LES CENT JOURS DU TOURISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES CENT JOURS DU TOURISME"

Transcription

1 ,IN '8- 'l t u J ~, i Jir ur '78 0 Juillt 98,l8èm Aé 200 Lir Exéiti bmt tl gru bi (70%) IN ETE 98 LES CENT JOURS DU TOURISME Ciérti à bât rmu ur l turim Vllé 'At,, ur qu t ur vir LE «PAOUET)) A-T-IL' ECHOUÉ? L Cgrè u Muvmt ju l SVP é l q-ti u trité Rm vr l'itrtiti l «Quti u-tyr» L i turitiqu 'été mt lu xigt t qu tvit mmr u u t xig 'ir l rtut hz u vulu r l trr- D gr tti turi- ur u turim O ut tiqu ux lu tit villg, révir qu l mbr tut l m t rêt ur : g rhrht à tut rix l l'uil turit trquilté v ugmtr Et bi qu luiur Py buu t qu l'vir uré it yé é- gr tti turim u rgr l v à m, mégé à gr l'étrgr, tut mbl r fri, 't ut-êtr ui mrhr ur l mmt brillt qu' ut l'imgir» Mi i vrimt il y ur (O PACCAUD) u - imiuti turit Crt, ut hiir u -ii qu l't ur i réur l quti u tut l'it l ri t l turim v u urjurux - il fur ttr, tti lu, v qulqu mlgré tut, qu u u- b ' qu'u turit v br tu lul réit Vllé 'At ur tur -mi yt mur à Mi- Déjà l fit qu t l, r xml - virit l'hivr é il y it u z ux fi r rélmr u u ig, ç été lutôt buru itributi égtif ur tr émi b ' Et i u u mqur l D l rmir l' rig, mm à mqur gt qui vit l'xtériur t l'rgt l équ - «lé», ur ii ir, hz rt buu lu grv u l mti ur rtir C't qu «l mm- tr Vllé vt mii! ti turitiqu,> 't lu, Ntr trri, mtmm utrfi, rérvé à g, rvt lr qu u ét, mi fit rti é- urt ur ugmtr l rmi l vi urt itl 'u rih étrgr tut l m D l uxièm, 't Or i l vi urt l'umô tut urt qu l g mmt à vir u fi à ux qui t G rblèm 'rgt, l tu- ûrmt bi rim uffrir rti- Et urtt, mbi mt t, rmir u, Cmmu grt l réut 'ttr qu l turi- i à luiur rt «virt rgriv- g qui vit Vllé 'At ulmt qu il uvt 'y brzr? S'il vit hivr, 't ur kir Il rfitt lr u lui rè l wk ur rtirr l b ' uxqul lur réi (mêm i fti) irit Et lrqu'il rrivt u guiht itributi b ', qull rrg! Tut lur t û, uu miut t à gillr: il ivt rtrr à Mil u à Gê l mtié, i ibl U mmbr l fmill t uffit ur rr tu l b qutr' u iq r qui l mt L'hur t vu vir r: i ç, i l gr tti, uvt fir rti 'u vri rjt turitiqu té à tr miu L mtg, érit Livi Muir, it «rtir l'lvg émiqu, trritril t ulturl qu l vill ujur'hui lui im» Vilà à qui u v r rlt turim Cmmt? Nu vul l fir ir à Gilbrt Aré, Syi Bvl-ur-Ar, Svi «Tu l villg Al - it-il - ivt rvivr! Il t u mii ré, r l jur t rh ù l iti hyxié, virt à ux mm élèrig, vr ur viv Mi r fut-il à hqu villg rvr «âm» Chu it bâtir à rtir rii rr qui rmbl à uu utr, t rtr jlumt tyl ll t rté Chqu villg t u rtiur qui ll luti rigil Chu it vir ivr ir t ur utt tmbr l mirg tttur u gigtim qui, i vit, évr~ t ihil» Pur fir il fur urmtr «l éir mmu à hqu h mm ggr l'rgt ui vit qu ibl v l mi 'ffrt ib Et là t bi u gr iffiulté, r il t lu fil truir u HLM qu ruitr u villg, t l rrt lu 'rgt "II fut rur l hmm rr à u rfit ri vu 'u mi lu ml mi lu triv Là t bi l lu ur, mi à ux qui rit, qu't-il 'imibl? C t tut l Al 'Eur qu'il fut rtégr v lur villg vivt Mi il 'gir imlmt rtégr l tur mitt à l fu t à l flr: «'t tut l r l'hmm, v mi, métir, il, qu'il fut ulmt rtégr, mi ruitr» Vilà, u mbl-t-il, qull ivt êtr l g irtri 'u vri tiqu turitiqu qui ti mt tr iviti ltr Il 'git ruitr u vi t tut u ultur L turim, lui vri t à vig humi, r l équ lgiqu O 'ur bi b ' ur l'ttirr! Hri ARMAND Surivz fvur l r utmit L «qut» éhué L Prti u Pul Su Tvr (SVP) it élrr l'éh, t rétr égiti uvll bt ur l Trité Pri 946 (qui révit l uvgr l mirité llm) Au ù Rm 'trit, l rti u rmblmt (SVP) vrit 'rr imméitmt ux itituti uré ur «itrtir» l «quti utyr» Vilà, brf, l réluti l lu imrtt, mêm éltt, u Cgrè Ju u Prti L Prti, ffiillmt, ' r régi à tt ivitti ju «fu» O it urqui: vmbr, u Cgrè Ntil u Prti, à Mér, l ituti tull, l «iti u-tyr» ur ii ir, r u tr u ébt L il,, rl rmt Ct, l ju vt-gr fit u trè rt t réi Juqu'à rét, 'vit jmi élré l filt 'u tiqu qui, è 968, étit l b égiti tr Bz t Rm L réluti, éié qui à l'uimité tll qu'll étit, t l rmièr équ 'u ébt l! i u Prti, réui éjà ur u iui fmtl jvir, é lôtur Dè lr, m 'il y r l mir h ur l'mmt u «qut» 'utmi C jur-i, l Cil Prviil (<<Ltg»), " v l vix l Démr- : ti Chréti, élré, i ffiillmt, qu l Prvi vit vt u vilti u trité Pri: à u l élrbl hbi-, tu rmi trférr l rur fiièr u à l Prvi Bz Atullmt, Rm t ébitri luiur ti milr L Prvi, ur élrr filt, i 82 mil 'itérêt r jur ur mrut trté E utr, tri quti fmtl t ju: tut 'br, l ri l lgu llm «ur u i 'égté» (mt txtul l vri frçi u trité Pri) l tur ub (tribuux t urtut) Jug t ir, r iibl u rt l lgu llm, 'xut r l fit qu'il 'y rm 'ti, mlgré l rii juriiqu éjà iéré l trité Pri L Sutyr ttrt jmi 'vir l'él (à tu l ivux) tièrmt llm, ù l ft it 't 'è «Auu ix v Rm l rit l'hmm à lgu», t- ir u i u Prti Duxièmmt, il fut r itllr l Tribul Amiitrtif Prviil, rg juriiti t l jugmt vrit xlur 'imrt qul rur u ù il 'girit 'u «t thiqu» rété r éuté rviiux Et fi, l trôl ur l télémmuiti (qui mrrit ui l télé t l ri rivé) Mi Rm, ui ux, bug lu L Prti u Pul Su Tyr rér à u ri iti qui, vrimblblmt, 'xlur lu u l u Cil l'eur, à Strburg Frz PAHL

2 2 LE PEUPLE VALDOT AI~ L r9bèm ux ué IL VAUT MIEUX EN RIRE Dui tr rtil él«evirmt V lôti" (L V llé ' At Aût 972) gr rgrè t été réé ul' uvgrr l'virmt Au u l jtr' imlriît l trrt, évré l rur l rvi à l gr ji rgur, mi filmt l rmg l mè mitt vr ui éié O 'ttqu mitt ux «ux ué» : u ti mmul llt ui ux l ux (vr qull titi?) Cmm 'illur Eur, l miitrti ii giqu~ ivt ttyr fluv t l; t mm 'btit ri ii b yr, il t rml qu bi rrté t 'hygiè i u rrt mètr ub 'ux l évré l ti C't iml: ui qu l mmu u truit u ytèm 'uti 'u tbl (mttt fi à l «gurr l'u» milléir), il uffit r l mtur t 'vyr l ftur J Mi vilà qu'u tit m, yt tté qu l guttièr vit ui tt ti, réé qu fit urrit ugmtr ' l N trr l'utmi C't u~ lg tiré l'utmi métrti v ii fruh t km mlrit Mi qui ujur'hui It u rmt u érti émilgiqu réuérti l'utmi qui u r Cmbfri é, l «Pul», l quti my ur butir émrti à l uvrité tiqu; è qu u v mmé à rlr tr uvrité yé u rimir: Arm, l miitrtur u Pr, l Préit Ari lui-mêm, tt!t u rè qui lur t tmbé ur l u ur 'u mg lqull il vit utu tt vi émrtiqu Et u mmt ù l r it ug l «bri i frr tr 0 Stt l'alt Aig» rit «ftti i mtz h i t iù», 't «L Rubb» qui iiu (2058) qu «tt i ll rg è ut il mit i vr tirl» L rblèm l rgu, l «L Rubb» rit u rbité Mgg t l Sütirlr Vlkrti C rit l triti, l «igrgzi ulturl» u bi l «imbl ll'ti» t «'Îl f» à étrmir u rhrh l'ltrtiv l rôguu bi <<l'rt, l grfi 0 l mui (i!)) Vilà qull fç l ébt ur l'utmi é l mit 'u frtti émrtiqu O vut rimir l'utmi t lr, 't u qui mm émrt?,' CM "0 L 04 L'ALTRA MILLE" L "(ttrljj I biguim rmt l'imôt u- ' vu Il fut iiqur «hiïêtmt» mbi m 3,, 'u lui tmbé ur v tit t éulé l ti! Mi mm t "t~ t Cmu rà vrc'è u rf hirimt i tur fi~, mt l «m mt ui, u milgi i tt ll'itr ll zimu mrtl» huri? «Mut ui u ttl brtà i ir' lzi, l ivrirz l ~ètr rré v tà ll Stt It tà guiti i mtrrà, tit» bi, mi Cmbi L'utmi il biguim rt u mètr ub 'u lui i uà urr h t imrtti l r i mirà iù tut i rt, tmbé l'é rièr zi ll zii riiut~; m 2 ur tr mmu r m? gri rgiti: u il'bittiv è l'ffrmzi ll Ihgu l vrità riut i u «N vu fit : miuità rifrzt Oui quz l m 2 v tit t ILS vrità zil C u brv ri ltr frmul frmrbfrt l rt» Dui, i rti i ugurim i tr tribuir b l ur i rt gm' mç trfrmrlt qut hirimt m thémtii i ittbi ll'iim; C,hut! jl m ui b~i Stt il titl L'Eur, :tu ( ) L rivizi- " 3) E vut ll lu il ftt gr u vr ~ m trr i 8bl? Em F- guiti è itt- hè l gu rtifii _ l lg~ ll ui tmb rzi, rfr ll'ui- bil» m l'rt _ rl~r toits t tr~frm vrità br i Bruxll «M qut fm, g u i, l tt ~, tr ux tr ~ imtr r ltr vtii- ggiug E Frzi, è lrd utizzzi è qui vl~u,t ~: C~u~'I- qu i' ll'ui ur- ltt frutt i u i- ur tuit Iftti MiS ' VOl qu 'u' gm, h 'IC hirt rt~ ri h tutt l gu i qulu f il gigt m t v<;u : y qu mt h mtr rgri- ffttivmt ri quii frz i imrr rimu, rsi?~s, qui ll l'itgrzi mi- h u r u - t u gu trir è ri ux, tl y ~ qu l, ti il i Eur- t gmi, m h ri- hè vul r, ll tl~l u~ t~lt t ll~, l zii i ffrm vl u'ttggimt i tm, u ultur qui tm ~r rut u ttrvr l lrd gu rf ttmt il uv, mtt u t l voitur: r- vmz rt ' ri,i tri-ultur i tri u lttrtur ux rtt lur «bgl,) E' m l gu h gi l Tl tt- millri, r llrgr ju~ à m mt, là, fi rifltt l'im rf~ l mt imtr h: l'rizzt ll z qu ll l~ «bl<; lv» Eh ultur i, rr- ) Pr izi g rg- r ull'um Fr tutt l Ul_ur: tit «g», ~m t l'ultim bti imi itrzi trizi- «tzz trih» qul lui frit bi ffir, t ll rtilrità II' Eur- v flui i r- l ll gu è l iù imm II lut b~mmt, h i uifi ltmt fiiti ll ilmzi, tt Ogi gu h l u t t lulu r Ju,r i vl h i rifri- l muità ur rr- rri figurzi, il 'u uit, lrqu l Cl l?; ll ultur L iigu t l'mbri i u rri umr, truttur i l rrt 'E rit " ur 'm il rifiut ll fui- gvr frl 0 f- m ivr il ir; grti t Viv, ~~~IANE, ~li'~lgmzi» ri ll'eur, i - gi rl, gi iitur Dmzl qut tt- guz,i fuziri i l- rim u ivizzzi» zi E Frzi r gti v tiri D qut rvzii i ibil frmr ggi ttmt ll rri E Frzi tr ll u muità rftt-, z u iri- luii i hir hirimt bigu Azi g mizi i ià h r- fitrii: r i mlt imfrzi ll mggirz l'u ll rri gu; rtt imrr l gu,,t igr h g 2) Out Eur i frm- m qut frz v rgimi i tr ur- zi rir u fui- r «ll r «tutt l lgzii ll ultur h i ri gu zil» S rimri l- vilut ltmt u - qulu g m tr ll rri gu - rt i h rri- qut gu v imrr zil ( ) Si trtt i u hit il trimi ll'um:- l'um lt i l XX, L'ir 'vir fil-, fm h i t - - ità Prfi qu il Mr-- ubitrbb rimt u guvrmt à l, r h «u gu vrmhutur l ituti, ur ' t ut uà btr fir f ux mbrux r- _ é ' rhè l gu è l'rblèm qui u iquiètt, i iù rf i mi été bruqumt rvré 0, ll'im llttiv i qu u v u l u zi, è 0 trumt miti u uvu xé rffit ri i u utif u guvrmt SAu?ur l I?~u _ ll~; ur~l u Tbu- ir, il mrhi iiiv i éruv ltrl ~UI vit ~ ~xtl~ lt«cur ~ ifi i u rnu v tté v ; '~vr, l, ~~ur S~rt»; Jut~fltl fl! tà S l z i urri l'b m rgl~li~t t frllt~ t l fit, l vl- gu trir v, i u M Rvig t M P- Rgl turll qui ~ r~ ur;mtymb- rtilr, l'fftt i lfi ' mt l Fr~,?t IIqu~:, «Librt, Egt, Fr- ltrr l gu zil, J ui u mir- rté u tbutl trlt» i ubitri ir h il tur M Rvig t M imrtt u «~h~gl régi?t S- rzz gt è tr lplfi, mi j ri - mt», vu l'v~- vyr firmt lu~ V?- vt» t qu'il t l ul qui mt ity mjur)) lté rmt xm E Frzi if il t yé fir qulqu uét ux ~(ujt~ u ~ 973, 'btir u ~é: riii i r ivrh itif, t l tutll)), t bti gl «SAVOIE», ClltiVit gu ' m it xéutif qui t rééé l r trut,ur mi}trti,v trrit~ri~l, é,fii q~t à ll g~ mtr «L'Euguvrmt Si M l~l~?~, mit ggrhlqu, rll gu è ~ Plfi yé rérr u rfit u uvir v- tt mt l v- ubbi l frm ttbll u l ur triir l'ifl- tbl'!'t ~émértiqu lté ~bitt ri, ifi C\vy~ ti, l é ubqu, t ity t u PrlIl flr~t égl- zzt, ll t tm/l u rtir 'u ituti ri- mt mt lur uti frtrl ià h i uà fiir ' tiqu C'étit u r Drièr >:é à} ux :ul? Fr, ur iù ggrività l' (<Eur imm t il flt Fr, l SVOi, rtl l rulfltl l Nr- ll tri», iè qull ébrrr Plu grv r ux értmt, t mi, ur l rtur g tgimi» l M Rvig, r yé l furr-tut Nt à l Brtg, ur «umti I CIEMEN)) qu'il u l urg (l rhô-, ' ubé l tituti 'u értur i C Mgb témérir!) ubr u vr lg t brillt é fé- mt Bqu, ur l r~, " rug, v l m g érl u i u Sit" i 'u Stt~t qui it l imôt Emir t Ett S- il 'Autmi à l Cr, Nturllmt, fit été vi, à 860 t rit guitiqu t jugé mm u vri rim Vii 23 réub- ulturl thi it «L mtà» t é qu hlvétiqu fééré; (miritir» bi l'értr ur évitr l'i uhé 'At Il uhitt fi qu 'utr iititiv urgu- frh, Régi féé- l uvu Préit l t témérir ri 'It; l'autrih Réubqu it frmmt Qul j xml u féérl, l régit utu r Miitr, vit Rm! J ri qu'il Svyr t réié l fi ubr 'y us 'utr h à ju- rm u Ciflt Mit- rm Cit, u tr ul' r u r tr: mblé régi- riqu vir u utr émtrti i l'iité l élu, té u uvir G' Ir tiqu l'xéutif trl xéutif u ivu' R'- L'EUROPA TORRE DI BABELE? L'EXEMfLE QUI VIENT DE ROME LES ELECTIONS FRANÇAISES V' UES PAR 'LES S'AVOYARDS "tt rmt l Îri PEUGEOT CONCESSION ARIA PER LA VALLE O'AOSTA CAR NUOVA SEOE: Rgi AMERIQUE Sttl QUART TEL (065) u y Livi SAPINET gi; iriti 'u tutll miitrtiv ty - UNION SAVOISIENNE Crl l'ai t ( ( g t L q ' ~ ( ( «l C tl JI é : fè r- [; fi l' j r t t é

