Technologie & HR Transformatie

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Technologie & HR Transformatie"

Transcription

1 Technologie & HR Transformatie Veranderingen op het vlak van HR in de publieke sector Evolutie in HR technologie Brussel, 25 oktober 2011

2 09:00 09:10 Inleiding 2

3 Doelstellingen Gedachten uitwisselen over de rol van HR technologie en HR transformatie in uw organisatie Inzichten delen in trends in HR technologie en HR transformatie Getuigenissen brengen van organisaties die bewust HR technologie gebruiken als hefboom in hun HR transformatie 3

4 Programma 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 09:10 Inleiding HR Public - Accenture Myriam Perdu, HR Public Ann Bayart, Senior Executive Accenture 09:10 10:00 HR transformatie in de publieke sector Waarom toekomstige HR uitdagingen een holistische kijk vereisen op organisatie, proces en technologie 10:00 11:00 Case: Ministerie van Defensie Nederland Het HR dienstencentrum als katalysator voor HR transformatie 11:00 11:15 Koffiepauze 11:15 12:00 HR technologische evoluties in de publieke sector Hoe HR technologie uw HR transformatie kan faciliteren 12:00 13:00 (lunch) Case: Belgacom Definitie van Belgacoms roadmap naar een toekomstbestendig e-hr landschap Ad-Jan Brouwer Senior Executive HR Transformation Accenture Stephan Oudshoorn Plv Directeur HR dienstencentrum Ministerie van Defensie Nederland Thierry Van Dyck / Lieven Depuydt Senior Managers Human Capital Management Solutions Accenture Michael Newson, Group HR Process & Systems Manager Belgacom Stefan Van der Wilt, Manager Human Capital Management Solutions Accenture 13u00 13u15 Afsluiting HR Public - Accenture Myriam Perdu, HR Public Ann Bayart, Senior Executive Accenture 4

5 09:10 10:00 Ad-Jan Brouwer, Accenture HR transformatie in de publieke sector - Waarom toekomstige HR uitdagingen een holistische kijk vereisen op organisatie, proces en technologie - 5

6 Trends in de publieke sector Overheidsschuld Vergrijzing Burgers eisen betere service Op zoek naar rendement, rendement, rendement. Nieuwe organisatiemodellen Schaalvergroting ERP + 6

7 Waarderen Human Capital Kosten en opbrengsten Economische waardering van human capital Stijgende productiviteit Talent vermenigvuldiging Demografie beroepsbevolking Trends in de huidige economie Nieuwe groei Nieuwe business modellen, fusies en overnames Invloed van wetgeving (bijv. SOX) Invloed van de wereldeconomie De organisatie context verandert Vergrijzing GenY waarden Tekort aan vaardigheden Engagement kwesties Vastleggen van kennis Globalisering Technologie Focus Grotere vraag naar selfservice Bruikbaarheid Ondersteunen kenniswerkers ehr, el, ekm Lage lonen regio s Virtuele teams Nieuwe organisatiemodellen Bedrijfscultuur 7

8 Uitdagingen voor organisaties Talent is a strategic issue, and a human capital strategy is an intrinsic part of any organisation s strategy. This means understanding the value of talent, and recognizing the critical components of an organisation s strategy that require us to think through the talent and organizational implications and options. 1 1 Source: The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance, Peter Cheese, Robert J. Thomas, Elizabeth Craig, November, 2007 Impact op talent en organisatie Toegenomen focus op medewerker engagement Toegenomen belang van reputatie werkgever Vastleggen van kennis Veranderingen in het aanbod van talent als gevolg van latere pensionering Behoefte aan een robuuste planning van het personeelsbestand Toegang tot nieuwe talentbronnen Verhogen van de arbeidsproductiviteit Organisatie herstructurering Nieuwe vaardigheden vereist Tempo van de verandering Leiderschap en bedrijfscultuur 8

9 Global Results We have a lack of needed skills in this workforce A significant proportion of skills in this workforce are out of date The skills we need in this workforce are difficult to attract because people don t want to work in our industry We have a difficult time attracting skills in this workforce because we can t pay what they demand The supply of skills we need in this workforce is extremely small or non-existent Hoe voorbereid zijn organisaties? De High Performance Workforce studie laat zien dat organisaties een tekort hebben aan essentiële vaardigheden, deze vaardigheden zijn schaars op de arbeidsmarkt en moeilijk aan te trekken. Human Capital The skills we need in this workforce tend to be mostly located in countries other than those in which they are needed Source: High Performance Workforce Study, 2010 Base = (all those rating HR as a top 3 functional area ) Global =167 *Top three most important functional areas were rated as part of the analysis. Some respondents cited multiple skills issues, hence sum of responses >100% ** Don t know responses are not displayed 9

10 HR strategie ondersteunt Human Capital doelen die in lijn zijn met de strategische organisatiedoelen Business Business Strategy Strategy Human Capital Strategy De Business strategy bepaalt de richting, positionering, scope, doelen van de organisatie en hoe ze zich wil differentiëren van concurrenten. Leadership Talent Analytics Culture Organisation De Human Capital Strategy definieert de vereisten op het gebied van leiderschap, talent, cultuur en organisatie met als doel om aan te sluiten bij de bedrijfsstrategie en zo de gewenste resultaten te behalen. HR Strategy De HR Strategy geeft de strategische richting en noodzakelijke acties van de HR organisatie weer en bepaalt hoe de benodigde Human Capital capaciteiten te bouwen. 10

11 Centrale vragen voor HR Is HR voorbereid om in te spelen op deze uitdagingen? Richt uw HR functie zich op strategische oplossingen? Hebben uw HR medewerkers de vereiste business scherpte en strategische vaardigheden? Heeft HR de juiste instrumenten ter beschikking voor analyse en planning? HR Transformatie verandert de fundamentele vorm en focus van HR om zo oplossingen te creëren die de prestaties van het personeel verbeteren. 11

12 HR Transformatie: Veranderende rollen Het matchen van het juiste werk met de juiste competenties. Onder andere worden transactionele en veel voorkomende HR activiteiten bij het shared service center gelegd. Today HR Generalists Strategy Program Design & Delivery Transactions & Administration Functional Experts, (e.g., Staffing, Comp.) Strategy Program Design & Delivery Transactions & Administration Future Shared Services Center Transactional Activities Service Delivery Business Partners Advisory People Development Performance Management Business Strategy Centers of Expertise Design Architect Develop Evaluate 12

13 HR Transformatie: De vier hoekstenen Verrijkte HR rollen en competenties Nieuw HR dienstverleningsmodel Standaardisatie van HR processen Geïntegreerde HR informatiesystemen 13

