Flexipro Conditions générales

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Flexipro Conditions générales"

Transcription

1 Flxir Citi grl Prtti Prit N r i l r

2 Flxir Mltiri rfil t tit trri Citi Grl QUELQUES NUMEROS UTILES E iitr Si z i it : Di l Fr : (mr rt) Di l Étrgr : Tt gg tr r li rmrmt ri hrg triri

3 Chèr Mm, hèr Mmill, hr Mir, V z rit trt Flxir t rmri l fi tmigz. Ql t l jt tr trt Flxir? Vtr trt Flxir r l ri ihrt li l xlitti tr tlimt ig x Citi Prtilièr. Il t mi x iiti C Ar. Ql t l mt i mt tr trt Flxir? L rt Citi Grl i fiit l tr t l t grti r, y mri l Ait, t i rit rit t ligti rir, L Citi Prtilièr : i tt l trt tr itti rll fti rigmt fri mmt l riti mifiti rt r trt, i iit l grti z hii ii lr mtt t frhi. Pr l liti rt trt, rç l liti l Règl Prrtill Citx r l rtil L121-5 C Ar r l ml grti «Dmmg x i». L règl rrtill rim rt lil r l ml grti trt. Vtr rr-il rt tr iiti r frir tt rii hit POUR BIEN COMPRENDRE VOTRE CONTRAT Exli : tt rri ii l xli, tir i t grti r l rt trt. Ctt rri igl l iti rmlir r l grti rt i tr i t mi œr. 3

4 Smmir L grti tr trt 6 L grti Ait...6 Prml... 6 Prtti it... 7 Diiti grl L grti Ii - mmg imil...14 L grti Tmt - grl - ig...18 L grti Cttrh trll...19 L grti Atttt - Emt t mmt lir - At trrrim, tg...19 L grti Dtrirti immilièr it l, ttti l lim...20 L grti Vl - lim...21 L grti Dgât lii...23 L grti Bri itr...25 L grti Bri gl...26 L grti Prt r ril...27 L grti Prt mrhi r friti...28 L grti Rilit iil...28 Vlt 1 : Rilit iil fit lx Vlt 2 : Rilit iil xlitti Vlt 3 : Rilit iil rè liri Vlt 4 : Dmmg immtril tif Vlt 5 : Rilit iil rritir imml Diiti mm l ml grti Rilit Ciil L grti Fri rtrit t rhilitti l img mr...35 L grti Fri t r...36 L grti Df l t rr...37 L grti Prt l lr l f mmr...38 L grti Imit jrlièr it itrrti tiit...39 L grti Fri lmtir xlitti...39 L grti Prt xlitti...40 L grti Bri mhi t mtril ifrmti t rti...43 L grti Hmm l...45 L grti Mrhi t mtril trrt r rr mt...46 L grti T ri imt rgti...47 L grti T ri f...48 L grti Prt fiièr...49 L grti Prtti jrii...50 Exli mm tt l grti

5 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi L i tr trt 53 L frmti trt...53 Trritrilit...53 L lrti ri...53 Vtr titi...54 L r tr trt...54 L riliti tr trt...54 E iitr 56 Q z- fir iitr?...56 Cmmt rz- imi titr grti z hii?..58 Diiti ir...67 Tlx mtt grti 68 Cmmr rximit t r Friti, Stkg / grit, Prfi âtimt At-trri Lxi 76 5

6 L grti tr trt Sl l ti hii, il t fit mti x Citi Prtilièr, tr trt Flxir mr l grti it : Bfiiir L r hyi mrl ritri trt r Flxir rè Axri ir, ig x Citi Prtilièr trt r. Pr l grti «Ait x Eft Ml rfil lri» t «Amgmt Pyhlgi», l lri Sritr t glmt Bfiiir. Fr Fr mtrliti t Priit M. L grti Ait CPrml C Dfiiti Ait Tt li rrll milmt tt ttigt l Bfiiir, rt l ti ilt, i t imriil xtrir. Ait tril Pr Ait tril, il ft tr, ll it l, l it r r l fit l i tril tt r lri trillt, l titr l li it, r lir mlyr hf trri. Affti lg r U Affti lg r xrt t mli i it ii t i rlg (l ix mi) t tritmt ûtx rt rit l ri hrg 100 % r l Ar Mli. Il git : ffti lg r irit r lit tli r l Miitr l St (lit A.L.D. 30), ffti irit r l lit t rt x ritèr it : frm lti ilit ffti gr rtri r i r riil l ix mi, t lythlgi ilit itt i ti r riil rir ix mi. U ffti lg r xrt t ffti i it itrrti tril i r rir ix mi, mi i tr l l tr tgri i- t i r l rit l ri hrg 100 %. Axri Ait Pr AXERIA ASSISTANCE, t EUROP ASSISTANCE, trri rgi r l Ar t t l ièg il tr 1, rm l Btt GENNEVILLIERS. Hitliti Tt mii jtifi r llti hitliti tr hitlir (hôitl lii), rrit r mi, ti Mli Ait, t mrtt mi it r l. Immiliti miil Iit (ttl rtill) hyi lr tt r mi, fit it Mli Ait, t itt l r Dmiil. Ell r tr jtifi r rtifit mil l l Bfiiir r, r rrt tril irti. Ll Prfil Ll t l r figr l Citi Prtilièr trt r. Il tr ligtirmt Fr. Mli U ltrti l t ûmt tt r tr mi, itt i mix t rtt rtèr i t imriil. P l hmr fri Tt mifiti tmrtr ti : mmg ltri ri mhi rt l ftimt l itllti, rrt rt ltri Ctt irt l fli frigrigè, tif fit rtr itll liti rt l irlti rit rfrigrt. Siitr Pr iitr, t : Bri Gl, Cmrilg, Cttrh Ntrll, Dgât x, Exli, Ii. Citi mi œr l grti ASSISTA Et trritril L rtti it Ll Prfil lit, Fr, frhi kilmtri l xti rtti «Rtr Ll Prfil» t «Trrt- Rtrimt» i lit l m tir. 6

7 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi Citi liti AXERIA ASSISTANCE itrit l iti xr l mt i l mè frir l rtti mrit irti mmt rt. Ntr itrti rit titr x itrti ri li lx t itrt xl ri l ligti rrir rt l règlmtti ll t/ itrtil. Mlit itrti Pr rmttr AXERIA ASSISTANCE itrir, il t ir ttr AXERIA ASSISTANCE ttr : rt i l trgr r tli : tir l r rll t rr tt iititi ggr tt, frmr x lti ri r AXERIA ASSISTANCE frir t l jtifitif rigix t l rmrmt t m l r it : AXERIA ASSISTANCE 1, Prm l Btt GENNEVILLIERS N Fx : AXERIA ASSISTANCE mr t l jtifitif ir (rtifit è, jtifitif miil, rtifit i mritl, jtifitif t.) yt tt m it. Tt gg l r rll AXERIA ASSISTANCE li rmrmt ri hrg triri. CPrtti C it E Ll Prfil iitr Lr l m it t li iitr mmgt l Ll Prfil, AXERIA ASSISTANCE mr Bfiiir i l lrti iitr fi lhr l rtti trtll i-rè. Rtr Ll Prfil A l it iitr fftt l Ll Prfil, AXERIA ASSISTANCE rgi t r hrg illt llr-rtr Bfiiir tr l li jr ri rfil Fr l trgr j Ll Prfil iitr, r tri 1èr l r i l mi, i l r Bfiiir t iil r fftr l mrh miitrti rlti iitr. Trmii mg rgt AXERIA ASSISTANCE hrg trmttr l fmill, x llrtr, lit t frir Bfiiir Fr, l mg rgt il hit lr mmir, i l Bfiiir t l imiilit hrgr li mm (l mg rt tr rt). AXERIA ASSISTANCE trmt, l hr t jr hii r l Bfiiir, l mg rllmt mmi r tlh mr xlimt rr t g : NOTA : Sl mr il, i rmt l g PCV, t rgitrr l mg, t l t, i rit ggr l rilit AXERIA ASSISTAN- CE, t mi l lgilti frçi, tmmt l t miitrti. L -rt tt lgilti t trîr l rf mmir l mg. Grig Ll Prfil Si l it iitr, l Ll Prfil it fir l jt rill r l rit i il tit, AXERIA ASSISTANCE t rgir t rr hrg, t 3 jr tif mximm, l r igil gri fi rillr l lix t ir iitr t rrr l i. Trfrt i hr Ll Prfil iitr Si l it iitr r Ll Prfil, l Bfiiir it trfrr l i rt l lx iitr, AXERIA ASSISTANCE rgi l mi iiti t r hrg l fri hil tilitir mg (20 m3 mximm) lti rr 460 TTC (r i i-rè mri) r trfrr l i rt l lx iitr (llr t rtr). L rgiti l mi iiti hil fftr l limit iiilit t iti im r l it lti tmmt t l âg tr t l tti rmi ir. D t l, l Bfiiir r rtitr l lti hil rmlmt l g lti i li r fri l hil. L hil lti fri r hil mg hil i r trtr hil ttl. L lti hil mr l ri hrg r mlmtir li l lti hil : «r tr t r trrt» (ig l trm P.A.I), «Rht rtil frhi it x mmg mtril hil l» (ig l trm T.W T.P T.P.C). Ttfi, rti frhi t rhtl it l hil lti, t rt l hrg Bfiiir. L Bfiiir t ir mm l l ltir hil lti mi iiti. L fri rrt t g rtt l hrg Bfiiir. 7

