et Solidaire

Chambre Régionale. de l Economie Sociale et Solidaire. Haute Normandie PANORAMA. de l Economie Sociale et Solidaire Chambre Régionale Haute Normandie de l Economie Sociale et Solidaire PANORAMA de l Economie Sociale et Solidaire Haute Normandie - Edition 2013 PANORAMA 2012/2013 // Economie Sociale et Solidaire de Haute

Plus en détail

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Déclarer un événement indésirable un élément majeur pour la sécurits curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Les hôpitaux plus meurtriers que la route Courrier de l escaut, janvier

Plus en détail

Philippe-Didier GAUTHIER

Philippe-Didier GAUTHIER -Didier Ingénierie, Management, Administration en Éducation et Formation 1 - Parcours professionnel 2 - Projet professionnel 3 - Missions et interventions Portfolio Numérique : - Didier Parcours professionnel

Plus en détail

L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire

L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire Contexte régional Créé en 2010 par l Atelier Centre de ressources régional de l économie sociale et solidaire et la Chambre régionale

Plus en détail

Panorama. de l économie sociale et solidaire

Panorama. de l économie sociale et solidaire Panorama de l économie sociale et solidaire en France et dans les régions - Édition 2012 >>>>> >>>>> Réalisé par l Observatoire national de l économie sociale et solidaire, cette nouvelle édition du «Panorama

Plus en détail

Le Petit. Compta. Les notions clés en 21 fiches. Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux

Le Petit. Compta. Les notions clés en 21 fiches. Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux Le Petit 2014 Compta Les notions clés en 21 fiches Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux Liste des abréviations utilisées dans cet ouvrage ABS : Autres biens et services AGO : Assemblée

Plus en détail

Découpe et colle les images dans la bonne colonne.

Découpe et colle les images dans la bonne colonne. Le son [an], 3 discrimination auditive Découpe et colle les images dans la bonne colonne. J entends[van] J entends [lan] J entends [man] J entends [ran] J entends[chan] J entends [pan] J entends [quan]

Plus en détail

Technique RSR. 27.6.08 /DCo

Technique RSR. 27.6.08 /DCo La : -35 collaborateurs -120 applications métiers -2 services de piquet -1 service desk commun avec la TSR -Un parc véhicule -Un parc de matériel extérieur -Une très forte diversité d outil et de connaissances

Plus en détail

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION Alberto Escudero Pascual Ce que cette unité vous dit... Un budget n'est pas une requête pour du financement... Un bon plan nécessite un bon budget... Un bon budget montre

Plus en détail

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE Les engagements : CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS Une réponse du banquier dans un délai de 15 jours Une motivation

Plus en détail

Compression Compression par dictionnaires

Compression Compression par dictionnaires Compression Compression par dictionnaires E. Jeandel Emmanuel.Jeandel at lif.univ-mrs.fr E. Jeandel, Lif CompressionCompression par dictionnaires 1/25 Compression par dictionnaire Principe : Avoir une

Plus en détail

Retour d expérience sur le management des processus

Retour d expérience sur le management des processus GSI Gestion des systèmes d information Retour d expérience sur le management des processus Université d été 8-31 août 00 Dijon Guy Rivoire Consultant ELNOR Guy RIVOIRE 30/08/00 / 1 Présentation ELNOR Cabinet

Plus en détail

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC dfoncionnmn dan la coninuié du réau piéonnir DIAGNOSTIC L problèm du réau on réprorié ur un car "poin noir du réau", c problèm on d différn naur, il puvn êr lié à la écurié, à la coninuié ou au confor

Plus en détail

Un exemple d étude de cas

Un exemple d étude de cas Un exemple d'étude de cas 1 Un exemple d étude de cas INTRODUCTION Le cas de la Boulangerie Lépine ltée nous permet d exposer ici un type d étude de cas. Le processus utilisé est identique à celui qui

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven IL If I L S V Ey G Khk U L 13/02/02 pé? xp qé xp pz à pz p héhq pé p à q z p à p héhq fé à p à q pz xp q 'p (è) f, '-à- p. x. ' é ff. N xp à py qq' q z b ( f) P xp pô pp L p - pé pz ': z qq', q -? Bj,

Plus en détail

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi ---------------- MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ------------- DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SUPERVISION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

Plus en détail

Zone d'emploi de Lyon

Zone d'emploi de Lyon Lyon - Zone d'emploi Territoire de référence (TR): FicheOMPREL Somme des 8 zones d'emploi de la RUL Edition 2012 / 2013 Cette fiche socio-économique est générée à partir de l observatoire Baseco Rhône-Alpes

