Technologie & HR Transformatie

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Technologie & HR Transformatie"

Transcription

1 Technologie & HR Transformatie Veranderingen op het vlak van HR in de publieke sector Evolutie in HR technologie Brussel, 25 oktober 2011

2 09:00 09:10 Inleiding 2

3 Doelstellingen Gedachten uitwisselen over de rol van HR technologie en HR transformatie in uw organisatie Inzichten delen in trends in HR technologie en HR transformatie Getuigenissen brengen van organisaties die bewust HR technologie gebruiken als hefboom in hun HR transformatie 3

4 Programma 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 09:10 Inleiding HR Public - Accenture Myriam Perdu, HR Public Ann Bayart, Senior Executive Accenture 09:10 10:00 HR transformatie in de publieke sector Waarom toekomstige HR uitdagingen een holistische kijk vereisen op organisatie, proces en technologie 10:00 11:00 Case: Ministerie van Defensie Nederland Het HR dienstencentrum als katalysator voor HR transformatie 11:00 11:15 Koffiepauze 11:15 12:00 HR technologische evoluties in de publieke sector Hoe HR technologie uw HR transformatie kan faciliteren 12:00 13:00 (lunch) Case: Belgacom Definitie van Belgacoms roadmap naar een toekomstbestendig e-hr landschap Ad-Jan Brouwer Senior Executive HR Transformation Accenture Stephan Oudshoorn Plv Directeur HR dienstencentrum Ministerie van Defensie Nederland Thierry Van Dyck / Lieven Depuydt Senior Managers Human Capital Management Solutions Accenture Michael Newson, Group HR Process & Systems Manager Belgacom Stefan Van der Wilt, Manager Human Capital Management Solutions Accenture 13u00 13u15 Afsluiting HR Public - Accenture Myriam Perdu, HR Public Ann Bayart, Senior Executive Accenture 4

5 09:10 10:00 Ad-Jan Brouwer, Accenture HR transformatie in de publieke sector - Waarom toekomstige HR uitdagingen een holistische kijk vereisen op organisatie, proces en technologie - 5

6 Trends in de publieke sector Overheidsschuld Vergrijzing Burgers eisen betere service Op zoek naar rendement, rendement, rendement. Nieuwe organisatiemodellen Schaalvergroting ERP + 6

7 Waarderen Human Capital Kosten en opbrengsten Economische waardering van human capital Stijgende productiviteit Talent vermenigvuldiging Demografie beroepsbevolking Trends in de huidige economie Nieuwe groei Nieuwe business modellen, fusies en overnames Invloed van wetgeving (bijv. SOX) Invloed van de wereldeconomie De organisatie context verandert Vergrijzing GenY waarden Tekort aan vaardigheden Engagement kwesties Vastleggen van kennis Globalisering Technologie Focus Grotere vraag naar selfservice Bruikbaarheid Ondersteunen kenniswerkers ehr, el, ekm Lage lonen regio s Virtuele teams Nieuwe organisatiemodellen Bedrijfscultuur 7

8 Uitdagingen voor organisaties Talent is a strategic issue, and a human capital strategy is an intrinsic part of any organisation s strategy. This means understanding the value of talent, and recognizing the critical components of an organisation s strategy that require us to think through the talent and organizational implications and options. 1 1 Source: The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance, Peter Cheese, Robert J. Thomas, Elizabeth Craig, November, 2007 Impact op talent en organisatie Toegenomen focus op medewerker engagement Toegenomen belang van reputatie werkgever Vastleggen van kennis Veranderingen in het aanbod van talent als gevolg van latere pensionering Behoefte aan een robuuste planning van het personeelsbestand Toegang tot nieuwe talentbronnen Verhogen van de arbeidsproductiviteit Organisatie herstructurering Nieuwe vaardigheden vereist Tempo van de verandering Leiderschap en bedrijfscultuur 8

9 Global Results We have a lack of needed skills in this workforce A significant proportion of skills in this workforce are out of date The skills we need in this workforce are difficult to attract because people don t want to work in our industry We have a difficult time attracting skills in this workforce because we can t pay what they demand The supply of skills we need in this workforce is extremely small or non-existent Hoe voorbereid zijn organisaties? De High Performance Workforce studie laat zien dat organisaties een tekort hebben aan essentiële vaardigheden, deze vaardigheden zijn schaars op de arbeidsmarkt en moeilijk aan te trekken. Human Capital The skills we need in this workforce tend to be mostly located in countries other than those in which they are needed Source: High Performance Workforce Study, 2010 Base = (all those rating HR as a top 3 functional area ) Global =167 *Top three most important functional areas were rated as part of the analysis. Some respondents cited multiple skills issues, hence sum of responses >100% ** Don t know responses are not displayed 9

10 HR strategie ondersteunt Human Capital doelen die in lijn zijn met de strategische organisatiedoelen Business Business Strategy Strategy Human Capital Strategy De Business strategy bepaalt de richting, positionering, scope, doelen van de organisatie en hoe ze zich wil differentiëren van concurrenten. Leadership Talent Analytics Culture Organisation De Human Capital Strategy definieert de vereisten op het gebied van leiderschap, talent, cultuur en organisatie met als doel om aan te sluiten bij de bedrijfsstrategie en zo de gewenste resultaten te behalen. HR Strategy De HR Strategy geeft de strategische richting en noodzakelijke acties van de HR organisatie weer en bepaalt hoe de benodigde Human Capital capaciteiten te bouwen. 10

11 Centrale vragen voor HR Is HR voorbereid om in te spelen op deze uitdagingen? Richt uw HR functie zich op strategische oplossingen? Hebben uw HR medewerkers de vereiste business scherpte en strategische vaardigheden? Heeft HR de juiste instrumenten ter beschikking voor analyse en planning? HR Transformatie verandert de fundamentele vorm en focus van HR om zo oplossingen te creëren die de prestaties van het personeel verbeteren. 11

12 HR Transformatie: Veranderende rollen Het matchen van het juiste werk met de juiste competenties. Onder andere worden transactionele en veel voorkomende HR activiteiten bij het shared service center gelegd. Today HR Generalists Strategy Program Design & Delivery Transactions & Administration Functional Experts, (e.g., Staffing, Comp.) Strategy Program Design & Delivery Transactions & Administration Future Shared Services Center Transactional Activities Service Delivery Business Partners Advisory People Development Performance Management Business Strategy Centers of Expertise Design Architect Develop Evaluate 12

13 HR Transformatie: De vier hoekstenen Verrijkte HR rollen en competenties Nieuw HR dienstverleningsmodel Standaardisatie van HR processen Geïntegreerde HR informatiesystemen 13