8 Nttyg Ll Prfil iitr Si l it iitr r Ll Prfil r, l Bfiiir it rr ttyg âtimt, AXERIA ASSISTANCE rgi l rhrh trri ttyg. L rmrti itrt t ri hrg r AXE- RIA ASSISTANCE rr 310 TTC. Rhrh Ll Prfil rmlmt E iitr l Ll Prfil r trît l rrt l tiit t lr l trfrt i t ir l rmi tt Ll Prfil, AXERIA ASSISTANCE rhrh, li mi, hr jr fri 9 hr 19 hr, ll rmlmt t/ li tkg rtriti imilir trm rf ry 50 km fi rmttr Bfiiir trfrr tiit rmir i. L ût ihrt tt rtti (lti, r ) rtt l hrg Bfiiir. Dg rrrri rg E rg l it l ttti l mmgt l Ll Prfil r t ri l imiilit trr Ll Prfil (rrr frtr) rt/l lf, AXERIA ASSIS- TANCE mt l Bfiiir rrt itrt lifi t r hrg l fri lmt rir rr 153 TTC. Si l fri lmt t l ri hrg AXERIA ASSISTANCE, l mtt xt 153 TTC rt l hrg Bfiiir. N r glmt hrg l fri t mi l rtti riir rr 300 TTC L tr fri itrti (iè t mi œr) t l hrg Bfiiir. Dg rg (lmri, ltriit, itrri) E yftimt itllti, rigi itll t rè xirti trt trti, mit grti, AXERIA ASSISTANCE rgi, l m Bfiiir, l itrti itrt lifi l ilit it : ltriit, hffg, lmri, itrri, miritri, limtiti. AXERIA ASSISTANCE r hrg l fri lmt, iè t mi œr rr 153 TTC. E it TRAVAIL BFICIAIRE trît hitliti SUPERIEURE A 2 JOURS OU UNE IMMOBILISATION AU DOMICILE. Gr ft AXERIA ASSISTANCE rgi t r hrg l gr ft mi 15 Bfiiir r r lifi, i rh t r, 10 hr mximm r jr t 3 jr tif. Lr l Bfiiir t hitli l it it tril, l grti «Gr ft» t r rr l rtti llti hitliti. L r mii rr t ittr fti r rt. Ai mgèr L Bfiiir t hitli l it it tril trît hitliti immiliti r rir 2 jr, AXERIA ASSISTANCE rgi t r hrg l r i-mgèr rr 12 hr mximm it r ir i jit rt l t l hitliti Bfiiir, it rtr Bfiiir r l ir rt l. L tiliti ri it itrir l 15 jr it l t l hitliti, l immiliti l rtr hitliti. Rmlmt rfil fiiir rrt tril r rir 5 jr E mli it rfil Bfiiir imlit rrt tril r rir 5 jr, AXERIA ASSISTANCE miir g itrim rh li tril Bfiiir t it rl lifi t r l t Bfiiir. AXERIA ASSISTANCE rr li 48 hr, mt l itrir hr rtr ri it l r ( 8H 19H li mi hr jr fri) fi rhrhr l rttir. AXERIA ASSISTANCE rgir t rr hrg, l ht, l fri trrt (llr - rtr) t l hrgmt rmlçt r mtt gll 530 TTC mximm. T l tr fri (l ût lir, ) rtt l hrg Bfiiir t tt l r l mii, ttfi, l Bfiiir rr mr rè AXERIA IARD, l l iiti l grti r, ri hrg fri gg titr l grti rt t fri. AXERIA ASSISTANCE rlmr Bfiiir l jtifitif l rrt tril l 5 jr. L itrt mii rr rr l rigi itll l. D l trir, t tmmt iitr ft trti iffi trti l itllti, AXERIA ASSISTANCE rr hrg l fri i. 8

9 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi E MALADIE ft rfil l lri Gr l ft ml âg mi 15 E rt r ri rfill t immiliti r gl rir 3 jr, t è l 1r jr l mt : it AXERIA ASSISTANCE rgi t r hrg l yg llr/rtr tri 1èr l i l mi r ig r l i Bfiiir i miil Fr mtrliti Priit M, r ir grr ft mi 15 miil, it AXERIA ASSISTANCE mt rlti l Bfiiir r mtt fi grr ft ml l mi 15 lr il t immili miil, t l rtr hitliti. AXERIA ASSISTANCE rr hrg l fri gr l limit mximm 3 jr tif. L r (gr ft) rr miil l ft Bfiiir rr t ittr fti r rt. L ri t il li ri (hr jr fri) tr 8 hr t 19 hr, ri 4 hr r jr miimm t 10 hr r jr mximm. Citi liti l grti «Ait x ft ml» : Prm hr ri L ri «Ait Eft Ml» fti li mi, 7H30 19H30. Ttfi, l Bfiiir t jir AXERIA Ait Dmiil, 24 hr r 24, 7 jr r 7, fi frmlr m. Exti ri L rtti «Ait Eft Ml» t rrt xlif AXERIA Ait. E, fft trit r l Bfiiir r rmr. L grti lit rr l ft it rç l iit rll mi tritt. L rl itrt t mtt r ir i tr x grlmt rt r l trg fmilil l ft ; il t fftr t mix trt l mt r r titr rfil. Tt t mil r fft l trôl t l rilit mi rritr. Dli mi l Dè rti l l Bfiiir, rè l iit mi tritt, AXERIA Ait MRP mttr tt œr, f fr mjr, fi l itrt it miil l l rimt il. Ttfi, AXERIA Ait rr li r 5 hr mt l itrir hr ri, fi rhrhr t hmir l r i rr l gr l ft. Citi mil t miitrti L Bfiiir r jtifir m r rtifit mil iit l r r t ir rè l ft. D t l, AXERIA Ait rr l rit fftr l tt mil rll miimt l itrt t rlmr Bfiiir l rtifit mil ( hti). L Bfiiir r mmir l r itrt r l, t AXERIA Ait, l r mi yt tli l rtifit mil, fi l ri it l itrt it l ttr i l tt l ft l xigit : il mmir i l r ri rg lx. L fri rritr t i l ft rtt l hrg Bfiiir. L ri hrg fri rritr t trrt l r itrt r l t rt r xri Ait x ri rfil. L itrt rr t ittr fti r mmr l fmill. 77 Exli L grti «Ait Eft Ml» li l it : l mi mil : mli hri, mli rlt l hitliti miil, hitliti riil. l tm : tr 19H00 t 8h00, i l imh t jr fri, i t l r hmir t g lgx Bfiiir. tr : l ri «Ait Eft ml» t ç r l rll Bfiiir. Tt fr, flifiti fx tmigg trî tmtimt l llit tt grti. Mi rlti rttir gr ft Sr iml m, AXERIA ASSISTANCE t mmir, r tlh, l r lir rttir ili l gr ft. L hix t l rmrti rttir rit Bfiiir imt. Ait yhlgi E trmtim yhlgi frt i r l Bfiiir lri l it l r mt frtit (hr flit lltif iiil tril), AXERIA ASSISTANCE r Bfiiir lri ri Ét t Ail Pyhlgi i li rmt ttr, 24 hr r 24 t 365 jr r, r tlh yhlg liii. S tr yhthri, l trti m r rfil, i grrt t tr t ttti, rmttr Bfiiir fir t lrifir l itti lll il t frt. 9

10 AXERIA ASSISTANCE rgir t rr hrg l rmir trti tlhi ii x trti tlhi mlmtir l yhlg. E fti l itti t l ttt Bfiiir, rz- rr tr mg fi rtrr, rè hz li, yhlg ilôm tt. D, AXERIA ASSISTANCE rr hrg l ût ltti it rr 12 hr mximm. Cfitilit C rtti rli ft l jt ttl fitilit, frmmt tlgi l rfi Pyhlg. Ait ifrmti rfill Rigmt tlhi Sr iml l tlhi, 9 hr 19 hr, f l imh t jr fri, AXERIA ASSISTANCE rhrh l ifrmti rtèr mtir ti ritr l Bfiiir mrh rfill. C ifrmti titt rigmt rtèr mtir i r l rtil 66.1 l li mifi 31 mr Il t gir ltti jrii. Sl l, AXERIA ASSISTANCE ritr l Bfiiir r l rgim l rfil til li rr. AXERIA ASSISTANCE gg rtr ttl fitilit rti t lr rtti it tlhi. AXERIA ASSISTANCE t tr t r rl l itrrtti, i l tiliti fit ifrmti mmi. AXERIA ASSISTANCE t glmt tr it mr Bfiiir, r tlh, l lmt iil l xm l ti t ll r rrit tr llmt frml. E l ifrmti tlhi trmi rrt tr tili l tr AXERIA ASSISTANCE i r l ri l l t ir i Bfiiir. Thèm l Immilir x (x mmrix, x hitti t mixt, ), filit t trmii trimi (TVA, r fir, i, ), rit iil t immilir, rit il t immilir. Thèm Cmmr irit t r itriti, rlti frir/lit, grti r, rit t ûrt (ti, grti ir). Thèm fil rgim fix, tx ir, imôt irt lx (tx hitti, tx fièr, ). Thèm miitrtif l miitrtif t l jiiir (rti it, ), l il (rit l ti il ). Thèm l trri trtr jrii, filit, gti il, irmt mi, filit lmt, rtrit, Drit trimi, Il git lit xhti iffrt thèm t tr r l ri ifrmti rfill. Cmmiti r rfil Sr iml l tlhi, 9 hr 19 hr, f l imh t jr fri, AXERIA ASSISTANCE t mmir l r lir rfil l mi it : rgim frmti ili, it xrti, mi rit it, it ttyg, lhiri. L hix rttir rtit Bfiiir imt. Ai rtr l mli Afi rmttr Bfiiir rrr l it tiit rfill l it liimt ffti Lg Dr ti tiit, N i l Bfiiir mrh rhrh mli. L jtif t âtir l ti i r li r trti tlhi ltt ili. L ri Ai Rtr l Emli rl 4 t : 1èr t : l titti ir N r Bfiiir ml mt, mrtt : tiir rl rmlir r i r itit t r, l rir mli, l t liimt, ml r l thi rhrh mli, mrt ifrmti t il i l irt trir til t lr mrh, gi lti t ritti i t li rmttr itifir tt r l t il rhrh. Il y trr xri r xri rfill, mtiti t r l fç rigr rrilm it. Arè l ir rmli, l Bfiiir r N rr xmlir fi rrr trti tlhi. 10