14 HR Transformatie: De voordelen Afhankelijk van de functie en de huidige situatie kunnen Shared Servicesoplossingen 15-35% kostenbesparingen opleveren en zorgen voor betere service levels Shared Services Value Drivers Benefit Range Standard systems, processes and procedures 5% 10% Centralization economies of scale and skill 3% 5% Wage and real estate arbitrage through a lower cost location 2% 5% Efficient call / contact management process 1% 3% Clearly defined services through Service Level Agreements 1% 3% Higher performing organization through rigorous metrics (KPIs) 1% 3% Further productivity improvements through automation 1% 3% Formal management processes (CI, CRM, etc.) 1% 3% 15% 35% Een holistische benadering gericht op organisatie, processen en technologie is essentieel om toegevoegde waarde van HR te creëren en een succesvolle HR transformatie te bewerkstelligen. 14

15 Interessante literatuur 15

16 Vragen? 16

17 10:00 11:00 Getuigenis: Stephan Oudshoorn, Ministerie van Defensie Nederland - Het HR dienstencentrum als katalysator voor HR transformatie - 17

18 Herinrichting personele functiegebied Minister Secretary General STAFF HR Policy Concern HR HR BP NAVY AIR- FORCE ARMY MIL. POLICE DMO CDC Service provider of Defence HR Expertise Centers BG DPD The HR serviceprovider of Defence HR SSC DC HR The HR SSC 18

19 Waarom veranderen? Omgeving Commissie Franssen Regeerakkoorden Balkenende I + II Defensie besturingsmodel krijgsmachtdelen minder zelfstandig scheiden beleid en uitvoering, ondersteuning shared Kwaliteit en doelmatigheid zakelijker (bedrijfsresultaat voorop + individualisering + minder pamperen ) bezuinigingstaakstelling (ICT + P&O ratio) Toekomstvaste P&O organisatie concentratie/harmonisatie/ standaardisatie shared ondersteuning + toegankelijke informatie 19

20 Wat veranderen? Van focus op P-beheer naar focus op business Strat./ Change Prestatieontwikkeling Strat./ Change Prestatieontwikkeling Transacties Transacties Administratie BPR WFM Administratie ESS MSS Bron: D. Ulrich 20

21 Hoe veranderen? Herinrichten processen & systemen Project P&O HR-BPR + UPS Oprichten dienstencentrum Personeel Project Oprichting DC Personeel Inrichten genormeerde decentrale P&O Project Herinrichting P&O defensieonderdelen Gewenste eindsituatie Verhogen kwaliteit personele functie Project Kwaliteit P&O functie Veranderen cultuur Realiseren van gedragsverandering Project Verandermanagement 21

22 Cultuur? 22

23 Waarde creatie door HR SSCs Bron: Schulman et al. (1999) 23

24 HR SSC als spil van verandering 24

25 Business Case Herinrichting Personele Functiegebied Geld: Financieel: Eenmalige uitgave M 38,4, structurele besparing M 75 p/j; Tijd: P&O Dienstverleningsmodel succesvol geïmplementeerd met één jaar vertraging; Product: Beoogde structuur gerealiseerd; Bedrijfsvoering: veel gerealiseerd, nog verbeterpotentieel; Kwaliteit: nieuwe rollen gerealiseerd, extra aandacht voor leidinggevenden; Cultuur: voldoende aandacht en lange adem vereist 25

26 Leerervaringen Focus op resultaat Let op kwaliteit Stuur strak en neem draagvlak serieus Definieer begrippen Analyseer en handel integraal Beperk doorlooptijd project 26

27 Toekomst HR SSC Groeimodel van waardecreatie HR SSC Op basis van: Van den Heurik, Landlust, Pleiter, Wenderich (2008) Atos Consulting 27

28 Operational excellence Strategische visie DC HR DC HR: From Operational Excellence towards Customer Intimacy DC HR 2012 DC HR 2010 DC HR 2006 Customer intimacy 28

29 Ambitie Uniforme, transparante bedrijfsvoering (eenduidige ontsluiting, communicatie) Aantoonbaar resultaatgericht (HR Analytics en Gelden voor Defensie) Efficiënt en kwalitatief hoogwaardig (Lean en Kennismanagement) 29

30 Wat nu? Samenwerking KLPD? DC HR naar Utrecht? TOEKOMST? Sourcing DC HR? Afschaffen ambtenarenstatus? Samenvoeging sectoren (Rijk en Defensie)? 30

31 DC HR: A company with force and impact within the HR-field of Defence. 31

32 Vragen? 32

33 Koffiepauze 33

34 11:15 12:00 Thierry Van Dyck / Lieven Depuydt, Accenture HR technologische evoluties in de publieke sector - Hoe HR technologie uw HR transformatie kan faciliteren - 34

35 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 35

36 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Quelles sont les sujets en vogue? Les besoins fonctionnels et les process doivent devenir plus standards. Les «outils» HCM entrent dans une phase de «déparamétrage de masse», fournissant une solution standard la plus efficace possible et offrant une part moindre au développement de solutions spécifiques HRM Application Investment Plans for 2011 Le focus des clients va être de plus en plus orienté sur la convivialité de l interface utilisateur et de l intégration de ces outils dans leur culture, tout en exploitant au mieux les réseaux sociaux (et les applications relatives) qui deviendront clés. Le monde HR a besoin d avoir des solutions EPM, Workforce Planning et d outils analytiques faisant part intégrante de leur système HCM. La fusion des éditeurs de logiciel va continuer L acquisition de licences de logiciels HR installés au sein des entreprises ne va pas disparaitre, mais les solutions Saas vont continuer de grandir en popularité. Source: Gartner, 2010/2011, Forrester, 2011, IDC 2010 January 2011 Trends 2011: HRM Processes And Applications Move Ahead Despite Mixed Employment Outlook 36

37 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Les 7 sujets majeurs selon le marché Intégration & 1 Système Global: une solution HRIT consolidée (global) et fiable Précision de l information: accessible à tout moment, partout et suivant le format attendu L expérience utilisateur est ce qui importe amélioration du paramétrage: cela doit être rapide, facile et être agréable Gestion des compétences: de solutions tour d ivoire vers de vraie solutions globales intégrées Les réseaux sociaux vont apparaître comme un nouvelle source de Business Intelligence Le Cloud computing va ajouter au tout encore de la valeur ajoutée: SaaS devenant une vraie option pour HR La sécurité IT répondra rapidement aux nouveaux besoins. La confidentialité des données adoptera une approche basée sur l analyse des risques. 37

