ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE"

Transcription

1 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l li riril li r, rl q ll, criv i irê g ci ir Ci cil li i q ll cr. c l, r i fii, r l ll f i q r rc r rbl r g :, c r c l v g r cix, hi if : l r c ll c L libr j r rvic rch rfi ch r L ci l l i r l c irig l : l bj ri q i cr l l c cllciv L gvr i ci c l, l i ix» r = v «ci : l bfic ri r b l r civi l L liri l v i rr. ririir ir à r i c cr il y : c S S E l, ô D D l Py- li 9,65% l Prè ri r l r li il Pl r v r b i rr r y l bli h://www.cr-vrg.rg/ 212

2 1 POIDS ET SPÉCIFICITÉS lri rvill l Éci Scil Sliir l Py--Dô Pi ffcif lri l ESS l ci Py--Dô Pi bli lyr l ESS l ci Py--Dô 29,84% 9,65% 9,47% 1,4% 6,5% Tl ESS Priv hr ESS 8,49% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Pblic Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg E 28, l Py--Dô c bli lyr l ci cil liir (ESS), lql rvill r. Aii, l cii, criv, ll fi li 9,65% l bl lri r, cr 11,35% Avrg. L Py--Dô ii l 4 è r vrg r i ffcif lri l ESS. 2/3 lri f Rrii li l ESS r x l Py--Dô Tl ESS 34,75% 65,25% Priv hr ESS 62,44% 37,56% H F Pblic 41,59% 58,41% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Pri l lri l ESS 65% f r l 35% h. C x fiii l l lv iq il 58% l blic l 38% l riv hr ESS. L x lv li fii xliqr ri r rc ir rcr l ESS i civi ù l f riill rrr : ci,, cil. 2

3 POIDS ET SPÉCIFICITÉS Prè 3 r à l rri ici 218 Pyri âg 55 l D 45 à 54 D 35 à 44 D 25 à 34 Mi 25 5 Tl ESS 6,8% 5,61% 1 13,65% 1,27% 14,62% 12,78% 15 24,1% Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 29,32% 27,67% 27,47% 27,19% 22,56% 25,38% 17,9% 2 Priv hr ESS ,68% Pblic 35 L yri âg lri l ESS Py--Dô z iilir à cll brv l cr blic : l lri i 25 rr rciv 7% 6% l ffcif ; c rri 14% l ESS 15% l blic r l lri l 55. E rvch, l lri cr riv hr ESS l j q cx l ESS blic : 13% i 25 1% l 55. Aii, rè 3 lri l ESS rir à l rri ici 218. Cci ggèr q ci i i lc r q l ESS f cîr rè l j fi rr l rvll gri l rfr xric l rc rcr à vir. D lri qlifi Rrii ffcif lri r cgri ci-rfill Tl ESS 15,14% 33,33% 35,56% 15,97% Ovrir Ely Priv hr ESS 41,4% 26,93% 21,16% 1,88% Prfi iriir Pblic 8,75% 41,89% 26,24% 23,12% Cr, rfi illcll rir chf rri Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L rcr l ESS li rè vrir (15%) cri cr riv hr ESS (41%). E, c l cr blic, rrv fr rri ly (33%) rfi iriir (36%). Efi, vc 16% lri r à l CSP cr, rfi illcll rir chf rri, l ESS i r l riv hr ESS (11% ffcif) l blic (23% ffcif). 3

4 2 DES ENTREPRISES MULTI FORMES L 4 fr jriiq Rrii ffcif lri l ESS r fr jriiq Rrii bli lyr l ESS r fr jriiq 15,37% 5,9%,15% 12,62% 4,28%,35% 79,39% Fi Mll Criv Acii 82,74% Fi Mll Criv Acii Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 83% bli lyr l ESS Py--Dô cii. Avc lri, l cr ciif li 8% lri Py--Dô, 79% ffif lri l ESS. L cr crif l 2è lyr l ESS, vc 15% ffcif lri 13% bli lyr l ESS. L ll l fi li q 5% lri l ESS l Py--Dô. U fr rc l ivr rè i rri (TPE) Rrii rri r ill ,62% 4,19% 8,1% 6,52% 15,25% 3,32% 12,55% 9,17% 27,26% 73,61% 79,95% 55,56% Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Trè i rri : i 1 lri Pi rri : 1 à 49 lri My rri : 5 à 249 lri Gr rri : l 25 lri L ci cil liir c fr rri i rri. Aii, 74% rcr l ESS Py--Dô i 1 lri, 11% l 5 lri. C ii xcliv cr l ci cil liir, iq c c cr l cc l cr riv hr ESS. Aii, 8% rcr riv hr ESS i 1 lri. L cr blic ffich rri iilir cr riv (ESS hr ESS) rri i 5 lri (83%), i rrii iffr : 56% rcr bliq i 1 lri, 27% r 1 49 lri. 4

5 Rri DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cri rri br y r r ETP r jriiq Acii Pblic Tl Py--Dô Priv hr ESS Fi Mll Criv 85,17% 97,66% 1% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 12,12% 14,7% 14,12% Cri rri br vr r r ETP r cr civi 124,62% Pr l bl r, l rri br y vr r ETP r lèv à r. L cr blic ch rri br y lgèr ifrir vc r (i 97,66% l rri y Py-Dô), lr q l cr riv hr ESS i rri y rir vc r r r ETP rri br. L ESS r rri y ifrir à cll r, à vir r, i 93,17% l rri y Py--Dô. Mi brv fr iri r l fill l ESS. E ff, l rri y rè igliir iq ll vri rè 12 r r r ETP l l fill. Aii, l lri criv rçiv 24,61% l q l y rl 33,76% l q l y l ESS vc r r r ETP. L lri fi ll gl lô bi rr, vc rciv r. Ti q l lri cr ciif rçiv q r, i 8,6% i q l bl l ESS y rq 15% i q l bl lri Py--Dô. Si l rri vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l rri vri l 78% r l lir l y l l b (21 69 r l ci cil) l lir l y l l h ( r l civi ficièr rc). Aci cil Ar civi rvic Agriclr, ylviclr êch 77,5% 86,77% 89,77% Crc, rr, hbrg, rri Tl ESS Eig Iri, crci Ifri, cici S hi 97,95% 1% 16,52% 18,95% 19,36% 118,88% Acivi ficièr rc 137,17% Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 5