Plus en détail

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT MM1(F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L ARRANGEMENT DE MADRID (Règle 9 du règlement

Plus en détail

L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire

L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire Rapport d étude Observatoire National de l ESS CNCRES Elisa Braley, responsable de l Observatoire Arnaud Matarin, chargé d études observatoire@cncres.org

Plus en détail

Imputation du salaire d ego dans TeO

Imputation du salaire d ego dans TeO Imputation du salaire d ego dans TeO Objet de la note : linéariser la réponse en tranche du salaire, et imputer le salaire en cas de non réponse Champ et principe de la méthode Les individus qui se sont

Plus en détail

Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI COPLAT 4.2 COPAYM 4.2

Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI COPLAT 4.2 COPAYM 4.2 Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI 4.2 COPAYM 4.2 Cahier des charges Pôle emploi - 2014 Référence Cdcf Ducs EDI Pôle emploi Version 0.17 Date Etat Rédacteur Joëlle CLAVREUL Historique de la

Plus en détail

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Rappel d u c h api t r e pr é c é d en t : l i de n t i f i c a t i o n e t l e s t i m a t i o n de s y s t è m e s d é q u a t i o n s s i m u lt a n é e s r e p o

Plus en détail

l Agence Qui sommes nous?

l Agence Qui sommes nous? l Agence Qui soes nous? Co Justine est une agence counication globale dont la ission est prendre en charge l enseble vos besoins et probléatiques counication. Créée en 2011, Co Justine a rapient investi

Plus en détail

GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES

GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES Ministère de l Éducation TA B L E D E S M AT I È R E S 2 I N T RO D UC TI ON E T C O N T EX T E Q

Plus en détail

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique 3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique Financement du système de santé, aujourd'hui et en cas d'acceptation de l'initiative sur la caisse unique: exemple d'une famille avec

Plus en détail

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser Livret d accueil Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs S associer coopérer mutualiser PRÉAMBULE Accueillir au sein des structures de l Économie Sociale et Solidaire

Plus en détail

ÉDITORIAL. Chiffres Clés. 29% des emplois. 11% des établissements employeurs de la région

ÉDITORIAL. Chiffres Clés. 29% des emplois. 11% des établissements employeurs de la région ÉDITORIAL Les mutations environnementales, économiques et sociales n ont de cesse et depuis quelques années nous ressentons que cette vitesse d évolution tend à devenir exponentielle Que sera demain? Cette

Plus en détail

Informations techniques et questions

Informations techniques et questions Journée Erasmus Appel à propositions 2015 Informations techniques et questions Catherine Carron et Amanda Crameri Coordinatrices de projet Erasmus Contenu Call solution transitoire 2015 : remarques générales

Plus en détail

parisien de tontine chinoise

parisien de tontine chinoise La Kntine. M. Lelart. Ed. AUPELF-UREF. John Libbey Eurotext. Paris 0 1990, pp. 95-108. 5 Un exemple parisien de tontine chinoise Thierry PAIRAULT CNRS. Centre de recherche et de documentation sur la Chine

Plus en détail

GESTION LOCATIVE. S.A.S au capital de 15000 euros SIRET 789 776 739 00011 APE 741 GA TVA FR8178977673900011

GESTION LOCATIVE. S.A.S au capital de 15000 euros SIRET 789 776 739 00011 APE 741 GA TVA FR8178977673900011 GESTION LOCATIVE La petite Martinière- 35460 SAINT BRICE EN COGLES Tél. 02.99.97.61.55 Port. Dominique 06.62.63.88.11 Port. Sandrine 06.58.57.76.16 contact@sdgi-bretagne.com www.sdgi-bretagne.com S.A.S

Plus en détail

Votre succès notre spécialité!

Votre succès notre spécialité! V ccè pécé! C Cchg Fm Igé Rcm V ccè pécé! L p mbx mché. E MPS I C g démq p ff pé pf d chq c : p é. N Fc: EMPSI Cg éé céé 2010 P Bddd Bchb q pé p d 8 d md d p. I dévpp N cmp xgc d é d. N c pfm mé d q gg

Plus en détail

Comment régler un litige avec son vendeur de produits financiers?