3 LE PEUPLE VALDOTAIN 3 L uz mols Vllé 'At ) 0-!r-,i- LE MOIS DE JUILLET - r Pul Crlg 0- - l i bd- t 0- IlI - ; :0 - r- - l - ' : l,;il ); ' ) l- i- - l " )- " l- l- i- i- I-, il il '- ) i ' 3 u" Cmm u mm juillt, l triièm imh u mi u à V rt l légir «btill, i vt» ' u âturg l «Rvu», v l tri ri hlt u Bruil, Jvç t u Fr C rir rtit ji ux Crr 'Ail rt éjùr à At t, là ut l m t viit 797 u lé- «Fr» qui igifi iérux L ' uitir étit mti frèr, rgiux J è ur u itt ému O l ri ubr qu'il vit ir v l lum à m gr-l J -Btit Crlg: tt hrm «Xvil 'xéut - "L'ur rt: i t :;; t t'hivr , t l tru i ill; rmit l murit à frè- I vz tri gru truë l Rr Jh L rmièr éi- v i t : ti u «Lérux» t l vt i Bruil, i Frà, Sit-Pétrburg, 8 Dzv L millur éiti fut u- qu'imht ttz l 'ubé 853 r l hi- r l btill Grg Crrl v ~ Prmië tt rrà qu mt xtrêmmt itér- v lur i t l Vl () qu tt» (Extrit «l'hitir t lur t, l Vllé 'At trquillmt zu èt u brvtt: l'abbé Hry) L'itrviw u mitir "L -Armil Clmbtt" (Xvir Mitr) v l (Extrit : L btill i lérux rrtit tr,u - vt à Vrt 858) Qu'il it it t tr qu l lérux rgrit uvt vr «l'rmitg qu l fmill u «v» Sit-Grt, u 'u étit mé u èr Chrv» t vr l (Muri Clévz) t mt Sit-Brr u ux fil O t Pirr), Mt Jux (l Gr-St- t l'u étit mrié t Brr) u lutôt vi- vit ft L èr r, r 'At vit murut u été (875) à Vrtrè bi l Gr Cmbi t t fut v ii à St Qu ur Lui mu- Nil ix-vi A l'équ l trrut, ll mm ttmt à frèr u lttr rt fiit à ù ll lui rmmit mult, v r u l rr ti, fir: bât l b; ll-i urg «U -jur, it l mttit l mrhilérux, l ulur étit > L fil u v qui rtiuèrmt iurtbl, t m vit à l'ié étit mrié, étit u hmm ' fiir mi yt lu b humur t tt lttr m ur ù élèbr r but Il ll m'xhrtit à fir u- rrivit rfi, qu, rg, j ti mi u hrgit l fru u muuvll vlté lt, qu' mttit 'u ôté Vivr» l b l tit Qulqu'u urr ut- ft t l'utr l ï êtr m'bjtr: mi ur- (l r) qui iérr u g i Cmm 'étit fmm trit, i ulurux, tl qu qui uiit l mtur, lui u «Lérux l ité mri vt rtir lui -'At»? J réri r lçit l fmu but: u viux rvrb: «C't l «Fi ttti ux «ï» ulur qui fit l'hmm», qu'il 'étufft, r r l'hmm qui 'jmi il ût hr ur l rmuffrt urit m- lr; qut ux ft ç rr l uffr t, u ût i hr r équt" mr-, ur l rmlr» Si r r qu 't qu l vi hr l éhrè éviu hmm qui ' jmi it, l'u v uffrt 't hmm u rtit ur l uil l vri u mt Autr rt t, rgrt l il rvrb: «L ir qui mtrit imityt virgul qui é- blmt tujur blu, rt ulur»; «l 'ériit : «Sigur mbhur t mm l'iu z!» ifièl, à i 't-il é Prvrb : qu'il bt éjà il ur - Sit Jqu (25 juillt) 'vlr»; «i vu êt mt u il t vi hurux ur l it l u (C't-à-ir qu'il ir, l mlhur t à vtr luvr) rt» - F bâti à utë i brautr rvrb: ux ri ït, èr l'év mi rtrt, l'u uèt t i mi m à l ' utr: «Cm- blt m v-t -ë l të? L'itr- (C't-à-ir qu'il fut llé rér: «L të bâtir l mi à ôté, m v fr bi, mm irr qui rult, r l'rz ui l t i urrit rtr éré O Nu vii rvé u mi juillt Prvrb: juillt tgtjmi u villg~ S'il lut mi frt hlur, l végétti flétrit,,èh, l âturg hut mtg «ruit" r l f trr ur hutur S"t mir t iux, qui vut ir qu'il èh lu vit Au u 500 mètr 'ltitu mm l fi qui ur à u rè tri mi E tt i t u l i ur im ur juir u rm U èt it: «Av lur gr mmt, lur ig étrll r u l 'été, qu l Al t bll» O it qu l Vl 'At, vu mtg, qu rmè rgr vr l, rmbl à u jri L «il" l Vllé 'At, mm l it, t «utu» àr qutr gr «ir,,: l ' Mt-Bl, l MtCrvi, l Mt-R t l Gr-Pri Nmbru t l utr im u u tri mill mètr 'ltitu L Lérux l Cité 'At tmt mtg t ' ériit: «Quiqu l ' ui Diu it viibl l réti 'u furmi, mm ll hut mtg, t jt; ui tmlr rh~ érm ruvrt~ ig étrll, éruvr u étmt rgiux» Qu'il it it t, ur ux qui l vt, qu l lérux 't Pirr-Brr Gu, é Liguri rè 'Oilf, rt rigiir Ni, Côt 'Azur J è ii l lum à l'bbé Hry: «S èr t m,è r urt qutr, fij,t, tri grç t u fill qui étit l tt' L lèr mmriç~ à,s éïi7 rr l ft t ux-i ux rt Arè vir été igé à Sit-Lzr, l mté Ni, il furt trrté à Mr ù l' 770 il rçurt l i u élèbr méi méri ài, l tur Silg L mèr t l ' îé umbèrt bitôt «L ri, l but 'évitr tut gr tgi l tr ' ' étt, rlégu l èr t l tri utr ft urvivt à At, ù il rrivèrt l 23 jui 773 L 'hôitl Murii 'At hrgé, myt fi, mitir lérux, vit qui, ur rr u ri, ui u mi, l 2 mi 773, l jri t l tur, u mii l 'hi Chrité, fi l 50r ii l iété C't l tur u lérux tull «L'îé fil, hrriblmt éfiguré r l lèr, qui vit fit u véritbl mtr, y murut u 'é rè, à l'âg 29 S èr 'Lzr l uivit bitôt l tmb Il rt qu l fil t t ur Cll-i murut l tur l 3 tmbr 79 à l'âg 32 Ell 't Mri-Ag- Lui «~ lérux (PirrBrr Gu) murut, lui, à l'âg 52, l 3 émbr 803 Il vit muré l tur 30, 5 mi t 2 jur L miti u lér~ux, ~t 30, vit ûté à l'hôitl, Murii 097 vr-:' L lérux vit tut l~ figur rgé r l m Du z il rtit qu l' ruvrt r l u Il rbttit hu ur l têt, qu il rt à qulqu'u L ur u lérux 'vit it mrqu lèr ur l vig Ell étit bll r Mi mi t igt étit uvrt lèr; l'ix l mi guh tmb ulur D l rir tm, l utr rti u r furt ttqué uivmt r l lèr L lérux fut v u mii l tur Brmf, ur l'mlmt tul u rlgmt l gr u tri: là il y vit u rtir t u lm llumé qui ivitit l t à rir ur l mrt, «Xvir Mitr, réfugié à At, yt u u jur u vrti v l iérux, mit tt vrti r écrit Il réult biju ttérir i ttrit ititulé: «L lérux l ité 'At», t it: «C't u lrm qui ul tujur» Pu vr t réu i l m l V llé 'At '«C vrt fut érit à Sit-Pétrburg (ujur'hui Léigr) Xvir Mitr: y vit été mmé ll l 26 ût 809 «U ir, u l, it bâtir ' à ôté l'u qui ul r il y urit l riqu 'êtr mrté r l furi ux) Et ur fiir il fut jmi t ui jmi bâtir à ôté «mi blh», 't-à-ir à ôté rih, r urit à uyr tut rt 'vi, 'ui t 'mbrr «Il t lu fil à u hmu - r r l tru 'u iguill, qu'à u rih 'trr ri» it }'~vgil LA FLEUR DE SAI-N T :OURS r CECILE DALBARD èm éi Clémti fiit xti, turllmt, ur ui Prr, rt t héritir, Ju tit étrit, mm il lui rrivit tujur tt l m t hmm Pui, ur hgr ujt, ll m xti ur l rrur u métir L tir lui réit: "Il 'git 'u rrur xtill qu j 'i jmi vu ur 'utr métir, Ell rt turllmt à blqur l ru t à mpêhr qu: qulqu étrgr ' rv C, qui t bu 't l lé, qui t rtiuèr, mi qu j 'm jmi, 'utt lu qu r riqu tuhr à m trvil Ctt lé, érm, qu vilà - t ll hrh l tirir u bufft - lît urtut à m ui Prr qui u rill, qui lui vit ïul, ur m gr-mèr mtrll", Ju rit rgiumt mi l lé qu CthrirlC lui ' tit; il 'giit 'u lgu lé élégt, légèrmt é, t igé étit xtill, ll vit lfrm, 'u ur *** Dux mi rè, r u rgu juré juillt, qui fiit ur u burg, uvt mé r l iti l Dir, Mthiu Prrô it ur tt tiqu l b Vllé ù u réui vit tir u bitrt Ctz Ju l vit à i, ll lui rr l mi t l tt v l gr mi l'hmm l bulvr, Mthiu ui riit mqur ûrté t 'lmb à l vu Ju t 'il fut trè ému tir mi ' u~ tit mi fri, mm éurvu 'érgi, Ju ut rtirr bitôt, l é l 'mêht rtr u bitrt r ll 'étit u rvt t l vrti hmm vit l'itérr, A;t rtir t frmr l rt ll jt l yux Mthiu tut âm r u muvmt légr l têt, ui irut, D hmbr ll rmri Diu l'vir u mi rçu, ui ll tit évuzr, L vrti b fut t trè zm, Là 'étit é rz-vu l ' uré D t Prlz, u rtétt u rrt 'Am, u rrétt l b Vr-, l ju Brthélmy Dll ivité r Humbrt Ctz, l mrguilr Pirr Ni t Cér u PuitS, O ttit r u rrétt l vllé Chmrhr, rbblmt rtr à u l'rg Il rlèrt tut 'br ~ rblèm l fbriqu il mtg Vrt, Ctruill ui u, l vlôtij vit ri r qw Turi uit ur ér lj rit 'xtti lfrg à u rti Siur Mrz ur éurgr l'trri ll t umttr l'émi l b vllé à Turi, L h révltit l; Di, mi il 'vit u tr u ttitu équt ur 'r u itt l'miitrti trl L gru iut lgtm t vi, Pui Mthiu Prr rit l rl: - L rblèm, j vu l'~r, m mi, t tujur l mêm, Dui qulqu é u v uré ru u, Il y ix l ri Chrl Emmul u bgé rr à tr Cutumir, 7l y t fil, ri VitrAméé, réuit l fti u Cil Cmmi, u 'v lu rit qu'à ux é riir t lqull iut t 'rriv à uu ré"luti rfitàbl, M llègu t, l lu uvt, qu itr ré à qui l ri rmt l'hur éhg l'béi, Il rît qu l ri l'itti rr mi ui, it qu mêm m vi t gr, mi j m' fihr! Tut l'éutit v l lu vif itérêt, ui il uruivit: - M vi t vu fft u ru btill, J i qu iti j vri "l bttr l Jur, l uit; J ut m fr mi j ut u mmt hitriqu, Si u mm ui u uv rr tut ir l réuit', J vu i, m mi, ut-êtr éturé u but tr vrti, mi vu trmz ; l'hitir lfrg Vrt 't qu'u i qui urrit êtr imrtt ur ggr l rti vlôti Chrh à réur rètmt rblèm l'tiqu tr u vlôti qui t gr M mi, j vu l rl t j vu rmri, L iui rrit, Ju ' révill trur à uivr