6 DES ENTREPRISES MULTI FORMES Cii li Cii li lri l ESS Py--Dô r fr jriiq T cl Ar cii li ,18% 11,81% 35,38% 18,1% 23,19% ,82% 88,19% 64,62% 81,9% 76,81% Acii Criv, Mll Fi Tl ESS Priv hr ESS Pblic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg D l Py--Dô, l ESS c l blic, il f 1,18 lri r bir qivl li (ETP), cr 1,12 lri l riv hr ESS. Aii, l ril ch vg l lri l ci cil liir : 35% r x ccr, cr l 18% lri riv hr ESS 23% lri blic. Mi c brvi à cr, cr l ii rè ir fci fill l ESS. E ff, i 44% lri ciif à ril, c chiffr q 12% r l criv, l ll l fi. C fr rri lri à ril lô cifici cr ciif qi li rq 8% lri l ESS r. Si l cii li vri l ESS à r, ll gl fci cr civi. Aii, l cr «griclr, ylviclr êch», «iri, crci», ii q l civi ficièr rc, l cl lrg i ccr 95%, 92% 9% lri, lr q l ci cil, l ig l r civi rvic, l rrii r l cl l r cii li qi gl. L cr «r civi rvic» l ig illr l l à lyr i lri à cl (48% 44%) q lri r cii li (52% 56%). Cii li lri l ESS Py--Dô r cr civi T cl Ar cii li 1 2,4% 9,92% 28,38% 26,59% 55,65% 48,5% 51,92% 4,61% 8,28% ,96% 9,8% 71,62% 73,41% 44,35% 51,5% 48,8% 95,39% 91,72% Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc S hi Ifri Eig Aci cil Ar civi Agriclr, cici rvic ylviclr Pêch Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Iri, crci 6

7 3 DES ACTIVITÉS AU SERVICE DE LA POPULATION 1 lri r 3 rvill l ci cil Rrii li l ESS r cr civi 12,72% 34,91% 1,95% 1,49% 4,41% 2,37% 5,73% 7,24% 11,17% Agriclr, ylviclr, êch Iri, crci Crc, rr, hbrg, rri Acivi ficièr rc Ifri, cici Eig S hi Aci cil Ar civi rvic Src : INSEE, DADS 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg 35% lri l ESS rvill l cr l ci cil. C i l cr civi ficièr rc qi cbili l l lri, vc 2% ffcif l ESS Py--Dô. L rcr cl «r civi rvic» li 13% ffcif l ESS r, crr x cr r, liir clr, i gl x bli cl, r l lr rlv l ci cil, l hi l ig (vir ifri.8), cr r cq -i. Il ir vir à rvr c grhiq l ivri ch civi lql vr l rcr l ci cil liir : l rrv r. E l jri l civi cr cil r r cii Pi bli l ESS l cr cil Rrii bli lyr cr cil l ESS r fill 1,89%,63% 34,98% 6,78% 58,24% Tl ESS Priv hr ESS Pblic 97,48% Acii Fi Mll Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg Src : INSEE, CLAP 28 - Tri : Obrvir Rgil l ESS / CRES Avrg L cr civi «ci cil» l Py--Dô cvr à 58% r bli lyr l ESS, à 35% r bli blic, à l 7% r rcr cr riv hr ESS. L ESS jriir l cr cil, il ir vir q l li y qi xcliv ciif : r l 318 rcr l ESS œvr l cil, 31 ciif, 6 ll 2 fi. D l, l rvil fii r l ci cil à hr 72% li, cr 65% r l bl cr l ESS l Py--Dô. Efi, c r l rgi Avrg, l 1 lri l ESS r 2 rvill l cil à cl. L bl c r l cr civi «ci cil» rflè c l ê c q l ci cil liir à vir, x fiii lv, rè lrg jri cii ly, ii q fibl rc li à cl. E cqc, vi à r i c c rrv à l iiq l cr ivi r l ESS i cri rq r crcriiq iffr. 7