Comment régler un litige avec son vendeur de produits financiers? Comment régler un litige avec son vendeur de produits financiers? Elsa Aubert Direction des relations avec les épargnants Le 16 novembre 2011 2 Plan de la présentation I Auprès de qui réclamer? 1. L interlocuteur

Plus en détail

«Panorama transfrontalier de l économie sociale et solidaire»

«Panorama transfrontalier de l économie sociale et solidaire» Une implantation forte de l Economie Sociale et Solidaire de part et d autre de la frontière. Forte de plus de 13 000 établissements et de plus de 200 000 emplois sur le territoire transfrontalier, l économie

Plus en détail

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse page 8 AGREGATIN de MATHEMATIQUES: 1991 1/5 externeanalyse concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse NTATINS ET DGFINITINS Dans tout le problème, R+ désigne l intervalle

Plus en détail

vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national innover et entreprendre créer son emploi

vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national innover et entreprendre créer son emploi vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national de S l économie ociale & olidaire entrée libre innover et entreprendre créer son emploi FondeR son association epargner

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

3 : «L amitié éternelle» 4 : «L amour» 5 à 11 : Le Dossier 12 : Loisirs 13 : Fin d année en beauté

3 : «L amitié éternelle» 4 : «L amour» 5 à 11 : Le Dossier 12 : Loisirs 13 : Fin d année en beauté L c - 3 : «L mé é» 4 : «L m» 5 à 11 : L D 12 : L 13 : F é bé L J éèv Lycé L P, èm égé éèv, é f é c 2013-2014, D éc ccé à c ; x c ô, c éê vfé qq é. L - émé chz j? C mé év qq, é à c m q... B... c! LC, c.

Plus en détail

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES Nom de l'adhérent : N d'adhérent :.. INFORMATIONS DIVERSES Rubrique Nom de la personne à contacter AD Date de début exercice N BA Date de fin exercice N BB Date d'arrêté provisoire BC DECLARATION RECTIFICATIVE

Plus en détail

Office de l harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) Indications requises par l OHMI: Référence du déposant/représentant :

Office de l harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) Indications requises par l OHMI: Référence du déposant/représentant : Office de l harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) Réservé pour l OHMI: Date de réception Nombre de pages Demande d enregistrement international relevant exclusivement du protocole de Madrid OHMI-Form

Plus en détail

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet.

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet. Séris méris Cha : cors comlt Séris d réls t d comlxs Défiitio : séri d réls o d comlxs Défiitio : séri corgt o dirgt Rmar : iflc ds rmirs trms d séri sr la corgc Théorèm : coditio écssair d corgc Théorèm

Plus en détail

WebInfoRoute. Gestion de l'information routière. outil développé en partenariat avec le. Conseil Général des Hautes-Alpes.

WebInfoRoute. Gestion de l'information routière. outil développé en partenariat avec le. Conseil Général des Hautes-Alpes. WebInfoRoute Gestion de l'information routière outil développé en partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Alpes Sommaire L'information routière dans les Hautes-Alpes Patrouilles Viabilité hivernale

Plus en détail

Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents

Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents Mercredi 5 novembre 2014 Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents Hervé PETTON, Directeur Territorial 35 ans d expérience professionnelle en collectivités

Plus en détail

Durée de L épreuve : 2 heures. Barème : Exercice n 4 : 1 ) 1 point 2 ) 2 points 3 ) 1 point

Durée de L épreuve : 2 heures. Barème : Exercice n 4 : 1 ) 1 point 2 ) 2 points 3 ) 1 point 03 Mai 2013 Collège Oasis Durée de L épreuve : 2 heures. apple Le sujet comporte 4 pages et est présenté en livret ; apple La calculatrice est autorisée ; apple 4 points sont attribués à la qualité de

Plus en détail

Automatisation. Industrialisation des tests

Automatisation. Industrialisation des tests Module C : Industrialisation des tests Industrialisation des tests V1.1. VERIFIER.VALIDER ALTRAN CIS, de l assurance Qualité à l assurance de la qualité le lien et la de l automatisation des automates

Plus en détail

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille.

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Symposium sur les Créneaux d'excellence québécois et les Pôles de compétitivité français Québec Mercredi

Plus en détail

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14 Votre Votre partenaire partenaire 2014 2014 ««TOUT-EN-UN»» les canaux du marketing direct distribution d imprimés publicitaires et d échantillons envois adressés e-solutions vos avantages & objectifs AVANTAGES

Plus en détail

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement Petit déjeuner débat 11 avril 2013 1 Dominique DENIEL Expert comptable Commissaire aux comptes Ouest Conseils Quimper Pascale DEMONTFAUCON

Plus en détail

Guide SEPA Paramétrage Experts Solutions SAGE depuis 24 ans

Guide SEPA Paramétrage Experts Solutions SAGE depuis 24 ans Guide SEPA Paramétrage Axe Informatique Experts Solutions SAGE depuis 24 ans Installation Paramétrage Développement Formation Support Téléphonique Maintenance SEPA Vérification du paramétrage des applications