14 HR Transformatie: De voordelen Afhankelijk van de functie en de huidige situatie kunnen Shared Servicesoplossingen 15-35% kostenbesparingen opleveren en zorgen voor betere service levels Shared Services Value Drivers Benefit Range Standard systems, processes and procedures 5% 10% Centralization economies of scale and skill 3% 5% Wage and real estate arbitrage through a lower cost location 2% 5% Efficient call / contact management process 1% 3% Clearly defined services through Service Level Agreements 1% 3% Higher performing organization through rigorous metrics (KPIs) 1% 3% Further productivity improvements through automation 1% 3% Formal management processes (CI, CRM, etc.) 1% 3% 15% 35% Een holistische benadering gericht op organisatie, processen en technologie is essentieel om toegevoegde waarde van HR te creëren en een succesvolle HR transformatie te bewerkstelligen. 14

15 Interessante literatuur 15

16 Vragen? 16

17 10:00 11:00 Getuigenis: Stephan Oudshoorn, Ministerie van Defensie Nederland - Het HR dienstencentrum als katalysator voor HR transformatie - 17

18 Herinrichting personele functiegebied Minister Secretary General STAFF HR Policy Concern HR HR BP NAVY AIR- FORCE ARMY MIL. POLICE DMO CDC Service provider of Defence HR Expertise Centers BG DPD The HR serviceprovider of Defence HR SSC DC HR The HR SSC 18

19 Waarom veranderen? Omgeving Commissie Franssen Regeerakkoorden Balkenende I + II Defensie besturingsmodel krijgsmachtdelen minder zelfstandig scheiden beleid en uitvoering, ondersteuning shared Kwaliteit en doelmatigheid zakelijker (bedrijfsresultaat voorop + individualisering + minder pamperen ) bezuinigingstaakstelling (ICT + P&O ratio) Toekomstvaste P&O organisatie concentratie/harmonisatie/ standaardisatie shared ondersteuning + toegankelijke informatie 19

20 Wat veranderen? Van focus op P-beheer naar focus op business Strat./ Change Prestatieontwikkeling Strat./ Change Prestatieontwikkeling Transacties Transacties Administratie BPR WFM Administratie ESS MSS Bron: D. Ulrich 20

21 Hoe veranderen? Herinrichten processen & systemen Project P&O HR-BPR + UPS Oprichten dienstencentrum Personeel Project Oprichting DC Personeel Inrichten genormeerde decentrale P&O Project Herinrichting P&O defensieonderdelen Gewenste eindsituatie Verhogen kwaliteit personele functie Project Kwaliteit P&O functie Veranderen cultuur Realiseren van gedragsverandering Project Verandermanagement 21

22 Cultuur? 22

23 Waarde creatie door HR SSCs Bron: Schulman et al. (1999) 23

24 HR SSC als spil van verandering 24

25 Business Case Herinrichting Personele Functiegebied Geld: Financieel: Eenmalige uitgave M 38,4, structurele besparing M 75 p/j; Tijd: P&O Dienstverleningsmodel succesvol geïmplementeerd met één jaar vertraging; Product: Beoogde structuur gerealiseerd; Bedrijfsvoering: veel gerealiseerd, nog verbeterpotentieel; Kwaliteit: nieuwe rollen gerealiseerd, extra aandacht voor leidinggevenden; Cultuur: voldoende aandacht en lange adem vereist 25

26 Leerervaringen Focus op resultaat Let op kwaliteit Stuur strak en neem draagvlak serieus Definieer begrippen Analyseer en handel integraal Beperk doorlooptijd project 26

27 Toekomst HR SSC Groeimodel van waardecreatie HR SSC Op basis van: Van den Heurik, Landlust, Pleiter, Wenderich (2008) Atos Consulting 27

28 Operational excellence Strategische visie DC HR DC HR: From Operational Excellence towards Customer Intimacy DC HR 2012 DC HR 2010 DC HR 2006 Customer intimacy 28

29 Ambitie Uniforme, transparante bedrijfsvoering (eenduidige ontsluiting, communicatie) Aantoonbaar resultaatgericht (HR Analytics en Gelden voor Defensie) Efficiënt en kwalitatief hoogwaardig (Lean en Kennismanagement) 29

30 Wat nu? Samenwerking KLPD? DC HR naar Utrecht? TOEKOMST? Sourcing DC HR? Afschaffen ambtenarenstatus? Samenvoeging sectoren (Rijk en Defensie)? 30

31 DC HR: A company with force and impact within the HR-field of Defence. 31

32 Vragen? 32

33 Koffiepauze 33

34 11:15 12:00 Thierry Van Dyck / Lieven Depuydt, Accenture HR technologische evoluties in de publieke sector - Hoe HR technologie uw HR transformatie kan faciliteren - 34

35 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 35

36 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Quelles sont les sujets en vogue? Les besoins fonctionnels et les process doivent devenir plus standards. Les «outils» HCM entrent dans une phase de «déparamétrage de masse», fournissant une solution standard la plus efficace possible et offrant une part moindre au développement de solutions spécifiques HRM Application Investment Plans for 2011 Le focus des clients va être de plus en plus orienté sur la convivialité de l interface utilisateur et de l intégration de ces outils dans leur culture, tout en exploitant au mieux les réseaux sociaux (et les applications relatives) qui deviendront clés. Le monde HR a besoin d avoir des solutions EPM, Workforce Planning et d outils analytiques faisant part intégrante de leur système HCM. La fusion des éditeurs de logiciel va continuer L acquisition de licences de logiciels HR installés au sein des entreprises ne va pas disparaitre, mais les solutions Saas vont continuer de grandir en popularité. Source: Gartner, 2010/2011, Forrester, 2011, IDC 2010 January 2011 Trends 2011: HRM Processes And Applications Move Ahead Despite Mixed Employment Outlook 36

37 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Les 7 sujets majeurs selon le marché Intégration & 1 Système Global: une solution HRIT consolidée (global) et fiable Précision de l information: accessible à tout moment, partout et suivant le format attendu L expérience utilisateur est ce qui importe amélioration du paramétrage: cela doit être rapide, facile et être agréable Gestion des compétences: de solutions tour d ivoire vers de vraie solutions globales intégrées Les réseaux sociaux vont apparaître comme un nouvelle source de Business Intelligence Le Cloud computing va ajouter au tout encore de la valeur ajoutée: SaaS devenant une vraie option pour HR La sécurité IT répondra rapidement aux nouveaux besoins. La confidentialité des données adoptera une approche basée sur l analyse des risques. 37

38 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 38

39 HR IT Strategie: Landschapsverandering van Pull naar Push HCM Oplossingen gaan van Pull naar Push : Tot nu toe werken de meeste HR systemen op een pull basis, waarbij HR departementen informatie opvragen bij de werknemers en het management Nu zien we applicaties verschijnen die meer gebruik maken van push informatie, waarbij medewerkers vrijwillig informatie verschaffen over hun skills en interesses. Job history Pay structure Goals Ratings Compensation System of record Work history Education Expertise Talent Employee International experience Interests Mobility Aspirations Recruiting Succession Development Organization Location One login One user interface One platform 39