8 Di jill 28 l rlii r l I rièr iiq l ESS*, iffr rvx ivigi êr r l ch l ESS iv il rgil. Cr 29 r r l Chbr Rgil l Éci Scil (CRES) Avrg, l Obrvir Rgil l Eci Scil Sliir (ORESS) Avrg vi à fir cîr rcîr l ESS lir viibili fri cl x cr l ESS, x iii x cllcivi r vlr c ci rgi Avrg. L ORESS rvill vc l r cc ci r l CNCRES Obrvir Nil, l r CRES(S) lr Obrvir Rgix. *fii cji r l CNCRES, l ôl «E ciq rgil» l I l xri l DIIESES (rièr iibl r i.fr) Src N ifri CLAP (Cic Lcl l Aril Prcif) yè ifri li r iffr rc l bjcif frir iiq lcli, r civi, r l li l rri. L ch CLAP rq cl r l lri. L li rl i chrc rc DADS (Dclri All D Scil), URSSAF Fci Pbliq E (hr iliir iièr l Df). DADS (Dclri All D Scil) frli clriv q i cclir rri ly lri, lici C l Scri Scil C Grl Iô. C l iq rc ll iiq c xhif bli lr ffcif lri Frc rlii l DOM. Ell r l ly lir li l bl cr riv iblic, y cri rvic l E à crcèr iril crcil (gr rri), cllcivi rriril hôix blic. S c xcl ch : l fci bliq E, l rvic iq l civi xrrriril. L rc DADS ili r l ly r rcr li r l iicr b l rc CLAP (rch âg, cii li...). Pl ifri r l rc r Cc CRES Avrg 18, r l Rchfcl 63 Clr-Frr Pr c 1r Pr rl l ESS, vr r q : L rc i cr «cr iiq» qi lii l cgri ly q v ffrir (c qi i l c r l rc rgil il). N rvill vc l rgi ccr à l liri r rchi Pr. E ri «cr iiq» vq ci-, c Pr rl clir Pr rgil l ESS iibl à l CRES Avrg. L ri r iq r l rcr y fci lyr, q il gi rri cr crif li, cii fi. L cr civi l Agriclr, ylviclr, êch igr l ch iiq r l I r l rièr r l 28. L chiffr i c rri li c cr civi, f r l clcl vli fi rr à ch c. Pl lrg, l cr civi i l clr civi frçi rfr 28 (NAF rv 2) vc l rilgi cg (clr grg NA) iv : Aci cil = QB Acivi ficièr rc = KZ Eig = PZ S = QA Agriclr, ylviclr, êch = AZ Crc, hbrg rri =GZ+IZ Iri crci = BE+FZ Ar rvic = LZ+JZ+MN+RU Pr l cii, c cr Ar rvic ci gr br bli cl (c APE 9499Z icl l brch RU). D xric, l civi c cii rlèv r gr r l ci cil, l ig l l i r cq -i. Rlii:i g : P.PETOT - CRES Avrg ISBN :

Supplément Nouveautés 2015

Supplément Nouveautés 2015 Ki d pli Trèfl à 4 fill Blb Cry Gri Cr Cffr rmiq Pr d prli d r prj, ccz- : Pl Arbr Cri : Gii CODRON Pblici : 06 15 25 61 27 - Jill 2014 Dcm ph crcll - Crdi ph : G. CODRON & Fli. Spplm N 2015 L gl pbliciir

Plus en détail

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

je veux faire passer cette info

je veux faire passer cette info j x, fir r if S, l ii iré L rél é (1) é r l ii Préi Rièr Arr Préi rè j r 18 à 24 r q l éigi SAM ii iré réflx r l ll gééri r : l 8 j irrgé r 10 élr ir rr rii r éigé, ri- q. C ê é éig ri riq iiill ri hz

Plus en détail

2013 Dossier de presse

2013 Dossier de presse Dir r 2013 Ei 2013 rgr à l règl C r r i fll q l 150 rièr 150 Djà E r ri r h, bi rir! r l rq iiq, r l rr ll qi ir r l ig hr, fli!, l irl rll gz r xll, r ri r gû l li rfrîhi q ll rr. U x bll igl qi ji ri

Plus en détail

Gérer des événements sur des images avec le Javascript Objectifs :

Gérer des événements sur des images avec le Javascript Objectifs : S HTML É IT IV T C A R IE DOSS N 7 g m i r m v Grr i r c v J l c v ) Lix (Koix o il v r c crr r l - Arr r rroir ll co r/ i co r r co HTML - Arr l i ir vr q cri r o l i r cr v HTML r J -A rr co bli b ri

Plus en détail

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N T

Plus en détail

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr i & V : SA E b i i 1 3 2 0 1 Ai 0800 9 h P i iè P i i i i S j C i Si E ) i Ti (i ib i Q,. bq i, FA V k, Pi b h iè i Si b, D Z, P E q Si-i SAV ET RÉPARATION S hiq : E q SSII VAR, i hiq Jh i h 0800 910 231.

Plus en détail

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école?

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école? V vz - 90 éèv, v ê céré cmm "p éc" V vz + 90 éèv, v ê céré cmm "gr éc" V ê éc prmr, z vr p : A D V ê éc cr, z vr p : F D V ê éc prmr, z vr p : B, C E V ê éc cr, z vr p : G, H I P gb, z vr p A P gb, z vr

Plus en détail

Panorama. de l économie sociale et solidaire

Panorama. de l économie sociale et solidaire Panorama de l économie sociale EN FRANCE ET DANS LES RÉGIONS Réalisée par l Observatoire National de l Economie Sociale et Solidaire, cette nouvelle édition du «Panorama de l économie sociale en France

Plus en détail

Jeux de société de notre enfance

Jeux de société de notre enfance Jx ci r fac livr 96 pag rc : l j l i 4 pi figri i 1 pa j Bx : L 16 x H 23,5 x P 4 c Livr : L 16 x H 16,5 c Pa j : L 30 x H 32 c vr : l j l chll 1 cffr ca livr 96 pag, pa j rc-vr, 4 figri-pi 2 A4 rpr_jx_bxi

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique.  Cible/Echantillon  Mode de recueil  Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!»