Plus en détail

CONVERTISSEURS NA ET AN

CONVERTISSEURS NA ET AN Convertisseurs numériques analogiques (xo Convertisseurs.doc) 1 CONVTIU NA T AN NOT PLIMINAI: Tous les résultats seront exprimés sous formes littérales et encadrées avant les applications numériques. Les

Plus en détail

Dossier de Candidature Sélection des Agents

Dossier de Candidature Sélection des Agents Dossier de Candidature Sélection des Agents Conditions Générales Conditions Générales Vous de sirez adhe rer a un important re seau de distribution expe rimente et vous avez un esprit d e quipe, le sens

Plus en détail

12ème. *Source : Centre d Analyse Stratégique «Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l horizon 2030», Rapport n 48, janvier 2012

12ème. *Source : Centre d Analyse Stratégique «Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l horizon 2030», Rapport n 48, janvier 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013-T1 2013-T2 2013-T3 2013-T4 2014-T1 2014-T2 2014-T3 2014-T4 Fiche Synthèse Sectorielle juillet 2015 Activités juridiques, comptables,

Plus en détail

Molécules et Liaison chimique

Molécules et Liaison chimique Molécules et liaison chimique Molécules et Liaison chimique La liaison dans La liaison dans Le point de vue classique: l approche l de deux atomes d hydrogd hydrogènes R -0,9-1 0 0,5 1 1,5,5 3 3,5 4 R

Plus en détail

Qu est-ce que le C.I.C.E.?

Qu est-ce que le C.I.C.E.? Qu est-ce que le C.I.C.E.? L article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012, met en place le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E.). Le C.I.C.E. a pour objectif

Plus en détail

Informations techniques

Informations techniques Informations techniques Force développée par un vérin Ø du cylindre (mm) Ø de la tige (mm) 12 6 16 6 20 8 25 10 32 12 40 16 50 20 63 20 80 25 100 25 125 32 160 40 200 40 250 50 320 63 ction Surface utile

Plus en détail

TEPZZ 568448A_T EP 2 568 448 A1 (19) (11) EP 2 568 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006.

TEPZZ 568448A_T EP 2 568 448 A1 (19) (11) EP 2 568 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006. (19) TEPZZ 68448A_T (11) EP 2 68 448 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 13.03.2013 Bulletin 2013/11 (1) Int Cl.: G07F 7/08 (2006.01) G06K 19/077 (2006.01) (21) Numéro de dépôt:

Plus en détail

CRCC LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES. ,Îi. Conférence 4 DE GRENOBLE. 4 la tre OUVII t

CRCC LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES. ,Îi. Conférence 4 DE GRENOBLE. 4 la tre OUVII t A A CRCC 4 DE GRENOBLE I I) LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Conférence GRENOBLE mardi 16 février 2010 GAP mercredi 24 février 2010 VALENCE mardi 2 mars 2010 4 la tre OUVII t [ t Benedict OTIL

Plus en détail

Guide de la mobilité bancaire

Guide de la mobilité bancaire Guide de la mobilité bancaire Service communication SwissLife Banque Privée 10/2009 SwissLife Banque Privée -Siège social : 7, place Vendôme - 75001 Paris - SA au capital de 36.470.960 382 490 001 RCS

Plus en détail

Membre. www.eve grenoble.org

Membre. www.eve grenoble.org Demo-TIC est une communauté d'usagers et de producteurs dans le domaine des T.I.C. (Technologies de l'information et de la Communication). Ses activités sont dédiées aux particuliers, aux associations,

Plus en détail

RECEPTION. Liste de prix CANADA

RECEPTION. Liste de prix CANADA RECEPTION Liste de prix CANADA Révision du 5 janvier 2015 Résumé des modifications La mise à jour web de la liste de prix Reception, datée du 5 janvier 2015, inclut les modifications suivantes : DATE SECTION

Plus en détail

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi ÆffiÆffiffiÆ reffiffi -.:*4î Parquet Naturel et chaleureux Maison dans son pays Les Bouches du Rhône Restauration La Ferme de Souliès ij (:jdê!:r.él$g.i. n' rila:r É.", na r..;r., 'l +rié :'Ê..*.!Ë','ta

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

Si la vie vous intéresse

Si la vie vous intéresse Si la ie ous intéresse paroles: J Pauze musique: J Pauze / M A Lépine ã 160 c c öguiõt aõcous fr ÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ öõbõasse G 3fr fr fr Û Û ÛÛÛ Û Û Û ( ) 3 ~~ ÿ % % J'ais dans ouer un la monde