40 HR IT Strategie: Landschapsverandering van Pull naar Push HCM Oplossingen gaan van Pull naar Push : Aangepast vanuit The Hidden Power of Social Networks, Robert Cross & Andrew Parker,

41 HR IT Strategie: Landschapsverandering Data Modellen worden aangepast Er is nu een 2 groep Master data die snel aan belang wint bij klanten, en waarvoor een duidelijk globaal governance data model nodig is om de consistentie& robuustheid van HR data te garanderen: 1. Core HR Master Data & 2. Talent Management Master Data Het grootste deel van de Core HR data blijft binnen de klassieke master data voor de core HR oplossing. Competenties & Skills verschuiven van Core HR Data naar de Talent Management oplossing en zijn een sleutel onderdeel van de niewe Talent Management Master data. 41

42 local local BI Reporting HR Analytics On-premise global Global Core Recruiting Learning Succession lanning Performance Management Compensation Benefit BI -Reporting HR Analytics On-premise On demand global On-demand HR IT Strategie: Landschapsverandering State-of-the-art architectuur Er is geen beste oplossing: Volledig geïntegreerd of Hybride 1+1 One Single System ESS PORTAL MSS Hybrid 1+1 ESS PORTAL MSS Talent Management Framework Talent Management Suite incl. Strategic Workforce Planning Recruitme nt intern./ extern, Talent Acq. Sourcing, Job & Profile Mgt, Skills & Competenc y Mgt Performance Succession & Career Mgt, Employee Profile Learning Mgt, Knowledg e Mgt, social Network Global ERP or HCM Suite incl. Workforce Management Interface Interface Interface - Global Core HR Data- Country 4 PAYROLL Integrated Core HR Data Global ERP or HCM Suite incl. Workforce Management Interface Interface Interface - Global Core HR Data- Country 4 PAYROLL Country 1 Payroll Inhouse SAP Country 1 Time Inhouse SAP Country 2 Payroll Non-SAP Country 2 Time Non-SAP Country 3 Payroll Country 3 Payroll & Time Framework Volledig geïntegreerd Systeem, met Talent pmanagement binnen de Globale HR Oplossing. BPO Time Non-SAP Integrated Country 1 Payroll Inhouse SAP Country 1 Time Inhouse SAP Country 2 Payroll Non-SAP Country 2 Time Non-SAP Country 3 Payroll BPO Country 3 Time Non-SAP Payroll/Time Framework Integrated Hybriede 1+1 met gescheiden systemen voor Talent Management en core HR binnen één portaal Nieuw is de keuze voor SaaS of On-Premise voor het volledige systeem 42

43 HR IT Strategie Landschapsverandering 4 hoekstenen van HR en HR IT strategie 43

44 HR en HR IT als tweerichtingsstrategie: De 4 + hoekstenen van de HR IT Strategie Strategic Alignment Ontwikkel een HRIT strategie in lijn met de business visie, strategie en objectieven Identifieer gebreken in de technologie die de HR en business strategie blokkeren Zoek competitief voordeel via Talent Management en HR Analytics Governance HR IT Strategie als governance proces om de HR aplicaties en processen continu te verbeteren in lijn met noden & market trends Delivery Model Bepaal het beste model (i.e. on-premise vs on-demand) op basis van de cultuur van de organizatie, bedrijfspolitiek en fit met de huidige technologie Selecteer het beste model voor applicatie ondersteuning en onderhoud (Application outsourcing vs. bestaande interne IT) Maak een high-level kostberekening om te zien of TCO in lijn is met de opbrengsten Enabled Technology Capability Selecteer een best fit HR IT architectuur op basis van requirements en cultuur Selecteer de technologie en applicatie in lijn met de interne standaarde Selecteer applicaties op basis van gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak Integrated Data Model Zorg voor een Globaal Master System of Records als basis voor accurate data Validateer en verbeter het globale data model volgens de eigen noden Breid het systeem uit met Talent data Leg het data governance model vast en synchronizeer data tussen systemen/ applicaties 44

45 Stratégie HR IT - Tendances & Marché Futur ou réalité? Geo Localisation Applications Mobiles Plug & Play Process Interface Personnalisable Business Process Design Réseaux sociaux intégrés aux process de l entreprise 45

46 Questions? 46

47 12:00 13:00 Case: Michael Newson, Belgacom - Définition d une feuille de route vers un futur environnement e-hr pour Belgacom- 47

48 Belgacom - Contexte En , Belgacom a revu en profondeur sa stratégie liée à son Capital Humain. Accenture a alors aidé Belgacom grâce à son expertise quant aux dernières tendances en gestion du Capital Humain et en gestion du Talent et ce au travers d une série de workshops avec le Vice-Président de Belgacom Human Capital et d autres invités issus du département RH. Afin d'assurer une mise en œuvre pérenne de la stratégie de Gestion du Capital Humain, il a été demandé à Accenture d'aider Belgacom dans le développement de la feuille de route e-rh. 48

49 Scope & objectifs de la feuille de route Belgacom e-rh Scope Le scope est limité aux applications e-rh en Belgique à commencer par une optique employé/manager accessible à partir du portail d'entreprise SAP. Les objectifs de la mission sont triples: Évaluer dans quelle mesure l environnement e-rh actuel doit encore être mis à jour au vu des dernières tendances et pratiques. Développer une feuille de route visant à faire évoluer l environnement Belgacom e-rh vers l'état désiré. Évaluer si l équipe Belgacom e-rh est suffisamment équipée en terme d'effectifs et de compétences pour soutenir le futur environnement e-rh. 49

50 Point de vue d Accenture sur l e-hr Pourquoi l e-hr est-il toujours aussi important? Les entreprises cherchent en permanence à maintenir à jour leur stratégie e-rh et leur environnement afin de: Intégrer les systèmes RH disparates en une plateforme commune gérée en interne et/ou en externe (SaaS) Mieux tirer parti des investissements faits dans leur ERP Implémenter des fonctions RH avancées telles que la gestion des compétences, la planification des effectifs et le développement de carrière Améliorer l'expérience de l utilisateur à travers le portail, le self-service, la connaissance des bases de données Consolider différentes plates-formes technologiques et applications dans un contexte postfusion ou post-acquisition Augmenter globalement les fonctions RH Améliorer/Implémenter des outils d analyse et de business intelligence " Un lieu de travail de haute performance résulte d un équilibre permanant entre l'investissement dans les personnes, les processus, l environnement physique et dans la technologie, afin d'améliorer de façon mesurable la capacité des travailleurs à apprendre, découvrir, innover, travailler en équipe, diriger et atteindre une efficacité et des avantages financiers. " Source: Copyright Gartner, The High Performance Workplace Defined Update, Tom Austin, 4 mai