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!» q io iific bo ch Mlic g f! l o h c To i? co cio collboio vc Pl 5899 ch 7398 ch y éé boé C l ob félié qi, chq jo, o cibl joi fg Blgiq! 4641 ch l o l chc ov i à l g l fg fill i foy ê à l hx! C qlq chiff

Plus en détail

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20 il ivi l'i ér 9 / ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér 9...5 Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii '

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr N 9 - Jvi 2012 ERIC MALENFER Gè-Ex Ex è l C Al Pi L i Pi L gè, hii f. Qll g lli! «Ç i, il l h li vœx» i i à j i. Al xz-i vz è iè ill vœx 2012 fi h filil, hi, yi v i A Si Vi i L l fi GEME v Bi I Q l Fi

Plus en détail

Aménagement Ville de Montpellier Voirie pour tous. Présentation 07 octobre 2008

Aménagement Ville de Montpellier Voirie pour tous. Présentation 07 octobre 2008 Aménagement Ville Montpellier Voirie pour tous 01/10/08 1 Présentation 07 octobre 2008 Le contexte Ville 01/10/08 2 Le développement Ville 01/10/08 3 Aménagement Ville Montpellier Voirie pour tous LE PATRIMOINE

Plus en détail

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi c. f. www i l y v 14 F c li 20 b w C Sil c H B i k M lic h ED w f f F N g hi M i w F N Th 2 014 i yh bg f h v c 300 x C ic O fif w, h C l liic l y c. T c hy ck b h, lci hi v ic wih cii y -k. Thi y w lgi

Plus en détail

T E L E C H A R G E M E N T D E S D O C U M E N T S 2 P R O C E D U R E 2 C O N S T I T U T I O N DU D O S S I E R 5

T E L E C H A R G E M E N T D E S D O C U M E N T S 2 P R O C E D U R E 2 C O N S T I T U T I O N DU D O S S I E R 5 SAISIR UNE MUTATION FICHE A L USAGE DES CLUBS ------------- D a t e : 0 3 J u i n 2 0 0 9. --------- A u t e u r s : F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e d e H a n d b a l l / M. S o u n a l e i x ( L

Plus en détail

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex Av, L Fy l l f L Fy C x b 8 L - BP 1 51 051 x l : 03 26 84 35 65 G g HX555. @fy-.f LE LOGEME À EIMS A I D É L -ê lg J y q Sl 7 % E, y, è v b l bg lg... v l q vbl -ê... L v bg l. Av v l COS v v, l l v v

Plus en détail

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo- VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BR E T, M a i r e d e V i l l e u r

Plus en détail

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,..

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,.. F.A.C. D'AIDE ET DE COOPÉRATION ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL.,,_.,...,,...,..... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - ntr...,.., D'EX~CUTION DU BARRAGE DE Marché

Plus en détail

Monitoring socio-économique

Monitoring socio-économique Monitoring socio-économique Participation des personnes d origine étrangère au marché du travail 28 janvier 2014 LE MONITORING SOCIO-ECONOMIQUE? C est quoi? : Un outil qui permet de mesurer la participation

Plus en détail

fortes qui s appliquent aux activités assurantielles.

fortes qui s appliquent aux activités assurantielles. PRÉVOYANC LA LTTR DU CNTR TCHNIQU DS INSTITUTIONS D PRÉVOYANC MARS 2014 / NUMÉRO 61 Sh lv l éfi ÉDITORIAL PIRR MI, PRÉSIDNT DU CTIP PAG 2 ACTUALITÉS Slvbilié 2 Cvi i : ilg if léi é higi-i Ifghi, gi iq

Plus en détail

!" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $'

! #$#% #& ' ( &)(*% * $*' )#*(+#%(' $#),)- '(*+.%#'#/* ') $' !" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $' &!*#$)'#*&)"$#().*0$#1' '#'((#)"*$$# ' /("("2"(' 3'"1#* "# ),," "*(+$#1' /&"()"2$)'#,, '#' $)'#2)"#2%#"!*&# )' )&&2) -)#( / 2) /$$*%$)'#*+)

Plus en détail

a g c d n d e s e s m b

a g c d n d e s e s m b PPrrooppoossiittiioo 22001111JJPP 22770055 000011 uu 0088 fféévvrriirr 22001111 VVlliiiittéé jjuussqquu uu 3300//0044//22001111 tim c ir tv é p g c h u i rè s G A Z iv lu s IC.G R é c lo y m ip s 9 r7

Plus en détail

9,8 % de l emploi 2,1 millions de salariés 203 000 établissements employeurs

9,8 % de l emploi 2,1 millions de salariés 203 000 établissements employeurs DONNÉES AU 31/12/2006 SOURCE INSEE-CLAP 1 - DÉCEMBRE 2008 Panorama de l'économie sociale EN FRANCE ET DANS LES RÉGIONS Ce document est la première publication réalisée par l Observatoire national de l

Plus en détail

Emballages en PET : ces «indispensables» du quotidien, aux hautes performances de recyclage

Emballages en PET : ces «indispensables» du quotidien, aux hautes performances de recyclage L ll liq l Pli flxil ki Nv Avil 2012 2010 Ail Nv 2012 2010 #11 #14 Diiq-Pl Vllé Péi ELIPSO Ci Ell PET : «iil» qii x f yl Bill iél q fi fl y vi i éiq L ll PET v l li qii C ll ill iliè l yiq ivi l i iè vi

Plus en détail

PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE PREFET Chambre Régionale de l'économie Sociale et Solidaire Languedoc-Roussillon S'associer I Coopérer I Mutualiser PANORAMA DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Languedoc-Roussillon édition 2013 Chambre

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées

D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées Arithmétique des courbes elliptiques Nicolas Méloni Master 2: 1er semestre (2014/2015) Nicolas Méloni D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées 1/20

Plus en détail

!"#$"%&'()' !"#! +!$ % & + ! " + ,-.