38 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 38

39 HR IT Strategie: Landschapsverandering van Pull naar Push HCM Oplossingen gaan van Pull naar Push : Tot nu toe werken de meeste HR systemen op een pull basis, waarbij HR departementen informatie opvragen bij de werknemers en het management Nu zien we applicaties verschijnen die meer gebruik maken van push informatie, waarbij medewerkers vrijwillig informatie verschaffen over hun skills en interesses. Job history Pay structure Goals Ratings Compensation System of record Work history Education Expertise Talent Employee International experience Interests Mobility Aspirations Recruiting Succession Development Organization Location One login One user interface One platform 39

40 HR IT Strategie: Landschapsverandering van Pull naar Push HCM Oplossingen gaan van Pull naar Push : Aangepast vanuit The Hidden Power of Social Networks, Robert Cross & Andrew Parker,

41 HR IT Strategie: Landschapsverandering Data Modellen worden aangepast Er is nu een 2 groep Master data die snel aan belang wint bij klanten, en waarvoor een duidelijk globaal governance data model nodig is om de consistentie& robuustheid van HR data te garanderen: 1. Core HR Master Data & 2. Talent Management Master Data Het grootste deel van de Core HR data blijft binnen de klassieke master data voor de core HR oplossing. Competenties & Skills verschuiven van Core HR Data naar de Talent Management oplossing en zijn een sleutel onderdeel van de niewe Talent Management Master data. 41

42 local local BI Reporting HR Analytics On-premise global Global Core Recruiting Learning Succession lanning Performance Management Compensation Benefit BI -Reporting HR Analytics On-premise On demand global On-demand HR IT Strategie: Landschapsverandering State-of-the-art architectuur Er is geen beste oplossing: Volledig geïntegreerd of Hybride 1+1 One Single System ESS PORTAL MSS Hybrid 1+1 ESS PORTAL MSS Talent Management Framework Talent Management Suite incl. Strategic Workforce Planning Recruitme nt intern./ extern, Talent Acq. Sourcing, Job & Profile Mgt, Skills & Competenc y Mgt Performance Succession & Career Mgt, Employee Profile Learning Mgt, Knowledg e Mgt, social Network Global ERP or HCM Suite incl. Workforce Management Interface Interface Interface - Global Core HR Data- Country 4 PAYROLL Integrated Core HR Data Global ERP or HCM Suite incl. Workforce Management Interface Interface Interface - Global Core HR Data- Country 4 PAYROLL Country 1 Payroll Inhouse SAP Country 1 Time Inhouse SAP Country 2 Payroll Non-SAP Country 2 Time Non-SAP Country 3 Payroll Country 3 Payroll & Time Framework Volledig geïntegreerd Systeem, met Talent pmanagement binnen de Globale HR Oplossing. BPO Time Non-SAP Integrated Country 1 Payroll Inhouse SAP Country 1 Time Inhouse SAP Country 2 Payroll Non-SAP Country 2 Time Non-SAP Country 3 Payroll BPO Country 3 Time Non-SAP Payroll/Time Framework Integrated Hybriede 1+1 met gescheiden systemen voor Talent Management en core HR binnen één portaal Nieuw is de keuze voor SaaS of On-Premise voor het volledige systeem 42

43 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 43

44 HR en HR IT als tweerichtingsstrategie: De 4 + hoekstenen van de HR IT Strategie Strategic Alignment Ontwikkel een HRIT strategie in lijn met de business visie, strategie en objectieven Identifieer gebreken in de technologie die de HR en business strategie blokkeren Zoek competitief voordeel via Talent Management en HR Analytics Governance HR IT Strategie als governance proces om de HR aplicaties en processen continu te verbeteren in lijn met noden & market trends Delivery Model Bepaal het beste model (i.e. on-premise vs on-demand) op basis van de cultuur van de organizatie, bedrijfspolitiek en fit met de huidige technologie Selecteer het beste model voor applicatie ondersteuning en onderhoud (Application outsourcing vs. bestaande interne IT) Maak een high-level kostberekening om te zien of TCO in lijn is met de opbrengsten Enabled Technology Capability Selecteer een best fit HR IT architectuur op basis van requirements en cultuur Selecteer de technologie en applicatie in lijn met de interne standaarde Selecteer applicaties op basis van gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak Integrated Data Model Zorg voor een Globaal Master System of Records als basis voor accurate data Validateer en verbeter het globale data model volgens de eigen noden Breid het systeem uit met Talent data Leg het data governance model vast en synchronizeer data tussen systemen/ applicaties 44

45 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Futur ou réalité? Geo Localisation Applications Mobiles Plug & Play Process Interface Personnalisable Business Process Design Réseaux sociaux intégrés aux process de l entreprise 45

46 Questions? 46

47 12:00 13:00 Case: Michael Newson, Belgacom - Définition d une feuille de route vers un futur environnement e-hr pour Belgacom- 47

48 Belgacom - Contexte En , Belgacom a revu en profondeur sa stratégie liée à son Capital Humain. Accenture a alors aidé Belgacom grâce à son expertise quant aux dernières tendances en gestion du Capital Humain et en gestion du Talent et ce au travers d une série de workshops avec le Vice-Président de Belgacom Human Capital et d autres invités issus du département RH. Afin d'assurer une mise en œuvre pérenne de la stratégie de Gestion du Capital Humain, il a été demandé à Accenture d'aider Belgacom dans le développement de la feuille de route e-rh. 48

49 Scope & objectifs de la feuille de route Belgacom e-rh Scope Le scope est limité aux applications e-rh en Belgique à commencer par une optique employé/manager accessible à partir du portail d'entreprise SAP. Les objectifs de la mission sont triples: Évaluer dans quelle mesure l environnement e-rh actuel doit encore être mis à jour au vu des dernières tendances et pratiques. Développer une feuille de route visant à faire évoluer l environnement Belgacom e-rh vers l'état désiré. Évaluer si l équipe Belgacom e-rh est suffisamment équipée en terme d'effectifs et de compétences pour soutenir le futur environnement e-rh. 49

50 Point de vue d Accenture sur l e-hr Pourquoi l e-hr est-il toujours aussi important? Les entreprises cherchent en permanence à maintenir à jour leur stratégie e-rh et leur environnement afin de: Intégrer les systèmes RH disparates en une plateforme commune gérée en interne et/ou en externe (SaaS) Mieux tirer parti des investissements faits dans leur ERP Implémenter des fonctions RH avancées telles que la gestion des compétences, la planification des effectifs et le développement de carrière Améliorer l'expérience de l utilisateur à travers le portail, le self-service, la connaissance des bases de données Consolider différentes plates-formes technologiques et applications dans un contexte postfusion ou post-acquisition Augmenter globalement les fonctions RH Améliorer/Implémenter des outils d analyse et de business intelligence " Un lieu de travail de haute performance résulte d un équilibre permanant entre l'investissement dans les personnes, les processus, l environnement physique et dans la technologie, afin d'améliorer de façon mesurable la capacité des travailleurs à apprendre, découvrir, innover, travailler en équipe, diriger et atteindre une efficacité et des avantages financiers. " Source: Copyright Gartner, The High Performance Workplace Defined Update, Tom Austin, 4 mai