11 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi 2èm t : l trti tlhi ltt N fixr lr l Bfiiir l t t l hr trti tlhi, r lir li l l ti rhrh mli. A jr t l hr fix, l ltt, fftr l Bfiiir : ly il rrièr t rjt rfil, mttt i it frt t it fil l rfil (ir-fir) t rl (riix trit l rlit, mtiti), il r l rti rrilm it t lttr mtiti, ifrmti r l my lti l l frmmt tili (grhlgi, tt ), rmmti rt trtgi rhrh (il, x ) t r l frmti tll, ifrmti r l rti trri. 3èm t : l lit trri Arè ir âti rjt, trmi il t l my l ttir, l Bfiiir ri ltt l ty trri il hit ttr iit : l tiit l trri, l till l trri, l rximit ggrhi L ltt fftr lr l rhrh, itr lit trri (100 r mximm) t l rr Bfiiir. 4èm t : l ii T l x mi, t t ri, N rl l Bfiiir fi fir, li, l it r rhrh mli t li mmir, l ht, l il mlmtir. Bil l Hitt E Affti Lg Dr, i l Bfiiir hit fir fftr il miil fi fir rlir mgmt li rmttt l mitir Dmiil mlgr l l it l i t il t itim, N miir Dmiil ilit i rlir igti miil r mttr i l imt til filitr miti miil (itllti rm è, ig, lrgimt rt...). A l i igti t tt mt hit, l ilit tlit i rfr il li r. N r hrg l rmrti (igti, lmt t rliti i) ilit. L ût trx mgmt i rt tllmt rli it igti t l hrg fiiir. Ait l CHAMBRE fri E l hmr fri fiiir, AXERIA ASSISTANCE rhrh t mt rlti l fiiir g lti hil tilitir til mttr iiti hil i hmr fri t xr l 12m 3. L mi iiti hil rmlmt fit l limit iiilit ll, iiti rglmtir t rr iti im r l it lti. L fiiir t ir mm l l ltir hil lti mi iiti. L fri lti, rrt t g rtt l hrg fiiir. AXERIA ASSISTANCE rit tr r rl l i l mi œr tt rtti l rt l trirti mrhi rfrigr. Crti mt Pr fiir ri rti mt «123Clz» ri «CLASSIC» r r EU- ROP ASSISTANCE, l Bfiiir hèr ri l iti it : mir rtir rllmt mmi r EUROP ASSISTANCE FRANCE, fi ir rr iriti lig r l it Itrt t rir x Citi Grl Utiliti. L Bfiiir i it mt gr il r it, li rmttt rhir, ltr t grr mt t tt l r mt. L ri «123Clz» ri CLASSIC t r x iti t limit x x Citi Grl Utiliti l mt «CLASSIC», iil r l it. L Bfiiir t ifrm l rhig ltri mt rit titr l rti mt rigil frmt ir, i è lr rtir rir x mt i t t l rti rrit rr ir. E, l Bfiiir rit l ri «123Clz» ri CLASSIC ti li rmttr trir mt ir. Fri fft rl rmièr it V tmt t fft tiltt t t trit lr Siitr. N r hrg l fft rmièr it rr 300 TTC rr rtti ftr rigil. 11

12 Ait miistrative E rt, trti l iè itit, AXERIA ASSISTANCE ill l Bfiiir l mrh miitrti mlir (ôt lit, rllmt ir, t.). C ri t il t l jr 8 h h 30, f imh t jr fri. D t l, ifrmti titt rigmt rtèr mtir i r l rtil 66.1 l li mifi 31 mr Il t gir ltti jrii. Sl l, AXERIA ASSISTANCE t ritr l Bfiiir r l rgim rfil til li rr. AXERIA ASSISTANCE gg rtr ttl fitilit rti t lr rtti it tlhi. AXERIA ASSISTANCE ffr rr immitmt tt l mi t tr it r rti m rr rhrh trît li r. AXERIA ASSISTANCE r lr m rttr l Bfiiir l millr li, rè ir fft l rhrh ir. Ql il r tr PLACEMEt At rtir Vrifiz tr trt r r l y r t r l r tr yg. Pz mir frmlir t l r t l tr tr yg ii y ll rz (il xit lgilti ifi r l E mi r). C iffrt frmlir t lir r l Ci Primir Ar Mli lll t ffili() fi fiir, tllmt, mli it ri hrg irt fri mix r t rgim. Si lz y i fit rti l Ui Er t l E Emi Er (EEE), z rigr, t tr rt, r rifir i y l r rit il l Fr. Pr fir, z ltr tr Ci Ar Mli r ir i trz l hm liti l it ti t i z frmlit mlir (rtrit frmlir...) Pr tir mt, z rr t tr rt l ititti mtt t Fr, rè l Ci Ar Mli. Si t tritmt, liz mrtr mimt t trrtz-l gg mi r itr itrrti tritmt rtr rt gg ; fft, rti y (Ett-Ui, Irël, t.) trit l i ty rit. Sr l Si rtiz tiit hyi mtri ri lmt z il l r tr yg, ill rr rll iitif r rg t mi l r l trit mtt y r r rr tll m r. E rt l l, il t tr imrtt îtr l mr. Prz l rti tr rfr. D mm, rt l ir itit my imt, il t l i rtitr mt i z ri l i fir hti t tr l mr tr rt, rt itit t rt ir, rrz rmt. A l tr rti y, l rtriti hil t rgitr r tr rt r mt ffiil ; i ittz l y lit tr hil, il t ir rmlir rti frmlit rè (rt rr, imrtti tmrir, t.). Si t ml l(), ttz- l l rf li, rè ir ri i fir l x r rg (SAMU, mir, t.) xl titr. E it r trt i ri, tiliz l r tlhi l l rh. V rz irtmt rli() itrltr hilit lhr l rmir r. Grz ftr g rmrg ; l rmrr. Crti thlgi t titr limit x iti liti trt. N ill lir tttimt l rt ti it. Trrt/RAPATRIEMEt E Ait Mli, r lmt l Etrgr : l mi AXERIA ASSISTANCE mttt rlti l mi ll i ri hrg l Bfiiir l it l èmt. L ifrmti rilli rè mi ll, t tllmt rè mi tritt hitl Bfiiir, rmttt rè ii mi AXERIA ASSISTANCE, lhr t rgir, fti l xig mil : it l rtr tr Dmiil Bfiiir, it l trrt Bfiiir, l ht rill mil, r ri hitlir rri rh Dmiil, r hil itir lgr, ml, wg-lit, tri 1èr l (htt l i), i lig l mi i itir. D rti, l itti mil Bfiiir t itr rmir trrt r tr i rximit, t igr rtr r trtr rh Dmiil. Sl l itti mil Bfiiir t l rt règlmt itir igr t ri irti r rrtr l ii trrt, l hix my tili r trrt t l hix li hitliti tl. 12

13 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi Imrtt : Il t, t gr, xrmt l ii fil mttr œr rtit rir rrt x mi AXERIA ASSISTANCE, t fi itr t flit trit mil. Pr illr, l ù rfz ir l ii ir mm l l rt r l mi AXERIA ASSISTANCE, l Bfiiir hrg tt rilit l mi AXERIA ASSISTANCE, tmmt rtr r rr my, r ggrti tr tt t. A r fri hspitalisati (trgr) E mli Blr, lr lmt l Etrgr t tt l Bfiiir tr hitli, fir l fri hitliti l limit 4000 TTC r Bfiiir t r. Ctt fftr rr iti mlti it : r i rrit r mi, tt rir jgt itrrtl l Bfiiir rè ril ifrmti rè mi ll. A t r mtr jr ù mm mr fftr l trrt, mm i l Bfiiir i rtr r l. D t l, l Bfiiir gg rmrr tt l tr 30 jr rè rti tr ftr. Pr tr li-mm rmr, l Bfiiir it it fftr l mrh ir rrmt fri mix rè rgim r. Ctt rtti r mi œr l iti l Bfiiir mmr fmill, yz rllmt rtr ig frmlir ri mm li rr, mg it jtifitif rtr mlmtir (tl i rt r mlmtir tttti r), it grti ir. A ft rti mt, r ti. CDiiti C grl 77 Exli AXERIA ASSISTANCE t titr x rgim lx r rg t xlt grti : l fri gg r rll, tt rtti xrmt r r l l l ti, l fri jtifi r mt rigix, l iitr r l y xl l grti hr t liit trt, l iitr tif glig gr ft trti, l iitr rtitif r l rmi tt Ll Prfil rè rmièr itrti, l fri rrt t g, l fri hil lti, l iit mil trôl t l fri y rrtt, l hitliti riil, l mli t/ lr rxitt igti t/ trit yt fit l jt hitliti (hitliti jr mri) l 6 mi rt tt m, il gi l miftti l ggrti it tt, l l g mimt, rg, tfit t rit imil r milmt t l g if ll, l ffti ig jtifit hitliti, immiliti miil, l itti ri iftix txt imi fit l jt mi rti mr rti rill ifi l rt trit itir ll t/ til y rigi, l tt thlgi rltt mli ifti tgi l xiti gt ilgi iftt, xiti t himi ty gz mt, iitt, rtxi, fft txi rmt, tmiti r rili. Cirt xtill AXERIA ASSISTANCE t tr t r rl mmt l xti rtti mt tl : grr iil trgèr, itilit liti tir, mt, t trrrim, mmt lir, rrill, rtriti l lir irlti r t i ll-i it miti grl, grè, xli, ttrh trll, itgrti y tmi tr fr mjr, i rtr l xti rltt mm. Titr trrt Lr trrt t rgi t ri hrg liti l l rt ti, l Bfiiir gg, it rrr AXERIA ASSISTANCE l rit tilir l() titr() trrt il tit, it li rmrr l mtt t il rrit tir l rmrmt rè l rgim mttr tr titr() trrt. Cr jrii Srgti Cfrmmt l rtil L C Ar, AXERIA ASSISTANCE t rg rr imit y t ri fri l rit t ti Bfiiir x rrtt tr tt r rl fit yt lh itrti. D l ù il rrit triri AXERIA ASSIS- TANCE rit t m lhr itrti lr l Bfiiir tit l Bfiiir, l fri gg li rit ftr, mm i l Bfiiir 13

14 it ltirmt fri f ifrmti r l l mt mr l itrti AXERIA AS- SISTANCE, lr l fit rl rit û r rit itrti. Prriti Cfrmmt l rtil L114-1 C Ar, tt ti rit l rt ti t rrit li x mtr l mt i y i. Atrit trôl L trit hrg trôl t l Atrit Ctrôl Prtil (ACP), 61, r Titt PARIS. Ifrmti t Lirt Tt l ifrmti rilli r EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1 rm l Btt, Gillir x, lr l riti l ri t/ lr l rliti rtti t ir l xti ggmt r tr gr. A ft r x rigmt m, EUROP ASSISTANCE r l imiilit frir l ri l hitz rir. C ifrmti t imt rr x ri EUROP ASSISTANCE FRANCE hrg tr trt t rrt tr trmi r l l i l rliti ri rttir rtir EUROP ASSISTANCE FRANCE. EUROP ASSISTANCE FRANCE rr glmt l iilit tilir rll fi ii lit t ttiti. EUROP ASSISTANCE FRANCE t tr m mmir rti x rtir l rigi l rt grti it. V iz rit è, mifiti, rtifiti t ri ifrmti rt rit : Er Ait Fr - Sri Qlit, 1 rm l Btt, Gillir x. Si r l i l rliti ri m, trfrt ifrmti rt t rli hr l Cmmt Er, EUROP ASSISTANCE FRANCE rr mr trtll l titir fi rir trfrt. Pr illr, l Bfiiir t ifrm l rti tlhi il hgrt EUROP AS- SISTANCE rrt fir l jt rgitrmt l r ii l lit ri t l frmti rl. C rti t r x mi mtr lr rgitrmt. L grti Ii - mmg imil L èmt grti N grti, rr mm ii x Citi Prtilièr, t rr xli fii i-rè : l mmg mtril irt i r l i r, l fri t rt mr i-rè, l rilit r r l r t li l ti lx rfil, rltt l mt it : l ii : l mti flmm hr fyr rml t l fm ti, l xli t l imli, l ril r, l ti it t ilt l ri l ri gz r, l ht l fr, ii l l hrg ltri rit r ll-i, l ht h ril igti ri, gi tix t jt i tmt, l h hil trrtr t l r t t iilmt rl, t i rritir, i tr, i gri. Si l tr mmg t itifi, lit r tr rè ri Pli, l ggmt fm : l mii itll t i fm, rit mm ii l lx r, rt l ii âtimt ii, l mmg x ril ltri : l mmg x ril, mhi, mtr, ltri ltri ii x liti ltri trr, t lr ir, rt : ii xli yt ri i l itrir imt. it rr ltri fftt jt, y mri lr il rlt l ht l fr l ifl l ltriit. l itrti ri li r t tg ti l mt i-. L i grti N grti, r tt il rltt mt grti, l mmg mtril x i it : l i immilir rtt r ll z ligti r tir l lx rfil t z ii l r t l rtriti x Citi Prtilièr : âtimt() 14