!#$%&'()' !#! +!$ % & + !  + ,-. !"#$"%&'()'!*! " +!"#! +!$ % & +,-. ! " # #$%&$!'$()$!*+$* ($ &!! "! "" # $ # %# "! &' "!,-&. */01&&1/12(%(3('& 4 5'!' $! *+,-..+ ""/"01! ",2!",-..+ 6478 % 9 (!0 3"! "1 7 0 " 45! 64 (71 558 ""!"8 5"!!58"

Plus en détail

PANORAMA. Economie sociale et solidaire dans l'entente. Décembre 2013. Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS

PANORAMA. Economie sociale et solidaire dans l'entente. Décembre 2013. Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS Economie sociale et solidaire dans l'entente PANORAMA Décembre 2013 Chiffres-clés des entreprises et des emplois de l ESS L économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à

Plus en détail

CERES logiciel de gestion commerciale pour négociants en vin

CERES logiciel de gestion commerciale pour négociants en vin CERES logicil gion commrcial pour négocian n vin. Gion complè acha vn : comman, rérvaion, gion courag commrciaux.. Moul campagn primur : piloag la campagn via un ablau bor prman viualir accér aux informaion

Plus en détail

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr é z s r séc abac 100 % gra b é a r f sps a grâc à www.bma.cm.fr l p m c f s l c x f! U sps p r c r a s VwM, l acr a sr l marché la ésrllac, a éé sélcé par Bma pr pmsr mps rél la sécré r p. Grâc à la chlg

Plus en détail

CODIFICATION. NOTA : Dans le cas d'un vérin avec fixation sur corps par tourillon intermédiaire MT4 indiquer RQ ou RW= (en mm)

CODIFICATION. NOTA : Dans le cas d'un vérin avec fixation sur corps par tourillon intermédiaire MT4 indiquer RQ ou RW= (en mm) HRB HFB 1 CODIFICATION ALESAGE mm 32 40 50 63 80 100 125 160 TIGE mm 16 22 22 28 28 36 36 45 45 56 56 70 70 90 90 110 SERIE HR CNOMO 160 bar - à tirants HF CNOMO 160 bar - à contre brides INDICE B Indice

Plus en détail

4.1. Sources. Champs. et méthodes. de l ESS. Liste des catégories juridiques incluses dans le champ de l économie sociale

4.1. Sources. Champs. et méthodes. de l ESS. Liste des catégories juridiques incluses dans le champ de l économie sociale 4.0 Sources et méthodes Le périmètre a été établi en collaboration avec l INSEE et les méthodologies de traitement sont harmonisées au sein du réseau national des observatoires des Chambres Régionales

Plus en détail

EXPOSANT. Exposant. Parce que votre communication est précieuse, nous avons les solutions et les compétences pour la magnifier.

EXPOSANT. Exposant. Parce que votre communication est précieuse, nous avons les solutions et les compétences pour la magnifier. L x g éq M M PP Ex EXPOSAT P q v é, v é gf. E UMÉRIC R O L. TOPCO 'Ex j, é g é q v P P x évè L g h è v.! L é à é P : v E q é bg v à. v! h à v x q x T h g, f U H é, ' U S 04). (g hz T U q B v ég é b ô À

Plus en détail

Indicateurs de pilotage de la DSI

Indicateurs de pilotage de la DSI Indicateurs de pilotage de la DSI Informations générales sur le document Type de document Stratégie Standard Document de référence Exigence d application Obligatoire Recommandé Domaine Stratégie informatique

Plus en détail

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Intervention du 29 Avril 2004 9 h 15 10 h 45 M. Sébastien Bahloul Chef de projet Expert Annuaire LDAP bahloul@linagora.com OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Plan

Plus en détail

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS !"# SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS INTRODUCTION :!"# DEFINITION : # % & ' ( ) # # ) * + # #, #, -",.*",.*"/01- SYSTEME D EXPLOITATION MS-DOS : "%&'(!&"(%) +# -",.*" 2(# "%"&""&"(%) -",.*" 2 #-",.*" 3

Plus en détail

Déclarer en ligne Mode d emploi. Vous êtes sur notre site : www.arapl.fr 1/27

Déclarer en ligne Mode d emploi. Vous êtes sur notre site : www.arapl.fr 1/27 Déclarer en ligne Mode d emploi Vous êtes sur notre site : www.arapl.fr 1/27 Adressez nous la convention et le mandat nous autorisant à transmettre vos données à l administration fiscale Cliquez sur :

Plus en détail

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

La santé de votre entreprise mérite notre protection. mutuelle mclr La santé de votre entreprise mérite notre protection. www.mclr.fr Qui sommes-nous? En tant que mutuelle régionale, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs liées à la taille

Plus en détail

Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées»

Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées» 30/04/10 Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées» Arrêté du 23 octobre 2009 portant homologation de la décision n 2009 DC 0150 du 16/07/09 de l ASN définissant les critères techniques

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

Formation après la 3ème dans les lycées professionnels du Douaisis

Formation après la 3ème dans les lycées professionnels du Douaisis LP Aniche Formation après la 3ème dans les lycées professionnels du Douaisis LYCEE PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL LYCEE RA NC CO OIS IS R RA AB BEELLA IS FR A N A IS FFR AN DO OU AII D UA 817 Rue Charles

Plus en détail

Chambre Régionale. de l Economie Sociale et Solidaire. Haute Normandie PANORAMA. de l Economie Sociale et Solidaire

Chambre Régionale. de l Economie Sociale et Solidaire. Haute Normandie PANORAMA. de l Economie Sociale et Solidaire Chambre Régionale Haute Normandie de l Economie Sociale et Solidaire PANORAMA de l Economie Sociale et Solidaire Haute Normandie - Edition 2013 PANORAMA 2012/2013 // Economie Sociale et Solidaire de Haute

Plus en détail

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Déclarer un événement indésirable un élément majeur pour la sécurits curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Les hôpitaux plus meurtriers que la route Courrier de l escaut, janvier

Plus en détail

Philippe-Didier GAUTHIER

Philippe-Didier GAUTHIER -Didier Ingénierie, Management, Administration en Éducation et Formation 1 - Parcours professionnel 2 - Projet professionnel 3 - Missions et interventions Portfolio Numérique : - Didier Parcours professionnel