51 Program Integration Point de vue d Accenture sur l e-hr L e-hr commence avec les besoins en capital humain La stratégie e-rh est dérivée des sujets liés au capital humain et de la façon dont RH s organise pour les traiter Belgacom Group Belgacom Business Strategy Human Capital Strategy Human Capital Programs Integrated Talent Mngt Cost reduction, customer intimacy,...??? Competency Mngt Workforce Planning Career Mngt Performance Mngt HR Organization HR Strategy HR Programs HR service delivery Roles and competencies HR processes HR IT Organization e-hr Strategy HR Applications Absence & E-recruitment Passport e-pmp overtime E-learning??? IT Organization Technical Infrastructure 51

52 Point de vue d Accenture sur l e-hr Un check-up e-hr est une étape cruciale de la revue de la stratégie CH Revoir la stratégie e-rh et suivre la feuille de route sont des étapes clés dans l'examen de la stratégie CH de Belgacom et son organisation RH La fonction RH se focalise-t-elle sur les solutions stratégiques? RH se concentre sur les problèmes de gestion des talents et la performance du personnel? La fonction RH comprend la stratégie de l'entreprise et l'ordre du jour de la direction? ll y a une satisfaction générale par rapport au modèle opérationnel actuel de la fonction RH (par exemple: flexibilité, évolutivité, prestation de services, HRIS)? Se gère-t-elle comme un business? L organisation RH a-t-elle le droit aux bases? Est-elle caractérisée par des processus RH standardisés et efficaces? L'effectif RH a le sens des affaires et les capacités stratégiques requises? Y a-t-il une expertise RH suffisante/courante? Y a-t-il une structure RH organisationnelle alignée avec les business units? Les business units considèrent le leadership RH comme des partenaires? Les experts RH sont des agents du changement? La fonction RH prend la responsabilité en matière de la performance du personnel? RH dispose des bons outils pour accéder aux données nécessaires à l'analyse et à la planification? Les systèmes RH en place fournissent une vue unique du personnel? La fonction RH utilise l'analyse des effectifs afin de mettre en place des initiatives et actions stratégiques RH? e-hr focus 52

53 BoB BoB Point de vue d Accenture sur l e-hr SAP et/ou SaaS Quand on détermine la stratégie IT RH, la décision cruciale consiste à savoir si la fonctionnalité RH doit être implémentée dans l'erp, faire appel à des solutions best of breed ou utiliser une approche hybride. Best of Breed Hybride BoB BoB BoB ERP BoB BoB BoB BoB ERP BoB ERP BoB BoB Des Best of Breed ou des solutions Software de niche peuvent être achetées afin de répondre aux besoins de l entreprise. Chaque application est une best-in-class dans un domaine RH spécifique, permettant un haut degré de différenciation. Chaque application doit être intégrée avec le reste, via un référentiel de données RH. Le noyau RH est distribué à travers de multiples applications RH. Au milieu, un ERP est amélioré par une ou plusieurs solutions BoB afin de créer une architecture Hybride L ERP est utilisé afin d automatiser les compétences RH. Le BoB software est utilisé pour les fonctions RH (ex. talent management) qui nécessitent plus de sophistication / fonctionnalités là où l ERP affiche ses faiblesses. ERP est souvent utilisé pour les données RH. A l autre extrême, un ERP unique est choisi afin de délivrer toutes les compétences de l entreprise. L ERP sera une solution appropriée pour beaucoup de compétences mais n offre pas toujours les derniers processus best-inclass. Intégration sera en majorité interne à l ERP. Les données RH et les processus sont complètement intégrés dans l ERP. Notes Importantes L'architecture de la technologie RH doit prendre en compte les autres technologies de support (notamment dans une perspective d intégration) et les intervenants multiples de ces technologies. Pour les organisations globales, aussi bien le pays et que le point de vue global de l architecture doivent être considérés - une organisation opérant dans plusieurs pays aura en général une combinaison d'approches d architecture. 53

54 Feuille de route e-hr Evaluation de l AS-IS & Benchmark Feuille de route HR Feuille de route ehr Avril 2011 Mai 2011 Juin

55 Evaluation de l As-is Interviews avec les intervenants clés au sein de Belgacom Focus sur la fonctionnalité s intégrant aux applications non-sap Focus sur les gaps de fonctionnalité/ amélioration de l utilisation pour toutes les applications 55 55

56 Résultats du Benchmarking e-hr Belgacom a été comparé à six entreprises sur lesquelles Accenture à une connaissance de leur environnement e-rh et leur organisation. Ci-dessous les entreprises choisies en fonction de critères spécifiques, comme convenu avec Belgacom. Entreprises Industries Taille de l entreprise (nb employés) Géographie Critères de sélection European Fixed Line Incumbent Communication & High-Tech employés Europe central et Est Même industrie European Cable Operator Communication & High-Tech employés Global Même industrie IT Consulting Communication & High-Tech employés Global (60 sites dans 26 pays) Top Employer 2011 Internet-Based Services Company Communication & High-Tech employés Global Start-up sans héritage IT Energy Production & Distribution Resources employés Belgique, Pays-Bas, Luxembourg & Allemagne Marché belge FMCG Company Produits employés Global Best practice HR 56

57 La Feuille de route e-hr Résultat scénarios Noyau RH Talent Management Scenario 1 Décisions stratégiques après les résultats du business case Scenario 2 Scenario 3 Cloud based 57

58 Leçons tirées Commencer avec une définition claire de la stratégie RH & IT Garder l utilisateur final en tête Suivre la feuille de route en partenariat avec IT & RH Utiliser l énorme quantité d info disponible via des sources externes ( Gartner, Forester,...) Faire équipe avec un partenaire consultant qui peut faire appel à des SME et des études comparatives locales ou internationales La feuille de route est juste la partie visible de l iceberg c est par la suite que la partie vraiment difficile commence... 58

59 Questions? 59

60 13:00 13:15 Afronding 60

61 61

Technical Capability in SANRAL. Les compétences et capacités techniques du SANRAL. Solutions. Les solutions

Technical Capability in SANRAL. Les compétences et capacités techniques du SANRAL. Solutions. Les solutions Technical Capability in SANRAL Les compétences et capacités techniques du SANRAL Solutions Les solutions 2 3 2007 SANRAL 2007 SANRAL Continuous change Integrated, systemic solutions Global focus Multiple

Plus en détail

SYSTÈME D INFORMATION ET GESTION DE LA PERFORMANCE

SYSTÈME D INFORMATION ET GESTION DE LA PERFORMANCE Contact : info@orus.nc www.orus.nc ORUS Informatique, Intégrateur de solutions au service des métiers de la vente, de la distribution et de la gestion financière, est un partenaire fort des processus de