51 Program Integration Point de vue d Accenture sur l e-hr L e-hr commence avec les besoins en capital humain La stratégie e-rh est dérivée des sujets liés au capital humain et de la façon dont RH s organise pour les traiter Belgacom Group Belgacom Business Strategy Human Capital Strategy Human Capital Programs Integrated Talent Mngt Cost reduction, customer intimacy,...??? Competency Mngt Workforce Planning Career Mngt Performance Mngt HR Organization HR Strategy HR Programs HR service delivery Roles and competencies HR processes HR IT Organization e-hr Strategy HR Applications Absence & E-recruitment Passport e-pmp overtime E-learning??? IT Organization Technical Infrastructure 51

52 Point de vue d Accenture sur l e-hr Un check-up e-hr est une étape cruciale de la revue de la stratégie CH Revoir la stratégie e-rh et suivre la feuille de route sont des étapes clés dans l'examen de la stratégie CH de Belgacom et son organisation RH La fonction RH se focalise-t-elle sur les solutions stratégiques? RH se concentre sur les problèmes de gestion des talents et la performance du personnel? La fonction RH comprend la stratégie de l'entreprise et l'ordre du jour de la direction? ll y a une satisfaction générale par rapport au modèle opérationnel actuel de la fonction RH (par exemple: flexibilité, évolutivité, prestation de services, HRIS)? Se gère-t-elle comme un business? L organisation RH a-t-elle le droit aux bases? Est-elle caractérisée par des processus RH standardisés et efficaces? L'effectif RH a le sens des affaires et les capacités stratégiques requises? Y a-t-il une expertise RH suffisante/courante? Y a-t-il une structure RH organisationnelle alignée avec les business units? Les business units considèrent le leadership RH comme des partenaires? Les experts RH sont des agents du changement? La fonction RH prend la responsabilité en matière de la performance du personnel? RH dispose des bons outils pour accéder aux données nécessaires à l'analyse et à la planification? Les systèmes RH en place fournissent une vue unique du personnel? La fonction RH utilise l'analyse des effectifs afin de mettre en place des initiatives et actions stratégiques RH? e-hr focus 52

53 BoB BoB Point de vue d Accenture sur l e-hr SAP et/ou SaaS Quand on détermine la stratégie IT RH, la décision cruciale consiste à savoir si la fonctionnalité RH doit être implémentée dans l'erp, faire appel à des solutions best of breed ou utiliser une approche hybride. Best of Breed Hybride BoB BoB BoB ERP BoB BoB BoB BoB ERP BoB ERP BoB BoB Des Best of Breed ou des solutions Software de niche peuvent être achetées afin de répondre aux besoins de l entreprise. Chaque application est une best-in-class dans un domaine RH spécifique, permettant un haut degré de différenciation. Chaque application doit être intégrée avec le reste, via un référentiel de données RH. Le noyau RH est distribué à travers de multiples applications RH. Au milieu, un ERP est amélioré par une ou plusieurs solutions BoB afin de créer une architecture Hybride L ERP est utilisé afin d automatiser les compétences RH. Le BoB software est utilisé pour les fonctions RH (ex. talent management) qui nécessitent plus de sophistication / fonctionnalités là où l ERP affiche ses faiblesses. ERP est souvent utilisé pour les données RH. A l autre extrême, un ERP unique est choisi afin de délivrer toutes les compétences de l entreprise. L ERP sera une solution appropriée pour beaucoup de compétences mais n offre pas toujours les derniers processus best-inclass. Intégration sera en majorité interne à l ERP. Les données RH et les processus sont complètement intégrés dans l ERP. Notes Importantes L'architecture de la technologie RH doit prendre en compte les autres technologies de support (notamment dans une perspective d intégration) et les intervenants multiples de ces technologies. Pour les organisations globales, aussi bien le pays et que le point de vue global de l architecture doivent être considérés - une organisation opérant dans plusieurs pays aura en général une combinaison d'approches d architecture. 53

54 Feuille de route e-hr Evaluation de l AS-IS & Benchmark Feuille de route HR Feuille de route ehr Avril 2011 Mai 2011 Juin

55 Evaluation de l As-is Interviews avec les intervenants clés au sein de Belgacom Focus sur la fonctionnalité s intégrant aux applications non-sap Focus sur les gaps de fonctionnalité/ amélioration de l utilisation pour toutes les applications 55 55

56 Résultats du Benchmarking e-hr Belgacom a été comparé à six entreprises sur lesquelles Accenture à une connaissance de leur environnement e-rh et leur organisation. Ci-dessous les entreprises choisies en fonction de critères spécifiques, comme convenu avec Belgacom. Entreprises Industries Taille de l entreprise (nb employés) Géographie Critères de sélection European Fixed Line Incumbent Communication & High-Tech employés Europe central et Est Même industrie European Cable Operator Communication & High-Tech employés Global Même industrie IT Consulting Communication & High-Tech employés Global (60 sites dans 26 pays) Top Employer 2011 Internet-Based Services Company Communication & High-Tech employés Global Start-up sans héritage IT Energy Production & Distribution Resources employés Belgique, Pays-Bas, Luxembourg & Allemagne Marché belge FMCG Company Produits employés Global Best practice HR 56

57 La Feuille de route e-hr Résultat scénarios Noyau RH Talent Management Scenario 1 Décisions stratégiques après les résultats du business case Scenario 2 Scenario 3 Cloud based 57

58 Leçons tirées Commencer avec une définition claire de la stratégie RH & IT Garder l utilisateur final en tête Suivre la feuille de route en partenariat avec IT & RH Utiliser l énorme quantité d info disponible via des sources externes ( Gartner, Forester,...) Faire équipe avec un partenaire consultant qui peut faire appel à des SME et des études comparatives locales ou internationales La feuille de route est juste la partie visible de l iceberg c est par la suite que la partie vraiment difficile commence... 58

59 Questions? 59

60 13:00 13:15 Afronding 60

61 61

Logiciels RH. Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts

Logiciels RH. Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts Logiciels RH Les organisations fortes sont portées par des collaborateurs forts Collaborateurs du futur Le monde d aujourd hui est en évolution constante. Le marché du travail réclame manoeuvrabilité et

Plus en détail

National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC)

National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC) National Director, Engineering and Maintenance East (Montreal, QC) Reporting to the General Manager, Engineering and Maintenance, you will provide strategic direction on the support and maintenance of

Plus en détail

Macroscope et l'analyse d'affaires. Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope

Macroscope et l'analyse d'affaires. Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope Macroscope et l'analyse d'affaires Dave Couture Architecte principal Solutions Macroscope Avis Avis d intention Ce document a pour but de partager des éléments de vision et d intentions de Fujitsu quant

Plus en détail

Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France

Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France Conférence IDC Gouvernance IT - Paris 6 Avril 2011 Gouvernance IT : par où commencer? Hubert Lalanne DE, Chief Architect for Industries IBM Software France 2011 IBM Corporation Quels sont les ingrédients

Plus en détail

Peut-on gérer les Ressources

Peut-on gérer les Ressources Peut-on gérer les Ressources Humaines? Marc Bartoli, Université P.Mendès-France, Grenoble Responsable du Master RHci (Ressources Humaines et compétitivité internationale) Communication au colloque international