Plus en détail

PANORAMA territoire PARIS

PANORAMA territoire PARIS PANORAMA territoire PARIS NOVembre 2011 de l Économie Sociale et Solidaire POIDS de l'économie sociale et solidaire parisienne Source : Insee, CLAP 2009 / Traitement : Observatoire régional de l' IDF paris

Plus en détail

A FER ET ALLIAGES FERREUX (CRM-RM) A3-1 Aciers non alliés MASSIF IRSID -1- C S i M n P S Cr M o N i

A FER ET ALLIAGES FERREUX (CRM-RM) A3-1 Aciers non alliés MASSIF IRSID -1- C S i M n P S Cr M o N i A FER ET ALLIAGES FERREUX (CRM-RM) A3-1 Aciers non alliés MASSIF IRSID -1- C S i M n P S Cr M o N i Massifs divers Epaisseur mini 30 IRS1636 0,47 0,40 0,78 0,029 0,037 (0,060)... 0,092 Acier non allié

Plus en détail

L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire

L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire L emploi des jeunes dans les entreprises de l économie sociale et solidaire Contexte régional Créé en 2010 par l Atelier Centre de ressources régional de l économie sociale et solidaire et la Chambre régionale

Plus en détail

Panorama. de l économie sociale et solidaire

Panorama. de l économie sociale et solidaire Panorama de l économie sociale et solidaire en France et dans les régions - Édition 2012 >>>>> >>>>> Réalisé par l Observatoire national de l économie sociale et solidaire, cette nouvelle édition du «Panorama

Plus en détail

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R.

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R. EXEMPLE DE DOSSIER Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 23 C.I.R. STRATEGIE & ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 7 Rue DENFERT-ROCHEREAU 38 GRENOBLE France Tél fax : ( 33 ) 4 76 43 47 11 SIRET

Plus en détail

Technique RSR. 27.6.08 /DCo

Technique RSR. 27.6.08 /DCo La : -35 collaborateurs -120 applications métiers -2 services de piquet -1 service desk commun avec la TSR -Un parc véhicule -Un parc de matériel extérieur -Une très forte diversité d outil et de connaissances

Plus en détail

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION Alberto Escudero Pascual Ce que cette unité vous dit... Un budget n'est pas une requête pour du financement... Un bon plan nécessite un bon budget... Un bon budget montre

Plus en détail

Le Petit. Compta. Les notions clés en 21 fiches. Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux

Le Petit. Compta. Les notions clés en 21 fiches. Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux Le Petit 2014 Compta Les notions clés en 21 fiches Charles-Édouard Godard Séverine Godard Patrick Pinteaux Liste des abréviations utilisées dans cet ouvrage ABS : Autres biens et services AGO : Assemblée

Plus en détail

Découpe et colle les images dans la bonne colonne.

Découpe et colle les images dans la bonne colonne. Le son [an], 3 discrimination auditive Découpe et colle les images dans la bonne colonne. J entends[van] J entends [lan] J entends [man] J entends [ran] J entends[chan] J entends [pan] J entends [quan]

Plus en détail

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE Les engagements : CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS Une réponse du banquier dans un délai de 15 jours Une motivation

Plus en détail

VL I, Vla, Vl II. Cl, Fag, Tr, Vlc. Cr, Tp, Arpa, Cb. Thème de Carmen

VL I, Vla, Vl II. Cl, Fag, Tr, Vlc. Cr, Tp, Arpa, Cb. Thème de Carmen VL I, Vla, Vl II Cl, Fag, Tr, Vlc Thème de Carmen Cr, Tp, Arpa, Cb Moralès (imitant le jeune homme) n. 4, b. 71 Cigarières Vous trou ver i ci, quel bon heur! Dans l air nous sui vons des yeux la fu mé

Plus en détail

La vente : votre nouvelle compétence. Viroune Pholsena

La vente : votre nouvelle compétence. Viroune Pholsena La vente : votre nouvelle compétence Viroune Pholsena Conseillère éditoriale : Michelle Fayet La méthode PACTERA est une méthode déposée. Dunod, Paris, 2013 ISBN 978-2-10-070567-2 Introduction Vendre son

Plus en détail

Compression Compression par dictionnaires

Compression Compression par dictionnaires Compression Compression par dictionnaires E. Jeandel Emmanuel.Jeandel at lif.univ-mrs.fr E. Jeandel, Lif CompressionCompression par dictionnaires 1/25 Compression par dictionnaire Principe : Avoir une

Plus en détail

S A L L E D E L A M A I R I E

S A L L E D E L A M A I R I E M e J é r ô m e G A R N I E R -2 1 R u e d e B a r b e n t a n e F 7 6 3 4 0 B L A N G Y S U R B R E S L E C A T A L O G U E D E L A V E N T E A U X E N C H E R E S P U B L I Q U E S S a m e d i 1 6 N

Plus en détail

Vieillissement de la population salariée dans l Economie Sociale et Solidaire & renouvellement des équipes

Vieillissement de la population salariée dans l Economie Sociale et Solidaire & renouvellement des équipes Chorum Initiatives pour le Développement de l'economie Sociale Vieillissement de la population salariée dans l Economie Sociale et Solidaire & renouvellement des équipes Etude CHORUM / CNCRES - mars 2011

Plus en détail

Testeur de batterie d automobile avec imprimante Instructions

Testeur de batterie d automobile avec imprimante Instructions 5275 Testeur de batterie d automobile avec imprimante Guarantee If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear

Plus en détail

Thuraya SatSleeve Transformez votre smartphone en mode satellite

Thuraya SatSleeve Transformez votre smartphone en mode satellite Thuraya SatSleeve Transformez votre smartphone en mode satellite www.thuraya.com Suivez-nous sur /thurayatelecom Restez Proche Associant parfaite mobilité et simplicité, Thuraya SatSleeve est le moyen

Plus en détail

Retour d expérience sur le management des processus

Retour d expérience sur le management des processus GSI Gestion des systèmes d information Retour d expérience sur le management des processus Université d été 8-31 août 00 Dijon Guy Rivoire Consultant ELNOR Guy RIVOIRE 30/08/00 / 1 Présentation ELNOR Cabinet

Plus en détail

Spécifications Techniques

Spécifications Techniques Paiement sécurisé sur Internet Service TPE Virtuel (sécurisé par le protocole SSL) Spécifications Techniques d intégration compatibles option PLUS version 1.2open - décembre 2003 Sommaire : 11 MM II SSEE

Plus en détail

TEPZZ 89_867A_T EP 2 891 867 A1 (19) (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 15/075 (2006.01) F24D 19/10 (2006.