Plus en détail

Les infrastructures des municipalités s effondrent partout au Canada. Canada s cities and towns are crumbling around us

Les infrastructures des municipalités s effondrent partout au Canada. Canada s cities and towns are crumbling around us SKILLED TRADES PLATFORM 2015 PLATEFORME DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS 2015 Canada s cities and towns are crumbling around us Canada needs a comprehensive integrated infrastructure program that will eliminate

Plus en détail

National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC)

National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC) National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC) Reporting to the General Manager, Engineering and Maintenance, you will provide strategic direction on the support and maintenance of

Plus en détail

Logiciels RH. Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts

Logiciels RH. Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts Logiciels RH Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts Collaborateurs du futur Le monde d aujourd hui est en évolution constante. Le marché du travail réclame manoeuvrabilité et

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

Raising the efficiency gains of industry by ICT means

Raising the efficiency gains of industry by ICT means Raising the efficiency gains of industry by ICT means 1/44 E-Government Consortium Thales IS ATG 2/44 ICT gains are similar for governments Industry Gains Government Gains Revenue Growth Expand government

Plus en détail

Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France

Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France Conférence IDC Gouvernance IT - Paris 6 Avril 2011 Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France 2011 IBM Corporation Quels sont les ingrédients

Plus en détail

accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance

accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance Philippe LAPLANE Directeur du développement de la stratégie des produits cloud des tendances fortes structurent le marché croissance de la

Plus en détail

CEISAR Survey on IT education

CEISAR Survey on IT education CEISAR Survey on IT education Objectives In June 2007, the CEISAR conducted a survey to understand what company needs are in terms of training on Computer Science and Management of IS. Our objective was

Plus en détail

Peut-on gérer les Ressources

Peut-on gérer les Ressources Peut-on gérer les Ressources Humaines? Marc Bartoli, Université P.Mendès-France, Grenoble Responsable du Master RHci (Ressources Humaines et compétitivité internationale) Communication au colloque international

Plus en détail

Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information

Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information Darren Cooper Information Management Consultant, IBM Software Group 1st December, 2011 Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information Information

Plus en détail

Lean approach on production lines Oct 9, 2014

Lean approach on production lines Oct 9, 2014 Oct 9, 2014 Dassault Mérignac 1 Emmanuel Théret Since sept. 2013 : Falcon 5X FAL production engineer 2011-2013 : chief project of 1st lean integration in Merignac plant 2010 : Falcon 7X FAL production

Plus en détail

Conditions de l'examen

Conditions de l'examen Conditions de l'examen Gestion des selon la norme ISO/CEI 20000 Consultant/Manager (IS20CM.FR) Date de publication 01-07-2010 Date de parution 01-07-2010 Résumé Groupe cible Le qualification Consultant/Manager

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

JOB DESCRIPTION. Intitulé du poste: REGIONAL SALES MANAGER LITTORAL

JOB DESCRIPTION. Intitulé du poste: REGIONAL SALES MANAGER LITTORAL JOB DESCRIPTION Intitulé du poste: REGIONAL SALES MANAGER LITTORAL Département: COMMERCIAL & MARKETING Chef hiérarchique : DIRECTEUR COMMERCIAL Catégorie l: 10 Lieu de travail : Direction Générale, Voyage

Plus en détail

Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source

Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source 30 Mars 2011 jean-francois.caenen@capgemini.com Chief Technology Officer Capgemini France Une nouvelle vague d adoption

Plus en détail

Evènement formulaires Namur 02/12

Evènement formulaires Namur 02/12 Evènement formulaires Namur 02/12 Formulaires électroniques à la Commission européenne Philippe Biérlaire Chef de l unité Systèmes d information pour la gestion des ressources humaines Direction Systèmes

Plus en détail

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 27 janvier 2011

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 27 janvier 2011 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 27 janvier 2011 Agenda Eléa : qui sommes-nous? Les enjeux et défis de la Supply Chain Quelles compétences / savoirs sont-ils nécessaires? Questions - réponses Agenda Eléa :

Plus en détail

Introduction. Règlement général des TPs - Rappel. Objectifs du cours. Génie logiciel. Génie logiciel

Introduction. Règlement général des TPs - Rappel. Objectifs du cours. Génie logiciel. Génie logiciel Introduction Génie logiciel Philippe Dugerdil Génie logiciel «The disciplined application of engineering, scientific and mathematical principles, methods and tools to the economical production of quality

Plus en détail

Macroscope et l'analyse d'affaires. Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope

Macroscope et l'analyse d'affaires. Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope Macroscope et l'analyse d'affaires Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope Avis Avis d intention Ce document a pour but de partager des éléments de vision et d intentions de Fujitsu quant

Plus en détail

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE Nom de l entreprise Votre nom Date VALEUR PRINCIPALES/CROYANCES (Devrait/Devrait pas) RAISON (Pourquoi) OBJECTIFS (- AN) (Où) BUT ( AN) (Quoi)

Plus en détail

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095 Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 Projets de transfert

Plus en détail

Management des Systèmes d Information

Management des Systèmes d Information Spécialité Réseaux (RES) UE: Management des systèmes d'information [mnsi, NI303] M2IRT 2012 1 ère année Management des Systèmes d Information Unité 2 - Les principaux types de SI dans l entreprise Gilles

Plus en détail

We Generate. You Lead.

We Generate. You Lead. www.contact-2-lead.com We Generate. You Lead. PROMOTE CONTACT 2 LEAD 1, Place de la Libération, 73000 Chambéry, France. 17/F i3 Building Asiatown, IT Park, Apas, Cebu City 6000, Philippines. HOW WE CAN

Plus en détail

L outsourcing des RH, opportunité ou menace?

L outsourcing des RH, opportunité ou menace? L outsourcing des RH, opportunité ou menace? Prof. Dr.Luc Sels Full Professor Research Centre for Organization Studies Vice-doyen de la Faculté des Sciences Economiques et des Sciences Economiques Appliquées

Plus en détail

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy :

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Verbind de Envoy met de router in uw kantoor voor de installatie op de werf.

Plus en détail

EUDAT and CINES data preservation services. Workshop PREDON Stéphane Coutin 05 nov 2014

EUDAT and CINES data preservation services. Workshop PREDON Stéphane Coutin 05 nov 2014 EUDAT and CINES data preservation services Workshop PREDON Stéphane Coutin 05 nov 2014 Le CINES Basé à Montpellier (Hérault, France) EPA créé en 1999, succédant au CNUSC (Centre National Universitaire

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager

Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager IBM Workplace : permettre aux personnes de communiquer, de partager l information, quel que soit le terminal

Plus en détail

La gestion des risques IT et l audit

La gestion des risques IT et l audit La gestion des risques IT et l audit 5èmé rencontre des experts auditeurs en sécurité de l information De l audit au management de la sécurité des systèmes d information 14 Février 2013 Qui sommes nous?