4 LI LE PEUPLE VALDOT~IN 4, UN BOURG: UN :fasse ET QUEL FUTUR? A TRAVERS LA VALLEE AOSTE Cgrè l'iti uré l'thi frçi «Srité ul frçi 'Eur» t l titr qu 't tryé l Cgrè l' Aiti uré l'ethi frçi, qui 't érulé u 3 u 5 juillt à Pitir, Fr L Vllé 'At y étit rrété r Alh Cl, réit u Cmité Triti Vlôti, Alxi Bétm, réit u Ctr --! étu fr-rvçl, Pirr Lxrt, réit l'ititut vlôti l ultur L trvux u Cgrè t rté ur tri thèm : «L'rt rlr régiux 'ïl, ' t fr-rvçux u frçi mmum>, v l mmui ti Xvir Rvir, rfur à l'uivrité Tulu-L Miril ; 'Albrt Dg, rfur à l'uivrité Bruxll; 'Ert Shül, rfur à l'uivrité Nuhâtl t Dirtur u Ctr iltlgi t 'étu u frçi régil «L ymiqu à rmuvir ur rmttr à l lgu frçi jur Eur rôl rivilégié», v l mmuiti Jh Bly, utur «Ch ux gim» t «L Wl l m frçi»; Mihl Fiht, réit l'aiti géérl ugr l lgu frçi; 'A Guillrmu, réit l'aiti til ur l Fr frçi «E éit frtièr t tt mt itité régil, mmt rmuvir u réll mréhi t rgir u rité tr l ivr mt l fmill ulturll frçi», v l mmuiti Frçi Buht, illr géérl DuxSèvr, utur u Mift itvi; J-Pul Bvé, réit l'aiti rm rité frh; Diir Ptt, hitri, réit u Muvmt rm; Alxi Bétm, réit u- tr 'étu frrvçl Ré Wil ; ChrlFrçi Bqut, vi-réit l Cmmii fri l ultur Bruxll t ~éit L'Ui Wll érivi t rtit Exiti Nuvll él régil 'griull ' juillt rir, l'aur à tur- - Iriti l Cultur l Cmmu 'At, L' iugurti u uvu bâtim Fièl Brr, t l réit u mt l'el régil ' AgriulSyit 'Iititiv tr vill, tur ur u u mi tmbr M J-Frçi Fitti, t rhi vt l'uvrtur l'-, iuguré u xiti u itr é r Amilr Gir L itur M L uv'u bâtimt, mrt Gir 'im à l'ttti u' ub r ' l ulur, l ll l, l tr, l uii, l réftir t l hm-, b r l lqu réiu qu'il br élèv t u rl, m - «S xrivité - érit titu l rmir lt 'u M Fitti - vt 'êtr l rmbl truti tié à i vériiqu qui ut rvir u ti 'étuit, êtr bjtivmt xtéririé r t 70 urrt bééfiir ui l'itrméiir u lgg figuré, t u è rfug iritul u lgmt L uxièm lt, mrt l qu'il rit iffiil rmr à burux, l lbrtir, l tr u él frmll Et u u'uil, l ll gymtiqu v ir mêm lu: mêm qu t l hll, vrit êtr réé l lumièr ' 'rrêt, ii il l é à vir t imibl 'rrêtr vt L tut t tié à l frmti l'évluti tiu tt é futur griultur t griultrit mtièr qui t l rhrh, à l rérti thii 'u vii réll u m ( ) t thii ur l'élvg, (M Gir) hrh l ilgu v l vitiultur, l'rbriultur t imité t l rir mt l'hrtiultur tr Vllé U à til, l ul rtgirti lux (burux, lbrt 'u iur rl, mi tir) t lu éilmt rérqui 'r ux vlur l lu vé u rl 'xérimttritill tr ti ruti iml t iviti» végétl Pur l rtrtir, L uvll truti fit hl «Libriri Vlôti» ur à l Vllé 'At, ll qu'll r à iiti titu ulmt u tr mluiur xmr u «Mr frmti t 'xérimgr Vlôtim> 98 Cux qui tti, mi ui u tr 'ifrl',urit r hté lj ~ mti t rtr ur l vt 'rr à l «Libriri m gril vlôti, t l rblèm thiqu t émi- Vlôti», 28/30 ru D Tilr At qu t iérbl rété IVA C - Bibthèqu mmul Rrétti Gil Rl mrittit-mgii, à Châtill Gil Rl, l'u mil- é vi, - u vi ù l 'humur D l r réjui révu ur fêt tr- lur miultur frçi l iut u thétiqu - u bi l, Châtill, à l'itigti mritt à fil, illuiit rg: l lw, l l 'IVAC (Ititut Vlôti urrît, qui ht l hut rkr, l iit, l tzig, l l Cultur) t v l ur t ivr ux u ivrtimt, htu blu, l tri l Bibthèqu Cmmul, gitt rétur t itillt tu Mgii hlt, il 't Jfrt l rivilèg 'britr tur - u gré ur u ir, l 26 jui, ur l tur u m Du brt u fit itr à l multiè l 'hitr Pit u u fé-théâtr (tl qu "L ti igrtt llumé, à u Grv, l tit m Jky», "L'Ehll Jb», ftivl r ué mi hté Gil Rl, "L'Elu» à l gr 'è f itt, "éumt» Mér u l'olymi, il imrévu, u mytèr l'u qu'itit Cr ubtié ui rf!jilt, à l éuvrt l rtjtôm, ux évluti l rvtrt L ub uillt t bitôt rvi qui rmit rqu l tit théâtr u PiVl: Clvté, Il AOlt t, 't ii truvé mltl 065/34644 mt rémé ur vir fit Put Vit i Vrrèl l iml iffrt l élr t Vi Stzi 9/A Vrrèl é br ur à uriité Tl, 025/ 9254 'rit Dmmg qu'il l it gi 'u mirité L rrétti 'hv - SA ME trttri ur -u éhg quti- PASQUALI mtltivtri ré rltif à l'hitir - A GER r rttiv mritt ( évqu l figur rmur vlôti - SO VEMA rimrhi, iltm, jm, rribtt qui l fit mtrur mrit- E UR OS YSTEM jtrii tri t à Turi), - u t - ALPINA mtgh rêvr à l frm qu urrit - REPOSSI rghitri rr hz u, ulté r - lf-la VAL mugitrii, vh rjrig ltt rti, mi txt r - MORRA girl utur t xrimé r l~r, l 'hitir t l tritiq - ISOLA mgimi - lttalvador vlôim' ii figurîf t - SHERING tipritri imé Et urtt, il ujfirit i u ur qu rêv TRA TTORI E MO TOCOL TI VA TORI USA TI vît rété TUTTO PER L'AGRICOLTURA Pirr LEXERT AGRARIA REGIONALE VA LDOSTANA Fir 'été à D humi, il t rgiu Aui l frmti qu l'el Régil 'Agriultur t à l rmti griultur t à lur urr u jut l l iété, lur rurt u xllt rérti rfill t u titr 'étu équivlt à ux utr rfi VISITEZ! à Sit-Pirr, l ll u hâtu, l'xiti l Siété l Flr Vlôti Ç vut l i! DECES CHESALLET: Siumt t humblmt mm ll tujur véu, Mm TISSEUR Ermi vv Bl 't llé m l jur 3 urt, u bl âg 88 Dui lgtm vuv, ll vit tutfi réui à uruivr t hvr, l fç ut lu mirbl t ffi, uvr mèr fmill Fmm rfémt hréti mi bigttri, ll u iulqur à mbru fmill l'mur u trrir t l ult tr glriux é Bi qu trè âgé, ll réuiit à 'tr rfitmt v tit-fil ui t v tu l ju géérl: ll l mrit t ux l'imit ièrmt Tu l mmbr l'uv Chzllt, l Cmité irti l Sti, l mmbr u CC l'u V t l Cmité Réti u Pul V lôti, rétt lur' lé l lu ému t ièr à tu l ft uil: Grmi (Ni), mmbr u irtif tr Sti t à fmm Crl, à P t à fmm Cé, à Plmyr t à m mri Pi Alh, mmbr u irtif l Sti St-Mrti Crlé, à Lé t à mri Avty Emil, mmbr tr Sti, à Jéhi t à mri Béthz Gbril, lui ui mmbr tr Sti, t à tu tit-fil, qui l lurt L bl i burg D t éfii r JBtit D Tilr «bi bâti, lu ulé t lu fréquté u Duhé rè l ité, lqul ' tit u mrhé tut l mi il y it u hi ur l ui t u i hôitl qui y t érigé ui l'ry290» Cl u XVIII ièl C burg ubi ui u rti é t «l rgr ièl viux» fit tir fr L uvll truti t érillé ur l l u utur lbriux hmux l'vr, t 'il t vri qu '; l'i hôitl iru, u mr «mbultri» v êtr iuguré tr mmu Mi t i burg irr, vût, r, fêtr, rtil qui t u témigg rél tr vi l ièl t équ tr hitir t ri, rvivt ux u tri juré u ur l' é C ér, r u fi, ur imh 2 juillt, à l'i l Fir rtil 'été t l 'xiti vi u Vl 'At v l rgrmm uivt : mi juillt à 2 hur: égutti vi t rt u gru 'réit Brt Brti Bru irigé r Miur Lér Rux Itrlu ' v Mitr Miki, rtiigittur imh 2 juillt à 8 hur: uvrtur l Fir l'rtit tyiqu t vi Exiti-mrhé 'bjt i à l Butiqu L Pu Crt l Muiqu D, Pt tut l juré l Syit 'Iititiv grtir l rvi gtrmiqu U bu rgrmm,, l'tmhèr 't t à l frîhur tyiqu burg Mi t- uffit ur vir l i tt t réigr u rgrif étimt burg hitriqu? Crtimt! Il fut mêhr qu l tm étrui tr hitir, il fut uvr l viill hbitti, il fut utir l vlum xitt C rgumt rvit uvt l iur rhitt u hmm tiqu t t iuté l ièg miitrti Cmmt rr l vi à tr é tr u br à l tlgi t v u vii rèt tr futur? Nu uv vir l rétti truvr u luti u g, mi y réfléhir urrit éjà êtr rfitbl t l'i tt Fir 'été ut u ivitr à l fir th Sl b «'b V ««ti tj b Sl BOSSES: Nu v l rgrt 'r à ltur l mrt Mrgurttz Hri, âgé 84 ' Aux fil t tit-fil, t rtiur à Dil, qui rér tuts l mi tr jurl, lé l lu ému t l'xri tr ièr mitié CHAMBAVE: Nu v l rgrt 'r l éè M Sévri Gl, âgé 83 N bi ièr lé à fmm Mm Grmi Brth t rté GRESSAN: L Sti l'ui Vlôti Gr rét lé ému à l fmill Cuéz ur l éè Mm Albrti Cuéz U timt rtiur t ré à fil M Crri Cuéz, illr mmul Gr A P L q l té ' :\ lè ' CI CI i Ji I & Qutà Cviz Crità NEI NOSTRI SUPERMERCATI ALIMENT ARI i PONT-SAINT-MARTIN: Vi Chux, 32 VERRES: Vi Frhté, 72 CHATILLON: Vi Tur Grg, 20 CHATILLON: Vi Chux, 39 P

5 IN :;: - t l l ' Ir l l I- l I l t - ~ I I- ~r l r IS à Lt t'euple VALDOTAIN MUSEE CERLOGNE r' L Mué Crlg vit 'uvrir Vlôti, mi u ti, guit t vu qui éirz îtr miux tr fy, vz à Sit-Nil: u Mué Crlg uvrt tu l jur (uf l lui) 9h à mii, 5h à 7h, vu truvrz - v l ir t l ht qui umtt l iffért mmt l vi u lu gr èt vlôti - tut l vur tr trrir! l jj:-:-',, " ~, ','!I - Itériur u Ctr 'Etu Fr-Prvçl à Sit Nil u t rélté tu l uttuit rt l iffért tifrrvçux 'Eur C tr été réé r Miur Ré Wil Fti Chrl Pir UN NOUVEAU J;lRESIDENT: M STEPHANE BRABANT M Dg réi l'ffi u b lgg L Fti Chrl Pir iti ulturll bi u r rvu «L'Ethi frçi» t u- bti hitriqu ur l Wl t vr ur l «blgiim», ii qu r l tivité qu'll rgi (quizi u b lgg, mg 'ti émgrhiqu,' llqu rt t triti ur) u qu'll tr (hmit tiux 'rthgrh) 't é, lr rét mblé géérl, u uvu réit, M Stéh Brbt Pr illur, l Prfur Albrt Dg été mmé réit l'offi u B Lgg l Fti, lqul fêt tt é l XX ivrir réti, ti qu l Chmit ' Ntiux 'Orthgrh élèbrt lur X ivrir A 'tt i, u uvrg mmémrtif rrt ui 97 l txt tut l ité, mmtir ur PUBBLICIT A', rivlgri Stui Pubbità Muumi Vi Ftz, At - tl 065/4595 PREZZI D'INSERZIONE (vi i lt): r mm it lugh u l: Cmmrj Oi r Fiziri, lg r 350 iù t - Sti r irzii tiutiv l fut riil t l m tu l lurét r éité grâ à l géérité l CGER Efi, M,Rym Quit, rétir géérl u P Club frçi Blgiqu, été mmé réit l Cmmii Art t Lt~ tr, ti qu M Fr Piért, miitrturrétir u Gr Lièg t réit u Club Rihu Lièg, été élu miitrtur L uvu - réit, rè vir ru hmmg ux quté t u trvil ilbl rééur, l rfur Jh H, qu l'mblé r lmti mmé réit 'hur, rlé qu l Fti tit, lu qu jmi hur iffiil, rvir, hr ' tut llég tiqu, l lgu frçi t l vlur ulturll l mmuuté frçi Blgiqu M Brbt, rlt qu ' l réit t l'ti l Fti ét u mbr t u évumt mm-, br, lé u l à tu l mi ll-i t à tu l i mmbr ur qu'il utit l ffrt u uvu buru t tribut à ffrmir l ituti mrl t mtérill l' Aiti - 47, ru P à 0h30 - Bi-uxll (tél 02/ titi 982: 500 fr) Cmité Triti VlOti FETE DU PATOIS Dlémt (Jur) ût 98 L Plmrè u Cur Pti L Cmité Triti Vlôti qu l rgrmm éfiitif l Fêt u Pti, qui érulr à Dlémt (Ct u Jur - Sui) l 22 t 23 ût 98, t l uivt: SAMEDI 22 AOÛT 4h00 Cil Rm, à l'hôtl Vill 5h00 Viit u Mué t imti viill vill 7h 5 Vi 'hur, à l'hôtl Vill Séré r l «Trm h» 8h30 Sur, à l Sll Fêt 20h00 Pruti: Cht réti r l Amil Mutir t Délémt L Rhtt Mt L «Pkji» Friburgi Ny Ptit Sirr Ptit Th Friburgi l Vllé Dlémt Gru Flklriqu u Cmité Triti Vlôti 22h30 D v l'rhtr Alti DIMANCHE 23 AOÛT 8h45 M hté ti r l Chrl Sirr, à l'ég St-Mrl 0h00 Prlmti réultt u ur ttérir t miti mitur, à l Sll riil Mhuri h30 Aéritif 2h00 Rturti, à l Sll Fêt Crt Gl r l ffr «Ui Itrumtl» Dlémt 4h00 Crtèg flklriqu (ért u Cllèg) 5h00 Crt: L «Prtihiu» Chrmig SOUHAITS DE BIENVENUE ' Crtiz i Ptuijèm Dè Lzâè L Ami u Pti 'Hérém L Ch l Mtg, Nz L Ch Frh-Cmté, Luxuil Il rt r l iibl ur l fêt Cux qui t itéré ivt 'rr u Cmité U mti fvur lgu t ultur miritir à l rtr itrtil érivi Autrih A l lui trvux l X Rtr Itrtil Erivi à Frh Crithi (Autrih) l érivi rét t ruvé l mti uivt:!-'l0u uigé érivi rtiit à Fr 'h à l X Rtr ItrtilJl ~ Erivi u28 u 3 mi, mm viu qu'u ultur (lgu, ttértur, rt) géé'rl ut rftr t évlr qu qu ll t rié l' humu)) tl C't urqui u m ux guvrmt Ett ù, v l ti mjritir, vivt ui mirité til, thiqu t guitiqu, rr ibl à ll-i vlrir mt lur itité ulturll Nu mm viu qu'u luti trutiv rblèm urrit rér u ituti lqull rit émié l t imiltri ~i' mjritir D lu, 't ulmt ~ft t uvgrt l rtéritiqu mirité qu' urrit rér u Eur uvll ù vivrit mbl l élémt éifiqu iffért ul)) Suivt qurt-qutr igtur Frh, l 30 mi 98 Nuvll u Vl S Il rivg ll muità Fr-Prvzl i Vlrt Triti VlOti, 8, Pl Emil Chux, At (l D lughi i i I ibità i giugr mz i iizitiv g imiti qul i mri, mrri t mi 9h à 2h) vt l 8 juillt, rt ll l mmii- Chmrhr, r COS! rir é trz'll" l' bb u uv mtiv i llb- L élàmt utr t ffrt r l CTV (é- rt i Rgi Prvii rzi fr l u vl C,rt mi 22 ût tôt l mti, rtur'imh 23 (h trl' gri' r bl- l', è qut iizitlv i vg l l r -mii) ff l' ml ), l' h h r- rttutt rr uvi - L u~r ( u it~ ~ 0 ~t r rgi- t u ituzi ttrfi- ti i lvr m i è ftt ~tl Juri L r(~ml SOir t m'~h à ml- r l'mi ll \ll- fvr, mr l l) t à :r: hrg rtiit t lul rix t 37 l, filmt qul i mu i Vlrt, l'iifr SUi muv h i Vll S- mt iutril Iftti Il Cmu i Vlrt ivri mi è tt rt grzi ll it ivtri- u il zi h r Smi 27 jui, à Lu, l jury itrrégil Sui RmNllé 'At, 't réui ur jugr l trvux qui t rtiié u ur tit rm t i lui givi trti l ig mul*, h rvt u bi i u mti lttri i ( quii è iqui t) h h rm i «frrvii i mir 200 mr» i vll lui givi vlôti,98 L lmrè ur qui t utur vlôti t u Vl S t l uivt: mii L'tità ll ifr, ltr r i r i lh uà mbrr fri vr h rbbr ltrii PRIX ROMANDS INTERREGIONAUX: rrt gji bitti f- mti i iur Prix l Prmièr Prtiiti: fttivi ( 50), imtr Smr 0 i Prmir rix: ux rtiit u Vl S h i rgtil tti rr ti i lvr, il h t mr, mu h ggit l'r Prix 'tuté: l iù brv tm ibi- tur i u zi rtigil ià h è tt ftt l Prmir rix: Crl Ri 'Aymvill ur u b rgitré 53 miut ur l'hitir l «Féérh fir S i rgtti rvti Vlté i Tétr ulér» U ll vi iù imr- ll'mmiitrzi mutti i bi è l r- l i rtizzr PRIX VALDOTAIN POUR LA POESIE: zi i' imiti i rit h g ltri mui t i, h i u rim l vll rr m- rmir rix: Pul Aym Châtill uxièm rix: Ré Viéri Chzllt - Srr tm r i km i qull i Vlrt, l L rix rt rmi ux lurét à l'i l Fêt qui h i guit r vi- Vl S vrà r u érulr à Dlémt - Ct u Jur - Sui, l 22 lut i m itl- futur t 23 ût 98 vr il turim ivrl, * l it ivtri è tt t,t i vll L ltà zilmt ll mirz lt è Pimrt i u i rltà'è r i u'ui r: il tt Frrui rim futur i rbb Szzti NUOVA APERTURA 0 luglio 98 -~~LI LBl w ESTA RANT Sità L Lug l Fr MriI Pi & C N Cl Fil Aymvill At téléh: 065/92254 ASSURANCES TOUTE NATURE (vi - ii - it - ut - vl - riqu gril tr~rt '- riqu ivr, tl L'itérêt t réirqu i ur V éité vu vu rz à: L'Ag Géérl «Tirr)) (Gém J PIEROPAN) 3 Pl E Chux AOSTE - tél 40037