TEPZZ 89_867A_T EP 2 891 867 A1 (19) (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 15/075 (2006.01) F24D 19/10 (2006. (19) TEPZZ 89_867A_T (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 08.07.1 Bulletin 1/28 (1) Int Cl.: G01F 1/07 (06.01) F24D 19/ (06.01) (21) Numéro de dépôt: 110089.9

Plus en détail

l-l _ ç"ï$ t--!-- I --l ryle'ryil _ -l-- r L; ;;-ilr;*, *orrra - t:ooros:ooo I N I ro eenhrilr âhm ltoeroo[ii, i * i.

l-l _ çï$ t--!-- I --l ryle'ryil _ -l-- r L; ;;-ilr;*, *orrra - t:ooros:ooo I N I ro eenhrilr âhm ltoeroo[ii, i * i. Université Abou Bekr Belkaid Tlemgen ç"ï$ L;o' Faculté: Sces Economiques,sces commerciales et Sces de gestion Département: Sces Economiques, Sces commerciales et de ges Année Universitaire: 2013 2014 I

Plus en détail

PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER

PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER PACK AFFILIÉ - PREMIUM - COURTIER Partnrs nd Bo us Marcq- n-b Tourc oin g aroul Ro ub La Mad la Ré pu bl u iq a ix www360courtagfr nu d lin Av Lill Dmand Partn rs ASSURÉ 1 4)4³ %43 )'%- 2%3% s )$% ASSURÉ

Plus en détail

MINI ME MODE D EMPLOI. www.dolce-gusto.com

MINI ME MODE D EMPLOI. www.dolce-gusto.com MINI ME MODE D EMPLOI www.dolce-gusto.com SOMMAIRE CONSIGNES DE SÉCURITÉ....3-4 VUE D ENSEMBLE....5 GAMME DE PRODUITS....6-7 PREMIÈRE MISE EN SERVICE....8 PRÉPARATION D UNE BOISSON....9 RECOMMANDATIONS

Plus en détail

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC dfoncionnmn dan la coninuié du réau piéonnir DIAGNOSTIC L problèm du réau on réprorié ur un car "poin noir du réau", c problèm on d différn naur, il puvn êr lié à la écurié, à la coninuié ou au confor

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven IL If I L S V Ey G Khk U L 13/02/02 pé? xp qé xp pz à pz p héhq pé p à q z p à p héhq fé à p à q pz xp q 'p (è) f, '-à- p. x. ' é ff. N xp à py qq' q z b ( f) P xp pô pp L p - pé pz ': z qq', q -? Bj,

Plus en détail

Un exemple d étude de cas

Un exemple d étude de cas Un exemple d'étude de cas 1 Un exemple d étude de cas INTRODUCTION Le cas de la Boulangerie Lépine ltée nous permet d exposer ici un type d étude de cas. Le processus utilisé est identique à celui qui

Plus en détail

E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES ASSURANCE SANTÉ DES A LA D UNE INTERNET SUR PUBLIÉ PAR

E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES ASSURANCE SANTÉ DES A LA D UNE INTERNET SUR PUBLIÉ PAR L OBSERVATOIRE DES E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES A LA D UNE INTERNET ASSURANCE SANTÉ SUR PUBLIÉ PAR QUI SOMMES-NOUS? PRÉSENTATION DE cmonassurance est un e-courtier, filiale d Alptis Assurances.

Plus en détail

Zone d'emploi de Lyon

Zone d'emploi de Lyon Lyon - Zone d'emploi Territoire de référence (TR): FicheOMPREL Somme des 8 zones d'emploi de la RUL Edition 2012 / 2013 Cette fiche socio-économique est générée à partir de l observatoire Baseco Rhône-Alpes

Plus en détail

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi ---------------- MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ------------- DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SUPERVISION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

Plus en détail

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT MM1(F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L ARRANGEMENT DE MADRID (Règle 9 du règlement

Plus en détail

Imputation du salaire d ego dans TeO

Imputation du salaire d ego dans TeO Imputation du salaire d ego dans TeO Objet de la note : linéariser la réponse en tranche du salaire, et imputer le salaire en cas de non réponse Champ et principe de la méthode Les individus qui se sont

Plus en détail

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Rappel d u c h api t r e pr é c é d en t : l i de n t i f i c a t i o n e t l e s t i m a t i o n de s y s t è m e s d é q u a t i o n s s i m u lt a n é e s r e p o

Plus en détail

L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire

L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire L emploi des jeunes dans l Economie Sociale et Solidaire Rapport d étude Observatoire National de l ESS CNCRES Elisa Braley, responsable de l Observatoire Arnaud Matarin, chargé d études observatoire@cncres.org

Plus en détail

l Agence Qui sommes nous?

l Agence Qui sommes nous? l Agence Qui soes nous? Co Justine est une agence counication globale dont la ission est prendre en charge l enseble vos besoins et probléatiques counication. Créée en 2011, Co Justine a rapient investi