Plus en détail

L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud

L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud Information aux medias Saint-Denis, France, 17 janvier 2013 L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud Des revenus liés au Cloud estimés à près d un milliard d euros d ici 2015

Plus en détail

Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien. 10 Septembre 2012

Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien. 10 Septembre 2012 Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien 10 Septembre 2012 Les défis de la chaine de la logistique du transport maritime Danielle T.Y WONG Director Logistics Performance

Plus en détail

Stratégie de sourcing européenne : vers un modèle fédéral

Stratégie de sourcing européenne : vers un modèle fédéral Association Française pour la promotion des bonnes pratiques de sourcing escm. Stratégie de sourcing européenne : vers un modèle fédéral Arnaud Vahlas DSI sanofi-aventis France Convention annuelle de l

Plus en détail

Orientations stratégiques IBM Software. Philippe Bournhonesque Stratégie Software France

Orientations stratégiques IBM Software. Philippe Bournhonesque Stratégie Software France Orientations stratégiques IBM Software Philippe Bournhonesque Stratégie Software France Des clients désireux de changer 98% des CEOs envisagent des changements de leurs business models 3X de la difficulté

Plus en détail

Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com. Tmanco is expert partner from Anatole (www.anatole.net) and distributes the solution AnatoleTEM

Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com. Tmanco is expert partner from Anatole (www.anatole.net) and distributes the solution AnatoleTEM T e l e c o m m a n a g e m e n t c o m p e t e n c e Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com Tmanco SA CH 6807 Taverne www.tmanco.com +41 91 930 96 63 Reduce your telecom invoices up to 30% through better

Plus en détail

Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France

Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 1 Rôles et Attentes Instantanéité BIG DATA Users IT Real Time SAP HANA

Plus en détail

Performance industrielle Manufacturing Execution System

Performance industrielle Manufacturing Execution System Performance industrielle Manufacturing Execution System Mai 2013 Capgemini, leader de l intégration MES DEPUIS PLUS DE 25 ANS, CAPGEMINI ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS MES. Une

Plus en détail

European Union Union Europeenne. African Union Union Africaine

European Union Union Europeenne. African Union Union Africaine European Union Union Europeenne African Union Union Africaine WHY LAUNCH a Virtual Campus in AFRICA? UNESCO and the African Union: In the response to the request from the African Union (AU) Heads of State

Plus en détail

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES)

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 1 Project Information Title: Project Number: SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 Year: 2008 Project Type: Status:

Plus en détail

3 Services. Notre winning game au service de votre efficacité. Découvrez nos solutions complètes en matière

3 Services. Notre winning game au service de votre efficacité. Découvrez nos solutions complètes en matière 3 Services Notre winning game au service de votre efficacité. Découvrez nos solutions complètes en matière de gaz 02 Services Bien plus que la livraison de molécules de gaz. Distancez vos concurrents grâce

Plus en détail

Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02. Cognos TM1. Pascal DELVAL, Customer Technical Professional

Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02. Cognos TM1. Pascal DELVAL, Customer Technical Professional Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02 Cognos TM1 Pascal DELVAL, Customer Technical Professional 2010 IBM Corporation 3 Ensemble complet de Fonctionnalités BI Requête

Plus en détail

Optimiser votre reporting sans déployer BW

Optimiser votre reporting sans déployer BW Optimiser votre reporting sans déployer BW Exploiter nos données opérationnelles Peut-on faire du reporting directement sur ECC sans datawarehouse? Agenda La suite BusinessObjects intégrée à ECC 3 scénarios

Plus en détail

en SCÈNE RATIONAL Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com

en SCÈNE RATIONAL Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com Fabrice GRELIER fabrice.grelier@fr.ibm.com RATIONAL en SCÈNE 2007 IBM Corporation Objectif

Plus en détail

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing?

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Alexandre Loire A.L.F.A Project Manager July, 5th 2007 1. Changes to roles in customer/supplier relations a - Distribution Channels Activities End customer

Plus en détail

dev ops day 2015 DevOps

dev ops day 2015 DevOps 2015 day DevOps agile & DevOps services lead Samuel Metias #DevOpsDay «Every company will be a DevOps company» @smetias Linkedin.com/in/smetias samuel.metias@microsoft.com introduction Ils pratiquent déjà

Plus en détail

Wat is Fed 20? Modèle GRH: cinq domaines. Fed 20 : origine du projet. La Logique du modèle. HR-benchmarking FED 20.

Wat is Fed 20? Modèle GRH: cinq domaines. Fed 20 : origine du projet. La Logique du modèle. HR-benchmarking FED 20. Wat is Fed 20? Poging tot definitie HR-benchmarking FED 20 27 november 2009 Eenvoudige HR-scorecard voor federale overheidsdiensten die toelaat op vrijwillige basis de huidige HR-aanpak te meten en te

Plus en détail

Le Cloud, levier de transformation de l entreprise

Le Cloud, levier de transformation de l entreprise Le Cloud, levier de transformation de l entreprise Pierre Benne Jean-Marc Defaut Modification radicale du théâtre d'opération 2 Le triple challenge du CIO Réduire le «time to value» en répondant aux nouvelles

Plus en détail

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis Cloud Computing: de la technologie à l usage final Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis ADOPTION DU CLOUD COMPUTING Craintes, moteurs, attentes et

Plus en détail

état et perspectives

état et perspectives La Normalisation de l informatique en Nuage «Cloud Computing» état et perspectives Séminaire Aristote: L'interopérabilit rabilité dans le Cloud Ecole Polytechnique 23/03/2011 Jamil CHAWKI Orange Labs Networks

Plus en détail

Département d organisation et ressources humaines École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal

Département d organisation et ressources humaines École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal Département d organisation et ressources humaines École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal COURSE OUTLINE INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORH 1600 - Group 065 Winter

Plus en détail

Bienvenue. au Pôle. de l ENSAMl

Bienvenue. au Pôle. de l ENSAMl Bienvenue au Pôle Méditerranéen en de l Innovationl de l ENSAMl 2007 Le réseau r ENSAM Design Prototypage rapide Réalité virtuelle Laval Qualité Hygiène Sécurité, Environnement Innovation Mimet La CPA

Plus en détail

Rational Team Concert

Rational Team Concert Une gestion de projet agile avec Rational Team Concert Samira Bataouche Consultante, IBM Rational France 1 SCRUM en Bref Events Artifacts Development Team Source: Scrum Handbook 06 Décembre 2012 Agilité?