6 6 LE PEUPLE VALDOTAIN LE A2 SAMEDI 4h00 L jux u t 20h35 Séri: L' âg ' r 22h0 Bjur l uit DIMANCHE 2 h35 Rré à tbl 3h20 Séri: L rtur u Sit 4h0 Dumtir: U m iffért 5h00 Théâtr : l ux rh 7h05 Séri: L ju hmm vrt 8h00 Ju: L h u trér 20h35 Séri: L'âg ' r 22h20 Dumt: Prtrit l'uivr LUNDI 3 20h35 Vriété: Jhy Hly 2 h3 5 L rt u l 22h50 Lir 't vivr: Flubrt MARDI 4 20h40 Dir l'ér - Film : Cur rè mi MERCREDI 5 20h35 Théâtr: l b burgi 22h40 Vriété: -M m vu irit ri JEUDI 6 20h35 Film: U ri Cr héri 22h05 Vriété: L'tr l h VENDREDI 7 20h35 Séri: Arl 2 h3 5 Atrh 23h05 Cié-lub: Dtur Jrry t Mitr Lv TV ~~i - l SAMEDI - 0h30 Srt: Ti -Cym 8h05 Film : El Cit 9h00 Ju: L frh 'r 20h50 éri: L m l Côt 22h30 Athlétim 23h30 L gr uit Mtrux DIMANCHE 2 hoo Srt: Ti -Cym -Avi 8h40 F i t Thïl 9h45 Film: D Cmill Migur 2 h40 Hitir LUNDI 3 20h50 TV à l rt: Ciém ur tit ér MARDI 4 5h 5 Cym: Tur Fr 8h05 L bît à -rêv: L villl 20h40 Hru Tziff: L itifiqu f ux gr ttrh 22h40 L gr uit Mtrux MERCREDI 5 4h5 Cym: Tur, Fr 20h45 Vriété: G Hw t Liz Mil 22h0 L gr uit Mtrux JEUDI 6 5h30 Cym 8h05 Chriqu mtg - 20h40 Dumtir 2 h40 Itruti à l muiqu tmri VENDREDI 7 5h30 Cym: Tur Fr 20h45 TV à l rt: Rvivr u évémt rtif 22h40 L ~~S'ICCERl ARTIGIANA _ ~ RIK GIAN ALBERGHI BAR COMUNITA' ALiMENTARI Sità PANmONI COLOMBE TEGOLE Srvizi girr BRIOCHES CALDE Ciri r l Vll 'At i rtti P E R U GIN A Vi Mrtit, 39 Tl AOSTA RAI TV3 MARDI 4 9h5 G umii I!' utmi: Jh-Mri gr uit /, Mtrux Trèv - émii réé r Nzr Mrii ur t émit rtgit tr hitir, t u élébr l 40èm- ivrir l mrt M Mrii ruil, urtut à Exx, ù l'bbé Trèv été uré t u vigti ' é, u éri témigg qui rtiturt u téléttur l rté humbl, rêt u rifi t f ièl à l'iél «Pr ri t fi» u rhèt l' utmi vlôti JEUDI 6 9h 5 Crrfur - Clvi il «tttit», P Qurg - Auitrium, rti i A- - t : Viv «L quttr tgii» l rimvr Tu l jur 9h05 TG 3 éiti ré gil RADIO Tu l jur uf imh 2h 0 L Vix l Vllé 4h00 U rè-mii l Vllé LUNDI 3 «Mmti ll Pi fr», G Mbrii - réti 'A Firr MARDI 4 «Mri mti», Lui Jryt t Plmir Péqui MERCREDI 5 «Mirf i brtà», R Prrt - réti ' E Trui JEUDI 6 «L Vll z v», 'O Pizz -réti 'E Trui VENDREDI 7 «Tr mti mi», il rtiqu ux griultur SAMEDI 8 (<I tti 0 l i u», tit hitir l Vll l 'At RTA DOM ENI CA 5-9h30 : Il ftm bizzrr 20h00 : Br r 20h30 : SOS? 2 hoo tlfilm: Il l rg t 2 h30 Film : L'uiim vittim 23h00 tlfilm: Chi LUNEDI6 9h30 tlfilm: SOS 20h00 : Br r 2 hoo Tlfilm: Luy 2h30 Film : Il gir A i lfi 23h00 Tlfilm : Swt MARTEDI7 9h30 Tlfilm: Mu 20h00 : Il br r 20h30 Tlfilm: Gir r gir 2 hoo Tlfilm: Luy 2 h30 Film : Itrig ril 23h00 Tlfilm: Chi MERCOLEDI8 9h30 Tlfilm: Chi 20h00 Il br r 20h30 Tlfilm: Gir r gir 2 hoo Tlfilm: Luy 2 h30 Film : Jy 23h00 Tlfilm : J Frrtr GlOVEDI9 9h30 Tlfilm: Mu 20h00 : Il br r 2 h30 tlfilm: Luy 2 h30 Film : Aggut ul Rfr 23h00 Tlfilm: Chi VENERDI 0 20h00 : Il br r 20h30 tlfilm: Gir r gir 2 hoo tlfilm : Luy 2 h30 Film: Cm irtt il jt -- 23h00 tlfilm: Swtt SABATO - 9h30 Tlfilm: SOS 20h00 : Il br r 20h30 tlfilm: gir r gir 2 hoo tlfilm: Luy 2 h30 Film: Pr fvrël tt l vhitt 23h00 Tlfilm: Chi OFFERTA PROMOZIONALE l -7 l Critll Pl Htl & Trm - t CASAMICCIOLA (ISCHIA) Tl f r r 4 gg i mlt ASMA-ENFISEMA - Brhit ric4 il r Crl SURAHI riv i Si, Mil, Gv il Tri r ifrmzii _ 0 utmt tlfr 05/2285 LES SOINS VERTS L bi, l ré t PAR AMANDE RICHEPRÉ LA SAUGE (lvi ffii L) Prriété: tiqu, tmhiqu, titiqu, iurétiqu, épurtif, mméggu, trigt, tirhumtiml, tiurifiqu Hbitt: jri Péri rélt: l fuill, è l mi t vril juqu 'à Juillt, l flur mi-ût tr t Vilà u utr lt frt réiu: vrtu jutifit trè bi m: fft ((lvi)) ériv ((lvu» Ell v vu ((révill> à l vi Rhumtim, rhitim ft: bi: uz u frt éti Muvi igti, m u fi t ri ifui: 0-5 gr ug u tr 'u, z ifur t 0-20 miut - u tit t rè l r, t, i vu vulz, mêm t l juré Fibl rvu, urmég, vl vi: 80 gr ug (fuill) u tr b vi rug Liz-l mérr t u mi - -3 uillré rè l r Chut hvux ifui: gr u tr 'u Utiz-l tiè ur lvr l têt Pât tifri Pulvériz l fuill t mélgz-l v u i rbié t brié Eyz t vu vrrz l réulttlll Attti: 'utiz l ug qu vu lté l bébé, u qu vu uffrz 'iflmmti itr Rlz-vu ui qu l ti ug, étt u tiqu, u xitt u itèm rvux, 't illé vt 'llr,fir )) Puiqu l réti u r humi à l'ti hrb ut vrir 'u iiviu à l'utr, l qutité illé t qu'iitiv t 'ggt ri l rbité l'utur t u jurl, tmmt qui r l tritmt rlgé A U PLAISIR -DE LA LECTURE Vit rîtr l u Bullti l Flr «L rhrh t l rgrumt u mtéril itifiqu - u it l Préit l SFV, M Ehy Nu - u t uit à réuir u ul umér tu l umt tr i ur 979 t 980» Mi il 'git buu lu qu'u umér ubl: 't u vr rqu 300 g, tt fi Et lu vu vz l réimri u 2 u Bullti l Flr u 903 t l tièm fiul u «Ctlgu lt rélté r I_ Prf Li V ri Vllé 'At», réigé r l' Prff Di V, Pyrl t Fill N féitti à tu ux qui, grâ ux rtil u trvil t à u ffrt tiu, t rmi fir rîtr uvrg qui 5 FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHORALES POLYPHONIQUES Cllégil Sit-Our - Smi 4 Juillt - 2h5 Etré Libr Prgrmm: Chur ((CmrtJJ Ji (Rumi) Dirtur: J Pvlh - / bi l ig (O Vhi, mrigl) 0 mi givitt (C Mtvri, mrigl) - Cmt i (AI Pu) - D l hm (Thm Wlk, mrigl) - Mii (Liviu Br/, ((vil/g))) - - Chii (AI Pu, (()}) - 907, é hitriqu (At Zm) - L t l ju hmm (Liviu Glu), L ChOur ir Cmr tjj Ji, fé 970, t l'u lu élèbr l Rumi Prmi uè rmrté Py t à l'étrgr, u igl: l rmir rix ux ftivl Brv ( 972 t 975) t Pitti ( 980) ii qu'à l'éiti til u ht ((Rmi}) l é 977/ 979 vt ûrmt itérr l mtur tr trimi turl - Nu igl ui ltur l ruti «Pré Svii», l rtigiu rvu frèr Svyr E umér u ritm 98 u truv rtil ur l rlti hitriqu tr l Svi t l Fr, ur l régim, l'élgi, l turim, l m t mêm - u èm tr hèr Nrmi Jérul Mi urtut, ur l g uvrtur, vérité tujur b à ir t à rir mm ll qu l Svyr rit qu'une SAVOIE Sit Giglh à M, Syl à Burg-Sit- Muri; - Qu l Svi ' jmi été «it», l Ryum 'It tt 86 ; -Qu l Svyr 't jmi rlé it «yt tujur t tut tm été l lgu frçi tr y, lu mmu t géérl qu it 'utr»-(emmul-phibrt 22 tmbr 56) E vt à l ' Libriri Vlôti, à ~ E m r 8: T D é i E D D AI i: r vil r é VE fu E i r ti ge r E tri gil VE E tr E l! il m zi( zi( i VE l'il E bll E ] ~