15 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi rti() âtimt(), mri, ti() l xri tr rfi ii : lr mgmt t itllti i t tr th tr trir trirr l trti, l t, l lôtr t mr it, l mr tèmt âtimt r. St glmt ir mm i immilir, i t ()rritir, l mgmt immilir milir tl l itllti riti hffg limtiti ii tt rtmt l, mr t lf i t t xt fri i, xt x fri ltir, t tr rrit. Si t rritir, l grti t i r tr rt rrit. l t rfil : l mtril t l milir rfil rtt i t t fi ii x lti rit-il, tili r l i l tiit rfill lr. l mrhi rrtt l tiit rfill lr tir l riimt, mtièr rmièr, rit fii r fti (y mri l mllg t itimt) rtt t z l gr, y mri lr ll t l rr rrit t tr hz l rr r t hz tir l titr it. N t grti : l hil mtr t rmr, l mrhi mmg r trrt, l mrhi l ifti gr, tll fiit r l rglmtti igr, l mrhi xli, rri, mrt, l t rt l mmti, l imx it. l milir rl tir tt ml, fft t jt g rl rtt ii r tt tr r rit trt mmtmt l lx r t tili r l i l rfi l r. N t grti : l hil mtr t lr rmr ii l i i y t t, l è my t lr. l rt ifrmti ifrmti ifrmti rtt. Otr l ût rmlmt rt, t glmt grti r : l rt ifrmti (tl mgti, i, itt, tt, CD-Rm, irtmt tilil tt frm r l mtril ifrmti) : l fri liti rrt l iml i tmti l xitt ii l fri tti t rtitti lgiil, l rt ifrmti (tl ir, mèl, ml, i, fihir, lih, mirfilm, l, tr, grit) : l fri rtitti t rrt l ifrmti r x rt, l xti ll t it rt ifrmti itrt l lrti jt mt grti, it ir t t ly ifrmti. L grti t i r l lix ri ii hz l tir t r trrt, it rtri. l f t lr rtt, tir l è my, illt, hè (y mri hè yg, hè-rtrt t hè-), iè t ligt mtx rix, titr t lr, timrt, timr fix, fill timr, titr trrt ri, igtt tmil, rt tlh. L fri t rt grti N r hrg l rmrmt fri t rt it, htr lf ii x Citi Prtilièr, lr il rltt èmt grti. l rt g : l rji fiir iz tt rritir t ltir rl, imiilit r tilir tmrirmt tt rti lx r. L grti t r t l tm ir, ir xrt, l rmi tt lx iitr. Ell t limit 2 lr lti mtr jr iitr. l hrir xrt : grti l rmrmt hrir l xrt z hii t i r x rti xrti r tr mt. l rt fiièr r mgmt milir t immilir l ù t ltir t lx, rrt x fri z gg r rlir mgmt immilir milir i t l rrit illr r l fit il l li, l rritir rf rtitr tl il xitit mmt iitr titi il l ti. l rt lyr l ù t rritir âtimt t l z lti : l mtt lyr t z trr jriimt ri r l tm mtrillmt ir, ir xrt, l rmi tt lx iitr. Ell t limit 2 lr lti. L fri t rt jtifi N grti l rt t fri jtifi tr l rt t fri ir i i-, rllmt gg r t rtt tr hrg rè iitr grti. Ctt grti rit t mr grti, frhi tt. L imit r ll limit tx figrt x iti rtilièr, li mtt l imit 15

16 titr mmg mtril irt i r l i r, rè ti l frhi t r rtti jtifitif. Fri t rt ir l fri lmt t rlgmt N grti : l fri gr-ml (trrt mri), lmt t ritllti jt grti, l tll iffr tr l lyr t t yr r ritllr tmrirmt rè l iitr tr ll, iti iti, t l lyr yiz trirmt iitr i t ltir lx r, l lr lti x-i, i t rritir t. L grti t i t l r trx fix ir xrt, l limit 2 mtr jr iitr. l fri mliti, li t lèmt ir xrt t jtifi r l rmi tt i r iitr, ii l fri gg l it mr rtir im r ii miitrti. Ctt grti t x fri trti trliti t mi hrg i r tmi r t txi l it mt grti, im r l lgilti l rglmtti, ii x fri trrt, tllmt j x lix ig r l ir li r l mlimt tritmt r mi hrg. l rmrmt l titi Dmmg-Org z tr m yr l r l r ligtir mmg (rtil L t L C Ar), rtrti rrti âtimt r it iitr grti. L imt l imit t r imt fftif l titi r «Dmmg Org». l hrir 'rhitt, rtr, rx t t trôl thi t igiri t l itrti rit ir, l tr xrt, l rtrti l rrti i iitr, ii l hrir rtr mtièr rit t rtti l t t l itrti rit r ligtir rt l li. l fri it r mi tt lix frmit l lgilti t l rglmtti igr mtièr trti rtrti rrti âtimt r iitr. l fri grig t lôtr riir rè imt grti it, gg l it trirti immilièr grti tmmt r llir l trti mmt my frmtr, rtti tti itri. l fri rhrg xtitr t ytèm rfr : l fri rhrg xtitr tili r lttr tr ii mmmt ii ii l fri rhrg ytèm rfr hr g it l ht l fr. L rsabilit grti N r hrg l iir tr rilit iil r l mti i- lr il rltt èmt grti. Vtr rilit tt ltir l gr tr rritir N r hrg l iir tr rilit iil, tt ltir t l gr tr rritir, lr il rltt iitr grti, ri : mmg mtril rltt èmt grti t x âtimt l. E lrlit t, l grti t t tr rilit iil ri mmg mtril rltt èmt grti t fftt l rti âtimt l r l ltir r l rritir li-mm ; rt lyr i r tr rritir, tir l rt rr lyr t x tr ltir (Rilit r rt lyr) ; l rt g lx i tr rritir l glmt (Rilit r rt g) ; trl ji x tr ltir. Vtr rilit tt rritir l gr tr ltir N r hrg l iir tr rilit iil, tt rritir, l gr ltir, lr il rltt èmt grti, ri : mmg mtril lr i r i trti ft trti âtimt r. L grti t t x fri lmt t rlgmt x r l ltir iitr (rr ltir) ; trl ji lir ltir. Vtr rilit l gr ii t tir N r hrg l iir tr rilit, l gr ii t tir, r l mmg mtril t immtril tif, rltt iitr grti, r l lx r titr rt trt, t t rritir, ltir gri. 16

17 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi 77 N t grti E l xli i rmmt, t grti : l mmg tr x rltt èmt i- mr, l mmg x i tr x mr i, l fri, rt t rilit tr x mr i-, l mmg tr ii xli, rltt : l frmtti l xyti i r, fli l ri gz itrit ltirmt itllti l i i, l mmg x tlh rtl, l mmg x i rt titr l grti T ri imt rgti, l mmg x mrr, mtr thrmi, tri t jt trtr gfll rltt xli yt ri i l itrir i ; ii l frmti rtr x riit t rrir r xli yt ri i l itrir i, l mmg rltt tt mt, tmmt f, r gl, l rigi r fir x ril r, l fri rrti i t l xli t l r rhff rltt m mi irlti, l mmg rltt l trg mtièr iflmml, lr li-i t rrt l tiit lr, l l r l i mt grti, l mrhi rtt rtèr rt, l mmg r l xlif z tir f il t itrit tr i l lx r l x ltr, l jt rix, tl ijx, irrri, rl fi, mtx rr t rix, tt, llti t jt rt, l iir l rilit iil z rir r mmg tri r ttit l irmt, l mmg x hil trrtr mtr tt tr mi immtrilti, lr rmr, mirmr t lr t, ii x tr mr, l mmg rrl, l rtilièrmt, lr il rltt mmg ltri : l mmg x lmt itrhgl mtril i, t l i mtril, itt, r tr r fti, rmlmt rii t ti rir ftimt rml. C lmt rtt ttfi rt lr :.. lr trti lr trirti t i r mmg mtril grti t ttigt tr rti i r,.. i mmg, lr rmlmt t ir l rrti mmg grti tr rti i r, l mmg x mt ltri lr l mmg rt limit l ml itrhgl, l mmg r l r yftimt mi l, l mmg t rltr trl rt l friti r mmg irt rt titr trt, l mmg x grtr, trfrmtr l 1250 kv t mtr l 500 kw, f r xr tr rt : l mmg rltt miti l rmi ri i mmg t rrti mlèt t fiiti t l ftimt rglir it rtli, l fri x r l rrti frt riir ii l mmg rltt, r l trt rlt ri At-trri mmr t At-trri r, l i it t grti : l i fi tir, l milir rl, l rt ifrmti ifrmti t ifrmti, l jt rix, l xli mm tt l grti. 52. L my rti miimm xig C grl L i xig r tr tiit figr r Citi Prtilièr. Nix Ni CO1 Ni CO2 Ni CO3 Ni RI1 Ni RI2 My xig L itllti ltri mi 10 : rifiti m l riti mi rifiti r ltrii rfil r l 10èm i t l 3 (ftr rr) L itllti ltri 10 l : rifiti mi 3 r ltrii rfil ( ft l 3 mi i it l riti) i rifiti t l 3 (ftr rr). At l 10èm l itllti ltri, rifiti t l 3 r ltrii rfil ; rtir l 10èm, rifiti ll r ltrii rfil. Crr l ftr. Vrifiti ll l itllti ltri r ltrii rfil (ftr rr). Eltriit t xtitr rifi llmt r rfil. Eltriit t xtitr rifi llmt r rfil + rtifit Q19. Ni RI3 Crtifit Q4 t Q18. Ni RI4 Crtifit Q4, Q18 t Q19. E irti ligti, il r fit liti ' frhi titr l rt grti. Si l ri r trt t t-trri l itllti ltri t / gz t l ri t i it tr frm l règlmtti igr t trt llmt ; l ri it tr i iitif xtiti rri t trt llmt. E irti ligti, t i mmt filit l iitr, frhi mtt 3 fi rir li ii r Citi Prtilièr r l grti Ii mmg imil r li. 17