Plus en détail

Conditions de l'examen

Conditions de l'examen Conditions de l'examen Gestion des selon la norme ISO/CEI 20000 Consultant/Manager (IS20CM.FR) Date de publication 01-07-2010 Date de parution 01-07-2010 Résumé Groupe cible Le qualification Consultant/Manager

Plus en détail

Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information

Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information Darren Cooper Information Management Consultant, IBM Software Group 1st December, 2011 Le MDM (Master Data Management) Pierre angulaire d'une bonne stratégie de management de l'information Information

Plus en détail

accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance

accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance accompagner votre transformation IT vers le Cloud de confiance Philippe LAPLANE Directeur du développement de la stratégie des produits cloud des tendances fortes structurent le marché croissance de la

Plus en détail

Lean approach on production lines Oct 9, 2014

Lean approach on production lines Oct 9, 2014 Oct 9, 2014 Dassault Mérignac 1 Emmanuel Théret Since sept. 2013 : Falcon 5X FAL production engineer 2011-2013 : chief project of 1st lean integration in Merignac plant 2010 : Falcon 7X FAL production

Plus en détail

We Generate. You Lead.

We Generate. You Lead. www.contact-2-lead.com We Generate. You Lead. PROMOTE CONTACT 2 LEAD 1, Place de la Libération, 73000 Chambéry, France. 17/F i3 Building Asiatown, IT Park, Apas, Cebu City 6000, Philippines. HOW WE CAN

Plus en détail

La gestion des risques IT et l audit

La gestion des risques IT et l audit La gestion des risques IT et l audit 5èmé rencontre des experts auditeurs en sécurité de l information De l audit au management de la sécurité des systèmes d information 14 Février 2013 Qui sommes nous?

Plus en détail

Evènement formulaires Namur 02/12

Evènement formulaires Namur 02/12 Evènement formulaires Namur 02/12 Formulaires électroniques à la Commission européenne Philippe Biérlaire Chef de l unité Systèmes d information pour la gestion des ressources humaines Direction Systèmes

Plus en détail

L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud

L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud Information aux medias Saint-Denis, France, 17 janvier 2013 L année du Cloud : De plus en plus d entreprises choisissent le Cloud Des revenus liés au Cloud estimés à près d un milliard d euros d ici 2015

Plus en détail

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE Nom de l entreprise Votre nom Date VALEUR PRINCIPALES/CROYANCES (Devrait/Devrait pas) RAISON (Pourquoi) OBJECTIFS (- AN) (Où) BUT ( AN) (Quoi)

Plus en détail

Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source

Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source Open Source, Mythes & Réalités La création de valeur grâce aux technologies Open Source 30 Mars 2011 jean-francois.caenen@capgemini.com Chief Technology Officer Capgemini France Une nouvelle vague d adoption

Plus en détail

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095 Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 Projets de transfert

Plus en détail

Management des Systèmes d Information

Management des Systèmes d Information Spécialité Réseaux (RES) UE: Management des systèmes d'information [mnsi, NI303] M2IRT 2012 1 ère année Management des Systèmes d Information Unité 2 - Les principaux types de SI dans l entreprise Gilles

Plus en détail

Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com. Tmanco is expert partner from Anatole (www.anatole.net) and distributes the solution AnatoleTEM

Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com. Tmanco is expert partner from Anatole (www.anatole.net) and distributes the solution AnatoleTEM T e l e c o m m a n a g e m e n t c o m p e t e n c e Toni Lazazzera toni.lazazzera@tmanco.com Tmanco SA CH 6807 Taverne www.tmanco.com +41 91 930 96 63 Reduce your telecom invoices up to 30% through better

Plus en détail

Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien. 10 Septembre 2012

Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien. 10 Septembre 2012 Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien 10 Septembre 2012 Les défis de la chaine de la logistique du transport maritime Danielle T.Y WONG Director Logistics Performance

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager

Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager Architecture client riche Evolution ou révolution? Thomas Coustenoble IBM Lotus Market Manager IBM Workplace : permettre aux personnes de communiquer, de partager l information, quel que soit le terminal

Plus en détail

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing?

Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Tier 1 / Tier 2 relations: Are the roles changing? Alexandre Loire A.L.F.A Project Manager July, 5th 2007 1. Changes to roles in customer/supplier relations a - Distribution Channels Activities End customer

Plus en détail

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis Cloud Computing: de la technologie à l usage final Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis ADOPTION DU CLOUD COMPUTING Craintes, moteurs, attentes et

Plus en détail

Wat is Fed 20? Modèle GRH: cinq domaines. Fed 20 : origine du projet. La Logique du modèle. HR-benchmarking FED 20.

Wat is Fed 20? Modèle GRH: cinq domaines. Fed 20 : origine du projet. La Logique du modèle. HR-benchmarking FED 20. Wat is Fed 20? Poging tot definitie HR-benchmarking FED 20 27 november 2009 Eenvoudige HR-scorecard voor federale overheidsdiensten die toelaat op vrijwillige basis de huidige HR-aanpak te meten en te

Plus en détail

Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02. Cognos TM1. Pascal DELVAL, Customer Technical Professional

Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02. Cognos TM1. Pascal DELVAL, Customer Technical Professional Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02 Cognos TM1 Pascal DELVAL, Customer Technical Professional 2010 IBM Corporation 3 Ensemble complet de Fonctionnalités BI Requête

Plus en détail

RÉSUMÉ DE THÈSE. L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile

RÉSUMÉ DE THÈSE. L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile RÉSUMÉ DE THÈSE L implantation des systèmes d'information (SI) organisationnels demeure une tâche difficile avec des estimations de deux projets sur trois peinent à donner un résultat satisfaisant (Nelson,

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

Performance industrielle Manufacturing Execution System

Performance industrielle Manufacturing Execution System Performance industrielle Manufacturing Execution System Mai 2013 Capgemini, leader de l intégration MES DEPUIS PLUS DE 25 ANS, CAPGEMINI ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS MES. Une

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES)

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 1 Project Information Title: Project Number: SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 Year: 2008 Project Type: Status:

Plus en détail

en SCÈNE RATIONAL Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com

en SCÈNE RATIONAL Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com Rational Démonstration SDP : automatisation de la chaîne de développement Samira BATAOUCHE sbataouche@fr.ibm.com Fabrice GRELIER fabrice.grelier@fr.ibm.com RATIONAL en SCÈNE 2007 IBM Corporation Objectif

Plus en détail

Les marchés Security La méthode The markets The approach

Les marchés Security La méthode The markets The approach Security Le Pôle italien de la sécurité Elsag Datamat, une société du Groupe Finmeccanica, représente le centre d excellence national pour la sécurité physique, logique et des réseaux de télécommunication.