7 IN LE PEUPLE VALDOTAIN! E' già tt rihimt h l lgg ul riri i rvizi vtriri titui zi ll'rt 6 ll lgg 833, h m il Rgii qut mplt() V rirt h l rmtiv tl rigur, trirmt ll lgg 833, r bbtz ml rrtt l TU ll lggi itri, l OPR i 96, 264, i rvvimti lgiltivi i ggi ll fuzii ll Stt il Rgii, l OP R 7 i 972 l OPR 66 i 977 Ah i rttri ll' rgizzzi ti rrtti i vtriri rvii, rim riti l Prftt i ll Rgi; i vtriri mu; i vtriri iutri h vtulmt r miti; mtr l fuzii viv iit rii l mt : ll'rt 27 i TU ll' lggi itri l Rglmt i Pzi Vtriri i 954, iit l OPR 264 C l'trt i vigr ll lgg 833, l lgg i rifrm, l mtri vi rglmtt ll guti rm : l'rt 2 ll lgg 833, vi rl ll rvzi ll mltti ll i vit tr im fut um, hè ll'igi g mti i rtti i rigi iml i fii i rvzi if itri g llvmti i trll ll lr mtzi; l'rt 6, m r ll lgg 833, h m ll Stt l mtz i mtri i rrti itrzi, i rfi itrzil, mrittim, r i frtir h i mtri vtriri; qui v rirt l'imrtz i rblm ll frtir - è u r- blm h i ivti m rtilçu tut t ll tr ituzi g- -',i- ~, grfi - bbim vut i i fr l mmt ll iui i rblm ll rbbi, ir l ibità i vitr il tgi, l m i ltr mltti ifttiv h i ltri tmi h vtt il trimi zti mrm l lut um E r, v rirti: l'rt 7 ll lgg 833, h l 50 mm " ti u lg l Gvr r l'mzi i rti rti l ritrutturzi il tzimt g uffii vtriri; l'rt 3 i OPR 66, h lg il Rgii l mtz tt i mtri Nl m g itrvti tr l izzi, l'rt 7 ll lgg lg l Rgii rv ublgzii i Cmu i V i rirt l iizii ll lgg 833 rltiv ll iiviuzi ll mltti ifttiv iffuiv i btim, ll trmizi g itrvti zrfilttii bbgtri, il rrizii irti i mti i rtti titi ll mtzi zti, ll lr ruzi mmrizzzi Qut lzi vi mltt ll rm PJvit II' rt 6 h è qull fmtl i mtri A rm ll' rt 0 ll lgg 833, l'uità Srtri Ll lv tutti i miti i rvizi itri zil l'rt 4 r it mt i irzi, fr l u mtz, l rfi vtriri, l zi vtriri, l izi vigilz vtriri ug mti titi ll mtzi um, ui ml, ug mti i ri gi iml, ull mltti trmiibi ll'um l vi; rir i fiitiv lui g rgmti già trttti r iiviur ll mtz ri ll'uità Sitri Ll A qut i v ggiugr vri ii rmtiv, m mi l'rt 27 i OPR 66, h trfri il Rgii l'igi, l ità l'itz vtriri ~""",,--- ~-"'"""!,"-_-,- Art 3 (A ttributi u yi) E mtièr 'hygiè, té t vétériir, t u rrt u yi, ux trm l'rt 3 l 833 u 23 émbr 978, l mur qui mrtt uvir 'utriti t i, y mri ll éjà élégué u vétériir régil, mmul t rtium t l ri ' rrêté û à xtrriir t urgt ux trm l ' rt 32 l 833 u 23 émbr 978 L yi, ur l' xéuti ttributi, rt u rvi 'hygiè t 'it vétériir l'uité itir ll C rvi, l r tâh, r u yi l mur mét, ur l trritir mét L'tt iù rilvt igifitiv i mtri i rgizzzi i rvizi vtriri è qull i rimt tr l rm rvit ll' rt 0 ll lgg u rirt, h ffi tutti i miti ll Uità Sitri Ll m rv l ibità h l US L i rtio'i itrtti itri i b, h è già 'tt rglmtt lgg vll rgil C qut i vul rirr qu qut i l ii tr l lut iml, it l )- IS i-,! à!s )t t- t- Styg h tii il futur Ezil ffiit i trzi ll'ri (l 0,34) AbitbiIità ttiml r 4 r bgg Vlt rglbil i ltzz, i tmii itgr Strumtzi rtiv, - i lttri (GTX) u t'zi trriri iri iitirvi i ri Ciqu mr r u gui iù rtiv r u mi r um Vtà mim 90 km /r (GTX); 0 km u Iitr 40 km rri Rult Fug i 2 vrii: GTX (9:>5 ) GTS (647 ) RENAULT i Nitri Fr A 0 ST A - Vi Pil S Brr, 28 - Tlf 55530/ 34 Offii Autrizzt Pt-St-Mrti - vià Nzil r Crm - Tl é à l '~tti l'hmm; 2) l urvill ur l'utiti imux ur xéri; 3) l rtti hygi éiqu t itir mt 'rigi iml t lur érivé l iù lt, l lut Artil < h ruti, trfrll'um (Prii t but) C qut rvvil rét réglmt, mti, éôt, trrt, mt rmtiv i r l r l'uité it ir itributi t furitur Aux fti vié u réi irzi l - ll vié à l régil 2 t rtil, il fut jutr l fità ll uivii ll ' u 22 jvir 980 t rg- ti iiqué à l'rt 7, l~tr b), f ti iti, l 'xéuti tr Rgi i itrtti, mtièr vétériir qui t l 833 u 23 émbr l ità i truir u rérvé xrémt à 978, élégué r l ' Ett à l Réqur rgizztiv h l'ett t à l R égi, y mri l gi t r ll-i u-élégué rv l'irimt i fti éjà rm r l r- ux mmu, mêm qu tuitri ll vri fi, i vi u vétériir régil, u t l utr f ti mtièr ll ruzi iml i vétériir mmul t - vétériir ttribué ux mmull mmrizzzi rtium, tut mitt vi- ' r l l'ett t l Régi L txt l régil rété r l'ur Rl IS iri 7 SERVICES VETERINAIRES PROVATE DA NOl L'EMOZIONE DELLA NUOVA RENAULT FUEGO à l ll rvzi, i rtilr r qut'ultim tt è ttr il rul rmit i vtriri, h mtr g ltri è zilmt u figur i trll i rvzi ri, i qut è figur rmit C qut lgg bbi m ivi l tr r fmt h itr il m ll zi vtriri r u rriz l uivii ll Rgi i itrtti l ibità i itri i vlgr l'tti,vità i mbiti itrttu ivri Pr il rt, i f rifrimt u rim zi, h rv l'utizz i vtriri h già r, i rt vziti i rt m vtriri tti uivmt, mr i b ll'rt 6 ll lgg 833, l'gumt rt ll'uità Sitri Ll g rgii rltivi L'itt i qut lgg è quii qull i r l ibità i rr i m rrtt i qut m rvtiv, h ritim rilvt ll tr Rgi Augut ROLLANDIN * ** Li régil 24 u Il mi 98 rtt rm ur l'xéuti fti miitrtiv mtièr vétériir t l rérgiti rvi vétériir ux trm rtil 6 t 32 l 833 u 23 émbr 978 LE CONSEIL REGIONAL ruvé LE PRESIDENT Du Guvrmt R égil rmulgu l t l tur uit : guur l ttributi hqu yi tt qu'utrité itir ll Art 4 (Attributi u Préit u Guvrmt régil Il rtit u Préit u Guvrm t régil rr rrêté xtrriir t urgt mtièr vétériir, rt l trritir luiur mmu L'tivité 'itruti thiqu t miitrtiv rltiv t xéuté r l burux régiux métt, qui uvt rvir l llbrti u rvi 'hygiè t 'it vétériir l' uit é itir ll Art 2 (Attributi t xéuti fti) L fti vié à l'rtil réét t xéut é r l'uité itir ll u my u rvi 'hygiè t ' it vétériir t m r t rtiur: ) l rhylxi m i - Art 5 ftiu t réu i(réprtit i ftill u rvi mux t l rhylxi z'hygiè t 'it vétériir) ; L rvi ' hygiè t 'i2) l'urgmt t l rit vétériir mrt l ti quêt éiztiqu ur tur fti l uivt: u b ll; ) té iml; 3) l'xéuti rgrmm b) urvill hygiéiqu t i'éuèti itir rltiv à tir vétériir ur l ruti l'hygiè t à l té ubqu vét l mmriti tériir ; mt 'rigi iml; 4) l urvill ur l étbl ) hygiè l'élvg t r'rrêt, ur l mrh é, l fir uti iml t l xiti~ ' imux, ur Ft rti u tur fl bruvir ub, ur l til l té iml l trti 'imux t ur l tivité uivt : lltg t l'utiti é- rhylxi z t ht 'imux; utr m iftiu t 5) l urvill ur l tti réu imux umi mt, ur l itllti à mur vétériur l ' iémiti rtifiill t ir ; ur l iir ur l trit- rgrmm 'iimt mt l térité imux t itir t ' ériti ur l tivité xéutiv m ' itérêt thrztrutur iqu t zitir; 6) l urvill ur l trrt - rgiti t urvill imux t ruit t l 'it itir imux ; éht imux, mêm qu - urvill ur l' iémiti ur l élmt imux rtifiill t ur l rruti ur l âtur ; imux; 7) l urvill ur l'imrt- brvti éiémilgiqu; ti, l'xrtti t l trit - rg hygiéiqu t iimuj(, vi, rtir t ifrmti itifiqu; uit t éht 'imux, - rtti igtiqu, vérifilrqu l viguur l réti t trôl rtt vit ; u tur f til 8) l urvill ur l tritft rti u tur fmt immuit t ur l i ~ til u trôl hygiéiqu t ulti igtiqu ; itir ur l ruti t l 9) l rtti hygiéiqu t mmmriti mt 'rigi iml l tivité uitir élvg; 0) l rtti hygiéiqu t vt; itir l urritur ur l - iti t urvill vétériir vi, u t, zthi; Il) l urvill ur l'm uf, ruit iil t u mil t lur érivé rtif ubt hrml t tihrml tt qu my l h ruti, ri u utrti trfrmti, éôt, xull imux t l vitrrt, itributi, furuit g 8 t l ruit rit ti-

8 8 SERVICES VETERINAIRES luit g 7 itur t l trôl t l rtifiti rltif; - urvill t trôl ur l'm méimt ur l'ug vétériir; - brvti éiémilgiqu; - éuti itir Ft rti u tur ftil l'hygiè l'élvg t ruti iml l tivité uivt: - urvill révti t rmt ur l itllti t l trti iml, ur l itllti lltg, trfrmti, itributi t 'iimt uruit', éht t rur 'rigi iml; - hygiè bri ur l imux ui r rrt à l'virmt; - trôl t urvill ur l rruti imux; - révti t tritmt l térité t l'iémiti rtifiill; - urvill ur l ruti, l itributi t l'm urritur t ruit 'itégrti; - iti, urvill t trôl ur l'miitrti méimt 'ug vétériir ; - urvill ur l'utiti imux l xéri; - éuti t rg vétériir; - urvill ur l'it vétériir; - brvti éiémilgiqu; - vérifiti t rtifiti é à l'tivité xéuté Art 6 (Orgiti u rvi 'hygiè t 'it vétériir) L rvi 'hygiè t 'it vétériir rértit uité értill qui rrt ux tur ftil vié à l'rtil 5 réét, qui git r trritriux luiur itrit réré r l fiti itir régil Aux vétériir ffté à hqu uité értill, uvt êtr ttribué, rii, fti qui rit ll l mét lur tur ftil Pur ri értill mtivé, l tivité tur ftil vié ux lttr ) t ) l'rtil réét uvt êtr ttribué à u mêm uité értill L rl vétériir qui trvill l r trritriux vié u rmir é, ur, l l mté 'rgiti fixé r l mité gti ur riti u buru irti t l rt xig u rvi 'hygiè t 'it vétériir - l rtti uvt êtr églmt é u frm 'tivité bérl t rfill ux trm l'rt 36 u DPR 76 u 20 émbr 980 L vétériir ffté ux uité értill xéutt lur tivité v u ré rmt l r trritril lur mét L règlmt l'uité itir ll ur l mté vbl ur l riti u rvi 'hygiè t 'it vétériir v l utr rvi Art 7 (Orgigrmm u rvi 'hygiè t 'it vétériir) Prviirmt, juqu'à l'rbti l'rgigrmm l'uité itir ll, ux trm l'rt 6 u DPR 76" u 20 émbr 980, l'rgigrmm u rl vétériir u rvi 'hygiè t 'it vétériir mrt: - u vétériir irtur; - tri vétériir jit; - ix-t vétériir llbrtur Si l'uité itir ll ut fir f, v vétériir, ux tâh vié à l rét, ll vti éil v méi vétériir urvu u rtifit 'titu à l'xri l rfi bérl t irit à l'rr rf-j il, ux trm l'rt 48 ' l 833 u 23 émbr 978 L'tivité vétériir vtié t rgrmmé t ré r l rvi 'hygiè t 'it vétériir Art 8 (Ativité 'iti, urvill t trôl) L'tivité 'iéti, urvill t trôl t irigé r l rbl u rvi qui ut rvir u rl lé u rr u mr rvir 'u utr rl yt OtIrMlO il lrd lt lllri"i il PREMIO INTERNAZIONALE SAINT VINCENT PER LE SCIENZE MEDICHE h~, il PREMIO SAINT VINCENT PER L'ECONOMIA - PREMIO SAINT VINCENT PER IL GIORNALISMO PREMIO INTERNAZIONALE SAINT VINCENT LA DONNA DELL'ANNO PREMIO SAINT VINCENT GROLLE D'ORO PER IL CINEMA PREMIO IDI SAINT VINCENT PER IL TEATRO PREMIO INTERNAZIONALE SAINT VINCENT DI CINEMATOGRAFIA' SPORTIV A COStituiCOIIO & tti iù qu/ît; l/'img lu,i""l JU Rgit Au/"", l4 Vll 'A/ Ju SITAV (St Irmr/ Turiti Albrghir Vlllltl),, LI /t,, ~ \ RK' I ' '''\'N TIO~/3 5<6ITl22 8illl l ttùt 'ffiir ub u hrgé 'u rvi ub D l r ttributi révu r l t mittivmt à l'xéuti fti rltiv, l rl hrgé rmr tivité 'iti, ' urvill t trôl rmt l fti 'ffiir u 'gt juiiir Art 9 (Rmlmt u vétériir régil, mmul t rtium l mmii, l llèg t l mité) L vétériir régil, mmul t rtium, réit u mmbr mmissio, llèg t mité, t rmlé r l rbl u rvi vié à l rét u, r lur élégti, r u utr vétériir u rvic Art 0 (Cmét l Régi) D l mtièr vié à l'rtil 2 réét, l Régi mt l fti qui lui t ttribué r l t rtiur: - l fiti, l'ritti t l vérifitin fti l mét vétériir 'rè l til t régil t l i~tiv fiti é; - l ' xi éir v tut l miitrti itir til t itrtil; - l rélt t l tritmt é ttitiqu rltiv à l mtièr; - l fixti trif révu r i Guvrmt régil u ébut hqu é, ur l vérifiti t l quêt mtièr 'hygiè, té t vétériir fftué l'itérêt rtiur r l rvi, l itrumt t l q'utur l'uité it<r ll; - xéut l fti 'révu r l régil ur l'ititut l rhylxi iml Xérimtl u Piémt, l Liguri t l Vllé 'At L'tivité 'itruti, t h - iqu t miitrtiv l mtièr révu u rét rtil t xéuté r l trutur régil métt h l mtièr, qui rvt rvi l'uité itir ll Art (L'ititut rhylxi iml èxérimtl) Pur l'mmt fti vié à l rét, l'uité itir ll rt l'ititut rhylxi iml xérimtl u Piémt, l Liguri t l Vllé 'At, ur lqul tiu à qur l iiti viguur t tut rtiuèrmt l régil 37 u 3jui 979 Art 2 (Trfrt bi t mutti u rl) Aux bi mubl t immubl t utr équimt, burux vétériir mmuux t rtium qu l'rt 66 l 833 u 23 émbr 978 t l iiti l régil 6 u 22 émbr 980 O qu l iiti vié à l régil 59 u 22 émbr 980, ur l mutti6 t l'iriti l r régiux mitif u rvi itir régil u rl vié à l'rt 32 l 833 u 23 émbr 978 L rét r ubé u Bullti Offiil l Régi Quiqu t tu l'brvr 't l fir brvr mm l Régi l Vllé 'At Fit à At, l mi 98 L Préit Mri ANDRIONE A G DUC C Bttg At, 65 Tl 065/447 HUMOUR ET POLITIQUE Cr Arm, h vut filmt il i r i vr h il glri Pul mi i 0 zi h mi mt, lm m imii fiih rri tih Ti riv qut h righ, h r ubbhri il giut rilt, r fr r t i lttri I tu ttiml h vri rt rblmi ubbhri ltr mi ritur: l ti i f h il rri ull lbbr L'imt Surm h mi rfflgur, rt g itti iti tr i mii flti, (vi Pul 24) ftgrf' rii l izi i qui Cigri rgi, mgri h Uiiti, h m m vrrbbr u m migr, m ri ur fr mbir l il rltà i ui viv rhè, igëui, h il «tr)) r gtit rrttmt Crilmt imti / VIBERTI 'Si l' *** ut tujur r ri à u vrir tiqu, it qu-mêm rîtr mérit lrqu'il l C't urqui j i vur 'vir buu réié l lttr qui réè Cl v l'ir qu 'utr rg tiqu vié l rqui qu u ub it l mêm l'humur t l mêm fir ly M Vibrti HA LA LOUVE SALASSE Miur l Rétur Chf, Au ur 'u rét vyg turitiqu Vl 'At, j'i été urri truvr ur u l l vill 'At, u luv grti rmi, lr qu j m'tti à y tmlr u bi Vlôti, rémmt éhé rmiri u uhé Ctt bêt urriièr lt ux bébé z rlt, uu à mmll L'u t ut l élèbr Rmulu mul 'Hitir i Ett é l ré, ur u l ubqu l'tiqu Crèl, mumt mmémrtif 'u ytèm 'vt-gr :: LE PEUPLE VAL DOT AIN ur l'mtti iftil il t rmi lur qu~ l mmtur 't utr qu'u ity Sl té 'u «fim lu)), t mbitiux 'ér lui-mêm à u gré uériur iviti Il m rit grébl rvir firmti l'xtitu fit hitriqu, t vu rmri Vuillz rir, hr Miur l Rétur Chf, à m timt l millur Pul HEMISTE *** Chr Miur, J i vu féitr vtr ritité: ui qu l luv t là, fft bi Sl - u rétu tl - t éltéré t éltèrt tujur à l ur urriièr réb rmi fi 'ttir iti tyt qui, i ll t it tr mm, t u mi l'vtg l élvr u-u irréutibl rttux qu u mm à lur yux L Rétur hf Qut rii è iritt il' Ui Stm Pri i It PRO,O 0 T T P ERR S CA L 0 AME N T 0 IIII ' HÛ;NE FARE IL RIFORNIMENTO NEL MESE DI LUGLIO CONVIENE: CONTRATTI CONGARANZIA DI RIFORNIMENTO PREZZI COMPETITIVI PER LA STAGIONE ESTIVA QUALITA' OTTIMA PRIVA DI PARAFFINA PUNTUALITA' E PRECISIONE NEI RIFORNIMENTI PER OUAlSIASllNFORMAZIONE E PREVENTIVO TELEFONATE AL ~:f): ", L gi g q SI t( F' t( G ir i i l CI té h zi te i è te re v' h ré SI t4 ri ~ Il