18 77 N t grti L grti Tmt Grl Nig C grti N grti l mmg rltt l mt it : L ti irt : t û x tmt, rg, tr, yl l h r rr rjt r li-i, lr il git t ilt trit mmgt rti mr âtimt trti (trit mi 75% mtri r), rr tr jt, ry 5 km tr li ù l tlimt r t iitr, l grl r l titr t l fç, i l ig l gl ml r l titr. L mill r l li, l ig, l grl, lr tt li, tt ig tt grl ètr l itrir âtimt r rfrmt l jt r l 72 hr it l mmt l trti ttl rtill âtimt. L i grti Lr il rltt èmt grti, r hrg l mm iti t limit l mmg mtril x i it l rri «L i grti» l Grti Ii - Dmmg imil. L fri t rt grti Lr il rltt èmt grti, r hrg, l mm iti t limit, l rmrmt fri t rt it l rri «L fri t rt grti» l Grti Ii - Dmmg Aimil, l xli rt iirt. E l i rmmt, t grti : l tlh rtl, l mmg x i rt titr l grti T ri imt rgti, l mmg rltt ft rrti trti iil, imt (tt t rè iitr) f fr mjr, l l r l i mt grti, l mmg i irtmt iirtmt, mm rg, r l x rillmt, l grgmt t l rflmt gt, r l iti, l rz mr, l rmt r, r t l grlmt, r l mr t l tr l trl rtifiil ii r l m ig gl mmt, l mmg r l, l mmg x âtimt trit lir lh, l mmg grti titr l grti Cttrh trll, l mmg x âtimt it t lr t : âtimt tièrmt l t rt, âtimt r trti rfti, t l lmt rtr t r fti, mt mçri, l l règl l Art, âtimt t l trti l rtr mrt, l rrti it, mtrix tt tr t fix l l règl l rt, âtimt l rt my âh t l trti l rtr mrt l rrti it, mtrix tl rt ftr itm, til ir gr, fill film mtièr lti, fix r x ligg jitif l l règl l rt, l mmg i r l t x trti t l lmt rtr t r l l règl l rt, fti, mt mçri, ii l mmg t tll trti, l mmg rltt l ti irt t, l grl l ig r : l lmt rti itr trti rtr (tl itr, itrg, itrx, gl, hâi, r, mri, rr), f il t rm, ii l rltt lr trti ttl rtill, f i ll t ti l trti ttl rtill i immilir, l x t ig liitir, x lir, âh xtrir t tt, fil ri t lr rt, t t tr, l mtril, milir, mrhi li ir, l xti mtril fix ç r g xtrir, l xli mm tt l grti

19 L grti tr trt L i tr trt E iitr Tl mtt grti Lxi L grti Cttrh trll C grti L mmg mtril N grti l mmg mtril irt x i i l rri «L i grti» l grti Ii - Dmmg imil, yt r trmit l itit rml gt trl. L grti t tr mi j rè liti Jrl Offiil l Rli Frçi rrt itrmiitril yt tt l tt ttrh trll. L iiti l rt grti lit i x i i x tiit it l trri l itrtil r l rti ri trl riil r l iti r r l li jillt 1987, l xti x xitt trirmt l liti l. C iiti lit l x i immilir trit t x tiit xr ilti règl miitrti igr lr lr mi l t tt rir l mmg r ttrh trll. Lr l tiit lr xr hr lx r, l grti li l iti r l rri «l i tr trt, ù xrt grti». 53. L grti Atttt Emt t mmt lir - At trrrim, tg C grti L mmg mtril N grti l mmg mtril irt, i r l trritir til, r tttt t trrrim (tl fii x rtil t C Pl), r t tg, rt l i mt mmt lir, t fftt l i grti tr l mmg ii. L grti r : l rrti mmg mtril irt (y mri x tmiti) i r l i r, l mmg immtril tif tit r l fri t rt r trt titr l grti Ii - Dmmg imil. C mmg, fri t rt t rt rr itx r r h tgri mmg, fri t rt t l limit frhi t lf r r l trt titr l grti Ii - Dmmg Aimil. Lr il t ir tmir i immilir, l imiti mmg, y mri l fri tmiti, t xr l mtt itx r r i r r l trt titr l grti Ii - Dmmg Aimil. Si l trt ri mtt itx, l imiti rr xr l lr l i tmi. 77 N t grti l fri tmiti li ii lr fimt, l mmg t li imiti titr tr grti r i trt, l mmg x i rt titr l grti T Ri mtril rgti, l xli mm tt l grti

20 L grti Dtrirti Immilièr Sit Vl, Ttti l lim L èmt t l i grti N grti l trirti l trti âtimt t lr lmt imt immilir, y mri ll x my frmtr, rtti t tti itri, rltt l, ttti l t lim mmi l itrir l tlimt r. LES FRAIS QUE NOUS GARANTISSONS N r hrg l rmrmt fri it, lr il rltt mt grti : l fri grig t lôtr riir, x l it trirti immilièr grti, tmmt r llir l trti mmt my frmtr, rtti tti itri, l it èmt grti. l fri rmlmt l t rrr l tlimt r. l rt fiièr r mgmt milir t immilir N grti l rt fiièr r mgmt milir t immilir rltt r i t ltir, fri rz gg r rlir mgmt milir immilir t i t l rrit illr è lr r l fit iitr : il y riliti li rit il ti l ti ;, titi il l ti, il y rf rritir rtitr l mgmt tl il xitit mmt iitr. l hrir xrt fii l rri «L fri t rt grti - Hrir xrt» l Grti Ii Dmmg Aimil. mmr r, lr mliit (f i rgrh «l r l r». 21), l ri gl rltt trirti immilièr t l fri lôtr tif, l trirti it x l r lr mt mmt lir, l trirti it x l, ttti l t t lim mmi : l l li l xtrir l tlimt, lr l lx t t li i lr l l t t r l rrr it rml, l trirti it x l, ttti l t t lim rltt mt tl mrg, tr, trti, r rr tt grmt trit li ii tt ii rtir tr, l trirti it x l, ttti l t t lim tt rè l ti l riiti l tlimt r l imml ll il t it, r r l trit iil militir it r fit grr trl iil, l ri gl, l gât, l mmg ii xli rltt fit lr, l trirti it l l ttti l è my t lr frm ml frm l ffr-frt, rt lr t l iitif frmtr r r l trtr t fftimt t rrtmt tili, l trirti r lr l mr rtti t t r, f fr mjr i l rt mr ir ii r l rliti mmg, l rmlmt l t rrr t tt tr ytèm rtr t frmtr rt rti mm, l i rt titr l grti T ri imt rgti, r l trt rlt ri At-trri mmr t At-trri r, l fri rmlmt l t rrr t grti, l xli mm tt l grti NE SONT PAS GARANTIS E l i rmmt, t grti : l l i milir l t lim mmi l itrir t l xtrir, l trirti rltt l, ttti l t t lim mmi r l irigt rit fit, r lri, l r it, ll, mm rtt trri trgèr, hrg l gr t l rill 20

aide à la sécurité >>

aide à la sécurité >> ir ifrmti i à l érité >> r tilitir* l ûr * L «tilitir» t Véhil Utilitir Légr tié trrt mrhi t l i ttl hrg xè 3,5 t ty mitt l l rtil R.311-1 C l Rt t lé N1 l l irtiv ré 2007/46/CE. L véhil tilitir légr mégé

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

je veux faire passer cette info

je veux faire passer cette info j x, fir r if S, l ii iré L rél é (1) é r l ii Préi Rièr Arr Préi rè j r 18 à 24 r q l éigi SAM ii iré réflx r l ll gééri r : l 8 j irrgé r 10 élr ir rr rii r éigé, ri- q. C ê é éig ri riq iiill ri hz

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l

Plus en détail

LE MOT DU GÉRANT D AFFAIRES

LE MOT DU GÉRANT D AFFAIRES l 711 «Mir» ér try : iirti r t frèr ér try, y, rr bitôt rtrit E l éfr métir, Mir try tjr bi rrété l mmbr l 711 Sr rir htir, t l lit Mir r bi ligr tt l rt q li rt Il été t t r r iirti r t Mri Mir try t

Plus en détail

Supplément Nouveautés 2015

Supplément Nouveautés 2015 Ki d pli Trèfl à 4 fill Blb Cry Gri Cr Cffr rmiq Pr d prli d r prj, ccz- : Pl Arbr Cri : Gii CODRON Pblici : 06 15 25 61 27 - Jill 2014 Dcm ph crcll - Crdi ph : G. CODRON & Fli. Spplm N 2015 L gl pbliciir

Plus en détail

2013 Dossier de presse

2013 Dossier de presse Dir r 2013 Ei 2013 rgr à l règl C r r i fll q l 150 rièr 150 Djà E r ri r h, bi rir! r l rq iiq, r l rr ll qi ir r l ig hr, fli!, l irl rll gz r xll, r ri r gû l li rfrîhi q ll rr. U x bll igl qi ji ri

Plus en détail

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S

La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S La Cible Sommaire F oc us F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N T

Plus en détail

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

Usage pédagogique de la tablette Tactile

Usage pédagogique de la tablette Tactile U péqu tbtt Tt ém Crét JLfbr 2014 r L, u z? C rô rré été té 1994 pr u trpr Jp, prmt tkr frmt t put êtr u pr u D équpé u Cmér C t brét pur uk p, fftmt u f «fhé» é tu ffht ttémt. I put yr rtmt r u t wb,

Plus en détail

kissplice, d tection de transcrits alternatifs dans les donn es RNA-seq

kissplice, d tection de transcrits alternatifs dans les donn es RNA-seq kisplice, d tection de trancrit alternatif dan le donn e RNA-eq Gutavo Akio Tominaga Sacomoto, J. Kielbaa, Pavlo Antoniou, Rayan Chikhi, Raluca Uricaru, Marie-France Sagot, Pierre Peterlongo, Vincent Lacroix

Plus en détail

a g c d n d e s e s m b

a g c d n d e s e s m b PPrrooppoossiittiioo 22001111JJPP 22770055 000011 uu 0088 fféévvrriirr 22001111 VVlliiiittéé jjuussqquu uu 3300//0044//22001111 tim c ir tv é p g c h u i rè s G A Z iv lu s IC.G R é c lo y m ip s 9 r7

Plus en détail

À TABLE! S entraîner efficacement

À TABLE! S entraîner efficacement LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG MAI/JUIN 2014 À TABLE! LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES OFFRENT DES CONSEILS POUR LA SAINE ALIMENTATION DE BÉBÉ PLUS U tit rvill Alrt rg Cil érité

Plus en détail

Calendrier des collectes 2015

Calendrier des collectes 2015 N j t t hgé? O! g! Tz, t f! C t 2015 O mégè, mbg, mbt, éht t, t txt, éhtt D pt ptq Ctt bh t p m m tmt à, m pté q j pét tt q m jt hgé mt t. L tâh q m t fé t mpt mx hbtt t pépt mj t pmt é. E t ff à m té

Plus en détail

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet.