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. FONDATION ALCATEL-LUCENT: APPORT DES ENTREPRISES DES TIC DANS LES COMMUNAUTÉS TIC & RSE un duo gagnant pour le développement entrepreneurial en Afrique Mars 2015 UN MONDE ULTRA CONNECTÉ Carte des réseaux

Plus en détail

RÉSUMÉ DE THÈSE. L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile

RÉSUMÉ DE THÈSE. L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile RÉSUMÉ DE THÈSE L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile avec des estimations de deux projets sur trois peinent à donner un résultat satisfaisant (Nelson,

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

Brochure de Presentation. (Janvier 2015)

Brochure de Presentation. (Janvier 2015) Brochure de Presentation (Janvier 2015) Présentation du Cabinet _Melhenas & Associés est un cabinet indépendant d expertise comptable, d audit et de conseil. _Notre métier, conseiller et accompagner nos

Plus en détail

Posting number: 14-130. Title: Lennoxville Campus. Work Location:

Posting number: 14-130. Title: Lennoxville Campus. Work Location: Posting number: 14-130 Title: Campus: Work Location: Manager Human Resources Lennoxville Campus 2580 rue College, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1M2K3 Champlain Regional College is seeking the services of

Plus en détail

Gestion des données des occupations et compositions des trains au sein de la SNCB Mobility.

Gestion des données des occupations et compositions des trains au sein de la SNCB Mobility. Mohammed Yousfi Gestion des données des occupations et compositions des trains au sein de la SNCB Mobility. Destination mieux NOTRE ENTREPRISE La SNCB (exploitant du trafic ferroviaire) fait partie du

Plus en détail

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations Initiative d excellence de l université de Bordeaux Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014 Recommandations 2/1 RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE Une feuille de route pour le conseil de gestion

Plus en détail

Les marchés Security La méthode The markets The approach

Les marchés Security La méthode The markets The approach Security Le Pôle italien de la sécurité Elsag Datamat, une société du Groupe Finmeccanica, représente le centre d excellence national pour la sécurité physique, logique et des réseaux de télécommunication.

Plus en détail

PIETTE Alain De: Envoyé: Objet: BES flash September 2014 BES flash Septembre 2014 http://www.besweb.be/nl/besflash http://www.besweb.

PIETTE Alain De: Envoyé: Objet: BES flash September 2014 BES flash Septembre 2014 http://www.besweb.be/nl/besflash http://www.besweb. PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: mardi 30 septembre 2014 10:31 Objet: BES flash September 2014 - BES flash Septembre 2014 BES flash September 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

Capture the value of your IT

Capture the value of your IT Trader s S.A.S www.quick-software-line.com 01 53 10 27 50 Capture the value of your IT Think Data! En 2014 En 2015 Trader s puts your Data in Motion with Quick-SmartData!!! Quick-SmartData à l intérieur

Plus en détail

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 30 mars 2011

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 30 mars 2011 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eléa 30 mars 2011 Agenda Généralités sur les systèmes d information logistique Les opérations logistiques Les SI logistiques, du pilotage (long terme) à l informatique industrielle

Plus en détail

Forum des Compétences

Forum des Compétences Forum des Compétences La gestion des compétences : un véritable enjeu. Témoignage d IBM Paul FOREST-DODELIN, Directeur de la Formation IBM France Les Enjeux de la Gestion des Compétences POUR L ENTREPRISE

Plus en détail

UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui)

UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui) UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui) Vincent Perrin IT Specialist, Lotus SWG Jean-Jacques Chung IT Architect, IBM Integrated Communications Services Pierre Fleischmann Offering Manager,

Plus en détail

HUBSYS GLOBAL BANKING SERVICES : CHALLENGES AND STRATEGY. Alain Closier, Thierry Roehm

HUBSYS GLOBAL BANKING SERVICES : CHALLENGES AND STRATEGY. Alain Closier, Thierry Roehm HUBSYS GLOBAL BANKING SERVICES : CHALLENGES AND STRATEGY Alain Closier, Thierry Roehm CONTENT GLOBAL BANKING SERVICES HUBSYS : Global banking services: challenges and strategy Alain CLOSIER Head of Banking

Plus en détail

Certificat Les Principes de Management du Système d Information (ITMP) édition 2010

Certificat Les Principes de Management du Système d Information (ITMP) édition 2010 guide de preparation Certificat Les Principes de Management du Système d Information (ITMP) édition 2010 SOMMAIRE 1. Caractéristiques de l examen 3 2. Contenu de l examen 4 3. Liste des concepts de base

Plus en détail

& Partner bieten Ihnen an... & Partenaires vous proposent... & Partners offer to You... & Partneren bidden Iech un...

& Partner bieten Ihnen an... & Partenaires vous proposent... & Partners offer to You... & Partneren bidden Iech un... Rita Knott Coach et Gestionnaire d établissement de formation continue 23, Cité Aline Mayrisch L-7268 Bereldange Téléphone: éé +352 339 037 Mobile : +352 621 543 211 Fax : +352 333 159 e-mail : info@ritaknott.com

Plus en détail

Adapter et assurer sa stratégie en temps de crise avec Financial Performance Management.

Adapter et assurer sa stratégie en temps de crise avec Financial Performance Management. IBM Cognos Adapter et assurer sa stratégie en temps de crise avec Financial Performance Management. Lionel DOAT Sommaire Introduction Qui sommes nous? La finance au centre du Performance Management Notre

Plus en détail

La Poste choisit l'erp Open Source Compiere

La Poste choisit l'erp Open Source Compiere La Poste choisit l'erp Open Source Compiere Redwood Shores, Calif. Compiere, Inc, leader mondial dans les progiciels de gestion Open Source annonce que La Poste, l'opérateur postal français, a choisi l'erp

Plus en détail

CLOUD COMPUTING VISION TONY BEHNAM 24.03.11

CLOUD COMPUTING VISION TONY BEHNAM 24.03.11 CLOUD COMPUTING VISION TONY BEHNAM 24.03.11 TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE Aujourd'hui Cloud Années 2000 Web Années 90 Client / Serveur Années 70 et 80 Mainframe DIFFICULTÉS ACTUELLES Consumérisation de

Plus en détail

L évolution de la formation

L évolution de la formation Aan u het woord À vous la parole L évolution de la formation Philippe Kellen Le major Philippe Kellen est le chef des projets informatiques au sein de la direction générale de la Formation (DG Fmn). Auparavant,

Plus en détail

Les Métiers de l'informatique Sun Microsystems

Les Métiers de l'informatique Sun Microsystems Les Métiers de l'informatique Sun Microsystems Ludovic Poitou Senior Staff Engineer OpenDS Community Manager 1 Guided By A Singular Vision The Network Is The Computer. Copyright 2009 Sun Microsystems,