Conseil économique et social

Conseil économique et social Na t i ons U ni e s E / C N. 1 7 / 20 0 1 / PC / 1 7 Conseil économique et social D i s t r. gé n é r a l e 2 ma r s 20 0 1 F r a n ç a i s O r ig i n a l: a n gl a i s C o m m i s s io n d u d é v el

Plus en détail

Vos notes : Livret conse. Le canaris. Des conseils pour prendre soin de nos amis. Votre magasin :

Vos notes : Livret conse. Le canaris. Des conseils pour prendre soin de nos amis. Votre magasin : L V : Lir L D r rr i! i Vr gi : Dif S iq i gr r l fr iig O ) l L C C r l (S h l : C l ) i li rz gr r l if (h ll j i r r r l l éli hrhé é r i r l l l i ffr if q r l l l S rx ïq l l l i g h â ) l r A if

Plus en détail

15h45. 16h45. LES TAPageurs. Temps d Activités Périscolaires

15h45. 16h45. LES TAPageurs. Temps d Activités Périscolaires 15h45 16h45 LS TAPgr T Aivié Périlir C rgi l i... Él Jr Cri Lrr Rvl S éry Mihl Pi. lir : 36 16h45 31 14 l.fr li 7h30 9h 12h 14h él ri érii rri ji vri il érilir él 12h30 érii él 16h15 ivié érilir il érilir

Plus en détail

Usage pédagogique de la tablette Tactile

Usage pédagogique de la tablette Tactile U péqu tbtt Tt ém Crét JLfbr 2014 r L, u z? C rô rré été té 1994 pr u trpr Jp, prmt tkr frmt t put êtr u pr u D équpé u Cmér C t brét pur uk p, fftmt u f «fhé» é tu ffht ttémt. I put yr rtmt r u t wb,

Plus en détail

partenariat éprotop étude de Assurément experts. Essentiellement humains. www.maxance.com

partenariat éprotop étude de Assurément experts. Essentiellement humains. www.maxance.com X r 28 b Pri Chrltt BP 169 - Mt-Crl 98007 MONACO Cx tl. 01.49.15.33.00 fx. 01.49.15.19.80 www.x. éprtp ét prtrit Arét xprt. Etillt hi. COMMENT DEVENIR PARTENAIRE? CONSTITUTION DU DOSSIER Pr vir Prtir,

Plus en détail

Pour leur projet final, les élèves vont formuler une idée de coopérative

Pour leur projet final, les élèves vont formuler une idée de coopérative R u ç g C g à l d «CR m r ul juqu à u r ulm m l r, à lqull u d rr ujurd hu, mm là ù l m rrê.» (rd. lbr) Frkl D. Rl Pur lur rj fl, l lè frmulr u d d r d. E m rqu u qu l r, lur rj u r u r d u ul g u u l

Plus en détail

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur Des syllables avec r ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ra re ri ro ru ré rê rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ru ar ro ir Des syllables

Plus en détail

D é ce m b re 2 01 0 L e ttr e d 'i n fo r m a t i o n n 2 2 E d i to r i al L a f r o n ti è r e so c i ale L a p r i s e d e c o n s c i e n c e d e s e n tr e p r i s e s e n m a ti è re D e s e xa

Plus en détail

Analyse des captures du métier Chalutiers à espèces profondes en Ouest Ecosse.

Analyse des captures du métier Chalutiers à espèces profondes en Ouest Ecosse. Al t ti lti è f Ot E. A i, Ali i 2014 l DA (ii 14 6464) t : l lit è t l vi çt tivit ê f (i.. titli titi ê tit èlt (E) 2347/2002), tit ltiv t l t, ii l tit ltiv t l jt è t, l 2011 t 2012. Avtit : ttifiti

Plus en détail

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc.

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Ordinateurs, UCT et Imprimantes et périphériques ordinateurs portatifs Ordinateurs Télécopieurs UCT Téléphones

Plus en détail

Programme des mercredis et des vacances de Printemps

Programme des mercredis et des vacances de Printemps 3/1 0 10 12 / 13 1 8 Pg i t v Pit MARS - AVRIL L g i Mi 25 fvi g 5-6 tivit 7-10 jx it Mi 4 iv t t ig 5-6 ât fi 7-10 ii Mi 11 jx it 5-6 jx à «vt» 7-10 t Mi 18 ii 5-6 jx it 7-10 fti bijx t tivit Mi 25 jx

Plus en détail

Boîte à idées à explorer, à déjouer

Boîte à idées à explorer, à déjouer Bî à ié à xlrr, à éjr Prii ravax à xr a C92 a l ar rj éaral «U aé av ri ar» 15 avril a 17 ai 2013, a C92 Aé lair 2012-2013 D ré ar : Cahri Frié Dirri, él aliai L Glaièr, Blg-Billar Mari-Fraçi Ja-Ja Cillèr

Plus en détail

JE LES VEUX! JE LA VEUX!

JE LES VEUX! JE LA VEUX! ié C mii btybl t l tit t ég fvit! t il t i til q mig! Ablmt fit liq t v tit imfti v éii, il 'è vt vig. Cqt, mil t iibl! J VX! f vt tt b t à mh lg lk "Py" à l Gi Gil é t mé! l, l t fit l g l'été à l'tm

Plus en détail

c d e f g p IUT de TROYES TP M4209C G. MILLON & S. MOUTOU Département GEII Compteur de passage S3-2014 2015

c d e f g p IUT de TROYES TP M4209C G. MILLON & S. MOUTOU Département GEII Compteur de passage S3-2014 2015 IUT TROYES TP M209C G. MILLON & S. MOUTOU Déprtnt GEII Cptr p S3-201 2015 Prénttin TP : L'bjtif TP t ttr n vr l liq prrbl t pl préiént l FPGA. Cl fit l nté l M1102 tr 1. Cpnt, n érir éri l fntin liq à

Plus en détail

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée. 10 I 13 Fil l il âbl i. XIOS XG S P ighi i-l è h iv. Av qli 'ig xill gâ à l li HD à l h** CI. XIO S XG Sl Vi l l iq XIOS XG v bili lv qi ff l ibili 'ê qi ' l Wi-Fi. Qli l'ig HD L li XIOS XG S i 33,3 Ll/

Plus en détail

TARIFS PUBLICITAIRES. planetesante.ch LA MARQUE SE DÉCLINE SUR PLUSIEURS SUPPORTS

TARIFS PUBLICITAIRES. planetesante.ch LA MARQUE SE DÉCLINE SUR PLUSIEURS SUPPORTS 2 3 r p. Mb Mbr p. i 3 i 4 r p. 4 5 U b M r p. r i 5 Mb à 2 p. 2 p. 6 3M p. 6 ch br M Mbr im rc f p. 4 5 cp. i 3 br 4 U ri M Mbr i 5 à2 6 M ch p. 6 c im fr c X Xp LA MARQU S DÉCLIN SUR PLUSIURS SUPPORTS

Plus en détail

ELEKTRA Toit énergie La toiture qui produit électricité et chaleur

ELEKTRA Toit énergie La toiture qui produit électricité et chaleur ELEKTRA Ti érgi L ir qi ri élriié lr L li éiq 'iégri à l ir r lir riq, x vlïq bi l r. «Pr l rélii r i érgi, v égl ré l'ir à l'éiq à l'iégri i-i. N rvi rél ê l i éi.» H. D. Mîr 'œvr Hlig Fi iq ELEKTRA Ti

Plus en détail

L Ergonomie C a fé S c ie n c e s C o g n itiv e s - 2 8 /0 3 /0 7

L Ergonomie C a fé S c ie n c e s C o g n itiv e s - 2 8 /0 3 /0 7 L Ergonomie C a fé S c ie n c e s C o g n itiv e s - 2 8 /0 3 /0 7 L Ergonomie? Etymologie S o n n o m p ro v e n a n t d u g re c e rg o n (travail) e t n o m o s (lois) p o u r d é s ig n e r la s c

Plus en détail

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N T

Plus en détail

aide à la sécurité >>

aide à la sécurité >> ir ifrmti i à l érité >> r tilitir* l ûr * L «tilitir» t Véhil Utilitir Légr tié trrt mrhi t l i ttl hrg xè 3,5 t ty mitt l l rtil R.311-1 C l Rt t lé N1 l l irtiv ré 2007/46/CE. L véhil tilitir légr mégé

Plus en détail

Nouvelles. formations

Nouvelles. formations 137 Nvll frti T0TI - Cr p ht 138 1 1 A prè l prétti prit, l élèv t p ôtyr prf i l qi lr t xpliqé l ftit é r, ii q l if fért t hiq élir g. 2 2 L élèv t été i itié à l 3 V iit vié t l iété à l élir g pr

Plus en détail

Guide des. Randonnées Pédestres

Guide des. Randonnées Pédestres Gi / 6 k l - i lè iq i il l C - ll i -6 k i k 5 l -,7 l - 5 k i i - B i lb» l b y i l V - 6 «C,5 k l i - 5 - l k àb,5 k 6-5-6 i l b i ll y k l 7 - i U â à Clli l 6 k lè i - b q i C V il l i lè- 6 li -

Plus en détail

Types de fonctionnement 1. Force par ressort Page Pression d air Page Déplacement hydraulique combiné avec force par ressort Page 4

Types de fonctionnement 1. Force par ressort Page Pression d air Page Déplacement hydraulique combiné avec force par ressort Page 4 Eiti 3-15 F B 1.953 Véi ppi Vi v f péi, v éti itéé, 3 ti, 3 typ ftit, ip fft, pi ftit i. 5 ➀ ➁ ppiti véi ppi yi t tiié p piè à i. I pêt féit t ti viti pt péti i. vi v f péi pt i - tti it p t t fit t éit.

Plus en détail

Flexipro Conditions générales

Flexipro Conditions générales Flxir Citi grl Prtti Prit N r i l r Flxir Mltiri rfil t tit trri Citi Grl QUELQUES NUMEROS UTILES E iitr Si z i it : Di l Fr : 0 800 085 085 (mr rt) Di l Étrgr : 33 1 41 85 88 48 Tt gg tr r li rmrmt ri

Plus en détail

D é ce m b re 2 0 0 7 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 6 E d i to r i al P o u vo i r s p r i vé s, p o u vo i r s p u b li c s P l u s i e u r s é vé n e m e n ts n o u s i n te r p e l l e n t d

Plus en détail

VOTRE MISSION SOCIALE ET CULTURELLE L ORIGINALITE ET DES LIVRES DE QUALITE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS OPTEZ POUR OFFREZ DES MAGAZINES.