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet. Séris méris Cha : cors comlt Séris d réls t d comlxs Défiitio : séri d réls o d comlxs Défiitio : séri corgt o dirgt Rmar : iflc ds rmirs trms d séri sr la corgc Théorèm : coditio écssair d corgc Théorèm

Plus en détail

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex Av, L Fy l l f L Fy C x b 8 L - BP 1 51 051 x l : 03 26 84 35 65 G g HX555. @fy-.f LE LOGEME À EIMS A I D É L -ê lg J y q Sl 7 % E, y, è v b l bg lg... v l q vbl -ê... L v bg l. Av v l COS v v, l l v v

Plus en détail

Témoignageésidante. 20 septembre. qu on s en fait. Marguerite Gu le 7 septembre

Témoignageésidante. 20 septembre. qu on s en fait. Marguerite Gu le 7 septembre Témiggéit r 20 ptmbr 2011 i. z vivr érm ll v ù Cyr, cmi Sit t qi v tr trz à l c é c pr ch iffért i li Cmm c t l r ri v z éc hi, v ll r j l il c. vl, q fit lrié t béé, t ig ir t ip ccmpg illc l éq v i,

Plus en détail

!" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $'

! #$#% #& ' ( &)(*% * $*' )#*(+#%(' $#),)- '(*+.%#'#/* ') $' !" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $' &!*#$)'#*&)"$#().*0$#1' '#'((#)"*$$# ' /("("2"(' 3'"1#* "# ),," "*(+$#1' /&"()"2$)'#,, '#' $)'#2)"#2%#"!*&# )' )&&2) -)#( / 2) /$$*%$)'#*+)

Plus en détail

Gérer des événements sur des images avec le Javascript Objectifs :

Gérer des événements sur des images avec le Javascript Objectifs : S HTML É IT IV T C A R IE DOSS N 7 g m i r m v Grr i r c v J l c v ) Lix (Koix o il v r c crr r l - Arr r rroir ll co r/ i co r r co HTML - Arr l i ir vr q cri r o l i r cr v HTML r J -A rr co bli b ri

Plus en détail

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr i & V : SA E b i i 1 3 2 0 1 Ai 0800 9 h P i iè P i i i i S j C i Si E ) i Ti (i ib i Q,. bq i, FA V k, Pi b h iè i Si b, D Z, P E q Si-i SAV ET RÉPARATION S hiq : E q SSII VAR, i hiq Jh i h 0800 910 231.

Plus en détail

Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse

Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse Erwan Daubert To cite this version: Erwan Daubert. Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion

Plus en détail

Aménagement Ville de Montpellier Voirie pour tous. Présentation 07 octobre 2008

Aménagement Ville de Montpellier Voirie pour tous. Présentation 07 octobre 2008 Aménagement Ville Montpellier Voirie pour tous 01/10/08 1 Présentation 07 octobre 2008 Le contexte Ville 01/10/08 2 Le développement Ville 01/10/08 3 Aménagement Ville Montpellier Voirie pour tous LE PATRIMOINE

Plus en détail

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo- VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BR E T, M a i r e d e V i l l e u r

Plus en détail

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20

Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20 il ivi l'i ér 9 / ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér 9...5 Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii '

Plus en détail

CODIFICATION. NOTA : Dans le cas d'un vérin avec fixation sur corps par tourillon intermédiaire MT4 indiquer RQ ou RW= (en mm)

CODIFICATION. NOTA : Dans le cas d'un vérin avec fixation sur corps par tourillon intermédiaire MT4 indiquer RQ ou RW= (en mm) HRB HFB 1 CODIFICATION ALESAGE mm 32 40 50 63 80 100 125 160 TIGE mm 16 22 22 28 28 36 36 45 45 56 56 70 70 90 90 110 SERIE HR CNOMO 160 bar - à tirants HF CNOMO 160 bar - à contre brides INDICE B Indice

Plus en détail

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr N 9 - Jvi 2012 ERIC MALENFER Gè-Ex Ex è l C Al Pi L i Pi L gè, hii f. Qll g lli! «Ç i, il l h li vœx» i i à j i. Al xz-i vz è iè ill vœx 2012 fi h filil, hi, yi v i A Si Vi i L l fi GEME v Bi I Q l Fi

Plus en détail

FIXATIONS NORMALISEES

FIXATIONS NORMALISEES FIXATIONS NORMALISEES pour vérins types PEC conformes ISO 21287 Série 434 FIXATIONS NORMALISEES ISO 21287 - ISO 15552 - A Applications service Pattes d'équerre sur extrémité (2) MS1 Patte d'équerre haute

Plus en détail

TABLE DES MATIERES - CONTENTS.

TABLE DES MATIERES - CONTENTS. TABLE DES MATIERES - CONTENTS. PREMIÈRE PARTIE. - REQUETE ET PIÈCES DE LA PROCEDURE ÉCRITE ; PART 1.-APPLICATION AND DOCUMENTS OF THE WRITTEN PROCEEDINGS. SECTION A. - REQUETE SECTIOX A.-APPLICATION. Pages

Plus en détail

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!»

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!» q io iific bo ch Mlic g f! l o h c To i? co cio collboio vc Pl 5899 ch 7398 ch y éé boé C l ob félié qi, chq jo, o cibl joi fg Blgiq! 4641 ch l o l chc ov i à l g l fg fill i foy ê à l hx! C qlq chiff

Plus en détail

! " # $ #% &!" # $ %"& ' ' $ (

!  # $ #% &! # $ %& ' ' $ ( !" #$%"& ! "#$#% &!" #$%"& ' '$( SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 METHODE... 4 TAUX DE REPONSES ET VALIDITE DES POURCENTAGES... 4 RESULTATS... 6 I. Qui sont les étudiants ayant répondu?... 6 1.1. Répartition

Plus en détail

Prévisions des eaux de drainage & programme d essai de lixiviation des métaux: pratiques actuelles

Prévisions des eaux de drainage & programme d essai de lixiviation des métaux: pratiques actuelles Février 2012 Prévisions des eaux de drainage & programme d essai de lixiviation des métaux: pratiques actuelles CONFIDENTIEL Sommaire Mise en contexte sur DMA / LM Objectifs du programme de DMA / LM Composantes

Plus en détail

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école?

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école? V vz - 90 éèv, v ê céré cmm "p éc" V vz + 90 éèv, v ê céré cmm "gr éc" V ê éc prmr, z vr p : A D V ê éc cr, z vr p : F D V ê éc prmr, z vr p : B, C E V ê éc cr, z vr p : G, H I P gb, z vr p A P gb, z vr

Plus en détail

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es

D er m at o ses f r éq u en tes. D er m at o ses p l u s r ar es 1 D er m ato ses f r éq u en tes M o ti f s d e c o n su l tati o n : D er m at o ses f r éq u en tes D er m at o ses p l u s r ar es 2 D er m ato ses f r éq u en tes: D er m at i te at o p i q u e E r

Plus en détail

ESPACE PLANTÉ EN VERGER

ESPACE PLANTÉ EN VERGER SOLTON NTRR V ROTTON + RRQU 0 NTRON SUR OTU NOX RRÉ L R S RKN +,N ORNS SOTLS 0 0 00 00 00 0 0 OSS RRS RVLLONS 0 NT % 00 0 00 0 00 0, +0, 0 0 OSS RRS RVLLONS ORURS TON NT % 0 0 OSS RRS RVLLONS T L U S L

Plus en détail

Votre succès notre spécialité!

Votre succès notre spécialité! V ccè pécé! C Cchg Fm Igé Rcm V ccè pécé! L p mbx mché. E MPS I C g démq p ff pé pf d chq c : p é. N Fc: EMPSI Cg éé céé 2010 P Bddd Bchb q pé p d 8 d md d p. I dévpp N cmp xgc d é d. N c pfm mé d q gg

Plus en détail

Compression Compression par dictionnaires

Compression Compression par dictionnaires Compression Compression par dictionnaires E. Jeandel Emmanuel.Jeandel at lif.univ-mrs.fr E. Jeandel, Lif CompressionCompression par dictionnaires 1/25 Compression par dictionnaire Principe : Avoir une

Plus en détail

S A L L E D E L A M A I R I E

S A L L E D E L A M A I R I E M e J é r ô m e G A R N I E R -2 1 R u e d e B a r b e n t a n e F 7 6 3 4 0 B L A N G Y S U R B R E S L E C A T A L O G U E D E L A V E N T E A U X E N C H E R E S P U B L I Q U E S S a m e d i 1 6 N

Plus en détail

Les Rendez-Vous de la Qualité d Arts et Métiers ParisTech

Les Rendez-Vous de la Qualité d Arts et Métiers ParisTech Les Rendez-Vous de la Qualité d Arts et Métiers ParisTech «La place du Manager Qualité dans les Organisations; Aujourd hui et Demain» [3mars 2009 ] - [Version n 1] Direction de l Organisation - LHD Allianz

Plus en détail

Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées»

Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées» 30/04/10 Prolongation d utilisation des sources scellées «périmées» Arrêté du 23 octobre 2009 portant homologation de la décision n 2009 DC 0150 du 16/07/09 de l ASN définissant les critères techniques

Plus en détail

EXPOSANT. Exposant. Parce que votre communication est précieuse, nous avons les solutions et les compétences pour la magnifier.