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

E-Learning Manager. LLP/LdV/TOI/2008/IRL 507. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4406

E-Learning Manager. LLP/LdV/TOI/2008/IRL 507. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4406 E-Learning Manager LLP/LdV/TOI/2008/IRL 507 1 Information sur le projet Titre: E-Learning Manager Code Projet: LLP/LdV/TOI/2008/IRL 507 Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Projets de

Plus en détail

Contrôle Interne et Gouvernance IT avec Lotus Business Control and Reporting. Olivier Elluin

Contrôle Interne et Gouvernance IT avec Lotus Business Control and Reporting. Olivier Elluin Contrôle Interne et Gouvernance IT avec Lotus Business Control and Reporting Olivier Elluin Agenda Contrôle Interne et Gouvernance IT Lotus Business Control and Reporting Besoins Fonctions Générales Présentation

Plus en détail

Monétisation des données

Monétisation des données Monétisation des données Gagnez de l'argent avec le Big Data & les Smart Analytics Sylvain Pavlowski Senior Vice President of European Sales Information Builders 1 Le digital réinvente l ensemble des processus

Plus en détail

1 ère mondiale. Carol PTAK "Roughly Right is better than precisely wrong"

1 ère mondiale. Carol PTAK Roughly Right is better than precisely wrong 1 ère mondiale Carol PTAK "Roughly Right is better than precisely wrong" All material and content copyright 2015 Institute. All rights reserved. 1 http://demanddriveninstitute.com/ Carol PTAK est actuellement

Plus en détail

GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables. Presentation and snapshot of achieved work

GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables. Presentation and snapshot of achieved work GREDOR Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables Presentation and snapshot of achieved work FLEXIPAC meeting Bertrand Cornélusse, University of Liège December 2014 1 P L

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4

Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4 Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4 Stéphane MARCHINI Responsable Global des services DataCenters Espace Grande Arche Paris La Défense SG figures

Plus en détail

APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement. Olivier BERNARD, VCE

APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement. Olivier BERNARD, VCE APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement Olivier BERNARD, VCE Généralisation des réseaux, suprématie d IP Consumérisation des terminaux informatiques Evolution vers une

Plus en détail

Supply chain management

Supply chain management áå ΩINSTITUT SUPERIEUR DU MANAGEMENT Supply chain management Les Rois de la Supply Chain 2010 Cabinet ISM Abidjan, Cocody,Bvd F. Mitterand, Riviera Bonoumin, Immeuble La Paix 22 BP 876 Abidjan 22 Tél:

Plus en détail

L Art d être Numérique. Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France

L Art d être Numérique. Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France L Art d être Numérique Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France La Transformation Numérique «Plus largement, l impact potentiel des technologies numériques disruptives (cloud, impression

Plus en détail

Business Process Management

Business Process Management Alain Darmon Responsable Avant-Vente BPM, IBM 1 er mars 2011 Business Process Management Améliorez l agilité de l entreprise avec la gestion des processus métier Les processus sont partout! Ouverture de

Plus en détail

Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques

Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques IT Governance Symposium du 16 Juin 2009 Henri Guiheux Responsable Governance & Securité des SI CISA, CISM, CGEIT Sommaire Enjeux ERM

Plus en détail

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Presented by Pierre Rochon Senior Advisor for Executives APEX Objectifs de la séance 1. Comprendre en quoi consiste la saturation

Plus en détail

Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant

Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant IBM BusinessConnect 2013 21 mars 2013 #BizConnect13 Olivier Népomiachty Avant Vente, Évangéliste CRM @ SugarCRM France & EMEA @TortugaCrm

Plus en détail

Programme scientifique MUST

Programme scientifique MUST Programme scientifique MUST Management of Urban Smart Territories 03/06/2014 Claude Rochet - Florence Pinot 1 Qu est-ce qui fait qu une ville est «smart»? Ce n est pas une addition de «smarties»: smart

Plus en détail

Business Technology Management (BTM) http://www.btmcorporation.com

Business Technology Management (BTM) http://www.btmcorporation.com Business Technology Management (BTM) http://www.btmcorporation.com Sommaire 1. Enjeux et positionnement 2. La démarche Gouvernance et Organisation Management des Investissements en Technologie Stratégie

Plus en détail

EUREKA Tourism et Projets Européens

EUREKA Tourism et Projets Européens EUREKA Tourism et Projets Européens Jean-Bernard TITZ jbtitz@dev-help.fr Activités principales Accompagnement des PME innovantes dans le montage de partenariats technologiques et financiers avec comme

Plus en détail

Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012. Rachel Hunt

Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012. Rachel Hunt Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012 Rachel Hunt Un retour a la croissance pour l investissement informatique Croissance de 3 a 5% en 2011/12 La croissance est tirée par les

Plus en détail

Les Eléments clés du projet

Les Eléments clés du projet THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet 1 THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Périmètre fonctionnel 2 Le Core Model Le point central de constitution

Plus en détail

554 Ontario, Sherbrooke, Québec, Canada, J1J 3R6 MAIN RESPONSIBILITIES

554 Ontario, Sherbrooke, Québec, Canada, J1J 3R6 MAIN RESPONSIBILITIES Posting number: 14-120 Title: Campus: Work Location: Coordinator, Continuing Education Lennoxville Campus 554 Ontario, Sherbrooke, Québec, Canada, J1J 3R6 Position and Functions: Champlain Regional College

Plus en détail

Qu est-ce qu une solution d affaires intégrée (ERP)? Automne 2004 Séance 1 Pierre-Majorique Léger (pierre-majorique.leger@hec.ca) 3-715-00 Automne 2004 Séance 1, page 1 1- Qu est-ce qu une solution d affaires

Plus en détail

The management scoreboard Departing from a Ministry and evolving to a citizens service entity. Vienna 17 June 2003

The management scoreboard Departing from a Ministry and evolving to a citizens service entity. Vienna 17 June 2003 The management scoreboard Departing from a Ministry and evolving to a citizens service entity Vienna 17 June 2003 Agenda 1. Context 2. Copernic 3. Coperfin 4. Performance Management Seugi 21_ Vienna_17/06/2003

Plus en détail

Design and creativity in French national and regional policies

Design and creativity in French national and regional policies Design and creativity in French national and regional policies p.01 15-06-09 French Innovation policy Distinction between technological innovation and non-technological innovation (including design) French

Plus en détail

La gestion de la relation client (CRM)

La gestion de la relation client (CRM) La gestion de la relation client (CRM) HISTORIQUE De l ère de la consommation de masse : Produits et services standardisés Consommation indifférenciée Au retour de la consommation personnalisée : Produits

Plus en détail