Plus en détail

Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France

Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France Innovative BI with SAP Jean-Michel JURBERT D. de Marché BI, HANA, BIG DATA _ SAP France 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 1 Rôles et Attentes Instantanéité BIG DATA Users IT Real Time SAP HANA

Plus en détail

Bienvenue. au Pôle. de l ENSAMl

Bienvenue. au Pôle. de l ENSAMl Bienvenue au Pôle Méditerranéen en de l Innovationl de l ENSAMl 2007 Le réseau r ENSAM Design Prototypage rapide Réalité virtuelle Laval Qualité Hygiène Sécurité, Environnement Innovation Mimet La CPA

Plus en détail

Capture the value of your IT

Capture the value of your IT Trader s S.A.S www.quick-software-line.com 01 53 10 27 50 Capture the value of your IT Think Data! En 2014 En 2015 Trader s puts your Data in Motion with Quick-SmartData!!! Quick-SmartData à l intérieur

Plus en détail

Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4

Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4 Stratégie DataCenters Société Générale Enjeux, objectifs et rôle d un partenaire comme Data4 Stéphane MARCHINI Responsable Global des services DataCenters Espace Grande Arche Paris La Défense SG figures

Plus en détail

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations

Initiative d excellence de l université de Bordeaux. Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014. Recommandations Initiative d excellence de l université de Bordeaux Réunion du Comité stratégique 17-19 décembre 2014 Recommandations 2/1 RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE Une feuille de route pour le conseil de gestion

Plus en détail

Supply chain management

Supply chain management áå ΩINSTITUT SUPERIEUR DU MANAGEMENT Supply chain management Les Rois de la Supply Chain 2010 Cabinet ISM Abidjan, Cocody,Bvd F. Mitterand, Riviera Bonoumin, Immeuble La Paix 22 BP 876 Abidjan 22 Tél:

Plus en détail

Optimiser votre reporting sans déployer BW

Optimiser votre reporting sans déployer BW Optimiser votre reporting sans déployer BW Exploiter nos données opérationnelles Peut-on faire du reporting directement sur ECC sans datawarehouse? Agenda La suite BusinessObjects intégrée à ECC 3 scénarios

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui)

UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui) UC² : Le poste de travail du futur (disponible aujourd hui) Vincent Perrin IT Specialist, Lotus SWG Jean-Jacques Chung IT Architect, IBM Integrated Communications Services Pierre Fleischmann Offering Manager,

Plus en détail

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. FONDATION ALCATEL-LUCENT: APPORT DES ENTREPRISES DES TIC DANS LES COMMUNAUTÉS TIC & RSE un duo gagnant pour le développement entrepreneurial en Afrique Mars 2015 UN MONDE ULTRA CONNECTÉ Carte des réseaux

Plus en détail

Brochure de Presentation. (Janvier 2015)

Brochure de Presentation. (Janvier 2015) Brochure de Presentation (Janvier 2015) Présentation du Cabinet _Melhenas & Associés est un cabinet indépendant d expertise comptable, d audit et de conseil. _Notre métier, conseiller et accompagner nos

Plus en détail

L Art d être Numérique. Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France

L Art d être Numérique. Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France L Art d être Numérique Thierry Pierre Directeur Business Development SAP France La Transformation Numérique «Plus largement, l impact potentiel des technologies numériques disruptives (cloud, impression

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Programme scientifique MUST

Programme scientifique MUST Programme scientifique MUST Management of Urban Smart Territories 03/06/2014 Claude Rochet - Florence Pinot 1 Qu est-ce qui fait qu une ville est «smart»? Ce n est pas une addition de «smarties»: smart

Plus en détail

Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques

Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques Le rôle de la DSI avec l audit Interne pour la maîtrise des risques IT Governance Symposium du 16 Juin 2009 Henri Guiheux Responsable Governance & Securité des SI CISA, CISM, CGEIT Sommaire Enjeux ERM

Plus en détail

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Presented by Pierre Rochon Senior Advisor for Executives APEX Objectifs de la séance 1. Comprendre en quoi consiste la saturation

Plus en détail

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Le dispositif L Institut suisse de brainworking (ISB) est une association

Plus en détail

La Poste choisit l'erp Open Source Compiere

La Poste choisit l'erp Open Source Compiere La Poste choisit l'erp Open Source Compiere Redwood Shores, Calif. Compiere, Inc, leader mondial dans les progiciels de gestion Open Source annonce que La Poste, l'opérateur postal français, a choisi l'erp

Plus en détail

EUREKA Tourism et Projets Européens

EUREKA Tourism et Projets Européens EUREKA Tourism et Projets Européens Jean-Bernard TITZ jbtitz@dev-help.fr Activités principales Accompagnement des PME innovantes dans le montage de partenariats technologiques et financiers avec comme

Plus en détail

Projet de réorganisation des activités de T-Systems France

Projet de réorganisation des activités de T-Systems France Informations aux medias Saint-Denis, France, 13 Février 2013 Projet de réorganisation des activités de T-Systems France T-Systems France a présenté à ses instances représentatives du personnel un projet

Plus en détail

Services SAP. Votre Center of Excellence SAP

Services SAP. Votre Center of Excellence SAP Services SAP Votre Center of Excellence SAP Proche de votre entreprise Expertise de la branche Nous comprenons votre activité. Des collaborateurs spécialisés de Business Development et Consulting ont acquis

Plus en détail

VMware : De la Virtualisation. au Cloud Computing

VMware : De la Virtualisation. au Cloud Computing VMware : De la Virtualisation. au Cloud Computing Tunis, le 12 Décembre 2012 Jamal Belhachemi BDM South EMEA 2010 VMware, Inc. Tous droits réservés. 2010 #1 dans les priorités des Directeurs Informatiques

Plus en détail

Les grandes tendances RH 2014. 2015 Deloitte Conseil

Les grandes tendances RH 2014. 2015 Deloitte Conseil Les grandes tendances RH 2014 Localization Globalization Workforce Planning Leadership Pipeline Technical Capabilities BigData Analytics Retention and Engagement Employment Brand Le monde est devenu compliqué

Plus en détail

Les Ateliers TOC France -

Les Ateliers TOC France - Les Ateliers TOC France - La TOC dans une entreprise de service Retour d Expérience 19 mars 2015 Agenda Contexte Mobilisation des Thinking Processes Mobilisation de la Chaîne Critique Mobilisation du Throughput

Plus en détail

Provide supervision and mentorship, on an ongoing basis, to staff and student interns.