Plus en détail

L équipement informatique pour le module EECA. Kit d enregistrement (KE) Description des pré-requis techniques et de configuration minimale

L équipement informatique pour le module EECA. Kit d enregistrement (KE) Description des pré-requis techniques et de configuration minimale M AT E R IEL L OG ICIEL D OC UM E N T AT ION 1 L équipement informatique pour le module EECA Kit d enregistrement (KE) Description des pré-requis techniques et de configuration minimale 1. Composition

Plus en détail

Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions

Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions HQ = He 1 He 2 He 3 He 4 HQ e 5 comme anneaux (avec centre Re 1 Re 2 Re 3 Re 4

Plus en détail

L écosystème de l ESS en Languedoc-Roussillon

L écosystème de l ESS en Languedoc-Roussillon L écosystème de l ESS en Languedoc-Roussillon Debate 7. Muriel Nivert-Boudou DG Cress LR www.cresslr.org www.coventis.org Bref historique de l ESS en France L Economie sociale est née et a pris son essor

Plus en détail

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 Bisnode Faillites et créations arrêtées au mois de Mai 2013 Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 731b du CO: dissolutions d entreprises aux dépens de la collectivité. Entre janvier

Plus en détail

GUIDE DE GESTION N 7 DES MOYENS DE LA REPONSE OPERATIONNELLE

GUIDE DE GESTION N 7 DES MOYENS DE LA REPONSE OPERATIONNELLE GUIDE DE GESTION N 7 DES MOYENS DE LA REPONSE OPERATIONNELLE DIRECTION DES OPERATIONS 09/2014 Réglement Opérationnel : Tableau Aptitudes opérationnelles Engin BEA BLS CCEM CCFM CCGC ( LC ) DA EPS 18/25/30

Plus en détail

Centre d'etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses Direction des Piles Atomiques Département des Etudes de Piles

Centre d'etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses Direction des Piles Atomiques Département des Etudes de Piles CEA-N-1195 Note CEA-N-1195 Centre d'etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses Direction des Piles Atomiques Département des Etudes de Piles Service d'etudes de Protections de Piles PROPAGATION DES NEUTRONS

Plus en détail

Exceptions rurales 201r-300r (article 240)

Exceptions rurales 201r-300r (article 240) Exceptions rurales 201r-300r (article 240) I 201r (Sujet au règlement 2015-190) RG1[201r] - une utilisation agricole limitée à une serriculture point de vente de produits agricoles ou à un centre de jardinage

Plus en détail

Paiements transfrontaliers

Paiements transfrontaliers Paiements transfrontaliers Transférer rapidement et facilement des fonds à partir de et vers un compte à l étranger Valable à partir du 1 e janvier 2007 Valable à partir du 1 e janvier 2007 La vie actuelle

Plus en détail

SOCIALISTE. La Crise est ouverte. la joure d'hier, il n'a été. net. Elle parait certaine à fassis mon- le vred,,,, dedurant

SOCIALISTE. La Crise est ouverte. la joure d'hier, il n'a été. net. Elle parait certaine à fassis mon- le vred,,,, dedurant N L céi xplé vi p è il pil p pcé SCALSTE 045 C C px 5277 Mll 35 R Rq/ TULUSE SSUREAUX A PARS 28 Fy l Aii Téé G 758 UM «c4 ASPNEMETS 43 U x i_ plè Pix LA L Ci v fipè l fz EXCUSADLE j i il éé g DE_ M TARDEU

Plus en détail

Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne Hiver 2005/2006

Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne Hiver 2005/2006 Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne Hiver 2005/2006 Modane, 15 décembre 2006 François VICTOR 1 Les points à traiter Quel bilan pour l activité touristique en Maurienne pour l hiver 2005/2006?

Plus en détail

La professionnalisation

La professionnalisation La professionnalisation 24 Le programme Nouveaux services emplois jeunes, inauguré en octobre 1997, avait déjà comme objectif d améliorer le fonctionnement économique des associations : le jeune salarié

Plus en détail

Calculer comment se constituer un capitale ; Calculer comment rembourser une dette en effectuant des versements réguliers.

Calculer comment se constituer un capitale ; Calculer comment rembourser une dette en effectuant des versements réguliers. CHAP: 8 Objecifs de ce chpire : Clculer comme se cosiuer u cpile ; Clculer comme rembourser ue dee e effecu des versemes réguliers. RAPPELS : Qu'es-ce qu'ue vleur cquise? Qu'es-ce qu'ue vleur cuelle? Le

Plus en détail