Plus en détail

GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES

GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES Ministère de l Éducation TA B L E D E S M AT I È R E S 2 I N T RO D UC TI ON E T C O N T EX T E Q

Plus en détail

Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI COPLAT 4.2 COPAYM 4.2

Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI COPLAT 4.2 COPAYM 4.2 Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales EDI 4.2 COPAYM 4.2 Cahier des charges Pôle emploi - 2014 Référence Cdcf Ducs EDI Pôle emploi Version 0.17 Date Etat Rédacteur Joëlle CLAVREUL Historique de la

Plus en détail

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique 3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique Financement du système de santé, aujourd'hui et en cas d'acceptation de l'initiative sur la caisse unique: exemple d'une famille avec

Plus en détail

FIXATIONS NORMALISEES

FIXATIONS NORMALISEES FIXATIONS NORMALISEES pour vérins types PEC conformes ISO 21287 Série 434 FIXATIONS NORMALISEES ISO 21287 - ISO 15552 - A Applications service Pattes d'équerre sur extrémité (2) MS1 Patte d'équerre haute

Plus en détail

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser Livret d accueil Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs S associer coopérer mutualiser PRÉAMBULE Accueillir au sein des structures de l Économie Sociale et Solidaire

Plus en détail

Conseil de Développement Observatoire Economique et Social

Conseil de Développement Observatoire Economique et Social Conseil de Développement Observatoire Economique et Social Le diagnostic : méthode et contenu Diagnostic partagé réalisé annuellement depuis 8 ans par un groupe technique composé d une douzaine de structures

Plus en détail

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm A/8000/L, A/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 3 à 5 mm Avec piston magnétique ou non selon ISO 555, ISO 643, VDMA 456 et NFE 49-003- Blocage de sécurité de la tige de

Plus en détail

EP 1 782 987 A2 (19) (11) EP 1 782 987 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19

EP 1 782 987 A2 (19) (11) EP 1 782 987 A2 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19 (19) (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (11) EP 1 782 987 A2 (43) Date de publication: 09.05.2007 Bulletin 2007/19 (21) Numéro de dépôt: 06350011.0 (51) Int Cl.: B60J 10/00 (2006.01) B60J 10/10 (2006.01)

Plus en détail

Vérins à tige Vérins standard ISO 15552, série ICL. Caractéristiques techniques

Vérins à tige Vérins standard ISO 15552, série ICL. Caractéristiques techniques ISO 15552, série ICL Caractéristiques techniques 2 ISO 15552, série ICL Vérin profilé Ø 25 mm Orifices: G 1/8 À double effet Avec piston magnétique Amortissement: pneumatique, réglable Anti-corrosion Tige

Plus en détail

Bisnode. EN Juillet 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 30.8.2013. Hausse des faillites de cinq pour cent

Bisnode. EN Juillet 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 30.8.2013. Hausse des faillites de cinq pour cent Bisnode Faillites et créations d Entreprise EN Juillet Étude sur les faillites et créations d entreprises.8. Hausse des faillites de cinq pour cent 8 faillites et 888 créations d entreprise en juillet

Plus en détail

ÉDITORIAL. Chiffres Clés. 29% des emplois. 11% des établissements employeurs de la région

ÉDITORIAL. Chiffres Clés. 29% des emplois. 11% des établissements employeurs de la région ÉDITORIAL Les mutations environnementales, économiques et sociales n ont de cesse et depuis quelques années nous ressentons que cette vitesse d évolution tend à devenir exponentielle Que sera demain? Cette

Plus en détail

Informations techniques et questions

Informations techniques et questions Journée Erasmus Appel à propositions 2015 Informations techniques et questions Catherine Carron et Amanda Crameri Coordinatrices de projet Erasmus Contenu Call solution transitoire 2015 : remarques générales

Plus en détail

des SCPI de rendement

des SCPI de rendement Tble cprtif e perfrnces es e reneent e pls e 2 M Cette éte prte sr les 2 les pls iprtntes en cpitlistin Dcent is à jr : jillet 213 Arel epertise est ne sciété Epertise inépennte, spéciliste es clcls en

Plus en détail

Nomenclature d exécution. Compte non doté de crédit 909. «Régie industrielle des établissements pénitentiaires» Ministère : 10 «Justice et libertés»

Nomenclature d exécution. Compte non doté de crédit 909. «Régie industrielle des établissements pénitentiaires» Ministère : 10 «Justice et libertés» Nomenclature d exécution Compte non doté de crédit 909 «Régie industrielle des établissements pénitentiaires» Ministère : 10 «Justice et libertés» (Version du 23/05/2012 à 02:07:40 ) 1 909 - Régie industrielle

Plus en détail

parisien de tontine chinoise

parisien de tontine chinoise La Kntine. M. Lelart. Ed. AUPELF-UREF. John Libbey Eurotext. Paris 0 1990, pp. 95-108. 5 Un exemple parisien de tontine chinoise Thierry PAIRAULT CNRS. Centre de recherche et de documentation sur la Chine

Plus en détail

Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSC Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Conférence de presse du 25 septembre 2014

Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSC Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Conférence de presse du 25 septembre 2014 Les primes d assurance-maladie 2015 Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSC Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Conférence de presse du 25 septembre 2014 25 20 Prime moyenne

Plus en détail

LE MARCHÉ DE L EMPLOI CADRE DANS L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LE MARCHÉ DE L EMPLOI CADRE DANS L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE LE MARCHÉ DE L EMPLOI CADRE DANS L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE LES ÉTUDES DE L EMPLOI CADRE N 2013-78 NOVEMBRE 2013 Analyse de 12 600 offres publiées par l Apec en 2012. Quatre fonctions très recherchées.

Plus en détail