VOTRE MISSION SOCIALE ET CULTURELLE L ORIGINALITE ET DES LIVRES DE QUALITE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS OPTEZ POUR OFFREZ DES MAGAZINES. CDO Offrz u hèqu-u u ur u b u hx : u, é r r Në,, N S... V vg Bvu uvr Byr M, ux u gr éur frh ru u-éuf. Déuvrz b gz vr ur ju : u éé é ur rrr f à u ur v rér à ur b. kg br, u u hrg vr v U é rg qu f r à hqu

Plus en détail

St-Joseph-de-Beauce, Jeudi, 2 9 février LE RALUEMEMT

St-Joseph-de-Beauce, Jeudi, 2 9 février LE RALUEMEMT V I --- 2 9 9 2 UT ) C C D - D UI CI" DIII : C C ù D D ù ô - I ; U - Û C î C ê I ê I C - C w Q «ê ê ô D ù Q -k U UC IC C T ê C C D T C U CII DU TIF C C î W C! ê T -- ê ê ê U C ê T DDI : $00 I T C - ê ê

Plus en détail

Chapitre 2. LA BATTERIE

Chapitre 2. LA BATTERIE Chpir 2 LA BATTERIE 21 Fi : Priip d l bri Lrq l plg dx l d éx différ d b id bi d r élriq L bri élriq d vir pr rôl d lr d rir l r élriq D ièr géérl, bri liq i x br d 12 vl ié d 6 élé d 2 vl é éri + - Bri

Plus en détail

solutions : Quand un pro vous dit noir joue 1, on joue 1.

solutions : Quand un pro vous dit noir joue 1, on joue 1. Ctt wtt 24 t u u é, t uét vu vz u t t KGS t ux u uu. t été éé Du Hutu (7 yu) ét u u v. S u vu éutt ux : 3 uu u t ué u 2 tu v uu 2 yu à 2. Pu u L : xv F (3 yu). Pu u A : - Bu (7yu). Et u u V : u Hutu (7

Plus en détail

( L LT R NT LL T LL lt2 r. nd l l t d n l l v l t n ll r, l n l t tr p p r n p d. t l d t l h r. ll l n t p j n n, d t l n. J v d n t n r d b rd, p j

( L LT R NT LL T LL lt2 r. nd l l t d n l l v l t n ll r, l n l t tr p p r n p d. t l d t l h r. ll l n t p j n n, d t l n. J v d n t n r d b rd, p j 22 L VR x 0 F BL j n r l l d p n nd v t n èr hèvr l n à n v ll f. n j r l h èn rr v t n t l p t t d l hèvr, p nd nt ll n t t p là. nd èr hèvr r v nt, ll n n r tr v pl l têt d v nt l. l r ll r n p t t n

Plus en détail

Plage d l Écluse à Dinard DOSSIER DE PRESSE. CONTACT PRESSE: Morgan BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - morgan.boutbien@ffss.fr

Plage d l Écluse à Dinard DOSSIER DE PRESSE. CONTACT PRESSE: Morgan BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - morgan.boutbien@ffss.fr r f f i i r hm g 013 D 20 2 v 22 r è i ô m v ér br Plg l Él à Dir DOSSIER DE PRESSE CONTACT PRESSE: Mrg BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - mrg.bbi@ff.fr mmir Vil Chmi Fr... 3 Chmi Fr Svg Srif... 4 L érv... 5 Tê

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

Le Numéro is ienume& MENUS PROPOS

Le Numéro is ienume& MENUS PROPOS & Jïï 28 JÛH 92 g U 0 5 60»» 2 2 2» 85 2 8 20 "!» g? œg w» z U R è R gè j g g 922 è g g g H - j H - Â gè 27 j gè 9 g g K gè ô j è - ê z g g g è g» è g 0 J j gè ê gè j g J j ç g 27 j gè ç k g g z g g ê

Plus en détail

859,00 1249,00 2MOTEURS. Fauteuil releveur NEW ELEGANCE. Microfibre. Fauteuil releveur SERENITE PLUS. Velours

859,00 1249,00 2MOTEURS. Fauteuil releveur NEW ELEGANCE. Microfibre. Fauteuil releveur SERENITE PLUS. Velours Fl rlvr NEW ELEGANCE Micrfibr, 2 tr à pi ifii. Rlvr d ll y à grd, dt l dir t l rp-jb pvt êtr cvé éprét. Strctr étlliq. Lrgr d dir : 74 c Htr l - ièg : 48 c Prfdr d i : 48 c Lrgr d i : 51 c Htr d dir :

Plus en détail

A noter que la SA (Software Assurance) permet de couvrir les Clouds Publics grâce à la Licence Mobility.

A noter que la SA (Software Assurance) permet de couvrir les Clouds Publics grâce à la Licence Mobility. ::: E-NOVATI - Bl ::: http://www.-vti.fr lisi ystm r mm ystm r ffr ds slutis pur l mm ds rssurs ds Dtrs, luds privés t périphériqus lis. U uvu md d lisi st irduit. Tur d'hriz... Vu d'smbl du lisi mm vrsi

Plus en détail

Que dois je faire. mon entreprise? pour créer. Avant de créer son entreprise. Quel type de financement pour mon Projet? Qui peut m accompagner?

Que dois je faire. mon entreprise? pour créer. Avant de créer son entreprise. Quel type de financement pour mon Projet? Qui peut m accompagner? Qu i j fi u cé m i? Av cé i Qul y ficm u m Pj? Qui u m ccmg? Qul u u m ciéé? Fmlié éci à l céi Cil iciv u l ciui m i 1 Av cé i 1. L ié : Ayz u ié l céi i. Ecliciz miiz l ié mi. Véifiz i v ié élibl. 2.

Plus en détail

e t on du S ra la ge té de l éta ce à la p

e t on du S ra la ge té de l éta ce à la p l Eii I R P A 2008 x l œ ël, N V, à fê l D l f l i hi à i I x. D fil l. l h î i l l à l,, i h qlq l f i ih œx xll l D q qlq Nël ç, j fl x qi i i à l Pè i hi... l T i J. i i R l I i I l l q à i ll fi l

Plus en détail

Carnet d auto-surveillance pour les femmes ayant un diabète gestationnel

Carnet d auto-surveillance pour les femmes ayant un diabète gestationnel Lilly Dibèt P v, j è j. Ct t-vill l fmm yt ibèt gttil C t été éigé l MON CARNET D AUTO-SURVEILLANCE GLYCÉMIQUE Nm : Pém : A : N tél : Sivi : Dt év hmt : 2 Pqi t t fit mi? étz ibèt gttil, l Ré Péitl V Vl

Plus en détail

DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT

DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT Oil lb l l-- l qi SNUi-FSU 82 A qi ' i? - l llèg vi g ( fi) - l llèg -- Tili Rlç S (TRS) - l g ii : RASED ill ggiq i... - l ii-- x g l Fi Ci - l ili lç-- -- l l Si 1. Dl :

Plus en détail

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée. 10 I 13 Fil l il âbl i. XIOS XG S P ighi i-l è h iv. Av qli 'ig xill gâ à l li HD à l h** CI. XIO S XG Sl Vi l l iq XIOS XG v bili lv qi ff l ibili 'ê qi ' l Wi-Fi. Rl i âbl Si l âbl g, l il i i gi g i

Plus en détail

Le mouvement démographique et l'évolution du marché du logement dans le canton de Vaud en 1961

Le mouvement démographique et l'évolution du marché du logement dans le canton de Vaud en 1961 L u dégrphqu l'élu du rhé du lg d l d Vud 9 Au(): bjkyp: [..] Arl Zhrf: Hb : ru ll d l rd d l'a u pur l'hb Bd (Jhr): (9) Hf PDF ll :.. P Lk: hp://d.rg/.9/l Nuzugbdgug D THBblhk Ab d dgl Zhrf. bz k Urhbrh

Plus en détail

Jeunesse et Sports ; Direction de l'administration ; Sous-Direction Personnel, Affaires Générales (1972)

Jeunesse et Sports ; Direction de l'administration ; Sous-Direction Personnel, Affaires Générales (1972) Jeunesse et Sports ; Direction de l'administration ; Sous-Direction Personnel, Affaires Générales (1972) Répertoire (19770252/1-19770252/197) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1977 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/ir/fran_ir_016644

Plus en détail

M A R C H E P U B L I C D E T R A V A U X. P r o c é d u r e a d a p t é e

M A R C H E P U B L I C D E T R A V A U X. P r o c é d u r e a d a p t é e M A R C H E P U B L I C D E T R A V A U X P r o c é d u r e a d a p t é e P a r t i e 2 - C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s Université de Technologie

Plus en détail

N v ll h t r xtr rd n r p r d r P tr d t n d h rl B d l r. P, d r ll n, 80 84. P r :. L v frèr, 8. http://hdl.handle.net/2027/inu.30000037409780 n r t d f r l @ fl. d ( n v r t f Fl r d n 20 2 0 0 8: T

Plus en détail

20 e Journée de l'afphb

20 e Journée de l'afphb «La Pharmacie Hospitalière : quels projets pour le futur?» L Arrêté Royal du 4 mars 1991, 20 ans après C h â te a u d u L a c, G e n v a l - 7 m a rs 2 0 0 9 COMMENT UTILISER VOTRE BOÎTIER? Utilisez les

Plus en détail

je veux faire passer cette info

je veux faire passer cette info j x, fir r if S, l ii iré L rél é (1) é r l ii Préi Rièr Arr Préi rè j r 18 à 24 r q l éigi SAM ii iré réflx r l ll gééri r : l 8 j irrgé r 10 élr ir rr rii r éigé, ri- q. C ê é éig ri riq iiill ri hz

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl l H-Lir, v civi i r c riv, iq, cr c Acii i iv c l ri r rc, ci rcr i l ll O rrv vcc, i r f SS) r liir (E ciif, c l ci i rôl l c ll j rri, i iv c cr ii r l l rg v i l

Plus en détail

ww.alteravia.fr UNE AUTRE APPROCHE DU MANAGEMENT EN RESSOURCES HUMAINES

ww.alteravia.fr UNE AUTRE APPROCHE DU MANAGEMENT EN RESSOURCES HUMAINES ww.rv.fr H G H GG u x urr ù v qué u œur d u rég d dévppm, rg prfrm m ur pm d g d rur hum. hr rv, dhérr à dé qu y p d mbé prf réu u démrh qu vr mpé ggm d hqu ré u du f d rv. u rg uqu pu rur d rép ff u éu

Plus en détail

Distributeur d'huile. Capacité cuve 30 litres utile 20 litres Flexible spiralé de distribution 2 mètres Pistolet de distribution

Distributeur d'huile. Capacité cuve 30 litres utile 20 litres Flexible spiralé de distribution 2 mètres Pistolet de distribution Pr Srvic & Prdit Pétrlir Pritp été 4 r r 3 ût 4 itribtr d'hil Apirtr d'hil cir Cpcité cv 3 litr til litr Flxibl pirlé d ditribt ètr Pitlt d ditribt Jg ltérl Tbltt pprt ccir Mètr idictr d pr Spp d écrité

Plus en détail

Réunion Commission Médicale-Trégunc sept 2010-Fabien CODRON

Réunion Commission Médicale-Trégunc sept 2010-Fabien CODRON Réunion Commission Médicale-Trégunc sept 2010-Fabien CODRON 1 P LA N 2 Le s d if f é r e n t s m é la n g e s L h is t o ir e d e la p lo n g é e t e k Le s a v a n t a g e s e t le s lim it e s d u t

Plus en détail

N L a R e v u e F r a n c o p h o n e d u M a n a g e m e n t d e P r o j e t 4 è m e t r i m e s t r e

N L a R e v u e F r a n c o p h o n e d u M a n a g e m e n t d e P r o j e t 4 è m e t r i m e s t r e La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

C a fé E u ro p e D é b a t. Les jeunes [fra nç a is ] en ont-ils m a rre des politiques?

C a fé E u ro p e D é b a t. Les jeunes [fra nç a is ] en ont-ils m a rre des politiques? C a fé E u ro p e D é b a t Les jeunes [fra nç a is ] en ont-ils m a rre des politiques? O rig ine S oc ia le des E lus O rig ine S oc ia le des D éputés en 2007 E n % O rig ine s oc ia le des M a ires

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

A la découverte des arbres remarquables de Porrentruy

A la découverte des arbres remarquables de Porrentruy A l v b qbl Py Vi 1.0 (2016) Q' q' b qbl? Dfii l è «qbl» b i. L iè, lil bjif, vi l l q, l lix l. Al q i iivi iig l lgvi l ii, b ' è v. D g 'b qbl? D iivi, i i g 'b v ê i qbl. L b l lg ' (Cg, Alli, Bvi)

Plus en détail

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal lry llr rx r Prär Prx R réc xr Vlbl 10/4 23/4/2013 cl Bchr 13599 Vlbl chz lry, xbr, 10/4 23/4/2013 cl. vc v cr xr Réc. 1 réc r c c. clbl. 4989 Wrrll xr -1,70 2 bll lé F cérél brr cérél lry xbr S.., v.

Plus en détail

Bouygues Télécom Issy-les-Moulineaux. Hôtel Pullman Aquaboulevard. Mont Valérien. La Ceinture Verte, secteur sud-ouest parisien

Bouygues Télécom Issy-les-Moulineaux. Hôtel Pullman Aquaboulevard. Mont Valérien. La Ceinture Verte, secteur sud-ouest parisien L Citr rt, ctr d-ot pii Boyg Télécom Iy-l-Mx Hôtl llm Aqbolvd pormiq dpi l toit d Hll Mot léri Cité d l ir L Déf Hll L c d xpoitio, d ht x d l coro pii, d jx viromtx mjr Aprè l déclmt d fortifictio d i,

Plus en détail

Les aventures du patrimoine en région Centre-Val de Loi

Les aventures du patrimoine en région Centre-Val de Loi i è y M x i y M L L v ii gi - Li L i i «L Myix Myè i» iiiiv ii ivi ii Rgi - Li. 7 i 2012 2015. E i ii ii x f 7 12 i f gi ivi iiv i igii. L i i i ii Rgi - Li ii igi i i v ê f i ii i ifi i ii ix v g. L i

Plus en détail

EN ROUTINE I SEROLOGIE. Aujeszky* Elisa ge Ac Sang 1j 2 x par mois suivant la demande. Brucellose* Agglutination -Bengatest Sang 1j A la demande

EN ROUTINE I SEROLOGIE. Aujeszky* Elisa ge Ac Sang 1j 2 x par mois suivant la demande. Brucellose* Agglutination -Bengatest Sang 1j A la demande SYTQU DS AALYSS RUT Dumt : 508_MAUJ_A03 V : 14 Lbt d Méd Vété d l tt * ly u édtt SRLG MALAD TST RALS MATRL A VYR TMS RQUS JURS UVRALS FRQU D RALSAT t p lqu* (Uqumt pu l p l A Sg 2j 2 x p m ut l dmd dmtqu)

Plus en détail

Lac. de La Terrasse Ter- et camping. évadez-vous à deux pas de chez vous! Saison 2016 BASE DE LOISIRS INTERCOMMUNALE. Loisirs, sports, détente

Lac. de La Terrasse Ter- et camping. évadez-vous à deux pas de chez vous! Saison 2016 BASE DE LOISIRS INTERCOMMUNALE. Loisirs, sports, détente L pig L T T- Si 20 Lii, p, é évz-v p hz v! BASE DE LISIRS INTERMMNALE 1 300 38660 L T Té 04 76 08 28 68 ii@-givf pig@-givf -givf if 20 A gi î pi h é pi i if h L ig f v B fi S pg g v î h-vy, p g, vié, ig

Plus en détail

Le PLH EN QUELQUES LIGNES

Le PLH EN QUELQUES LIGNES s L b A m C Cl AMME LO R G O R P ABITAT H L DE 1 2017 201. Il b h l ul d lqu d l s d u m l r cs s lg ls. I xs r s s urs résd rc s l l ux b u ur 6 édr r ls rc d rm r m f à é l b du s d c l h qu ur f. Il

Plus en détail

Voici notre grille de mots croisés créée par le Service budgétaire de Chicoutimi! Bonne chance! Psst Vous trouverez les réponses à la dernière page

Voici notre grille de mots croisés créée par le Service budgétaire de Chicoutimi! Bonne chance! Psst Vous trouverez les réponses à la dernière page R E G R O U P E M E N T D E S S E R V I C E S B U D G É T A I R E S 02 A N N É E 2, N O 1 2 3 F É V R I E R 2 0 1 7 D A N S CE N U M É R O : ÉDITORIAL 2 Iô 2016: Qlq vé L iô 2016 Exéi gii 3 4 5 If-i 6

Plus en détail

Construction d'une maison individuelle

Construction d'une maison individuelle ww w. f al an d r y ch v i g n a r d. co m Construction d'un maison individull Dss inatur : lan n.c Dat: //4 Rf. Opérati on has DMD D RMIS D COSTRUIR Maîtris d 'ouvr om rchitcts : Fal andry Chv ignard