Provide supervision and mentorship, on an ongoing basis, to staff and student interns. Manager, McGill Office of Sustainability, MR7256 Position Summary: McGill University seeks a Sustainability Manager to lead the McGill Office of Sustainability (MOOS). The Sustainability Manager will play

Plus en détail

La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010

La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010 La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010 AGENDA A la STIB, ça déménage! Work In Une Vision Le changement La dématérialisation et Le Document Management Une Vision

Plus en détail

Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012. Rachel Hunt

Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012. Rachel Hunt Les Grandes Tendances d Investissement Informatique en 2011/ 2012 Rachel Hunt Un retour a la croissance pour l investissement informatique Croissance de 3 a 5% en 2011/12 La croissance est tirée par les

Plus en détail

Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime)

Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime) Complex Weapons - Delivering Capability Through Partnerships Nick Neale Project Director Future Local Area Air Defence System (Maritime) Presentation Themes MBDA delivering capability through partnerships

Plus en détail

Business Process Management

Business Process Management Alain Darmon Responsable Avant-Vente BPM, IBM 1 er mars 2011 Business Process Management Améliorez l agilité de l entreprise avec la gestion des processus métier Les processus sont partout! Ouverture de

Plus en détail

L UNIVERS INSTANTANÉ:

L UNIVERS INSTANTANÉ: L UNIVERS INSTANTANÉ: Samy Benzekry Speaker Name Title 2011 Hewlett-Packard Development Company, 2010 L.P. Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change

Plus en détail

L offre IBM Software autour de la valeur métier

L offre IBM Software autour de la valeur métier IBM Frame Mai 2011 L offre IBM Software autour de la valeur métier Hervé Rolland - Vice Président, Software Group France Milestones that Matter: IBM Software Acquisitions Milestones that Matter: IBM Software

Plus en détail

Colloque 2005. Du contrôle permanent à la maîtrise globale des SI. Jean-Louis Bleicher Banque Fédérale des Banques Populaires

Colloque 2005. Du contrôle permanent à la maîtrise globale des SI. Jean-Louis Bleicher Banque Fédérale des Banques Populaires Colloque 2005 de la Sécurité des Systèmes d Information Du contrôle permanent à la maîtrise globale des SI Jean-Louis Bleicher Banque Fédérale des Banques Populaires Mercredi 7 décembre 2005 Du contrôle

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society LIONS VILLAGE of Greater Edmonton Society affichage en français Informations sur l'employeur Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society Secteur d'activité de l'employeur *: Développement

Plus en détail

Forthcoming Database

Forthcoming Database DISS.ETH NO. 15802 Forthcoming Database A Framework Approach for Data Visualization Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH for the degree of Doctor of

Plus en détail

APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement. Olivier BERNARD, VCE

APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement. Olivier BERNARD, VCE APX et VCE, Modèle d industrialisation de l intégration et du déploiement Olivier BERNARD, VCE Généralisation des réseaux, suprématie d IP Consumérisation des terminaux informatiques Evolution vers une

Plus en détail

Quelle nouvelle génération de protection contre les intrusions dans le data center. IBM Proventia Network pour Crossbeam.

Quelle nouvelle génération de protection contre les intrusions dans le data center. IBM Proventia Network pour Crossbeam. Quelle nouvelle génération de protection contre les intrusions dans le data center. IBM Proventia Network pour Crossbeam. Loic Guézo, Senior Managing Consultant, IBM ISS. agenda 1 Le partenariat IBM Crossbeam

Plus en détail

Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant

Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant Optimisez vos relations clients avec un outil de CRM performant IBM BusinessConnect 2013 21 mars 2013 #BizConnect13 Olivier Népomiachty Avant Vente, Évangéliste CRM @ SugarCRM France & EMEA @TortugaCrm

Plus en détail

Production et orchestration de services digitaux, un nouvel enjeu pour les DSI

Production et orchestration de services digitaux, un nouvel enjeu pour les DSI Production et orchestration de services digitaux, un nouvel enjeu pour les DSI Jean-François Teissier jfteissier@prosodie.com 06.32.34.56.02 Espace Grande Arche Paris La Défense Agenda de notre atelier

Plus en détail

IT Roadmap Powered by Aris IT Architect William Poos, IT Gov Manager at NRB 08 Février 2011

IT Roadmap Powered by Aris IT Architect William Poos, IT Gov Manager at NRB 08 Février 2011 IT Roadmap Powered by Aris IT Architect William Poos, IT Gov Manager at NRB 08 Février 2011 11 February 2011 ProcessForum 2011 1 Emergency? How many of you have an IT Roadmap (1-> 3 years) for your organization?

Plus en détail

Bienvenue au séminaire HP Service Anywhere Mardi 11 février 2014

Bienvenue au séminaire HP Service Anywhere Mardi 11 février 2014 Bienvenue au séminaire HP Service Anywhere Mardi 11 février 2014 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Merci à nos

Plus en détail

VCE La solution d'infrastructure convergée pour accélerer la modernisation de vos environnments Retour d'expérience client SOGECLAIR

VCE La solution d'infrastructure convergée pour accélerer la modernisation de vos environnments Retour d'expérience client SOGECLAIR VCE La solution d'infrastructure convergée pour accélerer la modernisation de vos environnments Retour d'expérience client SOGECLAIR Philippe CHARPENTIER VCE EMEA South&Emerging varchitect Manager Copyright

Plus en détail

PLM 2.0 : Mise à niveau et introduction à l'offre version 6 de Dassault systèmes

PLM 2.0 : Mise à niveau et introduction à l'offre version 6 de Dassault systèmes IBM Software Group 2008 IBM Corporation and Dassault Systèmes PLM 2.0 : Mise à niveau et introduction à l'offre version 6 de Dassault systèmes 2009 2007 IBM Corporation 2 PLM : de l historique 2D-3D à

Plus en détail

Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013

Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013 Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013 Bonjour Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux d être avec vous aujourd hui pour ce Sommet AéroFinancement organisé

Plus en détail

Génie Logiciel et Gestion de Projets

Génie Logiciel et Gestion de Projets Génie Logiciel et Gestion de Projets INFO-F-407 Ragnhild Van Der Straeten 2008-2009 ULB 1 Génie Logiciel et Gestion de Projets Organisation 2 Ragnhild Van Der Straeten VUB, 4K209 Campus Etterbeek rvdstrae@vub.ac.be

Plus en détail

Cisco Expo 2008 L innovation au service de vos ambitions Jeudi 13 mars 2008 Carrousel du Louvre - Paris

Cisco Expo 2008 L innovation au service de vos ambitions Jeudi 13 mars 2008 Carrousel du Louvre - Paris Cisco Expo 2008 L innovation au service de vos ambitions Jeudi 13 mars 2008 Carrousel du Louvre - Paris Les Infrastructures Orientées Services (SOI) Marc Frentzel Directeur technique Cisco France 1 Agenda

Plus en détail

ADHEFILM : tronçonnage. ADHEFILM : cutting off. ADHECAL : fabrication. ADHECAL : manufacturing.