EXPOSANT. Exposant. Parce que votre communication est précieuse, nous avons les solutions et les compétences pour la magnifier. L x g éq M M PP Ex EXPOSAT P q v é, v é gf. E UMÉRIC R O L. TOPCO 'Ex j, é g é q v P P x évè L g h è v.! L é à é P : v E q é bg v à. v! h à v x q x T h g, f U H é, ' U S 04). (g hz T U q B v ég é b ô À

Plus en détail

Vérins à tige Vérins standard ISO 15552, série ICL. Caractéristiques techniques

Vérins à tige Vérins standard ISO 15552, série ICL. Caractéristiques techniques ISO 15552, série ICL Caractéristiques techniques 2 ISO 15552, série ICL Vérin profilé Ø 25 mm Orifices: G 1/8 À double effet Avec piston magnétique Amortissement: pneumatique, réglable Anti-corrosion Tige

Plus en détail

8.1 Généralités sur les fonctions de plusieurs variables réelles. f : R 2 R (x, y) 1 x 2 y 2

8.1 Généralités sur les fonctions de plusieurs variables réelles. f : R 2 R (x, y) 1 x 2 y 2 Chapitre 8 Fonctions de plusieurs variables 8.1 Généralités sur les fonctions de plusieurs variables réelles Définition. Une fonction réelle de n variables réelles est une application d une partie de R

Plus en détail

Des prestations textiles personnalisées pour l hôtellerie et la restauration

Des prestations textiles personnalisées pour l hôtellerie et la restauration Ds prstatios txtils prsoalisés por l hôtllri t la rstaratio ti i R E R A R-GZ 992 por l trti profssiol d li Sivi d l hyiè t d la qalité ds txtils R_Hotl_Gastro_Iformatio_FRANZOESISCH.idd 1 1 19.04.2010

Plus en détail

Un exemple d étude de cas

Un exemple d étude de cas Un exemple d'étude de cas 1 Un exemple d étude de cas INTRODUCTION Le cas de la Boulangerie Lépine ltée nous permet d exposer ici un type d étude de cas. Le processus utilisé est identique à celui qui

Plus en détail

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Définition: La cinématique est une branche de la mécanique qui étudie les mouements des corps dans l espace en fonction du temps indépendamment des causes

Plus en détail

l-l _ ç"ï$ t--!-- I --l ryle'ryil _ -l-- r L; ;;-ilr;*, *orrra - t:ooros:ooo I N I ro eenhrilr âhm ltoeroo[ii, i * i.

l-l _ çï$ t--!-- I --l ryle'ryil _ -l-- r L; ;;-ilr;*, *orrra - t:ooros:ooo I N I ro eenhrilr âhm ltoeroo[ii, i * i. Université Abou Bekr Belkaid Tlemgen ç"ï$ L;o' Faculté: Sces Economiques,sces commerciales et Sces de gestion Département: Sces Economiques, Sces commerciales et de ges Année Universitaire: 2013 2014 I

Plus en détail

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse page 8 AGREGATIN de MATHEMATIQUES: 1991 1/5 externeanalyse concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse NTATINS ET DGFINITINS Dans tout le problème, R+ désigne l intervalle

Plus en détail

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Déclarer un événement indésirable un élément majeur pour la sécurits curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Les hôpitaux plus meurtriers que la route Courrier de l escaut, janvier

Plus en détail

TEPZZ 89_867A_T EP 2 891 867 A1 (19) (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 15/075 (2006.01) F24D 19/10 (2006.

TEPZZ 89_867A_T EP 2 891 867 A1 (19) (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (51) Int Cl.: G01F 15/075 (2006.01) F24D 19/10 (2006. (19) TEPZZ 89_867A_T (11) EP 2 891 867 A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN (43) Date de publication: 08.07.1 Bulletin 1/28 (1) Int Cl.: G01F 1/07 (06.01) F24D 19/ (06.01) (21) Numéro de dépôt: 110089.9

Plus en détail

Technique RSR. 27.6.08 /DCo

Technique RSR. 27.6.08 /DCo La : -35 collaborateurs -120 applications métiers -2 services de piquet -1 service desk commun avec la TSR -Un parc véhicule -Un parc de matériel extérieur -Une très forte diversité d outil et de connaissances

Plus en détail

Retour d expérience sur le management des processus

Retour d expérience sur le management des processus GSI Gestion des systèmes d information Retour d expérience sur le management des processus Université d été 8-31 août 00 Dijon Guy Rivoire Consultant ELNOR Guy RIVOIRE 30/08/00 / 1 Présentation ELNOR Cabinet

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

Durée de L épreuve : 2 heures. Barème : Exercice n 4 : 1 ) 1 point 2 ) 2 points 3 ) 1 point

Durée de L épreuve : 2 heures. Barème : Exercice n 4 : 1 ) 1 point 2 ) 2 points 3 ) 1 point 03 Mai 2013 Collège Oasis Durée de L épreuve : 2 heures. apple Le sujet comporte 4 pages et est présenté en livret ; apple La calculatrice est autorisée ; apple 4 points sont attribués à la qualité de

Plus en détail

Sunêlia Domaine de la Dragonnière - RD612-34450 Vias sur Mer 04 67 01 03 10 - contact@dragonniere.com www.dragonniere.com

Sunêlia Domaine de la Dragonnière - RD612-34450 Vias sur Mer 04 67 01 03 10 - contact@dragonniere.com www.dragonniere.com t L C c c v d bgg l Pép pu d i Dg Véifi p u j é b d l m i Imp mil Kp th go D d l D C l d P Suêli Dmi d l Dgiè - RD612-34450 Vi u M 04 67 01 03 10 - ctct@dgi.cm www.dgi.cm [ Rmi d clé gti u plu td à 17h

Plus en détail

SUR CERTAINES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES. Ingénieur diplômé de l'école Supérieure d'électricité (Paris), Alexandrie,

SUR CERTAINES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES. Ingénieur diplômé de l'école Supérieure d'électricité (Paris), Alexandrie, SUR CERTAINES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES PAR M. JACQUES TOUCHARD, Ingénieur diplômé de l'école Supérieure d'électricité (Paris), Alexandrie, Egypte. Je me propose d'indiquer certaines équations fonctionnelles,

Plus en détail

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques

OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Intervention du 29 Avril 2004 9 h 15 10 h 45 M. Sébastien Bahloul Chef de projet Expert Annuaire LDAP bahloul@linagora.com OpenLDAP : retour d expérience sur l industrialisation d annuaires critiques Plan

Plus en détail

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION Alberto Escudero Pascual Ce que cette unité vous dit... Un budget n'est pas une requête pour du financement... Un bon plan nécessite un bon budget... Un bon budget montre

Plus en détail

D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées

D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées Arithmétique des courbes elliptiques Nicolas Méloni Master 2: 1er semestre (2014/2015) Nicolas Méloni D34: Méthodes de calcul efficaces et sécurisées 1/20

Plus en détail

VL I, Vla, Vl II. Cl, Fag, Tr, Vlc. Cr, Tp, Arpa, Cb. Thème de Carmen

VL I, Vla, Vl II. Cl, Fag, Tr, Vlc. Cr, Tp, Arpa, Cb. Thème de Carmen VL I, Vla, Vl II Cl, Fag, Tr, Vlc Thème de Carmen Cr, Tp, Arpa, Cb Moralès (imitant le jeune homme) n. 4, b. 71 Cigarières Vous trou ver i ci, quel bon heur! Dans l air nous sui vons des yeux la fu mé

Plus en détail

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES LE RÔLE DU MARKETING STRATÉGIQUE SIX ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES POUR QU UNE ENTREPRISE ATTEIGNE SES OBJECTIFS D AFFAIRES, ELLE DOIT ÉQUILIBRER SA STRATÉGIE MARKETING. Une saveur unique

Plus en détail

à la fonction remplie par la pièce. AMP 1200 est un système de ventilation décentralisée d'applications. AMP 1200 est une centrale

à la fonction remplie par la pièce. AMP 1200 est un système de ventilation décentralisée d'applications. AMP 1200 est une centrale 68 NOMBREUSES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR AMP 1 69 INFORMATION PRODUIT AMP 1 Avec un Airmaster vous ne choisissez pas seulement une solution d'avenir durable - mais PLEINS FEUX SUR LA FONCTIONNALITÉ ET LE

Plus en détail

Monitoring socio-économique

Monitoring socio-économique Monitoring socio-économique Participation des personnes d origine étrangère au marché du travail 28 janvier 2014 LE MONITORING SOCIO-ECONOMIQUE? C est quoi? : Un outil qui permet de mesurer la participation

Plus en détail

Ensemble de 20 pièces de serrurerie. chancellerie dite musée alsacien (premier étage, salle des étains)

Ensemble de 20 pièces de serrurerie. chancellerie dite musée alsacien (premier étage, salle des étains) Commune : Haguenau 67 (aire d étude : Haguenau) Référence: IM67003000 Adresse : Titre de l œuvre : Joseph-Thierry (place) Ensemble de 20 pièces de serrurerie Edifice contenant : chancellerie dite musée

Plus en détail

Communication commune sur l application de l arrêt «IP Translator» v1.2, 20 février 2014

Communication commune sur l application de l arrêt «IP Translator» v1.2, 20 février 2014 1 Communication commune sur l application de l arrêt «IP Translator» v1.2, 20 février 2014 Le 19 juin 2012, la Cour a rendu son arrêt dans l affaire C-307/10 «IP Translator», répondant de la manière suivante

Plus en détail

solutions : Quand un pro vous dit noir joue 1, on joue 1.

solutions : Quand un pro vous dit noir joue 1, on joue 1. Ctt wtt 24 t u u é, t uét vu vz u t t KGS t ux u uu. t été éé Du Hutu (7 yu) ét u u v. S u vu éutt ux : 3 uu u t ué u 2 tu v uu 2 yu à 2. Pu u L : xv F (3 yu). Pu u A : - Bu (7yu). Et u u V : u Hutu (7

Plus en détail

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille.

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Symposium sur les Créneaux d'excellence québécois et les Pôles de compétitivité français Québec Mercredi

Plus en détail

La spirale de Théodore bis, et la suite «somme=produit».

La spirale de Théodore bis, et la suite «somme=produit». Etde d e vrite de l spirle de Théodore, dot issce à e site dot les sommes prtielles sot égles x prodits prtiels. Mots clés : spirle de Théodore, théorème de Pythgore, site, série, polyôme. L spirle de

Plus en détail

Certifié esthétique - Homologué qualité

Certifié esthétique - Homologué qualité Certifié esthétique - Homologué qualité Le spécialiste des portes de garage et des portails automatiques L EXPÉRIENCE D UN FABRICANT DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION DEPUIS PLUS DE 3 0 ANS, SCB H CONÇOIT

Plus en détail

Le package bibleref-french

Le package bibleref-french Le package bibleref-french Maïeul Rouquette & Raphaël Pinson raphink@gmail.com 3 novembre 2014 Résumé Le package bibleref-french fournit une traduction français du package bibleref. Table des matières

Plus en détail

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE :!"#!$%&'( 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01 2. MARCHE DE DEMBA DANS LE TERRITOIRE DE DEMBA (Lot 02 PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO %'

Plus en détail

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven IL If I L S V Ey G Khk U L 13/02/02 pé? xp qé xp pz à pz p héhq pé p à q z p à p héhq fé à p à q pz xp q 'p (è) f, '-à- p. x. ' é ff. N xp à py qq' q z b ( f) P xp pô pp L p - pé pz ': z qq', q -? Bj,

Plus en détail

Comment chercher des passages dans la Bible à partir de références bibliques?