Plus en détail

Offrz d Pair Cadax Ac haq ccai! cada Livrai Martiiq 24h 48h DOM & Métrpl Editi Martiiq Décbr 2011 Offrz d Chaq Occai Spécial Nël! Tt l aé, fait par v ag avc d flr d pair chargé d affcti t d tit t t prété

Plus en détail

le magazine Découvrez Sécurité Privée Un lectorat de professionnels de la sécurité Exclusif! Un magazine publié sous l égide de l USP

le magazine Découvrez Sécurité Privée Un lectorat de professionnels de la sécurité Exclusif! Un magazine publié sous l égide de l USP KIT ÉI L GZIN INFTIN TU L FIN I U 3 f y y j z- z f f f! z z U z U KIT ÉI & F f TIN NV G TIN h L TZ Q6 y f z I f? hz? L ' h z ' BIT 18 f â L ô 28 z - ' h 2 h 21 HTV f ' è j! ' f B z U è ( - ) - -f @ h 2

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 6 janvier 2014

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 6 janvier 2014 Tarif FedEx Ground En vigueur : 6 janvier 2014 Introduction FedEx Ground MD offre des services de livraison fiables, économiques et à jour déterminé pour les envois qui n ont pas besoin de la rapidité

Plus en détail

Arbres à feuillage Érable plane «Acer platanoides» (famille des Acéraceaes)

Arbres à feuillage Érable plane «Acer platanoides» (famille des Acéraceaes) Arbr à fg Érb «Ar td» (f d Aér) r L rbr d t d dév drb L érb égt «fx yr», «érb b», «r» t rt rx r d «déé». L érb t rtt r fr trè tr, q rvt rt, à t ù tr rbr t r f, fr. Ctt rtértq rt d dtgr d, yr, q rb b, q

Plus en détail

REGISTRES D ORDRE DES HYPOTHEQUES DE BOURGANEUF

REGISTRES D ORDRE DES HYPOTHEQUES DE BOURGANEUF ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CREUSE 4Q 2 REGISTRES D ORDRE DES HYPOTHEQUES DE BOURGANEUF Répertoire numérique Etabli par Bernadette BATHEROSSE et Catherine MAHRANE Et publié sous la direction de Gabriel

Plus en détail

2. Où Hermès invente le feu

2. Où Hermès invente le feu 1. Où l i à l i è l S l A è î i. i Q iè j l, C è Mï l l i. b h i A A Ql i bj bh U, li lg x. i l l b À i h. À è Mï, ' i i. 500 J. C. 2. Où è i l f Cbi h l è Il l. fi i ll h ' C f l h Il fi l l. l f C è

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 15 septembre 2008

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 15 septembre 2008 Tarif FedEx Ground En vigueur : 15 septembre 2008 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 19 janvier 2009

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 19 janvier 2009 Tarif FedEx Ground En vigueur : 19 janvier 2009 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight 38

Plus en détail

La biodiversité, c est la vie!

La biodiversité, c est la vie! L biivé l vi! biivé l viv r l l l l ir l Trr l évl viv. L biivé rvr l bl ili rl fr vi (l i bé vir i y l ) ii q l rl ir qi i r r l viv -ê r r r lr ili vi. A œr vi L é l biivé Cr rll v liqr l i ili rl i

Plus en détail

valables du lundi 29 août 2016 au dimanche 2 juillet 2017

valables du lundi 29 août 2016 au dimanche 2 juillet 2017 AEN Biliothèqu Alxi Tocquvill RÂE DE DIEU UÉRINIÈRE ORMELLES-LE-ROYAL MONDEVILLE Villag Oxylan 5 HORAIRES valal u luni 29 août 206 au imanch 2 juillt 207 Sou rérv moification. Horair théoriqu, ou rérv

Plus en détail

NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL

NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL OFFICE DE TOURISME Sy Ar DOSSIER DE PRESSE NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL BUREAU D ACCUEIL TOURISTIQUE LA TOUR D AUVERGNE Pvill Bl 2014 OFFICE DE TOURISME SANCY ARTENSE

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 4 janvier 2010

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 4 janvier 2010 Tarif FedEx Ground En vigueur : 4 janvier 2010 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight 38

Plus en détail

DISTRICT GRIFFIN L000 LISTE DES DESSINS E01 STRUCTURE ARCHITECTURE ET PAYSAGE DESSINS D'ARCH. DE PAYSAGE DISTRICT GRIFFIN ILOT 9A PLAN D'ENSEMBLE ET

DISTRICT GRIFFIN L000 LISTE DES DESSINS E01 STRUCTURE ARCHITECTURE ET PAYSAGE DESSINS D'ARCH. DE PAYSAGE DISTRICT GRIFFIN ILOT 9A PLAN D'ENSEMBLE ET B DTRT GRFF ÎLT 9A LT D D FULL TTR D D'TTUR D TRUTUR MÉA. ÉL. PLMB. VTL. DG D'TÉRUR 255, BUL. RÉMAZ T, 9 ᴱ ÉT, MTRÉAL (ÉB) 2M 1M2 TTUR T D D'. D D T A T T DTRT GRFF LT 9A PLA D'MBL T LT D D L000 01 B T

Plus en détail

Définition : Un logiciel de traitement de texte permet en particulier Merci de visitez le site web : www.9alami.com

Définition : Un logiciel de traitement de texte permet en particulier Merci de visitez le site web : www.9alami.com I N T R O D U C T I O N W O R D e s t u n l o g i c i e l d e t r a i t e m e n t d e t e x t e t r è s p e r f o r m a n t q u i n o u s p e r m e t d de o ccurméee nr ta u n C e d o c u m e n t p e u

Plus en détail

Im prim é p a r l'im prim erie G ilbert, Limitée j. P ar GLANVILLE CAREW (British U nited P ress)

Im prim é p a r l'im prim erie G ilbert, Limitée j. P ar GLANVILLE CAREW (British U nited P ress) È 9) 29 R 27 9 R PR Pb P è G DU DU T T & G b j "T T Y ï? îïïïæ? BBBPïKT GURR DU R PPP 99 j UR DR P G RW B U P ) P b F b è ê D R T P q b b q q q è è b q j b F q j G P q P è j b â q b â q q ê è j è b ê â

Plus en détail

i Le Qi Gong «a u t r a v a i l» L e Q i G o n g, «t r a v a i l de l En er g i e», es t u n e g y m n a s t i q u e de s a n t é c h i n o i s e t r

i Le Qi Gong «a u t r a v a i l» L e Q i G o n g, «t r a v a i l de l En er g i e», es t u n e g y m n a s t i q u e de s a n t é c h i n o i s e t r FÉDÉRATION DE QI GONG ET ARTS ÉNERGÉTIQU ES LE QI GONG «A U T R A V A IL» Crédit photo : Anne MELCER B L I B â A 3, a v u P a u C é z a n n 1 3 0 9 0 A i x v c T é : 0 4 4 2 9 3 3 4 3 1 a x : 0 4 4 2 6

Plus en détail

A pprendre à ra is onner à l'éc ole

A pprendre à ra is onner à l'éc ole A pprendre à ra is onner à l'éc ole l'e x e m p le d e la g é o m é trie C liq u e z p o u r m o d ifie r le s ty le d e s s o u s -titre s d u m a s q u e Thierry DIAS, HEP Lausanne thierry.dias@hepl.ch

Plus en détail

Construire ensemble le diagnostic

Construire ensemble le diagnostic Construire ensemble le diagnostic Thème n 2 : les énergies Thème : Changement climatique, énergie Energie et énergie renouvelable Bilan de la géothermie à Sucy Exemple du Clos de Pacy et des enjeux énergétiques

Plus en détail

4- PLANS DE ZONAGE COMMUNE DE POMPONNE PLAN LOCAL D URBANISME. Mairie de POMPONNE 1 rue du Général Leclerc POMPONNE

4- PLANS DE ZONAGE COMMUNE DE POMPONNE PLAN LOCAL D URBANISME. Mairie de POMPONNE 1 rue du Général Leclerc POMPONNE Mii POMPO G cc POMPO OMMU D POMPO P O D UISM - PS D ZOG, M Dch P V bi@cbit-gzt.c httpwww.cbit-gzt.c V p êt x à ibti ppbti i Micip t : Mi .- P zg.- P zg t.- P zg Ot, M Dch P V bi@cbit-gzt.c httpwww.cbit-gzt.c

Plus en détail

SOMMAIRE. Vie locale. 11 Lettre à Dieu Joies et peines. 12 Quels documents Jeunes : aumônerie des. conserver? étudiants, fête de la

SOMMAIRE. Vie locale. 11 Lettre à Dieu Joies et peines. 12 Quels documents Jeunes : aumônerie des. conserver? étudiants, fête de la EDTORA SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005-P Y N 8( C O 388-M 428) E m m m m ; m mmà mm à m Q? -? Cmm -à-? D m m m m : m ; m m Q à ù mm? - A E m m V à à à z à à m - S m m m N m R m «F» à G A - m N à m P - E â 1990

Plus en détail

26 REPORTAGE l m p il li u l oi à lu déi pou di u v é, ou î l mè Fçoi, l f m lui O joi pu pè ppl fi ii cho il pouoi féu S vi c choli holi, c è ill «Mm éi d ê o fç c é ll ui im» x c ix cho l, ccompgé d

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

Saint-Etienne Metropole - Le cycle des dechets

Saint-Etienne Metropole - Le cycle des dechets SEM Px D?h C-1209-3767:M pg 1 6/05/10 11:59 Pg 1 p, 220 000 h g p hg 133 000 u gè, g pp pu p g S-E Mp v p qup pu h 380 000 h vv u 43 u u u gg M S R Jz Dg S M S Jph pl F S Ch Jz Vfuy TARTARAS G Chg Rv G

Plus en détail

a g c d n d e s e s m b

a g c d n d e s e s m b PPrrooppoossiittiioo 22001111JJPP 22770055 000011 uu 0088 fféévvrriirr 22001111 VVlliiiittéé jjuussqquu uu 3300//0044//22001111 tim c ir tv é p g c h u i rè s G A Z iv lu s IC.G R é c lo y m ip s 9 r7

Plus en détail

Chapitre IX: Propriétés des gaz IX.1 Etats de la matière

Chapitre IX: Propriétés des gaz IX.1 Etats de la matière Nature des gaz IX.1 Etats de la matière Solide : - volume et forme déterminée - empilements denses de molécules qui ne se déplacent pas Interactions décroissantes entre molécules Liquide : -volume déterminé

Plus en détail

[ VO ] en vert et la demi-droite [ LE ) en bleu. Exercice p 151, n 1 :

[ VO ] en vert et la demi-droite [ LE ) en bleu. Exercice p 151, n 1 : Exercice p 151, n 1 : 1) Placer trois points I, J et K non alignés, puis : a) tracer la droite passant par les points I et K ; b) tracer le segment d extrémités J et I ; c) tracer la demi-droite d origine

Plus en détail

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo- VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BR E T, M a i r e d e V i l l e u r

Plus en détail

S A L L E D E L A M A I R I E

S A L L E D E L A M A I R I E M e J é r ô m e G A R N I E R -2 1 R u e d e B a r b e n t a n e F 7 6 3 4 0 B L A N G Y S U R B R E S L E C A T A L O G U E D E L A V E N T E A U X E N C H E R E S P U B L I Q U E S D im a n c h e 1 3

Plus en détail

PROJET CONCERNANT LE MAINTIEN LA RENOVA-èlON ET LA RESTAURATION DE L'IMMEUBLE SIS AU 4-0 RUE DE LA GOUTTE D'OR PAR UN CHANTIER DE JEUNES

PROJET CONCERNANT LE MAINTIEN LA RENOVA-èlON ET LA RESTAURATION DE L'IMMEUBLE SIS AU 4-0 RUE DE LA GOUTTE D'OR PAR UN CHANTIER DE JEUNES PARS GOUTTE D'OR "VVRE A LA GOUTTE D OR" 9 rue des Gardes - 75011 2 7. R U E D E C HARTRES 75018 PARS C.C.P. PARS 22 41709 W Ê k p P PROJET CONCERNANT LE MANTEN LA RENOVA-èlON ET LA RESTAURATON DE L'MMEUBLE

Plus en détail

Définition : Excel L'utiliation simple L'utilisation mathématique Tableur (ou chiffrier) est un logiciel d application qui permet de :

Définition : Excel L'utiliation simple L'utilisation mathématique Tableur (ou chiffrier) est un logiciel d application qui permet de : I N T R O D U C T I O N E x c e le s t u n l o g i c i e l m u l t i f o n c t i o n s i n t é g r a n t u np tu ai bs ls ea un r taé u n g e s t i o n n ad i re e b a s e d e d o n n é e saé u n g r a

Plus en détail

- PROBLEME D ELECTRONIQUE 1 -

- PROBLEME D ELECTRONIQUE 1 - hyiqu ROBLEE - ROBLEE D ELETRONQUE - ENONE : «Etud d un ocilltur inuoïdl à qurtz». Etud d un critl iézoélctriqu n régi inuoïdl forcé Un l d qurtz tillé d fçon à utilir l roriété iézoélctriqu d c tériu

Plus en détail

J écris des mots avec le son [z]

J écris des mots avec le son [z] J ér d mot v l on [z] J ér d mot v l on [z] 1. Rop l mot qu dénnt un nml 2. Rop l mot qu dénnt un prt du orp 3. Er n tout lttr l réultt d ddton uvnt 10 + 5 = 10 + 3 = 10 + 6 = 10 + 1 = 10 + 4 = 10 + 2

Plus en détail

S U B E D S E R I A R O H 014 2 m p 1 i i àp v p 1 2 3 5 lig égliè 1 lig 3 lig i 1 lig c vi é R Tp i c m h é x y p Hi giq l c é iè g Mii cé l p m c Ré Z c Vl Aml Villv B iv c ié ll -vi C F àc h x B ic

Plus en détail

STARESO. STAtion de REcherches Sous-marines et Océanographiques. De Calvi

STARESO. STAtion de REcherches Sous-marines et Océanographiques. De Calvi t ti d R r ri r TAti d REr -mri t Or D Clvi t ti d R r ri r U lbrtir mri fd il y 40 ir 1970 Pr l Uivrit d Liè Ctrti d rt d, 1968 t ti d R r ri r U Etit Cr di 20 Cr 1989 r Grrd BONIFACIO Vti Etill: L rr

Plus en détail

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE CÉLÉBRATION 100 % CULTURE CONCERTS CONFÉRENCES EXPOSITIONS. 20 au 22 octobre à la bibliothèque

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE CÉLÉBRATION 100 % CULTURE CONCERTS CONFÉRENCES EXPOSITIONS. 20 au 22 octobre à la bibliothèque NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE CÉLÉBRATION 100 % CULTURE CONCERTS CONFÉRENCES EXPOSITIONS 20 22 ctbr 2017 à l biblhèq d l brt prf m L ir S pr y rg q è L Vill d th tré d bibli rd r g rértr r lir 22 ctb c p d 20

Plus en détail

Définition : «interconnection» et «networks». nterconneconnexion des années 60 des années 70 ARPANET des années 80 les années 90 Aujourd'hui

Définition : «interconnection» et «networks». nterconneconnexion des années 60 des années 70 ARPANET des années 80 les années 90 Aujourd'hui I N T R O D U C T I O N D I n t e r n e t e s t l e p l u s g r a n d r é s e a u a u m o n d e a v e c d e s c e n t a i n e s d e m i l l i o n s da o r d i n a t e u r é s e a u x c o n n e c t é sa

Plus en détail