ADHEFILM : tronçonnage. ADHEFILM : cutting off. ADHECAL : fabrication. ADHECAL : manufacturing. LA MAÎTRISE D UN MÉTIER Depuis plus de 20 ans, ADHETEC construit sa réputation sur la qualité de ses films adhésifs. Par la maîtrise de notre métier, nous apportons à vos applications la force d une offre

Plus en détail

IT-Call - formation intégrée pour l'employabilité des personnes handicapées efficace en tant que représentants Call Center

IT-Call - formation intégrée pour l'employabilité des personnes handicapées efficace en tant que représentants Call Center IT-Call - formation intégrée pour l'employabilité des personnes handicapées efficace en tant que représentants Call Center 2008-1-TR1-LEO04-02465 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: IT-Call

Plus en détail

ANGULAR JS AVEC GDE GOOGLE

ANGULAR JS AVEC GDE GOOGLE ANGULAR JS AVEC GDE GOOGLE JUIN 2015 BRINGING THE HUMAN TOUCH TO TECHNOLOGY 2015 SERIAL QUI SUIS-JE? ESTELLE USER EXPERIENCE DESIGNER BUSINESS ANALYST BRINGING THE HUMAN TOUCH TO TECHNOLOGY SERIAL.CH 2

Plus en détail

La gestion de la relation client (CRM)

La gestion de la relation client (CRM) La gestion de la relation client (CRM) HISTORIQUE De l ère de la consommation de masse : Produits et services standardisés Consommation indifférenciée Au retour de la consommation personnalisée : Produits

Plus en détail

Wallonia-Belgium A continuous success story. Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America

Wallonia-Belgium A continuous success story. Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America Wallonia-Belgium A continuous success story Alphi CARTUYVELS Deputy General Manager Europe & North America I. ORGANISATION & STRATEGY II. FIGURES & RESULTS III.BELGIUM WALLONIA S ASSETS I. ORGANISATION

Plus en détail

Protection des Données : CUSI, le 27 Mars 2013 Présenté par Patrick Régeasse

Protection des Données : CUSI, le 27 Mars 2013 Présenté par Patrick Régeasse Protection des Données : L archétype du projet paradoxal CUSI, le 27 Mars 2013 Présenté par Patrick Régeasse ToC - Agenda 1 Projet Paradoxal? 2 3 4 Les raisons d un capital risque élevé Les Facteurs Clefs

Plus en détail

The space to start! Managed by

The space to start! Managed by The space to start! Managed by ESA Business Incubation Centers (ESA BICs) : un programme de soutien à la création d entreprises L Agence Spatiale Européenne (ESA) dispose d un programme de transfert de

Plus en détail

La mise en œuvre d un programme de conformité

La mise en œuvre d un programme de conformité La mise en œuvre d un programme de conformité culture française vs culture allemande? Amrei Chaussat-Augustin Group Deputy General Counsel Compliance Legal & General Matters 13/03/2014 Sommaire Présentation

Plus en détail

Academic Project. B3 - Architecture. Resit Project. Version 1.0 Last update: 24/05/2013 Use: Students Author: Samuel CUELLA

Academic Project. B3 - Architecture. Resit Project. Version 1.0 Last update: 24/05/2013 Use: Students Author: Samuel CUELLA SUPINFO Academic Dept. Resit Project Academic Project 2012-2013 Version 1.0 Last update: 24/05/2013 Use: Students Author: Samuel CUELLA Conditions d utilisations : SUPINFO International University vous

Plus en détail

.Réinventons l innovation. www.gosis.com

.Réinventons l innovation. www.gosis.com .Réinventons l innovation Définitions Définition: Environnement de stockage et d exécution élastique de ressources informatiques impliquant plusieurs acteurs, connectés par Internet. Cet environnement

Plus en détail

FOURNIR UN SERVICE DE BASE DE DONNÉES FLEXIBLE. Database as a Service (DBaaS)

FOURNIR UN SERVICE DE BASE DE DONNÉES FLEXIBLE. Database as a Service (DBaaS) FOURNIR UN SERVICE DE BASE DE DONNÉES FLEXIBLE Database as a Service (DBaaS) 1 The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may

Plus en détail

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE 1 Objectifs de l étude Comprendre l impact des réseaux sociaux externes ( Facebook, LinkedIn,

Plus en détail

Société - Company QUI NOUS SOMMES WHO WE ARE OUR CUSTOMERS OUR KNOW-HOW GROUP OVERVIEW

Société - Company QUI NOUS SOMMES WHO WE ARE OUR CUSTOMERS OUR KNOW-HOW GROUP OVERVIEW Société - Company QUI NOUS SOMMES Expert en solutions de haute technologie, Neoaxess assure l étude et la conception d installations de systèmes de Sécurité à usage professionnel. Notre Savoir-faire Neoaxess

Plus en détail

Cloud Computing Stratégie IBM France

Cloud Computing Stratégie IBM France Cloud Computing Stratégie IBM France Daphné Alécian, Cloud Market Manager 1 2 2 Le Cloud Computing induit des changements majeurs en terme d usage et de comportement Définition : Caractéristiques : Un

Plus en détail

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Rational ClearCase or ClearCase MultiSite Version 7.0.1 Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Product Overview IBM Rational

Plus en détail

Media Pack. À propos de nous. Statistiques par mois. Pourquoi préférer IT Job Board? Références

Media Pack. À propos de nous. Statistiques par mois. Pourquoi préférer IT Job Board? Références Media Pack À propos de nous IT Job Board a été créé en 2002 en Angleterre et est devenu l un des grands spécialistes dans la recherche et la sélection de personnel IT en Europe. Avec en moyenne un peu

Plus en détail

Township of Russell: Recreation Master Plan Canton de Russell: Plan directeur de loisirs

Township of Russell: Recreation Master Plan Canton de Russell: Plan directeur de loisirs Township of Russell: Recreation Master Plan Canton de Russell: Plan directeur de loisirs Project Introduction and Stakeholder Consultation Introduction du projet et consultations publiques Agenda/Aperçu

Plus en détail

Plan de la présentation

Plan de la présentation Etude comparative des pratiques de l intelligence économique entre le Maroc, l Afrique du Sud et le Brésil Par: Mourad Oubrich 3 Plan de la présentation Contexte Cadre conceptuel de l IE Etude empirique

Plus en détail

Become. Business Provider for Matheo Software

Become. Business Provider for Matheo Software Become Business Provider for Matheo Software Who we are? Matheo Software was created in 2003 by business intelligence and information processing professionals from higher education and research. Matheo

Plus en détail

مرحبا. Bienvenue. Wel come

مرحبا. Bienvenue. Wel come مرحبا Bienvenue Wel come Construisez votre Cloud Le chemin vers le Cloud Computing IaaS / PaaS / SaaS 12 / 12 / 2012 Xavier POISSON GOUYOU BEAUCHAMPS EMEA VP, Converged Cloud Agenda Les importantes définitions

Plus en détail

Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises

Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Workshop on Integrated management of micro-databases Deepening business intelligence within central banks statistical

Plus en détail

Centres Carrières Nouvelle-Écosse. Cheminement du client Évaluation

Centres Carrières Nouvelle-Écosse. Cheminement du client Évaluation Centres Carrières Nouvelle-Écosse Cheminement du client Évaluation Cheminement du client au CCNE Évaluation Avec la mise en œuvre des nouvelles ententes de CCNE, ENE met en place une approche commune de

Plus en détail