Comment chercher des passages dans la Bible à partir de références bibliques? Feuillet 3 CAHIER DE CATÉCHÈSE famille Dans le noir, je l'entends qui m'appelle ÉTAPE1 Comment chercher des passages dans la Bible à partir de références bibliques? (livre, chapitre et verset) Le mot «Bible»

Plus en détail

Confirmé e u._ 1 ~ I.R.E. ~ 1 garanti 1:::: «Oui, c'est vrai, vous venez de gagner 37'680.- francs!

Confirmé e u._ 1 ~ I.R.E. ~ 1 garanti 1:::: «Oui, c'est vrai, vous venez de gagner 37'680.- francs! PAIEMENT DU CHEQUE Confirmé e u._ ~ I.R.E. ~ garanti :::: GAGlWiJfQNFII!ME..,. 309589225 037202 0 070 les informations Cl-dessous s'adressent au Grand Gagnant officielfement confirmé qui a été déstgné

Plus en détail

Université de Caen. Relativité générale. C. LONGUEMARE Applications version 2.0. 4 mars 2014

Université de Caen. Relativité générale. C. LONGUEMARE Applications version 2.0. 4 mars 2014 Université de Caen LMNO Relativité générale C. LONGUEMARE Applications version.0 4 mars 014 Plan 1. Rappels de dynamique classique La force de Coulomb Le principe de moindre action : lagrangien, hamiltonien

Plus en détail

UNE AVENTVRE DE AGILE & CMMI POTION MAGIQUE OU GRAND FOSSÉ? AGILE TOVLOVSE 2011 I.VI VERSION

UNE AVENTVRE DE AGILE & CMMI POTION MAGIQUE OU GRAND FOSSÉ? AGILE TOVLOVSE 2011 I.VI VERSION UN AVNTVR D AGIL & CMMI POTION MAGIQU OU GRAND FOÉ? AGIL TOVLOV 2011 VRION I.VI @YAINZ AKARIA HT T P: / / W WW.MA RTVIW.F HT T P: / / W R WW.KIND OFMAG K.COM OT @ PAB L OP R N W.FR MARTVI. W W W / :/ P

Plus en détail

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr é z s r séc abac 100 % gra b é a r f sps a grâc à www.bma.cm.fr l p m c f s l c x f! U sps p r c r a s VwM, l acr a sr l marché la ésrllac, a éé sélcé par Bma pr pmsr mps rél la sécré r p. Grâc à la chlg

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS. Foire aux Questions 2

FOIRE AUX QUESTIONS. Foire aux Questions 2 FOIRE AUX QUESTIONS Q pt ncrr à CIH ON LINE? Cmmnt ncrr à CIH ON LINE? Ql t l cût d l ncrptn à CIH ON LINE? Ql cd nt nécar pr accédr à CIH ON LINE? Cmmnt j px accédr à mn cmpt CIH ON LINE? Q far n ca d

Plus en détail

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi ÆffiÆffiffiÆ reffiffi -.:*4î Parquet Naturel et chaleureux Maison dans son pays Les Bouches du Rhône Restauration La Ferme de Souliès ij (:jdê!:r.él$g.i. n' rila:r É.", na r..;r., 'l +rié :'Ê..*.!Ë','ta

Plus en détail

GERMANY. Vente effectuée exclusivement par l intermédiaire de revendeurs d articles publicitaires. THEPENCOLLECTION THEACCESSORIESCOLLECTION

GERMANY. Vente effectuée exclusivement par l intermédiaire de revendeurs d articles publicitaires. THEPENCOLLECTION THEACCESSORIESCOLLECTION www.klio.com Vente effectuée exclusivement par l intermédiaire de revendeurs d articles publicitaires. www.klio.com Vente effectuée exclusivement par l intermédiaire de revendeurs d articles publicitaires.

Plus en détail

«Les Variabilistes II» Mission T60

«Les Variabilistes II» Mission T60 «Les Variabilistes II» Mission T60 du lundi 23 au samedi 28 février 2009 Sommaire Les missionnaires Les cibles programmées Les observations effectuées Remerciements Les résultats obtenus Les missionnaires

Plus en détail

Philippe-Didier GAUTHIER

Philippe-Didier GAUTHIER -Didier Ingénierie, Management, Administration en Éducation et Formation 1 - Parcours professionnel 2 - Projet professionnel 3 - Missions et interventions Portfolio Numérique : - Didier Parcours professionnel

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique.  Cible/Echantillon  Mode de recueil  Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

Mathématiques pour l Informatique Relations binaires Jérôme Gensel

Mathématiques pour l Informatique Relations binaires Jérôme Gensel Master ICA Spécialité IHS Année 2007/2008 Mathématiques pour l Informatique Relations binaires Jérôme Gensel I) Relations binaires 1. Généralités Définition 1 : Une relation binaire d un ensemble E vers

Plus en détail

Jeux de société de notre enfance

Jeux de société de notre enfance Jx ci r fac livr 96 pag rc : l j l i 4 pi figri i 1 pa j Bx : L 16 x H 23,5 x P 4 c Livr : L 16 x H 16,5 c Pa j : L 30 x H 32 c vr : l j l chll 1 cffr ca livr 96 pag, pa j rc-vr, 4 figri-pi 2 A4 rpr_jx_bxi

Plus en détail

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm A/8000/L, A/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 3 à 5 mm Avec piston magnétique ou non selon ISO 555, ISO 643, VDMA 456 et NFE 49-003- Blocage de sécurité de la tige de

Plus en détail

LISTE DES CODES TESTS MOTEURS, HVTS, CLUTCHS, MODE 03/O4

LISTE DES CODES TESTS MOTEURS, HVTS, CLUTCHS, MODE 03/O4 LIT TT TU, HVT, LUTH, / LNT AIN TU 1/11 1/11 1/11 F TU (fonction choix k7) /1 /1 /1 GIT TU /1 /1 /1 TN TU 6/16 6/16 6/16 VNTIL PTIQU 7/17 7/17 7/17 ANNING TU ALL TU LN TU 1 1 1 II TU UNT TU TU PLATAU L

Plus en détail

3 Approximation de solutions d équations

3 Approximation de solutions d équations 3 Approximation de solutions d équations Une équation scalaire a la forme générale f(x) =0où f est une fonction de IR dans IR. Un système de n équations à n inconnues peut aussi se mettre sous une telle

Plus en détail

- Phénoméne aérospatial non identifié ( 0.V.N.I )

- Phénoméne aérospatial non identifié ( 0.V.N.I ) ENQUETE PRELIMINAIRE ANALYSE ET REFEREWCES : Phénoméne érosptil non identifié ( 0VNI ) B8E 25400 DEF/GEND/OE/DOlRENS du 28/9/1992 Nous soussigné : M D L chef J S, OPJ djoint u commndnt de l brigde en résidence

Plus en détail

Le planimètre polaire

Le planimètre polaire Le planimètre polaire Document d accompagnement des transparents. Bruno eischer Introduction Dans mon exposé à La Rochelle, ou au séminaire de l IREM de Besançon, j ai volontairement consacré une longue

Plus en détail

CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE. EQUATIONS DIFFERENTIELLES.

CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE. EQUATIONS DIFFERENTIELLES. CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE EQUATIONS DIFFERENTIELLES Le but de ce chapitre est la résolution des deux types de systèmes différentiels linéaires

Plus en détail

Série 440R, 1752 Relais de sécurité et automates de sécurité Présentation de la gamme Relais de sécurité et automates de sécurité (440R, 1752)

Série 440R, 1752 Relais de sécurité et automates de sécurité Présentation de la gamme Relais de sécurité et automates de sécurité (440R, 1752) , 1752 Relais de et automates de Présentation de la gamme Relais de et automates de (440R, 1752) Type Série 440R 440R 440R Caracté - ristiques Homolo - gations Normes Choix du produit Nouvelle génération

Plus en détail

GENERALITES... 2. Sélection du fichier... 7 TRANSFERT DES ECRITURES... 8

GENERALITES... 2. Sélection du fichier... 7 TRANSFERT DES ECRITURES... 8 GENERALITES... 2 Présentation... 2 Définition du format du fichier d import/export... 4 Gestion des Profils... 6 Sélection d un profil existant... 6 Création d un profil... 6 Sélection du fichier... 7

Plus en détail

Exercices - Fonctions de plusieurs variables : corrigé. Pour commencer

Exercices - Fonctions de plusieurs variables : corrigé. Pour commencer Pour commencer Exercice 1 - Ensembles de définition - Première année - 1. Le logarithme est défini si x + y > 0. On trouve donc le demi-plan supérieur délimité par la droite d équation x + y = 0.. 1 xy

Plus en détail

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,..

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,.. F.A.C. D'AIDE ET DE COOPÉRATION ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL.,,_.,...,,...,..... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - ntr...,.., D'EX~CUTION DU BARRAGE DE Marché

Plus en détail

Quantitative Impact Study 5. Résultats & Conclusions. Luxembourg - 29 avril 2011

Quantitative Impact Study 5. Résultats & Conclusions. Luxembourg - 29 avril 2011 Quantitative Impact Study 5 Résultats & Conclusions Luxembourg - 29 avril 2011 1 Participation Principales difficultés / divergences Ratios de solvabilité Provisions techniques Fonds propres SCR : Capital

Plus en détail

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

La santé de votre entreprise mérite notre protection. mutuelle mclr La santé de votre entreprise mérite notre protection. www.mclr.fr Qui sommes-nous? En tant que mutuelle régionale, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs liées à la taille

Plus en détail

Les chiffres clés ( nombre d'entreprises, de créations, de défaillances, superficie moyenne des locaux commerciaux, les investissemets moyens )

Les chiffres clés ( nombre d'entreprises, de créations, de défaillances, superficie moyenne des locaux commerciaux, les investissemets moyens ) Itêt Ifmt à t Ttmt d d b L dmd L'ff Dtt: td du tu L'vut du m t pptv vut d mptmt d't b d mmtu Cît tt mt tu du m dt d'è à 'tvt - Opptut vut d tu du m Sv à qu b pd pdut pu vd ffmt Cît 'ff xtt t df u d'mptt

Plus en détail

NOTICE DE MONTAGE VERSION 72

NOTICE DE MONTAGE VERSION 72 L â pour port oulnt motl NOTIE E MONTGE VERSION â pour port oulnt motl NOMENLTURE: â, rl t qunllr m l Montnt vrtux ntérur Entrto ( u) Fullr (0 u) l n polytyrèn ( u) Montnt vrtl potérur Smll Prt or upérur

Plus en détail

Master Management des Ressources Humaines Institut d'administration des Entreprises 2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse cedex 9

Master Management des Ressources Humaines Institut d'administration des Entreprises 2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse cedex 9 Master Management des Ressources Humaines Institut d'administration des Entreprises 2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse cedex 9 Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Jonker,

Plus en détail